• 1. Теоретичні основи бізнес-планування
 • 1.2.2. Опис підприємства і галузі
 • 1.2.3. опис продукції
 • 1.2.4. план маркетингу
 • 1.2.5. Виробничий план
 • 1.2.6. організаційний план
 • 1.2.7. Фінансовий план
 • 1.2.8. Графік виконання робіт (календарний план)
 • 1.2.9. Аналіз ризиків (аналіз чутливості) проекту
 • 2. Бізнес-план автомийки «Люкс»
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації07.05.2017
  Розмір195.75 Kb.
  ТипКурсова робота

  Скачати 195.75 Kb.

  Основи бізнес планування на прикладі бізнес-плану автомийки Люкс

  Вступ

  В зарубіжних країнах з розвиненою ринковою економікою бізнес-плани давно зайняли гідне місце. Росія тільки накопичує досвід розробки цих планів, так необхідних і для отримання фінансування, і для формулювання власних ідей в частині бізнесу, і для оцінки життєздатності його пропонованого об'єкту.

  Все більший інтерес до особливостей розробки бізнес-планів проявляють керівники організацій та підприємств усіх форм власності, підприємці, банківські та страхові структури. Бізнес-план увійшов в практику російського підприємництва як інструмент стратегічного планування і необхідний документ для ведення ділових переговорів з інвесторами, кредиторами, а також як інформація для державних органів, що управляють (міністерств, комітетів, адміністративних органів управління і т.д.).

  Бізнес-план - інструмент передпроектних досліджень, прединвестиционная стадія формування концепції проектної пропозиції, комерційної доцільності реалізації проекту на конкретній території в конкретні терміни на основі аналізу кон'юнктури ринку і вироблення стратегії маркетингу.

  Російське законодавство в даний час не закріплює обов'язковість розробки бізнес-плану. Він є новим для багатьох російських підприємців. Є точка зору, яка заперечує доцільність розробки розгорнутого бізнес-плану. Іноді вважається, що його відсутність може бути компенсовано знанням «глибин» вітчизняного бізнесу і інтуїцією. У сучасних умовах така позиція не може бути достатньою не тільки для отримання інвестицій під конкретні бізнес-проекти, а й для кваліфікованої поточної роботи в бізнесі.

  Розмова про бізнес-планах стає вкрай актуальним в силу трьох причин:

  по-перше, в економіку приходить нове покоління підприємців. Багато з них ніколи не керували комерційним підприємством і тому вкрай смутно уявляють весь коло що проблем, особливо в ринковій економіці;

  по-друге, змінюється господарська середовище ставить і досвідчених керівників підприємств перед необхідністю по-іншому прораховувати свої майбутні кроки і готуватися до незвичного до сьогодні справі - конкуренції, в якій не буває дрібниць;

  по-третє, якщо ми розраховуємо отримувати іноземні інвестиції для підйому економіки, то повинні вміти обгрунтувати заявки й доводити інвесторам, що здатні прорахувати всі аспекти використання інвестованих коштів не гірше бізнесменів з інших країн.

  Вирішенню всіх цих завдань і покликаний допомогти бізнес-план документ, який замінив звичне для нас техніко-економічне обґрунтування.

  Бізнес-план - спеціальний інструмент менеджменту, який використовується в сучасній ринковій економіці незалежно від масштабів, сфери діяльності та форми підприємництва. Успіх в звичайній ринковій торгівлі, вихід фірми з новим продуктом на ринок без повного і чіткого уявлення про перспективи проведеного справи неможливі без розробки надійних попередніх орієнтирів і реального плану дій.

  Як почати свою справу відповідно до поставлених цілей? Як ефективно організувати виробництво і просування товару на ринок? Хто буде організовувати нове виробництво і коли будуть отримані перші доходи? Як зменшити ризик, вижити і перемогти в конкурентній боротьбі? Відповіді на ці та інші питання управління, фінансування, маркетингу, менеджменту підприємець повинен отримати при розробці свого бізнес-плану.

  Бізнес-план виступає основою бізнес - пропозиції при переговорах з можливими інвесторами та майбутніми партнерами, використовується при запрошенні ключових співробітників, під час підписання контрактів з персоналом фірми. Він є не тільки внутрішнім документом, а й використовується при встановленні контактів. Це висуває певні вимоги до його оформлення, формою та структурою.

  Дана робота включає в себе два розділи.

  У першому розділі детально розглядаються теоретичні питання, пов'язані з написання бізнес-плану. Тут обгрунтовуються цільова функція бізнес-плану, його роль, місце в сучасних умовах. Далі наводиться структура бізнес-плану, вказується формат бізнес-плану або обсяг містяться в ньому подробиць, описується зміст кожного розділу бізнес-плану. В кінці першого розділу подано класифікацію бізнес-планів.

  У другому розділі в якості практичного прикладу наведено бізнес-план автомобільної мийки.

  1. Теоретичні основи бізнес-планування

  1.1. Роль бізнес-плану в сучасних умовах

  Бізнес-план сьогодні не просто модне в Росії слово. Це офіційний документ, який є одним з основних інструментів з добування грошей. У західних ділових колах його часто називають просто «угода».

  Бізнес-план з'явився у нас на початку 90-х років і був принципово відмінним від діючих документів. Поставилися до нього байдуже, багато хто спочатку не звернули на нього уваги, інші, звернувши, не надали належного значення. Дотримувалися звичних техніко-економічних обґрунтувань.

  Незабаром, проте, з'ясувалося, що бізнес-план, якщо до нього поставитися серйозно, вимагає знань вітчизняного бізнесу, його глибин. Не всі і відразу стали розробляти, висувати і вимагати бізнес-план.

  Незабаром необхідність в бізнес-плані стала настільки очевидною, що вже в 1994-1995 рр. він стає обов'язковим. У січні 1995 р московський уряд, наприклад, опублікувало розпорядження, в якому вперше рекомендувало бізнес-план «з метою вдосконалення методів розрахунку економічної ефективності проектних рішень, і комерційної доцільності вкладень інвестицій у проектування і будівництво об'єктів та містобудівних комплексів.

  Багато підприємств розробляють бізнес-плани за власними методиками і рекомендаціями, розробляють докладні переліки питань, на які слід відповісти в даному документі. Не тільки комерційні банки, але і державні організації вимагають подання бізнес-плану від своїх потенційних помічників.

  Бізнес-план є робочим інструментом, використовуваним у всіх сферах підприємництва. Він описує процес функціонування підприємства, показує, яким чином його керівники збираються досягти своїх цілей і завдань. Добре розроблений бізнес-план допомагає підприємству рости, завойовувати нові позиції на ринку, де воно функціонує. Складати перспективні плани свого розвитку, концепції виробництва нових товарів і послуг, і вибирати раціональні способи їх реалізації, тобто в ньому описуються основні аспекти майбутнього підприємства, з достатньою повнотою аналізуються проблеми, з якими воно зіткнеться (або не виключено, що зіткнеться) і самими сучасними методами визначаються способи вирішення цих проблем. Таким чином, бізнес-план - одночасно пошукова, науково-дослідницька та проектна робота.

  Бізнес-план є постійним документом; він систематично оновлюється, у нього вносяться зміни, пов'язані як зі змінами, що відбуваються всередині підприємства, так і змінами на ринку, де діє підприємство, і в економіці в цілому. Бізнес-план пов'язує внутрішньофірмовий і макроекономічний аналіз, що проводяться спеціалізованими науковими організаціями.

  У зв'язку з тим, що бізнес-план являє собою результат досліджень і організаційної роботи, що має на меті вивчення конкретного напрямку діяльності підприємства (продукту або послуги) на певному ринку в сформованих організаційно-економічних умовах, він спирається на:

  • конкретний проект виробництва певного товару (послуг) - створення нового типу виробів або надання нових послуг (особливості задоволення потреб і т.д.);

  • всебічний аналіз виробничо-господарської і комерційної діяльності, метою якого є виділення його слабких і сильних сторін, специфіки і відмінностей від інших аналогічних підприємств;

  • вивчення конкретних фінансових, техніко-економічних і організаційних механізмів, використовуваних в економіці для реалізації конкретних завдань.

  Не буде великим перебільшенням назвати бізнес-план основою управління, як комерційним проектом, так і самим підприємством, що здійснює цей проект. Адже завдяки бізнес-плану у керівництва з'являється рідкісна можливість поглянути на власне підприємство як би з боку, може бути, навіть очима прискіпливого експерта. Та й сам процес розробки бізнес-плану, що включає детальний аналіз економічних і організаційних питань, змушує «зібратися», мобілізуватися, зосередитися.

  Бізнес-план може бути підготовлений менеджером, підприємцем, фірмою, групою фірм або консалтингової організацією. Якщо у менеджера виникла ідея освоїти виготовлення нового продукту, надати нову послугу або просто новий метод організації та управління виробництвом, він пропонує свою ідею для бізнес-плану. Якщо він збирається реалізувати свою концепцію самостійно (як самостійний підприємець), він створює свій бізнес-план. Для розробки стратегії розвитку великої фірми створюється розгорнутий бізнес-план. При його підготовці необхідно, перш за все, вирішити, яка мета (або цілі) переслідується. Необхідно сформулювати цю мету в письмовому вигляді. Цілі бізнес-плану можуть бути різними, наприклад, отримання кредиту, або залучення інвестицій в рамках вже існуючого підприємства, або визначення напрямків і орієнтирів самого підприємства в світі бізнесу і т.д.

  Підприємства, що працюють у стабільній ситуації і виробляють продукти для досить стійкого ринку при зростанні обсягів виробництва, розробляють бізнес-план, спрямований на вдосконалення виробництва і пошук шляхів зниження його витрат. Однак всі ці підприємства постійно передбачають заходи щодо модернізації виробленої ними продукції (послуг) і формують їх у вигляді локальних бізнес-планів.

  Підприємства, що випускають продукцію при постійному ризику, перш за все систематично працюють над бізнес-планами з освоєння нових видів продукції по переходу на нові покоління виробів і т.д.

  Якщо підприємство, намітивши значне зростання виробництва знову освоюваних або традиційних продуктів, не має достатньо власних потужностей для їх виробництва, то воно може піти або шляхом залучення капітальних вкладень для створення нових потужностей, або шляхом пошуку партнерів, яким підприємство дасть виготовлення певних вузлів, деталей, виконання технологічних процесів, воно також розробляє відповідний бізнес-план.Другий шлях, як правило, забезпечує прискорене вирішення завдань і потребує менше коштів. У даному випадку вже на стадії розробки бізнес-плану визначають вимоги до майбутнього виробництва.

  Бізнес-план оцінює перспективну ситуацію як усередині фірми, так і поза нею. Він необхідний керівництву фірми для орієнтації в умовах акціонерної власності і при створенні товариства. За допомогою бизнес-плана керівництво фірми приймає рішення, яка частина прибутку залишається в справі для накопичення, а яка розподіляється у вигляді дивідендів між акціонерами. Бізнес-план використовується для обгрунтування заходів по вдосконаленню і розвитку організаційно-виробничої структури фірми, зокрема для обґрунтування рівня централізації і відповідальності.

  Бізнес-план активно допомагає координувати діяльність партнерських фірм, організувати, спільне планування розвитку фірм, пов'язаних кооперацією і виготовленням одного або взаємодоповнюючих продуктів. В цьому випадку може мати місце зустрічний процес. Або зміна готового продукту визначає необхідність розвитку у фірм-партнерів, які виготовляють в порядку кооперування вузли, деталі, що є частинами технологічного процесу. Або обгрунтування зміни окремого елемента готового продукту, що забезпечує підвищення його ресурсів, визначає необхідність відповідної зміни операції з виробництва кінцевого продукту. У будь-якому випадку фірми-учасники одного процесу, як правило, здійснюють загальне фінансування.

  Найбільш активно бізнес-план використовується при пошуку інвесторів, кредиторів, спонсорських вкладень і т.д. Допомагає бізнес-план великим підприємцям і підприємствам, які збираються розширити справу, купивши акції існуючого підприємства або організувавши нову організаційно-виробничу структуру.

  Бізнес-план передбачає рішення наступних стратегічних і тактичних завдань, що стоять перед підприємством, незалежно від його функціональної орієнтації:

  • організаційно-управлінська і фінансово-економічна оцінка сьогоднішнього стану підприємства;

  • виявлення потенційних можливостей підприємницької діяльності підприємства, акцентуючи увагу на сильних сторонах і не приховуючи слабких;

  • формування інвестиційно-проектних цілей цієї діяльності на планований період.

  У бізнес-плані обгрунтовуються:

  • загальні та специфічні деталі функціонування підприємства в умовах конкретного ринку;

  • вибір стратегії і тактики (методів) конкуренції;

  • оцінка фінансових, матеріальних, трудових ресурсів, необхідні для досягнення цілей підприємства.

  Бізнес-план дає об'єктивне уявлення про стратегію і тактику розвитку виробництва і організації виробничої діяльності, способах просування товару на ринок, прогнозує ціни, майбутній прибуток, основні фінансово-економічні результати діяльності підприємства і разом з тим визначає так звані зони ризику, пропонує шляхи зниження цих ризиків або принаймні їх вплив на майбутній прибуток.

  Особливістю бизнес-плана як стратегічного документа є його збалансованість по постановці завдань з урахуванням реальних фінансових можливостей підприємства. Щоб бізнес-план був прийнятий, він повинен бути забезпечений необхідними фінансовими ресурсами. Це в значній мірі визначає характер проектів (концепцій), які вивчаються при розробці бізнес-плану. Включення самого проекту в бізнес-план стає можливим лише в тому випадку, якщо визначені джерела його фінансування.

  Багато інвесторів вважають за краще короткий зміст бізнес-плану, що дозволяє їм побачити важливі особливості та переваги проекту. Такий документ має назву бізнес-пропозицію. Воно використовується при переговорах з можливими інвесторами та майбутніми партнерами, запрошенні ключових співробітників, підписання контрактів з персоналом підприємства. Бізнес-пропозиція є не тільки внутрішнім документом підприємства, але і використовується при встановленні контрактів. Це пред'являє певних вимог до його оформлення, формою та структурою.

  Бізнес-план повинен бути представлений у формі, що дозволяє зацікавленій особі отримати чітке уявлення про суть справи, ступеня своєї участі в ньому. Обсяг і ступінь конкретизації розділів бізнес-плану визначаються специфікою і областю діяльності.

  Таким чином, бізнес-план використовується незалежно від сфери діяльності, масштабів, власності та організаційно-правової форми підприємства. У будь-якому випадку вирішуються як внутрішні, пов'язані з управлінням підприємством, так і зовнішні, обумовлені встановленням контактів і взаємин з іншими підприємствами і організаціями, питання.

  1.2. Структура бізнес-плану

  Бізнес-план виступає основою бізнес-пропозиції при переговорах з можливими інвесторами та майбутніми партнерами, використовується при запрошенні ключових співробітників, під час підписання контрактів з персоналом фірми. Він є не лише внутрішнім документом фірми, але і використовується при встановленні контактів. Це висуває певні вимоги до його оформлення, формою та структурою.

  Він повинен бути представлений у формі, що дозволяє зацікавленій особі отримати чітке уявлення про суть справи та перспективи своєї участі у ньому. Тому не існує жорстко регламентованої форми його уявлення та структури. Однак, як правило, в ньому передбачаються розділи, в яких розкривається основна ідея і цілі бізнесу, характеризується специфіка продукту фірми і задоволення ним потреб ринку, дається оцінка ринку і встановлюється стратегія поведінки фірми певних ринкових сегментах, визначаються організаційна і виробнича структури, формується фінансовий проект справи, включаючи стратегію фінансування та пропозиції з інвестицій, описуються перспективи зростання фірми. Обсяг і ступінь конкретизації розділів плану визначається специфікою компанії і області її діяльності.

  Бізнес-план може мати наступну структуру:

  • резюме;

  • опис підприємства і галузі;

  • опис продукції;

  • план маркетинга;

  • виробничий план;

  • організаційний план;

  • фінансовий план;

  • графік виконання робіт (календарний план);

  • аналіз ризиків (аналіз чутливості) проекту;

  • додатки.

  Бізнес-план починається з титульного аркуша, на якому зазначаються: найменування підприємства-ініціатора проекту, його назву, а також автори проекту, час і місце підготовки бізнес-плану.

    1. резюме

  Резюме є короткий огляд бізнес-плану і є найбільш важливим з розділів. Це пов'язано з тим, що банкіри або інші фінансисти дуже заклопотані люди і вважають за краще не витрачати на знайомство з планом більше 5-10 хвилин, причому більшість з них найчастіше обмежуються прочитанням тільки титульного листа та резюме. Таким чином, резюме повинне бути коротким, не більше трьох сторінок. Саме перше знайомство потенційного інвестора з планом є визначальним для долі проекту і тому резюме повинне бути опрацьовано таким чином, щоб викликати до нього інтерес. Пишеться резюме в останню чергу, причому слід підбирати найбільш дохідливі вирази, зберігаючи діловий стиль і не використовуючи жаргонні фрази.

  Резюме повинно включати наступну інформацію:

  • повна назва, адреса і телефон підприємства-ініціатора проекту;

  • опис підприємства, його специфічних рис, який шлях розвитку пройшло підприємство на сьогоднішній день;

  • короткі відомості про кваліфікацію управлінського персоналу, якими здібностей, стосовно до даного проекту, має управлінський персонал;

  • довгострокові і короткострокові цілі проекту, якого зростання можна, які доходи передбачається отримати, за який період часу;

  • тактичний план, короткий виклад того, як будуть досягатися поставлені цілі;

  • коротка характеристика кон'юнктури ринку;

  • перевага продукції або послуг підприємства, ресурси компанії і її фінансовий стан,

  • сукупний вартість проекту, обсяг коштів, які ініціатор інвестує в проект;

  • потреба у фінансуванні, бажані форми і умови інвестування, гарантії з повернення запозичених коштів;

  • ключові економічні показники ефективності проекту.

  1.2.2. Опис підприємства і галузі

  Опис підприємства і галузі має на меті формування у осіб, що приймають інвестиційні рішення, чіткого уявлення про підприємство як об'єкт інвестування чи можливий партнері при реалізації інвестиційного проекту.

  Опис підприємства має включати в себе наступні дані:

  • опис підприємства, його організаційно-правова форма, юридична і поштова адреса;

  • коротка економіко-географічна та історична довідка (місце знаходження підприємства, займана площа, дата утворення, початкові цілі підприємства і відомості про розвиток за минулий час);

  • статутний капітал підприємства;

  • засновники і розподіл капіталу між ними;

  • організаційна структура підприємства;

  • дочірні підприємства;

  • склад ланки управління (відомості про керівників: займана посада, П.І.Б., вік, освіта, досвід роботи), персонал підприємства і його структура;

  • структура активів (основний і оборотний капітал); характеристика матеріальних ресурсів: будівель і споруд, об'єктів соціальної інфраструктури, обладнання (залишкова вартість і ступінь зносу), незавершеного будівництва, матеріальних запасів;

  • опис поточного стану підприємства, аналіз балансу;

  • спеціалізація підприємства, обсяг продукції, що випускається, частка експорту;

  • частка ринку продукції, що представляється підприємством;

  • споживачі продукції підприємства, їх місцезнаходження і обсяги споживання;

  • позиційний аналіз (якість продукції та послуг, рівень технології, рівень виробничих витрат, кваліфікація персоналу, місця розташування джерел енергії та постачальників матеріалів, комплектуючих і т.д.);

  • при необхідності - згода органів місцевої влади на реалізацію проекту.

  Опис і аналіз стану та перспектив розвитку галузі в бізнес-плані вирішує два завдання:

  а) вивчення стану та тенденції розвитку галузі як об'єкта інвестування;

  б) одержання вихідної інформації для прогнозу обсягу виробництва і реалізації продукції і послуг підприємства з урахуванням конкуренції.

  Для вирішення першого завдання доцільно провести аналіз стану галузі і описати можливі тенденції її розвитку. А також описати підприємства галузі і розвитку відповідних виробництв, в планованих регіонах збуту продукції всередині країни і за кордоном.

  При описі галузі необхідно відобразити наступну інформацію:

  • визначення економічного сектору галузі (наука, виробництво, розподіл, послуги тощо);

  • перелік основної продукції і послуг, пропонованих даною галуззю промисловості;

  • сезонність;

  • географічне положення галузевого ринку (локальний, регіональний, національний, міжнародний);

  • опис сегмента ринку, на якому працює або припускає працювати підприємство;

  • характеристика наявних основних клієнтів;

  • характеристика потенційних клієнтів;

  • найбільш перспективні клієнти.

  Для вирішення другого завдання необхідно проаналізувати основних конкурентів на зовнішньому і внутрішньому ринку по наступних позиціях:

  • номенклатурою та обсягами продукції, що випускається;

  • конкурентоспроможності продукції;

  • ринки, на яких працюють конкуренти, і їх частки на цих ринках;

  • стан виробничої бази конкурентів;

  • цінова політика і політика в області збуту;

  • сильні і слабкі сторони конкурентів (їх продукція і споживачі, рекламний пакет, ціни, обсяги продажів, імідж, місцезнаходження і т.д.).

  1.2.3. опис продукції

  В даному розділі необхідно дати короткий опис споживчих властивостей продукції, пропонованої підприємством, а також результати порівняльного аналізу з аналогами на ринку.

  Опис продукції включає в себе наступне:

  • найменування виробу і його специфікація;

  • функціональне призначення і область застосування (для яких споживачів призначена продукція);

  • основні технічні, естетичні та інші характеристики продукції;

  • показники технологічності та універсальності продукції;

  • відповідність стандартам і нормативам;

  • вартісна характеристика;

  • стадія розвитку продукту (ідея, ескізний проект, робочий проект, прототип, дослідна партія, серійне виробництво);

  • вимоги до продукції (до контролю якості, підготовці користувачів, обслуговування);

  • можливості подальшого розвитку продукції;

  • концепція розвитку продукції наступних поколінь;

  • відомості про патентно-ліцензійної захисту, торгові знаки, авторські права та інших об'єктах інтелектуальної власності;

  • структура випуску продукції в натуральних і вартісних показниках в даний час;

  • перелік продукції, що випускається за останні 10 років, яка знята з виробництва;

  • умови поставки продукції;

  • переваги продукції перед аналогами;

  • експортні можливості продукції.

  1.2.4. план маркетингу

  В даному розділі дається оцінка ринкових можливостей підприємства. Обсяг збуту продукції (послуг) з точки зору прогнозування є найбільш важливим і складним, оскільки аналіз існуючого ринку і політика формування рівня і структури попиту на продукцію визначають результати реалізації інвестиційного проекту.

  Результати дослідження ринку є також базою для розробки довгострокової стратегії та поточної політики підприємства і визначають його потреби в матеріальних, людських і фінансових ресурсів годі.

  Розділ складається з декількох частин.

  Перша частина передбачає опис існуючої ситуації на ринку: структура ринку, конкуренцію, інших постачальників аналогічної продукції або замінної, еластичність попиту за цінами, реакцію ринку на соціально-економічні процеси, опис каналів розподілу продукції, темпів зростання споживання і т.д.

  Основними кількісними характеристиками ринку є місткість ринку і попит на продукцію підприємства. Визначення попиту включає в себе оцінку величини і структури поточного попиту і перспективу його зміни.

  Поточний попит визначається загальною кількістю продукції, проданої за певною ціною на конкретному ринку за будь-який період часу (зазвичай 3-5 років). Інформація повинна дозволити оцінити розміри і структуру поточного попиту, а також основні сегменти ринку по кінцевому користувачеві, географічному поділу і категоріям споживачів.

  При описі передбачуваного ринку збуту продукції підприємства слід вказати:

  • основні підприємства, що працюють на ринку;

  • продукцію конкурентів;

  • відмінні характеристики передбачуваних ринків і сегментів ринків (необхідна потреба у продукції та ступінь задоволення потреби з урахуванням демографічних чинників, географічного розташування, сезонних тенденцій);

  • розміри передбачуваного ринку (загальна чисельність покупців, річний обсяг продажів продуктів і послуг, очікуване зростання розмірів ринку);

  • проникнення на ринок (частка ринку, що охоплюється територія, обгрунтування масштабів проникнення);

  • найважливіші тенденції та очікувані зміни на основних передбачуваних ринках;

  • другорядні ринки і їх основні характеристики;

  • встановлення контактів з потенційними покупцями, їх готовність купувати продукцію при різному рівні цін, надання інформації покупцям;

  • цикл покупок продукції потенційними клієнтами, процес оцінки рішень, відповідальність і право вибору остаточного рішення - адміністратори, торгові агенти, інженери і т.д .;

  • час між моментом розміщення замовлення і моментом поставки продукції (первинні замовлення, повторні замовлення, купівлі великих партій продукції). Бажано показати способи виявлення партнерів (за довідниками, публікаціям, урядових документів та ін.).

  У другій частині розділу необхідно дати опис існуючої конкуренції на ринку:

  • тип конкуренції (за асортиментом, обслуговування або сегменту ринку); існуюча конкуренція, частка ринку; потенційна конкуренція (час існування «вікна можливості» до виникнення нової конкуренції в результаті появи конкурента);

  • конкурентні переваги (сильні сторони підприємства) - здатність задовольнити потреби ринку, проникнення на ринок, репутація підприємства, стійкість фінансового становища, провідні співробітники підприємства;

  • важливість передбачуваного ринку для конкурентоспроможності підприємства;

  • перешкоди при освоєнні ринку (витрати, час, технологія, провідні працівники, консерватизм покупців, існуючі патенти і товарні знаки);

  • законодавчі обмеження (підкріплені законом вимоги потенційних покупців та уряду; способи задоволення вимог, необхідне для цього час, витрати, пов'язані із задоволенням вимог) і прогнозовані зміни в законодавчих вимогах;

  • чинники забезпечення успіху на ринку (найкраще задоволення потреб, ефективність поставок продукції або надання послуг, підбір кадрів, географічне розташування).

  У третій частині розділу необхідно привести результат аналізу конкурентних якостей продукції (послуг) підприємства, які мають значний вплив на розробку цінової і збутової стратегії маркетингу і використовуються при формуванні плану виробництва. Аналіз конкурентоспроможності продукції проводять, як правило, за показниками споживчих якостей і вартісними показниками відповідно до загальноприйнятих у Росії методиками. Зіставлення продукції з наявними аналогами визначає її місце серед них. На цьому етапі може бути визначена в першому наближенні ціна на продукцію (послуги). В наступній частині наводиться опис цінової стратегії підприємства. Визначення вихідної ціни на продукцію базується на результатах аналізу попиту, цін конкурентів і оцінка витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції.

  Цінову стратегію і вибір методики ціноутворення визначають, в основному, два фактори:

  • тип ринку (ринок вільної конкуренції, олігополістичний ринок, монополістичний ринок);

  • характер цілей підприємства, основними з яких є: максимізація поточного прибутку, завоювання певної частки на ринку, завоювання лідерства за якістю продукції.

  На базі результатів аналізу стану і тенденцій розвитку ринку, описаних вище, формується план збуту продукції (послуг) підприємства.

  У цій частині розділу описується:

  • стратегія проникнення на ринок;

  • стратегія зростання;

  • стратегія придбання (інших підприємств);

  • стратегія надання марки і прав іншим підприємствам;

  • канали розподілу продукції;

  • умови оплати продукції: відсоток продажів в кредит, з авансовим платежем, по факту з вказівкою рівнів знижок, надбавок до ціни і т.д .;

  • величина запасу готової продукції на складі;

  • час затримки платежів за реалізовану продукцію;

  • інфляційні характеристики та ін .;

  • зведені дані за обсягом продажів і ціною продукції на внутрішньому і зовнішньому ринку.

  1.2.5. Виробничий план

  Даний розділ бізнес-плану представляється тільки підприємцями, що займаються виробництвом. Головне завдання розділу - показати потенційним партнерам, що підприємство в змозі реально виробляти певну кількість товарів в необхідні терміни і з необхідною кількістю.

  Дані цього розділу бізнес-плану бажано приводити в перспективі на 2-3 роки, а для великих підприємствах - на 4-5 років.

  Виробничий план (за обсягом продукції та кошторисом витрат) формується на основі плану збуту продукції і розрахунку виробничих потужностей підприємства, а також прогнозу виробничих запасів і втрат.

  Для опису структури виробничого процесу необхідні такі дані:

  • структура виробництва, планованого до використання в рамках інвестиційного проекту;

  • технологічна схема;

  • схема розподілу виробничого процесу в просторі і часі;

  • інфляційні характеристики;

  • трудомісткість операцій, тарифи з оплати праці основних виробничих робітників;

  • дані про кваліфікацію персоналу;

  • структура персоналу і види витрат на персонал;

  • перелік вихідних матеріалів і комплектуючих виробів, їх кількість і вартісні характеристики;

  • основні постачальники сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, обсяги і умови поставок;

  • потрібну кількість енергії, газу, стисненого повітря, пара і т.д. і вартість одиниці їх споживання;

  • перелік послуг сторонніх організацій, необхідних для здійснення процесу виробництва і реалізації продукції;

  • обсяг внутрішніх і зовнішніх перевезень з усіх видів транспорту, тарифи з перевезень;

  • витрати по перерахованих позиціях.

  Підприємство несе, крім прямих витрат, а також витрати забезпечення процесу виробництва і реалізації продукції. Такого роду витрати враховуються за місцями їх виникнення (в цеху, загальнозаводські, витрати по реалізації продукції) в певний період часу. Необхідно також передбачити витрати, пов'язані з утилізацією відходів та охороною навколишнього середовища, врахувати втручання урядових органів і громадськості.

  1.2.6. організаційний план

  У даній частині бізнес-плану дається опис концепції та структури управління проектом (чи організаційна схема за структурою підприємства), а також характеристика складу групи управління.

  Для опису організаційної структури підприємства необхідно мати:

  • Статут підприємства;

  • Положення про Раду директорів (власників);

  • перелік основних підрозділів підприємства, що беруть участь в реалізації проекту, їх функції;

  • взаємодія підрозділів між собою;

  • розподіл обов'язків в групі управління;

  • докладний опис членів групи управління - П.І.Б., кваліфікація, внесок в досягнення підприємства, досвід, принципи, що лежать в основі оплати праці даного керуючого.

  У розділі може бути також дано опис правової (юридичної) форми організованої в рамках реалізації проекту, структури (підприємства) з чітким позначенням прав власності і розподілу прибутку.

  1.2.7. Фінансовий план

  Даний розділ бізнес-плану є підсумковим і прораховується за результатами прогнозу виробництва та збуту продукції. Тут поряд з прогнозованим рухом грошових потоків (надходжень і виплат) повинно бути детально описано поточний фінансовий стан підприємства (за умови, що проект реалізується на діючому підприємстві). Зазвичай фінансовий розділ представлений трьома основними документами:

  а) звітом про прибутки і збитки;

  б) балансової відомістю;

  в) звітом про рух грошових коштів (Cash Flows).

  Звіт про прибутки та збитки відображає операційну діяльність підприємства в поточний період проекту. За допомогою даного звіту можна визначити розмір одержуваної підприємством прибутку в певний період часу.

  Балансова відомість відбиває фінансове становище підприємства на кінець розраховується періоду часу, з аналізу якого можна зробити висновок про зростання активів і про структуру фінансового становища підприємства, що реалізує проект, в конкретний період часу.

  Звіт про рух грошових коштів показує формування і відтік готівки, а також залишки грошових коштів підприємства в динаміці від періоду до періоду.

  На основі результатів трьох звітів проводиться аналіз фінансових ресурсів підприємства і вироблення схеми фінансування проекту.

  Форми і методи фінансування проектів різноманітні. Найбільш часто використовувані методи в практиці промислових підприємств наступне:

  • отримання фінансових ресурсів шляхом випуску акцій (найбільш поширена і шановану форма фінансування в початковий період реалізації великих проектів);

  • боргове фінансування (придбання довгострокового кредиту в комерційних банках, кредити в державних структурах, іпотечні позички, приватне розміщення боргових зобов'язань);

  • лізингове фінансування.

  Сума власного і позикового капіталу повинна бути достатньою для покриття негативної величини залишку грошових коштів в будь-який період часу проекту

  Кожна з альтернативних схем фінансування повинна бути прорахована і дана оцінка наслідків її застосування.

  Система показників ефективності проекту видається двома групами показників: показники фінансового стану підприємства та показники ефективності інвестицій, розраховані за обраною ставкою дисконтування.

  Перша група показників характеризує ефективність оперативної діяльності підприємства в ході реалізації проекту:

  • рентабельність капіталу;

  • показники фінансової діяльності: ліквідності та фінансової стійкості.

  Друга група показників характеризує ефективність інвестицій у проект:

  • термін окупності (показує час повернення вкладених коштів і використовується в якості показника, що характеризує ризик проекту);

  • чиста приведена величина доходу (абсолютна величина, що відображає масштаби проекту і розмір доходу від нового виробництва);

  • індекс прибутковості (характеризує прибутковість проекту);

  • внутрішня норма рентабельності (якісний показник, що характеризує прибутковість інвестицій).

  При розрахунку даних показників часто викликає труднощі у розробників проекту вибір ставки дисконтування, оскільки відсутні за її визначенням. При призначенні ставки дисконтування зазвичай орієнтуються на існуючу або очікувану ставку по банківських кредитах або депозитах або на суб'єктивну оцінку, засновану на досвіді інвестора.

  1.2.8. Графік виконання робіт (календарний план)

  Календарний план - найважливіша частина бізнес-плану. У ньому вказуються час і взаємозв'язок головних подій, які сприяють впровадженню проекту і реалізують його цілі. Крім того, в цьому розділі зазначаються планові цілі, і звертається увага на ті моменти, які найбільш небезпечні для успіху проекту.

  Добре складений календарний план може бути виключно ефективний для отримання додаткових коштів від потенційних інвесторів, а також демонструє здатність керівників проекту планувати роботу і зводити до мінімуму ризик. Окремо готується як частина календарного плану помісячне розклад, що показує час робіт з впровадження продукту.

  Вказуються події, які є найбільш значними або найбільш небезпечними для успіху проекту:

  • установа проекту (для нової справи);

  • завершення планування і розробки;

  • створення прототипу (ключова дата: її досягнення реально свідчить про здатність фірми до роботи);

  • початок діяльності торгових представництв;

  • надання продукції товарного вигляду;

  • початок роботи дилерів і дистриб'юторів;

  • замовлення матеріалів в необхідному для виробництва кількості;

  • початок виробництва або випуску продукції (інша ключова дата);

  • отримання перших заявок;

  • перші продажі і замовлення (найбільш важлива дата, прямо показує спроможність фірми і необхідність фінансування);

  • оплата перших рахунків.

  Робочий розклад має показувати динаміку таких показників, як чисельність управлінського, виробничого та обслуговуючого персоналу, наявність верстатів і устаткування.

  Обговорюючи головні напрямки робіт, необхідно відзначити причину можливих неточностей в календарному плані, особливо якщо вони можуть зажадати коригування матеріальних і фінансових потреб. Слід пам'ятати, що час часто недооцінюється навіть більшою мірою, ніж фінансові вимоги. Тому календарний план повинен бути реалістичним.

  1.2.9. Аналіз ризиків (аналіз чутливості) проекту

  Проблема ризику і доходу в виробничої та фінансової діяльності підприємства є однією з головних. Для підприємства ризик означає ймовірність настання несприятливої ​​події, яке може привести до втрати частини його ресурсів, недоотримання доходів або появи додаткових витрат у результаті виробничої та фінансової діяльності. Сучасна економічна ситуація, в якій працюють підприємства, несприятлива. Кон'юнктура ринку змінюється, і тому підприємства постійно стикаються з ризиком, тому що відбуваються зміни в положенні конкурентів, змінюються умови і форми фінансування, система оподаткування і т.д. Тому при розробці бізнес-плану повинні бути враховані можливі зміни ринкової ситуації.

  Проводять якісний і кількісний аналіз ризику. Завданням першого є визначення факторів ризику і етапів робіт, при виконанні яких виникає ризик. Кількісний аналіз передбачає визначення факторів ризику, що є більш складним завданням.

  Кількісний аналіз можна провести, використовуючи різні методи, головними з яких є:

  • статистичний;

  • аналіз доцільності витрат;

  • метод експертних оцінок;

  • метод використання аналогів;

  • аналітичні методи.

  Підприємство для зменшення ризику може використовувати різні аналітичні методи, що дозволяють підвищити надійність результатів інвестицій: метод математичної статистики, економіко-математичне моделювання, аналіз чутливості.

  Останній часто використовується експертами, оскільки дозволяє фахівцям з проектного аналізу врахувати ризик і невизначеність. Метою аналізу чутливості є визначення ступеня впливу критичних чинників на фінансові результати проекту. В якості ключового показника, відносно якого проводиться оцінка, вибирається один з інтегральних показників ефективності (термін окупності проекту, індекс прибутковості, чистий дисконтований дохід або внутрішня норма рентабельності). У процесі аналізу чутливості змінюються значення обраного критичного фактора і, при інших не змінених параметрах, визначається залежність значення ключового показника ефективності проекту від цих змін.

  Як правило, критичними факторами є:

  • обсяг збуту продукції підприємства;

  • ціна продукції;

  • витрати виробництва;

  • час затримки платежів за реалізовану продукцію;

  • умови формування запасів (виробничих запасів сировини, матеріалів і комплектуючих виробів, а також запасів готової продукції)

  • умови формування капіталу;

  • показники інфляції та ін.

  В результаті визначення чутливості проекту до критичних чинників в процесі проектування розробляються заходи щодо зменшення ризику, і встановлюється оптимальний варіант реалізації проекту.

  1.2.10. додатки

  Залишилися ще теми, які можна викласти в бізнес-плані, і питання, які можуть виникнути при зверненні за кредитом. Тому в додатку включаються документи, які можуть служити підтвердженням або більш докладним поясненням відомостей, представлених в бізнес-плані. До таких можуть ставитися наступні:

  • біографії керівників підприємства;

  • копії всіх відповідних контрактів;

  • копії ділових угод;

  • результати маркетингових досліджень;

  • висновки аудиторів;

  • фотографії або відеоролик зразків продукції;

  • докладні технічні характеристики продукції;

  • план підприємства;

  • список основних клієнтів із зазначенням обсягів річних продажів і їх умов;

  • список основних постачальників із зазначенням обсягів закупівель і їх умов;

  • укладення служб державного нагляду з питань екології та безпеки;

  • статті з журналів і газет про діяльність підприємства;

  • відгуки авторитетних організацій;

  • будь-які патенти і авторські права, якими володіє підприємство;

  • будь-які інші стосуються справи офіційні документи.

  1.3. Типи бізнес-планів

  У ринковій економіці існує безліч версій бізнес-планів за формою, змістом, структурою і т.д.

  Класифікація бізнес-планів по об'єктах бізнесу представлена ​​на рис.1. Можливі й інші класифікації типів бізнес-планів, наприклад, по компонентах менеджменту. Бізнес-плани відповідно до наведеної типології розробляються в різних модифікаціях в залежності від призначення: по бізнес-лініях (продукція, роботи, послуги, технічні рішення), по підприємству в цілому (новому або чинному).

  Мал. 1 - Структура бізнес-плану

  Слід зазначити, що бізнес-план фінансового оздоровлення підприємства складається для неплатоспроможних підприємств в обов'язковому порядку, має свою структуру і логіку викладу. Однак його розробка може виявитися корисною для всіх російських підприємств, більшість з яких має значні фінансові труднощі.

  Бізнес-план фінансового оздоровлення є основним документом для неплатоспроможних підприємств і служить:

  • для вироблення стратегії виживання підприємства;

  • складання плану проведення реорганізаційних процедур;

  • організації управління підприємством в умовах кризи або в його передбаченні;

  • обгрунтування необхідності і можливості надання підприємству державної підтримки.

  В рамках однієї організації може розроблятися і загальний стратегічний план, що включає весь комплекс цілей, і окремі бізнес-плани з поступовим зниженням типології. Бізнес-плани орієнтовані, перш за все, на нововведення, на відміну від стратегічного плану мають чітко окреслені часові межі з конкретними проробками, в той час як стратегічний план по мірі виконання чергового річного плану та проведення відповідного ситуаційного аналізу може переглядатися й корегуватися.

  2. Бізнес-план автомийки «Люкс»

  2.1. резюме проекту

  Даний бізнес-план являє собою проект створення автомийки «Люкс» в м Нижній Новгород. Розташовуватися автомийка буде за адресою пр-т Гагаріна, 60 а.

  Для створення автомийки будуть потрібні капітальні вкладення. Статутний капітал складе 3 772 008 руб. (Табл.1): 772 008 руб. наявних, 3 000 000 руб. планується взяти у інвестора (35% від річного прибутку на 3 роки). Автомийний комплекс з 3 постами здатний обслужити до 150 клієнтів на добу.

  Таблиця 1. Початкові витрати на виробництво.

  Найменування

  Кількість, шт.

  Вартість, руб.

  1

  Плата за ліцензії та дозволи

  3 000

  2

  Купівля приміщень

  135 (м 2)

  3 400 000

  3

  устаткування

  327 700

  Миючий пилосос

  2

  43 800

  Мийка (апарат високого тиску з підігрівом)

  3

  217 500

  Пилосос для сухого та вологого прибирання

  2

  37 400

  полірувальна машинка

  2

  29 000

  4

  Інвентар

  3 723

  щітки

  3

  45

  Серветки для сушки автомобіля

  12

  1 920

  губки

  12

  540

  відра

  6

  600

  Серветки для миття скла

  3

  318

  полірувальні кола

  2

  300

  5

  Миючі засоби / хімікати

  19 585

  Шампунь для мийки автомобілів

  3

  2 880

  Засіб для миття двигуна

  1

  2 200

  Активна пеня для безконтактної мийки

  1

  3 385

  поліроль панелей

  71

  5 680

  Засіб для миття скла

  11

  2 750

  Засіб для чорніння гуми

  1

  750

  Засіб для хімічної чистки

  1

  440

  Паста полірувальна зерниста

  2

  1 500

  Разом:

  3 772 008

  Проект має на меті є надання комплексу послуг з очищення автомобілів від забруднень, як для фізичних осіб, так і для юридичних осіб, у власності яких є машини.

  Повне найменування: ІП "Люкс".

  Юридична адреса: м Нижній Новгород, пр-т Гагаріна, 60 а.

  Керівник: Горшенев Михайло Юрійович.

  Форма власності: індивідуальний підприємець, приватна.

  Час роботи: цілодобово.

  Статутний капітал 3 772 008 руб.

  Інвестиційні вкладення: 3 000 000 руб. (35% від річного прибутку)

  Рентабельність продажів = 57%

  Термін окупності: 12,8 місяця.

  Річна виручка: 9 885 000 руб.

  Витрати 3 505 845 руб.

  Річний прибуток 6 379 150 руб.

  Податок на прибуток: ЕНВД, ставка 15%

  Річний прибуток інвестора 1 897 797,1 руб.

  Інвестор отримає за 3 роки: 5 422 277,5 руб.

  Річний чистий прибуток: 3 683 028,54 руб.

  Дана автомийка буде надавати наступний спектр послуг:

  • мийка кузова;

  • полірування кузова;

  • мийка двигуна;

  • прибирання салону;

  • хімчистка салону.

  Таблиця 2. Обсяг наданих послуг (кількість автомобілів).

  найменування послуги

  Авто за 1 місяць, од.

  Авто за 1 квартал, од.

  Авто за 1 рік, од.

  Авто за 2 год, од.

  Авто за 3 рік, од.

  мийка кузова

  1 250

  3 750

  15 000

  15 000

  15 000

  миття двигуна

  75

  225

  900

  900

  900

  Сухе прибирання салону

  150

  450

  1 800

  1 800

  1 800

  Хімчистка салону

  120

  360

  1 440

  1 440

  1 440

  полірування кузова

  100

  300

  1 200

  1 200

  1 200

  Разом

  1 695

  5 085

  20 340

  20 340

  20 340

  Конкурентними перевагами підприємства є:

  1. Місцезнаходження. Автомийка «Люкс» матиме дуже вдале розташування, пр-т Гагаріна є однією з найжвавіших вулиць міста, в даному районі досить великий потік автомобілів.

  2. Спектр послуг. Автомийка «Люкс» буде надавати широкий спектр послуг, в тому числі послуги з полірування та хімчистки автомобіля, а також мийці двигуна.

  3. Терміни виконання послуг. Автомийка «Люкс» буде пропонувати клієнтам виконання хімчистки салону протягом 1 години і полірування кузова протягом 2 годин, на відміну від конкурентів.

  4. Ціни на послуги. Цінова політика автомийки «Люкс» буде націлена на завоювання клієнтів за допомогою більш низьких цін (табл. 3). Також можливий готівковий і безготівковий розрахунок.

  5. Маркетингова політика. Автомийка «Люкс» буде реалізовувати систему знижок постійним клієнтам.

  Таблиця 3. Прайс-лист по виконанню робіт на автомийці «Люкс».

  найменування послуги

  Ціна, руб.

  мийка кузова

  200

  миття двигуна

  150

  прибирання салону

  150

  Хімчистка салону

  2000

  полірування кузова

  3000

  2.2. Сутність запропонованого проекту

  Загальні вихідні дані.

  За даними ГИБДД на 2010 рік в Нижньому Новгороді зареєстровано 326 тис. Автомобілів і це число з кожним роком збільшується.

  Майбутнє підприємство буде надавати послуги з миття автомобілів. Споживачами цих послуг будуть автовласники проживають і проїжджаючі поблизу с автомийкою.

  Підприємство буде називатися «Люкс». Організаційно-правова форма підприємства індивідуальний підприємець. Засновником даного підприємства є фізична особа: Горшенев Михайло Юрійович.

  Дата початку реалізації проекту - 01.06.2013 р

  Дана автомийка розташовуватиметься за адресою м Нижній Новгород, пр-т Гагаріна, 60а. Місцезнаходження автомийки вибрано дуже вдало, так як вона буде перебувати на одній з найжвавіших вулиць міста.
  Приміщення під автомийку, будуть викуплені у компанії ЗАТ «ГРОССВЕР», за 3 400 000 руб. Приміщення складається з 3 суміжних боксів.

  Необхідний обсяг фінансування проекту - 3 772 008руб. З них 80% складають позикові кошти інвестора, а 20% - власні кошти.

  Термін окупності проекту - 12.3 місяці від початку надходження коштів інвестора.

  Дане підприємство збирається пропонувати наступний спектр послуг:

  • мийка кузова;

  • полірування кузова;

  • мийка двигуна;

  • прибирання салону;

  • хімчистка салону.

  Цінова політика фірми націлена на завоювання споживачів. Ціни на спектр послуг пропонованих даним підприємством будуть нижче, ніж у конкурентів, в середньому на 15-20%.

  Головною ідеєю проекту є охопити 1 із сегментів ринку: власників автотранспортних засобів, що живуть в даному районі.

  2.3. Оцінка ринку збуту

  За останні роки експерти все частіше говорять про поступове підвищення затребуваності послуг автомийок. Зростаючий попит на дані послуги зумовлений низкою причин. Ось основні з них:

  • загальне зростання рівня добробуту населення (поступово відходить мода мити автомобіль своїми силами);

  • загальні збільшення кількості автотранспорту;

  • омолодження водійського колективу і все більш зростаючої кількості жінок за кермом, а молодь і жінки завжди хочуть виглядати респектабельно і красиво, в тому числі і за кермом свого чистого автомобіля.

  Але на затребуваність послуг, а значить і на прибуток, крім людських чинників клієнтів, дуже сильно впливають погодні умови, тому він традиційно залишається дуже сезонним. Разом з кардинальною зміною погоди на мийках періоди підвищеної активності змінюються простоєм. У дощові періоди осені і весни, а також взимку, незважаючи на наступаючі відлиги (супроводжуються сльотою), на мийках найчастіше спостерігається відносне затишшя - в таку погоду миття машини втрачає сенс (в ці періоди попит має прибирання, хімчистка салону). Побоюються за свої автомобілі і в морозну погоду, коли після миття можуть примерзнути замки, двері та ін. У літню пору машини забруднюються набагато менше (частіше після затяжних дощів), крім того багато автовласників миють свій транспортний засіб власноруч. Пік на мийні послуги попит досягає, як правило, восени, в моменти різкого похолодання після теплої погоди з брудом і сльотою, а також в кінці весни, коли після періоду міжсезоння встановлюється досить суха погода. В обох випадках дороги стають сухими, тому більша кількість водіїв починають мити свої автомобілі, тому що загроза повторного забруднення не так велика. Як правило, в ці періоди на мийках починається гарячий сезон: автолюбителі можуть годинами очікувати своєї черги.

  На тлі зростаючого попиту на дані послуги ключові вимоги з боку клієнтів залишаються незмінними: перш за все це швидкість і якість. Однак найчастіше клієнт автомийки не може розраховувати ні на одне, ні на інше. На сьогоднішній день основні претензії споживачів можна звести до наступних:

  • обмежені технічні можливості мийки і слабка підготовка персоналу - в результаті миття кожної машини займає дуже багато часу або якість послуг, що надаються залишає бажати кращого (залишаються розводи, або бруд в окремих, найчастіше дрібних частинах машини);

  • низька якість сервісу (некоректне і некультурне звернення обслуговуючого персоналу);

  • часто відсутність чіткого прейскуранта послуг, що надаються;

  • відсутність можливості завчасної записи на мийку автомобіля, або навіть попередньо складений графік не дотримується.

  • інші дратівливі моменти, до числа яких можна віднести брак / відсутність місць, в яких клієнт може очікувати завершення мийки свого автомобіля.

  Таким чином, сьогодні практично кожен другий клієнт автомийок виявляє невдоволення якістю послуг, що надаються.

  Отже, вивчивши ринок споживачів послуг автомийного бізнесу, його проблеми, побажання клієнтів, можна зробити висновок, що наш автомийний комплекс буде мати успіх. Так як при наданні послуг, ми, перш за все, подбали про клієнта і постаралися вирішити найбільш проблемні питання, а саме:

  • скорочення часу мийки за рахунок використання найсучаснішого
   високотехнологічного обладнання для миття;

  • наявність системи бонусних знижок;

  • відсутність черг за рахунок скорочення часу мийки;

  • використання якісних миючих засобів;

  • наявність достатнього місця, де клієнт може провести час до завершення мийки автомобіля за переглядом телевізора або читанням журналів.

  Спрогнозуємо обсяг наданих послуг (табл. 4) на перші 3 роки за умови, що комплекс буде завантажений на 25% від своїх можливостей:

  Таблиця 4. Обсяг наданих послуг (кількість автомобілів).

  найменування послуги

  Авто за 1 місяць, од.

  Авто за 1 квартал, од.

  Авто за 1 рік, од.

  Авто за 2 год, од.

  Авто за 3 рік, од.

  мийка кузова

  1 250

  3 750

  15 000

  15 000

  15 000

  миття двигуна

  75

  225

  900

  900

  900

  Сухе прибирання салону

  150

  450

  1 800

  1 800

  1 800

  Хімчистка салону

  120

  360

  1 440

  1 440

  1 440

  полірування кузова

  100

  300

  1 200

  1 200

  1 200

  Разом

  1 695

  5 085

  20 340

  20 340

  20 340

  2.4. оцінка конкурентів

  Оскільки ми приступаємо до відкриття свого бізнесу, необхідно провести аналіз конкурентів.

  Наш автомийний комплекс за якістю надання послуг має відмінні риси:

  • скорочення часу мийки за рахунок використання найсучаснішого високотехнологічного обладнання для миття;

  • наявність системи бонусних знижок;

  • використання якісних миючих засобів;

  • наявність достатнього місця, де клієнт може провести час до завершення мийки автомобіля за переглядом телевізора або читанням журналів.

  Нижче представлений список конкурентів, які також можуть похвалитися якістю, послуг, що надаються:

  1. Автомийка ІП Семібабнов В.М., вул. Ювілейна, 2б;

  2. Автомийний комплекс на проспекті Гагаріна, 25д;

  3. Автомийка, IP Коклюшкіна І.М., Гагаріна проспект, 37б;

  4. Автомийка, IP П'ятериков Д.О., Гагаріна проспект, 168;

  5. Автомийка «Мойдодир», ул.Горная, 9 к1;

  6. Автосервіс «Авто-Тріо НН», вул. Гірська, 20б - 79 бокс.

  Нижче (табл. 5) представлені порівняльні ціни на послуги:

  Таблиця 5. Порівняльні ціни на послуги автомийки «Люкс» і конкурентів.

  найменування послуги

  Ціна автомийки «Люкс», руб.

  Мінімальна ціна конкурентів, руб.

  мийка кузова

  200

  250 - 350

  миття двигуна

  150

  250-300

  Сухе прибирання салону

  150

  200-250

  Хімчистка салону

  2000

  2500-3000

  полірування кузова

  3000

  3500-4000

  Отже, ціни на послуги автомийок знаходяться приблизно на одному рівні і,
  якщо є черги, значить, на даному ринку послуг є дефіцит пропозицій.

  Провівши аналіз конкурентів можна зробити висновок, що наш автомийний комплекс має всі можливості зайняти своє гідне місце в автомийного бізнесі Нижнього Новгорода.

  2.5. план маркетингу

  Маркетинговий підхід до управління підприємством заснований на цільової орієнтації всіх елементів виробництва на рішення проблем, що виникають у потенційних споживачів послуг які пропонує наша автомийки.

  Маркетинг не є разовим заходом, а являє собою розгорнутий у часі процес, метою якого є орієнтація на задоволення цілей споживачів.

  Пропонована послуга фірми є комплексною і являє собою набір послуг з обслуговування автомобіля (мийка кузова, сухе і вологе прибирання салону, хімчистка салону, мийка двигуна, полірування кузова).

  Цінова політика фірми.

  Під ціновою політикою розуміються загальні цілі, які підприємство збирається досягти за допомогою встановлення цін на свої послуги, що розцінюється як один з найбільш істотних елементів маркетингового комплексу. Рівень цін повинен бути мінімально достатнім, щоб забезпечити підприємству заплановану прібиль.Конкурентоспособность всього комплексу послуг, досягнення короткострокових і довгострокових цілей, основною з яких є оволодіння основною часткою ринку послуг з миття автотранспортних засобів.

  Ціни на товар включають в себе ПДВ і встановлюються в рублях.

  Таким чином, пропонується активна цінова політика, яка полягає в стратегії цінового прориву, тобто застосування рівня цін трохи нижче рівня цін конкурентів і отримання більшої маси прибутку за рахунок збільшення обсягу продажів і захопленої частки ринку. При цьому ціна не обов'язково повинна бути низькою по абсолютній величині, - вона повинна бути відносно високої якості послуг, що надаються. При цьому ми припускаємо, що рівень цін конкурентів не зможе бути значно знижений, оскільки виробничі потужності цих підприємств не дозволять значно збільшити обсяг послуг, що надаються.

  Широка рекламна діяльність.

  Рекламна стратегія - широкомасштабна довгострокова програма, спрямована на вирішення найважливішого рекламної мети.

  Як засіб поширення реклами вибрано оголошення на рекламних стрітбордах.

  Гарне рекламне звернення зазвичай будується навколо одного головного затвердження. Необхідно оцінювати звернення за принципом бажаності, винятковості і правдоподібності. Перш за все, в зверненні повинно говоритися про те, що в тому чи іншому продукті зацікавить клієнта або відповідає його бажанням. Нарешті, звернення повинно викликати довіру або бути перевіряється.

  «Автомийний комплекс« Люкс »ШВИДКО, ЯКІСНО І ЗРУЧНО надасть послуги з миття Вашого авто! Тел. 11-11-95 ».

  Витрати на розміщення реклами складуть 9 600 рублів на місяць.

  Також в рекламній акції буде використовуватися роздача клієнтам візиток із зазначенням інформації про нас, витрати на які складе не більше 2 000 рублів на місяць.

  Таким чином, максимальні витрати на рекламу становитимуть:

  1. У перший рік 139 200 рублів (11 600 рублів * 12 місяців);

  2. У другій рік 139 200 рублів (34 800 рублів * 4 кварталу);

  3. На третій рік 139 200 рублів.

  Автомийний комплекс є організацією, яка не виробляє продукцію, а надає клієнтам послуги з утримання їх автомобілів в чистоті. І розгляд питань стратегії просування товару, а саме: визначення основних каналів збуту продукції, робіт і послуг, визначення витрат на формування каналів збуту, можна опустити. Оскільки послуги нашого автомийного комплексу будуть надаватися тільки на нашій території.

  Важливе значення для залучення уваги споживачів грають також особисті контакти з споживачами. Можливо, цей захід виявиться не менш ефективною, ніж реклама.

  2.6. план виробництва

  Автомийний комплекс «Люкс» розташований за адресою: м Нижній Новгород, пр-т Гагаріна 60а. Дане місце розташування дуже вигідно, тому що пр-т Гагаріна є однією з найжвавіших вулиць міста.

  Автомийний комплекс розташовуватиметься в автономної мобільного автомийці загальною площею 135 м 2, з яких 90 м 2 будуть відведені під виробничі потужності (3 поста) і 45 м 2 - під приміщення оборотної системи водопостачання, підсобне приміщення, санвузол і під приміщення для клієнтів, де вони зможуть провести час до закінчення миття.

  Вартість такої автомийки на сьогоднішній день складає 3 772 008 рублів.

  При визначенні витрат на обладнання необхідно визначиться з його кількістю і вартістю. Для організації діяльності повноцінного автомийного комплексу на 3 автомобілі необхідно:

  1. Мийка HD 9 / 20-4М (Німеччина) в кількості 3-х штук.

  Мийка HD 9 / 20-4 М, надпотужний апарат високого тиску з підігрівом вищого класу. Ідеально підходить для комерційних автомийок з великою прохідністю.

  Ціна: 72 500рублей. Ціна 3-х мийок складе 217 500 рублів.

  1. Водопилесоси NT 35/1 Eco Ті (Німеччина) в кількості 2-х штук.

  Пилосос NT 35/1 Eco Ті це промисловий пилосос для вологого і сухого прибирання з системою зворотного продування фільтру.

  Даний пилосос може застосовуватися на будь-яких промислових підприємствах (наприклад, на автомийках для прибирання салону і килимків і т.д.).

  Ціна: 18 700рублей. Ціна 2-х водопилесоси складе 37400 рублів.

  1. Миючий пилосос PUZZI 8/1 C (Німеччина) в кількості 2-х штук.

  Ідеально підходить для чистки в автомийках.

  Після закінчення прибирання поверхню килима залишається практично сухий, а це значить, що її практично відразу можна використовувати.

  Ціна: 21 900рублей. Ціна 2-х миючих пилососів складе 43800 рублів.

  1. Машина полірувальна 2500 об / хв, 500 Вт (Rodcraft, Німеччина) в кількості 2-х штук.

  Ціна 14 600 рублів. Ціна 2-х миючих пилососів складе 29 000 рублей.

  Для того що створити автомийний комплекс «Люкс» нам буде потрібно 3 772 008 рублів. Власник вносить 772 008 рублів. Решту грошових коштів планується взяти у інвестора в розмірі 3 000 000 рублів.

  Для надання всіх послуг автомийний комплекс «Люкс» повинен буде мати такі основні засоби, представлені в таблиці 6.

  Таблиця 6. Основні засоби автомийного комплексу «Люкс».

  устаткування

  Ціна за од., Руб.

  Кількість, шт.

  Вартість, руб.

  1

  Приміщення під автомийку

  135 (м 2)

  3 400 000

  2

  Мийка (АВД з підігрівом)

  72 500

  3

  217 500

  3

  Миючий пилосос

  21 900

  2

  43 800

  4

  Пилосос для сухого та вологого прибирання

  18 700

  2

  37 400

  5

  полірувальна машинка

  14 500

  2

  29 000

  Разом:

  3 727 700

  Вартість основних засобів буде переноситися на собівартість продукції частинами, амортизаційними відрахуваннями (табл.7).

  Таблиця 7. Розрахунок амортизаційних відрахувань на місяць.

  Найменування

  кількість

  Ціна за од., Руб.

  Вартість, руб.

  Термін служби, років

  Амортизація на місяць, руб.

  1

  Приміщення під автомийку

  135 (м 2)

  3 400 000

  30

  9 444,44

  2

  Мийка (АВД з підігрівом)

  3

  72 500

  217 500

  7

  2 589,29

  3

  Миючий пилосос

  2

  21 900

  23 800

  5

  396,67

  4

  Пилосос для сухого та вологого прибирання

  2

  18 700

  37 400

  6

  519,44

  5

  полірувальна машинка

  2

  14 500

  29 000

  5

  483,33

  Разом:

  13 433,17

  Найменування

  Витрати за 1 місяць, руб.

  Витрати за 1 квартал, руб.

  Витрати за 1 рік, руб.

  Витрати за 2 год, руб.

  Витрати за 3 рік, руб.

  1

  Приміщення під автомийку

  9 444,44

  28 333,32

  113 333,30

  113 333,30

  113 333,30

  2

  Мийка (АВД з підігрівом)

  2 589,29

  7 767,87

  31 071,48

  31 071,48

  31 071,48

  3

  Миючий пилосос

  396,67

  1 190,01

  4 760,04

  4 760,04

  4 760,04

  4

  Пилосос для сухого та вологого прибирання

  519,44

  1 558,32

  6 233,28

  6 233,28

  6 233,28

  5

  полірувальна машинка

  483,33

  1 449,99

  5 799,96

  5 799,96

  5 799,96

  Разом:

  13 433,17

  40 299,51

  161 198,00

  161 198,00

  161 198,00

  Таблиця 8. Розрахунок амортизаційних відрахувань на 3 роки.

  Амортизація розраховується за такою формулою:

  Плановані максимальні витрати на комунальні платежі складуть 128 319 рублів на рік. Розрахунки наведені нижче в таблиці 8.

  Таблиця 9. Витрати на комунальні платежі.

  Найменування

  Вартість за 1 місяць, руб.

  Вартість за 1 квартал, руб.

  Вартість за 1 рік, руб.

  Вартість за 2 год, руб.

  Вартість за 3 рік, руб.

  1

  електроспоживання

  8 656,65

  25 969,95

  103 879,80

  103 879,80

  103 879,80

  2

  водоспоживання

  2 288,10

  6 864,30

  27 457,20

  27 457,20

  27 457,20

  3

  водовідведення

  1 748,50

  5 245,50

  20 982,00

  20 982,00

  20 982,00

  Разом:

  10 693,25

  32 079,75

  128 319,00

  128 319,00

  128 319,00

  Витрати на водоспоживання складуть 27 457,2 рублів в рік.Розрахунки наведені нижче в таблиці 11.

  Таблиця 10. Витрати водоспоживання на 1 автомобіль.

  Найменування

  Споживання на 1 авто, м 3

  Тариф, руб. за 1 м 3

  Вартість на 1 авто, руб.

  1

  мийка кузова

  0,15

  11,60

  1,74

  2

  миття двигуна

  0,05

  11,60

  0,58

  Разом:

  2,32

  Таблиця 11. Витрати на водоспоживання.

  найменування послуги

  Вартість за 1 місяць, руб.

  Вартість за 1 квартал, руб.

  Вартість за 1 рік, руб.

  Вартість за 2 год, руб.

  Вартість за 3 рік, руб.

  1

  мийка кузова

  2 175,0

  6 525,0

  26 100,0

  26 100,0

  26 100,0

  2

  миття двигуна

  43,5

  130,5

  522,0

  900,0

  900,0

  3

  інше

  69,6

  208,8

  835,2

  835,2

  835,2

  Разом:

  2 288,1

  6 864,3

  27 457,2

  27 457,2

  27 457,2

  Витрати на водовідведення складуть 20 982 рублів на рік. Розрахунки наведені нижче в таблиці 13.

  Таблиця 12. Витрати водовідведення на 1 автомобіль.

  Найменування

  Споживання на 1 авто, м 3

  Тариф, руб. за 1 м 3

  Вартість на 1 авто, руб.

  1

  мийка кузова

  0,15

  8,83

  1,33

  2

  миття двигуна

  0,05

  8,83

  0,44

  Разом:

  1,77

  Таблиця 13. Витрати на водовідведення.

  найменування послуги

  Вартість за 1 місяць, руб.

  Вартість за 1 квартал, руб.

  Вартість за 1 рік, руб.

  Вартість за 2 год, руб.

  Вартість за 3 рік, руб.

  1

  мийка кузова

  1 662,5

  4 987,5

  19 950,0

  19 950,0

  19 950,0

  2

  миття двигуна

  33,0

  99,0

  396,0

  396,0

  396,0

  3

  інше

  53,0

  159,0

  636,0

  636,0

  636,0

  Разом:

  1 748,5

  5 245,5

  20 982,0

  20 982,0

  20 982,0

  Витрати на електроспоживання складуть 103 879,8 рублів в рік. Розрахунки наведені нижче в таблиці 15.

  Таблиця 14. Витрати електроспоживання на 1 автомобіль.

  Найменування витрат

  Споживана потужність, кВт / год

  Час роботи на 1 авто, годину

  Потужність на 1авто, кВт / год

  Тариф, руб. за 1 кВт / год

  Вартість на 1авто, руб.

  1

  АВД з підігрівом

  3,20

  0,25

  0,80

  4,56

  3,65

  2

  Пилосос для вологого і сухого прибирання

  1,38

  0,30

  0,41

  4,56

  1,87

  3

  Миючий пилосос

  1,29

  0,50

  0,62

  4,56

  2,83

  4

  полірувальна машинка

  1,20

  1,50

  1,80

  4,56

  8,21

  Разом:

  16,56

  Таблиця 15.Витрати на електроспоживання:

  найменування послуги

  Авто за 1 місяць, од.

  Авто за 1 квартал, од.

  Авто за 1 рік, од.

  Авто за 2 год, од.

  Авто за 3 рік, од.

  1

  мийка кузова

  4 562,50

  13 687,50

  54 750,00

  54 750,00

  54 750,00

  2

  миття двигуна

  495,75

  1 487,25

  5 949,00

  5 949,00

  5 949,00

  3

  Сухе прибирання салону

  841,50

  2 524,50

  10 089,00

  10 089,00

  10 089,00

  4

  Хімчистка салону

  339,90

  1 018,80

  4 075,20

  4 075,20

  4 075,20

  5

  полірування кузова

  821,00

  2 463,00

  9 852,00

  9 852,00

  9 852,00

  6

  інше

  1 596,00

  4 788,00

  19 152,00

  19 152,00

  19 152,00

  Разом:

  8 656,65

  25 969,95

  103 879,80

  103 879,80

  103 879,80

  Витрати на заробітну плату складуть 2 352 000 рублів на рік. Розрахунки наведені нижче в таблиці 17.

  Таблиця 16. Розмір коштів необхідних на оплату праці в місяць.

  Посада

  кількість

  Оклад, руб.

  Загальна сума, руб.

  1

  Індивідуальний підприємець

  1

  25 000

  25 000

  2

  Адміністратор

  3

  10 000

  30 000

  3

  Головний бухгалтер

  1

  12 000

  12 000

  4

  Касир

  3

  11 000

  33 000

  5

  Мийник

  9

  8 000

  : 72 000

  6

  охоронець

  3

  8 000

  24 000

  Разом:

  196 000

  Таблиця 17. Розмір коштів необхідних на оплату праці:

  Посада

  За 1 місяць, руб.

  За 1 квартал, руб.

  За 1 рік, руб.

  За 2 год, руб.

  За 3 рік, руб.

  1

  Індивідуальний підприємець

  25 000

  75 000

  300 000

  300 000

  300 000

  2

  Адміністратор

  30 000

  90 000

  360 000

  360 000

  360 000

  3

  Головний бухгалтер

  12 000

  36 000

  144 000

  144 000

  144 000

  4

  Касир

  33 000

  99 000

  396 000

  396 000

  396 000

  5

  Мийник

  : 72 000

  216 000

  648 000

  648 000

  648 000

  6

  охоронець

  24 000

  : 72 000

  288 000

  288 000

  288 000

  Разом:

  196 000

  588 000

  2 352 000

  2 352 000

  2 352 000

  Виробничий процес.

  1. Мийка кузова.

  Це базова послуга, одну машину обслуговує один мийник. Якщо робота поставлена ​​належним чином, мийка кузова триває близько 10 - 15 хвилин:

  • спочатку кузов "споліскується" за допомогою АВД;

  • потім за допомогою губки наноситься шампунь. Дається трохи часу. Як правило, досить 3 хвилин;

  • після цього автомобіль очищається від бруду струменем високого тиску;

  • завершення процесу - автомобіль сушиться - за допомогою спеціальних серветок вручну його "витирають". Далі можливе нанесення полірувальних паст.

  1. Мийка двигуна.

  Незважаючи на виняткову важливість двигуна як складової частини автомобіля, сама операція гранично проста. Спочатку з АВД з двигуна збивається основна маса забруднення гарячою водою. Потім движок покривається спеціальною хімією. Через дві-три хвилини засіб, що ввібрало бруд, змивається водою з апарату високого тиску. За десять хвилин отримуємо бездоганно чистий двигун.

  1. Прибирання салону.

  Дана послуга включає в себе кілька етапів: таких, як пилососити салон; протирання скла; чистка пластикових і шкіряних поверхонь. Працівник справляються з прибиранням салону приблизно за 10 хвилин.

  1. Хімічна чистка автомобіля.

  Процес тривалий і трудомісткий.

  Отже, для того, щоб надавати послуги з хімічного чищення автомобіля, зверніть увагу на таке:

  Пилосос для проведення попередньої (сухий) прибирання салону. Основна вимога - здатність прибирати як суху, так і вологу пил і бруд, всмоктувати воду.

  Хімічні засоби.

  Освіжувачі, поліролі, ароматизатори, кондиціонери. Надають ефект новизни різних елементів салону і захищають їх від старіння, дублення, зносу.

  Щітки, губки, ганчірки, серветки. Інвентар для ручного прибирання.

  Процес чищення можна розбити на кілька обов'язкових етапів.

  Попередня чистка. Ретельне прибирання салону з застосуванням професійного пилососа. Після її виконання від крупного бруду, піску і пилу не повинно залишитися і сліду. Це значно полегшить виконання наступних операцій.

  Локальна чистка. Основне завдання - вивести всілякі (жирові, масляні, харчові) плями. Для цього використовується спеціальний засіб. Плями попередньо зволожуються, потім на нього розпорошується засіб для виведення плям. Після цього вручну за допомогою щітки пляма віддаляється, при цьому, щоб не збільшувати площу забруднення, обробляти пляма потрібно в напрямку від країв до центру. Час, що витрачається на цю операцію, залежить від виду та кількості плям. В середньому операція займає близько 1 години.

  Основна чистка. Чистка сидінь і оббивки салону проводиться за допомогою професійного апарату для хімчистки з використанням основного очищувача. У разі незначних забруднень можна працювати в режимі розпилення хімічного засобу під тиском з одночасним всмоктуванням розчиненої бруду. Однак, для більш якісної чистки, треба спочатку очищувач розпорошити на забруднену поверхню апаратом або його розчин, вручну, за допомогою щітки, нанести на поверхню сидінь і дати час, щоб відбулася хімічна реакція і розчинилася бруд (10-15 хвилин). Для поліпшення проникнення в тканину і підвищення дієвості кошти необхідно потерти оброблювану поверхню щіткою або щіткової насадкою. Потім за допомогою пилососа зібрати всю розчинену бруд.

  Чищення. Після основної чистки необхідно провести споліскування чистою теплою водою, використовуючи для цієї мети апарат для хімчистки в режимі розпилення води з подальшим її всмоктуванням. Час виконання операції - приблизно 1 годину.

  Сушка. Як правило, якщо ретельно провести збір вологи, салон автомобіля висихає за 3-5 годин. Бажаний доступ свіжого повітря.

  Завершальний етап. Натирання і полірування різних елементів салону з додаванням ароматизаторів.

  1. Полірування кузова.

  Згодом покриття кузова мутніє, покривається тисячами дрібних подряпин (особливо добре це видно на машинах темного кольору). Полірування починається зі стирання наждачним папером шару лаку, щоб видалити глибокі подряпини. Після цього кузов полірують пастою. Тверді мікрочастинки пасти полірують і притирають лак. Після цього абразивна паста полірується спеціально машинкою, до дзеркального блиску з утворенням захисної водовідштовхувальним плівки. Полірування повністю відновлює зовнішній вигляд, наче машина тільки зійшла з конвеєра. Процес полірування дуже тривалий, в середньому він триває близько 2 годин.

  2.7. організаційний план

  Організаційно-правова форма.

  Підприємство буде засновано в червні 2013, як індивідуальне підприємництво.

  Чим обгрунтований вибір:

  • спрощеність процесів створення та ліквідації бізнесу

  • вільне використання власної виручки

  • не сплачується податок на майно, що використовується у підприємницькій діяльності

  • спрощений порядок ведення обліку результатів господарської діяльності та надання зовнішньої звітності

  • спрощений порядок прийняття рішень (не потрібно зборів, протоколів і т. п.)

  • зароблені гроші можливо вільно витрачати без додаткового оподаткування (9% на дивіденди)

  • індивідуальний підприємець, що застосовує ЕНВД, має фактичну можливість не вести облік отриманого доходу

  Індивідуальним підприємцем є Горшенев Михайло Юрійович.

  Статут суспільства буде установчим документом фірми.

  Фірмове найменування підприємства "Люкс".

  Вищим органом управління підприємства "Люкс" є Кузнецов Сергій Володимирович.

  Організаційна структура.

  Рис.2 - Структура підприємства.

  До компетенції індивідуального підприємця:

  • внесення змін до статуту;

  • збільшення і зменшення статутного капіталу;

  • прийняття рішення про розподіл чистого прибутку фірми;

  • затвердження документів, що регулюють внутрішню діяльність організації;

  • прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію фірми.

  На підприємстві планується посаду адміністратора займається поточною роботою мийки, питаннями ціноутворення і організації праці.

  Адміністратор підпорядковується безпосередньо індивідуальному підприємцю. Адміністратор повинен володіти організаторськими здібностями, комунікабельністю, повинен бути енергійний і позитивно налаштований.

  Також на підприємстві планується посаду головного бухгалтера. Бухгалтер призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом індивідуального підприємця. Бухгалтер буде підпорядковуватися безпосередньо індивідуальному підприємцю.

  Підприємство буде працювати з готівковими коштами, і тому на підприємстві буде посаду касира. Касир буде підкоряться головному бухгалтеру та підприємцю.

  Мийник підпорядковується безпосередньо Адміністратору і виконує його вказівки.

  Розподіл обов'язків.

  У посадові обов'язки адміністратора будуть входити наступні пункти:

  1. Організовує безперебійну роботу автомийки.

  2. Здійснює роботу по організації ефективного і культурного обслуговування клієнтів, створенню для них комфортних умов, контролює відсутність порушень з боку працівників автомийки, організовує постачання автомийки засобами автохімії та аксесуарами.

  3. Консультує клієнтів автомийки з питань, що стосуються послуг, що надаються.

  4. Підтримує на робочих місцях атмосферу доброзичливості, подає особистий приклад в обслуговуванні клієнтів.

  5. Контролює, в загальному, якість, терміни придатності автохімії, використовуваної на автомийці.

  6. Перевіряє наявність в доступних для клієнтів місцях книг скарг і пропозицій.

  7. Забезпечує загальний контроль над обладнанням та іншими матеріальними цінностями, що знаходяться на автомийці, стежить за дотриманням працівниками автомийки вимог виробників автохімії по використанню цих коштів.

  8. Вживає заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій.

  9. Розглядає претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням, проводить необхідні організаційно-технічні заходи.

  10. Інформує керівництво про наявні недоліки в обслуговуванні клієнтів і вжиті заходи по ліквідації недоліків.

  11. Забезпечує чистоту і порядок на території автомийки.

  12. Дотримується сам і контролює дотримання працівниками трудової та виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, вимог протипожежної безпеки, цивільної оборони.

  13. Дотримується сам і забезпечує виконання працівниками розпоряджень і наказів адміністрації.

  14. Контролює вихід працівників на роботу, присутність працівників на робочому місці протягом робочого дня, охайний вигляд працівників, носіння працівниками у робочий час форменого робочого одягу.

  15. Видає завдання працівникам на виконання окремих видів робіт.

  16. Контролює своєчасне закриття всіх внутрішніх приміщень автомийки, сам своєчасно закриває автомийку.

  17. Повинен мати охайний зовнішній вигляд.

  Адміністратор нестиме відповідальність.

  1. За неналежне виконання або невиконання своїх функціональних обов'язків.

  2. За недостовірну інформацію про стан виконання отриманих завдань і доручень, порушення термінів їх виконання.

  3. За невиконання наказів, розпоряджень індивідуального підприємця.

  4. За порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки і техніки безпеки, встановлених на автомийці.

  5. За розголошення комерційної таємниці.

  6. За межі не схоронність або псування цінностей, що знаходяться на автомийці, якщо не збереження, псування відбулося з вини Адміністратора.

  В обов'язки бухгалтера входить:

  1. Виконувати роботу з ведення бухгалтерського обліку майна, зобов'язань і господарських операцій (облік основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, витрат на виробництво, реалізацію продукції, результатів господарсько-фінансової діяльності).

  2. Брати участь в розробці і здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів.

  3. Здійснювати прийом і контроль первинної документації по відповідних ділянках бухгалтерського обліку і готувати їх до рахункової обробки.

  4. Складати звітні калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) виявляти джерела утворення втрат і непродуктивних витрат, готувати пропозиції щодо їх попередження.

  5. Здійснювати нарахування та перерахування податків і зборів у державний, регіональний та місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень, заробітної плати робітників, інших виплат та платежів, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства.

  6. Забезпечувати керівників, кредиторів, інвесторів, аудиторів та інших користувачів бухгалтерської звітності порівнянною і достовірною бухгалтерською інформацією за відповідними напрямами (ділянкам) обліку.

  7. Розробляти робочий план рахунків, форми первинних документів, що застосовуються для оформлення господарських операцій, по яких не передбачені типові форми, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності, брати участь у визначенні змісту основних прийомів і методів ведення обліку і технології обробки бухгалтерської інформації.

  8. Брати участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, здійснення режиму економії і заходів щодо вдосконалення документообігу, в розробці та впровадженні прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки, в проведенні інвентаризацій грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей.

  9. Готувати дані по відповідних ділянках бухгалтерського обліку для складання звітності, стежити за збереженням бухгалтерських документів, оформляє їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів.

  10. Виконувати роботи з формування, ведення та зберігання бази даних бухгалтерської інформації, вносити зміни до довідкової та нормативної інформації, яка використовується під час оброблення даних.

  11. Брати участь у формулюванні економічної постановки завдань або окремих їх етапів, що вирішуються за допомогою обчислювальної техніки, визначає можливість використання готових проектів, алгоритмів, пакетів прикладних програм, що дозволяють створювати економічно обґрунтовані системи обробки економічної інформації.

  12. Дотримуватися трудової і виробничої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, вимоги виробничої санітарії та гігієни, вимоги протипожежної безпеки, цивільної оборони.

  13. Виконувати розпорядження і накази Генерального директора.

  14. Бути присутнім на робочому місці протягом робочого дня, мати охайний зовнішній вигляд.

  Бухгалтер несе відповідальність:

  1. За неналежне виконання або невиконання своїх функціональних обов'язків.

  2. За недостовірну інформацію про стан виконання отриманих завдань і доручень, порушення термінів їх виконання.

  3. За невиконання наказів, розпоряджень Генерального директора.

  4. За порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки і техніки безпеки, встановлених на підприємстві.

  5. За розголошення комерційної таємниці.

  6. За завдання матеріальної шкоди та шкоди діловій репутації підприємства в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством РФ.

  В обов'язки касира будуть входити:

  1. Здійснювати операції по відображенню на ККМ всіх отриманих грошових сум відповідно до керівництвом по експлуатації для існуючого типу контрольно-касових машин.

  2. Визначати для кожного клієнта автомийки загальну суму послуг, що надаються за показаннями індикатора контрольно-касової машини або за допомогою рахункового пристрою і повідомляти її клієнту автомийки.

  3. Отримувати від клієнтів автомийки грошові кошти за надані послуги згідно з сумою, яку називають клієнтом автомийки або зазначеної в цінниках, з дотриманням наступного порядку:

  • чітко називати суму отриманих грошей і класти отримані від клієнта гроші на очах у клієнта окремо від будь-яких (інших) грошей;

  • пробивати на контрольно-касовій машині чек;

  • називати суму належної клієнтові здачі, прибирати отримані від клієнта гроші в касу і видати клієнту здачу разом з чеком (паперові купюри і розмінна монета видаються Кассиром одночасно).

  1. В кінці зміни (при необхідності і в інших випадках) знімати касу, здавати отримані від клієнтів гроші.

  2. Дбайливо поводитися з грошима (не забруднювати їх і не виробляти будь-яких написів на паперових купюрах).

  3. Забезпечувати безперебійну роботу каси, перебувати в робочий час на своєму робочому місці.

  4. Здійснювати чітке і ввічливе обслуговування клієнтів, створювати для них комфортні умови, контролювати відсутність порушень правил надання послуг автомийкою.

  5. Забезпечувати збереження грошей, що знаходяться в касі, контрольно-касової машини та інших матеріальних цінностей.

  6. Не допускати конфліктних ситуацій.

  7. Інформувати керівництво про наявні недоліки в обслуговуванні клієнтів.

  8. Підтримувати на робочому місці атмосферу доброзичливості, подавати особистий приклад в обслуговуванні клієнтів автомийки. Касир повинен бути терплячим, уважним, чемним при роботі з клієнтами.

  9. Забезпечувати чистоту і порядок на робочому місці.

  10. Дотримуватися трудової і виробничої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, вимоги виробничої санітарії та гігієни, вимоги протипожежної безпеки, цивільної оборони.

  11. Виконувати вказівки Генерального директора.

  12. Мати охайний зовнішній вигляд.

  Касир буде нести відповідальність.

  1. За неналежне виконання або невиконання своїх функціональних обов'язків.

  2. За недостовірну інформацію про стан виконання отриманих завдань і доручень, порушення термінів їх виконання.

  3. За невиконання наказів, розпоряджень Генерального директора.

  4. За порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки і техніки безпеки, встановлених на автомийці.

  5. За втрату, псування, нестачу грошей і інших матеріальних цінностей відповідно до укладеного з Кассиром договором про повну матеріальну відповідальність.

  В обов'язки оператора мийного ділянки салону входитимуть:

  1. Виробляти роботи згідно із затвердженими на підприємстві технічним інструкціям.

  2. Якісно і ефективно обслуговувати автомашини клієнтів. Строго виконувати обсяг робіт, оплачених клієнтом. Не допускати, а в разі виникнення, негайно усувати недоліки, зазначені адміністратором або клієнтом.

  3. Виявляти ввічливість і увагу до клієнтів. Не допускати конфліктних ситуацій. У разі виникнення запрошувати Адміністратора мийки для усунення конфлікту.

  4. Забезпечувати чистоту і порядок приміщень автомийки.

  5. Інформувати Адміністратора про всі конфліктних ситуаціях.

  6. Дотримуватися правил техніки безпеки.

  7. Дотримуватися правил пожежної безпеки. При появі ознак виникнення пожежі, негайно вимикати всі електроприлади, терміново повідомити адміністратора і за його вказівкою вживати заходів щодо ліквідації пожежі. У виробничих приміщеннях забороняється куріння і використання відкритих джерел вогню.

  8. Після закінчення роботи оператор мийного ділянки дожжен:

  • відключити обладнання, прибрати шланги, обладнання та інвентар в місця їх зберігання;

  • провести прибирання мийного ділянки;

  • навести порядок на території, прилеглій до мийного ділянці.

  Оператор мийного ділянки несе відповідальність за:

  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків;

  2. правопорушення, вчинені в процесі своєї діяльності;

  3. За завдання матеріальної шкоди;

  4. обладнання та майно, що перебуває на мийному ділянці;

  5. невиконання наказів, розпоряджень індивідуального підприємця або адміністратора мийки;

  6. порушень Правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки і техніки безпеки, встановлених на автомийці;

  7. Незбереженість або псування цінностей, що знаходяться на автомийці, якщо це сталося з вини Оператора мийної установки.

  2.8. юридичний план

  Індивідуальний підприємець - фізична особа, зареєстровані в установленому порядку і здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи.

  Дана форма підприємництва в умовах діючої системи російського законодавства в багатьох аспектах є найбільш ефективною формою ведення малого бізнесу, що дозволяє усвідомити основи підприємництва в цілому.

  Статус індивідуального підприємця має наступні переваги в порівнянні з реєстрацією власного підприємства:

  • спрощеність процесів створення та ліквідації бізнесу;

  • вільне використання власної виручки;

  • не сплачується податок на майно, що використовується у підприємницькій діяльності;

  • спрощений порядок ведення обліку результатів господарської діяльності та надання зовнішньої звітності;

  • спрощений порядок прийняття рішень.

  Основні недоліки:

  • відповідає за зобов'язаннями своїм майном;

  • не може отримувати деякі ліцензії (наприклад на роздрібну торгівлю алкоголем);

  • згідно з усталеною практикою, деякі великі (і не дуже) компанії відмовляються працювати з індивідуальними підприємцями;

  • не підходить для спільного ведення бізнесу.

  Проведемо розрахунок грошових і часових витрат на реєстрацію в якості індивідуального підприємця:

  Таблиця 17. Розрахунок витрат на реєстрацію.

  Найменування

  Ціна, руб.

  Нотаріальні послуги: засвідчення підпису

  300

  Державне мито

  400

  печатка

  480

  Разом:

  1180

  Автомийний комплекс, зареєстрований як ІП «Люкс», може почати обслуговування клієнтів на абсолютно законних підставах за 1 180 рублів.

  2.9. Фінансовий план

  Фінансовий план допоможе нам визначити, як багато потрібно готівки, щоб почати і зберегти прибутковий бізнес. Ми також оцінимо який прибуток зможемо отримати. Складання фінансових прогнозів прибутку, потоку готівки і фінансового становища змусить детально обміркувати фінансові операції, які ми плануємо здійснити. В ході цього процесу ясно виявиться будь-яке протиріччя, розбіжність або нереалістичне припущення. Інформація, яка потрібна, щоб об'єднати фінансові прогнози, в більшій своїй частині вже зібрана в попередніх розділах.

  Визначимо сумарні витрати:

  Найбільш важливою і використовуваної для цілей планування і контролю є класифікація витрат за типом "поведінки" витрат в залежності від зміни обсягу виробництва або від рівня ділової активності компанії. Зростання або зниження обсягу виробництва викликає відповідне зростання або зниження рівня певних витрат. При цьому інші витрати залишаються незмінними.

  Змінними називаються витрати, які варіюються зі зміною обсягів діяльності. До змінних витрат нашого комплексу віднесемо: витратні матеріали, комунальні платежі і експлуатаційні витрати.

  Постійні витрати - це витрати, відносно стабільні (змінюються незначно) при коливаннях обсягів послуг.

  Для вирішення принципових завдань - скільки потрібно продавати і за якою ціною, щоб даний продукт приносив прибуток - необхідно порахувати, у що нам обходиться миття одного автомобіля, тобто порахувати її собівартість.

  Визначимо ціну за одиницю наданих послуг.

  Таблиця 18. Початкові витрати автомийки «Люкс».

  Найменування

  Кількість, шт.

  Вартість, руб.

  1

  Плата за ліцензії та дозволи

  3 000

  2

  Купівля приміщень

  135 (м 2)

  3 400 000

  3

  устаткування

  327 700

  4

  Інвентар

  3 723

  5

  Миючі засоби / хімікати

  19 585

  Разом:

  3 772 008

  Таблиця 19. Обсяг наданих послуг (кількість автомобілів).

  найменування послуги

  Авто за 1 місяць, од.

  Авто за 1 квартал, од.

  Авто за 1 рік, од.

  Авто за 2 год, од.

  Авто за 3 рік, од.

  мийка кузова

  1 250

  3 750

  15 000

  15 000

  15 000

  миття двигуна

  75

  225

  900

  900

  900

  Сухе прибирання салону

  150

  450

  1 800

  1 800

  1 800

  Хімчистка салону

  120

  360

  1 440

  1 440

  1 440

  полірування кузова

  100

  300

  1 200

  1 200

  1 200

  Разом

  1 695

  5 085

  20 340

  20 340

  20 340

  Відрахування на соціальні потреби: отч = ЗП (заробітна плата) * 0,26

  Отч = 2 352 000 * 0,26 = 611 520 (крб.)

  Розрахунок орендної плати проводиться за такою формулою (Табл. 20):

  Ап = Бс * Кі * Кз * Кд, де

   1. Ап - річна орендна плата за землю.

   2. Бс - базова ставка орендної плати за 1 кв. м в рік.

   3. Кі - коефіцієнт зручності використання земельної ділянки.

   4. Кз - коефіцієнт зони розташування.

   5. Кд - коефіцієнт діяльності підприємств, установ, організацій, що враховується при здачі земельних ділянок в оренду.

  Таблиця 20. Розрахунок річної орендної плати

  S, м 2

  Бс, руб. за м 2 в рік

  кд

  Кі

  Кз

  Ап, руб. на рік

  135

  350,75

  1

  0,8

  0,8

  30 304,8

  Річні витрати складають 3 505 845 рублів. Розрахунки наведені в таблиці 21.

  Таблиця 21. Розрахунок витрат.

  Найменування витрат

  Витрати за 1 рік, руб.

  Витрати за 2 год, руб.

  Витрати за 3 рік, руб.

  Комунальні платежі

  128 319,0

  128 319,0

  128 319,0

  Експлуатаційні витрати

  60 000,0

  60 000,0

  60 000,0

  Витрати на амортизацію

  161 198,0

  161 198,0

  161 198,0

  Витратні матеріали

  23 308,0

  23 308,0

  23 308,0

  Заробітня плата

  2 352 000,0

  2 352 000,0

  2 352 000,0

  Орендна плата

  30 304,8

  30 304,8

  30 304,8

  Витрати на рекламу

  139 200,0

  139 200,0

  139 200,0

  Відрахування на соц. потреби

  611 520,0

  611 520,0

  611 520,0

  Разом:

  3 505 850,0

  3 505 850,0

  3 505 850,0

  Знаючи обсяг і визначившись з ціною, сплануємо суму доходу від реалізації:

  Таблиця 22.Розрахунок прибутку від надання послуг (обсяг * ціна).

  найменування послуги

  Дохід за 1 місяць, руб.

  Дохід за 1 квартал, руб.

  Дохід за 1 рік, руб.

  Дохід за 2 год, руб.

  Дохід за 3 рік, руб.

  мийка кузова

  250 000

  750 000

  3 000 000

  3 000 000

  3 000 000

  миття двигуна

  11 250

  337 50

  135000

  135000

  : 135 000

  Сухе прибирання салону

  22 500

  67 500

  270 000

  2 70 000

  270 000

  Хімчистка салону

  240 000

  720 000

  2 880 000

  2 880 000

  2 880 000

  полірування кузова

  300 000

  900 000

  3 600 000

  3 600 000

  3 600 000

  Разом

  823 750

  2 471 250

  9 885 000

  9 885 000

  9 885 000

  Прибуток = Виручка - Поточні витрати;

  Прибуток за рік = 9 885 000 - 3 505 850 = 6 379 150 (руб.);

  ЕНВД (ІП) = 15% від прибутку;

  ЕНВД (ІП) за рік = Прибуток * 0,15 = 956 872,5;

  Чистий прибуток = Прибуток - ЕНВД;

  Чистий прибуток за рік = 6 379 150 - 956 872,5 = 5 422 277,5 (грн.).

  Визначимо суму, яку отримає інвестор після 3 років роботи:

  Частка інвестора - 35% від чистого прибутку.

  1 рік: 5 422 277,5 * 0,35 = 1 897 797,1 (руб.)

  2 рік: 5 422 277,5 * 0,35 = 1 897 797,1 (руб.)

  3 рік: 5 422 277,5 * 0,35 = 1 897 797,1 (руб.)

  Отже, після 3 років роботи, інвестор отримає 5 693 391,3 рублів.

  Розрахуємо чистий прибуток фірми після розрахунку з інвестором.

  1 рік: 5 422 277,5 - 1 897 797,1 = 3 524 480,4 (руб.)

  2 рік: 5 422 277,5 - 1 897 797,1 = 3 524 480,4 (руб.)

  3 рік: 5 422 277,5 - 1 897 797,1 = 3 524 480,4 (руб.)

  Отже, після 3 років роботи, чистий прибуток фірми складе 10 573 441,2 рублів.

  Визначимо термін окупності нашого проекту. Термін окупності - це термін, який знадобиться для відшкодування суми початкових інвестицій. Як видно зі звіту про рух грошових коштів, при благополучному збігу обставин, вкладені кошти будуть повернуті вже до 8 місяця роботи нашого комплексу.

  Визначення терміну окупності вкладених:

  Рентабельність продажів є індикатором цінової політики фірми і її здатності контролювати витрати.

  Аналізуючи рентабельність капіталу і термін окупності, можна зробити висновок про те, що наше підприємство може починати свою діяльність.

  висновок

  Сучасна економічна ситуація диктує підприємствам новий підхід до внутрішньофірмового планування. Вони змушені шукати такі форми і моделі планування, які забезпечували б максимальну ефективність прийнятих рішень. Оптимальним варіантом досягнення таких рішень є нова прогресивна форма бізнес-план.

  Цілю даної роботи, було визначення напрямків і можливостей розвитку підприємства на основі бізнес - планування.

  Розробити рекомендації щодо оптимізації діяльності підприємства на основі отриманих результатів. Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні завдання:

   • вивчені теоретичні основи бізнес - планування;

   • розроблений бізнес - план підприємства ІП «Люкс» з випуску нового продукту;

   • проведена оцінка ефективності бізнес-плану ІП «Люкс» і розглянуті показники бізнес-плану з точки зору можливостей розвитку підприємства.

  У першому розділі даного дослідження були вивчені: сутність та роль бізнес - плану, структура і послідовність розробки бізнес - плану, організація процесу бізнес планування.

  Короткий висновок з першого розділу можна зробити наступний.

  Бізнес - план - це критична стартова точка і базис всієї планової і виконавської діяльності підприємства. Бізнес-план являє собою короткий, точний і зрозумілий опис передбачуваного бізнесу. Такий план дозволяє вибрати з великої кількості різних ситуацій найбільш перспективні і визначити засоби їх досягнення. Основною метою бізнес - планування є залучення потенційних партнерів до бізнесу, залучення інвесторів і спонсорів до передбачуваного напряму діяльності фірми.

  До основних причин складання фірмою бізнес-плану відносяться такі, як: ознайомлення потенційних партнерів з задумами підприємця; необхідність знання інвесторами і кредиторами об'єктивної оцінки ділової пропозиції; цифрове обгрунтування ефективності бізнес - ідеї. Основне питання складання бізнес - плану полягає в тому, щоб довести доцільність і економічну ефективність інноваційного проекту, для виконання нею свого роботодавця намагається залучити додаткові кошти. Бізнес - план допомагає координувати діяльність партнерських фірм, організовувати спільне планування розвитку ряду організацій, пов'язаних кооперацією і виготовленням одного або декількох взаємодоповнюючих продуктів.

  Таким чином, розглянувши цілі і сутність планування, а також різні аспекти практики складання бізнес-планів, можна зробити висновок, що бізнес-план є невід'ємною частиною внутрішньофірмового планування, одним з найважливіших документів, що розробляються на підприємстві.

  У другому розділі даного дослідження подано коротку характеристику підприємства ІП «Люкс. А так же проведений аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища і складений організаційний план, виробничий план та план маркетингової діяльності.

  Об'єктом дослідження виступає організація ВП «Люкс». Основна діяльність ІП «Люкс» полягає в наданні послуг з миття автомобілів.

  Бізнес-план розроблений з урахуванням можливої ​​якнайшвидшої реалізації.

  Оцінка планованих показників проведена в перспективі на найближчі три роки реалізації проекту.

  Для реалізації проекту планується задіяти власні та інвестиційні кошти.

  Для того щоб підприємство почало свою роботу потрібно 3 772 008 рубля.

  Ці кошти підприємство розраховує отримати за рахунок інвестицій. З поверненням щороку 15% від прибутку протягом 3 років.

  Для організації виробництва, покупки і монтажу устаткування буде потрібно час - два місяці.

  Розрахунки показали, що підприємство буде дуже рентабельним і інвесторам вигідно інвестувати свої кошти в цей бізнес.

  Час роботи: цілодобово.

  Статутний капітал 3 772 008 руб.

  Інвестиційні вкладення: 3 000 000 руб. (35% від річного прибутку)

  Рентабельність продажів: 57%

  Термін окупності: 12,8 місяця.

  Річна виручка: 9 885 000 руб.

  Витрати 3 505 845 руб.

  Річний прибуток 6 379 150 руб.

  Податок на прибуток: ЕНВД, ставка 15%

  Річний прибуток інвестора 1 897 797,1 руб.

  Інвестор отримає за 3 роки: 5 422 277,5 руб.

  Річний чистий прибуток: 3 683 028,54 руб.

  За 3 роки роботи, чистий прибуток фірми складе 10 573 441,2 рублів.

  Отримані результати дозволяють зробити висновок, що відкриття ІП «Люкс» доцільно, так як доходів вистачає на покриття витрат, виплату кредиту, отримання прибутку і подальший розвиток виробництва.

  Список використаної літератури

  1. Економіка підприємства (фірми): Підручник / О.І. Волков, О.В. Девяткин. - М .: ИНФРА-М, 2010. - 601С.

  2. Постанова Уряду Російської Федерації від 16 липня 2009 р № 582 «Про основні засади визначення орендної плати при оренді земельних ділянок»

  3. Дітхельм Г. Управління проектами: в 2 т .: [пер. з нім.] / Г. Дітхельм. - СПб: Изд. Будинок «Бізнес-преса», 2009.

  4. Бізнес-план інвестиційного проекту. Підручник. / Под ред. Попова В.М. - М .: Фінанси і статистика, 2010. - 432 с.

  5. Бізнес-планування: Повне керівництво / Колін Барроу, Пол Барроу, Роберт Браун. - М .: ФАИР - ПРЕС, 2011. - 400 с.

  6. Бізнес планування. Підручник / За ред. В.М. Попова і С.І.Ляпунова. - М .: Фінанси і статистика, 2009. - 672 с.

  7. Буров В. П., Ломакін А. Л., Морошкин В. А. Бізнес-план фірми. Теорія і практика .: навч. допомога. - М .: ИНФРА-М, 2011. - с. 192.

  8. Бухалков М.І. Внутріфірмове планування: Підручник. - М .: ИНФРА-М, 2009. - с. 392.

  9. Владимирова Л.В. Прогнозування та планування в умовах ринку. Уч. посібник для вузів. - М: Изд-во «Данилов і К», 2009. - 350 с.

  10. Горемикін В.А., Богомолов А.Ю. Бізнес-план: методика розробки 25 реальних зразків бізнес-плану. - М .: "Ось - 89", 2010. - 864 с.  Головна сторінка


      Головна сторінка  Основи бізнес планування на прикладі бізнес-плану автомийки Люкс

  Скачати 195.75 Kb.