• 1 Теоретичні основи оптимізації виробничо-галузевої структури сільськогосподарського підприємства
 • 1.2 Структурна економіко-математична модель задачі
 • 2 Аналіз ФГУП учхоза «Приміське» та розробка числової моделі
 • 2.2 Постановка завдання і вихідна інформація
 • 2.3 Розробка числової економіко-математичної моделі задачі по оптимальному поєднанню галузей в навчальному господарстві «Приміське»
 • 3 Аналіз результатів рішення
 • 3.2 Заходи щодо впровадження
 • Висновки і пропозиції
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації25.03.2017
  Розмір81.51 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 81.51 Kb.

  Оптимізація виробничо-галузевої структури сільськогосподарського підприємства

  Міністерство сільського господарства Російської Федерації

  Федеральне державне освітній заклад

  вищої професійної освіти

  Алтайського державного АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  Кафедра економічного аналізу, моделювання та прогнозування

  УМРИХІНА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА

  ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧО-ГАЛУЗЕВИЙ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

  (На прикладі ФГУП учхоза «Приміське»)

  Викладач - С.П. Балашова

  КУРСОВА РОБОТА

  Студент групи 4504

  очної форми навчання

  Ю.Н. Умрихіна

  Барнаул 2009


  зміст

  Вступ

  1 Теоретичні основи оптимізації виробничо-галузевої структури сільськогосподарського підприємства

  1.1 Постановка завдання і особливості моделі

  1.2 Структурна економіко-математична модель задачі

  2 Аналіз ФГУП учхоза «Приміське» та розробка числової моделі

  2.1 Організаційно-економічна характеристика учхоза «Приміське»

  2.2 Постановка завдання і вихідна інформація

  2.3 Розробка числової економіко-математичної моделі задачі по оптимальному поєднанню галузей в навчальному господарстві «Приміське

  3 Аналіз результатів рішення

  3.1 Аналіз оптимального рішення

  3.2 Заходи щодо впровадження

  Висновки і пропозиції

  Список використаної літератури

  додаток


  Вступ

  В системі моделей оптимального планування сільського господарства на рівні підприємства центральне місце займає модель оптимізації виробничо-галузевої структури. Вона дає можливість визначати основні параметри розвитку виробництва для поточного і перспективного планування, може використовуватися для аналізу сформованої структури виробництва, що дозволяє виявити більш доцільні шляхи використання ресурсів і можливості збільшення обсягів виробництва продукції, спираючись на фактичні дані за попередні роки.

  Рішення задачі оптимізації виробничо-галузевої структури в цілому і аналіз отриманого оптимального рішення дозволяє виявити недовикористовуваних в господарстві ресурси, визначити напрямок їх ефективного використання, здійснити оптимізацію кормовиробництва і структуру посівних площ, визначити структурні зрушення і перспективи розвитку підприємства.

  Мета - даної курсової роботи є розробка заходів щодо оптимізації виробничо-галузевої структури сільськогосподарського підприємства.

  завдання:

  1. Вивчити теоретичні основи оптимізації виробничо-галузевої структури сільськогосподарського підприємства.

  2. Провести науковий аналіз фактичної спеціалізації, розміру і поєднання галузей виробництва на підприємстві і розробити числову модель задачі.

  3. Провести аналіз оптимального рішення і запропонувати заходи щодо впровадження.

  Предметом дослідження даної курсової роботи є оптимізація виробничо-галузевої структури сільськогосподарського підприємства.

  Об'єктом дослідження виступають тенденції та закономірності при оптимізації виробничо-галузевої структури сільськогосподарського підприємства.

  Об'єктом спостереження є ФГУП навчально-дослідне господарство «Приміське», м Барнаул.

  Для вирішення поставлених в роботі завдань застосовуються різні методи дослідження: монографічний, порівняльно-аналітичний, економіко-статистичний, абстрактно-логічний.

  Теоретичною основою проведення досліджень стали праці вітчизняних вчених, економістів-аграрників.

  Для написання курсової роботи були використані річні звіти, наукова література і періодична преса.


  1 Теоретичні основи оптимізації виробничо-галузевої структури сільськогосподарського підприємства

  1.1 Постановка завдання і особливості моделі

  В системі моделей оптимального планування сільського господарства на рівні підприємства центральне місце займає модель оптимізації виробничо-галузевої структури. Вона дає можливість визначати основні параметри розвитку виробництва для поточного і перспективного планування, може використовуватися для аналізу сформованої структури виробництва, що дозволяє виявити більш доцільні шляхи використання ресурсів і можливості збільшення обсягів виробництва продукції, спираючись на фактичні дані за попередні роки. [2]

  Постановка задачі. Потрібно визначити оптимальну виробничо-галузеву структуру, план використання і поповнення ресурсів, рівень ефективності виробництва на сільськогосподарському підприємстві за умови найбільш ефективної експлуатації наявних ресурсів і виконання договорів на реалізацію продукції.

  Для розробки економіко-математичної моделі цієї задачі потрібно інформація про:

  1) спеціалізації господарства і можливих її змінах;

  2) види та обсяги ресурсів, якими володіє господарство, і можливі джерела їхнього поповнення;

  3) джерелах задоволення потреби тварин в кормах;

  4) організації зеленого конвеєра, додаткові умови, які впливають на структуру витрат кормів;

  5) договірні зобов'язання;

  6) факторах, що обмежують розміри галузей, (наприклад, вимоги сівозмін, місткість капітальних приміщень в тваринництві, можливості відтворення поголів'я).

  Щоб найбільш повно і правильно здійснити постановку задачі, а також обґрунтувати вхідну інформацію, необхідно вивчити об'єкт моделювання. Для цього потрібно проаналізувати рівень розвитку виробництва за такими напрямками:

  - Вартість і структура товарної продукції;

  - Структура посівних площ;

  - Наявність і використання поліпшених і природних кормових угідь;

  - Поголів'я тварин і структура стада;

  - Витрати праці на виробництво одиниці продукції, в тому числі в напружений період, використання залученого праці;

  - Матеріально-грошові витрати у виробництві, собівартість одиниці продукції;

  - Обсяг реалізації і канали реалізації продукції в попередній період;

  - Рівень інтенсивності виробництва;

  - Витрата кормів на 1 ц продукції, питома вага купованих кормів;

  - Питома вага витрат на корми в собівартості тваринницької продукції, структура витрати кормів за видами тварин (птиці);

  - Питома вага основного маточного стада в загальному поголів'я тварин можливі міжгосподарські зв'язку з придбання;

  - Продаж племінного молодняку, передача на дорощування і відгодівлю сверхремонтного молодняку ​​або дорощування у власному господарстві на міжгосподарської основі;

  - Ефективність виробництва кормів, міжгосподарської кооперації в усіх напрямках;

  - Виробництво тваринницької продукції в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь в динаміці і інші економічні показники з метою виявлення резервів підвищення ефективності виробництва;

  - Можливі канали реалізації в зв'язку з сегментами ринку і додаткові можливості збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції, в тому числі і нетрадиційних видів. [7]

  В якості критерію оптимальності при оптимізації виробничо-галузевої структури сільськогосподарського підприємства можуть використовуватися такі показники:

  максімізіруемие (при заданих обсягах виробничих ресурсів) - валова продукція, товарна продукція, валовий дохід, чистий дохід, прибуток, рівень рентабельності;

  мінімізується (при заданих обсягах виробництва продукції) - матеріально-грошові витрати, витрати живого або сукупного праці, наведені витрати та інші.

  Склад змінних. Основні змінні даної моделі відображають склад і розміри галузей і видів діяльності підприємства з виділенням інтенсивних технологій, диференціацією за напрямками використання продукції (на товарні та фуражні цілі), ступеня інтенсивності і трудомісткості виробництва (велика рогата окот при стійловому утриманні, в пасовищний період, при вигульному утриманні), строками реалізації (після збору врожаю або після осінньо-зимового зберігання) та іншими ознаками.

  Крім основних в модель вводяться допоміжні змінні з метою оптимізації кормових раціонів, визначення додатково залучених ресурсів, а також обсягів деяких ресурсів, вартісних показників. [2]

  Визначимо групи змінних.

  1. По рослинництву:

  посівні площі сільськогосподарських культур товарного призначення - озима пшениця при інтенсивній і звичайною технологією, ячмінь, картопля ранній, картопля пізній і т. д .;

  посівні площі сільськогосподарських культур, продукція яких йде в обмін, - озима пшениця в обмін на вику (на насіння), озиме жито в обмін на комбікорм і т. д .;

  посівні площі зернофуражних і кормових культур - ячмінь, овес, кормові коренеплоди і т. д .;

  площі поліпшених, культурних і природних угідь - поліпшені природні сінокоси і т. д. Одиниця виміру - га.

  2. По тваринництву:

  поголів'я великої рогатої худоби, свиней, овець і т. д. з підрозділом на біологічних потреб. Це необхідно для визначення структури стада, відображення умов поставок молодняку ​​в інші господарства при міжгосподарської кооперації, а також більш точного определеніянорм витрати кормів. Одиниця виміру - среднегодоваяголова.

  З метою спрощення моделі види тварин (птиці) можуть бути представлені укрупненими групами (основне стадо і молодняк) з одиницею виміру «середньорічна голова» або навіть однієї змінної з одиницею виміру «структурна» або «маткова» голова. Розрахунок коефіцієнтів в такому випадку здійснюється наступним чином: витрата ресурсів (праці, кормів та ін.) На 100 голів в заданій структурі ділять на 100 або на маточне поголів'я. Можуть враховуватися способи утримання худоби та інші фактори.

  За птиці, щоб уникнути дробности коефіцієнтів розрахунок доцільно вести на 100 голів. За свиням в якості одиниці вимірювання може використовуватися 1 ц приросту живої маси.

  3. За поповненню виробничих ресурсів:

  земельних (освоєння нових земель, часткова трансформація земельних угідь), га;

  трудових (залучення сезонних і тимчасових робочих в напружені періоди робіт; змінних буде стільки, скільки періодів), люд.-год;

  основних виробничих фондів (купівля техніки за видами, будівництво виробничих приміщень та т. д.), скотомест;

  кормових (купівля комбікорму, макухи, комбікорм в обмін на зерно, побічна продукція - солома, бадилля буряка кормової і т. д.), ц.

  4. За виробничим ресурсам, обсяги яких визначаються в процесі виконання завдання: мінеральні добрива (за видами), матеріально-грошові кошти на виробництво валової продукції, виробництво і реалізацію товарної продукції,

  Одиниці виміру по мінеральних добривах - ц фізичної маси, матеріально-грошових коштів - руб.

  5. За вартісними показниками: вартість валової і товарної продукції, грошових одиниць.

  В якості допоміжних змінних в моделі можуть бути використані змінні, що позначають загальну площу ріллі в гектарах.

  Допоміжні змінні, призначені для оптимізації кормових раціонів, показують добавку корму до мінімально необхідній нормі і диференціюються за групами кормів і видам тварин, для яких передбачається оптимізація.

  У моделі можуть передбачатися і строго фіксовані норми витрати кормів. Наприклад, в господарстві є велика рогата худоба і незначне поголів'я коней. Для молочного стада і молодняка великої рогатої окоту раціони доцільно оптимізувати, а для коней можна ввести фіксовані норми. Одиниця виміру - ц корм. од.

  Система змінних в залежності від спеціалізації господарства (багаторічні насадження, закритий грунт) може доповнюватися. За багаторічними насадженням виділяють сади, ягідники і т. Д. У спеціалізованих господарствах сади підрозділяють на зерняткові (яблуня, груша, айва), кісточкові (слива, вишня і ін.). Деталізація може бути також за сортами і термінів дозрівання продукції. У ягідниках виділяють суницю, малину, агрус. Одиниця виміру - га. По закритому ґрунті враховують теплиці зимові, весняні плівкові, парники, плівкові каркаси. Кожна споруда може поділятися за видами вирощуваної продукції (овочі, розсада). Для спеціалізованих господарств виділяють змінні, які деталізують овочі та розсаду за видами культур, строками виходу продукції. Одиниця виміру - тис. М 2, в парниках - тис. М 2 рам. [7]

  Для розробки моделі з конкретними числовими характеристиками (числовий моделі) вимагається інформація, частина якої є нормативно-довідкової, Її уточнюють стосовно об'єкту моделювання та включають в модель або використовують при розрахунку техніко-економічних коефіцієнтів (поживна цінність кормів, норма висіву, зіставні і закупівельні ціни та ін.). Решта інформації носить змінний характер і розробляється стосовно до даного сільськогосподарському підприємству (врожайність культур, продуктивність тварин та ін.).

  Для зручності роботи інформацію доцільно згрупувати і представити в наступному порядку:

  1. Обмеження по ресурсах: земельною (за видами), трудовим (всього і по напружених періодів або місяцях), покупним кормів, місткості тваринницьких приміщень і сховищ, капітальних вкладеннях.

  2. Обсяг реалізації продукції встановлюється в першу чергу на основі державного замовлення, який визначає нижню межу реалізації. За деякими видами продукції може бути встановлений і верхня межа.

  3. Вихідні показники по рослинництву (в розрахунку на 1 га посіву або кормових угідь): врожайність сільськогосподарських культур, виробничі витрати, витрати праці всього і по місяцях, норми внесення органічних і мінеральних добрив, витрати тракторного парку.

  4. Розподіл продукції рослинництва відбивається при розрахунку техніко-економічних коефіцієнтів (на 1 га): з врожайності сільськогосподарських культур віднімають невживані відходи (по зерну), природне зменшення (наприклад, угар силосної маси), втрати при зберіганні, насіннєвий фону, страховий насіннєвий фонд .

  5. Вихід поживних речовин (в розрахунку на 1 га)

  6. Вихід зелених і пасовищних кормів (з 1 га) розподіляється по місяцях відповідно до відсотка виходу зеленої маси, який визначається на основі даних наукових установ або фактичних даних по господарству.

  7. Вихідні показники по тваринництву (на прийняту за видами тваринництва одиницю виміру): продуктивність, витрата продукції на внутрішньогосподарські потреби (молоко на випоювання телят, яйця на інкубацію), продукція на реалізації, виробничі витрати, витрати праці, в тому числі по місяцях, річна норма витрати кормів (по кормових одиниць, перетравного протеїну).

  8. Допустимі межі змісту кормів в річних раціонах встановлюють з урахуванням зоотехнічних вимог, впливу окремих кормів на якість продукції, можливостей господарства.

  9. Потреба в зелених кормах по місяцях пасовищного періоду приймають однаковою і визначають з урахуванням кількості днів у місяці.

  10. Вартість валової і товарної продукції, витрати на товарну продукцію.

  Рішення задачі оптимізації виробничо-галузевої структури в цілому і аналіз отриманого оптимального рішення дозволяє виявити недовикористовуваних в господарстві ресурси, визначити напрямок їх ефективного використання, здійснити оптимізацію кормовиробництва і структуру посівних площ, визначити структурні зрушення і перспективи розвитку підприємства. [2]


  1.2 Структурна економіко-математична модель задачі

  Потрібно скласти оптимальний план, тобто визначити значення змінних xj, xkj, xi, xs, xi, xh, при якому досягається максимум прибутку:

  Z max = x h - x i; hÎH, iÎI, де

  j - індекс виду діяльності рослинництва чи тваринництва;

  xj - розмір j-го виду діяльності рослинництва чи тваринництва (посівні площі j-ї культури або поголів'я j-го виду тварин);

  k - індекс груп кормів; k = K;

  K - безліч груп кормів;

  хkj - добавка корми k-ї групи понад мінімально необхідної норми для j-го виду тварин;

  i - індекс виду ресурсу;

  xi - обсяг ресурсу i-го виду, в тому числі і матеріально-грошових витрат на виробництво товарної продукції;

  xi - розмір поповнення ресурсу i-го виду (трансформація угідь, додаткове залучення робочої сили);

  s - індекс виду покупного корми або побічної продукції, використовуваної на корм;

  xs - кількість покупного корми s-го виду;

  h - індекс вартісного показника;

  xh - розмір вартісного результативного показника (вартість товарної продукції);

  H - безліч вартісних показників;

  I - безліч видів ресурсів, що визначаються в процесі виконання завдання.

  Максимум цільової функції досягається при виконанні наступних обмежень.

  1. Щодо земельних ресурсів

  Математична запис умов:

  де a ij - потреба в i-му виді займаних угідь в розрахунку на одиницю j-го виду рослинництва; B i - обсяг ресурсу i-го виду; N - безліч видів діяльності рослинництва; x i -розмір поповнення ресурсу j-го виду (в даному випадку трансформація угідь); I - безліч видів земельних угідь.

  Припустимо, що в господарстві є чотири види угідь: рілля, природні сінокоси, культурні пасовища, природні пасовища. Передбачається трансформація частини природних пасовищ в ріллю, але не більше B i.

  Для запису цієї ситуації вводимо позначення змінних.

  Посівні площі під окремими видами культур, га:

  х 1 - ярою пшеницею;

  х 2 - ячменем;

  х 3 - вівсом;

  х 4 - гречкою;

  х 5 - картоплею;

  х 15 - багаторічними травами на сіно;

  Площі сінокосів і пасовищ, га:

  х 16 - площа природних сіножатей;

  х 17 - площа культурних пасовищ;

  х 24 - допоміжна змінна площа трансформованих в ріллю природних пасовищ.

  ресурси:

  В 1 - рілля, га;

  У 2 - площа природних сіножатей, га;

  У 3 - площа культурних пасовищ, га;

  В 4 - площа природних пасовищ, га;

  У 5 - площа природних пасовищ, певна для трансформації в ріллю, га;

  У 6 - трудові ресурси господарства, всього на рік, люд.-год;

  В 7 - то ж, в травні, люд.-год;

  У 8 - те ж, в серпні і т.д., чіл.-ч.

  За допомогою цих позначень умови по використанню земельних угідь записують наступним чином:

  1) по використанню ріллі х 1 + х 2 +, ..., + х 15 ≤ У 1 + х 24;

  2) по використанню природних сіножатей х 16 ≤ У 2;

  3) по використанню культурних пасовищ х 17 ≤ У 3;

  4) по використанню природних пасовищ х 10 ≤ У 4 - х 24;

  5) по трансформованою площі природних пасовищ х 24 ≤ У 5.

  Відповідно вводять обмеження по можливу оренду землі. Ці обмеження складають підматрицю земельних угідь.

  2. Обмеження по трудовим ресурсам.

  З огляду на сезонність сільськогосподарського виробництва, важливо визначити потребу в трудових ресурсах не тільки в цілому на рік, але і в напружені періоди робіт, передбачаючи залучення робочої сили:

  де t - індекс періоду використання трудових ресурсів; Т - безліч періодів; a ij - норма витрат праці в розрахунку на одиницю j-го виду діяльності в t-му періоді; В i t - наявність трудових ресурсів в t-му періоді; х i t - наявність залучених трудових ресурсів в t-му періоді.

  Якщо виділити кілька напружених періодів, то підсистема обмежень по трудових ресурсів буде включати кілька нерівностей:

  6) за річним використання трудових ресурсів а 61 х 1 + а 62 х 2 + ... + а 6 21 х 21 ≤ У 6 + х 25,

  де х 1.... х 21 - обсяг видів діяльності рослинництва і тваринництва; a bj - норматив витрат праці на одиницю діяльності за рік; х 25 - кількість залучених трудових ресурсів в цілому за рік, люд.-год; У 6 - наявність трудових ресурсів в господарстві;

  7) по використанню трудових ресурсів в травні а 71 х 1 + а 72 х 2 + ... + а 721 х 21 ≤В 7 + х 26,

  де а 7 j - норма витрат праці в травні в розрахунку на одиницю j-го виду діяльності; В 7 - наявність трудових ресурсів в господарстві в травні; х 26 - залучення трудових ресурсів у травні.

  Аналогічно складають обмеження щодо використання трудових ресурсів в серпні, вересні.

  Якщо за результатами виконання завдання виходять надлишки трудових ресурсів, то повинні бути передбачені додаткові види діяльності в певні періоди, такі як переробка сільськогосподарської продукції, підсобні промисли, виробництво продукції, орієнтоване на вільний ринок.

  3. По кормових ресурсів: по виробництву та використанню кормів, обсягом покупних кормів, використання побічної продукції, зеленому конвеєру аналогічно моделі структури посівних площ.

  4. За виробничим фондам і капітальних вкладеннях.

  Ця підсистема обмежень включає зазвичай блок нерівностей по використанню виробничих приміщень в тваринництві:

  де D - число видів галузей тваринництва; х i - число додаткових скотомест; I 4 - безліч видів виробничих приміщень для визначення галузі виробництва.

  Для створення додаткових скотомест потрібні капітальні вкладення, трансформація сільськогосподарських угідь, тому доречно обмеження по капітальних вкладеннях:

  де I 1 - безліч трансформованих земельних угідь; a ui - норматив капітальних вкладень на одиницю поповнюється ресурсу; u - індекс капітальних вкладень; I 5 - безліч видів тваринницьких приміщень; B u - можливий обсяг капітальних вкладень.

  5.За мінеральним і органічним добривам.

  На основі запланованих доз внесення добрив, що забезпечують досягнення наміченої врожайності, визначають загальну потребу в кожному з них, що необхідно для укладення договорів на покупку добрив, резервування коштів.

  де a ij - доза внесення мінеральних добрив i-го виду на 1 га j-ой культури; x i - змінна по загальній потребі в мінеральних добривах i-го виду; I i `` - підмножина видів мінеральних добрив.

  Технологічний зв'язок галузей рослинництва і тваринництва по органічним добривам відбивається в моделі через норми внесення добрив і виходу гною по галузях тваринництва.

  де a ij - доза внесення добрив в розрахунку на одиницю j-го виду діяльності рослинництва; v ij - норма виходу органічних добрив в розрахунку на одиницю j-го виду діяльності тваринництва; I s `` - підмножина органічних добрив.

  Може бути передбачена купівля або райони видобутку торфу в господарстві, інших видів органічних добрив, якщо такі можливості є.

  6. За реалізації продукції:

  де v ej - вихід товарної продукції е-го виду в розрахунку на одиницю j-го виду діяльності рослинництва чи тваринництва; е - індекс виду товарної продукції;

  Q e - обсяг реалізації продукції е-го виду, прогнозований або приймається відповідно до укладених договорів поставки (у відповідних одиницях виміру);

  J` - підмножина видів діяльності рослинництва і тваринництва, продукція яких має товарне призначення; Е - безліч видів товарної продукції.

  7. Додаткові обмеження за розмірами рослинництва і тваринництва:

  де A j - допустимий розмір j-го виду діяльності рослинництва чи тваринництва; J``- підмножина видів діяльності за розмірами, які вводять у відповідності з обмеженнями.

  8. За співвідношенням розмірів окремих видів діяльності.

  За допомогою умов пропорційності зв'язку забезпечують:

  а) певне співвідношення між розмірами посівів окремих культур (попередників в сівозміні)

  де N` - підмножина культур-попередників;

  б) певне співвідношення окремих статевовікових груп худоби або птиці за структурою стада

  де g j `і g j` `- мінімальний і максимальний межі j-й статево-віковою групи тварин в структурі стада в частках; D` - підмножина статевовікових груп худоби і птиці.

  9. За визначенням грошових коштів на виробництво і реалізацію товарної продукції в грошових одиницях:

  де a ij, a is - коефіцієнти витрат грошових коштів на виробництво і реалізацію одиниці j-го виду діяльності (a ij) і одиницю покупного корми (a is); x i s - змінна за загальним обсягом витрат і грошових коштів; I 9 - безліч взаємозв'язків по коштах при варіантних розрахунках.

  10. За визначенням вартості товарної продукції в грошових одиницях:

  де h - індекс вартісного показника; c hj - вихід товарної продукції в розрахунку на одиницю j-го виду діяльності, грошових одиниць; Н - безліч вартісних показників при варіантних розрахунках; x h - змінна за обсягом значущого вартісного показника, грошових одиниць.

  За умови невід'ємності змінних x j ≥ 0; x jk ≥ 0; x i ≥ 0; x t s ≥ 0; x j ≥ 0; x h ≥ 0; x i t ≥ 0


  2 Аналіз ФГУП учхоза «Приміське» та розробка числової моделі

  2.1 Організаційно-економічна характеристика учхоза «Приміське»

  Федеральне державне унітарне підприємство навчально-дослідне господарство «Приміське» Алтайського Державного Аграрного Університету розташоване в північно-західній приміській частині м Барнаула за адресою: 656902, Алтайський край, п. Приміський, вул. Новосибірська, д. 44.

  Учгосп «Приміське» створено в 1956 році на базі земель колгоспів і радгоспів державного фонду. У 1958 р господарство було передано Алтайському сільськогосподарському інституту в якості навчально-дослідного господарства.

  Статут підприємства був прийнятий 10.11.1997 р розпорядженням Глави адміністрації зареєстрований і затверджений першим заступником міністра сільського господарства РФ Романенко. Статут був узгоджений з ректором Агау Н.М. Бондарчуком 13 липня 1997 року.

  Землекористування господарства становить 10429 га і розташоване в 20 км від центру м Барнаула і в 25 км від найближчої пристані і елеватора, в селі Власіха Індустріального району.

  Землекористування учхоза розташоване в східній частині Приобского плато і частково на невеликих розрізнених ділянках заплави р. Об.

  Таблиця 1. - Населені пункти на території господарства

  Найменування населеного пункту Відстань до центральної садиби Наявність тваринницьких ферм, струмів і т.д.

  сел. приміський

  с. Власіха

  с. Новомихайлівка

  2 км

  15 км

  ферма, ток

  струм

  ферма, ток


  Економічне значення раціональної спеціалізації сільськогосподарського виробництва полягає в тому, що вона створює умови для більш ефективного використання головного засобу виробництва в сільському господарстві - землі. Збільшення на цій основі кількості і якості продукції рослинництва і тваринництва є головним завданням сільськогосподарського виробництва.

  Спеціалізація - це вирішальна умова підвищення ефективності використання капітальних вкладень і основних засобів, впровадження НТП і передового досвіду, а також інтенсивних технологій.

  При поглибленні спеціалізації досягається зниження витрат і підвищення рентабельності виробництва продукції. Для визначення спеціалізації учхоза «Приміське» розглянемо таблицю 2.

  У структурі товарної продукції учхоза «Приміське» в середньому за 5 років найбільшу питому вагу займають: молоко - 52,1%, і зерно - 23,1%. Отже, виробничий напрям господарства - молочне скотарство з розвиненим виробництвом насіння зернових культур. Спеціалізація виражена чітко і відповідає місцю розташування і природних умов господарства.


  Таблиця 2 - Склад і структура товарної продукції учхоза «Приміське»

  Продукція, галузі 2003 р 2004 р 2005 р 2006 р 2007 р В середньому за 5 років
  Тис. руб. % Від виробленого Тис. руб. % Від виробленого Тис. руб. % Від виробленого Тис. руб. % Від виробленого Тис. руб. % Від виробленого Тис. руб. % Від виробленого
  Зернові і зернобобові 5946 22,9 6694 21,6 13724 32,4 7892 18,6 8933 19,7 8637,8 23,1
  Соняшник 305 1,2 164 0,5 - - - - 593 1,3 212,4 0,6
  Інша продукція рослинництва 552 2,1 754 2,4 +1155 2,7 516 1,2 680 1,5 731,4 2
  Рослинництво (всього) 6803 26,2 7612 24,6 14879 35,1 8442 19,9 10206 22,5 9588,4 25,6
  м'ясо ВРХ 2043 7,9 тисячу шістсот сорок три 5,3 2239 5,3 2621 6,2 8692 19,2 3447,6 9,2
  молоко 13862 53,4 17075 55,2 20538 48,4 22619 53,2 23390 51,5 19496,8 52,1
  Інша продукція тваринництва 113 0,4 43 0,1 66 0,2 73 0,2 316 0,7 122,2 0,3
  Тваринництво (всього) 16018 61,7 18761 60,6 22843 53,9 25313 59,6 32398 71,4 23066,6 61,6
  Інша продукція підприємства 3144 12,1 4585 14,8 4674 11 8734 20,6 2772 6,1 4781,8 12,8
  Разом по підприємству 25965 100 30958 100 42396 100 42489 100 45376 100 37436,8 100

  Для оцінки економічної ефективності сільськогосподарського виробництва необхідно розглянути конкретні показники, що відображають вплив різних чинників на обсяг виробництва.

  Тільки система показників дозволяє провести комплексний аналіз і зробити достовірні висновки про основні напрямки підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Визначимо розміри виробництва учхоза «Приміське» (табл. 3).

  Таблиця 3 - Розміри виробництва учхоза «Приміське»

  показники 2003 р 2004 р 2005 р 2006 р 2007 р
  ОСНОВНІ:
  Вартість валової продукції в порівнянних цінах, тис. Руб. 2367 2236 2238 2062 2111
  Вартість товарної продукції, тис. Руб. 25965 30958 42396 42489 45376
  ПОБІЧНІ:
  Середньорічна чисельність працівників, чол 360 358 328 308 286
  Середньорічна вартість ОПФ с.-г. призначення, тис. руб. 110642,5 110436,5 108040 112421,5 118646,5

  Площа с.-г. угідь, га

  В т.ч. рілля

  9151 9151 9151 9144 9144
  Поголів'я худоби в перерахунку на умовне, ум. гол. 843 791 827 812 817

  Учгосп «Приміське» має середні розміри виробництва. Розглядаючи основні показники обсягу виробництва, можна зробити висновок, що вартість валової продукції в порівнянних цінах за 5 років має тенденцію до збільшення, вартість товарної продукції збільшується за досліджувані 5 років, за рахунок збільшення обсягів виробництва продукції, а також внаслідок інфляції. Несприятлива ситуація спостерігається в помітному зменшенні чисельності працівників за досліджуваний період. Площа с.-г. угідь в 2006 р зменшилася в порівнянні з 2005 р за рахунок скорочення площі ріллі.

  Перед навчальному господарстві стоїть завдання найбільш повного використання кожного гектара землі.При аналізі структури земельних угідь і економічної ефективності використання землі необхідно вивчити зміни в розмірі земельних угідь та виявити можливості подальшого розширення площі ріллі, поліпшення сіножатей та пасовищ. У процесі аналізу порівнюємо дані за 5 років і виявляємо зміни в розмірі загального земельного фонду, площі сільськогосподарських угідь в цілому і за видами угідь. Розглянемо структуру земельних угідь учхоза «Приміське» в таблиці 4.

  З таблиці 4 бачимо, що за господарством в 2007 році закріплено всього земель - 10429 га. Із загальної земельної площі 87,7% займають сільськогосподарські угіддя, з яких 79% ріллі, 8,3% сіножатей, 12,8% пасовищ і 0,1% багаторічних насаджень. Найбільшу питому вагу в структурі земельних угідь ріллі і пасовищ говорить про молочно-зерновому напрямку господарства. Питома вага ріллі - 79% показує на інтенсивне її використання. Лісові масиви та інші землі у загальній земельній площі займають 6,4% і 1,3% відповідно. Загальна земельна площа, в т.ч. площа ріллі, зменшилася в 2006 році в порівнянні з 2005 роком на 7 га. Ці землі були передані Газпрому.

  Оскільки все пахотнопрігодних землі освоєні, переклад однієї категорії земель в іншу економічно і екологічно не раціональний. У кожному господарстві історично склалися певні пропорції співвідношення різних видів сільськогосподарських угідь, це зумовлено територіальним розміщенням господарства. Трансформація сільськогосподарських угідь з одного виду в інший можлива тільки за умови збереження родючості грунтів та отримання стабільних врожаїв на цій площі. У навчальному господарстві «Приміський» співвідношення основних сільськогосподарських угідь знаходиться в даний час в рівновазі, і будь-які зміни можуть негативно вплинути на економіку господарства та його екологічну обстановку.


  Таблиця 4 - Розмір і структура земельних угідь учхоза «Приміське»

  показники 2003год 2004 рік 2005 рік 2006 рік 2007 рік
  Площа, га Структура,% Площа, га Структура,% Площа, га Структура,% Площа, га Структура,% Площа, га Структура,%
  земельного фонду С.-г. угідь земельного фонду С.-г. угідь земельного фонду С.-г. угідь земельного фонду С.-г. угідь земельного фонду С.-г. угідь
  Загальна земельна площа 10436 100 - 10436 100 - 10436 100 - 10429 100 - 10429 100 -

  Всього с.-г. угідь,

  з них:

  рілля

  сінокоси

  пасовища

  Площа лісу

  Ставки і водойми

  багаторічні насадження

  Інші землі

  9151

  7216

  762

  +1167

  671

  145

  6

  469

  87,7

  69,1

  7,3

  11,2

  6,4

  1,4

  0,06

  4,5

  100

  78,9

  8,3

  12,6

  -

  -

  0,1

  -

  9151

  7216

  762

  +1167

  671

  145

  6

  469

  87,7

  69,9

  7,3

  11,2

  6,4

  1,4

  0,06

  4,5

  100

  78,9

  8,3

  12,6

  -

  -

  0,1

  -

  9151

  7216

  762

  +1167

  671

  145

  6

  469

  87,7

  69,9

  7,3

  11,2

  6,4

  1,4

  0,06

  4,5

  100

  78,9

  8,3

  12,6

  -

  -

  0,1

  -

  9144

  7209

  762

  +1167

  671

  145

  6

  469

  87,7

  69,1

  7,3

  11,2

  6,4

  1,4

  0,06

  4,5

  100

  78,8

  8,3

  12,8

  -

  -

  0,1

  -

  9144

  7209

  762

  +1167

  671

  145

  6

  469

  87,7

  69,1

  7,3

  11,2

  6,4

  1,4

  0,06

  4,5

  100

  78,8

  8,3

  12,8

  -

  -

  0,1

  -


  Достатня забезпеченість господарства потрібними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів випуску продукції і підвищення ефективності виробництва. Зокрема, від забезпеченості господарства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання машин, обладнання та, як результат, обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток і ряд інших економічних показників.

  Забезпеченість трудовими ресурсами учхоза «Приміське» визначимо порівнянням фактичної наявності з плановою потребою працівників за категоріями і професіями (табл.5).

  За даними таблиці 5 видно, що в навчальному господарстві «Приміське» спостерігається тенденція до зниження чисельності працівників за аналізовані 5 років, в 2007 р в порівнянні з 2003 р їх кількість скоротилася на 74 чел.Предпріятіе забезпечено трудовими ресурсами на 93,8%. По всіх категоріях працівників спостерігається різка нестача персоналу, крім робочих сезонних і тимчасових, працівників, зайнятих в підсобних промислових підприємствах і працівників торгівлі та громадського харчування. Це викликано в основному низьким рівнем оплати праці і несвоєчасними її виплатами, незадоволеністю умовами праці, ступенем забезпечення гарантій в соціально-трудовій сфері та організації виробництва


  Таблиця 5 Забезпеченість учхоза «Приміське» трудовими ресурсами.

  Категорії та професії

  працівників

  2003 р 2004 р 2005 р 2006 р 2007 р
  Чол. % Чол. % Чол. % Чол. % план факт % Забезпеч.
  чол %

  робочі постійні

  З них:

  Трактористи-машиністи

  Оператори машинного доїння

  Скотники ВРХ

  Робітники сезонні і тимчасові

  службовці

  З них:

  керівники

  фахівці

  Всього зайнятих у сільсько- виробництві

  Працівники, зайняті в підсобних промислових підприємствах

  Працівники житлово-комунального господарства, культурно-побутових установ

  Працівники торгівлі, громадського харчування

  Разом

  216

  38

  26

  28

  50

  56

  10

  31

  322

  25

  5

  8

  360

  60

  10,6

  7,2

  7,8

  1,4

  1,6

  2,8

  8,6

  89,4

  6,9

  1,4

  2,2

  100

  236

  37

  26

  27

  35

  51

  9

  29

  322

  25

  4

  7

  358

  65,9

  10,3

  7,3

  7,5

  9,8

  14,2

  2,5

  8,1

  89,9

  7

  1,1

  2

  100

  217

  35

  26

  23

  33

  47

  11

  29

  297

  24

  -

  7

  328

  66,2

  10,7

  7,9

  7

  10,1

  14,3

  3,4

  8,8

  90,5

  7,3

  -

  2,1

  100

  214

  34

  24

  22

  31

  36

  9

  21

  281

  18

  -

  9

  308

  69,5

  11

  7,8

  7,1

  10,1

  11,7

  2,9

  6,8

  91,2

  5,8

  -

  2,9

  100

  248

  38

  26

  28

  22

  48

  10

  31

  270

  20

  7

  8

  305

  188

  27

  22

  24

  24

  35

  9

  24

  247

  30

  -

  9

  286

  65,7

  9,4

  7,7

  8,4

  8,4

  12,2

  3,1

  8,4

  86,4

  10,5

  -

  3,1

  100

  75,8

  71

  84,6

  85,7

  109,1

  72,9

  90

  77,4

  91,5

  150

  -

  112,5

  93,8


  Рівень і темпи зростання сільськогосподарської продукції, підвищення економічної ефективності виробництва в певній мірі залежить від забезпеченості підприємства основними виробничими фондами. Низька забезпеченість підприємств ОПФ призводить до несвоєчасного виконання найважливіших технологічних операцій, зростання трудомісткості і збільшенню матеріально-грошових витрат на виробництво одиниці продукції. У той же час наявність великої кількості наднормативних засобів виробництва сприяє зростанню амортизаційних відрахувань, збільшення витрат на їх збереження і обслуговування і в кінцевому підсумку веде до подорожчання виробленої сільськогосподарської продукції. Висока ефективність сільськогосподарського виробництва досягається при оптимальній забезпеченості підприємства основними виробничими фондами.

  Аналіз забезпеченості та ефективності використання ОПФ учхоза «Приміське» почнемо з вивчення наявності і структури ОПФ, їх зміна в динаміці за 5 років (табл. 6).

  За даними таблиці 6, вартість ОПФ за аналізований період має тенденцію до збільшення. У 2007 р вона збільшилася на 2671 тис. Руб. в порівнянні з 2006 р У структурі фондів відбулися наступні зміни: питома вага будівель, споруд і передавальних пристроїв зменшився на 1,5%, питома вага машин, устаткування, транспортних засобів зменшився на 0,2%, але спостерігається зростання частки продуктивного худоби на 1,5% за рахунок вибракування, покупки нових племінних тварин. Можна відзначити, що дані зміни не сприятливі для учхоза, тому що зменшення частки активної частини фондів випереджає зростання пасивної їх частини.


  Таблиця 6 - Склад і структура основних фондів учхоза «Приміське»

  показники 2003 р 2004 р 2005 р 2006 р 2007 р
  Тис. руб. % Від виробленого Тис. руб. % Від виробленого Тис. руб. % Від виробленого Тис. руб. % Від виробленого Тис. руб. % Від виробленого
  будівлі 59126 52,6 54152 49,9 52196 48,5 59857 51 59438 49,5
  Споруди та передавальні пристрої 13204 11,8 13876 12,8 13876 12,9 13876 11,8 13876 11,6
  Машини та обладнання 29595 26,3 28756 26,5 28388 26,4 29057 24,8 29939 25
  Транспортні засоби +1856 1,7 1992 1,8 +1936 1,8 1563 1,3 тисяча п'ятсот дев'яносто дев'ять 1,3
  Виробничий і господарський інвентар 73 0,06 131 0,1 144 0,1 157 0,1 158 0,1
  Робоча худоба 28 0,02 20 0,02 21 0,02 21 0,02 21 0,02
  продуктивна худоба 8299 7,4 9404 8,7 10724 10 12516 10,7 14687 12,2
  багаторічні насадження 144 0,1 144 0,1 144 0,1 144 0,1 144 0,1
  Інші види основних засобів - - 73 0,07 107 0,1 120 0,1 120 0,1
  Разом 112325 100 108548 100 107532 100 117311 100 119982 100

  Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства.Найважливішими серед них є показники прибутку, яка в умовах ринкової економіки складає основу економічного розвитку підприємства. Зростання прибутку створює фінансову базу для самофінансування, розширеного відтворення, рішення проблем соціальних і матеріальних потреб трудових колективів. За рахунок прибутку виконується також частина зобов'язань підприємства перед бюджетом, банками та іншими підприємствами і організаціями. Т.ч., показники прибутку стають найважливішими для оцінки виробничої та фінансової діяльності підприємства. За прибутком визначається рівень віддачі авансованих коштів та дохідність вкладень в активи даного підприємства.

  Розглянемо рівень і динаміку показників фінансових результатів діяльності підприємства (табл.7).

  Таблиця 7 - Рівень і динаміка показників фінансових результатів діяльності господарства, тис. Руб.

  показники 2003 р 2004 р 2005 р 2006 р 2007 р

  Виручка від реалізації продукції всього

  Рослинництво

  тваринництво

  25965

  6803

  17895

  30958

  7730

  21719

  42396

  14872

  25257

  42489

  8442

  31950

  45376

  10206

  32398

  Собівартість реалізації продукції всього

  Рослинництво

  Тваринництво

  25960

  7516

  16494

  29452

  6325

  21115

  41945

  13002

  26156

  43789

  8664

  32721

  48071

  8411

  36258

  Валовий прибуток за все

  Рослинництво

  Тваринництво

  5

  -713

  1401

  1506

  1405

  604

  451

  1870

  -899

  -1300

  -222

  -771

  -2695

  1795

  -3860

  Чистий прибуток -1530 274 1243 129 475
  Рівень рентабельності виробництва,% всього 0,02 5,1 1,2 - -
  Рівень окупності виробництва,% всього - - - 97 93

  За даними таблиці 7, виручка від реалізації продукції в 2007 р в порівнянні з 2006 р збільшилася на 2887 тис. Руб., Але за рахунок збільшення собівартості реалізації продукції на 4282 тис. Руб. підприємство отримало в 2007 р збиток, так як темпи зростання собівартості продукції випередили темпи зростання виручки від реалізації продукції. Рівень рентабельності виробництва за 5 років має тенденцію до зниження, і в 2007 р за рахунок отриманого збитку виробництво стало нерентабельним, всі витрати довелося окупати, рівень окупності склав 93%.

  2.2 Постановка завдання і вихідна інформація

  Потрібно визначити оптимальну виробничо-галузеву структуру, план використання і накопичення ресурсів за умови найбільш ефективного використання наявних ресурсів і виконання наявних договорів на реалізацію продукції.

  Початкові дані.

  У господарстві є такі види ресурсів: площа ріллі 7209 га, трудові ресурси 447000 люд.-год., Площа пара становить 10-11%.

  Рослинництво учхоза «Приміське» представлено наступними культурами: пшениця, ячмінь, жито, овес, горох, інші зернові, соняшник, кукурудза на силос, багаторічні трави на сіно, багаторічні трави на насіння, багаторічні трави на зелену масу, однорічні трави на насіння, однорічні трави на зелену масу.

  Таблиця 8 - Урожайність сільськогосподарських культур, витрати на їх обробіток і вихід товарної продукції

  види культур Урожайність, ц / га Витрати праці на 1 га, чол-годину Витрати на 1 га, тис. Руб. Вихід товарної продукції з 1 га, тис. Руб.
  Пшениця 14,2 18,1 3,5 3,7
  Ячмінь 15 18,1 3,5 -
  жито 26,8 22,9 6,8 6,4
  Овес 17 18,1 3,5 0,8
  горох 13,3 21,9 3,4 0,8
  Інші зернові 17 18,1 3,5 0,4
  Соняшник 15,8 50 6,3 5,9
  силосні культури 171,6 40,8 6 -
  Мн. трави на сіно 9,6 28,7 0,96 -
  Мн. трави на насіння 2,4 6,7 1,6 -
  Мн. трави на зелений корм 110,2 11,4 1,6 -
  Одн. трави на насіння 6,5 50 3,6 -
  Одн. трави на зелений корм 144,3 25,2 5,2 -

  Основні показники по рослинництву представлені в таблиці 8.

  Укладено договори з продажу зерна пшениці - 16282 ц, жита - 3004 ц, гороху - 870ц, вівса - 1947 ц, інших зернових - 542 ц, соняшнику - одна тисячі чотиреста тридцять чотири ц.

  У тваринництві є велика рогата худоба молочного напрямку. Середньорічний надій молока від однієї корови становить 5050 кг, вихід м'яса ВРХ - 1,88 ц, середньодобовий приріст молодняку ​​ВРХ - 439 м

  Необхідна кількість поживних речовин у розрахунку на 1 голову, а також витрати на утримання тварин представлені відповідно в таблицях 9 і 10.

  Таблиця 9 - Витрата поживних речовин у розрахунку на 1 голову

  Вид тварин Кормові одиниці, ц Перетравний протеїн, ц
  корови 39 2,9
  молодняк ВРХ 26 1,5

  Таблиця 10 - Витрати на утримання тварин, вихід товарної продукції на 1 голову

  Вид тварин Витрати праці, люд.-год. Виробничі витрати, тис.руб. Вихід товарної продукції, тис.руб.
  корови 211 31,5 35,4
  молодняк ВРХ 58,4 14,7 1,86

  Для годування тварин пропонується наступна структура раціону (табл. 11).


  Таблиця 11 - Допустимі межі змісту окремих груп кормів в річному раціоні годування тварин від загальної поживності раціону,%

  Групи кормів корови молодняк ВРХ
  min max min max
  концентровані 20 30 20 22
  грубі 20 40 30 33
  соковиті 10 20 15 20
  зелені 20 30 25 30

  Таблиця 12 - Вміст поживних речовин в кормах

  вид корму Зміст в 1 ц корму
  ц. к. од. перетравного протеїну, ц
  комбікорм 0,97 1,21
  зерновідходи 1,1 1,06
  солома 0,3 0,3
  Зерносмесь 3,2 4,4
  Кукурудза на силос 0,19 1,4
  Однорічні трави на зелену масу 0,22 2,1
  Багаторічні трави на сіно 0,52 5,7
  Багаторічні трави на зелену масу 0,2 1,9

  Укладено договори з продажу молока - 27974 ц, м'яса ВРХ - 1880 ц.

  Власне виробництво комбікорму становить - 9815 ц. Передбачена купівля висівок - 5168 ц.

  Критерій оптимальності - максимум товарної продукції.

  2.3 Розробка числової економіко-математичної моделі задачі по оптимальному поєднанню галузей в навчальному господарстві «Приміське»

  Розробка числової моделі починається з позначення змінних, які можна поділити на основні та допоміжні.

  Основні змінні

  х 1 - площа під пшеницею, га

  х 2 - площа під ячменем, га

  х 3 - площа під житом, га

  х 4 - площа під вівсом, га

  х 5 - площа під горохом, га

  х 6 - площа під іншими зерновими, га

  х 7 - площа під соняшником, га

  х 8 - площа під силосними культурами, га

  х 9 - площа під багаторічними травами на сіно, га

  х 10 - площа під багаторічними травами на насіння, га

  х 11 - площа під багаторічними травами на зелену масу, га

  х 12 - площа під однорічними травами на насіння, га

  х 13 - площа під однорічними травами на зелену масу, га

  х 14 - площа пара, га

  х 16 - поголів'я корів, гол

  х 17 - поголів'я молодняка ВРХ, гол

  х 18 - покупка висівок, ц

  х 19 - виробництво комбікорму, ц

  х 20 - виробництво соломи, ц

  допоміжні змінні

  х 15 - площа ріллі, га

  х 21 - вартість товарної продукції, тис. руб.

  х 22 - матеріально-грошові витрати, тис. руб.

  х 1 ≥0, х 2 ≥0, х 3 ≥0, х 4 ≥0, х 5 ≥0, х 5 ≥0, х 6 ≥0, х 7 ≥0, х 8 ≥0, х 9 ≥0, х 10 ≥0, х 11 ≥0, х 12 ≥0, х 13 ≥0, х 14 ≥0, х 15 ≥0, х 16 ≥0, х 17 ≥0, х 18 ≥0, х 19 ≥0, х 20 ≥0, х 21 ≥0, х 22 ≥0.

  Наступним етапом розробки числової моделі є складання системи обмежень.

  I. за ресурсами

  1 Обмеження по площі ріллі, га

  х 15 ≤ 7209

  2 Допоміжне обмеження по площі ріллі, га

  х 1 + х 2 + х 3 + х 4 + х 5 + х 6 + х 7 + х 8 + х 9 + х 11 + х 11 + х 12 + х 13 + х 14 = х 15

  3 За трудовим ресурсам, люд.-год

  18,1х 1 + 18,1х 2 + 32,9х 3 + 18,1х 4 + 21,9х 5 + 18,1х 6 + 50х 7 + 40,8х 8 + 28,7х 9 + 6,7х 10 + 11, 4х 11 + 50х 12 + 25,2х 13 + 211 х 16 + 58,4 х 17 ≤ 447000

  II. За договірними зобов'язаннями

  4 По пшениці, ц

  14,2х 1 ≥16282

  5По вівсу, ц

  17 х 4 ≥1947

  6По жита, ц

  26,8 х 3 ≥3004

  7По гороху, ц

  13,3 х 5 ≥870

  8По іншим зерновим, ц

  17 х 6 ≥542

  9По соняшнику, ц

  15,8 х 7 ≥1434

  10 По молоку, ц

  50,5 х 16 ≥27974

  11 Щодо м'яса, ц

  1,6х 16 + 2х 17 ≥1880

  III За агротехнічним вимогам сівозміни

  12 Мінімум площі пара, га

  х 14 ≥0,1х 15

  13 Максимум площі пара, га

  х 14 ≤0,11х 15

  IV За покупним кормів і кормів власного виробництва

  14 По виробництву комбікорму, ц

  х 19 ≥ 9815

  15 По виробництву соломи, ц

  0,7 * (14,2х 1 + 15х 2 + 26,8х 3 + 17х 4) ≥ х 20

  16 По покупці висівок, ц

  х 18 = 5168

  V По балансу поживних речовин

  17 По кормових одиниць, ц.к.од.

  32,6х 8 + 2х 9 + 24,2х 11 + 32х 13 + 0,3х 20 + 1,1х 18 + 0,97х 19 ≥ 39х 16 + 26х 17

  18 По перетравного протеїну, ц

  45,6х 8 + 11,4х 9 + 46х 11 + 67,2х 13 + 0,3х 20 + 1,06х 18 + 1,21х 19 ≥ 2,9х 16 + 1,5х 17

  VI За структурою раціону, ц.к.ед.

  19 Мінімум концентратів

  2,8х 1 + 18х 2 + 13,6х 4 + 18,7х 6 + 1,1х 18 + 0,97х 19 ≥ 7,8х 16 + 5,2х 17

  20 Максимум концентратів

  2,8х 1 + 18х 2 + 13,6х 4 + 18,7х 6 + 1,1х 18 + 0,97х 19 ≤ 11,7х 16 + 5,72х 17

  21 Мінімум грубих

  0,3х 20 + 5х 9 ≥ 7,8х 16 + 7,8х 17

  22 Максимум грубих

  0,3х 20 + 5х 9 ≤ 15,6х 16 + 8,58х 17

  23 Мінімум соковитих

  32,6х 8 ≥ 3,9х 16 + 3,9х 17

  24 Максимум соковитих

  32,6х 8 ≤ 7,8х 16 + 5,2х 17

  25 Мінімум зелених

  22х 11 + 32х 13 ≥ 7,8х 16 + 6,5х 17

  26 Максимум зелених

  22х 11 + 32х 13 ≤ 11,7х 16 + 7,8х 17

  VII За вартісними показниками

  27 За матеріально-грошових витрат, тис.руб.

  3,53х 1 + 3,53х 2 + 6,76х 3 + 3,53х 4 + 3,4х 5 + 3,53х 6 + 6,3х 7 + 6х 8 + 0,96х 9 + 1,57х 10 + 1, 64х 11 + 3,63х 12 + 5,21х 13 + 31,5х 16 + 14,7х 17 = х 22

  28 По товарної продукції, тис.руб.

  3,74х 1 + 6,38х 3 + 0,77х 4 + 0,8 х 5 + 0,39х 6 + 5,9х 7 + 35,4х 16 + 1,86х 17 = х 21

  Цільова функція на максимум товарної продукції

  Z max = х 21

  Наступним етапом вирішення задачі є розробка матриці. Матриця економіко-математичної моделі задачі по оптимізації виробничо-галузевої структури учхоза «Приміське» представлена ​​в додатку А. В результаті рішення ми отримали звіт по межах, звіт по стійкості, звіт за результатами (додаток Б).


  3 Аналіз результатів рішення

  3.1 Аналіз оптимального рішення

  В результаті рішення задачі на ЕОМ ми бачимо, що при дотриманні оптимального плану учхоз «Приміське» може отримати товарної продукції в розмірі 50267 тис.руб. Причому в оптимальне рішення увійшли: площа пшениці - тисяча сто сорок сім га, площа жита - 583 га, площа вівса - 114,5 га, площа гороху - 65,4 га, площа інших зернових - 31,9 га, площа соняшнику - 90,8 га , площа силосних культур - 281,1 га, площа багаторічних трав на сіно - 3549 га, багаторічних на зелену масу - 624,9 га, площа пара - 720,9 га і площа ріллі склала 7209 га. Поголів'я корів в оптимальному плані склало 1175 голів, матеріально-грошові витрати рівні 52396,5 тис.грн., Вартість товарної продукції - 50267 тис.руб. (Додаток Б)

  Розглянемо виконання договірних зобов'язань по оптимальному плану (табл. 13).

  Таблиця 13 - Реалізація продукції учхоза «Приміське», ц

  Вид продукції Фактично (план) Оптимальне вирішення Відхилення (+ ;-)
  Пшениця 16282 16282 -
  жито 3004 15649 12645
  Овес +1947 +1947 -
  горох 870 870 -
  Інші зернові 542 542 -
  Соняшник тисячі чотиреста тридцять чотири тисячі чотиреста тридцять чотири -
  молоко 27974 59337,5 31363,5
  м'ясо 1880 1880 -

  З таблиці видно, що виконання договірних зобов'язань з продажу жита і молока по оптимальному вирішенню значно перевищують фактичні дані, це пов'язано зі збільшенням площі жита і поголів'я худоби в оптимальному плані, всі інші зобов'язання виконуються повною мірою.

  Як згадувалося вище - виробничий напрям діяльності учхоза «Приміське» - молочне скотарство з розвиненим виробництвом насіння зернових культур. Розглянемо оптимальний обсяг і структуру товарної продукції (табл. 14).

  Таблиця 14 - Обсяг і структура товарної продукції

  Вид продукції Структура, тис.руб. Структура,% Відхилення, в% (+ ;-)
  фактично За оптимальному плану фактично За оптимальному плану
  Пшениця 7089 4244 17,5 8,4 -9,1
  жито 970 3737 2,4 7,4 5
  горох 327 91,6 0,8 0,2 -0,6
  Овес 333 52,3 0,8 0,1 -0,7
  Інші зернові 214 12,8 0,5 0,1 -0,4
  Соняшник 593 535,5 1,5 1,1 -0,4
  Рослинництво всього 9526 8673 23,5 17,2 -6,3
  молоко 22390 41595 56,5 82,7 26,2
  м'ясо 8692 - 21,4 - -21,4
  Тваринництво всього 31082 41595 76,5 82,7 6,2
  Разом по господарству 40608 50268 100 100 0

  Аналізуючи таблицю 14 можна зробити висновок, що за оптимального рішення відбувається поглиблення спеціалізації господарства за рахунок збільшення питомої ваги молока в структурі товарної продукції, зниження частки зернових культур і повної ліквідації виробництва м'яса. За оптимальному плану спеціалізація учхоза «Приміське» - молочно-зернова.

  Розглянемо, як змінилися посівні площі культур в структурі ріллі (табл. 15).

  У структурі посівних площ (табл. 15) по оптимальному плану площа ріллі не змінюється в порівнянні з фактичною. Помітно скорочується частка зернових і зернобобових культур, і істотно збільшується площа кормових культур, а саме: багаторічні трави на сіно, багаторічні трави на зелену масу. У структурі посівних площ по оптимальному вирішенню відсутні жито, багаторічні трави на насіння і однорічні трави на насіння, і зелену масу. Двоїсті оцінки за цими культура відповідно рівні -7,66, -9,34, -9,34, -10,7, це говорить про те, що при включенні кожного додаткового гектара цих культур в структуру ріллі, товарна продукція буде зменшуватися відповідно на ці величини. Площа пара по оптимальному вирішенню відповідає нормативу питомої ваги пара в структурі посівних площ.

  Таблиця 15 - Посівні площі і площі кормових культур (га)

  Культура, вид угіддя фактично За оптимальному плану Відхилення в% (+, -)
  га % га %
  Пшениця 1895 26,3 +1147 15,9 -10,4
  Ячмінь 115 1,6 0 0 -1,6
  жито 152 2,1 583,9 8,1 6
  Овес 433 6 114,5 1,6 -4,4
  горох 411 5,7 65,4 0,9 -4,8
  Інші зернові 539 7,5 31,9 0,4 -7,1
  Соняшник 100 1,4 90,8 1,2 -0,2
  Кукурудза на силос 417 5,8 281,1 3,9 -1,9
  Багаторічні трави на сіно 697 9,7 3549 49,2 39,5
  Багаторічні трави на насіння 150 2,1 0 0 -2,1
  Багаторічні трави на зелену масу 352 4,9 624,9 8,7 3,8
  Однорічні трави на насіння 60 0,8 0 0 -0,8
  Однорічні трави на зелену масу 1072 14,9 0 0 -14,9
  пар 816 11,3 720,9 10 -1,3
  рілля 7209 100 7209 100 0

  Розглянемо оптимальне поголів'я тварин в навчальному господарстві «Приміське» (табл. 16).


  Таблиця 16 - Поголів'я тварин

  вид худоби фактично За оптимальному плану Відхилення (+, -)
  корови 660 1175 515
  молодняк ВРХ 1 079 - -1079

  З таблиці 16 видно, що по оптимальному вирішенню поголів'я корів збільшилось майже в 2 рази, але відсутній молодняк ВРХ. Подвійна оцінка по поголів'ю молодняку ​​ВРХ дорівнює -23,7, отже, при включенні кожної голови молодняку ​​в структуру стада товарна продукція буде зменшуватися на цю величину.

  Аналізуючи таблиці 15 і 16 можна зробити висновок, що за оптимального рішення відбувається ліквідація виробництва м'яса, скорочення площі зернових культур і значне збільшення поголів'я корів, а так же площі кормових культур. Все це говорить про поглиблення спеціалізації господарства, про направлення виробничої діяльності учхоза - молочно-зернове.

  Тепер необхідно проаналізувати кормової баланс господарства (табл. 17).

  Таблиця 17 - Річні витрати кормів

  види кормів Витрата в натурі, ц структура витрат
  ц.к.ед % Від виробленого
  концентровані 15958 4582,5 20,5
  грубі 13924 8579,8 38,4
  соковиті 3493 4582,5 20,5
  зелені 9545 4582,5 20,5
  Разом 42920 22327,3 100

  Концентрати і зелені корми увійшли в оптимальний план по мінімальній межі, додаткове залучення одиниці концентратів буде збільшувати вартість товарної продукції на 4,67 тис. Руб., Двоїста оцінка зелених кормів дорівнює 4,71, отже, залучення цього виду корму збільшить цільової результат на цю величину. Грубі і соковиті корми в структурі раціону наближені до максимальної межі, отже, додаткове залучення одиниці корму буде зменшувати вартість товарної продукції.

  Проведемо додаткові розрахунки для визначення прибутку і збитків в навчальному господарстві «Приміське» (табл.18).

  З таблиці 18 видно, що в оптимальному рішенні зростання вартості товарної продукції на багато випереджає зростання повної собівартості товарної продукції.

  Таблиця 18 - Допоміжна таблиця для визначення прибутку та контролю правильності обчислень

  Вид продукції Кількість реалізованої продукції, ц Повна собівартість реалізованої продукції Вартість товарної продукції
  факт оптим. план в% до факт. факт оптим. план в% до факт. факт оптим. план в% до факт.
  Зернові і зернобобові 22103 34748 157,2 6878 8608,9 135 8719 8125 93,2
  Інші зернові 542 542 100 206 111,6 54,2 214 12,8 6
  Соняшник тисячі чотиреста тридцять чотири тисячі чотиреста тридцять чотири 100 670 571,9 85,4 593 535,5 90,3
  молоко 27974 59337,5 212,1 22552 37012,5 164 22390 41595 186
  м'ясо 1880 1880 100 13396 0 0 8692 0 0
  Разом по підприємству 43702 46304,9 100 40608 50268,3 100

  Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. Найважливішими серед них є показники прибутку, яка в умовах ринкової економіки складає основу економічного розвитку підприємства (табл. 19).


  Таблиця 19 - Прибутки і збитки від реалізації сільськогосподарської продукції

  Вид продукції Прибуток / збиток, тис.руб. Оптимальне рішення в% до фактич. даними
  фактично За оптимальному плану Відхилення (+, -)
  Зернові і зернобобові тисяча вісімсот сорок один -483,9 -3010,4 -126,3
  Інші зернові 8 -98,8 -106,8 -112,4
  Соняшник -77 -36,4 40,6 47,3
  молоко -162 4582,5 4744,5 382,8
  м'ясо -4704 0 4704 0
  Разом по підприємству -3094 3963,4 6371 228,1

  При оптимізації виробничо-галузевої структури учхоза «Приміське» необхідно дотримуватися оптимального рішення, так як прибуток від реалізації продукції по підприємству в цілому збільшується на 128,1%, за рахунок збільшення товарної продукції і випередження зростання вартості товарної продукції в оптимальному плані над повною собівартістю продукції .

  За рахунок прибутку виконується також частина зобов'язань підприємства перед бюджетом, банками та іншими підприємствами і організаціями. Т.ч., показники прибутку і рівня рентабельності стають найважливішими для оцінки виробничої та фінансової діяльності підприємства. За прибутком визначається рівень віддачі авансованих коштів та дохідність вкладень в активи даного підприємства.

  Таблиця 20 - Основні економічні показники

  показники фактично За оптимальному плану Оптимальне рішення в% до фактичних даних
  Вартість товарної продукції, тис.руб. 40608 50268,3 123,8
  Повна собівартість реалізованої продукції, тис. Руб. 43702 46304,9 105,9
  Витрати праці, чол. - година. 447000 447000 100
  Товарна продукція в розрахунку на:
  1 чол. - година. 90,8 112,4 123,8
  100 га ріллі 563,3 697,3 123,8
  Прибуток / збиток -3094 3961,4 228
  рівень рентабельності -7 8,5 221,4

  При аналізі таблиці 20 видно, що по оптимальному вирішенню за рахунок поглиблення спеціалізації і вдосконалення системи ведення галузей, учхоз «Приміське зможе отримати на 128% більше прибутку, отже, рівень рентабельності складе 8,5%, що на 121,4% більше, ніж фактично.

  3.2 Заходи щодо впровадження

  В результаті оптимізації виробничо-галузевої структури учхоза «Приміське» ми отримали, що при зміні посівних площ (табл. 15), збільшення поголів'я корів та ліквідації поголів'я молодняку ​​ВРХ (табл. 16) підприємство в кінцевому підсумку отримає на 128% більше прибутку, а виробництво продукції стане рентабельним, рівень рентабельності складе 8,5%. Тобто поглиблення спеціалізації і оптимізація виробничо-галузевої структури дозволить збільшити виробництво товарної продукції, прибутку і ефективності виробництва в цілому.

  Висновки і пропозиції

  В ході дослідження даної проблеми можна зробити наступні висновки:

  1. Виробничий напрямок діяльності учхоза «Приміське» - молочне скотарство з розвиненим виробництвом насіння зернових культур. Спеціалізація виражена чітко і відповідає місцю розташування і природних умов господарства.

  2. У навчальному господарстві «Приміське» спостерігається тенденція до зниження економічної ефективності використання ресурсів, внаслідок чого підприємство отримало низькі фінансові результати сільськогосподарського виробництва. На даний момент навчальному господарстві необхідно удосконалювати спеціалізацію відповідно до основних напрямів вдосконалення спеціалізації і поєднання галузей.

  3. В результаті рішення задачі по оптимізації проізводственно0отраслевой структури на ЕОМ ми бачимо, що при дотриманні оптимального плану учхоз «Приміське» може отримати товарної продукції в розмірі 50267 тис. Руб.

  4. При оптимізації виробничо-галузевої структури учхоза «Приміське» необхідно дотримуватися оптимального рішення, так як прибуток від реалізації продукції по підприємству в цілому збільшується на 128,1%, за рахунок збільшення товарної продукції і випередження зростання вартості товарної продукції в оптимальному плані над повною собівартістю продукції.

  5. За оптимального рішення за рахунок поглиблення спеціалізації і вдосконалення системи ведення галузей, учхоз «Приміське зможе отримати на 128% більше прибутку, отже, рівень рентабельності складе 8,5%, що на 121,4% більше, ніж фактично.

  В ході аналізу діючої в навчальному господарстві спеціалізації були виявлені недоліки. Для їх усунення пропонуються наступні заходи:

  1. Удосконалення структури посівних площ.

  2. Збільшення поголів'я корів.

  3. Ліквідація молодняка ВРХ.

  При здійсненні всіх запропонованих заходів підприємство в кінцевому підсумку отримає на 128% більше прибутку, а виробництво продукції стане рентабельним, рівень рентабельності складе 8,5%. Т.ч. поглиблення спеціалізації і оптимізація виробничо-галузевої структури дозволить збільшити виробництво товарної продукції, прибутку і ефективності виробництва в цілому.


  Список використаної літератури

  1 Браславець М.Є., Кравченко Р.Г. Математичне моделювання економічних процесів у сільському господарстві. - М., Колос, 1972-589 с.

  2 Гатаулина А.М. Математичне моделювання економічних процесів у сільському хозяйстве.- М., 1990.

  3 Жданов С.А. Економічні моделі і методи в управлінні. М .: Річ навіть і сервіс, 1998..

  4 Карасьов А.І., Кремер Н.Ш. Савельєва Т.І. Математичні методи і моделі планування. - М., 1987.

  5 Кравченко Р.Г. Математичне моделювання економічних процесів у сільському господарстві. - М., Колос, 1978-589 с.

  6 Кузьмін В.І., Гракін А.І. Основи моделювання систем. М .: МІРЕА, 1986.

  7 Математичні методи в економіці і моделюванні соціально-економічних процесів в АПК / В.А. Кундіус, Л.А.Мочалова, В.А. Кегель, Г.С. Сідоров.-2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Колос, 2001. - 288 с.

  8 Моделювання народногосподарських процесів. / Под ред. І.В.Котова. Л., 1990.

  9 Практикум з математичного моделювання економічних процесів у сільському господарстві. / Под ред. Карпенко. - М., Агропромиздат, 1985-269 с.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Оптимізація виробничо-галузевої структури сільськогосподарського підприємства

  Скачати 81.51 Kb.