• 1.2 Ліцензування діяльності підприємства
 • 1.3 Організація діяльності підприємства (договори, контракти)
 • 3. ЗОБОВЯЗАННЯ ПІДРЯДЧИКА
 • 4. ЗОБОВЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА
 • 5. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ
 • 7. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПЛАТЕЖІВ ПО ДОГОВОРУ
 • 8. Здача І Приймання закінчених робіт
 • 11. Обставини непереборної сили
 • 14. ПОШТОВІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
 • 1.4 Організація зберігання рухомого складу
 • 1.5 Виробничо-технічна база підприємства, знос ОПФ
 • 1.7 Охорона праці на підприємстві
 • 1.8 Перспективи розвитку підприємства
 • 1.9 Організація технологічного процесу
 • 2. Умови експлуатації дорожніх машин
 • 2.1 Режим роботи рухомого складу
 • 2.2 Режим роботи виробничих ділянок
 • 2.4 Постачання електроенергією, парою, водою і т.д.
 • 2.6 Характеристика проектованої ділянки, виробничого підрозділу
 • 2.7 Перелік і короткі технічні характеристики, наявного обладнання ділянки
 • 2.8 Перспектива розвитку проектованої ділянки
 • 2.9 Пропозиції щодо поліпшення технологічного процесу та організації роботи ділянки


 • Дата конвертації20.07.2017
  Розмір37.54 Kb.
  Типзвіт по практиці

  Скачати 37.54 Kb.

  Організація діяльності державного унітарного підприємства "Мостобудівельне управління"

  Зміст звіту з переддипломної практики

  1. Загальна частина

  1.1 Назва, призначення підприємства, організаційно-правова форма, структура

  1.2 Ліцензування діяльності підприємства

  1.3 Організація діяльності підприємства (договори, контракти)

  1.4 Організація і зберігання рухомого складу

  1.5 Виробничо - технічна база підприємства, знос ОПФ

  1.6 Технічна документація

  1.7 Охорона праці на підприємстві

  1.8 Перспективи розвитку підприємства

  1.9 Організація технологічного процесу

  2. Умови експлуатації дорожніх машин (д / м)

  2.1 Режим роботи рухомого складу

  2.2 Режим роботи виробничих ділянок

  2.3 Методи організації ТО і ТР

  2.4 Постачання електроенергією, парою, водою і т.д

  2.5 Недоліки в роботі підприємства

  2.6 Характеристика проектованої ділянки, виробничого підрозділу

  2.7 Перелік і короткі технічні характеристики, наявного обладнання ділянки

  2.8 Перспектива розвитку проектованої ділянки

  2.9 Пропозиції щодо поліпшення технологічного процесу та організації роботи ділянки

  1. Загальна частина

  1.1 Назва, призначення підприємства, організаційно-правова форма, структура

  ГУП «МСУ» (Державне унітарне підприємство «Мостобудівельне управління»). Основним видом діяльності підприємства є: зміст, ремонт і будівництво закріпленої мережі автодоріг, мостів, труб поромних переправ і елементів облаштування автошляхів. Крім цього, Статутом передбачені такі види діяльності, як заготівля дорожньо-будівельних матеріалів, надання послуг організаціям і приватним особам з благоустрою територій, доставка вантажів, надання послуг дорожньо-будівельною технікою.

  1.2 Ліцензування діяльності підприємства

  Порядок ліцензування діяльності підприємства здійснюється відповідно до закону РФ і передбачає наступний порядок ліцензування:

  У заяві зазначаються такі відомості:

  - найменування, організаційно-правова форма і місце знаходження - для юридичної особи;

  - прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, дані документа, що посвідчує особу, - для індивідуального підприємця;

  - ліцензована діяльність;

  - номер, термін дії ліцензії та найменування органа, що ліцензує, що її видав;

  - ідентифікаційний номер платника податків;

  - місце здійснення ліцензованої діяльності на території відповідного суб'єкта Російської Федерації;

  - дата передбачуваного початку здійснення ліцензованої діяльності на території відповідного суб'єкта Російської Федерації.

  Ліцензує орган надсилає (вручає) ліцензіату розписку в отриманні повідомлення з відміткою про дату прийняття.

  На основі цього порядку складається ліцензія. На зворотному боці ліцензії зазначається перелік робіт, на які підприємство має ліцензію. Також ліцензуванню підлягають території, різні об'єкти, споруди та ін.

  1.3 Організація діяльності підприємства (договори, контракти)

  Договір розробляє юрист замовника. На кожен вид робіт складається індивідуальний договір. При складанні договору враховуються права і обов'язки замовника і підрядника, вартість робіт, страхування, відповідальність сторін, особливі умови, термін дії договору і реквізити сторін (адреса, банківський номер, телефон та ін.).

  Після цього складається протокол на узгодження договірної ціни на виконання робіт (послуг) з утримання та ремонту цього об'єкта. На цьому підприємстві складаються типові форми договорів, тобто на кожен об'єкт свій договір. Існують різні види контрактів, в тому числі короткострокові, довгострокові, без обумовленого терміну дії, бартерний, компенсаційний.

  Наприклад, таким договором є типовий договір з обслуговування федеральної автомобільної дороги М-54 «Єнісей»:

  ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 32

  на ремонт моста через струмок Березовий автомобільної магістралі М - 54 «Єнісей» від Красноярська через Абакан, Кизил до кордону з Монголією, на ділянці км 649 + 880

  г.Кизил «30» квітня 2003 р

  Державна установа «Управління автомобільної магістралі М - 54« Єнісей »Міністерства транспорту Російської Федерації» іменоване надалі Замовник, в особі начальника Санаа С.С., що діє на підставі Статуту, з одного боку, і державне унітарне підприємство Республіки Тива «Мостобудівельне управління» оголошене переможцем за результатами підрядних торгів, протокол № 11 від 24 квітня 2003 року, іменоване в подальшому Підрядник, в особі начальника Нарольский В.І., який діє на підставі Статуту, з іншого боку за Ключ цей договір про наступне.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1.1. Підрядник зобов'язується виконати своїми і залученими силами та засобами роботи по ремонту моста через струмок Березовий автомобільної магістралі М - 54 «Єнісей» від Красноярська через Абакан, Кизил до кордону з Монголією, на ділянці км 649 + 880, обумовлені цим Договором і проектно-кошторисною документацією .

  1.2. Межі об'єкта, обсяги будівельно-монтажних робіт, терміни їх початку і завершення встановлюються проектно-кошторисною документацією та графіком виконання робіт

  2. ЦІНА ДОГОВОРУ

  2.1. Вартість робіт, що доручаються Підряднику за цим Договором, стверджується в протоколі узгодження договірної ціни (Додаток № 2).

  Договірна ціна є твердою і зміні не підлягає.

  2.2. Підрядник з метою скорочення термінів і здешевлення ремонту має право за погодженням із Замовником здійснити заходи із заміни матеріалів, зміни конструкцій та інших технічних і технологічних рішень за умови збереження запроектованої міцності, технологічних і експлуатаційних якостей зводяться споруд.

  2.3. У разі виявлення в процесі виробництва обсягу робіт, які не врахованих в проектно-кошторисної документації, а також в разі встановлених в ній помилок. Підрядник повідомляє про них Замовнику.

  Замовник повинен в мінімально короткий термін дати відповідні вказівки Підряднику і узгодити з ним вартість додаткових робіт.

  3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПІДРЯДЧИКА

  Для реалізації предмета цього Договору Підрядник зобов'язується:

  3.1. Виконати роботи відповідно до графіка виконання робіт і здати їх Замовнику в точній відповідності з умовами цього Договору, вимог чинного законодавства Російської Федерації, Будівельних норм і Правил (СНиП) і проектно-кошторисної документації.

  3.2. Поставити на будівельний майданчик необхідні для виконання робіт матеріали і будівельну техніку, за винятком матеріалів Замовника за переліком, погодженим додатково.

  3.3. Нести відповідальність за збереження, забезпечити охорону об'єктів, матеріалів і обладнання, будівельної техніки та іншого майна на будівельному майданчику, до моменту оформлення акта приймання закінченого ремонтом об'єкта.

  3.4. Протягом 20 днів з дати приймання в експлуатацію закінченого ремонтом об'єкта провести повну і ретельну прибирання будмайданчика і вивести за її межі належать Підряднику і непотрібні для подальших робіт матеріали, обладнання, будівельну техніку, а також будівельне сміття.

  3.5. Узгодити з органами нагляду порядок ведення робіт і забезпечити дотримання його на будівельному майданчику, а також отримати всі дозволи, оформлення і узгодження, необхідні для виконання робіт, за винятком дозволів, одержуваних Замовником, і нести всі витрати, пов'язані з їх отриманням.

  3.6. Усувати за свій рахунок дефекти і недоробки, виявлені під час виконання робіт та в період гарантійного терміну.

  3.7. Виконати в повному обсязі всі свої зобов'язання, передбачені в інших статтях цього Договору.

  3.8. До початку робіт розробити «Проект виконання робіт», відповідно до СниП 3.01.85.

  4. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА

  Для виконання Підрядником робіт, передбачених цим Договором, Замовник зобов'язується:

  4.1. Передати Підряднику узгоджену в установленому порядку проектно - кошторисну документацію, необхідну для виконання робіт, відповідно до графіка випуску проектно - кошторисної документації, погодженими з Підрядником.

  4.2. Приймати від Підрядника виконані і закінчені роботи.

  4.3. Проводити оплату Підряднику виконаних і закінчених обсягів робіт.

  Оплачувати фактичні витрати Підрядника по оренді флоту, зайнятого при виконанні робіт «на воді», відповідно до ПОС, затвердженими документами.

  4.5. Здійснювати технічний нагляд за виконанням робіт відповідно до умов цього Договору, використовуючи при цьому критерії, закладені в діючих в Російській Федерації Сніпах, технічних умовах і стандартах.

  4.6. Виконати в повному обсязі всі свої зобов'язання, передбачені в інших статтях цього Договору.

  4.7. Представити всі необхідні документи про відведення земельної ділянки.

  5. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

  5.1. Роботи за цим Договором повинні виконуватися Підрядником відповідно до календарного графіку виконання робіт, який видається Підрядником після отримання проектно-кошторисної документації і визначення обсягів фінансування, узгоджується Замовником і є невід'ємною частиною цього Договору.

  5.2. У разі, якщо в ході ремонту виникає необхідність внесення змін у строки виконання зобов'язань за цим Договором, в тому числі за графіком виконання робіт, то такі зміни повинні бути внесені в письмовій формі за згодою сторін.

  6. ЗМІНИ В обсяг робіт

  6.1. Замовник при необхідності має право вносити зміни в видану проектну документацію, повідомивши письмово Підрядника про необхідні зміни.

  6.2. Якщо зміни, зазначені в п.6.1. цього Договору, вплинуть на вартість робіт або терміни їх виконання, то такі зміни виробляються з відповідними змінами вартості і строків виконання робіт.

  6.3. При необхідності переробок з ініціативи Замовника в раніше виконану роботу в зв'язку зі зміною проектних рішень, або заміною матеріалів (за винятком випадків усунення недоліків внаслідок неякісного виконання Підрядником робіт), оплата переробок проводиться за рахунок коштів Замовника.

  6.4. Порядок оплати, обсяг і характер додаткових робіт, терміни їх виконання узгоджуються сторонами в письмовій формі.

  7. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПЛАТЕЖІВ ПО ДОГОВОРУ

  7.1. Для придбання необхідних матеріалів, конструкцій і устаткування Замовник після підписання цього Договору перераховує Підряднику аванс в узгодженому сторонами розмірі.

  7.2. Розрахунки між Замовником та Підрядником за виконані роботи здійснюються протягом місяця платіжними дорученнями після підписання Сторонами акту приймання виконаних робіт і витрат «Ф-3».

  7.3. У процесі ремонту після закінчення кожного календарного місяця, не пізніше 25 числа, Підрядник представляє Замовнику для приймання обсяг робіт за минулий місяць.

  При прийманні робіт засвідчується обсяг, вартість виконаних робіт. На підставі поданої Підрядником виконавчої документації перевіряється їх відповідність, так само як використаних матеріалів та обладнання, проектної документації, СНіП, ГОСТ, технічним умовам і вимогам, узгодженим Замовником.

  7.4. У разі виявлення при прийманні виконаних обсягів робіт відступів від проектної документації, СНіП, ГОСТ, технічних умов, в акті приймання виконаних робіт і довідки про вартість виконаних робіт і витрат вказується тільки обсяг прийнятих робіт, їх вартість.

  8. Здача І Приймання закінчених робіт

  8.1. Підрядник зобов'язаний у встановлені терміни пред'явити до приймання робочої комісії закінчений ремонтом об'єкт, після завершення всіх передбачених цим Договором робіт по ним відповідно до проектно-кошторисною документацією.

  8.2. Підрядник зобов'язаний в десятиденний термін до завершення виконання робіт письмово повідомити Замовника про готовність до здачі об'єкта.

  8.3. Замовник призначає робочу комісію, яка приступає до роботи в десятиденний термін після одержання повідомлення Підрядника.

  8.4. Підрядник не звільняється від будь-якого із зобов'язань за цим Договором, які залишилися невиконаними або були виконані неналежним чином до моменту підписання акту, про що буде зроблено відповідний запис у вищевказаному акті.

  9. ГАРАНТІЇ

  9.1. Підрядник гарантує:

  - належну якість використовуваних матеріалів, відповідність їх проектним специфікаціям, державним стандартам і технічним умовам, забезпеченість їх відповідними сертифікатами, технічними паспортами та іншими документами, що засвідчують їх якість;

  - якість виконання всіх робіт відповідно до проектної документації, СНіП, ГОСТ, технічними умовами та умовами цього Договору;

  - своєчасне усунення недоробок і дефектів, виявлених при прийманні робіт, в період гарантійного терміну.

  9.2. З моменту підписання сторонами акту приймання закінченого ремонтом об'єкта починається гарантійний термін, протягом якого Підрядник несе відповідальність за виявлені дефекти і недоробки, допущені з його вини.

  Гарантійний термін складає 5 років з дати підписання акта приймання закінченого ремонтом об'єкта.

  Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки в погоджений із Замовником термін за свій рахунок. Гарантійний термін в цьому випадку продовжується на період усунення існуючих недоліків.

  10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе за цим Договором зобов'язань відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації і умовами цього Договору.

  10.2. За порушення з вини Підрядника строків закінчення робіт та введення об'єкта в експлуатацію він сплачує Замовнику штраф в розмірі 0,1% від повної вартості робіт, об'єкта в поточних цінах за кожен день прострочення.

  10.3. За порушення Підрядником термінів виконання інших зобов'язань, передбачених цим Договором, він сплачує Замовнику штраф в розмірі 0,1% від вартості в поточних цінах за кожен день прострочення.

  10.4. Замовник сплачує Підряднику виняткову неустойку в розмірі 0,1% від простроченої суми за кожен день прострочення оплати платежу.

  10.5. Сплата сторонами штрафних санкцій не звільняє їх від виконання прийнятих на себе зобов'язань в натурі, якщо інше прямо не передбачено цим Договором.

  11. Обставини непереборної сили

  11.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, прийнятих на себе за цим Договором в період виконання робіт і гарантійного терміну, якщо належне виконання виявилося неможливим внаслідок настання обставин непереборної сили.

  11.2. Поняттям обставин непереборної сили охоплюються зовнішні і надзвичайні події, відсутні під час підписання цього Договору і які настали незалежно від волі й бажання Сторін, дія яких Сторони не могли запобігти заходами та засобами, які виправдано і доцільно очікувати від сумлінно діючої боку.

  До подібних обставин Сторони відносять: військові дії, епідемії, пожежі, природні катастрофи, прийняті після набрання чинності цим Договором закони Російської Федерації та інші правові акти, включаючи розпорядження Російського дорожнього агентства, що роблять неможливим виконання зобов'язань за договором відповідно до згідно із законом.

  12. АРБІТРАЖНА УГОДА

  12.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути за цим Договором або в зв'язку з його виконанням, будуть вирішуватися Сторонами шляхом переговорів.

  12.2. Якщо Сторони не зможуть дійти згоди протягом одного місяця з моменту виникнення спору, кожна зі сторін має право передати спір на розгляд в арбітражний суд відповідно до арбітражним процесуальним законодавством Російської Федерації.

  13. ДІЯ ДОГОВОРУ

  13.1. Цей договір вступає в силу з дня підписання і діє до 31 грудня 2003 року, а частини взаємних розрахунків до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов'язань.

  13.2. Замовник має право вимагати розірвання Договору в наступних випадках:

  - затримка ходу ремонту з вини Підрядника, якщо ця затримка збільшує терміни закінчення ремонту більш ніж на два місяці;

  - порушення Підрядником умов Договору, якщо це веде до зниження якості робіт, передбаченого проектом.

  13.3. Підрядник має право вимагати розірвання Договору в наступних випадках:

  - при зупинці робіт Замовником з причин, не залежних від Підрядника, на термін більше двох місяців;

  - при втраті Замовником можливості подальшого фінансування і відсутність з його боку необхідних гарантій, які забезпечують фінансування протягом двох місяців.

  13.4. При розірванні Договору незавершене виробництво передається Замовнику, який оплачує Підряднику вартість виконаних робіт з оформленням акту передачі незавершеного ремонтом об'єкта. Підрядник повертає Замовнику комплект проектно-кошторисної документації та невідпрацьований аванс.

  13.5. При розірванні Договору винна сторона відшкодовує іншій стороні понесені нею збитки (упущену вигода відшкодуванню не підлягає).

  14. ПОШТОВІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

  ПІДПИСИ:

  Замовник: 667000 Республіка Тива, м Кизил, вул Інтернаціональна 60 ІПН 1701034257 Л / рахунок 03104705680 КПП 170101001 в Управлінні Федерального казначейства по Республіці Тива.

  Підрядник: 667009, Республіка Тива, г.Кизил, ул.Сук Пак 1 ІПН 1701031778 Р / рахунок 4060281056500100053 в Кизильскій ОСБ № 8591 г.Кизила БИК 049304631 К / с 30101810400000000631

  Додатки до договору є його невід'ємною частиною.

  ЗАМОВНИК ПОДРЯДЧИК

  начальник начальник

  С.С. Санаа В.І.Нарольскій

  Погоджено:

  Керівник Департаменту експлуатації та збереження автомобільних доріг.

  _______________________________________________ І.А. Урманов 1.4 Організація зберігання рухомого складу

  Зберігання техніки не проводиться, так як автомобільний парк повністю завантажений весь рік (взимку - це прибирання узбіч, доріг від снігу, влітку - обслуговування доріг). Зберігання підлягають ГТВ (гумовотехнічні вироби), запчастини, виробничі матеріали.

  1.5 Виробничо-технічна база підприємства, знос ОПФ

  Виробничо-технічною базою підприємства є верстати, ел.таль, склади, електроцех, моторний цех, токарний цех, зварювальний цех тобто (машини, обладнання, регулюючі прилади) .Ступінь зносу ОПФ на підприємстві граничний.

  Основні виробничі фонди

  п / п

  показники

  Од. вим.

  2005р.

  20ізм.

  2005р.

  абсолютно. відхилений ие + або -

  щодо тверджень. відхилення в%

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Балансова вартість

  тис. руб.

  12886

  10434

  +2452

  123,5

  2

  активна частина

  тис. руб.

  9651

  7199

  +2452

  134,1

  3

  знос ОПФ

  тис. руб.

  5394

  4803

  +591

  112,3

  4

  У тому числі активної частини

  тис. руб.

  4065

  3703

  +414

  109,8

  5

  коефіцієнт зносу

  %

  0,42

  0,46

  -0,04

  91,3

  6

  У тому числі активної частини

  %

  0,42

  0,51

  -0,09

  82,4

  7

  фондовіддача

  руб.

  2-12

  1,88

  +0,24

  112,8

  8

  У тому числі активної частини

  руб.

  2-83

  2,72

  +0,11

  104,1

  Балансова вартість ОПФ в звітному році збільшилася на 2452,0 тис. Руб., В тому числі її активна частина - на 2452,0 тис. Руб. За рахунок амортизації та прибутку поточного року придбано нові машини і обладнання МАЗ-5551-20 / самоскид, автогрейдер ДЗ-122Б7, комбінована дорожня машина ДМК-40 зі змінним обладнанням. 2 комп'ютери, радіотелефон. Всього на придбання ОПФ витрачено 2637464 руб., В тому числі за рахунок амортизаційних відрахувань -776248 руб., За рахунок прибутку - 1861216 руб. Вибуло ОПФ через повну зносу на суму 191000руб.

  Середній відсоток зносу ОПФ становить 42%, в тому числі активної частини-42%. Обидві ці величини нижче показників минулого року. Зниження коефіцієнта зносу ОПФ пояснюється тим, що введення нових ОПФ стався в кінці року, і їх вартість зменшила показник зносу за рік.

  Показник фондовіддачі всіх ОПФ за рік склав 2 руб. 12 коп, це на 112% вище показника 2002 року. Фондовіддача активної частини збільшилася в порівнянні з минулим роком на 11 коп.

  1.6 Технічна документація

  Основним документом обліку роботи і нарахування заробітної плати водіям є шляховий лист. У дорожньому листі повинні бути поставлені порядкові номери, дата видачі, печатка. Всі відомості про автомобіль, а також витрата пального і завдання водієві записуються відповідно диспетчером і механіком. При виїзді а / м за межі підприємства і при поверненні працівники пропускного пункту проставляють в дорожньому листі час вибуття і прибуття. Після закінчення роботи водій повертає шляховий лист майстру. Ведеться майстерний журнал випуску а / м. У ньому враховуються основні показники роботи за зміну. Також ведеться облікова картка водія.

  1.7 Охорона праці на підприємстві

  Охорона праці - це система законодавчих актів, соціально економічних, організаційних, технічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

  Дотримання всіх правил охорони праці на підприємстві забезпечують такі умови, при яких виключається виробничий травматизм, профзахворювання та важка фізична праця.

  Для забезпечення безпеки праці на підприємстві проводиться наступні види інструктажу:

  - вступний, проводиться з усіма в новь прибулими працівниками;

  - первинний, проводиться на робочому місці з кожним працівником, за результатами перевірки дозволяється працювати самостійно;

  - повторний, проводиться не рідше одного разу на шість місяців з метою закріплення знань безпечних методів і прийомів праці;

  - позаплановий, проводитися в обсязі первинного інструктажу при зміні правил охорони праці, технологічного процесу, при нещасних випадках;

  - цільовий, проводиться з працівниками, яким необхідний наряд-допуск.

  1.8 Перспективи розвитку підприємства

  Перспектив розвитку у підприємства немає, так як воно знаходиться на самостійному фінансуванні, а замовлень на обслуговування доріг з кожним роком стає все менше. Тільки при хорошому доході підприємство здатне купувати дорожню техніку і ін. Доріг в республіці не дуже багато тому конкуренти (ін. Підприємства) частіше виграють на торгах. З кожним роком дорожнє полотно стає більш зношеним і тому грошові витрати на ДСМ (дорожньо-будівельні матеріали) збільшуються. Проте, уряд Туви не дає підприємству ліквідуватися тим самим дає замовлення на обслуговування доріг.

  Крім того підприємство виконує позапланові заявки на перевезення різних вантажів, надання послуг дорожньо-будівельною технікою, надання послуг організаціям і приватним особам з благоустрою територій. Доставка і продаж ДСМ (дорожньо-будівельні матеріали).

  Тому підприємство отримує додатковий дохід від реалізації своїх послуг. Цей дохід використовується на оновлення ОПФ або залишається в накопичувальної частини підприємства або ж витрачається на виплату заборгованостей.

  1.9 Організація технологічного процесу

  Організація технологічного процесу повинна бути максимальною. Головним організаторами праці є майстер ділянки, головний майстер, головний інженер і директор підприємства. Перед роботою майстер, а також робітники повинні перевірити своє робоче місце, тобто підготувати всі необхідні матеріали, інструменти для роботи. Майстер перевіряє наявність матеріалів та інструментів. Для гарної організації праці робоче місце повинно бути забезпечене нормами техніки безпеки. Наприклад, якщо роботи ведуться на дорозі, то робітник повинен бути одягнений в оранжевий або червоний жилет для кращої видимості на дорозі.

  Видача змінного завдання проводиться головним майстром. Він видає завдання майстрам бригади на весь день. Майстер бригади в свою чергу попередньо каже робітникам, що потрібно робити. В процесі роботи робітник може уточнити у свого майстра всі деталі завдання, які йому не зрозумілі. Контроль за виконанням завдання проводиться спочатку майстром бригади, після чого перевірка підлягає головному майстрові. Майстер бригади повідомляє про всю роботі виконану за день головному майстрові. Після чого головний майстер виробляє відмітку в щоденному журналі. Якщо ж робочі незадовільно працювали, то майстер бригади може поставити КТУ, що в свою чергу знижує заробітну плату. Також перевірка може підлягати директору підприємства. Якщо ж при перевірці директора підприємства виявлені дефекти роботи, то робочі зобов'язані виправити всю недопрацювання.

  Забезпечення робочих місць матеріалами і інструментом проводиться завідувачем складом, який має право на видачу матеріалів, інструментів, запчастин, верхнього одягу. Якщо ж роботи проводяться на дорозі, то видача проводиться на руки майстра бригади, який видає робочим інструмент на місці.

  Після видачі робочим інструменту, він може зберігатися в машині майстра бригади. Після закінчення роботи на дорозі всі робочі інструменти повертаються на склад. Також видача робочого інструмента може проводитися на руки робітників, які знаходяться в розпорядженні даного майстра бригади. Ця видача робітникам може проводитися в присутності майстра бригади, при цьому завідуючий складом записує в свій журнал П.І.Б, найменування інструментів, матеріалів, запчастин, кількість взятих інструментів, П.І.Б майстра бригади. Видача може здійснюватися за розпорядженням головного майстра в присутності або без нього. Видача може здійснюватися ремонтному робітникові, який працює на підприємстві (ділянці), при цьому видача здійснюється як на робочому місці, так і на складі за розпорядженням головного механіка або головного майстра. Так як підприємство середньої чисельності то видача проводиться тільки по заповненні в журнал П.І.Б, найменування інструменту, матеріалу і.т.д.

  Прийом виконаної роботи проводиться майстром бригади, головним майстром і навіть директором підприємства. Якщо спостерігаються недоробки, то робочі зобов'язані усунути їх, при цьому оплата праці проводиться за відрядною системою.

  Контроль проводиться як на око, якщо це роботи на дорозі так і вимірювальними інструментами і системою діагностичного обладнання, якщо це ремонт дорожньої машини.

  На підприємстві застосовується відрядно-преміальна, але в основному відрядна зарплата. Якщо робочий працює на ремонті дорожньої техніки, то застосовується погодинна система оплати праці. Для підвищення продуктивності праці і матеріального стимулу видається премія (Наприклад: за вчасно виконані роботи або за якість виконаної роботи).

  Також премія може видаватися за вчасно виконані наряди. Зазвичай в наряд входить один вид роботи: наприклад фарбування горизонтальної дорожньої розмітки на будь-якої дорозі. Наряд може бути економічно вигідним для робочого т. К. На фарбування певної дороги підприємство видає певну статутну суму грошових коштів, але при цьому робітникові не вигідно прогулювати інакше робота буде прийнята як по відрядній оплаті праці. Кількість роботи залежить від озброєності робочого інструментами і від оплати праці. Премія становить 40% від відрядного заробітку або тарифної ставки.

  Майстер забезпечує контроль і організацію виконання робіт на ділянці на підставі кошторисної та проектної документації, а також відповідно до внутрішньогосподарських плануванням проведення робіт. Майстер виконує розпорядження інженера і безпосередньо начальника. До завдань майстра входить: контроль за виконанням і завершенням робіт у встановлені терміни, контроль за дотриманням технологічної послідовності виконання робіт. Виробляє розстановку бригад і окремих робочих на ділянці, встановлює їм виробничі завдання, виробляє виробничі інструктажі робітників. Приймає закінчені роботи, оформляє документи з обліку робочого часу, вироблення простоїв. Стежить за забезпеченням бригад робочим інструментом і спецодягом. Контролює дотримання робітниками виробничої дисципліни виконання правил з охорони праці та техніки безпеки.

  2. Умови експлуатації дорожніх машин

  Умови експлуатації дорожніх машин не дуже велике т. К. Вони працюють тільки для обслуговування доріг, а не для будівництва, тому підприємство було перейменовано в державне унітарне підприємство Республіки Тива «Мостобудівельне управління». МСУ залишилося закріпленим назвою за цим підприємством.

  Умови експлуатації залежать від кліматичних умов, грунту (поверхні землі), проведення якісного ремонту та ЕО (щоденного обслуговування) перед виїздом машини на роботу і експлуатації водієм.

  2.1 Режим роботи рухомого складу

  Режим роботи рухомого складу включає в себе: робочий день з 8.00 до 17.00, одна робоча зміна, технологічні перерви (необхідний відпочинок дор. Машини і робочих).

  Під час відпочинку машиніст проводить огляд дор. машини.

  2.2 Режим роботи виробничих ділянок

  Режим роботи виробничих ділянок включає в себе: робочий день з 8.00 до 17.00, одна робоча зміна, обідня перерва з 12.00 до 13.00, технологічні перерви (нормований робочий день).

  2.4 Постачання електроенергією, парою, водою і т.д.

  Постачання електроенергії виробляється за договором з Тиваенерго. Постачання проводиться цілодобово безпосередньо до робочого місця робітника. У кожному приміщенні є підведення електроструму (розетки). Також деякі приміщення користуються подовжувачами. Постачання водою проводиться також за договором з певною організацією. Воду використовують тільки для заправки в радіатор, ручного миття машин, мийки рук, для пиття. Постачання пари не провадиться.

  2.5 Недоліки в роботі підприємства

  Незважаючи на те, що підприємство знаходиться на федеральному бюджеті. воно знаходиться на самостійному фінансуванні. Через малого обсягу робіт підприємство втрачає певний дохід у зв'язку з конкуренцією договорів на обслуговування певної ділянки.

  Через втрату певного доходу підприємство виділяє менше грошей на ремонт техніки, що в свою чергу призводить до неготовності дорожньої техніки до роботи.

  Через нестабільний заробітку підприємства воно не може придбати обладнання для ремонту та обслуговування своєї дорожньої техніки. На сьогодні у підприємства не виявлено жодне технологічне обладнання по поліпшенню ремонту техніки і зниження ручної праці. Є лише токарний і зварювальний цехи, майстерня.

  Розбирання та збирання двигуна проводиться вручну. Для зняття двигуна використовується електрокар, а не електрична таль або кран балка. Розбирання трансмісії проводиться вручну. Тільки при піднятті рами і кузова використовується підйомний кран (КС).

  Також є недоліки в постачанні робочих місць різними матеріалами. Чи не ведеться візуальний огляд за роботою і використання матеріалів як одноразового, так і багаторазового використання. Маленька площа виробничих ділянок, а також їх кількість. Відсутні стенди, знімачі, вимірювальні прилади, засоби діагностики, мийні установки для вузлів і деталей, обладнання для фарбування машин, контрольно-випробувальне обладнання і т. Д., Які служать для полегшення ручної праці і знижують час перебування машин в ремонті. Також немає їдальні.

  2.6 Характеристика проектованої ділянки, виробничого підрозділу

  Так як фінансування незначне і підприємство перебуває на самостійному фінансуванні то грошових коштів не вистачає на розробку проектованої ділянки.

  2.7 Перелік і короткі технічні характеристики, наявного обладнання ділянки

  Фактично обладнання на ділянці немає. Розбирання та збирання здійснюється вручну. Взагалі на підприємстві є тільки допоміжні цехи (зварювальний, токарний і цех з обробки деталей які вимагають обробки не вручну, а механічно). Місцем практики був разборочно-складальний ділянку, на якому не було обладнання, тому перелік і короткі технічні характеристики відсутні. Обробка деталей відбувалася на іншій ділянці. Слюсар на цьому підприємстві займається тільки розбиранням, складанням, дефектації (виявлення дефектів) і комплектування.

  2.8 Перспектива розвитку проектованої ділянки

  Так як фінансування незначне і підприємство перебуває на самостійному фінансуванні, то грошових коштів не вистачає на розробку проектованої ділянки. Як тільки дохід підприємства буде стабільний то, підприємство почне проектування ділянки.

  2.9 Пропозиції щодо поліпшення технологічного процесу та організації роботи ділянки

  Технологічний процес супроводжується ручною працею тому не вистачає стендів, знімачів, вимірювальних приладів, засобів діагностики, мийних установок для вузлів і деталей, обладнань для забарвлення машин, контрольно-випробувальних устаткувань тощо, які служать для полегшення ручної праці і знижують час перебування машин в ремонті. Організація роботи ділянки повинна бути чіткою і безперебійної, щоб не було простоїв. Також на підприємстві немає їдальні, яка б покращувала готовність робочих до роботи.  Головна сторінка


      Головна сторінка  Організація діяльності державного унітарного підприємства "Мостобудівельне управління"

  Скачати 37.54 Kb.