• ВСТУП
 • Про РЕФОРМУВАННІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 • ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 • Реструктуризація РАО "ЄЕС Росії"
 • Майбутні лідери ринку
 • Капіталізація
 • Таблиця 1. Склад генеруючих компаній, створених на основі ГРЕС
 • Підготовчий етап перетворень в Товаристві


 • Дата конвертації31.05.2017
  Розмір152.93 Kb.
  ТипДипломна робота

  Скачати 152.93 Kb.

  Організація роботи ВАТ Костромська ГРЕС в умовах реструктуризації в електроенергетиці

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  ІВАНІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

  до дипломної роботи на тему

  «Організація роботи ВАТ« Костромська ГРЕС »

  в умовах реструктуризації в електроенергетиці »

  Розробив: ________________ Захаров Б.А.

  Керувала: ________________ Волкова І.О

  Завідувач кафедри _________________ Колибаба В.І.

  Іваново 2009

  ВСТУП

  З усіх галузей господарської діяльності людини енергетика робить найбільший вплив на наше життя. Прорахунки в цій області мають серйозні наслідки. Тепло і світло в будинках, транспортні потоки і робота промисловості - усе це вимагає витрат енергії.

  Основою енергетики сьогоднішнього дня є паливні запаси вугілля, нафти і газу, які задовольняють приблизно дев'яносто відсотків енергетичних потреб людства.

  Найбільш універсальна форма енергії - електрика. Воно виробляється на електростанціях і розподіляється між споживачами за допомогою електричних мереж комунальними службами. Потреби в енергії продовжують постійно зростати. Наша цивілізація динамічна. Будь-який розвиток вимагає, перш за все енергетичних витрат і при існуючих формах національних економік багатьох держав можна чекати виникнення серйозних енергетичних проблем.

  Про РЕФОРМУВАННІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  З метою підвищення ефективності функціонування електроенергетики, забезпечення безперебійного постачання галузей економіки і населення електричною і тепловою енергією Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Схвалити додаються Основні напрямки реформування електроенергетики Російської Федерації.

  2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації і Міністерству енергетики Російської Федерації підготувати спільно з зацікавленими федеральними органами виконавчої влади виходячи з положень «Основних напрямків реформування електроенергетики Російської Федерації» і внести в 2-х тижневий термін до Кабінету Міністрів України план заходів першого етапу реформування електроенергетики Російської Федерації.

  3. Встановити, що рішення про реалізацію наступних заходів плану, зазначеного в пункті 2 цієї постанови, приймається після аналізу ефективності виконання основних попередніх їм заходів.

  Міністерству економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації і Міністерству енергетики Російської Федерації представляти в Уряд Російської Федерації відповідні доповіді за підсумками зазначеного аналізу.

  4. Представникам держави в органах управління Російського акціонерного товариства енергетики та електрифікації "ЄЕС Росії" при підготовці та прийнятті рішень цими органами виходити з актів Уряду Російської Федерації, прийнятих в ході реалізації Планів заходів з реформування електроенергетики Російської Федерації.

  ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  I. Цілі, принципи і завдання реформування електроенергетики Російської Федерації

  Електроенергетика є базовою галуззю економіки Російської Федерації. Надійне та ефективне функціонування електроенергетики, безперебійне постачання споживачів - основа поступального розвитку економіки країни і невід'ємний фактор забезпечення цивілізованих умов життя всіх її громадян. Галузь зберегла цілісність і забезпечила надійне задоволення потреб економіки в електричній та тепловій енергії. Подолано спад у виробництві електроенергії, поліпшується платіжна дисципліна, зростає рівень грошових надходжень.

  Однак фундаментальні проблеми електроенергетики, що намітилися в 80-і роки і отримали розвиток в наступний період, не знайшли свого вирішення. На тлі загальноекономічного спаду продовжувала підвищуватися енергоємність економіки, відбулося різке падіння обсягів інвестицій з одночасним зниженням ефективності роботи окремих секторів галузі. Невирішеність зазначених проблем може привести до уповільнення економічного зростання. Якісне зростання енергоефективності економіки та зміна інвестиційного клімату в електроенергетиці неможливі без зміни сформованої системи економічних відносин і невідкладного проведення структурної реформи електроенергетики і тісно пов'язаної з нею газової галузі.

  Далі в тексті застосовуються в такому значенні:

  виробництво енергії (генерація) - комерційна діяльність організацій незалежно від організаційно-правової форми з виробництва і продажу (постачання) електричної енергії (потужності) і (або) теплової енергії (потужності) на оптовий або роздрібні ринки для подальшого перетворення, передачі, розподілу і продажу (поставки) споживачам;

  передача електричної енергії (потужності) - надання комерційним організаціям незалежно від організаційно-правової форми - суб'єктам оптового ринку електроенергії (потужності) послуг з передачі електроенергії (потужності) по магістральних лініях електропередачі;

  розподіл електричної енергії (потужності) - надання комерційним організаціям - незалежно від організаційно-правової форми - суб'єктам оптового і роздрібних ринків послуг з постачання електричної енергії (потужності) споживачам по електричних мережах;

  збут енергії (потужності) - продаж кінцевим споживачам, в тому числі на підставі договорів енергопостачання, електричної енергії (потужності) виробниками електричної енергії (потужності), які отримують її від власних генеруючих джерел, і збутовими компаніями.

  Цілями реформування електроенергетики Російської Федерації є забезпечення сталого функціонування і розвитку економіки і соціальної сфери, підвищення ефективності виробництва і споживання електроенергії, забезпечення надійного і безперебійного енергопостачання споживачів.

  Стратегічним завданням реформування є переклад електроенергетики в режим стійкого розвитку на базі застосування прогресивних технологій і ринкових принципів функціонування, забезпечення на цій основі надійного, економічно ефективного задоволення платоспроможного попиту на електричну та теплову енергію в короткостроковій і довгостроковій перспективі.

  Реформування електроенергетики Російської Федерації має здійснюватися з урахуванням результатів приватизації підприємств галузі і грунтуватися на наступних принципах:

  віднесення передачі, розподілу електричної енергії та диспетчеризації до виключних видів діяльності, здійснення яких можливе тільки на підставі спеціальних дозволів (ліцензій);

  демонополізація і розвиток конкуренції в сфері виробництва, збуту і надання послуг (ремонт, наладка, проектування і т.д.);

  забезпечення всім виробникам і споживачам електроенергії рівного доступу до інфраструктури ринку;

  єдність стандартів безпеки, технічних норм і правил, що діють в електроенергетичній галузі;

  забезпечення фінансової прозорості ринків електроенергії та діяльності організацій регульованих секторів електроенергетики;

  забезпечення прав інвесторів, кредиторів та акціонерів при проведенні структурних перетворень.

  Успішне проведення реформи електроенергетики залежить від рішення наступних основних завдань:

  створення конкурентних ринків електроенергії у всіх регіонах Росії, в яких організація таких ринків технічно можлива;

  створення ефективного механізму зниження витрат у сфері виробництва (генерації), передачі і розподілу електроенергії та поліпшення фінансового стану організацій галузі;

  стимулювання енергозбереження в усіх сферах економіки;

  створення сприятливих умов для будівництва та експлуатації нових потужностей з виробництва (генерації) і передачі електроенергії;

  поетапна ліквідація перехресного субсидування різних регіонів країни і груп споживачів електроенергії;

  створення системи підтримки малозабезпечених верств населення;

  збереження і розвиток єдиної інфраструктури електроенергетики, що включає в себе магістральні мережі та диспетчерське управління;

  демонополізація ринку палива для теплових електростанцій;

  створення нормативно-правової бази реформування галузі, яка регулює її функціонування в нових економічних умовах;

  реформування системи державного регулювання, управління і нагляду в електроенергетиці;

  уточнення статусу, компетенції та порядку роботи уповноваженого державного органу.

  II. Напрями реформування електроенергетики

  1. Удосконалення ринків електроенергії

  Одним з основних підсумків реформування електроенергетики стане перетворення існуючого федерального (загальноросійського) оптового ринку електричної енергії (потужності) в повноцінний конкурентний оптовий ринок електроенергії та формування ефективних роздрібних ринків електроенергії, що забезпечують надійне енергопостачання споживачів.

  Оптовий ринок електроенергії

  В ході трансформації існуючої системи господарських відносин в електроенергетиці повинні бути забезпечені комерційно несуперечливі і технічно реалізовані взаємовідносини між продавцями і покупцями електроенергії. Ці відносини повинні бути засновані як на конкурентному ціноутворенні в тих секторах, де створені достатні умови для конкуренції, так і на які встановлюються уповноваженим державним органом тарифах в тих випадках, коли введення конкуренції неможливо з об'єктивних технологічними умовами. Конкурентний оптовий ринок електроенергії повинен складатися на основі вільного комерційного взаємодії його учасників, що діють за встановленими правилами функціонування ринку.

  На оптовий ринок буде поставлятися електроенергія, що виробляється генеруючими компаніями, сформованими на базі існуючих теплових, атомних і гідравлічних електростанцій, а також електроенергія, що виробляється електростанціями регіональних енергокомпаній та інших виробників незалежно від їх організаційно-правової форми.

  На першому етапі кожному постачальнику, за винятком незалежних, забезпечується рівне право продажу на торгах певної, однакової для всіх, частки електроенергії (5-15 відсотків виробітку) з метою відпрацювання конкурентних механізмів, формування інфраструктури ринку, визначення за допомогою ринкових механізмів реальної вартості енергії. На всю решту електричну енергію зберігається державне регулювання тарифів. Незалежні виробники поставляють всю вироблену електроенергію за нерегульованими державою тарифами з використанням механізму комерційної диспетчеризації.

  Формування ринкових цін буде здійснюватися на підставі зіставлення цінових заявок покупців і продавців по фактору мінімальних цін (комерційна диспетчеризація) відповідно до порядку встановлення рівноважних цін оптового ринку.

  З метою зниження фінансових ризиків на наступних етапах становлення оптового ринку електроенергії учасникам ринку повинна бути надана можливість укладення контрактів на майбутні поставки електроенергії (потужності) і на покупку або продаж фіксованого обсягу електричної енергії (потужності) для поставки в обумовлену дату в майбутньому за узгодженою ціною ( форвардних і ф'ючерсних контрактів), які забезпечуються страхуванням (хеджуванням) ризиків різкого зміни ринкових цін.

  Всім продавцям і покупцям електроенергії, що дотримують встановлені правила і задовольняє вимогам щодо мінімального обсягу виробництва (для виробників) або обороту електроенергії (для інших учасників ринку), буде забезпечена можливість вільного виходу на ринок.

  Взаємодія учасників конкурентного оптового ринку електроенергії має здійснюватися на основі безумовного дотримання договірних зобов'язань і фінансової дисципліни.

  Для учасників ринку, які до їх реформування здійснюють одночасно діяльність в природно-монопольних і конкурентних сферах, обов'язковим буде ведення окремого фінансового обліку за видами діяльності. З метою створення рівних конкурентних умов діяльність з передачі та розподілу електроенергії буде відділена від інших видів діяльності шляхом утворення окремої юридичної особи.

  Роздрібні ринки електроенергії

  У сфері поставок електроенергії кінцевим споживачам необхідно сформувати ефективні роздрібні ринки електроенергії, що забезпечують надійне енергопостачання споживачів при поетапному розвитку конкуренції.

  Важливою умовою ефективності роздрібних ринків стане створення стійких і прозорих у фінансовому відношенні регіональних енергетичних компаній, в тому числі на основі реформування акціонерних товариств енергетики і електрифікації і державного унітарного підприємства "Татенерго" шляхом створення регіональних мережевих дочірніх акціонерних товариств зі 100-відсотковою участю материнських компаній в їх статутному капіталі або шляхом їх поділу (виділення) на регіональні генеруючі і регіональні мережеві акціонерні товариства з п опорціональним розподілом статутного капіталу, маючи на увазі, що діяльність з передачі та розподілу електричної енергії буде здійснюватися регіональними мережевими компаніями.

  Акціонерним товариствам енергетики і електрифікації після їх реформування і передачі відповідної діяльності у відання регіональних мережевих компаній буде присвоєно статус гарантують постачальників, зобов'язаних укласти з будь-яким звернулися до них споживачем договір на енергопостачання в закріпленій за ними зоні. Гарантують постачальники будуть здійснювати поставку електроенергії на основі регульованих тарифів, величина яких повинна своєчасно переглядатися, з тим, щоб відповідати реальній вартості електроенергії.

  Роздрібна ціна повинна визначатися як сума оптової ціни електроенергії, витрат по оплаті послуг за передачу, розподіл електроенергії і регульованою збутової надбавки. Діяльність збутових компаній на початкових етапах реформування буде здійснюватися в умовах державного регулювання, мінімізує можливість несумлінної поведінки по відношенню до споживачів.

  На другому етапі реформи будь-яка комерційна організація, яка задовольняє встановленим вимогам і умовам, отримає право здійснювати збутову діяльність. При цьому споживачам, які обслуговує будь-збутової організацією, повинен бути забезпечений рівний доступ до розподільних мереж. Незалежні збутові організації будуть поставляти електроенергію споживачам за договірними цінами. Будь-який споживач, що задовольняє вимогам щодо мінімального обсягу споживання і оснащений необхідними системами комерційного обліку електроенергії, має право на покупку електроенергії у незалежній збутової організації.

  На роздрібних ринках електроенергії допускається суміщення збутової діяльності з виробництвом електричної енергії на власних електростанціях.

  Організації будь-якої форми власності, які здійснюють комерційну діяльність з передачі та розподілу електричної енергії (в тому числі при введенні в експлуатацію нових розподільчих мереж), зобов'язані організаційно відокремити ці види діяльності шляхом створення окремої юридичної особи і забезпечити рівний доступ до мереж всім зацікавленим організаціям відповідно до законодавством Російської Федерації.

  На початковому етапі необхідно враховувати регіональну специфіку роздрібного ринку електроенергії. Темпи і особливості його створення та функціонування повинні узгоджуватися з технічними особливостями поставки, передачі і розподілу електроенергії, а також з рівнем розвитку економіки регіонів.

  В регіонах, де з технічних причин тимчасово неможливий розвиток конкуренції, зберігається державне регулювання.

  2. Реформування електроенергетичної галузі

  В результаті реформування електроенергетики та реалізації заходів щодо формування оптового і роздрібного ринків електроенергії повинні бути створені:

  інфраструктура ринків електроенергії, що включає в себе системного оператора, адміністратора торгової системи, федеральну і регіональні мережеві компанії;

  комерційно ефективні, привабливі в інвестиційному відношенні організації електроенергетики.

  Процес реформування охопить Російське акціонерне товариство енергетики і електрифікації "ЄЕС Росії" (далі - Російське акціонерне товариство "ЄЕС Росії"), його дочірні і залежні суспільства, підприємства комунальної енергетики та інші організації, які є власниками електричних мереж та надають послуги з передачі та розподілу електроенергії, включаючи реформування федеральних, державних унітарних підприємств атомної енергетики.

  Створення федеральної мережевої компанії

  В процесі розвитку електроенергетики була створена Єдина енергетична система Росії, що є загальнонаціональним надбанням і гарантією енергетичної безпеки. Основною частиною Єдиної енергетичної системи Росії є єдина національна енергетична мережа, що включає в себе систему магістральних ліній електропередачі, які об'єднують більшість регіонів країни, і представляє собою один з елементів гарантії цілісності держави. З метою її збереження і зміцнення, забезпечення єдності технологічного управління та реалізації державної політики в електроенергетиці створюється федеральна мережева компанія. До її складу повинні бути включені існуючі магістральні мережі, які є складовими частинами єдиної національної енергетичної мережі і забезпечують, в тому числі об'єднання електростанцій Російського акціонерного товариства "ЄЕС Росії" і регіональних енергосистем, перетоки електроенергії між ними, її транзит, експорт і імпорт. Критерії (граничний рівень напруги, обсяги переданої енергії, зміна напрямку передачі потужності і т.п.), за якими лінії електропередачі будуть ставитися до магістральних, визначаються Кабінетом Міністрів України.

  Створення федеральної мережевої компанії дозволить:

  • зміцнити інтегруючу роль Єдиної енергетичної системи Росії і забезпечити взаємодію виробників і споживачів електроенергії на конкурентному оптовому ринку електроенергії;

  • забезпечити безпосереднє підключення всіх регіонів Росії до єдиної національної електричної мережі;

  • гарантувати рівний доступ продавців і покупців на оптовий ринок електроенергії;

  • здійснювати ефективне державне регулювання тарифів на передачу електроенергії;

  • підвищити енергетичну безпеку держави;

  • сприяти проведенню ефективної державної зовнішньоекономічної політики в сфері електроенергетики.

  Уповноважений державний орган за погодженням з федеральної мережевою компанією спільно з системним оператором буде визначати умови приєднання та режими роботи магістральних електричних мереж, що споруджуються за рахунок залучення коштів інвесторів і включаються в єдину національну енергетичну мережу, але не входять до складу федеральної мережевої компанії.

  На початковому етапі реформування галузі в термін до1 лютого 2002р. федеральна мережева компанія створюється Російським акціонерним товариством "ЄЕС Росії" на базі всіх належних цьому акціонерному товариству магістральних мереж в якості дочірнього товариства з 100-відсотковою участю в його статутному капіталі. Федеральна мережева компанія набуває магістральні мережі, що належать акціонерним товариствам енергетики і електрифікації і іншим організаціям, відповідно до законодавства Російської Федерації.

  В установчих документах Російського акціонерного товариства "ЄЕС Росії" і федеральної мережевої компанії передбачається порядок, що забезпечує обрання представників держави в раду директорів федеральної мережевої компанії в кількості, що становить більшість ради, при цьому призначення керівників (членів) виконавчого органу федеральної мережевої компанії здійснюється за згодою ради директорів Російського акціонерного товариства "ЄЕС Росії".

  Надалі, але не пізніше березня 2004 року, забезпечується безпосередня участь держави в статутному капіталі федеральної мережевої компанії з метою отримання контрольного пакету акцій шляхом розподілу її акціонерного капіталу серед власників Російського акціонерного товариства "ЄЕС Росії" пропорційно до їхніх часток у статутному капіталі цього акціонерного товариства . У міру здійснення реформ і виходу держави з потенційно конкурентних сфер в електроенергетиці відбудеться відповідне збільшення його частки в статутному капіталі федеральної мережевої компанії, в тому числі шляхом обміну акцій генеруючих компаній, що належать державі, на акції федеральної мережевої компанії, що належать іншим акціонерам.

  Послуги з передачі і розподілу електричної енергії підлягають регулюванню з боку держави відповідно до законодавства Російської Федерації про природні монополії.

  З метою прискореного розвитку електричних мереж і залучення для цього інвестицій передбачається можливість приватного будівництва ліній електропередач в порядку і на умовах, що визначаються законодавством Російської Федерації.

  Створення єдиної системи диспетчерського управління (системного оператора)

  В процесі реформування електроенергетики повинна бути збережена і укріплена єдина система оперативно-диспетчерського управління галуззю за допомогою створення системного оператора. Основними завданнями системного оператора повинні стати управління режимами роботи Єдиної енергетичної системи Росії, складання і виконання балансів виробництва і споживання електроенергії, забезпечення надійності енергосистеми країни і показників якості електроенергії.

  Системний оператор надає всім учасникам ринку послуги з управління режимами роботи енергосистеми і організовує діяльність з прогнозування виробництва і споживання електроенергії. Оскільки системний оператор є монополістом, його діяльність буде відділена від інших видів комерційної діяльності, буде знаходитися під контролем держави, а оплата послуг системним оператором послуг - здійснюватися на основі тарифів, регульованих уповноваженим державним органом.

  На початковому етапі реструктуризації галузі в термін до 1 лютого 2002 р системний оператор створюється Російським акціонерним товариством "ЄЕС Росії" на базі Центрального диспетчерського управління і об'єднаних диспетчерських управлінь в якості дочірнього товариства з 100-відсотковою участю в його статутному капіталі.

  В установчих документах Російського акціонерного товариства "ЄЕС Росії" і системного оператора передбачається порядок, що забезпечує обрання представників держави в раду директорів системного оператора, в кількості, що становить більшість ради, при цьому призначення керівників (членів) виконавчого органу системного оператора за згодою ради директорів Російського акціонерного суспільства "ЄЕС Росії".

  Надалі, але не пізніше березня 2004 року, забезпечується безпосередня участь держави в статутному капіталі системного оператора з метою отримання контрольного пакету акцій шляхом розподілу його акціонерного капіталу серед власників Російського акціонерного товариства "ЄЕС Росії" пропорційно до їхніх часток у капіталі цього акціонерного товариства. У міру здійснення реформ і виходу держави з потенційно конкурентних сфер в електроенергетиці відбудеться відповідне збільшення його частки в статутному капіталі системного оператора, в тому числі шляхом обміну акцій генеруючих компаній, що належать державі, на акції системного оператора, що належать іншим акціонерам

  Після отримання контрольних пакетів акцій в статутних капіталах федеральної мережевої компанії і системного оператора держава розгляне питання про доцільність їх об'єднання.

  Створення адміністратора торгової системи

  В процесі реформування галузі створюється адміністратор торгової системи, що виконує завдання по організації торгівлі на оптовому ринку електроенергії, забезпечення розрахунків за поставлену електроенергію та послуги, що надаються учасникам оптового ринку, щодо забезпечення рівних умов для всіх учасників оптового ринку електроенергії, розробці правил оптового ринку і контролю за їх дотриманням, організації системи досудового врегулювання спорів між учасниками оптового ринку і контролю за діями системного оператора, впли ющими на економічну ефективність оптового ринку.

  Адміністратор торгової системи утворюється учасниками оптового ринку електроенергії в формі некомерційної організації. З метою забезпечення балансу інтересів продавців і покупців електроенергії і запобігання зловживання монопольним становищем в установчих документах адміністратора торгової системи передбачаються:

  • обмеження участі однієї юридичної особи або групи афілійованих осіб в органах управління та майно адміністратора торгової системи;

  • рівне представництво постачальників і покупців (включаючи великих споживачів) електричної енергії в органах управління адміністратора торгової системи;

  • забезпечення дієвого державного контролю за діяльністю адміністратора торгової системи;

  • порядок врахування інтересів всіх суб'єктів ринку при прийнятті рішень адміністратором торгової системи.

  Адміністратор торгової системи розробляє і впроваджує систему гарантій і розрахунків на оптовому ринку електроенергії, що забезпечує можливість його функціонування.

  Діяльність адміністратора торгової системи регулюється уповноваженим державним органом з метою забезпечення рівних умов для всіх учасників ринку відповідно до законодавства Російської Федерації і правилами оптового ринку електроенергії, які затверджуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  Що стосується окремих енергетичних зон з недостатньою пропускною спроможністю ліній зв'язку з Єдиною енергетичною системою Росії, для яких правила оптового ринку електроенергії можуть мати регіональні особливості, допускається створення зональних структурних підрозділів адміністратора торгової системи.

  Створення генеруючих компаній

  На базі електростанцій Російського акціонерного товариства "ЄЕС Росії" будуть створені великі генеруючі компанії, які є самостійними учасниками оптового ринку електроенергії. При створенні таких генеруючих компаній необхідно уникнути появи монополістів у сфері виробництва електроенергії і забезпечити максимально можливе вирівнювання стартових умов господарювання цих компаній (в першу чергу щодо собівартості генерації електроенергії), а також прозорість процесу формування генеруючих компаній.

  Гідроелектростанції, що забезпечують регулювання показників якості електроенергії в Єдиній енергетичній системі Росії, включаються до складу генеруючих компаній на основі каскадного принципу, відповідно до якого гідроелектростанції одного каскаду (за умови їх суттєвого технологічної залежності один від одного) належать однієї генеруючої компанії.

  На початковому етапі реформування галузі, генеруючі компанії створюються Російським акціонерним товариством "ЄЕС Росії" в якості дочірніх товариств з 100-відсотковою участю в їх статутних капіталах. Порядок формування генеруючих компаній визначається Урядом Російської Федерації і забезпечується через представників держави в раді директорів Російського акціонерного товариства "ЄЕС Росії".

  Зазначені генеруючі компанії можуть набувати у відповідності до законодавства Російської Федерації електростанції, переважним видом діяльності яких є виробництво електроенергії.

  В процесі реформування буде проводитися демонополізація сфери виробництва електроенергії шляхом поступового виділення генеруючих компаній з Російського акціонерного товариства "ЄЕС Росії" з пропорційним розподілом їх акцій (часток) між акціонерами цього акціонерного товариства.

  З метою збільшення частки держави у статутних капіталах федеральної мережевої компанії, системного оператора, а також для залучення приватних інвесторів в сферу виробництва електроенергії поряд з іншими формами можуть використовуватися варіанти обміну або продажу належних державі пакетів акцій в статутних капіталах генеруючих компаній.

  Для стимулювання конкуренції повинні розроблятися механізми, що обмежують домінуюче становище генеруючих компаній на оптовому ринку електроенергії. У разі перевищення встановленого межі вироблення електроенергії генеруюча компанія зобов'язана або продати надлишкові потужності, або розділитися на кілька компаній, або стосовно цієї компанії буде застосовуватися державне регулювання цін, обсягів виробництва і т.д.

  Створювані генеруючі компанії повинні нести передбачену законодавством Російської Федерації відповідальність за збереження, використання, реконструкцію, модернізацію або виведення з експлуатації генеруючих потужностей.

  Неефективні з комерційної точки зору, генеруючі потужності під впливом ринкових факторів будуть виводитися з експлуатації з подальшою консервацією або реконструкцією в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом. Соціальні гарантії працівникам, задіяним на таких потужностях, повинні забезпечуватися відповідно до законодавства Російської Федерації.

  Реформування акціонерних товариств енергетики і електрифікації

  Реформування акціонерних товариств енергетики і електрифікації буде направлено на підвищення прозорості та ефективності їх діяльності, умовою чого є розділений фінансовий облік діяльності з виробництва та збуту електричної енергії та з створюваним дочірнім мережевим компаніям, у власність яких передаються мережеві активи (лінії електропередачі, підстанції і т. п.). Поділ діяльності буде одним з факторів формування умов для рівного доступу до мережевої інфраструктури відповідно до законодавства Російської Федерації.

  Під впливом ринкових умов допускається укрупнення акціонерних товариств енергетики і електрифікації відповідно до законодавства Російської Федерації, тому вже на першому етапі реформ будуть сформовані фінансово стійкі і інвестиційно привабливі регіональні організації в сфері енергетики з високим ступенем прозорості їх діяльності.

  Після утворення регіональних мережевих компаній акціонерним товариствам енергетики і електрифікації буде присвоєно статус гарантують постачальників, порядок діяльності яких розробляється і затверджується уповноваженим державним органом.

  У міру становлення ринку статус гарантує постачальника може бути присвоєно будь-збутової компанії на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсів встановлюється Урядом Російської Федерації. Кількість гарантують постачальників і кордони зон обслуговування будуть визначені на першому етапі реформування, при цьому в кожній зоні обслуговування, як гарантує виступатиме тільки один постачальник. Допускається укрупнення гарантують постачальників на міжрегіональній основі.

  III. Нормативне правове забезпечення реформування електроенергетики Російської Федерації і системи державного регулювання

  Реформа електроенергетики може грунтуватися тільки на міцній нормативно-правової бази, формування якої має мати випереджальний характер і здійснюватися за безпосередньої участі і контролі держави.

  Прийняття рішень за окремими напрямами реформування галузі має забезпечуватися Урядом Російської Федерації і федеральними органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень, а також представниками держави в органах управління акціонерних товариств.

  При розробці нормативно-правової бази пріоритетними є проекти федеральних законів про електроенергетику, про внесення змін і доповнень до Цивільного кодексу Російської Федерації, до федеральних законів "Про державне регулювання тарифів на електричну і теплову енергію в Російській Федерації" і "Про природні монополії" та інші.

  При реалізації основних напрямів реформування електроенергетики необхідно розробити і прийняти нормативні правові акти, що визначають основи функціонування оптового і роздрібного ринків електроенергії, а також уточнити структуру, повноваження та порядок роботи органів, що регулюють відносини на оптовому і роздрібних ринках електроенергії.

  У період реформування слід змінити принцип здійснення тарифного регулювання з метою:

  • забезпечення єдності принципів і методики встановлення тарифів на всій території країни;

  • встановлення тарифів, які гарантують інвестиційну привабливість відповідних секторів за рахунок включення в тариф норм повернення капіталу з урахуванням його прибутковості;

  • встановлення тарифів на теплову енергію, що враховують дохід від продажу на конкурентному оптовому ринку електроенергії, виробленої за рахунок комбінованого виробництва;

  • забезпечення рівних умов роботи на оптовому і роздрібному ринках електроенергії та поетапну відмову від перехресного субсидування тарифів на всі види продукції і послуг, в першу чергу щодо тарифу на послуги з передачі електроенергії.

  Особливе значення для інвестиційної привабливості електроенергетики матиме забезпечення прозорості, стабільності та передбачуваності тарифної політики, що проводиться державою.

  IV. Забезпечення прав інвесторів, кредиторів та акціонерів

  при реформуванні електроенергетики Російської Федерації

  Найважливішим напрямком реформування електроенергетики є забезпечення прав і інтересів російських і іноземних інвесторів, кредиторів та акціонерів. Рішення про реформування організацій галузі повинні прийматися в суворій відповідності до вимог законодавства Російської Федерації.

  В ході реформування електроенергетики повинні забезпечуватися:

  • право власності акціонерів на належні їм акції;

  • право акціонерів на участь в обговоренні та прийнятті рішень, пов'язаних з проведенням структурних перетворень, які зачіпають або можуть зачепити їх охоронювані законом права;

  • право кожного акціонера на доступ до інформації, пов'язаної з проведенням структурних перетворень, які зачіпають або можуть зачепити його охоронювані законом права.

  При здійсненні реформування відкритих акціонерних товариств енергетики і електрифікації необхідно дотримуватися принципу збереження структури акціонерного капіталу і розмірів пакетів акцій кожного акціонера в акціонерних товариствах, в які передаються пакети акцій (або) інше майно, що реорганізовуються,.

  При здійсненні операцій з відчуження об'єктів електроенергетики або передачі їх до статутного капіталу новостворюваних організацій будуть вжиті заходи щодо врегулювання взаємовідносин з кредиторами і забезпечений захист їх прав і законних інтересів.

  Держава створює сприятливі умови для будівництва та експлуатації нових потужностей шляхом надання інвесторам права самостійно визначати умови взаємовідносин з іншими суб'єктами ринків, включаючи ціни контрактів, за винятком випадків, передбачених законодавством Російської Федерації.

  V. Етапи реформування електроенергетики Російської Федерації

  При проведенні реформи електроенергетики необхідно поєднувати з термінами перетворення федерального (загальноросійського) оптового ринку електричної енергії (потужності) в повноцінний конкурентний оптовий ринок електроенергії, розробку правил його функціонування і здійснення заходів з реформування організацій галузі.

  Реформування електроенергетики носить послідовний характер і буде здійснюватися в три етапи.

  Перший етап реформ здійснюється протягом 3 років. В ході цього етапу повинні бути вирішені наступні завдання:

  • розробка нормативно-правової бази реформування галузі;

  • реформування організацій електроенергетики;

  • відпрацювання механізмів функціонування конкурентного оптового ринку електроенергії.

  Перший етап включає в себе дві фази тривалістю по півтора року кожна.

  В рамках першої фази, що носить в основному підготовчий характер, будуть здійснені наступні заходи:

  а) підготовка, внесення та прийняття необхідних нормативних

  правових актів;

  б) розробка та затвердження правил роботи конкурентного оптового ринку електроенергії;

  в) інвентаризація майна Російського акціонерного товариства "ЄЕС Росії", акціонерних товариств енергетики і електрифікації і державного унітарного підприємства "Татенерго";

  г) проведення заходів щодо фінансового оздоровлення, зниження витрат, реструктуризації кредиторської та дебіторської заборгованості організацій галузі;

  д) формування системи роздільного обліку витрат за видами діяльності;

  е) створення єдиної системи регулювання;

  ж) створення механізму щодо забезпечення рівного доступу до мережевої інфраструктури;

  з) реорганізація Російського акціонерного товариства "ЄЕС Росії" шляхом створення:

  • федеральної мережевої компанії в якості дочірнього товариства Російського акціонерного товариства "ЄЕС Росії" з 100-відсотковою участю акціонерного товариства в її статутному капіталі;

  • генеруючих компаній, які створюються на базі електростанцій Російського акціонерного товариства "ЄЕС Росії" в якості дочірніх товариств з 100-відсотковою участю акціонерного товариства в їх статутних капіталах;

  • системного оператора, який створюється в результаті об'єднання центрального диспетчерського управління і об'єднаних диспетчерських управлінь в якості дочірнього товариства Російського акціонерного товариства "ЄЕС Росії" з 100-відсотковою участю акціонерного товариства в його статутному капіталі;

  і) реформування атомної енергетики шляхом утворення однієї генеруючої компанії;

  к) створення адміністратора торгової системи як некомерційної організації;

  л) розвиток інфраструктури, необхідної для переходу до конкурентного оптового ринку електроенергії;

  м) формування платіжної системи оптового і роздрібного ринків електроенергії;

  н) початок реформування акціонерних товариств енергетики і електрифікації і державного унітарного підприємства "Татенерго" шляхом створення ними мережевих компаній в якості дочірніх товариств з 100-відсотковою участю в їх статутних капіталах;

  о) присвоєння статусу гарантують постачальників реформованим акціонерним товариствам енергетики і електрифікації;

  п) на федеральному (загальноукраїнському) оптовому ринку електричної енергії (потужності):

  • збереження регулювання тарифів для постачальників на федеральний (загальноросійський) оптовий ринок електричної енергії (потужності) і тарифів на електроенергію, що відпускається з федерального (загальноросійського) оптового ринку електричної енергії (потужності), в тому числі у вигляді граничних мінімальних і максимальних тарифів, за винятком тарифів для незалежних виробників, а також виробників, що не входять в Російське акціонерне товариство "ЄЕС Росії" як холдинг, систему Міністерства Російської Федерації з атомної енергії, концерн "Р сенергоатом ", акціонерні товариства енергетики та електрифікації і державне унітарне підприємство Татенерго";

  • введення тарифів на передачу (розподіл) по електричних мережах;

  • встановлення тарифів на послуги системного оператора, адміністратора торгової системи, послуги мережевих дочірніх товариств акціонерних товариств енергетики і електрифікації і державного унітарного підприємства "Татенерго";

  • формування на оптовому ринку електроенергії сектора продажу за нерегульованими цінами певної, однакової для всіх, частки електроенергії (5-15 відсотків виробітку) виробниками, що входять в Російське акціонерне товариство "ЄЕС Росії" як холдинг, систему Міністерства Російської Федерації з атомної енергії, концерн "Росенергоатом ", акціонерні товариства енергетики та електрифікації і державне унітарне підприємство" Татенерго ", і всієї електроенергії, виробленої незалежними виробниками;

  р) на роздрібних ринках:

  • припинення регулювання нових незалежних виробників, а також виробників, що не входять в Російське акціонерне товариство "ЄЕС Росії" як холдинг, систему Міністерства Російської Федерації з атомної енергії, концерн Росенергоатом ", акціонерні товариства енергетики та електрифікації і державне унітарне підприємство" Татенерго ";

  • введення формули утворення ціни на роздрібних ринках електроенергії, що залежить від ціни на оптовому ринку електроенергії;

  • введення тарифів за зонами доби.

  Протягом другої фази:

  а) завершується реформування акціонерних товариств енергетики і електрифікації і державного унітарного підприємства Татенерго ";

  б) здійснюється об'єднання реформованих акціонерних товариств енергетики і електрифікації і їх дочірніх товариств за видами діяльності;

  в) розширюється число суб'єктів оптового ринку електроенергії;

  г) вводиться комерційна диспетчеризація постачальників на основі цінових заявок;

  д) вдосконалюється платіжна система оптового ринку електроенергії, формується розрахунковий центр;

  е) запускаються механізми укладання форвардних і ф'ючерсних контрактів

  ж) завершується формування системи прогнозування попиту;

  з) визначається механізм використання надприбутки гідроелектростанцій;

  і) розробляються індивідуальні проекти реформування ізольованих енергосистем, і починається їх реалізація;

  к) розробляється механізм соціальної реабілітації працівників електроенергетики, які вивільняються в ході реформування галузі;

  л) проводиться реформування Російського акціонерного товариства "ЄЕС Росії" шляхом створення незалежних товариств з контрольним пакетом акцій, що належать державі: федеральної мережевої компанії (зі збереженням назви Російського акціонерного товариства "ЄЕС Росії"), системного оператора, генеруючих компаній, створених на базі електростанцій Російського акціонерного товариства "ЄЕС Росії", і холдингу, що володіє акціями акціонерних товариств енергетики і електрифікації. Окремі електростанції Російського акціонерного товариства "ЄЕС Росії" (генеруючі компанії) протягом другого етапу можуть залишатися в складі зазначеного холдингу.

  В результаті першого етапу будуть створені умови для функціонування конкурентного ринку електроенергії, досягнуто фінансова прозорість організацій електроенергетики. При цьому становлення конкурентного оптового ринку буде сприяти дооцінку вартості активів усіх учасників ринку електроенергії, що створить додаткові фактори, що сприяють залученню інвестицій.

  Другий етап реформи займе 2-3 роки і з'явиться періодом становлення оптового і роздрібного ринків електроенергії на території Європейської, Уральської і Сибірської енергозон. На цьому етапі завершиться формування конкурентного оптового ринку електроенергії, буде припинено регулювання тарифів на електричну енергію та збережено регулювання тарифів на її передачу, і системні послуги, для чого:

  • вводяться в дію правила функціонування конкурентного оптового ринку електроенергії, визначаються принципи взаємовідносин його учасників і порядок переходу до ціноутворення на основі вільних цін, що складаються під впливом попиту та пропозиції;

  • закінчується в основному формування правової бази функціонування конкурентного оптового ринку електроенергії;

  • створюються незалежні збутові компанії;

  • розглядається доцільність об'єднання Російського акціонерного товариства "ЄЕС Росії" (федеральної мережевої компанії) з системним оператором;

  • формуються умови для розвитку конкуренції на оптовому і роздрібних ринках електроенергії.

  В результаті буде в основному проведено реформування галузі, сформована система ринкового ціноутворення на оптовому і роздрібних ринках електроенергії, створені умови для широкомасштабного залучення інвестицій.

  Третій етап проведення реформи повинен бути здійснений протягом 3-4 років. Його основним змістом стане забезпечення припливу інвестицій в конкурентні сектора електроенергетики. В ході цього етапу:

  • розвивається і вдосконалюється ринкова інфраструктура;

  • виробляється залучення інвестицій в капітал компаній, що генерують;

  • розвивається система магістральних мереж з розширенням сфери оптового ринку електроенергії;

  • забезпечується збільшення частки держави в статутному капіталі Російського акціонерного товариства "ЄЕС Росії" (федеральної мережевої компанії) і в статутному капіталі системного оператора.

  В результаті буде закінчено формування конкурентних оптового і роздрібного ринків електроенергії, досягнуто високого рівня конкуренції в секторах виробництва та збуту електроенергії, держава перестане виконувати невластиві йому функції господарського управління конкурентними секторами енергетики.

  ОСНОВИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЩОДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ І ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ В

  РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  I. Загальні положення

  1. Цей документ розроблений відповідно до статті 5 Федерального закону "Про державне регулювання тарифів на електричну і теплову енергію в Російській Федерації" і визначає основні принципи і методи формування і регулювання тарифів (цін) на електричну і теплову енергію, а також плати за відповідні послуги.

  2. У цьому документі використовуються такі поняття:

  "регулюючі органи" - Федеральна енергетична комісія Російської Федерації і регіональні енергетичні комісії, які здійснюють державне регулювання тарифів (цін) на електричну та теплову енергію відповідно до встановлених законодавством Російської Федерації повноваженнями;

  "регульована діяльність" - діяльність, в рамках якої розрахунки за поставлену продукцію (послуги) здійснюються за тарифами (цінами), що регулюються державою. Справжнє поняття застосовується виключно для цілей ідентифікації витрат, що відносяться до регульованої діяльності, і не означає застосування щодо цієї діяльності будь-якого іншого регулювання, крім встановлення тарифів (цін);

  "тарифи" - система цінових ставок (ставок плати за послуги, розцінок і т.п.), за якими здійснюються розрахунки за електричну і теплову енергію, а також за відповідні послуги;

  "ціна електричної (теплової) енергії" - вартість одиниці електричної (теплової) енергії, що не включає вартість послуг з її передачі та інших відповідних послуг;

  "ціноутворення" - процес формування рівня (величин) тарифів (цін), що застосовуються для розрахунків за електричну та теплову енергію, а також за відповідні послуги;

  "термін дії тарифів (цін)" - період часу між змінами тарифів (цін) регулюючими органами;

  "розрахунковий період регулювання" - період, на який встановлюються тарифи (ціни), що дорівнює календарному року;

  "необхідна валова виручка" - економічно обгрунтований обсяг фінансових коштів, який необхідний організації для здійснення регульованої господарської діяльності протягом розрахункового періоду регулювання;

  "оптовий ринок" - федеральний (загальноросійський) оптовий ринок електричної енергії (потужності), визначений статтею 1 Закону України "Про державне регулювання тарифів на електричну і теплову енергію в Російській Федерації".
  Інші поняття, що використовуються в цьому документі, відповідають прийнятим в законодавстві Російської Федерації.

  II. Нормативно-методична основа регулювання тарифів (цін)

  3. Нормативно-методична основа регулювання тарифів (цін) складається з цього документа і Правил державного регулювання та застосування тарифів (цін) на електричну та теплову енергію в Російській Федерації, що затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до Федерального закону "Про державне регулювання тарифів на електричну і теплову енергію в Російській Федерації ".

  Федеральна енергетична комісія Російської Федерації стверджує обов'язкові для застосування всіма регулюючими органами методичні вказівки з питань розрахунку (формування) регульованих тарифів (цін), перерахованих в пункті 4 цього документа.

  III. Система тарифів (цін)

  4. У систему тарифів (цін), що застосовуються для розрахунків за електричну та теплову енергію, а також за відповідні послуги, входять:

  1. тарифи (ціни) на електричну енергію і потужність на оптовому ринку, в тому числі:

  • тарифи (ціни) на електричну енергію і потужність, що поставляється на оптовий ринок суб'єктами цього ринку - постачальниками електричної енергії та потужності;

  • тарифи (ціни) на електричну енергію і потужність для покупців, що діють в регульованому секторі оптового ринку;

  • регульований граничний тариф (ціна), що складається в секторі вільної торгівлі оптового ринку;

  1. плата за послуги, що надаються в умовах природної монополії, регульована в порядку, що встановлюється Федеральним законом "Про природні монополії", в тому числі:

  • плата за послуги з передачі електричної енергії за єдиною національною і регіональною електричних мереж;

  • плата за послуги з передачі теплової енергії;

  • плата за послуги суб'єктів природних монополій у сфері передачі електричної енергії по приєднанню споживачів до їх електричних мереж (порядок і умови оплати затверджуються Федеральної енергетичної комісією Російської Федерації);

  • плата за послуги, що надаються на оптовому ринку, в тому числі:
   плата за послуги із забезпечення системної надійності, що надаються суб'єктами оптового ринку іншим суб'єктам цього ринку (перелік і умови оплати затверджуються Федеральної енергетичної комісією Російської Федерації);

  • плата за використання (невикористання) потужностей (з урахуванням резервів) на оптовому ринку (далі - плата за балансування);

  • плата за послуги комерційного оператора (адміністратора торгової системи) оптового ринку;

  • цінова ставка формування коштів, призначена для забезпечення безпечного функціонування і розвитку атомних електростанцій;
   4) тарифи (ціни) на електричну енергію, що поставляється споживачам;

  5) тарифи (ціни) на теплову енергію;

  6) тарифи (ціни) на теплову енергію, що виробляється організаціями, котрі поставляють електричну енергію на оптовий ринок;

  7) ціна продажу виробниками електричної енергії, що не поставляється на оптовий ринок;
  8) плата за послуги з організації функціонування та розвитку Єдиної енергетичної системи Росії (абонентна плата);

  9) рівноважна конкурентна ціна, що складається в секторі вільної торгівлі оптового

  ринку.

  5. Регулювання тарифів (цін), перелічених у підпунктах 1-3 і 6-8 пункту 4 цього документа, здійснює Федеральна енергетична комісія Російської Федерації, тарифів (цін), перерахованих в підпунктах 4 і 5 пункту 4 цього документа, - регіональні енергетичні комісії , якщо інше не встановлено законодавством Російської Федерації. Перелік послуг з організації функціонування та розвитку Єдиної енергетичної системи Росії і порядок їх оплати визначаються Кабінетом Міністрів України.

  Регулювання тарифів на послуги з оперативно-диспетчерського управління, тарифів на послуги з передачі електричної енергії по лініях електропередачі, що входять до складу єдиної національної електричної мережі, і тарифів на інші послуги з організації функціонування та розвитку Єдиної енергетичної системи Росії вводиться після створення організацій, що надають такі послуги, і затвердження переліку зазначених послуг та порядку їх оплати при одночасному виключення витрат на ці цілі (в тому числі витрат на інвестиції) зі складу а онентной плати за послуги з організації функціонування та розвитку Єдиної енергетичної системи Росії (в разі фінансування цих витрат за рахунок зазначеної абонентної плати).

  6. У разі встановлення регулюючими органами граничних тарифів (цін) при укладенні прямих договорів купівлі-продажу (поставки) електричної та теплової енергії (потужності) в розрахунках за реалізовану електричну і теплову енергію (потужність) і надані послуги можуть застосовуватися договірні тарифи (ціни) в рамках встановлених граничних тарифів (цін).

  IV. Загальні принципи і методи формування регульованих
  тарифів (цін)

  7. При встановленні тарифів (цін) організаціям, що здійснюють регульовану діяльність, забезпечується компенсація економічно обґрунтованих витрат на виробництво продукції (послуг) і одержання прибутку, яка визначається відповідно до цього документа.

  8. Розрахунок і формування тарифів (цін) здійснюються виходячи з принципу обов'язкового роздільного обліку організаціями, що здійснюють регульовану діяльність, обсягів продукції, доходів і витрат по виробництву, передачі та збуту енергії відповідно до постанови Уряду Російської Федерації від 6 липня 1998 № 700 "Про введення роздільного обліку витрат за регульованими видів діяльності в енергетиці".

  9. З метою створення механізму залучення інвестицій при встановленні тарифів (цін) регулюючі органи визначають для організацій, що здійснюють регульовану діяльність, величину прибутку, необхідної для їх ефективного функціонування і розвитку, шляхом встановлення обґрунтованої норми прибутку на капітал, який використовується в регульованої діяльності.

  До розробки методології проведення для цілей регулювання оцінок вартості капіталу, використовуваного зазначеними організаціями в регульованої діяльності, враховується величина прибутку, необхідної для забезпечення організацій, що здійснюють регульовану діяльність, засобами на обслуговування залученого і позикового капіталу, власними коштами на розвиток, для виплати дивідендів і фінансування за рахунок прибутку інших обгрунтованих витрат. Розмір інвестицій, що включаються в розрахунки тарифів (цін), визначається на основі програм розвитку організацій, що здійснюють регульовану діяльність, і затверджується регулюючими органами в установленому порядку як складова частина тарифу (ціни).

  10. Основним методом розрахунку регульованих тарифів (цін) є метод економічно обґрунтованих витрат.

  При формуванні регульованих тарифів (цін) за методом економічно обгрунтованих витрат тарифи (ціни) розраховуються шляхом ділення величини необхідної валової виручки на планований організацією, що здійснює регульовану діяльність, обсяг виробництва продукції (послуг), який визначається на підставі зведеного балансу виробництва і поставок електричної енергії (потужності ) в рамках Єдиної енергетичної системи Росії по суб'єктах Російської Федерації, який затверджується Федеральною енергетичною комісією Російської Федерації.

  11. Визначення складу витрат і оцінка економічної обгрунтованості виробляються відповідно до Федерального закону "Про державне регулювання тарифів на електричну і теплову енергію в Російській Федерації", главою 25 Податкового кодексу Російської Федерації і методичними вказівками, які затверджуються Федеральної енергетичної комісією Російської Федерації.

  12. Регулюючі органи зобов'язані включати до складу регульованих тарифів (цін) витрати на паливо, що визначаються на основі:

  1) нормативів питомої витрати палива, за винятком ядерного (диференційованих за типами генеруючого обладнання, видам палива і т.п.), на виробництво 1 кіловат-години електроенергії, що затверджуються Міністерством енергетики Російської Федерації за узгодженням з Федеральною енергетичною комісією Російської Федерації;

  2) цін на паливо, передбачених пунктом 15 цього документа;

  3) документів, що регламентують потреба в ядерному паливі енергоблоків атомних електростанцій, а також створення на них страхового запасу ядерного палива;

  4) розрахункових обсягів споживання палива з урахуванням структури споживання, що склалася за останні 3 роки;

  5) нормативів створення запасів палива (за винятком ядерного), що розраховуються відповідно до методики, що затверджується Міністерством енергетики Російської Федерації за узгодженням з Федеральною енергетичною комісією Російської Федерації.

  13. При визначенні витрат на оплату праці, що включаються в регульовані тарифи (ціни), регулюючі органи використовують розмір фонду оплати праці конкретних категорій працівників, який визначається відповідно до галузевих тарифними угодами з урахуванням фактичного обсягу фонду оплати праці цих категорій працівників, що склався за останній розрахунковий період регулювання.

  14. При визначенні включаються в регульовані тарифи (ціни) витрат на проведення ремонтних робіт регулюючі органи керуються:

  1) нормативами витрат на ремонт основних виробничих фондів (з урахуванням їх обґрунтованої індексації), які затверджуються уповноваженими органами за погодженням з Федеральною енергетичною комісією Російської Федерації;

  2) цінами, передбаченими пунктом 15 цього документа;

  3) програмами проведення ремонтних робіт з метою забезпечення надійного та безпечного функціонування виробничо-технічних об'єктів і запобігання виникненню аварійних ситуацій, які затверджуються організаціями, що здійснюють регульовану діяльність.

  15. При проведенні розрахунків тарифів (цін) на сировину, матеріали, роботи та послуги виробничого характеру, паливо для технологічних цілей і на послуги з його перевезення, а також на інші товари і послуги, що регулюють органи застосовують:

   1. регульовані державою тарифи (ціни);

   2. ціни, встановлені на підставі договорів, укладених відповідно до правил закупівель (конкурсів, торгів);

   3. офіційно опубліковані прогнозні ринкові ціни і тарифи, встановлені на розрахунковий період регулювання, в тому числі біржові котирування цін (у разі відсутності договірних цін). При відсутності договірних цін застосовуються прогнозні індекси зміни цін в цілому по галузях промисловості, що розробляються Міністерством економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації.

  16. З метою залучення в електроенергетику коштів інвесторів регулюючі органи передбачають при встановленні тарифів (цін) на електричну енергію для нових електростанцій та інших енергооб'єктів, інвестиційні проекти з будівництва та технічного переоснащення яких узгоджені з регулюючими органами в установленому порядку, дохідність на вкладений капітал:

  на рівні ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації, що діє на момент прийняття рішення про затвердження тарифу (ціни), збільшеної в 1,1 рази, - при інвестиціях, здійснюваних в рублях;

  на рівні, розрахованому на основі ставки пропозиції кредитних ресурсів на Лондонському міжбанківському ринку (LIBOR) відповідно до методичних вказівок, які затверджуються Федеральної енергетичної комісією Російської Федерації за узгодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації, - при інвестиціях, здійснюваних в іноземній валюті.

  При цьому регулюючі органи зобов'язані включати до складу тарифів (цін), встановлюваних на відповідний розрахунковий період регулювання, починаючи з моменту надходження коштів на реалізацію проекту витрати, пов'язані з поверненням залучених коштів і отриманням прибутку на вкладений капітал, а також забезпечити включення таких витрат до складу тарифів (цін), встановлюваних на наступні розрахункові періоди регулювання, протягом усього терміну окупності проекту.

  Порядок розгляду інвестиційних проектів організацій, що здійснюють регульовану діяльність, затверджується Федеральною енергетичною комісією Російської Федерації за узгодженням з Міністерством енергетики Російської Федерації і Міністерством економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації.

  17. За рішенням Федеральної енергетичної комісії Російської Федерації можуть застосовуватися додаткові методи формування регульованих тарифів (цін), відмінні від методу економічно обгрунтованих витрат, в тому числі:

  метод індексації тарифів (цін);

  метод прив'язки регульованих тарифів (цін) до обумовленої один раз в 3 місяці середньозваженою ціною покупки електричної енергії на оптовому ринку (що розраховується виходячи з вартості електричної енергії, що поставляється в регульованому секторі оптового ринку за регульованими тарифами (цінами), і вартості електричної енергії, що поставляється в секторі вільної торгівлі оптового ринку по рівноважної конкурентною ціною).

  Не допускається одночасне застосування різних методів формування тарифів (цін) щодо господарюючих суб'єктів, які здійснюють однорідні види діяльності.

  18. Метод індексації тарифів (цін) може застосовуватися в умовах високого рівня зміни цін на окремі групи товарів (послуг), які споживаються організаціями, що здійснюють регульовану діяльність, і полягає у визначенні регульованого тарифу (ціни) з урахуванням індексації коштів на закупівлю відповідних товарів (послуг ).

  Порядок і умови застосування зазначеного методу затверджуються Федеральної енергетичної комісією Російської Федерації.

  19. Метод прив'язки регульованих тарифів (цін) до середньозваженої ціни покупки електричної енергії на оптовому ринку полягає в застосуванні формули, яка встановлює залежність зміни зазначених тарифів (цін) від зміни середньозваженої ціни покупки електричної енергії на оптовому ринку.

  V. Ціноутворення на оптовому ринку

  20. Граничні тарифи (ціни) на електричну енергію (потужність) для постачальників і покупців оптового ринку затверджуються Федеральної енергетичної комісією Російської Федерації виходячи з умов забезпечення в розрахунковий період регулювання інтегрального рівності вартості купованої на оптовому ринку електричної енергії та сукупну вартість поставленої електричної енергії, а також виходячи з обсягів постачання та споживання електричної енергії (потужності) на оптовому ринку, що визначаються зведеним балансом виробництва і пост вок електричної енергії (потужності).

  21. Тарифи (ціни) на електричну енергію для покупців оптового ринку і плата за балансування визначаються комерційним оператором (адміністратором торгової системи) в межах граничних тарифів (цін), що затверджуються Федеральної енергетичної комісією Російської Федерації, виходячи з цін пропозиції, заявлених постачальниками в межах граничних регульованих тарифів (цін) на електричну енергію (потужність), планових і фактичних обсягів поставок електричної енергії (потужності) на оптовий ринок, в порядку, що затверджується Федеральної ен ргетіческой комісією Російської Федерації.

  Зазначений порядок передбачає рівність фактичних сумарних зобов'язань покупців щодо вартості поставленого з оптового ринку електричної енергії (потужності) і сумарної вартості електричної енергії (потужності), поставленої на оптовий ринок.

  У разі якщо дана умова виконується при розрахунковій ціні, що перевищує граничну ціну для покупців оптового ринку, регулюючі органи в наступному розрахунковому періоді регулювання вживають заходів до ліквідації сформованого на оптовому ринку вартісного дисбалансу з урахуванням результатів аналізу, проведеного регулюючими органами для з'ясування причин виникнення дисбалансу.

  22. Особливості встановлення тарифів (цін) на електричну енергію, що поставляється на оптовий ринок, рівноважної конкурентної ціни, що складається в секторі вільної торгівлі оптового ринку, в тому числі, регульованою граничної ціни, плата за балансування, а також порядок укладення прямих договорів про постачання ( продажу) електричної енергії визначаються основними принципами розвитку і функціонування конкурентного оптового ринку електричної енергії і правилами оптового ринку, які затверджуються в установленому порядку.

  VI. Ціноутворення на роздрібному (споживчому) ринку

  23. Тарифи (ціни) на електричну та теплову енергію, що поставляється споживачам, представляють собою суму наступних складових:

  1) середня вартість одиниці електричної (теплової) енергії, включаючи ціну її купівлі на оптовому ринку, у інших виробників електричної енергії або енергозбутових організацій, а також вартість електричної енергії власного виробництва;

  2) сумарна вартість послуг з передачі енергії, послуг з оперативно-диспетчерського управління та інших послуг, надання яких є невід'ємною частиною процесу постачання енергії споживачам, включаючи регульовані збутові надбавки і плату за балансування.

  При виставленні споживачеві рахунки на оплату електричної і теплової енергії в ньому крім сумарного платежу окремо вказуються вартість відпущеної споживачеві енергії і плата за послуги з її передачі, за послуги з оперативно-диспетчерського управління і за інші послуги, надання яких є невід'ємною частиною процесу постачання енергії споживачам .

  24. Регульовані тарифи (ціни) на електричну та теплову енергію, що поставляється споживачам (крім населення), встановлюються одночасно в 3 варіантах:

  1) у вигляді однієї ставки тарифу, що включає в себе повну вартість покупки 1 кіловат-години електроенергії;

  2) у вигляді двох ставок, що включають в себе ставку плати за покупку 1 кіловат-години електроенергії і ставку плати за 1 кіловат електричної потужності;

  3) зонні тарифи (ціни), що встановлюють диференційовану вартість покупки 1 кіловат-години електроенергії за тижневими або добовим зонам графіка електричного навантаження.

  Для населення встановлюються тільки одноставкові і зонні тарифи, диференційовані за добовими зонам графіка електричного навантаження.
  Споживач самостійно вибирає для проведення розрахунків за електричну енергію один з перерахованих вище варіантів тарифу, попередньо повідомивши про це організацію, яка постачає йому електричну енергію.

  25. Тарифи (ціни) на електричну і теплову енергію (потужність) диференціюються за групами споживачів (покупців) виходячи з:

  1) обсягів споживання (покупки) електричної та теплової енергії;

  2) режиму використання споживачами електричної потужності;

  3) категорії надійності енергопостачання.

  Федеральна енергетична комісія Російської Федерації затверджує критерії формування груп споживачів (покупців) і методичні вказівки, що визначають особливості розрахунку тарифів (цін) для зазначених груп.

  26. Розмір плати за послуги з передачі електричної енергії диференціюється за рівнями напруги в точці підключення споживача до електричної мережі і за величиною приєднаної потужності. Диференціація плати за послуги з передачі електричної енергії виробляється в єдиному порядку для всіх споживачів (покупців).

  VII. Вимоги до діяльності регулюючих органів

  27. Не допускається встановлення регулюючими органами знижених (пільгових) тарифів (цін) для окремих споживачів без визначення джерела і механізму компенсації пільг.

  Не допускається прийняття рішень про компенсації пільг за рахунок господарюючих суб'єктів без їх згоди. При встановленні знижених (пільгових) тарифів (цін) не допускається підвищення тарифів (цін) для інших споживачів.

  Рішення регулюючого органу про встановлення знижених (пільгових) тарифів (цін) для окремих господарюючих суб'єктів підлягає попередньому узгодженню з Міністерством Російської Федерації з антимонопольної політики і підтримки підприємництва в установленому порядку.

  28. У разі якщо організація крім регульованої діяльності здійснює інші види діяльності, витрати на їх здійснення не враховуються при розрахунку регульованих тарифів (цін).

  29. Регулюючі органи вживають заходів, спрямованих на виключення з регульованих тарифів (цін) надлишкових і непродуктивних витрат організацій, що здійснюють регульовану діяльність, викликаних залученням цими організаціями надлишкових ресурсів, недовикористанням (неоптимальним використанням) виробничих потужностей, фінансуванням за рахунок надходжень від регульованої діяльності інших витратних (в тому числі збиткових) сфер діяльності, що не відносяться до регульованої діяльності, а також іншими факторами, обумовлює значну вающими зазначені надлишкові і непродуктивні витрати.

  30. Регулюючі органи на основі попередньо узгоджених з ними заходів щодо скорочення витрат організацій, що здійснюють регульовану діяльність, зобов'язані протягом 2 років після закінчення терміну окупності витрат на проведення цих заходів зберігати розрахунковий рівень питомих витрат, що склалися в період, що передує скорочення витрат.

  31. У разі якщо організації, що здійснюють регульовану діяльність, протягом розрахункового періоду регулювання понесли економічно обґрунтовані витрати, не враховані при встановленні тарифів (цін) на розрахунковий період регулювання, в тому числі витрати, пов'язані з об'єктивним і незапланованим зростанням цін на продукцію, споживану протягом розрахункового періоду регулювання, ці витрати враховуються регулюючими органами при встановленні тарифів (цін) на наступний розрахунковий період регулювання (включаючи витрати, пов'язані з про обслуговуванням позикових коштів, що залучаються для покриття дефіциту коштів).

  У наступні розрахункові періоди регулювання враховуються також витрати, що направляються на покриття збитків від списання простроченої дебіторської заборгованості, що виникла до 1 січня 2001 року, а також на виплату частини кредиторської заборгованості організацій електроенергетики, що не покривається зустрічними зобов'язаннями дебіторів.

  У разі якщо за підсумками розрахункового періоду регулювання на підставі даних статистичної і бухгалтерської звітності і інших матеріалів виявлені необґрунтовані витрати організацій, що здійснюють регульовану діяльність, профінансовані за рахунок надходжень від регульованої діяльності, регулюючі органи мають право прийняти рішення про виключення відповідних коштів з сумарного обсягу витрат, що враховуються при встановленні тарифів на наступний розрахунковий період регулювання.
  Не до сумарного обсягу витрат, що враховуються при встановленні тарифів (цін) на наступний розрахунковий період регулювання, кошти, залучені за рахунок надходжень від регульованої діяльності і спрямовані на оплату відсотків по кредитах банків, отриманим для фінансування необгрунтованих витрат.

  32.Виявлені за даними звітності, не використані протягом базового періоду кошти за окремими статтями витрат, враховуються регулюючими органами при встановленні тарифів (цін) на наступний розрахунковий період регулювання в якості джерела покриття нових витрат.

  33. При встановленні регулюючими органами тарифів (цін) для організацій, що здійснюють регульовану діяльність, не допускається подвійний облік одних і тих же витрат в тарифах (цінах) на електричну і теплову енергію, на послуги з передачі електричної та теплової енергії, послуги з оперативно- диспетчерського управління та інші послуги, надання яких є невід'ємною частиною процесу постачання електричної енергії споживачам.

  Реструктуризація РАО "ЄЕС Росії"

  РАО "ЄЕС Росії" засновано відповідно до указів Президента Російської Федерації 15 серпня 1992 року №923 та від 5 листопада 1992 року №1334. Створення холдингової компанії РАО "ЄЕС Росії" дозволило при розподілі єдиної енергосистеми Радянського Союзу на національні енергосистеми зберегти в Росії принципи і методи її роботи, забезпечити в період переходу від централізованого планування до ринкових ставленням, надійне снабжен6іе споживачів електричної і теплової енергії. Однак перетворення, проведені в електроенергетичній галузі в 1992 - 1997 рр., Не змогли повністю вирішити задачу, що містилася в президентських указах, про побудову фінансово ефективної компанії.

  28 квітня 1997 року вийшов у світ Указ Президента РФ № 497 "Про Основні положення структурної реформи у сферах природних монополій". Однак найважливіші рішення щодо виконання цього Указу прийняті не були.

  10 грудня 1999 року рішенням Ради директорів РАО "ЄЕС Росії" Голові Правління РАО "ЄЕС Росії" А. Б. Чубайсу було доручено до березня 2000 року подати на розгляд Ради Директорів проект Концепції реструктуризації РАО "ЄЕС Росії". Для розробки Концепції було створено робочу групу, залучені незалежні консультанти, які мають досвід реформування енергетичних компаній.

  4 квітня 2000 року підготовлений проект Концепції в березні 2000 року був представлений на Раді директорів, потім почався процес її доопрацювання і вдосконалення.

  У 2000 році проект Концепції обговорювався на зустрічах з депутатами Державної Думи Федеральних Зборів Росії, в Раді Федерації Федеральних Зборів Росії, на нараді глав виконавчої влади Уральського регіону, двічі на засіданні Координаційної ради з ПЕК Міжрегіональної Асоціації "Сибірське Угода", на засіданні Асоціації "Черноземье ", на нараді Асоціації Сибірських і Далекосхідних міст, на нараді з главами виконавчої і законодавчої влади в Приволзькому федеральному окрузі, на нараді з гл Авамі виконавчої влади в Сибірському федеральному окрузі, в Російській академії наук, у Всеросійському електропрофсоюзе і в ряді інших організацій.

  11 липня 2000 року доопрацьований з урахуванням зауважень і пропозицій зацікавлених організацій проект Концепції реструктуризації було розглянуто робочою групою під керівництвом Заступника Голови Уряду Російської Федерації В.Б.Хрістенко, створеної за дорученням Уряду. На урядовій нараді було прийнято рішення про необхідність розробки державної програми структурних реформ в електроенергетиці, з використанням матеріалів Концепції РАО "ЄЕС Росії" як складової частини Енергетичної стратегії Росії. Була також наголошено на необхідності підготовки нормативно-правової бази, що забезпечує реформування електроенергетики.

  26 липня 2000 року виходить Постанова Уряду РФ № 1072 "План дій Уряду РФ в галузі соціальної політики та модернізації економіки на 2000-2001 роки". Основними завданнями щодо реформування РАО "ЄЕС Росії" в Відповідно до цього документа є:

  • вирішення проблеми неплатежів в електроенергетиці;

  • забезпечення повної організаційної та фінансової прозорості діяльності підприємств електроенергетики;

  • створення умов для встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що забезпечують повну компенсацію обґрунтованих витрат, поступове доведення цін і тарифів до рівня самофінансування, зменшення перехресного субсидування;

  • розвиток єдиної федеральної мережевої інфраструктури;

  • участь у формуванні технологічної інфраструктури ринку електроенергії;

  • забезпечення умов для недискримінаційного доступу незалежних виробників на ринок електроенергії.

  Кожна з перерахованих заходів супроводжується розробкою та реалізацією програми дій відповідно до завдань з реформування холдингу.

  17 жовтня 2000 року в Парламентських слуханнях у Державній Думі РФ було наголошено на необхідності проведення структурних реформ в електроенергетиці.

  14 листопада 2000 року Інвестиційна група Секретаріату Енергетичної Хартії Європи на своєму засіданні в Брюсселі висловило підтримку концептуальним ринковим підходам до реформування російської електроенергетичної галузі.

  21 листопада і 6 грудня 2000 року питання про основні напрямки та принципи структурних реформ в електроенергетиці розглядалися на нарадах у Голови Уряду Росії М.Касьянова за участю РАО "ЄЕС Росії". Представники РАО "ЄЕС Росії" також брали участь в дискусіях, що проходили в Центрі стратегічних розробок. В ході обговорень були розглянуті питання про поточний стан електроенергетики і проблеми розвитку галузі, в тому числі обговорювалося ринковий варіант реформування електроенергетики.

  15 грудня 2000 відбулося засідання Уряду Російської Федерації, на якому проект "Основних напрямків державної політики реформування електроенергетики Російської Федерації", запропоновані Мінекономрозвитку Росії, був прийнятий за основу для подальшого доопрацювання. Перелік першочергових заходів підготовчого етапу структурних реформ було доручено внести в Уряд в двотижневий термін. На засіданні Уряду також було визнано за необхідне залучення до доопрацювання основних напрямків і заходів щодо реформування електроенергетики організації - міжнародного консультанта, який має досвід консультування в цій сфері урядів не менше двох іноземних держав.

  6 січня 2001 відбулося нарада у Голови Уряду РФ, на якому було прийнято рішення взяти до відома, розроблений Мінеконмразвітія проект пропозицій щодо першочергових заходів підготовчого етапу структурних реформ в електроенергетиці.

  11 січня 2001 року на нараді у Голови уряду термін доопрацювання проекту "Основних напрямів реформування електроенергетики був продовжений до 15 квітня 2001 року, з огляду на його плановане розгляд на засіданні кабінету міністрів в травні 2001 року.

  7 січня 2001 року розпорядженням Президента Російської Федерації було створено робочу групу при Президії Держради Росії з питань реформування електроенергетики. Групу очолив губернатор Томської області В.М. Кресс. До її складу увійшли представники галузевих міністерств і відомств, регіонів, наукових організацій, менеджменту та акціонерів РАО "ЄЕС Росії". Групі було доручено обговорити альтернативні варіанти реформування електроенергетики та підготувати до 15 квітня доповідь Президенту і Уряду Російської Федерації про єдину державну концепції реформування. У січні і лютому відбулися робочі засідання групи.

  10 лютого 2001 року було підписано контракт між Урядом РФ і міжнародної консалтингової фірмою Arthur Andersen, яка виграла тендер на консультування з реформ електроенергетики Російської Федерації.

  6 квітня 2001 року Консалтингова компанія Arthur Andersen внесла в Мінекономрозвитку заключний звіт щодо реформування енергетичного комплексу, який включає і її власні рекомендації в цій галузі

  У квітні 2001 року Мінекономрозвитку розробило план першочергових заходів щодо реформування електроенергетики та "Основні напрямки державної політики реформування електроенергетики РФ"; проекти цих документів були внесені для розгляду Кабінетом Міністрів України.

  15 травня 2001 року Робоча група президії Держради під керівництвом губернатора Томської області В. М. Кресса схвалила проект концепції реформування електроенергетики Росії.

  16 травня 2001 року Остаточний варіант тексту доповіді "Про єдину державну концепції реформування електроенергетики", підготовлений робочою групою Держради, з урахуванням особливих думок представників Мінекономрозвитку і менеджменту РАО "ЄЕС Росії", спрямований президенту РФ Володимиру Путіну.

  19 травня 2001 року засіданні Уряду Російської Федерації було розглянуто питання "Про проект основних напрямів реформування електроенергетики Російської Федерації", внесений Міністерством економічного розвитку і торгівлі Російської При підготовці цього документа були використані оцінки і рекомендації міжнародного консультанта "Артур Андерсен". Документ був в цілому схвалений.

  11 липня 2001 року Прем'єр-міністр Уряду Російської Федерації М.Касьянов підписав Постанову. № 526 "Про реформування електроенергетики Російської Федерації". Це дало старт масштабної структурної реформи російської електроенергетики.

  3 серпня 2001 року Прем'єр-міністр Уряду Російської Федерації М. Касьянов підписав Розпорядження № 1040-р "План заходів першого етапу реформування електроенергетики РФ". Це показало напрямок і позначило конкретні ступені процесу реструктуризації російської електроенергетики.

  9 листопада 2001 року Рада директорів РАО "ЄЕС Росії" на своєму черговому засіданні одноголосно прийняв рішення про заснування в січні 2002 р Федеральної мережевої компанії (ФСК) єдиним засновником якого виступить РАО "ЄЕС Росії". За пропозицією Правління Рада директорів ухвалила рішення про створення ФСК в формі відкритого акціонерного товариства. Раніше питання про створення ФСК було обговорено на Комітет з реформування при Раді директорів РАО. Згідно з Постановою Уряду №526 від 11.07.01 р "Про реформування електроенергетики Російської Федерації" створення ФСК є одним з найважливіших елементів створінь сучасного ринку електроенергії Росії.

  21 листопада 2001 р Рішенням комітету з питань реформування АТ-енерго затверджені методичні рекомендації для АТ-енерго по підготовці заявок на реформування АТ-енерго.

  Листопад 2001 р Організовано і відпрацьована технологія проходження проектів реформування АТ-енерго, що включає в себе:

  • Проектний комітет РАО "ЄЕС Росії"

  • Комітет з реформування

  • Правління РАО "ЄЕС Росії"

  • Рада Директорів РАО "ЄЕС Росії"

  21 листопада 2001 р Бєлгороді підписано Угоду про реформування Енергетичного комплексу Бєлгородської області між Адміністрацією Бєлгородської області і РАО "ЄЕС Росії". Угода передбачає створення двох відкритих акціонерних товариств - дочірніх компаній ВАТ "Белгороденерго". Проект реформування "Бєлгороденерго" двічі розглядався на Раді директорів, двічі - на Комітеті з питань реформування при Раді директорів РАО "ЄЕС Росії". 9 листопада 2001 року на Раді директорів проект отримав остаточне схвалення.

  23 листопада 2001 р Відбулися установчі збори адміністратора торгової системи оптового ринку електроенергії (АТС). Засновниками АТС виступили 28 організацій - як виробників, так і споживачів електроенергії, в тому числі РАО "ЄЕС Росії" і його дочірні компанії. Це вкрай важливий практичний крок на шляху реформування електроенергетики. Від нього багато в чому будуть залежати подальші кроки. Дан старт створенню інфраструктури оптової торгівлі електроенергією. АТС - організація, без якої як існування, так і розвиток реального, конкурентного ринку електроенергії неможливо. Установа АТС - це і приклад співпраці різних учасників цього ринку, їх бажання і вміння домовлятися. Зокрема, буквально кожен пункт Статуту АТС, прийнятого сьогодні - це результат компромісу ".

  17 грудня 2001 р Прийнято Постанову Уряду РФ від 17 грудня 2001 р №873 "Про Комісію Уряду Російської Федерації з реформування електроенергетики". З метою встановлення контролю за ходом реалізації реформи електроенергетики Постановою Була утворена Комісія Уряду Російської Федерації з реформування електроенергетики під головуванням Христенко В.Б.

  21 грудня 2001 р Прийнято Постанову Уряду РФ від 21 грудня 2001 р №881 "Про критерії віднесення магістральних ліній електропередачі та об'єктів електромережевого господарства до єдиної національної (загальноросійської) електричної мережі", яке встановило, що Єдина національна електрична мережа формується з ліній електропередачі та об'єктів електромережевого господарства, знаходяться в єдиному оперативному і технологічному керуванні, що мають стратегічне значення для забезпечення сталого постачання електричної енергії споживачам Российск й Федерації і функціонування оптового ринку електричної енергії.

  27 грудня 2001 р на засіданні Уряду Російської Федерації схвалений проект федерального закону Про внесення змін і доповнень до Федерального закону "Про державне регулювання тарифів на електричну і теплову енергію в Російській Федерації", передбачуваний термін внесення законопроекту в Державну Думу встановлений на 15-20 січня 2002 року

  До жовтня АТ-енерго відреформує

  РЕФОРМА В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ. ОЦІНКА ВАРТОСТІ генеруючі активи

  Електроенергетика Росії встала на шлях реформ порівняно недавно, але вже за цей короткий час в галузі почали відбуватися зміни, які змінюють вигляд пострадянської енергетики. У процесі реструктуризації з'являються нові компанії, які прийдуть на зміну малоефективною і важко керованою системі регіональних енергокомпаній. Одним з найбільш цікавих моментів реформи є створення великих оптових генеруючих компаній.

  Ситуація, при якій основним об'єктом інвестицій в російську електроенергетику стає РАО «ЄЕС Росії, має як свої плюси, так і мінуси. З одного боку, купуючи акції РАО ЄЕС Росії », інвестор диверсифікує свої ризики, так як основна вартість компанії складається з вартості контрольних пакетів в регіональних АО-енерго; з іншого боку, інвестор вкладає гроші в систему, состо- ящую з дуже різних за своєю структурою підприємств. Це і розподільні мережі, і теплові станції, і гідроелектростанції; це і комунальне господарство міст Центрального регіону, і високовольтні лінії електропередач в Якутії. Кожен підрозділ РАО, будь то ТЕЦ, ГРЕС або АТ-енерго, по суті, веде свій власний бізнес, часто дуже сильно розрізняються по ефективності.

  Природно, мета будь-якого інвестора - в першу чергу вибрати компанію для вкладення коштів, яка зможе забезпечити високу ефективність їх використання. План поділу енергокомпаній на складові структури - генерує, розподіляється лительного, збутовий бізнес - це в першу чергу спроба держави збільшити привабливість інвестування в електроенергетику, спроба «відокремити зерна від плевел».

  Якщо розглядати структуру світових інвестицій в електроенергетику, стає зрозуміло, що ми маємо на увазі під зернами »: понад 70% коштів, спрямованих на покупку бізнесу в енергетиці, за даними Світового банку, пішло в генеруючі компанії; на покупку ж збутового, дистриб'юторського бізнесу пішло менше 16% коштів. Чому ж генерує бізнес видається більш привабливим для інвесторів, ніж сбито- виття? Відповідь - у структурі доходів. Якщо генеруючі компанії отримують основний дохід від виробництва електроенергії і відповідно інвестор може порівняно легко оцінити ефективність бізнесу, прорахувати перспективи розвитку, то в збутової діяль ності структура доходів так само туманна, як податкові надходження в бюджет південноафриканської країни: все залежить від величезного числа змінних, таких як платоспроможність споживачів, темпи зростання економіки в цілому, і багатьох інших.

  Майбутні лідери ринку

  В процесі реформування російської енергетики згідно з планом реструктуризації будуть створені 10 великих генеруючих компаній. Вони об'єднають в собі найбільші електростанції Росії.

  У формування генеруючих компаній закладені три критерії:

  • обмеження можливості компаній маніпулювати ціною на ринку;

  • рівні стартові умови компаній;

  • надійне функціонування електроенергетичного комплексу.

  Кожна генеруюча компанія буде складатися з декількох ГРЕС, розташованих в різних регіонах Росії. Склад генеруючих компаній представлений в таблиці 1.

  Акції саме цих компаній стануть заміною »Надліквідність ринку акцій РАО« ЕЕC Росії ». На користь цього говорить те, що компанії нут найбільшими операторами на електроенергетичному ринку, і те, що після реструктуризації і зміни ролі РАО «ЄЕС Росії» на перший план, безсумнівно, вийдуть компанії, що займаються генеруючим бізнесом. У попередньому списку генеруючих компаній, які планується створити в ході реформ, в 6 компаній увійдуть всі великі ГРЕС Росії і 4 ком- панії будуть створені на основі ГЕС.

  Зараз ми не будемо детально зупинятися на компаніях з гідрогенераціі, так як наша мета - оцінити інвестиційну привабливість майбутніх компаній при вільному ціноутворенні, а ГЕС отримають можливість самостійно встановлювати від- пропускну тарифи лише у віддаленому майбутньому. Швидше за все, ГЕС не будуть допущені на конкурентний ринок електроенергії. Адже завдяки низькій собівартості виробництва електроенергії це призведе до непередбачуваних наслідків в плані фінансового складання інших енергетичних компаній. Та й держава не готова до ліквідації своєї частки в статутному капіталі ГЕС: витрати на будівництво таких об'єктів становили сотні мільйонів доларів, а продажна ринкова ціна ГЕС в даний час буде істотно менше.

  Говорячи про генерацію електроенергії, не можна не згадати про істотну різницю в технологічному процесі різних типів станцій.

  ТЕЦ - найбільш поширений тип станцій на території Росії. Характерна особливість ТЕЦ в тому, що, крім вироблення електроенергії, станція виробляє і теплоенергію, яка в першу чергу використовується для теплопостачання міст і поставки технічного пара на виробництва. Існуюча в Україні система центрального теплопостачання практично не має аналогів в світі. Така організація теплопостачання несе в собі значні складності для енергетичних компаній - відсутність можливості контролювати споживання тепла і неможливість встановлювати диверсифіковану тарифну політику для різних верств населення призводять до того, що компанії змушені займатися, в общем-то, збитковим бізнесом, не маючи можливості відмовитися від нього , так як технологічно процес виробництва електроенергії нерозривно пов'язаний з теплогенерацією. У зимовий же час, коли потреба в теплі зростає, ТЕЦ змушені збільшувати і виробництво електроенергії, тим самим, знижуючи власну рентабельність. Якщо додати необхідність підтримування в робочому стані багатокілометрові мережі теплопередачі, які в більшості своїй зараз вкрай зношені, стає зрозуміло, що ТЕЦ - далеко не найефективніший вид генеруючої станції і тому для інвесторів далеко не найпривабливіший.

  Інший поширений тип електростанцій - ГРЕС.Основна перевага у даного типу генеруючих станцій перед ТЕЦ - це відсутність виробництва теплоенергії в технологічному циклі. ГРЕС виробляють виключно електроенергію, яка потім продається на оптовому ринку електроенергії. Працюючи безпосередньо з великими підприємствами і оптовими закупщиками електроенергії, ГРЕС здатні більш ефективно визначати необхідний обсяг виробництва електроенергії, а також відпускні тарифи відповідно до ринковим попитом. Такі компанії позбавлені вантажу дебіторської заборгованості, яка виникає через неплатежі, і можуть вільно конкурувати між собою, підвищуючи ефективність виробництва.

  Саме такий тип станцій найбільш привабливий для інвесторів, так як цей бізнес більш прозорим і менш залежний від споживчої кон'юнктури.

  Капіталізація

  Найбільш цікавим моментом є оцінка капіталізації майбутніх генеруючих компаній.

  З усіх ГРЕС, які протягом найближчого року складуть основу найбільших оптових компаній, акції тільки 5 знаходяться у вільному обігу на ринку. Решта або зовсім не є окремими АТ, або 100% їх акцій належать державі в особі РАО «ЄЕС Росії».

  Всі фінансові показники генеруючих станцій в даний час спотворюються. Це відбувається через існуючої системи ціноутворення - на основі собівартості виробництва. Компаніям в боротьбі за встановлення вищих відпускних тарифів ви- щороку завищувати власну собівартість і приховувати прибуток.

  Зараз обсяг виробництва тієї чи іншої станції визначається аж ніяк не ефективністю самого виробництва, а цілями підтримки всіх енергетичних компаній на одному рівні рентабельності. А потужні ГРЕС практично не можуть збільшити обсяг виробництва, незважаючи на те, що споживачів, готових купувати більш дешеву енергію з цих станцій, досить.

  У майбутньому, коли енергокомпанії стануть діяти в умовах конкурентного ринку, ми побачимо різке зростання ефективності станцій завдяки тому, що вони виведуть «з тіні» реальну рентабельність виробництва.

  Успіх реформ РАО «ЄЕС Росії» залежить в першу чергу від того, чи будуть приватизовані і продані стратегічним інвесторам великі генеруючі станції федерального значення.

  Ефективність роботи генеруючих компаній і, як наслідок, зростання їх капіталізації в значній мірі будуть визначатися ступенем лібералізації тарифів в галузі.

  По самій консервативною оцінкою, капіталізація нових генеруючих компаній повинна скласти в середньому 670 - 740 млн. Дол. У порівнянні з поточною капіталізацією ГРЕС і ГЕС, з яких будуть утворені ці компанії, капіталізація повинна зрости більш ніж в 2 рази.

  Таблиця 1. Склад генеруючих компаній, створених на основі ГРЕС

  Потужність, МВт

  регіон

  Потужність, МВт

  регіон

  1-я генеруюча компанія

  9 506,0

  4-я генеруюча компанія

  8584,5

  Верхньо-Тагільська ГРЕС

  1 521,0

  Урал

  ГРЕС-5 (Шатурская)

  954,5

  центр

  Нижневартовская ГРЕС

  800,0

  Урал

  Смоленська ГРЕС

  630

  центр

  Уренгойская ГРЕС

  500,0

  Урал

  Яйвинская ГРЕС-16

  600

  Урал

  Ириклинская ГРЕС і ГЕС

  2 400,0

  Урал

  Сургутская ГРЕС-2

  4800

  Урал

  Пермська ГРЕС

  2 400,0

  Урал

  Березовська ГРЕС-1

  1600

  Сибір

  ГРЕС-4 (Каширська)

  1 885,0

  центр

  2-я генеруюча компанія

  8 707,0

  5-я генеруюча компанія

  8 756,0

  Псковська ГРЕС

  430,0

  Північно-Захід

  Невинномисська ГРЕС

  1 340,0

  Кавказ

  Ставропольська ГРЕС

  2 400,0

  Кавказ

  Рефтінская ГРЕС

  3 800,0

  Урал

  Троїцька ГРЕС

  2 059,0

  Урал

  Середньо-Уральська ГРЕС

  1 216,0

  Урал

  Сургутская ГРЕС-1

  3 292,0

  Урал

  Конаковская ГРЕС

  2 400,0

  центр

  Серовская ГРЕС

  526,0

  Урал

  3-тя генеруюча компанія

  8 442,0

  6-я генеруюча компанія

  9147,8

  Костромська ГРЕС

  3 600,0

  центр

  Рязанська ГРЕС

  2 720,0

  центр

  Черепецкая ГРЕС

  1 425,0

  центр

  ГРЕС -24 (Рязанська МГДЕС)

  205,8

  центр

  Південно-Уральська ГРЕС

  882,0

  Урал

  Новочеркаська ГРЕС

  2 245,0

  Кавказ

  Харановская ГРЕС

  215,0

  Сибір

  Киришская ГРЕС

  2 097,0

  Північно-Захід

  Гусиноозерская ГРЕС

  1 260,0

  Сибір

  Красноярська ГРЕС-2

  1 250,0

  Сибір

  Печорська ГРЕС

  1 060,0

  Північно-Захід

  Череповецкая ГРЕС

  630,0

  центр

  Технічні характеристики ВАТ «Костромський ГРЕС» ТА ЇЇ кокурентов

  Електроенергетика Росії є одним з найбільших енергетичних комплексів в світі, практично повністю оснащеним вітчизняним обладнанням, яке використовує власні паливні ресурси, які покривають їхню потреби країни в електричній і тепловій енергії і забезпечує експорт електроенергії.

  Структурні перетворення в електроенергетичному секторі привели до створення в 1992 році Російського акціонерного товариства енергетики та електрифікації (РАО «ЄЕС Росії»). На території РФ працює 74 енергосистеми, які входять до складу семи Об'єднаних енергосистем (ОЕС).

  Костромська ГРЕС, будучи невід'ємною частиною єдиної енергетичної системи Росії, організаційно входить в число дочірніх компаній РАО «ЄЕС Росії». Костромська ГРЕС входить в об'єднану енергетичну систему центру Росії, що включає:

  • 19 регіональних АО-енерго,

  • 4 теплових станції (Костромська ГРЕС, Конаковская ГРЕС, Черепецкая ГРЕС і Рязанська ГРЕС),

  • 2 ГЕС (Волзька ГЕС і Каскад Верхневолжських ГЕС).

  Технічну основу російської енергетики складають 432 електростанції загального користування з встановленою потужністю 196 тис. Мвт.

  В електроенергетиці Росії лідируючу позицію теплоенергетики є об'єктивною, історично склалася закономірністю.

  Сьогодні в Росії працює 36 теплових конденсаційних електростанцій, встановлена ​​потужність яких в сумарній потужності всіх станцій, склала 68%. До найбільшим російським ТЕС відносяться Сургутская ГРЕС-1 і 2, Рефтінская ГРЕС і Костромська ГРЕС, потужністю понад 3 тис.мвт кожна.

  Встановлена ​​потужність Костромської ГРЕС - 3,6 тис.мвт, що становить в сумарній потужності теплових конденсаційних станцій 5,8%, а в потужності всіх електростанцій Росії - 1,7%.

  Костромська ГРЕС є третьою в Росії (і першої в Центральному регіоні) тепловою станцією за встановленою потужністю, про що свідчить рис. №1:

  Мал. №1 «Встановлена потужність, МВт»

  Частка Костромської ГРЕС у виробництві електроенергії за підсумками 6 місяців 2001 року по Росії склала 3%.

  Станція укомплектована кваліфікованим персоналом і протягом усієї своєї історії по техніко-економічними показниками є однією з кращих теплових електростанцій країни.

  З точки зору споживання палива Костромська ГРЕС є самою економічною тепловою станцією в Росії (див. Рис. №2):

  Мал. №2 «Витрата палива, г / кВтг»

  Високу конкурентоспроможність електростанції забезпечує один з найнижчих показників собівартості продукції серед аналогічних теплових станцій Росії (див. Ріс.№3):

  Мал. №3 «Собівартість електроенергії, коп.кВтч»

  Заниження регулюючими органами економічно обґрунтованого рівня тарифів на електричну і теплову енергію, зумовили недоінвестування електроенергетики в сфері оновлення виробничих потужностей. В результаті фізичного зносу обсяг обладнання парових турбін ТЕС, що вичерпали мінімальний, надійний термін експлуатації, в 2001 році склав 30%.

  Костромська ГРЕС експлуатується вже понад 30 років і на сьогоднішній день основне обладнання має досить високу ступінь зносу (см.ріс.№4):

  Мал. №4 «Середній вік електростанцій, в роках»

  Сьогодні розроблена і діє «Концепція технічного переозброєння теплових станцій на період до 2005р», яка передбачає проведення часткової модернізації та комплексної реконструкції. Для продовження терміну життя Костромської ГРЕС, підтримання високої економічності проводяться роботи, пов'язані з впровадженням нової техніки і передових технологій, реконструкцією основного обладнання; модернізацією систем управління, діагностики і контролю, ресурсозбереження та захисту навколишнього середовища.

  Костромська область енергоізбиточного, завдяки наявності однієї з найбільших і технічно досконалих в європейській частині Росії Костромської ГРЕС, яка поставляє електроенергію на федеральний оптовий ринок Росії. Найбільш великими покупцями є Білгородська, Ярославська, Нижегородська, Володимирська, Івановська, Вологодська і Марійська регіональні енергетичні компанії, з якими з 1997 року укладені базові договори на поставку електроенергії. Як видно з діаграм (см.ріс.№5), структура споживачів змінюється: частка "небазових" покупців постійно скорочується. В даний час оплата електроенергії здійснюється практично повністю грошовими коштами.

  Мал. №5 «Ринок збуту електроенергії Костромської ГРЕС в 1999-2001р»

  1999 2000р 2001р

  В якості палива для вироблення електроенергії на станції використовується природний газ і мазут. За проектом основним паливом міг бути тільки мазут, в 80-і роки колективом станції був виконаний великий комплекс робіт з переведення котлів електростанції на спалювання природного газу, тому обладнання станції в даний час допускає спільне спалювання газу і мазуту.

  У структурі використовуваного палива в даний час переважає природний газ, як найбільш дешеве і більш екологічно чисте паливо (см.ріс.№6):

  Мал. №6 «Структура використаного палива в 1999-2001р»

  1999 2000р 2001р

  ціноутворення

  Електроенергетика сьогодні є галуззю - природним монополістом і в умовах приватизації потребує або в жорсткому громадському контролі, або у введенні дієвих ринкових механізмів, що забезпечують конкуренцію і ринкове «справедливе» регулювання діяльності. На даний момент в Росії більшою мірою застосовується система державного контролю за функціонуванням електроенергетичних об'єктів. Це виражається в централізованому регулюванні тарифів на продукцію енергетики з боку Федеральної і Регіональних енергетичних комісій (ФЕК і РЕК). Електроенергетичний холдинг РАО «ЄЕС Росії», фактично державний, володіє контрольними (або блокуючими) пакетами акцій всіх АТ-енерго і електростанцій, що вийшли зі складу АТ-енерго. Органи диспетчерського управління виробництвом і передачею електроенергії також знаходяться у власності РАО «ЄЕС Росії». Таким чином, держава має можливості здійснювати значний контроль діяльності електроенергетичних підприємств у відповідності з прийнятими принципами державної політики.

  Діяльність ВАТ «Костромська ГРЕС» також підпадає під регулювання з боку держави в особі РАО "ЄЕС Росії", ФЕК, РЕК. Постановою ФЕК РФ від 8 травня 1998 № 19/1 Суспільство занесено до Переліку енергопостачальних організацій, що здійснюють постачання електроенергії (потужності) і надають послуги на ФОРЕМ, щодо яких здійснюється державне регулювання. Рішення про завантаження Костромської ГРЕС приймається в РАО «ЄЕС Росії», диспетчерським управлінням займається ОДУ Центру, яке, в свою чергу, збирає дані про заборгованість АТ-енерго - дебіторів ВАТ «КГРЕС» і передає ці відомості керівництву ВАТ «КГРЕС». Вироблену електроенергію продає через мережі РАО в регіональні АО-енерго, з якими укладає договори ЦДР РАО «ЄЕС Росії». Виробляючи продаж електроенергії, ЦДР не займається питаннями здійснення розрахунків з дебіторами, а лише визначає платників для електростанцій. Таким чином, ВАТ «Костромська ГРЕС» позбавлене можливості вимагати оплати своєї продукції від основних її споживачів - АТ-енерго. Як уже було згадано раніше, тарифи на електроенергію ВАТ «КГРЕС» встановлюються ФЕК, а тарифи на теплову енергію - РЕК. Отже, ВАТ «КГРЕС» не має можливості проводити самостійно ні цінову політику, ні регулювати обсяги виробництва продукції (завантаження виробничих потужностей не перевищує 60%). Слід зазначити, що останній раз тариф на електроенергію переглядався у 2000 році:

  Динаміка зміни тарифу на електроенергію за 1999 - 2001 року

  Дата введення

  і дата постанови ФЕК

  руб./ 1000 кВтг

  01.07.1998 р

  № 24/1 від 18.06.1998 р

  97,21

  01.06.1999 р

  № 25/6 від 18.05.1999 р

  112,03

  01.05.2000 р

  № 21/2 від 20.04.2000 р

  178,91

  15.10.2000 р

  № 55/1 від 11.10.2000 р

  215,47

  Динаміка зміни тарифу на встановлену потужність за 1999 - 2001 рр

  Дата введення

  і дата постанови ФЕК

  руб. / мВт

  01.07.1998 р

  № 24/1 від 18.06.1998 р

  9 119

  01.06.1999 р

  № 25/6 від 18.05.1999 р

  18 963

  01.05.2000 р

  № 21/2 від 20.04.2000 р

  22 459

  Доходи підприємства зараз нижче планових, внаслідок здійснюваного ФЕК державного регулювання тарифів на електроенергію (зниження рівня тарифу нижче запланованої величини), а витрати підприємства вище планових через підвищення собівартості продукції, викликаної, в основному, збільшенням вартості ремонтів основного устаткування і невиробничих фондів, тому протягом 2-х років Товариство не мало можливості продавати електроенергію за тарифами, повністю покривають витрати.

  висновок:

  Діяльність ВАТ «Костромська ГРЕС» підпадає під регулювання з боку держави:

  • рішення про завантаження потужностей приймається в РАО «ЄЕС Росії»,

  • вироблену електроенергію Товариство постачає через мережі РАО в регіональні АО-енерго,

  • тарифи на електр- і теплоенергію встановлюються енергетичними комісіями,

  • диспетчерським управлінням займається ОДУ Центру.

  Таким чином, ВАТ «Костромська ГРЕС» позбавлена ​​можливості:

  • регулювати обсяги виробництва,

  • вимагати своєчасної оплати своєї продукції від основних її споживачів - АТ-енерго,

  самостійно проводити цінову, і маркетингову політику

  У період до 2010 року безпосередньо впливає на розвиток електроенергетики країни, включаючи розвиток генеруючих потужностей та електричних мереж, буде надавати проведення структурної реформи у сферах природних монополій, розвиток конкуренції між виробниками електроенергії.

  Підготовчий етап перетворень в Товаристві

  З метою вдосконалення механізмів управління в Товаристві і підвищення ступеня готовності до самостійної ефективної роботи в ринкових умовах і подальшої реструктуризації на підприємстві реалізується підготовчий етап перетворень.

  Основною метою проведеної реструктуризації є забезпечення сталого функціонування і економічного розвитку Товариства, підвищення ефективності виробництва електроенергії, забезпечення надійного і безперебійного енергопостачання споживачів.

  Керівними документами на підготовчому етапі перетворень для менеджменту станції є:

  Постанова Уряду Російської Федерації № 526 від 11.07.01г. «Про реформування електроенергетики Російської Федерації»

  Наказ РАО «ЄЕС Росії» № 605 від 01.11.2000г. «Про заходи щодо здійснення заходів підготовчого етапу перетворень в АТ-енерго і АТ-електростанціях»

  Наказ ВАТ «Костромська ГРЕС» № 827 від 14.11.2000г. про створення центральної комісії по здійсненню перетворень.

  Стратегічним завданням Товариства є переклад в режим стійкого розвитку на базі застосування прогресивних технологій і ринкових принципів функціонування, забезпечення на цій основі надійного, економічно ефективного задоволення платоспроможного попиту на електричну та теплову енергію в короткостроковій і довгостроковій перспективі.

  Відповідно до поставлених цілей і завдань розроблена «Програма реалізації підготовчого етапу перетворень в ВАТ« Костромська ГРЕС »(затверджена Комісією по власності РАО« ЄЕС Росії »4. вересня 2001 року).

  Ця програма передбачає наступне:

  1. Зміна структури Товариства.

  Реорганізація виробничої структури передбачає поділ на основні, сервісні та непрофільні види діяльності (див. Схему №№).

  Перетворення в структурних підрозділах ВАТ «Костромська ГРЕС» в ДАО намічено здійснити за наступними напрямками з орієнтовною кількістю:

  Комерційні підприємства:

  1. Ремонтно-експлуатаційні служби:

  - Сервісне обслуговування 1000 осіб. До нього увійде ремонтний персонал цехів: ЦЦР, Електричного, Паливного, Хімічного, АСУ, Зварювання, ЦОП-ОМТК;

  - Служба теплових мереж та підземних комунікацій (з чисельністю 120 чоловік),

  - Автотранспортне підприємство (140 чол.),

  - Будівельне підприємство (250 чол.).

  2.Служби побуту:

  - Готель (22 чол.),

  - Водопроводноочістние споруди (15 чол.),

  - ТПП (265 чол.),

  Некомерційні установи:

  1. Лікувально-оздоровчі (профілакторій, дитячий табір відпочинку) (60 чол.)

  2. Освітні установи (дитячі сади №№ 48,50,52,57) (230 чол.).

  Крім цього, передбачається передати в муніципальну власність каналізаційно-очисні споруди з чисельністю 25 осіб.

  В результаті планованих перетворень, структура ВАТ «Костромська ГРЕС» буде виглядати наступним чином (см.рисунок №3 і 4 «Структура правовідносин Товариства до і після реструктуризації»):

  • головна компанія ВАТ «Костромська ГРЕС», що займається виробництвом і збутом електро- і теплоенергії, орієнтовною чисельністю 1 500 осіб,

  • 14 дочірніх товариств - підприємства сервісу, ремонту та соціальної сфери, чисельністю 1900 осіб.

  2. Припинення участі в непрофільних видах діяльності.

  З метою оптимізації витрат, прозорості діяльності створюваних залежних товариств і, в кінцевому підсумку, підвищення прибутковості ВАТ «Костромська ГРЕС», розроблена і затверджена програма виділення непрофільних видів діяльності ..

  В даний час визначено перелік непрофільних бізнесів, їх юридичний статус, а також перелік майна, внесеного в якості внеску у новостворювані дочірні закриті акціонерні товариства, і майна, яке передається в оперативне управління дочірнім некомерційним організаціям.

  Відповідно до регламенту роботи Комісії з власності РАО «ЄЕС Росії» зібраний пакет документів з непрофільних бізнесів (бізнес-плани, проекти рішень Комісії, пояснювальні записки, Статути знову утворених компаній і некомерційних установ, виписки їх реєстру нефінансового капіталу, копії Свідоцтв про державну реєстрацію прав власності) і представлений на розгляд Комісії.

  15 листопада 2001р Комісія з власності РАО «ЄЕС Росії» затвердила пропозицію Товариства про створення дочірніх товариств на базі готелю, ТПП, підсобного господарства і некомерційних організацій на базі дитячих садків (№№ 48, 50, 52, 57), профілакторію і дитячого табору.

  На наступному етапі будуть поставлено питання про створення дочірніх компаній на базі ТПК, РЕМ, УКСО, ВОС та ін.

  3. Поділ за видами діяльності.

  Відповідно до затвердженого плану-графіка робіт з розділення внутрішніх видів діяльності, створені робочі групи по внутрішньому поділу за видами діяльності в рамках роботи центральної комісії.Проведено ідентифікацію видів діяльності.

  В стадії виконання заходи щодо впровадження роздільного обліку за видами діяльності, що включають в себе розробку та затвердження змін та доповнень до облікову політику Товариства, затвердження відповідних організаційно-нормативних документів.

  Проводиться робота по розділенню дебіторської та кредиторської заборгованості за видами. Завершується створення повного контуру управління видів діяльності, створені графіки переходу до нової організаційної структури, визначені окремі центри відповідальності та впровадження системи планування і контролю.

  4. Управлінський і бухгалтерський облік.

  Створюється єдина інформаційна база аналітичного і синтетичного обліку з введенням облікових даних тільки один раз і подальшої відпрацюванням на всьому протязі господарського процесу з виділенням ролей, прав введення, систематизації, контролю і аналізу з конкретного автоматизованого робочого місця.

  Крім того, ведеться робота з упорядкування бухгалтерського обліку і звітності по галузевим стандартам GAAP і міжнародним стандартам фінансової звітності та поділом господарських операцій і облікових процесів по підрозділах і видам діяльності, що дозволить в подальшому аналізувати фінансовий стан в розрізі структури видів діяльності і структури Товариства.

  Для реалізації цих проектів ведеться спільна робота фахівців ВАТ «Костромська ГРЕС» з фірмою - консультантом ЗАТ «Бізнес-Інформ» з постановки, налагодження та введення в експлуатацію програмного продукту, що сприяє якісно змінити роботу економічних служб Товариства. Окреслено мету, завдання та вимоги, що висуваються до інформаційно-аналітичної системи. Визначено календарний план - графік по виконанню завдання, в рамках якого в грудні 2001р зданий I етап технічного завдання; дослідна експлуатація намічена з квітня 2002р.

  5. Робота з персоналом і створення системи мотивації.

  Для створення умов та режимів праці для колективу Товариства, що відповідають сучасним вимогам управління і організації виробництва, управління персоналом необхідно будувати на базі застосування прогресивних управлінських технологій і ринкових механізмів.

  Укладено договір з «Інститутом проблем підприємництва» на проведення робіт, що включають надання комплексу консультаційних послуг і впровадження результатів робіт, визначених технічним завданням.

  Одним з напрямків технічного завдання є розробка і впровадження системи мотивації роботи персоналу.

  6. Розвиток системи бюджетування.

  Протягом останніх років в Товаристві впроваджувалася система бюджетування, що здійснює планування фінансових потоків, розподіл фінансових ресурсів з урахуванням пріоритетності статей витрат, економію витрат і зміцнення фінансової дисципліни.

  Розроблено процедури щоденного контролю за фінансовими потоками, за ходом виконання бюджету, механізми коригування бюджету. Основними напрямками вдосконалення процесу бюджетування є:

  • адаптація бюджетних процесів до структури господарських зв'язків в період реструктуризації Товариства,

  • Розробка та впровадження процедури формування бюджету на основі укладених договорів,

  • надання допомоги в побудові систем управління, в тому числі системи бюджетування на створюваних дочірніх компаніях, розробка механізмів фінансового контролю за діяльністю компаній,

  • визначення стратегії розвитку бюджетування в довгостроковій перспективі.

  7. Фінансове оздоровлення.

  На ВАТ «Костромська ГРЕС», з метою створення ефективного механізму зниження витрат у сфері виробництва і поліпшення фінансового стану Товариства, розроблена і діє «Програма фінансового оздоровлення», що включає:

  • програму вдосконалення бізнес планування;

  • програму управління витратами Товариства;

  • програму скорочення авансового використання прибутку (станція відійшла від практики авансового використання прибутку і скоротила витрати, які відносять на чистий прибуток);

  • програму реалізації непрофільного майна;

  • програму зниження матеріальних запасів і незавершеного будівництва;

  • програму по зниженню дебіторської і кредиторської заборгованості.

  Особлива увага зараз приділяється вдосконаленню фінансового управління в Товаристві.

  Фінансове управління - це система заходів щодо ефективного планування та використання фінансових ресурсів, спрямована на підвищення добробуту акціонерів.

  Основними завданнями Товариства при формуванні фінансової політики були:

  • максимізація прибутку,

  • мінімізація витрат,

  • підвищення рентабельності по всіх видах діяльності,

  • вдосконалення системи бюджетування і казначейського виконання бюджетів,

  • формування раціональної структури джерел коштів підприємства,

  • підвищення ефективності управління активами Товариства,

  • інтенсифікація виробництва.

  За 2001 рік Товариство здійснювало поточні платежі з податків і зборів в повному обсязі і в строки, передбачені податковим законодавством РФ. Своєчасна і правильна сплаті податків дозволила уникнути нарахування пені та штрафних санкцій з боку податкових органів.

  Із загального обсягу перерахувань 17% припадає на погашення заборгованості минулих років.

  На початок 2001 року заборгованість по податках і зборах була реструктуризована на 4%, в січні 2002 року - на 100%:

  «Структура заборгованості з податків і зборів в 2001-2002рр»  січень 2001: січень 2002: Додати

  - Реструктуризована заборгованість

  Ефективне управління дебіторською та кредиторською заборгованості.

  Розроблено і виповнюється програма по врегулюванню кредиторської та дебіторської заборгованості.

  Для зменшення авансових платежів (відволікання коштів) діяла комісія по договорам. В результаті, темп зниження авансових платежів в 2001 році в порівнянні минулим роком склав 42%.

  • З метою ліквідації простроченої дебіторської та реструктуризації кредиторської заборгованості працювала комісія по врегулюванню заборгованості минулих років, яка координувала роботу всіх служб Товариства.

  Завдяки проведеному в рамках реформування фінансового оздоровлення Товариства, розробленим в рамках цієї програми заходів, досягнуті позитивні результати, які дозволили збільшити прибутковість, поліпшити фінансову стійкість і інвестиційну привабливість Товариства.  Головна сторінка


      Головна сторінка  Організація роботи ВАТ Костромська ГРЕС в умовах реструктуризації в електроенергетиці

  Скачати 152.93 Kb.