• Простий виробничий потік
 • Ритм допоміжних ліній потоку
 • Ритм робочого місця або машини


 • Дата конвертації20.08.2017
  Розмір59.09 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 59.09 Kb.

  Основні питання організації виробництва на Кемеровському Молочному Комбінаті

  19

  Міністерство освіти Російської Федерації.

  Кемеровський Технологічний Інститут Харчової Промисловості.

  Кафедра: "Управління та економіка".

  Курсова робота по організації виробництва

  на тему:

  "Основні питання організації виробництва на Кемеровському Молочному Комбінаті".

  Виконав: ст. гр. ЕУ-63.

  Тактаев Дмитро.

  Перевірила: Карякіна І. І.

  Прийняли: Карякіна І.І.

  Грязнова Н.Л.

  Дикарев В.Н.

  Кемерово

  Зміст.

  Вступ . . . . . . . . . . . 3

  1 Техніко-економічна характеристика підприємства. . . 5

  2 Характеристика аналізованої потокової лінії і структури виробничого процесу. . . . . . . 9

  3 Розрахунок і аналіз виробничого потоку. . . . . 11

  4 Виробнича потужність і резерви її використання. . . 15

  5 Система планово-попереджувального ремонту. . . . . 17

  Висновок. . . . . . . . . . 20

  Список використаної літератури. . . . . . . 21

  Вступ.

  Молочна промисловість була провідною галуззю харчової промисловості Агропрома СРСР. За питомою вагою валової продукції вона займала третє місце після хлібопекарської та м'ясної галузей харчової промисловості.

  В даний час, незважаючи на кризу, молочна промисловість залишається однією з найважливіших серед переробних галузей.

  Тисячоліттями молоко і молочні продукти були постійною їжею людини, але промислове виробництво з його машинами і механізмами, безліччю робочих довго не втручалися в цю область - вже дуже делікатними продуктами були молоко і його похідні: вершки, сметана, сир, сир.

  У Росії товарне молочне господарство зародилося в кінці 18 століття, коли поміщицьких садибах були організовані сироварні з виготовленням для ринку не тільки сиру, але і топленого масла, сметани сиру.

  Перші міські молочні заводи, переробні на добу до 120 тонн молока, були побудовані в 1860-1864 роках. Перший завод згущеного молока був побудований в 1891 році поблизу м Оренбурга. У 20 столітті була створена молочно-консервна промисловість, освоєно промислове виробництво морозива, плавлених сирів.

  В даний час молочна промисловість Росії об'єднує понад 2230 підприємств, в тому числі понад 900 міськмолзавод близько 600 сироробних заводів, 592 маслозаводу, понад 100 заводів з виробництва сухого молока і ЗНМ.

  Середній обсяг переробки молока молочно-консервних комбінатів складає 100-150 т. В зміну. Молочноконсервний промисловість найбільш енергоємна і металомістка галузь, максимально схильна до високого ступеня механізації і автоматизації технологічних процесів і забезпечена високопродуктивним обладнанням для теплової та механічної обробки, згущення і сушіння молока.

  На другому місці за ступенем механізації і автоматизації технологічних процесів, продуктивності технологічного устаткування варто з незбираного галузь. Середній обсяг переробки молока заводів становить 80-100 т. В зміну.

  Виробництво масла здійснюється на спеціалізованих підприємствах, заводах і цехах. Середній обсяг переробки молока становить близько 50 т.

  Перехід економіки на ринкові відносини оголив недоліки існуючої економіки, а відсутність продуманої програми реформ породило безліч нових негативних явищ. В даний час центральне місце в економічній реформі належить створенню ринку сировини і продовольства, переробки молочної сировини і реалізації готової продукції.

  У найближчі роки намічається підйом сільськогосподарського виробництва, зростання переробки молока і випуск суцільномолочні продуктів для дієтичного харчування. У переробній промисловості велика увага приділяється безвідходної технології виробництва з повним і комплексним використанням сировини.

  Скорочення сировинних ресурсів викликало зниження обсягів виробництва молочних продуктів (в 1996 р в порівнянні 1995 г.). Так виробництво масла тваринного склало 89%, сиру жирного 90%, продукції з незбираного молока-93%

  Однак, як і в 1996-97 роках, підприємства молочної промисловості відчувають гостру нестачу в молочній сировині, необхідному для збільшення виробництва молочних продуктів.

  В даний час понад 70 найменувань обладнання, що експлуатується є застарілі зразки, і підлягають заміні або модернізації. Рівень випускається машинобудівними підприємствами технологічного обладнання продовжує залишатися низьким і значно відстає від аналогічного обладнання зарубіжних фірм. Промисловість не має вітчизняного обладнання за мембранною технологією.

  Виходячи з вище викладеного, можна сформулювати завдання, які стоять перед молочною промисловістю в даний час. Необхідна розробка індивідуальних планів структурної перебудови виробництва. Здійснення плану на основі лізингу, а також рахунок власних і залучених коштів дозволить створити унікальні виробничі потужності з вироблення молочних продуктів.

  Слід формувати принципово нові системи заготівель молока, створювати умови щодо залучення на переробку додаткових обсягів молочної сировини.

  Розширення ринків збуту продукції, що випускається, створення автомобільного транспорту з охолодженням - все це дозволить сформувати місцеві виробничі ринки молочної продукції.

  Активний процес становлення нової культури виробничих відносин, змін підходів в роботі з людьми, формування висококваліфікованої команди фахівців безсумнівно приведе до економічної стабілізації підприємств молочної промисловості.

  Для виходу з ситуації, що склалася є два шляхи. Один з них - державні заходи, пов'язані з вкладенням великих матеріальних і фінансових коштів в молочну промисловість і тваринництво в даний час не реально. Другий шлях найбільш реальний і доцільний. Він полягає в тому, що наука спільно з з промисловістю повинні визначити раціональні етапи підвищення ефективності функціонування підприємств. Роль науки у зв'язку з цим набуває особливого значення.

  У молочній промисловості пріоритетними напрямками наукових досліджень слід вважати:

  Створення ресурсозберігаючих технологій по замкнутому і закінченим циклом виробництва;

  Створення комбінованих продуктів цільового та лікувально-профілактичного призначення;

  Використання знежиреного молока, сколотин і молочної сироватки на виробництво продуктів харчування;

  Створення нових видів мікробіологічних препаратів;

  Розробка нових видів таропакувальних матеріалів і покриттів;

  Автоматизація та комп'ютеризація основних технологічних процесів виробництва молочних продуктів.

  У даній роботі буде детально розглянуто процес виробництва пастеризованого молока, на кемеровському молочної комбінаті, з метою виявлення резервів поточного виробництва, використання потужності. Як підсумок роботи повинні бути намічені заходи щодо реалізації виявлених резервів.

  Техніко-економічна характеристика підприємства.

  У червні 1967 року був пред'явлений до прийняття в експлуатацію переконструйований і частково добудований, з будівлі їдальні, міський молочний завод потужністю 120 тонн переробляється молока на добу. Але на повну потужність в даний час завод не працює, у зв'язку з економічною ситуацією в Кузбасі. На даний момент завод переробляє 34 тонни молока за зміну. Зростають роздрібні ціни на продукцію, в зв'язку з цим йде спад виробництва. У початку 1967 року, з початком монтажу технологічного устаткування начальником виробництва перевели Шевалдін Любов Василівну. Вона і почала комплектувати кадри фахівців. Колектив заводу освоїв і виробляв широкий асортимент молочної продукції: кефір чотирьох видів ( "Талленскій", "Фруктовий", знежирений і жирний), напій "Коломенський", ряжанку, варенец, кисле молоко, йогурти, молоко "Солодове", молоко "Іонітних". Випускалося до 100 тонн на добу молочної продукції.

  Початок роботи нового гормолзавода стало важливою віхою в розвитку молочної промисловості Кузбасу.

  У структуру КМК входять два гормолзавода в м Кемерово (ГМЗ № 1 спеціалізується на виробництві продукції з незбираного молока, сухих молочних продуктів, морозива, десертів і масла, на ГМЗ № 2 виробляються сири), 2 молокоприймальних заводу в с. Панфилово і с. Титово, здійснюють первинну приймання молока, і холодильник в м Ленінську-Кузнецькому для резервної продукції. Продукція, вироблена на комбінаті, оптом через торговий дім КМК (налічує понад 1,5 тисячі клієнтів) і в роздріб через МолПродТорг (має 24 спеціалізовані торгові точки).

  Схема 1 "Організаційна структура КМК".

  Кемеровський молочний комбінат - найбільше молокопереробне підприємство Кузбасу.

  Підприємство (Гормолзавод № 1) працює в 2 зміни, 600 змін за рік по виробленню продукції з незбираного молока.

  Схема 1 "Виробнича структура підприємства."

  Схема 2 "Структура управління".

  У період з 1996 р по 1998 рік відбулося скорочення штатів (на 01.01.96 - 721 осіб, на 01.01.97 - 450 осіб, на 01.01.98 - 375 осіб),

  Середньооблікова чисельність працівників комбінату за 1998 рік становила 349 чол, в тому числі:

  промислово-виробничий персонал -342 чол,

  непромислова група - 7 чол.

  До складу промислово-виробничого персоналу входять:

  Робочі - 224 чол, керівники - 52 чол, фахівці - 31 чол, охорона - 35 чол.

  Таблиця 1.1 "Плановий баланс робочого часу 1 робітника за рік"

  показники

  величина

  Календарний фонд робочого часу, дні

  365

  Вихідні

  104

  святкові

  6

  Номінальний фонд, дні

  255

  Неявки на роботу.Всього, дні

  45

  У тому числі чергову відпустку

  26

  Додаткова відпустка

  7

  Декретна відпустка

  1

  По хворобі

  3

  Виконання державних обов'язків

  1

  прогули

  1

  простої

  6

  Ефективний фонд, днів

  210

  Середня тривалість робочого дня, год.

  8

  Корисний фонд часу 1 робітника в рік, годину.

  1680

  Таблиця 1.2 "Виконання плану за основними техніко-економічними показниками"

  Показники.

  1996 р

  1997 р

  1998 р

  Продуктивність праці, т. / Рік

  48,9

  58,8

  Чисельність працівників, чол.

  721

  450

  349

  Фондовіддача, руб.

  0,57

  2

  Капіталоотдача

  0,2

  0,6

  Прибуток, тис. Руб.

  -71129

  858,4

  Обсяг переробки молока, т. / Зміну

  т. / рік

  26,7

  15988

  34

  20400

  В даний час йде реконструкція заводу. Проходить заміна зношеного технологічного обладнання на нове більшою потужністю. Намічається випуск дитячих молочних сумішей.

  На КМК як і в цілому по галузі обладнання старе, виробництво деяких продуктів здійснюється вручну. Але на КМК навіть в такій складній ситуації намагаються знайти вихід з ситуації, що склалася. Набувають нові механізовані лінії. Так, наприклад, в серпні 1998 р запущена лінія по виробництву морозива в брикетах. У вересні 1998 року на ГМЗ № 1 введена в експлуатацію італійська комплексна лінія FATA з виробництва поліетиленової пляшки і розливу продукції з незбираного молока. Ця лінія не має аналогів в регіоні. На ГМЗ № 2 встановлена ​​лінія хасі з пакування плавлених сирків.

  У зв'язку з введенням нового і ліквідацією старого обладнання коефіцієнт придатності обладнання в цілому по підприємству дорівнює 0,7.

  Частка активної частини основних засобів склала 37,5% від загальної частки майна. Знос основних засобів на початок 1998 р склала 40%, а на кінець 1998 р - 44,2%, що говорить про старіння основних фондів.

  У 1998 році завод в зміну переробляв 34 тонни молока, а на початку 1999 року вже по 40 тон в зміну. За рахунок збільшення сировини, що поставляється на 4412 тонн на рік (в 1998р. В порівнянні з 1997р.), Збільшився випуск продукції з незбираного молока, масла, морозива, сухого молока і сиру. Внаслідок цього відсоток використання існуючих виробничих потужностей збільшився на 45% в порівнянні з 1997 роком. У 1998 році відсоток використання виробничих потужностей склав 70%.

  Продуктивність праці в 1998 році зросла в порівнянні з 1997 р на 21,3 т / чол. і склала 53,3 т. / чол. (Продуктивність праці в 1997 - 32 т. / Чол)

  Віддаленість постачальників, підвищення тарифів за транспортні послуги вплинули на різке збільшення транспортних витрат (в 2,5 рази). Витрати на паливо, енергію, ресурси за рахунок підвищення тарифів зросли в 1,5 рази. З липня 1996 року по червень 1997 року через нестачу сировини було зупинено виробництво продукції на структурному підрозділі молочного комбінату - ГМЗ № 2. В результаті цього умовно-постійні витрати за змістом ГМЗ № 2 склали 1730 млн. Руб. Все це вплинуло на збільшення собівартості од. продукції.

  Молочна сировина на комбінат надходить для подальшої переробки з таких районів:

  Кемеровський район (віддаленість до 40 км) - 4 господарства.

  Топкінскій район (віддаленість до 60 км) - 3 господарства

  Юргінскій район (віддаленість до 120 км) - 6 господарств

  Яшкінскій район (віддаленість до 140 км) - 3 господарства

  Чебулінского район (віддаленість до 150 км) - 5 господарств

  Тужанський район (віддаленість до 350 км) - 4 господарства

  Крапівінского район (віддаленість до 100 км) - 4 господарства

  Іжморскій район (віддаленість до 160 км) - 4 господарства

  Беловский район (віддаленість до 170 км) - 3 господарства

  Промишленновскій (віддаленість до 120 км) -12 господарств.

  Концентрат біфідобактерій надходить з г.Новосибирска від фірми "Вектор Біольгам".

  Фруктові і ягідні добавки поставляються з Німеччини від DOEHLER і STEIREROBST.

  У 1998 р КМК працював з прибутком 858,4 тисячі рублів. У 1997 р були збитки в сумі 71129 тисячі рублів.

  Фондовіддача за 1997 р становив 2 руб. (У 1996 р - 0,57 руб.).

  Аналіз ділової активності (капіталоотдачі) дозволяє виявити, на скільки ефективно підприємство використовує свої кошти. За 1998 р капиталоотдача склала 0,6. Для порівняння, в 1997 році вона становила 0,2.

  В зміну підприємство випускає 34 т. Продукції. Продуктивність праці в 1998 р склала 58,8 т / рік, що майже на 10 т / рік більше, ніж в попередньому році. Зростання продуктивності праці пов'язаний з ростом обсягів переробляється продукції.

  Характеристика аналізованої потокової лінії і структура виробничого процесу.

  Таблиця 1 "Склад і характеристика обладнання потокової лінії".

  Найменування обладнання, його тип, марка

  Кількість од.

  Рік введення в експлуатацію

  Принцип дії (безперервне, періодичне)

  Характеристика обладнання за ступенем зносу

  Продуктивність в од. часу (т / зміну, т / добу, кг / год

  Технічна продуктивність

  Фактична продуктивність

  Ємність для молока РЗ - ОНБ

  3

  тисяча дев'ятсот вісімдесят-вісім

  періодичне

  0,6

  1000 л.

  700 л.

  Вакуум насос КВН-4

  1

  тисячу дев'ятсот дев'яносто три

  безперервне

  0,58

  До 20 м 3 / год.

  4 м 3 / ч.

  Пластинчаста охолоджувальна установка

  1

  тисяча дев'ятсот вісімдесят-вісім

  безперервне

  0,85

  1000-1500 л / ч.

  650 л. / Год.

  Зрівняльний бачок РЗ-оня

  1

  тисяча дев'ятсот вісімдесят-вісім

  періодичне

  0,8

  250 л.

  170

  Сепаратор-нормалізатор ОС2-Д-500

  3

  тисяча дев'ятсот вісімдесят-вісім

  безперервне

  0,85

  350 кг / год.

  300 кг. / Год.

  Пластинчаста пастеризаційно-охолоджувальна установка Т1-ОУК

  1

  тисяча дев'ятсот вісімдесят-вісім

  безперервне

  0,85

  1000-1500 л / ч.

  650 л. / Год.

  Короткий опис технологічного процесу, здійснюваного на лінії

  Сире незбиране молоко охолоджується до температури 4-6 0 С на пластинчато-охолоджувальній установці і подається в бак для молока. Звідки воно направляється на підігрів.

  Підігрів сирого молока перед його очищенням і нормалізацією здійснюється в рекуперативної секції пластинчастої пастеризаційно-охолоджувальної установки, куди молоко подається насосом з ємності. Потім молоко направляється на очищення і нормалізацію в сепаратор-нормалізатор і на гомогенізацію. Після чого молоко знову повертається в пастеризаційно -охладітельную установку в другу секцію рекуперації, де нагрівається шляхом теплообміну з гарячим пастеризованим молоком до 62-63 0 С, а потім надходить в секцію пастеризації, де його температура підвищується до 74-76 0 С в результаті теплообміну з гарячою водою. З секції пастеризації молоко направляється в видержіватель, який воно проходить за 15-20 секунд. Потім молоко охолоджується в секції рекуперації та охолодження. З пастеризаційно -охладітельной установки молоко подається в проміжну ємність, звідки направляється на розлив.

  Таблиця 2 "Склад і чисельність робітників на потокової лінії"

  робітничі професії

  Чисельність в зміну

  виконувана робота

  Система оплати праці

  тарифний розряд

  оператор лінії

  1

  Регулює параметри роботи лінії

  погодинна

  3

  Таблиця 3 "Характеристика роботи лінії за 1998 рік"

  показники

  значення

  1 випуск продукції:

  в натуральному вираженні, т.

  в грошовому вираженні, тис. руб.

  2 собівартість 1 т. Продукції (молоко пастеризоване) руб.

  1200

  4800

  3000

  Таблиця 4 "Структура виробничого процесу"

  Найменування виробничих операцій, що виконуються на аналізованої лінії

  Класифікація операцій

  За призначенням

  За способом виконання

  1 Охолодження до 4-6 0 С

  Основна

  машинна

  2 Подається в резервуар для молока

  Допоміжна переміщення

  машинна

  3 Подається в пастеризаційно охолоджувальну установку

  Допоміжна переміщення

  машинна

  4 Підігрів до 40 0 С

  Основна

  машинна

  5 Подається в сепаратор

  Допоміжна переміщення

  машинна

  6 Очищення

  Основна

  машинна

  7 Нормалізація

  Основна

  машинна

  8 Подається в гомогенізатор

  Допоміжна переміщення

  машинна

  9 Гомогенизация

  Основна

  машинна

  10 Подається в пастеризаційно охолоджувальну установку

  Допоміжна переміщення

  машинна

  11 Нагрівання до 62-63 0 С

  Основна

  машинна

  12 Подається на видержіватель

  Допоміжна переміщення

  машинна

  13 Витримка

  Основна

  машинна

  14 Подається на пастеризаційно охолоджувальну установку

  Допоміжна переміщення

  машинна

  15 Пастеризація

  Основна

  машинна

  16 Охолодження

  Основна

  машинна

  17 Подається в бак для пастеризованого молока

  Допоміжна переміщення

  машинна

  17 операцій - 100%

  Основні операції - 9 - 52,94% Машинні операції 17 - 100%

  Допоміжні операції 8 - 47,06% Машинно-ручні - 0%

  Переміщують - 8 - 47,06% Ручні - 0%

  Контрольні 0 - 0%

  Обслуговуючі 0 - 13,33%

  Розрахунок і аналіз виробничого потоку.

  Виробничий потік зазвичай охоплює всі основні стадії виготовлення продукції. Тому найбільш прогресивним методом організації основного виробництва є потоковий метод, який відповідає принципам раціональної організації виробництва:

  Поділ процес виробництва продукції на окремі складові частини, тобто приватні процеси, стадії і операції.

  Закріплення складових частин процесу за окремими робочими місцями, машиною або групою однотипних машин і як наслідок повторення на кожному робочому місці одних і тих же процесів праці, тобто їх чітка спеціалізація.

  Одночасне паралельне виконання на робочих місцях і машинах операцій, які становлять процес виробництва даного вироби.

  Розташування машин а порядку послідовності виконання однотипних операцій по ходу виробничого процесу.

  Основною структурною ланкою потокового виробництва є потокова лінія, яка об'єднує виробничі операції, що становлять або закінчену стадію або весь основний процес виготовлення даного продукту.

  Конвеєр являє собою ряд взаємопов'язаних робочих місць і машин розташованих ланцюжком в порядку послідовності виконання окремих операцій і об'єднаних загальною нормою продуктивності.

  Виробничий потік може бути представлений однією або декількома поточними лініями. Залежно від способу з'єднання в нематеріальних активів головних і допоміжних ліній виробничі потоки бувають:

  простими і простими.

  Простий виробничий потік складається з декількох послідовно з'єднаних між собою головних і допоміжних ліній.

  У складний багато лінійний потік входять кілька головних і допоміжних ліній, з'єднаних між собою послідовно або паралельно.

  Також потік може бути переривчастим і безперервним.

  Безперервний потік - найбільш досконалий метод організації поточного виробництва. Він характеризується строго узгодженою роботою робочих місць і машин в часі, синхронністю операцій, безперервною роботою обладнання і робітників, безперервним рухом предметів праці по робочих місцях потоку, рівномірністю і ритмічністю виробництва і повним використанням продуктивності всіх машин в потоці.

  Для безперервного потоку характерні наступні співвідношення:

  рівність ритму роботи машини або робочого місця і тривалості обробки предметів праці на них.

  Рівність або кратність тривалості обробки предметів праці і ритму операції.

  Визначається пропорційність тривалості обробки предметів праці і ритмом потоку.

  Насправді має місце приблизна рівність відповідних характеристик потоку. Кількісно ступінь безперервності потоку може бути охарактеризована рядом показників.

  Коефіцієнт узгодженості продуктивності машин за окремими операціями з продуктивність потоку: До согл = П i п

  z

  Коефіцієнт пропорційності показує в загальному узгодженість обладнання по продуктивності в потоці. До проп. = П i / z

  П

  Коефіцієнт узгодженості продуктивності машин по суміжних операціях.

  До см. СОГ. = П i

  П i-1

  коефіцієнт безперервності

  До непр. = (R - t обр)

  r * n

  Поточні лінії і потоки для яких коефіцієнт узгодженості продуктивності за окремими операціями або коефіцієнт пропорційності коливається в межах від 3 до 5% відноситься з числа безперервних потоків.

  У переривчастим потоці, на відміну від безперервного, відсутня узгодженість в роботі машин і окремих робочих місць, ритм і тривалість операції розрізняються між собою, відсутня спряженість продуктивність обладнання по робочих місцях і операціями.

  У зв'язку з цим в безперервному потоці має місце міжопераційні пролежування предметів праці, простий устаткування або його неповне завантаження, можливі простої робітників і створення оборотних заділів на стику суміжних ділянок.

  Безперервний потік має 2 основні різновиди за формою здійснення переривчастості потоку.

  перериваний потік з розрахунковим ритмом випуску продукції. Кожне робоче місце такого потоку функціонує відповідно до ритмом, приблизно рівним розрахунковому. На тих робочих місцях, де тривалість обробки менше ритму, після закінчення процесу обробки настає перерва. Перериваний потік з розрахунковим ритмом характеризується наявністю систематичних, але короткочасних перерв у роботі устаткування і робітників. Оборотні заділи в такому потоці не створюються. Тривалість простою на кожному робочому місці визначається як різниця ритму і часу обробки предметів праці.

  перериваний потік з прискореним ритмом. Кожна машина в такому потоці працює протягом певного заздалегідь визначеного часу, але не з розрахунковим, а з більш частим ритмом, рівним тривалості обробки предметів праці на даному робочому місці. Після обробки певної партії предметів праці настає тривала перерва, під час якого устаткування простоює. У такому потоці необхідно створення оборотного зачепила.

  У ланцюзі машин, робочих місць, що входять в потокову лінію виділяється провідна машина потоку, під якою приймають машину, продуктивність якої прийнята за норму продуктивності і яка визначає вироблення всього потоку.

  Для діючих підприємств, де виробничий потік вже організований за провідну машину в розрахунку потоку приймається машина з найменшою можливою продуктивністю, тому що саме ця машина визначає вироблення всього потоку і норму продуктивності лінії.

  Для діючого підприємства провідна машина потоку може не збігатися з провідним обладнанням в розрахунках потужності. Для знаходження ведучої машини в потоці з невстановленими виробничими можливостями необхідно провести спеціальний аналіз із визначення наведеної продуктивності машин і на його основі виявити провідну машину потоку. (Чим я і займуся далі в цій роботі).

  Виробниче завдання - кількість предметів праці, яке повинно бути оброблено в одиницю часу в нижчому ланці потоку для забезпечення безперебійного виробництва або заданого обсягу виробництва для більш структурної ланки.

  Виробниче завдання висловлює необхідну продуктивність відповідної ланки потоку. Виробниче завдання виражається в одиницях виміру норми продуктивності обладнання відповідного структурного ланки.

  Z = q * a

  Для головної лінії потоку і її провідної машини, виробничим завданням є або програм виробництва, або можлива вироблення цієї головної лінії, або вироблення потоку. Z гл. = N = q гл. = B

  N - програма виробництва.

  Q гл. - можлива вироблення головної лінії.

  B - вироблення потоку.

  Якщо потік простий, то виробниче завдання робочого місця одно виробничим завданням операції. Якщо потік складний, виробниче завдання по операції ділиться на кількість машин, що виконують дану операцію.

  Між виробничими завданнями окремих ланок потоку є тісний взаємозв'язок, обумовлюється тим, що завдання більш високому ланці потоку служить в той же час можливої ​​або заданої виробленням в розрахунках виробничого завдання нижчої ланки.

  Z В.Л. = Z Г.Л. * a В.Л. = N * a В.Л. = Q Г.Л. * a В.Л.

  Для операцій допоміжної лінії завдання дорівнюватиме:

  Z В.Л. 0 = Z В.Л. * a 0 В.Л. = Z Г.Л. * A В.Л. * A 0 В.Л. = N * a В.Л. = Q Г.Л. a В.Л. * A 0 В.Л.

  Для робочого місця або машини: Z вл. рм = Z вл 0

  Виробниче завдання операцій головної лінії буде:

  Z 0 гл = Z гл * a 0 гол = N * a 0 гол = q гл * a 0 гол

  Робоче місце операцій головної лінії

  Z гл рм = Z гл 0

  Ритм розраховується на основі виробничого завдання і являє собою зворотний йому величину.

  Ритм потоку - проміжок часу між випуском окремих виробів або партії виробів на потокової лінії.

  Для машин і робочих місць ритм потоку показує граничний час, протягом якого повинна бути завершена обробка виробів на даній лінії або робочому місці. Ритм потоку визначається відношенням наявного фонду робочого часу в планованому періоді до виробничій програмі або можливої ​​виробленні.

  R n = T / N = T / q

  При безперервній роботі потокової лінії, наявний фонд робочого часу прирівнюється до календарного. В умовах проривний роботи він дорівнює ефективному часу.

  Ритм потоку дорівнює ритму головної лінії потоку і ритму ведучої машини потоку. Якщо вироблення всіх машин головної лінії виражена в одних і тих же одиницях виміру або приведена до них, то ритм потоку при повному використанні виробничих можливостей дорівнює тривалості обробки, є найбільшою.

  Ритм допоміжних ліній потоку також визначається виходячи з виробничих завдань цих ліній і періоду часу, на який вони розраховані.

  R В.Л. = T / Z В.Л.

  Ритм операції - це проміжок часу між випуском окремих виробів або напівфабрикатів на робочих місцях або машинах зайнятих на її виконання.

  R 0 = T / Z 0

  Ритм робочого місця або машини - це проміжок часу між випуском окремих предметів праці або напівфабрикатів, оброблюваних на даному робочому місця або машині. Він може бути визначений як період часу між початком двох однакових наступних один за одним операцій на даному робочому місці.

  "Ступінь безперервності потоку і його можлива вироблення"

  Найменування операції і устаткування

  Кількість одиниць обладнання

  Технологічна продуктивність в од. вимірювання предметів праці, оброблюваних на операції.

  Коефіцієнт об'єктивних розбіжностей у виробленні за операціями потоку

  Сумарна приведена продуктивність за операціями в готових виробах

  коефіцієнти узгодженості

  За окремими операціями

  К = Пр

  вп

  За суміжних операціях

  К = Пр

  пр

  Час обробки хв. / Кг.

  Ємність для молока РЗ - ОНБ

  1

  1000

  0,95

  950

  1,003

  3,79

  Пластинчаста охолоджувальна установка

  1

  1000-1500

  0,949

  949

  1,002

  0,999

  3,79

  Ємність для молока РЗ - ОНБ

  1

  1000

  0,948

  948

  1,001

  0,999

  3,8

  Сепаратор-нормалізатор ОС2-Д-500

  3

  350

  0,94

  992,2

  1,05

  1,05

  3,63

  Пластинчаста пастеризаційно-охолоджувальна установка Т1-ОУК

  1

  1000-1500

  0,947

  947

  1,002

  0,95

  3,8

  0,0412

  Вихід продукту 0,95%

  Виробниче завдання 947 л./ Ч.

  Так як коефіцієнт узгодженості коливається в межах від 1 до 1,05. Це свідчить про те, що потік є безперервним

  Ритм 3600/947 = 3,8 с. / Л.

  Коефіцієнт пропорційності = До согл. / N показує недозавантаженість обладнання в процентах.

  Коефіцієнт пропорційності = 5,058 / 5 = 1,0116 отже, обладнання недозавантажено на 1,16%.

  Провідною машиною потоку є пластинчаста пастеризаційно-охолоджувальна установка вона і визначає вироблення потоку. Вироблення потоку дорівнює 947 л. / Год.

  Виробнича потужність і резерви її використання.

  Виробнича потужність - це здатність підприємства або обладнання до максимального випуску продукції або переробки максимальної кількості сировини за певний період часу за умови його повного використання.

  Для більшості харчових підприємств, де існують досить стійкі співвідношення між сировиною і виходом продукції, виробнича потужність обчислюється в одиницях готової продукції.

  Головна мета показника потужності - визначити повну величину резервів збільшення випуску продукції. Порівнюючи виробничу потужність до досягнутої або плановою величиною випуску підприємства можна визначити резерви, конкретизувати їх за факторами і намітити з урахуванням конкретних умов можливий рівень їх використання.

  Виробнича потужність має важливе значення а обґрунтуванні плану випуску продукції. В результаті аналізу її використання визначаються прогресивні, але реальні норми використання обладнання, обгрунтовується плановий робочий період. Про те, що виробнича потужність і рівень її використання є найважливішими техніко-економічними показниками підприємства, свідчать про те, що в паспорті виробничого об'єднання цими показниками відводиться значне місце.

  Головні фактори, що визначають величину виробничої потужності підприємства.

  Кількість провідних машин

  Технічні норми продуктивності провідних машин.

  Максимально можливий фонд часу роботи ведучого обладнання в розрахунковий період.

  Асортимент випуску продукції.

  Розрахунок виробничої потужності зазвичай проводиться в кілька етапів. При цьому спочатку розраховують змінну, а потім річну виробничу потужність.

  Визначення провідного технологічного обладнання. Можуть бути виділені провідні ділянки виробництва з тривалим циклом виробничого процесу.

  П см. = П годину * Т еф. * До пер.

  Визначення змінної виробничої потужності.

  М см. = П см. * П

  Визначення річної виробничої потужності.

  М рік. = М см. * N см.

  Ступінь використання виробничої потужності визначається шляхом розрахунку низки показників.

  Загальний коефіцієнт використання потужності

  До заг. = V рік. / М рік.

  Коефіцієнт інтенсивного використання

  До інт. = Q / N

  Коефіцієнт екстенсивного використання

  Кекст. = Т ф. / Т (пл) еф.

  Для аналізу виробничої потужності розраховуються і резерви виробничої потужності, під якими розуміють можливість збільшення випуску продукції.

  R заг. = М-V фак.

  R = Nq

  R = T еф - T ф.

  R = M (1-K заг.)

  R = N (1-K інт)

  R = T (1-K Кекст)

  Найменування показників.

  величина

  Фактична

  Проектована

  Виробнича потужність за рік, т.

  3600

  3600

  Річний випуск, т.

  1200

  2015

  Резерви використання потужності:

  Загальний,

  інтенсивний,

  Екстенсивний.

  2400 т

  0,35 т.ч.

  1200 год.

  Тисячі п'ятсот вісімдесят п'ять т.

  0,35 т. / Год.

  500 ч.

  Коефіцієнт використання потужності

  загальний,

  інтенсивний,

  екстенсивний.

  0,33

  0,65

  0,51

  0,56

  0,65

  0,86

  Продуктивність фактична 0,65 т. / Год.

  Виробнича потужність фактична = виробничої потужності проектованої = технічна норма * ефективний фонд часу = 3600 т. / Рік.

  Річний випуск фактичний = 2 т. / См. * К-ть змін. = 2 * 600 = 1200 т. / Рік.

  Коефіцієнти використання потужності:

  Загальний = 1200/3600 = 0,33

  Екстенсивний 1818,18 / 3600 = 0,51

  Інтенсивний 0,66 / 1 = 0,66

  Резерви використання потужності:

  Загальний резерв = 3600-1200 = 2400 т.

  Інтенсивний резерв = 1-0,65 = 0,35 т. / Год.

  Екстенсивний резерв = 600 см. * 6 год. - 4ч * 600см. = 1200 год.

  Система планово-попереджувального ремонту.

  Виробниче обладнання харчового підприємства являє собою найбільш важливу частину основних фондів.

  В процесі експлуатації обладнання відбувається зниження його працездатності, точності, продуктивності. Належний догляд за обладнанням і раціональна організація його ремонту - необхідні умови збереження основних фондів і поліпшення економічних показників їх використання.

  Система планово-попереджувального ремонту являє собою комплекс організаційно-технічних заходів щодо догляду та нагляду за обладнанням, а також з обслуговування та ремонту з метою підтримання його в робочому стані, забезпечення максимальної продуктивності і збільшення термінів його експлуатації.  lign = "left"> Під час ремонту обладнання виконуються різні види планово0предупредітельних ремонтів:

  Межремонтное обслуговування обладнання - перевірка, промивка обладнання та його чистка.

  Профілактичний огляд - перевірка швидкозношуваних деталей і вузлів устаткування і їх заміна при необхідності.

  Поточний ремонт - заміна дрібних вузлів і деталей, відновлення всіх зношених частин обладнання.

  Капітальний ремонт - повне відновлення і заміна всіх зношених вузлів і деталей одночасно.

  Витрати на поточний догляд і нагляд, а також на поточний ремонт обладнання включаються в собівартість і повністю відшкодовуються у вартості реалізованої продукції харчового підприємства.

  Середній ремонт прирівнюється до капітального, якщо періодичність його проведення понад один рік. У цьому випадку фінансування проведення середнього ремонту проводиться за рахунок фонду розвитку виробництва. Аналогічним чином відбувається фінансування витрат на капітальний ремонт і модернізацію, що проводяться одночасно.

  Підставою для планування ремонту є тривалість ремонтного циклу, його структура, нормативи тривалості простою при ремонті, трудомісткість ремонтних робіт, показники ремонтної складності одиниці обладнання.

  Ремонтним циклом називається період часу роботи машини між двома капітальними ремонтами або від початку введення машини в експлуатацію до першого капітального ремонту.

  Порядок чергування оглядів і ремонтів в ремонтному циклі називається структурою ремонтногот циклу.

  N к.р. = А n / Т ц. -1;

  Nт.р. = Т ц. / Т т.р. - 1;

  N 0 = Т ц. / Т осм - (N т.р. + 1);

  А n - амортизаційний період,

  Т ц - ремонтний цикл,

  N к.р. - кількість капітальних ремонтів,

  Т т.р - період між двома поточними ремонтами,

  Nт.р. - кількість поточних ремонтів,

  Т осм - період між оглядами,

  N 0 - кількість оглядів.

  Різні групи обладнання розрізняють за ступенем ремонтосложності. Група ремонтосложності - це відношення трудомісткості капітального ремонту даного виду обладнання та трудомісткості капітального ремонту машини еталона.

  Чисельність ремонтних робітників, необхідних підприємству для проведення ремонту обладнання, описується річний трудомісткістю всіх видів ремонтних і планових ремонтів і планів часу.

  Ч рем.раб. = Т рем рік / (Т пл. * К)

  Ч рем.раб - чисельність робітників.

  Т рем рік - трудомісткість за рік.

  Т пл - плановий фонд робочого часу 1 робітника за рік.

  К - плановий коефіцієнт виконання норм.

  Документом, що враховує фактично вироблений ремонти є дефектна відомість, в якій містяться фактичні терміни ремонту, фактична трудомісткість ремонту, перелік і характер дефектів, перелік замінених деталей і вузлів і потреба в запасних частинах.

  Капітальний ремонт триває 20 днів.

  Величина ремонтного циклу для ведучого обладнання потокової лінії визначається за формулою:

  Т ц = 360 * Т ц рік, де

  Т ц - Тривалість ремонтного циклу в днях.

  Т ц рік - Період між двома капітальними ремонтами (за нормативом в роках)

  Т ц. = 360 * 2 = 720 днів.

  Кількість капітальних ремонтів (К к) за амортизаційний період визначається за формулою: К к = А п - 1

  Т ц рік

  А п - амортизаційний період в роках.

  До до = 8/2 - 1 = 3

  Кількість поточних ремонтів в одному ремонтному циклі (К т) визначається за формулою: До т = Т ц - 1

  t m

  t m-період між двома плановими поточними ремонтами в днях.

  До т = 720/90 - 2 = 7

  Кількість планових оглядів у одному ремонтному циклі (К о) визначається за формулою: К о = Т ц. / t 0 - (До т + 1)

  К о = 720/30 - (7 + 1) = 16

  На основі отриманих даних складається річний графік ППР.

  Таблиця 5.1 "Річний графік ППР пастеризаційно-охолоджувальної установки".

  1 півріччя.

  Найменування обладнання

  терміни по місяцях і тижнях.

  січень

  люті

  Березень

  квітень

  травень

  червень

  1

  2

  3

  1

  2

  3

  1

  2

  3

  1

  2

  3

  1

  2

  3

  1

  2

  3

  Пастеризаційно охолоджувальна установка

  до

  до

  про

  про

  т

  про

  про

  2 півріччя

  Липень

  Серпень

  Сент.

  Окт.

  Лист.

  Груд.

  Пастеризаційно охолоджувальна установка

  1

  2

  3

  1

  2

  3

  1

  2

  3

  1

  2

  3

  1

  2

  3

  т

  про

  про

  т

  про

  Всього ремонтів К-1

  Т-3

  Осм-7

  Трудомісткість всіх видів ремонтних робіт за 1 ремонтний цикл (1,5 року) розраховується за формулою:

  Т р = Т о * К о + Т т * К т + Т к * К к

  Т р = 58 * 1 + 11,9 * 7 + 1 * 16 = 157,3 чол. ч.

  Чисельність робітників для виконання ремонтних робіт по ведучому обладнання визначається за формулою: Ч = р - Те * Ко) * 100

  Н в * Ф п

  Ч = (157,3 - 1 * 16) * 100 = 0,08 - 1 людина.

  1680 * 104

  Заробітна плата 1 людину за рік складе 1 * 12 * 598,5 = 7182 руб.

  Таблиця 5.2 "Витрати на утримання та ремонт ведучого обладнання лінії за 1 рік в тис. Руб."

  ППР

  Статті витрат.

  Матеріали, зап. частини

  З / п. робочих. тис. руб.

  Послуги інших цехів

  Інші.

  Всього.

  Поточний ремонт обладнання

  5027,4

  2513,7

  2010,96

  125,69

  9677,75

  Капітальний ремонт обладнання

  7182

  3591

  2872,8

  179,55

  13825,35

  огляд обладнання

  2154,6

  1077,3

  861,84

  53,87

  4147,61

  Разом

  14364

  14364

  5745,6

  359,11

  27650,71

  Витрати пов'язані з купівлею запасних частин і матеріалів, із заробітною платою робітників, послугами інших цехів та інші витрати розподіляються від підсумкової суми наступним чином:

  На поточний ремонт 50%

  На капітальний ремонт 35%

  На огляди 15%

  На матеріали і запасні частини 200% від фонду заробітної плати.

  На послуги інших цехів 80% від фонду заробітної плати.

  На інші витрати 5% від фонду заробітної плати.

  Висновок.

  Моя лінія по виробництву пастеризованого молока є безперервною потокової лінією. Цей висновок я зробив на основі результатів 3 частини "Розрахунок і аналіз виробничого потоку". Тут провідна машина - це пастеризаційно охолоджувальна установка. Вироблення потоку збігається з виробничою потужністю лінії і дорівнює 0,947 т. / Год.

  У четвертій частині "Виробнича потужність і резерви її використання" проводиться аналіз виробничої потужності. За отриманими даними можна сказати, що існує величезний резерв по часу 1200 годин. Його можна пояснити тим, що на цій лінії крім пастеризованого молока жирністю 3,2% виробляється молока з іншими жирності і молоко з різними смаковими добавками. Резерв інтенсивний показує, що існує можливість збільшення продуктивності лінії на 0,35 т. / Год., Але в слідстві недостатньої кількості поставляється на завод незбираного молока немає гострої необхідності збільшувати продуктивність лінії.

  І загальний резерв показує кількість продукції, яку завод може отримати, якщо збільшить продуктивність лінії і скоротить простої.

  У п'ятій частині розглянута система планово-попереджувальних ремонтів на прикладі провідної машини потоку - пастеризаційно-охладітнльной установці. Капітальний ремонт, якій проводиться 1 раз в 2 роки. З розрахунку того, що установка була введена в дію в січні 1988 року складено річний графік планово-попереджувальних ремонтів і розраховані витрати на утримання пластинчастої установки.

  Список використаної літератури.

  Організація, планування і управління виробництвом на підприємствах харчової промисловості. по ред. Р.В. Гурткової. 1985 р

  Ростроса Н.К. Курсове та дипломне проектування підприємств харчової промисловості. М .: 1989 р

  Томбаев Н.І. Довідник щодо обладнання підприємств харчової промисловості. М .: 1989 р

  Методичні вказівки по виконанню курсового проекту по курсу "Організація виробництва". КемТІПП, 1995 г.

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Основні питання організації виробництва на Кемеровському Молочному Комбінаті

  Скачати 59.09 Kb.