• 1.2.4 Формування фонду заробітної плати і його розподіл
 • Кошторис витрат на виробництво за статтями калькуляції та елементами витрат
 • 2012 р факт.затр.
 • Оформлення тематичного плану


 • Дата конвертації06.02.2019
  Розмір58.48 Kb.
  ТипРубрика

  Скачати 58.48 Kb.

  Організація діяльності підприємства ЗАТ "ВЗПП-Мікрон"

  зміст

  Вступ

  1. Аналіз діяльності підприємства

  1.1 Загальна характеристика ЗАТ "ВЗПП-Мікрон"

  1.2 Організація економічної роботи на підприємстві

  1.2.1 Схема документообігу ВЕО

  1.2.2 Характеристика накладних витрат

  1.2.3 Основні види цін на продукцію підприємства

  1.2.4 Формування фонду заробітної плати і його розподіл

  1.2.5 Планування використання виробничої потужності підприємства

  1.2.6 Формування плану по прибутку і рентабельності

  1.3 Характеристика фінансового відділу

  1.4 Характеристика бухгалтерії

  1.5 Характеристика механічного цеху

  2. Дослідження за темою "Методи підвищення продуктивності праці" на прикладі ЗАТ "ВЗПП-Мікрон"

  2.1 Теоретичні основи продуктивності праці

  2.2 Розрахунок показників продуктивності праці на прикладі ЗАТ "ВЗПП - Мікрон"

  висновок

  додатки

  Вступ

  продуктивність працю документообіг ціна

  В даний час, з переходом економіки до ринкових відносин, підвищилася самостійність підприємств, їх економічна і юридична відповідальність. Все це значно збільшило роль аналізу їх фінансового стану: наявності, розміщення і використання грошових коштів.

  Результати аналізу фінансово-господарської діяльності дозволяють визначити причини незадоволеності фінансового стану підприємства і запропонувати способи їх усунення.

  Основною метою виробничо-професійної практики є закріплення, розширення, поглиблення і систематизація знань, отриманих при вивченні загально і спеціальних дисциплін, на основі вивчення діяльності підприємства галузі і придбання необхідних умінь і навичок практичної роботи за фахом.

  Завдання виробничо-професійної практики:

  1. Вивчити питання економіки, організації та управлінні виробництвом, структуру і функції апарату управління, систему управління підприємством і одного з цехів основного виробництва в сучасних умовах, особливості функціонування конкретного підприємства в умовах формування ринку.

  2. Отримати знання та первинні навички в області організаційно-управлінської діяльності в період роботи в якості дублера економіста на конкретному робочому місці.

  3. Розробити пропозицію і рекомендації щодо вдосконалення відповідного напряму діяльності конкретного структурного підрозділу або підприємства в цілому.

  Об'єктом проходження практики є ЗАТ "ВЗПП-Мікрон".

  1. Аналіз діяльності підприємства

  1.1 Загальна характеристика ЗАТ "ВЗПП-Мікрон"

  ЗАТ "ВЗПП-Мікрон" утворений в 2001 р. на базі кристалічного виробництва ВАТ "ВЗПП".

  В даний час підприємство спеціалізується на випуску та продажу кристалів логічних інтегральних мікросхем, біполярні транзистори і транзисторних матриць з прийманням "5" і "9" для внутрішнього ринку, кристалів діодів Шотткі, ультрашвидких діодів, MOSFEET з прийманням "1" і "5" для внутрішнього ринку, кристалів інтегральних мікросхем регуляторів напруги, операційних підсилювачів, компараторів для експорту; кристалів діодів Шотткі для експорту.

  Основним покупцем кристалів на внутрішньому ринку є складальне підприємство ВАТ "ВЗПП-С".

  Географія експортних продажів підприємства охоплює 9 країн світу.

  За номенклатурою та обсягами продажів діодів Шотткі ЗАТ "ВЗПП-Мікрон" є лідером російської електронної промисловості.

  За підсумками 2012 року співвідношення обсягів продажів на експорт і внутрішній ринок склало 80% і 20% відповідно.

  З підприємств Россі і СНД основними конкурентами є:

  - на внутрішньому ринку по продукції з прийманням "5" і "9" немає конкурентів; на зовнішньому ринку - УП "Завод Транзистор" м.Мінськ

  - по продукції з прийманням "1" - ВАТ "Кремній" г. Брянск

  - на зовнішньому ринку - УП "Завод Транзистор" м.Мінськ.

  ЗАТ "ВЗПП-Мікрон" має не тільки виробничою базою для випуску інтегральних мікросхем і напівпровідникових приладів, але і кваліфікованими кадрами для модернізації і розробки нової напівпровідникової продукції за своїми напрямками.

  На підприємстві функціонує і підтримується сертифікована система менеджменту якості. Сертифікат відповідності виданий міжнародною компанією BVQI, продовжується за результатами регулярних аудитів підприємства.

  ЗАТ "ВЗПП-Мікрон" також сертифікований в системах: "Военелектронсерт" і "військовий регістр".

  У 2005 році підприємство розпочало і успішно розвиває новий перспективний проект фаундріпроізводства діодів Шотткі на пластинах діаметром 150 мм з відомою міжнародною компанією IXYS.

  У 2012 році зросла кількість покупців, з якими працює підприємство на зовнішньому ринку. Воно склало 23 проти 17 в 2006 році.

  Одночасно зі збільшенням кількості клієнтів проведена переорієнтація від компаній-посередників до кінцевих виробникам корпусовані продукції.

  Основними напрямками діяльності ЗАТ "ВЗПП-Мікрон" є:

  - розробка і виробництво інтегральних мікросхем і елементів силової електроніки загального і спеціального застосування для внутрішнього ринку Россі;

  - модернізація, розробка та виробництво продукції для експорту в країни далекого зарубіжжя;

  - розширення номенклатури товарів, що випускаються в рамках спеціалізації підприємства за рахунок нових напрямків (TVS діоди, діоди Зенера, діодні матриці та ін.);

  - виконання НДДКР в інтересах підприємств ВПК і МО РФ.

  Головними факторами ризику є галузеві та макроекономічні ризики.

  За підсумками 2013 року світовий ринок напівпровідників виріс на 6,8%. Однак, як і в попередній рік позначився неоднорідне розвиток ринку за світовими регіонах. Так, Азіатсько-Тихоокеанський ринок виріс на 16,5%, ринок Північної та Південної Америки зріс на 4,3%, а ось ринки Японії і Європи впали на 3,7% і 0,4% відповідно. Ймовірно, тенденція прискореного розвитку Азіатсько-Тихоокеанського ринку напівпровідників збережеться і в 2014 році. За довгостроковим прогнозом компанії Future Horisons на період 2014-2020 років середньорічне зростання світового ринку напівпровідників складе 8%. У зв'язку з цим, а також внаслідок того, що основним ринком збуту ЗАТ "ВЗПП-Мікрон" є Азіатсько-Тихоокеанський регіон, несприятливих галузевих ризиків не передбачається.

  Підприємство розташоване в центральному регіоні Росії, не схильному до сейсмічної активності, повеней чи іншим ризикам, пов'язаним з географічним положенням. ЗАТ "ВЗПП-Мікрон" користується підтримкою адміністрації м Воронежа і Воронезької області.

  Макроекономічні ризики. Фінансові ризики. Ця група ризиків в основному визначається факторами

  - зростання тарифів і цін;

  - зростання інфляції;

  - зміцнення рубля

  і відноситься до числа основних макроекономічних ризиків. Одночасні процеси інфляції, зростання цін і зміцнення курсу рубля по відношенню до долара призводять до зростання виробничої собівартості і зменшення ціни продукції, що випускається в рублевому еквіваленті.

  Передбачувані дії в разі несприятливої ​​дії вказаних факторів

  - перехід на імпортні закупівлі найбільш дорогих матеріалів (кремній), які в рублевому вираженні будуть дешевші за російські;

  - поліпшення техніко-економічних показників продукції, що випускається за рахунок її модернізації (зменшення розміру кристала) і підвищення виходу придатних;

  - підвищення цін на продукцію, що реалізується на внутрішньому ринку Росії;

  - підвищення вартості на виконання НДДКР.

  Правові ризики. Дані ризики можуть настати:

  - при зміні чинного законодавства з погіршенням стану реального сектора економіки і експортерів;

  - при неправильному застосуванні та порушення чинного законодавства.

  Наступ першого фактора ризику малоймовірно, оскільки уряд РФ в останні роки стимулює розвиток реального сектора економіки і несировинних експортерів продукції.

  За 14 років існування ЗАТ "ВЗПП-Мікрон" придбав хороший досвід дотримання і вирішення правових питань чинного законодавства та валютного регулювання в зв'язку з чим даний ризик малоймовірний. У додатку 2 представлена ​​схема організаційної структури ВАТ "ВЗПП-Мікрон".

  1.2 Організація економічної роботи на підприємстві

  Структура економічної служби підприємства приведена на малюнку 2.

  Малюнок 1.2 - Структура економічної служби ЗАТ "ВЗПП-Мікрон"

  Положення про планово-економічному відділі

  I. Загальні положення

  Планово - економічний відділ є самостійним структурним підрозділом підприємства і підпорядковується безпосередньо заступнику директора з економічних питань (головному економісту).

  II. завдання

  1. Керівництво роботою з економічного планування на підприємстві, спрямованого на організацію раціональної господарської діяльності, виявлення і використання резервів виробництва з метою досягнення найбільшої економічної ефективності.

  2. Організація комплексного економічного аналізу діяльності підприємства і участь в розробці заходів щодо прискорення темпів зростання продуктивності праці, ефективного використання виробничих потужностей, матеріальних і трудових ресурсів, підвищенню рентабельності виробництва.

  3. Організація і вдосконалення внутрішньозаводського господарського розрахунку.

  4. Розробка проектів оптових і роздрібних цін на реалізовану продукцію і твердження внутрішньозаводських планово - розрахункових цін.

  III. структура

  Структуру і штати відділу затверджує директор підприємства відповідно до типових структурами апарату управління і нормативами чисельності фахівців і службовців з урахуванням обсягів робіт і особливостей виробництва.

  IV. функції

  1. В області планування

  1.1. Організація і загальне керівництво розробкою проектів перспективних і поточних планів підприємств згідно з контрольними цифрами, державними замовленнями, довготривалими економічними нормативами і лімітами, а також прямими замовленнями споживачів і органів матеріально - технічного постачання на продукцію (роботи, послуги):

  - підготовка пропозицій для затвердження керівництвом підприємства про порядок, строки і учасників (відділах, службах, цехах) розробки проектів планів;

  - розподіл виробничої програми між цехами і службами підприємства;

  - розгляд обґрунтувань і розрахунків проектів планів підрозділів підприємства;

  - забезпечення узгодженості і взаємної ув'язки планів цехів і служб підприємства;

  - складання проектів планів підприємства в цілому.

  1.2. Планування виробничо - господарської діяльності цехів та служб на основі затвердженого плану підприємства:

  - доведення річних і квартальних завдань цехам і службам за встановленим переліком показників;

  - участь в розробці річних, квартальних і місячних виробничих програм допоміжними і невиробничими цехами;

  - розгляд цехових планів, їх перевірка, внесення необхідних корективів.

  1.3. Внесення відповідних коригувань в плани підприємства та окремих підрозділів в разі зміни виробничо - господарської ситуації.

  2. В області організації планово - економічної роботи

  2.1. Підготовка необхідних матеріалів для розгляду проектів планів, підсумків роботи підприємства і цехів на постійно діючому виробничій нараді та засіданнях техніко-економічної ради підприємства.

  2.2. Організація госпрозрахунку на підприємстві:

  - розробка системи госпрозрахункових показників цехів і служб відповідно до специфіки їх роботи;

  - контроль за впровадженням і вдосконаленням госпрозрахунку в підрозділах підприємства;

  - участь в розробці положень з матеріального стимулювання.

  2.3. Організація роботи з нормування і ціноутворення на підприємстві:

  - систематизація нормативних витрат на виготовлення продукції; складання нормативних калькуляцій, контроль за внесенням до них усіх поточних змін;

  - участь в розробці прогресивних планових техніко-економічних норм і нормативів і доведення їх до цехів, відділів і служб підприємства;

  - розробка спільно з іншими службами підприємства відповідно до чинного законодавства проектів оптових і роздрібних цін і тарифів та подання їх на затвердження; розробка та подання на затвердження внутрішньозаводських цін; підготовка висновків щодо проектів оптових цін на продукцію, що поставляється підприємству продукцію;

  - розробка цінників, що застосовуються при плануванні та обліку; здійснення аналізу цін, виявлення збиткових і високорентабельних виробів, розробка заходів з ліквідації збитковості, в разі необхідності внесення пропозицій про перегляд цін на високорентабельні вироби, підготовка і подання для затвердження нових цін всіх необхідних матеріалів.

  2.4. Організація розробки заходів з ефективного використання виробничих потужностей основних і оборотних фондів, матеріальних і трудових ресурсів, щодо використання всіх резервів виробництва.

  2.5. Організація розробки заходів по виконанню і перевиконанню встановлених планових завдань.

  3. В області аналізу і оперативно - статистичного обліку

  3.1. Контроль за виконанням цехами та службами підприємства річних, квартальних, місячних, декадних і добових планів і завдань.

  3.2. Організація і керівництво роботою з комплексного, економічного аналізу виробничо - господарської діяльності підприємства.

  3.3. Складання спільно з бухгалтерією пояснювальної записки до річного звіту, участь в балансовій комісії за підсумками діяльності підприємства.

  3.4. Подання необхідних узагальнюючих матеріалів і довідок за результатами аналізу виробничо - господарської діяльності підприємства.

  3.5. Контроль за правильністю вироблених відповідними службами та цехами підприємства розрахунків економічної ефективності впровадження нової техніки, раціоналізаторських пропозицій та інших організаційно - технічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності виробництва, надійності і якості продукції, розвиток спеціалізації і кооперування, механізацію інженерної та управлінської праці.

  3.6. Участь в організації постійно діючих комплексних груп контрольно-ревізійної роботи з представників різних підрозділів підприємства.

  3.7. Організація статистичної звітності підприємства:

  - збір необхідних матеріалів, узагальнення, підготовка і подання статистичної звітності в строки та за формами, встановленими Держкомстатом;

  - контроль за якістю всієї статистичної звітності на підприємстві;

  - систематизація статистичних матеріалів і складання довідок по статистичної звітності.

  4. В області методологічної роботи

  4.1. Методичний посібник, розробка форм і документації, порядку та строків проведення робіт по:

  - техніко-економічного планування;

  - оперативно - виробничого планування (спільно з виробничо - диспетчерськими службами підприємства);

  - внутризаводскому господарському розрахунку (спільно з головною бухгалтерією);

  - обліку і аналізу результатів виробничо - господарської діяльності (спільно з головною бухгалтерією);

  - розрахунками економічної ефективності;

  - статистичної звітності.

  4.2. Вивчення і поширення передового досвіду планово - економічної роботи, оперативного обліку та аналізу господарської діяльності цехів та служб підприємства.

  4.3. Спільно з відділом технічного навчання і підготовки кадрів організовує економічне навчання з метою підвищення кваліфікації працівників усіх економічних служб підприємства.

  V. Права

  1. Вимагати від відповідних відділів, цехів і служб підприємства уявлення матеріалів (звітів за встановленими формами, довідок і т. Д.), Необхідних для здійснення роботи, що входить в компетенцію планово-економічного відділу.

  2. Перевіряти і підтверджувати кошторису, розрахунки економічної ефективності, калькуляції, складені іншими відділами і цехами підприємства.

  3. Залучати до участі при розробці плану і окремих завдань інші відділи за належністю і економістів цехів і служб.

  4. Давати вказівки відділам, службам і цехах за методикою техніко-економічних розрахунків обліку і планування, проводити відповідні наради, представляти підприємство у вищих та інших організаціях з питань, що стосуються планування виробничо - господарської діяльності, розробки цін на продукцію, виготовлену підприємствами, а також по статистичної звітності.

  5. Вказівки планово - економічного відділу в межах функцій, передбачених цим Положенням, є обов'язковими до керівництва та виконання цехами, відділами та службами підприємства.

  VI. відповідальність

  1. Всю повноту відповідальності за якість і виконання покладених цим Положенням функцій несе начальник відділу,

  2. Ступінь відповідальності інших працівників встановлюється посадовими інструкціями.

  Виробнича структура дослідного заводу

  Таблиця 1.1 Виробнича структура дослідного заводу концерну ЗАТ "ВЗПП-Мікрон" за 2013 р

  Найменування цеху

  чисельність

  Кількість встановленого обладнання

  всього

  % Від виробленого

  всього

  % Від виробленого

  602

  104

  31

  101

  29

  603

  93

  28

  58

  16

  604

  43

  13

  103

  29

  605

  27

  8

  48

  14

  633

  64

  20

  44

  12

  Разом

  331

  100

  354

  100

  Визначення порядку формування асортиментного плану на підприємстві

  Асортиментний план на підприємстві не складається. Замовлення на виробництво концерн отримує від Міноборони РФ і зарубіжних замовників.

  Роль маркетингової служби

  Маркетинговою службою на підприємстві ВАТ "ВЗПП-Мікрон" є зовнішньоторговельна фірма.

  Зовнішньоторговельна фірма ВАТ "ВЗПП-Мікрон", в подальшому ВТФ, є функціональною службою і структурним підрозділом ВАТ "ВЗПП-Мікрон" і здійснює всі види зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства Російської Федерації без утворення юридичної особи.

  ВТФ підпорядковується безпосередньо директору інституту; а з організаційних питань - заступнику директора по режиму.

  Свою діяльність ВТФ здійснює від імені і за дорученням інституту.

  ВТФ має штампи і бланки зі своїми найменуваннями.

  Питання забезпечення режиму роботи ВТФ контролюються відповідними службами інституту.

  Основні завдання ВТФ

  · Організація міжнародного співробітництва із зарубіжними партнерами в області розробки, виробництва апаратури, окремих вузлів, блоків та комплектуючих виробів рухливого радіозв'язку (для різних галузей народного господарства, в тому числі спецтехніки).

  · Розвиток експорту товарів і послуг, пропонованих інститутом, організація технічного обслуговування техніки, що експортується, а також організація іноземного туризму.

  функції ВТФ

  · Вивчення та аналіз кон'юнктури світового ринку, визначення найкращих умов експорту товарів і послуг.

  · Систематичне вивчення і аналіз досягнень зарубіжної науки і техніки, напрямків науково-технічного прогресу, патентних і ліцензійних матеріалів, досвіду експлуатації за кордоном вітчизняної техніки, а також її зарубіжних аналогів.

  · Вироблення пропозицій щодо підвищення якості та конкурентоспроможності товарів, що експортуються.

  · Участь в підготовці планів розвитку інституту.

  · Розробка і проведення рекламних компаній та інших заходів, що сприяють розширенню експорту товарів і послуг.

  · Організація участі інституту на міжнародних ярмарках і виставках.

  · Підготовка пропозицій щодо відрядження фахівців інституту за кордон, керівництво діяльністю фахівців, які направляються в установленому порядку за кордон для реалізації завдань в рамках міжнародного співробітництва.

  · Організація прийому в інституті іноземних фахівців.

  · В установленому порядку ведення оперативного і статистичного обліку.

  · Розробка і проведення заходів, спрямованих на забезпечення схоронності закріплених за ВТФ приміщень, товарно-матеріальних цінностей і документації.

  1.2.1 Схема документообігу ВЕО

  1. Зовнішній документообіг

  ВЕО направляє:

  - стороннім організаціям: договори, протоколи договірних цін, заявки на поставку продукції, нормативні документи вищестоящих організацій, акти про приймання робіт;

  - вищим організаціям і органам статистики: звіти про чисельність, заробітної плати і рух працівників, звіти про виконання плану по НДДКР;

  - органам місцевого самоврядування: довідки за чисельністю, довідки по заробітній платі;

  - замовникам і соисполнителям: договору, відомості виконання протоколів договірних цін, листування за договорами, документи про проведення НДДКР (тільки замовникам).

  3. Внутрішній документообіг

  Таблиця 1.2 Внутрішній документообіг ВЕО

  Найменування підрозділу

  Вхідна інформація в ВЕО

  Вихідна інформація з ВЕО

  1. Бухгалтерія

  Відомості по заробітній платі, звіт за чисельністю, виконання кошторису накладних витрат, калькуляція фактичної вартості на замовлення.

  Бланки замовлень на виконання НДДКР, постачання продукції, на виконання внутрішніх робіт, кошториси, копії актів приймання.

  2. Фінансовий відділ

  3. Відділи-темодержателі

  Довідки про отримані аванси, розрахунки за виконані роботи.

  Проекти протоколів договірних цін, звіти по чисельності, по праці, тематичний звіт про виконання НДДКР.

  Картки на відкриття замовлень, копії фінансових та технічних актів про приймання.

  Бланки замовлень на виконання НДДКР, внутрішньогосподарських замовлень, серійних поставок.

  При опитуванні 11 фахівців були виділені наступні фактори, в значній мірі впливають на ступінь задоволеності і незадоволеності роботою: взаємини з підлеглими, сама робота, клімат в колективі, взаємини з керівництвом, визнання, умови роботи, заробітна плата.

  Доведення плану виробництва по цехах підприємства

  Виробничо-диспетчерський відділ складає план по виробництву, а потім діловод роздає виробничу програму начальникам цехів.

  Розрахунок плану собівартості наведено в Додатку 1.

  Кошторис витрат на виробництво за статтями калькуляції та елементами витрат
  Таблиця 1.3 Виконання кошторису витрат ЗАТ "ВЗПП-Мікрон" за 2014 р

  № п / п

  елементи витрат

  2012 р
  факт.затр.,

  %

  2013.

  план,%

  факт. (По осн. Увазі деят.),%

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  7

  Матеріали і напівфабрикати (за вирахуванням відходів)
  Паливо і енергія з боку
  Фонд оплати праці Відрахування на соц. потреби

  Витрати по роботах, що виконуються сторонніми організаціями та підприємствами


  Амортизація основних засобів

  Інші витрати


  29,3

  1,8

  35

  11,4

  15,7

  1,4

  5,4


  41,1

  1,2

  27,4

  7,0

  21,0

  0,9

  1,4


  42,2

  1,2

  24,5

  6,4

  21,6

  1,0

  3,1

  Разом витрат на виробництво

  100

  100

  100

  1.2.2 Характеристика накладних витрат

  На підприємстві ВАТ "ВЗПП-Мікрон" загальновиробничі і загальногосподарські витрати об'єднані в одну групу - накладні витрати.

  Номенклатура статей накладних витрат:

  1. Витрати на оплату праці:

  - витрати на оплату праці працівників апарату управління, працівників загальнотехнічних і загальногосподарських служб.

  2. Відрахування на соціальні потреби:

  - відрахування на соціальні потреби від витрат на оплату праці зазначених працівників.

  3. Утримання та ремонт будівель, споруд та обладнання:

  - вартість мастильних, обтиральних та інших матеріалів, необхідних для догляду за обладнанням і змісту його в робочому стані; вартість запасних частин для експлуатаційних потреб; витрати на оплату праці робітників, які обслуговують обладнання, і відрахування на соціальні "потреби"; вартість рухової електроенергії, пара, стиснутого повітря і т.д .;

  - витрати на освітлення, опалення будівель і приміщень, водопостачання і каналізацію;

  - витрати на утримання в належному санітарному стані будівель, споруд, приміщень та інвентарю;

  - витрати некапітального характеру з благоустрою території (в межах відведеного у встановленому порядку для науково-виробничої (основний) діяльності наукової організації земельної ділянки (ділянок));

  - витрати на метрологічне забезпечення обладнання, оплата за перевірку, атестацію і таврування приладів, випробувального обладнання, ваг та іншої апаратури;

  - ремонт основних засобів, включаючи витрати на оплату праці робітників, які виробляють ремонт, відрахування на соціальні потреби, вартість запасних частин і матеріалів, витрачених на ремонт;

  - плата за оренду окремих об'єктів основних виробничих засобів, а також витрати на їх капітальний ремонт, вироблений відповідно до договору за рахунок орендаря;

  - поточні витрати, пов'язані з експлуатацією та ремонтом фондів природоохоронного призначення; витрати з поховання екологічно небезпечних відходів; оплата послуг сторонніх організацій за прийом, зберігання та знищення екологічно небезпечних відходів, очищення стічних вод, інші види поточних природоохоронних витрат;

  - оплата послуг сторонніх підприємств і організацій по утриманню та ремонту будівель, споруд, обладнання та інвентарю.

  4. Амортизація на повне відновлення основних засобів:

  - амортизаційні відрахування на повне відновлення, нараховані виходячи з балансової вартості основних засобів і затверджених в установленому порядку норм, включаючи і прискорену амортизацію їх активної частини, вироблену відповідно до законодавства Російської Федерації.

  5. Витрати з винахідництва та раціоналізації:

  - виготовлення та випробування моделей і зразків за винаходи та раціоналізаторські пропозиції;

  - оплата праці винахідників і раціоналізаторів, інших працівників з розробки технічної документації, виготовлення та випробування моделей, макетних і дослідних зразків і організації виробництва (крім робіт, які виконуються в порядку службового завдання);

  - виплата винагород авторам винаходів і раціоналізаторських пропозицій;

  - виплата премій за сприяння винахідництва та раціоналізаторства;

  - оплата робіт по проведенню експертиз, складання та оформлення заявочних матеріалів на відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції (крім робіт, які виконуються в порядку службового завдання);

  - оплата робіт, пов'язаних з підготовкою матеріалів для патентування винаходів за кордоном;

  - організація виставок, оглядів і конкурсів з винахідництва і раціоналізаторства, оплата праці залучених для цієї роботи осіб.

  6. Витрати на науково-технічну інформацію і сертифікацію продукції:

  - витрати на оплату праці працівників науково-технічної бібліотеки, інформаційних і патентно-ліцензійних служб (підрозділів) і відрахування на соціальні потреби;

  - придбання книг і періодичних видань, патентно-технічної інформації та літератури з винахідництва, придбання книг і періодичних видань, палітурка книг, зміст бібліотечного інвентарю і бібліотечної техніки; науково-бібліографічна робота; комплектування та обробка патентно-інформаційного фонду; інші витрати по утриманню науково-технічної бібліотеки та патентно-інформаційного фонду;

  - друкарські витрати по виданню наукових праць, патентно-технічної інформації та літератури з винахідництва;

  - оплата робіт з обов'язкової сертифікації продукції.

  7. Витрати на охорону праці:

  - витрати некапітального характеру на обслуговування працівників наукової організації в частині створення для них необхідних санітарно-гігієнічних умов, а також витрати з охорони праці та техніки безпеки.

  8. Витрати на охорону:

  - витрати на заробітну плату і відрахування на соціальні потреби працівників охорони, які у штаті наукової організації; витрати на службові відрядження працівників охорони, які у штаті наукової організації;

  - витрати на оплату позавідомчої і пожежної охорони системи МВС Російської Федерації та інших видів охорони, яка не перебуває в штаті наукової організації і наданої за договорами;

  - витрати на утримання та експлуатацію будівель, приміщень, споруд, засобів сигналізації, спеціальних автомобілів, іншої техніки та спеціальних засобів, що використовуються в охороні об'єктів.

  9. Витрати на підготовку і перепідготовку кадрів:

  - виплата працівникам наукової установи в передбачених законодавством України випадках середньої заробітної плати за основним місцем роботи під час їх навчання з відривом від роботи в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

  - оплата праці кваліфікованих робітників, які не звільнених від основної роботи, за навчання учнів та підвищення кваліфікації робітників;

  - оплата відпусток із збереженням заробітної плати, які надаються відповідно до законодавства Російської Федерації особам, які успішно навчаються у вечірніх і заочних вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, у заочній аспірантурі, у вечірніх (змінних) і заочних загальноосвітніх школах, у вечірніх (змінних) професійно -технічних училищах, а також вступникам до аспірантури з відривом та без відриву від виробництва; оплати їх проїзду до місця навчання і назад, передбаченої законодавством Російської Федерації;

  - витрати на заробітну плату і відрахування на соціальні потреби працівників аспірантури і викладачів, стипендії аспірантам, посібники для придбання наукової літератури, витрати з підготовки захистів і захисту дисертацій, включаючи витрати по виконанню тем дисертаційних робіт здобувача наукового ступеня поза аспірантурою; оплата в установленому законодавством Російської Федерації порядку творчих відпусток здобувачам наукового ступеня; інші витрати, пов'язані з діяльністю аспірантури.

  10. Податки, збори, платежі та інші обов'язкові відрахування:

  - передбачені законодавством Російської Федерації податки, платежі та інші відрахування, в т. Ч. В спеціальні позабюджетні фонди, відповідно до законодавства Російської Федерації включаються до собівартості науково-технічної продукції.

  11. Представницькі витрати:

  - витрати наукової організації з прийому та обслуговування представників інших підприємств, організацій і установ (включаючи іноземні), які прибули для переговорів з метою підтримки ділового співробітництва, а також учасників, запрошених на засідання Ради (Правління) наукової установи або ревізійної комісії за нормами, встановленими законодавством Російської Федерації.

  12. Витрати на відрядження:

  - витрати на відрядження за встановленими законодавством Російської Федерації нормам працівників апарату управління, загальнотехнічних і господарських служб.

  13. Інші витрати:

  - витрати по участі наукової організації у виставках на території Російської Федерації або за кордоном, крім вартості експонатів цих виставок у випадках, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України;

  - витрати на утримання і обслуговування вузлів зв'язку, телефонних і радіостанцій, комутаторів, телетайпів, установок диспетчерських і інших видів зв'язку, що використовуються і значаться на балансі наукової організації; витрати на оренду зазначених видів зв'язку або оплату відповідних послуг, що надаються іншими підприємствами і організаціями; поштово-телеграфні витрати апарату управління, загальнотехнічних і господарських служб;

  - витрати на утримання і обслуговування обчислювальних центрів і обчислювальної техніки, яка використовується і числиться на балансі наукової організації; витрати на оплату відповідних робіт (включаючи супровід програмних засобів), які виконуються за договорами з обчислювальними центрами, машинолічильна станція і бюро, які не перебувають на балансі даної наукової організації; або з іншими підприємствами, установами та організаціями, з якими укладені такі договори (в тому випадку, якщо ці витрати неможливо віднести на конкретний договір (замовлення);

  - оплата консультаційних, інформаційних, юридичних та аудиторських послуг; витрати на стеклографіческіе, типографические і палітурні роботи; на утримання та експлуатацію машинописної, розмножувальної та іншої оргтехніки;

  - витрати на придбання канцелярського приладдя, бланків обліку, звітності та інших документів;

  - витрати по переїзду і підйомні, які виплачуються працівникам наукової організації відповідно до законодавства Російської Федерації про гарантії і компенсації при перекладі, прийомі знову і направленні на роботу в інші місцевості;

  - витрати по оплаті проїзду до місця відпочинку і назад відповідно до законодавства Російської Федерації працівників наукових організацій, розташованих в районах Крайньої Півночі, прирівняних до них місцевостях і віддалених районах Далекого Сходу;

  - витрати, пов'язані з наймом службових пасажирських автомобілів в підприємствах і організаціях;

  - витрати на виплату компенсації за встановленими законодавством Російської Федерації нормам відшкодування за використання особистих легкових автомобілів для службових поїздок, пов'язаних з управлінням;

  - знос по нематеріальних активів; передбачені законодавством Російської Федерації витрати, пов'язані з набором робочої сили, включаючи оплату випускникам середніх спеціальних професійно-технічних училищ і молодим фахівцям, які закінчили вищу або середню спеціальну навчальний заклад, проїзду до місця роботи, а також відпустки перед початком роботи;

  - витрати з транспортування працівників до місця роботи і назад у напрямках, що не обслуговуються пасажирським транспортом загального користування; додаткові витрати, пов'язані із залученням на договірній основі з місцевими органами виконавчої влади коштів підприємств для покриття витрат по перевезенню працівників місцевого, міського транспорту загального користування (крім таксі) понад суми, визначених виходячи з діючих тарифів на відповідні види транспорту;

  - пристрій в складських приміщеннях стелажів і т.п. Витрати, які не передбачені за рахунок капітальних вкладень; платежі відповідно до законодавства Російської Федерації з обов'язкового страхування майна наукової організації, який обліковується в складі виробничих фондів;

  - платежі по обов'язковому страхуванню окремих категорій працівників наукової організації, зайнятих у виробництві відповідних видів науково-технічної продукції, в т. Ч. Особливо небезпечних випробувань і досліджень відповідно до законодавства Російської Федерації; виплати за каліцтво за позовами, оплата лікарняних листів з нещасних випадків і в порядку регресу;

  - платежі за відсотками за кредит банків в межах облікової ставки, яка встановлюється Центральним банком Російської Федерації, збільшеної на 3 пункти, і витрати на оплату відсотків по кредитах постачальників (виконавців робіт, послуг) за придбання товарно-матеріальних цінностей (проведення робіт, надання послуг сторонніми підприємствами);

  - оплата послуг банків по здійсненню операцій, пов'язаних з виробництвом і реалізацією науково-технічної продукції; витрати на проведення науково-технічних конкурсів та експертиз;

  - інші витрати, що підлягають включенню до собівартості науково-технічної продукції.

  1.2.3 Основні види цін на продукцію підприємства

  На підприємстві ВАТ "ВЗПП-Мікрон" використовуються такі види цін:

  - фіксовані;

  - відшкодовують витрати;

  - стимулюючі;

  - орієнтовні (уточнюються).

  Але найчастіше застосовуються орієнтовні і фіксовані.

  1.2.4 Формування фонду заробітної плати і його розподіл

  Планування, облік і звітність ФЗП здійснюється за структурними підрозділами підприємства, до яких відносяться НТК (науково-технічний комплекс), КНТО (комплексне науково-технічне відділення), НТО (науково-технічне відділення), КО (конструкторське відділення), самостійні відділи, сектори , цеху.

  Залежно від розв'язуваних завдань і виконуваних функцій структурних підрозділів підприємства розділені на групи:

  I - науково-технічні підрозділи. До них відносяться підрозділи-темодержателі і спеціалізовані підрозділи, безпосередньо беруть участь у виконанні НДДКР або надання послуг;

  II - загальнотехнічні підрозділи, які беруть участь у виконанні НДДКР (надання послуг), а також забезпечують їх виконання;

  III - цеху підприємства;

  IV - функціональні служби підприємства та адміністративно-управлінські підрозділи.

  Відповідальність за повноту, достовірність та строки подання планових і звітних документів (планів-звітів з праці, протоколів і списків для нарахування ФОП, відомості витрат робочого часу і розподілу заробітної плати) несе керівник відповідного підрозділу, який представив ці документи.

  Формування і використання ФЗП

  Формування ФЗП всіх структурних підрозділів підприємства здійснюється за рахунок собівартості виконуваних замовлень.

  Плановий ФЗП визначається:

  - для підрозділів I, II і III груп з планового ФЗП безпосередніх виконавців виходячи з квартального госпрозрахункового плану підрозділу і планового ФЗП працівників, що не відносяться до безпосередніх виконавців;

  - для підрозділів IV групи:

  а) для відділів і цехів функціональних служб підприємства, які забезпечують основне виробництво, - виходячи з штатних розкладів і штатних нормативів на допоміжних робітників і заробітної плати керівників підрозділів.

  В плановий ФЗП цехів, які забезпечують основне виробництво, включається заробітна плата безпосередніх виконавців цих підрозділів відповідно до квартальних госпрозрахунковим планам, оформленим за формою 12 (Додаток 2).

  б) для підрозділів АУП - виходячи з штатних розкладів.

  Граничне значення планового ФЗП по підприємству (Фобщ) визначається виходячи з суми планового ФЗП безпосередніх виконавців по проведеним замовленнями (Фтем) з урахуванням коефіцієнта К, що визначає ставлення ФЗП всього персоналу підприємства до ФЗП безпосередніх виконавців:

  Фобщ = Фтем * До

  Граничне значення планового ФЗП працівників, що не відносяться до безпосередніх виконавців (накладніков) Фнакл визначається:

  Фнакл = Фобщ - Фтем = Фтем * К - Фтем = Фтем (К-1)

  Для складання квартальних Пална з праці (форми 21 і 22) і розрахунку планового ФЗП ПЕО готує:

  * До 5 числа місяця, що передує планованому кварталу:

  - штатні розписи АУП по всім підрозділам підприємства;

  - перелік працівників підприємства по підрозділах, заробітна плата яких відноситься на накладні витрати;

  - штатні нормативи на допоміжних робочих, дані про середньомісячну заробітну плату основних і допоміжних робітників;

  * Щомісяця, до 10 числа узагальнює розрахунок завантаження по підприємству і передає до відділу 113 для визначення величини заробітної плати керівників (директора підприємства, заступників директора, головного інженера, заступників головного інженера, головного бухгалтера, начальників НТК, КНТО, НТО, КО, начальників відділів і цехів).

  Одночасно з розрахунком завантаження передає до відділу 113 дані про середню заробітну плату по підприємству в цілому для розрахунку величини заробітної плати.

  Положення про преміювання робітників-відрядників і почасових інституту

  Це Положення вводиться для посилення матеріальної зацікавленості робітників у підвищенні продуктивності праці, забезпеченні якості та скорочення термінів виготовлення виробів (виконання робіт) відповідно до встановленої системою оплати праці робітників.

  Положенням передбачається преміювання основних робітників-відрядників і почасових всіх професій як окремих, так і колективів і бригад за якісне виконання в установлений строк і перевиконання нормованих завдань (обсягів) робіт. Преміювання робітників служб технічного контролю здійснюється тільки за якісні показники продукції (робіт).

  Допоміжні робітники преміюються за якісне і своєчасне виконання робіт (завдань) з урахуванням виконання плану ділянками, змінами, цехами, відділами, які вони обслуговують.

  Робітники, зайняті на ремонті технологічного та іншого обладнання, а також машин і механізмів преміюються за якісне виконання в установлений строк і достроково ремонтних та інших робіт.

  Розмір премії з фонду оплати праці встановлюється основним робочим-відрядникам всіх професій до 40% відрядного заробітку, основним і допоміжним робочим-почасових до 50% тарифної сітки, контролерам ОТК до 60%. Розмір премії з фонду оплати праці робітникам усіх професій філії НПЦАУС встановлюється до 400%.

  Підставою для нарахування премії є виконання змінних завдань, оформлених в установленому порядку. Розмір премії може бути зменшений при невиконанні змінних завдань за підсумками роботи за місяць і за наявності порушень перерахованих в Додатку 3 (ПЕРЕЛІК порушень виробничої та трудової дисципліни при наявності яких робочі частково або повністю позбавляються премій).

  Адміністрація підрозділів організують належний облік показників преміювання. Зменшення розміру премії адміністрація оформлює розпорядженням по цеху, якщо зниження розміру премії пов'язано з п.1, п.2, п.6 Додатки 3, то відсоток зниження премії адміністрація визначає за погодженням з начальником ВТК.

  Премія окремим робочим, колективам робітників і членам бригад в межах загальної нарахованої суми визначається диференційовано, після нарахування зарплати за відрядними розцінками, тарифними ставками згідно з виконаним госпрозрахунковим планом цеху, дільниці, відділу, особистим внеском і максимальними розмірами не обмежується. Робітники, які працюють на самоконтролі і отримали право ставити на свою продукцію особисте клеймо, преміюються додатково в межах ФОП підрозділів в розмірі 5% відрядного заробітку (тарифної ставки).

  У всіх підрозділах інституту, де є робочі, на підставі даного Положення, розробляються свої Положення про преміювання робітників, які узгоджуються з начальником ВТК, де вказуються показники, за які проводиться преміювання та розміри премій стосовно специфіки роботи даного підрозділу, при цьому неодмінно враховуються:

  Завантаження підрозділів на 100 і більше відсотків, виконання передбачених планів (обсягів робіт) у встановлені терміни, професії, складність робіт, інтенсивність праці та ін .; крім того, з утворюється економії ФОП підрозділів, розмір премії робітникам може бути збільшений за перевищення показників преміювання, встановлених Положеннями про преміювання робітників в підрозділах.

  Премія робочим нараховується за місячними результатами роботи за фактично відпрацьований час з ФОП відповідного підрозділу.

  Премія робочим затверджується начальниками відповідних підрозділів за поданням старших майстрів, майстрів або інших посадових осіб, узгоджується з цехкому, профбюро, начальником БТК (там, де ними контролюється якість) і відділом № 103.

  Робітникам, які пропрацювали неповний місяць у зв'язку з призовом до Російської Армії, переведенням на іншу роботу, вступом до навчального закладу, виходом на пенсію, звільненням за скороченням штатів та з інших поважних причин, виплата премій проводиться з розрахунку часу, фактично відпрацьованого ними в даному місяці (обліковому періоді).

  Премія виплачується при видачі заробітної плати за минулий місяць.

  На підприємстві застосовуються такі види стимулювання:

  1. Матеріальне стимулювання: премії, путівки на базу відпочинку.

  2. Нематеріальні стимулювання: подяку, похвала, присудження звання "Заслужений працівник".

  1.2.5 Планування використання виробничої потужності підприємства

  Виробнича потужність на підприємстві ЗАТ "ВЗПП-Мікрон" планується на квартал.

  Приклад розрахунку виробничої потужності наведено в таблиці 4.

  Чисельність надається цехами. Відсоток втрат в залежності від кварталу дорівнює: 1 квартал - 12%; 2 квартал - 14%; 3 квартал - 19%; 4 квартал - 11%.

  Кількість робочих годин в кварталі і по місяцях береться з виробничого календаря (Додаток 4).

  Кількість осіб / год в кварталі = Чисельність з урахуванням втрат * Кількість годин

  Аналогічно розраховується кількість осіб / год по місяцях.

  У кожному цеху існує свій коефіцієнт перекладу.

  Потужність н / год = Кількість осіб / год * Коеф. втрат.

  Таблиця 1.4 Розрахунок потужності дослідного заводу на 3 квартал 2013 р

  цех

  показник

  605

  602

  604

  633

  603

  Чисельність основних робітників, чол.

  27

  104

  43

  64

  93

  Відсоток втрат,%

  19

  19

  19

  19

  19

  Чисельність з урахуванням втрат, чол.

  22

  84

  35

  52

  75

  Кількість осіб / год в кварталі (520)

  11440

  43680

  18200

  27040

  39000

  В т.ч. Липень (168,25)

  3702

  14133

  5889

  8749

  12619

  Август (184,75)

  4064

  15519

  6466

  9607

  13856

  Вересень (167)

  3674

  14028

  5845

  8684

  12525

  коефіцієнт перекладу

  1

  1,5

  1,3

  1,4

  1,2

  Потужність н / год, всього

  11440

  65520

  23660

  37856

  46800

  У т.ч. липень

  3702

  21200

  7655

  12248

  15143

  Серпень

  4064

  23278

  8406

  13450

  16627

  вересень

  3674

  21042

  7599

  12158

  15030

  Планування технічного і організаційного розвитку

  Плани технічного переозброєння складаються в проектному управлінні.

  У таблиці 1.5 представлений план технічного переозброєння ВНИИС на 2013 рік.

  Таблиця 1.5 - План технічного переозброєння ВНИИС на 2013 рік

  ПЛАН технічного переозброєння ВНИИС на 2013 рік

  № п / п

  напрямки переозброєння

  Сума витрат (тис.руб.)

  Всього за рік, джерело фінансування

  1 кв.

  2 кв.

  3 кв.

  4 кв.

  1

  Технологічне обладнання, в тому числі і випробувальне (додаток А і Б)

  25000 Федеральний бюджет

  3112

  8711,74

  7650,4

  5525,86

  2

  Контрольно-вимірювальна база (додаток В)

  7215,0 Чистий прибуток

  1567

  2181

  один тисяча сімсот тридцять дві

  тисяча сімсот тридцять-п'ять

  3

  СВТ, мережеве обладнання та САПР, в т.ч. копіювальна техніка (за заявками підрозділів)

  10500 Амортизація

  3000

  2500

  2500

  2500

  ВСЬОГО:

  42715

  7679

  13392,7

  11882

  9760,86

  1.2.6 Формування плану по прибутку і рентабельності

  План по прибутку підприємства складається ВЕО за формою 25 на підставі укладених договорів з замовниками виходячи з величини прибутку, певною структурою договірної ціни і затверджується директором підприємства.

  Прибуток від реалізації НТП включається в план в тому періоді, в якому відповідно до умов договору передбачається складання і оплата замовником НТП.

  Крім того, по роботах з тривалістю етапів більше 6 місяців, забезпечених авансами замовників або кредитами банків, в план по прибутку включається нереалізований прибуток. Розмір нереалізованого прибутку визначається відповідно використаному плановому ФЗП по етапу. ВЕО передає в бухгалтерію підприємства виписки з плану по прибутку по закінчених стадій (етапів) і етапам, за якими нараховано нереалізований прибуток.

  Величина фактичного прибутку від реалізації НТП визначається як різниця між фактичною виручкою про реалізацію НТП і її фактичною собівартістю. Підставою для утворення фактичного прибутку є акт здачі-приймання НТП і надходження коштів на розрахунковий рахунок підприємства за закінченою роботі.

  Контроль за звітними даними по прибутку здійснює бухгалтерія підприємства.

  Дані про фактичного прибутку, отриманої за закінченою темі (замовлення) в звітному періоді, відображаються в квартальному госпрозрахунковому звіті підрозділу-темодержателя.

  Первинними документами для включення в звіт даних по прибутку є:

  - акт здачі-приймання НТП;

  - відомості фінансового відділу про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства;

  - картка обліку фактичних витрат по темі.

  Щорічно з замовниками на науково-технічну продукцію узгоджуються економічні нормативи, які застосовуються при формуванні договірних цін:

  - Середня заробітна плата;

  - відрахування на соціальні потреби;

  - накладні витрати;

  - рентабельність.

  Бізнес-планування на підприємстві

  Бізнес-планування на підприємстві немає. Держава проводить конкурс серед підприємств виробляють військову техніку. Підприємство-переможець отримує замовлення від держави на виробництво продукції.

  Система техніко-економічних показників діяльності підприємства

  У ВАТ "ВЗПП-Мікрон" застосовуються такі техніко-економічні показники, що відображають діяльність підприємства: обсяг виконаних робіт, рентабельність, середня заробітна плата, середньооблікова чисельність. У таблиці 1.6 наведено динаміку основних техніко-економічних показників.

  Таблиця 1.6 Динаміка основних техніко-економічних показників

  Найменування показника, одиниця виміру

  2011 рік

  2012 рік

  2013 рік

  план

  факт

  план

  факт

  план

  факт

  Обсяг виконаних робіт, млрд.руб.

  1,01

  1,03

  1,3

  1,34

  2,26

  2,38

  Рентабельність,%

  14

  11

  10

  Середня заробітна плата, тис.руб.

  5,0

  5,3

  6,6

  6,8

  8,5

  8,9

  Середньооблікова чисельність, чол.

  4885

  4900

  5103

  5100

  5288

  5300

  Оформлення тематичного плану

  На основі пропозицій формується тематичний план по підприємству. В тематичний план включаються роботи за контрактами (договорами) та їх проектів, що переходять з попереднього року або починаються в планованому році, а також роботи, що фінансуються за рахунок власних коштів, на підставі наказів по підприємству.
  Тематичний план по підприємству, підписаний начальником ВЕО і завізований заступниками Ген. директора з наукової роботи, підписується Ген. директором. Тематичний план коригується щоквартально протягом року шляхом заміни.

  1.3 Характеристика фінансового відділу

  На підприємстві ЗАТ "ВЗПП-Мікрон" фінансовий відділ підпорядковується заступнику ген. директора з економіки та фінансів. Структура фінансового відділу представлена ​​на малюнку 3.

  Малюнок 3 - Структура фінансового відділу

  Бюро касових операцій здійснює касові операції.

  Бюро фінансово-розрахункових операцій займається оформленням платіжних документів в банку, роботою з банківськими виписками, урахуванням використання коштів за день, місяць і будь-який звітний період.

  Бюро розрахунків із замовниками та контрагентами здійснює функції обліку договорів з замовниками і контрагентами і прогнозування надходження грошових коштів.

  Бюро кредитних операцій займається оформленням кредитних договорів та договорів застави, а також здійснює валютні операції.

  Бюро по внутрішньокорпоративної фінансової діяльності веде реєстр власників іменних цінних паперів ВАТ "ВЗПП-Мікрон", а також займається вексельним обігом.

  Фінансовий відділ заповнює наступні розрахунково-касові документи: прибуткової касовий ордер, видатковий касовий ордер і заявку на отримання грошових коштів в банку. Форми розрахунково-касових документів представлені в Додатку 10.

  Фінансовий відділ здійснює часткове страхування майна, страхування автопарку, страхування майна з метою кредитування, а також, якщо працівник відправляється на випробування виробів небезпечне для життя, фінансовий відділ здійснює страхування життя робітника.

  На підприємстві застосовуються дві форми кредитування:

  1. Оформлення овердрафтів.

  2. Оформлення кредитних ліній.

  Овердрафт - особлива форма надання короткострокового кредиту клієнту банку в разі, коли величина платежу перевищує залишок коштів на рахунку клієнта. У цьому випадку банк списує кошти з рахунку клієнта в повному обсязі, т. Е. Автоматично надає клієнту кредит на суму, що перевищує залишок коштів. В результаті овердрафту у банку утворюється дебетове сальдо. Право користування овердрафтом надається клієнтам банку за договором, в якому встановлюється максимальна сума овердрафту, умова надання кредиту за овердрафтом, порядок його погашення. Овердрафт відрізняється від звичайних кредитів тим, що в погашення заборгованості направляються всі суми, що надходять на поточний рахунок клієнта.

  Кредитна лінія - надання позичальникові юридично оформленого зобов'язання кредитної установи видавати йому протягом деякого часу кредити (відкрити кредитну лінію) в межах узгодженого ліміту.

  Таблиця 1.7 Скорочений бухгалтерський баланс ЗАТ "ВЗПП-Мікрон"

  Тис. руб.

  на 01.01.12

  на 01.01.13 р

  АКТИВ

  600 532

  635 240

  Нематеріальні активи

  7

  10

  Основні засоби

  158 641

  185 024

  незавершене будівництво

  146 854

  128 088

  Довгострокові фінансові вкладення

  1 457

  запаси

  205 067

  217 951

  ПДВ по придбаних цінностях

  19 705

  23 125

  Дебіторська заборгованість

  65 050

  67 597

  Короткострокові фінансові вкладення