• 1.1 Зміст і завдання функціонування діяльності підприємства
 • Глава 2. Аналіз ділової активності підприємства ВАТ «Готель« Полярні зорі »
 • 2.2 Аналіз ефективності використання основних засобів
 • 2.4 Аналіз ефективності використання оборотних коштів
 • 2.6 Висновок по тематичним аналізу
 • Глава 1. Загальна (організаційно-економічна) характеристика підприємства ВАТ "Готель" Полярні зорі "
 • 1.2 Аналіз основних техніко-економічних показників
 • Глава 2. Аналіз ділової активності підприємства
 • 2.1 Основні критерії
 • 2.3 Аналіз фондовіддачі
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації13.04.2017
  Розмір290.84 Kb.
  ТипДипломна робота

  Скачати 290.84 Kb.

  Організаційно-економічна характеристика ВАТ "Готель" Полярні зорі "

  зміст

  Вступ

  Глава 1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ «Готель« Полярні зорі »

  1.1 Зміст і завдання функціонування діяльності підприємства

  1.2 Аналіз основних техніко-економічних показників ВАТ «Готель« Полярні зорі »

  Глава 2. Аналіз ділової активності підприємства ВАТ «Готель« Полярні зорі »

  2.1 Основні критерії ділової активності

  2.2 Аналіз ефективності використання основних засобів

  2.3 Аналіз фондовіддачі

  2.4 Аналіз ефективності використання оборотних коштів

  2.5 Аналіз стійкості економічного зростання підприємства

  2.6 Висновок по тематичним аналізу

  висновок

  Список літератури

  додатки

  Вступ

  В даний час в умовах ринкової економіки підвищилася самостійність підприємств, їх економічна і юридична відповідальність. Різко зросло значення фінансової стійкості суб'єктів господарювання.

  Стабільність фінансового положення підприємства в умовах ринкової економіки обумовлюється в чималому ступені його діловою активністю.

  Головними якісними і кількісними критеріями ділової активності підприємства є: широта ринків збуту продукції, включаючи наявність поставок на експорт, репутація підприємства, ступінь відповідності плану основних показників господарської діяльності, забезпечення заданих темпів їхнього росту, рівень ефективності використання ресурсів (капіталу), стійкість економічного зростання.

  Господарська діяльність підприємства може бути охарактеризована різними показниками, основними з яких є обсяг реалізації продукції (робіт, послуг), прибуток, величина активів підприємства (авансованого капіталу).

  Значимість результатів такого аналізу визначена, перш за все, для власників, а також кредиторів, інвесторів, постачальників, менеджерів і податкових служб. І все користувачі інформації, перш за все, ставлять собі завдання провести аналіз фінансового стану підприємства на базі його бухгалтерської звітності, щоб на його основі зробити висновок про напрямки діяльності підприємства.

  Актуальність досліджуваної теми виражається в тому, що фінансова звітність господарюючих суб'єктів стає основним засобом комунікації і найважливішим елементом інформаційного забезпечення фінансового аналізу. Не випадково концепція складання і публікації звітності лежить в основі системи національних стандартів у більшості економічно розвинених країн. Чим же пояснюється така увага до звітності? Логіка тут досить очевидна. Будь-яке підприємство в тій чи іншій мірі постійно потребує додаткових джерелах фінансування. Знайти їх можна на ринку капіталів, залучаючи потенційних інвесторів і кредиторів шляхом об'єктивного інформування їх про свою фінансово-господарської діяльності, тобто в основному за допомогою фінансової звітності. Наскільки привабливі опубліковані фінансові результати, що показують поточний і перспективний фінансовий стан підприємства, настільки висока, і можливість отримання додаткових джерел фінансування.

  Результати фінансового аналізу необхідні, перш за все, для використання всередині підприємства:

  • для підвищення ефективності підприємства;

  • для конкурентоспроможності продукції та послуг;

  • для зростання обсягів виробництва і реалізації;

  • для максимізації прибутку і мінімізації витрат

  • для виживання фірми в умовах конкурентної боротьби.

  Фінансове становище більшості російських підприємств в даний час є кризовим або близьким до кризового. Дана ситуація негативно позначається на економічному становищі в країні. Тому вивчення і управління даною проблемою є одним з основних чинників поліпшення ситуації.

  Таким чином, все це актуалізує роль аналізу фінансового стану підприємства.

  В даний час теорії і практиці фінансового аналізу приділяють увагу багато російські економісти, серед яких хочеться виділити А. Д. Шеремета, В. В. Ковальова, М. Н. Крейнина, М. І. Баканова.

  Мета даного аналізу - дослідити стан підприємства ВАТ "Готель" ПОЛЯРНІ ЗОРІ ", рівень стан і показники ділової активності підприємства, виявити основні проблеми фінансової діяльності та надати рекомендації щодо управління фінансами.

  Виходячи з поставленої мети, можна сформулювати завдання аналізу:

  • попередній огляд балансу;

  • характеристика майна підприємства;

  • вивчення основних критеріїв ділової активності підприємства;

  • аналіз ефективності використання основних засобів;

  • факторний аналіз фондовіддачі;

  • аналіз ефективності використання оборотних коштів;

  • аналіз стійкості економічного зростання підприємства;

  • розробка рекомендацій щодо покращення фінансової діяльності підприємства;

  • розрахунок ефективності пропонованих рекомендацій

  Об'єктом дослідження є ВАТ "Готель" ПОЛЯРНІ ЗОРІ ".

  Для вирішення перерахованих вище завдань була використана річна бухгалтерська звітність ВАТ "Готель" ПОЛЯРНІ ЗОРІ "за 2004, 2005 рік. Основними джерелами інформації при аналізі підприємства служать дані фінансової звітності форма №.1« Бухгалтерський баланс », форма №2« Звіт про фінансові результати »оскільки відображають фінансовий стан фірми на звітну дату, а також досягнуті ним у звітному періоді фінансові результати. Крім них, в періодичну звітність можуть включатися й інші форми, фактично грають допоміжну роль, оскільки вони містять розшифровки і аналітичні доповнення до окремих статей балансу і звіту про прибутки і збитки.

  Глава 1. Загальна (організаційно-економічна) характеристика підприємства ВАТ "Готель" Полярні зорі "

  1.1 Зміст і завдання функціонування діяльності підприємства

  Відкрите акціонерне товариство "Готель" ПОЛЯРНІ ЗОРІ "засновано шляхом перетворення муніципального підприємства Готель" ПОЛЯРНІ ЗОРІ "відповідно до Указу Президента Російської Федерації" Про організаційні заходи щодо перетворення державних підприємств, добровільних об'єднань державних підприємств в акціонерні товариства "від 01.07.1992 № 721 та змін на підставі додатка № 2 до Указу Президента Російської Федерації № 1392 від 16.11.1992г. Попереднє найменування товариства АТВТ "Готель" ПОЛЯРНІ ЗОРІ ", яке приведено у відповідність з нормами Закону України" Про акціонерні товариства ".

  Повне фірмове найменування підприємства: Відкрите акціонерне товариство "Готель" ПОЛЯРНІ ЗОРІ "

  Скорочене найменування: ВАТ "Готель" ПОЛЯРНІ ЗОРІ "

  Юридична адреса підприємства: 183039, м Мурманськ, ул.Кніповіча, будинок 17. Адреса електронної пошти: hotel @ russlandia.ru. Адреса в мережі "Інтернет": http: www.russlandia.ru.

  Органи управління Товариства - загальні збори акціонерів, Рада директорів і одноосібний виконавчий орган - генеральний директор. Компанія має дочірню фірму - ТОВ «Руссланд».

  Основна господарська діяльність підприємства - здача майна в оренду.

  Основні галузеві напрямки діяльності підприємства згідно КВЕД:

  • надання послуг готелями з різними типами підприємств громадського харчування (ресторанами, кафе, закусочними, барами і т.п.);

  • виготовлення, реалізацію та організацію споживання безпосередньо на місці кулінарної продукції, продаж напоїв, іноді в супроводі деяких форм розважальних програм: - ресторанами і кафе з повним ресторанним обслуговуванням - підприємствами громадського харчування з самообслуговуванням - діяльність закусочних (підприємств "швидкого харчування") - забезпечення харчуванням в залізничних вагонах-ресторанах і на судах - реалізацію кулінарної продукції ресторанами і кафе поза підприємства;

  • продаж напоїв, виготовлення і продаж великого асортименту коктейлів, а також закусок і десертів для споживання головним чином на місці, іноді в супроводі деяких форм розважальних програм;

  • організація комплексного туристичного обслуговування;

  • експлуатація гаражів, стоянок для автотранспортних засобів, велосипедів і т.п .;

  • оренда легкових автомобілів;

  • надання послуг перукарнями та салонами краси;

  • діяльність в області телефонного зв'язку;

  • роздрібна торгівля пивом;

  • роздрібна торгівля тютюновими виробами;

  • роздрібна торгівля алкогольними напоями, крім пива;

  Загальна величина статутного капіталу суспільства становить 1 683 880 рублів. Нематеріальні активи представлені товарним знаком (додаток) і реєстрацією рекламного місця. Вартість основних засобів підприємства на 2004 рік склала - 49 867 тис. Руб. Вартість (залишкова.) Основних засобів підприємства на 2005 рік - 49 855 тис. Руб.

  Структура органів управління підприємства представлена ​​загальними зборами акціонерів, радою директорів суспільства і генеральним директором. (Додаток №1)

  Організаційна структура готелю є систему взаємодії всіх служб і підрозділів. На чолі її стоїть Генеральний директор товариства (Л.К.Соснер).

  Генеральному директору готелю підпорядковуються:

  1.Діректор готелю;

  2.Административное служба;

  3.Главний інженер.

  Директору готелі та адміністративної службі підпорядковуються: служба номерного фонду, служба прийому і розміщення, фінансова служба, служба харчування.

  Служба номерного фонду займається вирішенням питань пов'язаних з бронюванням і розміщенням по номерах туристів, а так само відправка їх додому. Забезпечує обслуговування туристів в номерах, підтримує необхідний санітарно-гігієнічний стан номерів і рівень комфорту житлових приміщень, займається наданням побутових послуг. Склад служби: завідувач господарською частиною, швачка, прибиральниця, прачка, швейцар.

  Від служби прийому і розміщення залежить перше враження гостя. Завдання керівника даної служби контролювати весь процес прийому і розміщення гостя. До складу служби входять: старший адміністратор, чергова по поверху, покоївка.

  Фінансова служба вирішує питання фінансового забезпечення гостей, отримує звіти від касирів з кожної торгової точки, включаючи службу харчування, сувенірні кіоски та спортивно-оздоровчий центр, і склад додаткової служби.

  Фінансова служба веде єдиний фінансовий облік підприємства (доходи від торговельних точок, облік витрат і доходів, ведення операцій з обліку оплачуваного робочого часу і ін.). Склад служби: старший бухгалтер, менеджер по послугах. Додаткова служби: перукар, манікюрний майстер, магазини, кіоски.

  Служба безпеки виконує функцію підтримки порядку і безпеки в готелі. При цьому в готелі виконують ці обов'язки стороння організація.

  Служба харчування включає в себе ресторан, бар, підрозділу з обслуговування банкетів, а так само харчоблок (кухню). Забезпечує гостей послугами харчування. Склад служби: шеф-кухар, кухар, офіціанти.

  Адміністративна служба відповідає за організацію правління усіма службами готельного комплексу, вирішує фінансові питання, питання кадрового забезпечення, займається створенням і підтримкою необхідних умов праці для персоналу готелю, контролює дотримання встановлених норм, правил з охорони праці, з техніки безпеки, з протипожежної та екологічної безпеки

  Головному інженеру підпорядковується:

  Інженерно-технічна служба створює умови для функціонування систем кондиціонування, теплопостачання, санітарно-технічного обладнання, електротехнічних пристроїв, служб ремонту і будівництва, систем телебачення і зв'язку. До складу служби входять: ліфтер, сантехнік, електрик, телемеханік, зв'язковий майстер по ремонту холодильного обладнання, водій, слюсар, двірник.

  Основна функція процесу виробництва на готельному підприємстві - це надання послуг клієнтам з розміщення та харчування. Ця функція приводиться в дію службою прийому і розміщення готелю і службою харчування. Але, для здійснення цієї функції необхідно враховувати і матеріально-технічну базу, оснащеність і комфортабельність номерного фонду підприємства. Таким чином, всі служби і підрозділи готелю використовуються для виконання головної функції виробничого процесу.

  Другорядні функції, що характеризують комунікаційні зв'язки з зовнішнім середовищем, реалізуються відділом закупівель, який відповідає за придбання меблів та обладнання, напоїв та продуктів харчування, витратних матеріалів. Служба бронювання номерів також взаємодіє із зовнішнім середовищем, надаючи гостям можливість заздалегідь зареєструвати номер в готелі.

  Для оцінки організаційно-технічного рівня виробництва обчислимо коефіцієнт організації виробничої системи.

  ;

  З огляду на те, що середній рівень рентабельності дорівнює 15%, в 2004 році коефіцієнт організації виробництва склав 2,74, в 2005 році - 1,77.

  Для оцінки рівня спеціалізації обчислимо

  1) питома вага основної продукції підприємства, який визначається за формулою:

  , За 2003 рік ;

  за 2004 рік ;

  за 2005 рік

  За отриманими даними можна зробити висновок про те, що підприємство запроваджує додаткові послуги в готелі, що сприятливо впливає як на доходи, так і на привабливість даного підприємства для споживачів.

  2) За даними, узятим з стратегії розвитку туризму в Мурманської області і кількості підприємств представлених на 10-ій міжнародній виставці ПІР-2007 середня кількість видів послуг, що припадають на одне підприємство готельної індустрії за даними поточного року по Мурманської області одно 0,32 (17 / 52), по Російської Федерації 0,001281 (1538/12000).

  рівень кооперування

  за 2003 рік ;

  за 2004 рік ;

  за 2005 рік .

  Спостерігається помітне зростання коефіцієнта кооперування, що пояснюється тим, що підприємство користується послугами будівельної організації "АСМ" ( "Агро-будівельна фірма") і ПП Жилкін - поставка меблів та іншого обладнання для готелів.

  Раціональність організації виробництва за основними відділам підприємства, виражена через показники ступеня завантаження і коефіцієнтом перевантаження (недовантаження) представлена ​​в наступній таблиці.

  Таблиця 1.1

  Раціональність організації виробництва по відділам підприємства ВАТ «Полярні Зорі»

  служби

  Трудомісткість програми чел.дн.

  Фактично наявна можливість відділу, чел.дн.

  Ступінь завантаження відділу, Пз

  Коефіцієнт перевантаження (недовантаження) ΔПз

  1

  адміністративна служба

  2293,2

  2318,01

  0,99

  -1,07

  2

  Служба номерного фонду

  5569,2

  5484,86

  1,02

  1,54

  3

  Служба прийому і розміщення

  3276

  3261,54

  1,00

  0,44

  4

  фінансова служба

  2620,8

  2628,16

  1,00

  -0,28

  5

  Служба безпеки

  5241,6

  5233,47

  1,00

  0,16

  6

  служба харчування

  4914

  4828,64

  1,02

  1,77

  7

  Інженерно-технічна служба

  5896,8

  6196,59

  0,95

  -4,84

  За наведеною вище таблиці 1.1 слід, що перевантаження за обсягом виконуваних робіт спостерігається в службі номерного фонду та службі харчування і для раціоналізації процесу виробництва необхідно залучити в ці зони додаткові трудові ресурси. Інженерно-технічна служба та адміністративна служба, навпаки, недовантажені, тому, в цьому випадку, рекомендується переглянути планові норми обсягу робіт за даними підрозділам підприємства. Ситуація, близька до рівного відношенню між трудомісткістю програми та фактично розташовуються можливостями відділів простежується в службі прийому і розміщення, у фінансовій службі та службі безпеки.

  1.2 Аналіз основних техніко-економічних показників

  Аналіз основних техніко-економічних показників підприємства ВАТ «Полярні зорі» проводиться по кожному показнику, визначаються причини відхилення від прогнозного рівня за допомогою факторного аналізу, що дозволяє розглядати вплив окремих факторів на загальну зміну по досліджуваного показнику.

  Для початку, наведемо дві таблиці, що відображають основні техніко-економічні показники за 2003 і 2004рр.

  Таблиця 1.2.1

  Техніко-економічні показники роботи ВАТ «Полярні Зорі» за 2003 рік

  п-п

  показники

  прогноз

  факт

  Викон.

  плану

  Відхилення від прогнозу

  тис. руб

  %

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Обсяг виконаної роботи, тис.руб

  57404

  37167

  0.65

  -20237

  -35.25

  2

  Основні засоби і нематеріальні активи, тис.руб

  46162

  52533

  1.14

  6371

  13.80

  3

  Чисельність працюючих всього, чол.

  91

  86

  0.95

  -5

  -5.49

  в т.ч. обслуговуючий персонал

  72

  68

  0.94

  -4

  -5.56

  управлінський персонал

  19

  18

  0.95

  -1

  -5.26

  4

  Фонд оплати праці, тис.руб.

  413

  240

  0.58

  -173

  -41.89

  5

  Витрати виробництва, тис.руб.

  29609

  17623

  0.60

  -11986

  -40.48

  6

  Балансовий прибуток (збитки), тис.руб.

  27795

  19544

  0.70

  -8251

  -29.69

  7

  Оподатковуваний прибуток, тис.руб.

  26318

  19557

  0.74

  -6761

  -25.69

  8

  Чистий прибуток, тис.руб.

  20066

  15502

  0.77

  -4564

  -22.74

  9

  Рентабельність виробництва, тис.руб.

  0.94

  1.11

  1.18

  0.17027

  18.14

  Таблиця 1.2.2

  Техніко-економічні показники роботи ВАТ «Полярні Зорі» за 2004 рік

  п-п

  показники

  прогноз

  факт

  Викон.

  плану

  Відхилення від прогнозу

  тис. руб

  %

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Обсяг виконаної роботи, тис.руб

  66131

  57404

  0.87

  -8727

  -13.20

  2

  Основні засоби і нематеріальні активи, тис.руб

  44067

  46162

  1.05

  2095

  4.75

  3

  Чисельність працюючих всього, чол.

  95

  91

  0.96

  -4

  -4.21

  в т.ч. обслуговуючий персонал

  75

  72

  0.96

  -3

  -4.00

  управлінський персонал

  20

  19

  0.95

  -1

  -5.00

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  4

  Фонд оплати праці, тис.руб.

  350

  413

  1.18

  63

  18.00

  5

  Витрати виробництва, тис.руб.

  17503

  29609

  1.69

  12106

  69.17

  6

  Балансовий прибуток (збитки), тис.руб.

  48628

  27795

  0.57

  -20833

  -42.84

  7

  Оподатковуваний прибуток, тис.руб.

  47872

  26318

  0.55

  -21554

  -45.02

  8

  Чистий прибуток, тис.руб.

  36447

  20066

  0.55

  -16381

  -44.94

  9

  Рентабельність виробництва, тис.руб.

  2.78

  0.94

  0.34

  -1.84

  -66.21

  За обсягом реалізованої продукції у 2003 році план був виконаний на 65%, а в 2004 році, на 87%. Відносне відхилення в 2003 році склало -20237 тис.руб., Що аналогічно -35,25% відносного відхилення від плану. У 2004 році абсолютне відхилення склало вже меншу суму, а саме -8727 тис.руб, або -13,20%. Таким чином, невиконання планів за обсягом реалізованої продукції може бути наслідком завищення планових показників, які не відповідають реальним можливостям підприємства. Для того щоб провести аналіз виконання прогнозного значення обсягу наданих послуг простежимо ступінь вплив змін факторів, що впливають на результативний показник.

  За 2003 рік:

  ;

  ;

  (Δ Q T = 2160,47 тис.руб.);

  ;

  Q q = 18076,24 тис.руб.);

  Δ Q = - (Δ Q T + Δ Q q);

  -20237 = - (2160,47 + 18076,24);

  -20237 = -20237

  За 2004 рік:

  (Δ Q T = 2523,24 тис.руб.)

  Q q = 6204,45 тис.руб.)

  Δ Q = - (Δ Q T + Δ Q q);

  -8727 = - (2523,24 + 6204,45);

  -8727 = -8727

  За результатами проведеного аналізу, прогнозне значення обсягу наданих послуг не було досягнуто у фактичному періоді 2003 року через зміну чисельності персоналу на 2160,47 тис.руб., І через зміни продуктивності праці на 18076,24 тис.руб. Таким чином, на результативний показник вагомий вплив надали обидва факторних показники: значно менше була чисельність персоналу, ніж планувалося і, відповідно, показник продуктивності праці був далекий від прогнозного.

  У 2004 році розбіжності в планових і фактичних величинах факторних показників значно менше, ніж в 2003 році, проте, абсолютне відхилення за обсягом продукції, що випускається в 2004 році в порівнянні з планом склало -8727 тис.руб., Або -13,20% , з яких 2523,24 тис.руб. обсягу продукції не були проведені через вплив змін в чисельності персоналу, і 6204,45 тис.руб. в наслідок зменшення продуктивності праці на 65,31 тис.руб. на людину. Отже, в 2004 році план за обсягом реалізації був виконаний тільки на 87%, що перевищує відсоток виконання плану в попередньому році на 22%.

  Звернемося до аналізу трудових ресурсів. Для початку розглянемо зміни в чисельності та структурі персоналу за 2003-2004рр. коефіцієнт виконання плану за два роки склав відповідно 0,95 і 0,96. Проаналізуємо зміна чисельності і складу персоналу з поправкою на коефіцієнт виконання плану по обсягу випущеної продукції: за 2003 рік він склав 0,65, а в 2004 - 0.87 (Таблиця 1.2.3, 1.2.4)

  Таблиця 1.2.3

  Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами на 2003 рік

  показники

  прогноз

  факт

  Абс.отклонен.

  Темп приріс.,%

  Отн.откл., Чол.

  Випуск продукції, послуг, тис.руб.

  57404

  37167

  -20237

  -35,25

  Чисельність персоналу, чол.

  91

  86

  05

  -5,49

  26

  Обслуг., Чол

  72

  68

  -4

  -5,56

  21

  Управл., Чол

  19

  18

  -1

  -5,26

  5

  Таблиця 1.2.4

  Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами на 2004 рік

  показники

  прогноз

  факт

  Абс.отклонен.

  Темп приріс.,%

  Отн.откл., Чол.

  Випуск продукції, послуг, тис.руб.

  66131

  57404

  -8727

  -13,20

  Чисельність персоналу, чол.

  95

  91

  -4

  -4,21

  8,

  Обслуг., Чол

  75

  72

  -3

  -4,00

  6

  Управл., Чол

  20

  19

  -1

  -5,00

  2

  У 2003 році відносне відхилення, що характеризує надлишок чисельності в розмірі 26 осіб, в загальному, з них 21 - обслуговуючий персонал і 5 чоловік - управлінський персонал. Це свідчить про зниження продуктивності праці і не ефективне використання трудових ресурсів, так як при фактичної чисельності в 86 людина обсяг виробництва був виконаний тільки на 65% від всього плану.

  У 2004 році відносне відхилення склало 8 осіб, що значно менше, ніж в попередньому році. Цей факт говорить про перегляд підприємством установок за чисельністю і складом персоналу, проте, доведеться відзначити неефективне використання трудових ресурсів.

  Аналіз трудових ресурсів йде в розрізі з аналізом фонду оплати праці, і з'ясуванням причин його відхилення від прогнозного рівня. По-перше, розглянемо склад і структуру фонду оплати праці на підприємстві за 2003 і 2004рр (Таблиця 1.2.5)

  Таблиця 1.2.5

  Фонд оплати праці на підприємстві

  Вид оплати

  2003 план

  2003 факт

  абс.

  отклон.

  2004 план

  2004 факт

  абс.

  отклон.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1. Змінна частина ВІД робітників, тис.руб.

  241

  143,6

  -97,4

  216,5

  241

  24,5

  1.1. За відрядними розцінками

  213,05

  115,48

  -97,57

  189,36

  213,1

  23,69

  1.2. премії

  27,95

  28,12

  0,17

  27,14

  27,95

  0,81

  2. Постійна частина ВІД робітників, тис.руб.

  69,66

  37,08

  -32,58

  44,5

  69,66

  25,16

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  2.1. Погодинна ВІД за тарифними ставками

  59,31

  24,43

  -34,88

  35,19

  55,51

  20,32

  2.2. доплати

  10,35

  12,65

  2,3

  9,31

  14,15

  4,84

  2.2.1. за понаднормові

  2,3

  2,3

  3,8

  3,8

  2.2.2. за стаж

  10,35

  10,35

  0

  9,31

  10,35

  1,04

  2.2.3. За простої з вини підприємства

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  3. Всього ВІД без відпускних, тис.руб.

  308

  183

  -125

  268,8

  308

  39,2

  4. Оплата відпусток, тис.руб.

  28

  16,67

  -11,33

  22,5

  28

  5,5

  4.1.Переменная частина

  20

  10,4

  -9,6

  16,5

  20

  3,5

  4.2. Постійна частина

  8

  6,2

  -1,8

  6

  8

  2

  5 Оплата праці службовців, тис.руб.

  74,34

  42,72

  -31,62

  66,5

  74,34

  7,84

  6. Загальний фонд ВІД, тис.руб.

  413

  240

  -173

  350

  413

  63

  6.1. змінна частина

  261

  154

  -107

  233

  261

  28

  6.2. Постійна частина

  152

  86

  -66

  117

  152

  35

  7. Питома вага в загальному ФОП,%

  100,0

  100,0

  0

  100,0

  100,0

  0

  7.1. змінна частина

  63,20

  64,17

  0,97

  66,57

  63,20

  -3,38

  7.2. Постійна частина

  36,80

  35,83

  -0,97

  33,43

  36,80

  3,38

  За наведеною вище таблиці можна судити про те, що фонд оплати праці за 2003 рік відхилився від прогнозного значення на -173 тис.руб., А в 2004 році абсолютне відхилення досліджуваного показника склало +63 тис.руб. При цьому, прогнозні значення структури ФОП у 2003 році відхилилися від фактичних не суттєво (на 0,97%), а в 2004 році цей розрив становив 3,38%. Отже, на підприємстві відбулися зміни структури фонду оплати праці, що стосуються змінної і постійної частини.

  На підставі даної таблиці визначимо відносне відхилення по фонду оплати праці з урахуванням зміни обсягу виробництва продукції за досліджувані періоди:

  За 2003 рік відносне відхилення фонду оплати праці склало -80,25 тис.руб, а в 2004 році +93,55 тис.руб. Збільшення фонду оплати праці з урахуванням зміни обсягу виробництва свідчить про те, що в більш пізньому періоді підприємство використовувало більше робітників, які перебували на погодинній оплаті праці. Тобто, зміна співвідношення змінної і постійної частини ФОП викликало зростання цього показника.

  Для того, щоб визначити на яку частку відсотка слід збільшити базову величину фонду оплати праці за кожен відсоток приросту випуску продукції, скористаємося поправочних коефіцієнтів (К п), що відображає частку змінної заробітної плати.

  Отже, на підприємства була відносна економія у використанні фонду оплати праці в розмірі 80,25 тис.руб. в 2003 році. А в 2004 році спостерігається відносний перевитрата в експлуатації фонду заробітної плати на величину рівну 93,55 тис.руб.

  Для того щоб зрозуміти причини змін у використанні фонду оплати праці, звернемося до аналізу впливу факторів а зміна змінної частини ФОП. Даний представлені в таблиці 1.2.6 є основою для проведення факторного аналізу та дослідження ступеня впливу кожного показника на зміни досліджуваного.

  Таблиця 1.2.6 Показники, що характеризують змінну частину фонду оплати праці

  показники

  2003

  план

  2003

  факт

  абс.

  отклон.

  2004

  план

  2004

  факт

  абс.

  отклон.

  1

  Обсяг випущеної продукції

  57404

  37167

  -20237

  66131

  57404

  -8727

  2

  Чисельність персоналу, чол

  91

  86

  -5

  95

  91

  -4

  3

  Середня тривалість робочого дня

  8

  8,2

  0,2

  8

  8,3

  0,3

  4

  Кількість днів відпрацьованих

  360

  360

  0

  360

  360

  0

  5

  Фонд робочого часу, чол-годин

  262080

  253872

  -8208

  273600

  271908

  -1692

  6

  ФОП змінний, тис.руб.

  261

  154

  -107

  233

  261

  28

  7

  Питома трудомісткість продукції, чол-год на 1 тис.руб

  4.57

  6.83

  2.27

  4.14

  4.74

  0.60

  8

  Рівень оплати праці за 1 чол-год

  1.00

  0.61

  -0.39

  0.85

  0.96

  0.11

  Судячи з даних, представлених в таблиці можна простежити закономірність зростання середньої тривалості робочого дня, що пояснюється специфікою готельного підприємства, відхилення склали = + 0,2ч і + 0,3ч в середньому за досліджуваний період. Відхилення від прогнозного значення фонду робочого часу склало -8208 чол-годин в 2003 році, і -1692 чол-годин у 2004 році, що пояснюється не збігом планової чисельності персоналу і фактичним його значенням. Показник питомої трудомісткості також має тенденцію до зростання і в 2003 році абсолютний ріст склав +2,27 чол-год / тис.руб, а до 2004 року +0,6 чол-год / тис.руб., Що також пов'язано з не досягнутими плановими показниками чисельності персоналу, відповідно, це викликало зниження фонду робочого часу.

  Розглянемо ступінь впливу кожного з факторних показників на загальну зміну змінної частини фонду оплати праці. Нижче представлена ​​модель, за допомогою якої можна зробити факторний аналіз методом ланцюгової підстановки.

  а)

  Таким чином, фонд оплати праці за планом на 2003 рік складе:

  Аналогічно, за 2004 рік:

  б) Знайдемо ФОП за планом, перерахованим на обсяг виробництва, при плановій структурі за формулою:

  За 2003 рік:

  За 2004 рік:

  в) Визначимо величину ФОП за планом, перерахованим на фактичний обсяг виробництва продукції і фактичну структуру:

  за 2003 рік:

  за 2004 рік:

  г) Розрахуємо ФОП фактично при фактичної питомої трудомісткості і плановому рівні оплати праці.

  За 2003 рік:

  За 2004 рік:

  д) ФОП фактичний дорівнює:

  за 2003 рік:

  за 2004 рік:

  Уявімо дані, отримані за допомогою проведеного факторного аналізу у вигляді таблиці.

  Таблиця 1.2.7 Вплив факторів на зміну змінно частини ФОП в 2003 і 2004рр, тис.руб.

  фактор

  Δ ФОП за 2003р

  Уд. вага в загальному відхиленні,%

  Δ ФОП за 2004р

  Уд.вага в загальному відхиленні,%

  1

  обсяг продукції

  -91350.00

  85.37

  -30290.00

  -108.18

  2

  структура виробництва

  -662.00

  0.62

  -457.93

  -1.64

  3

  питома трудомісткість

  83837.83

  -78.35

  29307.00

  104.67

  4

  Рівень оплати праці

  -98825.80

  92.36

  29440.92

  105.15

  5

  Разом

  -106999.973

  100.00

  27999.995

  100.00

  У 2003 році змінна частина фонду оплати праці не збіглася з прогнозним рівнем на 91350 рублів через зміну обсягу випущеної продукції, і даний факторний показник склав + 85,37% в загальному відхиленні змінної частини ФОП від планового. На 662,00 рублів знизився прогнозний результативний показник через внесення змін до структури виробництва в 2003 році (коефіцієнт виконання плану склав 0,65). За рахунок збільшення показника питомої трудомісткості в 2003 році на 2.27чел-ч / тис.руб. величина змінної частини фонду заробітної плати збільшилася на 83837,83 руб., що склало -78,35% у відносному відхиленні загальної різниці досліджуваного показника між плановим і фактичним. + 92,63% склала частка впливу зміни рівня оплати праці на формування загального абсолютного відхилення змінної частини фонду оплати праці, що у вартісному вираженні склало -98825,80 руб. Таким чином, електронний блок робить перевірочне дія, за яким абсолютне відхилення досліджуваного показника склало -107 тис.руб.

  За 2004 рік змінна частина фонду оплати праці зросла на 28 тис.руб в порівнянні з прогнозними значенням. У формуванні отриманої величини обсяг реалізованої продукції вплинув на -108,18%, що дорівнює -30290,00 руб. Змін структури виробництва вплинуло на загальну зміну досліджуваного показники всього на1,64%, або -457,93 руб. Зміна показника питомої трудомісткості в 2004 році на 0,60 чол-год / тис.руб. вплинуло на зростання результативного показника на суму 29307,00руб, або 104,67% в загальному відхиленні змінної частини ФОП. У свою чергу зміна рівня оплати праці на 1 людину на + 0,11чел-ч, викликало збільшення досліджуваного показника на 29440,92руб, що в загальному абсолютному відхиленні склало частку рівну 105,15%.

  Отже, змінна частина фонду оплати праці - це комплексний показник, що залежить від багатьох факторних величин, таких як - обсяг реалізованої продукції, структура виробництва, з поправкою на коефіцієнт виконання плану, питома трудомісткість і рівень оплати праці на одну людину.

  Розглянемо причини зміни постійної частини ФОП. У постійну частину ФОП входить зарплата працівників - почасових, а також всі види доплат. Фонд оплати праці цих працівників залежить від середньооблікової чисельності і середнього заробітку за відповідний період часу. Факторна модель постійної частини ФОП має наступний вигляд:

  Розрахунки проводяться за даними нижченаведеної таблиці.

  Таблиця 1.2.8 Фонд оплати праці робітників-почасовиків за 2003-2004рр, тис.руб.

  показник

  2003

  план

  2003

  факт

  Абс.

  викл.

  2004

  план

  2004

  факт

  Абс.

  викл.

  ФОП пост повременщики

  69,66

  37,08

  -32,58

  44,5

  69,66

  25,16

  Середньооблікова чисельність працівників-погодинників, чол

  14

  9

  -5

  11

  14

  3

  Кількість відпрацьованих днів на рік, днів

  60

  57

  -3

  60

  60

  0

  Середня тривалість робочого дня, годин

  3,8

  3,4

  -0,4

  3,5

  3,8

  0,3

  Среднечасовой заробіток на одного робітника, тис.руб.

  0,0218

  0,0212

  -0,0006

  0,0192

  0,0218

  0,0026

  Дані таблиці «Фонд оплати туди почасових робітників за 2003-2004рр» дає можливість провести факторний аналіз і визначити ступінь впливу зміни кожного факторного показника на загальну зміну постійної частини ФОП.

  Розрахунки проводяться аналогічно факторної моделі змінної частини ФОП. В результаті аналізу були з'ясовані такі показники, відображені в таблиці 1.2.9 Нижній рядок розрахункової таблиці, в свою чергу, відображає одночасно загальні суми абсолютних відхилень величини показника фонду оплати праці (його постійної частини)

  Таблиця 1.2.9 Вплив факторів на зміну змінно частини ФОП в 2003 і 2004рр, тис.руб.

  фактор

  значення

  Δ ФОП за 2003р

  значення

  Δ ФОП за 2004р

  ΔФОТ пост (числ. Працівників)

  44,7336

  -24,9264

  57,3888

  12,8888

  ΔФОТ пост (к-ть відпрацьованих днів на рік)

  42,49692

  -2,23668

  56,448

  -0,9408

  ΔФОТ пост (середня тривалість робочого дня)

  38,02356

  -4,47336

  61,2864

  4,8384

  ΔФОТ пост (середньогодинної заробіток)

  -0,94356

  -0,94356

  8,3736

  8,3736

  Разом

  -32,58

  25,16

  За 2003 рік найбільш значущий вплив на зміну постійної частини ФОП справило відхилення фактичної чисельності працівників від запланованої, що викликало відхилення ФОП на -24,92 тис.руб. Зміна кількість відпрацьованих днів вплинуло на загальне зміні досліджуваного показника на -2,23 тис.руб. Зменшення середньої тривалості робочого дня вплинуло на загальне відхилення постійної частини фонду оплати праці на -4,47тис.руб. Величина показника середньогодинної заробітку викликала зменшення прогнозного значення на -0,94 тис.руб.

  У 2004 році стався абсолютне зростання результативного показника на 25,16 тис.руб. На 12,88 тис.руб. це зростання відбулося через зміну середньооблікової чисельності працівників-погодинників. Зменшення кількості відпрацьованих днів на рік викликало спад сумарного показника на -0,94 тис.руб. Показник середньої тривалості робочого дня в 2004 році викликав зміна досліджуваного показника на 4,83 тис.руб. Також, зміна рівня середньогодинної заробітку викликало зростання величини постійної частини фонду оплати праці на 8,37 тис.руб.

  По всьому підприємству стан і структура ФОП бачаться мало чітко організованими. В першу чергу, це стосується спочатку завищених планових показників за чисельністю праці, і занижених з оплати праці. Але в 2004 році, ситуація змінюється, так як відбувається зростання фонду оплати праці на 18%. В ході проведеного аналізу, були з'ясовані основні проблеми, що стосуються сфери трудових ресурсів. По-перше, на підприємства була відносна економія у використанні фонду оплати праці в розмірі 80,25 тис.руб. в 2003 році. А в 2004 році відбувся відносний перевитрата в експлуатації фонду заробітної плати на величину рівну 93,55 тис.руб.

  Розглянемо витрати виробничо-господарської діяльності підприємства.Аналіз собівартості продукції, робіт і послуг має виключно важливе значення. Він дозволяє виявити тенденції зміни даного показника, виконання плану по його рівню, визначити вплив факторів на його приріст і на цій основі дати оцінку роботи підприємства по використанню можливостей та встановити резерви зниження собівартості продукції.

  При визначенні динаміки витрат проводиться аналіз за економічними елементами витрат, який дозволяє вивчити склад витрат, визначити питому вагу кожного елемента в загальній сумі витрат.

  Зіставленням витрат за економічними елементами в абсолютній сумі і у відсотках до загальних витрат за звітний рік з витратами за попередній рік виявляються напрямки в зміні окремих елементів витрат. (Таблиця 1.2.10)

  Таблиця 1.2.10

  Аналіз структури собівартості за елементами витрат (2004р)

  елементи витрат

  За попередній рік

  За планом на звітний рік

  Фактично за звітний рік

  Зміна фактичних питомих ваг у порівнянні

  сума, тис. руб.

  уд. вага,%

  сума, тис. руб.

  уд. вага,%

  сума, тис. руб.

  уд. вага,%

  з минулим роком,%

  з планом,%

  Матеріальні витрати

  1892

  10.74

  1 254

  7.17

  3723

  12.57

  1.84

  5.41

  Витрати на оплату праці

  246

  1.40

  300

  1.71

  297

  1.00

  -0.39

  -0.71

  Відрахування на соціальні потреби

  64

  0.36

  67

  0.38

  71

  0.24

  -0.12

  -0.14

  амортизація

  7520

  42.67

  3565

  20.37

  6423

  21.69

  -20.98

  1.32

  Інші витрати

  7901

  44.83

  12313

  70.36

  19095

  64.49

  19.66

  -5.87

  Разом за елементами

  17623

  100.00

  17499

  100.00

  29609

  100.00

  Як видно з таблиці 1.5.1. витрати підприємства за звітний період виросли на 11986 тис. руб, або на 68%. Зростання відбулося за матеріальними витратами на 1,84% в порівнянні з минулим роком, і перевершив показник плану на 5,41%. Знизилася частка витрат на оплату праці в загальних витратах на 0,39%. Зменшилася на 20,98% питома вага витрат на амортизацію в порівнянні з базисним роком, хоча в той же час, прогнозний показник по цьому виду витрат був перевершений на 1,32%. Також слід зазначити підвищення частки інших витрат на 19,66% по відношенню до 2003 року.

  За допомогою показників структури розглядається вплив кожної статті на суму абсолютної і відносної економії або перевитрати витрат. Аналіз структури витрат дозволяє оцінити матеріаломісткість, трудомісткість, енергоємність продукції, з'ясувати характер їх змін і вплив на собівартість продукції. Для оцінки впливу кожної статті витрат на собівартість 1 руб. товарної продукції розраховується рівень витрат по кожній статті і елементу витрат, вивчаються причини відхилень. Аналіз структури витрат підприємства ВАТ «Полярні зорі» за статтями проводиться в аналітичній таблиці 1.2.11

  Таблиця 1.2.11

  Витрати на виробництво продукції за статтями, тис.руб.

  Статті витрат

  базисний період

  Звітний період

  Відхилення рівня витрат

  сума

  рівень витрат

  план

  факт

  від плану

  від показника базисного періоду

  сума

  рівень витрат

  сума

  рівень витрат

  Матеріальні витрати

  1892

  0.05

  1 254

  0.02

  3723

  0.06

  2469

  1831

  Витрати на оплату праці

  246

  0.01

  300

  0.0001

  297

  0.005

  -3

  51

  Відрахування на соціальні потреби

  64

  0.00

  67

  0.0001

  71

  0.001

  4

  7

  амортизація

  7520

  0.20

  3565

  0.05

  6423

  0.111

  2858

  -1097

  Інші витрати

  7901

  0.21

  12313

  0.19

  19095

  0.332

  6782

  11194

  Разом за елементами

  17623

  0.47

  17499

  0.26

  29609

  0.52

  12110

  11986

  обсяг продукції

  37167

  66131

  57404

  По даній таблиці можна судити про те, як підприємство використовує свої матеріальні і трудові ресурси, і на скільки це відбивається в собівартості виробленої продукції і послуг. У 2004 році відхилення від плану по показнику рівня матеріальних витрат сталася на +2469 тис. Руб., А базисний показник був перевищений на 1831 тис.руб. Тобто, підприємство використовувало матеріальні ресурси за вищою ціною, або в більшій кількості, ніж планувалося. Перевитрата витрат також спостерігається за статтею «амортизація», показник був перевищений на 2858 тис. Руб. в порівнянні з планом, але при цьому, по відношенню до минулого року, ця стаття витрат була зменшена на 1097 тис.руб.

  Аналіз динаміки і виконання плану по структурі і рівню витрат дозволяє своєчасно реагувати на відхилення від планових, нормативних показників собівартості, приймати конкретні управлінські рішення щодо їх усунення або погодженням.

  Для того щоб з'ясувати за якими статтями витрат стався найбільший перевитрата і як це зміна вплинуло на зміну загальної суми змінних і постійних витрат, проведемо факторний аналіз загальної суми витрат виробничо-господарської діяльності. Вихідні дані для факторного аналізу загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції наведені в таблиці 1.2.12, і таблиці 1.2.13

  Таблиця 1.2.12

  Вихідні дані для факторного аналізу загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції за 2003р

  витрати

  сума, тис.руб.

  Фактори зміни витрат

  обсяг випуску продукції

  структура продукції

  змінні витрати

  постійні витрати

  За планом на плановий випуск продукції:

  36157.06

  57404

  37312.6

  0.515

  6594

  За планом, перерахованим на фактичний обсяг виробництва продукції:

  25809.99

  37167

  37312.6

  0.515

  6594

  За плановому рівню на фактичний випуск продукції:

  25735.01

  37167

  24158.55

  0.515

  6594

  Фактичні при плановому рівні постійних витрат:

  24211.16

  37167

  24158.55

  0.474

  6594

  Фактичні:

  25301.16

  37167

  24158.55

  0.474

  7684

  Таблиця 1.2.13

  Вихідні дані для факторного аналізу загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції за 2004р

  витрати

  сума

  Фактори зміни витрат

  обсяг випуску продукції

  структура продукції

  змінні витрати

  постійні витрати

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  За планом на плановий випуск продукції

  21240.58

  66131

  57533.97

  0.264

  3782

  За планом, перерахованим на фактичний обсяг виробництва продукції:

  18970.97

  57404

  57533.97

  0.264

  3782

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  За плановому рівню на фактичний випуск продукції:

  18936.66

  57404

  49941.48

  0.264

  3782

  Фактичні при плановому рівні постійних витрат:

  33345.06

  57404

  49941.48

  0.515

  3782

  Фактичні:

  36157.06

  57404

  49941.48

  0.515

  6594

  Визначимо ступінь впливу кожного фактора на зміну загального рівня витрат виробничо-господарської діяльності.

  Таблиця 1.2.14

  Вплив факторів на загальну зміну суми витрат

  фактор

  Δ ФОП за 2003р

  Δ ФОП за 2004р

  1

  За планом

  6548,06

  3741.584

  2

  Зусл 1

  -10347,1

  -2269.62

  3

  Зусл 2

  -74,984

  -34.3121

  4

  Зусл 3

  -1523,85

  14408.4

  5

  Зусл 4

  1090

  2812

  6

  Зусл 5

  -7678,16

  -6548.06

  7

  Разом

  -11986

  12110

  Таким чином, факторний аналіз загальної суми витрат обґрунтував такі висновки. У 2003 році абсолютне відхилення від плану склало -11986 тис.руб., Тобто відбулася економія коштів, що свідчить про застосування підприємством ресурсозберігаючих технологій. За рахунок зміни обсягу виробництва загальна сума витрат склала б 36157,06 тис.руб., Тобто величина всіх витрат по підприємству зменшилася за рахунок невиконання плану за обсягом виробництва, що заощадило величину даного показника на 10347,1 тис.руб. Через різницю між плановим і фактичним показником змінних витрат, сумарний показник загальних витрат збільшився на 1523,85 тис.руб. І, на 7678,16 тис.руб. зменшився результативний показник від впливу на нього коливання величини постійних витрат. В цілому, за 2003 рік, підприємство витратило на 11986 тис.руб. менше, ніж було заплановано. Отже, можна зробити висновок про грамотну політику підприємства в області витрат на виробничо-господарську діяльність.

  У 2004 році абсолютне відхилення планового показника загальної суми витрат від фактичного склало + 12110тис.руб., Що свідчить про перевитрату ресурсів підприємства. Основна частка відхилення доводиться на зміну змінних витрат, цей показник вніс +14408 тис.руб. перевитрати, що пов'язано, перш за все, з відхиленням від плану в обсязі виробленої продукції. За рахунок зміни обсягу виробництва відбулася економія ресурсів підприємства на 2269,62 тис.руб., І на 6548,06 тис.руб. через зміну показника постійних витрат. Таким чином, підприємство в 2004 році не впоралося з плановим показником загальних витрат виробничо-господарської діяльності в слідстві перевитрати матеріальних ресурсів та сировини.

  Проаналізуємо витрати на карбованець виробленої продукції, або издержкоемкость продукції, яка показує прямий зв'язок між собівартістю і прибутком. Витрати на рубль продукції безпосередньо залежать від зміни загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції та від зміни вартості виробленої продукції. Безпосередній вплив на зміну рівня витрат на 1 карбованець товарної продукції становлять фактори, які знаходяться з ним в прямий функціональної зв'язку: зміна обсягу випущеної продукції, зміна рівня цін на продукцію, зміна рівня питомих змінних витрат.

  Факторна модель издержкоемкости продукції (ИЕ) виглядає наступним чином:

  ;

  Вплив цих факторів на зміну витрат на 1 карбованець товарної продукції розраховується способом ланцюгових підстановок за даними таблиці 1.2.12 і 1.2.13 за 2004 і 2004 рр і за даними про випуск товарної продукції (Таблиця 1.2.15):

  Таблиця 1.2.15

  Дані для розрахунку впливу факторів на зміну витрат на одиницю продукції

  Витрати, тис.руб.

  2003год

  2004 рік

  За планом

  29563,06

  17458,58

  Фактично при плановій структурі і планових цінних

  43299,56

  7562,166

  Фактично за цінами плану

  19141,01

  15154,66

  фактично

  17617,16

  29563,06

  В результаті розрахунків отримані наступні показники, що відображають ступінь впливу кожного з факторів на загальне зміні издержкоемкости за 2003 і 2004 роки, відображені в таблиці 1.2.16 і 1.2.17

  Таблиця 1.2.16 Вплив факторів на загальну зміну издержкоемкости продукції за 2003р

  показники

  Витрати на рубль продукції, коп.

  Обсяг продукції,

  тис. руб.

  структура,

  тис. руб.

  рівень

  змінних

  витрат

  сума постійних

  витрат

  відпускні ціни на продукцію

  ІЕплан

  1,22

  57404

  37312,6

  0,515

  6594

  0,5158

  ИЕ 1

  0,60

  37167

  37312,6

  0,515

  6594

  0,5158

  ИЕ 2

  1,34

  37167

  24158,55

  0,515

  6594

  0,5158

  ИЕ 3

  1,26

  37167

  24158,55

  0,474

  6594

  0,5158

  ИЕ 4

  1,32

  37167

  24158,55

  0,474

  7684

  0,5158

  ИЕ факт

  1,44

  37167

  24158,55

  0,474

  7684

  0,474

  ИЕ заг

  0,21

  -0,62

  0,75

  -0,08

  0,06

  0,11

  За вищенаведеної таблиці слід, що загальна зміна витрат на карбованець товарної продукції склало 0,21 коп. В тому числі, за рахунок зміни обсягу виробництва на -0,62 коп., За рахунок зміни структура виробництва на 0,75 коп., Через зміну рівня змінних витрат на -0,08 коп, на 0,06 коп. збільшилася загальна величина показника издержкоемкости через зміни суми постійних витрат. І нарешті, на 0,11 коп. вплинула зміна суми відпускних цін на продукцію.

  Таблиця 1.2.17 Вплив факторів на загальну зміну издержкоемкости продукції за 2004р

  показники

  Витрати на рубль продукції, коп.

  Обсяг продукції,

  тис. руб.

  структура,

  тис. руб.

  рівень

  змінних

  витрат

  сума постійних

  витрат

  відпускні ціни на продукцію

  ІЕплан

  1,22

  66131

  57,533

  0,264

  3782

  0,474

  ИЕ 1

  2,51

  57404

  57,533

  0,264

  3782

  0,474

  ИЕ 2

  1,25

  57404

  37312,6

  0,264

  3782

  0,474

  ИЕ 3

  2,20

  57404

  49941,48

  0,515

  3782

  0,474

  ИЕ 4

  2,39

  57404

  49941,48

  0,515

  6594

  0,474

  ИЕ факт

  1,22

  57404

  49941,48

  0,515

  6594

  0,264

  ИЕ заг

  0,01

  1,29

  -1,26

  0,95

  0,19

  -1,16

  Таблиця 1.2.17 показує, що загальне відхилення показника витрат на 1 карбованець товарної продукції склало 0,01 коп. Ця зміна відбулася за рахунок вплив обсягу виробленої продукції - на 1,29 коп., Структури виробництва - на -1,26 коп., Рівня змінних витрат - на 0,95 коп., Суми постійних витрат - на 0,19 коп., і через зміни відпускних цін на продукцію - на -1,16 коп.

  Таким чином, показник витрат на 1 карбованець товарної продукції як в 2003 так і в 2004 році був перевищений, але на досить незначні величини. Для того щоб встановити, як ці фактори вплинули на зміну суми прибутку, необхідно абсолютні прирости витрат на 1 карбованець товарної продукції за рахунок кожного фактора помножити на фактичний обсяг реалізації продукції, виражений в планових цінах.

  Таблиця 1.2.18

  Визначення суми приросту прибутку за 2003-2004 роки

  показник

  Абс.приріст

  2003р, коп.

  Зміна прибутку, тис.руб.

  Абс.прірост

  2004р, коп.

  Зміна прибутку, тис.руб.

  1

  Об'єм реалізації

  -0,62

  -19766,57

  1,29

  80275,60

  2

  структура

  0,75

  23911,18

  -1,26

  -78408,72

  3

  Змінні витрати

  -0,08

  -2550,52

  0,95

  59117,69

  4

  постійні витрати

  0,06

  1912,89

  0,19

  11823,53

  5

  відпускні ціни

  0,11

  3506,97

  -1,16

  -72185,81

  6

  Загальний приріст прибутку

  7013,95

  622,29

  Дані таблиці свідчать про те, що загальний приріст прибутку за рахунок зміни собівартості одиниці продукції в 2003 році склав 7013,95 тис.руб. Це відхилення відбулося за рахунок впливу наступних факторів: обсягу реалізації - на -19766,57 тис.руб., Зміни структури виробництва - на 23911,18 тис.руб., За рахунок зміни змінних витрат - на -2550,52 тис.грн. , суми постійних витрат - на 1912,89 тис.руб., і ха рахунок зміни відпускних цін на 3506,97 тис.руб.

  Аналогічно, за 2004 рік загальний приріст прибутку, з урахуванням зміни витрат на рубль продукції, склав 622,29 тис.руб., В тому числі: через зміну обсягу виробництва - на 80275,60 тис.руб., Через зміну структури - зменшення на 78408,72 тис.руб., через змінних витрат - на 59117,69 тис.руб., через постійні витрат - на 11823,53 тис.руб., і за рахунок впливу зміни відпускних цін - на -72185,81 тис.руб.

  Аналіз останньої таблиці свідчить про те, що підприємство проводило грамотну політику в області собівартості виробленої продукції, так як очевидним є використання резервів зниження собівартості в розрахунку на 1 карбованець товарної продукції, за рахунок чого і відбулися прирости у величині прибутку підприємства.

  Для більш глибокого вивчення причин зміни собівартості аналізуються звітні калькуляції по окремих послугах. Порівнюються фактичний рівень витрат на одиницю продукції з плановими і даними минулих років у цілому і за статтями витрат. Формула собівартості одиниці продукції:

  Наведемо нижче розрахункові таблиці для проведення факторного аналізу за 2003 і 2004 роки.

  Таблиця 1.2.19 Аналіз зміни собівартості окремих послуг за 2003 рік, тис.руб.

  показник

  витрати

  Постійні витрати

  Об'єм реалізації

  Змінні витрати

  Зпл

  0,630

  6594

  57404

  0,515

  Зусл1

  0,692

  6594

  37167

  0,515

  Зусл2

  0,722

  7684

  37167

  0,515

  З ф

  0,681

  7684

  37167

  0,474

  зміна

  0,051

  0,029

  0,063

  -0,041

  За даними таблиці випливає, що загальна зміна собівартості окремих послуг і продукції склало 0,051 тис.руб. На освіту результативного показника вплинули наступні фактори: зміна постійних витрат - на 0,029 тис.руб., Обсягу реалізації - 0,063 тис.руб., І зміна змінних витрат спричинило зменшення даного показника на -0,041 тис.руб. З цього випливає, що основна частина зниження резервів собівартості продукції прийшла на частку змінних витрат, відповідно, це торкнулося і обсяги реалізації продукції.

  Таблиця 1.2.20 Аналіз зміни собівартості окремих послуг за 2004 рік, тис.руб.

  показник

  витрати

  Постійні витрати

  Об `єм

  Змінні витрати

  Зпл

  0,321

  3782

  66131

  0,264

  Зусл1

  0,330

  3782

  57404

  0,264

  Зусл2

  0,379

  6594

  57404

  0,264

  З ф

  0,630

  6594

  57404

  0,515

  зміна

  0,309

  0,049

  0,009

  0,251

  За 2004 рік абсолютне відхилення в собівартості окремих послуг склало 0,309 тис.руб. На формування цього загального показника вплинули такі фактори, як зміна постійних витрат - викликало збільшення досліджуваного показника на 0,049 тис.руб., Зміна обсягу реалізації послуг - на 0,009 тис.руб., І зміна змінних витрат - на 0,251 тис.руб. Таким чином, витрати підприємства на виготовлення однієї послуги зросли до звітного року на 0,309тис.руб., Що могло викликати підвищення не тільки цін, а й одержують підприємство виручки від реалізації послуг.

  Звернемося до аналіз непрямих витрат виробничо-господарської діяльності. Непрямі витрати в собівартості продукції представлені наступними комплексними статтями: витрати на утримання та експлуатацію обладнання, загальновиробничі і загальногосподарські витрати, комерційні витрати.

  У процесі подальшого аналізу з'ясовують причини, що викликали абсолютне і відносне зміна витрат. Для проведення аналізу непрямих витрат доцільно побудувати таблицю 1.2.21 і 1.2.22

  Таблиця 1.2.21

  Непрямі витрати виробничо-господарської діяльності підприємства 2003р

  витрати

  Коефіцієнт залежності витрат від обсягу випуску

  Сума витрат,

  тис. руб.

  Витрати за планом, перерахованим на факт. обсяг продукції

  Відхилення від плану

  план

  факт

  Загальна

  У тому числі за рахунок

  обсягу випуску

  рівня витрат

  Амортизація основних засобів - всього:

  0,698

  31972

  25936

  24107,44

  -6036

  -1828,6

  -4207,4

  У тому числі: будівель і споруд

  0,378

  14592

  14059

  12646,32

  -533

  -1412,7

  879,678

  Машин, обладнання, транспортних засобів

  0,266

  14482

  9897

  13122,64

  -4585

  3225,64

  -7810,6

  знос МБП

  0,053

  2898

  1980

  2843,58

  -918

  863,579

  -1781,6

  Таблиця 1.2.22

  Непрямі витрати виробничо-господарської діяльності підприємства 2004р

  витрати

  Коефіцієнт залежності витрат від обсягу випуску

  Сума витрат,

  тис. руб.

  Витрати за планом, перерахованим на факт. обсяг продукції

  Відхилення від плану

  план

  факт

  Загальна

  У тому числі за рахунок

  обсягу випуску

  рівня витрат

  Амортизація основних засобів - всього:

  0,557

  35336

  31972

  32738,12

  -3364

  -766,12

  -2597,9

  У тому числі: будівель і споруд

  0,254

  15144

  14592

  14635,86

  -552

  -43,856

  -508,14

  Машин, обладнання, транспортних засобів

  0,252

  16939

  14482

  16374,91

  -2457

  -1892,9

  -564,09

  знос МБП

  0,050

  3253

  2898

  3231,32

  -355

  -333,32

  -21,678

  За наведеними вище таблицями можна простежити динаміку витрат на амортизацію будівель, споруд, машин, устаткування, знос малоцінних і швидкозношуваних предметів за 2003-2004рр. Дані таблиці показують, відхилення від планових показників, і демонструє можливу суму витрат при фактичному обсязі виробництва, з урахуванням коефіцієнта виконання прогнозу по випуску продукції.

  Дані таблиць свідчать про економію коштів, але в ряді випадків економія пов'язана з невиконанням намічених заходів щодо поліпшення умов праці, техніки безпеки, винахідництва, підготовки та перепідготовки кадрів. Невиконання цих заходів завдає підприємству іноді більшої шкоди, ніж сума отриманої економії.

  Так як розглядається в даній роботі підприємство має свою специфіку виробництва, так як засноване на виробництві послуг. Тому для готельного підприємства резерви зниження витрат на загальногосподарські витрати бачаться в постійному поліпшенні кваліфікації кадрів. Також слід зазначити, що в бухгалтерській звітності відображено відсутність комерційних витрат за обидва досліджуваних періоду. Не дивлячись на те, що підприємство досить-таки відомо і визнано одним з кращих у своїй галузі в Мурманській області, доцільним є застосування підтримуючого маркетингу, коли підприємство має досить високий рівень попиту.

  Аналіз складу і динаміки балансового прибутку

  При аналізі фінансових результатів використовують такі показники прибутку: балансовий прибуток (збитки), прибуток від реалізації продукції, робіт (послуг), прибуток від іншої реалізації, прибуток від позареалізаційних операцій, оподатковуваний прибуток, чистий прибуток.

  Балансовий прибуток включає фінансові результати від реалізації продукції, робіт і послуг, від іншої реалізації, а також доходи і витрати від позареалізаційних операцій.

  Для проведення аналізу прибутку за складом і в динаміці складають аналітичну таблицю 1.2.23

  Т Абліцов 1.2.24

  Аналіз складу, динаміки і виконання плану по прибутку

  показник

  Значення показника

  2003 рік

  2004 рік

  зміна

  сума,

  тис. руб.

  Частка,%

  сума,

  тис. руб.

  Частка,%

  сума,

  тис. руб..

  Частка,%

  Прибуток від реалізації продукції, послуг

  19544

  100,34

  27795

  104,21

  8251

  3,86

  Сальдо інших операційних доходів і витрат

  -67

  -0,34

  -1122

  -4,21

  -1055

  -3,86

  Прибуток від основної операційної діяльності

  19477

  100,00

  26673

  100,00

  7196

  0,00

  Прибуток від інвестиційної діяльності

  -

  -

  -

  -

  0

  0,00

  Загальна сума брутто-прибутку від звичайної діяльності до виплати відсотків і податків

  19477

  100,00

  26673

  100,00

  7196

  -

  Відсотки до сплати

  216

  1,11

  274

  1,03

  58

  -0,08

  Прибуток звітного періоду від звичайної діяльності до оподаткування

  19261

  98,89

  26399

  98,97

  7138

  0,08

  Податок на прибуток і економічні санкції по платежах до бюджету

  4055

  20,82

  6253

  23,44

  2198

  2,62

  Чистий прибуток від звичайної діяльності

  15206

  78,07

  20146

  75,53

  4940

  -2,54

  Сальдо надзвичайних доходів і витрат

  296

  1,52

  -81

  -0,30

  -377

  -1,82

  Чистий прибуток звітного періоду

  15502

  79,59

  20065

  75,23

  4563

  -4,37

  Як показує даний таблиці 1.6.1, загальна сума брутто-прибутку до виплати відсотків і податків збільшилася на 36,94%. Найбільшу частку в ній займає прибуток від реалізації продукції (104,21%)

  Основну частину прибутку підприємства одержують від звичайних видів діяльності, до якої відносять прибуток від продажів продукції (робіт, послуг).

  Прибуток від продажів продукції в цілому по підприємству залежить від чотирьох факторів першого рівня співпідпорядкованості: обсягу продажів продукції (VРП); її структури (УД i); собівартості (З i) і рівня средньореалізаціоних цін (Ц i).

  Обсяг продажів продукції може здійснювати позитивний і негативний вплив на суму прибутку. Збільшення обсягу продажів рентабельної продукції приводить до пропорційного збільшення прибутку. Якщо ж продукція є збитковою, то при збільшенні обсягу продажів відбувається зменшення суми прибутку.

  Структура товарної продукції може здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку. Якщо збільшиться частка більш рентабельних видів продукції в загальному обсязі її реалізації, то сума прибутку зросте, і навпаки, при збільшенні питомої ваги низькорентабельної чи збиткової продукції загальна сума прибутку зменшиться.

  Собівартість продукції і прибуток знаходяться в обернено пропорційній залежності: при збільшенні рівня цін сума прибутку зростає і навпаки.

  Розрахунок впливу цих факторів на суму прибутку можна виконати способом ланцюгових підстановок, послідовно замінюючи планову величину

  кожного фактора фактичною величиною (Таблиця 1.2.25)

  Таблиця 1.2.25

  Розрахунок впливу факторів першого рівня на зміну суми прибутку від продажів (2003-2004рр)

  показник

  умови розрахунку

  Сума прибутку,

  об'єм реалізації

  структура продукції

  ціна

  собівартість

  тис. руб.

  план

  57404

  37312,6

  0,628

  0,515

  26399

  Пусл1

  37167

  37312,6

  0,628

  0,515

  12519,65

  Пусл2

  37167

  24158,55

  0,628

  0,515

  17325,38

  Пусл3

  37167

  24158,55

  0,548

  0,515

  41779,48

  факт

  37167

  24158,55

  0,548

  0,474

  19261

  Дана таблиця показує, наскільки могла збільшитися сума прибутку від впливу тих чи інших факторів. Прибуток змінилася за рахунок впливу:

  обсягу реалізації продукції

  -13879,4

  структури товарної продукції

  4805,73

  середніх цін реалізації

  24454,1

  собівартості реалізованої продукції

  -22518,5

  Собівартість реалізованої продукції складається з росту цін на ресурси і рівня ресурсоємності. Тобто, зміна прибутку за рахунок собівартості реалізованої продукції відбулося в тому числі за рахунок:

  • зростання цін на ресурси = -22518,5 * 96,3 / 100% = - 21077,3

  • зміни ресурсоємності = -22518,5 * 3,65 / 100 = -821,925

  Разом: -21899,2

  На уже згадуваному підприємстві сума прибутку зросла в основному за рахунок збільшення средньореалізаціоних цін. У зв'язку з підвищенням собівартості продукції сума прибутку зменшилася на 22518,5 руб., В тому числі за рахунок зростання цін на ресурси - на 21077,3руб., І підвищення ресурсоємності продукції - на 821,925 руб.

  З наведених даних можна зробити висновок, що темпи зростання цін на продукцію підприємства вище темпів зростання цін на спожиті ресурси. Співвідношення індексу зростання цін на продукцію та індексу зростання цін на ресурси зазвичай називають дефлятором ціни, який характеризує фінансову продуктивність, тобто міру відшкодування зростання цін на ресурси в ціні реалізованої продукції. На даному підприємстві індекс цін на продукцію становить 1,74 (57404 / 32949,90), а на ресурси - 1,84 (29609-821,925) / 15624,52). Значить дефлятор ціни позитивний. Його величина дорівнює 0,94 (1,74 / 1,84). Це сприяло збільшенню прибутку на 3376,80 (24454,1-21077,3).

  Виконання плану по прибутку в значній мірі залежить від фінансових результатів діяльності, не пов'язаних з реалізацією продукції. Це фінансові результати, отримані від операційних, позареалізаційних операцій і надзвичайних обставин.

  Аналіз зводиться в основному до вивчення динаміки і причин отриманих збитків і прибутку по кожному конкретному випадку. Розглянемо таблицю 1.2.26

  Таблиця 1.2.26 Позареалізаційні фінансові результати діяльності підприємства, тис.руб.

  показник

  2003

  2004

  2005

  прибуток

  збиток

  прибуток

  збиток

  прибуток

  збиток

  Пайової участі в спільних підприємствах

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Пені і штрафи

  119084

  0

  0

  0

  17010

  0

  Списання дебіторської заборгованості

  0

  0

  0

  0

  7200

  0

  Акції, облігації, депозити

  216

  274

  305

  0

  Валютні операції

  93

  593

  187

  289

  5195

  16949

  За даними, наведеними в таблиці, слід, що підприємство не мало пайової участі в спільних підприємствах, за всі три аналізованих періоду воно отримувало лише прибуток від виплати штрафів, що виникли в зв'язку з порушенням іншими підприємствами, організаціями і установами договорів з підприємством. У 2003 році прибуток від виплати штрафів склала 119084 тис.руб., А в 2005 17010 тис.руб. Тільки в 2005 році підприємство отримало прибуток від списання дебіторської заборгованості. Прибуток від списання безнадійної дебіторської заборгованості виникають зазвичай на тих підприємствах, де постановка обліку і контролю за станом розрахунків знаходиться на високому рівні. Доходи від акцій спостерігається також тільки в 2005 році, тоді як в інші досліджувані періоди відсотки до сплати емітента склали 216 тис.руб., 274 тис.руб., Що пов'язано з виплатою підприємством дивідендів по акціях. Єдиний момент, який потребує доопрацювання це валютні операції - за всі досліджувані проміжки часу збиток від здійснення валютних операцій становив значно більшу суму, ніж дохід. Так в 2003 році - 93 тис.руб. доходу до 593 тис.руб. збитку, в 2004 році - 187 тис.руб. до 289 тис.руб., і в 2005 році 5195 тис.руб. прибутку проти 16949 тис.руб. збитку. Таким чином, слід вжити заходів для запобігання допущених помилок.

  Далі розглянемо порядок утворення оподатковуваного прибутку за 2003-2005 роки. (Таблиця 1.2.27)

  Таблиця 1.2.27

  Формування оподатковуваного прибутку підприємства з 2003-2005рр, тис.руб.

  показник

  2003р

  2004р

  2005р

  Прибуток від продажів

  19544

  27795

  48628

  відсотки до отримання

  305

  Відсотки до сплати

  216

  274

  Доходи від участі в інших організаціях

  Інші операційні доходи

  57

  51

  8

  Інші операційні витрати

  124

  1173

  1003

  позареалізаційні доходи

  345

  14

  30

  позареалізаційні витрати

  49

  95

  96

  оподатковуваний прибуток

  19557

  26318

  47872

  Наведена вище таблиця дає чітке уявлення про формування оподатковуваного прибутку на досліджуваному підприємстві за 3 роки.Цікаво відзначити, що сам показник прибутку, як від продажів, так і до оподаткування має тенденцію до зростання, таким чином, можна зробити висновок про те, що власні кошти використовуються на капіталізацію прибутку і на освіту фондів споживання.

  Чистий прибуток підприємства визначається як різниця між оподатковуваним прибутком звітного року і величиною податку з урахуванням пільг, наданих у відповідності до чинного законодавства. Формування суми чистого прибутку підприємства відображено в таблиці

  Таблиця 1.2.28

  Чистий прибуток підприємства 2003-2005рр, тис.руб.

  показник

  2003р

  2004р

  2005р

  оподатковуваний прибуток

  19557

  26318

  47872

  відкладені податкові активи

  1

  Відкладені податкові зобов'язання

  723

  470

  405

  Поточний податок на прибуток

  3332

  5783

  11020

  Чистий прибуток

  15502

  20066

  36447

  Таблиця відображає стан і порядок формування чистого прибутку за три досліджуваних року. За даними таблиці видно, що сума поточного податку на прибуток підвищувалася, що обумовлено не тільки збільшенням темпів розвитку підприємства, і отриманням все більшої суми прибутку, загальним підвищенням бази оподаткування, а й зростанням самої суми податку на прибуток підприємств даної галузі.

  Показники рентабельності більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Їх застосовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення.

  Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат) (R 3) обчислюється шляхом відношення балансової (Пб) або чистого прибутку (Пч) до суми витрат по реалізованій чи вироблену продукцію (З):

  або

  За 2004 рік цей показник склав, відповідно: 0,44 і 0,33, за 2005 рік: 0,80 і 0,62. Вона показує, скільки підприємство має прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції.

  Таким чином, абсолютне відхилення за показником рентабельності виробництва склало 0,367. Для того щоб проаналізувати що і наскільки вплинуло на зміну рівня рентабельності виробництва скористаємося таблицею для розрахунків

  Таблиця 1.2.29

  Допоміжна таблиця для розрахунків

  показник

  2004

  2005

  Частка прибутку на рубль продукції (послуг)

  0,556577

  0,775035

  фондовіддача

  0,921619

  1,236314

  Коб

  5,612522

  6,675763

  На зміну рентабельності виробництва впливають такі фактори:

  а) зміна рівня фондовіддачі виробничих засобів, яке визначається за формулою:

  ;

  За даними досліджуваного в роботі підприємства цей коефіцієнт склав 0,171

  б) зміна за рахунок частки прибутку на карбованець реалізованої продукції (послуг):

  ;

  Цей коефіцієнт дорівнює 0,173.

  в) зміна коефіцієнта оборотності матеріальних оборотних коштів:

  ;

  Зміна рентабельність під впливом цього показника склало 0,023.

  Загальна зміна рентабельності виробництва буде дорівнювати сумі приватних змін:

  ;

  Для того щоб охарактеризувати ефективність використання фінансових ресурсів використовуємо показник рентабельності вкладень в загальному вигляді.

  Таблиця 1.2.30

  Розрахунок впливу податкових відрахувань на прибутковість підприємства

  показник

  2004р

  2005р

  прибуток балансова

  27795

  48628

  прибуток чиста

  20066

  36447

  підсумок балансу

  62499

  59965

  R пр. Бал.

  0,44

  0,81

  R пр. Чистий.

  0,32

  0,61

  ΔR вкладень

  0,12

  0,20

  По таблиці можна судити в тому, що підприємство в 2004 році втрачало прибуток на увазі податку на прибуток в розмірі 0,12 на рубль реалізованої продукції. У 2005 році цей показник збільшився до 0,20 на рубль продукції (послуг), реалізованих підприємством.

  Глава 2. Аналіз ділової активності підприємства

  ВАТ «Полярні Зорі»

  2.1 Основні критерії

  Стабільність фінансового положення підприємства в умовах ринкової економіки обумовлюється в чималому ступені його діловою активністю.

  Головними якісними і кількісними критеріями ділової активності підприємства є: широта ринків збуту продукції, включаючи наявність поставок на експорт, репутація підприємства, ступінь відповідності плану основних показників господарської діяльності, забезпечення заданих темпів їхнього росту, рівень ефективності використання ресурсів (капіталу), стійкість економічного зростання.

  Господарська діяльність підприємства може бути охарактеризована різними показниками, основними з яких є обсяг реалізації продукції (робіт, послуг), прибуток, величина активів підприємства (авансованого капіталу).

  Оцінюючи динаміку основних показників, необхідно зіставити темпи їх зміни. Оптимальним є наступне співвідношення, що базується на їх взаємозв'язку:

  Т РБ> Т QP> Т B> 100%,

  де Т РБ, Т QP, Т B - відповідно темпи зміни балансового прибутку, обсягу реалізації, суми активів (капіталу).

  Для досліджуваного підприємства вони склали: 102,50%; 115,20%; 114,19%

  Дане співвідношення означає:

  по-перше, прибуток збільшується менш високими темпами, ніж обсяг продажів продукції, що свідчить про відносне зростання витрат виробництва та обігу;

  по-друге, обсяг продажів зростає більш високими темпами, ніж активи (капітал) підприємства, тобто ресурси підприємства використовуються більш ефективно;

  нарешті, по-третє, економічний потенціал підприємства зростає в порівнянні з попереднім періодом.

  Розглянуте співвідношення у світовій практиці одержало назву "золоте правило економіки підприємства". Однак якщо діяльність підприємства вимагає значного вкладення коштів (капіталу), які можуть окупитися і принести вигоду лише в більш-менш тривалій перспективі, то ймовірні відхилення від цього "золотого правила". Тоді ці відхилення не слід розглядати як негативні. До причин виникнення таких відхилень відносяться: додаток капіталу в сферу освоєння нових технологій виробництва, переробки, зберігання продукції, модернізації і реконструкції діючих підприємств.

  2.2 Аналіз ефективності використання основних засобів

  Одним з найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва на промислових підприємствах є забезпеченість їх основними фондами в необхідній кількості та асортименті та більш повне їх використання.

  Проблема використання виробничих фондів підприємств має дві сторони. Перша пов'язана зі зменшенням маси спожитих у процесі виробництва засобів виробництва; друга - зі зменшенням авансованих для виробничо - господарської діяльності фондів. Загальна сума спожитих виробничих фондів за аналізований період відповідає затратам засобів праці (амортизація) і предметів праці на випуск продукції. Авансована сума виробничих фондів - це така їх сума, яка забезпечує одночасне перебування виробничих фондів у всіх своїх натуральних формах і на всіх стадіях господарської діяльності.

  Завдання аналізу - визначити забезпеченість підприємства і його структурних підрозділів основними фондами і рівень їх використання по узагальнюючих і приватним показниками, а так само встановити причини їх зміни; розрахувати вплив використання основних фондів на обсяг виробництва продукції та інші показники; вивчити ступінь використання виробничої потужності підприємства і обладнання; виявити резерви підвищення ефективності використання основних засобів.

  Основні засоби є одним з найважливіших чинників будь-якого виробництва. Їх стан та ефективне використання прямо впливає на кінцеві результати господарської діяльності підприємств.

  При проведенні аналізу забезпеченості підприємства основними засобами необхідно вивчити, чи достатньо у підприємства основних фондів, яке їх наявність, динаміка, склад, структура, технічний стан, рівень виробництва і його організація.

  Таблиця 2.2.1

  Наявність, склад і структура основних фондів, 2005р

  показник

  На початок року

  уд.вес

  На кінець року

  Уд.вес.

  Абс.откл.

  тис.руб. +

  Змін.

  %

  будинки

  50501

  61,70

  50805

  59,62

  304

  -2,07

  Споруди та передавальні пристрої

  61

  0,07

  61

  0,07

  0

  -0,00

  Машини та обладнання

  23189

  28,33

  24710

  29,00

  1521

  0,67

  транспорной кошти

  627

  0,76

  1080

  1,26

  453

  0,50

  Виробничий і господарський інвентар

  7461

  9,11

  8546

  10,03

  1 085

  0,91

  Разом

  вісімдесят одна тисяча вісімсот тридцять-дев'ять

  100

  85202

  100

  3363

  Дані таблиці показують, що збільшення основних фондів підприємства відбувалося головним чином за рахунок придбання будівель (на 304 тис. Руб.), Машин та устаткування (на +1521 тис. Руб.), Транспортних засобів (на 453 тис. Руб.), Виробничого і господарського інвентарю (на тисячі вісімдесят-п'ять тис. руб.).

  В результаті руху основних засобів, змінилася їх структура. За два роки скоротилася питома вага будівель - з 61,70% до 59,62% (на протязі 2005 року він зменшився на 2,07%). Значну частку в загальній вартості основних фондів також займають машини та обладнання - в результаті їх приросту за два роки на 1521 тис. Руб. їх частка збільшилася на 0,67%. Підвищилася питома вага транспортних засобів - в 2005 році на 0,50%, а також інструменту, виробничого і господарського інвентарю - за два роки на 0,91%.

  Цікаво також простежити простежимо динаміку основних показників використання основних фондів в звітному періоді 2005 році в порівнянні з аналогічним періодом 2004 роком.

  Таблиця 2.2.2

  Динаміка основних показників використання основних засобів ВАТ «Готель« ПОЛЯРНІ ЗОРІ »

  показники

  2004

  2005

  Зміна (+, -)

  сума

  %

  1

  2

  3

  4

  5

  Виручка від продажу товарів (без ПДВ), тис. Руб.

  57404

  66131

  8727

  15,20

  1

  2

  3

  45

  5

  Середньооблікова чисельність працівників, чол.

  91

  95

  4

  4,40

  Середньорічна вартість ОПФ, тис. Руб.

  51307

  49961

  -1346

  -2,62

  Фондорентабельность, руб.

  0,54

  0,97

  0,43

  79,63

  Фондоозброєність праці 1 працівника, тис. Руб.

  563,81

  525,91

  -37,91

  -6,72

  Фондовіддача, руб.

  1,12

  1,32

  0,20

  18,31

  Фондомісткість, руб.

  0,89

  0,76

  -0,14

  -15,47

  У 2005 році відбулося збільшення показника фондовіддачі на 0,20руб., Що склало зростання на 18,31%, але при цьому зменшилася фондоозброєність за досліджуваний період на -37,91 тис.руб. (-6,72%). Також показник фондомісткості зменшився на 0,14 руб., Що в порівнянні з базисним роком склало -15,47%. Ці зміни відбулися за рахунок зменшення середньорічної вартості основних засобів. Показник Фондорентабельность виріс на 0,43 руб., А відносне зростання склав 79,63%, що свідчить про ефективне використання основних засобів на підприємстві. На підставі даних, наведених у таблиці, можна обчислити відносну економію основних фондів, яка обчислюється за формулою:

  ;

  Показник відносної економії основних фондів склав 5323,91 тис.руб.

  Таким чином, можна судити про те, що підприємство має прагнути до підвищення ефективності використання основних виробничих фондів. Це є запорукою збільшення вироблення продукції, що в кінцевому підсумку веде до збільшення доходів, а, отже, до підвищення рівня рентабельності. Тому проблема максимальної ефективності основних фондів повинна стати однією з ключових для будь-якої організації. Крім того при ефективному використанні основних фондів знижується потреба в них, що веде до економії, тобто мінімізації витрат, а це в свою чергу знову-таки впливає на підвищення рівня рентабельності.

  2.3 Аналіз фондовіддачі

  Необхідно відзначити, що для цілей цієї роботи саме фондовіддача може служити показником ефективності структури господарської системи і рівня організації управління. У виділених центрах прибутку ефективність використання основних виробничих фондів досягає найвищих значень, тому по динаміці фондовіддачі можна судити про ефективність диференціації структурних одиниць підприємства.

  Фондовіддача основних виробничих фондів встановлюється співвідношенням обсягу виручки від реалізації продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів.

  ;

  Таблиця 2.3.1

  Динаміка фондовіддачі за 2004-2005рр

  показник

  2004

  2005

  абс.окл.

  отн.откл.,%

  Обсяг реалізованої продукції, тис.руб.

  57404

  66131

  8727

  15,20

  Середньорічна вартість ОПФ, тис.руб.

  51307

  49961

  -1346

  -2,62

  фондовіддача

  1,12

  1,32

  0,20

  18,31

  Зростання фондовіддачі свідчить про ефективність використання основних виробничих фондів на досліджуваному підприємстві.

  Показник фондовіддачі тісно пов'язаний і узагальнює такі показники як обсяг виручки від реалізації продукції; чисельність персоналу, зайнятого у виробництві продукції; енергоспоживання; собівартість продукції; дебіторська заборгованість підприємства; кредиторська заборгованість підприємства; середньорічна вартість основних виробничих фондів.

  Тому при аналізі фондовіддачі необхідно враховувати вплив кожного з цих факторів.

  Для аналізу фондовіддачі побудуємо методом розширення вихідної факторної системи наступну багатофакторну модель:

  ;

  Де Е - середньорічне споживання електроенергії;

  С - собівартість продукції;

  ДЗ - дебіторська заборгованість підприємства;

  КЗ - кредиторська заборгованість підприємства.

  Виконавши математичні перетворення шляхом розподілу на чисельник другого і четвертого показників, отримаємо:

  ;

  де - вироблення на одного працівника;

  - енергоспоживання на одного працівника;

  - частка електроенергії в собівартості продукції;

  - частка дебіторської заборгованості в собівартості продукції;

  - частка покриття кредиторської заборгованості дебіторською;

  - частка позикових коштів на рубль виробничих фондів

  Отримаємо наступну змішану шестіфакторную модель:

  Наведемо таблицю, за допомогою якої буде здійснюватися факторний аналіз фондовіддачі.

  Таблиця 2.3.2

  Розрахункова таблиця для факторного аналізу фондовіддачі підприємства 2004-2005рр

  показник

  2004р

  2005р

  Виручка від реалізації, тис.руб.

  57404

  66131

  Кількість працюючих, чол.

  91

  95

  Собівартість, тис.руб.

  29609

  17503

  Середньорічне споживання електроенергії в рік, Вт на м 2

  110

  120

  Дебіторська заборгованість, тис.руб.

  5025

  3659

  Кредиторська заборгованість, тис.руб.

  2475

  2761

  Середньорічна вартість, тис.руб.

  51307

  49961

  Вироблення на 1 працівника, тис.руб. на людину (P)

  630,8132

  696,1158

  Енергоспоживання на 1 працівника, Вт на м 2 на людину (e)

  1,208791

  1,263158

  Частка електроенергії в собівартості, (ε)

  0,003715

  0,006856

  Частка дебіторської заборгованості в собівартості продукції (μ)

  0,169712

  0,20905

  Частка покриття кредиторської заборгованості дебіторської (l)

  2,030303

  1,325244

  Частка позикових коштів на рубль виробничих фондів (ω)

  0,048239

  0,055263

  При відомої факторної моделі фондовіддачі визначимо величину її зміни за рахунок зміни факторів. Для цього використовуємо метод ланцюгових підстановок:

  Користуючись даними формулами, була визначена ступінь впливу кожного фактора на зміну фондовіддачі. Слід зазначити, що абсолютне відхилення досліджуваного показника фондовіддачі 2005 року від 2004 склало 0,20. Результати обчислень представлені в таблиці 2.3.3.

  Таблиця 2.3.3

  Вплив показників на зміну суми фондовіддачі

  фактор

  зміна

  Δ f (p) ε

  0,12

  Δ f (ε)

  1,04

  Δ f (l)

  -0,79

  Δ f (ω)

  0,22

  Δ f (e)

  -0,07

  Δ f (μ)

  -0,31

  Δ f

  0,20

  Таким чином, кожен з факторів вплинув на загальну зміну суми фондовіддачі. Використовуючи отримані дані, розрахуємо чутливість фондовіддачі на зміну факторів за формулою еластичності в відсотковому співвідношенні Е (ф):

  показник

  Е (ф)

  Δf (p) ε

  1

  Δf (ε)

  1,103521

  Δf (l)

  2,036482

  Δf (ω)

  1,329278

  Δf (e)

  -1,45729

  Δf (μ)

  -1,18306

  Для розрахунку чутливості фондовіддачі від змін кожного фактора маємо ефективний інструмент максимізації фондовіддачі при диференціації структурних одиниць підприємства.

  2.4 Аналіз ефективності використання оборотних коштів

  Оборотні кошти є найбільш мобільною частиною капіталу, від стану і раціонального використання якого багато в чому залежать результати господарської діяльності та фінансовий стан підприємства.

  Наявність у підприємства достатніх оборотних коштів є необхідною передумовою для його нормального функціонування в умовах ринкової економіки.

  Основна мета оцінки оборотних коштів - своєчасне виявлення і усунення недоліків управління обіговими коштами і знаходження резервів підвищення ефективності і інтенсивності його використання.

  Характеристику оборотних средсв підприємства почнемо з вивчення їх складу і структури (таблиця 2.4.1).

  Таблиця 2.4.1

  Аналіз складу, структури, динаміки оборотних коштів

  ВАТ «Полярні Зорі», тис. Руб.

  Оборотні кошти

  2004

  Вага,%

  2005

  Уд.вес.,%

  запаси

  125

  1,79

  122

  1,060224

  ПДВ

  50

  0,71

  66

  0,573564

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців

  0

  0

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати в т. Ч.

  5025

  71,81

  3658

  31,78

  покупці і замовники

  4821

  95,94

  2522

  68,94

  Короткострокові фінансові вкладення

  0

  5000

  43,45

  Грошові кошти

  1609

  22,99

  2564

  22,28

  Інші оборотні активи

  189

  2,70

  97

  0,84

  Всього оборотних активів

  6998

  100

  11507

  100

  З даних таблиці видно, що за аналізований період відбулися зміни складу і структури оборотних коштів. Найбільшу питому вагу в структурі оборотних коштів за 2004 рік займає дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців, причому значну частку у формуванні величини даного показника зіграла заборгованість покупців і замовників, яка До 2005 зменшується. У 2005 році 43,45% припадає на короткострокові фінансові вкладення, і тільки 31,78% на дебіторську заборгованість. Що стосується дебіторської заборгованості, то потрібно зазначити, що в складі оборотних активів на неї припадає понад 20%. Як позитивна тенденція, спостерігається її зниження. До кінця 2005 р. частка дебіторської заборгованості зменшилась на тисячу триста шістьдесят-сім тис.руб.

  Особливе значення для стабільної діяльності підприємства має швидкість руху грошових коштів. Одним з основних умов фінансового добробуту підприємства є приплив коштів, що забезпечує покриття його поточних зобов'язань.

  Відсутність такого мінімально необхідного запасу грошових коштів свідчить про його серйозні фінансові ускладнення.

  Надмірна ж величина грошових коштів говорить про те, що реально підприємство зазнає збитків, пов'язані, по-перше, з інфляцією і знеціненням грошей і, по-друге, з упущеною можливістю їх вигідного розміщення і отримання додаткового доходу. У зв'язку з цим виникає необхідність оцінити раціональність управління грошовими коштами на підприємстві.

  Оборотність коштів впливає на фінансові результати підприємства та його фінансовий стан. Розглянемо основні показники, що характеризують обігові кошти.

  Таблиця 2.4.2

  Допоміжна таблиця для розрахунків показників оборотності підприємства

  показник

  2004р

  2005р

  абс.откл.

  отн.откл.,%

  1

  2

  3

  4

  5

  Виручка від реалізації

  57404

  66131

  8727

  15,20

  Дебіторська заборгованість

  5025

  3659

  -1366

  -27,18

  Середня дебіторська заборгованість

  5545

  4342

  -1203

  -21,70

  1

  2

  3

  4

  5

  Оборотність дебіторської заборгованості

  10,35

  15,23

  4,878149

  47,12

  Період погашення дебіторської заборгованості

  34,77

  23,64

  -11,1379

  -32,03

  Собівартість реалізованої продукції

  29609

  17503

  -12106

  -40,89

  Середня Величина запасів

  170,5

  123,5

  -47

  -27,57

  оборотність запасів

  173,66

  141,72

  -31,9351

  -18,39

  Середня величина активів

  59732

  59213,5

  -518,5

  -0,87

  Коефіцієнт оборотності активів

  0,96

  1,12

  0,155797

  16,21

  тривалість обороту

  374,60

  322,34

  -52,2568

  -13,95

  Рентабельність активів майна

  0,47

  0,47

  0,004075

  0,88

  Матеріальні витрати

  3723

  1 254

  -2469

  -66,32

  матеріаловіддача

  15,42

  52,74

  37,3173

  242,03

  матеріаломісткість

  0,06

  0,02

  -0,04589

  -70,76

  За аналізований період спостерігається зменшення дебіторської заборгованості на 1 366 тис.руб., що становить -27,18% відхилення від базисного показника, отже, ризик її непогашення стає менше. Оборот виробничих запасів характеризує швидкість руху матеріальних цінностей і їх поповнення. Чим швидше оборот капіталу, поміщеного в запаси, тим менше потрібно капіталу для даного обсягу господарських операцій, що і спостерігається на досліджуваному підприємстві, оборотність запасів тут падає на 31,93 одиниці, тобто в цілому спостерігається висока оборотність запасів.

  Фінансове становище підприємства знаходиться в безпосередній залежності від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші.

  Зі швидкістю обороту коштів пов'язані:

  - мінімально необхідна величина авансованого (задіяного) капіталу та пов'язані з ним виплати грошових коштів (відсотки за користування кредитом банків, дивіденди по акціях і ДР.);

  - потреба в додаткових джерелах фінансування і плата за них;

  - сума витрат, пов'язаних з володінням товарно-матеріальними цінностями та їх зберіганням;

  - величина сплачуваних податків та ін.

  Окремі види активів підприємства мають різну швидкість обороту.

  Тривалість перебування коштів в обороті визначається сукупним впливом низки різноспрямованих зовнішніх і внутрішніх факторів. До числа перших слід віднести сферу діяльності підприємства, галузеву приналежність масштаби підприємства і ряд інших. Не менше вплив на оборотність активів надають економічна ситуація в країні та пов'язані з нею умови господарювання підприємств. Так, інфляційні процеси, відсутність у більшості підприємств налагоджених господарських зв'язків з постачальниками і покупцями призводять до вимушеного накопичення запасів, значно уповільнює процес обороту коштів.

  Однак слід підкреслити, що період перебування коштів в обороті в значній мірі визначається внутрішніми умовами діяльності підприємства, і в першу чергу ефективністю стратегії управління його активами (або її відсутністю). Дійсно, в залежності від застосовуваної цінової політики, структури активів, методики оцінки товарно-матеріальних запасів підприємство має більшу чи меншу свободу впливу на тривалість обороту своїх коштів.

  Слід мати на увазі, що на величину коефіцієнта оборотності поточних активів безпосередній вплив надає прийнята на підприємстві методика їх оцінки та виходячи з поставлених завдань та обраної стратегії управління активами, підприємство має певну можливість регулювати величину коефіцієнта оборотності своїх активів.

  У загальному випадку оборотність коштів, вкладених в майно, може оцінюватися такими основними показниками: швидкість обороту (кількість оборотів, яке роблять за аналізований період капітал підприємства або його складові) і період обороту - середній термін, за який повертаються в межі підприємства, вкладені у виробничо -Комерційні операції грошові кошти.

  На даному підприємстві спостерігається наступна ситуація: за аналізований період коефіцієнт оборотності активів збільшується на 16,21%, при цьому тривалість обороту зменшується на 52 дня, або 13,95% за досліджуваний період. Таким чином, підприємство до 2005 року зумів збільшити швидкість оборотності капіталу, вкладеного в функціонування підприємства. Адже чим менше тривалість одного обороту, тим більше оборотів зроблять оборотні кошти. При прискоренні оборотності оборотних коштів знижується потреба в них, створюється резерв для збільшення випуску продукції.

  Варто окремо зупинитися на ефективності використання оборотних коштів, так як раціональне використання оборотних коштів впливає на основні показники господарської діяльності промислового підприємства: на зростання обсягу виробництва, зниження собівартості продукції, підвищення рентабельності підприємства. Аналіз ефективності використання оборотних коштів повинен допомогти виявити додаткові резерви і сприяти поліпшенню основних економічних показників роботи підприємства.

  Найголовнішим синтетичним показником використання оборотних коштів є коефіцієнт рентабельності активів (майна), який по підприємству ВАТ «Полярний зорі» склав 0,47. Коефіцієнт рентабельності активів підприємства має позитивне значення, т. К. Підприємство прибуткове. Отже, рентабельність активів підприємства досить висока.

  Раціональне використання матеріальних ресурсів - один з чинників зростання виробництва і зниження собівартості продукції, а отже зростання прибутку і рівня рентабельності. Узагальнюючу характеристику використання цих ресурсів дозволяє дати відношення вартості виробленої продукції до величини витрат на виробництво продукції, у вигляді показників матеріаловіддачі і матеріаломісткості.

  Матеріаловіддача характеризує віддачу матеріалів, тобто скільки вироблено продукції з кожної гривні спожитих матеріальних ресурсів. Показник матеріалооотдачі за досліджуваний період збільшився на 37,31. Це обумовлено, перш за все, зменшенням матеріальних витрат.

  Матеріаломісткість продукції - зворотний показник матеріаловіддачі, тобто відношення суми матеріальних витрат до вартості виробленої продукції.

  Матеріаломісткість показує, скільки матеріальних витрат припадає на виробництво одиниці продукції. Цей коефіцієнт склав 0,06 і ​​0,02. Тобто підприємство в останньому досліджуваному році зменшило кількість матеріальних витрат, що припадають на виробництво одиниці продукції.

  Отримані в результаті аналізу дані дозволяють стверджувати, що оборотні кошти в ВАТ «Полярні Зорі» використовуються досить ефективно. На підприємстві відзначається іммобілізація поточних активів в розрахунках з покупцями. Оборотність коштів знаходиться на задовільному рівні.

  2.5 Аналіз стійкості економічного зростання підприємства

  Стійкість економічного зростання дозволяє припустити, що ВАТ не загрожує банкрутство. Цілком очевидно, що нестійкий розвиток припускає ймовірність банкрутства. Тому перед керівництвом підприємства і менеджерами стоїть дуже серйозне завдання - забезпечити стійкі темпи його економічного розвитку.

  Як відомо, збільшення обсягів діяльності ВАТ «Готель« ПОЛЯРНІ ЗОРІ »(випуску і продажів продукції) залежить від зростання його майна, тобто активів. Для цього потрібні додаткові фінансові ресурси. Приплив цих ресурсів може бути забезпечений за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування. До внутрішніх джерел відноситься насамперед прибуток, яку направляють на розвиток виробництва (реінвестований прибуток) і нарахована амортизація. Вони поповнюють власний капітал підприємства. Однак їх випуск і реалізація загрожують самостійності керівництва підприємства в прийнятті управлінських рішень (дивідендної політики, фінансової стратегії та ін.). Крім того, додатковий приплив фінансових ресурсів можна забезпечити завдяки залученню таких джерел, як банківські кредити, позики, кошти кредиторів. У той же час зростання позикових коштів повинен бути обмежений розумним (оптимальним) межею, тому що зі збільшенням частки позикового капіталу посилюються умови кредитування, підприємство несе додаткові витрати, отже, збільшується ймовірність банкрутства.

  У зв'язку з цим темпи економічного розвитку підприємства в першу чергу визначаються темпами збільшення реінвестованих власних коштів. Вони залежать від багатьох чинників, що відбивають ефективність поточної (рентабельність реалізованої продукції, оборотність власних коштів) і фінансової (дивідендна політика, фінансова стратегія, вибір структури капіталу) діяльності.

  В обліково-аналітичній практиці можливості підприємства по розширенню основної діяльності за рахунок реінвестування власних коштів визначається за допомогою коефіцієнта стійкості зростання (К ур), який виражається у відсотках і обчислюємо за формулою:

  де ЧП - чистий прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства,

  Д - дивіденди, що виплачуються акціонерам,

  РПР - прибуток, спрямований на розвиток виробництва (реінвестований прибуток),

  ІС - власний капітал (капітал і резерв).

  В результаті проведених розрахунків були отримані наступні показники для ВАТ «Готель« ПОЛЯРНІ ЗОРІ »

  Таблиця 2.5.1

  Динаміка коефіцієнта стійкості економічного зростання підприємства ВАТ «Полярні зорі» за 2003-2005 рр, тис.руб.

  показник

  2003р

  2004р

  2005р

  Чистий прибуток

  15502

  20006

  36447

  дивіденди

  15853

  21544

  30418

  реінвестований прибуток

  -351

  -1538

  6029

  Власний капітал

  47035

  49631

  56675

  Коефіцієнт стійкості,%

  -0,7462

  -3,0988

  10,6378

  Коефіцієнт стійкості економічного зростання показує, якими темпами в середньому збільшується економічний потенціал підприємства.За наведеною вище таблиці можна простежити помітне підвищення коефіцієнта стійкості економічного зростання підприємства від 2003 року, коли цей показник мав від'ємне значення до 2005р, коли він став дорівнює 10,64%

  Для оцінки впливу факторів, що відбивають ефективність фінансово-господарської діяльності, на ступінь стійкого розвитку підприємства зазвичай використовується факторна модель, яка відображає такі важливі показники фінансового стану підприємства, як: забезпеченість власними оборотними засобами, ліквідність поточних активів, оборотність оборотних коштів, співвідношення короткострокових зобов'язань і власного капіталу підприємства. Розширена факторна модель для розрахунку коефіцієнта стійкості економічного зростання виглядає наступним чином:

  ;

  або ;

  - частка прибутку, реінвестований у виробництво, що визначається відношенням прибутку, спрямованої на розвиток підприємства, до суми чистого прибутку;

  - рентабельність реалізованої продукції (робіт, послуг), що визначається відношенням чистого прибутку до виручки від реалізації продукції (робіт, послуг),

  - оборотність власних оборотних коштів, що визначається відношенням виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до суми власних оборотних коштів;

  - забезпеченість власними оборотними засобами, що визначається відношенням власних оборотних коштів до суми поточних активів (оборотних коштів),

  - коефіцієнт поточної ліквідності (покриття), який визначається відношенням поточних активів (оборотних коштів) до суми пасивів (короткострокових зобов'язань);

  - частка короткострокових зобов'язань у капіталі підприємства, що визначається відношенням поточних пасивів (короткострокових зобов'язань) до валюти (підсумку) балансу;

  - коефіцієнт фінансової залежності, який визначається відношенням валюти (підсумку) балансу до власних коштів підприємства.

  Нижче наведена таблиця з розрахунковими показниками для подальшого факторного аналізу стійкості економічного зростання підприємства. За основу дослідження беруться 2004 і 2005 роки функціонування підприємства.

  Таблиця 2.5.2

  Показники для проведення факторного аналізу стійкості економічного зростання ВАТ «Полярні Зорі» за 2004-2005рр, тис.руб.

  п / п

  показник

  2004р

  2005р

  1

  Чистий прибуток

  20006

  36447

  2

  дивіденди

  21544

  30418

  3

  реінвестований прибуток

  -1538

  6029

  4

  Власний капітал

  49631

  56675

  5

  коефіцієнт стійкості

  -3,0988

  10,6378

  6

  Виручка від реалізації

  57404

  66131

  7

  довгострокові кредити

  1 192

  тисячу п'ятсот дев'яносто вісім

  8

  Необоротні активи

  49967

  49955

  9

  СОС

  856

  8318

  10

  Оборотні кошти

  6998

  11507

  11

  Короткострокові зобов'язання

  6142

  3189

  12

  підсумок балансу

  59965

  61462

  Аналіз динаміки коефіцієнта стійкості економічного зростання проводиться на підставі даних форм № 1 і № 2 бухгалтерської звітності. Уявімо співвідношення факторних показників за досліджуваний період (таблиця 2.5.3.).

  Таблиця 2.5.3

  Факторні показники коефіцієнта економічного зростання підприємства, 2004-2005рр

  показники

  2004р

  2005р

  1

  До рп

  -0,0769

  0,1654

  2

  До Q

  0,3485

  0,5511

  3

  До про

  67,0607

  7,9503

  4

  до з

  0,1223

  0,7229

  5

  До л

  1,1394

  3,6083

  6

  до до

  0,1024

  0,0519

  7

  До фз

  1,2082

  1,0845

  8

  До ур

  -0,03099

  0,106378

  Дані таблиці показують, що коефіцієнт стійкості економічного зростання підвищився в звітному році в порівнянні з попереднім роком на 0,137367 пунктів і склав 0,106378.

  В результаті проведення аналізу впливу кожного показника, на загальну зміну досліджуваного були отримані наступні результати.

  Таблиця 2.5.4

  Аналіз стійкості економічного зростання ВАТ «Полярні зорі», 2004-2005рр

  показники

  Усл.ізмен.

  Вплив на Кур

  До рп

  0,066679

  0,097668

  До Q

  0,105446

  0,038767

  До про

  0,012501

  -0,09294

  до з

  0,073876

  0,061375

  До л

  0,233963

  0,160087

  до до

  0,118518

  -0,11545

  До фз

  -0,01214

  -0,01214

  До ур

  -

  0,137367

  Коефіцієнт стійкості економічного зростання досяг позначки 0,137367 в результаті впливу наступних факторів:

  1) Збільшення частки прибутку реінвестованого у виробництво на 0,066679 пункту призвело до підвищення коефіцієнта стійкості економічного зростання на 0,097668 пункту.

  2) Підвищення рівня рентабельності реалізованої продукції на 0,105446 пункту сприяло зростанню коефіцієнта стійкості економічного зростання на 0,038767 пункту.

  3) Зменшення кількості оборотів, скоєних власними оборотними засобами на 0,012501 пункту, призвело до зниження коефіцієнта стійкості економічного зростання на 0,09294 пункту.

  4) Підвищення ступеня забезпеченості власними оборотними засобами на 0,073876 пункту призвело до зростання коефіцієнта стійкості економічного зростання на 0,061375 пункту.

  5) Підвищення ліквідності поточних активів на 0,233963 пункту призвело до збільшення коефіцієнта стійкості економічного зростання на 0,160087 пункту.

  6) Збільшення частки короткострокових зобов'язань у капіталі підприємства на 0,118518 пункту сприяло зменшенню коефіцієнта стійкості економічного зростання на 0,11545 пункту:

  7) Зменшення ступеня фінансової залежності на 0,01214 пункту призвело до падіння коефіцієнта стійкості економічного зростання на 0,01214 пункту:

  Загальне підвищення коефіцієнта стійкості економічного зростання за факторами складає +0,137367, що відповідає загальному зміни коефіцієнта стійкості економічного зростання в порівнянні з минулим роком (0,106378 - (- 0,03099)).

  На уже згадуваному підприємстві в порівнянні з попереднім роком відбулося уповільнення темпів падіння обсягу продажів продукції: коефіцієнт уповільнення темпів падіння (економічного зростання) склав -0,1064. У попередньому році коефіцієнт уповільнення темпів падіння розвитку виробництва склав -0,03099.

  Для того, щоб узагальнити і більш наочно продемонструвати стан ділової активності підприємства розрахуємо індекс ділової активності, який знаходиться за формулою:

  ,

  де - індекс ділової активності;

  - коефіцієнт рентабельності основної діяльності.

  Значення цього коефіцієнта в динаміці відображають зростання або зниження ділової активності підприємства у підприємницькій (основний) діяльності.

  Таблиця 2.5.5

  Дані для розрахунку показників ділової активності ВАТ «Готель« ПОЛЯРНІ ЗОРІ »за 2004-2005 рр., Тис.руб.

  показник

  роки

  2004

  2005

  Виручка від реалізації

  57404

  66131

  собівартість

  29609

  17503

  Прибуток від продажів

  27795

  48628

  Прибуток до оподаткування

  26318

  47872

  Середня величина активів

  59732

  59213,5

  Середня величина основних засобів

  49347,5

  45114,5

  Середня величина МПЗ

  170,5

  123,5

  Середня величина оборотного капіталу

  8425

  9252,5

  Середня величина власного капіталу

  48333

  53153

  Середня величина інвестованого капіталу

  50

  5050

  Середня величина перманентного капіталу

  49290

  54548

  Середня величина функціонуючого капіталу

  59682

  54163,5

  Розрахуємо тепер на основі таблиці 2.5.5 показники оборотності за Результати розрахунків занесемо в таблицю 2.5.6.

  Таблиця 2.5.6

  Динаміка показників оборотності ВАТ «Готель« ПОЛЯРНІ ЗОРІ »за 2004-2005 рр.

  коефіцієнт

  2004

  2005

  зміна

  Абсолют.

  Отн,%

  Рентабельність основної діяльності

  0,484

  0,735

  0,251

  51,865

  Загальна оборотність активів

  0,961

  1,117

  0,156

  16,212

  фондовіддача

  1,163

  1,466

  0,303

  26,012

  оборотність запасів

  0,961

  1,117

  0,156

  16,212

  Оборотність оборотного капіталу

  6,814

  7,147

  0,334

  4,900

  Оборотність власного капіталу

  1,188

  1,244

  0,056

  4,756

  Оборотність інвестованого капіталу

  1148,080

  13,095

  -1134,985

  -98,859

  оборотність перманентного

  1,165

  1,212

  0,048

  4,098

  оборотність функціонуючого

  0,962

  1,221

  0,259

  26,940

  Індекс ділової активності

  0,466

  0,898

  0,432

  92,778

  Значення показника загальної оборотності в 2004р.менше одиниці, що говорить про те, повний цикл виробництва та обігу відбувся більш ніж за 1 рік. Динаміка цього показника показує, що повний цикл виробництва та обігу збільшився в 2005 р в порівнянні з 2004 р на 16%., Тобто в цілому оборотність сповільнилася в порівнянні з 2004 роком.

  Показник фондовіддачі в 2005 р збільшився на 26% в порівнянні з 2004р., Тобто ефективність використання основних фондів зросла. У 2005 р один рубль, вкладений в основні засоби, давав 1,46 руб. виручки.

  Показник оборотності матеріально-виробничих запасів в 2004-2005 рр. мав стійку тенденцію до підвищення (на 0,156 пунктів, або на 16,21%).

  Оборотність оборотного капіталу в 2005 р підвищилася на 4,9%.

  У 2004 і 2005рр. підприємство зменшувало суму короткострокових позик, що говорить про те, що швидкість оборотності оборотного капіталу генерувала в 2004 і 2005рр. достатню кількість коштів для покриття витрат і розширення діяльності, що на тлі підвищення оборотності оборотного капіталу говорить про підвищення ефективності використання оборотного капіталу.

  Оборотність власного капіталу протягом 2004-2005рр. мала стійку тенденцію до зростання.

  У порівнянні з функціонуючим капіталом, інвестований капітал набагато менше, і тому швидкість його оборотності в 2004 році дуже велика 1148,08, але за рахунок появи короткострокових фінансових вкладень в розмірі 5000 тис.руб., Оборотність інвестованого капіталу в 2005 році досягла позначки 13,095.

  Оборотність перманентного капіталу тісно пов'язана зі зміною оборотності власного капіталу, тому також спостерігається зростання на 0,048 пунктів, що склало 4% відносного зростання.

  Оборотність функціонуючого капіталу, безпосередньо бере участь у виробничій діяльності, в 2005 р підвищилася на 0,259 одиниць, або 26%.

  Аналізуючи динаміку індексу ділової активності можна зробити висновок, що в 2004-2005 рр. ділова активність по основній діяльності підприємства мала стійку тенденцію до зростання, так як цей індекс в 2005 році склав на 92,78% більше ніж у 2004 році.

  Розглянемо показники рентабельності діяльності підприємства

  Таблиця 2.5.7

  Динаміка показників рентабельності ВАТ «Готель« Полярні Зорі »в 2004-2005 рр.

  показник

  2004р

  2005р

  Абсол.

  Змін.

  темп

  приросту

  рентабельність активів

  0,441

  0,808

  0,368

  83,49

  Рентабельність власного капіталу

  0,545

  0,901

  0,356

  65,40

  Рентабельність оборотного капіталу

  3,124

  5,174

  2,050

  65,63

  Рентабельність перманентного капіталу

  0,534

  0,878

  0,344

  64,36

  Рентабельність функціонуючого капіталу

  0,466

  0,898

  0,432

  92,78

  З аналізу таблиці 2.5.7 видно, що всі показники рентабельності в 2004-2005 рр. мали стійку тенденцію до підвищення, так як темпи приросту всюди позитивні. В результаті зростання значення рентабельності активів, рентабельності оборотного капіталу і рентабельності функціонуючого капіталу підвищилися за звітний період.

  Поліпшення всіх показників рентабельності свідчить про зростання віддачі від вкладених коштів, таким чином, вкладені кошти стали використовуватися більш ефективно.

  2.6 Висновок по тематичним аналізу

  Судячи з проведеного аналізу ділової активності підприємстві ВАТ «Готель« ПОЛЯРНІ ЗОРІ »можна зробити наступні узагальнюючі висновки.

  По-перше, змінилася структура основних засобів в результаті їх руху. За два роки скоротилася питома вага будівель - з 61,70% до 59,62% (на протязі 2005 року він зменшився на 2,07%). Частка в загальній вартості основних фондів машин і устаткування - в результаті їх приросту за два роки на тисячу п'ятсот двадцять одна тис. Руб. - збільшилася на 0,67%. Підвищилася питома вага транспортних засобів - в 2005 році на 0,50%, а також інструменту, виробничого і господарського інвентарю - за два роки на 0,91%.

  По-друге, в 2005 році відбулося збільшення показника фондовіддачі на 0,20руб., Що склало зростання на 18,31%, але при цьому зменшилася фондоозброєність за досліджуваний період на -37,91 тис.руб. (-6,72%). Також показник фондомісткості зменшився на 0,14 руб., Що в порівнянні з базисним роком склало -15,47%. Ці зміни відбулися за рахунок зменшення середньорічної вартості основних засобів. Показник Фондорентабельность виріс на 0,43 руб., А відносне зростання склав 79,63%, що свідчить про ефективне використання основних засобів на підприємстві. У свою чергу, показник відносної економії основних фондів склав 5323,91 тис.руб.

  Таким чином, можна судити про те, що підприємство прагне до підвищення ефективності використання основних виробничих фондів. Це є запорукою збільшення вироблення продукції, що в кінцевому підсумку веде до збільшення доходів, а, отже, до підвищення рівня рентабельності. Тому проблема максимальної ефективності основних фондів повинна стати однією з ключових для будь-якої організації. Крім того при ефективному використанні основних фондів знижується потреба в них, що веде до економії, тобто мінімізації витрат, а це в свою чергу знову-таки впливає на підвищення рівня рентабельності.

  В процесі виробництва або реалізації експлуатовані основні засоби зношуються фізично і старіють морально. Для підвищення ступеня ефективності використання основних виробничих фондів і зменшення ступеня їх зносу підприємство може використовувати наступні шляхи:

  • збільшення ступеня використання виробничої потужності обладнання;

  • скорочення внутрішньозмінних простоїв;

  • підвищення кваліфікації користувачів;

  • підвищення рівня організації догляду за фондами;

  • своєчасне проведення капітального ремонту, а також планово-попереджувальних заходів;

  • підвищення трудової дисципліни;

  • забезпечення виробництва необхідною кількістю робітників;

  • забезпеченість матеріалами та інвентарем і т.д.

  Всі ці заходи спрямовані на підвищення ефективності використання основних фондів, які є найважливішою ланкою будь-якої діяльності.

  По-третє, аналіз ефективності використання оборотних коштів показав, що сума дебіторської заборгованості в складі оборотних активів займає понад 20%. Як позитивна тенденція, спостерігається її зниження. До кінця 2005 р. частка дебіторської заборгованості зменшилась на тисячу триста шістьдесят-сім тис.руб.

  Слід зазначити, що чим швидше оборот капіталу, поміщеного в запаси, тим менше потрібно капіталу для даного обсягу господарських операцій, що і спостерігається на досліджуваному підприємстві, оборотність запасів тут падає на 31,93 одиниці, тобто в цілому спостерігається висока оборотність запасів.

  По-четверте, коефіцієнт стійкості економічного зростання, який показує, якими темпами в середньому збільшується економічний потенціал підприємства помітно підвищився з 2003 року, коли цей показник мав від'ємне значення до 2005р, коли він став дорівнює 10,64%

  Таким чином, уповільнення темпів падіння виробництва підприємства було досягнуто завдяки збільшенню частки прибутку, спрямованої на розвиток виробництва, зростання рівня рентабельності реалізованої продукції, підвищенню ступеня забезпеченості власними оборотними засобами. Підвищення коефіцієнта поточної ліквідності до 3,61 вказує на високу здатність підприємства справлятися зі своїми поточними зобов'язаннями (нормативний показник повинен бути вище 2). Зниження коефіцієнта фінансової залежності протягом звітного періоду з 1,21 до 1,08 означає зменшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства.

  Підводячи підсумок по оцінці ділової активності підприємства «Готель« ПОЛЯРНІ ЗОРІ »в 2005 році необхідно відзначити, що були придбані нові основні засоби - обладнання для готелю, меблі.Проводилися ремонти номерів з метою підвищення рівня комфортабельності. У зв'язку з цим була збільшена орендна плата, що призвело до збільшення доходу. У зв'язку зі збільшенням попиту на послуги і продукцію орендаря майно підприємства-орендодавця в 2005 році було більш затребуваним, що також призвело до збільшення обсягів продажів.

  Домінуючою тенденцією розвитку за останні 5 років є досягнення сталого розвитку і розширення готельних послуг в Мурманської області і збільшення попиту на оренду майна.

  З огляду на результати, отримані після проведення аналізу ділової активності підприємства, і з огляду на те, що за всіма показниками підприємство функціонує досить ефективно, найбільш доцільним напрямком можливих рекомендацій є збільшення оборотності оборотних коштів підприємства.

  При існуючих темпах інфляції отриманий підприємством прибуток доцільно направляти насамперед на поповнення оборотних коштів. Темпи інфляційного знецінення оборотних коштів приводять до заниження собівартості і перетоку їх у прибуток, де відбувається розпилення оборотних коштів на податки і невиробничі витрати.

  Значні резерви підвищення ефективності і використання оборотних коштів криються безпосередньо в самому підприємстві. У сфері виробництва це відноситься перш за все до виробничих запасів. Будучи однією з складових частин оборотних коштів, вони відіграють важливу роль у забезпеченні безперервності процесу виробництва. У той же час виробничі запаси представляють ту частину засобів виробництва, яка тимчасово не бере участі в виробничому процесі.

  Раціональна організація виробничих запасів є важливою умовою підвищення ефективності використання оборотних коштів. Основні шляхи скорочення виробничих запасів зводяться до їх раціонального використання; ліквідація наднормативних запасів матеріалів; удосконалення нормування; поліпшенню організації постачання, у тому числі шляхом встановлення чітких договірних умов постачань і забезпечення їх виконання, оптимального вибору постачальників, налагодженої роботи транспорту.

  Найважливішими передумовами скорочення вкладень оборотних коштів у цю сферу обігу є раціональна організація збуту готової продукції, застосування прогресивних форм розрахунків, своєчасне оформлення документації і прискорення її руху, дотримання договірної і платіжної дисципліни.

  Прискорення обороту оборотних засобів дозволяє вивільнити значні суми і, таким чином, збільшити обсяг виробництва без додаткових фінансових ресурсів, а вивільнені кошти використати відповідно до потреб підприємства.

  Прискорення оборотності оборотних коштів сприяє їх абсолютному і відносному вивільненню з обороту. Під абсолютним вивільненням розуміється зниження суми оборотних коштів у поточному році в порівнянні з попереднім роком при збільшенні обсягів реалізації продукції. Відносне вивільнення має місце, коли темпи зростання обсягів продажів випереджають темпи зростання оборотних коштів. В цьому випадку меншим обсягом оборотних коштів забезпечується більший обсяг реалізації. Особлива увага приділяється аналізу і створення умов для відносного вивільнення ресурсів.

  Розглянемо конкретний приклад.

  У майбутньому році передбачається збільшення оборотних коштів в середньому на 15%. Величина оборотних коштів, виходячи з даних 2005 року, складе:

  тис. руб.

  Підприємство планує довести показник рентабельності активів до 90%.

  Середньорічна величина оборотних коштів у планованому році складе:

  тис. руб.

  Визначимо розмір прибутку до оподаткування, необхідний для досягнення рентабельності оборотного капіталу 70%:

  тис. руб.

  Передбачається, що прибуток від оподаткування буде приблизно дорівнює прибутку від продажів, тобто +57289,06125 тис. Руб.

  Збільшення собівартості заплановано на рівні 2005р., Тобто з урахуванням темп зростання, планована собівартість реалізованої продукції на майбутній рік дорівнює 21453 тис.руб.

  Тоді, передбачувана виручка від реалізації продукції складе:

  тис. руб.

  Визначимо тепер запланований коефіцієнт оборотності оборотного капіталу за формулою:

  Тривалість одного обороту оборотного капіталу можна визначити, як відношення кількості днів в році до коефіцієнту оборотності оборотних коштів. У 2002 р тривалість одного обороту оборотного капіталу дорівнювала:

  днів

  Планована тривалість одного обороту оборотного капіталу дорівнює:

  днів

  Знайдемо плановане відносне вивільнення оборотних коштів за формулою:

  , (3.1)

  де - сума вивільнених оборотних коштів в результаті прискорення оборотності;

  - планований обсяг виручки від реалізації;

  Т - кількість днів в році;

  - тривалість одного обороту оборотного капіталу в 2002 році (в днях);

  - планована тривалість одного обороту оборотного капіталу (в днях).

  тис. руб.

  На закінчення аналізу розробляють заходи щодо прискорення оборотності оборотного капіталу.

  Основні шляхи прискорення оборотності капіталу:

  • скорочення тривалості виробничого циклу за рахунок інтенсифікації виробництва (використання новітніх технологій, механізації і автоматизації виробничих процесів, підвищення рівня продуктивності праці, більш повне використання виробничих потужностей підприємства, трудових і матеріальних ресурсів та ін.);

  • поліпшення організації матеріально-технічного постачання з метою безперебійного забезпечення виробництва необхідними матеріальними ресурсами і скорочення часу знаходження капіталу в запасах;

  • скорочення часу перебування коштів у дебіторській заборгованості.

  • підвищення рівня маркетингових досліджень, спрямованих на прискорення просування товарів від виробника до споживача (включаючи вивчення ринку, вдосконалення товару і форм його просування до споживача, формування правильної цінової політики, організацію ефективної реклами і т.п.).

  Подальший розвиток ВАТ «Готель« Полярні Зорі », в зв'язку з рентабельністю основної діяльності та стабільно високим попитом на послуги, пов'язані з розширенням номерного фонду та приватизацією ресторану. Крім прискорення оборотності оборотних коштів підприємства, з метою збільшення прибутку, доцільно ввести на 9 поверсі будівлі, де знаходиться готель ввести в експлуатацію 37 нових номерів, а також значущим заходом може бути приватизація ресторанного комплексу, який Суспільство орендує у Комітету майнових відносин м Мурманська.

  Розрахуємо ефективність введення в експлуатацію 37 нових номерів, з яких, 17 одномісних і 20 двомісних.За категорією: 22 номери - апартаменти, 15 номерів - класу «люкс».

  Для початку розрахуємо відносну суму витрат на даний захід. Сума витрат на введення в експлуатацію 37 нових номерів включає

  • Загальні витрати на ремонт

  893,934 тис.руб.

  • На оплату праці робітників

  169,8475 тис.руб.

  • Вартість меблів та інвентарю

  153477,5 тис.руб.

  Разом:

  154541,3 тис.руб.

  Більш докладний опис витрат на покупку меблів і обладнання в номерах представлено в додатку. Розрахунок загальних витрат на ремонт був проведений з урахуванням вартості загальних витрат на проведення ремонту (косметичного) в сумі 900 руб. за м 2. Таким чином, виходячи з площі всього 9 поверху, були отримані наступні показники.

  Таблиця 2.6.1

  Розрахунок вартості ремонту по площах

  показник

  Площа

  Сума витрат на м 2, тис.руб.

  Площа 37 номерів всього:

  460,4

  414,36

  в т.ч. одномісні

  190,4

  171,36

  двомісні

  270

  243

  коридор

  72,46

  65,214

  Разом

  893,934

  Наступним етапом є розрахунок прогнозної виручки від експлуатації нових номерів. З огляду на кількість місць, на які розраховані номера, їх класність, і ціни на аналогічні номери в минулому періоді, з коригуванням на коефіцієнт інфляції, отримаємо наступні ціни.

  Таблиця 2.6.2

  Розрахунок продажної ціни на нові номери, тис.руб.

  показник

  Ціна 1 номера

  Кількість номерів

  Виручка від реалізації

  Ср.цена номера: «апартаменти»

  16329,6

  22

  359251,2

  «Люкс»

  7089,6

  15

  106344

  Ціна всіх нових номерів

  -

  37

  465595,2

  Таким чином, якщо в готелі одноразово будуть здаватися все 37 номерів, то за добу підприємство отримає виручку від реалізації в розмірі 465595,2 тис.руб.

  Виручка від реалізації в наступному році, при теперішньому рівні розвитку підприємства, розрахована з урахуванням коефіцієнта зростання цього показника, склала б 82531,33 тис.руб. Крім цього, сума виручки припадає в середньому на один номер в рік склала в 2003 році - 139,73тис.руб., В 2004 році - 215,80 тис.руб., В 2005 році - 248,61 тис.руб., І при наявному складі основних фондів, в наступному році вона могла б скласти 310,27 тис.руб. виручки від реалізації. Але, якщо допустити що номерів стало на 37 більше, завдяки їхній завантаженні готелю, виручка від реалізації від експлуатації одного номера в рік в середньому склала б 353,43 тис.руб.

  Тобто, прогнозна прибуток підприємства складе 53876 тис.руб., А витрати, враховуючи рівень загальних витрат за останні три роки, дорівнює 21453 тис.руб. Таким чином, можна розрахувати економічну ефективність від проведення рекомендованого заходи:

  Слід зазначити, що вартість залучених коштів на ремонт і покупку устаткування і меблів 37 нових номерів, можуть бути повернуті поступово, пропорційно облікової та фінансову політику підприємства, і виплачені протягом 3-4 років.

  висновок

  В рамках даної роботи було розглянуто підприємство готельної індустрії ВАТ «Готель« Полярні Зорі », з організаційної та економічної сторони. Були визначені показники організації виробництва, рівень кооперування і спеціалізації, оцінка ефективності трудових ресурсів на підприємстві. У другому розділі дана оцінка ділової активності підприємства ВАТ «Готель« Полярні Зорі », яка характеризується рівнем використання основних фондів, оборотних активів, стійкістю економічного зростання підприємства.

  Крім того, важливе значення в показнику ділової активності підприємства відіграють його репутація і широта ринків збуту. Ця підприємство в цьому відношенні є показовим, оскільки щорічно отримує премії, наприклад:

  • в 1995 р вручена нагорода "Факел Бірбенгама" за успішне економічне виживання і розвиток в умовах соціально-економічного розвитку;

  • в 2000 р присвоєно Почесний Диплом Лауреата регіонального конкурсу "Кращі товари та послуги Мурманської області";

  • в 2003 р присвоєно звання "Кращий готель Мурманської області";

  • в 2004 р вручений вимпел "За внесок в розвиток туристичної індустрії в Мурманської області";

  • в 2005 р вручена нагорода губернатора "За постійний рух вперед".

  Проведення оцінки ділової активності виявило, що протягом 2003-2005рр. на підприємстві спостерігалося підвищення ділової активності. Всі показники рентабельності значно покращилися, що свідчить про ефективне використання коштів. Постійно підвищувався і індекс ділової активності, що характеризує ділову активність по основній діяльності: ділова активність по основній діяльності підприємства мала стійку тенденцію до зростання, так як цей індекс в 2005 році склав на 92,78% більше ніж у 2004 році.

  Прискорення оборотності оборотних коштів залежить від часу перебування їх на різних стадіях кругообігу, скорочення його тривалості. Воно досягається зростанням випуску і реалізації продукції, більш повним і раціональним використанням матеріальних ресурсів, скороченням часу технологічного циклу. На оборотність впливає використання новітніх досягнень науково - технічного прогресу.

  У третьому розділі була визначена ефективність від прискорення оборотності оборотного капіталу при зменшенні тривалості обороту на 30 днів, яка виражається сумою вивільнених оборотних коштів, що дорівнює 6471,95 тис.руб.

  Крім того, на увазі перспективних напрямків розвитку суспільства, було запропоновано ввести в експлуатацію 37 нових номерів на 9 поверсі, який раніше нічим не був зайнятий. Таким чином, за рахунок збільшення номерного фонду, планується досягнення виручки від реалізації, при нормі завантаження підприємства і з урахуванням коефіцієнта інфляції (12%), в сумі 82531,33 тис.руб. З урахуванням суми собівартості реалізації послуг, відношення прибутку до собівартості в наступному році, з урахуванням застосування запропонованих заходів, складе більше двох тисяч рублів прибутку на рубль витрат.

  За результатами виконаного аналізу в якості першочергових заходів в планах фінансової політики вважаю за необхідне запропонувати наступні заходи:

  Зниження цін на послуги, в тому числі за рахунок:

  • маркетингових досліджень ринку і постійного моніторингу зовнішнього середовища;

  • розробки політики на основі аналізу точок беззбитковості по послугах;

  Розширення збуту послуг, в тому числі за рахунок:

  • маркетингових досліджень ринку і постійного моніторингу зовнішнього середовища;

  • розробки політики на основі аналізу попиту;

  • встановлення прямих зв'язків з іншими регіонами Росії;

  • розробки системи знижок для постійних замовників за своєчасний розрахунок, вироблення цінової політики.

  Підсумки проведеного в даній роботі аналізу господарської діяльності підприємства ВАТ «Готель« ПОЛЯРНІ ЗОРІ »наочно показали позитивні тенденції динаміки за всіма показниками роботи підприємства, а також сталий економічний стан, що супроводжується зростанням індексу ділової активності.Перспективами розвитку підприємства є підтримання основних техніко-економічних показників на тому ж рівні, освоєння нових ринків, постійне управління якістю надання послуг і широке використання маркетингових досліджень і важелів для впливу на конкурентів і споживачів.

  Список використаної літератури

  1. Закон РФ «Про захист прав споживачів»

  2. Федеральний закон «Про основи туристської діяльності в РФ» від 14 листопада 1996 р // Відомості Верховної РФ. 1996. № 49. У розділі ст. 5491.

  3. Акбердін Р.З., Кібанов А.Я. "Удосконалення структури, функцій і економічних взаємовідносин управлінських підрозділів підприємств при формах господарювання". Навчальний посібник. - М .: ГАУ, 2003р.

  4. Акофф Р. Планування майбутнього корпорацій. М .: Прогрес. 2001 р 327 с.

  5. Браймер Роберт А. Основи управління в індустрії гостинності: Пер. з англ. - М .: Аспект Пресс, 2001. - 382 с.

  6. Бармаки Б.П., Бланш Т.М. та ін. Проблеми організаційно-економічного механізму науково-технічної діяльності М: ВНІІЕПРАНТ, г. Москва, 2002 -146 с.

  7. Бармаки Б.П. Рішення для підприємств і корпорацій. Світ системної інтеграції. N9 2001 р

  8. Бармаки Б.П. Сучасні проблеми організаційного управління та якості результатів діяльності підприємств. Якість: теорія і практика. Академія проблем якості. №3-4, 2001 г.

  9. Биржаков М.Б. Введення в туризм. - СПб .: Видавничий Торговий Дім «Герда», 2002 - 192 с.

  10. Биржаков М.Б., Никифоров В.І. Індустрія туризму: перевезення. - СПб .: Видавничий Торговий Дім «Герда», 2001. - 400 с.

  11. Васильєв Ф.П., Іваницький А.Ю. Лінійне програмування тв.пер. 2002 ,. 176 с.

  12. Гвишиани Д.М. Організація управління. М: - Наука, 2002 - 536 с.

  13. Гурней Б. Введення в науку управління. М: - Прогрес, 2001., - 360 с.

  14. Джон Р., Каст Ф., Розенцвейг Д. Моделі формування організаційних структур. Л .: Наука. 2002 г. - 376 с.

  15. Євенко Л.І. Організаційні структури управління промисловими корпораціями США (теорія і практика формування). - Москва: Наука, 2004, 350

  16. Іванов М.А., Шустерман Д.М .// Організація як ваш інструмент: Російський менталітет і практика бізнесу »// М., 2004 р, с. 93

  17. Іванов В. В., Волов А. Б. «Використання маркетингових інструментів для управління готельним продуктом». Журнал «П'ять зірок. Готелі. Ресторани. Туризм. Журнал для професіоналів »№ 3 2000 р

  18. Іванов В. В., Волов А. Б. «Дослідження сучасних систем управління в готельному бізнесі». Журнал «П'ять зірок. Готелі. Ресторани. Туризм. Журнал для професіоналів »№ 2 2001 р

  19. Кабушкин Н.І., Бондаренко Г.А.Менеджмент готелів та ресторанів: Учеб.пособие. - 2-е вид.- Мн.: Нове знання, 2001. - 216с.

  20. Котлер Ф., Боуен Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостинність і туризм: Підручник для вузів / Пер. з англ. Під ред. Р.Б. Ноздрьовим. М .: ЮНИТИ, 2003. - 787 с.

  21. Коноко Д.Г., Рожков М.А., Смирнов А.О., Яніковская О.Н. Організаційна структура підприємств. М .: ІСАРП, 2002, с. 234.

  22. Кожухар В.М., // «Основи теорії організації» Навчальний посібник, // Дашков і К ,, 2004 р, с.32

  23. Ляпіна І.Ю.Організація і технологія готельного обслуговування: Учеб.для нач.проф.образованія / Под ред.канд.пед.наук А.Ю.Ляпіна. - М .: ПрофОбІздат, 2001. - 208с.

  24. Лінн Ван Дер Ваген Готельний бізнес. Серія "Навчальний посібник", Ростов н / Д: Фенікс, 2001..

  25. Лопатников Л.І. Короткий економіко-математичний довідник. М: - Наука, 2004, - 509 с.

  26. "Менеджмент організації". Навчальний посібник / За редакцією З.П. Румянцевої і Н.А. Саломатина. - М .: Інфа-М, 2003р.

  27. Мільнер Б.З., Євенко Л.І., Раппопорт В.С. Системний підхід і організація управління М .: Економіка 2003 рр. 224 с.

  28. Овсіевіч Б.Л. Моделі формування організаційних структур. Л: - Наука 2001, - 159 с.

  29. Папирян Г.А. // Менеджмент в індустрії гостинності // М., «Економіка», 2000 р, с. 111

  30. Папирян Г.А. Міжнародні економічні відносини: Економіка туризму. - М .: Фінанси і статистика, 2004. - 208 с.

  31. Плотникова А Готельні АСУ - данина моді чи необхідність? // Туризм: Практика. Проблеми. Перспективи, - 2002. - №7

  32. Райсс М. "Оптимальна складність управлінських структур" //

  Проблеми теорії і практики управління. - 2004. - №5

  33. Туризм і готельне хозяйство.Учебнік / Под ред. Проф., Д.е.н.. Чуднівського А.Д. - М .: Асоціація авторів і видавців "ТАНДЕМ" .Іздательство ЕКМОС, 2000. - 400с.

  34. Уокер ДЖ.Р.Введеніе в гостинність: Підручник / Пер. з англ М.: ЮНИТИ, 2003.-463 с.

  35. Щенікова Н.Б. Основи туризму та індустрії гостинності. Навчально-методичний посібник. Владивосток. Вид-во ВДУЕС. 2002 ..

  додаток №1

  Відомості про структуру і компетенцію органів управління емітента (витяг з статуту ВАТ «Готель« ПОЛЯРНІ ЗОРІ »

  Структура органів управління емітента:

  • Загальні збори акціонерів

  • Рада директорів Товариства

  • Генеральний директор

  Компетенції органів управління відповідно до статуту (установчими документами) емітента:

  До компетенції загальних зборів акціонерів належить вирішення наступних питань:

  1) внесення змін та доповнень до статуту товариства або затвердження статуту товариства в новій редакції;

  2) реорганізація суспільства;

  3) ліквідація товариства, призначення ліквідаційної комісії та затвердження проміжного та остаточного ліквідаційних балансів;

  4) визначення кількісного складу Ради директорів суспільства, його членів і дострокове припинення їх повноважень;

  5) обрання одноосібного виконавчого органу товариства та дострокове припинення повноважень одноосібного виконавчого органу товариства;

  6) прийняття рішення про передачу повноважень одноосібного виконавчого органу товариства за договором комерційної організації (керуючої організації) або індивідуальному підприємцю (яка керує) і дострокове припинення повноважень керуючої організації або керуючого;

  7) обрання ревізора товариства та дострокове припинення його повноважень;

  8) затвердження аудитора товариства;

  9) обрання членів лічильної комісії та дострокове припинення повноважень членів парній комісії;

  10) визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) оголошених акцій і прав, що надаються цими акціями;

  11) збільшення статутного капіталу товариства шляхом збільшення номінальної вартості акцій;

  12) зменшення статутного капіталу товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій, шляхом придбання товариством частини акцій з метою зменшення їх загальної кількості, а також шляхом погашення придбаних і викуплених товариством акцій (акцій, що знаходяться в розпорядженні суспільства);

  13) затвердження річних звітів, річної бухгалтерської звітності, в тому числі звітів про прибутки і збитки (рахунків прибутків і збитків) товариства, а також розподіл прибутку, в тому числі виплата (оголошення) дивідендів, і збитків товариства за результатами фінансового року;

  14) визначення порядку ведення загальних зборів акціонерів;

  15) дроблення і консолідація акцій;

  16) прийняття рішень про схвалення угод у випадках, передбачених ст.83 Федерального закону "Про акціонерні товариства";

  17) прийняття рішень про схвалення великих угод у випадках, передбачених ст. 79 Федерального закону "Про акціонерні товариства";

  18) прийняття рішення про участь у холдингових компаніях, фінансово-промислових групах, асоціаціях та інших об'єднаннях комерційних організацій;

  19) затвердження внутрішніх документів, що регулюють діяльність органів товариства;

  20) прийняття рішення про винагороду і (або) компенсації витрат ревізору суспільства, пов'язаних з виконанням ним своїх обов'язків в період виконання цих обов'язків; встановлення розмірів таких винагород і компенсацій;

  21) прийняття рішення про винагороду і (або) компенсації витрат членам Ради директорів суспільства, пов'язаних з виконанням ними функцій членів Ради директорів в період виконання ними своїх обов'язків; встановлення розмірів таких винагород і компенсацій;

  22) придбання товариством розміщених акцій у випадках, передбачених Федеральним законом "Про акціонерні товариства";

  23) вирішення інших питань, передбачених Федеральним законом "Про акціонерні товариства".

  Компетенція ради директорів (наглядової ради) емітента відповідно до його статуту (установчими документами):

  До компетенції Ради директорів товариства належать наступні питання:

  1) визначення пріоритетних напрямів діяльності товариства;

  2) скликання річного і позачергового загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, передбачених п. 8 ст. 55 Федерального закону "Про акціонерні товариства";

  3) затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів;

  4) визначення дати складання списку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, і інші питання, віднесені до компетенції Ради директорів товариства відповідно до положень глави VII Федерального закону "Про акціонерні товариства" та пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів акціонерів;

  5) попереднє затвердження річних звітів товариства;

  6) попереднє затвердження договору про передачу повноважень одноосібного виконавчого органу товариства комерційної організації (керуючої організації) або індивідуальному підприємцю (яка керує);

  7) збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій у межах кількості і категорії оголошених акцій, крім випадків передбачених Федеральним законом "Про акціонерні товариства";

  8) розміщення облігацій та інших емісійних цінних бумах у випадках передбачених Федеральним законом "Про акціонерні товариства";

  9) визначення ціни (грошової оцінки) майна, ціни розміщення та викупу емісійних цінних паперів у випадках, передбачених Федеральним законом "Про акціонерні товариства";

  10) придбання розміщених суспільством акцій відповідно до п. 2 ст. 72 Федерального закону "Про акціонерні товариства";

  11) придбання розміщених товариством облігацій та інших цінних паперів у випадках, передбачених Федеральним законом "Про акціонерні товариства";

  12) рекомендації загальним зборам акціонерів за розміром виплачуваних ревізору суспільства винагород і компенсацій;

  13) визначення розміру оплати послуг аудитора;

  14) рекомендації загальним зборам акціонерів за розміром дивіденду по акціях і порядку його виплати;

  15) рекомендації загальним зборам акціонерів по порядку розподілу прибутку і збитків товариства за результатами фінансового року;

  16) використання резервного фонду та інших фондів товариства;

  17) затвердження внутрішніх документів товариства, за винятком внутрішніх документів, що регулюють діяльність органів товариства, що затверджуються рішенням загальних зборів, а також інших внутрішніх документів товариства, затвердження яких віднесено статутом до компетенції одноосібного виконавчого органу товариства, внесення до цих документів змін і доповнень;

  18) створення та ліквідація філій, відкриття і ліквідація представництв товариства, затвердження положень про філії та представництва, внесення в них змін і доповнень, призначення керівників філій та представництв і припинення їх повноважень;

  19) внесення до статуту товариства змін, пов'язаних зі створенням філій, відкриттям представництв товариства та їх ліквідацією;

  20) схвалення великих угод у випадках, передбачених главою X Федерального закону "Про акціонерні товариства";

  21) схвалення угод, передбачених главою XI Федерального закону "Про акціонерні товариства";

  22) затвердження реєстратора товариства або особи, відповідальної за ведення реєстру акціонерів і умов договору з реєстратором, розірвання договору з ним;

  23) прийняття повсякчас рішення про перевірку фінансово-господарської діяльності товариства;

  24) визначення особи, уповноваженої підписати договір від імені товариства з одноосібним виконавчим органом;

  25) у разі неможливості одноосібним виконавчим органом суспільства або керуючої організації (керуючим) виконувати свої обов'язки, прийняття рішення про утворення тимчасового одноосібного виконавчого органу товариства та про проведення позачергових загальних зборів акціонерів для вирішення питання про дострокове припинення повноважень одноосібного виконавчого органу товариства або керуючої організації ( керуючого) і про утворення нового виконавчого органу товариства або про передачу повноважень одноосібного исполнител ьного органу товариства керуючої організації або керуючому;

  26) визначення переліку додаткових документів, обов'язкових для зберігання в суспільстві;

  27) затвердження договору з особою, що здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу товариства;

  28) прийняття рішення про участь товариства в інших організаціях, за винятком випадку, передбаченого підпунктом 18 пункту 14.2. статті 14 цього статуту, а також прийняття рішення про призначення представника суспільства в вищих органах управління таких організацій. При цьому такий представник товариства діє на підставі довіреності, виданої Головою Ради директорів суспільства, і приймає рішення (голосує) відповідно до рекомендацій Ради директорів суспільства.

  29) інші питання, передбачені Федеральним законом "Про акціонерні товариства" та статутом.

  Компетенція одноосібного виконавчого органу емітента відповідно до його статуту (установчими документами):

  Керівництво поточною діяльністю товариства здійснюється одноосібним виконавчим органом суспільства - генеральним директором.

  Генеральний директор підзвітний Раді директорів суспільства та загальним зборам акціонерів.

  До компетенції генерального директора товариства належать усі питання керівництва поточною діяльністю товариства, за винятком питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів і Ради директорів товариства.

  Генеральний директор організує виконання рішень загальних зборів акціонерів і Ради директорів товариства.

  Генеральний директор без довіреності діє від імені товариства, в тому числі представляє його інтереси, укладає угоди від імені суспільства в межах, встановлених Федеральним законом "Про акціонерні товариства" та статутом, стверджує штати, видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства .

  Права і обов'язки, строки і розміри оплати послуг генерального директора визначаються договором, що укладається генеральним директором з суспільством. Договір від імені товариства підписується головою Ради директорів або особою, уповноваженою Радою директорів суспільства.

  Генеральний директор обирається загальними зборами акціонерів на термін 3 роки.

  Повноваження генерального директора діють з моменту його обрання загальними зборами акціонерів до освіти одноосібного виконавчого органу товариства наступним через 3 роки річним загальними зборами акціонерів.

  додаток №2

  Схема організаційної структури управління готелем «ПОЛЯРНІ ЗОРІ»

  ДИРЕКТОР ГОТЕЛІ

  ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР

  АДМІНІСТРАТИВНА СЛУЖБА

  служба номерного фонду

  швачки

  прачки

  служба прийому

  старший адміністратор

  чергові по поверху

  покоївки

  фінан-вая служба

  Бухгалтерія

  служба безпеки

  служба харчування

  інженерна служба

  сантехніки

  телемеханіки

  зв'язкові

  майстра по ремонту холодильного обладнання

  ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР


  завідувач господарською частиною


  додаткового-тільні служби

  відділ закупівель


  прибиральниці

  ліфтери


  магазини, кіоски


  менеджер по послугах


  швейцари

  перукар

  електрики


  манікюрний майстер


  додаток №3

  Детальний опис витрат на оснащення кімнат меблями та інвентарем

  Оснащення меблями та інвентарем

  Ціна, 1 шт.

  1-місний номер

  2-місний

  номер

  Разом в 37 номерах

  ліжко

  2,548

  2,548

  5,096

  145,236

  Комплект постільних речей і білизни

  1,134

  1,134

  2,268

  64,638

  Килими або килимове покриття підлоги

  2

  2

  2,5

  84

  Тумбочка (столик): у кожного

  0,438

  0,439

  0,878

  25,023

  Шафа: з полками, вішалкою і плічками (не менше

  1,158

  1,158

  2,316

  66,006

  5 шт. / Місце)

  0,1

  0,1

  0,2

  4

  стілець

  0,5

  1

  1,5

  47

  Крісло для відпочинку:

  1,2

  1,2

  2,4

  68,4

  Журнальний столик

  0,9

  0,9

  0,9

  33,3

  Полку (підставка) для багажу

  0,3

  0,3

  0,3

  11,1

  Підставка під телевізор

  0,589

  0,589

  0,589

  21,793

  Щільні завіси (або жалюзі), що забезпечують затемнення приміщення

  1,678

  1,678

  1,958

  67,686

  Дзеркала у ванній і в кімнаті

  0,859

  0,859

  0,859

  31,783

  Щітки: одежна, шевська

  0,075

  0,075

  0,075

  2,775

  ключ комбінований

  0,056

  0,056

  0,056

  2,072

  Графин, стакани

  0,358

  0,358

  0,456

  15,206

  попільнички

  0,067

  0,067

  0,067

  2,479

  Фен для сушки волосся

  0,453

  0,453

  0,453

  16,761

  Полотенцедержатель, гачки для одягу

  0,254

  0,254

  0,254

  9,398

  Рушники (на кожного гостя)

  0,345

  1,035

  2,76

  72,795

  інший інвентар

  3598

  3598

  4576

  152686

  Разом:

  3613,01

  3614,103

  4601,885

  153477,451  Головна сторінка


      Головна сторінка  Організаційно-економічна характеристика ВАТ "Готель" Полярні зорі "

  Скачати 290.84 Kb.