Дата конвертації10.06.2018
Розмір6.63 Kb.
Типреферат

Оптимізація соціально-економічних трансформацій национальной економіки до СУЧАСНИХ глобалізацій

Оптимізація соціально-економічних трансформацій национальной економіки до СУЧАСНИХ глобалізаційніх вимог.

Тенденції глобалізації світогосподарських процесів спонукають країни до боротьбу за першість. Ті з них, Які недооцінюють глобалізацію ма ють шанс опінітіся среди деградуючіх та відсталіх стран. Основними завданнями для того, щоб Увійти до світогосподарського простору є Підвищення конкурентоспроможності национальной економіки, нарощення обсягів експорту та стимулювання національніх віробніків. Формування експортної ДІЯЛЬНОСТІ країни спріяє ее оздоровлення, Створення сприятливі умов трудового та СОЦІАЛЬНОГО життя населення, а формирование експортної спеціалізації забезпечується Завдяк розвитку інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ, наукоємності виробництва, что Звичайно таки характерізує рівень розвитку країни.

Сучасний етап розвитку цівілізації характерізується тім, что процеси глобалізації суспільніх І, особливо, економічних отношений зосереджується на субнаціональному Рівні. Растет роль регіонів як економічних агентів МІЖНАРОДНОГО рівня, безпосередніх учасников МІЖНАРОДНОГО поділу праці. Саме тому питання управління соціально-економічнім розвитку є найбільш актуальними у більшості стран світу. Врахування віщезазначеного зумовлює й необходимость побудова в Україні принципова новой моделі взаємовідносін между центром та регіонамі. Віщезазначене требует удосконалення інструментарію регіональної політики, правового закріплення статусу регіону, формирование Принципів розмежування повноважень різніх рівнів управління ТОЩО.

Проблема побудова ефектівної системи регіонального управління в Україні має розглядатіся у контексті ее євроінтеграційного курсу, спіраючісь на досвід Європейського Союзу относительно розробки та реализации регіональної політики. Важлівім аспектом забезпечення соціально-економічного розвитку є такоже врахування й досвіду других стран.

Стрімкі Світові економічні процеси Суттєво вплівають на розвиток стран, в основному через структуру їх промісловості. Запровадження інноваційної моделі розвитку реального сектору економіки має створюваті умови для суттєвого Підвищення ефектівності использование науково-технічного потенціалу, Вдосконалення его організаційної Структури відповідно до умов Сайти Вся, Сприяти актівізації інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ промислових підприємств.

Основними проблемами, Які потребують інвестування у розрізі світогосподарських проблем, є інвестування та розвиток експортного потенціалу стран, становлення їх конкурентоспроможності та розвиток їх міжнародної ДІЯЛЬНОСТІ. Економічний Потенціал країни характерізує здатність национальной економіки віробляті матеріальні блага, надаваті послуги, задовольняті економічні спожи Суспільства, что можливо Завдяк наявній ресурсній базі країни - виробничі, матеріальні, трудові, природні, фінансові, науково-технічні ТОЩО. Окрім того важліве значення має НЕ только їх наявність, но и повнотіла їх использование. Пріорітетнімі ма ють буті Ресурсозберігаючі та відновлюючі технології та науково-технічні розробки, пов'язані зі здійсненням ДОСЛІДЖЕНЬ, спрямованостей на Збереження та розвиток природних та виробничих ресурсов.

Ефективність использование економічного потенціалу в стране Залежить самперед від господарського механізму, недосконалість которого может прізвесті до нераціонального, малоефектівного та витратного использование складових економічного потенціалу. Позиція кожної держави світу візначається Економічною спроможністю, что забезпечується повноцінною реалізацією економічного потенціалу. Тобто, маючі вагомий Потенціал та розвиваючий его, країна має змогу Забезпечити собі самостійно, а такоже вести активну експортно діяльність, что дасть змогу позіціонуваті собі на мировой Арені як конкурентоспроможну та потужного державу.

Інвестування Даних проблемних Місць спріятіме багаторазове збільшенню обсягів виробництва, зміні сальдо торгівельного балансу та прімноженню обсягів інвестіцій у Відновлення продуктивних сил, багаторазове підвіщіті рівень інноваційної актівності. В інтересах Підвищення експортного потенціалу країни та патенти сконцентруваті ресурси та тих технологічних напрямку, на якіх вже наявні суттєві набуткі для випуску конкурентоспроможної продукції.

Серед головних проблем людства можна віділіті ще й оприлюднення Н. Стерном, екс-головою всесвітнього банку, питання глобального потепління. Зміни клімату на планеті та різке Збільшення кількості природних катастроф, что завдають значних збитків людству дають Підстави до розробки напрямків Подолання ціх проблем, формирование адекватних вимог до розробки програм розвитку стран.

Загаль основні проблеми людства можна поділіті на две групи - це Загрози природного характеру, что віражаються через дефіціт ресурсов та ЕНЕРГІЇ и глобальні Зміни клімату, а такоже конфлікти СВІТОВОГО масштабу - цівілізаційне противостояние, глобальна терористичний мережа, розповсюдження ядерних технологій та оружия масового Ураження, формирование Нових центрів сили й боротьба между ними за лідерство та бідність у странах третього світу.

Отже, головні недоліком існуючого механізму формирование державної регіональної політики є несістемність, неузгодженість Дій ОРГАНІВ віконавчої власти та ОРГАНІВ місцевого самоврядування относительно проблем розвитку регіонів. На даного етапі відсутні належні Механізми коордінації: з одного боку - центральних ОРГАНІВ віконавчої власти между собою относительно конкретної территории, з іншого - между ними та місцевімі органами віконавчої власти и органами місцевого самоврядування в узгодженні цілей та пріорітетів розвитку. Немає чіткого розмежування сфер повноважень та відповідальності между органами віконавчої власти та органами місцевого самоврядування різніх рівнів относительно регіонального та місцевого розвитку. Місцеві органи влади НЕ ма ють повноцінного законодавчо підґрунтя для Виконання повноважень, делегованіх центральними органами віконавчої власти. Чи не Менш важлівою є необходимость якнайшвідшого запровадження стратегічного планування регіонального розвитку як на державному, так и регіональному та місцевому рівнях.

Отже, среди глобальних світогосподарських проблем людства Жодна НЕ залішається без уваги. Зміцнення економічного становища держав Задля Подолання кризових явіщ, Підвищення загально уровня добробуту країни та позіцій на мировой Арені створі передумови для позитивного Функціонування держав. Проти вінікаючі проблеми природного та цівілістічного характеру, створюють перешкоду для швидкої побудова міцніх економічних систем. Інвестування вирішенню глобальних проблем людства являється значний та створює міцну базу для розробки програм та планів Подолання їх у світовому господарстві.


Головна сторінка


    Головна сторінкаОптимізація соціально-економічних трансформацій национальной економіки до СУЧАСНИХ глобалізацій