Дата конвертації01.06.2017
Розмір46.57 Kb.
Типконтрольна робота

Скачати 46.57 Kb.

Основні фонди

17

Московський державний технічний університет ім. Н.е. Баумана

Калузький філія

Кафедра Економіки і організації виробництва

Контрольна робота

по курсу

Економіка підприємства

Основні фонди

Калуга 2007

Мета роботи

Закріплення теоретичних знань, отриманих студентами та набуття певних навичок розрахунку групи економічних показників, які використовуються в господарській практиці підприємств.

завдання

По умовному механічному цеху потрібно визначити:

вартість основних фондів по групах;

виробничу потужність цеху, виявити «вузьке місце»;

нормативи оборотних коштів;

чисельність основних виробничих робітників-відрядників;

фонд основної заробітної плати виробничих робітників;

цехову собівартість одиниці продукції.

Річна програма випуску, тис.шт.

ИЗДЕЛИЕ А

Технологічний процес і норми часу за операціями із зазначенням розряду робіт хв.

розміри заготовки

мм

матеріал

Коефіцієнт використання металу

фрезерування

4 розр.

свердління

3 розр.

розточування

4 розр.

шліфування

4 розр.

Токарська

3 розр.

195

20х35х50

сталь

0,6

1,2

2,1

1,5

1,3

2,4

1. Розрахунок вартості основних виробничих фондів і суми річних амортизаційних відрахувань

Основні фонди підприємства - це частина виробничих фондів, які багаторазово беруть участь у виробничих процесах, поступово зношуються і переносять свою вартість на собівартість продукції в процесі амортизації. Кількість верстатів, необхідне для обробки планованого кількості деталей, визначається за формулою:

, де

- норма часу на i-ту операцію технологічного процесу;

m - кількість операцій техпроцесу;

N рік - річна програма виготовлення деталей;

F еф. - річний ефективний фонд часу роботи одиниці обладнання, визначається за формулою:

F еф. = S? q? f? (1 б), де

S - кількість робочих днів у році;

q - змінність роботи цеху;

f - середня тривалість зміни;

б - коефіцієнт, що враховує планові простої обладнання.

F еф. = 3760 годин.

Таблиця 1.

Розрахунок потреби в обладнанні

№№ пп

Найменування операцій

Норма часу на операцію

Річний обсяг виробництва

Трудомісткість річного обсягу виробництва

Кількість одиниць

обладнання

1

фрезерування

1,2

195000

3900

2

2

свердління

2,1

195000

6825

2

3

розточування

1,5

195000

4875

2

4

шліфування

1,3

195000

4225

2

5

Токарська

2,4

195000

7800

3

Разом

11

Вартість обладнання цеху визначається за формулою:

, де

Ц i - ціна i-го виду обладнання;

З i-кількість одиниць устаткування i-го виду.

Таблиця 2

Розрахунок вартості обладнання цеху

№№

пп

види обладнання

Ціна за одиницю

обладнання

даного виду

кількість

одиниць

обладнання

Загальна вартість

обладнання

1

Фрезерний верстат

239800

2

479600

2

Свердлильний верстат

186500

2

373000

3

розточувальний верстат

166950

2

333900

4

Шліфувальний верстат

151000

2

302000

5

Токарний верстат

181500

3

544500

РАЗОМ по групі «Робочі машини»

2033000

Вартість виробничого приміщення цеху визначається за формулою: S пр.пом = S уд. ? Q, де

S уд. - вартість 1м 2 виробничої площі (S уд.= 9400 руб. / М 2. );

Q - загальна виробнича площа.

Розміри виробничої площі визначаються виходячи з кількості одиниць встановленого обладнання і площі, займаної одиницею обладнання, включаючи основну та додаткову.

Таблиця 3

Розрахунок займаної площі

види обладнання

кількість

одиниць

обладнання

Площа, яку займає одиницею обладнання, м 2

Загальна

площа,

м 2

основна

доповнить.

1

Фрезерний верстат

2

3,7

8

23,4

2

Свердлильний верстат

2

1

4

10

3

розточувальний верстат

2

16,3

34

100,6

4

Шліфувальний верстат

2

4,8

10

29,6

5

Токарний верстат

3

7,6

16

70,8

РАЗОМ

234,4

S пр.пом = 220336 0 руб.

Вартість решти класифікаційних груп основних фондів визначається укрупнено, в процентному відношенні до вартості обладнання цеху (група «Робочі машини).

Таблиця 4

Вартість основних фондів цеху за класифікаційними групами

класифікаційні групи

вартість

будинки

2203360

робочі машини

2033000

Транспортні засоби

10%

203300

Виробничий інвентар

4%

81320

Інструменти

4%

81320

РАЗОМ:

4602300

Річна сума амортизаційних відрахувань повинна відповідати ступеню зносу основних фондів за рік і визначається відповідно до норми амортизації:

S ам = Н ам. / 100%? З, де

Н ам. - норма амортизації;

С - вартість групи основних фондів, на яку нараховується амортизація.

Таблиця 5

Розрахунок амортизаційних відрахувань

Види основних фондів

Кількість

вартість

норма

амортизації

нарахована

сума амортизації

1

Фрезерний верстат

2

479600

20

95920

2

Свердлильний верстат

2

373000

20

74600

3

розточувальний верстат

2

333900

20

66780

4

Шліфувальний верстат

2

302000

20

60400

5

Токарний верстат

3

544500

20

108900

6

будинки

1

2203360

2,5

55084

Разом

4236360

461684

2. Розрахунок виробничої потужності цеху

Потужність цеху визначається потужністю провідної групи обладнання. До провідної групи належить обладнання, на якому виконуються основні технологічні операції з виробництва профільної продукції цеху. У цьому випадку потужність групи однорідного обладнання визначається за формулою:

, де

F еф. - річний ефективний фонд часу роботи одиниці обладнання провідної групи;

С - кількість одиниць обладнання в групі;

- норма часу на i-ту операцію технологічного процесу;

до В.М. - коефіцієнт виконання норм (1,03)

Одночасно з розрахунком виробничої потужності окремих груп устаткування розраховується їх завантаження:

.

«Вузьким місцем» є обладнання, коефіцієнт завантаження якого більше 1.

Результати розрахунку представити в таблиці:

Таблиця 6

Розрахунок потужності і завантаження устаткування.

№ пп

види обладнання

кількість

одиниць обладнання

потужність обладнання

коефіцієнт завантаження

1

Фрезерний верстат

2

387280

0,503511671

2

Свердлильний верстат

2

221302

0,881148837

3

розточувальний верстат

2

309824

0,629389589

4

Шліфувальний верстат

2

357489

0,545471329

5

Токарний верстат

3

290460

0,671348895

3.Розрахунок нормативу оборотних коштів

Оборотні кошти підприємств - сума грошових коштів підприємства, вкладених в оборотні виробничі фонди і фонди обігу на підприємстві з метою забезпечення безперервного виробництва та реалізації продукції.

Норматив оборотних коштів підприємства - це їх мінімальна величина для забезпечення безперервного виробничого процесу. Розрахунок нормативу виконується відповідно до індивідуального завданням за такими групами оборотних коштів:

виробничі запаси;

незавершене виробництво;

готова продукція на складі.

Норматив виробничого запасу розраховується за формулою:

Н пр.зап. = З тек.ср. + З страх. + З техн, де

З тек .ср. - запас поточний середній;

З страх - запас страхової;

З техн - запас технологічний.

Поточні виробничі запаси створюються для забезпечення поточних потреб підприємства в матеріальних ресурсах в період часу між двома поставками.

Нормування поточного запасу здійснюється не за максимальну величину, а за середнім значенням, так як вартість всіх матеріальних ресурсів на складі в будь-який момент часу приблизно відповідає їх середнім значенням.

Запас поточний середній визначається за формулою:

, де

G з ут. - середньодобове споживання матеріалу (норма споживання),

Т пост. - інтервал між поставками i-го матеріалу пост. = 35 днів);

Ц i - ціна i-го матеріалу i = 35 руб / кг),

G добу. - середньодобове споживання матеріалу (норма споживання) розраховується за формулою:

G добу = (V заг.? P? N рік). / 360, де

V заг - обсяг заготівлі;

р - щільність матеріалу = 7800 кг / м 3).

V заг = 0,0000 35 м 3

G добу = 147,9 кг.

руб.

З тек .ср. = 90573, 4 руб.

Запас страховий створюється на випадок відхилення від встановленого інтервалу поставки і визначається за формулою:

3 страх. = G добу? Д Т? Ц i, де

Д Т - відхилення від встановленого інтервалу поставки.

3 страх. = 5175,6 руб.

Технологічний запас створюється за тими видами ресурсу, які вимагають виробничої підготовки (розконсервування, розмагнічування, сушка і т.д.), в механічних цехах не створюється (3 технол. = 0).

Таким чином, норматив виробничого запасу:

Н пр.зап. = 95749,1 руб.

Норматив незавершеного виробництва. Нормування незавершеного виробництва полягає у визначенні необхідних коштів для поточного фінансування процесу виробництва. Норматив розраховується за формулою:

Н НП = S ср.сут. ? Т пр.цікла? k н.з. , де

S c p. сут. - середньодобові витрати на виробництво продукції;

Т пр.цікла - тривалість виробничого циклу пр.цікла = 5 днів);

k н.з. - коефіцієнт наростання витрат у виробництві.

Визначаємо величину середньодобових витрат на виробництво продукції:

S c p. сут. =, Де

S м - вартість матеріалу заготовки (визначається за формулою

S м = V заг. с • Ц м, де V заг. - обсяг заготівлі, з - щільність матеріалу, Ц м - ціна матеріалу. );

k s м - питома вага вартості матеріалу в собівартості деталі.

Коефіцієнт наростання витрат у виробництві визначається за формулою:

.

S м = 9,56 руб,

S c p. сут. = 11501, 39 руб,

Н НП = 41692, 5 руб.

Норматив готової продукції розраховується за формулою:

H г.п. = S дет. ? n? T отгр. , де

S дет - собівартість деталі, визначається - S дет = S м: k s м;

n - кількість деталей, щодня здаються на склад (визначається в середньому, шляхом ділення річної програми випуску на кількість днів у році);

T отгр. - періодичність (інтервал) відвантаження готової продукції (T отгр. = 2 дня).

S дет = 2 1, 23 руб.,

n = 542 шт.

H г.п. = 23016, 93 руб.

4. Розрахунок чисельності робітників-відрядників

Чисельності робітників-відрядників здійснюється за формулою:

, де

t шт. i - норма часу на виконання i-й операції;

F еф.раб. - річний ефективний фонд часу одного робітника, визначається по формулі:

F еф.раб = S? f? (1-в), де

S - кількість робочих днів у році;

f - середня тривалість зміни;

в - коефіцієнт, що враховує планові втрати робочого часу

= 15%);

до В.М. - коефіцієнт виконання норм.

F еф.раб = 1700 годин.

Таблиця 7

Розрахунок чисельності робітників-відрядників

№№

пп

Найменування

операції

розряд

роботи

норма

часу на

операцію

трудомісткість

річного обсягу виробництва,

чисельність

робітників

відрядників

1

фрезерування

IV

0,02

3900

3

2

свердління

III

0,035

6825

4

3

розточування

V

0,025

4875

3

4

шліфування

V

0,022

4225

3

5

Токарська

III

0,04

7800

5

Разом

18

5.Розрахунок фонду основної заробітної плати виробничих робітників-відрядників цеху

Таблиця 8

Фонд основної заробітної плати

№№ пп

найменування операції

норма

часу на

операцію

Трудомісткість річного обсягу виробництва

годинна

тарифна

ставка

фонд

Основний

заробітної плати

1

фрезерування

0,02

3900

28

109200

2

свердління

0,035

6825

22

150150

3

розточування

0,025

4875

35

170625

4

шліфування

0,022

4225

35

147875

5

Токарська

0,04

7800

22

171600

Разом

749450

Фонд основної заробітної плати розраховується за формулою:

, де

З годину. j - годинна тарифна ставка j-oгo розряду роботи.

Розрахунок виконати в табличній формі:

6. Розрахунок цехової собівартості деталі

Розрахунок цехової собівартості деталі виконується по калькуляційних статтях витрат. Прямі витрати на деталь визначаються на підставі даних, отриманих в попередніх розділах роботи, а непрямі витрати розраховуються на весь обсяг виробництва через кошторису витрат і перерозподіляються в собівартості за допомогою коефіцієнтів (опосередковано).

Розрахунок вартості матеріалів

Розрахунок вартості матеріалів виконується за формулою:

S м = n м? Ц м, де

n м - норма витрати матеріалу;

Ц м - ціна матеріалу.

S м = 9, 56 руб.

Вартість зворотних відходів

Вартість відходів зворотних визначається за формулою:

S отх.возвр. = N м? (1-к м)? Ц відхо. , де

до м - коефіцієнт використання матеріалу;

Ц відхо - ціна реалізації відходів відхо = 1500 руб / т).

S отх.возвр. = -0, 164 руб.

Основна заробітна плата виробничих робітників

Основна заробітна плата виробничих робітників розраховується за формулою:, де

m - число операцій технологічного процесу.

3, 8 4 руб.

Витрати по утриманню та експлуатації обладнання.

Складається кошторис витрат з утримання та експлуатації устаткування цеху за рік. У складі РСО враховуються: амортизація обладнання, ремонт і техобслуговування обладнання, спожите обладнанням паливо і енергія, вартість допоміжних матеріалів і т.д.

Потім розраховується коефіцієнт К РСО як відношення суми витрат з утримання та експлуатації обладнання, згідно кошторису до основної зарплати виробничих робітників цеху за рік, помножена на 100%. Сума РСО, що включається в собівартість деталі визначається

S РСО = РСО. / 100)? З осн.

РСО = 1 + 1 2 660 0 руб.,

До РСО = 1 50, 3%.

S РСО = 5, 78 руб.

Цехові накладні витрати.

Складається кошторис цехових накладних витрат за рік, де враховуються: амортизація цехових будівель, їх ремонт та техобслуговування, опалення, освітлення тощо. Утримання будівель цеху, зарплата апарату управління цехом з усіма нарахуваннями, витрати з техніки безпеки та ін.

Потім розраховується коефіцієнт К ЦНР як відношення суми цехових накладних витрат за кошторисом до основної зарплати виробничих робітників цеху за рік, помножена на 100%. Сума ЦНР, що включається в собівартість деталі визначається

S ЦНР = ЦНР. / 100)? З осн.

ЦНР = 919884 руб.,

До ЦНР = 1 22, 7%

S ЦНР = 4, 72 руб.

Таблиця 9

Калькуляція цехової собівартості деталі.

№№ п / п

Найменування статей витрат

Сума, руб.

1.

Основні матеріали

9,56

2.

Куплені напівфабрикати і комплектуючі вироби

0

3.

Транспортні витрати (8% від п.1)

0,76

4.

Напівфабрикати власного виробництва

0

5.

відходи поворотні

-0,164

6.

Основна заробітна плата виробничих робітників

3,84

7.

Додаткова заробітна плата виробничих робітників

0,58

8.

Нарахування на заробітну плату

1,149

9.

Витрати по утриманню та експлуатації обладнання

5,78

10.

Цехові накладні витрати

4,72

Разом цехова собівартість

26,22

Таблиця 10

результати розрахунків

показники

Од.вим.

значення

1.

Кількість одиниць обладнання цеху

верстати

11

2.

Загальна вартість обладнання цеху

руб

2033000

3.

Вартість виробничого приміщення цеху

руб

2203360

4.

Загальна вартість основних виробничих фондів

руб

4602300

5.

Виробнича потужність цеху

шт.год

221302

6.

"Вузьке місце"

-

-

7.

Норматив виробничого запасу

руб

95749,1

8.

Норматив незавершеного виробництва

руб

41692,5

9.

Норматив готової продукції

руб

23016,9

10.

Загальна вартість оборотних коштів цеху

руб

160458,5

11.

Чисельність робітників-відрядників

чол

21

12.

Фонд заробітної платні

руб

749450

13.

Цехова собівартість деталі

руб

26,22

Додаток 1

Орієнтовні значення показників, які використовуються в розрахунках

показники

Од. вимір.

Зна-ня

Кількість робочих днів у році

дні

250

змінність роботи

см.

2

тривалість зміни

година.

8

Планові простої обладнання за рік

%

6

Планові втрати робочого часу за рік

%

15

Середній відсоток виконання норм

%

103

Інтервал поставки сировини

дні

30-40

Тривалість виробничого циклу

дні

4-7

періодичність відвантаження

дні

2-3

Ціна матеріалу (сталь)

руб. / кг

35

Щільність матеріалу (стали)

кг / м 3

7800

Ціна реалізації відходів

руб. / т

1500

Питома вага вартості матеріалу в собівартості деталі

%

45

Вартість 1м 2 виробничої площі цеху

руб. / м 2

9400

Додаткова заробітна плата произв. робочих

%

15

Нарахування на заробітну плату

%

26

Річна норма амортизації обладнання

%

20

Річна норма амортизації будівлі цеху

%

2.5

Додаток 2

Дані по обладнанню цеху

види обладнання

Ціна за одиницю обладнання даного виду, руб.

Площа, яку займає одиницею обладнання, м 2

основна

доповнить.

Фрезерний верстат

239800

3.7

8

Свердлильний верстат

186500

1,0

4

розточувальний верстат

166950

16,3

34

Шліфувальний верстат

151000

4,8

10

Токарний верстат

181500

7,6

16

додаток 3

Значення годинних тарифних ставок за розрядами робіт

операція

розряд роботи

Годинна тарифна ставка

фрезерування

IV

28

свердління

Ш

22

розточування

V

35

шліфування

V

35

Токарська

III

22

додаток 4

Витрати по механічному цеху (тис.руб.) за рік

1

Ремонт і техобслуговування обладнання

180

2

Технологічне паливо і енергія

450

3

Допоміжні матеріали

90

4

Опалення, освітлення цеху

98

5

Основна заробітна плата апарату управління цеху

580

6t "> Витрати з техніки безпеки

36

...........