Дата конвертації29.06.2017
Розмір262.57 Kb.
Типбізнес план

Скачати 262.57 Kb.

Організація і планування друкарні ТОВ "Літера"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

кредити постачальників

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

відшкодування ПДВ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Разом фінансовий грошовий потік

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Залишок / дефіцит

910,69

943,67

738,39

951,66

941,71

779,47

949,99

942,04

739,39

951,92

941,84

738,67

951,93

2 499,16

Залишок коштів наростаючим підсумком

3 229,03

4 172,71

4 911,10

5 862,76

6 804,46

7 583,94

8 533,93

9 475,97

10 215,35

11 167,27

12 109,11

12 847,79

13 799,72

16 298,88

Cтепень дисконту

21

24

27

30

33

36

39

42

45

48

51

54

57

60

дисконт

0,820

0,797

0,775

0,753

0,732

0,712

0,692

0,673

0,654

0,636

0,618

0,601

0,584

0,567

Чистий приведений потік грошових коштів

746,86

752,29

572,20

716,86

689,55

554,81

657,29

633,59

483,40

604,96

581,84

443,58

555,68

1 418,09

Теж наростаючим підсумком

2 737,17

3 489,46

4 061,65

4 778,52

5 468,07

6 022,88

6 680,18

7 313,76

7 797,16

8 402,12

8 983,96

9 427,54

9 983,21

11 401,31

9.3. Оцінка ефективності операційної діяльності

При оцінці ефективності операційної (поточної) діяльності обов'язковими для розрахунку є наступні показники:

рентабельність продажів (комерційна маржа)

коефіцієнт трансформації

Додатковий показник - запас фінансової міцності.

Комерційна маржа (чиста рентабельність продажів)

Даний показник розраховується як відношення чистого прибутку до виручки підприємства за той же період.

Коефіцієнт показує, яку норму чистого прибутку приносить підприємству кожен рубль, отриманий ним в якості виручки (зазвичай комерційна маржа виражається у відсотках). По суті, це чиста економічна рентабельність обороту, або чиста рентабельність реалізованої продукції.

коефіцієнт трансформації

Коефіцієнт трансформації (ACT t) в періоді t визначається як відношення річної суми виручки до накопичених до періоду t інвестицій:

Коефіцієнт трансформації дозволяє визначити, скільки рублів виручки можна отримати за один рік, проінвестувавши один рубль в даний бізнес (скільки рублів виручки отримуємо з кожного проінвестованого в підприємство рубля). Таким чином, коефіцієнт трансформації показує, в який оборот трансформується кожен рубль інвестицій.

9.4. Оцінка фінансової стійкості

Для оцінки фінансової стійкості (платоспроможності) підприємства проводиться розрахунок коефіцієнта покриття боргу і відсотків, і коефіцієнта заборгованості.

Коефіцієнт покриття боргу і відсотків

(коефіцієнт покриття довгострокових зобов'язань)

Коефіцієнт покриття боргу і відсотків розраховується за формулою:

,

де - коефіцієнт покриття боргу і відсотків в t-му періоді; - залишок вільних грошових коштів на початок періоду t, руб .; ПП t - чистий прибуток в t-му періоді, руб .; П t - процентні платежі в t-му періоді, руб .; А t - амортизаційні відрахування в t-му періоді, руб .; ІУК t - вкладення в статутний капітал в t-му періоді, руб .; ПЗС t - отримання позикових коштів в t-му періоді, руб .; І t - інвестиції, здійснені в t-му періоді, руб .; ПД t - витрати на погашення боргу в t-му періоді, руб.

Коефіцієнт показує, наскільки підприємство здатне здійснювати в поточному періоді платежі по кредитах (погашення боргу і сплата відсотків) відповідно до кредитного договору.

В даному інвестиційному проекті у вірогідному сценарії після початку операційної діяльності в рамках проекту мінімальний розмір коефіцієнта покриття боргу і відсотків дорівнює 1,1, що свідчить про практичну відсутність ризику щодо невиконання кредитного договору.

коефіцієнт заборгованості

(коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів)

Коефіцієнт заборгованості (КЗ t) в розрахунковому інтервалі планування визначається як відношення довгострокової заборгованості до загального обсягу капіталізованих коштів (сума власних коштів і довгострокових позик):

Даний показник характеризує потенційні можливості підприємства для запозичення додаткових коштів з боку, і аналізується банками при вирішенні питання про надання йому довгострокового кредиту.

В даному інвестиційному проекті у вірогідному сценарії максимальне значення даного показника в кожному інтервалі планування не перевищує 83%.

9.5. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності

Для оцінки ефективності інвестиційної діяльності підприємства були розраховані наступні показники:

термін окупності (PBP)

рентабельність інвестицій (RoI)

чистий дисконтований дохід (чиста поточна вартість, NPV)

внутрішня норма прибутковості (IRR)

Для розрахунків коефіцієнтів ефективності слід визначити величину дисконтованих грошових потоків (табл. П9.11).

Таблиця П9.11

Вихідні дані для визначення ефективності інвестиційного проекту

найменування показника

Січень 2007

Лютий 2007

Березень 2007

Квітень 2007

Май 2007

Червень 2007

1

2

3

4

5

6

Дисконтовані інвестиції, усього

506,8

1812,5

6257,8

187,2

847,1

-28,1

Дисконтована чистий прибуток

-362,5

-614

274,1

271,8

58,9

300,1

Термін окупності (PBP)

Терміном окупності (payback period) називається відрізок часу від початкового моменту (початок першого (нульового) інтервалу планування) до моменту окупності. Для визначення моменту окупності використовується допоміжний показник - коефіцієнт фінансового повернення. Моментом окупності називається той момент часу в розрахунковому інтервалі планування, в якому значення коефіцієнта фінансового повернення досягає і надалі залишається вище 100%.

Окупність інвестицій (без урахування дисконтування) у вірогідному сценарії досягається через 1? року.

Рентабельність інвестицій (RoI)

Рентабельність інвестицій характеризує економічну ефективність інвестицій, вкладених в проект, і визначається як економічний ефект, одержуваний підприємством в результаті реалізації інвестиційного проекту.

Рентабельність інвестицій за даним проектом після завершення інвестиційного періоду становить 37,6% річних.

Чиста поточна вартість (NPV)

Чиста поточна вартість (чиста поточна вартість, NPV) - важливий показник ефективності, що характеризує сумарний дисконтований економічний ефект даного інвестиційного проекту, який досягається до кінця горизонту прогнозування. NPV можна також визначити як чистий абсолютний розмір виграшу, одержуваного інвесторами при вкладенні коштів в дане підприємство в порівнянні з альтернативною можливістю використання капіталу, що характеризується ставкою дисконтування.

При коефіцієнті дисконтування 12% в рік чистий дисконтований дохід проекту у вірогідному сценарії стає позитивним в 3 кварталі 2009 р На кінець горизонту прогнозування (4 квартал 2009 р.) Чистий дисконтований дохід становить бл. 1 834,8 тис. Руб.

Внутрішня норма прибутковості

Внутрішня норма прибутковості (внутрішня норма повернення, внутрішня норма дисконту, внутрішня норма рентабельності, IRR) обчислюється як річний відсоток, при якому дисконтована на його основі чиста поточна вартість (NPV T) звертається в нуль.

Даний показник є базою для порівняння розглянутого інвестиційного проекту з іншими альтернативними можливостями вкладення капіталу, і дає інтегральну оцінку ефективності проекту для інвестора.

Для даного інвестиційного проекту внутрішня норма прибутковості у вірогідному сценарії починає приймати позитивні значення в 3 кварталі 2009 року, а в кінці прогнозного періоду вона становить 19,6%.

Таблиця П9.12

Основні показники (ймовірний сценарій)

Найменування показників

розмірність

Січень 2007

Лютий 2007

Березень 2007

Квітень 2007

Май 2007

Червень 2007

Липень 2007

Август 2007

Вересень 2007

Жовтень 2007

Листопад 2007

Грудень 2007

1 кв.2008

2 кв.2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Показники ефективності операційної діяльності

Комерційна маржа (рентабельність продажів)

%

-

-

8,5%

8,5%

3,5%

9,4%

7,7%

2,9%

7,7%

2,9%

7,6%

7,7%

6,1%

Коефіцієнт трансформації (швидкість обороту капіталу)

раз в рік

0,0

0,0

4,6

4,6

4,9

4,9

4,9

4,9

4,7

4,6

4,5

4,4

4,1

3,8

Запас фінансової міцності

%

-

-

24%

24%

10%

28%

28%

10%

28%

28%

10%

28%

28%

22%

Показники фінансової стійкості

Коефіцієнт покриття боргу і відсотків (коефіцієнт покриття довгострокових зобов'язань)

раз

1,4

1,0

0,6

-0,2

-1,0

-0,7

-0,7

-11,0

-125,2

245,5

353,2

752,2

620,7

910,2

коефіцієнт заборгованості

%

15%

68%

88%

84%

85%

81%

78%

77%

75%

72%

72%

70%

64%

60%

Показники ефективності інвестиційної діяльності

Термін окупності (PBP)

%

-71,5%

-42,0%

-8,1%

-4,6%

-2,7%

1,0%

4,0%

5,2%

8,2%

11,2%

12,4%

15,4%

24,5%

31,7%

Рентабельність інвестицій (RoI)

% на рік

-500,4%

-224,1%

34,6%

33,7%

14,4%

39,3%

32,1%

12,0%

32,2%

32,5%

12,0%

31,9%

32,4%

25,5%

Чиста поточна вартість (NPV)

тис. руб.

-869,3

-3 295,9

-9 279,6

-9 250,1

-8 386,1

-7 999,6

-6 708,1

-6 623,6

-5 309,3

-5 022,6

-4 940,1

-3 637,3

-2 819,9

1 197,3

Внутрішня норма прибутковості (IRR)

% на рік

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,9%

Найменування показників

розмірність

3 кв.2008

4 кв.2008

1 кв.2009

2 кв.2009

3 кв.2009

4кв.2009

1 кв.2010

2 кв.2010

3 кв.2010

4 кв.2010

кв.2011

2 кв.2011

3 кв.2011

4 кв.2011

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Показники ефективності операційної діяльності

Комерційна маржа (рентабельність продажів)

%

7,4%

7,7%

6,1%

7,7%

7,7%

6,4%

7,7%

7,7%

6,1%

7,7%

7,7%

6,1%

7,7%

7,7%

Коефіцієнт трансформації (швидкість обороту капіталу)

раз в рік

3,6

3,3

3,2

3,0

2,8

2,7

2,6

2,5

2,4

2,3

2,2

2,1

2,0

1,8

Запас фінансової міцності

%

27%

28%

22%

28%

28%

23%

28%

28%

22%

28%

28%

22%

28%

28%

Показники фінансової стійкості

Коефіцієнт покриття боргу і відсотків (коефіцієнт покриття довгострокових зобов'язань)

раз

1 267,3

1 637,4

1 926,9

2 300,1

2 669,4

2 975,1

3 347,6

3 717,1

4 007,0

4 380,3

4 749,7

5 039,3

5 412,7

6 392,7

коефіцієнт заборгованості

%

56%

53%

50%

47%

45%

43%

41%

39%

37%

36%

34%

33%

32%

34%

Показники ефективності інвестиційної діяльності

Термін окупності (PBP)

%

40,4%

49,5%

56,7%

65,8%

74,9%

82,4%

91,6%

100,7%

107,8%

117,0%

126,1%

133,2%

142,4%

178,3%

Рентабельність інвестицій (RoI)

% на рік

31,0%

32,4%

25,6%

32,4%

32,4%

26,9%

32,4%

32,4%

25,5%

32,5%

32,5%

25,6%

32,5%

37,6%

Чиста поточна вартість (NPV)

тис. руб.

-6 450,4

-5 698,1

-5 125,9

-4 409,1

-3 719,5

-3 164,7

-2 507,4

-1 873,8

-1 390,4

-785,4

-203,6

240,0

795,6

2 213,7

Внутрішня норма прибутковості (IRR)

% на рік

7,8%

11,1%

13,4%

15,9%

21,3%

25,7%

28,2%

36,3%

40,4%

45,1%

48,2%

51,1%

57,7%

64,3%

Список використаної літератури:

1. Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів (затв. Мінекономіки РФ, Мінфіном РФ і Державним комітетом РФ по будівельної, архітектурної та житлової політики від 21 червня 1999 р N ВК 477).

2. Положення про оцінку ефективності інвестиційних проектів при розміщенні на конкурсній основі централізованих інвестиційних ресурсів Бюджету розвитку Російської Федерації (затв. Постановою Уряду РФ від 22 листопада 1997 р N 1470 (в ред. Постанови Уряду від 20.05.98 N 467).

3. Баркан Д.І. Управління збутом: Навч. допомога. - СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-ту, 2003. - 344 с.

4. Бізнес-план. Рекомендації Делойт і Туш з підготовки професійного бізнес-плану / Карпунин В.Н. // Діяльність керівника по залученню іноземного капіталу: Матеріали семінару Державного Інвестиційного Агентства / Уряд Ленінградської області, СПб, 2001. - с. 43-57.

5. Бізнес-план: рекомендації по складанню. Нормативна база / Под ред. А.В. Громкова. - М .: Видавництво ПРІОР, 2002. - 304 с.

6. Бороненкова С.А. Управлінський аналіз: Учеб. допомога. - М .: Фінанси і статистика, 2002. - 384 с.

7. Ворст Й., Ревентлоу П. Економіка фірми: Учеб. / Пер. з данського А.Н. Черканского, О.В. Різдвяного. - М .: Вища. Шк., 1994. - 272 с.

8. Глухов В.В. Менеджмент: Учеб. СПб .: СпецЛит, 2002 700 с.

9. Глухів В.В., Бахрамов Ю.М. Фінансовий менеджмент. - СПб .: СпецЛит, 1995. - 429 с.

10. Глухів В.В., Некрасова Т.П. Економіка і менеджмент високих технологій: Учеб. допомога. СПб .: Изд-во СПбГТУ, 1998..

11. Гаврилов Д.А. Управління виробництвом на базі стандарту MRP II. - СПб: Пітер, 2003. - 352 с.

12. Єфімова М.Р. Фінансово-економічні розрахунки: посібник для менеджерів: Навч. допомога. - М .: ИНФРА-М, 2004. - 185 с.

13. Зелле А. Бізнес-план: Інвестиції та фінансування, планування і оцінка проектів: Пер. з нім. - М .: Видавництво «Ось-89», 2002. - 240 с.

14. Зігель Е. Посібник Ernst & Young по складанню бізнес-плану. Пер. з англ. - М: МТ-ПРЕСС, 2001..

15. Кобишев А.Н., Козлов А.В., Бистров В.Ф. Як написати бізнес-план. Посібник для керівників малих підприємств. - СПб: Навчально-консультаційний об'єднання ля малого бізнесу Санкт-Петербурга за підтримки програми ТРАНСФОРМ ФРН Qualifizierungs- und Beratungseinrichtung (QBE), 1999. - 32 с.

16. Ламбен Жан-Жак Менеджмент, орієнтований на ринок / Под ред. В.Б. Колчанова. Пер. з англ. - СПб .: Пітер, 2004. - 800 с.

17. Маркетинг: Навчальний посібник: Пер. з англ. Т. 4 Маркетинг в малому бізнесі - М .: ТОВ Інжиніринг-консалтингова Компанія «Дека», 1994. - 72 с. (Серія «Енциклопедія малого бізнесу»).

18. Мачадо Р. Маркетинг для малих підприємств. Пер. з англ. - СПб: Пітер Паблішинг, 1998. - 288 с.

19. Мелкумов Я.С. Фінансові обчислення: Навчально-довідковий посібник. - М .: ИНФРА-М, 2002. - 383 с. (Серія «Вища освіта»).

20. Методика визначення постійних витрат і практика її використання / Близнюк Т.С., Дорман В.Н. // Фінансовий менеджмент, 2002 №6 с. 46-57.

21. Методичні рекомендації з підготовки інвестиційних пропозицій для надання потенційним інвесторам. - М .: Фінансовий видавничий дім «Діловий Експрес», 2000. - 52 с.

22. Методичний посібник з розробки бізнес-плану інвестиційного проекту (затв. Рішенням Правління ВАТ «Россельхозбанк» (протокол №8 від 19.02.2002).

23. Петров П.В., Соломатін А.Н. Економіка товарного обігу: Навч. для вузів. - М .: ИНФРА-М, 2002. - 220 с. (Серія «Вища освіта»).

24. Попов В.М., Ляпунов С.І., Касаткін А.А. Бізнес-планування: аналіз помилок, ризиків і конфліктів. - М .: КноРус, 2003. - 448 с.

25. Практичний посібник з планування і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) для працівників економічних, фінансових і бухгалтерських служб промислових підприємств і фірм / А.Б. Аскеров, Ю.І. Бринськіх, Оглоблин А.А. та ін. - К: Видавництво АМБ, 2001. - 178 с.

26. Реклама і сприяння продажу: Навчальний посібник: Пер. з англ. Т. 4 Маркетинг в малому бізнесі - М .: ТОВ Інжиніринг-консалтингова Компанія «Дека», 1994. - 56 с. (Серія «Енциклопедія малого бізнесу»).

27. Роль маркетингового дослідження при підготовці інвестиційного проекту / Постніков А.І., Дослідницька компанія IRG // Діяльність керівника по залученню іноземного капіталу: Матеріали семінару Державного Інвестиційного Агентства / Уряд Ленінградської області, СПб, 2001. - с. 58-69.

28. Сааті Т., Керіс К. Аналітичне планування. Організація систем: Пер. з англ. - М .: Радио и связь. 1991. - 224 с.

29. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник. - М .: ИНФРА-М, 2002. - 256 с.

30. Станіславчик Є.М. Бізнес-план: Управління інвестиційними проектами. - М .: «Ось-89», 2001. - 128 с.

31. Стратегічне планування / За ред. Уткіна Е.А. - М .: Асоціація авторів і видавців «ТАНДЕМ». Видавництво ЕКМОС, 1999. - 440 с.

32. Фінансовий бізнес-план: Учеб. посібник / За ред. дійств. члена Акад. інвестицій РФ, д-ра екон. наук, проф. В.М. Попова. - М .: Фінанси і статистика, 2000. - 480 с.

33. Фольмут Х.Й. Інструменти контролінгу від А до Я: Пер. з нім. / Под ред. і з предисл. М.Л. Лукашевича і Е.Н. Тіхоненковой. - М .: Фінанси і статистика, 2001. - 288 с.

34. Хан Д. ПіК Планування і контроль: концепція контролінгу: Пер. з нім. / Под ред. і з предисл. А.А. Турчака, Л.Г. Головача, М.Л. Лукашевича. - М .: Фінанси і статистика, 1997. - 800 с.

35. Хейне П. Економічний образ мислення. Пер. з англ. - М .: Изд-во «Новини» за участю Изд-ва «Catallaxy», 1991. - 704 с.

36. Хруцький В.Є., Сизова Т.В., Гамаюнов В.В. Внутріфірмове бюджетування: Настільна книга з постановки фінансового планування. - М .: Фінанси і статистика, 2002. - 400 с.

37. Черняк В.З., Черняк А.В., Довдіенко І.В. Бізнес планування. Навчально-практичний посібник. - М .: Видавництво РДЛ, 2003. - 272 с.

38. Черчілль Гілберт А. Маркетингові дослідження. Пер. з англ. - СПб: Пітер, 2001. - 752 с.

39. Ентоні Р., Рис Дж. Облік: ситуації і приклади: Пер. з англ. / Под ред. і з предисл. А.М. Петрачкова. - М .: Фінанси і статистика, 1993. - 560 с. (Серія з бухгалтерського обліку та аудиту).

40. Економічний аналіз: ситуації, тести, приклади, завдання, вибір оптимального рішення, фінансове прогнозування: Навч. посібник / під ред. М.І. Баканова, А.Д. Шеремета. - М .: Фінанси і статистика, 2003. - 656 с.

41. Енциклопедія малого бізнесу або, Як почати свою справу / Под ред. Т.А. Слука. Пер. з англ. - М .: «Книга Інтернешнл», 1994. - 290 с.

42. Introduction to marketing and marketing research: Training program for new researchers / AMER Nielsen Research. 1 997.

43. McCarthy / Perreault. Basic Marketing: A Global-Managerial Approach. IRWIN. Тисячу дев'ятсот дев'яносто три.

3

Друк основного тексту

Офсетний папір марки 1

Друкарська машина Man Roland 802-5

Товщиномір для друкованої офсетного гумотканевого полотна

6

9

2

0,04

1

4

розрізання обкладинки

Одноножова різальна машина GPT-H880

куточок

2

3

1

3

1000

Операції здійснюються одним персоналом на одній машині

5

підрізування за форматом основного тексту

Одноножова різальна машина GPT-H880

куточок

2

3

1

3

1000

6

Фальцювання тексту та обкладинки

Фальцювальний апарат ФК 30

4

6

1

0,3

1

7

Припресовка термоплавким матовою плівки

Термоплавким матова плівка

Машина для припрессовки плівки Tymi Octans 126

2

3

1

90

1500

8

комплектування блоків

листопідбірна машина

5

7

2

90

3000

9

Зміцнення корінця книжкового блоку, вставка в обкладинку

Робочий розчин клею №3, каптальная смужка, каптал

Конвеєр KOLBUS DA 36

7

10

2

60

3000

10

упаковка

Термонитки, пакувальний папір

Пакувально-обв'язувальна машина БМО-16А

3

4

3

2

30

РАЗОМ

Х

Х

37,5

58

14

тисяча п'ятсот сімдесят вісім

3000

Х

Склад основного і допоміжного обладнання, необхідного для виробництва ременів, і його характеристика представлена ​​в табл. 6.3.

Таблиця 6.3

Коротка характеристика основних видів основного і допоміжного обладнання, що використовуються для реалізації проекту 1 + 1 дані про вартість і продуктивності устаткування отримані з матеріалів сайтів найбільших виробників друкарського обладнання.

Найменування обладнання

Кількість, шт.

Продуктивність ність

Вартість 2 (включаючи ПДВ), тис. Руб. / Од.

вартість

(без НДС),

тис. руб. / од.

1

Друкарська машина Hendelberg

1

1000 аркушів / год

240,00

196,80

2

Друкарська машина Man Roland

1

800 аркушів / годину

160,00

131,20

3

Фальцювальний апарат ФКО

1

500 згинів / год

40,00

32,8

4

Конвеєр Колбус

1

200 екз / год

60,00

49,2

5

копіювальна рама

1

8 форм / год

60,00

49,2

6

Машина дляпріпрессовкі плівки

1

500 екз / год

80,00

65,60

7

Різальна машина JHf

1

5000 аркушів / год

100,00

82

8

Листопідбирально апарат Колбус

1

500 екз / год

60,00

49,2

9

обжимний прес

1

500 екз / год

40,00

32,8

10

обв'язувальна машина

1

500 екз / год

40,00

32,8

11

Офісне обладнання та оргтехніка

70,00

57,4

РАЗОМ вартість обладнання

950

779

Визначення розміру інвестицій в оборотні кошти

Норма оборотних коштів для сировини і матеріалів представлена ​​в табл.6.4.

Таблиця 6.4

Визначення норм оборотних коштів по матеріальним виробничим запасам, днів

Найменування сировини та матеріалів

Транспор-тний запас

Поточний складський запас

Страховий запас

Разом норма оборотних коштів

Папір крейдований марки 1

0

9

3

12

фарба жовта

0

7

3

12

фарба синя

0

7

3

12

фарба червона

0

7

3

12

клей

0

10

20

70

папір пакувальна

0

70

20

70

Е / е

0

0

0

0

Результати розрахунків потреби підприємства в оборотних засобів за запасами сировини і матеріалів представлені в табл. 6.5. Дана таблиця заповнена до періоду виходу на проектну потужність.

Таблиця 6.5

Визначення НІС по матеріальним виробничим запасам (тис. Руб.)

Найменування сировини та матеріалів

Максималь-ний розмір потреби, тис. Руб.

Січ 06

Лют 06

Мар 06

Кві 06

Май 06

Чер 06

1

2

3

4

5

6

Завантаження виробничих потужностей,%

0%

76%

76%

91%

91%

91%

Папір крейдований марки 1

1800

0

1500

1500

1800

1800,00

1800

фарба жовта

216

0

180

180

216

216

216

фарба синя

216

0

180

180

216

216

216

фарба червона

216

0

180

180

216

216

216

клей

0,18

0

0,15

0,15

0,18

0,18

0,18

папір пакувальна

54

0

45

45

54

54

54

Е / е

10,26

0

11,4

8,55

10,26

10,26

10,26

Разом норматив оборотних коштів, тис. Руб.

2512,44

0

2096,55

2096,55

2512,44

2512,44

2512,44

Розмір інвестицій в оборотні кошти по запасах відображено у табл. 6.6.

Таблиця 6.6

Визначення величини інвестицій в оборотні кошти по запасах (тис. Руб.)

найменування показника

Січ 06

Лют 06

Мар 06

Кві 06

Май 06

Чер 06

1

2

3

4

5

6

Завантаження виробничих потужностей

0%

76%

76%

76%

91%

91%

Норматив оборотних коштів у запасах сировини і матеріалів, тис. Руб.

0

2096,55

2096,55

2512,44

2512,44

2512,44

Інвестиції в матеріальні виробничі запаси, тис. Руб.

0

2096,55

1216,26

308,59

290,20

101,94

6.4. Кадрове забезпечення та оплата праці на підприємстві

В результаті реалізації інвестиційного проекту буде створено 20 нове робоче місце. Штат виробничого персоналу представлений в табл.6.7.

З метою підвищення ефективності діяльності адміністративно-управлінського персоналу на підприємстві передбачена змішана форма оплати праці. За базу, щодо якої буде визначатися змінна частина оплати праці, виступає величина виручки.

Величина витрат на персонал при виході підприємства на проектний обсяг продажів становить 318,02 тис. Руб. / Міс., Включаючи 252 тис. Руб. - витрати на оплату праці (фонд оплати праці), 66,02 тис. Руб. - ЄСП та інші відрахування з фонду заробітної плати.

Таблиця 6.7

Штатний розклад

Найменування

Чисельні-ність, чол.

Розмір погодинної оплати, тис. Руб. / Міс.

Розмір відрядної оплати, руб. / Міс.

база

норматив

1

Адміністративно-управлінський персонал

1.1

Генеральний директор

1

35

виручка

1%

1.2

Головний бухгалтер

1

35

-

-

РАЗОМ (АУП)

2

70

2

Інженерно-технічний персонал

2.1

Завідомо суперечною інтересам. цехом

1

20

2.2

Технолог

1

20

РАЗОМ (ІТП)

2

40

3

Промислово-виробничий персонал

3.1

оператор лінії

1

10

3.2

робочі

15

10

3.3

Технічний персонал

2

10

РАЗОМ (ППП)

18

180

ВСЬОГО персонал

22

290

Х

Х

6.5. Потреба в сировині і матеріалах і витрати на виробництво продукції

Поточні витрати при реалізації операційної діяльності в рамках інвестиційного проекту можна розділити на змінні та постійні.

Величина змінних витрат відображена в табл. 6.8.

Таблиця 6.8

Питомі змінні матеріальні витрати підприємства

Найменування матеріалів та інших витрат, які оподатковуються ПДВ

Од. виміру

Ціна за одиницю виміру з ПДВ, тис. Руб.

Вид продукції

"Російський музей"

"Ермітаж"

Путівник

Витрата сировини (матеріалів та ін.) На од. продукції

на 1 шт

На 1 шт

на 1шт

Папір крейдований марки 1

100 аркушів А0

0,6

2,0000

1,0000

2,0000

фарба жовта

кг

0,1

0,1200

0,1200

0,1200

фарба синя

кг

0,1

0,1200

0,1200

0,1200

фарба червона

кг

0,1

0,1200

0,1200

0,1200

клей

кг

0,0002

0,0500

0,0500

0,0500

папір пакувальна

1000 аркушів А0

0,03

0,1000

0,1000

0,1000

Е / е

кВт * год

0,004

0,1900

0,1900

0,1900

РАЗОМ прямі витрати на одиницю готової продукції, руб.

1,23901

0,63901

1,23901

Прогноз умовно змінних матеріальних витрат представлений в табл. 9.5.

Особливу увагу приділено умовно-постійних матеріальних і інших витрат. Результати розрахунку умовно-постійних та інших витрат наведено в табл. 9.6.

За умовами даного інвестиційного проекту ТОВ «Літера» набуває виробничі та адміністративні приміщення в тимчасове користування.

Договір оренди укладено строком на 5 років. Орендовані приміщення перебувають в хорошому стані, косметичний ремонт планується здійснити протягом січня - березень 2009 р

Витрати на рекламу і просування визначаються прямим рахунком.

Витрати на охорону розраховані за формулою:

,

де Р охр - витрати на охорону за період, руб .; КП - кількість постів, постів; Ц - вартість роботи одного поста за одну зміну в період, руб. / Пост (Ц = 15 тис. Руб. На місяць); T - кількість змін роботи одного поста в період, змін; Р кти - абонентські витрати на охорону з використанням тривожної кнопки в період, руб. (Р кти = 3500 руб. На місяць).

Нарахування амортизації проводиться лінійним методом. Норми амортизації і нараховуються суми амортизаційних відрахувань відображаються в табл. 6.11. Норма амортизації стосовно кожного об'єкту визначається на підставі строку корисного використання основного засобу, зазначеного в постанові Уряду РФ № 1 від 01.01.2002 р

Розрахунку амортизації по кожному об'єкту в кожному інтервалі планування передує складання графіка нарахування амортизації (табл. 6.9).

Для розрахунку величини амортизаційних відрахувань по кожному приобретаемому об'єкту в кожен конкретний інтервал планування первісна вартість об'єкта без ПДВ (табл. 6.3) множиться на норму амортизації, скориговану на тривалість відповідного інтервалу планування. Результат розрахунку наведено в табл. 6.10.

Таблиця 6.9

Графік нарахування амортизації основних засобів (%)

Основні засоби

Річна норма амортизації

Норма амортизації, скор-коригуватися на тривалість інтервалу,% в період

Янв.- квіт. 2007

Квітень 2007 і далі

Друкарська машина Hendelberg

10,0%

0%

0,83%

Друкарська машина Man Roland

10,0%

0%

0,83%

Фальцювальний апарат ФКО

10,0%

0%

0,83%

Конвеєр Колбус

10,00%

0%

0,83%

копіювальна рама

10,00%

0%

0,83%

Машина для припрессовки плівки

10,00%

0%

0,83%

Різальна машина JHf

10,00%

0%

0,83%

Листопідбирально апарат Колбус

10,00%

0%

0,83%

обжимний прес

10,00%

0%

0,83%

обв'язувальна машина

10,00%

0%

0,83%

Офісне обладнання та оргтехніка

30%

0%

2,50%

Таблиця 6.10

Амортизація основних засобів (тис. Руб.)

Основні засоби

Січень-квітень

2008

Квітень

2008 і далі

1-4

5

Друкарська машина Hendelberg

0,00

1,72

Друкарська машина Man Roland

0,00

1,15

Фальцювальний апарат ФКО

0,00

0,29

Конвеєр Колбус

0,00

0,43

копіювальна рама

0,00

0,43

Машина для припрессовки плівки

0,00

0,58

Різальна машина JHf

0,00

0,72

Листопідбирально апарат Колбус

0,00

0,43

обжимний прес

0,00

0,29

обв'язувальна машина

0,00

1,51

Офісне обладнання та оргтехніка

0,00

1,72

Разом за інтервал планування

0,00

7,54

7. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

7.1. менеджмент

Організаційна структура підприємства

Друкарня "Літера" буде зареєстрована у формі товариства з обмеженою відповідальністю в січні 2008р.

Основними органами управління ТОВ «Літера» є Загальні збори учасників і Рада директорів.

Вищим органом управління товариства є Загальні збори засновників, наступний рівень управління - Рада директорів. Кожен учасник має право голосу на загальних зборах з кількістю голосів пропорційно своєї частки в статутному капіталі.

Рада директорів збирається не рідше 1 разу на місяць.

Деякі риси товариства з обмеженою відповідальністю:

- об'єднання капіталів,

- учасники не відповідають своїм майном за зобов'язаннями - несуть лише ризик збитків в межах внеску в статутний капітал,

- поділ статутного капіталу на частки,

На підприємстві існує посада генерального директора. До його функцій належать:

1) визначати політику фірми;

2) вести ділові переговори з представниками інших фірм з різних питань;

3) представляти інтереси своєї фірми в органах державного управління;

4) контроль якості виробленого товару;

5) контроль за виконанням завдань відділів компанії.

Дані про керівників основних підрозділів підприємства

Загальне керівництво діяльністю ТОВ «Літера» здійснюється Генеральним директором, який за Статутом одночасно є і членом Ради Директорів. В даний час Генеральним директором є Томас Гед, 1964 року народження, закінчив в 1985 році Санкт-Петербургскійгосударственний політехнічний університет, факультет механізовані машини, за фахом Поліграфічні машини. Досвід роботи на посаді начальника цеху: ТОВ «Друкарський двір» з 1983 по 2006 рр.

Головний бухгалтер друкарні - Вєцька Світлана Олегівна, 1979 року народження, вища освіта (Санкт-Петербурзький університет державної служби), працювала з 1990 рр. в С-Пб Видавничо-поліграфічному технікумі.

Крім постійного окладу передбачена відрядна оплата праці, база для нарахування якої є виручка підприємства.

Середньооблікова чисельність співробітників складає 22 осіб.

На підприємстві передбачена щорічна кваліфікаційна атестація, за результатами якої приймається рішення про підвищення кваліфікації з метою більш якісного виконання поставлених завдань, підвищення престижу компанії.

7.2. Основні партнери

ТОВ «Літера» уклало договори про наміри постачання друкарського обладнання з ВАТ «Гендельберг», розташованим за адресою Санкт-Петербург, вулиця Крупської буд.5, ВАТ "Гендельберг" є виробником самого якісного німецького друкарського обладнання у всьому світі.

Папір для виробництва книжкових видань буде поставляти ГУП "Папероробний завод", розташований за адресою г.Комунар, вул. Леніна, д. 10. Фарбу і клей буде поставляти ВАТ "КК" розташований за адресою Санкт-Петербург, пр. Празька, буд.4.

Договору про наміри постачання книжкових видань укладені з ГУП "Будинок Книги", ЗАТ "Буквоїд", ЗАТ "SOUVENIRS".

7.3 План-графік реалізації проекту

Основні етапи реалізації проекту та час їх здійснення представлені в табл. 7.1.

Таблиця 7.1

Календарний план-графік реалізації проекту

Найменування етапу

січень

06

лютого

06

Мар 06

квітня

06

Май 06

Чер 06

Лип 06

1

2

3

4

5

6

7

1.

Освіта і реєстрація фірми

2.

Отримання ліцензій та дозволів

3.

ремонт приміщень

4.

організація фінансування

5.

Підготовка робочого проекту

6.

Укладення договору оренди приміщень

7.

Замовлення, виготовлення і доставка обладнання

8.

Монтаж і пуско-налагодження виробництва

9.

Постачання сировини та ін.

10.

Введення підприємства в експлуатацію і освоєння виробництва

11.

Проведення кампанії з просування

12.

Вихід на номінальний обсяг виробництва і реалізації

13.

Підбір персоналу

14.

Налагодження організованого співробітництва відділів в масштабі всієї фірми

8. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ І ФІНАНСОВИЙ ПЛАНИ

8.1. Інвестиції та інвестиційний план

Реалізація даного інвестиційного проекту потребує здійснення інвестиційних вкладень в розмірі 3,35 млн. Руб. в першому півріччі реалізації проекту. Інвестиції спрямовані на придбання основних засобів, фінансування оборотних коштів (поточних активів, фінансових активів), покриття поточних збитків. Перелік необхідних капітальних вкладень представлений в табл. 8.1.

8.2. Фінансування інвестицій та фінансовий план

Для фінансування інвестиційного проекту передбачається використовувати власні і позикові кошти. Як позикових коштів виступає банківський кредит. Загальна потреба у фінансових коштах для реалізації даного проекту (для фінансування інвестицій в проект) становить 3 350,41 тис. Руб.

Величина необхідних власних коштів становить 1755 тис. Руб., В т.ч. вкладення в статутний капітал в розмірі 1 755 тис. руб. (Вносяться протягом двох перших місяців. Для фінансування інвестицій в проект необхідні позикові кошти в розмірі 1 596 тис. Руб. Позикові кошти будуть сформовані за рахунок інвестиційного кредиту. Інвестиційний кредит видається терміном на пів року під відсоткову ставку 17% річних. Позикові кошти підприємство бере в січні і лютому 2007 р .: січень - 77,58 тис. руб., лютий - 1 517 тис. руб. Виплата відсотків по кредиту здійснюється з січня 2006 року, повністю весь кредит повертається в липні 2007 року. Базою для нарахування відсотків є непо гасіння на початок періоду залишок кредитних коштів. Кредиторська заборгованість (кредити постачальників) формується з березня по червень 2007р.

Таблиця 8.1.

Інвестиційний план проекту, тис. Руб.

Напрями здійснення інвестицій

янв.06

фев.06

мар.06

апр.06

май.06

іюн.06

ВСЬОГО

1

2

3

4

5

6

1

Інвестиції у необоротні активи (ВНА)

303,65

419,65

44,4

0,00

0,00

0,00

989,6

2

Інвестиції в оборотні кошти, в т.ч .:

44,3

97,8

212,7

240,5

303,2

187,2

470,3

2.1.

- інвестиції в матеріальні запаси (ЗСМ)

0,00

0,00

143,3

75,4

34,0

13,9

286,6

2.2.

- інвестиції в фінансові активи, в т.ч .:

22,4

90,11

17,45

64,15

57,9

146,8

898,81

2.3.1.

дебіторська заборгованість

0,00

0,00

104,55

204,55

115,91

115,91

641,1

2.3.2.

заборгованість по ПДВ за поточною діяльності, що підлягає поверненню в майбутніх періодах

0,00

45,11

0,00

0,00

0,00

0,00

45,11

2.3.2.

нормативний залишок грошових коштів

22,4

45,0

12,9

59,6

42,0

30,9

212,7

3

Покриття поточних збитків, в т.ч.

-

3.1.

- фінансування збитків

365,98

625,72

0,00

0,00

0,00

0,00

991,7

Разом інвестиційних витрат

876,33

1068,3

391,2

578,5

173

375.1

3 350,41

Таблиця 8.2

Фінансовий план проекту, тис. Руб.

Джерела фінансування

янв.06

фев.06

мар.06

апр.06

май.06

іюн.06

ВСЬОГО

1

2

3

4

5

6

1.

Власні кошти

800

955

281,93

289,78

69,3

325,13

2721,14

1.1

- додаткові вкладення в статутний капітал

800,00

955,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 755

1.2

- чистий прибуток

0,00

0,00

281,93

282,24

61,76

317,60

943,53

1.3

- амортизаційні відрахування

0,00

0,00

0,00

7,54

7,54

7,53

22,61

2.

Позикові кошти

78

112

110,3

288,9

103,5

48,5

629,2

2.1

- інвестиційні кредит

78,00

112,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290

2.2

- кредиторська заборгованість

0,0

0,0

0

288,9

103,5

48,5

440,9

Разом фінансування з усіх джерел

878

1067

392,23

578,7

172,8

373,6

3350 ..........., 2

Разом інвестицій (довідково)

876,33

1068,3

391,2

578,5

173

375.1

3 350,41

9. ФІНАНСОВИЙ ПРОГНОЗ І ОЦІНКА ПРОЕКТУ

9.1. Допущення, прийняті в розрахунках

Планування виробничої діяльності ТОВ «Літера» здійснюється з січня 2007 по 4 квартал 2011 року. Перший рік роботи підприємства розглядається по місяцях, наступні - по кварталах.

Освіта і реєстрація фірми заплановані на січень 2007 року, виробництво і реалізація продукції починається з березня 2007 року.

Всі грошові розрахунки ведуться в рублях без урахування інфляції.

Амортизація нараховується лінійним методом з травня 2007 року.

Податкові відрахування здійснюються з податку на додану вартість, на прибуток, на майно, по ЄСП.

9.2. опис сценаріїв

При реалізації даного інвестиційного проекту можливі три сценарії розвитку ситуації: песимістичний, ймовірний (основний) і оптимістичний.

Песимістичний сценарій: передбачається зниження обсягів виробництва і реалізації продукції, а також передбачається підвищення цін на крейдований папір (так як це спостерігалося в попередні роки).

Оптимістичний сценарій: поступово підвищити ціну своєї продукції до високого рівня. За допомогою оптимального співвідношення критеріїв ціна-якість підприємство зможе складе конкуренцію іншим підприємствам в цій категорії товарів.

Варіація величин прогнозних параметрів проекту відображена в таблиці 9.1.

Таблиця 9.1

Варіація величин окремих прогнозних параметрів інвестиційного проекту

характеристика

Значення за сценаріями реалізації проекту, грн. / Од.

песимістичний

ймовірний

Оптимістичний

1

Середня ціна на продукцію ( "Русский музей")

350

500

550

2

Середня ціна на крейдований папір (100 аркушів АТ)

70

60

60

3

Середньорічний обсяг випуску продукції (тис. Прим)

57

60

65

Таблиця 9.2

Доходи (виручка-брутто) від виробництва і реалізації продукції (вкл. ПДВ)

Найменування продукції

розмірність

січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

червень

Липень

Серпень

вересень

Жовтень

Листопад

грудень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Книга "Російський музей"

Завантаження

%

0%

0%

76%

76%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

Об'єм продажу

прим.

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

Ціна

тис. руб. / шт.

0,00

0,00

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

виручка

тис. руб.

0,00

0,00

1 250,00

1 250,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

Книга "Ермітаж"

Завантаження

%

0%

0%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

Об'єм продажу

прим.

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

6 000,0

6 000,00

6 000,00

000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

Ціна

тис. руб. / шт.

0,00

0,00

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

виручка

тис. руб.

0,00

0,00

1 350,00

1 350,00

1 350,00

1 350,00

1 350,00

1 350,00

1 350,00

1 350,00

1 350,00

1 350,00

іноземний путівник

Завантаження

%

0%

0%

76%

76%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

Об'єм продажу

прим.

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

Ціна

тис. руб. / шт.

0,00

0,00

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

виручка

тис. руб.

0,00

0,00

1 300,00

1 300,00

1 560,00

1 560,00

1 560,00

1 560,00

1 560,00

1 560,00

1 560,00

1 560,00

Разом виручка-брутто (вкл. ПДВ)

тис. руб.

0,00

0,00

3900,00

3 900,00

4 410,00

4 410,00

4 410,00

4 410,00

4 410,00

4 410,00

4 410,00

4 410,00

Продовження табл. 9.2

Найменування

продукції

розмірність

1 кв.2008

2 кв.2008

3 кв.2008

4 кв.2008

1 кв.2009

2 кв.2009

3 кв.2009

4 кв.2009

1 кв.2010

2 кв.2010

3 кв.2010

4 кв.2010

13

14

15

16

17

18

19

20

25

26

27

28

книга

"Російський музей"

Завантаження

%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

Об'єм продажу

шт.

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

Ціна

тис. руб. / шт.

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

виручка

тис. руб.

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

книга

"Ермітаж"

Завантаження

%

109%

109%

109%

109%

109%

109%

109%

109%

109%

109%

109%

109%

Об'єм продажу

шт.

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

Ціна

тис. руб. / шт.

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

виручка

тис. руб.

4 860,00

4 860,00

4 860,00

4 860,00

4 860,00

4 860,00

4 860,00

4 860,00

4 860,00

4 860,00

4 860,00

4 860,00

іноземний путівник

Завантаження

%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

91%

Об'єм продажу

шт.

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

Ціна

тис. руб. / шт.

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

виручка

тис. руб.

4 680,00

4 680,00

4 680,00

4 680,00

4 680,00

4 680,00

4 680,00

4 680,00

4 680,00

4 680,00

4 680,00

4 680,00

Разом виручка-брутто (вкл. ПДВ)

тис. руб.

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

Таблиця 9.3

Умовно-змінні матеріальні витрати (вкл. ПДВ)

Найменування витрат

розмірність

січень

2006

Лютий

2006

Березень

2006

Квітень

2006

Травень

2006

червень

2006

Липень

2006

Август 2006

вересень

2006

Жовтень

2006

Листопад

2006

Грудень 2006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Папір крейдований марки 1

потреба

100 аркушів А0

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Ціна

тис. руб. / 100 листів А0

0,000

0,000

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

витрати

тис. руб.

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

фарба жовта

потреба

кг

0,00

0,00

1 800,00

1 800,00

2 160,00

2 160,00

2 160,00

2 160,00

2 160,00

2 160,00

2 160,00

2 160,00

Ціна

тис. руб. / кг

0,000

0,000

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

витрати

тис. руб.

0,00

0,00

180,00

180,00

216,00

216,00

216,00

216,00

216,00

216,00

216,00

216,00

фарба синя

потреба

кг

0,00

0,00

1 800,00

1 800,00

2 160,00

2 160,00

2 160,00

2 160,00

2 160,00

2 160,00

2 160,00

2 160,00

Ціна

тис. руб. / кг

0,000

0,000

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

витрати

тис. руб.

0,00

0,00

180,00

180,00

216,00

216,00

216,00

216,00

216,00

216,00

216,00

216,00

фарба червона

потреба

кг

0,00

0,00

1 800,00

1 800,00

2 160,00

2 160,00

2 160,00

2 160,00

2 160,00

2 160,00

2 160,00

2 160,00

Ціна

тис. руб. / кг

0,000

0,000

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

витрати

тис. руб.

0,00

0,00

180,00

180,00

216,00

216,00

216,00

216,00

216,00

216,00

216,00

216,00

клей

потреба

кг

0,00

0,00

750,00

750,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

Ціна

тис. руб. / кг

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

витрати

тис. руб.

0,00

0,00

0,15

0,15

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

папір пакувальна

потреба

1000 аркушів А0

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

Ціна

тис. руб. / 1000 листів А0

0,000

0,000

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

витрати

тис. руб.

0,00

0,00

45,00

45,00

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

Е / е

потреба

кВт * год

0,00

0,00

2 850,00

2 850,00

3 420,00

3 420,00

3 420,00

3 420,00

3 420,00

3 420,00

3 420,00

3 420,00

Ціна

тис. руб. / кВт * год

0,000

0,000

0,004

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

витрати

тис. руб.

0,00

0,00

11,40

8,55

10,26

10,26

10,26

10,26

10,26

10,26

10,26

10,26

Всього умовно-змінні витрати

тис. руб.

0,00

0,00

2 096,55

2 093,70

2 512,44

2 512,44

2 512,44

2 512,44

2 512,44

2 512,44

2 512,44

2 512,44

Продовження табл. 9.3

Найменування витрат

розмірність

1 кв.

2007

2 кв.

2007

3 кв.

2007

4 кв.

2007

1 кв.

2008

2 кв.

2008

3 кв.

2008

4 кв.

2008

1 кв.

2009

2 кв.

2009

3 кв.

2009

4 кв.

2009

1 кв.

2010

2 кв.

2010

3 кв.

2010

4 кв.

2010

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Папір крейдований марки 1

потреба

100 аркушів А0

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

Ціна

тис. руб. / 100 листів А0

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

витрати

тис. руб.

5 400,00

5 400,00

5 400,00

5 400,00

5 400,00

5 400,00

5 400,00

5 400,00

5 400,00

5 400,00

5 400,00

5 400,00

5 400,00

5 400,00

5 400,00

5 400,00

фарба жовта

потреба

кг

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

Ціна

тис. руб. / кг

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

витрати

тис. руб.

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

фарба синя

потреба

кг

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

Ціна

тис. руб. / кг

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

витрати

тис. руб.

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

фарба червона

потреба

кг

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

Ціна

тис. руб. / кг

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

витрати

тис. руб.

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

648,00

клей

потреба

кг

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

...........2 700,00

2 700,00

Ціна

тис. руб. / кг

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

витрати

тис. руб.

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

папір пакувальна

потреба

1000 аркушів А0

5 400,00

5 400,00

5 400,00

5 400,00

5 400,00

5 400,00

5 400,00

5 400,00

5 400,00

5 400,00

5 400,00

5 400,00

5 400,00

5 400,00

5 400,00

5 400,00

Ціна

тис. руб. / 1000 аркушів А0

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

витрати

тис. руб.

162,00

162,00

162,00

162,00

162,00

162,00

162,00

162,00

162,00

162,00

162,00

162,00

162,00

162,00

162,00

162,00

Е / е

потреба

кВт * год

10 260,00

10 260,00

10 260,00

10 260,00

10 260,00

10 260,00

10 260,00

10 260,00

10 260,00

10 260,00

10 260,00

10 260,00

10 260,00

10 260,00

10 260,00

10 260,00

Ціна

тис. руб. / кВт * год

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

витрати

тис. руб.

30,78

30,78

30,78

30,78

30,78

30,78

30,78

30,78

30,78

30,78

30,78

30,78

30,78

30,78

30,78

30,78

Всього умовно-змінні витрати

тис. руб.

537,32

537,32

537,32

7 537,32

7 537,32

7 537,32

7 537,32

7 537,32

7 537,32

7 537,32

7 537,32

7 537,32

7 537,32

7 537,32

7 537,32

7 537,32

Таблиця 9.4

Умовно-постійні витрати (включаючи ПДВ)

Найменування витрат

розмірність

Січень 2007

Лютий 2007

Березень 2007

Квітень 2007

Май 2007

Червень 2007

Липень 2007

Август 2007

Вересень 2007

Жовтень 2007

Листопад 2007

Грудень 2007

кв.2008

2 кв.2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

обкладаються ПДВ

Оренда виробничих приміщень

Загальна площа

кв. м

0,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

Ціна

тис. руб. / кв. м

0,00

0,70

0,00

0,00

0,70

0,00

0,00

0,70

0,00

0,00

0,70

0,00

0,70

0,00

витрати

тис. руб.

0,00

84,00

0,00

0,00

84,00

0,00

0,00

84,00

0,00

0,00

84,00

0,00

84,00

0,00

Оренда офісу

Загальна площа

кв. м

0,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

Ціна

тис. руб. / кв. м

0,00

0,70

0,00

0,00

0,70

0,00

0,00

0,70

0,00

0,00

0,70

0,00

0,70

0,00

витрати

тис. руб.

0,00

45,50

0,00

0,00

45,50

0,00

0,00

45,50

0,00

0,00

45,50

0,00

45,50

0,00

Оренда складу

Загальна площа

кв. м

0,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

Ціна

тис. руб. / кв. м

0,00

0,70

0,00

0,00

0,70

0,00

0,00

0,70

0,00

0,00

0,70

0,00

0,70

0,00

витрати

тис. руб.

0,00

54,60

0,00

0,00

54,60

0,00

0,00

54,60

0,00

0,00

54,60

0,00

54,60

0,00

Ремонт виробничих приміщень

Загальна площа

кв. м

0,00

110,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

Ціна

тис. руб. / кв. м

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

0,50

0,00

витрати

тис. руб.

0,00

55,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

60,00

0,00

Ремонт офісних приміщень

Загальна площа

кв. м

0,00

70,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

Ціна

тис. руб. / кв. м

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

0,50

0,00

витрати

тис. руб.

0,00

35,00

0,00

0,00

32,50

0,00

0,00

32,50

0,00

0,00

32,50

0,00

32,50

0,00

Ремонт складських приміщень

Загальна площа

кв. м

0,00

72,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

Ціна

тис. руб. / кв. м

0,00

0,30

0,00

0,00

0,30

0,00

0,00

0,30

0,00

0,00

0,30

0,00

0,30

0,00

витрати

тис. руб.

0,00

21,60

0,00

0,00

23,40

0,00

0,00

23,40

0,00

0,00

23,40

0,00

23,40

0,00

Ремонт і обслуговування основних засобів

База (вартість основних ср-в)

тис. руб.

0,00

0,00

819,65

812,11

804,56

819,65

819,65

819,65

819,65

819,65

819,65

819,65

819,65

819,65

норматив

%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

3,00%

3,00%

витрати

тис. руб.

0,00

0,00

8,20

8,12

8,05

8,20

8,20

8,20

8,20

8,20

8,20

8,20

24,59

24,59

Електроенергія та інші комунальні витрати

потреба

кв. м

0,00

263,00

263,00

263,00

263,00

263,00

263,00

263,00

263,00

263,00

263,00

263,00

263,00

263,00

Ціна

тис. руб. / кв. м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

витрати

тис. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Адміністративні та представницькі витрати

База (ФОП АУП і ІТП)

тис. руб.

110,00

110,00

187,00

187,00

210,40

210,40

210,40

210,40

210,40

210,40

210,40

210,40

631,20

631,20

норматив

%

0,00%

0,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

витрати

тис. руб.

0,00

0,00

18,70

18,70

21,04

21,04

21,04

21,04

21,04

21,04

21,04

21,04

63,12

63,12

Знижки та комісійні винагороди

База (виручка)

тис. руб.

0,00

0,00

3 900,00

3 900,00

4 680,00

4 680,00

4 680,00

4 680,00

4 680,00

4 680,00

4 680,00

4 680,00

14 040,00

14040,00

норматив

%

0,00%

0,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

витрати

тис. руб.

0,00

0,00

195,00

195,00

234,00

234,00

234,00

234,00

234,00

234,00

234,00

234,00

702,00

702,00

Реклама і просування

База (виручка)

тис. руб.

0,00

0,00

3 900,00

3 900,00

4 680,00

4 680,00

4 680,00

4 680,00

4 680,00

4 680,00

4 680,00

4 680,00

14 040,00

14 040,00

норматив

%

0,00%

0,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

витрати

тис. руб.

0,00

0,00

585,00

585,00

702,00

702,00

702,00

702,00

702,00

702,00

702,00

702,00

2 106,00

2 106,00

Всього умовно-постійні витрати

тис. руб.

0,00

295,70

806,90

806,82

1 265,09

965,24

965,24

1 265,24

965,24

965,24

1 265,24

965,24

3 195,71

2 895,71

Продовження табл. 9.4

...........

Найменування витрат

розмірність

3 кв.2008

4 кв.2008

1 кв.2009

2 кв.2009

3 кв.2009

4 кв.2009

1 кв.2010

2 кв.2010

3 кв.2010

4 кв.2010

1 кв.2011

2 кв.2011

3 кв.2011

4 кв.2011

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

обкладаються ПДВ

Оренда виробничих приміщень

Загальна площа

кв. м

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

Ціна

тис. руб. / кв. м

0,00

0,70

0,00

0,00

0,70

0,00

0,00

0,70

0,00

0,00

0,00

0,70

0,00

0,00

витрати

тис. руб.

0,00

84,00

0,00

0,00

84,00

0,00

0,00

84,00

0,00

0,00

0,00

84,00

0,00

0,00

Оренда офісу

Загальна площа

кв. м

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

Ціна

тис. руб. / кв. м

0,00

0,70

0,00

0,00

0,70

0,00

0,00

0,70

0,00

0,00

0,00

0,70

0,00

0,00

витрати

тис. руб.

0,00

45,50

0,00

0,00

45,50

0,00

0,00

45,50

0,00

0,00

0,00

45,50

0,00

0,00

Оренда складу

Загальна площа

кв. м

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

Ціна

тис. руб. / кв. м

0,00

0,70

0,00

0,00

0,70

0,00

0,00

0,70

0,00

0,00

0,00

0,70

0,00

0,00

витрати

тис. руб.

0,00

54,60

0,00

0,00

54,60

0,00

0,00

54,60

0,00

0,00

0,00

54,60

0,00

0,00

Ремонт виробничих приміщень

Загальна площа

кв. м

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

Ціна

тис. руб. / кв. м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

витрати

тис. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ремонт офісних приміщень

Загальна площа

кв. м

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

Ціна

тис. руб. / кв. м

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

витрати

тис. руб.

0,00

32,50

0,00

0,00

32,50

0,00

0,00

32,50

0,00

0,00

0,00

32,50

0,00

0,00

Ремонт складських приміщень

Загальна площа

кв. м

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

Ціна

тис. руб. / кв. м

0,00

0,30

0,00

0,00

0,30

0,00

0,00

0,30

0,00

0,00

0,00

0,30

0,00

0,00

витрати

тис. руб.

0,00

23,40

0,00

0,00

23,40

0,00

0,00

23,40

0,00

0,00

0,00

23,40

0,00

0,00

Ремонт і обслуговування основних засобів

База (вартість основних ср-в)

тис. руб.

819,65

819,65

819,65

819,65

819,65

819,65

819,65

819,65

819,65

819,65

819,65

819,65

819,65

819,65

норматив

%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

витрати

тис. руб24,59

24,59

24,59

24,59

24,59

24,59

24,59

24,59

24,59

24,59

24,59

24,59

24,59

24,59

Електроенергія та інші комунальні витрати

потреба

кв. м

263,00

263,00

263,00

263,00

263,00

263,00

263,00

263,00

263,00

263,00

263,00

263,00

263,00

263,00

Ціна

тис. руб. / кв. м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

витрати

тис. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Адміністративні та представницькі витрати

База (ФОП АУП і ІТП)

тис. руб.

631,20

631,20

631,20

631,20

631,20

631,20

631,20

631,20

631,20

631,20

631,20

631,20

631,20

631,20

норматив

%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

витрати

тис. руб.

63,12

63,12

63,12

63,12

63,12

63,12

63,12

63,12

63,12

63,12

63,12

63,12

63,12

63,12

Знижки та комісійні винагороди

База (виручка)

тис. руб.

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

норматив

%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

витрати

тис. руб.

702,00

702,00

702,00

702,00

702,00

702,00

702,00

702,00

702,00

702,00

702,00

702,00

702,00

702,00

Реклама і просування

База (виручка)

тис. руб.

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

14 040,00

норматив

%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

витрати

тис. руб.

2 106,00

2 106,00

2 106,00

2 106,00

2 106,00

2 106,00

2 106,00

2 106,00

2 106,00

2 106,00

2 106,00

2 106,00

2 106,00

2 106,00

Всього умовно-постійні витрати

тис. руб.

2 895,71

3 135,71

2 895,71

2 895,71

3 195,71

2 895,71

2 895,71

3 195,71

2 895,71

2 895,71

2 895,71

3 135,71

2 895,71

2 895,71

Таблиця 9.5

Звіт про прибутки і збитки

Найменування показників

Січень 2007

Лютий 2007

Березень 2007

Квітень 2007

Май 2007

Червень 2007

Липень 2007

Август 2007

Вересень 2007

Жовтень 2007

Листопад 2007

Грудень 2007

1 кв.2008

2 кв.2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

виручка

0,00

0,00

3 305,08

3 305,08

3 966,10

3 966,10

3 966,10

3 966,10

3 966,10

3 966,10

3 966,10

3 966,10

16 016,95

16 016,95

- Умовно-змінні матеріальні витрати

0,00

0,00

1 776,74

1 774,32

2 129,19

2 129,19

2 129,19

2 129,19

2 129,19

2 129,19

2 129,19

2 129,19

4 845,93

4 845,93

- Змінні витрати на персонал

0,00

0,00

336,95

336,95

404,34

404,34

404,34

404,34

404,34

404,34

404,34

404,34

1 510,61

1 510,61

= Маржинальний дохід

0,00

0,00

1 191,39

1 193,81

1 432,57

1 432,57

1 432,57

1 432,57

1 432,57

1 432,57

1 432,57

1 432,57

9 660,41

9 660,41

- Умовно-постійні витрати

0,00

250,59

683,81

683,75

1 072,11

818,00

818,00

1 072,23

818,00

818,00

1 072,23

818,00

3 298,27

3 557,59

- Постійні витрати на персонал

365,98

365,98

201,92

201,92

201,92

201,92

201,92

201,92

201,92

201,92

201,92

201,92

711,77

711,77

= Доходи до виплати відсотків, податків і нарахування амортизації (EBITDA)

-365,98

-616,57

305,66

308,14

158,54

412,65

412,65

158,42

412,65

412,65

158,42

412,65

5 650,37

5 391,05

- Амортизаційні відрахування

0,00

0,00

0,00

7,54

7,54

7,53

7,53

7,53

7,53

7,53

7,53

7,53

29,92

29,92

- Відсотки за кредитами, що включаються в собівартість

0,00

9,15

22,61

18,36

14,11

9,86

5,61

1,36

0,85

0,85

0,85

0,85

0,00

0,00

- Податок на майно організацій

0,00

0,00

1,13

0,00

0,00

2,54

0,00

0,00

3,07

0,00

0,00

6,56

4,44

4,36

= Прибуток до оподаткування

-365,98

-625,72

281,93

282,24

136,89

392,73

399,52

149,53

401,21

404,28

150,04

397,72

5 616,01

5 356,77

- Податок на прибуток організацій

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,00

95,88

35,89

96,29

97,03

36,01

95,45

1 347,84

1 285,62

= Чистий прибуток

-365,98

-625,72

281,93

282,24

136,89

371,72

303,63

113,64

304,92

307,25

114,03

302,26

4 268,17

4 071,14

Найменування показників

3 кв.2008

4 кв.2008

1 кв.2009

2 кв.2009

3 кв.2009

4 кв.2009

1 кв.2010

2 кв.2010

3 кв.2010

4 кв.2010

1 кв.2011

2 кв.2011

3 кв.2011

4 кв.2011

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

виручка

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

- Умовно-змінні матеріальні витрати

6 387,56

6 387,56

6 387,56

6 387,56

6 387,56

6 387,56

6 387,56

6 387,56

6 387,56

6 387,56

6 387,56

6 387,56

6 387,56

6 387,56

- Змінні витрати на персонал

1 213,03

1 213,03

1 213,03

1 213,03

1 213,03

1 213,03

1 213,03

1 213,03

1 213,03

1 213,03

1 213,03

1 213,03

1 213,03

1 213,03

= Маржинальний дохід

4 297,71

4 297,71

4 297,71

4 297,71

4 297,71

4 297,71

4 297,71

4 297,71

4 297,71

4 297,71

4 297,71

4 297,71

4 297,71

4 297,71

- Умовно-постійні витрати

2 504,84

2 453,99

2 708,23

2 453,99

2 453,99

2 657,38

2 453,99

2 453,99

2 708,23

2 453,99

2 453,99

2 708,23

2 453,99

2 453,99

- Постійні витрати на персонал

605,76

605,76

605,76

605,76

605,76

605,76

605,76

605,76

605,76

605,76

605,76

605,76

605,76

605,76

= Доходи до виплати відсотків, податків і нарахування амортизації (EBITDA)

1 187,11

1 237,96

983,72

1 237,96

1 237,96

1 034,57

1 237,96

1 237,96

983,72

1 237,96

1 237,96

983,72

1 237,96

1 237,96

- Амортизаційні відрахування

22,58

22,58

22,58

22,58

22,58

22,58

22,58

22,58

24,74

20,43

20,43

20,43

20,43

20,43

- Відсотки за кредитами, що включаються в собівартість

2,55

2,55

2,55

2,55

2,55

2,55

2,55

2,55

2,55

2,55

2,55

2,55

2,55

2,55

- Податок на майно організацій

3,95

3,51

3,58

3,51

3,45

3,02

3,08

3,02

2,95

2,51

2,59

2,53

2,48

2,08

= Прибуток до оподаткування

1 158,04

1 209,32

955,02

1 209,32

1 209,38

1 006,43

1 209,75

1 209,82

953,48

1 212,47

1 212,39

958,21

1 212,51

1 212,90

- Податок на прибуток організацій

277,93

290,24

229,20

290,24

290,25

241,54

290,34

290,36

228,83

290,99

290,97

229,97

291,00

291,10

= Чистий прибуток

880,11

919,08

725,82

919,08

919,13

764,88

919,41

919,46

724,64

921,48

921,42

728,24

921,50

921,80

Таблиця 9.6

Агрегований прогнозний баланс, тис. Руб.

Найменування показників

Січень 2007

Лютий 2007

Березень 2007

Квітень 2007

Май 2007

Червень 2007

Липень 2007

Август 2007

Вересень 2007

Жовтень 2007

Листопад 2007

Грудень 2007

1 кв.2008

2 кв.2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

активи

Внеобороние активи (за залишковою вартістю)

403,65

819,65

819,65

812,11

804,56

797,04

789,51

781,99

774,46

766,94

759,41

751,89

729,31

706,74

- Нематеріальні активи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Будівлі та споруди

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Обладнання

0,00

0,00

819,65

812,11

804,56

797,04

789,51

781,99

774,46

766,94

759,41

751,89

729,31

706,74

- Незавершене будівництво

403,65

819,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

поточні активи

109,48

1 554,21

7 740,68

7 730,46

8 815,81

8 895,06

8 906,21

8 991,38

9 303,83

9 618,60

9 740,16

10 049,95

10 991,19

11 739,25

- Запаси сировини і матеріалів

0,00

648,72

1125,7

1 350,86

1 350,86

1 350,86

1 350,86

1 350,86

1 350,86

1 350,86

1 350,86

1 350,86

1 350,86

1 350,86

- ПДВ по придбаних цінностей

72,46

838,74

09,72

206,06

206,06

206,06

206,06

206,06

206,06

206,06

206,06

206,06

206,06

206,06

- Дебіторська заборгованість

0,00

0,00

6 204,55

6 204,55

7 445,45

7 445,45

7 445,45

7 445,45

7 445,45

7 445,45

7 445,45

7 445,45

7 445,45

7 445,45

- Грошові кошти

37,02

66,76

200,70

-31,00

-186,57

-107,32

-96,16

-10,99

301,46

616,23

737,79

1 047,58

1 988,81

2 736,87

всього активів

513,13

2373,8

8 560,33

8 542,57

9 620,37

9 692,09

9 695,73

9 773,37

10 078,29

10 385,54

10 499,57

10 801,84

11 720,50

12 445,98

пасиви

Власний капітал

434,02

763,30

1 045,22

1 327,46

1 464,35

1 836,08

2 139,71

2 253,35

2 558,27

2 865,52

2 979,55

3 281,82

4 200,48

4 925,96

- Інвестиції в Статутний капітал

800,00

1 755,00

1 755,00

1 755,00

1 755,00

1 755,00

1 755,00

1 755,00

1 755,00

1 755,00

1 755,00

1 755,00

1 755,00

1 755,00

- Нерозподілений прибуток (збиток)

-365,98

-991,70

-709,78

-427,54

-290,65

81,08

384,71

498,35

803,27

1 110,52

1 224,55

1 526,82

2 445,48

3 170,96

Довгострокові зобов'язання

78,00

1 596,00

1 296,00

996,00

696,00

396,00

96,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

поточні пасиви

1,11

14,56

6 219,11

6 219,11

7 460,02

7 460,02

7 460,02

7 460,02

7 460,02

7 460,02

7 460,02

7 460,02

7 460,02

7 460,02

всього пасивів

513,13

2 373,86

8 560,33

8 542,57

9 620,37

9 692,09

9 695,73

9 773,37

10 078,29

10 385,54

10 499,57

10 801,84

11 720,50

12 445,98

Найменування показників

3 кв.2008

4 кв.2008

1 кв.2009

2 кв.2009

3 кв.2009

4 кв.2009

1 кв.2010

2 кв.2010

3 кв.2010

4 кв.2010

1 кв.2011

2 кв.2011

3 кв.2011

4 кв.2011

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

активи

Внеобороние активи (за залишковою вартістю)

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

- Нематеріальні активи

- Будівлі та споруди

684,16

661,58

639,01

616,43

593,86

571,28

548,71

526,13

501,39

480,96

460,53

440,11

419,68

399,25

- Обладнання

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Незавершене будівництво

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

поточні активи

684,16

661,58

639,01

616,43

593,86

571,28

548,71

526,13

501,39

480,96

460,53

440,11

419,68

399,25

- Запаси сировини і матеріалів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- ПДВ по придбаних цінностей

12 641,93

13 583,59

14 331,98

15 273,64

16 215,35

17 002,81

17 944,80

18 886,83

19 636,22

20 578,12

21 519,97

22 268,64

23 210,57

25 503,66

- Дебіторська заборгованість

1 350,86

1 350,86

1 350,86

1 350,86

1 350,86

1 350,86

1 350,86

1 350,86

1 350,86

1 350,86

1 350,86

1 350,86

1 350,86

1 350,86

- Грошові кошти

206,06

206,06

206,06

206,06

206,06

206,06

206,06

206,06"Left"> 206,06

206,06

206,06

206,06

206,06

0,00

всього активів

7 445,45

7 445,45

7 445,45

7 445,45

7 445,45

7 445,45

7 445,45

7 445,45

7 445,45

7 445,45

7 445,45

7 445,45

7 445,45

7 445,45

пасиви

3 639,56

4 581,22

5 329,61

6 271,27

7 212,97

8 000,43

8 942,42

9 884,46

10 633,85

11 575,75

12 517,60

13 266,26

14 208,20

16 707,35

Власний капітал

13 326,09

14 245,17

14 970,99

15 890,07

16 809,20

17 574,09

18 493,50

19 412,96

20 137,61

21 059,08

21 980,50

22 708,74

23 630,25

25 902,91

- Інвестиції в Статутний капітал

- Нерозподілений прибуток (збиток)

5 806,07

6 725,16

7 450,97

8 370,06

9 289,19

10 054,07

10 973,48

11 892,94

12 617,59

13 539,06

14 460,48

15 188,73

16 110,23

17 032,03

Довгострокові зобов'язання

1 755,00

1 755,00

1 755,00

1 755,00

1 755,00

1 755,00

1 755,00

1 755,00

1 755,00

1 755,00

1 755,00

1 755,00

1 755,00

1 755,00

поточні пасиви

4 051,07

4 970,16

5 695,97

6 615,06

7 534,19

8 299,07

9 218,48

10 137,94

10 862,59

11 784,06

12 705,48

13 433,73

14 355,23

15 277,03

всього пасивів

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

Таблиця 9.7

Грошові потоки (рух грошових коштів)

(Перша форма подання)

Найменування показників

Січень 2007

Лютий 2007

Березень 2007

Квітень 2007

Май 2007

Червень 2007

Липень 2007

Август 2007

Вересень 2007

Жовтень 2007

Листопад 2007

Грудень 2007

1 кв.2008

2 кв.2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Залишок коштів на початок періоду

0,00

0,42

0,59

-143,65

-374,94

-624,94

-515,97

-504,55

-449,38

-107,25

207,84

299,39

638,53

1 580,28

Приплив вільних коштів

амортизація

0,00

0,00

0,00

7,54

7,54

7,53

7,53

7,53

7,53

7,53

7,53

7,53

22,58

22,58

Чистий прибуток

-365,98

-625,72

281,93

282,24

136,89

371,72

303,63

113,64

304,92

307,25

114,03

302,26

918,66

725,49

Внески до Статутного капіталу (дод. Вкладення собств. Коштів)

800,00

955,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

кредити постачальників

0,00

0,00

6 204,55

0,00

1 240,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отримання інвестиційних кредитів

78,00

1 518,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Взаємозалік по ПДВ

0,00

0,00

106,91

38,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всього приплив

512,02

1 847,28

6 593,38

327,79

1 385,34

379,25

311,16

121,17

312,44

314,78

121,56

309,79

941,23

748,06

Витрачання вільних коштів

Інвестиції в основні засоби та нематеріальні активи, включаючи відсотки по кредиту на інвестиційному етапі

475,00

475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Фінансування оборотного капіталу (в т.ч. нормативний залишок грошовий коштів) без урахування ПДВ, що підлягає поверненню з інвестиційної діяльності

36,60

1 372,11

6 437,62

259,08

1 335,35

-29,73

-0,25

30,00

-29,69

-0,31

30,00

-29,34

-0,52

10,00

Погашення інвестиційних кредитів

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

36,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всього відтік

511,60

1 847,11

6 737,62

559,08

1 635,35

270,27

299,75

66,00

-29,69

-0,31

30,00

-29,34

-0,52

10,00

Залишок коштів на кінець періоду

0,42

0,58

139,62

362,34

600,82

797,84

887,16

936,00

1121,75

1164,94

1247,47

1250,26

1 580,28

2 318,35

Найменування показників

3 кв.2008

4 кв.2008

1 кв.2009

2 кв.2009

3 кв.2009

4 кв.2009

1 кв.2010

2 кв.2010

3 кв.2010

4 кв.2010

1 кв.2011

2 кв.2011

3 кв.2011

4 кв.2011

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Залишок коштів на початок періоду

2 318,35

3 229,03

4 172,71

4 911,10

5 862,76

6 804,46

7 583,94

8 533,93

9 475,97

10 215,35

11 167,27

12 109,11

12 847,79

13 799,72

Приплив вільних коштів

амортизація

22,58

22,58

22,58

22,58

22,58

22,58

22,58

22,58

24,74

20,43

20,43

20,43

20,43

20,43

Чистий прибуток

880,11

919,08

725,82

919,08

919,13

764,88

919,41

919,46

724,64

921,48

921,42

728,24

921,50

921,80

Внески до Статутного капіталу (дод. Вкладення собств. Коштів)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

кредити постачальників

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отримання інвестиційних кредитів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Взаємозалік по ПДВ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всього приплив

902,68

941,66

748,39

941,66

941,71

787,46

941,99

942,04

749,39

941,90

941,85

748,67

941,93

942,23

Витрачання вільних коштів

Інвестиції в основні засоби та нематеріальні активи, включаючи відсотки по кредиту на інвестиційному етапі

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Фінансування оборотного капіталу (в т.ч. нормативний залишок грошовий коштів) без урахування ПДВ, що підлягає поверненню з інвестиційної діяльності

-8,00

-2,01

10,00

-10,00

0,00

7,99

-8,00

0,00

10,00

-10,01

0,00

10,00

-10,00

-1 556,93

Погашення інвестиційних кредитів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всього відтік

-8,00

-2,01

10,00

-10,00

0,00

7,99

-8,00

0,00

10,00

-10,01

0,00

10,00

-10,00

-1 556,93

Залишок коштів на кінець періоду

2 737,17

3 489,46

4 061,65

4 778,52

5 468,07

6 022,88

6 680,18

7 313,76

7 797,16

8 402,12

8 983,96

9 427,54

9 983,21

11 401,31

Таблиця 9.8

Грошові потоки (рух грошових коштів)

(Друга форма подання)

...........

Найменування показників

Січень 2007

Лютий 2007

Березень 2007

Квітень 2007

Май 2007

Червень 2007

Липень 2007

Август 2007

Вересень 2007

Жовтень 2007

Листопад 2007

Грудень 2007

1 кв.2008

2 кв.2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Операційний грошовий потік

Виручка від реалізації

0,00

0,00

3 305,08

3 305,08

3 966,10

3 966,10

3 966,10

3 966,10

3 966,10

3 966,10

3 966,10

3 966,10

11 898,31

11 898,31

Поточні витрати

-365,98

-625,72

-3 023,16

-3 022,85

-3 829,21

-3 573,37

-3 566,58

-3 816,57

-3 564,89

-3 561,82

-3 816,06

-3 568,38

-10 689,54

-10 943,72

Податок на прибуток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-21,00

-95,88

-35,89

-96,29

-97,03

-36,01

-95,45

-290,10

-229,10

амортизація

0,00

0,00

0,00

7,54

7,54

7,53

7,53

7,53

7,53

7,53

7,53

7,53

22,58

22,58

Разом операційний грошовий потік

-365,98

-625,72

281,93

289,78

144,43

379,25

311,16

121,17

312,44

314,78

121,56

309,79

941,23

748,06

Інвестиційний грошовий потік

Інвестиції в основні засоби і НМА

-475,00

-475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Фінансування оборотного капіталу

-36,60

-1 372,11

-6 437,62

-259,08

-1 335,35

29,73

0,25

-30,00

29,69

0,31

-30,00

29,34

0,52

-10,00

Разом інвестиційний грошовий потік

-511,60

-1 847,11

-6 437,62

-259,08

-1 335,35

29,73

0,25

-30,00

29,69

0,31

-30,00

29,34

0,52

-10,00

Фінансовий грошовий потік

Отримання інвестиційного кредиту

78,00

1 518,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Погашення інвестиційних кредитів

0,00

0,00

-300,00

-300,00

-300,00

-300,00

-300,00

-36,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внески до Статутного капіталу (дод. Вкладення собств. Коштів)

800,00

955,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

кредити постачальників

0,00

0,00

6 204,55

0,00

1 240,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

відшкодування ПДВ

0,00

0,00

106,91

38,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Разом фінансовий грошовий потік

878,00

2 473,00

6 011,46

-261,99

940,91

-300,00

-300,00

-36,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Залишок / дефіцит

0,42

0,17

-144,23

-231,29

-250,01

108,98

11,41

55,17

342,14

315,08

91,56

339,13

941,75

738,06

Залишок коштів наростаючим підсумком

0,42

0,59

139,62

362,34

600,82

797,84

887,16

936,00

1121,75

1164,94

1247,47

1250,26

1 580,28

2 318,35

Cтепень дисконту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

18

дисконт

0,991

0,981

0,972

0,963

0,954

0,945

0,936

0,927

0,919

0,910

0,901

0,893

0,868

0,844

Чистий приведений потік грошових коштів

0,42

0,16

-140,21

-222,72

-238,47

102,98

10,68

51,15

314,26

286,69

82,52

302,80

817,36

622,68

Теж наростаючим підсумком

0,42

0,58

-139,62

-362,34

-600,82

-497,84

-487,16

-436,00

-121,75

164,94

247,47

550,26

1 367,63

1 990,31

Найменування показників

3 кв.

2008

4 кв.

2008

1 кв.

2009

2 кв.

2009

3 кв.

2009

4 кв

.2009

1 кв.

2010

2 кв.

2010

3 кв.

2010

4 кв.

2010

1 кв.

2011

2 кв.

2011

3 кв.

2011

4 кв.

2011

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Операційний грошовий потік

Виручка від реалізації

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

11 898,31

Поточні витрати

-10 740,27

-10 688,99

-10 943,28

-10 688,99

-10 688,92

-10 891,88

-10 688,55

-10 688,49

-10 944,83

-10 685,84

-10 685,91

-10 940,09

-10 685,80

-10 685,41

Податок на прибуток

-277,93

-290,24

-229,20

-290,24

-290,25

-241,54

-290,34

-290,36

-228,83

-290,99

-290,97

-229,97

-291,00

-291,10

амортизація

22,58

22,58

22,58

22,58

22,58

22,58

22,58

22,58

24,74

20,43

20,43

20,43

20,43

20,43

Разом операційний грошовий потік

902,68

941,66

748,39

941,66

941,71

787,46

941,99

942,04

749,39

941,90

941,85

748,67

941,93

942,23

Інвестиційний грошовий потік

Інвестиції в основні засоби і НМА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Фінансування оборотного капіталу

8,00

2,01

-10,00

10,00

0,00

-7,99

8,00

0,00

-10,00

10,01

0,00

-10,00

10,00

1 556,93

Разом інвестиційний грошовий потік

8,00

2,01

-10,00

10,00

0,00

-7,99

8,00

0,00

-10,00

10,01

0,00

-10,00

10,00

1 556,93

Фінансовий грошовий потік

Отримання інвестиційного кредиту

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Погашення інвестиційних кредитів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внески до Статутного капіталу (дод. Вкладення собств. Коштів)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00