Дата конвертації06.04.2018
Розмір19.43 Kb.
Типконтрольна робота

Скачати 19.43 Kb.

Основні фонди

Контрольна робота по курсу "Економіка машинобудування"

(Економіка галузі).

Тема 1. Основні фонди

завдання 1

У цеху машинобудівного заводу встановлено 100 верстатів. Режим роботи цеху двозмінний. Тривалість зміни 8 годин. Річний обсяг випуску продукції 280 тис. Виробів, виробнича потужність цеху 310 тис. Виробів. В першу зміну працюють всі верстати, у другу - 50% верстатного парку, кількість робочих днів у році 260. Час фактичної роботи одного верстата в рік - 4000 годин.

визначити:

а) коефіцієнт змінності роботи верстатів;

б) коефіцієнт екстенсивного використання обладнання;

в) коефіцієнт інтенсивного використання обладнання;

г) коефіцієнт інтегрального використання устаткування.

показник

номер варіанта

9

Кількість верстатів, шт.

104

Річний обсяг випуску продукції, тис.

286

Виробнича потужність цеху, тис.

316

Кількість робочих днів у році

262

Час фактичної роботи одного верстата в год.ч.

4020

рішення:

1) коефіцієнт змінності роботи верстатів:

До см = (100% + 50%) / к-ть змін = (1 + 0,5) / 2 = 0,75

2) коефіцієнт екстенсивного використання:

До пфв = Т ф / Т п = 4020/4192 = 0,959

Т ф = 4020 годин - фактичний фонд робочого часу обладнання (час фактичної роботи одного верстата) на рік;

Т п = 262 * 8 * 2 = 4192 годин - плановий фонд робочого часу обладнання (час планової роботи одного верстата) на рік;

3) коефіцієнт інтенсивного використання:

Інтенсивна завантаження обладнання - це випуск продукції за одиницю часу в середньому на одну машину (1 машино-годину). Показником інтенсивності роботи устаткування є коефіцієнт інтенсивного його завантаження:

До з = ЧВ ф / ЧВ пл = 54/58 = 0,931

Планова вироблення обладнання за 1 машино-годину:

ЧВ пл = 316000/4192 = 75,382 ~ 75 вид.

Фактична вироблення обладнання за 1 машино-годину:

ЧВ ф = 286000/4020 = 71,144 ~ 71 вид.

3) коефіцієнт інтегрального використання устаткування

Узагальнюючий показник; комплексно характеризує використання обладнання, - коефіцієнт інтегрального навантаження - являє собою добуток коефіцієнтів екстенсивного і інтенсивного завантаження обладнання:

KI = До пфв * До з = 0,959 * 0,931 = 0,8928 ~ 0,9

Висновок: Показники, що характеризують використання чисельності обладнання, часу роботи і потужності використовуються для аналізу роботи обладнання, тобто виходячи з динаміки даних коефіцієнтів, можна зробити висновок про виконання або невиконання плану, а також дозволяють аналізувати причини їх зміни. Виходячи з виконаних розрахунків, можна зробити висновок, що недовиконання планового завдання становить ~ 10%

завдання 2

Визначте середньорічну вартість основних виробничих фондів (ОПФ) будь-яким методом, вартість ОПФ на кінець року, приріст ОПФ, а також коефіцієнти оновлення, вибуття і приросту ОПФ. Вихідні дані наведені в таблиці.

варіанту

Вартість ОПФ на початок року, тис.

Протягом року введено ОПФ на

Протягом року вибуло ОПФ на вартість

9

142

з 1 квітня - 50 тис.

з 1 липня - 46 тис. руб.

Рішення:

1) Середньорічна вартість ОПФ:

місяці

ОПФ на початок року

зміни

січень

142000

0

142000

лютий

142000

0

142000

Березень

142000

0

142000

квітень

142000

+50000

192000

травень

142000

0

192000

червень

142000

0

192000

Липень

142000

-46000

146000

Серпень

142000

0

146000

вересень

142000

0

146000

жовтень

142000

0

146000

листопад

142000

0

146000

грудень

142000

0

146000

всього:

1878000

Середньорічна вартість ОПФ

156500

ОПФ сг = 156,5 тис.руб.

2) Вартість ОПФ на кінець року:

ОПФ кг = 142 + 50-46 = 146 тис.руб.

3) Приріст ОПФ

ОПФ пр = ОПФ кг -ОПФ нг = 146-142 = 4 тис.руб.

4) Коефіцієнт оновлення характеризує частку нових основних засобів у загальній їх вартості на кінець року:

До обн = Вартість які поступили основних засобів / Вартість основних засобів на кінець періоду = 50 / (142 + 50-46) = 0,3425 ~ 0,3

5) Коефіцієнт вибуття

До в = Вартість вибулих основних засобів / Вартість основних засобів на початок періоду = 46/142 = 0,3239 ~ 0,3

6) Коефіцієнт приросту

До пр = Сума приросту основних засобів / Вартість їх на початок періоду = 4/142 = 0,0282 ~ 0,03

7) Термін оновлення основних засобів

Т обн = Вартість ОПФ на початок періоду / Вартість які поступили ОПФ = 142/50 = 2,84 ~ 3 роки

Висновок: Аналіз зазвичай починається з вивчення обсягу основних засобів, їх динаміки і структури. Велике значення тут має аналіз руху і технічного стану основних засобів, який проводиться за даними бухгалтерської звітності (форма №5). Для цього розраховуються знайдені показники за минулими роками і звітним роком. Зіставляючи дані, перевіряють виконання плану по впровадженню нової техніки, введення в дію нових об'єктів, ремонту основних засобів. Визначається частка прогресивного обладнання в його загальній кількості і т.д. Виходячи з отриманих даних, можна зробити висновок що приріст ОПФ за рік склав ~ 2,8%

завдання 3

Визначте річний ефективний фонд часу роботи одиниці обладнання віком, відповідний варіанту. Вихідні дані наведені в таблиці.

№ варіанту

Вік обладнання, років

Кількість робочих днів у році

Кількість змін роботи обладнання

Коефіцієнт простою обладнання,%

9

9

272

1

10

Ефективний фонд часу обладнання = К д * До см * 8- (К д * До см * 8) * 10/100 = 272 * 1 * 8-0,1 * 272 * 1 * 8 = 1958,4 годин

Висновок: ефективний фонд часу роботи одиниці обладнання віком 9 років становить 90% від загального фонду часу роботи обладнання.


завдання 4

Визначте норму амортизації (%) і суму амортизаційних відрахувань (руб.) На кінець терміну служби обладнання двома методами, якщо амортизаційні відрахування здійснюються пропорційним і прискореним методами. Вихідні дані наведені в таблиці.

№ варіанту

Первісна вартість

ліквідаційна вартість

Термін служби обладнання, років

9

30

15

7

рішення:

Н а = 30/7 = 4,3 руб - річна норма амортизації

Н a = 4,3 / 30 * 100 = 14,3% - річна норма амортизації

Нарахування амортизації за лінійним методом

період

Річна сума зносу, руб.

Накопичена амортизація, руб.

Залишкова вартість, руб.

Кінець першого року

4,29

4,29

25,71

Кінець другого року

4,29

8,58

21,42

Кінець третього року

4,29

12,87

2,13

Кінець четвертого року

4,29

17,16

0

Кінець п'ятого року

4,29

21,45

0

Кінець шостого року

4,29

25,74

0

Кінець сьомого року

4,29

30

0

Передбачувана ліквідаційна вартість не береться до уваги при розрахунку зносу по роках, крім останнього року.В останній рік сума амортизації обчислюється відніманням з залишкової вартості на початок періоду минулого року ліквідаційної вартості.

Нарахування амортизації по прискореному методу

період

Річна сума зносу, руб.

Накопичена амортизація, руб.

Залишкова вартість, руб.

Кінець першого року

8,58

8,58

6,42

Кінець другого року

8,58

17,16

0

Кінець третього року

8,58

25,74

0

Кінець четвертого року

8,58

30

0


Таким чином, застосовуючи прискорений метод організація отримує суму амортизації для відтворення основних фондів вдвічі швидше, ніж за лінійним методом. При цьому на суму собівартості продукції лягає велике навантаження по сумі амортизації. Сучасні організації частіше застосовують лінійний метод через простоту обчислень.

Найбільш прогресивним вважається четвертий метод амортизації - спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт) - виходячи з натурального показника обсягу продукції (робіт) у звітному періоді і співвідношення первинної вартості об'єкта основних засобів і передбачуваного обсягу продукції (робіт) за весь строк корисного використання об'єкта основних коштів.


Тема 2. Оборотні кошти

завдання 1

Підприємство випускає продукцію з металу, витрата якого і результати роботи наведені в таблиці.

визначити:

а) коефіцієнт використання металу (%);

б) рівень відходів металу (%)

в) металоємність (кг. / руб.)

№ варіанту

Кількість продукції, що випускається, шт.

Чиста вага одиниці виробу, кг

Загальний витрата металу, кг

Вартість готової продукції, руб.

300

300

0,6

220

250

рішення:

1) загальна вага виробів = 300 * 0,6 = 180 кг.

2) 220/180 = 1,22 кг - витрата металу на 1 кг виробів

3) 220-180 = 40 кг - обсяг відходів металу

4) 40/220 * 100 = 18,18% - рівень відходів металу

5) 1-0,1818 = 0,82 або 82% - коефіцієнт використання металу

6) 220/300 = 0,73 кг. металу йде на виробництво одного виробу

7) 0,73 / 250 * 1000 = 300 гр. / Руб. - металоємність


завдання 2

Визначте оборотність оборотних коштів, тобто кількість обертів і тривалість одного обороту. Вихідні дані наведені в таблиці:

№ варіанту

Вартість реалізованої продукції, млн.руб.

Валовий прибуток, млн.руб.

Середній залишок оборотних коштів, млн.руб.

9

62

20

12

1) До об = ВП / (СРП + Ост) = 20 / (62 + 12) = 0,27 - коефіцієнт оборотності оборотних коштів.

2) Т про = 360 * 0,27 = 97,2 днів - тривалість одного обороту

3) Про к = 360 / 97,2 = 3,7 раз - кількість оборотів протягом року


завдання 3

Визначте норматив по виробничим запасам в натуральному вираженні (т) і вартісному вираженні (руб.). Вихідні дані наведені в таблиці, страховий запас приймається в розмірі 50% від поточного запасу:

№ варіанту

Річна потреба в металі, тис.т.

вартість

1 т. Металу, тис.руб.

Поточний запас, дні

Запас на підготовку матеріалу до виробництва, дні

9

2,6

0,6

20

2

Рішення:

Середньодобова витрата, т: 26000/360 = 72,2 т.

Поточний запас = 20 * 72,2 = 1444 т.

Запас на підготовку матеріалу до виробництва = 2 * 72,2 = 144,4 т.

Страховий запас = 0,5 * 20 * 72,2 = 722 т

Норматив по виробничим запасам в натуральному вираженні:

1444 + 144,4 + 722 = 2310,4 т

Норматив по виробничим запасам в грошовому вираженні:

2310,4 * 0,6 = 1386,24 тис.руб.


АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

варіант 3

1. За даними "Звіту про прибутки і збитки" проаналізувати з позицій зовнішнього користувача зміна собівартості продукції і показника витрат на карбованець реалізованої продукції (РП).

показники

попередній рік

Звітній рік

відхилення

У% до попереднього року

Тис. руб.

в% від виробленого

Тис. руб.

в% від виробленого

Тис. руб.

в% від виробленого

Виробнича собівартість РП

1630

77,77

1950

70,65

320

16,41

19,63

Управлінські витрати

346

16,51

600

21,74

254

42,33

73,41

Комерційні витрати

120

5,73

210

7,61

90

42,86

75

Разом собівартість РП

2096

100

2760

100

664

X

31,68

Обсяг РП у відпускних цінах

2604

X

3235

X

631

X

24,23

Витрати на рубль РП, коп

0,81

X

0,85

X

0,05

X

5,99

Висновок: Загальна собівартість продукції в звітному періоді зросла на 32%, що не дивлячись на збільшення обсягу РП на 24% збільшило витрати на карбованець на 6%.

Проаналізуємо такі показники, як прибуток, рентабельність діяльності і рентабельність продажів і порівняємо показники звітного і попереднього років:

П 1 = 2604-2096 = 508 тис.руб

П 2 = 3235-2760 = 475 тис.руб

Зменшення прибутку в звітному році в порівнянні з попереднім роком на 33 тисячі рублів.

рентабельність діяльності

R д1 = 508/2096 * 100 = 24%

R д1 = 475/2096 * 100 = 17%

Зменшення рентабельності діяльності звітного року в порівнянні з попереднім роком на 7%

Рентабельність продажів

R п1 = 508/2604 * 100 = 19,5%

R п2 = 475 / 3235-100 = 14,7%

Зменшення рентабельності продажів звітного року в порівнянні з попереднім роком на 4,8%.

Аналізуючи дані показники, можна зробити висновок, що погіршення показників - негативні наслідки збільшення управлінських і комерційних витрат, відповідно, на 42 і 43%, а також виробничої собівартості на 16%. Таким чином, рівень рентабельності знизився в основному через зростання собівартості продукції.