• Список використаних джерел


 • Дата конвертації26.08.2017
  Розмір9.94 Kb.
  Типреферат

  Особливо охоронювані об'єкти Хабаровського краю

  ам.
  • 2.1.9. Направляти до органів внутрішніх справ і прокуратури матеріали про притягнення осіб, винних у порушенні режиму особливої ​​охорони особливо охоронюваних природних територій крайового значення, до кримінальної відповідальності.
  • 2.1.10. Брати участь у визначенні розміру шкоди, заподіяної навколишньому середовищу в результаті порушень режиму користування об'єктами тваринного світу, віднесеними до ведення суб'єктів Російської Федерації, середовища їх проживання, і особливо охороняється природного території крайового значення, вимог законодавства у сфері охорони навколишнього середовища, і на підставі цього пред'являти до винних юридичним особам і громадянам вимоги про добровільне відшкодування заподіяної шкоди.
  • 2.1.11. Звертатися до органів внутрішніх справ за наданням допомоги щодо запобігання або припинення протиправних дій осіб, що перешкоджають законному виконанню функцій щодо здійснення охорони особливо охоронюваних природних територій крайового значення.
  • 2.1.12. У встановленому законом порядку вживати заходів щодо стягнення шкоди, заподіяної порушеннями законодавства, скоєними на території особливо охоронюваних природних територій крайового значення і їх охоронних зон.
  • 2.1.13. Залучати громадян і юридичних осіб, включаючи громадські об'єднання та релігійні організації, до участі в здійсненні громадського контролю за станом і дотриманням режиму особливої ​​охорони особливо охоронюваних природних територій крайового значення.
  • 2.2. Державні інспектори з охорони об'єктів тваринного світу та особливо охоронюваних природних територій крайового значення наділяються правами державних інспекторів краю з охорони природи, передбаченими постановою Губернатора Хабаровського краю від 23 травня 2002 р №272 "Про спеціально уповноваженому державному органі Хабаровського краю в області охорони навколишнього середовища і посадових осіб в сфері організації та здійснення державного екологічного контролю "(в ред. від 01.03.2004 N 49, від 18.10.2004 N 258):
  • 2.2.1. Керівник уповноваженого органу Хабаровського краю в області охорони об'єктів тваринного світу та особливо охоронюваних природних територій крайового значення є заступником головного державного інспектора краю з охорони природи.
  • 2.2.2. Заступники керівника і керівники структурних підрозділів уповноваженого органу Хабаровського краю в області охорони об'єктів тваринного світу та особливо охоронюваних природних територій крайового значення, які відають питаннями охорони об'єктів тваринного світу та особливо охоронюваних природних територій крайового значення, є старшими державними інспекторами краю з охорони природи.
  • 2.2.3. Фахівці структурних підрозділів уповноваженого органу Хабаровського краю в області охорони об'єктів тваринного світу та особливо охоронюваних природних територій крайового значення, які відають питаннями охорони об'єктів тваринного світу та особливо охоронюваних природних територій крайового значення, є державними інспекторами краю з охорони природи.
  • 3. Права державних інспекторів під час здійснення охорони об'єктів тваринного світу, віднесених до відання суб'єктів Російської Федерації
  • 3.1. Державні інспектори під час здійснення охорони об'єктів тваринного світу, віднесених до відання суб'єктів Російської Федерації, мають право перевіряти у громадян і юридичних осіб:
  • 3.1.1. Дотримання ними встановлених законами та нормативними правовими актами Російської Федерації і Хабаровського краю лімітів використання об'єктів тваринного світу, а також стандартів, нормативів і правил в галузі використання і охорони тваринного світу.
  • 3.1.2. Документи, що дозволяють здійснювати користування тваринним світом, а також дозволу органів внутрішніх справ на зберігання і носіння вогнепальної зброї.
  • 3.1.3. Наявність позитивного висновку державної екологічної експертизи на застосовувані добрива, пестициди і біостимулятори росту рослин, а також на матеріали, які обґрунтовують обсяги (ліміти, квоти) вилучення об'єктів тваринного світу, віднесених до відання суб'єктів Російської Федерації, і проведення робіт по акліматизації і гібридизації цих об'єктів.
  • 3.1.4. Дотримання встановлених обмежень на здійснення окремих видів користування тваринним світом, а також отримати доступ до певних об'єктами тваринного світу, віднесеними до ведення суб'єктів Російської Федерації, на певних територіях і акваторіях або на певні строки.
  • 3.1.5. Дотримання вимог законодавства про здійснення користування тваринним світом в комплексі з системою заходів з охорони і відтворення об'єктів тваринного світу, віднесених до відання суб'єктів Російської Федерації.
  • 3.1.6. Дотримання при здійсненні господарської діяльності на територіях і акваторіях, де мешкають тварини, занесені до Червоної книги Хабаровського краю, вимог щодо збереження цих об'єктів тваринного світу відповідно до законодавства Хабаровського краю.
  • 3.1.7. Наявність дозволів спеціально уповноважених органів з охорони, контролю і регулювання використання об'єктів тваринного світу та середовища їх проживання, висновків компетентних наукових організацій на здійснення діяльності по акліматизації нових для фауни Російської Федерації об'єктів тваринного світу, переселення об'єктів тваринного світу в нові місця проживання, а також по гібридизації об'єктів тваринного світу, віднесених до відання суб'єктів Російської Федерації.
  • 3.1.8. Наявність ліцензій на утримання і розведення об'єктів тваринного світу, віднесених до відання суб'єктів Російської Федерації, в напіввільних умовах і штучно створеному середовищі проживання, дотримання належних санітарно-ветеринарних і зоогігієнічних вимог.
  • 3.1.9. Дотримання вимог законодавства щодо запобігання захворювань та загибелі об'єктів тваринного світу, віднесених до відання суб'єктів Російської Федерації, при проведенні сільськогосподарських та інших робіт, а також при експлуатації іригаційних і меліоративних систем, транспортних засобів, ліній зв'язку та електропередачі.
  • 3.2. Державні інспектори мають право під час виконання службових обов'язків зберігати, носити і використовувати вогнепальну зброю в порядку, встановленому чинним законодавством; складати акти про результати проведених перевірок і протоколи про виявлені правопорушення, а також виконувати інші дії, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення для посадових осіб, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства про охорону навколишнього середовища, тваринного світу, Правил полювання на території Хабаровського краю.
  • 3.3. При здійсненні охорони об'єктів тваринного світу, віднесених до відання суб'єктів Російської Федерації, державні інспектори можуть:
  • 3.3.1. Видавати обов'язкові для виконання приписи про обмеження, призупинення або повну заборону зазначених видів користування об'єктами тваринного світу, віднесеними до ведення суб'єктів Російської Федерації.
  • 3.3.2. Вносити до уповноважених органів подання про зміну окремих видів користування тваринним світом, а також користування певними об'єктами тваринного світу, віднесеними до ведення суб'єктів Російської Федерації, на певних територіях і акваторіях або на певні строки з забороною їх вилучення з довкілля і про організацію використання цих об'єктів без вилучення в культурно-просвітніх, рекреаційних та естетичних цілях, включаючи організацію екологічного туризму.
  • 3.3.3. Вносити до уповноважених органів подання щодо анулювання ліцензії, розірвання договору на користування об'єктами тваринного світу, віднесеними до ведення суб'єктів Російської Федерації, у випадках порушення юридичними особами та громадянами законодавства Російської Федерації про охорону навколишнього природного середовища та умов користування зазначеними об'єктами тваринного світу, обумовлених в ліцензії на користування тваринним світом; виникнення необхідності у вилученні з користування зазначених об'єктів тваринного світу з метою їх охорони.
  • 3.3.4. Здійснювати провадження у справах про адміністративні правопорушення в межах повноважень, наданих органам державної влади Хабаровського краю в сфері охорони і використання об'єктів тваринного світу, віднесених до відання суб'єктів Російської Федерації, в тому числі складати протоколи про адміністративні правопорушення, виносити постанови у справах, передбачених статтею 23.26 кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, в межах наданих законодавством повноважень застосовувати заходів и забезпечення провадження у таких справах.
  • 3.3.5. Вимагати від юридичних осіб і громадян, які заподіяли шкоду об'єктам тваринного світу, віднесених до відання суб'єктів Російської Федерації, добровільного відшкодування завданих збитків відповідно до такс і методиками обчислення шкоди тваринному світу.
  • висновок
  • Природа Хабаровського краю унікальна, прекрасна і неповторна.
  • У нашому рефераті ми розповіли про всі заповідника Хабаровського краю, перерахували Заказники Хабаровського краю, а також окремо зупинилися на природних об'єктах, що знаходяться поблизу з Комсомольським районом.
  • Вивчення природи Хабаровського краю необхідно не тільки тому, що цей матеріал включений в курс загальноосвітньої школи, головне, що ми живемо на цій землі і повинні їй пишатися, знати і берегти її багатства, навчитися цінувати і поважати рідну землю. І це не тільки слова і моральні принципи кожного громадянина, цьому вчить і змушує дотримуватися законодавства.
  • Список використаних джерел
  • 1. Миколаїв В.А. "Державні природні заповідники"; - М .:
   Стройиздат, 2005 р
  • 2. Велика Радянська енциклопедія; - М .: 1975 р
  • 3. Документи інституту Дальлеспродхоз, - К-н-А.- 2000 р
  • 4. Програма "Жива планета".
  • 5. Перець С.В. "ООПТ Хабаровського краю"; - Хабаровськ: АСТ-пресс, 2002 г.
  • 6. Сайт при Уряді Російської Федерації, що охороняються природні об'єкти Хабаровського краю.
  ...........