Дата конвертації24.03.2017
Розмір81.79 Kb.
ТипКурсова робота (т)

Скачати 81.79 Kb.

Організація бізнесу в Німеччині

зміст


Вступ

Глава I.Норматівно-правове регулювання бізнесу в Німеччині

.1 Політико-правові умови діяльності іноземних компаній в Німеччині

.2 Особливості правового становища іноземних суб'єктів підприємницької діяльності

Глава II. Аналіз діяльності російської організації на ринку Німеччини

.1 Загальна характеристика організації

.2 Аналіз ринкового становища фірми

Глава III. Обгрунтування необхідності створення спільного підприємства в Німеччині

.1 Розрахунок ефективності розширення діяльності ВАТ "Шанс"

.2 Аналіз зарубіжного досвіду спільного бізнесу в Німеччині в області інновацій

висновок

Список використаної літератури


Вступ


Актуальність теми визначена співпрацею Росії і Німеччини в сфері економіки. З 1997 року Федеративна Республіка Німеччина - найважливіший торговий партнер Російської Федерації. У свою чергу, Росія в 2010 році займала 14-е місце в списку зовнішньоторговельних партнерів Німеччини. Двосторонній торговельний обмін досяг в 2010 році рекордних показників - 48,46 мільярдів німецьких марок (+ 16% в порівнянні з 2000 роком). Після різкого падіння обсягів німецького експорту в Росію внаслідок серпневої кризи 1998 року (1998: -11,7%; 1999: -31,8%) починаючи з 2000 року намітилася зворотна тенденція: обсяг німецького експорту знову істотно виріс (2000: +31, 7% 2010: + 54%). Дзеркальним відображенням цих процесів стала заснована на масованому знеціненні рубля (1998) динаміка російського експорту в Німеччину, яка характеризувалася значним зростанням показників в 1999 (+ 8,5%) і 2000 (+ 73,7%) роках. Ослаблення впливу девальвації рубля призвело в 2010 році до незначного зниження російського експорту (-1,2%). В силу цього зовнішньоторговельний баланс, який традиційно складається на користь Росії, в 2010 році зменшився майже на 50% (сальдо торгового балансу на користь Росії склало в 2010 році 8,34 мільярдів євро в порівнянні з 15,44 мільярдами євро 2000 року).

Потенціал розвитку німецько-російської торгівлі досі використовується не в повному обсязі. Одна з причин цього полягає в диспропорції товарної структури двосторонньої торгівлі: Росія експортує переважно сировину і енергоносії (так, Росія є найбільшим постачальників газу для Німеччини: на її частку припадає близько 40% німецького імпорту газу і 25% імпорту нафти), в той час як Німеччина експортує в першу чергу машини та іншу готову продукцію. Це є перешкодою для органічного зростання обсягів двосторонньої торгівлі. З одного боку, сировину і енергоносії більше схильні до різких коливань цін на світових ринках, з іншого боку, попит на них в Німеччині зростає не такими швидкими темпами, як сукупний соціальний продукт. Найбільш динамічно зовнішня торгівля розвивається з тими країнами, які мають порівнянну з німецької структуру експорту та імпорту, наприклад, з іншими державами ЄС або Сполученими Штатами Америки.

Німеччина - найважливіший економічний партнер Росії серед країн ЄС і в більшості випадків грає для неї роль "вікна в Європу". З іншого боку, економічне співробітництво Німеччини з Росією лежить в руслі політики Євросоюзу по відношенню до Росії, основу якої складає Угода про партнерство та співробітництво.

Мета роботи - характеристика особливостей організації в Німеччині підприємств з іноземним капіталом і здійснення ними підприємницької діяльності. Відповідно до поставленої мети завдання роботи наступні:

1. аналіз законодавства Німеччини про підприємницьку діяльність в частині форм організації іноземних підприємств;

2. аналіз діяльності російського підприємства, що має представництво в Німеччині (на прикладі ВАТ "Шанс").

Предметом дослідження є правове регулювання діяльності спільних підприємств в Німеччині. Об'єкт дослідження - діяльність ВАТ "Шанс".

Інформаційною базою послужило законодавство Німеччини, а також звітність підприємства ВАТ "Шанс".

Робота складається з трьох розділів, в яких розглядається правове регулювання бізнесу в Німеччині та діяльність спільних підприємств в Німеччині.


Глава I. Нормативно-правове регулювання бізнесу в Німеччині


1.1 Політико-правові умови діяльності іноземних компаній в Німеччині


У Німеччині діє принцип свободи підприємництва, тому на заняття комерцією не потрібно спеціального дозволу. Існують лише обмеження на певні види комерції (для них необхідний спеціальний дозвіл), а саме:

роздрібна торгівля;

вантажні та пасажирські перевезення;

посередницькі операції;

готельне, ресторанне справа;

туристична комерція.

Іноземці хоча і мають однакові з німцями права в занятті комерцією, але все ж деякі законодавчі акти, перш за все закон про статус іноземних громадян, накладають обмеження на діяльність зарубіжних бізнесменів. Тому дозвіл на проживання може доповнюватися різними умовами, індивідуальними для кожної землі (Bundeslаnder) - адміністративної одиниці Німеччини.

Обмежень на фінансування іноземних компаній на місцевому ринку позичкового капіталу немає. У Німеччині взагалі немає істотних фінансових і валютних обмежень щодо іноземного капіталу, за винятком обов'язку реєструвати в місцевих банківських установах операції з переказу коштів за кордон та з-за кордону.

Власна фірма в Німеччині - це такі переваги для іноземних підприємців не тільки в Німеччині, але і в усьому світі:

1. Реалізація товарів і послуг під німецькою торговою маркою.

2. Можливість ввозити в СНД техніку, обладнання та др.товари без митних зборів і ПДВ, як статутний капітал спільного підприємства.

. Гроші, вкладені в підприємство на СНД Вашої німецькою фірмою, надійно захищені як іноземні інвестиції. Рахунки в німецьких банках, кредитні карти, чекові книжки.

. Повернення податку на додану вартість в Німеччині.

. Можливість отримання посвідки на проживання в Німеччині засновнику фірми і членам його сім'ї і в подальшому отримання німецького громадянства.

. Ведення бізнесу, відкриття філій на всій території ЄС.

. Багаторазові річні бізнес-візи до Німеччини.

. Страхування за пільговими тарифами, передбаченими для німецької фірми.

. Отримання дотацій і субсидій в Німеччині.

. Отримання кредитів в німецьких банках.


1.2 Податкова система і трудове законодавство Німеччини


Існуючі в Німеччині податки можна умовно розділити на три категорії: податки на доходи, податки на майно і податки на операції і споживання.

Основними видами податку на доходи є прибутковий податок з фізичних осіб (Einkommensteuer), податок на прибуток підприємств (K örperschaftsteuer), і податок на господарську діяльність (Gewerbesteuer). До податків на майно відносяться податок на землю (Grundsteuer) і податки на дарування і спадщину. Найбільш значущими податками на операції і споживання є податок на придбання майна і ПДВ.

Прибутковий податок (Einkommenssteuer)

Прибутковий податок підлягає сплаті фізичними особами, приватними підприємцями та партнерами суспільства, якщо вони є суб'єктами оподаткування в необмеженої ступеня. Податкові резиденти сплачують прибутковий податок з усього підлягає прибуткового податку доходу, незалежно від того, в якій країні цей дохід отриманий. Особи, які не є податковими резидентами, сплачують прибутковий податок тільки з того доходу, який отриманий в Німеччині. Податковим резидентом Німеччини вважається особа, яка постійно проживає або перебуває на території Німеччини.

Прибутковим податком обкладаються наступні види доходів:

доходи від сільського і лісового господарства

доходи від господарської діяльності

доходи від надання індивідуальних послуг

доходи від роботи за трудовим договором

доходи від вкладень фінансових коштів

доходи від оренди

та ін.

Найбільше значення для іноземних інвесторів мають податки на доходи від господарської діяльності, на заробітну плату і на доходи від вкладень фінансових коштів

Податок на доходи від господарської діяльності

Відповідно до Закону про прибутковий податок (EStG) доходи від господарської діяльності дорівнюють прибутку, зазначеної в підготовленому балансі. Зарубіжні підприємці, які мають намір заснувати фірму в Німеччині, повинні декларувати цю прибуток у відповідність з діючими на території Німеччини торговими і податковими актами.

Партнерства та товариства (відкриті торгові товариства, командитні товариства) декларують свій прибуток в своїй якості товариств, але прибутковий податок як з таких з них не знімається. Тільки самі партнери / товариші несуть податкові зобов'язання відповідно до правил сплати прибуткового податку з фізичних осіб.

Податок на заробітну плату

Податок на заробітну плату є специфічною формою прибуткового податку. Їм обкладаються тільки доходи, отримані від трудової діяльності в якості найманого працівника. Роботодавець зобов'язаний утримати належний податок на заробітну плату згідно з таблицею податків на заробітну плату і внести його в відповідний фінансовий орган. Роботодавець несе персональну відповідальність за це. Ця процедура оподаткування дійсна і для представництв іноземних фірм в країні.

Податок на доходи від вкладень фінансових коштів

Податок на доходи від вкладень фінансових коштів стягується з певних видів прибутку, таких як дивіденди з акцій, частки пайовиків в товариствах з обмеженою відповідальністю та кооперативах, відсотки з банківських вкладів, дохід від операцій з цінними паперами і т. Д. Податком обкладається дохід, що перевищує 1370 євро.

Якщо суб'єктами оподаткування є іноземні особи, то розмір податку на доходи від вкладень фінансових коштів регулюється Угодою про уникнення подвійного оподаткування.

Податок на прибуток підприємств (K örperschaftsteuer)

Податком на прибуток підприємств оподатковуються доходи юридичних осіб, місце реєстрації або головного офісу яких знаходиться на території Німеччини. Податкова ставка становить 25%.

Базою оподаткування є прибуток підприємства за вирахуванням сум, використаних на отримання цього прибутку.

Слід зазначити, що по відношенню до фізичних осіб існує так звана "процедура по половині доходу" (Halbeink ünfteverfahren): прибутковим податком обкладається лише половина доходів у вигляді дивідендів і від продажу акцій або часткою.

Податок на землю (Grundsteuer)

Податком на землю обкладаються підприємства сільського і лісового господарства та земельні ділянки. Ставка обчислюється залежно від якості та вартості земельної ділянки і може становити 0,26; 0,31; 0,35 і 0,6% від оціночної вартості об'єкта, яка, як правило, набагато нижче його ринкової вартості.

Податок на додану вартість

Податком на додану вартість, в принципі обкладається будь-яка послуга, яку підприємець здійснює за плату в процесі своєї підприємницької діяльності. Таким чином, об'єктом оподаткування є будь-яка послуга, непризначених для особистого споживання, а також ввезення предметів з країн, які не є членами ЄС. Придбання товарів в рамках Європейського співтовариства обкладається ПДВ тільки в разі, якщо воно проводиться за оплату на території країни. За загальним правилом ПДВ сплачувати підприємство, що надає товар або послугу. Однак в разі угод купівлі-продажу в рамках спільноти ПДВ з практичних міркувань сплачується покупцем. ПДВ нараховується на всіх етапах, т. Е. З первісної поставки виробника до останньої поставки кінцевому споживачу.

Із суми податку, визначеного додатком податкової ставки до бази обчислення, віднімається ПДВ, записаний в фактурі підприємця іншими підприємствами. Система сплати ПДВ за допомогою відрахувань до оподаткування податком сприяє тому, щоб підприємці, з яких належить сплата податків могли використовувати поставки та інші послуги, практично, без сплати податку і, щоб ефективно податком обкладався тільки оборот в розмірі відповідної зрослої доданої вартості. Лише коли певна послуга вийде за рамки фірмової сфери - за правилом з переходом до наступного одержувачу - податок стає ефективним.

В якості попереднього податку віднімається ПДВ за імпорт, що сплачується при ввезенні товарів, а також і податок за придбання предметів.

Податок на придбання землі (Grundgewerbesteuer)

Податку підлягають будь-які угоди, предметом яких є перехід власності на землю. Податковий обов'язок виникає в момент укладення договору на перехід права собствености. Базою оподаткування є плата за право власності, т. Е. Грошова сума, яку покупець надає продавцеві або іншій особі в обмін на право власності на землю. Податкова ставка становить 3,5%.

Внесок солідарності (Solidarit ätszuschlag)

січня 1995 р було введено в дію так званий Внесок солідарності для розвитку Східних земель (Solidarit ätszuschlag) в розмірі 5,5% додаткового податку до прибуткового податку з фізичних осіб та податку на прибуток підприємств.

Оплата праці співробітників і пов'язані з цим витрати

Робота з щомісячною зарплатою менше 400 EUR не рахується "основний". Роботодавець виплачує поушального 25% від суми зарплати на соціальне страхування і податки. Працівник не платить нічого.

Починаючи з 400,01 EUR працівник має повноцінне пенсійне, медичне страхування і страхування на випадок безробіття. Роботодавець платить в середньому 21% від суми зарплати. Із зарплати працівника так само віднімаються внески на оплату вищевказаних страховок.

При цьому, починаючи з 800, - EUR розмір цих внесків дорівнює сумі оплачуваної роботодавцем, тобто в середньому 21%, а в діапозоні від 400,01 EUR до 800, - EUR прогресивно збільшується від 0 до 21%.

Розмір податку з зарплати залежить від податкового класу (тобто сімейного стану). До певної суми податок не стягується. Далі - прогресія починаючи з 16%.

При прийомі на роботу співробітників, які є в даний час безробітними, німецька фірма може отримувати доплату (дотацію) в розмірі до 70% від суми всіх витрат, пов'язаних із заробітною платою.

наприклад:

Зарплата 1200 EUR / місяць

Соціальні відрахування роботодавця 21% х 1200 = 252 EUR

Разом витрат: 1452, EUR

Дотація щомісяця: 1452 х 70% = 1016,40 EUR

Реальні витрати роботодавця: 435,60 EUR / місяць.

Існують державні дотації для виробничих і переробних підприємств в розмірі до 30-35% інвестицій в основні фонди, а також дотації для новостворених підприємств, що заохочують створення нових робочих місць (до 50 000 Euro безвоздмездно дотацій за кожне робоче місце).

Правовий статус інocтрaнних грaждaн, які проживають на території Німеччини, визначається Законом про перебування, трудову діяльність й інтеграцію іноземців у ФРН (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG)).

Інocтрaнцeм cчитaeтcя любoe ліцo, нe імeющee нeмeцкoгo грaждaнcтвa. Правовий статус іноземця залежить oт тoгo, з кaкoгo гocyдaрcтвa пріexaлo дaннoe ліцo, і oт тoгo, пo кaкoй прічінe дaннoe ліцo пріexaлo в Гeрмaнію. Основоположні є відмінність між громадянами Європейського союзу і громадянами третіх країн. Громадянами Європейського Союзу є громадяни інших країн-членів ЄС. Громадяни Європейського Союзу, які мають право вільного пересування і повсюдного проживання, отримують в адміністративному порядку свідоцтво про право перебування.

Грaждaнaмі трeтьіx cтрaн являютcя грaждaнe вcex cтрaн, нe вxoдящіx в EC. Говорячи про особливе регулювання правового статусу іноземців, мається на увазі перш за все дана категорія мігрантів.

Трудові відносини між роботодавцями і працівниками в Федеративній Республіці Німеччині регулюються законом, колективним трудовим договором і трудовим договором.

Конституція Федеративної Республіки Німеччини гарантує як роботодавцям, так і працівникам право на створення об'єднань, спілок і коаліцій, що в свою чергу є гарантією свободи участі в переговорах між роботодавцем і працівником. Дія переважної більшості колективних договорів обмежене певною територією або певною галуззю промисловості. Існують і так звані "внутрішні" колективні договори, що регулюють трудові відносини всередині конкретного підприємства.

Колективні трудові договори регулюють - в рамках державного законодавства - головним чином трудові відносини між їх сторонами (роботодавцями і працівниками). Так звані типові колективні трудові договори укладаються на тривалий період часу і регулюють такі аспекти трудових взаємовідносин, як, наприклад, звільнення, право на відпустку, рішення трудових суперечок і т.д. Крім цього поширені і колективні трудові договори з більш коротким терміном дії, перш за все, тарифи окладів.

Правові взаємовідносини між роботодавцем і працівником остаточно встановлюються трудовим договором. Так як трудовий договір є різновидом договору про надання послуг, він регулюється відповідними нормами цивільного кодексу. Трудовий договір може містити положення про вид трудової діяльності, про місце її виконання, про розмір оплати праці, тривалості оплачуваної відпустки, термін попередження про звільнення, умови праці та ін. Умови трудового договору не можуть, однак, ставити працівника в менш вигідні умови, ніж це передбачено чинними в цьому регіоні, в цій галузі або на цьому підприємстві колективними договорами. Трудовий договір не може також встановлювати менш сприятливі умови для працівника, ніж це передбачено трудовим законодавством.

На підприємствах, які мають понад 100 працівників, передбачено створення економічної комісії, завданням якої є інформування робочого ради з економічних питань.

В акціонерних товариствах, товариствах з обмеженою відповідальністю та кооперативах, які налічують понад 500 працівників, третина Наглядової ради повинні становити працівники. В окремих галузях існують і інші положення про обов'язкову участь працівників в прийнятті рішень на підприємстві.


1.3 Особливості правового становища іноземних суб'єктів підприємницької діяльності


Іноземний підприємець може здійснювати свою діяльність на території Німеччини через торгового представника, шляхом створення самостійного або несамостійного філії або установи дочірнього підприємства в будь-який організаційно-правовій формі, передбаченої німецьким законодавством.

ТОРГОВИЙ ПРЕДСТАВНИК

Згідно торговельного кодексу Німеччини (Handelsgesetzbuch (HGB)) торговий представник є незалежним підприємцем, який постійно працює на іншого підприємця і від його імені і за його рахунок укладає угоди і виконує обов'язки по ним. В якості торгового представника може виступати як фізична, так і юридична особа.

ВІДКРИТТЯ ФІЛІЇ

Іноземний підприємець може заснувати як самостійний, так несамостійний / залежний філію своєї фірми на території Німеччини.

Самостійний філія (Selbstst ändige Niederlassung (Zweigniederlassung))

Самостійний філія (СФ) не є окремим від головного підприємства юридичною особою. У правовому і організаційному відношенні СФ є частиною основного підприємства, на яку поширюються норми застосовного до головного підприємства права.

Відповідно до торговим кодексом Zweigniederlassung є просторово відокремлений від основної фірми додаткове комерційне підприємство, створене на постійній основі.

Якщо мова йде про СФ іноземного підприємства, то його установа (особливо внесення в торговий реєстр) регулюється нормами німецького права. На правові відносини всередині підприємства поширюються норми іноземного права, застосовного до головного підприємства. Правові відносини між СФ і його партнерами / споживачем підпорядковані німецькому праву.

Незважаючи на правову та організаційну залежність від головного підприємства, Zweigniederlassung самостійно бере участь у комерційній діяльності, але тільки в тих областях, які визначені статутом материнської фірми. Органи СФ приймають самостійні рішення. СФ має володіє окремим бухгалтерським обліком, власним балансом і майном, наданим СФ головним підприємством. Фірмова назва СФ збігається з назвою головного підприємства, хоча до нього може додаватися і вказівка ​​на те, що дане підприємство є СФ. Обов'язки за укладеними самостійним філією операціях виникають у головного предпріятія.счітается заснованим в момент фактичного підстави. СФ підлягає внесенню в торговий реєстр, після чого він отримує власний реєстраційний номер і офіційний юридична адреса.

Закон не містить вимог щодо основного капіталу, відомості про майно СФ в торговий реєстр не вносяться. СФ може бути заснований тільки комерсантом (див. Нижче). Підприємець, який не є комерсантом, може заснувати тільки несамостійний філія. Всі види підприємницької діяльності, що здійснюється дочірніми підприємствами та філіями, повинні бути зареєстровані у відповідному державному органі.

Несамостійний філія (Betriebsst ätte (unselbständigen Zweigniederlassung))

Несамостійний філія не має власного капіталу, не веде власного бухгалтерського обліку.Несамостійний філія є по суті територіальним "відгалуженням" материнської фірми і повністю від неї залежимо. Вся документація НФ складається від імені головного підприємства. Відкриття несамостійного філії не вимагає реєстрації в торговому реєстрі, однак про факт відкриття необхідно повідомити відповідну службу за місцем знаходження філії.

Діяльність самостійних і несамостійних філій підлягає оподаткуванню в відповідність з німецьким податковим правом. Види податків і податкові ставки залежать від типу підприємства.

УСТАНОВА дочірнє підприємство

загальні положення

Організаційно-правові форми підприємницької діяльності в Німеччині розрізняються:

· Вимогами до статутного / складеного капіталу і до мінімального розміру внеску до статутного / складеного капіталу;

· Кількістю учасників;

· Обсягом особистої відповідальності;

· Порядком прийняття рішень і правил про представництво;

· Розміром і порядком сплати реєстраційних зборів;

· Вимогою обов'язкової реєстрації в реєстрі торгових компаній;

· Формою установчих документів.

Поняття комерсанта (Kaufmann)

У соотвествие з Торговим кодеском комерсантом є особа, що займається торговельною діяльністю (Handelsgewerbe). Торговельною діяльністю визнається діяльність в рамках будь-якого комерційного підприємства, облаштованого відповідно до характером і обсягом підприємницької діяльності.

Основним ознаками торгового підприємства є індивідуалізована, самостійна, націлена на отримання прибутку, яка здійснюється протягом певного часу діяльність, яка не належить до категорії вільних професій.

Статус комерсанта випливає з організаційно-правової форми підприємницької діяльності, факту внесення до торговельного реєстру або при наявності певних об'ектівнийх ознак, як то річний оборот понад 260 тисяч євро, річний дохід понад 25 тисяч євро, певну кількість працівників, масштабність і складна структура підприємства. Особи, що займаються комерційною діяльністю, але які не є комерсантами в сенсі Торгового кодексу, є приватними підприємцями. Діяльність приватних підприємців регулюється цивільним кодексом, в той час як діяльність підприємців - Торговим кодексом.

Торговий реєстр (Handelsregister)

Відмінною особливістю комерсанта є вимога обов'язкової реєстрації в торговому реєстрі.

Торговий реєстр - це офіційний перелік усіх підприємців, які зареєстрували свою діяльність у відповідному судовому окрузі. У торговому реєстрі містяться відомості про назву фірми, юридична адреса, інформація про осіб, наділених правом представництва і про відповідальність учасників, організаційно-правова форма і в установлених законом випадках розмір статутного капіталу. Підприємці зобов'язані вносити в торговий реєстр і всі значущі зміни, пов'язані з існуванням та діяльністю компанії. Зміст торгового реєстру відкрито для будь-якого зацікавленої особи і публікується в друкованих виданнях, перелік яких визначається судом, що веде реєстр.

Всі подаються для занесення до реєстру документи підлягають посвідченню у нотаріуса. Приватні підприємці також мають право зареєструватися в торговому реєстрі під фірмовим найменуванням. З моменту реєстрації приватний підприємець набуває статусу комерсанта, і щодо нього застосовуються норми торгового права. Розмір встановленої за внесення в торгові реєстр мита і нотаріальних зборів залежить від вартості реєстрованого підприємства.

Організаційно-правові форми

Найбільш поширеними організаційно-правовими формами в Німеччині є індивідуальне підприємство, цивільно-правове суспільство, відкрите торгове товариство, командитне товариство, партнерство, товариство з обмеженою відповідальністю і акціонерне товариство.

Індивідуальне підприємство (Das Einzelunternehmen)

Індивідуальним підприємством називається підприємство, не є товариством з участю капіталу, єдиним учасником якого є фізична особа, яка не застосовується до категорії осіб вільних професій, діяльність якого ведеться від імені цієї особи. Індивідуальне підприємство є найпростішою організаційно-правовою формою. ІП не є юридично самостійною одиницею - права і обов'язки, пов'язані з діяльністю і існуванням ІП, відносяться безпосередньо до його єдиного учасника, який несе відповідальність перед кредиторами всім свої майном.

ІП вважається створеним з моменту повідомлення відповідної державної служби (Gewerbeamt) і отриманні всіх необхідних дозволів в тих випадках, коли вид діяльності ІП цього вимагає. ІП, що є комерсантом в сенсі торгового кодексу, зобов'язана зареєструватися в торговому регістрі. ІП, яка не є комерсантом, так само має право внести запис про своє підприємство в торговий реєстр.

Цивільно-правове суспільство (Die Gesellschaft b ürgerlichen Rechts (GbR)). Цивільно-правове суспільство є по суті простим товариством і служить оптимальною формою для об'єднання двох і більше осіб з метою ведення підприємницької діяльності в невеликому розмірі або діяльності, що відноситься до категорії вільних професій. GbR не реєструється в торговому реєстрі і не має права використовувати фірмову назву, тому воно ідентифікується в цивільно-правовому обороті за допомогою імен учасників. Зобов'язання GbR перед його кредиторами виконуються за рахунок майна як GbR, так і майна товаришів, які несуть солідарну відповідальність. GbR не є юридичною особою і має обмежену правоздатність, тобто володіє процесуальну правоздатність і діє в відношення третіх осіб від імені товариства. GbR виникає в момент укладення установчого договору в письмовій або усній формі. Мінімальний статутний капітал для GbR законом не передбачений. Як і щодо індивідуального підприємства про створення GbR підлягає повідомити соотвествующий державний орган.

Відкрите торгове товариство (Die offene Handelsgesellschaft (OHG))

Відкритим торговим товариством вважається об'єднання двох і більше осіб з метою здійснення підприємницької діяльності під загальним фірмовим назвою. Учасниками OHG можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Для OHG не встановлено вимогу мінімального статутного капіталу. OHG не має власної правосуб'єктності, хоча і може виступати позивачем і відповідачем в суді; здобувати права і приймати обов'язки; бути учасником іншого торгового товариства; набувати права власності та інші речові права на земельні ділянки. Учасники OHG несуть солідарну відповідальність своїм майном за борги товариства. Кредитор має право стягнути заборгованість як з усіх учасників, так і з одного з них. У разі виходу / виключення з суспільства учасник продовжує нести відповідальність за боргами OHG протягом 5 років з дня виходу / виключення. Товариство створюється шляхом укладення установчого договору в письмовій або усній формі. OHG є комерсантом і підлягає реєстрації в торговому реєстрі.

Командитне товариство (Die Kommanditgesellschaft (KG). Командитне товариство - це об'єднання фізичних або юридичних особу, яка перебуває з як мінімум одного повного товариша (тобто товариша, який відповідає всім своїм майном по зобов'язаннях товариства) і одного коммандитиста (тобто учасника -вкладчіка, що несе ризик збитків в межах суми вкладу до статутного капіталу КТ). Межа числа учасників не встановлено. Повні товариші несуть солідарну відповідальність перед кредиторами товариства своїм власним майном. Якщо повними товари щами КТ є суспільство / товариства з обмеженою відповідальністю, то відповідальність повних товаришів обмежується, тому що відповідальність ТОВ обмежується майном самого ТОВ. коммандитистом за загальним правилом несе відповідальність тільки в межах внеску в статутний капітал КТ. Коммандітісти не беруть участь у веденні справ товариства, хоча в договорі про створення товариства може бути передбачено право командитистів на ведення справ товариства або інші права на участь в управлінні товариством. КТ є різновидом відкритого торгового товариства, і на нього поширюються ті ж правила, що і стосовно про OHG, в тому числі і обов'язок реєстрації в торговому реєстрі.

Партнерство (Die Partnerschaftsgesellschaft). Партнерство є організаційно-правовою формою, створеної для об'єднань двох і більше осіб вільних професій. Вільною професією (Freiberuf) називається самостійно практикується наукова, художня, письменницька, викладацька, виховна або подібна діяльність. До осіб вільних професій відносяться адвокати, лікарі, ветеринари, художники, журналісти, режисери, дизайнери, перекладачі, викладачі, податкові радники, експерти, інженери, архітектори та ін. Партнерство не є комерсантом в сенсі торгового кодексу. Партнерство вважається створеним з моменту підписання партнерського договору і внесення запису до реєстру партнерств (Partnerschaftsregister). Учасниками партнерств можуть бути тільки фізичні особи, що відносяться до осіб свободних професій. Партнерство не є юридичною особою, але так само як і відкрите торгове товариство і командитне товариство має обмежену правоздатність. Партнери несуть солідарну відповідальність своїм майном за борги партнерства.

Товариство з обмеженою відповідальністю (Gesellschaft mit beschr änkter Haftung (GmbH)). Товариство з обмеженою відповідальністю є найбільш поширеною організаційно-правовою формою в Федеративній Республіці Німеччині та є самостійним, окремим від засновників юридичною особою. Воно виступає в економічному обороті під своїм індивідуальним ім'ям, має власні правами і відповідає за своїми зобов'язанням своїм майном. GmbH може бути засновано як одним, так і кількома фізичними або юридичними особами. Як одноосібного засновника може виступати і іноземне підприємство. Максимальна кількість учасників законом не передбачено. Учасники товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, в межах вартості внесених ними вкладів.

Законом встановлено розмір мінімального статутного капіталу - 25 000 євро - половина з якого повинна бути внесена учасниками на момент подачі заяви про реєстрацію товариства. Для реєстрації одноосібного товариства необхідно внести повний розмір грошового внеску. Вкладами до статутного капіталу товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові права або інші права, що мають грошову оцінку. Мінімальний внесок - 100 євро. ТОВ є комерсантом м сенсі торгового кодексу та вважається створеним з моменту внесення запису в торговий реєстр.

Товариство з обмеженою відповідальністю (Die Aktiengesellschaft (AG)). Товариство з обмеженою відповідальністю создется одним або декількома фізичними або юридичними особами, які в обмін на вклади вступають у володіння акціями товариства. Акціонери несуть ризик збитків в межах вартості належних їм акцій. Мінімальний статутний капітал акціонерного товариства повинен становити не менше 50 тисяч євро. Терміни оплати акцій встановлюються статутом. До моменту реєстрації АТ оплата акцій в грошовій формі повинна бути проведена не менш ніж на одну четверту частину їх номінальної вартості, а оплата у вигляді передачі майна або майнових прав - у повному розмірі. Засновник акціонерного товариства, який є його єдиним учасником, зобов'язаний надати забезпечення на несплачену частину акціонерного капіталу. Статутний капітал АТ ділиться на акції з номінальною вартістю не менше 1 євро кожна і розподіляється між засновниками-учасниками товариства. Акціонерне товариство може також випускати акції без певної номінальної вартості, що надають їх власникам право на частку в статутному капіталі АТ. Акції можуть випускатися і в бездокументарній формі.

Європейське акціонерне товариство (Societas Europaea (SE)).SE являє собою організаційно-правову форму підприємства, що здійснює або має намір здійснювати підприємницьку діяльність на території декількох країн-членів Європейського Союзу. Правове регулювання SE засноване на двох основоположних актах Європейського Союзу - Статуті про європейські акціонерні товариства і Основних положеннях про статус працівників європейських акціонерних товариств. Статут регулює питання установи та організації SE і містить перелік повноважень держави місця знаходження SE (наприклад, при збільшенні або зменшенні розміру статутного капіталу) .може бути утворено декількома способами: шляхом заснування головного суспільства, установи дочірнього товариства або злиття акціонерних товариств в декількох країнах-членах ЄС, а також шляхом перетворення національного АТ в SE. В останньому випадку національне АТ повинно протягом не менше двох років мати дочірнє підприємство на території іншої країни-члена ЄС. Мінімальний розмір статутного капіталу SE становить 120 тисяч євро. Установа SE можливо не тільки для акціонерних товариств, а й для товариств з обмеженою відповідальністю. Однак в останньому випадку допускається тільки створення головного або дочірнього товариства в формі SE. Засновник-ТОВ повинно мати комерційні підприємства в декількох країнах ЄС або мати дочірню компанію в одній з країн ЄС.

Європейські акціонерні товариства реєструються в реєстрі держави місця знаходження товариства відповідно до статуту. Після реєстрації можливе переміщення місця знаходження товариства на територію іншої держави-члена ЄС.

Німецьке законодавство передбачає можливість створення підприємства і зі змішаною організаційно-правовою формою, т. Е. Що володіє властивостями кількох "чистих" форм.

Слід так само відзначити, що німецьке право не робить відмінностей між іноземними та німецькими інвесторами, і поряд з перерахованими вище можливостями іноземний інвестор може так само прийти на ринок Німеччини за допомогою купівлі існуючого підприємства, придбання частки на підприємстві, установи спільного підприємства (Joint Venture) і надання апаратури, фінансових субсидій або кредитів підприємствам, філіям або виробничим підприємствам.


Глава II. Аналіз діяльності російської організації на ринку Німеччини


2.1 Загальна характеристика організації


Відкрите акціонерне товариство "Шанс" здійснює свою діяльність відповідно до Федерального закону "Про акціонерні товариства", Цивільного кодексу РФ і іншим чинним законодавством.

Суспільство організовує свою діяльність на підставі Статуту та чинного законодавства Російської Федерації; є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банківській установі, а також є самостійним суб'єктом господарської діяльності, виступає від свого імені позивачем і відповідачем в суді. Суспільство має у власності відокремлене майно, що враховується на його самостійному балансі. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності та призначенням майна.

Відповідно до Статуту Товариство може створювати філіали і відкривати представництва на території Російської Федерації і за кордоном. Філії та представництва не є юридичними особами і наділяються основними і обіговими коштами за рахунок Товариства. Філії та представництва здійснюють діяльність від імені Товариства. Суспільство несе відповідальність за діяльність своїх філій та представництв.

Цілями діяльності ВАТ "Шанс" є розширення ринку товарів і послуг, отримання прибутку, а також сприяння найбільш повному задоволенню потреб народного господарства і населення в промислових товарах і товарах народного споживання. Вищим органом управління ВАТ "Шанс" є Загальні збори акціонерів.

Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснюється одноосібним виконавчим органом Товариства - Генеральним директором. Генеральний директор без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси, укладає угоди від імені Товариства, стверджує штати, видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Генеральний директор вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, за винятком питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Генеральним директором призначаються Комерційний директор Фінансовий директор і Технічний директор, які очолюють напрямки роботи у відповідності з розподілом обов'язків, який затверджується Генеральним директором. При відсутності Генерального директора, а також в інших випадках, коли Генеральний директор не може виконувати своїх обов'язків, вони виконують його функції.

Комерційний директор здійснює керівництво діяльністю відділів матеріально-технічного постачання, маркетингу, збуту, а також обчислювального центру.

Товариство з обмеженою відповідальність "Конзас" - статутний капітал товариства складає 7297977 рублів.

Основні види діяльності:

  1. Виробництво і реалізація інноваційних технологій;
  2. Торгово-закупівельна діяльність;
  3. Розробка рекомендацій по упаковці продукції, дизайн;
  4. Зовнішньоекономічна діяльність.
  5. Інші види діяльності, не заборонених що не суперечать чинному законодавству РФ.

ВАТ "Шанс" здійснює діяльність в Німеччині через постійне представництво.


2.2 Аналіз ринкового становища фірми


Основні техніко-економічні показники, що характеризують результати господарської діяльності ВАТ "Шанс" представлені в таблиці 2.1.


Таблиця 2.1. Основні техніко-економічні показники ВАТ "Шанс" за 2009-2011 роки.

№ПоказателіЕд. ізм.2009 год2010 год2011 годОтклоненія (+, -) 2010 року від 20092011 від 20101Об'ем виробництва в діючих ценахтис.руб18329773164310 + 58987-730062Об'ем реалізованої продукціітис.руб14193760914431 + 61898-716603Себестоімость продукціітис.руб14327814654491 + 67138-769744Чістая прибуток (+), збиток (-) тис.руб-667,6-6655,4-6922,6 + 7323 + 267,25Чісленность работающіхчел.84183113 + 99-706Среднемесячная заробітна плата руб.165141740818865 + 894 + 14577Дебіторская задолженностьтис.руб1127,42540,72282,1 + 1413,3 -258,6в тому числі: просроченнаятис.руб1002,72540,72282,1 + 1538-258,68Кредіторская задолженностьтис.руб11728,313121,315814,9 + 1393,0 + 2693,6в тому числі: просроченнаятис.руб6368,613121,315814, 9 + 6752,7 + 2693,69Размер майна по балансу: - основні засоби (з урахуванням амортизації) тис.руб3831,14352,63493,9 + 788,3-858,7- товарно-матеріальні запаси (з урахуванням амортизації) тис.руб90292105 , 41735,1-6923,6-370,3Коеффіціент зносу основних засобів% 5,910,48,1 + 4,5-2,3Затрати на рубль продукцііруб.0,781,051,04 + 0,27 + 0,01

З аналізу даних таблиці 2.1. видно, що в цілому ситуація по організації нестабільна, обсяг виробництва послуг знизився в аналізованому періоді на 76%.

Результат фінансово-господарської діяльності підприємства - прибуток залежить від структури і динаміки витрат, які визначають собівартість продукції. Важливим узагальнюючим показником собівартості є витрати на 1 карбованець виробленої продукції, який вигідний тим, що по-перше, дуже універсальний: може розраховуватися в будь-якій галузі виробництва, і по-друге, наочно показує прямий зв'язок між собівартістю і прибутком. Визначається він відношенням витрат на виробництво і реалізацію продукції до вартості продукції в діючих цінах. За даними таблиці 2.1. видно, що починаючи з 2010 року виробництво продукції стало нерентабельним, витрати на карбованець виробленої продукції склали в 2010 році 1,05 руб., в 2011 році 1,04 руб.

В результаті зросли збитки: в 2010 році в порівнянні з 2009 роком 7323 тис.руб., В 2011 році в порівнянні з 2010 роком на 267,2 тис.руб., Що негативно характеризує діяльність ВАТ "Шанс".

З наведених у таблиці 2.1. даних видно, що за аналізований період значно знизилася заробітна плата працюючих, найбільш високий рівень середньомісячної заробітної плати був у 2009 році (3514 руб.), в 2010 році середньомісячна заробітна плата знизилася на 894 руб., а в 2011 році вже на 1457 руб. Це викликано різким зниженням обсягів виробництва та зростанням збитків.

Стан основних засобів можна визнати задовільним, рівень фізичного зносу низький, на що вказує коефіцієнт зносу, що становить 8,1%.


Таблиця 2.2. Звіт про прибутки і збитки ВАТ "Шанс" за 2009, 2010, 2011 роки (руб.)

Найменування показателейКод стр.2009 Год2010 Год2011 Год1.Доходи і витрати по звичайних видах деятельностіВиручка01014 192 97376 090 5284 430 507- проізводство01112 108 52575 751 1064 430 507- роздрібна торговля012121 099- послуги, аренда0132 084 448 218 323Себестоімость товарів (робіт, послуг) 02014 327 48481 465 7674 490 722- виробництво 02112 257 82481 131 2004 490 722- роздрібна торговля022116 725- послуги, аренда0232 069 660 217 842Валовая прібиль029-134 511-5 375 239-60 215Коммерческіе расходи030Управленческіе расходи040Прібиль (збиток) від продаж050-134 511-5 375 239- 60 2152. Операційні доходи і расходиПроценти до полученію060 Відсотки до уплате070Доходи від участі в ін. організаціях080Прочіе операційні доходи090789 9122 653 8881 463 126Прочіе операційні расходи100768 9062 454 2331 482 5263. Позареалізаційні доходи і расходиВнереалізаціонние доходи12023102Внереалізаціонние расходи13049 дві тисячі дев'ятсот двадцять одна 040 8736 842 963Прібиль (збиток) до налогообложеніі140-162 774-6 216 355-6 922 578Налог на прібиль150503 854438 999Прібиль (збиток) від звичайної деятельності160-Шанс 628-6 655 354-6 922 5784. Надзвичайні доходи і расходиЧрезвичайние доходи170Чрезвичайние расходи180960Чістая прибуток (збиток) звітного періода190-667 588-6 6 55 354-6 922 578

Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (рядок 010), будучи основним видом доходів організації, використовується з метою формування інформаційної бази для аналізу і оцінки таких найважливіших показників результативності роботи, як оборотність активів, середня тривалість термінів погашення дебіторської і кредиторської заборгованості, материалоотдача, затратоемкость (в тому числі за окремими статтями витрат, що формують собівартість виробництва і продажу продукції) і т.д.

Наявність в звіті показника валового прибутку (рядок 029), що розраховується як різниця між виручкою від продажу (рядок 010) і собівартістю проданих товарів, продукції, робіт, послуг (рядок 020), дозволяє визначити, що виручка не покриває виробничу собівартість, а також , основна діяльність спочатку приносить збитки.

Зниження виручки за аналізований період відбулося в 3 разів у порівнянні з базовим роком, і в 17 разів у порівнянні з минулим роком.

Завершальним показником діяльності є чиста (нерозподілений) прибуток звітного періоду (рядок 190). Даний показник є дуже важливим для оцінки ефективності капіталу, вкладеного в активи. Він розраховується як відношення прибутку до оподаткування до величини активів організації (рядок 300 форми N 1) і показує, що на кожну вкладену гривню як власних, так і позикових коштів, підприємством отримано збиток в 2009 році - 0,86 рубля, 2010 р - 47 , 7 руб., і в 2011 р-56,8 руб.


Таблиця 2.3. Аналіз рівня динаміки узагальнюючих показників фінансових результатів OOО ВКФ "Шанс"

№Показателі2009 Год2010 Год2011 Годви% до базисного значенію1Виручка14 192 97376 090 5284 430 507320,352Себестоімость товарів (робіт, послуг) 14 327 48481 465 7674 490 722319,053Прібиль (збиток) від продажів-134 511 -5 375 239-60 215223,384Результат від іншої реалізаціі21 006199 655-19 400-108,285Сальдо позареалізаційних операцій-49 269-1 040 771-6 842 9630,726Прібиль (збиток) до оподаткування-162 774-6 216 355-6 922 5782,357Чістая прибуток (збиток) звітного періоду. -Шанс 628-6 655 354-6 922 5789,63 Обов'язок організацій визначати розмір чистих активів встановлена п. 102 Методичних рекомендацій про порядок формування покажчиків бухгалтерсько ой звітності організації, затверджених Наказом Мінфіну Росії від 28.06.2000 № 60н (далі - Методичні рекомендації), в якому зазначено, що довідково в звіті про зміни капіталу організації крім некомерційних) відображають дані про вартість чистих активів для оцінки ступеня її ліквідності.

Центральне місце в складі звітності займає бухгалтерський баланс, показники якого дають можливість проаналізувати та оцінити фінансовий стан організації на дату його складання. За даними балансу встановлюються і оцінюються такі найважливіші показники:

склад, структура і динаміка даних активу і пасиву балансу;

наявність власного оборотного капіталу;

величина чистих активів організації;

коефіцієнти фінансової стійкості;

коефіцієнти платоспроможності та ліквідності;

коефіцієнти ділової активності і т.д.

У балансі наводяться докладні відомості про вартість активів організації та про величину її боргів. По ньому можна судити про співвідношення необоротних (разд.1) і оборотних (разд.П) активів, а отже, і про маневреність капіталу, про те, за рахунок яких джерел були сформовані необоротні активи, а за рахунок яких оборотні, і. як це впливає на фінансову стійкість. Джерела формування активів представлені в пасиві балансу, вони поділяються на власні (разд.III) і позикові (розд IV і V). За співвідношенням власних і позикових джерел коштів можна судити про ступінь фінансової незалежності організації та рівні фінансових ризиків в здійсненні політики фінансування діяльності.

Загальна оцінка фінансового стану та його зміни за аналізований період дається з аналізу порівняльного балансу, представленого в додатку № 3, на підставі даних, отриманих з балансів. Згруповані по роках баланси приведені нижче в таблиці 2.4.


Таблиця 2.4. Загальна оцінка фінансового стану та його зміни за аналізований період.

Форма № 1 Найменування показателяКод стр.2009 год2010 год2011 годАКТІВ1. Необоротні актіівиОсновние кошти (01,02,03) 1203 831 0984 352 5773 493 943Долгосрочние фінансові вкладення (06,82) 1403 971 9693 971 9693 971 969Ітого але розділу 11907 803 0678 324 5467 465 9122. Оборотні актівиЗапаси2109 028 9522 105 3601 735 121в т .ч. сировину і матеріали (10,12,13,16) 2111 196 9471 167 7801 307 220Готовая продукція (16,40,41) 2147 832 005937 580427 901НДС (19) 220918 645776 707692 967Дебіторская задолженность2401 043 0112 090 1562 083 407прочіе дебітори24684 383450 568198 644Денежние средства26016844465Ітого по розділу 229011 075 1595 423 2354 710 204БАЛАНС (сума стор.190 +290) 30018 878 22613 747 78112 176 116ПАССІВ3. Капітал і резервиУставной капітал (80) 4107 297 9777 297 9777 297 977Добавочний капітал (83) 420220 114220 114220 114Непокритий збиток минулих років (84) 465-667 587-7 322 941Непокритий збиток звітного року (84,99) 475-667 588-6 655 354-6 922 578Ітого по розділу 34906 850 503195 150-6 727 4284. Довгострокові обязательстваІтого по розділу 45900005. Короткострокові обязательстваЗайми і кредити (90,94) 6102 900 000Кредіторская заборгованість, в т.ч.6201 1 728 27313 121 26815 814 894поставщікі і підрядники (60,76) 6217 816 0468 300 81011 879 840задолженность по з / платі (70) 6241 138 506823 185875 544задолженность перед позабюджетними фондами (69) 6251 108 4832 720 5551 199 484Задолженность перед бюджетом6261 536 5551 239 2171 825 992аванси отримані (62.2) 627116 640прочіе кредітори62812 04337 50134 034Задолжен. Учасникам (учред.) (75) 630161 573161 573161 573Доходи майбутніх періодів (83) 640Резерви майбутніх витрат (89) 650137 877269 80027 077Ітого по розділу 569012 027 72313 552 64118 903 544БАЛАНС (сума стр.490 +590 +690) 70018 878 22613 747 79112 176 116 германію іноземний підприємницький інновація

За даними таблиці 2.4. видно, що за аналізований період майно підприємства зменшилось на 6702 тис. руб. (Загальне зниження валюти балансу в порівнянні з базовим 2009 роком), або на 55%.

Дана зміна обумовлено зменшенням вартості іммобілізованих активів підприємства, представлених в розділі 1 балансу на 4,5%. Вартість мобільних (оборотних) коштів, що дорівнює підсумку розділу 2 активу, в основному готова продукція зменшилася в 4,1 рази. На тлі зниження ліквідної частини балансу як оборотні кошти дебіторська заборгованість навпаки зросла з 1127,4 тис.грн. до 2282,1 тис. руб., тобто на 1154,7 тис. руб. Зріс і питома вага дебіторської заборгованості в активі балансу з 6% до 19%.

При аналізі власних джерел підприємства (пасив) виявлено, що відбулися негативні зміни в структурі пасиву балансу. Вартість власних джерел підприємства на кінець періоду аналізу має від'ємне значення, і до кінця 2011 року становить - (-) 6727,4 тис. Руб. Різко збільшилася кредиторська заборгованість з 63,7% питомої ваги до 131,4% в загальному підсумку пасиву балансу. В динаміці по роках кредиторська заборгованість зросла з 12027,7 тис. Руб. до 16003,5 тис. руб. Дане зростання кредиторської заборгованості в більшій мірі обумовлений тим, що підприємством в кінці 2011 року отримано кредит в сумі 2900 тис. Руб. не забезпечений власними джерелами.

Аналіз структури і динаміки активів балансу показує, що на підприємстві в 2010 році відбулося суттєве збільшення за статтею "іммобілізовані активи" на 522 тис. Руб., Відповідно зросла їх частка в валюті балансу з 41% до 61% на кінець 2010 року. У 2011 році "іммобілізовані активи" зменшилися в порівнянні з базовим 2009 роком на 337 тис. Руб., Проте їх частка в валюті балансу залишилася на рівні 2010 року (61%).

"Мобільні активи" підприємства за аналізований період знизилися на 7520 тис. Руб. Їх частка в валюті балансу знизилася з 53% у 2009 році до 33% в 2011 році.

Керівництву підприємства необхідно звернути увагу на те, що в структурі активу балансу відбувається зростання найменш ліквідних активів, що може негативним чином позначитися на платоспроможності розглянутого підприємства за аналізований період.

Аналіз структури і динаміки пасивів балансу показує, що відбулися істотні зміни в III розділі пасиву балансу. Підсумок по III розділу (Джерела власних коштів) скоротився в 2011 році в порівнянні з базисним 2009 роком на 13578 тис. Руб., Дане зниження відбулося не за рахунок зменшення статутного або додаткового капіталу, а за рахунок значного зростання непокритого збитку протягом всього періоду.

Довгострокові зобов'язання на підприємстві відсутні.

Також відбулося зростання короткострокових зобов'язань. Дане збільшення відбулося за рахунок зростання частки кредиторської заборгованості і появи в 2011 році зобов'язань за короткостроковими банківськими кредитами і позиками. Це означає, що підприємство відчуває нестачу власних коштів і вдається до допомоги фінансово-кредитних установ, що не цілком виправдано, враховуючи наявність збитків.

Зростання кредиторської заборгованості також є негативною тенденцією для підприємства. Кредиторська заборгованість зросла за аналізований період на 3976 тис. Руб. На збільшення кредиторської заборгованості вплинули зростання заборгованості перед постачальниками і підрядниками (на 4064 тис. Руб.) І зростання заборгованості перед бюджетом з податків і зборів (289 тис. Руб.). Порівнюючи рівень зниження дебіторської заборгованості (на 343 тис. Руб.) І рівень зростання кредиторської заборгованості (на 3976 тис. Руб.) Можна зробити висновок, що підприємство не в змозі виконати свої зобов'язання перед кредиторами, що негативно характеризує обрану політику взаємодії зі сторонніми організаціями на підприємстві ВАТ "Шанс".

У таблиці 2.5. представлені дані і розраховані показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства за аналізований період.


Таблиця 2.5. Показники фінансової стійкості ВАТ "Шанс" за 2009 - 2011 р.р.

ПОКАЗАТЕЛІ2009 Год2010 Год2011Годізмененія за період1Істочнікі власних коштів за вирахуванням іммобілізаціі6850503195150-6727428-135779312Основние кошти і вкладення (мобілізують. Активи) 780306783245467465912-3371553Налічіе власних оборотних коштів-952564-8129396-14193340-132407764Долгосрочние і середньострокові кредити і позикові средства00005Налічіе власних і довгострокових і середньострокових позикових джерел формування запасів і витрат (стор.3 + стор. 4) -952564-8129396-14193340-132407766Краткосрочние кредіти00290000029000007Общая величина основних джерел формування запасів і витрат (стор.5 + стор. 6) -952564-8129396-11293340-103407768Общая величина запасів і затрат99475972 882 0672428088-75195099Ізлішек (+) або недолік (-) власних оборотних коштів (стр.3 - стор.8) -10900161-11011463-16621428-572126710Ізлішек (+) або недолік (-) власних і довгострокових-перше, середньострокових позикових джерел формування запасів і витрат-10900161-11011463-16621428-5 72126711Ізлішек (+) або недолік (-) загальної величини основних джерел формування запасів і витрат (стор.7 - стор.8 ) -10900161-11011463-13721428-2821267 Наступний етап аналізу, це ліквідність балансу, представлена в таблиці (див. додаток № 4, таблицю 2.6.)


Таблиця 2.6. Аналіз ліквідності балансу за ВАТ "Шанс".

Показники активу балансу (А1, А2, АЗ, А4) За 2009 гза 2010 гза 2011 гНаіболее ліквідні активи (d) Швидко реалізовані активи (г) Повільно реалізовані активи (Z) Важко реалізовані активи (F) 168 1127394 9947597 7803067 444 2540724 2882067 8324546 65 2282051 2428088 7465912БАЛАНС (стр.1 + стор.2 + стор.3 + стор.4) 188782261374778112176116Показателі пасиву балансу (П1, П2, ПЗ, П4) За 2009 гза 2010 гза 2011 гНаіболее термінові зобов'язання Короткострокові пасиви (К) Довгострокові і середньострокові пасиви Постійні пасиви (І) 12027723 0 0 685050313552641 0 0 19515016003544 2900000 0 -6 727428БАЛАНС (стр.1 + стор.2 + стор.3 + стор.4) 188782261374779112176116

Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань (18). Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих в порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів. Для поглиблення аналізу фінансової стійкості слід обчислити значення ряду коефіцієнтів в динаміці аналізованого періоду, порівняти їх з оптимальними значеннями, що дозволить виявити поточні їх зміни. До найбільш значущих коефіцієнтів відносяться: коефіцієнт автономії, фінансової стійкості, фінансування, забезпеченості власними коштами, маневреності, і звичайно ж ліквідності. Вони розраховуються у вигляді відносин абсолютних показників фінансового стану або їх лінійних комбінацій і представлені в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7. Аналіз фінансових коефіцієнтів по підприємству ВАТ "Шанс" за 2009-2011 р.р.

№ПОКАЗАТЕЛІНормальние обмеження 2009 год2010 год2011 годІзмененія за період1Коеффіціент автономії (Ка)> = 0,50,3630,014-0,553- 0,9152Коеффіціент співвідношення мобільних і іммобілізованих коштів (Км / і) X1,61727,790-0,700- 2,3173Коеффіціент співвідношення позиковий і власних коштів (Кз / с) (<= 1) <= min (1, стор.2) 1,75669,447-2,810- 4,5664Коеффіціент маневреності (км) opt 0.5-0,139-41,6572, 1102,2495Коеффіціент забезпеченості запасів і витрат власними джерелами формування (Ко)> = 0,6-0,8-0,096-2,821-5,845- 5,7506Коеффіціент довгострокового залучення позикових коштів (Кд.пр.) 0,0000,0000,0000, 0007Коеффіціент короткостроковій заборгованості (Yке) 1,0001,0001,0000,0008Коеффіціент автономії джерел формування запасів і витрат власними (ААЕ) 1,0001,0001,2570,2579Коеффіціент кредиторської заборгованості Кк.з.) 1,0001,0000,847- 0,15310Коеффіціент абсолютної ліквідності Ка.л.)> = 0,2-0,70,0000,0000,0000,00011Коеффіціент ліквідності (Кл)> = 0,8-1,00,0940,1880,1210,02712Коеффіціент покриття (Кп)> = 20,9210,4000,249- 0,672

Найперший коефіцієнт автономії, рівний частці джерел власних коштів у загальному підсумку балансу-нетто говорить про те, якщо в 2009 році він хоча і не мав значення оптимального, але був близький до норми, то на кінець періоду практично всі зобов'язання підприємства не можуть бути покриті його власними засобами. Мова про фінансову незалежність вести не можна. Виконання нормального обмеження важливо не тільки для самого підприємства, але і для його кредиторів. Коефіцієнт автономії знизився в 2011 році до негативного значення, тобто підприємство знаходиться в сильній фінансової залежності від позикових джерел. З точки зору кредиторів, підприємство надає занадто мало гарантій погашення своїх зобов'язань.

Картина фінансового стану була б не зовсім повною без групи фінансових коефіцієнтів оборотності, звані ще як коефіцієнти ділової активності підприємства, представлені в таблиці 2.8.


Таблиця 2.8. Коефіцієнти ділової активності ВАТ "Шанс"

№ п / пПОКАЗАТЕЛІЗа 2009 гза 2010 гза 2011 гІзмененіе за період1.Показателі фінансових результатів Рентабельність продаж1.1-0,009-0,071-0,014-0,0041.2Рентабельность засобів-0,009-0,330-0,010-0,0021.3Оборачіваемость средств0,9134,6641,0950 , 1822.Фінансовие коефіцієнти рентабельності Рентабельність продажів (К1R) 2.1-0,009-0,071-0,014-0,0042.2Рентабельность всього капіталу (K2R) -0,043-0,408-0,534-0,0022.3Рентабельность основних засобів і необоротних активів (K3R) -0,085 - 0,825 -0,877 -0,7912.4Рентабельность власного капіталу (K4R) -0,023-0,4722,119-0,44933.Фінансовие коефіцієнти оборотності Коефіцієнт загальної оборотності (K1А) 3.10,9134,6640,3423,751363.2Коеффіціент оборотності мобільних средств1,8379,2240,8747,386723.3Коеффіціент оборотності матеріальних оборотних коштів (КЗА) 2,47813,6682,30711,19023.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9Коеффіціент оборотності готової продукції коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (К5А) Середній термін обороту дебіторської заборгованості (К6А) коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (К7А) Середній термін обороту кредиторської заборгованості (К8А) Фондовіддача основних засобів та необоротних активів (К9А) 2,948 9,718 37,559 1,759 207,551 9,73117,353 41,488 8,798 6,124 59,601 0,5496,489 1,837 198,658 0,2781 311,385 0,00014,405 31,7694 -28,761 4,3655 -147,95 -9,1813 Коефіцієнт рентабельності продажів показує, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції. Негативні значення показують отриманий збиток на реалізовану продукцію (робіт, послуг).

Коефіцієнт рентабельності капіталу показує, як неефективне підприємство використовувало все майно. Тобто, по всьому періоду аналізу на обличчя "проїдання активів".

Коефіцієнт K3R відображає ефективність використання основних засобів та інших необоротних активів, вимірювану величиною прибутку, що припадає на одиницю вартості коштів.

Коефіцієнти (показники) ділової активності дозволяють оцінити ефективність використання власних коштів підприємства і виражаються в оцінці оборотності активів компанії. Показник оборотності активів відображає, скільки разів за період обертається капітал, вкладений в активи підприємства. Від швидкості обороту оборотних активів прямо залежить прибутковість підприємства - чим вище оборотність активів, тим вона вище і навпаки. Тому будь-якому підприємству необхідно прагнути до підвищення швидкості обороту оборотних коштів.

Так як підприємство "Шанс" працює в області інновацій, то необхідно оцінити інноваційний ринок Німеччини з точки зору привабливості для російських організацій.

Відмінною рисою ринку венчурного фінансування в Німеччині слід назвати, в першу чергу, визначає роль банків в системі кредитування інноваційних підприємств. Така риса зумовлена ​​головним чином тим, що банки в Німеччині є найбільшим сегментом фінансового ринку взагалі (на відміну від, наприклад, США). Крім того, в Німеччині введено законодавче обмеження на участь пенсійних фондів у фінансуванні ризикових проектів (частка пенсійних фондів складає близько 3%). Експертами заявляється, що близько 80% всього обсягу ризикового фінансування в країні здійснюється саме банками. Таким чином, на відміну від США і Великобританії, де визначальну роль у фінансуванні інноваційних підприємств грають венчурні фонди і "бізнес-ангели", в Німеччині таку роль відіграє банківська система. Слід також зазначити, що в процесах фінансової підтримки малих інноваційних підприємств активно бере участь держава, зокрема, через програми спільного фінансування проектів інноваційних підприємств Німеччини.

Іншою складовою ринку венчурного фінансування в Німеччині є венчурні компанії та фонди. Значна частина даних компаній є членами Асоціації прямого і венчурного інвестування Німеччини. До завдань Асоціації входить стимулювання співпраці між членами, надання їм інформаційної підтримки, а також взаємодія з національними і міжнародними організаціями та асоціаціями. Статистика з інвестицій компаній-членів Асоціації служить репрезентативною характеристикою ринку венчурного фінансування в Німеччині в цілому.

Компанії, що знаходяться на найбільш ризикових стадіях розвитку, згідно з даними статистики за 1-й квартал 2009 року, фінансувалися досить активно. Близько 47,7% всіх інвестицій компаній-членів Асоціації були направлені в підприємства, що знаходяться на ранніх стадіях розвитку (відповідно до класифікації, використовуваної Асоціацією, це все стадії до стадії викупу компанії її менеджментом). Найбільш "популярною" стадією для інвестування при цьому є стадія розширення (близько 33,9% всіх інвестицій). На компанії, що знаходяться на посівний стадії, довелося всього близько 0,3% фінансування, на стартовій стадії - приблизно 13,1%.

Велика частина інвестицій здійснювалася в компаніях, які вже є порівняно великими, що вважаються вже "відбулися" - 52,3% від загального обсягу інвестицій. В абсолютному вираженні членами Асоціації за 1-й квартал 2010 року було здійснено 407,2 млн. Євро інвестицій, у тому числі 194,42 млн. Євро в компанії, що знаходяться на ранніх стадіях розвитку.

Галузева структура інвестицій

Галузева структура розподілу інвестицій відрізняється значним лідерством секторів, що виробляють товари народного споживання. Разом вони отримали близько 37,8% всіх інвестицій. Крім того, значні обсяги інвестицій були отримані галузями промислового обладнання (9,9%), енергетики (8,6%), машинобудування (7,6)%, біотехнологій (6,3%) і фармацевтики (6,2%).


Таблиця 9 Галузева структура інвестицій, здійснених членами Асоціації в 1-му кварталі 2010 р

СекторДоля інвестицій в загальному об'емеХімія і матеріали0,7% Металлургія1,6% Машіностроеніе7,6% Енергетіка8,6% Енергетичний інжінірінг1,6% Промислове оборудованіе9,9% Комп'ютери - комплектующіе1,2% Комп'ютери - програмне обеспеченіе3,8% Комп'ютери - полупроводнікі1,2 % Технології связі1,7% Біотехнологіі6,3% Медичні технологіі2,8% Фармацевтіка6,2% Споживчі товари37,8% Торговля2% Фінансові услугі1,1%

Регіональне розподілення інвестицій характеризується явним переважанням національних компаній серед фінансуються інноваційних підприємств. Близько 84,6% всіх інвестицій компаній-членів Асоціації були здійснені на території Німеччини. Близько 77% інших інвестицій були здійснені в країнах Європи. У загальному обсязі здійснених інвестицій на країни, що знаходяться за межами Європи, довелося лише 3,7%. Таким чином, можна говорити про досить яскраво проявляється схильності венчурних інвесторів з Німеччини фінансувати національні компанії і компанії ближнього зарубіжжя - переважно з європейських країн.


Таблиця 10 Регіональна структура інвестицій, здійснених членами Асоціації в 1-му кварталі 2010 р

РегіонДоля інвестицій в загальному об'емеГерманія84,6% Европа11,8% Інші страни3,7%

Глава III. Обгрунтування необхідності створення спільного підприємства в Німеччині


3.1 Розрахунок ефективності розширення діяльності ВАТ "Шанс"


Щоб зберегти конкурентоспроможність на ринках, підприємницьким структурам необхідні перш за все оптимальні рамкові умови в плані податків, вигідні кредити, кваліфікована робоча сила і сучасна інфраструктура. При цьому фактором вирішального значення є також науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) - для того, щоб мати можливість розробляти і пропонувати більш привабливі, ніж у конкурентів, продукти і послуги. Невід'ємною умовою цього є технології вищого рівня.

Щоб зберігати свої позиції на ринках, підприємствам необхідно постійно оновлювати продукцію і виробничі процеси. Це - ключ до успіху на світових ринках, причому не в меншій мірі, ніж на національному ринку або внутрішньому ринку ЄС. Інновації передбачають насамперед одна умова - інвестиції в науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи. Підприємницькі структури, що інвестують в НДДКР, як правило, більш успішно працюють на ринку.

При розрахунку ефективності розширення своєї діяльності ВАТ "Шанс" прямий метод аналізу руху грошових коштів за видами діяльності дозволяє оцінити:

в якому обсязі, з яких джерел були отримані грошові кошти і які напрямки їх використання;

чи достатньо власних коштів організації для інвестиційної діяльності або необхідне залучення додаткових коштів в рамках фінансової діяльності;

в змозі організація розплатитися за своїми поточними зобов'язаннями.

Аналіз руху грошових коштів прямим методом, згідно наведеного алгоритму представлений в таблиці 3.1.


Таблиця 3.1 Аналіз руху грошових коштів прямим методом в ВАТ "Шанс" (тис. Руб.).

№ПОКАЗАТЕЛІ2009 Год2010 Год2011 Годсумма% сума% сума% 1.Остаток грошових коштів на початок періода62X168X444X2.Поступіло грошових коштів за період, в т.ч. - Основна діяльність - фінансова діяльність - інвестиційна деят-ть - інші надходження 2 733 105 1 300 769 1 393 741 23 38 572 100 47,59 50,99 0 1,41 2 059 339 1 612 571 445 879 102 787 100 78, 31 21,65 0 0,04 3 604 453 3 297 058 307 395 100 91,47 0 0 8,533.Направлено грошових коштів за період, в т.ч. - Основна діяльність - фінансова діяльність - інвестиційна деят-ть - інші витрати 2 732 999 2 732 999 100 100 0 0 0 2 059 063 1 622 863 436 200 100 78,82 0 0 21,18 3 604 832 3 294 088 0 3 020 307 724 100 91,38 0 0,08 8,544.Остаток коштів кінець періода168X444X65X5.Чістий приплив (+) відтік (-) операційна діяльність фінансова діяльність інвестиційна деят-ть -1 432 230 1 393 741 23 XXX -10 292 445 879 102 XXX 2 970 0 3 020 XXX

Таким чином, за аналізований період сальдо 3 020тис.руб. по інвестиційної діяльності свідчить про те, що ці кошти не можна розглядати в перспективі - резерв ліквідності. Отже, ВАТ "Шанс" може призвести розширення своєї діяльності в Німеччині.

3.2 Аналіз зарубіжного досвіду спільного бізнесу в Німеччині в області інновацій


В кінці 80-х років в Німеччині в черговий раз мала місце дискусія з приводу економічної привабливості країни. У ті часи іноземні підприємства вельми боязко інвестували в Німеччині, в той час як німецькі підприємства помітно збільшили обсяг своїх прямих інвестицій за кордоном. З цього багато критики зробили висновок, що Німеччина не має економічної привабливістю для інвесторів і що робочі місця з Німеччини "підуть" за кордон.

Сьогодні ситуація виглядає зовсім по-іншому. Обсяг німецьких інвестицій за кордоном і раніше помітно вище обсягу прямих іноземних інвестицій в Німеччині. Однак це зовсім нормальне явище для країни, сильно орієнтованої на експорт. Адже інвестиції за кордоном робляться для того, щоб освоїти нові ринки або розширити мережі збуту або сервісу. Характерно, однак, те, як розвивався щорічний приплив іноземних інвестицій в Німеччину з 1992 по 2002 р Тільки в одному 2002 р іноземці інвестували в Німеччині більше, ніж за весь період з 1990 по 1997 г. (понад 35 млрд. Євро) . За чотири роки (1998, 1999, 2001 і 2002) - без урахування поглинання фірми Mannesmann компанією Vodafone в 2000 р, що в статистичному плані довело б обсяг іноземних інвестицій в Німеччині до більш ніж 220 млрд. Євро - іноземці вклали тут 153 млрд. євро, тобто в три рази більше, ніж за попередні п'ять років.

Згідно з дослідженням Міжнародного інституту менеджменту (IMD), по притоку іноземних інвестицій в країну Німеччина займає в світі друге місце після США. Як наслідок сильного припливу капіталу обсяг прямих іноземних інвестицій в Німеччині збільшився з приблизно 100 млрд. Євро на початку 90-х років до 280 млрд. Євро в кінці 2000 р, тобто він майже потроївся. Іноземних інвесторів консультує уповноважений федерального уряду з іноземних інвестицій.

Обсяг прямих німецьких інвестицій за кордоном за той же період виріс з приблизно 150 млрд. Євро до 570 млрд., Тобто майже в чотири рази. Основна частина цієї суми пішла на освоєння іноземних ринків. Глобалізація вимагає від підприємств глобального присутності. Німецькі фірми це зрозуміли і діють відповідним чином. Між іншим, інвестиції за кордоном також забезпечують робочі місця. Завдяки діяльності німецьких підприємств за кордоном у всьому світі зберігаються близько 4 млн. Робочих місць. Це позначається позитивно і на зайнятості всередині країни. За деякими оцінками, кожні три робочих місця за кордоном забезпечують одне робоче місце в країні.

Перш за все високий попит на високотехнологічну німецьку продукцію за кордоном призвів до такого серйозного зростання, про яке ми вже згадували. Майже три чверті приросту свого товарообігу наукомістка промисловість досягла за кордоном. Цим пояснюється, що німецькі високотехнологічні підприємства значну частину свого бюджету на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи інвестують за кордоном - тобто там, де вони продають свої продукцію. Їх наукові дослідження за кордоном здебільшого орієнтовані суто на збут. Дослідницька робота служить оптимізації експорту. В якості вирішальних мотивів для своїх зарубіжних НІОКРовскіх інвестицій багатонаціональні підприємства з Німеччини назвали адаптацію своєї продукції до різних ринкових вимог, узгодження з найважливішими зарубіжними клієнтами, а також пристосування своєї продукції до специфіки національного регулювання. Крім того, дослідження за кордоном виконують важливу інформаційну та моніторингову функцію. Відображенням ринкової орієнтації НДДКР за кордоном є, серед іншого, той факт, що число патентних заявок, поданих в рамках зарубіжного НДДКР, помітно нижче, ніж в самій Німеччині.

У 1999 році німецькі підприємницькі структури інвестували 7,3 мільярда євро в НДДКР за кордоном. У тому ж році зарубіжні фірми вклали 6,8 мільярда євро в науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи в Німеччині. Витрати німецьких підприємств на НДДКР за кордоном становлять приблизно 20 відсотків від сукупного показника інвестицій в НДДКР всередині країни. З 1995 року вони збільшилися на 40 відсотків, а внутрішні інвестиції в НДДКР, навпаки, тільки приблизно на 30 відсотків. Ця схема відповідає загальному збільшенню іноземних інвестицій підприємств. Дослідні інститути констатують: "Зусилля в області НДДКР, розробка продукції, яка відповідає запитам ринку, виробництво і збут йдуть рука об руку".

І навпаки, Німеччина в якості місця розміщення НІОКРовскіх інвестицій є вельми привабливою країною для іноземних підприємств. Наприклад, ні в жодній іншій країні світу дочірні фірми американських компаній не демонструють такого інтенсивного НДДКР, як в Німеччині. Поряд з Великобританією, Німеччина виступає також найважливішою зарубіжної майданчиком для активних НІОКРовскіх розробок японських підприємницьких структур. Так, в останні роки областями, в яких міжнародні підприємницькі структури проводять фундаментальні дослідження в Німеччині, стали медична техніка, процесорна техніка (екологічна техніка і технології), медицина і біотехнології. Однак в цілому діяльність іноземних підприємств в Німеччині в області НДДКР також орієнтована переважно на запити ринку.


висновок


Основні висновки по роботі відносяться до особливостей здійснення підприємництва в Німеччині.

Громадяни Німеччини та іноземці, які постійно проживають в Німеччині, мають право зареєструвати будь-яку форму підприємства:

· Персональні суспільства;

· Капітальні суспільства;

· Союзи.

Особи, які не є резидентами в Німеччині (або країнах ЄС) можуть засновувати тільки капітальні суспільства:

Товариство з обмеженою відповідальністю (Gesellschaft mit beschr änkter Haftung (GmbH));

Товариство з обмеженою відповідальністю (Aktiengesellschaft (AG)).

Юридичні аспекти реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю (GmbH) в Німеччині

Законодавство: Створення та діяльність GmbH регламентується спеціальним законом (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschr änkter Haftung --GmbH - Gesetz). Основним установчим документом GmbH є установчий договір.

Назва: Як правило, вибирається вільно, з деякими обмеженнями. Назва повинна бути дозволено Торгово-промисловою палатою, позначення "GmbH" обязательно.пітал: Мінімальний статутний капітал складає 25 000 Євро. При двох і більше засновників, для реєстрації фірми досить внести половину статутного капіталу. Друга половина вноситься протягом першого року роботи фірми. Статутний капітал, з перших же днів після зарахування його на рахунок, може бути використаний на розвиток підприємства.

Засновники: Мінімальна кількість не обмежена (можливо Товариство з одним пайовиком), засновники можуть бути німецькі або іноземні фізичні або юридичні особи.

Директор: Мінімум 1 керуючий. Директором може бути нерезидент (умова не поширюється на деякі землі Німеччини)

Юридичні аспекти реєстрації акціонерного товариства (AG)

Законодавство: Порядок створення і діяльність акціонерних товариств визначає спеціальний закон (Aktiengesetz).

Назва: Як правило, вибирається вільно, з деякими обмеженнями. Назва повинна бути дозволено Торгово-промисловою палатою, позначення "АG" обязательнопітал: Мінімальний статутний фонд 50.000 €; чверть його повинна бути внесена на момент реєстрації. Акції іменні або на пред'явника, необхідно вести реєстр акцій.кціонери: 1 акціонер (т.зв. мале акціонерне товариство) або кілька акціонерів, які також можуть бути іноземними фізичними або юридичними особами

Директор: Мінімум 1 член правління і додатково мінімум 3 члена наглядової ради.

Візова підтримка / бізнес-імміграція

Для реєстрації підприємства засновники повинні приїхати в Німеччину, для цього компанія видає запрошення для отримання бізнес візи.

Після реєстрації фірми засновники мають можливість отримання бізнес-віз на термін від одного місяця до одного року. По закінченню 18-24 місяців з моменту реєстрації підприємства засновник, призначений директором, за умови функціонування фірми, має право клопотати про надання йому та членам його сім'ї посвідки на проживання в Німеччині, що в подальшому дає право отримати громадянство.

Слід зауважити, що іноземні підприємці сьогодні мають пріоритет перед іншими категоріями іммігрантів. 1.01.2010 вступив в дію новий імміграційний закон ФРН, що підтримує бізнес-імміграцію в країну.

Документи для реєстрації фірми в Німеччині

Документи і відомості, необхідні для реєстрації:

Відомості про засновника (засновників) та директора (директорів) компанії: ПІБ, дата і місце народження, місце прописки, номери паспортів (копія закордонного паспорта.

Якщо засновники - юр. особи, то будуть потрібні статутні документи компанії і рішення про створення підприємства за кордоном

Зведення про розмір статутного капіталу і розподіл часток між засновниками.

Передбачувана назва фірми (бажано 3 - 4 варіанти в порядку переваги).

Юридична адреса, на який планується реєструвати підприємство.

Перелік видів діяльності, що.

Документ про оплату Статутного капіталу

Терміни реєстрації фірми в Німеччині

Залежно від землі і роботи реєструючого органу 6-8 тижнів з моменту підписання документів у нотаріуса і формування статутного фонду в передбаченому розмірі.


Список використаної літератури


1.Авдокушін Е.Ф. Міжнародні економічні відносини. М .: Инфра-М, 2002 - 288 с.

2.Балабанов І.Т., Балабанов А. І. Зовнішньоекономічні зв'язку М .: Фінанси і статистика, 2003 - 512 с.

.Богуславскій М.М. Міжнародне приватне право. М., 2009. - 400 с.

.Буглай В.Б., Ливенцев М.М., Міжнародні економічні відносини. М., Фінанси, 2003 - 238 с.

.Вельямінов Г. М. Міжнародне економічне право і процес. М .: Волтерс Клувер, 2009 - 440 с.

6.Германское право. Частина 1. Цивільне укладення. М., 2011 року; Частина 2. Торговельне укладення та інші закони. М., 2011 року; Частина 3. Закон про загальні умови угод; Закон про відповідальність за недоброякісну продукцію та ін. М., 2009.

7.Герчікова І.М. Міжнародне комерційне справа: Підручник для вузів. М., 2011. -328 с.

8.Дмітріева Г.К. Міжнародне приватне право. М., 2003. -279 с.

9.Жалінскій А., Реріхта А. Введення в німецьке право. М., 2001..

10.Зверев Ю.М. Світова економіка і міжнародні економічні відносини. Калінінград, 2000. - 82 с.

11.Ломакін В.К. Світова економіка. М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 735 с.

.Лунц Л.А., Маришева Н.І., Садиков О.Н. Міжнародне приватне право. М., 1984. -454 с.

.Міжнародне Фінанси / під ред. П.В. Сергєєва М.: Инфра-М, 2003 - 328 с.

.Міжнародне Фінанси: - Учеб. Посібник, М., 2007.- 328 с.

15.Менеджмент і ринок: німецька модель. Навчальний посібник / За ред. У. Рора, С. Долгова. М., 2010 року.

16.Немецко-російський юридичний словник / За ред. П. І. Гришаєва. 4-е изд. М., 2011 року.

17.Основи зовнішньоекономічної діяльності / під ред. Л.А. Воловика. Калінінград, 1998. - 128 с.

18.Основи німецького торгового і господарського права. М., 2010 року.

19.Пулатова Т. Фондовий ринок Німеччини. СПб. 2009.

20.Роль грошово-кредитної, бюджетної політики в економічному розвитку промислово розвинених країн: - Учеб. Посібник, С-Пб., 2010 - 400 с.

21.Савельев В. А. Цивільний кодекс Німеччини. Історія, система, інститути. М., 2009.

22.Фомічев В.І. Міжнародна торгівля:. М .: ИНФРА-М, 2001. - 446 с.

23.Шапп Ян. Основи цивільного права Німеччини. М., 2011 року.

24.Еннекцерус Л. Курс німецького цивільного права. Т. 1. М., 1949 1950; Т. 2. М., 1950. перєїзд. +1999.

25.N. von Lucksburg. Deutsche Handelsgesetzbuch.