Дата конвертації26.05.2017
Розмір76.43 Kb.
ТипКурсова робота

Скачати 76.43 Kb.

Організація роботи вагоносборочного ділянки ремонтного депо пасажирських вагонів

Росжелдора

Федерального державного освітнього закладу

СЕРЕДНЬОГО ПРОЕССІОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

САМАРСЬКИЙ ТЕНІКУМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ІМ. А.А.БУЯНОВА

Спеціальність: Технічна експлуатація рухомого складу залізниць

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

З дисципліни: Економіка галузі

Тема: Організація роботи вагоносборочного ділянки ремонтного депо пасажирських вагонів

Виконав студент групи ВХ-063-21 Гобузов Д.Н.

Перевірила викладач Батанова С.Ю.

2009

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Призначення, склад і характеристика проектованого депо

1.2 Встановлення режиму роботи депо і визначення фондів робочого часу

2. Індивідуальна ЧАСТИНА

2.1 Призначення і характеристика проектованої ділянки

2.2 Визначення програми ділянки

2.3 Розробка технологічного процесу ремонту деталі або вузла вагона

2.4 Вибір потрібного устаткування, підйомно-транспортних пристроїв і пристосувань

2.5 Визначення розмірів вагоносборочного ділянки для ремонту пасажирських вагонів

2.6 Визначення чисельності робітників, складання штатного розкладу

3. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

3.1 Виробнича програма

3.2 План по праці і заробітної плати

3.3 План експлуатаційних витрат

ВИСНОВОК

Список використаних джерел

ВСТУП

Важливе значення у вдосконаленні перевізного процесу належить вагонному господарству, яке об'єднує вагони і матеріально-технічну базу для їх ремонту. Вагонне господарство сформувалося як самостійна підгалузь залізничного транспорту в 1933р. Основні фонди цього господарств становлять п'яту частину основних фондів залізничного транспорту. Створена необхідна матеріально-технічна база вагонного господарства.

Організація ремонту вагонів, їх улов і деталей на механізованих поточно-конвеєрних лініях є одним з головних напрямків прискорення науково-технічного прогресу в вагоноремонтному виробництві та підвищення ремонтних робіт.

В останні роки вагонне господарство безупинно розвивається. Особлива увага приділяється оптимізації міжремонтних періодів і термінів служби вагонів, впровадження нових та вдосконалення існуючих форм організації виробництва. У вагоноремонтних підрозділах удосконалюється система планування і матеріального стимулювання з широким впровадженням наукової організації праці, спеціалізації і прогресивної технології ремонту на основі широкого використання передових досягнень науки і практики.

Велика увага приділяється розвитку технічної бази для поточного ремонту вагонів. Створюються великі механізовані пункти підготовки вагонів до перевезень, удосконалюється робота пунктів технічного обслуговування, розташованих на сортувальних і дільничних станціях. Широко впроваджуються засоби механізації трудомістких процесів.

Від чіткої, злагодженої роботи підрозділів вагонного господарства багато в чому залежать безперебійність і безпеку руху поїздів, своєчасне забезпечення перевезень технічно справним рухомим складом, ефективність використання транспортних засобів.

Таким чином, вагонне господарство залізниць, розвиваючи сучасну технічну базу для обслуговування і ремонту вагонів, набуває міцну індустріальну основу для забезпечення високого рівня працездатності вагонного парку в сучасних і перспективних умовах його експлуатації.

Надійність і ефективність роботи вагонного парку без перебільшення можна назвати основою економіки всієї залізничної галузі. Вагон - це ключова ланка в ланцюзі організації перевізного процесу. Його технічний стан в значній мірі визначає надійність і ефективність роботи галузі, її здатність не тільки виконувати найважливіші державні завдання, пов'язані з розвитком і функціонуванням промисловості, а й фінансово підтримувати соціально необхідний для країни пасажирський комплекс.

В останнє десятиліття істотно змінювалися техніко-економічні умови роботи вагонного парку. Для цього були об'єктивні причини, пов'язані зі станом економіки в країні, попит на перевезення вантажів і державної тарифною політикою. Внаслідок цих процесів знижувалася потреба у вагонному парку, була практично припинена закупівля нових вагонів, знижувалися витрати на їх ремонт, широко застосовувалася система повторного використання вузлів і деталей, що знімаються з списаного надлишкового вагонного парку.

В ході йде реформування саме для забезпечення залізничного транспорту справним рухомим складом розгорнеться конкурентна боротьба між акціонерним товариством "Російські залізниці" і іншими власниками. Гостро назріла необхідність у визначенні технічних і технологічних рішень, що сприяють оздоровленню вагонного парку і поліпшення його експлуатаційних характеристик, а також пошуку фундаментальних напрямків конструктивного і технологічного вдосконалення вагонів.

Ефективність експлуатації рухомого складу залізничного транспорту багато в чому залежить від методів його технічного обслуговування і ремонту, так як тільки в 30-35% випадках вдається виявити несправність при огляді або ремонті без відповідних приладів, а в інших випадках потрібне застосування сучасних засобів і методів технічного діагностування.

Разом з тим існуюча система планово-попереджувального ремонту не тільки не забезпечує надійність вагонів, а й має витратний механізм господарювання, веде до високих експлуатаційних витрат від псування і непланових заходів вагонів в депо. Проблема вдосконалення організації технічного обслуговування і ремонту є важливою складовою частиною проблеми поліпшення всієї діяльності залізничного транспорту.

На сучасному етапі розвитку економіки Росії зростає роль економічної підготовки кадрів, яка розглядається як обов'язкова складова частина кваліфікації фахівців. Кожен технік повинен знати економіку свого підприємства, ділянки, вміти використовувати свої знання в практичній роботі.

В умовах структурної реформи, що проводиться на залізничному транспорті, відбуваються зміни в організації роботи всіх його галузей. Здійснюється реформа заробітної плати, економічного і фінансового взаємодії структурних підрозділів з вищестоящими органами.

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Призначення, склад і характеристика проектованого депо

Проектована вагонне депо призначене для виконання деповського ремонту пасажирських вагонів, ремонту і комплектування вагонних вузлів і деталей. На базі вагонного депо організована і забезпечується підготовка вагонів до перевезень, а також технічне обслуговування вагонів. Депо спеціалізовано на ремонті пасажирських вагонів і має задану програму 7010 вагонів на рік. Програма поточного ремонту становить 7010 вагонів.

Виробнича структура вагонного депо визначається складом виробничих підрозділів, їх взаємним розташуванням, а також формами технологічного взаємозв'язку. Тип вагонів, на яких спеціалізоване депо, визначає склад виробничих дільниць та відділень, необхідних для ремонту його вузлів і деталей.

Розрізняють основні, допоміжні та обслуговуючі дільниці та відділення.

На основних ділянках виконуються операції виробничого процесу по ремонту вагонів і його частин. До таких ділянок відносяться: вагоноскладальному ділянку служить для виробництва розбірних і ремонтно-складальних робіт на вагоні, які виконуються у відповідних відділеннях (відділення очищення і обмивки, відділення підготовки вагонів до ремонту, ремонтно-складальне відділення), малярний ділянку, ділянку ремонту візків, ділянку ремонту колісних пар, ділянку ремонту роликових підшипників, ділянку по ремонту електроустаткування, ділянку для ремонту холодильних установок, ремонтно-комплектувальних ділянку.

Допоміжні дільниці та відділення виготовляють запасні частини, що використовуються в процесі виробництва на основних ділянках. До них відносяться: ремонтно-механічний ділянку (для виконання робіт на ділянці встановлені верстати токарно-гвинторізні, горизонтально і вертикально-фрезерні, свердлильні, шліфувальні, фрезерні та заточувальні), ділянка ремонту електросилового обладнання (на ділянці розміщені слюсарні верстаки, настільний свердлильний верстат , столи-стелажі, стенд для випробування електрообладнання, кран консольний поворотний з електроталь вантажопідйомністю 250 кг.), деревообробної ділянку (для сушіння пиломатеріалів застосовуються високотемператур Перші камери, пиломатеріал обробляють на верстатах: чотирибічному строгальном, фуговочние, рейсмусовому).

До обслуговуючим відносяться: комора депо призначена для зберігання і видачі матеріалів і запасних частин. У ній встановлено стелажі, ваги сотенні до 500 кг. і настільні до 30 кг., шафи та інше обладнання; компресорна депо служить для забезпечення стисненим повітрям складального і інших ділянок і відділень. Тут встановлюються два компресори продуктивністю 10 / Хв.

1.2 Встановлення режиму роботи депо і визначення фондів робочого часу

Під режимом роботи депо розуміється певне чергування часу роботи та відпочинку.

Для проектованого депо встановимо наступний режим роботи:

п'ятиденний двозмінна робочий тиждень, тривалістю зміни 8 годин.

На підставі обраного режиму роботи, річні фонди робочого часу визначимо за формулами:

1.2.1. для явочного робочого

Фяв = (DR - dвих - dпразд.) Tсм - dпредпраз., (1.1)

де DR - кількість календарних днів, рік (365); dвих - кількість вихідних днів, рік (116); dпраздн - кількість святкових днів, рік (12); dпредпраз. - кількість передсвяткових днів, рік (8); tсм - тривалість зміни, ч; tсм = 8ч.

Фяв = (365 - 116 - 12) 8 - 8 = тисяча вісімсот вісімдесят вісім

1.2.2. для спискового робітника

ФСП = Фяв (100 - Е) / 100 (1.2)

де Е - коефіцієнт, що враховує відсутніх робітників з поважних причин; Е = 7 ... 9%,

ФСП = 1888 (100 - 8) / 100 = 1736,96

1.2.3. для обладнання

= Фяв х mсм х ŋр (1.3)

де mсм - кількість змін роботи обладнання; mсм = 2; ŋр - коефіцієнт, що враховує час обладнання в ремонті; ŋр = 0,95 ... 0,98

= Тисяча вісімсот вісімдесят-вісім х 2 х 0,95 = 3587,2

2. Індивідуальна ЧАСТИНА

2.1 Призначення і характеристика проектованої ділянки

Вагоноскладальному ділянку (ВСУ) служить для виробництва розбірних і ремонтно-складальних робіт на вагоні, які виконуються у відповідних відділеннях.

У відділенні очищення і обмивки вагони очищаються від залишків вантажів, що перевозяться і сміття в спеціальній установці (для вантажних вагонів), а пасажирські вагони проходять зовнішню обмивки в ангарі мийною машиною.

Відділення підготовки вагонів до ремонту служить для зрівнювання обсягу робіт на вагонах з підвищеним зносом. Тут виконуються розбірні, газозварювальні роботи на рамі і кузові вагона. Воно розташовується поза основної будівлі.

Ремонтно-складальне відділення призначене для виробництва розбірних і ремонтно-складальних робіт на рамі і кузові вагона.

Розміщується ВСУ в центральному прольоті будівлі депо.

З ВСУ пов'язані основні виробничі ділянки, сформовані за принципом вузлового методу ремонту, тобто ремонту вузлів, знятих з вагона: візків, колісних пар, автозчіпного обладнання і т.д. Основний принцип побудови схеми головного корпусу - найкоротші шляхи і можливість механізації транспортування вузлів з складального ділянки в спеціалізовані ділянки по ремонту вузлів.

2.2 Визначення програми ділянки. Вагоноскладальному і молярний ділянки

Програму ділянки відкоректуємо виходячи з умови, що вагони в ньому ремонтуються потоковим методом і параметри технологічного процесу такі:

2.2.1 ритм випуску вагонів з ремонту (забарвлення) показує, скільки їх випускається за годину

r = / = 7010 / 3587,2 = 1,95≈ 2 (2.2.1)

2.2.2 фронт роботи - це кількість одночасно ремонтуються вагонів в ЗСУ або фарбованих в малярському ділянці

Фр = rtв = 2х72 = 144 (в вагоноскладальному ділянці) (2.2.2)

Фр = rtв = 2х16,8 = 33,6 (в молярному ділянці) (2.2.3)

де tв - норма простою вагона в ремонті, ч

2.2.3 кількість позицій на потокової лінії приймаємо рівним Свсу = 10 для пасажирського депо.

2.2.4 кількість поточних ліній

= Фр / С = 144/10 = 14,4≈ 14 (2.2.4)

2.2.5 такт потокової лінії - час знаходження вагона на позиції

τ = t в / С = 72/10 = 7,2 (2.2.5)

2.2.6 відкоригована програма ділянки

Фр / t в = 3587,2х144 / 72 = 7174,4 (2.2.6)

2.3 Розробка технологічного процесу ремонту деталі або вузла вагона

Ремонт пасажирських вагонів в вагоноскладальному ділянці депо на семи позиціях. Перед постановкою вагонів на позицію 1 виробляють зовнішню і внутрішню обмивки вагонів, санітарну обробку туалетів, перевірку та промивку систем опалення та водопостачання, складання дефектної відомості. Ці операції поєднують зі зняттям вентиляційних решіток, відкриттям віконних рам, демонтажем фільтрів, продувкою і очищенням вентиляційних каналів. У деяких депо перераховані роботи проводяться на 1 ремонтної позиції або на майданчику поза будівлею депо.

Після виконання цих робіт вагон подається на позицію 1 вагоносборочного ділянки, де знімають вентиляційні решітки, фільтри, вентиляційний агрегат і відкривають віконні рами, якщо ці роботи не виконані до 1 позиції; перевіряють в робочому режимі електрообладнання та опір ізоляції; демонтують генератор, акумуляторні батареї, деталі і вузли електроустаткування, замки, металеві та дерев'яні деталі внутрішнього обладнання, несправні деталі і вузли систем опалення та водопостачання для ремонту, кип'ятильники. Все зняте обладнання вагона направляється до відповідних дільниці та відділення для ремонту.

Близько 1 позиції розміщують майданчики для сортування знятих з вагонів деталей, що вимагають заміни і ремонту. Ця позиція обладнується естакадою і пересувними площадками, що дозволяють робочим зручніше розміщуватися при розробці вагона, а також переносними драбинами і драбинами.

Після демонтажу робиться вологе прибирання всередині вагона, і він пересувається конвеєром на позицію 2.

На позицію 2 електродомкратамі кузов вагона піднімають і викочують візки, які подають в Возовий ділянку для огляду і ремонту. На вагоні виконують такі роботи: ремонт систем опалення та водопостачання, електро-і радіоустаткування, замків, дерев'яних і металевих деталей внутрішнього обладнання вагона; зміну автозчіпного обладнання; ремонт приладів і арматури ЕПГ і важільної передачі ручного гальма, буферних приладів, перехідних майданчиків, рамок суфле; виконують електрозварювальні роботи на рамі і кузові вагона; готують раму, підлогу вагона знизу і деталі гальма до фарбування. По завершенню цих робіт під вагон підкочують відремонтовані візки і опускають на них кузов вагона.

Робочі місця на позиції забезпечені пневмоінструментом, пристосуваннями для зняття обшивки, домкратами, підйомниками для зняття і постановки автозчеплення. Для ремонту рами необхідно мати пристосування для правки елементів рами і кузова, електрогорн для нагріву заклепок і зварювальний апарат.

На позиції 3 виконують:

 • перевірку щільності повітропроводу і роботи гальма, регулювання важільної передачі;

 • постановку на вагон дерев'яних і металевих деталей внутрішнього обладнання і замків, знятих з вагона;

 • ремонт покрівлі вагона, кожухів і флюгарок;

 • постановку на вагон приладів систем опалення та водопостачання і закінчують їх ремонт;

 • монтаж апаратури електрообладнання вентиляційного агреата, фільтрів і генератора.

Позиція 3 оснащена колонкою повітропроводу і естакадою з настилом підлоги на рівні даху вагона, стелажами і верстаками, є пристосування для постановки генератора у вигляді акумуляторного навантажувача з пристосуванням.

На позиції 4 готують до фарбування, а потім фарбують і сушать акумуляторні ящики, після чого ставлять на вагон акумуляторні батареї, перевіряють роботу системи електрообладнання в дії і ізоляції, малярі готують до фарбування фартухи, підніжки, рамки пружних майданчиків, суфле і буферні пристрої, розчищають , шліфують, грунтують зовнішні бічні і лобові стіни кузова, роблять місцеву підмазку глибоких завалів зовнішніх поверхонь бічних і лобових стін кузова.

Дану позицію оснащують пересувними площадками, що дозволяють виконувати роботи на різній висоті вагона. Тут використовують механізований ручний інструмент для підготовки поверхні кузова до фарбування.

На позиції 5 виробляють:

 • забарвлення рами, статі вагона знизу, деталей гальма, акумуляторних ящиків з зовні, ударно-тягових приладів, рамок суфле і перехідних майданчиків;

 • підготовку даху і ваг до фарбування;

 • розчищення, зачистку, грунтування, шліфування і шпатлювання внутрішніх поверхонь вагона;

 • шпатлювання зовнішніх поверхонь бічних і лобових стін кузова вдруге;

 • сушку підготовлених до фарбування поверхонь всередині вагона;

 • шліфування зовнішніх поверхонь бічних і лобових стін кузова;

 • накладення шару фарби для виявлення дефектів, виправку їх шпаклівкою, шліфування і протирання зовнішніх і лобових стін кузова.

Ці роботи виконують з використанням пересувних візків для забарвлення кузова зовні і часткової сушки, установки для фарбування низу кузова, автогальмового і подвагонного обладнання УБРХ-1, пересувної установки для сушіння вагона всередині.

На позиції 6 виконують:

 • забарвлення даху, звисів, дефлекторів, труб титану і котла, вагона всередині, зовнішніх бокових і лобових стін;

 • сушку кузова вагона;

 • фарбування перший раз декоративних смуг і віконних рам зовні;

Забарвлення кузова вагона виробляють установкою в електричному полі типу УЕРЦ-1 або УЕРЦ4, а сушать терморадіціонной установкою.

На позиції 7 протирають вікна, роблять вологе прибирання перед лакуванням, покривають лаком деталі внутрішнього обладнання; зовні вдруге фарбують декоративні смуги, віконні рами. Потім наносять знаки і написи за трафаретом, а всередині фарбують підлогу і сушать вагон нутрії і зовні.

Малярські роботи виконують з пересувних візків, а сушать всередині вентиляційної установкою калориферного типу з вентиляторами для подачі підігрітого повітря.

На позиціях в ділянці повинні бути пристрої для подачі живлення в мережу освітлення вагона, для підключення переносних ламп, електричного і пневматичного інструменту.

Після завершення всіх операцій вагон з ремонту приймає приймальник вагонів.

2.4 Вибір потрібного устаткування, підйомно-транспортних пристроїв і пристосувань

Таблиця 1

Найменування

обладнання

Кількість одиниць

Технічного-кая

характеристика,

розміри

потужність

кВт

вартість

руб.

норма

амортизації%

сума

амортизації, руб.

од

заг

од

заг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

мийна машина

1

25

380

150000

2

300

столярний верстат

5

15

220

75000

0,2

150

електрокар

2

30

220

350000

0,5

1750

Разом

8

2200

2.5 Визначення розмірів вагоносборочного ділянки для ремонту пасажирських вагонів

Габаритні розміри ВСУ залежать від кількості потокової лінії і позицій на них, а так само від типу ремонтованого вагона в депо.

Довжину ЗСУ визначимо за формулою

LВСУ = lт + lп + (Спл - 1) lр + (Спл - 1) lв + l1, (2.5.1)

де lт - відстань для поперечної транспортування візків, м;

lт = 10м для пасажирського депо

lп - довжина позиції под'емкі; lп = 30м для пасажирського депо

lр - відстань для проходу робітників між вагонами, м; lр = 2м

lв - довжина вагона по осях зчеплення автозчепів, м; ? в = 26м

l1 - відстань від крайніх вагонів до стін малярного тамбура, м; l1 = 4м

Спл - число позицій на потокової лінії в ремонтно-складальному відділенні = 10 (п.2.2.3)

LВСУ = 10 + 30 + (10-1) х2 + (10-1) х26 + 4 = 296м

Так як довжину ЗСУ відповідно до будівельних норм повинна бути кратною 6м, то приймемо її LВСУ = 300м

Ширину ділянки визначимо за формулою

ВВСУ = а + а + в (nпл - 1) (2.5.2)

а - відстань від бічних стін до осі крайньої колії з одного і з іншого боку, рівне 5м;

в - відстань між осями суміжних колій (потокових ліній), рівне при двоколійному ділянці (nпл = 2) в 8м

nпл - кількість поточних ліній

nпл = 14 (п.2.2.4)

ВВСУ = 5 + 5 + 8 (14 - 1) = 114м

Ширина ділянки відповідно до будівельних вимог повинна бути кратною 3м.

Площа ВСУ визначимо за формулою

SВСУ = LВСУ х BВСУ = 300х114 = 34200

Обсяг ЗСУ визначимо за формулою

VВСУ = SВСУ хHВСУ = 34200х10,8 = 369360

де HВСУ - висота ВСУ яка встановлюється з умови оснащення його мостовим краном вантажопідйомністю 10т. Вона складається з відстані від підлоги до головки підкранової рейки, висота ферми крана і відстані від верхньої частини крана до низу конструкції перекриття та повинна становити 10,8м.

2.6 Визначення чисельності робітників, складання штатного розкладу

Чисельність робітників ділянки залежить від обсягу виконуваних робіт (N) і трудомісткості ремонтних робіт:

2.6.1 Обліковий склад робітників

Rсп = ХНТ / ФспхКн (2.6.1)

де - річна програма депо (7010 вагонів);

Нт - трудомісткість вагонів в депо, люд.-год .; Нт = 110,1 (в ЗСУ без малярного відділення для вагонів СВ);

ФСП - річний фонд робочого часу облікового робітника, ч; (П.1.2.2)

Кн - коефіцієнт вироблення норм, рівний 1,14-1,2.

Rсп = 7010х110,1 / 1736,96х1,15 = 386,38≈387

2.6.2 Явочное кількість робочих

Rяв = ХНТ / ФявхКн (2.6.2)

де - річна програма депо (7010 вагонів);

Нт - трудомісткість вагонів в депо, люд.-год .; Нт = 110,1 (в ЗСУ без малярного відділення для вагонів СВ);

Фяв - річний фонд робочого часу явочного робітника, год; (П.1.2.1)

Кн - коефіцієнт вироблення норм, рівний 1,14-1,2.

Rяв = 7010х110,1 / 1888х1,15 = 355,47≈356

2.6.3 Кількість керівників і фахівців

Rрук = (5 ... 6%) хRсп = 5% х386,38 = 19,319≈20 (2.6.3)

Rспец = (4 ... 5%) хRсп = 4% х386,38 = 15,455≈16 (2.6.4)

2.6.4 Кількість допоміжних робочих

Rвсп = (6 ... 8%) хRсп = 6% х386,38 = 23,183≈24 (2.6.5)

2.6.5 Кількість молодшого обслуговуючого персоналу

Rмоп = (2 ... 3%) хRсп = 2% х386,38 = 7,728≈8 (2.6.6)

Після розрахунку чисельності робочих ставимо штатний розклад ділянки

Таблиця 2

Найменування професій

розряд

Кількість осіб

Умови праці

суміщення професій

на 1 зміну

на 2 зміну

оглядач вагонів

5-й

1

1

Технічний огляд і ремонт складу

слюсарі

4-й

8

8

Огляд і ремонт ходових частин, автогальмового обладнання, автосцепок

Слюсарі по внутрішньому обладнанню

4-й

10

10

Огляд і ремонт внутрішнього обладнання

столяри

3-й

7

7

столярні роботи

Слюсарі по акумуляторним батареям

5-й

4

4

Огляд і ремонт акумуляторних батарей

Майстер

11-й

1

1

Перевірка виконаного ремонту

мийниці

2-й

20

20

Внутрішня мийка вагонів

5 чол.поєднують роботу мийниці і робочого

Робочий

2-й

3

3

Постачання складу водою

водій електрокара

4-й

10

10

Постачання вагонів білизною

Машиніст Вагономийний машини

7-й

1

1

Пропуск складу через Вагономийний машину

Разом

65

65

5

3. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

Припустимо, що проектована депо, його ділянки і відділення працюють в умовах господарського розрахунку і свій дохід розподіляють по першій моделі. Виходячи з цієї умови, сплануємо показники розділів профінплана ділянки (відділення, парку ПТО).

Розділ 1. "Виробнича програма"

Згідно з розрахунками п.2.2 виробнича програма проектованої ділянки депо (парку ПТО) дорівнює = 7174,4

Розділ 2. "План по праці і заробітної плати"

В цьому розділі сплануємо показники:

1. Контингент робочої сили ділянки (парку ПТО) згідно п.2.6 дорівнює 455 осіб.

2. Середньомісячний заробіток і фонд заробітної плати виробничих робітників, керівників і фахівців (табл.3 і 4).

Таблиця 3

Фонд заробітної плати виробничих робітників

професія робочого

розряд

кількість

людина

у всіх

змінах

годинна

тарифна

ставка,

руб.

месяч

ная

тариф

ная

ставка, руб.

зро

ний

прир

боток,

руб.

зро

ний

зара-бо

ток, руб.

доплата за

нічні

годинник, руб.

премія

Доплата за вислугу років

Доплата 20%, руб.

Среднемесечная зарлата з урахуванням районного коеф., Руб.

Річний фонд зарплати всіх робітників., Руб.

%

руб

%

руб

слюсарі

4-й

16

13,92

2449,9

5068

40

979,9

15

367,5

489,9

6905,3

1325817,6

слюсарі

по внутрішньому обладнанню

4-й

20

13,92

2449,9

979,9

5

122,5

10

244,9

489,9

4287,1

1028904

столяри

3-й

14

15,63

2750,9

1100,4

5

137,5

10

275,1

550,2

4814,1

808768,8

мийниці

2-й

40

11,60

2041,6

816,6

5

102,1

5

102,1

408,3

3470,7

1665936

Робочий

2-й

6

11,60

2041,6

816,6

5

102,1

5

102,1

408,3

3470,7

249890,4

водій електрокара

4-й

20

13,92

2449,9

979,9

5

122,5

5

122,5

489,9

4164,7

999528

Разом:

116

6078844,8

Таблиця 4

Фонд заробітної плати керівників та спеціалістів

Посада

Кількість осіб

Посадовий оклад, руб.

Доплата 20%, руб.

Доплата за вислугу років, руб

Доплата за звання (класність, руб.)

Річний фонд зарплати з урахуванням районного коефіцієнта

Загальний фонд зарплати всіх працівників, руб.

керівники:

- майстер

2

6131,8

1226,4

1226,4

919,8

114052,8

228105,6

Разом:

2

228105,6

фахівці:

-осмотрщік вагонів

-слесарь по акумуляторним батареям

-машініст Вагономийний машини

2

8

2

3629,1

3629,1

4459,8

725,8

725,8

891,9

544,4

544,4

668,9

58791,6

58791,6

72247,2

117583,2

470332,8

144494,4

Разом:

12

732410,4

всього:

14

960516

3.Показник продуктивності праці

Зростання продуктивності праці є головним фактором приросту обсягу продукції і поліпшення її якості. Резервів зростання продуктивності праці всередині підприємства багато.

Темп зростання продуктивності праці є ставлення показника продуктивності праці за цей час до його величиною за безпосередньо передує такий же час або до його величиною за будь-яке інше час, прийняте за базисне.

Приріст продуктивності праці в планованому періоді в порівнянні з базовим (звітним) періодом визначають у відсотках за формулою

П = (П пл-пригощають) / Пплх100, де

Ппл- продуктивність праці працівників в планованому періоді;

Потч- продуктивність праці за звітом за базовий рік.

Основним фактором, що впливає на зростання продуктивності праці, є зниження трудомісткості продукції в результаті впровадження нової техніки і технології виробництва. Зростання продуктивності праці в зв'язку зі зниженням трудомісткості продукції, що випускається складає Птр = (Δtx100) / to-Δt, де

Δt- зниження трудомісткості одиниці продукції, люд.-год, що визначається за формулою Δt = to-t1

to- трудомісткість виготовлення одиниці продукції до впровадження заходів, люд.-год .;

t1- той же після впровадження, чел.ч.

Розділ 3. "План експлуатаційних витрат"

У плані експлуатаційних витрат сплануємо суму грошових коштів, необхідну для виконання виробничої програми.

За економічним змістом витрати поділяються на основні з перевезень в вагонному господарстві; основні загальні для всіх господарств залізниць і загальногосподарські.

План експлуатації в проекті представимо у вигляді табл.6 і порядок її розрахунку наступний:

Таблиця 5

Найменування матеріалів і запчастин

Одиниця виміру

Норма на один вагон

Кількість на річну програму

Вартість одиниці, грн.

Загальна вартість, руб.

1

2

3

4

5

6

Внутрішні замки вагона

шт.

2

150

450

67500

фільтр

шт.

8

113

230

25990

Деталі внутрішнього обладнання

шт.

5

тисячу двісті тридцять шість

15

18540

Разом

722030

Витрати на матеріали і запасні частини

Стаття 260 "Деповской ремонт пасажирських вагонів"

Графа 3 Контингент робочої сили ділянки 356 осіб.

Графа 4 Фонд заробітної плати виробничих робітників згідно з розрахунками табл.3 6078844,8 руб.

Графа 5 Витрати на матеріали і запасні частини згідно з розрахунками табл.5 = 722030руб.

Стаття 457 "Додаткова зарплата і відрахування на соцстрахування робочих"

Графа 3 Контингент робочої сили ділянки 356 осіб.

Графа 4 Витрати на оплату відпусток визначимо в% від їх фонду зарплати.

Відсоток відрахування на відпустку визначимо за формулою

Але = 100хТотп / Дк - (dвих + dпразд) - Тотп, де (3.1)

Тотп- кількість відпускних днів на рік; Тотп = 24 дня - для депо, Тотп (ПТО) = 30 днів.

Але = 100х24 / 365 (52 + 7) - 30 = 8,70

Витрати на відпустку = 6078844,8х8,70 = 52885949,76руб.

Графа 8 Витрати на оплату інших невиходів на роботу з поважних причин

- 3% від фонду зарплати з урахуванням доплат на відпустку = (6078844,8 + 52885949,76) х3% = 1768943,84 руб.

Стаття 459 "Відрахування на соціальні потреби виробничого персоналу"

Графа 8 Відрахування на соціальних робітників становить 5,4% від фонду зарплати і всіх доплат = (6078844,8 + 52885949,76) х5,4% = 3184098,9руб.

Стаття 458 "Витрати по форменому одязі"

Графа 8 Витрати по форменому одязі визначаються в залежності від числа працівників, що користуються нею зі знижкою:

axRсп + bxRрук, де (3.2)

a-річні витрати депо на одного робітника, руб.

b-річні витрати депо на одного керівника, руб.

4550х16 ​​+ 3000х20 = 132800руб.

Стаття 461 "Витрати з техніки безпеки і виробничої санітарії"

Графа 5 Витрати на мило розраховується виходячи з норм видачі, чисельності працівників і ціни за 1 кг. На одного робочого видається 2,4 кг мила в рік, а малярам, ​​сварщикам додатково 4,8 кг, службовцям -0,68кг.

Службовцям 12х0,68х20 = 163,2руб.

Робочим 116х2,4х20 = 5568руб.

Графа 8 Інші витрати некапітального характеру, пов'язані з охороною праці, визначається в розмірі 3% від фонду зарплати робітників. = 6078844,8х3% = 182365,3руб.

Стаття 463 "Обслуговування виробничих будівель і споруд"

Графа 3 Кількість МОП 2 людини.

Графа 4 зарплата МОП визначається по формулі

Змоп = Докх1,3х12хRМОП = 2040,9х1,3х12х2 = 63676,08руб.

де Док- посадовий оклад, руб. 1,3-районний коефіцієнт.

Графа 7 Витрати на електроенергію для освітлення:

Ео = SухТгхКспхКексхЦехh / 1000 (3.3)

де Sу- висвітлюючи площа ділянки (для ПТО- площа парку, будівлі ПТО і всіх приміщень для обігріву), . Тг- річна кількість годин освітлювального навантаження, для депо Тг = 2250ч., H- годинна норма витрат електроенергії на , H = 11Вт / , КСП = 0,8, Кекс- коефіцієнт, що враховує економію електричної енергії за рахунок використання природного освітлення з 1.04 по 1.10. Кекс = 0,85 ... 0,9

Ео = 34200х2250х0,8х0,85х2,11х11 / 1000 = 1214486,5руб.

Графа 6 Витрати на тверде паливо

Твтп = αхТотпхgотхVух (tвхtн) хКексхКсмхЦтх (3.4)

де α- коефіцієнт, що враховує вид палива, α = 0,23; Тотп- число годин опалювального сезону, = 3980ч .; gот- годинну витрату тепла на = 0,8 Вт / ч, Vу- обсяг ділянки, tв = З

tн = З, Кекс = 1,25 експлуатаційний коефіцієнт, Ксут = 0,85 коефіцієнт змінності, ЦТ = ціна 1 т палива, руб.

Твтп = 0,23х3980х0,8х369360х (26-16) х1,25х0,85х2000 = 5,75х

Графа 6 Витрати на гаряче водопостачання

Тв = ( + 0,5fст + fгв) х RявхДрхЦе / 1000 (3.5)

де fдуш- витрати тепла на сітку душа = 1500Вт / чол., nсет = , Fст- витрати на одного робітника, котрий лікує їдальні, 1800Вт / чол.fгв- витрата тепла на одного робітника пов'язаного зі споживанням гарячої води протягом робочого дня = 2250Вт / чол.

тв = + 0,5х1800х2250) 116х306х27,48 / 1000 = 2214282,2

Графа 5 Витрати на матеріали за змістом приміщення в чистоті приймаємо - 10% сума витрат на електроенергію, паливо і гаряче водопостачання. Для ПТ-20000руб. на 100 площі будівлі ПТО і всіх приміщень для обігріву.

9178768,7х10% = 917876,9

Графа 8 Витрати на воду для побутових потреб

Ов = ахRявхДр / 1000хЦв (3.6)

де а- питома витрата води на 1 робітника, = 65л. Цв- ціна 1 води руб.

Ов = 65х116х306 / 1000х20,67 = 111,62

Стаття 466 "Знос малоцінних і швидкозношуваних предметів"

Графа 5 Витрати 1500 руб. на одного робітника. На всіх робочих 1500х116 = 174000руб.

Стаття 531 "Премія, що виплачується апарату управління"

Графа 4 Розмір відрахувань 2,5% від їх фонду зарплати працівників дільниці.

6078844,8х2,5% = 151971,12

Стаття 495 "Винахідництво і раціоналізація"

Графа 8 Витрати в розмірі 1% від загального фонду зарплати працівників дільниці.

7039360,8х1% = 70393,6руб.

Стаття 497 "Підготовка кадрів"

Графа 8 Витрати в розмірі 0,1% від загального фонду зарплати працівників дільниці.

7039360,8х0,1% = 7039,4руб.

Стаття 501 "Відрахування від фонду оплати праці"

Графа 8 Відрахування від загального фонду оплати праці працівників.

На соціальне страхування - 5,4% = 380125,5руб.

У пенсійний фонд - 28% = 1971021,02руб.

В фонд зайнятості - 1,5% = 105590,4руб.

На медичне страхування - 3,6% = 253416,98руб.

Стаття 530 "Зарплата апарату управління"

Графа 3 Кількість керівників 2 людини.

Графа 4 Зарплата керівників 228105,6 руб.

Графа 8 Додаткова зарплата апарату управління 2% від основної 4562,11руб.

Стаття 532 "Інші витрати"

Графа 8 Витрати в розмірі 0,5% від суми основних витрат по ст.260 = 3610,15руб.

Таблиця 6

план експлуатації

№ статті

Найменування статті

Контингент, людина

Витрати в рублях

Зарплата

Матеріали і запчастини

паливо

електроенергія

інші

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Основні витрати з перевезень по вагонному господарству

260

Деповський ремонт вагонів.

356

6078844,8

6078844,8

Разом

356

6078844,8

6078844,8

2. Основні витрати, загальні для всіх господарств залізниць

457

Додаткова зарплата і відрахування на соцстрахування виробничих робітників

356

54654893,6

54654893,6

458

Витрати по форменому одязі

36

132800

132800

459

Відрахування на соціальні потреби виробничого персоналу

116

3184098,9

3184098,9

461

Витрати з техніки безпеки і виробничої санітарії

188096,5

188096,5

463

Прибирання виробничих будівель і споруд

2

917876,9

5750000

1214486,5

2214393,82

10160433,3

464

Ремонт будівель та інвентарю

722030

722030

465

Амортизація основних виробничих засобів

2200

2200

469

Зміст і ремонт обладнання

2200

1214486,5

2200

1218886,5

Разом

1830203,4

5750000

2428973

60190586,32

70263438,8

3.Загальногосподарські витрати

466

Знос малоцінних і швидкозношуваних предметів

174000

174000

495

Винахідництво і рецоналізаціі

70393,6

70393,6

497

Підготовка кадрів

7039,4

7039,4

501

Відрахування від фону оплати праці

2710153,9

2710153,9

530

Заробітна плата управління

232667,71

232667,71

531

Премія апарату управління

151971,12

151971,12

532

Інші витрати

3610,15

3610,15

Разом:

3168796,48

174000

7039,4

3349835,88

всього

9247641,28

2004203,4

5750000

2428973

60197625,

79692119,48

ВИСНОВОК

В даному курсовому проекті було розглянуто призначення, склад і характеристика проектованого депо, визначений фонд робочого часу (явочна і спискова чисельність). На прикладі вагоносборочного ділянки пасажирського депо було визначено програму ділянки, визначені розрахунковим шляхом розміри ділянки, площа і об'єм. Так само на прикладі вагоносборочного ділянки пасажирського депо була визначена чисельність робітників і складено штатний розклад.

В даному курсовому проекті окремим розділом представлена ​​економічна частина в якій ми розраховуємо: виробничу програму, план по праці і заробітної плати, план експлуатаційних витрат, витрати на деповський ремонт вагонів, додаткову заробітну плату та відрахування на соцстрахування, відрахування на соціальні потреби виробничого персоналу, витрати по форменому одязі, витрати з техніки безпеки і виробничої санітарії, витрати на обслуговування виробничих будівель і споруд, витрати на знос малоц нних і швидкозношуваних предметів, витрати на премію виплачується апарату управління, витрати на винахідництво і раціоналізацію, витрати на підготовку кадрів, витрати на відрахування від фонду оплати праці, витрати на зарплату апарату управління, інші витрати.

Список використаних джерел

1 Економіка і організація вагонного господарства. Р.П.Стрекаліна - Москва 2005 - 434 с.

2 Аналіз господарської діяльності на залізничному транспорті. А.Ф. Іваненко. 2004. - 568с.

3 Вагони. Загальний курс. Лукін В.В., Анісімов П.С., Федосєєв Ю.Л. 2004. - 424с.

4 Технологія виробництва і ремонту вагонів. / Под ред. К.В. Мотовілова.2003 - 382с.Головна сторінка


    Головна сторінкаОрганізація роботи вагоносборочного ділянки ремонтного депо пасажирських вагонів

Скачати 76.43 Kb.