• 1. Загальна характеристика ТОВ «Сето СТ Плюс»
 • 1.2 Структура управління підприємством
 • 1.3 Економічні показники
 • 2. Організація обліку і аналіз фонду заробітної плати на ТОВ "Сето
 • 2.2 Аналіз оплати праці в ТОВ «Сето СТ Плюс»
 • Удосконалення організації оплати праці на ТОВ «Сето СТ Плюс»


 • Дата конвертації27.05.2017
  Розмір53.15 Kb.
  Типзвіт по практиці

  Скачати 53.15 Kb.

  Організація обліку і аналіз фонду заробітної плати в ТОВ "Сето СТ Плюс"

  зміст

  Вступ

  1. Загальна характеристика ТОВ «Сето-СТ Плюс»

  1.1 Цілі і основні види діяльності ТОВ «Сето-СТ Плюс»

  1.2 Структура управління підприємством

  1.3 Економічні показники

  2. Організація обліку і аналіз фонду заробітної плати на ТОВ «Сето СТ Плюс»

  2.1 Система оплати, документальне оформлення та порядок нарахування заробітної плати

  2.2 Аналіз оплати праці на ТОВ «Сето СТ Плюс»

  3. Удосконалення організації оплати праці на ТОВ «Сето СТ Плюс»

  висновок

  Список літератури

  Вступ

  Дана робота являє собою звіт з переддипломної практики в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Сето - СТ Плюс».

  Сучасна ринкова економіка вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи. Виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників.

  Актуальність практики не викликає сумнівів. В умовах формування нових механізмів господарювання, орієнтованих на ринкову економіку, перед промисловими підприємствами встає необхідність працювати по-новому, рахуючись з законами і вимогами ринку, опановуючи новим типом економічної поведінки, пристосовуючи всі сторони виробничої діяльності до мінливої ​​ситуації. У зв'язку з цим зростає внесок кожного працівника в кінцеві результати діяльності підприємства. Одна з головних задач для підприємств різних форм власності - пошук ефективних способів управління працею, що забезпечують активізацію людського фактора. Ключове ж місце займає визначення способів підвищення продуктивності, шляхів росту творчої ініціативи, а так само стимулювання і мотивації працівників.

  Мета переддипломної практики - закріпити і поглибити теоретичні знання і вміння, отримані в процесі вивчення дисциплін, що сприяє професійному становленню фахівця - економіста.

  Основними завданнями переддипломної практики є:

  - закріплення, систематизація та конкретизація теоретичних знань, отриманих в процесі навчання на основі вивчення досвіду роботи ТОВ «Сето СТ Плюс»;

  - набуття досвіду фінансової роботи на робочих місцях, розвиток навичок самостійної роботи з нормативно-методичними, довідковими матеріалами, статистичною звітністю і спеціальною літературою;

  - збір, узагальнення і систематизація матеріалів для написання дипломної роботи.

  Предметом дослідження в даній роботі буде організація обліку і аналізу заробітної плати в ТОВ «Сето СТ Плюс».

  Об'єкт дослідження - Друкарня ТОВ "Сето-СТ Плюс" м Петропавловська-Камчатського.

  Дана робота базується на методах опису та порівняння, прикладах і методах економічного аналізу. При роботі над темою дослідження використовувалася практика і дані бухгалтерської та податкової звітності підприємства ТОВ "Сето-СТ Плюс" м Петропавловська-Камчатського.

  Відповідно до цілей і завдань дипломна робота розділена на три розділи, що становить її структуру. У першому розділі дається коротка організаційно-економічна характеристика підприємства, за матеріалами якого проводилися дослідження. У другому розділі проводиться аналіз із застосуванням практичних даних. У третьому розділі розглядаються методи управлінського аналізу з метою виявлення можливості підвищення ефективності організації оплати праці на прикладі ТОВ «Сето СТ Плюс».

  Дана тема досить широко представлена ​​в навчальній і науковій літературі. При написанні роботи було використано 20 джерел. Розібратися в темі переддипломної практики допомогли основні джерела: Податковий кодекс РФ, підручники: Абалкін Л.І., Грязнова А.Г. "Енциклопедія ринкового господарства", Баканов М.І., Шеремет А.Д. "Теорія економічного аналізу", Савицька Г.В. "Аналіз господарської діяльності підприємства", навчальні посібники: Астахов В.П. «Теорія бухгалтерського обліку», Кондраков Н.П. "Бухгалтерський облік".

  1. Загальна характеристика ТОВ «Сето СТ Плюс»

  1.1 Цілі і основні види діяльності ТОВ «Сето СТ Плюс»

  Друкарня ТОВ «Сето-СТ Плюс» розташована за адресою: вул.50 років Жовтня 1/2.

  Друкарня «Сето-СТ Плюс» була заснована 17 квітня 1991 року. За організаційно-правовій формі господарської діяльності цього товариства з обмеженою відповідальністю. Друкарня зареєстрована Реєстраційної палатою м Петропавловська-Камчатського 18 березня 1997р. Статутний фонд товариства становить 47000 рублів. Основними установчими документами ТОВ «Сето-СТ Плюс» є установчий договір і статут підприємства.

  Основними видами діяльності даного підприємства є: випуск поліграфічної та друкованої продукції (календарів, плакатів, газет, буклетів, листівок, візиток, бланкової продукції, етикеток, наклейок, листівок, грамот, вдячних листів, посвідчень і т.д.); виробництво книжкової продукції; виготовлення штампів і печаток; реклама та представницькі послуги; виробництво паперової та картонної тари і виробів з паперу та картону.

  До складу підприємства входять три цехи: друкований, переплетення, брошурування; комп'ютерний відділ; фотолабораторія; стіл замовлень; бухгалтерія та апарат управління.

  Основними ланками даного підприємства є друкований і палітурний цехи, в яких виготовляється основна продукція.

  До допоміжного виробництва відноситься фотолабораторія і комп'ютерний відділ.

  Стіл замовлень і бухгалтерія - підрозділи по обслуговуванню основного і допоміжного виробництва.

  Загальна площа друкарні становить 826,4 м 2, з них 413,2 м 2 зайнято під основне виробництво, 247,92 м 2 під допоміжне виробництво.

  У друкованому цеху встановлено наступне обладнання: рольова офсетна друкарська машина MARK-2, листові друкарські офсетні машини Ромайор і 5ПОЛ-54-1, дві тигельних друкарських машин ПТ-4, прес позолотний тигельний, машина картонорезальная і три одноножові паперорізальних машин, верстат для натягу сітки на рамки, паперорізальних верстат. У палітурній цеху використовуються дві дротошвейних машин, машина бесшвейного скріплення, коробочки дротошвейна машина, піговальная машина, ламінуюча машина, верстат для заокруглення кутів, верстат для гарячого тиснення візиток, картонно - кросекальная машина, палітурна машина, обтискний прес.

  У фотолабораторії встановлені верстат для експонування офсетних пластин, трафаретний верстат, репродуктивний фотоапарат, шість ультрафіолетових освітлювачів.

  У комп'ютерному відділі використовуються комп'ютери, сканер барабанний, фотовиводящій апарат і два монтажних столу, копіювальний апарат Canon NP 1215 і копіювальний верстат.

  1.2 Структура управління підприємством

  ТОВ «Сето СТ Плюс» створено відповідно до Цивільного кодексу РФ і іншими законодавчими актами РФ з метою ведення господарсько-комерційної діяльності та отримання прибутку, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках, круглу печатку із своїм найменуванням, штамп, бланки, фірмова назва.

  У своїй роботі підприємство регламентує свою діяльність відповідно до:

  1. Конституцією Російської Федерації.

  2. Цивільним кодексом Російської Федерації.

  3. Федеральним законом від 8 лютого 1998 року №14-ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю»

  4. Федеральним Законом від 21 листопада 199 р № 129 - ФЗ «Про бухгалтерський облік»

  Підприємство ТОВ "Сето СТ Плюс» має організаційно-правову форму - Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

  Органами управління та контролю Товариства є збори Учасників. Суспільство раз на рік проводить річні збори Учасників незалежно від інших зборів. Збори скликаються генеральним директором товариства, ревізійною комісією або на вимогу не менше 2 учасників. Збори обирають з числа учасників ревізійну комісію для контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства.

  Учасники Товариства мають кількістю голосів пропорційно розміру їх часток у статутному капіталі Товариства. Компетенція Загальних зборів та порядок прийняття ним рішень визначаються Статутом Товариства.

  Керівництво поточною діяльністю Товариства і виконання рішень Загальних зборів здійснюється Директором Товариства, що обирається Загальними зборами Учасників. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства на основі єдиноначальності в рамках компетенції, яка визначається Статутом Товариства.

  1.3 Економічні показники

  Основні фонди ТОВ «Сето-СТ Плюс» включають: будівля, два тимчасових споруди, обладнання та земельну ділянку. За належністю всі основні засоби даного підприємства є власними. З них до активних відноситься обладнання, тому що воно безпосередньо впливає на предмет праці. Всі інші основні фонди (будівля, споруди та земельну ділянку) відносяться до пасивних, тому що вони створюють необхідні умови для нормального протікання виробничого процесу.

  Загальна вартість основних фондів підприємства ТОВ «Сето-СТ Плюс» на 01.01.2009р. склала 406422,14 рублів, у тому числі вартість основних виробничих фондів - 178621,14 руб., що становить 43,9% від загальної суми основних фондів; а питома вага невиробничих основних фондів - 56,1%, що в сумі становить 227 801 рубль.

  Узагальнюючими показниками, що характеризують рівень забезпеченості підприємства основними виробничими фондами є, фондоозброєність праці та технічна озброєність праці.

  Фондоозброєність даного підприємства становить:

  406422,14 / 18 = 22579 руб.

  Показник технічної озброєності праці (ТБ) в 2008 році склав:

  ТВ = 178621,14 / 18 = 9923,4 руб.

  У 2008р. на підприємстві було вироблено продукції на 5782093 рубля.

  Таким чином, фондовіддача за 2008 рік склала

  5782093 / 406422,14 = 14,22 руб.

  це означає, що на кожен карбованець основних виробничих засобів був отриманий дохід 14,22 рубля.

  Продуктивність праці в ТОВ "Друкарня Сето-СТ" в 2008 році склала

  5782093/18 = 321227,38 рубля

  отже,

  Фо = 321227,38 / 22759 = 14,22 руб.

  Зворотним показником фондовіддачі є фондомісткість продукції.

  Фондомісткість продукції на даному підприємстві в 2008 році склала

  Фе = 515488/5782093 = 0,089 руб.

  Для характеристики ступеня фізичного зносу основних фондів використовується коефіцієнт зносу основних фондів (Кн.ф.):

  Кн.ф. = І / Пс * 100, де (6)

  І- сума зносу основних фондів (нарахована амортизація) за весь період їх експлуатації;

  Пс - первісна (балансова) або відновна вартість основних фондів.

  Для ТОВ "Друкарня Сето-СТ" первісна вартість основних фондів становить 515 488 руб.

  Коефіцієнт зносу основних фондів ТОВ "Друкарня Сето-СТ" на 01.01.2009р. становить:

  109065,89 / 515488 * 100 = 21,16%

  Таким чином, коефіцієнт придатності основних фондів дорівнює:

  Кг. ф. = 100-Кн.ф. (7)

  Кг. ф. = 100-21,16 = 78,84%

  До показників використання основних фондів відноситься і показник прибутку на 1 карбованець основних фондів, який в 2008 році склав:

  Rф = Пр / Фс, де (8)

  пр прибуток

  Фс- середньорічна вартість основних фондів

  Прибуток підприємства в 2008 році склала 113550 рублів.

  Rф = 113550 / 406422,14 = 0,28 або 28%

  Сума нарахованої амортизації на 01.01.2009р. становила 109655,86 руб. На земельну ділянку амортизація не нараховується.

  На 01.01.2009р. загальна сума оборотних коштів на даному підприємстві склала 1024265,6 руб.

  Таблиця 1 - Структура оборотних коштів ТОВ "Друкарня Сето-СТ" на 01.01.2009 р

  № п / п

  Склад елементів оборотних коштів

  Сума, руб.

  Частка в загальній сукупності,%

  1

  2

  3

  4

  1

  виробничі запаси

  830233

  81

  2

  Незавершене виробництво

  38536

  3,8

  3

  Витрати майбутніх періодів

  -

  -

  Оборотні фонди (стр.1 + стор.2 + стор.3)

  868769

  84,8

  4

  Готова продукція на складі

  10546

  1,1

  5

  Кошти під час розрахунків

  15534,34

  1,5

  6

  Грошові кошти в касі і на рахунках в банку

  129396,26

  12,6

  Фонди звернення (стр.4 + стор.5 + стор.6)

  155496,6

  15,2

  Оборотні кошти за все

  1024265,6

  100

  Джерелами формування оборотних коштів на даному підприємстві є власні і позикові кошти.

  Сума власних коштів на підприємстві на 01.01.2009р. склала - 295458,3 рублів, а позикових - 728812,17 рублів.

  Визначимо показники використання оборотних коштів в ТОВ "Друкарня Сето-СТ" за 2008 рік. Середньорічний залишок оборотних коштів становив 1054941,4 руб.

  Коб = 5782093 / 1054941,4 = 5,65об.

  Д = 360 / 5,65 = 63,72 днів

  Ці ж показники в 2007 році становили: середньорічний залишок оборотних коштів - 1100854,9, а

  Коб = 7419009 / 1100854,9 = 6,74

  Д = 360 / 6,74 = 53,4 дня

  Важливим показником ефективного використання оборотних коштів є також коефіцієнт завантаження засобів в обороті. Він характеризує суму оборотних коштів, авансованих на 1 карбованець виручки від реалізації продукції. Іншими словами, він являє собою оборотну фондомісткість, тобто витрати оборотних коштів (в копійках) для отримання 1 руб. реалізованої продукції.

  Коефіцієнт завантаження засобів в обороті визначається за такою формулою:

  Кз = Qср / Vр * 100, де (9)

  100 - переклад рублів в копійки.

  Кз = 1054941,4 / 5782093 * 100 = 18 коп.

  Це означає, що для випуску продукції на 1 рубль використано 18 копійок оборотних коштів.

  Таким чином, на аналізованому підприємстві оборотні кошти протягом 2008 року здійснили 5,65 обороту. Тривалість одного обороту

  становила 63,72 дня. У порівнянні з попереднім 2007 роком відбулося уповільнення оборотності на 1,09 обороту, а тривалість одного обороту збільшилася на 10,3 дня. Уповільнення оборотності оборотних коштів призводить до додаткового залучення коштів в оборот, що негативно позначається на витратах виробництва та обігу.

  В результаті уповільнення оборотності було додатково залучено коштів на суму 165 502 рублів.

  ? Q = Qпл - Q о

  ? Q = 5782093 / 6,74 - 5782093 / 5,65 = 165502 руб.

  Основним документом, яким керується дане підприємство при формуванні собівартості продукції є Податковий кодекс РФ (частина друга) від 05.08.2000г., Глава 25.

  При складанні кошторису витрат на виробництво всієї продукції, що випускається на підприємстві застосовується угруповання витрат за економічними елементами. У відповідності з Податковим Кодексом РФ на уже згадуваному підприємстві всі витрати, що утворюють собівартість продукції, групуються в зв'язку з їх економічного змісту за такими елементами:

  матеріальні витрати (сировина і основні матеріали, допоміжні матеріали, паливо і енергія та ін.);

  витрати на оплату праці;

  відрахування на соціальні потреби;

  амортизація основних фондів;

  інші витрати (представницькі витрати, витрати на рекламу, витрати на підготовку кадрів і ін.).

  Для обчислення собівартості окремих видів продукції витрати на даному підприємстві групуються за статтями калькуляції:

  Сировина і матеріали;

  паливо і енергія на технологічні цілі;

  заробітна плата виробничих робітників;

  відрахування на соціальні потреби;

  витрати на утримання та експлуатацію обладнання;

  загальногосподарські витрати (накладні);

  комерційні витрати.

  На даному підприємстві застосовується розрахунково-аналітичний метод обчислення собівартості продукції. Прямі витрати на одиницю продукції визначаються розрахунками, а непрямі витрати на одиницю продукції розподіляються пропорційно.

  У 2008 році сума прямих витрат склала 1954564,5 рублів або 34,5%, а непрямих - 3713978,5 або 65,5%.

  У структурі витрат на виробництво продукції ТОВ "Друкарня Сето-СТ" найбільшу питому вагу займають матеріальні витрати та оплата праці (змішане виробництво).

  Таблиця 2

  № п / п

  показники

  2007

  2008

  відхилення

  динаміка

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  Повна собівартість, руб.

  5654132

  5668543

  14411

  100,3

  2

  Обсяг реалізації, руб.

  7419009

  5782093

  -1636916

  77,9

  3

  Випуск продукції, шт.

  3192748

  2764143

  -428605

  86,6

  4

  Витрати на 1грн.реалізованої продукції, руб.

  0,76

  0,98

  0,22

  129

  5

  Пор. с / себ. одиниці продукції, руб.

  1,77

  2,05

  0,28

  115,8

  6

  Ср.цена одиниці продукції, руб.

  2,3

  2,09

  -0,21

  90,87

  У 2008 році ТОВ "Друкарня Сето-СТ" в результаті своєї господарської діяльності отримало прибуток в розмірі 113550 рублів. це значно нижче, ніж за попередній 2007 рік.

  Рентабельність продукції в звітному році склала:

  113550/5668543 * 100% = 2%

  Рентабельність реалізації склала 113550/5782093 * 100% = 1,96%

  Ці ж показники в 2007 році становили:

  - рентабельність продукції

  1764877/5654132 * 100% = 31,2%;

  - рентабельність реалізації

  1764877/7419009 * 100% = 23,8%

  За звітний період рентабельність продукції знизилася на 29,2%, а рентабельність реалізації знизилася на 21,84%. Обсяг реалізації знизився на 22,1%.

  Рентабельність основних фондів в 2008 році склала:

  113550 / 406422,14 * 100% = 27,9%

  Рентабельність оборотного капіталу склала:

  113550 / 1054941,4 * 100% = 10,8%

  Таблиця 3 - Аналіз господарської діяльності ТОВ "Друкарня Сето-СТ" за 2008 рік.

  № п / п

  показники

  Роки, руб

  динаміка%

  2006

  2007

  2008

  2007

  2006

  2008

  2007

  2008

  2006

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1

  Реалізація продукції, руб.

  5639452

  7419009

  5782093

  131,6

  77,9

  102,5

  2

  Повна собівартість, руб.

  5050037

  5654132

  5668543

  112

  100,2

  112,2

  3

  Прибуток, руб.

  1089415

  1764877

  113550

  162

  6,4

  10,4

  4

  Чисельність, чол.

  32

  33

  29

  103

  87,9

  90,6

  5

  ФОП, руб.

  1936358,4

  2157806

  1895284

  111,4

  87,8

  97,9

  6

  Продуктивність праці, руб.

  14686,1

  18734,9

  16615,2

  127,6

  88,7

  113,1

  7

  Середня з / пл., Руб.

  5142,6

  5449

  5446,2

  106

  99,95

  106

  8

  Основні фонди, руб.

  484881,02

  445651,58

  406422,14

  91,9

  91,2

  83,8

  9

  Фондовіддача, руб.

  11,6

  16,65

  14,22

  143,5

  85,4

  112,6

  10

  Фондомісткість, руб.

  0,086

  0,06

  0,089

  69,8

  148,3

  103,5

  11

  Оборотні кошти, руб.

  998782,8

  1100854,9

  1054941,4

  110,2

  95,8

  105,6

  12

  Оборотність в днях

  63,71

  53,4

  63,72

  83,8

  119,3

  100

  2. Організація обліку і аналіз фонду заробітної плати на ТОВ "Сето СТ Плюс»

  2.1 Система оплати, документальне оформлення та порядок нарахування заробітної плати

  На підприємстві ТОВ «Сето СТ Плюс» застосовується проста погодинна система оплати праці.

  При погодинній формі оплати праці заробітна плата робітнику нараховується за відпрацьований час в залежності від його кваліфікації. Ця система ефективна у випадках:

  якщо робітник не може надати безпосереднього впливу на збільшення випуску продукції;

  якщо правильно встановлені норми і нормативи, які регламентують чисельність і організацію праці робітників;

  якщо відсутні кількісні показники виробітку;

  якщо організований строгий облік часу, фактично відпрацьованого працівником;

  при правильній тарифікації робітників.

  За погодинною системою оплати оплату виконують певну кількість відпрацьованого часу незалежно від кількості виконаних робіт.

  Заробіток робочих визначають множенням годинної або денної тарифної ставки його розряду на кількість відпрацьованих ним годин або днів. Заробіток інших категорій працівників визначають так: якщо ці працівники відпрацювали всі робочі дні місяця, то їх оплату становитимуть встановлені для них оклади; якщо ж вони відпрацювали неповне число робочих днів, то їх заробіток визначають діленням встановленої ставки календарне кількість днів і множенням отриманого результату на кількість оплачуваних за рахунок підприємства робочих днів.

  Проста погодинна система оплати праці передбачає нарахування заробітної плати виходячи з тарифної ставки робітника і відпрацьованого їм часу, тобто

  Зповр = СiТф,

  де Сi - годинна тарифна ставка, яка відповідає розряду робітника;

  Тф - кількість годин, відпрацьованих робочим за розрахунковий період.

  При розрахунку суми заробітної плати кожну відпрацьовану годину оплачується за середньою часовий ставкою, яка визначається виходячи з місячної ставки (або окладу) і числа робочих днів, передбачених графіком, тобто при будь-якій кількості робочих днів у місяці місячна тарифна ставка (оклад) повинна бути збережена. Таким чином, погодинна система заробітної плати зацікавлює робітника в підвищенні кваліфікації, а отже, і тарифного розряду, в дотриманні трудової дисципліни. Однак матеріально вона не спонукає робітника до підвищення продуктивності праці і якості роботи. Тому в чистому вигляді вона рідко застосовується на підприємствах.

  Для нарахування і виплат заробітної плати використовують уніфіковані форми первинних облікових документів, затверджені постановою Держкомстату РФ від 05.01.04 р № 1.

  Штатний розклад (форма № Т-3) застосовується для оформлення структури, штатного складу і штатної чисельності організації. Штатний розпис містить перелік структурних підрозділів, посад, відомості про кількість штатних одиниць, посадових окладах, надбавки і місячному фонді заробітної плати. Стверджується наказом (розпорядженням) керівника організації або уповноваженої ним особи.

  Зміни до штатного розпису вносяться відповідно до наказу (розпорядження) керівника організації або уповноваженої ним особи.

  Наказ (розпорядження) про надання відпустки працівнику (форма № Т-6) і наказ (розпорядження) про надання відпустки працівникам (форма № Т - 6-а) застосовується для оформлення та обліку відпусток, що надаються працівникові (працівникам) відповідно до законодавства, колективним договором , нормативними актами організації, трудовим договором. Складається працівником кадрової служби або уповноваженою особою, підписується керівником організації або уповноваженим ним особою, оголошуються працівнику під розписку. На підставі наказу робляться відмітки в особовій картці, особовому рахунку і проводиться розрахунок заробітної плати, належної за відпустку, за формою № Т-60 «Записка-розрахунок про надання відпустки працівнику».

  Графік відпусток (Форма № Т-7) призначений для відображення відомостей про час розподілу щорічних оплачуваних відпусток працівникам всіх структурних підрозділів організації на календарний рік по місяцях. Графік відпусток - зведений графік. При його складанні враховуються діючі законодавства, специфіка діяльності організації та побажання працівника.

  Графік відпусток підписується керівником кадрової служби, узгоджується з виборним профспілковим органом і затверджується керівником організації або уповноваженим ним особою.

  При перенесенні терміну відпустки на інший час за згодою працівника і керівника структурного підрозділу у графік відпусток вносяться відповідні зміни.

  Наказ (розпорядження) про заохочення працівника (Форма № Т-11) і наказ (розпорядження) про заохочення працівників (Форма № Т -11а) застосовуються для оформлення та обліку заохочень за успіхи в роботі. Складаються на підставі подання керівника структурного підрозділу організації, в якому працює працівник. Підписується керівником організації або уповноваженим ним особою, оголошується працівникові (працівникам) під розписку. На підставі наказу (розпорядження) вноситься відповідний запис до особової картки працівника і його трудову книжку.

  Табель обліку робочого часу та розрахунку оплати праці (Форма № Т-12) і табель обліку робочого часу (Форма № Т-13) застосовують для здійснення табельного обліку, контролю трудової дисципліни і складання статистичної звітності з праці. Форма № Т-12 призначена для обліку використання робочого часу розрахунку заробітної плати, а форма № Т-13 тільки для обліку використання робочого часу.

  Форма № Т-13 застосовується в умовах автоматизованої обробки даних. Бланки табеля з частковим заповненими реквізитами можуть бути створені за допомогою засобів обчислювальної техніки. У цьому випадку форма табеля змінюється відповідно до прийнятої технологією обробки даних.

  Табельний облік охоплює всіх працівників організації. Кожному з них пропонується певний табельний номер, який вказується у всіх документах з обліку праці і заробітної плати. Сутність табельної обліку залежить від щоденної реєстрації явки працівників на роботу, з роботи, всіх випадків запізнень і неявок із зазначенням їх причин, а також годин простою і годин понаднормової роботи.

  Позначку про неявку або запізнення роблять в табелі на підставі відповідних документів-довідок про виклик у військкомат, суд, листів про тимчасову непрацездатність та ін., Які працівники здають табельнику; час простоїв встановлюють за листками про просте, а годинник понаднормової роботи - за списками майстрів.

  Облік виробітку робітників в організаціях здійснюють майстри, бригадири та інші працівники, на яких покладено ці обов'язки. Для обліку вироблення застосовуються різні форми первинних документів (наряди на зроблену роботу, відомості обліку виконаних робіт та ін.).

  Для визначення суми заробітної плати, що підлягає видачі на руки працівникам, необхідно визначити суму заробітку працівників за місяць і виробити з цієї суми необхідні утримання. Ці розрахунки виробляють зазвичай в розрахунково-платіжної відомості (Форма № Т-49), яка, крім того, служить і документом для виплати заробітної плати за місяць.

  У лівій частині цієї відомості записують суми нарахувань заробітної плати за її видами (відрядно, погодинно, премії та різного роду оплати), а в правій - утримання за їх видами і суму до видачі. На кожного працівника у відомості відводять один рядок.

  У ряді організацій (особливо великих) замість платіжно-розрахункових відомостей застосовують окремо розрахункові відомості (Форма № Т -51) і платіжні відомості (Форма № Т-53). У розрахунковій відомості містяться всі розрахунки з визначення сум заробітної плати, що підлягає виплаті працівникам. Платіжну відомість використовують лише для виплати заробітної плати. У ній вказує прізвища та ініціали працівників, їх табельні номери, суми до видачі та розписку в отриманні заробітної плати. Розрахунково-платіжні відомості або заміщають їх розрахункові та платіжні відомості застосовують для розрахунків з працівниками за цілий місяць.

  Аванс за першу половину місяця зазвичай видають за платіжними відомостями. Суму авансу зазвичай визначають з розрахунку 40% заробітку по тарифних ставках або окладів з урахуванням відпрацьованих працівником днів.

  На видану суму заробітної плати становлять видатковий касовий ордер (Форма № Т-КО-2), номер і дата якого проставляються на останній сторінці відомості.

  Журнал реєстрації платіжних відомостей (Форма № Т -53а) застосовується для обліку платіжних відомостей з вироблених виплат працівникам організації. Ведеться працівником бухгалтерії.

  Виплати, що не збігаються з часом видачі заробітної плати (позапланові аванси, відпускні суми тощо), виробляють за видатковими касовими ордерами, на яких роблять позначку «Разовий розрахунок по заробітній платі»

  Записка - розрахунок про надання відпустки працівнику (Форма № Т -60) призначена для розрахунку належної працівникові заробітної плати та інших виплат при наданні йому щорічної оплачуваної чи іншого відпустки.

  2.2 Аналіз оплати праці в ТОВ «Сето СТ Плюс»

  У 2008 році в ТОВ "Друкарня Сето-СТ" середньооблікова чисельність працівників склала 29 осіб. З них адміністративно-управлінський персонал - 8 осіб і 21 осіб - виробничий персонал.

  Частка виробничого персоналу в загальній чисельності 72,4%.

  На даному підприємстві застосовується погодинна оплата праці.

  Фонд заробітної плати за 2008 рік склав 1895284 рубля. З них сума заробітної плати адміністративно-управлінського персоналу - 608 167 рублів, а виробничого персоналу - 1287117 рублів.

  Чисельність працівників на підприємстві в 2007 році становила 33 особи, в тому числі адміністративно-управлінський персонал 9 осіб, виробничий персонал 24 людини.

  Таблиця 4

  № п / п

  показники

  од. вим.

  роки

  зміна

  динаміка%

  2007

  2008

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1.

  ФОП всього: в тому числі

  руб.

  2157806

  1895284

  -262522

  87,8

  2

  ФОП адміністративно-управлінського персоналу

  руб.

  684188

  608167

  -76021

  88,9

  3

  ФОП виробничого персоналу

  руб.

  1473618

  1287117

  -186501

  87,4

  Продуктивність праці в 2008 році склала:

  5782093/12/29 = 16615,2 рублів,

  а в 2007 році продуктивність праці склала

  7419009/12/33 = 18734,9 рублів.

  Середня заробітна плата в 2008 році склала:

  1895284/29/12 = 5446,2 рублів, в 2007 році:

  2157806/33/12 = 5449 рублів.

  Витрати на оплату праці в 2008 році склали 1895284 крб. Це на 262522 руб. менше, ніж в минулому році (1895284 - 2157806).

  За рахунок зменшення чисельності працівників підприємства витрати знизилися на двісті шістьдесят одна тисяча п'ятсот двадцять два руб.

  (29 - 33) х 2157806/33 = - двісті шістьдесят одна тисяча п'ятсот п'ятьдесят-дві руб.

  За рахунок зміни середньої заробітної плати витрати підприємства знизилися на 970 руб.

  29 х (1859284/29 - 2157806/33) = - 970 руб.

  Загальна сума податків, сплачена у 2008 році становить 173 463 рублів. Сума податків, сплачена у звітному році в порівнянні з попереднім зменшилася на 165672 рубля, або на 48,9%.

  У 2008 році підприємство ТОВ "Друкарня Сето-СТ" перейшло на спрощену систему оподаткування. Замість того, щоб платити безліч податків, підприємство платить один податок. Середньооблікова чисельність працівників за 2008 р в друкарні склала 29 осіб. Сума отриманого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг) склала 5.782.093 рублів. Доходів від реалізації майна і майнових прав в 2008 р не було, тому весь дохід за 2008 р становить 5.782.093 рублів. Сума доходу за цілий рік не перевищує 11 мільйонів рублів і кількість працівників не перевищує 100 осіб, тому підприємство згідно податкового Кодексу може, знаходиться на спрощеній системі оподаткування.

  Ставка податку становить 6%.

  Пільг при спрощеній системі оподаткування немає. Сума податку може бути зменшена не більше ніж на 50% при виплаті страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування. При спрощеній системі оподаткування на обов'язкове пенсійне страхування сплачують тільки 14% - страхову й накопичувальну частини. Єдиний податок замінює ЄСП в який входить федеральна частина пенсійних внесків ще 14%.

  Сума доходу за 2008 рік у нас визначена. Цю суму треба помножити на ставку податку 6%, сума обчисленого єдиного податку складе 346.926 рублів.

  Сума сплачених за звітний період страхових внесків на обов'язкове страхування (14%) склала 265.340 рублів, але ця сума більше 50% обчисленого єдиного податку, тому для зменшення суми єдиного податку в розрахунку ставиться сума 173.463 рубля яка становить рівно 50% від єдиного податку 346.926 р . Сума податку підлягає сплаті за 2008 р склала 173.463 рубля.

  3. Удосконалення організації оплати праці на ТОВ «Сето СТ Плюс»

  Зміни, що відбуваються в сфері поширення основних форм і систем заробітної плати, відображають перетворення в технічному базисі виробництва, рівні економічного розвитку країни, загально-професійну структуру працівників, зайнятих в галузях економіки.

  Перехід до комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів, збільшення обсягу експериментальних робіт, зростання вимог до якості продукції - все це обмежує можливості зростання індивідуальної продуктивності праці робітників за рахунок власних зусиль, але в той же час підвищує вимоги до забезпечення заданих параметрів роботи обладнання і ритмічному випуску продукції. В результаті впровадження нової техніки і нових технологій, механізації та автоматизації виробничих процесів збільшується чисельність професій робітників, праця яких традиційно оплачується почасово, бо зміст їх праці пов'язане переважно з керуванням і контролем за виробничими процесами і чітко регламентовано технікою і технологією.

  В останньому десятилітті спостерігається все більше зближення відрядної і погодинної форм оплати праці. Відрядна оплата, як про це свідчать світовий і вітчизняний досвід, поступово втрачає властивості тільки поштучного оплати; в оплаті відрядників посилюється значення колективних результатів. Погодинна форма, в свою чергу, збагачується деякими властивостями відрядної, поступово перетворюючись в форму оплати не тільки по відпрацьованому часу, а й за результатами праці.

  Однією з найважливіших тенденцій в розвитку форм і систем заробітної плати можна вважати більш широке поширення колективної оплати праці.

  Досліджуючи вітчизняний і зарубіжний досвід, вчені з праці розробляють нові системи заробітної плати. Розглянемо один з таких прикладів.

  В основі даної моделі оплати праці - «вилки» співвідношень оплати праці різної якості (ВСОТеРКа). Всі працівники в залежності від кваліфікації поділяються на ряд кваліфікаційних груп. Кожній кваліфікаційній групі відповідає конкретне значення «вилки» співвідношень в оплаті праці. Природно, чим вище кваліфікаційна група, більше значення «вилки» співвідношень. Такий механізм організації матеріального стимулювання забезпечить не тільки необхідну диференціацію в оплаті праці різної якості, зокрема, між робітниками і керівниками, між фахівцями різної кваліфікації, а й, що дуже важливо, можливість обліку реального трудового вкладу і фактичної результативності праці працівника.

  Одним із напрямів удосконалення оплати праці працівників ТОВ «АЛК-СІБ» є підвищення матеріальної зацікавленості працівників. Так, доцільніше перевести оплату керівників, службовців і фахівців на контрактну форму. Контракт - особливий вид трудового договору, в якому термін дії, права, обов'язки і відповідальність сторін, умови оплати і організації праці, порядок та умови розірвання контракту, крім передбачених законодавством про працю, встановлюються сторонами угоди самостійно.

  Система контрактного позики дозволяє залучити й утримати найбільш кваліфікованих і творчо активних фахівців, гнучко регулювати чисельність і склад управлінського персоналу, підвищити відповідальність і творче ставлення до роботи найманого фахівця на зазначених в контракті умовах. Оплата за контрактом встановлюється з урахуванням складності і відповідальності праці, кваліфікаційного рівня і ділових якостей працівника.

  Що стосується працівників складу і комірників, то тут можна запропонувати різні варіанти вдосконалення системи оплати праці. Наприклад, згадана вище система ВСОТеРКа. Винагорода працівника за цим методом безпосередньо залежить, як мінімум, від трьох умов:

  1) його кваліфікації;

  2) фактичного трудового вкладу;

  3) результатів роботи підприємства.

  Можна позначити чотири найбільш великих етапу в роботі по розробці і впровадженні ВСОТеРКа на підприємстві.

  Перший етап - видання наказу по підприємству про підготовку до переходу на нову модель оплати праці, в якому викладаються основні причини необхідності перетворення в організації заробітної плати, суть і гідності новообраної системи стимулювання, головні заходи, які необхідно реалізувати, із зазначенням термінів і відповідальних за їх виконання, затверджується склад комісії з проведення підготовчої роботи і т.д.

  Другий етап - розробка положення про впровадження безтарифної моделі заробітної плати на підприємстві, сітки співвідношень в оплаті праці різної якості, інших нормативних документів.

  Третій етап - видання наказу про перехід на нову модель оплати праці, затвердження розробленого положення з безтарифної системи заробітної плати та сітки співвідношень, складу атестаційної комісії. Комісія з урахуванням пропозицій, що надійшли від підрозділів і на підставі положення про нову модель стверджує кожному працівнику підприємства конкретні «вилки» співвідношень в оплаті праці різної якості.

  Четвертий етап - аналізується ефективність організації оплати праці. Через певний час після впровадження моделі на основі спостережень, обстежень, бесід з працівниками доцільно дати попередню оцінку дієвості нововведення в системі організації матеріального стимулювання. Дана система заробітної плати допомагає ефективніше мотивувати працівників до праці, підвищуючи, таким чином, їх зацікавленість.

  висновок

  Підприємство ТОВ "Друкарня Сето-СТ" є одним з учасників ринку поліграфічних послуг Камчатської області. У 2008 році в Камчатської області в поліграфічної промисловості в цілому склалася наступна економічна ситуація.

  Незважаючи на поліпшення економічної кон'юнктури в галузі, ситуація в області попиту в цілому за рік погіршилася.

  Обсяг замовлень на внутрішньому ринку не змінився, при цьому забезпеченість виробництва замовленнями, в основному, характеризувалася як задоволена. Пов'язано це з тим, що забезпеченість підприємств коштами погіршилася.

  Найбільш значний вплив на виробництво надали попит, забезпеченість оборотними засобами і ризики господарської діяльності.

  В середині 2008 року спостерігалося зниження зростання попиту на продукцію і послуги підприємств цієї галузі. Положення з забезпеченістю підприємств обіговими коштами в області погіршився. Зменшилися ризики господарської діяльності підприємств регіону.

  В цілому дещо збільшився зростання витрат виробництва (обігу).

  Ціни на вироблену продукцію в цілому по галузі не змінилися.

  У сфері платежів та розрахунків до кінця року істотно покращилося становище простроченою дебіторською заборгованістю.

  Таким чином, по Камчатської області в поліграфічній галузі склалася не дуже сприятлива економічна ситуація, яка відбилася і на результатах фінансово-господарської діяльності підприємств галузі, в тому числі і ТОВ "Сето-СТ Плюс".

  За результатами економічного аналізу даного підприємства можна зробити висновок, що підприємство в 2008 році спрацювало з дуже низькою рентабельністю.

  Узагальнення практичних даних, розглянутих в даному звіті з переддипломної практики, свідчить, що однією з головних причин зниження рентабельності продажів є зростання витрат на виробництво і реалізацію продукції. Іншою причиною зниження цього показника є падіння обсягу виробництва і реалізації продукції і надання послуг. Зниження обсягу виробництва і реалізації призвело до зростання собівартості одиниці продукції через збільшення частки постійних витрат. Для вирішення цієї проблеми необхідно постійно вдосконалювати механізм управління витратами.

  У бажанні отримати якомога більше прибутку, щоб забезпечити собі технічне і соціально-економічний розвиток, кожне підприємство повинно прагнути максимально знизити витрати виробництва - собівартість. Для цього необхідно постійно стежити за складними співвідношеннями між доходами і витратами, пов'язаними з виготовленням продукції і наданням послуг.

  Проте одні заходи щодо удосконалювання застосовуваної техніки і технології не дадуть належної віддачі без поліпшення організації виробництва і праці.Для цього необхідно проводити заходи, пов'язані з поліпшенням використання робочої сили і заходи, пов'язані з удосконаленням організації виробництва і праці. До заходів, пов'язаних з поліпшенням використання робочої сили відноситься: визначення та підтримання оптимальної чисельності персоналу; забезпечення випереджаючого зростання продуктивності праці в порівнянні із середньою заробітною платою; підвищення рівня кваліфікації; застосування прогресивних систем і форм оплати праці; вдосконалення нормативної бази; поліпшення умов праці; забезпечення мотивації високопродуктивної праці. Заходи, пов'язані з удосконаленням організації виробництва і праці включають: поглиблення концентрації, спеціалізацію, кооперування і диверсифікацію виробництва, вдосконалення організаційної структури управління підприємством.

  список літератури

  Цивільний кодекс РФ, Ч.2 від 26 січня 1996 №14-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. Від 21.03.2005).

  Податковий кодекс РФ, Ч.2 від 05 серпня 2000 №117-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. Від 30.12.2004) (з ізм. І доп., Що вступили в силу з 01.04.2005).

  Абалкін Л.І., Грязнова А.Г. Енциклопедія ринкового господарства. - М .: Шлях Россия, 2002.

  Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. - М .: Видавництво "Справа і Сервіс", 2000.

  Астахов В.П. Теорія бухгалтерського учета.Ростов н / Д: Видавничий центр «МарТ», 2002..

  Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. - М. Фінанси і статистика, 1998..

  Балабанов І.Т. Аналіз і планування фінансів господарюючого суб'єкта. - М .: Фінанси і статистика, 1998..

  Грузинів В.П., Грибов В.Д. Економіка підприємства. - М .: Фінанси і статистика, 1999..

  Єрмолович Л.Л., Сівчик Л.Г., Толкач Г.В., Щітніково І.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - Мн .: Інтерпрессервіс; Екоперспектіва, 2001..

  Кондраков Н.П.Бухгалтерскій облік: Навчальний посібник - 5-е вид. перераб. і доп. - М: ИНФРА - М., 2005.

  Кон'юнктурний огляд. Промисловість. 2007 - П-Камчатський, Головне управління ЦБ РФ по Камчатської області, 2008.

  Кон'юнктурний огляд. Господарство регіону. 2007 - П-Камчатський, Головне управління ЦБ РФ по Камчатської області, 2008.

  Курс економічного аналізу. Під ред. Баканова М.М., Шеремета А.Д. - М .: Фінанси і статистика, 1984.

  Малі підприємства: організація, економіка, облік, податки: Навчальний посібник для вузів. - М .: ЮНИТИ - ДАНА, 2001..

  Носова С.С. Економічна теорія. - М .: Видавничо-торгова корпорація "Дашков і К", 2003.

  Пястолов С.М. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. - М .: Майстерність, 2001..

  Раицкий К.А. Економіка підприємства. - М .: Інформаційно-впроваджувальний центр. "Маркетинг", 2000.

  Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - Мн .: ІП "Екоперспектіва", 1998..

  Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М .: ИНФРА-М, 2004.

  Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу підприємства. - М .: ИНФРА - М, 1996.

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Організація обліку і аналіз фонду заробітної плати в ТОВ "Сето СТ Плюс"

  Скачати 53.15 Kb.