Дата конвертації10.04.2017
Розмір23.55 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 23.55 Kb.

Особливості економічних криз в Республіці Білорусь

Характеризуючи загальний результат інвестиційної діяльності за підсумками року, слід зазначити випереджаюче зростання інвестицій в основний капітал в порівнянні з ростом реального ВВП. На тлі низького темпу зростання ВВП частка інвестицій підвищилася до 31,8 відсотка обсягу ВВП при 29,1 відсотка роком раніше.

Динаміку зростання інвестицій багато в чому визначала невисока база порівняння 2012 року, у міру того, як вплив даного чинника слабшав, темп зростання інвестицій поступово сповільнювався. Так, щодо відповідних періодів 2012 році реальний ріст інвестицій в основний капітал склав в першому кварталі 114,3 відсотка, у другому - 107,2 відсотка, трохи вище був в третьому кварталі - 110 відсотків і в четвертому кварталі знизився до 104 відсотків.

Економічні умови для інвестиційної діяльності в другій половині 2013 р складалися менш сприятливо, ніж передбачалося прогнозом соціально-економічного розвитку, про що свідчать прискорення інфляції, наростання девальваційних очікувань, зовнішньоекономічна незбалансованість. У цей період спостерігався дефіцит ліквідності банківської системи.

З метою недопущення наростання ризиків макроекономічної стабільності було вжито заходів щодо оптимізації капітальних витрат з використанням пільгових кредитних ресурсів та інших видів державної підтримки. Здійснювався поступовий перехід на фінансування інвестиційних проектів, включених в державні програми, через ВАТ "Банк розвитку".

Зниження динаміки експортно-імпортних операцій в січні-листопаді 2013 р пов'язано зі зниженням фізичних обсягів експортних поставок проміжних товарів, як енергетичних, так і неенергетичних, а також інвестиційних товарів. В імпорті в натуральному вираженні скоротилися обсяги поставок енергетичних товарів. Умови торгівлі погіршилися в порівнянні з січнем-листопадом 2012 року на 1,8 відсотка (без урахування енергетичних товарів - на 0,9 відсотка). За даними Національного статистичного комітету темпи зниження вартісних обсягів експорту товарів були на 11,8 процентних пункту вище темпів зниження вартісних обсягів імпорту.

У товарному розрізі негативна динаміка експорту неенергоносітелей була пов'язана зі зменшенням вартості поставок деяких ключових експортних товарів, в тому числі добрив (на 17,8 відсотка), шин (на 11,8 відсотка), чорних металів (на 18,3 відсотка), вантажних автомобілів (на 28,1 відсотка), тракторів (на 15,6 відсотка), сідельних тягачів (на 49,7 відсотка), запчастин для автомобілів і тракторів (на 6,3 відсотка). У той же час зростання поставок спостерігався за такими важливими позиціями експорту: меблі (на 10,1 відсотка), сільськогосподарські машини та механізми (на 3,8 відсотка), молоко і молочні продукти (на 25,5 відсотка), м'ясні продукти (на 0,4 відсотка), цукор (на 12,8 відсотка) [15].

Приріст споживчих цін в січні-грудні 2013 р склав 16,5 відсотка (або 1,3 відсотка в середньому за місяць) проти 21,8 відсотка (або 1,7 відсотка в середньому за місяць) роком раніше. У грудні 2013 року порівняно з листопадом приріст споживчих цін склав 2,4 відсотка (рисунок 3.1).

При цьому ціни на продовольчі товари збільшилися на 2,2 відсотка, на непродовольчі товари - на 0,8 відсотка, тарифи на платні послуги - на 4,9 відсотка.

Зростання цін на продовольчі товари в грудні 2013 року порівняно з листопадом дав 1,05 відсотка приросту зведеного індексу споживчих цін, на непродовольчі товари - 0,24 відсотка, на платні послуги - 1,1 відсотка приросту зведеного індексу цін.

Малюнок 2.1 - Динаміка індексу споживчих цін за 2012-213 рр., У% до попереднього року

Джерело: [15]

Приріст цін на продовольчі товари за 2013 рік склав 13,4 відсотка (роком раніше - 25,1 відсотка). Найістотніше з продовольства подорожчала картопля (в 1,9 рази), тютюнові вироби (в 1,6 рази), борошно пшеничне (в 1,5 рази), яйця курячі (на 28,6 відсотка), макаронні вироби (на 26, 8 відсотка), громадське харчування (на 22,8 відсотка), овочі (на 22,3 відсотка).

Приріст цін на непродовольчі товари за 2013 рік склав 7,6 відсотка (роком раніше - 10,3 відсотка). Найбільшою мірою подорожчав бензин (на 26,5 відсотка), друковані видання (на 23,1 відсотка), медикаменти (на 12,1 відсотка), автомобілі легкові (11,7 відсотка).

Приріст тарифів на послуги населенню за 2013 рік склав 39,1 відсотка (за 2012 рік - 36,1 відсотка). При цьому найбільш істотно зросли тарифи на послуги дитячих дошкільних установ (в 1,9 рази), пасажирського транспорту (на 52,4 відсотка), житлово-комунальні послуги (на 47,8 відсотка), зв'язку (на 42,4 відсотка), фізичної культури і спорту (на 40,6 відсотка).

За даними Національного статистичного комітету, базова інфляція за січень-грудень 2013 р склала 12 відсотків (17,1 відсотка за січень-грудень 2012 року) і дала, за оцінкою Національного банку, 7,9 відсотка приросту зведеного індексу споживчих цін (питома вага даного чинника становило 47,8 відсотка проти 52,6 відсотка роком раніше). Регульовані ціни і тарифи, включаючи ціни на плодоовочеву продукцію, дали 8,6 відсотка приросту зведеного індексу споживчих цін (питома вага склала 52,2 і 47,4 відсотка відповідно), збільшившись з початку року на 25 відсотків.

Згідно з отриманими в грудні 2013 р данним19 90,8 відсотка респондентів очікували подальшого зростання споживчих цін в найближчі 3 місяці (в листопаді 2013 року - 90 відсотків, в грудні 2012 р - 90 відсотків). При цьому 33,3 відсотка респондентів очікували прискорення інфляційних процесів (інтенсивність інфляції) проти 32,9 відсотка в листопаді 2013 року і 27,9 відсотка в грудні 2012 р (рисунок 2.2).

Малюнок 2.2 - Динаміка показників, що характеризують інфляційні очікування в Республіці Білорусь в найближчі 3 місяці,%

Джерело: [15]

Зростання відпускних цін на продукцію, що випускається в грудні 2013 р очікували 39,4 відсотка опитаних підприємств проти 39,1 відсотка в листопаді 2013 року і 44,9 відсотка в грудні 2012 р

За даними Белстата, валовий внутрішній продукт за дев'ять місяців 2014 року склав в поточних цінах 544,2 трлн. руб. і збільшився в порівнянні з січнем-вереснем 2013 року на 1,5% в порівнянних цінах.

Інфляція на споживчому ринку за дев'ять місяців склала 113,4% (рисунок 2.3).

Малюнок 2.3-Показники ВВП і інфляції в січні-вересні 2013-2014 рр.

Джерело: [16]

У січні-серпні 2014 року обсяг зовнішньої торгівлі товарами і послугами скоротився в порівнянні з січнем-серпнем 2013 року на 3,3%, в тому числі експорт - на 1%, імпорт - на 5,7%. Обсяг зовнішньоторговельного обороту за вісім місяців поточного року склав 58,6 млрд. Дол. США.

Малюнок 2.4 - Динаміка зовнішньоторговельних операцій

в січні-вересні 2013-2014 рр.

Джерело: [16]

Малюнок 2.5 - Прибуток до оподаткування і чистий прибуток в січні-березні 2013-2014 рр.

Джерело: [16]

Підсумки господарської діяльності організацій реального сектора економіки в січні-серпні 2014 року характеризувалися збільшенням продажів, прибутку і рентабельності в порівнянні з січнем-серпнем 2013 року.

2.3 Особливості антициклічного регулювання і його ефективність

Для подолання негативного впливу світової фінансово-економічної кризи в Білорусі були розроблені та реалізовані антикризові заходи в рамках наступних чотирьох агрегованих блоків:

першочергові заходи щодо лібералізації умов економічної діяльності, антикризові заходи в галузі монетарної і фіскальної політики,

заходи з підтримки валоутворюючих підприємств,

спільний план дій з Російською Федерацією щодо мінімізації наслідків фінансової кризи.

Їх реалізація здійснювалася за такими основними напрямками:

залучення додаткового зовнішнього фінансування,

стабілізація ситуації в банківському секторі і на валютному ринку,

скорочення витрат держбюджету,

лібералізація економіки,

підтримка реального сектора і валоутворюючих підприємств,

стимулювання експорту та обмеження імпорту,

створення додаткового внутрішнього споживчого та інвестиційного попиту на вітчизняну продукцію,

селективна підтримка вразливих категорій населення та ін. [17, c.59]

Так, в 2015 році в білоруський бюджет в якості компенсації втрат від великого податкового маневру в Росії повинні в повному обсязі надійти вивізні митні збори на нафтопродукти - близько $ 1,9 млрд. Ці кошти разом з митами на експорт видобутої в країні нафти - всього більше $ 2 млрд - підуть на погашення валютного держборгу. У наступному році Білорусі належить виплатити $ 3 млрд і ще $ 1 млрд направити на обслуговування держборгу.

На зовнішніх фінансових ринках Білорусі планує залучити в 2015 році близько $ 1 млрд. Це можуть бути і євробонди, і двосторонні, синдиковані кредити.

Основними джерелами поповнення бюджету будуть податкові доходи. Поправками до Податкового кодексу передбачено збільшення ставок акцизів на всі підакцизні товари, крім пива і автомобільного палива, збільшення ставки податку на прибуток для банків і страхових організацій з 18 до 25%, зростання ставки прибуткового податку з 12 до 13%. Ці та інші заходи дозволять розширити ресурсну базу бюджетів [18].

Доходи за проектом республіканського бюджету передбачаються в розмірі Br156,7 трлн. Загальна сума доходів консолідованого (республіканський і місцеві) бюджету прогнозується на рівні Br252,9 трлн.

Витрати за проектом республіканського бюджету сформовані в сумі Br141 трлн, консолідованого - Br237,9 трлн. Основна їх частка має соціальну спрямованість. Вперше у видатковій частині бюджету з'явився рядок «сімейний капітал», на формування якого передбачено Br1,8 трлн. У субвенції, що передаються фонду соціального захисту населення, передбачено кошти на щомісячні виплати сім'я, які виховують двох і більше дітей - Br1,6 трлн.

Частка традиційно головних бюджетних витрат - на освіту і охорону здоров'я - збільшується з 17,3% до 18,1% і з 14,2% до 14,8% відповідно. Бюджетне фінансування освіти складе Br43 трлн, охорони здоров'я - Br35 трлн.

Витрати на соціальну політику заплановані на рівні Br21,8 трлн. У їх складі передбачені асигнування на соціальний захист - більш Br3 трлн, на допомогу в забезпеченні житлом передбачається витратити Br5,3 трлн, на сприяння зайнятості - Br200 млрд, на молодіжну політику - Br62 млрд. На розвиток фізкультури і спорту в 2015 році планується витратити Br3,3 трлн. У тому числі Br510 млрд - на утримання національних команд з видів спорту, включаючи підготовку спортсменів до олімпійських та паралімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро і до інших міжнародних змагань. Витрати на сферу культури повинні скласти Br3,8 трлн, на наукову, науково-технічну, інноваційну діяльність - Br2,1 трлн.

Законопроект передбачає підвищення ставки прибуткового податку з 12% до 13%. Ці кошти підуть на підтримку сімей з дітьми, підкреслив міністр фінансів Володимир Амарін, представляючи законопроект у Палаті представників.

Проект закону також передбачає збільшення ставки акцизів на всі групи підакцизних товарів, за винятком автомобільного палива та пива.Зокрема, на міцний алкоголь акцизи зростуть на 6%, на сигарети - на 15-30%. У той же час пропонується знизити ставки акцизів на нафтопродукти в середньому на 22% до рівня 2014 року.

Крім того, планується збільшити ставку податку на прибуток для банків і страхових організацій з 18% до 25%. З метою розширення ресурсної бази бюджетів пропонується ввести спеціальний збір за право експорту сирої нафти, що видобувається в Білорусі [18].

Рівень податкового навантаження в 2015 році без урахування митних зборів складе 23,6% ВВП і не виросте в порівнянні з 2014 роком. Володимир Амарін звернув увагу, що законопроектом передбачається спрощення податкового адміністрування та інші заходи, що дозволяють спростити застосування податкового законодавства.

Заступник голови постійної комісії з питань бюджету та фінансів Олександр мякінніке, який виступив співдоповідачем по законопроекту, додав, що документ надає пенсіонерам, інвалідам I і II групи 50% пільгу зі сплати державного мита за видачу дозволу на допуск транспортного засобу до участі в дорожньому русі.

У 2011-2025 рр. основним завданням макроекономічної політики стає забезпечення якості економічного зростання, підвищення ефективності реального сектора економіки, його соціальної результативності та збалансованості (пропорційності) всіх ланок, що обумовлює деяке уповільнення темпів зростання. За весь прогнозований період очікується збільшення ВВП в 2-2,3 рази [19, c.9].

Основною метою бюджетно-податкової політики є забезпечення фінансової і соціальної стабільності. Бюджетно-податкова політика спрямована на підвищення рівня і якості життя населення, створення умов для стабільного економічного зростання і позитивних структурних змін в економіці, зниження податкового навантаження, підвищення ефективності та прозорості управління державними фінансами.

Податкова політика буде формуватися, виходячи з необхідності суттєвого спрощення податкової системи, поетапного зниження податкового навантаження, якісного поліпшення податкового адміністрування, підвищення раціональності, прозорості, справедливості та стабільності податкової системи.

Зниження податкового тягаря буде здійснюватися в ув'язці з реформою міжбюджетних відносин, на основі упорядкування та закріплення дохідних джерел і витратних повноважень за кожним рівнем бюджетної системи Республіки Білорусь на довгостроковій основі.

Важливим напрямком бюджетної політики є забезпечення збалансованості бюджетів усіх рівнів та скорочення їх дефіциту в довгостроковому періоді до рівня, прийнятного для запланованих темпів інфляції, інвестицій та економічного зростання.

Рівень внутрішнього і зовнішнього боргу залишиться в межах фінансової безпеки і законодавчих обмежень при підвищенні ефективності управління нею з метою зниження вартості обслуговування і мінімізації ризиків. Для забезпечення бюджетної стійкості необхідно контролювати і ефективно регулювати розмір гарантованого боргу бюджетів усіх рівнів.

Удосконалення бюджетного і податкового законодавства повинно бути реалізовано з урахуванням норм Світової організації торгівлі.

В результаті реалізації запропонованих напрямків будуть забезпечені збалансованість бюджетів і стійкість бюджетної системи, безумовне виконання прийнятих видаткових зобов'язань, підвищення ефективності та результативності витрат бюджетів.

Грошово-кредитна політика Республіки Білорусь буде проводитися з метою ефективної реалізації основних напрямків і пріоритетів соціально-економічного розвитку на основі узгодження і взаємної ув'язки з усіма іншими заходами державного регулювання економіки.

У 2011-2015 роках будуть створені необхідні макроекономічні та монетарні умови для забезпечення повної конвертованості білоруського рубля.

Стратегічними напрямками розвитку банківської системи Республіки Білорусь будуть підвищення стійкості та ефективності функціонування банків, зростання потенціалу і вдосконалення складу банківських інструментів адекватно зростаючим потребам економіки і населення.

У зміцненні та розвитку банківської системи значну роль буде грати забезпечення ефективного, надійного і безпечного функціонування національної платіжної системи.

Продовжиться процес взаємовигідного зближення грошових систем і банківських секторів Республіки Білорусь та інших країн СНД, перш за все Російської Федерації, в рамках Союзної держави і інших інтеграційних утворень, а також розширення і поглиблення взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями.

Основною метою цінової політики є формування цінового механізму, стимулюючого структурну перебудову економіки, підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних товаровиробників на внутрішньому і зовнішніх ринках, створення умов для підвищення ефективності функціонування галузей економіки. Для реалізації зазначених цілей, забезпечення стабільності і збалансованості цін передбачається проведення зваженої цінової політики, що базується на гнучкому поєднанні вільних і регульованих цін.

У прогнозований період передбачаються випереджаючі темпи зростання інвестицій в основний капітал в порівнянні з динамікою ВВП. Розрахунки показують, що щорічний темп приросту інвестицій в 2011-2015 роках в середньому складе 9-10 відсотків.

висновок

Таким чином, на підставі вивченого теоретичного матеріалу можна зробити наступні висновки:

1 Економічна криза - це безперервні коливання ринкової економіки, коли зростання виробництва змінюється спадом, підвищення ділової активності - зниженням. Циклічність характеризується періодичними злетами і падіннями ринкової кон'юнктури.

2 Кризи класифікуються: за масштабами порушення рівноваги в господарських системах, по регулярності порушення рівноваги в економіці, по галузі прояви і за характером порушення пропорцій відтворення.

3 Шляхи виходу з кризи завжди залежать від причин викликали дану ситуацію. Головною метою, держави опинився в скрутному становищі, перехід на нормальний, звичайний режим роботи. Для цього необхідно погасити всі заборгованості. Це досить важко в стані неплатоспроможності, але можливо. Слід розробити план по оздоровленню економічної діяльності держави. Необхідно проаналізувати стан ресурсів підприємства на сьогоднішній момент і можливості підприємства на майбутнє. При наявності можливості отримати фінансову чи товарну допомогу держава може розплатитися з боргами в включитися у виробництво.

4 В цілому по Республіці Білорусь за 2012-2013 рр. спостерігається зростання основних макроекономічних показників, характерізующіхз ступінь розвитку національної економіки. Динаміка валового внутрішнього продукту складається таким чином, що поряд з ростом номінальних показників, ВВП в поточних цінах, спостерігається і зростання реальних показників (ВВП в постійних цінах), тобто ВВП скоректировать на ІСЦ або ж індекс-дефлятор ВВП.

5 Для посилення позицій Республіки Білорусь в світовому співтоваристві, розширення традиційних і завоювання нових ринків збуту вітчизняної продукції необхідно максимально використовувати наявні конкурентні переваги країни, що базуються в першу чергу на факторних умовах конкурентоспроможності, яких немає або недостатньо в інших країнах, більше уваги приділяти розвитку потенційних конкурентних переваг більш високого рангу, які ґрунтуються на інноваціях і високорозвиненій людському потенціалі. Через обмеженість ресурсів це повинні бути напрями, за якими Білорусь вже досягла або близька до світового рівня, а також напрямки, що дозволяють забезпечити технологічний прорив і випуск продукції з новими споживчими властивостями, які будуть мати стійкий попит на світових ринках. До останніх віднесені створення нових лазерних технологій і обладнання на їх основі для машинобудування, медицини та інших галузей народного господарства, нових надтвердих, магнітних, пьезокерамических і напівпровідникових матеріалів, створення нових суперкомп'ютерів і розвиток мікроелектроніки, оптичного приладобудування, точної механіки, засобів відображення інформації, комунікаційної техніки, виробництво програмних продуктів, племінна справа та селекція нових сортів сільськогосподарських культур та ін. Розвиток цих напрямків з оздает базу для формування інфраструктури нового постіндустріального суспільства.

Для реалізації пріоритетів розвитку Білорусі буде потрібно розробка і реалізація галузевих і регіональних програм з системою комплексних заходів, що забезпечить вихід країни на якісно новий рівень науково-технічного і соціально-економічного розвитку.

Список використаних джерел

1 Богомазов, Е. Світова криза. Погляд на причини / Е. Богомазов // Фінанси, облік, аудит. - 2010. - № 5. - С. 10-12.

2 Макроекономіка: соціально орієнтований підхід: підручник / Е.А. Лутохіна [и др.]; під ред. Е.А. Лутохіна. - Мінськ: ІОЦ Мінфіну, 2010. - 400 с.

3 Букін, М.К., Семенов, В.А. Макроекономіка (основи економічної теорії): підручник / М.К. Букін, В.А. Семенов. - М .: Видавництво «ДІС», 2010. - 320 с.

4 Антипина О.Н. Макроекономіка: Підручник / О.М. Антипина. Н.А. Миклашевская, А.А. Никифоров; під заг. ред. А.В. Сидоровича. - М .: Річ навіть і Сервіс, 2012. - 489 с.

5 Баталов, Е. Я. Глобальна криза-ХХI: ідейно-політичні аспекти / Е.Я. Баталов // США. Канада: економіка, політика, культура. - 2010. - № 10. - С. 3-22.

6 Воробйова О.М. Макроекономіка: учеб.-метод. Посібник / Е.М. Воробйова. - Мінськ: ГІУСТ БГУ, 2011. - 126 с.

7 Гальперін В. М. Макроекономіка: навч. посібник / В.М. Гальперін. - СПб .: Екон. Школа, 2009. - 512с.

8 Макроекономіка: навч. посібник / [І.В. Новікова та ін.]; під редакцією І.В. Новікової. - Мінськ: ТетраСистемс, 2011. - 302 с.

9 Макроекономіка: навч. посібник / За ред. Л.П. Зінькова - Мінськ: ІОЦ Мінфіну, 2010. - 374 с.

10 Макроекономіка. Соціально-економічний аспект: курс лекцій для студентів економ. Спец. вузів / І.М.Лемешевскій. - Мінськ: ФУАинформ, 2010. - 543с.

11 Попкова, Н. Світова криза як провісник посткапіталістіческого розвитку / Н. Попкова // Економіст. - 2010. - № 2. - С. 39-44.

12 Рапопорт, Г. Глобальна економічна криза 2008-2009: витоки і причини / Г. Рапопорт, А. Герц // Питання економіки. - 2010. - № 11. - С. 18-31.

13 Тихонов, А. Світова фінансова криза: проблеми грошової теорії і економічної політики / А. Тихонов // Банкаўскі веснік. - 2010. - № 28 (кастр.). - С. 41-46.

14 Ясинський, Ю.М. Основи теорії економічного розвитку: курс лекцій / Ю. М. Ясинський. - Мінськ: Акад. упр. при Президентові Респ. Білорусь, 2007. - 281 с.

15 Основні тенденції в економіці та грошово-кредитній сфері Республіки Білорусь [Електроннийресурс]. - Режим доступу: http://www.nbrb.by/publications/ - Дата доступу: 17.04.2015.

16 Доповідь Міністра економіки на засіданні Ради Міністрів Республіки Білорусь «Про підсумки соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь за 2014 р організації робіт по виконанню завдань на 2015 г.» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy.gov.by/dadvfiles/002092_256437_doklad.pdf. - Дата доступу: 17.04.2015.

17 Страченко Т.М. Нові завдання і проблеми державного регулювання економіки Республіки Білорусь // Економічний бюлетень. - №12. - 2010. - С. 59-63.

18 Про республіканський бюджет на 2015 рік: Закон Республіки Білорусь від 30 грудня 2014 року №225-З

19 Тур, А. Антикризова політика Республіки Білорусь: доповідь заступника Міністра економіки Республіки Білорусь А. Тура / А. Тур // Банкаўскi веснiк. - 2010. - № 25 (Верас.). - С. 9-11.