• Список використаних джерел
 • Список скорочень
 • додаток В


 • Дата конвертації22.09.2017
  Розмір47.26 Kb.
  ТипРубрика

  Скачати 47.26 Kb.

  Організація і нормування праці на підприємстві

  Практична значимість. Встановлення науково обґрунтованого рівня виконання норм в різних ланках виробництва, при забезпеченні більшої однорідності та єдності норм праці, враховуючи конкретні умови, коли є можливим забезпечити равнонапряженность норм праці на різних рівнях господарювання, де основні етапи - робоче місце> виробнича дільниця> цех> підприємство> галузь РФ.


  глосарій

  № п / п

  нове поняття

  визначення

  1

  аналітичні методи

  нормування праці методи нормування праці, які вбирають в себе аналіз конкретного трудового процесу, його поділ його на елементи, проектування раціональних режимів роботи обладнання, організацію праці і необхідних витрат часу за елементами трудового процесу, встановлення норм на операції

  2

  Аналітично-дослідницькі методи

  нормування праці види аналітичних методів нормування праці, де встановлення норм праці здійснюється на основі аналізу трудового процесу на робочих місцях.

  3

  Аналітично-розрахункові методи

  нормування праці види аналітичних методів нормування праці, коли за результатами дослідження трудового процесу виявляється основна частина вихідної інформації, при базі розрахунку, обумовлена ​​нормативними матеріалами і даними, отриманими при дослідженні трудових процесів на аналізованих робочих місцях.

  4

  Методи дослідження затрат робочого часу

  Методи дослідження затрат робочого часу методи дослідження витрат робочого часу, що вбирають в себе такі основні етапи як підготовка до спостереження, його проведення, обробка даних, аналіз результатів і підготовка пропозицій щодо вдосконалення організації праці, коли зміст робіт по кожному з даних етапів залежить від методу дослідження витрат робочого часу

  5

  норма часу

  кількість робочого часу, необхідних заходів для виконання одиниці певної роботи (операції) одним робочим (групою робітників), при відповідній їх чисельності, кваліфікації в найбільш раціональних організаційних, технічних і господарських умовах, враховуючи передовий виробничий досвід, що обчислюється в людино-годинах, людино- хвилинах або людино-секундах

  6

  норма вироблення

  норма, яка визначає кількість одиниць продукції, яка повинна бути виготовлено одним працівником (бригадою або ланкою) відповідної кваліфікації за даний відрізок часу - годину, зміну в певних організаційно-технічних умовах, вимірювані в натуральних таких одиницях як штуки, метри і т.д., виражають необхідний результат діяльності працівників

  7

  нормативи праці

  одні з видів нормативних матеріалів, які висловлюють нормативні залежності для встановлення складових частин або доданків норм часу, включаючи мета - визначення норм чисельності, що включають в себе своє багаторазове використання для встановлення різних норм на роботи даного виду, діють у міру збереження цієї залежності між нормою і факторами

  8

  нормування праці

  вид діяльності з управління виробництвом, як невід'ємна частина менеджменту і соціально-трудових відносин, як найважливішої ланки технологічної, організаційної підготовки виробництва та оперативного управління ним

  9

  нормоване завдання

  завдання, що визначає необхідний асортимент, обсяг робіт, які повинні бути виконані одним працівником (бригадою або ланкою) за даний відрізок часу - зміну, добу, місяць і необхідний результат діяльності працівника, встановлений в натуральних одиницях, в нормо-годинах і нормо-рублях, є загальним випадком норми виробітку

  10

  операція

  виробничий процес, який виконується на одному робочому місці одним працівником ланкою або бригадою над певним предметом праці

  11

  досвідчений метод

  нормування праці один з видів сумарного методу нормування праці, який визначається як метод нормування праці, коли встановлення норм праці здійснюється на основі або досвіду нормувальника

  12

  Особливості оцінки темпу роботи

  особливості при проведенні окремих етапів хронометражу, що включають в себе відсутність необхідності вибору робочого із середньою тривалістю праці, фіксація спостерігачем фактичної величини і коефіцієнта ефективності трудових рухів, при вимірюванні витрат часу

  13

  Оцінка темпу роботи

  при проведенні хронометражу оцінка, на основі якої розраховується час виконання трудового прийому, яке встановлюється, керуючись фактичним темпом конкретних виконавців, використовуючи звичайну методику хронометражу темп роботи

  14

  Виробничий процес

  процес перетворення сировини, матеріалів, напівфабрикатів в готову продукцію, який здійснюється за участю або спостереженні людини, а технологічний процес являє собою доцільна зміна форми, розмірів, стану структури, місце предметів праці

  15

  Статистичний метод

  нормування праці як один з видів сумарного методу нормування праці, представлений в якості методу нормування праці, підлягає використанню статистичні дані про виконання аналогічних робіт

  16

  Трудове дію

  логічно завершена сукупність трудових рухів, які виконуються при незмінних предметах, а також засобах праці без перерви одним або кількома робочими органами людини. Термін «трудовий рух» містить в собі одноразове переміщення робочого органу працівника - корпус, руки, ноги, пальці і т.п.

  17

  трудовий прийом

  сукупність трудових дій, які є виконувані, коли наявні незмінні предмети, а також і засоби праці, включаючи складові технологічно завершеної частини операції.

  18

  трудовий процес

  сукупність трудових дій, які здійснюється виконавцем в послідовності, що є певною, коли підлягає розчленування на складові частини виробництво матеріальних благ або виконання інших функцій в інших сферах діяльності, а також для нормування праці, включаючи раціоналізацію методів праці

  19

  ФРВ

  метод дослідження трудових процесів, досить точно відображає сутність цього методу, коли визначається структура витрат протягом робочої зміни або її частини

  20

  хронометраж

  процедура, яка служить з метою аналізу прийомів праці, а також визначення тривалості повторюваних елементів операцій, обумовлений застосуванням таких інструментів для проведення хронометражу як секундомір, осцилограф і т.д., характеризується трьома способами - безперервним, тобто за поточним часом, вибірковим і циклових


  Список використаних джерел

  1. «Європейська соціальна хартія (переглянута)» (прийнята в Страсбурзі 03.05.1996) // URL: http: //www.seprava.ru.

  2. ТК РФ від 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. Від 05.04.2013) // URL: http: //www.garant.ru.Постановленіе Державного комітету СРСР з управління якістю продукції та стандартів від 29. 12. 1990 року № 3605 // URL: http://base.consultant.ru.

  3. Наказ Міністерства охорони здоров'я РФ «Про затвердження« Порядку обчислення норми робочого часу на певні календарні періоди часу (місяць, квартал, рік) в залежності від встановленої тривалості робочого часу в тиждень »» від 13.08.2009 № 588н // URL: http: / /www.minzdravsoc.ru.

  4. Наказ Ростехрегулірованія «Про введення в дію ДСТУ 12.0.230-2007. Міждержавного стандарту. Системи стандартів безпеки праці. Системи управління охороною праці. Загальних вимог »від 10.07.2007 № 169-ст // URL: http://www.pk6.eos.ru.

  5. Наказ Міністерства освіти та науки РФ «Про тривалість робочого часу (нормі годин педагогічної роботи за ставку заробітної плати) педагогічних працівників» від 24.12.2010 № 2075 // URL: http: //www/mon.gov.ru

  6. Бухалков, М.І. Удосконалення організації та нормування праці в сучасному виробництві [Текст]: навчальний посібник - Самара: СГТУ, 2010. - 584 с. - ISBN 5-7975-0109-0.

  7. Бичина, В.Б. Організація і нормування праці [Текст]: навчальний посібник / В. Б. Бичина, С.В.Малінін, Е.В. Шубенкова. За редакцією Ю.Г. Одегова - М .: Іспит, 2010. - 304 с. - ISBN 5-93808-020-7.

  8. Галаева, А.М. Організація і нормування праці [Текст]: навчальний посібник / А.М. Галаева - М .: РЗІТЛП, 2011. - 718 с. - ISBN 5-238-00204-1.

  9. Генкин, Б.М. Організація, нормування та оплата праці на промислових підприємствах [Текст]: підручник для ВНЗ / Б.М. Генкін - М .: Норма, 2009. - 432 с. - ISBN 5-89123-802-0.

  10. Кадровик. Трудове право для кадровика [Текст]: інформ.- аналіт. журн. / Засновник ТОВ «Компанія« Логос »». - М .: Логос, 2012 2013. - ISSN 5628-2691, 2012, № 2. 2013, № 1

  11. Кадровик. Кадровий менеджмент (управління персоналом) [Текст]: інформ.- аналіт. журн. / Засновник ТОВ «Компанія« Логос »». - М .: Логос, 2012. - ISSN 5628-2691, 2012, № / № 1 і 8.

  12. Кобець, Е.А. Організація, нормування та оплата праці на підприємствах галузі [Текст]: навчальний посібник / Е.А. Корсаков, М.Н. Корсаков - Таганрог: ТРТУ, 2011. - 319 с. - ISBN 5-238-00192-4.

  13.Лутовінов, П.П. Організація і нормування праці [Текст]: навчальний посібник / П.П. Лутовінов - Челябінськ: УрСЕІ АТиСО, 2010. - 592 с. ISBN 5-7975-0444-8.

  14. Нормування і оплата праці в промисловості [Текст]: інформ.- аналіт. журн. / Засновник ТОВ «Компанія« Сирена »». - М .: Сирена, 2011, 2012. ISSN 8974-2613, 2012, № 9

  15. Нормування і оплата праці в сільському господарстві [Текст]: інформ.- аналіт. журн. / Засновник ТОВ «Компанія« Сирена »». - М .: Сирена, 2012. ISSN 8974-2613, 2011, № 7, 2012, № 4

  16. Подовалова, Р.Я. Організація, нормування та оплата праці на підприємстві / Р.Я. Подовалова - Новосибірськ: НГУЕУ, 2009. - 198 с. - ISBN 5-7598-0193-7.


  Список скорочень

  БГУЕП - Байкальський державний університет економіки і права;

  ГОСТ - державний стандарт;

  КТУ - коефіцієнт трудової участі;

  Мінздоровсоцрозвитку - міністерство охорони здоров'я і соціального розвитку;

  Ростехрегулювання - російське технічне регулювання

  МОП - Міжнародна організація праці;

  НДІ - науково-дослідний інститут;

  НГУЕУ - Новосибірський державний університет економіки і управління;

  ТОВ - товариство з обмеженою відповідальністю;

  РЗІТЛП - Російський заочний інститут текстильної і легкої промисловості;

  РФ - Російська Федерація;

  СРСР - Союз Радянських соціалістичних Республік;

  ТК - Трудовий кодекс;

  ТРТУ - Таганрозький державний радіотехнічний університет;

  ФЗ - Федеральний закон;

  ФОП - фонд оплати праці;

  ФРВ - фотографія робочого часу;

  ФРД - фотографія робочого дня;

  ЦБПНТ - центральне бюро по розробці нормативів;

  ЦІТ - центральний інститут праці.


  додатки

  додаток А

  додаток Б

  Нормування праці в формулах

  зміст

  Формула

  змінні

  1

  2

  3

  Зайнятість всіх робочих протягом оперативного часу зміни

  КЗР = ((? (Tфоп)) - (? (TПН))) / (? (Tоп))

  (? (Tфоп)) є фактичною тривалістю оперативного часу зміни, в хв., (? (Tоп)) являє собою нормальну тривалість оперативного часу зміни, в хв.

  Зайнятість робочих протягом зміни

  КЗР = ((? (Tфсм)) - (? (TПН))) / (? (Tсм))

  КЗР - коефіцієнт зайнятості працівника; ? Tфсм - фактичний час зміни, хв.,? TПН - час ненормований перерв, хв.,? Tсм - нормальна тривалість зміни, хв., N - чисельність робітників, чол.

  Кількість груп обладнання №, необхідного для випуску запланованого обсягу продукції

  Fно - фонд часу обладнання аналізованої технологічної групи, необходімими з метою виготовлення необхідної обсягу продукції, Fо - наявний фонд часу обладнання аналізованої групи в планованому періоді, враховуючи змінності роботи

  Коефіцієнт раціональності прийомів праці

  КРПТ = 1 - ((? (Tфсм)) - (? (Tнсм))) / (? (Tнсм))

  КРПТ - коефіцієнт раціональності прийомів праці, Tфсм - коефіцієнт фактичного використання робочого часу зміни, в хв.,? Tнсм - нормальна тривалість зміни, хв., N - чисельність робітників, чол.

  Коефіцієнт фактичного використання робочого часу зміни

  Кфів = ((? (Tфсм)) - (? (Tнсм))) / (? (Tфсм))

  Tфсм - коефіцієнт фактичного використання робочого часу зміни, в хв.,? (Tфсм) - час зміни, необхідне по нормі, в хв.,? Tнсм - нормальна тривалість зміни, хв., N - чисельність робітників, чол.

  Коефіцієнт ефективного фонду робочого часу

  КЕФ = Фпл / Фс

  КЕФ - коефіцієнт ефективного фонду робочого часу, Фпл - плановий фонд робочого часу, Фс вбирає в себе фонд спискового складу працівників за категоріями

  Місячний (наведений) заробіток кожного робочого

  ЗПi = ЗЧ * 173,1

  ЗПi - місячний (наведений) заробіток кожного робітника; 173,1 - середньомісячний баланс робочого часу при восьмигодинний робочий день

  Необхідна чисельність робітників, які обслуговують виробництва

  Нч є норму чисельності, Про є загальною кількістю обслуговуваних одиниць обладнання, м3 виробничої площі і т.п., а Але включає в себе норму обслуговування

  норми виробітку

  Нвир є вираженою нормою вироблення, Т являє собою період часу (годину, зміна), для якого встановлюється норма вироблення, Нд.р полягає в норму тривалості для працівників, Але включає в себе норму обслуговування, Нд.о - це норма тривалості для обладнання, Нч вбирає в себе норму чисельності працівників, які виконують цю операцію, а Нт визначається нормою трудомісткості операції

  Норма робочого часу за рік

  Нг = Тр * Кг - Тсок

  Нг вбирає в себе річну норму робочого часу, Тр є тривалістю робочого дня, годину, Кг - кількість робочих днів у році.

  Норма робочого часу за квартал

  Нр = Тр * Кр - Тсок

  Нр є норму робочого часу за квартал, Тр є тривалістю робочого дня, годину, Кр висловлює кількість робочих днів, Тсок включає в себе число скорочених робочих годин

  норма вироблення

  Нвир є нормою вироблення, Твр є відрізком часу, за який визначається норма вироблення, а Нвр характеризує норму часу робітників

  Сп = v (W12 / W1) і Сп v (W8 / W1)

  Сп - геометрична прогресія, W - норма вироблення для груп

  Норма часу на прибирання окремого приміщення

  Нвр =? (N> 1) ton (1 + (аобс + аотл) / 100)

  аобс, відповідне часу на обслуговування робочого місця, виражене в% до оперативного часу, а аотл, регламентоване часом на відпочинок і особисті потреби, виражене в% до оперативного часу

  Норма робочого часу за місяць

  Нр = Тд * Кд - Тсок

  Нр є норму робочого часу за місяць, годину, Тд є тривалістю робочого дня, годину, Кд висловлює кількість робочих днів, Тсок включає в себе число скорочених робочих годин

  Плановий період потреби у фахівцях

  ППЛ = Чпл Ч Н, при

  Чпл, є на кінець планового періоду загальною чисельністю персоналу, Н висловлює коефіцієнт насиченості фахівцями

  Розрахунок ФОП всіх категорій персоналу по мінімуму місячної оплати праці, встановленому на планований період

  Фпл = 12 Мм * Чпл * КСР (1 + Кд)

  Фпл - фонду оплати праці всіх категорій персоналу по мінімуму місячної оплати праці, встановленому на планований період, Мм - діючий мінімум оплати праці, Чпл - загальна чисельність планованого персоналу, Мм - діючий мінімум оплати праці, КСР - середній кваліфікаційний коефіцієнт працівників, Кд - коефіцієнт доплат

  Розрахункова чисельність робітників

  Чр - розрахункова чисельність робітників Fнр є фондом часу робітників даної групи, які є необхідними з метою виготовлення планованого обсягу продукції, Fр є наявний або потенційний з метою використання фонд часу одного робочого цієї групи в планованому періоді

  Змінна продуктивність агрегатів

  Wсм = 0,1 x BР * Vр x Tр (га / см)

  Wсм - змінна продуктивність агрегатів, BР - робоча ширина захвату, яка вимірюється в м., Vр - робоча швидкість, виражена в км / год, Tр - чистий робочий час, тобто час роботи агрегату під навантаженням, що визначається в ч.

  Tсм = tпз + Tр + tпов + tпер + Tто + tобс + tотд + Tлн,

  Tсм - змінна продуктивність агрегатів, tпз - підготовчо-заключний час, Tр - чистий робочий час, tпов - час поворотів та заїздів на загоні, tпер - час внутрішньозмінних переїздів з дільниці на дільницю з підготовкою агрегату до переїзду і до роботи після переїзду, Tто - час технологічних зупинок, що включає час завантаження посівних агрегатів насінням і добривами, вивантаження продукції або заміни транспортних засобів

  Склад норми часу

  ,,

  Нвр є нормою часу,

  ТПЗ є підготовчо-заключний час,

  Топ характеризується як оперативний час,

  Тос - основний час,

  Торм - час, необхідний на обслуговування робочого місця,

  Тотл - час на відпочинок і особисті потреби, Тпт - перерви, які є обумовлені технологією і організацією виробництва,

  Твс - допоміжний час (час виконання транспортних і складських операцій і т.п.)

  Середній коефіцієнт виконання норм виробітку робітниками-відрядниками

  Кв - Середній коефіцієнт виконання норм виробітку,

  Росії - фактична кількість продукції, виготовлене за період, установлену норму виробітку Нвир

  Середній тарифний коефіцієнт групи робітників по трудомісткості робіт

  Кс = (Кп * Трп) / Трп,

  Кс Середній тарифний коефіцієнт групи робітників по трудомісткості робіт, Трп - трудомісткість робіт, які мають однакові розряди

  Середній тарифний коефіцієнт групи робітників по числу робочих в кожному розряді

  Кс = (Кп * ЧРП) / ЧРП

  Кс - середній тарифний коефіцієнт групи робітників (робіт), Кп - тарифний коефіцієнт, який відповідає розряду групи робітників (робіт), що мають однакові розряди, ЧРП - чисельність робітників, які мають однакові розряди

  Середній тарифний коефіцієнт робітників

  Кс = Км + (Кб-км) Ч (Рс - Рм)

  Км - тарифний коефіцієнт, що відповідає меншому з двох суміжних розрядів тарифної сітки, між якими знаходиться відомий середній розряд,

  КБ - тарифний коефіцієнт, що відповідає більшому із двох суміжних розрядів тарифної сітки, між якими знаходиться відомий середній розряд, Рс - середній тарифний коефіцієнт робітників (робіт),

  Рм - менший з двох суміжних розрядів тарифної сітки, між якими знаходиться відомий середній тарифний розряд

  Середній тарифний розряд за відомим середньому тарифного коефіцієнту

  Рс = Рм + (Кс-км): (КБ-км)

  Рс відомий середній тарифний коефіцієнт,

  Рм - тарифний розряд, відповідний меншому з двох суміжних коефіцієнтів тарифної сітки, між якими знаходиться відомий середній тарифний коефіцієнт,

  Км - менший з двох суміжних коефіцієнтів тарифної сітки, між якими знаходиться відомий середній тарифний коефіцієнт,

  КБ - більший з двох суміжних коефіцієнтів тарифної сітки, між якими знаходиться відомий середній тарифний коефіцієнт

  Середня тарифна ставка за чисельністю робочих

  Тс = (Тп * ЧРП) / ЧРП

  Тс - чисельність робітників,

  Тп - тарифна ставка робітників, які мають однакові розряди,

  ЧРП - чисельність робітників, які мають однакові розряди

  Середня тарифна ставка робітників за трудомісткістю робіт

  Тс = (Тп * Tрп) / Tрп,

  Тс - середня тарифна ставка робітників за трудомісткістю робіт;

  Трп - трудомісткість робіт, що мають однакові розряди

  Сумарна маса вантажів, що переміщуються одним робочим складу протягом місяця

  Мгр = нгр * ПВМ * РДМ

  Мгр - сумарна маса вантажів, які переміщуються одним робочим складу протягом місяця, нгр - тривалість зміни або норматив 8 ч., ПВМ - допустима маса що піднімається і переміщуваного вантажу за 1 год., А РДМ - кількість робочих днів у місяці

  Сумарна норма часу на прибирання різних службових приміщень

  ? (N> 1) Нвр = Нвр1 + Нвр2 + ... + Нврn = Нвр (1 + (аобс + аотл) / 100)

  ? (N> 1) Нвр - сумарна норма часу на прибирання різних службових приміщень, Нвр1, Нвр2, і Нврn - норма часу на прибирання різних службових приміщень

  Часовий заробіток кожного робітника до вступу в бригаду

  Зч = Згi / Фгi

  ЗЧ - часовий заробіток кожного робітника до вступу в бригаду, Згi - річний заробіток i-го робітника, руб.,

  Фгi - відпрацьовано кожним робочим за рік, ч.

  Чистий робочий час

  Tр = Tсм - (tпз + tпов + tпер + Tто + tобс + Tлн +)

  Tр- чистий робочий час, Tсм - змінна продуктивність агрегатів, Tпз- підготовчо-заключний час, Tпов- час поворотів та заїздів на загоні, Tпер- час внутрішньозмінних переїздів з дільниці на дільницю з підготовкою агрегату до переїзду і до роботи після переїзду, Tто- час технологічних зупинок, що включає час завантаження посівних агрегатів насінням і добривами, вивантаження продукції або заміни транспортних засобів, tобс - час технічного обслуговування за машинами, яким протягом зміни потрібні додаткове мастило і регу ліровка робочих органів, Tлн - час на особисті потреби

  Ефективний річний фонд робочого часу одного працівника

  Феф = Нг - Ро * Тр

  Феф - річний ефективний фонд робочого часу, ч., Нг - річна планова норма робочого часу, ч., Ро - кількість відпускних робочих днів, Тр - тривалість робочого дня, год.

  Явочна чисельність робітників, розрахована за нормативами

  Чя = (? (НВР)) / ПВМ

  Чя - явочна чисельність робітників, розрахована за нормативами,

  ? (НВР) - сумарна норма часу на прибирання різних службових приміщень,

  ПВМ - фактична тривалість зміни виконавців робіт з прибирання приміщень

  додаток В

  Норми витрат і результатів праці: структура

  додаток Г

  Планова норма робочого часу на рік

  Період часу

  Кількість днів

  Робочий час, в годиннику

  календарних

  робочих

  неробочих

  січень

  31

  17

  14

  136

  Лютий

  28

  20

  8

  159

  Березень

  31

  20

  11

  159

  I квартал

  90

  57

  33

  454

  Квітень

  30

  22

  8

  175

  Травень

  31

  18

  13

  143

  червень

  30

  19

  11

  151

  II квартал

  91

  59

  32

  469

  Липень

  31

  23

  8

  184

  Серпень

  31

  22

  9

  176

  вересень

  30

  21

  19

  168

  III квартал

  92

  66

  26

  528

  Жовтень

  31

  23

  8

  184

  Листопад

  30

  20

  10

  160

  грудень

  31

  22

  19

  175

  IV квартал

  92

  65

  27

  519

  Календарний рік

  365

  247

  118

  1970

  Примітка: робочий час встановлено при 40-годинному робочому тижні

  додаток Д

  Удосконалення використання робочого часу

  Структура витрат робочого часу робітників складу

  Найменування витрат робочого часу

  % Від загального обсягу витрат

  Ручне навантаження (розвантаження)

  Навантаження (розвантаження) при використанні автонавантажувача

  Навантаження (розвантаження) при використанні візки

  Переходи між складами за зміну: середні часові витрати

  Розшукування товару на складі

  очікування

  Перерви протягом зміни, за винятком обідньої перерви

  Обідня перерва

  Часи роботи: втрати

  Структура витрат робочого часу менеджерів складу

  Найменування витрат робочого часу

  % Від загального обсягу витрат

  Документальне оформлення

  Контролювання на навантаження

  клієнтурна робота

  Витрачений час на навантаження (розвантаження)

  Час переходів між складами

  Обідня перерва

  Втрати робочого часу

  Графік роботи робочих складу

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  Будні - 4 чол. 2/2

  вихідні

  Будні - 5 чол.

  Будні - 4 чол.

  Будні - 6 чол.

  Графік роботи менеджерів складу

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  Будні - 4 чол.

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Будні - 2 чол.

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Будні - 2 чол.

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Будні - 2 чол.

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Субота - 1 людина

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Воскресіння - 1 людина

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Економічна ефективність

  реальний ФОП в руб.

  плановий ФОП в руб.

  %

  сума

  сума

  процентний показник

  реальний ФОП в руб.

  ФОП плановий плюс «соціальний пакет»

  %

  сума

  сума

  додаток Е

  Нормативи часу на прибирання

  Нормативи часу на прибирання підлоги в службових приміщеннях, в залах для глядачів і класних кімнатах

  Карта 1

  нормативу

  Вид діяльності

  зміст роботи

  назва приміщення

  Коефіцієнт заставленого приміщень

  до 0,2

  0,21-

  0,41-

  св. 0,6

  Час на 1 м2, хв.

  1

  миття

  Вимити підлогу, періодично змінюючи розчині миючого засобу або воду

  службові приміщення і читальні зали

  0,400

  0,479

  0,574

  0,689

  2

  класні кімнати, зали для глядачів

  0,375

  0,450

  0,540

  0,644

  3

  протирання

  Протерти підлогу віджатою ганчіркою, періодично змінюючи миючий розчин

  службові приміщення і читальні зали

  0,250

  0,299

  0,359

  0,430

  4

  класні кімнати, зали для глядачів

  0,234

  0,281

  0,337

  0,404

  5

  підмітання

  Підмести підлогу, попередньо зволоживши його

  службові приміщення і читальні зали

  0,200

  0,240

  0,288

  0,346

  6

  класні кімнати, зали для глядачів

  0,187

  0,224

  0,269

  0,823

  додаток Ж

  Розрахунок норм виробітку по кожній групі

  Ставлення норм виробітку

  значення коефіцієнтів

  Ставлення норм виробітку

  значення коефіцієнтів

  «Cн»

  «CП»

  «Cн»

  «CП»

  0,30

  0,845

  0,897

  0,61

  0,933

  0,957

  0,31

  0,849

  0,900

  0,62

  0,935

  0,958

  0,32

  0,853

  0,903

  0,63

  0,937

  0,959

  0,33

  0,856

  0,905

  0,64

  0,939

  0,961

  0,34

  0,860

  0,908

  0,65

  0,942

  0,962

  0,35

  0,863

  0,910

  0,66

  0,944

  0,963

  0,36

  0,867

  0,912

  0,67

  0,946

  0,965

  0,37

  0,870

  0,914

  0,68

  0,947

  0,966

  0,38

  0,873

  0,917

  0,69

  0,949

  0,967

  0,39

  0,877

  0,919

  0,70

  0,951

  0,968

  0,40

  0,880

  0,921

  0,71

  0,953

  0,970

  0,41

  0,883

  0,923

  0,72

  0,955

  0,971

  0,42

  0,886

  0,925

  0,73

  0,957

  0,972

  0,43

  0,889

  0,927

  0,74

  0,959

  0,973

  0,44

  0,891

  0,929

  0,75

  0,961

  0,974

  0,45

  0,894

  0,931

  0,76

  0,962

  0,976

  0,46

  0,897

  0,933

  0,77

  0,964

  0,977

  0,47

  0,900

  0,934

  0,78

  0,966

  0,978

  0,48

  0,902

  0,936

  0,79

  0,968

  0,979

  0,49

  0,905

  0,938

  0,80

  0,969

  0,980

  0,50

  0,908

  0,940

  0,81

  0,971

  0,981

  0,51

  0,910

  0,941

  0,82

  0,973

  0,982

  0,52

  0,913

  0,943

  0,83

  0,974

  0,983