• АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВИМОГАМ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
 • ДОДАТКИ додаток А
 • Білорусь
 • Середній показник по регіону
 • Передбачуваний варіант кредитування


 • Дата конвертації25.07.2017
  Розмір80.73 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 80.73 Kb.

  Перехід до ринкової економіки в пострадянських країнах

  е, в 2001-2005рр. білоруська економіка демонструвала досить високі темпи економічного зростання 7,5% в середньому в рік. При цьому з 2001 по 2004рр. економічне зростання прискорювався. У 2004р. його темпи становили 11,4%, повторивши "рекорд" 1997р. [1, с.7]. Зростання супроводжувалося жорстким контролем за політичною системою і централізацією процесу прийняття рішень. В основі економічної стратегії, якої дотримується білоруський уряд, лежить вкрай обережне проведення реформ. При цьому велика увага приділяється соціальному благополуччю і підтримці стабільності.

  За даними офіційних (урядових) джерел, щорічно покращуються якісні економічні параметри - підвищується рентабельність, скорочується частка збиткових підприємств, знижується енергоємність ВВП, зростає продуктивність праці, зменшуються запаси готової продукції на складах. У країні проводиться грошово-кредитна, валютна політика щодо уповільнення зростання споживчих цін, що дозволило в 2005 році знизити рівень інфляції до 0,6% у середньомісячному обчисленні. Особлива увага приділяється системі соціальної підтримки населення. Зросла середньомісячна заробітна плата, збільшилися купівельна спроможність населення, соціальні виплати, і в першу чергу пенсії [6, с.4], табл.2.1.

  Аналіз соціально-економічної ситуації в країні показує, що, незважаючи на складні позитивні тенденції, на роботу економіки продовжує впливати ряд невирішених проблем. Основними з них є:

  наявність організацій реального сектора економіки, що мають незадовільні результати фінансово-господарської діяльності;

  відносно висока матеріало- і енергоємність виробництва, залежність його від кон'юнктури цін на імпортовані паливно-енергетичні та сировинні ресурси;

  слабка інноваційна активність;

  диференціація оплати праці по комплексам, галузях і сферах економіки;

  недостатньо високий рівень пенсій, стипендій та інших соціальних виплат [6, с.5].

  З огляду на, що в реальному секторі економіки в основному вичерпані можливості нарощування виробництва за рахунок екстенсивних факторів, у майбутній п'ятирічці необхідно забезпечити модернізацію економіки шляхом впровадження сучасних ресурсо- і енергозберігаючих технологій, максимального використання інтелектуального ресурсу країни на основі всебічного гармонійного розвитку людини.

  Таблиця 2.1. Виконання завдань Програми соціально-економічного

  розвитку Республіки Білорусь на 2001 - 2005 роки,%

  програмні показники

  Виконан-ня

  2005 рік

  до 1990 року

  до 1995 року

  Валовий внутрішній продукт

  135 - 140

  143,1

  127

  1,9 рази

  Продукція промисловості

  128 - 132

  151,8

  153

  2,5 рази

  Продукція сільського господарства

  122 - 128

  125,7

  90

  1,2 рази

  інвестиції в основний капітал

  160 - 170

  184

  95

  2,5 рази

  Виробництво споживчих товарів

  142 - 147

  150,4

  166

  2,8 рази

  в тому числі:

  продовольчих

  139 - 144

  151,1

  117

  2,3 рази

  непродовольчих

  146 - 152

  150,4

  198

  3,4 рази

  Реальні грошові доходи населення

  158 - 163

  176,7

  175

  3,4 рази

  Реальна заробітна плата

  180 - 185

  207,0

  195

  3,5 рази

  Примітка. Джерело: [6, с.5].

  Реформування економічної системи Республіки Білорусь на початку 1990-х рр. мало тенденцію до тісної співпраці білоруського уряду з міжнародними економічними організаціями (групи СБ - МБРР, Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК). Досвід роботи Всесвітнього Банку в країні показав, що вкрай важко добитися позитивних результатів, якщо наполягати на обговоренні і висувати умови пакету заходів економічної політики , які виходять за рамки того, що білоруський уряд може вважати частиною своєї програми. У той же час політика неучасті (надання кредитів по принцип «Все або нічого») ускладнювала надання допомоги в задоволенні основних соціальних потреб білоруського народу і не сприяла створенню і розвитку майбутньої бази для формування більш відкритої економіки. Крім того, вона не дозволяла вирішувати проблеми, що мають глобальне значення, такі як охорона навколишнього середовища, боротьба з ВІЛ / СНІД, туберкульозом та іншими хворобами, подолання бідності.

  За роки членства у Світовому банку Білорусь отримала значне кредитне і грантову (безповоротне) фінансування, а також суттєву технічну допомогу консультаційного та інформаційно-аналітичного характеру. У 1993 р. Всесвітній банк розробив скорочену стратегію надання допомоги Білорусі, після чого в 1995 р. була підготовлена ​​розгорнута стратегія [5, с.25].

  Починаючи з 1995р., СБ не міг продовжувати надання Республіці Білорусь кредитів через відсутність домовленостей щодо проведення реформ. Єдиною операцією, затвердженої після 1995 фінансового року, було надання в 1997 фінансовому році гранту Глобального екологічного фонду (ГЕФ) на поступове припинення застосування озоноруйнівних речовин в розмірі 6,9 млн. Дол. США. Мав в цей час місце економічне зростання зміцнив впевненість Уряду Республіки Білорусь в правильності обраний-ного підходу. У цих умовах зусилля СБ були зосереджені на розробці бази для більш ґрунтовного діалогу щодо економічних реформ. Було виконано ряд економічних досліджень, в тому числі проведена оцінка бідності (1996 фінансовий рік), підготовлені два економічних меморандуму (1993 і 1997 фінансові роки), а також здійснені галузеві дослідження по сільському госпо-ству, енергетиці, навколишньому середовищу, транспорту, фінансів та розвитку підприємств. СБ також продовжував активно навчаючи-відати в здійсненні програм інформування насе-лення і сприяння проведенню обговорень з представите-лями державних відомств і установ, досліджень-нізації інститутів і громадянського суспільства з актуальних проблем реформування. МФК продовжувала реалізацію програми надання технічної допомоги малим і середнім підприємствам, а також малої приватизації [5, с.25-26].

  В результаті обговорення Меморандуму з економіки країни ( «Білорусь: ціни, ринок і реформування підприємств») в липні 1997 р. між Світовим банком і Урядом було підписано Меморандум про взаєморозуміння. Проводилися паралельно переговори з МВФ не принесли ніяких результатів. Після «серпневої кризи» 1998р. в Росії Уряд Республіки Білорусь виявилося під сильним тиском на зовнішньому ринку і вдався до посилення механізмів валютного контролю, що призвело до деякого розриву відносин з міжнародними фінансовими установами. Після того як Уряд звернувся до Банку з проханням про підго-товки нової стратегії на 1999 фінансовий рік, останній, з огляду на відсутність прогресу в реалізації Меморандуму, висунув в якості відправної точки для подальшого кре-дітованія єдине, але жорстку умову - уніфікація валютних курсів.

  Відносини СБ з Білоруссю почали послабшають тися з 2000р., Коли було покладено початок успішному ді-алогія з питань соціального захисту, навколишнього середовища і щодо умов щодо поліпшення, середовища для розвитку підприємництва. Уніфікація в вересні 2000р. валют-них курсів, яка відповідала вимогу Стратегії 1999р., позво-лила СБ продовжити роботу з підготовки проекту модер-нізації соціальної інфраструктури, який був затверджений в червні 2001р. [5, с.26].

  Загальна сума позик СБ, наданих Білорусі на сьогоднішній день, складає 193 млн. Дол. США. Виплачена частина цих коштів була спрямована на зміцнення інституційного потенціалу, підтримку державної програми реформ, інвестиції в природоохоронні заходи, енергозбереження, розвиток лісового господарства [20].

  Республіка Білорусь протягом всього періоду співпраці з групою Світового банку розвивала кредитно-фінансові відносини тільки з МБРР.Частка кредитних ресурсів, фактично наданих Білорусі МБРР протягом 1992-2003гг. склала 2624,7 млн. дол. США (за даними МЗС Республіки Білорусь на 01.01.2004р.) [21].

  Таблиця 2. 2. Загальна сума позик, наданих Республіці Білорусь МБРР в 1994-2004гг., Млн. Дол. США

  зобов'язання Банку

  Фактичні виплати

  до 1997

  170

  130

  1 998

  -

  9

  +1999

  -

  3

  2000

  -

  2

  2001

  23

  6

  2002

  -

  7

  2003

  -

  1

  2004

  -

  1

  всього

  193

  159

  Примітка. Джерело: [20].

  Як видно з таблиці 2.2, за весь період співпраці найбільш активна взаємодія білоруського уряду з Світовим банком спостерігалося до 1998р., Коли були затверджені і розпочато перші три проекти. Подальше кредитування Банком було обумовлено мінімальним варіантом Стратегії співробітництва (додаток В). У разі розвитку по мінімальному варіанту (який діяв в 2002-2004рр.) Позики в розмірі 140 млн. Дол. США, могли бути надані Білорусі на реалізацію заходів та проектів, що мають глобальне значення, і були спрямовані безпосередньо на найбідніші верстви населення. Базовий варіант розвитку передбачав надання Білорусі суми до 270 млн. Дол. США протягом трирічного періоду за умови істотного прогресу в реформуванні середовища для бізнесу та підвищення прозорості системи державної звітності, включаючи Президентський фонд [5, с.5].

  Уряд Білорусі не скористалося новими позиками СБ протягом 2002-2004рр., А лише продовжило реалізацію проекту по модернізації об'єктів соціальної сфери. Проект по боротьбі з ВІЛ / туберкульоз на суму 39,61 млн. Дол. США з часткою участі СБ 26,84 млн. Дол. США був названий ключовим для реалізації всієї кредитної програми в 2002-2004рр., Проте в лютому 2004 року уряд офіційно відмовилося від його реалізації [22].

  Таким чином, в портфелі позик, наданих Світовим банком Республіці Білорусь, налічується чотири проекти, завершених до 2006 фінансовому році:

  Проект інституційного розвитку (8,3 млн. Дол. США), затверджений в серпні 1993р. і передбачав зміцнення потенціалу уряду по розробці і реалізації економічних реформ, а також надання допомоги по створенню нових ринкових інститутів з метою вдосконалення управління економікою. Проект включав в себе наступні основні компоненти:

  Ш Політика управління держсектором, інвестиційний клімат;

  Ш Державні витрати і закупівлі, фінансовий менеджмент;

  Ш Податкова політика;

  Ш Перетворення на ринку праці [16].

  Проект по даній позиці технічної допомоги був завершений 31.12.1996г. Всі кошти, витрачені в ході його реалізації були розподілені за сферами центрального державного управління (70% виділених коштів) банківського сектора (29%) і законодавчого регулювання та правосуддя (1%) [16].

  Реабілітаційний позику (120 млн. Дол. США), затверджений в листопаді 1993р. з метою підтримки державної програми економічних реформ, спрямованих на стримування інфляції, лібералізацію торгівлі, а також приватизацію державних підприємств і землі. Кошти позики використовувалися також на фінансування критичного імпорту: медикаментів, і компенсацію дефіциту твердої валюти [18]; їх розподіл за секторами склало: 72% - у промисловість і торгівлю, 18% - у фінансовий сектор, 10% - в сферу центрального державного управління [17]. Даний проект виявився єдиним проектом з рейтингом результативності вище позначки «задовільно» за оцінкою Департаменту по оцінці операційної діяльності Світового Банку (ДООД).

  Позика на розвиток лісового господарства (41,9 млн. Дол. США) був затверджений у травні 1994р. і закінчено 30.04.2002г. Основна мета даного спеціальної інвестиційної позики полягала в підтримці реформування лісового господарства з метою більш раціонального використання лісових ресурсів (більше 11,1 млн. Дол. США було виділено на інтенсивне лісове господарство), вдосконалення науково-дослідницької роботи, моніторингу атмосферного забруднення і використання паливної деревини, скорочення ризику лісових пожеж (понад 7 млн. дол. США) і поширення викликаний ними радіоактивного забруднення, а також у вдосконаленні планування лісових ресур сов і роботи з персоналом [15, с.26], зниженні собівартості заготівлі та переробки деревини шляхом впровадження нових технологій, збільшення імпортозаміщення та власного експорту. Інструментами здійснення проекту були закупівлі машин і устаткування, вдосконалення технологічної бази виробництва, впровадження нових методик комп'ютеризації управління галуззю, створення якісного лісового генофонду [4, с.40]. Як показав аналіз результатів, даний проект не зробила значного впливу на цільовий сектор внаслідок відсутності структурних і інституційних реформ на національному рівні [15, с.33].

  Позика на модернізацію об'єктів соціальної сфери (22,6 млн. Дол. США) - проект, затверджений 5 червня 2001р. і закінчений 31.12.2006р., був спочатку націлений на проведення енергозберігаючих заходів на 480-500 об'єктах соціальної сфери, головним чином, в школах і лікарнях [4, с.41]. Основна мета позики - скорочення енерговитрат в установах соціально-бюджетної сфери, так як ситуація із заборгованістю за спожиті електроенергію та тепло в ній різко загострилася. Як об'єкти проекту були обрані установи охорони здоров'я та освіти, оскільки на їх частку припадає близько 40% енергії, споживаної усіма організаціями бюджетної сфери і вони мають значний потенціал енергозбереження при порівняно невеликих капіталовкладеннях [18]. Проект отримав задовільну оцінку по досягненню в 2001-2003рр. поставлених цілей [5, с.61]. Уже на першому підготовчому етапі - реалізації комплексу заходів щодо підвищення ефективності використання енергоресурсів, завершеному в кінці 2000р., В період освоєння авансу в 1 млн. Дол. США, споживання енергії на реконструйованих об'єктах скоротилося на 18% [18]. Далі, в 2001 р., Пішов другий етап Проекту з енергозбереження, спрямований на технологічне переобладнання інфраструктурних об'єктів відповідно до їх пріоритету, ефективністю і соціальною значущістю [4, с.41].

  Всесвітній банк допоміг Білорусі залучити грантів (безвідплатної допомоги) в розмірі 15 млн. Дол. США, спрямованих на створення ефективної системи соціального захисту, збереження біорізноманіття, висновок з застосування озоноруйнівних речовин, проведення секторальних досліджень та інші цілі [18]. Оцінка результатів здійснення проекту по збереженню біорізноманіття лісів (перший грант Глобального екологічного фонду (ГЕФ), 1992р.) Відображає високу ефективність витрачання інвестованих коштів і вплив на галузеве інституційний розвиток країни [4, с.41]. Вищу оцінку отримали проекти з припинення застосування озоноразруша ють речовин (грант ГЕФ, кошти в розмірі 6,9 млн. Дол. США витрачені повністю, проект закритий вчасно і є зразковим для регіону, [5, с.27]), а також програми в області соціального захисту та охорони здоров'я.

  Діюча Стратегія співробітництва Світового банку з Білоруссю (САS) була прийнята в березні 2002 р. САS має на увазі підтримку розвитку економіки і суспільства, мінімізацію соціальних і екологічних ризиків. Особлива увага приділяється наслідків Чорнобильської катастрофи і таким глобальним загрозам, як поширення ВІЛ / СНІД і туберкульозу. Участь громадськості розглядається як важливий елемент в досягненні цілей запропонованих програм, здатний сприяти прозорості та підзвітності на різних рівнях [18].

  В рамках скорочення обсягів співпраці Світового банку з Білоруссю діюча стратегія спрямована на вирішення проблем бідності шляхом поєднання наступних видів діяльності:

  Ш Консультації з метою надання рекомендацій в області реформування, перш за все, середовища для розвитку бізнесу та соціальної політики, а також з метою сприяння розвитку та активізації громадянського суспільства.

  Ш Підтримка реформ і вирішення проблем, що мають соціальне і глобальне значення шляхом кредитування за трьома напрямками:

  1. реалізація заходів, що мають глобальне значення, які Білорусь також вважає своїми пріоритетами;

  2. пом'якшення соціальних ризиків, включаючи наслідки аварії на Чорнобильській АЕС;

  3. сприяння розвитку приватного сектора шляхом поліпшення умов для бізнесу та інвестицій [5, с.5].

  У процесі економічного розвитку Білорусі в період 2002-2004рр. склалася ситуація, в якій частина умов базового варіанту Стратегії співпраці Світового Банку з Республікою Білорусь були виконані (див. додаток В). Слідом за уніфікацією валютного курсу (з дня офіційної уніфікації валютних курсів - 14 вересня 2000р.) Уряд зробив деякі важливі кроки щодо лібералізації цін і початкові заходи для ослаблення втручання держави в бізнес. Однак, за оцінкою МБРР, ефективність даних заходів виявилася низькою. На кінець 2003р. частка приватного сектора у ВВП становила 20%, піднявшись лише на 5% в порівнянні з 1994р .; індекс лібералізації цін свідчить про відсутність будь-якого прогресу: «3» в 1994 і в 2003 рр. Що стосується структурних реформ управління, антимонопольної політики, розвитку ринку цінних паперів і небанківських фінансових організацій, то тут країна залишилася на місці, в реформі банківської системи експерти МБРР відзначили слабкий прогрес щодо лібералізації процентних ставок (від «1» в 1994р. До «2 »в 2003р.) На такому ж рівні в країні протягом зазначеного періоду йшов процес малої приватизації та реформи у сфері інфраструктури, продаж великих держпідприємств сповільнилася. Програма роздержавлення і приватизації від 1993р., Яка передбачала приватизацію 2/3 основних державних фондів і надання 50% приватизованих фондів державних підприємств громадянам республіки, фактично була припинена в 1997 р. [5, с.17]. За всю історію білоруської приватизації на базі держвласності було створено близько 1500 акціонерних товариств. За офіційними даними, понад 300 з них є нерентабельними [13]. З 96.039 діючих на території Білорусі підприємств 178 (0,2% від загальної кількості) забезпечують майже 40% податкових надходжень консолідованого бюджету країни. 78 з них отримують державну підтримку. Проте, 16 з них зазнали збитків в 2003 р., І тільки 120 забезпечили зростання прибутку [8]. Частка пільг та преференцій в забезпеченні зростання промисловості за три квартали 2004 р. складають 15,7% [9]. Уряд продовжує надавати підтримку пріоритетним галузям, таким як сільське господарство та житлове будівництво, як у вигляді прямих субсидій, так і пільгових кредитів, що надаються через банківську систему, і свідомо маніпулює величиною податкового навантаження, звільняючи окремі підприємства від виконання зобов'язань немонетарного характеру [12, с .51].

  Як можна судити по тенденціях економічного розвитку країни в останні чотири роки, білоруський уряд не вживає серйозних заходів для реформування державної власності, стимулювання розвитку приватного сектора, створення сприятливого інвестиційного клімату.Система національних рахунків Білорусі не є уніфікованою з СНС розвинених країн, і тому передбачає, що офіційні дані з макроекономічного розвитку республіки можна трактувати і на противагу «стабільності і процвітання» Білорусі.

  Менеджмент державних підприємств фактично залежить від владної вертикалі - він не може приймати вітальних для свого підприємства рішень без згоди зверху. Так, відповідно до Указу від 1.03.2004г. №125 «Про особливе право (« золотої акції ») держави на участь в управлінні господарськими товариствами» держава має право втручатися в роботу будь-якого підприємства, створеного на базі держвласності. За весь термін дії даного права «золота акція» була введена на 15 підприємствах республіканської та 6 підприємствах комунальної власності [13]. Що стосується продажу держвласності, то угоди вартістю понад 10 тис. Базових величин (більше 100.000 дол. США), у тому числі безкоштовну передачу з республіканської власності в комунальну, санкціонуються президентом, продажем решти об'єктів розпоряджається Міністерство економіки [11]. Це ускладнює і без того сповільнену і поточну «еволюційним шляхом» приватизацію в країні. Більш того, за словами прем'єр-міністра Республіки Білорусь С. Сидорського, «робота з реформування малих і середніх підприємств в Білорусі завершена» [3].

  Після кризи 1998 р. в Росії інфляція в Білорусі зросла з 182% в 1998р. до 251% в 1999 р. (На кінець періоду). Внаслідок посилення грошово-кредитної політики рівень інфляції знизився до 108% в 2000 р. і 46% - в 2001 р. Далі Національний банк Республіки Білорусь значно активізував рефінансування банків, так як зниження чистих іноземних активів і збільшення коштів на рахунках уряду в НББ сприяло стиснення грошової бази. Процентні ставки на міжбанківському ринку росли, і багато банків призупинили зниження ставок на кредитно-депозитному ринку і навіть збільшили деякі процентні ставки [2, с.3]. Така монетарна політика вплинула на темпи зростання готівки в обігу і сприяла дезінфляції - в 2002р. ІСЦ становив 35%, в 2003 - 25%, а до кінця III-го кварталу 2004р. індекс виріс на 14,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року [2, с.5]. З огляду на політику НББ стимулювання банків до залучення депозитів фізичних осіб (з 1 листопада 2004р. Норматив обов'язкових резервів по цьому виду депозитів був знижений в третій раз за рік - до 6% - на 1 процентний пункт) [2, с.4], можна прогнозувати подальше зниження темпів інфляції. Надлишок банківської ліквідності, обумовлений збільшенням пропозиції грошей, викликав зростання кредитування економіки, що поряд з регулюванням процентних ставок дозволило НББ здешевити кредити реальному сектору. Саме за рахунок кредитів і був забезпечено реальне зростання ВВП на 5% в 2002 р. і на 6,8% - в 2003 р. [2, с.5]. Кредити були використані підприємствами на погашення заборгованості з оплати праці та інвестиції в основний капітал. Вже за 2003 рік політика стимулювання держпідприємств обійшлася в понад 1 трлн. руб., які не надійшли до бюджету, що в реальному вираженні на 129,2% в порівнянні з 2002р. [14, с.6]. Зростання виробництва і ВВП в 2004р. також підтримувався за рахунок експансіоністської монетарної і фіскальної політики, а також банківських кредитів, значна частина яких була видана за розпорядженням уряду і президента. Така ситуація значно погіршувала стан великих державних банків, а отже, порушувала стабільність банківської системи Білорусі в цілому. Ситуація на валютному ринку і стан зовнішньої торгівлі (а точніше наявність джерел фінансування дефіциту поточного рахунку) визначила недоцільність такої монетарної політики. Збереження великих підприємств у власності і під контролем держави, а також преференційний режим з боку Росії зіграли ключову роль в підтримці промислового виробництва і посилення економічного зростання. У той же час, ресурси, необхідні для підтримки промислового виробництва, віднімалися у інших галузей економіки.

  Дослідження "білоруського чуда", проведене фахівцями СБ (Економічний меморандум для Білорусі) і МВФ (Страновой звіт, присвячений аналізу факторів зростання ВВП), в якому дано фактичне обгрунтування таких високих темпів зростання ВВП білоруської економіки, показало, що при продовженні поточної політики в економіці почнеться стагнація. У разі початку комплексних ринкових реформ країна може домогтися поліпшення ситуації без серйозних соціальних наслідків [1, с.13].


  АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВИМОГАМ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

  Значення нормативно-правової бази є утворюючим компонентом формування всіх ринкових інститутів, основою всіх перетворень економічної системи, так як вона закладена в основу правовідносин, що виникають в процесі господарювання.

  Становлення приватного сектора неможливо без законодавчої бази для роздержавлення, приватизації, антимонопольного та торгового законодавства, а також законодавства, що регулює ринок капіталу і банкрутства; фінансова система ринку обумовлена ​​появою приватного банківського і фінансового капіталу, функціонування якого, в свою чергу, також має бути законодавчо оформлено; реформа соціального захисту являє собою цілу систему законодавчих актів, які стверджують положення про допомогу незахищеним верствам населення; окрема група реформ і зовсім лежить в площині нормотворення щодо якості управління державою.

  Як вже було сказано вище, ключовими елементами ефективного, орієнтованого на ринок приватного сектора є належна інституційна і нормативна база і сильний, прозорий державний сектор. Отже, рівень розвитку приватного сектора побічно свідчить про ефективність нормативно-правової бази. На сьогоднішній день частка малого та середнього бізнесу в ВВП становить менше 20% [1, с.5], в той час як в більшості країн ЦСЄ - 50-80% (додаток Б). У 2005-2006рр. в напрямку підтримки розвитку малого та середнього підприємництва (МСП) з боку уряду були зроблені певні кроки. Зокрема, продекларирован принцип "одного вікна". Однак, даний принцип в білоруському виконанні ще далекий від свого справжнього значення, хоча процедура постановки на облік в різні організації була значно спрощена і здешевлена. У 2006р. змінений принцип нарахування штрафних санкцій, в силу чого очікується поступове зниження розмірів штрафів і пенею. У той же час державна політика в галузі розвитку МСП залишається непослідовною і суперечливою. Наприклад, в 2006 р. прийнято рішення про маркування чаю, кави, взуття та інших товарів акцизними марками [1, с.5]. Це збільшить витрати підприємців, а частина МСП буде змушена піти з ринку.

  Податкове навантаження, незважаючи на щорічні наміри Міністерства фінансів, залишається практично незмінною і дуже високою. При цьому податкове законодавство характеризується складністю і мінливістю, а сплата податків залишається трудомістким і дорогим в адмініструванні процесом [1, с.5]. Чи не вирішеною залишається проблема отримання численних дозволів, вичерпного переліку яких не знає ніхто, а саме отримання дозволів стає все більш дорогим і трудомістким.

  Недосконалість нормативно-правової бази створює проблеми для формування сприятливого ділового клімату в країні. Це підтверджується опитуванням керівників МСП Білорусі, проведеним Інститутом підприємництва та менеджменту (ІПМ), в результаті якого підтверджено наявність значних проблем в сфері регулювання діяльності приватних підприємств в Білорусі [1, с.34]. З 19 найбільш частих проблем, з якими доводиться стикатися МСП, на першому місці стоять (див. Таблицю 3.1):

  Таблиця 3.1. Розподіл відповідей на запитання «З якими проблемами Ви стикаєтеся у Вашій роботі?»

  проблеми

  Середній бал

  1.

  Великі штрафні санкції за помилки

  3,21

  2.

  Численні перевірки контролюючих та податкових органів

  3,18

  3.

  отримання ліцензій

  3,16

  4.

  Відсутність гарантій захисту приватної власності

  3,15

  5.

  процедури сертифікації

  3,15

  6.

  Складні і незрозумілі правила оподаткування та

  бухгалтерського обліку

  3,13

  7.

  Часті зміни в податковій звітності

  3,06

  8.

  Нестабільне і заплутане законодавство

  3,04

  9.

  Складність з отриманням кредиту

  3,00

  10.

  Повна залежність від дій контрольних органів

  3,00

  11.

  Звітність органам держуправління

  3,00

  12.

  Дозволи та погодження у підприємницькій

  діяльності з держорганами

  2,76

  13.

  Відсутність граничного терміну давності по на лігво

  порушень

  2,74

  14.

  Взаємовідносини з органами місцевої влади

  2,66

  15.

  Неплатежі від клієнтів

  2,59

  16.

  Надмірне регулювання цін

  2,57

  17.

  Можливість безакцептного списання грошей або позасудового

  конфіскації активів

  2,55

  18.

  Низький купівельний попит

  2,50

  19.

  Недолік управлінських і економічних навичок у

  керівництва

  2,24

  Примітка. Респонденти повинні були оцінити кожний з перерахованих пунктів за 5-бальною шкалою, де «5» -це найбільш серйозна проблема, «1» -це не є проблемою. Джерело: [1, с.34].

  Хоча жодна проблема не отримала максимальної оцінки респондентів по 5-тібалльной шкалою, кожен п'ятий-шостий керівник МСП оцінював проблеми регуляторного середовища як дуже складні (5 балів).

  Найскладніші регулюючі норми наведені в таблиці 3.2.

  Таблиця 3.2. Найскладніші регулюючі норми

  Оцінка складності (1 бал - немає проблеми, 5 балів - дуже серйозна проблема),%

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  2.

  3. 4. 5.

  6.

  7. 8.

  Великі штрафні санкції за помилки

  Численні перевірки контролюючих та податкових органів

  отримання ліцензій

  процедури сертифікації

  Відсутність гарантій захисту приватної власності

  Складні і незрозумілі правила оподаткування та бухгалтерського обліку

  Часті зміни в податковій звітності

  Нестабільне і заплутане законодавство

  8,7

  10,9

  14,3 14,9

  13,5

  13,4 12,7 13,3

  17,8

  21,3

  11,6 17,7

  18,3

  14,9 19,9 19,4

  34,3

  26,3

  31,3 23,8

  26,3

  32,4 31,4 31,5

  22,3

  21,6

  28,7 24,4

  23,4

  24,1 20,5 21,8

  16,9

  19,8

  14,0 19,2

  18,6

  15,2 15,6 13,9

  Примітка. Джерело: [1, с.34].

  Звичайно, навіть ці проблеми є-ються розв'язуються для більшості білоруських МСП, особливо для тих фірм, які давно робота-ють на ринку. Однак вони утруднені-ють виникнення нових фірм і їх розвиток, оскільки такі підпри-ємства не можуть собі дозволити найняти великий штат фахівців для вирішення зазначених проблем. І хоча до складної, суперечливою і нестабільною діловому середовищі білоруський бізнес давно приспосо-бився, витрати цього приспособ-лення оплачують всі жителі Бе-Ларус, оскільки більш низька конкуренція призводить до більш ви-соким цінами (порівняно з сусідніми країнами), вузькому ассор -тіменту, неякісного сервісу. В силу саме цих обмежень і проблем білоруський бізнес осту-ється, за невеликим винятком, малим.

  За даними прес-служби Міні-стерства з податків і зборів Рес-публіки Білорусь, в 2005 р були проведені перевірки дотримання чинного законодавства з податків і підприємництва в 31,6% організаціях і у 25,8% ін-індивідуальну підприємців, які перебувають на обліку. За підсумками про-вєрок виявлені порушення у 67% перевірених організацій і 66% індивідуальних предпринимат-лей. За I квартал 2006 р податковою службою проведено перевірки дотримання чинного законодав-ства по податках і підприємцями-мательства у 9,9 тис. Організацій і 13,9 тис. Індивідуальних перед- цям, які перебувають на вчених-ті. За підсумками перевірок виявлено порушення у 67% перевірених організацій і 63,6% индивидуаль-них підприємців. За ре-зультатами контрольних мероприя-тий Міністерства з податків і зборів за 2005 р обсяг додаткового-них надходжень до бюджету з-ставив BYR 172,3 млрд. При цьому, не дивлячись на заяви міністерства про скорочення коли-пра і термінів проведення прове- рок, суми нарахованих санкцій не зменшуються. Так, в січні-травні 2006 р в дохід бюджету додатково вже надійшло BYR 171,6 млрд. (Тобто сума, порівнянна з доходами за весь 2005 р) [1, с.35].

  Чи є така кількість допущених податкових порушень наслідком бажання придушене-ющего кількості МСП ухилити-ся від сплати податків, незнанням податкового законодавства або все це - результат складного і за-плутаного податкового законодавства, не порушувати яке по-шануй неможливо? Податкове законодав-будівництві і адміністрування в країні є серйозною пробле-мій і потребують змін. Згідно з опитуванням [1, с.34], такі пробле-ми, як «складні і незрозумілі правила оподаткування та бух-ського обліку» і «часті изме-нения в податковій звітності», за-няли шосту і сьому позиції (табл. 3.2 ). При цьому «великі штрафні санкції за помилки» і «численні перевірки контро-чих і податкових органів» за-ють перше і друге місця.

  Виходячи з аналізу проблем есте-тиментом чином випливають перед-розкладання підприємців по через трансформаційних змін податкового законодав-ства в бік спрощення.

  Про надмірне регулювання і втручання в оперативну де-ності МСП говорить і такий суперечливий факт. Керуй-тель середньостатистичного МСП витрачає на спілкування (взаємини-ня) з органами державного управління 5,32 години в тиждень. Тобто, фактично, один день в неде-лю керівник приватного підпри-ємства Білорусі відсутній на робо-чим місці, вирішуючи питання з пред-ставники влади. При цьому якщо керівник невеликого МСП тра-тит на взаємини з органу-ми держуправління 5,1 годину в тиждень, то великого (понад 100 чол.) - 6,6 години (7,2 години, якщо на підприємстві працює понад 200 чол. ). Слід зазначити, що кількість людей, за-зайнятих складанням звітності, або час керівника, витрачений-ве на спілкування з органами госуп-ління, що не залежать від сфери де-ності підприємства [1, с.38].

  На підставі проведеного аналізу умов існування МСП, створених чинної нормативно-правовою базою, можна зробити висновок, що даний законодавство Республіки Білорусь є малоефективною системою, на якій може грунтуватися комплексне перетворення економіки країни на шляху до ринку.


  ВИСНОВОК

  Перехідна економіка стала феноменом прикордонної ситуації, в якій за обставинами об'єктивної необхідності виявилися знову здобули незалежність держави пострадянського простору. На початку періоду трансформації даний тип економічної системи характеризувався форсованим руйнуванням адміністративно-командного типу управління, стихійним формуванням ринкових інститутів, в упорядкування процесу створення яких зіграли не лише самі уряди, а й міжнародні організації. Перехід до ринкової економіки був пов'язаний з колосальними труднощами, такими, як серйозні диспропорції в економіці, розпад торговельних зв'язків, соціальна напруженість, зростання корумпованості та кризових ситуацій. Поєднання урядової політики дисципліни і стимулювання з протекціонізмом і придушенням підприємницької ініціативи виявило два контрастують один з одним режиму регулювання, поєднання яких визначили чотири альтернативні шляхи перехідного процесу в пострадянських державах.

  Найбільш послідовні в реформуванні старої системи уряду Естонії, Угорщини, Польщі домоглися успіху в переході до ринку вже на першому етапі, зробивши в стислі терміни заходів щодо лібералізації торгівлі та цін, приватизації державної власності, реформування фінансового сектора, системи соціального захисту, реструктуризації підприємств. Як би добре не була розроблена реформа, темпи її реалізації багато в чому залежали від зацікавленості уряду в її проведенні і від того, чи могла ця реформа отримати підтримку суспільства в цілому. М'які бюджетні обмеження і відсутність належного управління держсектором в Чехії, Литві, Словаччині, Болгарії, Киргизії, Молдові, Росії та Україні в умовах лібералізації економіки спровокували незаконне збагачення і розкрадання активів за допомогою закону або адміністративного контролю. У Білорусі, Туркменістані та Узбекистані, де не було ні лібералізації, ні посилювання бюджетних обмежень, були створені сильні негативні стимули для виходу на ринок нових підприємств.

  Досвід реформування більшості держав довів право на життя як методу шокової терапії, так і поступового переходу до ринку з прагнення забезпечити мінімальні соціальні витрати реформування. Швидше за все Білорусь можна було б зарахувати до другої укрупненої групі за умови, що весь комплекс реформ переходу до ринкової економіки був би здійснений. Однак, на першому своєму кроці реформ - становлення приватного сектора, забезпеченні законодавчо-правової підтримки малого та середнього бізнесу, уряд республіки домоглося незначних результатів. Як наслідок, роль МСП в білоруському ВВП не перевищує 20%. Оцінка ділового клімату в країні ставить Білорусь на 106 місце за ступенем економічних свобод серед 157 країн світу. Головною причиною справжнього стану речей є вкрай обережне проведення реформ білоруським урядом, що виразилося в жорсткому контролі над політичною системою і централізації процесу прийняття рішень. Перспективи "білоруського економічного дива" із середнім щорічним темпом приросту ВВП на 7,5% за останню п'ятирічку полягають, на думку експертів МВФ і СБ, в подальшій стагнації білоруської економіки. Слід також зазначити, що правова база економіки не сприяє розвитку ринкових відносин, створюючи громіздкий, мінливий, суперечливий звід правил, часто неоднозначно трактованих різними сторонами, і зрідка незрозумілих навіть самим законодавцям.

  Досвід переходу від централізованого планування господарства до ринкової економіки є історично безпрецедентним процесом - процесом, який ні в якому разі не закінчений у багатьох країнах Східної Європи і колишнього Радянського Союзу.Залишається висловити сподівання на подальше обговорення цього досвіду особами, що визначають політику, і "мозковими" центрами в країнах з перехідною економікою, і зокрема, в Республіці Білорусь.


  ЛІТЕРАТУРА

  1. Білоруський бізнес 2006. Стан, тенденції, перспективи. Аналітичний звіт / Ракова Е., Тарасевич Ж., Чубриков А., Шиманович Г. - Мн .: Дослідницький центр ІПМ, 2006. - 80 с.

  2. Щомісячний огляд економіки Білорусі // Інститут приватизації та менеджменту. №12, грудень, 2004. - 6с.

  3. Жбанів С. Війнуло свободою // Білоруська газета. 15.11.2004. №45. С.14.

  4. Кріштаносов В.Б. Інвестиційні проекти міжнародних фінансових організацій в Республіці Білорусь // Вісник Асоціації білоруських банків. 2002. №42. С.39-42.

  5. Меморандум президента Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної фінансової корпорації виконавчим директорам про стратегію співпраці для Республіки Білорусь / Документ Світового банку. Звіт №23401. 21.02.2002. 62С.

  6. Основні положення програми соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2006 - 2010 роки. Мн .: 2006, 34 с.

  7. Перехідний період: аналіз і уроки першого десятиліття для країн Східної Європи і колишнього Радянського Союзу. Дослідження Світового банку / Пер. з англ. - М .: Видавництво «Всесвіт», 2002. - 296 с.

  8. Подвіцкій А. 178 бурлак - «золота ліга» білоруського бюджету // Білоруська газета, № 34. 30.08.2004. С.14.

  9. Подвіцкій А. Дембелі і духи. Чому білоруська економіка схожа на радянську армію // Білоруська газета. 8.11.2004. №44. С.33.

  10. Романчук Я. Молодий тигр потребує гігієни // Білоруська газета, № 36. 13.09.2004. С.14.

  11. Романчук Я. Вдарити по руках номенклатури вирішив президент // Білоруська газета. 29.11.2004. №47. С.20.

  12. Країни з перехідною економікою. Сприяння Всесвітнього банку: оцінка ДООД / Еліс К. Галенсон. Міжнародний банк реконструкції та розвитку / Світовий банк. 2004. - 113 с.

  13. Страшилка на всі випадки життя. "Золота акція" буде застосовуватися строго в індивідуальному порядку, обіцяє уряд // Білоруський ринок. 14.06.2004. №23. С.17.

  14. Економіка Білорусі: тенденції, оцінки, прогнози. 1 кв. 2004р. // Інститут приватизації та менеджменту. 2004. 58с.

  15. Implementation Completion Report (CPL-37410) On A Loan In The Amount of US $ 41.0 Million To The Government Of Belarus For The Forestry Development Project, Vol.1. Report No .: 25013 / Washington, DC: The World Bank. 30.10.2002. 34p.

  16. Institution Building Loan Project / Washington, DC: The World Bank. 30.06.1997. 46p.

  17. Rehabilitation Loan Project / Washington, DC: The World Bank. 20.10.1994. 34p. Summary of Fiscal 2004 Activities. The World Bank Annual Report of Operations Evaluation / Washington, DC: The World Bank. October 30, 2004. Pp. 96-114.

  18. http://lnweb18.worldbank.org/ ECA / Rus.nsf.

  19. http://rru.worldbank.org/doingbusiness.

  20. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/BELA RUSEXTN / 0,, menuPK: 328441 ~ pagePK: 141132 ~ piPK: 141107 ~ theSitePK: 328431,00.htm

  21. http://www.mfa.gov.by/rus/index.php?d=economic/investment&id=21.

  22. http://www.naviny.by/ru/print/?id=34445.


  ДОДАТКИ

  додаток А

  Таблиця А. Показники ступеня реформування країн з перехідною економікою за даними доповіді «Бізнес 2005"

  Реєстрація

  бізнесу

  Трудове

  регулювання

  Час на реєстрацію з ...........  бственності (в днях)

  Індекс юридичних прав

  Тимчасові витрати по забезпеченню виконання контракту (в днях)

  Витрати на забезпечення виконання контракту (% від ВНД на душу населення)

  Тривалість процедури банкрутства, роки

  Час, необхідний для того, щоб відкрити свою справу (в днях)

  Витрати, необхідні для початку своєї справи (% від доходу на душу населення)

  Індекс жорсткості трудових відносин

  Тимчасові витрати по звільненню співробітників (тижні)

  Азербайджан

  123

  14.7

  38

  42

  61

  6

  267

  19.8

  2.7

  Албанія

  47

  32.2

  30

  55

  47

  9

  390

  28.6

  4.0

  Вірменія

  25

  7.0

  36

  17

  18

  4

  195

  17.8

  1.9

  Білорусь

  79

  25.3

  54

  21

  231

  5

  250

  20.7

  5.8

  Болгарія

  32

  10.3

  28

  30

  19

  6

  440

  14.0

  3.3

  Боснія і

  Герцеговина

  54

  46.2

  49

  33

  331

  5

  330

  19.6

  3.3

  Угорщина

  52

  22.9

  40

  34

  79

  5

  365

  8.1

  2.0

  Грузія

  25

  13.7

  49

  21

  39

  7

  375

  31.7

  3.2

  Казахстан

  25

  10.5

  27

  17

  52

  5

  400

  8.5

  3.3

  Киргизія

  21

  11.6

  38

  21

  15

  8

  492

  47.9

  3.5

  Латвія

  18

  17.6

  49

  42

  62

  8

  189

  11.0

  1.1

  Литва

  26

  3.7

  41

  34

  3

  4

  154

  14.1

  1.2

  Македонія, ФРЮ

  48

  11.6

  38

  38

  74

  6

  509

  32.8

  3.7

  Молдова

  30

  18.6

  54

  21

  81

  6

  280

  16.2

  2.8

  Польща

  31

  20.6

  34

  25

  204

  2

  1000

  8.7

  1.4

  Росія

  36

  6.7

  27

  17

  37

  3

  330

  20.3

  1.5

  Румунія

  28

  7.4

  63

  98

  170

  4

  335

  12.4

  4.6

  Сербія і

  Монтенегро

  51

  9.5

  23

  21

  186

  5

  тисяча двадцять вісім

  23.0

  2.6

  Словаччина

  52

  5.7

  10

  17

  22

  9

  565

  15.0

  4.7

  Словенія

  61

  12.3

  53

  47

  391

  6

  1003

  16.3

  3.6

  Узбекистан

  35

  17.0

  58

  28

  97

  5

  368

  18.1

  4.0

  Україна

  34

  17.6

  64

  94

  93

  6

  269

  11.0

  2.6

  Хорватія

  49

  14.4

  57

  55

  956

  4

  415

  10.0

  3.1

  Чехія

  40

  10.8

  28

  22

  122

  6

  300

  9.6

  9.2

  Естонія

  72

  7.5

  44

  33

  65

  6

  150

  10.6

  3.0

  Середній показник по регіону

  44

  15.0

  41

  35

  138

  5.6

  416

  -

  3.3


  Примітка. Джерело: зведена таблиця за матеріалами джерела [19].

  додаток В

  Таблиця В.Умови реалізації варіантів кредитування і передбачувані обсяги кредитних ресурсів

  Передбачуваний варіант кредитування

  умови

  мінімальний варіант

  Заходи, спрямовані на вирішення завдань глобального і соціального характеру (запобігання СНІД, туберкульозу охорона навколишнього середовища, соціальний захист). Обсяг кредитів на 2002-2004рр. на суму до 140 млн. дол. США.

  Відсутність погіршень в ефективності використання портфеля.

  Чітке виконання фінансових і фідуціарних зобов'язань.

  Відмова від повторного введення множинних курсів або аналогічних обмежень.

  базовий варіант

  Заходи, спрямовані на підтримку зусиль з реформування в тих областях, де цілі Банку та уряду збігаються (підтримка малого і середнього бізнесу, реструктуризація сільськогосподарських підприємств). Кредитування на 2002-2004рр. в розмірі до 270 млн. дол. США. Позики на структурні перетворення не передбачалися.

  Виконання всіх умов мінімального варіанту.

  Стійка макроекономічна ситуація, підтвердженням чому служать індикативні показники:

  А) зниження і утримання інфляції на рівні менше ніж 40%,

  Б) підтримання сальдо поточного рахунку на рівні вище -4% ВВП,

  В) підтримання дефіциту державного бюджету на рівні менше 3% ВВП.

  Продовження лібералізації регулювання цін на товари і послуги.

  Демонстрація позитивних результатів в реалізації обґрунтованої програми істотного поліпшення середовища для бізнесу та інвестицій, що охоплює: а) реєстрацію, б) ліцензування, в) перевірки та контроль, г) закриття підприємств, д) інші мають відношення до справи напрямки.

  Достатній прогрес в збільшенні прозорості і дисципліни використання державних ресурсів. Визначення обсягу квазі-бюджетних рахунків і скасування джерел позабюджетних коштів для галузевих міністерств, в тому числі і інноваційних фондів.


  Примітка. Джерело: [5, с.29].

  ??????

  ???? ???????? ??????? ? ???

  ???????????

  ????? ? ????????

  ?????????? ?????????

  ??????? ????? -

  ?????????

  ????????? - ??? ??????? ???????????

  ????????? - ??? ??????? ? ????? ???????????

  ?????????? ? ????????? - ??????? ???????????

  ??????? ???????? - ?????

  ???????? ? ???????? ????????

  ???????? - ???

  ?????????? ??????? ? ???????? - ????? ?????????? ??????

  ????? ?????? ????? ? ???????????? ?????????? ???????????

  1994

  2002

  1994

  2003

  1994

  2003

  1994

  2003

  1994

  2003

  1994

  2003

  1994

  2003

  1994

  2003

  1994

  2003

  1994

  2003

  ???????

  50

  75

  1

  2+

  3

  4

  2

  2

  4

  4

  4

  4+

  1

  2

  2

  2+

  1

  2

  1

  2

  ???????????

  20

  60

  1

  2

  1

  4

  1

  2+

  4

  4

  1

  4

  1

  2

  1

  2+

  1

  2

  1

  2

  ???????

  40

  70

  1

  3+

  2+

  4

  1

  2+

  4

  4+

  2

  4+

  1

  2

  1

  2+

  1

  2

  1+

  2+

  ????????

  15

  20

  2

  1

  2

  2+

  1

  1

  3

  3

  1

  2+

  2

  2

  1

  2

  2

  2

  1

  1+

  ????????

  40

  70

  2

  4

  2

  4

  2

  3

  4

  4+

  4

  4+

  2

  2+

  2

  3+

  1

  2+

  1+

  3

  ?????? ? ???????????

  -

  45

  1

  2+

  2

  3

  1

  2

  1

  4

  1

  4

  1

  1

  1

  2+

  1

  2

  1

  2+

  ???????

  55

  80

  3

  4

  4

  4+

  3

  3+

  4+

  4+

  4+

  4+

  3

  3

  3

  4

  2

  4

  3

  4

  ??????

  20

  65

  1

  3+

  2

  4

  1

  2

  4

  4+

  1

  4+

  1

  2

  1

  2+

  1

  2

  1

  2+

  ?????????

  20

  65

  2

  3

  2+

  4

  1

  2

  3

  4

  2

  3+

  2

  2

  1

  3

  2

  2+

  1

  2+

  ????????

  30

  60

  3

  3

  4

  4

  2

  2

  4+

  4+

  3

  4+

  2

  2

  2

  2+

  1

  2

  1+

  1+

  ??????

  55

  70

  2

  3+

  4

  4+

  2

  3

  4+

  4+

  4

  4+

  2

  3

  3

  4

  2

  3

  2

  3

  ?????

  50

  75

  3

  4

  4

  4+

  2

  3

  4

  4+

  4

  4+

  2

  3

  2

  3

  2

  3

  1

  3

  ?????????

  35

  60

  2

  3

  4

  4

  2

  2+

  4

  4

  4

  4+

  1

  2

  2

  3

  1

  2

  1+

  2

  ???????

  20

  50

  2

  3

  2

  3+

  2

  2

  4

  4

  2

  4+

  2

  2

  2

  2+

  2

  2

  1

  2

  ??????

  55

  75

  3

  3+

  4

  4+

  3

  3+

  4

  4+

  4

  4+

  3

  3

  3

  3+

  2

  4

  2

  3+

  ??????

  50

  70

  3

  3+

  3

  4

  2

  2+

  4

  4

  3

  3+

  2

  2+

  2

  2

  2

  3

  2

  2+

  ???????

  35

  65

  2

  3+

  2+

  4

  2

  2

  4

  4+

  4

  4

  1

  2+

  2

  3

  2

  2

  1

  3

  ????????

  55

  80

  3

  4

  4

  4+

  3

  3

  4

  4+

  4

  4+

  3

  3

  3

  3+

  3

  3

  1

  2+

  ????????

  30

  65

  2

  3

  4

  4+

  3

  3

  4

  4

  4

  4+

  2

  3

  3

  3+

  3

  3

  2

  3

  ???????????

  15

  50

  1

  2+

  2

  4

  1

  2

  2+

  4

  1

  3+

  2

  2

  1

  2

  1

  1

  1

  1+

  ????????????

  15

  25

  1

  1

  1

  2

  1

  1

  2+

  3

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  ??????????

  20

  45

  2

  3

  3

  3

  1

  2

  4

  3

  2

  2

  2

  2

  1

  2

  2

  2

  1

  2

  ???????

  30

  65

  1

  3

  2

  4

  1

  2

  3

  4

  1

  3

  2

  2+

  1

  2+

  2

  2

  1

  2

  ????????

  40

  60

  2

  3+

  4

  4+

  2

  3

  4

  4

  4

  4+

  1

  2+

  3

  4

  2

  3

  2

  3

  ?????

  65

  80

  4

  4

  4

  4+

  3

  3+

  4

  4+

  4

  4+

  3

  3

  3

  4

  3

  3

  2+

  3

  ???????

  55

  80

  3

  4

  4

  4+

  3

  3+

  4

  4

  4

  4+

  2

  3

  3

  4

  2

  3+

  2

  3+

  ?????????

  -

  40

  1

  2+

  3

  3

  1

  2

  3

  4

  1

  3+

  1

  1

  1

  2+

  1

  2

  1+

  2


  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Перехід до ринкової економіки в пострадянських країнах

  Скачати 80.73 Kb.