• Дата і місце укладення договору
 • - пропозиція укласти договір (оферта);
 • Список використаних джерел


 • Дата конвертації03.06.2017
  Розмір21.74 Kb.
  Типреферат

  Скачати 21.74 Kb.

  Особливості оформлення зовнішньоторговельних договорів згідно з вимогами указу Президента Республіки Білорусь від 27.03.2008 № 178

  Особливості оформлення зовнішньоторговельних договорів згідно з вимогами Указу Президента Республіки Білорусь від 27.03.2008 № 178

  Згідно п. 1.1 Указу Президента Республіки Білорусь від 27.03.2008 № 178 «Про порядок проведення та контролю зовнішньоторговельних операцій» (далі - Указ № 178) зовнішньоторговельний договір - це договір між резидентом і нерезидентом, що передбачає оплатної передачі товарів, що охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності, виконання робіт, надання послуг.

  Даний Указ передбачає наявність в документах, за допомогою яких оформляється висновок зовнішньоторговельного договору, наступних елементів:

  · Дати і місця укладання договору;

  · Предмета договору;

  · Кількості, ціни і (або) вартості товару (охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності), виконаних робіт, наданих послуг;

  · Умов розрахунку і поставки товарів;

  · Найменувань і банківських реквізитів сторін, місцезнаходження нерезидента-контрагента.

  Необхідно звернути увагу, що відповідно до п. 1.1 Указу Президента Республіки Білорусь від 07.03.2000 № 117 «Про деякі заходи з упорядкування посередницьку діяльність при продажу товарів» (редакція від 01.03.2007) в якості суттєвої умови договору повинна вказуватися мета (цілі ) придбання товарів (для власного виробництва і (або) споживання, вивезення з Республіки Білорусь, оптової і (або) роздрібної торгівлі, переробки на давальницьких умовах, поставки для державних потреб або за встановленими Радою Міністрів Респуб ики Білорусь (квотами).

  Розглянемо більш докладно передбачені в Указі № 178 елементи зовнішньоторговельного договору, які є імперативними при укладанні білоруськими резидентами зовнішньоторговельних операцій з нерезидентом Республіки Білорусь.

  Дата і місце укладення договору

  Як роз'яснює п. 2 ст. 1116 Цивільного кодексу Республіки Білорусь (далі - ГК) зовнішньоекономічна угода, хоча б одним з учасників якої є юридична особа Республіки Білорусь або громадянин Республіки Білорусь, відбувається незалежно від місця укладення угоди в письмовій формі.

  Недотримання простої письмової форми зовнішньоекономічної угоди тягне недійсність угоди (п. 3 ст. 163 ЦК).

  Міжнародні угоди і конвенції передбачають наступні вимоги до пропозиції про укладення зовнішньоторговельного договору, переданого одним з учасників зовнішньоторговельної угоди у вигляді оферти:

  пропозиція про укладення договору, адресовані одному або декільком конкретним особам, якщо воно досить виразно і висловлює намір оферента вважати себе зв'язаним у разі акцепту. Пропозиція є достатньо виразною, якщо в ній зазначено товар та прямо або побічно встановлюються кількість і вартість або передбачено порядок їх визначення (п. 1 ст. 14 Конвенціїї ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Підписана у Відні 11.04.1980);

  пропозиція про укладення договору є офертою, якщо воно досить виразно і висловлює намір оферента вважати себе зв'язаним у разі акцепту (ст. 2.1.2 Принципів УНІДРУА, розроблених міжнародним інститутом уніфікації приватного права в 2004 році);

  пропозиція стає офертою в разі якщо:

  а) мається на увазі, що результатом прийняття пропозиції стане укладення договору;

  б) воно містить досить певні умови для укладення договору (ст. 2: 201 Принципів Європейського договірного права).

  Тому процес укладання зовнішньоторговельного договору складається з наступних дій:

  - пропозиція укласти договір (оферта);

  - прийняття пропозиції (акцепт). При цьому мовчання або бездіяльність самі по собі не є акцептом. Акцепт оферти набуває чинності в момент, коли зазначена згода одержана оферентом.

  Значить, датою укладення зовнішньоторговельного договору, що здійснюється шляхом обміну документами за допомогою поштового, телеграфної телетайпного, електронного або іншого зв'язку, що дозволяє достовірно встановити, що документ виходить від сторони за договором, буде дата отримання акцепту оферентом.

  При укладанні зовнішньоторговельного договору шляхом складання одного документа перша сторона готує проект договору і передає його другій стороні, яка після підписання повертає його першій стороні.

  Як роз'яснює п. 3 ст. 408 ГК, вчинення особою, яка одержала оферту, у термін, встановлений для її акцепту, дій по виконанню зазначених у ній умов договору (відвантаження товарів, надання послуг, виконання робіт, сплата відповідної суми тощо) вважається акцептом, якщо інше не передбачено законодавством або зазначено в оферті.

  Такий порядок вступу в силу акцепту оферти відповідає порядку, викладеному в міжнародних конвенціях і угодах.

  Сторони має право самі встановлювати місце укладення договору. У разі відсутності в договорі місця ув'язнення згідно зі ст. 414 Цивільного кодексу Республіки Білорусь договір визнається укладеної місці проживання громадянина чи місці перебування юридичної особи, який направив оферту.

  Місце укладення договору має значення для визначення що підлягає застосуванню законодавства. Наприклад, відповідно до ст. 11 е) Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності (скоєно в Києві 20.03.1992), права і обов'язки сторін по угоді визначаються за законодавством місця здійснення, якщо інше не передбачено угодою сторін.

  Предмет договору

  Предметом зовнішньоторговельного договору можна назвати будь-які речі, за винятком заборонених законодавством. Наприклад, Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів не застосовується до продажу товарів, які купуються для особистого, сімейного або домашнього використання, за винятком випадків, коли продавець у будь-який час до або в момент укладення договору не знав і не повинен був знати, що товари купуються для такого використання, а також, якщо предметом договору є цінні папери або гроші, суду і електроенергія.

  При укладанні зовнішньоторговельного контракту необхідно пам'ятати про те, що Положенням про ліцензування зовнішньої торгівлі окремими видами товарів, затвердженим постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь 27.09.2006 № 1267 «Про ліцензування зовнішньої торгівлі окремими видами товарів» (редакція від 23.07.2008), встановлено такі переліки товарів:

  · Товарів, експорт яких здійснюється за ліцензіями, що видаються Міністерством торгівлі Республіки Білорусь;

  · Товарів, імпорт яких здійснюється за ліцензіями, що видаються Міністерством торгівлі Республіки Білорусь;

  · Товарів, експорт яких здійснюється за спеціальними ліцензіями зразка Європейського союзу для торгівлі текстильними виробами, що видаються Міністерством торгівлі Республіки Білорусь.

  Кількість товару

  Вказівка ​​кількості товарів є суттєвою умовою зовнішньоторговельного договору. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів допускає встановлювати в договорі визначення кількості товарів. Стаття 435 ЦК також встановлює, що кількість товару, що підлягає передачі покупцю, передбачається договором купівлі-продажу у відповідних одиницях виміру або в грошовому вираженні. Умова про кількість товару може бути погоджена шляхом встановлення у договорі порядку його визначення. Якщо договір не дозволяє визначення кількості що підлягає передачі товару, договір не вважається укладеним.

  Ціна і вартість товару

  У зовнішньоторговельному договорі купівлі-продажу встановлюється ціна, за якою покупець зобов'язаний оплатити товар.

  У разі відсутності ціни в договорі і порядку її визначення Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів роз'яснює, що сторони мали на увазі посилання на вартість, яка в момент укладення договору звичайно стягувалася за такі товари, що продавалися за таких обставин у відповідній галузі торгівлі (ст. 55).

  Принципи УНІДРУА ще додатково передбачають посилання на розумну ціну при відсутності ціни зазвичай стягується в момент укладання договору.

  Якщо застосовним правом зовнішньоторговельного договору буде встановлено білоруське законодавство, то відповідно до п. 3 ст. 394 ГК у випадках, коли в безкоштовне договорі ціна не передбачена і не може бути визначена виходячи з умов договору, виконання договору має бути оплачено за ціною, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за аналогічні товари, роботи або послуги.

  умови розрахунку

  При виконанні зовнішньоторговельних операцій для того, щоб не порушувати умови і порядок розрахунків, передбачених Указом №178, білоруським резидентам слід звернути увагу на такі особливості:

  а) у випадках припинення зобов'язань за зовнішньоторговельними операціями при експорті шляхом надходження грошових коштів за передані товари (охоронювану інформацію, виняткові права на результати інтелектуальної діяльності), виконані роботи, надані послуги згідно з зовнішньоторговельним договором і шляхом отримання страхового відшкодування за договором страхування експортного ризику, укладеним між експортером (банком) та страховою організацією або нерезидентом та страховою організацією, надходження грошових коштів здійснюється т Тільки на рахунки експортерів, за винятком грошових коштів:

  - використовуваних при розрахунках, вироблених відповідно до міжнародних договорів Республіки Білорусь;

  - направляються на сплату податків відповідно до законодавства іноземної держави;

  - спрямованих нерезидентами на оплату витрат експортерів, пов'язаних з будівельними роботами за межами Республіки Білорусь в період їх виконання;

  - отриманих від проведення виставок, спортивних та інших культурно-масових заходів за межами Республіки Білорусь, спрямованих на оплату витрат по їх проведенню;

  - отриманих представниками міжнародних перевізників (резидентами) від нерезидентів за межами Республіки Білорусь як аванси в рахунок оплати витрат за договорами транспортної експедиції (перевезення вантажів) і використовуються для цих цілей;

  - надійшли за зовнішньоторговельними договорами, укладеними на підставі угод, укладених на біржових торгах відкритого акціонерного товариства «Білоруська універсальна товарна біржа»;

  - належних експортерам за зовнішньоторговельними договорами і спрямованих ними без надходження на їх рахунки на оплату своїх зобов'язань перед банками, в тому числі перед банками-нерезидентами (крім зобов'язань щодо сплати комісійної винагороди банку, який обслуговує рахунок експортера в Республіці Білорусь, і зобов'язань за договорами, укладеними з банками і передбачає здійснення банками діяльності для власних потреб);

  - належних експортерам в інших випадках, визначених Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком за погодженням з Президентом Республіки Білорусь;

  б) при імпорті розрахунки за зовнішньоторговельними операціями здійснюються тільки з рахунків імпортерів, за винятком розрахунків, вироблених:

  - з використанням кредитів банку, виданих імпортерам;

  - у формі акредитивів;

  - шляхом виконання банком зобов'язань за виданими гарантіями за даними зовнішньоторговельними договорами;

  - за допомогою виконання банком зобов'язань по валютно-обмінних операцій;

  - за зовнішньоторговельними договорами, укладеними на підставі угод, укладених на біржових торгах відкритого акціонерного товариства «Білоруська універсальна товарна біржа»;

  - в інших випадках, визначених Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком за погодженням з Президентом Республіки Білорусь;

  в) терміни припинення зобов'язань нерезидентами не повинні перевищувати при експорті - не пізніше 90 календарних днів з дати відвантаження товарів (передачі охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності), виконання робіт, надання послуг;

  г) зазначені такі випадки припинення зобов'язань за зовнішньоторговельними операціями, що здійснюються при експорті, шляхом:

  - надходження грошових коштів за передані товари (охоронювану інформацію, виняткові права на результати інтелектуальної діяльності), виконані роботи, надані послуги згідно з зовнішньоторговельним договором;

  - отримання страхового відшкодування за договором страхування експортного ризику, укладеним між експортером (банком) та страховою організацією;

  - зарахування зустрічних однорідних грошових вимог, що випливають з двосторонніх зовнішньоторговельних договорів, а також відповідно до міжнародних договорів про взаємні безготівкові розрахунки, що здійснюються на основі клірингу;

  - обміну на еквівалентну за вартістю товарів (охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності), виконаних робіт, наданих послуг, оформленого двостороннім зовнішньоторговельним договором;

  - повернення переданих за зовнішньоторговельним договором резидентами товарів (охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності);

  д) передбачені наступні випадки припинення зобов'язань за зовнішньоторговельними операціями, що здійснюються при імпорті шляхом:

  - отримання товарів (охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності), виконання робіт, надання послуг і плати за них згідно зовнішньоторговельним договором;

  - обміну на еквівалентну за вартістю кількість товарів (охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності), виконаних робіт, наданих послуг, оформленого двостороннім зовнішньоторговельним договором;

  - зарахування зустрічних однорідних вимог, виражених в еквівалентному за вартістю кількості товарів (охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності), виконаних робіт, наданих послуг, що випливають з двосторонніх зовнішньоторговельних договорів, а також відповідно до міжнародних договорів про взаємні безготівкові розрахунки, що здійснюються на основі клірингу;

  - отримання страхового відшкодування за договором страхування підприємницького ризику, укладеного між імпортером та страховою організацією або нерезидентом та страховою організацією;

  - отримання грошових коштів за банківською гарантією;

  - повернення грошових коштів (за вирахуванням комісій банків-нерезидентів), раніше перерахованих в якості плати за товари (охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності), виконані роботи, надані послуги;

  е) терміни припинення зобов'язань можуть бути продовжені (без справляння плати) з об'єктивних причин, підтверджених відповідними документами, за заявою резидента Національним банком (його головними управліннями по областям) до початку фактичної реалізації зовнішньоторговельної операції або в ході її реалізації в порядку, встановленому ним по погодженням з Комітетом державного контролю;

  ж) по кожному зовнішньоторговельним договором, який передбачає експорт (імпорт) товарів в сумі, еквівалентній 3 000 євро і більше (за винятком операції з товарами на біржових торгах ВАТ «Білоруська універсальна товарна біржа»), до початку відвантаження товарів або їх надходження повинен бути зареєстрований паспорт угоди в обслуговуючому банку.

  При необхідності продовження термінів зовнішньоторговельних операцій слід використовувати Інструкцію про порядок видачі дозволів на продовження термінів припинення зобов'язань при здійсненні зовнішньоторговельних операцій, затвердженої постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь від 28.07.2008 № 100. Види валютних операцій та їх здійснення регулюються Законом Республіки Білорусь від 22.07. 2003 року № 226-3 «Про валютне регулювання та валютний контроль», Постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь від 30.04.2004 № 72 «Про затвер дженні правил проведення валютних операцій ».

  Умови поставки товарів

  Дані умови містяться в міжнародних правилах тлумачення торгових термінів «Інкотермс 2000».

  З моменту створення Інкотермс в 1936 році вони коригувалися в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 і 2000 роках, тому сторони в зовнішньоторговельному договорі можуть зробити посилання на конкретний термін відповідної редакції.

  Як і в попередній редакції, в Інкотерм 2000 умови для полегшення розуміння згруповані в чотири наступні категорії:

  ІНКОТЕРМС-2000

  Група Е

  відправлення

  EXX

  Франко завод (... назва місця)

  Група F

  Основне перевезення не оплачено

  FCA

  FAS

  FOB

  Франко перезвозчік (... назва місця призначення);

  Франко вздовж борту судна (... назва порту відвантаження);

  Франко борт (... назва порту відвантаження)

  Група С

  Основне перевезення оплачено

  СFR

  CIF

  CPT

  CIP

  Вартість і фрахт (... назва порту призначення);

  Вартість, страхування і фрахт (... назва порту призначення);

  Фрахт / перевезення оплачені до (... призначення місця призначення);

  Фрахт / перевезення та страхування оплачені до (... назва місця призначення)

  Група D

  прибуття

  DAF

  DES

  DEQ

  DDU

  DDP

  Поставка до кордону (... назва місця доставки);

  Поставка з судна (... назва порту призначення);

  Поставка з пристані (... назва порту призначення);

  Поставка без оплати мита (... назва місця призначення);

  Поставка зі сплатою мита (... назва місця призначення)

  Найменування і банківські реквізити сторін

  Дане поле заповнюється кожною стороною зовнішньоторговельного договору.

  Місцезнаходження нерезидента-контрагента

  Білоруські резиденти при підготовці зовнішньоторговельного договору повинні звернути увагу на наявність достовірної інформації про місцезнаходження нерезидента-контрагента.

  Список використаних джерел

  1. Конституція Республіки Білорусь 1994 року. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996 (зі змінами та доповненнями, прийнятими на республіканському референдумі 24 листопада 1996р. Та 17 жовтня 2004р.) Мінськ «Білорусь» 2004р.

  2. Банківський кодекс Республіки Білорусь від 25 жовтня 2000 № 441-З Прийнято Палатою представників 3 жовтня 2000 року. Схвалений Радою Республіки 12 жовтня 2000 року. (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 17.11.2000, N 106, реєстр. № 2/219 від 31.10.2000) (з урахуванням змін внесених Законом РБ від 11.11.2002 № 148-З, рег. № 2/897 від 13.11 .2002). ЮРИДИЧНА БАЗА «ЮСІАС» - 2009р.

  3. Цивільний кодекс Республіки Білорусь від 7 грудня 1998 № 218-З. Прийнятий Палатою представників 28 жовтня 1998 року. Схвалений Радою Республіки 19 листопада 1998 (Відомості Національних зборів Республіки Білорусь, 1999р., № 7-9, ст.101) (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь 20.03.2001, рег. № 2/744). ЮРИДИЧНА БАЗА «ЮСІАС» - 2009р.

  4. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е.А. Суханов. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Видавництво БЕК, 2000. - 704с.

  5. Цивільне право. Частини загальна і особлива: підручник для вузів Автор: Піляева В.В. Видавництво: Велбі, Проспект. 2007р.

  6. Цивільне право. Підручник. Видавництво Юнити-Дана. М., 2007 р.

  7. Цивільне право: Підручник. У 2 ч. Ч.1 За заг. Ред. проф. В.Ф. Чигир. - Мн .: Амалфея, 2000..

  8. Цивільне право: Підручник. У 2 ч. Ч 2 / За заг. ред. В.Ф. Чігіра.- Мн .: Амалфея -2002.

  9. Коментар до Цивільного кодексу Республіки Білорусь. У 2 книгах. Кн. 1. / Відп. ред. В. Ф. Чигир. - Мн .: Амалфея, 1999. - 624с.

  10. Практикум по Цивільному праву. Навчальний посібник / За ред. професора В.Ф. Чигир (в співавторстві). Мінськ .: "Амалфея« 2000.

  11. Господарське право Республіки Білорусь: Практичний посібник / С. С. Вабищевич. - Мн .: Молодіжне наук. т-во, 2002. - 398с.

  12. Господарське право Республіки Білорусь. Особлива частина. Практ. посібник - Мн .: «МНО», 2001. - 318с.  Головна сторінка


      Головна сторінка  Особливості оформлення зовнішньоторговельних договорів згідно з вимогами указу Президента Республіки Білорусь від 27.03.2008 № 178

  Скачати 21.74 Kb.