• Список використаних джерел


 • Дата конвертації31.08.2017
  Розмір18.89 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 18.89 Kb.

  Основні проблеми та перспективи розвитку і розміщення галузей легкої промисловості України

  ня підприємств, впровадження нових технологій виробництва товарів.

  Організація контролю за використанням оборотних коштів, який повинен включати: вибір показників, які характеризують стан і використання оборотних коштів; здійснення систематичного контролю за використанням оборотних коштів і фіксування параметрів їх стану; визначення відхилень фактичних показників від запланованих і встановлення причин їх виникнення; розробка заходів по припиненню використання оборотних коштів.

  Впровадження пільгового кредитування підприємств для покупки сировини, якого в Україні виробляється недостатньо, модернізації загального виробництва, освоєння нових видів товарів.

  Стимулювання розвитку власної сировинної бази легкої промисловості.

  Впровадження науково-технічного прогресу в сферу легкої промисловості України.

  Удосконалення митно-тарифного регулювання системи захисту вітчизняного товаровиробника.

  Створення на промислових підприємствах ефективно діючої служби маркетингу.

  Проведення маркетингових досліджень, за результатами яких здійснювати розробку оптимальної товарної, цінової, збутової і комунікаційної політики.

  Налагодження взаємин з партнерами на принципах ділового співробітництва і їх спільними зусиллями задовольняти вимоги споживача.

  Розширення асортиментного набору товарів для різних верств населення, випускати його різноманітним за призначенням (для будинку, роботи, відпочинку та ін.) І вносити в нього національний колорит.

  Налагодження в регіонах сучасної інформаційної аналітично-прогнозної системи, яка дозволяла б вивчати особливості, тенденції розвитку товарного ринку, оцінювати і прогнозувати його кон'юнктуру.

  Виробництво і постачання товарів на внутрішній ринок, причому за якістю вони не повинні поступатися товарам, які Україна експортує в інші країни.

  Створення конкурентноздатності українських підприємств із зарубіжними фірмами, шляхом вмілого використання їх позитивного досвіду на нашому ринку. Це дозволить повернути втрачені позиції і завоювати нові, що підніме авторитет легкої промисловості України.

  Проведення окремих заходів щодо захисту внутрішнього ринку і товаровиробників від безконтрольного надходження неякісних товарів імпортного виробництва.

  Створення умов для розвитку цивілізованих каналів роздрібного продажу товарів. Крім магазинів різної форми спеціалізації і орієнтованих на свій сегмент ринку, цілеспрямовано розвивати і посилені підприємства, які б використовували різноманітний маркетинговий інструментарій для просування вітчизняної продукції, причому не тільки на внутрішній, а й на зовнішній ринок.

  Випуск нових видів обладнання для легкої промисловості: для взуттєвої, наприклад, мездрільних, стругальні, сушильні машини для виготовлення натуральної шкіри.

  Стимулювання розвитку фірмових магазинів вітчизняних виробників, а також фірмових відділів в універмагах, будинках торгівлі, спеціалізованих магазинах. Для забезпечення ефективного функціонування необхідно їх розміщувати на центральних вулицях міст, більше рекламувати і створювати позитивний імідж товаровиробника і його продукції.

  Сприяння створенню спільних підприємств, об'єднання підприємств в концерни.

  Стимулювання розвитку малих підприємств з виробництва одягу. взуття, інших прдмети народного споживання.

  Організація і проведення спеціалізованих вистваок товарів легкої промисловості, підтримка роботи ярмарків продажу легкої промисловості.

  Поліпшення умов праці та захист прав працівників підприємств легкої промисловості.

  ВИСНОВОК

  Таким чином, в даній курсовій був розглянута легка промисловість України.

  Була визначена роль та значення легкої промисловості для України і її населення.

  Дана коротка характеристика розвитку світової легкої промисловості.

  Дана характеристика розвитку підгалузей легкої промисловості: текстильної, шкіряно-взуттєвої, швейної, хутряної та галантерейної в трьох економічних зонах України.

  Були перераховані основні проблеми та перспективи легкої промисловості нашої країни, дана об'єктивна оцінка ситуації легкої промисловості на даний момент.

  Список використаних джерел

  1. Бородиня О.Г. - Тягар легкої легкої промисловості. // Делововой вісник - Київ: 1999. - №12. - с.14-15

  2. Голіков А.П. Розміщення виробничих сил і регіоналістика. - Харків, Олант, 2002, с. 182-186

  3. Голошубова Н.О. - Риной товарів легкої промисловості. // Діловий вісник - Київ: 1999. - №12. - с.22-23

  4. Грибанов Г.Є. Охорона праці в легкій промисловості. - К .: Генеза, 1997, С.22-24

  5. Дорогунцов С.І. Розміщення виробничих сил України - К: 2000,

  с.93-106

  6. Пан Л.В. Підприємництво, господарство, право. - Запоріжжя: Просвіта, 2000., с.82-84

  7. Розміщення виробничих сил. / За редакцією В.В. Ковалевського - К: Либідь, 1996, с.221-226

  8. Розміщення виробничих сил. / За редакцією Е.П.Качана - К: Вища школа, 1997, с.168-178

  9. Розміщення виробничих сил України. / За редакцією Е.П.Качана - К: Юридична книга, 2001., с.258-269

  10. Статистичний щорічник України за 2001 рік / Держкомстат України - К: «Техніка», 2001, стр.154-157

  11. Стеченко Д.М. Розміщення виробничих сил і регіоналістика - К: Вікар, 2002 с.183-186

  12. Чорний Ю.К. - Важка доля легкої промисловості. // Бізнес-Інформ - Харків: 1997. - №12. - с.26-27

  13. Інтернет ресурси: http://www.promsnab.net/e.go; http://leg.expoweb.ru; а також офіційні сайти деяких підприємств України.

  14.

  Додатки Всі дані в додатках взяті з Статистичного щорічника за 2001 рік

  Таблиця 1: Виробництво тканини по регіонах за останні роки (млн м 2)

  1990

  1995

  1996

  1 997

  1 998

  +1999

  2000

  2001

  Україна

  1210,4

  168,8

  109,3

  81,9

  89,9

  50,4

  66,7

  74,7

  АР Крим

  1,4

  0,4

  0,3

  0,3

  0,2

  0,2

  0,2

  0,3

  Вінницька

  5,5

  0,2

  0,0

  0,0

  0,1

  0,1

  0,0

  0,0

  Волинська

  72,3

  5,1

  4,0

  2,8

  2,6

  2,5

  2,4

  1,1

  Дніпропетровська

  7,6

  2,5

  1,5

  1,2

  0,9

  0,6

  0,4

  0,9

  Донецька

  151,8

  8,0

  8,2

  2,1

  5,5

  1,0

  1,6

  1, 4

  Житомирська

  47,4

  8,6

  6,5

  7,0

  4,0

  2,8

  1,0

  1,6

  Закарпатська

  15,1

  4,4

  4,6

  6,0

  5,7

  0,5

  2,3

  1,6

  Запорізька

  3,0

  0,8

  0,3

  0,2

  0,1

  0,0

  -

  -

  Київська

  10,5

  1,8

  0,9

  0,6

  0,5

  0,6

  0,7

  0,6

  Луганська

  31,6

  1,1

  0,4

  0,3

  0,4

  0,1

  0,1

  0,1

  Львівська

  105,7

  11,8

  4,7

  2,3

  1,2

  0,4

  0,6

  0,5

  Одеська

  39,0

  15,4

  7,6

  4,7

  3,1

  0,5

  0,5

  0,4

  Полтавська

  1,5

  0,3

  0,1

  0,1

  0,0

  0,0

  0,1

  0,0

  Рівненська

  83,0

  15,7

  18,4

  13,8

  8,2

  7,0

  11,0

  14,8

  Сумська

  8,7

  1,1

  0,6

  0,4

  0,5

  0,4

  0,4

  0,8

  Тернопільська

  160,1

  43,8

  28,0

  13,2

  28,7

  17,5

  20,0

  29,1

  Харківська

  22,1

  2,6

  1,4

  1,0

  0,7

  0,6

  0,2

  0,8

  Херсонська

  196.6

  16,2

  6,7

  5,8

  14.3

  6,7

  12,4

  8,0

  Хмельницька

  7,4

  1,1

  0,3

  0,1

  0,3

  0,5

  0,9

  0,5

  Черкаська

  102,4

  10,8

  4,0

  7,4

  4,9

  2,4

  2,7

  3,1

  Чернівецька

  14,2

  1,3

  0,9

  1,1

  0,3

  0,5

  0,6

  0,2

  Чернігівська

  39,1

  9,4

  6,8

  9,4

  6,7

  4,0

  6,1

  6,1

  м. Київ

  79,9

  6,4

  3,1

  2,1

  1,0

  1,3

  2,5

  2,8

  Таблиця 2: Виробництво непродовольчих товарів на однго людини

  1995

  1996

  1 997

  1 998

  +1999

  2000

  2001

  Тканини, м 2:

  3,3

  2,1

  1,6

  1,8

  1,0

  1,3

  1,5

  бавовняні

  1,5

  1,0

  0,6

  1,1

  0,5

  0,7

  0,8

  вовняні

  0,3

  0,2

  0,2

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  лляні

  0,4

  0,4

  0,4

  0,2

  0,1

  0,1

  0,1

  шовкові

  0,4

  0,2

  0,1

  0,2

  0,1

  0,1

  0,2

  Трикотажні вироби, шт.

  0,5

  0,3

  0,2

  0,1

  0,2

  0,3

  0,5

  Взуття, пар

  0,4

  0,3

  0,2

  0,2

  0,2

  0,3

  0,3

  Панчішно-шкарпеткові вироби, пар

  2,3

  1,3

  0,9

  0,8

  0,7

  0,8

  0,8

  Діагрмма 2: Провідні регіони виробництва взуття (млн.пар) в 2001 році

  1. м.Київ

  2. Львівська область

  3. Житомирська область

  4. Плтавская область

  5. Сумська область

  Діаграма 3: провідні регіони з виробництва трикотажних виробів (млн.штук)

  1. Дніпропетровська обл. (1,3)

  2. Закарпатська обл. (3,3)

  3. Київська обл. (1,3)

  4. Львівська обл. (7,7)

  5. Полтавська обл. (2,9)

  6. Черкаська обл. (0,9)

  7. г. Киев (1,8)

  8. Інші регіони (2,6)

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Основні проблеми та перспективи розвитку і розміщення галузей легкої промисловості України

  Скачати 18.89 Kb.