• Глава


 • Дата конвертації27.06.2017
  Розмір28.3 Kb.
  Типзвіт по практиці

  Організаційна і фінансово-господарська діяльність підприємства Воронезький Центр "Охорона праці"

   Навігація по даній сторінці:
  • Глава
  идов договорів беруть участь директор і головний бухгалтер (заступник директора). АНО ВЦ "Охорона праці" використовує у своїй діяльності в основному кілька типових форм договорів, які потрібні для різних операцій.

  Згідно зі статтею 4. 6. Статуту, зацікавленими особами (засновник, учасники, директор і його заступник, члени правління та ревізійної комісії) не можуть здійснюватися операції, якщо вони складаються з контрагентами в трудових відносинах, є їх учасниками, кредиторами або складаються з ними в близьких родинних відносинах. Якщо перераховані особи мають зацікавленість в угоді, стороною який є або має намір бути Центр, а також у випадках іншого протиріччя інтересів вказаної особи і Центру щодо існуючої або передбачуваної операції, вони зобов'язані повідомити про свою зацікавленість Правлінню Центру або директору до моменту прийняття рішення про укладення угоди. Угода повинна бути схвалена Правлінням Центру. Угода, укладена зацікавленими особами, з порушенням цих вимог за позовом Центру може бути визнана судом недійсною з підстав, передбачених законом.

  Автономна некомерційна організація Воронезький Центр "Охорона праці" укладає разові договори зі своїми контрагентами, а також співпрацює з ними на постійній основі. Так як АНО ВЦ "Охорона праці" не здійснює безпосередньо виробничу діяльність, серед його контрагентів немає постачальників, тобто він здійснює співробітництво тільки з покупцями журналів і споживачами послуг. Серед постійних клієнтів Центр а можна перерахувати наступних: ВАТ ДСК, ВАТ Центрторг, ТОВ "Агрофірма" Шипова Діброва ", Адміністрація Верхнеархангельского поселення Бутурлиновского муніципального району Воронезької області, ВАТ ЗРМ" Бутурлиновский ", ТОВ" Технопроект Синтез ", Адміністрація Клеповского поселення Бутурлиновского муніципального району воронезької області, ТОВ "Вроронежтехнологія", ТОВ "ЕнергоТехЦентр", ТОВ "Інновація", ЗАТ фірма "Меблі Люкс", Адміністрація Озерського поселення Бутурлиновского муніципального району вороніж кой області, ТОВ "Центральний будинок меблів", ТОВ "Наша меблі", ТОВ "Світ меблів".

  Найчастіше Центр використовує в своїй діяльності договору найму фахівців для навчання і договір доручення. Як предмет договору виступають кілька операцій, найбільш поширені з них: забезпечення документацією з охорони праці; навчання та перевірка знань керівників і фахівців з охорони праці; навчання та атестація керівників і фахівців з охорони праці; договори на проведення атестації робочих місць.

  Серед основних труднощів, що виникають при укладанні договорів треба виділити необхідність для деяких клієнтів розстрочки платежу або поетапної оплати за надані послуги. Так як в зв'язку з кризою деякі клієнти не мають можливості одноразової оплати послуг АНО ВЦ "Охорона праці" в повному обсязі, Центр повинен надати їм можливість внести платіж по частинах. Нижче наведено аналіз трьох договорів, укладених підприємством: договір № 58, № 65, а також договір № 12.

  Договір № 58 укладений між Автономною некомерційною організацією Воронезький Центр "Охорона праці" в особі директора Коровіна А.Ф., який діє на підставі Статуту (виконавець), з одного боку, і ТОВ "Транссвязьстрой" в особі генерального директора Лещенко Ю.Г. (Замовник), - з іншого. У договорі № 65 замовником є ​​ТОВ "АВТОБИТГАЗ" в особі генерального директора Ковальова Н.В.

  У першому розділі договорів обмовляється предмет договору - в обох випадках це навчання і перевірка знань керівників і фахівців з охорони праці. Також в першому розділі вказується дата початку і закінчення робіт. У розділі 2 представлені вартість робіт і порядок розрахунків. Третій розділ складається з двох пунктів і відображає порядок прийому і здачі робіт. У четвертому розділі обмовляється відповідальність сторін, а в п'ятому - інші умови сторін. У шостому розділі ще раз зазначено термін дії договору, юридичні адреси сторін, розрахункові рахунки, кореспондентські рахунки, БИК, ОКПО та інші коди. Договір засвідчується підписами та печатками сторін.

  Договір № 12 відрізняється від наведених вище договорів предметом угоди сторін. Замовником в цьому договорі виступає ВАТ "Центрторг". Згідно з пунктом 1 розділу 1 цього договору, замовник доручає, а виконавець приймає на себе наступні роботи:

  · Атестацію 18 робочих місць за умовами праці;

  · Оформлення атестаційних карт; оформлення протоколів; оформлення відомостей;

  · Інструментальні заміри шкідливих і небезпечних виробничих факторів;

  Також в цьому розділі обумовлюються терміни надання послуг.

  Розділ 2 містить чотири підрозділи, які відображають відповідно права і обов'язки виконавця і замовника. Далі йдуть розділи "Вартість робіт та порядок розрахунку", "Порядок здачі робіт і відповідальність сторін", "Термін дії договору", "Адреси та банківські реквізити сторін".

  В цілому договір № 12 опрацьовано більш детально і ретельно, ніж договори № 58 і 65. Зокрема вказана залежність початку робіт від оплати, тобто момент початку робіт; вказуються наукові, технічні, економічні та інші вимоги до результату, також більш детально прописуються права та обов'язки сторін, досить детально роз'яснюється, з якого моменту робота вважається виконаною; способи врегулювання суперечок і відповідальність сторін.

  За результатами аналізу можна зробити висновок, що всі умови в трьох представлених договорах сформульовані чітко, але в договорах № 58 і 65 ці умови представлені в більш узагальненому вигляді, без конкретизації.

  До кожного договору додається акт на виконання робіт. Він являє собою бланк, на якому представлена ​​кошторис витрат на здійснення робіт або надання послуг. Основне місце тут займає таблиця, яка включає в себе такі графи, як №, найменування товару (робіт, послуг), одиниця виміру, кількість, ціна і сума в рублях. Крім таблиці акт на виконання робіт включає реєстраційний номер свідоцтва, ліцензії, ІПН, адреса АНО ВЦ "Охорона праці", вказівка ​​замовника. Кожен акт має власний індивідуальний ідентифікаційний номер. Виконання робіт якісно, ​​в повному обсязі і в строк завіряється підписами і печатками сторін.

  Порядок розрахунків з контрагентами.

  АНО Воронезький Центр "Охорона праці" використовує у своїй діяльності як готівкові, так і безготівкові розрахунки. Однак безготівкові розрахунки переважають, касові операції становлять всього 15% від загального числа всіх розрахунків. Готівкові розрахунки використовуються в основному при продажу журналів через касу.

  Безготівкові розрахунки здійснюються за допомогою платіжних доручень. При цьому використовується наступний механізм: головний бухгалтер Центру висилає клієнту по факсу рахунок, який клієнт потім оплачує в банку. Оплата послуг АНО Воронезький Центр "Охорона праці" проводиться, як правило, в десятиденний термін, і тільки після цього призначається день початку занять або виконання робіт. Тобто АНО ВЦ "Охорона праці" здійснює розрахункові відносини зі своїми клієнтами на передплатної основі. Після оплати і надання послуг Центром складається акт виконання робіт.

  Описана вище схема діє паралельно з системою розстрочки платежу, введеної на підприємстві відносно недавно. Детально про це буде сказано в розділі II.

  Глава 7. Фінансово-економічна діяльність Автономної некомерційної організації Воронезький Центр "Охорона праці"

  Автономна некомерційна організація Воронезький Центр "Охорона праці" отримує свої доходи при здійсненні комерційної діяльності відповідно до Статуту. Основним джерелом формування доходів АНО Воронезький Центр "Охорона праці" є доходи від платних освітніх послуг, що надаються організацією в рамках підприємницької діяльності. Цільових надходжень організація не має.

  Основні витрати даного підприємства складають:

  · оренда приміщення; внесення податкових платежів;

  · Виплата заробітної плати працівникам; витрати на відрядження;

  · Витрати на оплату послуг друкарні (виготовлення документації, плакатів);

  · Виготовлення посвідчень; придбання приладів, обладнання;

  · Забезпечення засобами зв'язку (телефон) та інші витрати.

  Нижче наведені основні показники фінансово-економічної діяльності АНО ВЦ "Охорона праці" за останні 3 роки, їх зіставлення між собою і розподіл доходів підприємства за видами діяльності.

  Таблиця 1. Показники фінансово-господарської діяльності АНО Воронезький Центр "Охорона праці" за 2006-2008 роки (рублів).

  показники

  роки

  2006

  2007

  2008

  доходи

  2578000

  2620000

  3805000

  витрати

  2406000

  2565000

  3362000

  оподатковуваний прибуток

  172000

  55000

  443000

  Податок (15%)

  25800

  8250

  66450

  Чистий прибуток

  146200

  46750

  376550

  Показники 2006 року були середньостатистичними для АНО ВЦ "Охорона праці", тому показники інших років можна порівнювати з 2006 роком, що дозволить виявити динаміку і показати, наскільки прибутковою або збитковою була діяльність Центру за будь-якої рік.

  Проаналізувавши фінансово-економічні показники, відображені в таблиці 1, можна зробити наступні висновки.

  У 2007 році в порівнянні з 2006 доходи АНО ВЦ "Охорона праці" склали 2620000 рублів, тобто вони зросли на 42000 рублів.Однак при цьому зросли також і витрати, в зв'язку з чим оподатковуваний і чистий (після сплати податків) прибуток підприємства значно скоротилися, на 117000 і 99450 рублів відповідно. Витрати за цей рік зросли на 159000 і склали 24060000 рублів. Скоротився також і розмір сплаченого податку, так як при спрощеній системі оподаткування об'єктом податку є різниця між доходами і витратами підприємства.

  Таким чином, 2007 рік був збитковим для АНО ВЦ "Охорона праці" в порівнянні з 2006 роком.

  Показники фінансово-економічної діяльності АНО ВЦ "Охорона праці" в 2008 році зростають як в порівнянні з 2007, так і в порівнянні з 2006 роками. Доходи Центру в цьому році зросли на 1185000 рублів, витрати - на 797000. таким чином, оподатковуваний прибуток, розмір податку і чистий прибуток зросли відповідно на 388000, 58200 і 329800 рублів відповідно.

  Таблиця 2. Відносні показники фінансово-господарської діяльності АНО ВЦ "Охорона праці" за 2006-2008 роки (у% до попереднього року).

  показники

  2007 по відношенню до 2006

  2008 по відношенню до 2007

  доходи

  102%

  145%

  витрати

  107%

  131%

  оподатковуваний прибуток

  32%

  805%

  Податок (15%)

  32%

  805%

  Чистий прибуток

  32%

  805%

  Таблиця 2 містить відносні показники, що відображають фінансово-економічну діяльність АНО ВЦ "Охорона праці". З аналізу цієї таблиці видно, що зростання доходів і витрат в 2007 році відносно 2006 року (102 і 107% відповідно) був незначний в порівнянні з 2008 роком, коли ці показники склали 145 і 131% від показників 2007 року. При цьому прибуток, а також розмір податку в 2007 році по відношенню до 2006 скоротилися в кілька разів і склали всього 32% показників 2006 року. Звертає на себе увагу значне зростання цих показників у 2008 році по відношенню до 2007 - 805%, тобто більш ніж в 8 разів. Така динаміка - різке зниження прибутку в 2007 році і зростання її в 2008 - пояснюється декількома причинами.

  У 2006 році АНО ВЦ "Охорона праці" не здійснював великих витрат, в тому числі на закупівлю обладнання; також він не здійснював деякі види діяльності, які здійснюються ним зараз. Скорочення прибутку в 2007 році пов'язане з тим, що в цьому році при невисокій прибутку були дуже великі витрати, що обумовлені такими факторами. У 2007 році Центр справив закупівлю великої кількості обладнання для здійснення інструментальних замірів. На придбання та обслуговування приладів, а також перевірки обладнання в цілому було витрачено 400000 рублів.

  Для проведення робіт з випробувань було отримано Атестат акредитації, що засвідчує технічну компетентність проектно-аналітичної лабораторії, що спричинило за собою додаткові витрати. Також для здійснення робіт, відповідних області акредитації, визначеної Атестатом, Центр провів навчання своїх співробітників як фахівців в цій області. Ще однією причиною зниження прибутку АНО ВЦ "Охорона праці" в 2007 році стало припинення видачі висновків, яке знизило прибуток Центру і призвело до недоотримання частини доходу.

  Зростання прибутку в 2008 році також можна пояснити кількома причинами.

  По-перше, в цьому році Центр практично не здійснював закупівлю обладнання, всі витрати на її придбання, обслуговування та ремонт склали в сукупності, 50000 рублів. Закуплене в 2007 році і освоєний обладнання у 2008 році стало приносити дохід, що, поряд зі зниженням витрат, стало причиною зростання прибутку.

  Важливим фактором збільшення прибутку в 2008 році стало також початок здійснення нових видів діяльності - атестація робочих місць і сертифікація.

  На результатах фінансово-господарської діяльності АНО ВЦ "Охорона праці" позначилася також і необхідність для будівельних організацій вступати в саморегульовані організації. Це призвело до того, що будівельні компанії повинні в обов'язковому порядку пройти атестацію робочих місць. Таким чином, збільшилася кількість клієнтів АНО ВЦ "Охорона праці", а відповідно і прибуток.

  Таблиця 3. Доходи АНО ВЦ "Охорона праці" за видами діяльності за 2006-2008 роки.

  види доходів

  2006

  2007

  2008

  всього доходів

  2578000

  2620000

  3805000

  з них:

  Надходження від навчання керівників і фахівців з охорони праці

  1530000

  1700000

  1900000

  Доходи від атестації робочих місць

  311000

  755000

  1320000

  Надходження за рахунок забезпечення документацією фахівців з охорони праці

  737000

  165000

  585000

  У таблиці 3 наведені доходи АНО Воронезький Центр "Охорона праці" за 2006-2008 роки за видами. Як видно з таблиці, Центр отримує 3 види доходів, відповідно до здійснюваними видами діяльності. Аналіз таблиці показує, що доходи АНО ВЦ "Охорона праці" від навчання керівників і фахівців з охорони праці та від атестації робочих місць в 2007 і 2008 роках ростуть. Надходження за рахунок забезпечення документацією фахівців з охорони праці знижуються в 2007 році, проте в 2008 році знову спостерігається позитивна динаміка.

  При цьому збільшення надходжень від навчання керівників і фахівців з охорони праці незначно, і відбувається переважно за рахунок підвищення ціни. Доходи від атестації робочих місць зростають більш ніж удвічі в 2007 році і більш ніж в півтора рази - в 2008. Така динаміка, як уже зазначалося, обумовлена ​​необхідністю для будівельних організацій проводити у себе обов'язкову атестацію робочих місць. Особливо сили коливання надходжень від забезпечення документацією: в 2007 році - 22% від рівня 2006 року, а в 2008 - 355% від рівня 2007 року Це пов'язано, як зазначалося вище, з тим, що в 2007 році АНО ВЦ "Охорона праці "перестав видавати висновки, за рахунок чого і відбулося скорочення прибутку.


  РОЗДІЛ II. Покрокова РАЗБОР СИТУАЦІЇ (кейс-метод)  В даному розділі буде описано три суперечливих ситуації, дві з яких виникли до проходження мною практики і одна - в цей період.

  Як вже говорилося в першому розділі, з 1.01.01 АНО ВЦ "Охорона праці" перейшов на спрощену систему оподаткування (ССО). Як відомо, при ССО можливі два об'єкта оподаткування: доходи і доходи, зменшені на величину витрат. Таким чином, у 2000 році АНО ВЦ "Охорона праці" виявився перед необхідністю вибрати об'єкт оподаткування. При цьому думки керівництва розділилися наступним чином.

  Директор АНО ВЦ "Охорона праці" Коровін А.Ф. вважав, що в якості об'єкта оподаткування краще вибрати величину чистого доходу. Заступник директора та головний бухгалтер виступала за доходи, зменшені на величину витрат. При цьому сторони приводили свої аргументи.

  На думку директора, при об'єкті оподаткування дорівнює величині доходів ставка податку складе 6%, що більш ніж в два рази менше, ніж при об'єкті оподаткування дорівнює різниці між доходами і витратами. Ще одним аргументом на користь цієї точки зору було те, що підприємство, яке використовує цей об'єкт оподаткування, може зменшити суму податку на величину страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування та на виплату працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності.

  Л.І. Шишкіна аргументувала свою точку зору тим, що при об'єкті оподаткування - доходи мінус витрати, величина цього об'єкта зменшується, таким чином, знижується і сума податку.

  Вирішальним аргументом в цій суперечці став вироблений Л.І. Шишкіної підрахунок величини податкового платежу при різних варіантах об'єкта оподаткування. Розрахунок показав, що для даного підприємства буде вигідніше використовувати в якості об'єкта оподаткування дохід, зменшений на величину витрат при ставці податку, що дорівнює 15%.

  На мій погляд, в даній ситуації складно щось заперечити, так як розрахунок податку ясно показав, який варіант буде для АНО ВЦ "Охорона праці" краще.

  Наступна ситуація безпосередньо викликана світовою економічною кризою. У зв'язку з фінансовими труднощами, що виникають через кризу, клієнти АНО ВЦ "Охорона праці" часто не можуть оплатити його послуги одноразовим платежем, тому перед керівництвом Центру постало питання: чи дотримуватись традиційної передплатної системи або ввести розстрочку платежу?

  Директор Центру не хотів змінювати усталені правила і вважав, що розумніше слідувати старій перевіреної системі - передоплата послуг. Ця система зводить до нуля можливий ризик несплати. Однак заступник директора дотримувалася іншої точки зору. Вона вважала, що введення системи розстрочки платежу дозволить залучити в Центр нових клієнтів.

  Вирішення ситуації сприяло те, що згідно з Федеральним законом «Про саморегульовані організації», всі будівельні організації зобов'язані вступити в саморегульовану організацію, а для цього їм необхідно провести у себе атестацію робочих місць. Таким чином, будівельні організації стали займати досить велику питому вагу серед клієнтів Центру. А так як через кризу більшість будівельних організацій знаходяться в скрутному становищі, АНО ВЦ "Охорона праці" довелося піти на поступки і ввести систему розстрочки платежу при розрахунках з клієнтами.

  З моєї точки зору, в даній ситуації керівництво Центру надійшло правильно, ввівши таку систему.Звичайно, таке рішення було пов'язане з певним ризиком, адже завжди існує можливість відмови клієнта здійснити платіж. Однак саме в цій ситуації таке рішення було найбільш правильним, так як ризик повністю окупався за рахунок збільшення кількості клієнтів. До того ж, такий крок назустріч клієнтам дає АНО ВЦ "Охорона праці" певну перевагу над конкурентами, в той час як відмова від розстрочки міг би позначитися на діяльності Центру різко негативно.

  Ще одна суперечлива ситуація, що рвало в період проходження мною практики, полягала в тому, що виникла необхідність провести модернізацію обладнання. Існуючі прилади морально застаріли, для продовження діяльності необхідно придбати нові. Але складність даної ситуації полягала в тому, що необхідність модернізації співпала з періодом літніх відпусток. Згідно з Трудовим Кодексом, співробітники мають право на щорічну відпустку, який вони можуть брати в літню пору. Це обставина змушувала керівництво Центру відкласти закупівлю обладнання, а й працювати на застарілому обладнанні Центру також не вигідно.

  У цій ситуації головний бухгалтер від імені всіх співробітників виступала за те, щоб відкладе модернізацію обладнання до осені, коли всі співробітники повернуться з відпусток. Директор Центру дотримувався думки, що необхідно спочатку здійснити закупівлю обладнання, після чого можна буде йти у відпустку. Протиріччя вирішилося на користь співробітників. Було вирішено, що модернізацію обладнання необхідно відкласти. Важливим аргументом у цій ситуації стало те, що здійснення закупівель в період кризи недоцільно, і восени для цього будуть більш сприятливі умови.

  Я вважаю, що це було правильне рішення, тому що на будь-якому підприємстві на першому місці повинні бути права його співробітників. Якщо підприємство дбає тільки про отримання прибутку, забуваючи при цьому про законні інтереси співробітників, - це пряме порушення трудового законодавства.

  ВИСНОВОК  В результаті цієї практики я отримала багато нових знань, а також закріпила і застосувала на ділі вже наявні знання і навички.

  В процесі проходження навчальної практики були досягнуті її цілі і виконані всі завдання. Я активно застосовувала отримані на лекціях і семінарах знання і вміння. В процесі проходження практики відбулося, з одного боку, поглиблення і закріплення вже наявних знань, а з іншого - отримання нових, як по підприємництву в цілому, так і знань про діяльність конкретного підприємства - АНО ВЦ "Охорона праці".

  Під час проходження практики були вирішені поставлені в програмі завдання. Я познайомилася зі структурою підприємства, з його діяльністю, з послугами, що надаються даним підприємством, конкретними особливостями його функціонування. Також я розібралася з практикою прийняття рішень на підприємстві та вирішення проблем.

  В процесі проходження практики були виконані всі перераховані в програмі завдання. Я вивчила та проаналізувала організаційно-виробничу і фінансово-господарську діяльність АНО ВЦ "Охорона праці"; ознайомилася з документами підприємства, нормативно-правовими основами його діяльності, вивчила види його діяльності, цілі, функції і шляхи їх досягнення.

  Також під час проходження практики я працювала до Статуту та інших установчих документів Центру, в результаті чого отримала міцні знання про процес створення підприємства і його структурі; про організацію управління АНО ВЦ "Охорона праці" та посадові обов'язки його співробітників; досліджувала інфраструктуру підприємства, отримала відомості про його кадровій політиці, охороні праці на підприємстві. У АНО ВЦ "Охорона праці" я з'ясувала як складається бізнес-план цього підприємства, що дозволило мені зіставити ці відомості з отриманими раніше, в ході вивчення курсу "Бізнес-планування". Проаналізувавши бухгалтерську документацію підприємства, я склала собі уявлення про його облікову політику. Я отримала чітке уявлення про процес підготовки і укладання угод на підприємстві та розібралася в структурі основних договорів Центру, а також опанувала знаннями про форми та види розрахунків АНО ВЦ "Охорона праці" з клієнтами.

  Частиною моєї діяльності під час проходження практики був аналіз фінансово-економічної діяльності АНО ВЦ "Охорона праці". В процесі цього аналізу я пропрацювала основні показники цієї діяльності і з'ясувала, як різні чинники здатні вплинути на результати діяльності підприємства.

  Ще одним завданням на цю практику був покроковий розбір кількох конкретних ситуацій, реально відбулися на підприємстві. Ця частина роботи здалася мені особливо цікавою, тому що дозволила краще вникнути в процес прийняття рішень на підприємстві і зрозуміти, що найчастіше будь-якому рішенню передують суперечки і протиріччя, і необхідно ретельно продумувати всі прийняті рішення.

  Необхідно відзначити недолік, який позначився на результатах цієї практики. На мій погляд, було недостатньо практичної роботи, на всьому протязі практики переважала теоретична частина. Наступного практиці мені хотілося б більше навчитися безпосередньо практичній роботі, бажано було б прийняти участь в роботі підприємства в якості співробітника.

  Посібник ДОКУМЕНТІВ  1. Посадова інструкція керівника органу з сертифікації робіт з охорони праці від 11.01.2009 на 2 аркушах.

  2. Завдання та обов'язки старшого інженера охорони праці навчального Центру від 11.01.2009 на 1 арк.

  3. Копії актів на виконання робіт (документи про виконання договорів)

  4. Копії протоколів засідання Правління АНО Воронезький Центр "Охорона праці" від 02.02.2007 та від 29.02.2008 на 2 аркушах.

  5. Копія акту перевірки фінансово-господарської діяльності АНО Воронезький Центр "Охорона праці" за період з 1.03.2008 по 26.03.2008 від 26.03.2008 на 6 аркушах.

  6. Копія Атестату акредитації випробувальної лабораторії (Центру) в системі акредитації аналітичних лабораторій № РОСС RU.0001.514615 від 12.01.2009 на 1 арк.

  7. Копія договору, укладеного Центром з ВАТ "Центрторг" від 9.02.2009 р № 12 на 1 аркуші.

  8. Копія договору, укладеного Центром з ТОВ "АВТОБИТГАЗ" від 4.06.2009 р № 65 на 1 аркуші.

  9. Копія договору, укладеного Центром з ТОВ "Транссвязьстрой" від 25.05.2009 р № 58 на 1 аркуші.

  10. Копія ліцензії на право здійснення освітньої діяльності від 03.07.2006 ДУО-2265 № А 209252 на 1 аркуші.

  11. Копія звіту про виконану роботу АНО Воронезький Центр "Охорона праці" за 2006-2007 роки на 2 аркушах.

  12. Копія додатка до Атестату акредитації на 19 аркушах.

  13. Копія додатка до ліцензії з переліком освітніх програм, за якими АНО Воронезький Центр "Охорона праці" має право ведення освітньої діяльності на 2 аркушах.

  14. Копія рішення про формування правління Автономної некомерційної організації Воронезький Центр "Охорона праці" від 6.07.2001 на 1 аркуші.

  15. Копія Статуту Автономної некомерційної організації Воронезький Центр "Охорона праці" від 20.06.2006 (в чинній редакції) на 8 аркушах.

  16. Перелік посадових обов'язків співробітників.

  17. Положення про продавця з охорони праці від 10.01.2006 на 1 арк.

  18. Наказ від 09.01.2008 р № 1 "Про облікову політику АНО Воронезький Центр" Охорона праці "на 2008 рік" на 1 аркуші.
  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Організаційна і фінансово-господарська діяльність підприємства Воронезький Центр "Охорона праці"