• 2.1 Організаційно-економічна характеристика
 • 2.2 Аналіз прибутку ТОВ «Росія»
 • 2.3 Аналіз рентабельності ТОВ «Росія»
 • 3.1 Резерви зростання прибутку від продажів ТОВ «Росія»


 • Дата конвертації18.07.2017
  Розмір68.36 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 68.36 Kb.

  Особливості аналізу прибутку і рентабельності

  33

  ЗМІСТ

  ВСТУП

  1. Прибуток та рентабельність як результативні показники діяльності підприємства

  Сутність і економічний зміст поняття «прибуток»

  Сутність поняття «рентабельність» і методика проведення аналізу рентабельності

  2. Аналіз прибутку і рентабельності на прикладі ТОВ

  " Росія"

  2.1 Організаційно-правова та економічна характеристика

  підприємства

  2.2 Аналіз прибутку ТОВ «Росія»

  2.3 Аналіз рентабельності ТОВ «Росія»

  3. Пропозиції і висновки щодо поліпшення фінансового результату ТОВ «Росія»

  Аналіз взаємозв'язку обсягу виробництва, прибутку і собівартості

  Резерви зростання прибутку в ТОВ «Росія»

  ВИСНОВОК

  Список використаних джерел

  ДОДАТКИ

  ВСТУП

  Управління прибутком виступає в якості одного з двох базових напрямків фінансової політики і ставить своїм завданням максимізацію доходів за наявними джерелами фінансових результатів.

  Це обумовлює важливість і актуальність теми курсової роботи.

  Метою даної курсової роботи є розгляд сутності та економічного змісту таких понять як «прибуток», і «рентабельність», а також проведення аналізу прибутку та рентабельності на прикладі конкретного підприємства.

  Для досягнення мети і розкриття теми даної курсової роботи необхідно виконати більш конкретні завдання, а саме:

  а) розглянути теоретичний зміст поняття прибутку і рентабельності, узагальнити методику аналізу рентабельності;

  б) розглянути організаційно-правову та економічну характеристику підприємства;

  в) провести аналіз фінансових результатів, викласти отримані за результатами аналізу висновки;

  г) зробити висновки і внести конкретні пропозиції щодо поліпшення фінансового результату на підприємстві.

  Об'єктом дослідження є ТОВ «Росія».

  При написанні курсової роботи використані законодавчі документи та нормативні акти, монографічні праці російських економістів, періодична література, а також дані бухгалтерського обліку і звітності ТОВ «Росія».

  2 АНАЛІЗ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ТОВ «РОСІЯ»

  2.1 Організаційно-економічна характеристика

  Свою діяльність ТОВ «Росія» початок в 1991 році, як мале підприємство з виробництва будівельних робіт. Уже через кілька місяців наполегливої ​​роботи з'явилася можливість розширити свою діяльність. Здійснення закупівель та реалізації продуктів харчування стало другим напрямком розвитку фірми.

  Тридцятого квітня 1993 року Постановою Глави Адміністрації Прикордонного району м Благовещенська було зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Росія», розташоване за адресою: Амурська область, м Благовєщенськ, пров. Кутовий 14, відповідно до федеральним законом «Про товариства з обмеженою відповідальністю», Цивільним кодексом РФ.

  З 1995 по 2004 роки були відкриті філії в містах Вільний, Білогірськ, Зея, Тинда, Шимановск, Завітінський, Райчихинск, Новобурейський, Прогрес, Сковородино, Магдагачи і Талакан.

  У 1999 році повна назва фірми стало: «Товариство з обмеженою відповідальністю« Росія ». Паралельно торгівлі фірма «Росія» всі ці роки успішно займалася будівництвом і громадським харчуванням.

  Метою створення товариства є реалізація товарів народного споживання та іншій продукції, надання послуг населенню та юридичним особам, інвестиційна діяльність з метою отримання прибутку і задоволення суспільних потреб.

  Основними напрямками діяльності в даний час є:

  оптово - роздрібна торгівля продовольчими товарами;

  роздрібна торгівля непродовольчими товарами (59 магазинів в 14 населених пунктах, загальною торговою площею 7154,18 м. кв.);

  - будівництво житла, торгових, офісних приміщень, об'єктів соціального призначення;

  ремонтно-будівельні роботи;

  виробництво продуктів харчування (макаронний цех, цех напівфабрикатів, кондитерський цех, пекарня) в м Благовєщенську, Вільному, Білогірську, Шимановську;

  общепит (2 кафе, їдальня);

  спортивно-оздоровчий комплекс, готель;

  - автотранспортне господарство (понад 100 транспортних засобів та спецтехніки);

  ігрові та торгові автомати;

  здача в оренду вільних торгових і складських площ. Основними видами діяльності товариства, згідно зі статутом, є:

  надання послуг по ремонту і технічного обслуговування автомобілів, роздрібна та оптова торгівля автомобілями та запасними частинами до них.

  Товариство є юридичною особою, дівоцтва на підставі Статуту і законодавства Російської Федерації.

  Статутний капітал товариства на 1 січня 2006 р становить 10008 000 рублів розділених на 100 часток номінальною вартістю 100080 рублів. Засновники мають в статутному капіталі товариства відповідний грошовий внесок:

  Корнєєв Михайло Володимирович - 3 402 720 рублів - 34 частки:

  Корнєєв Володимир Миколайович - 3 302 640 рублів-33 частки;

  Соловйов Євген Миколайович - 3 302 640 рублів - 33 частки.

  Для здійснення обліку виробничо господарської та фінансової діяльності суспільство керується нормативними документами, що визначають методологічні основи, порядок організації і ведення бухгалтерського обліку. Прийняття рішень і керівництво в процесі поточної діяльності підприємства здійснюється виконавчим органом - генеральним директором товариства, їм же затверджується структура управління підприємством.

  Організаційна структура управління ТОВ «Росія» побудована за класичною ієрархічної схемою і характеризується багаторівневим управлінням.

  У процесах, пов'язаних з товарними операціями підприємства беруть участь наступні підрозділи, які надають вплив на ефективність використання товарних запасів:

  відділ реалізації;

  торговий відділ;

  юридичний відділ;

  відділ автоматизації;

  бухгалтерія.

  Бухгалтерський облік ведеться по централізованій формі. Функції ведення обліку розподілені між окремими виконавцями, що входять в єдину структуру бухгалтерії. Бухгалтерія здійснює облік надходження товарів, контролює їх рух і витрата на підставі щомісячних матеріальних звітів, з точки зору правильності їх оформлення і законності здійснення операцій. Веде облік надходження виручки від продажу та нарахування заробітної плати. Контролює своєчасне погашення дебіторської та кредиторської заборгованості. Бухгалтерська звітність є завершальним етапом облікового процесу.

  Загальна оцінка фінансового стану підприємства грунтується на цілій системі показників, що характеризують структуру джерел формування капіталу і його розміщення, рівновагу між активами підприємства і джерелами їх формування, ефективність і інтенсивність використання капіталу, платоспроможність і кредитоспроможність підприємства, його інвестиційну привабливість і т.д. З цією метою вивчається динаміка кожного показника, проводяться зіставлення з даними і нормативними значеннями показників.

  На підставі статей бухгалтерської звітності за формами №3, 2 і основних економічних показників дамо економічну характеристику «ТОВ Росія».

  Підприємство стабільно виконує свої планові завдання по реалізації товарів. Невиконання плану по реалізації в роздрібній мережі на 6,4% відбулося через підвищення закупівельних цін, нестачі грошових коштів, і в результаті недопоставок товарів у встановлені терміни. Виконання плану по реалізації товарів через оптову торгівлю склало 252,2%. В першу чергу це пов'язано зі зниженням торгової націнки в порівнянні з 2004 роком з 31,1% до 11,25%. Зниження торгової націнки викликано високою конкуренцією серед амурських підприємств, які займаються оптовою торгівлею.

  Таблиця 1. Основні фінансово-економічні показники ТОВ «Росія» за 2005рік.

  показники

  2003 р

  2004 р

  2005 р

  Абсолютні зміни,

  тис. руб.

  Відносні зміни,%

  2004 Станом на 2003

  2005 до 2004

  2004 Станом на 2003

  2005 до 2004

  виручка від

  продажу

  товарів,

  продукції, робіт, послуг

  948375

  1077515

  1242513

  +129140

  +164998

  113,6

  115,3

  Прибуток від продажів

  49792

  23742

  30968

  -26050

  +7226

  47,7

  130,4

  Рентабель-

  ність продажів,%

  5,3

  2,2

  2,5

  3,1

  0,3

  42,3

  116,6

  Продовження таблиці 1

  Витрати на 1 рубль вал.доходу

  0,18

  0,21

  0,26

  0,03

  0,05

  116,7

  124

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  0,66

  0,54

  0,61

  -0,12

  0,07

  81,8

  113

  коефіцієнт автономності

  -4,36

  -3,99

  0,09

  0,37

  4,08

  -85,6

  2,26

  Чистий прибуток

  31755

  1821

  6701

  -29934

  +4880

  5,7

  368

  собівартість

  732589

  831606

  888597

  +99017

  +56991

  113,5

  106,9

  Валовий прибуток

  215786

  245909

  353916

  +30123

  +108007

  114

  143,9

  Розглядаючи показники, наведені в таблиці 1, можна зробити висновок, що фінансові показники характеризують підприємство як нестабільний, хоча підприємство з року в рік і отримує від своєї діяльності прибуток.

  Слід зазначити, що намітилася стійка тенденція до погіршення фінансових результатів. Так виручка від продажів в 2004 році збільшилася на 129 140 тис. Рублів і склала 113,6% від виручки 2003 року, але прибуток від продажів зменшилася на 29 934 тис. Руб. У 2005 році виручка від продажів збільшилася в порівнянні з 2004 роком на 164 998 тис. Руб., Але прибуток від продажів збільшилася тільки на 4 880 тис. Руб.

  У 2004 році значно збільшилася собівартість і витрати в порівнянні з 2003 роком відповідно на 99 017 тис. Руб. і 56 223 тис. руб. Перевитрата коштів за рахунок збільшення витрат на 1 рубль валового доходу в 2004 році склав 16,7%. В цілому, за рахунок збільшення собівартості товарів і витрат, не дивлячись на збільшення виручки від продажів в 2004 році, призвело до зменшення прибутку на 26 050 тис. Рублів. У 2005 році спостерігається різке зростання витрат на 1 рубль валового доходу, які склали 124% від показника 2004 року.

  Рентабельність продажів знизилася з 5,2% в 2003 році до 2,2 у 2004 році, і збільшилася до 2,5% в 2005 році.

  Коефіцієнт поточної ліквідності показує не достатність поточних активів для своєчасного покриття, в разі необхідності, короткострокових зобов'язань. Підприємство має можливість погасити лише частину своїх поточних зобов'язань, хоча при порівняльному аналізі простежується його поліпшення в 2005 році. На кінець 2004 року коефіцієнт поточної ліквідності склав 0,54%, а на кінець 2005 вже 0,61%

  Коефіцієнт автономності показує не достатність власних коштів, необхідних для фінансової стійкості товариства.

  На підставі статей бухгалтерської звітності за формами № 1,2 проведемо аналіз фінансового становища ТОВ «Росія» за 2003 - 2005 рік. Розглянемо ряд найважливіших характеристик фінансового стану організації, наведених у таблиці 2.

  Аналіз балансу підприємства показує, що за останні три роки величина активів підприємства змінювалася стрибкоподібно, це відбувалося тільки за рахунок запасів і дебіторської заборгованості. Причому темпи зростання дебіторської заборгованості в 2005 році випереджали темпи зростання товарних запасів.

  Аналіз пасиву дозволяє зробити висновок, що джерелом формування такої величини товарних запасів (зростання на 37 843 тис. Руб.) Є короткострокові зобов'язання. В основному це кошти контрагентів підприємства та банківських кредитів. Зростання величини позикових коштів складає 213 173 тис. Руб. за довгостроковими зобов'язаннями і короткостроковими кредитами 307 409 тис. руб. У 2005 році відбулося збільшення власних коштів для формування такої величини запасів (зростання капіталу на 16 701 тис. Руб.), Що також підтверджує зменшення дебіторської заборгованості на 101 057 тис. Руб.

  Ситуація в 2005 році покращилася за рахунок скорочення дебіторської заборгованості, і як наслідок зменшення короткострокових зобов'язань, але величина товарних запасів значно не змінилася.

  При цьому збільшився власний капітал підприємства на 16 701 тис. Руб.

  Порівнюючи показники продажів і бухгалтерського балансу щодо товарних запасів, можна зробити висновок, що підприємство в 2004 році необгрунтовано збільшило свої товарні запаси, тому що темпи зростання продажів в купівельних цінах склали 113,5% при темпах зростання товарних запасів 127%.

  Таблиця 2. Аналіз показників балансу ТОВ «Росія».

  Стаття

  Абсолютне значення, тис. Руб.

  Абсолютні відхилення, тис.руб.

  Темпи зростання, %

  2003 р

  2004 р

  2005 р

  2004 до 2003 р

  2005 р до 2004р.

  2004 до 2003 р.р.

  2005 до 2004 р

  АКТИВ

  780372

  989761

  1406564

  209389

  416803

  126,8

  142,1

  необоротні активи

  128729

  253946

  323309

  125217

  69363

  197,3

  127,3

  оборотні активи

  274310

  222336

  332439

  -51974

  110103

  81,05

  149,5

  запаси

  142257

  180100

  255568

  37843

  75468

  127

  141,9

  дебіторська

  заборгованість

  124395

  23338

  42259

  -101057

  18921

  18,8

  181,1

  покупці і замовники

  0

  17215

  36725

  17215

  19510

  100

  213,3

  інші дебітори

  7658

  18898

  34612

  11240

  15714

  246,7

  183,1

  ПАСИВ

  780372

  989761

  1406564

  209389

  416803

  126,8

  142,1

  капітал та резерви

  -18050

  -16229

  472

  1821

  16701

  90

  129,1

  Довгострокові зобов'язання

  384571

  597744

  859648

  213173

  261 904

  155.4

  143,8

  Короткострокові зобов'язання

  413851

  408246

  546444

  -5605

  138198

  98,7

  133.8

  позики і кредити

  18468

  325877

  334628

  307409

  8751

  1764

  102,7

  кредиторська заборгованість

  394687

  81718

  211165

  -312969

  129447

  20,7

  258,4

  постачальники та підрядники

  50641

  46014

  67445

  -4627

  21431

  90,9

  146,6

  заборгованість перед персоналом

  3824

  8209

  12014

  4385

  3805

  214,7

  146,4

  заборгованість перед бюджетом та позабюджетними фондами

  4452

  14777

  37014

  10325

  22237

  331,9

  250,5

  інші кредитори

  335770

  12718

  94692

  -323052

  81974

  3,8

  744,5

  заборгованість засновникам

  651

  651

  651

  -

  -

  Отже, існує необхідність більш детального аналізу товарних запасів і аналізу основних фінансових показників, на які вплинуло створення наднормативних запасів.

  Таблиця 3. Аналіз показників фінансової незалежності ТОВ «Росія»

  статті

  2003 р

  2004 р

  2005 р

  Відхилення, тис. Руб.

  Темпи зростання,%

  2004р. до 2003р.

  2005р. до 2004р.

  2004 до 2003р.

  2005 г.к

  2004 р

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Джерела коштів, ти с. руб.

  779676

  989110

  1405913

  209434

  416803

  126,9

  142,1 0

  капітал і резерви, тис.руб.

  -18050

  -16229

  472

  1821

  16701

  89,9

  -3

  довгострокові позики, тис.руб.

  384571

  597744

  859648

  213173

  261904

  155,4

  143,8

  короткострокові позики, тис.руб.

  18468

  325877

  334628

  307409

  8751

  1764,5

  102,7

  кредиторська заборгованість, тис.руб.

  58917

  69000

  116473

  10083

  47473

  117,1

  168,8

  коефіцієнт фінансової незалежності,%

  -2,32

  -1,64

  0,03

  0,68

  1.67

  71.3

  127,5

  частка позикових джерел,%

  100

  100

  99,97

  0,68

  -1,67

  -

  -

  коефіцієнт співвідношення

  власного капіталу і позикових джерел

  -2,26

  -1,61

  0,03

  0,65

  1.64

  -

  -

  питома вага кредиторської

  заборгованості в короткострокових зобов'язаннях,%

  95,4

  20,02

  38,64

  -75,4

  18,6

  -

  питома вага кредиторської

  заборгованості в загальній величині всіх джерел,%

  7,56

  6,98

  8,28

  0,58

  1,3

  -

  -

  коефіцієнт поточної ліквідності

  0,66

  0,54

  0,61

  -0,12

  0.07

  81,8

  коефіцієнт ліквідності запасів

  0.34

  0,44

  0,47

  0,1

  0,03

  129,4

  106,8

  коефіцієнт забезпеченості власними оборотними

  засобами

  -1,91

  -3,51

  -3,23

  -1,6

  0,28

  183,8

  92

  Дані таблиці 3 свідчать, що використана в 2004 році політика щодо формування товарних запасів привела до невеликого збільшення коефіцієнта фінансової незалежності. Наслідком стало невелике поліпшення всіх показників, що характеризують фінансовий стан підприємства: коефіцієнт співвідношення власного і позикового капіталу, коефіцієнт поточної ліквідності.

  Коефіцієнт фінансової незалежності = Капітал і резерви // Джерела коштів * 100% = -18 050/779 676 * 100 = -2,32%

  За даними таблиці визначимо:

  Коефіцієнт поточної ліквідності = Оборотні активи (рядок 290) /

  Короткострокові зобов'язання (рядок 690 балансу) 274 310/413 851 = 0,66

  Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами =

  = (Капітал і резерви (рядок 490) - Необоротні активи (рядок 190) / Оборотні активи (рядок 290) - (-18 050- 506 062) / 274 310 = -1,91

  Ліквідність - це здатність підприємства платити за своїми короткостроковими зобов'язаннями. Коефіцієнт ліквідності показує, що у підприємства достатньо обігових коштів, для своєчасного покриття короткострокової кредиторської заборгованості. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами показує, що підприємство для своєї фінансової стійкості має достатньо власних оборотних коштів.

  Виходячи з аналізу ліквідності товарних запасів і їх руху, можна зробити висновок, що як в 2004, так і в 2005 році підприємством приймалося недостатньо заходів для вивільнення коштів із запасів і залучення їх в оборот. У 2005 році запаси збільшилися на 75 468 тис. Руб. в порівнянні з 2004 роком. Збільшення коефіцієнта ліквідності товарних запасів досягнуто завдяки скороченню дебіторської заборгованості. В основному за рахунок цього знижена заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями.

  Узагальнивши весь викладений вище матеріал можна відзначити наступне. Протягом аналізованого періоду відбулося збільшення вартості майна підприємства і джерел його формування, тобто спостерігалося розширення сфери діяльності. Фінансове становище аналізованого підприємства в короткостроковій перспективі характеризується як недостатньо ліквідне і стійке. В цілому можна визначити підприємство як неспроможна своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі.

  Розглянувши економічне і фінансове становище підприємства, слід зробити висновок, що підприємство має не стабільне фінансове становище. На сьогоднішній день суспільство має позитивну рейтингову оцінку, задовільну структуру балансу і є платоспроможним.

  У перспективі суспільство має намір розвивати свою діяльність шляхом відкриття нових торгових точок (магазинів самообслуговування) не тільки в місті Благовєщенську, а й по всій території Амурської області; розвитку в сфері обслуговування (громадське харчування, розважальний комплекс), будівництвом житлових будинків і не житлових об'єктів. Всі витрати Товариство планує провести в основному за рахунок власних коштів, з мінімальним залученням позикових.

  2.2 Аналіз прибутку ТОВ «Росія»

  Результативність діяльності підприємства характеризується не тільки показниками рентабельності, а й показниками прибутку.

  Для проведення аналізу прибутку використовуємо стандартні методи аналізу. За допомогою горизонтального аналізу виявимо зміни і темпи зростання прибутку, при вертикальному аналізі проаналізуємо структуру формування прибутку.

  Таблиця 4. Показники прибутку ТОВ «Росія» за 2003-2005 рр., Тис. Руб.

  показники

  2003 р

  2004 р

  2005 р

  Абсолютні зміни, тис. Руб.

  Відносні зміни,%

  2004 Станом на 2003

  2005 до 2004

  2004 Станом на 2003

  2005 до 2004

  Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг

  948375

  1077515

  1242513

  +129140

  +164998

  113,6

  115,3

  Прибуток від продажів

  49792

  23742

  30968

  -26050

  +7226

  47,7

  130,4

  операційні доходи

  0

  350

  761

  +350

  +411

  -

  217,4

  Операційні витрати

  0

  10826

  1169

  +10826

  -9657

  -

  10,8

  позареалізаційні доходи

  3142

  20732

  24018

  +17590

  +3286

  659,2

  115,8

  позареалізаційні витрати

  20677

  32177

  47877

  +11500

  +15700

  155,6

  148,8

  Чистий прибуток

  31755

  1821

  6701

  -29934

  +4880

  5,7

  368

  собівартість

  732589

  831606

  888597

  +99017

  +56991

  113,5

  106,9

  Валовий прибуток

  215786

  245909

  353916

  +30123

  +108007

  114

  143,9

  Комерційні витрати

  154078

  200864

  280397

  +46786

  +79533

  130,3

  139,6

  Управлінські витрати

  11916

  21303

  42551

  +9387

  +21248

  178,8

  199,7

  Аналізуючи дані таблиці 4 потрібно відзначити, що виручка від продажу щороку зростає, проте динаміка прибутку від продажів за звітний період більш суперечлива.У 2004 р році відбулося різке скорочення прибутку від продажів на 26050 тис. Руб. (52,3%). Вона склала лише 47,% від рівня 2003р. Це можна пояснити зростанням собівартості продукції, а також збільшенням позареалізаційних витрат. Зі скороченням прибутку від продажів в 2004 р пов'язано і різке зменшення чистого прибутку на 29934 тис. Руб. (94,3%).

  У 2005 р знову намітилася тенденція зростання прибутку від продажів і чистого прибутку. Зростання склало 130,4% і 368% відповідно.

  Операційні і позареалізаційні доходи підприємства щорічно зростають. Зростання останніх пов'язаний зі збільшенням продажів основних засобів і комісійної винагороди постачальників.

  Собівартість продукції, як уже зазначалося, зросла за звітний період і склала 888 597 тис. Руб. в 2005 р проти 732 589 тис. руб. в 2003 р У відносному вираженні зростання собівартості за цей період склав 121,3%.

  Комерційні витрати підприємства зросли з 154 078 тис. Руб. до 280397 тис. руб., або на 82% за звітний період.

  Управлінські витрати збільшилися на 30635 тис. Руб. за період з 2003-2005 рр., або на 257, 1%.

  Тепер визначимо вплив зміни різних факторів на прибуток від продажів. При цьому будемо використовувати факторну модель адитивного виду, що має такий вигляд:

  П п Р = В п Р - С п Р - КР - УР,

  де П пр - прибуток від продажів, тис. руб.

  В ін - виручка від продажів, тис. Руб.

  З пр - собівартість продажів, тис. Руб.

  КР - комерційні витрати, тис. Руб.

  УР - управлінські витрати, тис. Руб.

  Таблиця 5. Фактори, що впливають на прибуток підприємства.

  показник

  2003

  2004

  2005

  виручка

  948375

  1077515

  1242513

  собівартість

  732589

  831606

  888597

  КР

  154078

  200864

  280397

  УР

  11916

  21303

  42551

  Скористаємося методом ланцюгових підстановок. Зробимо наступні розрахунки.

  1) 948375-732589-154078-11916 = 49792

  2) 1077515-732589-154078-11916 = 178932

  3) 1077515-831606-154078-11916 = 79915

  4) 1077515-831606-200864-11916 = 33129

  5) 1077515-831606-200864-21303 = 23742

  Визначаємо вплив кожного фактора на результативний показник, т. Е. На прибуток 2004 року.

  1) 178932-49792 = 129140

  Збільшення виручки з 948 375 тис. Руб. до 1077515 тис. руб. призвело до збільшення прибутку на 129140 тис. руб.

  2) 79915-179932 = -100017

  Збільшення собівартості з 732589 тис. Руб. до 831606 тис. руб. призвело до скорочення прибутку на 100017 тис. руб.

  3) 33129-79915 = - 46786

  Збільшення комерційних витрат з 154078 тис. Руб. до 200864 тис. руб. призвело до скорочення прибутку на 46786 тис. руб.

  4) 23749-33129 = - 9380

  Збільшення управлінських витрат з 11916 тис. Руб. до 21303 тис. руб. призвело до скорочення прибутку на 9380 тис. руб.

  Таким чином, найбільший вплив на прибуток в 2004 р надали такі фактори, як збільшення виручки і собівартості продукції.

  Зробимо розрахунки для виявлення впливу факторів на прибуток в 2005 р

  1) 1077515-831606-200864-21303 = 23742

  2) 1242513-831606-200864-21303 = 188740

  3) 1242513-888597-200864-21303 = 131749

  4) 1242513-888597-280397-21303 = 52216

  5) 1242513-888597-280397-42551 = 30968

  Визначаємо вплив кожного фактора на прибуток 2005 року.

  1) 188740-23742 = 164998

  Збільшення виручки зі 1077515 до 1242513 призвело до зростання прибутку на 164998 тис. Руб.

  2) 131749-188740 = - 56991

  Збільшення собівартості на 56991 тис. Руб. призвело до скорочення прибутку на 56991 тис. руб.

  3) 52216-131749 = -79533

  Збільшення комерційних витрат призвело до скорочення прибутку на 79533 тис. Руб.

  4) 30968-52216 = - 21248

  Збільшення управлінських витрат з 21303 тис. Руб. до 42551 тис. руб. призвело до скорочення прибутку на 21248 тис. руб.

  У 2005 р найбільш значимими факторами у формуванні прибутку виявилися собівартість і виручка.

  Таблиця 6. Структура і динаміка прибутку ТОВ «Росія» за 2003-2005 рр.

  показник

  В абсолютному вимірі, тис. Руб.

  У відносному вимірі,%

  2003

  2004

  2005

  2003

  2004

  2005

  Роздрібна торгівля

  745266

  792636

  654912

  78,6

  73,6

  52,7

  Гуртова торгівля

  145833

  173455

  437563

  15,4

  16,1

  35,2

  Громадське харчування

  23199

  9892

  4498

  2,4

  0,9

  0,4

  Оренда, послуги

  20952

  35257

  61132

  2,2

  3,3

  4,9

  будівельно

  монтажні роботи

  13125

  25899

  13628

  1,4

  2,4

  1,1

  виробництво

  -

  40376

  70780

  -

  3,8

  5,7

  Разом

  948375

  1077515

  1242513

  100

  100

  100

  Аналізуючи структуру і динаміку прибутку ТОВ «Росія» за 2003-2005 рр. можна зробити наступні висновки.

  Ключовим фактором у формуванні прибутку підприємства є роздрібна торгівля, проте за звітний період її частка істотно знизилася з 78,6% до 52,7%. Це, в свою чергу, пояснюється збільшенням частки оптової торгівлі з 15,4% у 2003 р до 35,2% в 2005 р, з чого можна зробити висновок, що в сфері торгівлі підприємства відбувається переорієнтація з роздрібної на оптову діяльність.

  В деякій мірі зросла частка оренди і послуг, а також виробництва в структурі прибутку і скоротилася частка громадського харчування, проте ці фактори не роблять істотного впливу на формування прибутку підприємства.

  2.3 Аналіз рентабельності ТОВ «Росія»

  Тепер після аналізу прибутку проведемо аналіз рентабельності ТОВ «Росія».

  Аналіз рентабельності продажів за даними ТОВ «Дальтехмашсервіс» проведемо за методикою, розглянутою в теоретичній частині курсової роботи.

  Для початку визначимо роль операційної та позареалізаційної діяльності у підприємства. Для цього зробимо розрахунок рентабельності продажів за трьома варіантами, використовуючи формули 1.1, 1.2., 1.3.

  Вихідні дані і розрахунок рентабельності продажів оформимо в таблиці 7.

  Таблиця 7. Вихідні дані і розрахунок рентабельності продажів

  показники

  2003 р

  2004 р

  2005 р

  Виручка від продажів, тис. Руб.

  948375

  1077515

  1242513

  Прибуток від продажів, тис. Руб.

  49792

  23742

  30968

  Операційні доходи, тис. Руб.

  0

  350

  761

  5. Операційні витрати, тис. Руб.

  0

  10826

  1169

  6. Позареалізаційні доходи, тис. Руб.

  3142

  20732

  24018

  7. Позареалізаційні витрати, тис. Руб.

  20677

  32177

  47877

  8. Чистий прибуток, тис. Руб.

  31755

  1821

  6701

  9. Рентабельність продажів по прибутку від продажів,% (стор. 2: стор. 1 * 100)

  5,3

  2,2

  2,5

  10. Рентабельність продажів по чистому прибутку,%, (стор. 8: стор. 1 * 100)

  3,3

  0,2

  0,5  valign = top>

  Рентабельність звичайної діяльності по чистому прибутку,%

  3,3

  0,1

  0,5

  Аналіз даних таблиці свідчить про різке зниження показника рентабельності за звітний період. У 2004 р рентабельність продажів по прибутку від продажів знизилася на 58,5%. У 2005 р намітилося зростання даного показника, який склав 13,6%.

  Зниження рентабельності продажів по прибутку від продажів в 2004 р пов'язано з істотним зниженням прибутку від продажів, на яку в свою чергу вплинуло зростання собівартості, про що говорилося в попередньому розділі.

  Показник рентабельності звичайної діяльності також знизився за період 2003-2004 рр., А в 2005 р знову спостерігається тенденція до зростання.

  Тепер приступимо до другого етапу аналізу, т. Е. Визначимо вплив факторів на рентабельність продажів.

  Для проведення факторного аналізу використовуємо факторну модель певного виду (1.5).

  Далі за допомогою методу ланцюгових підстановок визначимо вплив кожного з аналізованих факторів на рентабельність продажів, а саме:

  Вплив зміни виручки від продажів, розрахована за формулою (1.6).

  Вплив зміни собівартості продажів, розрахована за формулою (1.7).

  Вплив зміни комерційних витрат, розрахована за формулою (1.8).

  4. Вплив зміни управлінських витрат, розрахована за формулою (1.9).

  У висновку за результатами аналізу проведемо перевірку і зробимо висновки. Отримані розрахунки впливу факторів на рентабельність продажів приведемо в таблиці 6.

  Розрахунок впливу різних чинників на зміну рентабельності від продажу:

  1077515-732589-154078-11916 948375-732589-154078-11916

  ? Р (В) = ------------------------------------------ - - -------------------------------------- Ч

  1077515 948375

  Ч 100 = 11,3%

  1077515-831606-154078-11916 1077515-732589-154078-11916

  ? Р (С) = ------------------------------------------ - - --------------------------------------

  1077515 1077515

  Ч100 = - 9,2%

  1077515-831606-200864-11916 1077515-831606-154078-11916

  ? Р (КР) = ----------------------------------------- - - ------------------------------------ Ч1077515 1077515

  Ч 100 = - 4,3%

  1077515-831606-200864-21303 1077515-831606-200864-11916

  ? Р (УР) = --------------------------------------- - ---- ------------------------------------

  1077515 1077515

  Ч 100 = - 0,9%

  Результати проведених розрахунків демонструють вплив основних факторів на рентабельність продажів. Зростання виручки на 13,6% в 2004 р сприяв підвищенню рентабельності на 11,3%. У той же час зростання собівартості на 13,5% позначився досить негативно - рентабельність скоротилася на 9,2%. В результаті зростання комерційних і управлінських витрат показник рентабельності знизився на 4,3% і 0,9% відповідно.

  Далі визначимо вплив різних чинників на зміну рентабельності від продажів в 2005 р

  1242513-831606-200864-21303 1077515-831606-200864-21303

  ? Р (В) = ------------------------------------------ - - --------------------------------------

  1242513 1077515

  Ч 100 = 13%

  1242513-888597-200864-21303 1242513-831606-200864-21303

  ? Р (С) = ------------------------------------------ - - --------------------------------------

  1242513 1242513

  Ч 100 = - 4,6%

  1242513-888597-280397-21303 1242513-888597-200864-21303

  ? Р (КР) = ----------------------------------------- - - ------------------------------------

  1242513 1242513

  Ч 100 = - 6,4%

  1242513-888597-280397-42551 1242513-888597-280397-21303

  ? Р (УР) = --------------------------------------- - ---- ------------------------------------

  1242513 1242513

  Ч 100 = - 1,7%.

  Проаналізувавши обчислення, можна зробити висновок, що зростання виручки від реалізації на 15,3% в 2005 р виявився найбільш значимим фактором: завдяки йому рентабельність зросла на 13%. Але під впливом зростання комерційних витрат на 39,6% вона скоротилася на 6,4%. Зростання собівартості і управлінських витрат на 6,9% і 99,7% відповідно також зробили негативний вплив, знизивши показник на 4,6%.

  Таблиця 8. Вплив факторів на рентабельність продажів

  Фактори, що впливають на рентабельність продажів

  Величина впливу фактора,%

  2004 р

  2005 р

  1. Виручка від продажів

  11,3

  13

  2. Собівартість

  -9,2

  -4,6

  3. Комерційні витрати

  -4,3

  -6,4

  4. Управлінські витрати

  -0,9

  -1,7

  Сукупний вплив чинників

  -3,1

  0,3

  З даних таблиці 8 сукупний вплив факторів на рентабельність продажів одно - 3,1% у 2004 році та 0,3% - в 2005 р, що відповідає абсолютному відхиленню рентабельності продажів.

  Керівництву ТОВ «Росія» слід врахувати, що в 2004 р зниження прибутковості продажів сприяли, швидше за внутрішні чинники. Темп зростання собівартості більше темпу зростання прибутку, що говорить про те, що в асортименті товарів збільшилася частка низькорентабельної чи збиткової продукції. Рекомендується або виключити збиткові товари, або пропрацювати ринки збуту, враховуючи більший попит на пропоновані товари.

  Крім того, швидкими темпами ростуть управлінські і комерційні витрати, що також може негативно позначитися на результатах діяльності підприємства.

  3. ПРОПОЗИЦІЇ І ВИСНОВКИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ТОВ «РОСІЯ»

  3.1 Резерви зростання прибутку від продажів ТОВ «Росія»

  В умовах переходу на міжнародні стандарти обліку і звітності підприємства мають можливість використовувати досвід зарубіжних країн в галузі прогнозування фінансових результатів своєї діяльності. Основною особливістю системи міжнародних стандартів є роздільний облік постійних і змінних витрат за видами виробів і в цілому по підприємству. Такий підхід передбачає високу ступінь інтеграції обліку, аналізу і регулювання, дозволяє гнучко і оперативно приймати рішення по нормалізації фінансового становища підприємства.

  Він дає можливість проводити перспективний (прогнозний) аналіз, результатом якого є розробка варіантів отримання прибутку.Це сприяє отриманню більшого ефекту, ніж пошук невикористаних резервів в ході проведення ретроспективного аналізу фінансових результатів.

  Найважливішою частиною маржинального аналізу є вивчення взаємозв'язку обсягу виробництва, собівартості і прибутку, яке дає можливість встановити критичний обсяг виробництва і продажу продукції, а також встановить поріг рентабельності.

  На основі інформації про порозі рентабельності розраховується запас фінансової міцності підприємства, що представляє перевищення фактичної виручки від реалізації над порогом рентабельності. Якщо обсяг продажів знаходиться на рівні порога рентабельності, то підприємство тільки покриває сукупні витрати на виробництво продукції і не має фінансового джерела в формі прибутку для розвитку бізнесу. При рівні обсягу продажів нижче порога рентабельності діяльність підприємства є збитковою, і його фінансовий стан погіршується, що, в кінцевому рахунку може привести до банкрутства.

  Запас фінансової міцності (ЗФП) розраховується як відношення різниці між фактичним і критичним обсягами реалізації і фактичним обсягом реалізації у вартісному вираженні:

  (Оф - Ок)

  ЗФП = ---------------------- х 100

  оф

  Розрахуємо маржинальний дохід, поріг рентабельності і запас фінансової міцності в ТОВ «Росія». Отримані дані оформимо в таблиці 9.

  Таблиця 9. Розрахунок маржинального доходу, порогу рентабельності і запасу фінансової міцності.

  показники

  2004 р

  1 .Виручка від продажів, тис. Руб.

  1077515

  2. Прибуток від продажів, тис. Руб.

  23742

  3. Змінні витрати в

  собівартості продажів, тис. руб.

  965523

  4.Постоянние витрати, тис. Руб.

  120812

  5. Маржинальний дохід, тис. Руб. (Стор. 1 - стор.3)

  111992

  6. Частка постійних витрат у собівартості,%

  11,1

  7. Поріг рентабельності, тис. Руб.

  1161654

  8.3апас фінансової міцності в тис. Руб. (Стр.1 - стор.8)

  -84139

  Частка маржинального доходу в обсязі продажів,%

  10,4

  У 2004 році ТОВ «Росія» необхідно було реалізувати товарів і послуг на 1161654 тис. Руб. для досягнення беззбиткової роботи. Фактично отримана виручка від продажів склала в 2004 році 1077515 тис. Руб., Що нижче критичного уровеня на 84139 тис. Руб. Це перевищення говорить про негативний запас фінансової міцності.

  Таким чином, критичний обсяг продажу (або поріг рентабельності) товарів залежить від величини постійних витрат суспільства, його змінних витрат і продажної ціни. Впливаючи на ці чинники суспільство може керувати сумою прибутку.

  Розглянемо резерви зростання прибутку в ТОВ «Росія».

  Перший спосіб - скоротити змінні витрати на одиницю товарів та послуг. Це можна зробити за рахунок скорочення витрат на покупку матеріалів, а також на оплату підрядників, збільшення обсягу наданих послуг.

  Рассчітаемпрібиль від реалізації товарів і послуг, маржинальний дохід на весь обсяг реалізованих товарів і послуг, виручку в точці беззбитковості. Для цього знизимо суму змінних витрат на 10%, тобто змінні витрати складуть 868 971 тис. Руб.

  Знаходимо прибуток від реалізації за формулою:

  Р = В - Зпер. - З пост (3.2)

  де Р - прибуток від реалізації

  Р = 1077515 - 868971 - 120812 = 87732 тис. Руб.

  Після перших же розрахунків можна побачити хороший результат - прибуток від реалізації зросла на 63990 тис. Руб. в порівнянні з вихідними даними.

  Маржинальний дохід на весь обсяг продукції в даному випадку складе:

  МД = 1077515 - 868971 = 208544 тис. Руб.

  Потім знаходимо виручку в точці беззбитковості:

  З пост

  Тб = ----------------- (3.3)

  1 - (Зпер: В)

  де Т б - точка беззбитковості

  120812 тис. Руб.

  Тб = --------------------- = 1208120 тис. Руб.

  0,1

  Таким чином, точка беззбитковості становить 1208120 при колишньому рівні витрат. Тепер розрахуємо точку беззбитковості при змінних витратах, що становлять 868971 тис. Руб.

  120812

  Тб = ----------- = 604060 тис. Руб.

  0,2

  Таким чином, при зменшенні змінних витрат, знижується і точка беззбитковості, вона складе 604060 тис. Руб. в порівнянні з 1208120 тис. руб. початкового варіанту.

  Другий спосіб має на увазі скорочення частки постійних витрат в загальному обсязі витрат за рахунок: підбору кваліфікованого колективу; оптимальної розстановки персоналу по робочих місцях; ефективного використання грошових коштів; підвищення ефективності інвестицій в обладнання. Розрахуємо показники, як і при першому способі, але за умови скорочення постійних витрат на 10%. Сума постійних витрат при цьому буде дорівнює 108731 тис. Руб.

  Р = 1077515 - 965523 - 108731 = 3261 тис. Руб.

  МД = 1077515 - 965523 = 111992 тис. Руб.

  108731

  Т б = ------------ = 1087310 тис. Руб.

  0,1

  МД = 111992

  Як показали розрахунки, даний спосіб не результативним для підприємства, тому що скоротивши постійні витрати на 10% ми лише кроєм всі витрати, т. к. сума змінних і постійних витрат складе

  965523 тис. Руб. + 108731 тис. Руб. = 1074554 тис. Руб.

  Третій спосіб - це збільшити виручку від реалізації за рахунок підвищення обсягу реалізації товарів і послуг. Цього можна домогтися за рахунок: підвищення частки часу ефективної роботи; прискорення темпів роботи.

  Збільшимо виручку від продажів на 10%, тобто вона складе 1185767 тис. Руб.

  Розрахуємо відповідні показники:

  Р = 1185767 - 965523 - 120812 = 99432 тис. Руб.

  МД = 220244 тис. Руб.

  120812

  Т б = ------------- = 635853 тис. Руб.

  0,19

  В даному випадку спостерігається значне зниження виручки в точці беззбитковості (на 572267 тис. Руб.). Також спостерігається збільшення прибутку від реалізації на 75690 тис. Руб.

  Цей спосіб є найбільш ефективним для підприємства, тому що прибуток значно зросте і з'явиться запас фінансової міцності.

  Відзначимо також, що результати аналізу рентабельності підприємства продемонстрували, що найбільш негативний вплив на рентабельність ТОВ «Росія» мають такі фактори, як зростання собівартості і комерційних витрат. Таким чином, підприємству необхідно урізати комерційні витрати і скоротити собівартість продукції. Для скорочення собівартості необхідно підвищити продуктивність праці, запровадивши більш продуктивне обладнання, підвищити кваліфікацію співробітників, використовувати ресурсозберігаючі технології.

  ВИСНОВОК

  Таким чином, прибуток - це грошове вираження основної частини накопичень, що створюються підприємствами будь-якої форми власності.

  Прибуток як кінцевий фінансовий результат є найважливішим показником оцінки господарської діяльності підприємства.

  Як найважливіша категорія ринкових відносин прибуток виконує певні функції. Разом з тим на величину прибутку і його динаміку впливають фактори як залежні, так і не залежать від зусиль господарюючого суб'єкта.

  Для розкриття теми і досягнення мети курсової роботи були виконані конкретні завдання.

  Так, в першому теоретичному розділі курсової роботи розглянуто сутність і економічний зміст поняття «прибуток», наведені види і класифікація прибутку, визначено сутність методика аналізу рентабельності - відносного показника результату діяльності підприємства. У другому розділі представлена ​​організаційно-правова та економічна характеристика ТОВ «Росія», проведено аналіз прибутку і рентабельності підприємства. За результатами аналізу зроблено такі висновки. У третьому розділі курсової роботи зроблені висновки і визначені конкретні пропозиції щодо поліпшення фінансового результату ТОВ «Росія».

  Так для виявлення резервів розглянуто 3 способи зростання прибутку в ТОВ «Росія», також проведений аналіз і зроблені висновки про ефективність різних способів підвищення прибутку.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово - економічної діяльності підприємства: Навчально - практичний посібник - М .: Видавництво «Справа і Сервіс», 2002. - 272 с.

  Абрютина М.С. Економічний аналіз торговельної діяльності: Навчальний посібник. -М .: «ДІС», 2000..

  Артеменко В. Г., Беллендир М. В. Фінансовий аналіз. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: «Справа і Сервіс», 1999.

  Басовский Л.Є. Економічний аналіз (комплексний економічний аналіз господарської діяльності): Навчальний посібник - М .: Инфра-М, 2005 - 222с.

  Бочаров В.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник - СПб .: Питер, 2005. - 232 с.

  Вахрін П.І. Фінансовий аналіз в комерційних та некомерційних організаціях: Навчальний посібник. - М .: Видавничо - книготорговий центр «Маркетинг», 2002. - 320 с.

  Волков О.І. Економіка підприємства - М .: ИНФРА - М, 2002 - 520 с.

  Грибов В. Д. Економіка підприємства: Підручник - 3-тє вид., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 2006. - 336 с.

  Грузинів В.П., Грибов В.Д. Економіка підприємства: Навчальний посібник - М .: Фінанси і статистика, 2002. - 208 с.

  10. Донцова Л.В., Никифорова Н. А. Аналіз фінансової звітності: Підручник. - 3-е изд. - М .: Вид.-во «Річ навіть і сервіс», 2005. - 368 с.

  11.Єфімова О.В., Мельник М.В. Аналіз фінансової звітності: Навчальний посібник - М .: Омега - Л, 2005 - 408 с.

  12. Помітна С.Л. Економіка організацій (підприємств): Навчальний посібник - М .: Проспект, 2006. - 300 с.

  13. Ковальов А.І., Привалов В.П. Аналіз фінансового стану підприємства - М .: Центр економіки і маркетингу, 2002. - 208 с.

  14. Н.Коваль В.В., Волкова О.М. Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник. - М .: ТОВ «ТК Велбі», 2004. - 424 с.

  15.Ковалев В.В., Ковальов Віт.В. Фінанси організацій (підприємств): Підручник. - М .: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2006. - 352 с.

  16.Ковалев В.В. Фінансовий аналіз: Методи і процедури - М .: Фінанси і статистика, 2003. - 560 с.

  Крилов Е.І. Аналіз фінансових результатів, рентабельності та собівартості продукції: Навчальний посібник - М .: Фінанси і статистика, 2005. -718с.

  Куттер М.І. Бухгалтерська (фінансова) звітність: Навчальний посібник - М .: Фінанси і статистика, 2006. - 232 с.

  Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Аналіз фінансово - господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник / За ред. проф. Н.П. Любушина - М .: ЮНИТИ - ДАНА, 2000. - 471 с.

  Маренков Н.Л., Веселова Т.Н. Економічний аналіз: Підручник - Ростов на Дону: Фенікс, 2004. - 416 с.

  21.Маркарьян Е.А., Герасименко Г.П., Маркар'ян С.Е. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - М .: ІД ФБК - ПРЕС, 2003. - 224 с.

  22.Прикін Б.В. Економічний аналіз підприємства: Підручник. - М .: ЮНИТИ - ДАНА, 2003. - 407 с.

  23.Пястолов С.М. Аналіз фінансово - господарської діяльності підприємства: Підручник. - М .: Видавничий центр «Академія», 2002. - 336 с.

  24. Романенко І. В. Економіка підприємства - М .: Фінанси і статистика, 2005.-269 с.

  25.Савіцкая Г.В. Аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник. - М .: ИНФРА - М, 2004. - 272 с.

  26.Селезнева М.М., Іонова А.Ф. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. -М .: ЮНИТИ - ДАНА, 2003. - 479 с.

  27.Скамай Л.Г. Економічний аналіз діяльності підприємства: Підручник - М .: ИНФРА-М, 2004. - 296 с.

  28. Суша Г.З. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - М .: Нове знання, 2003.-384 с.

  Титов В. І. Економіка підприємства: Підручник. - М .: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К», 2004. - 462 с.

  Чечевіцина Л.Н., Чуєв І.М. Аналіз фінансово - господарської діяльності: Підручник - М .: Видавничо - книготорговий центр «Маркетинг», 2002. - 352 с.

  31.Чуев І.М., Чечевіина Л.Н. Економіка підприємства: Підручник. - М .: Видавничо - торгова корпорація «Дашков і К п», 2004. - 416 с.

  32.Шеремет А.Д. Фінанси підприємств - М .: Фінанси і статистика, 2002.-480с.

  33.Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С., Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу - М .: ИНФРА - М, 2003. - 208 с.

  34. Шуляк П. Н. Фінанси підприємства: Підручник - М .: Видавничий дім «Дашков і К», 2002. - 752 с.

  35.Економіческій аналіз / А.І. Гінзбург. - СПб .: Пітер, 2003. - 480 с.

  36.Економіка підприємства: Підручник / За ред. О.Є Карлика, М.Л. Шухгальтер. - М .: ИНФРА - М, 2004. - 432 с.

  ...........