• Глава 1
 • 2. Технологічні процеси, застосовувані при наданні послуг
 • 2. Технологічний процес одного з видів ремонтів
 • 3.Должностние інструкції.
 • Аналіз має стной інструкції майстра по ВРХ
 • Аналіз посадової інструкції інженера по нормуванню праці ЦПНП і ВРХ
 • 4. Форма організації та оплати праці
 • 5. Інформаційні потоки і технологія обробки інформації
 • 6. Аналіз фінансово-господарської діяльності «ТН-АРС»
 • Аналіз структури майна підприємства
 • А нализ ефективності вико ристання основних засобів
 • Ан Аліз структури основних засобів
 • Аналіз технічного кого стану основних засобів
 • Аналіз ефективності використання оборотних коштів
 • Аналіз фінансових результатів
 • А нализ платоспроможності
 • Аналіз фінансової стійкості


 • Дата конвертації26.05.2017
  Розмір67.31 Kb.
  Типзвіт по практиці

  Скачати 67.31 Kb.

  Переддипломна практика на підприємстві Татнафта-АРС

  3

  Вступ

  Базою проходження моєї виробничої практики є ТОВ «Татнафта-ЛеніногорскРемСервіс», далі «ТН-АРС», - підприємство, що має історію неодноразових перейменувань: від «Контори капітального ремонту свердловин об'єднання« Татнефть »до нині існуючого назви. У звіті буде відображена і проаналізована наданим підприємством інформація за 2009рік, а також економічні показники за 2006,2007,2008 роки. Підприємство офіційно існує з 01 серпня 1970 року. Має власні рахунки в банках: «Девон-кредит», «Зеніт». У своїй роботі ТОВ «ТН-АРС» вирішує таку важливу задачу, як підтримання працездатності фонду експлуатованих свердловин. Під час ремонту свердловин усуваються порушення герметичності експлуатаційної колони, ліквідуються заколонних перетоки, замінюються відслужили конструктивні елементи, очищається Привибійна зона, здійснюється переклад свердловини на нові продуктивні пласти, ліквідуються аварії внутріскважінного обладнання.

  Загальний чисельний склад працюючих включає найманих працівників всіх категорій і тимчасових працівників. На даний момент на підприємстві працює 938 чоловік, продуктивність праці яких дорівнює 729,2 тис.руб / чол. Кількість бригад одно 28.

  Обсяг виконаних робіт за 2006 рік у вартісному вираженні становить 941 386 тис.руб.

  Фонд заробітної плати працівників становить 310178,7 тис.руб. Середня заробітна плата 1 працюючого дорівнює 19969 руб., Робітника - 16770 руб.

  Під час проходження виробничої практики я змогла отримати повну картину роботи підприємства, за рахунок того, що змогла простежити за роботою різних підрозділів, і взяла участь у багатьох роботах, як, наприклад: стежила за нарахуванням заробітної плати і здійснювала власні розрахунки; брала участь в аналізі діяльності підприємства; поглиблювалася в суть ведення деяких ремонтних робіт і ін.

  Робочі місця, де мені доводилося перебувати: відділ виробничої безпеки та охорони праці; відділ кадрів; відділ праці та заробітної плати; економічний відділ; відділ бухгалтерського обліку; плановий відділ; технологічний відділ.

  Програма моїх завдань, в тому числі індивідуальних, включала в себе наступні пункти:

  - вивчити виробничий процес, як результат - пропоновані послуги;

  - вивчити технологічний процес виконання робіт;

  - визначити структуру органів управління;

  - вивчити інформаційні потоки;

  - провести аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства;

  - виявити актуальні для підприємства проблеми.

  Я вважаю, що в наведеному мною звіті всі поставлені переді мною завдання розглянуті і описані в повному обсязі.

  Глава 1

  1. Послуги підприємства

  Назва підприємства говорить сама за себе. Основне завдання ТОВ «ТН-АРС» укладена в підтримці свердловин в робочому стані, а також підвищити їх продуктивність. Капітальний ремонт свердловин є одним з найважливіших ланок нафтовидобутку, адже від стану фонду свердловин залежать не тільки поточні, а й кінцеві результати розробки родовища. Це дійсно велика робота, спрямована не тільки на отримання власного прибутку, а й на підтримку економічної обстановки в регіоні. Адже Татарстан - нафтовий край, тобто вся наша економіка тримається буквально на нафти. І від якісної та ефективної роботи нафтовиків залежить багато чого. Якщо свердловина буде простоювати, буде втрачено не тільки час, а й гроші.

  З цього можна зробити висновок, що виконувана ТОВ «ТН-АРС» робота дуже конкурентоспроможна. У нашому місті підприємство є монополістом.

  2. Технологічні процеси, застосовувані при наданні послуг

  При ремонті свердловин застосовуються різні види технологічних процесів, так як ремонт може бути кваліфіковано за різних видів, і, отже, відбуватися він може за відповідними кожному з видів схемами. Але основний принцип ремонту полягає в наступному:

  -проводиться глушіння свердловини;

  -веде робота з пошуку причин дефекту;

  вибирайте відповідний спосіб швидкого і ефективного налагодження свердловини;

  -виконуємо відповідний ремонт;

  -скважіна запускається знову.

  3. Виробничий процес.

  ТОВ «ТН-АРС» на сьогоднішній день є товариством з обмеженою відповідальністю, головним завданням є найбільш повне задоволення потреби обслуговуваних НГВУ в великої рогатої худоби та роботах з підвищення нафтовіддачі пластів на основі використання досягнень науки, техніки і технології передового досвіду роботи.

  Підприємство, керуючись договірними обсягами робіт, самостійно формує виробничу програму, приймає рішення по більш повному використанню потужностей, досягнення високих кінцевих результатів і одержання госпрозрахункового доходу, який є джерелом виробничого і соціального розвитку трудового колективу. Передбачає розвиток виробничих потужностей, необхідних для виконання потреб НГВУ в великої рогатої худоби та ПНП за рахунок централізованих, власних і позикових коштів. Визначає потребу в МТС і забезпечує виконання виробничої програми матеріальними ресурсами, отриманими за виділеним лімітам і фондам, а так само придбаним в порядку основний торгівлі і за прямими зв'язками з підприємствами-постачальниками. Має печатку із своїм найменуванням та зображенням герба РФ.

  Основне виробництво об'єднує чотири цехи з підвищення нафтовіддачі пластів і капітального ремонту свердловин, здійснюють всі технологічні процеси з обслуговування родовищ. Предметом діяльності цехів ПНП і ВРХ є забезпечення високих темпів робіт з підвищення нафтовіддачі пластів і капітального ремонту свердловин, вдосконалення існуючих методів і розробка нових технологічних схем по ПНП і ВРХ, вдосконалення системи планування та економічного стимулювання для досягнення найбільшої економічної ефективності при найменших витратах.

  До складу допоміжного виробництва входять підрозділі-ня, що забезпечують підприємство всіма видами енергії і виконан-няющие всілякі послуги (ремонт, транспорт, складування матеріальних цінностей): прокатно-ремонтний цех обладнання та інструменту; ділянку по гідророзриву пластів; служба матеріально-технічного постачання; служба головного енергетика.

  Виробничий процес повністю механізований і автоматизований. Оперативний доступ до інформації про стан технологічних процесів на свердловині дозволяє значно скоротити непродуктивні витрати на ремонт, дає можливість вишукування резервів для підвищення продуктивності праці і зниження втрат робочого часу, що в кінцевому рахунку веде до зниження витрат при капітальному ремонті свердловин в цілому. Процес автоматизації збору і передачі даних про технологічні процеси при ремонті свердловини надано наступним складом комплексу:

  -персональний комп'ютер (Персональний комп'ютер зі встановленою платою відеовходу R04-light для підключення камер відеоспостереження, до складу якого входять системний блок, монітор, клавіатура, миша, дві звукові колонки, принтер.);

  -система відеореєстрації VideoNet;

  -монтажний шафа (призначений для захисту ПК від пилу, захищає обладнання від несанкціонованого доступу, забезпечує збереження обладнання при переїздах бригад ВРХ. У шафі все обладнання кріпиться на полицях, що дозволяє здійснювати переїзд бригади з однієї свердловини на іншу не демонтуючи дороге устаткування.);

  -дінамометр електронний ДЕЛ-140 (дозволяє отримувати оперативну інформацію про навантаження на гаку талевої системи; на буровий інструмент; про тиск в лінії гідравлічного ключа при свинчивании - розгвинчування труб; тиску в нагнітальному лінії.);

  -Стаціонарні стільниковий телефон ТСС (Для зв'язку з бригадою використовується стільниковий шлюз Ateus EasyGate 2N підключений до мережі МТС. За допомогою даного шлюзу реалізована можливість передачі в електронному вигляді інформації між бригадами буріння і управлінням по електронній пошті.).

  4.Схема виробничої структури.

  Мал. 1 Схема виробничої структури

  Де ПНП - підвищення нафтовіддачі пластів;

  ВРХ - капітальний ремонт свердловин;

  ГРП - ділянку по гідророзриву пластів;

  ДПП - прокатно-ремонтний ділянку;

  Буріння СМД - ділянку по бурінню свердловин.

  глава 2

  1. Місце підрозділи в організаційній структурі

  Підрозділ, в якому я проходила практику, це відділ організації праці та заробітної плати. Відділ займається здійсненням роботи з удосконалення організації оплати праці; розраховує фонди заробітної плати; забезпечує правильне співвідношення за категоріями персоналу і кваліфікаційних категорій; розробляє положення про преміювання працівників, умови матеріального стимулювання працівників; визначає на основі діючих положень розміри премій; розробляє положення і посадові інструкції про відділи; здійснює контроль за дотриманням режимів праці та відпочинку, трудового законодавства; виконує роботи з формування, ведення та зберігання бази даних з праці і заробітної плати, чисельності працівників.

  2. Технологічний процес одного з видів ремонтів

  Для опису технологічного процесу я вибрала процес опресування експлуатаційних колон пакером на кабелі (канаті).

  1. Загальні положення

  1.1 Встановити на гирлі свердловини підйомний агрегат.

  1.2 Підняти підземне обладнання.

  1.3 Встановити на місце геофізичний підйомник.

  1.4 Розмотати з барабана кабель (канат) і піднести до гирла кабельну голівку. Закріпити на колонній фланці гирлової герметизатор для кабелю (каната) і відтяжної ролик. Підвісити на крюкоблок підйомний ролик, попередньо пропустивши через обидва ролики кабельну голівку з кабелем (канатом).

  1.5 При непроходження шаблону до запланованого інтервалу або наявності твердих АСПО з домішками піску, солей, окалини і ін. На шаблоні після його підйому провести очищення стінок колони від АСПО і ін. Відкладень існуючими методами (СПО скребка або скрепера, промивку свердловини розчинниками або технологічною рідиною з додаванням МЛ-81Б або ін. ПАР).

  1.6 На свердловину доставити розрахункову кількість технологічної рідини, обсяг якої залежить індивідуально від приемистости і можливих порушень колони для кожної свердловини, глибини спуску пакера, статичного рівня і т.д.

  1.7 На відстані не менше 10 м від гирла свердловини встановити і обв'язати насосний агрегат з автоцистерною.

  1.8 Опресовування експлуатаційної колони доцільно почати з глибини на 10м вище інтервалу перфорації, в разі негерметичності - опресовування виробляти поінтервального, знизу-вгору з інтервалом 300-350 м, інтервал негерметичність при цьому визначити з точністю до 5 метрів, а також - прийомистість порушення або темп падіння тиску.

  1.9 Обладнання, що застосовується і матеріали, необхідні для здійснення технологічного процесу.

  1.9.1 Серійно випускається устаткування:

  - геофізичний підйомник;

  - пакер на кабелі (канаті);

  - гирлової герметизатор кабелю (каната);

  - чотири НКТ діаметром 60 мм або три НКТ діаметром 73 мм або дві НКТ діаметром 89 мм (для пакера ПК-146 (168)) або ін. Вантажі, рівноцінні за вагою.

  1.9.2 Матеріали:

  - технологічна рідина (без додавання ПАР).

  1.10 З'єднати пакер з кабельної головкою.

  1.11 Пакер на кабелі (канаті) спустити в свердловину до інтервалу обпресування, зазначеного в плані робіт, зі швидкістю не більше 1 м / с.

  1.12 Пакер ПК-146 (168):

  - здійснити посадку пакера. Загерметизувати гирлі свердловини за допомогою гирлового герметизатора.

  1.13 Пакер Камільянова:

  Загерметизувати гирлі. Здійснити посадку пакера.

  1.14 Підняти тиск до величини, зазначеної в плані робіт.

  1.15 Встановити ступінь герметичності експлуатаційної колони, після чого знизити тиск в експлуатаційній колоні через затрубний засувку.

  1.16 Провести распакеровку пакера.

  1.17 Витримати протягом 15 хв для вирівнювання тисків в надпакерном і подпакерном просторах.

  1.18 Пакер витягти зі свердловини або перевести в наступний інтервал свердловини зі швидкістю не більше 1 м / с, після чого повторити роботи, описані по 1.12-1.17.

  2. Обпресування експлуатаційної колони.

  2.1 Перед завезенням на свердловину в умовах механічних майстерень зробити ревізіію пакера бригадою, що займається обслуговуванням устаткування. Перевірити цілісність гумових ущільнювачів манжет. Манжети, що мають дефекти, замінити цілими.

  Перевірити плашки якоря, вони не повинні мати тріщин, сколів і підвищеного зносу насічок.

  Перевірити надійність кріплення різьбових з'єднань пакера. Крім того, фігурні пази на корпусі пакера очистити від бруду і парафіну.

  2.2 Перед спуском пакера в свердловину оператор по дослідженню свердловин повинен перевірити працездатність і взаємодію рухомих сполук (для пакера ПК-146 (168) перевірити рухливість якірного вузла і направляючого штифта).

  2.3 На гирлі свердловини встановити і закріпити гирлової герметизатор.

  2.4 елеваторів ЕХЛ підняти пакер і опустити в свердловину.

  2.5 Підігнати і встановити геофізичний підйомник.

  2.6 Розмотати кабель (канат) і піднести кабельну голівку до гирла свердловини.

  2.7 Піднести і встановити відтяжної і підвісний кабельні ролики.

  2.8 Пропустити через обидва ролики кабельну голівку і підняти крюкоблок на висоту від 15 до 16 м.

  2.9 Загорнути в муфту НКТ кабельну голівку, підняти лебідкою компонування, зняти елеватор і спустити пакер на кабелі (канаті) до інтервалу, зазначеного в плані робіт.

  2.10 Спуск і підйом пакера виробляти плавно зі швидкістю не більше 1 м / с.

  2.11 На відстані не менше 10 м від гирла свердловини встановити і обв'язати насосний агрегат з автоцистерною.

  2.12 Під час спуску (підйому) пакера на кабелі (канаті) в свердловину (зі свердловини) стежити за натягом і ослабленням кабелю (каната).

  2.13 При добігання пакера до запланованого інтервалу обпресування, зазначеного в плані робіт, швидкість спуску знизити до 0,1 м / с.

  2.14 Посадити пакер ПК-146 (168), шляхом підйому його вгору на 1 м і подальшим спуском, після чого загерметизувати гирлі свердловини за допомогою гирлового герметизатора, загорнувши регулювальну гайку.

  2.15 Загерметизувати гирлі за допомогою гирлового герметизатора, запакеровать пакер Камільянова подачею електричного струму на електропривод.

  2.16 Підняти тиск в свердловині за допомогою насосного агрегату до величини, зазначеної в плані робіт.

  2.17 Встановити ступінь герметичності експлуатаційної колони, знизити тиск в експлуатаційній колоні, після чого разгерметизировать гирлі, відвернувши регулювальну гайку гирлового герметизатора.

  2.18 Распакеровать пакер подачею електричного струму на електропривод пакера Камільянова або підйомом на 1 м пакера на кабелі (канаті) ПК-146 (168).

  2.19 Витримати протягом 15 хв для вирівнювання тисків в експлуатаційній колоні.

  2.20 Підняти пакер на гирлі або перевести в наступний інтервал опресування зі швидкістю не більше 1 м / с, після чого повторити роботи, описані по 2.13-2.18.

  2.21 Посадити пакер ПК-146 (168) на елеватор, попередньо відвернувши НКТ, відвернути кабельну голівку і, опустивши крюкоблок підйомного агрегату, зняти кабель (канат) з роликів і змотати на лебідку.

  2.22 Зняти ролики з крюкоблок і колонного фланця і прибрати в геофізичний підйомник.

  2.23 Підняти пакер зі свердловини й укласти на містки.

  2.24 Підняти НКТ з свердловини і укласти на містки.

  глава 3

  1. Організаційна структура підприємства

  На наступній сторінці на малюнку 2 представлена ​​організаційна структура підприємства.

  2.Аналіз структури органів управління

  Під структурою апарату управління підприємством розуміється сукупність органів управління, а також система їх взаімосвя-зей і взаємодії. Окремі органи і апарат управління в цілому формують, виходячи з наявності певних функцій, об'єк-ема робіт, масштабу керованості і особливостей об'єкта управління, свою діяльність.

  Структура управління «ТН-АРС» побудована за тими ж принципами, що і структура управління лю-бим промисловим підприємством.

  На чолі підприємства знаходиться виконавчий директор. Він мусить приймати управлінські рішення по організації і реорганізації виробництва на підприємстві; самостійно приймає адміністративні рішення, приймає і звільняє працівників та ІТП, контролює діяльність заступників і головного бухгалтера.

  Головний інженер - перший заступник виконавчого директора, підпорядковується безпосередньо виконавчому директору. Здійснює свою діяльність відповідно до плану виробництва за встановленими показниками, наказам і розпорядженням начальника суспільства і вищестоящих органів, чинним законодавством. Йому підкоряються служби: технологічна, виробнича, головного механіка, головного енергетика, служба охорони праці і техніки безпеки. Основними завданнями головного інженера є забезпечення виконання плану ВРХ при високій якості і мінімальних трудових і матеріальних витратах підприємства.

  Головний бухгалтер - підпорядковується виконавчому директору, призначення і звільнення здійснюється виконавчим директором. Головним завданням головного бухгалтера є організація бухобліку фінансово-господарської діяльності товариства та забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням матеріально-фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисами, точний облік результатів фінансово-господарської діяльності управління, правильне нарахування і своєчасне подання в податкові органи розрахунки і необхідну звітність.

  Заступник виконавчого директора з комерційних питань - відноситься до категорії керівників, призначається і звільняється наказом начальника. Він здійснює керівництво фінансово-господарською діяльністю підприємства в області МТО, заготівлі сировини на зберігання, засобів виробництва на ринку і за договорами поставки, транспортно-адміністративне обслуговування, забезпечуючи ефективне і цільове використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження їх втрат, прискорення оборотності оборотних коштів, контролювання своєчасного погашення кредиторської заборгованості і керує розробкою заходів щодо попередження їх утворення.

  Заступник виконавчого директора із загальних питань - призначається з об'єднання за поданням виконавчого директора «ТН-АРС». Основним завданням є організація своєчасного забезпечення виробництва необхідними матеріалами, господарським інвентарем, транспортом, вирішення житлово-побутових питань, виконання плану, координація діяльності підпорядкованих відділів.

  Головний геолог - заступник виконавчого директора, призначається і звільняється генеральним начальником КК «ТН-Ремсервис» за поданням виконавчого директора зі згодою головного геолога об'єднання. Головним завданням є виконання встановленого плану по ВРХ, визначення раціональної технології проведення робіт з підвищення нафтовіддачі пластів і ВРХ відповідно до встановленого обсягом і номенклатурою, з урахуванням результатів промислових гідродинамічних і геофізичних досліджень свердловин і особливостей геологічної будови родовищ, організація стану спільно з НГВУ план- графіків відповідно до плану, номенклатурою, видобутком нафти, створення умов для підвищення кваліфікації відповідно до вимоги ми технічного прогресу.

  Головний енергетик - головним завданням є організація безперебійного електропостачання виробничих об'єктів, аналіз і розробка перспективних і річних планів споживання енергоресурсів, організація робіт і служби метрології, проведення метрологічного нагляду, забезпечення підрозділу і об'єктів управління безперебійної радіо- і телевізійної зв'язком.

  Головний механік - основним завданням є технічне і методичне керівництво діяльністю всієї механоремонтного і експлуатаційної службами підприємства по ремонту, обслуговування та експлуатації обладнання, підвищення ефективності його використання, координації діяльності співробітників відділу, раціональне їх розміщення, створення умов для прояву ними ініціативи і творчості, підвищення кваліфікації .

  Начальник економічного відділу - по адміністративно-господарських питань підпорядковується начальнику і з виробничих питань - головному бухгалтеру. Призначається і звільняється наказом виконавчого директора за погодженням з генеральним начальником. Головним завданням є організація та вдосконалення планово-економічної роботи на підприємстві, методичне керівництво з розробкою поточних і перспективних планів розвитку виробництва, аналіз і узагальнення результатів роботи, використання виявлених резервів, підвищення ефективності виробництва, координація діяльності співробітників відділу, раціональна їх розстановка, створення умов для проведення ними ініціативи і творчості, підвищення їх ділової кваліфікації.

  Начальник відділу праці та заробітної плати - головним завданням є вдосконалення організації праці та управління виробництвом, впровадження прогресивних форм і систем заробітної плати і матеріального стимулювання, організація робіт по кадровому забезпеченню, моральне і матеріальне стимулювання працівників підприємства.

  Головний технолог - підпорядковуються головному інженеру, і керує технологічною службою. Призначається і звільняється за поданням головного інженера за наказом начальника. Основним завданням головного технолога є технологічне забезпечення виконання виробничих планів по ВРХ в цілому по управлінню, визначення раціональної технології ВРХ і її вдосконалення, впровадження нової технології, цінних раціоналізаторських пропозицій за технологією свого підприємства, пропаганда досягнень науки і передових технологічних процесів.

  Начальник геологічного відділу - призначається і звільняється за поданням головного геолога. Основне завдання - виконання державного плану по ВРХ відповідно до встановленого обсягом і номенклатурою, визначення раціональної технології проведення робіт з підвищення нафтовіддачі пластів і участь в розробці технології по іншим видам ВРХ з урахуванням результатів промислових гідродинамічних і геофізичних досліджень свердловин і особливостей геологічної будови родовища, організація складання спільно з НГВУ план-графіків відповідно до номенклатури, видобутком нафти, створення працівникам відділу умов дл я підвищення кваліфікації відповідно до вимог технічного прогресу.

  Начальник відділу МТС - призначається і звільняється виконавчим директором за поданням заступника виконавчого директора із загальних питань. Він здійснює свою роботу відповідно до плану роботи груп забезпечення, наказами розпорядженнями, вказівками підприємств і вищих органів, правилами внутрішнього розпорядку. Головним завданням начальника відділу МТС є визначення потреби підприємства в МТС і своєчасне забезпечення виробничих підрозділів матеріальними ресурсами.

  Заступник головного інженера з техніки безпеки - займається організацією роботи щодо забезпечення безпеки умов праці на підприємстві і в його підрозділах. Підпорядковується головному інженеру і звільняється з його уявлення. Він організовує роботу постійно діючої комісії з безпеки праці на підприємстві і здійснює періодичні перевірки стану умов праці в цехах і на об'єктах з залученням до цієї роботи ІТП інших відділів і служб підприємства.

  Провідний інженер служби МТС - займається визначенням потреб підприємства і своєчасне забезпечення виробничих підрозділів матеріального постачання. Він розробляє поточні та перспективні плани МТО, забезпечує своєчасне і правильне складання заявок на спецодяг, спец взуття та інші засоби індивідуального захисту, організовує роботи ТШХ із завезення матеріальних цінностей.

  Начальник господарського відділу - організація діловодства та господарського обслуговування. Забезпечує господарське обслуговування і належний стан відповідно до правил і норм виробничої санітарії і пожежної безпеки будівель і приміщень, в яких розташовані підрозділи підприємств.

  Заступник головного інженера з охорони навколишнього середовища - головним завданням є організація розробки перспективних поточних заходів з охорони навколишнього середовища і контроль за їх виконанням. Координація діяльності структурних підрозділів, відділів і служб, зокрема природоохоронних заходів.

  Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансування по податках і приватизації організації робіт з оподаткування та приватизації.

  Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансування організовує бухоблік фінансово-господарської діяльності ТОВ і забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використання матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисами.

  Начальник центральної інженерно-технологічної служби - займається забезпеченням виконання виробничого плану по ВРХ відповідно до заданої технологією, координація діяльності співробітників служби і інших підрозділів підприємства.

  Провідний інженер з кадрів відділу ВІД, ЗП і кадрів - укомплектування підрозділів робочими необхідної кваліфікації і спеціальності відповідно до затвердженого штатного розпису.

  3.Должностние інструкції.

  Аналіз д олжностн ой і нструкц начальника ЦПНП і ВРХ

  Начальник цеху підвищення нафтовіддачі пластів і капітального ремонту свердловин підпорядковується безпосередньо виконавчому директору (з управління), головному інженеру (функціонально).

  У своїй діяльності керується:

  - Статутом ТОВ «Татнафта - ЛеніногорскРемСервіс»;

  - Договором про передачу повноважень одноосібного виконавчого органу;

  - Чинними законодавчими і нормативними актами РФ і РТ;

  - Наказами та розпорядженнями директора КК ТОВ «Татнафта - РЕМСЕРВІС», наказами виконавчого директора з управління ТОВ «Татнафта - ЛеніногорскРемСервіс»;

  - Локальними нормативними документами КК ТОВ «Татнафта - РЕМСЕРВІС» і ТОВ «Татнафта - ЛеніногорскРемСервіс»;

  - Цією посадовою інструкцією, положенням про цех технологічних робіт;

  - Колективним договором

  - інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

  Його діяльність полягає в організації планування, обліку і складання звітності про виробничу діяльність цеху, роботи по поліпшенню нормування праці, правильного застосування форм і систем заробітної плати і матеріального стимулювання, узагальнення та розповсюдження передових прийомів і методів праці, розвитку раціоналізації та винахідництва, впровадженню нової техніки .

  Аналіз має стной інструкції майстра по ВРХ

  Майстер з капітального ремонту свердловин підпорядковується безпосередньо начальнику цеху, отримує від нього накази і робочі розпорядження.

  Заміщає майстра з капітального ремонту свердловин в його відсутність особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

  У своїй діяльності майстер з капітального ремонту свердловин керується:

  - Статутом ТОВ «Татнафта - ЛеніногорскРемСервіс»;

  - Договором про передачу повноважень одноосібного виконавчого органу;

  - Чинними законодавчими і нормативними актами РФ і РТ;

  - Наказами та розпорядженнями директора КК ТОВ «Татнафта - РЕМСЕРВІС», наказами виконавчого директора з управління ТОВ «Татнафта - ЛеніногорскРемСервіс»;

  - Локальними нормативними документами КК ТОВ «Татнафта - РЕМСЕРВІС» і ТОВ «Татнафта - ЛеніногорскРемСервіс»;

  - Цією посадовою інструкцією, положенням про цех технологічних робіт;

  - Колективним договором

  - інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку

  Основними його функціями є: керівництво виробничою діяльністю очолюваної ним бригади по ВРХ; здійснення оперативного контролю за дотриманням встановленої технології ведення робіт при капітальному ремонті свердловин.

  Аналіз посадової інструкції інженера по нормуванню праці ЦПНП і ВРХ

  Інженер з нормування праці підпорядковується безпосередньо начальнику ЦПНП і ВРХ, отримує від нього накази і робочі розпорядження.

  Заміщає інженера по нормуванню праці в його відсутність особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

  У своїй діяльності інженер по нормуванню праці керується:

  - Статутом ТОВ «Татнафта - ЛеніногорскРемСервіс»;

  - Договором про передачу повноважень одноосібного виконавчого органу;

  - Чинними законодавчими і нормативними актами РФ і РТ;

  - Наказами та розпорядженнями директора КК ТОВ «Татнафта - РЕМСЕРВІС», наказами виконавчого директора з управління ТОВ «Татнафта - ЛеніногорскРемСервіс»;

  - Локальними нормативними документами КК ТОВ «Татнафта - РЕМСЕРВІС» і ТОВ «Татнафта - ЛеніногорскРемСервіс»;

  - Цією посадовою інструкцією, положенням про цех технологічних робіт;

  - Колективним договором

  - інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку

  В його обов'язки входить:

  здійснення нормування та оплати праці працівників цеху на підставі технічно обґрунтованих норм часу, нормативних матеріалів з праці і положень з оплати; складання звітності по економічної та господарської діяльності цеху.

  4. Форма організації та оплати праці

  Підприємство саме визначає форми, системи і розміри оплати праці своїх працівників, а також всі види додаткових виплат: надбавки, премії, підвищені відрядні кошти, дивіденди по акціях і т.д. на основі республіканського законодавства.

  Оплата праці робітників бригад ВРХ проводиться по добовому рапортом, який щодня заповнюється майстром по ВРХ на підставі зведення виконаних робіт та діаграми електронного приладу МС-131. Календарний час, відпрацьований бригадою, відповідає зведенні і діаграмі. Нормативний час складається виходячи з уніфікованих норм часу на кожну виконану роботу, затверджених науково-дослідною станцією ВАТ «Татнефть» і місцевих норм часу. В основу розрахунку норм часу покладено такі дані: технічні розрахунки, фотохронометражні спостереження, паспорта, технічні характеристики обладнання, механізмів, довідкова література і т.д. У процесі виконання робіт нормативний час не завжди відповідає календарному часу, але так як бригади ВРХ знаходяться на відрядній оплаті праці, то допускається виконання норм понад і нижче 100%.

  Оплата праці службовців проводиться за встановленими посадовими окладами за фактично відпрацьований час, т. Е. Безпосередньо не пов'язана з обсягом виробництва.

  На підприємстві УПНП і ВРХ є наступні виплати:

  Оплата за відпрацьований час. У неї включається:

  - Заробітна плата, нарахована працівникам за тарифними ставками і окладами за відпрацьований час;

  - Заробітна плата, нарахована за виконану роботу працівникам за відрядними розцінками, у відсотках від виручки від продажу продукції, в частках від прибутку;

  - Стимулюючі доплати та надбавки до тарифних ставок і окладів (за професійну майстерність, суміщення професій і посад, допуск до державної таємниці, знання іноземної мови, кваліфікаційний розряд, за особливі умови державної служби тощо);

  - Премії і винагороди, що носять систематичний характер, незалежно від джерел їх виплати;

  - Оплата праці (винагороду) працівників не облікового складу;

  До складу виплат за невідпрацьований час включаються:

  - оплата щорічних і додаткових відпусток (без грошової компенсації за невикористану відпустку);

  - оплата навчальних відпусток, представлених працівникам, які навчаються в освітніх установах;

  - оплата на період навчання працівників, спрямованих на професійну підготовку, підвищення кваліфікації або навчання другим професіям;

  - оплата працівникам за дні медичного огляду (обстеження), здачі крові і відпочинку, що надається після кожного дня здачі крові;

  - оплата днів невиходу через хворобу за рахунок коштів організації (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності);

  Крім того, є одноразові заохочувальні платежі. До них відносяться:

  - одноразові премії незалежно від джерел їх виплати;

  -вознагражденіе за підсумками роботи за рік, річне винагороду за вислугу років (стаж роботи);

  - Крім того, до фонду заробітної плати включаються виплати, надані відповідно до законодавства та галузевими документами:

  - на харчування, житло, паливо.

  До виплат соціального характеру належать:

  - відшкодування плати працівників за утримання дітей в дошкільних установах;

  - компенсація і інші виплати жінкам, які перебувають у частково оплачуваній відпустці по догляду за дитиною;

  - оплата путівок працівникам і членам їх сімей на лікування, відпочинок, екскурсії, подорожі;

  - одноразову допомогу при виході на пенсію.

  5. Інформаційні потоки і технологія обробки інформації

  Приблизно 2/3 всієї інформації - інформація необхідна для контролю і управління. Інформаційні потоки ведуться як в прямому (попередні повідомлення про майбутні дії), так і в зворотному (повідомлення про результати проведених дій) напрямку, тут вони зовнішні (зі сторонніми організаціями) та внутрішні (всередині підприємства).

  Інформація, що циркулює на підприємстві «ТН-АРС» зберігається в різному вигляді: на паперових та електронних носіях. Ведеться підрахунок статистичних показників. Всі економічні, технологічні, господарські дані фіксуються на папері із запевненням підписами і печатками відповідних осіб, а також зберігаються в електронному вигляді. Це накази, розпорядження, економічні та бухгалтерські показники, результати здійснених робіт і т.д.

  Накази, що видаються органами управління, листи направляються по ієрархічній драбині (з відпискою «кому») по відділах до тих фахівців, наприклад, яким вони призначені. Всі зміни, які стосуються працівників, фіксуються в їх особових справах, які зберігаються у відділі кадрів. Схема, грубо кажучи, наступна:

  Директор - секретар - начальник відділу - працівник.

  Всі заяви від працівників спочатку узгоджується зі своїми безпосередніми начальниками, а потім вже прямують для підписання до керівництва.

  Договору на проведення ремонтних робіт фіксуються також на паперовому носії та в електронному вигляді.

  Технічні засоби, які сприяють обміну інформацією: комп'ютери (і їх комплектуючі), телефони (в тому числі мобільні), факс, Інтернет - пристрої (Інформація, що надходить з Інтернету обов'язково перевіряється на наявність вірусів, спаму.). Практично кожне робоче місце оснащене цими пристроями, що дозволяє вільно і швидко виробляти цей обмін.

  6. Аналіз фінансово-господарської діяльності «ТН-АРС»

  В процесі проходження практики, мені були надані наступні документи: бухгалтерський баланс і всі відповідні йому форми, техніко-економічні показники за 2006 рік. Далі я буду виконувати аналіз фінансово-господарської діяльності «ТН-АРС» згідно з даними документами.

  Аналіз структури майна підприємства

  показник

  попередній рік

  Звітній рік

  зміни

  Сума, УРАХУВАННЯМ

  Вага,%

  Сума, т.р.

  Вага,%

  Сума, т.р.

  Вага,%

  1.Основні засоби

  58769

  94

  55213

  92

  -3556

  138,5

  2.Незавершенное будівництво

  тисячу триста шістьдесят дві

  2,2

  тисячу триста шістьдесят дві

  2,3

  0

  0

  3.Долгосрочние фин.вложения

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  4.Отложен.налогов.акт

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  5.Прочіе внеоборот.актіви

  2415

  3,8

  3432

  5,7

  1017

  -39,5

  Разом внеобор.актіви

  62546

  100

  59971

  100

  -2575

  100

  показник

  попередній рік

  Звітній рік

  зміни

  Сума, УРАХУВАННЯМ

  Вага,%

  Сума, т.р.

  Вага,%

  Сума, УРАХУВАННЯМ

  У ...........  д.вес,%

  1.Запаси

  13627

  14,3

  18684

  27

  5057

  -19,5

  2.НДС

  1919

  2

  199

  0,2

  -1720

  6,6

  3.Долгосрочная дебіт.зад.

  26019

  27,3

  23198

  33,5

  -2821

  10,9

  4.Краткосрочная дебіт.зад.

  52812

  55,5

  тисяча шістсот сорок чотири

  2,3

  -51168

  197,7

  5.Денежние ср-ва

  698

  0,7

  152

  0,2

  -546

  2,1

  6.Прочіе внеоб.актіви

  0

  0

  25321

  36,6

  25321

  -97,8

  Разом з обор.средствам

  95075

  100

  69198

  100

  -25877

  100

  БАЛАНС

  157621

  100

  129169

  100

  -28452

  За результатами аналізу видно, що в цілому майно підприємства зменшилось на 9% і в звітному році становить 129169 т.р. Оборотні активи мають частку 53% в спільному майні. У порівнянні з попереднім роком в звітному році на 12,7% збільшилася частка запасів і склала 18684 т.р. Слід вивчити структуру запасів і виявити, чому їх рівень високий.

  Довгострокова дебіторська заборгованість зменшилася на 2821 т.р. і склала в звітному році 23198 т.р., але частка її значення в звітному році все таки збільшилася на 6,2%, тобто з'явилася якась залежність. Короткострокова дебіторська заборгованість також зменшилася на 52,9% і склала в звітному році 1 644 т.р. Слід розглянути структуру дебіторської заборгованості.

  Грошові кошти зменшилися на 546 т.р. і склали в звітному періоді 152 т.р, тобто в короткостроковому періоді підприємству буде складно проводити будь-які виплати, в т.ч. і кредитні.

  Сума інших необоротних активів збільшилася і в звітному році склала 36,6%.

  Необоротні активи зменшилися на 2575 т.р. і склали в звітному році 59971 УРАХУВАННЯМ Основні засоби у необоротних активах мають найбільшу частку, вони зменшилися на 3556 т.р., склавши в звітному році 55213 УРАХУВАННЯМ Думаю, що потрібно вивчити їх структуру, технічний стан і ефективність використання.

  А нализ ефективності вико ристання основних засобів

  показники

  попередній рік

  Звітній рік

  зміна

  1.Виручка від реаліз.прод., Т.р.

  144676

  76561

  -68115

  2.Среднегодов.стоім.осн.проізв.фондов, т.р.

  155914

  186351

  30437

  3.Фонд віддачі

  0,9279218

  0,4108429

  -0,5170789

  Вплив факторів:

  30437 * 0,9279218 = 28243,155

  -0,5170789 * 186351 = -96358,17

  За результатами аналізу видно, що виручка від реалізації продукції зменшилася майже вдвічі і склала в звітному році 76561 УРАХУВАННЯМ На це вплинуло збільшення середньорічної вартості основних виробничих фондів на 30437 УРАХУВАННЯМ Відповідно зменшився і фонд віддачі на 517 руб, склавши в звітному році 410 руб, хоча в попередньому році він становив 927 руб, знизився майже вдвічі. Можливо, основні фонди використовуються неефективно (неефективні засоби праці, старі обладнання, внутрішньозмінні простої, невчасний ремонт).

  Ан Аліз структури основних засобів

  показник

  На початок звітного року

  надійшло

  вибуло

  На кінець звітного року

  1.Зданія

  21690

  7503

  62

  29131

  2. Споруди та передавальні пристрої

  3292

  0

  143

  3149

  3.Машіни і обладнання

  117659

  34792

  20678

  131773

  4.Транспортние кошти

  7750

  11149

  2149

  16750

  5.Виробничий і господарський інвентар

  5365

  25

  0

  5390

  6.Земельние ділянки і ою'екти природ-я

  158

  0

  0

  158

  Разом

  155914

  53469

  23032

  186351

  Якщо розглядати структуру основних засобів, то можна побачити, що фактично частка нового надходження устаткування становить 65% від всіх поступили основних засобів, але і частка вибулого обладнання теж велика, це 90% від числа вибулих основних засобів. Тобто частка нормально працюючого обладнання в звітному році збільшилася всього на 14114 т.р.

  Інакше ж справа складається з транспортними засобами. Їх збільшення відбулося в 2,1 рази, і склала в звітному році 16750 УРАХУВАННЯМ

  Введено в експлуатацію нові будівлі на 7503 т.р

  Вважаю, що слід розглянути технічний стан основних засобів.

  Аналіз технічного кого стану основних засобів

  показник

  попередній рік

  Звітній рік

  зміна

  1. Первісна вартість

  155914

  186351

  30437

  2. Знос

  97145

  131138

  33993

  3. Залишкова вартість

  58769

  55213

  -3556

  4. Надійшло

  -

  53469

  -

  5. Вибуло

  -

  23032

  -

  придатність

  37,6%

  29,6%

  знос

  62,3%

  70,3%

  оновлення

  -

  28,6%

  -

  вибуття

  -

  12,3%

  -

  Технічний стан основних засобів незадовільно, так як основні засоби зношені на 70,3%, здані в експлуатацію 29,7%. Оновлення, звичайно, сталося, але реального надходження необхідних коштів не було вироблено.

  Аналіз ефективності використання оборотних коштів

  показник

  попередній рік

  Звітній рік

  зміна

  1. Виручка від реалізації

  144676

  76561

  -68115

  2. Середньорічна сума обор.средств

  95075

  69198

  -25877

  3. Кількість аналізованих днів

  360

  360

  -

  K оборач.обор.ср-в

  1,52

  1,10

  -0,42

  До обор. за 1день

  401

  212

  -188

  Сума вивільнені. в результаті оборач.обор.ср-в

  -168,42

  -89,04

  -

  Оборотні кошти використовувалися вкрай неефективно, це відображає розрахований коефіцієнт оборотності, який впав на 0,42 рази. Кількість оборотів за день знизилася на 188 і склало у звітному році 212 оборотів.

  Аналіз фінансових результатів

  показник

  попередній рік

  Звітній рік

  зміна

  1. Виручка від реал.прод.

  144676

  76561

  -68115

  2.Себестоімость

  136666

  74394

  -62272

  3.Прібиль від продажів

  8010

  2167

  -5843

  4. Відсотки до сплати

  тисячу сімсот двадцять чотири

  848

  -876

  5. Чистий процентний дохід

  -1724

  -848

  876

  6. Інші доходи

  6799

  4086

  -2713

  7. Інші витрати

  18075

  18838

  763

  8. Чистий результат

  -11276

  -14752

  -3476

  9. Прибуток до оподаткування

  -4990

  -13433

  -8443

  10. Чистий прибуток

  -4990

  -13433

  -8443

  Чистий прибуток підприємства зменшився в звітному році на 8443 т.р., склавши -13433 т.р., хоча в попередньому році стан було тож бідує. Це сталося за рахунок зниження виручки від продажів і зменшення собівартості. Тому зменшилася і прибуток від продажів.

  А нализ платоспроможності

  показник

  попередній рік

  Звітній рік

  зміна

  1.Оборотні активи

  95075

  69198

  -25877

  2.Краткосрочние зобов

  90399

  59645

  -30754

  3.Резерви майбутніх платежів

  22364

  22328

  -36

  4.Денежние ср-ва

  698

  152

  -546

  5.Дебіторская зад (долгорочн.)

  26019

  23198

  2821

  6.Дебіторская зад. (Короткострокова)

  52812

  тисяча шістсот сорок чотири

  -51168

  До покриття

  1,397

  1,854

  0,45

  До ліквідності

  1,168

  1,49

  0,32

  До абсолют. ліквідності

  0,01

  0,004

  -0,006

  Видно, що оборотні активи перевищують короткострокові зобов'язання лише в 1,16 раз. У порівнянні з попереднім роком (1,05 разів) перевищення збільшилася, тому що зменшилися короткострокові зобов'язання, до того ж на велику суму: 30754 т.р.

  Підприємство платоспроможне, так як співвідношення ліквідних активів і короткострокових зобов'язань складає 1,16 і 1,49 разів відповідно. Це відбувається через те, що на підприємстві є велика дебіторська заборгованість, хоча в звітному періоді в порівнянні з попереднім роком вона стала нижче.

  У короткостроковій перспективі підприємство не в змозі виробляти термінові виплати, так як практично немає вільних грошових коштів. Якщо в попередньому році вони становили 698 т.р., то в звітному році знизилися на 546 т.р.

  Аналіз фінансової стійкості

  показник

  попередній рік

  Звітній рік

  зміна

  1.Капіталорезерви

  67222

  69542

  2302

  2.Валюта балансу

  157621

  129169

  -28452

  3.Собственние оборотні ср-ва

  -21343

  -13645

  7698

  4.Внеоборотние активи

  62546

  59971

  -2575

  5.Долгосроч.деб.зад.

  26019

  23198

  -2821

  6.Краткосрочн.обязат.

  90399

  59645

  -30754

  7.Запаси

  13627

  18684

  5057

  До фін.устойчівості

  0,42

  0,53

  0,11

  До маневреності

  -31%

  -19%

  12%

  До залежності

  1,34

  0,85

  -0,48

  До забезпечення запасів собств.обор.ср-ми.

  -1,56

  -0,73

  -0,83

  Підприємство є фінансово не стійким. Частка власних коштів по відношенню до довгострокових зобов'язань зросла всього лише на 7698 т.р. і в звітному році склала -13645 т.р.

  Підприємство виявилося дуже залежним від залучених коштів, хоча і частка залежності в звітному періоді знизилася на 30754 УРАХУВАННЯМ, що становить набагато більше, ніж збільшення власних коштів.

  Залежність зменшилася на 48%, це звичайно ж добре, але все таки частка її дорівнює 85%, це вище можливої ​​норми. Тобто не вистачає власних коштів.

  Запаси підприємство самостійно придбати не може. Оптимальна норма 60-80%, а тут вона становить -73%.

  7. Обгрунтування вибору тематики дипломного проекту.

  Аналіз діяльності підприємства виявив, що «Татнефть-АРС» має чимало проблем, які вирішити хоч і складно, але можна.

  Тому тему дипломної роботи я вирішила взяти наступну: «Удосконалення фінансово-господарської діяльності підприємства». Я хочу провести більш ретельний аналіз і запропонувати нові цікаві шляхи виходу з існуючого положення.

  висновок

  В даному звіті відображена економічна і господарська діяльність підприємства ТОВ «Татнафта-АРС». У процесі аналізу діяльності я виявила багато проблем, з причини яких підприємство не може нормально функціонувати. Хочу перерахувати деякі з них:

  Особливу небезпеку для фінансового становища організації являє перекіс у структурі активів і пасивів. Так як в активах велику питому вагу складають запаси, а в пасивах - кредиторська заборгованість, що негативно позначається на ліквідності і фінансової стійкості організації.

  Аналізуючи показники ділової активності можна зробити висновок про більш-менш нормальної ділової активності. Негативним моментом тут є зниження показників оборотності основних засобів.

  Таким чином, основною рекомендацією щодо поліпшення фінансового стану підприємства є усунення дисбалансу в активах і пасивах фірми, що, безсумнівно, підвищить фінансову стійкість.

  ...........