• Список використаної літератури


 • Дата конвертації17.07.2017
  Розмір3.1 Kb.
  Типкурсова робота

  Оплата праці, системи і форми

  нних підприємствах, можна зробити висновок, що для досягнення високих кінцевих результатів оплату праці в умовах ринкової економіки доцільно будувати на таких принципах:

  1. Основним критерієм диференціації заробітної плати по підприємствах, робітникам повинен бути кінцевий результат їхньої праці.

  2. Необхідно забезпечувати випереджаюче зростання продуктивності праці в порівнянні з ростом зарплати, так як це є неодмінною умовою нормального розвитку виробництва, продуктивних сил.

  3. Доцільно поєднувати індивідуальну і колективну зацікавленість і відповідальність у результатах праці.

  4. Механізм оплати праці повинен стимулювати підвищення кваліфікації працівників, враховувати умови праці.

  5. Системи оплати праці на підприємстві повинні бути простими, зрозумілими всім працівникам.

  Крім того, вирішуючи питання оплати праці, потрібно мати на увазі такі чотири чинники: фінансове становище підприємства, рівень вартості життя, рівень зарплати, яку виплачують конкуренти за таку ж роботу і рамки державного регулювання в цій галузі.

  При виборі системи оплати праці доцільно враховувати форму власності, розмір підприємства, його структуру, характер виробленої продукції, а також особливості домінуючих у колективі цінностей і цілей. При цьому необхідно, перш за все, мати на увазі функціональні обов'язки керівників. Їх головне завдання полягає в тому, щоб забезпечити неухильний ріст обсягу виробництва високоякісної продукції при мінімальних витратах ресурсів на основі прискорення НТП, використання передового досвіду. У центрі уваги повинні бути питання соціального розвитку колективу, умови праці та побуту працівників.

  Список використаної літератури

  1. Аналіз фінансово-господарської діяльності. - М .: Фінанси і статистика, 2002.

  2. Войтов А. Г. Економіка. Загальний курс. (Фундаментальна теорія економіки): Підручник. 8_е перераб. і доп. М .: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К», 2003.

  3. Веріан Х.Р. Мікроекономіка. Проміжний рівень. Сучасний підхід. Переклад з англійської. - М .: ЮНИТИ, 2005.

  4. Заробітна плата. Видання друге перероблене і доповнене. - М .: Інформаційно-видавничий дім "Філін", 2004.

  5. Сторчевой М.А. Основи економіки: Підручник для середньої школи. - СПб .: Економічна школа, 2001..

  6. Трудове законодавство для головного бухгалтера // Заочний семінар для передплатників журналу "Головбух", 2005.

  7. Хайман Д.Н. Сучасна мікроекономіка: аналіз і застосування. -М .: Фінанси і статистика, 2004.

  8. Хрестоматія з економічної теорії / Упоряд. Е.Ф. Борисов. - М .: МАУП, 2003.

  9. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - М .: Фінанси і статистика, 1998р.

  10. Економічна теорія (Політична економія): Підручник / Під загальною редакцією В.І. Відяпіна, Г.П. Журавльової. - М .: ИНФРА-М, 1997..

  ...........