Дата конвертації24.03.2017
Розмір75.4 Kb.
ТипКурсова робота (т)

Підготовка зовнішньоторговельної догоди з імпорту будівельних матеріалів


КУРСОВА РОБОТА

Підготовка зовнішньоторговельної догоди з імпорту будівельних матеріалів


Вступ


Істотне зростання в останні роки мобільності ресурсов и Розширення СФЕРИ міжнародніх економічних отношений веде до з'явиться можливий масового перерозподілу підпріємніцькіх ресурсов НЕ только между окремий країнамі, а й групами стран. Міжнародна торгівля Вже давно стала звичайна, невід ємнім явіщем, что відображає об'єктивні Тенденції глобалізації Світової економіки та МІЖНАРОДНОГО бізнесу.

Глобалізація Світової економіки спріяє обострения конкурентної БОРОТЬБИ между країнамі та їх суб'єктами за конкурентні Преимущества. Саме сучасні трансформаційні процеси в системе світовіх господарських зв язків спонукають суб єктів економічної діяльності ефективних и в найкоротшій срок реагуваті на рінкові коливання. Отримання конкурентної Преимущества - «ключа» до успіху підприємства, потребує швидкої адаптації до змін на Сайти Вся, Впровадження Нових технологій та! Застосування найновіших методів управління.

Таким чином, бажаючих максимально задовольніті споживчі спожи, суб єкти економічної діяльності звертають до різніх форм міжнародної СПІВПРАЦІ, в тому чіслі міжнародної торгівлі. Саме міжнародна торгівля дозволяє отріматі конкурентних предпочтение Завдяк товару, Вироблення в стране з абсолютними и відноснімі перевага. Актуальність процесса міжнародної торгівлі товарами особливо підвіщується, если Внутрішнє виробництво НЕ может задовольніті Попит Всередині країни.

Об'єктом дослідження даної роботи є міжнародна торгівля та Механізм ее регулювання. Предметом дослідження є вітчизняний и світовий ринок будівельних матеріалів (на прікладі Сайти Вся цементу).

Метою курсового проекту є Вивчення кон юнктури внутрішнього та зовнішнього рінків будівельних матеріалів, визначення можливости та перспектив розвитку імпорту будівельних матеріалів, аналіз проблем та Можливі шляхи їх вирішенню, формирование та визначення ефектівності зовнішньоекономічного контракту з імпорту будівельних матеріалів.

Відповідно до поставленої мети в работе сформульовані следующие завдання дослідження:

) Провести маркетинговий аналіз СВІТОВОГО та вітчізняного Сайти Вся будівельних матеріалів;

) Візначіті законодавчий регулювання Сайти Вся будівельних матеріалів та режиму регулювання імпорту;

) Провести дослідження нормативно-правової бази, что регламентує Здійснення зовнішньоекономічної догоди з імпорту будівельних матеріалів;

) Розробити проект зовнішньоторговельного контракту з імпорту будівельних матеріалів;

) Провести розрахунок ефектівності зовнішньоекономічної догоди.1. Аналітична маркетингова оцінка Сайти Вся будівельних матеріалів


.1 Аналіз СВІТОВОГО Сайти Вся будівельних матеріалів


Будівельні матеріали - це Різні за складом, структурою, формою та властівостямі Речовини, застосовувані безпосередно для будівництва споруд або для виготовлення з них збірних елементів на спеціалізованіх підпріємствах [12].

Номенклатура будівельних матеріалів и виробів надзвічайно різноманітна, проти смороду органічно взаємопов язані спільнім функціональнім призначення - Використання у будівництві. Основним крітерієм для зіставлення різніх відів матеріалів є їхні технічні Властивості.

Ринок будівельних матеріалів Включає следующие СКЛАДОВІ:

· Ринок цементу;

· Ринок виробів з бетону;

· Ринок будівельної цегли;

· Ринок будівельного піску;

· Ринок будівельного скла и т.д.

Визначальності Чинник формирование Попит на будівельні матеріали є сектор будівництва. Будівельний сектор перебуває на якісно новому етапі розвитку - и хоча галузь промісловості только набуває глобального характеру, проти деякі Гравці вже діють більш чем на одному національному Сайти Вся, а найбільші Гравці беруть участь в декількох проектах в Европе, Північній Амеріці та азії, особливо в Китаї. Даній сектор Включає компании різної величини: від найменших до найбільшіх. У Нижній части шкали знаходяться невелікі будівельні компании, что займаються будівництвом невеликих будинків та оздоблювальними роботами; в середіні діапазону знаходяться Регіональні та національні компании, Які здатні обробляті кілька проектів в рамках однієї країни; на вершіні ж знаходяться Великі Гравці, что займаються реалізацією національніх інфраструктурніх проектів.

З качаном Світової Фінансової кризиса в серпні 2008 року, відбулося феноменально СКОРОЧЕННЯ проектів будівництва за вінятком Громадська робіт та інфраструктурі. Як результат, после Падіння Сайти Вся житла в сполучення Штатах Америки та других странах, Попит на будівельні матеріали скоротівся, что прізвело до зниженя показніків виробництва загаль.

З метою пом якшити та усунуті негатівні Наслідки кри в будівельному секторі, з боку більшості стран були застосовані Адміністративні заходи: Було розпочато реалізацію крупних інфраструктурніх проектів, что у свою Черга дозволило б стімулюваті сектор за Державні кошти. Например, в Италии розпочато будівництво мосту Мессіна, что зв'яже острів Сіцілія та італійський материк; в Латінській Амеріці планується Розширення Панамського каналу, загальною вартістю 5,25 млрд. долларов США. Однако, більша частина витрат на інфраструктуру в Сейчас годину здійснюється економікамі, что розвіваються, лідерамі среди якіх є Китай та Індія.

Глобальний ринок будівельних матеріалів як очікується, зростатіме більш чем на 6% щорічно до 2015 року, и досягнено почти 890 млрд. Дол. США [16]. При цьом в останні роки ринок цементу демонстрував найбільші темпи зростання, досягнувші почти 200 млрд. Дол. США, або почти третина загально СВІТОВОГО Сайти Вся.

Далі наведень детальній маркетинговий аналіз Сайти Вся цементу, что БУВ избран для детального Вивчення з подалі моделювання зовнішньоторговельної догоди.

Аналіз техніко-економічних параметрів цементу. Цемент - один Із часто вікорістовуваніх будівельних матеріалів, Який вікорістовується для зв'язки кам'яних матеріалів. Цемент - це результат дрібного подрібнення продуктов спікання одного з відів глини - мергелю або суміші вапняка и глини. Процес спікання ведеться у спеціальніх печах.

Основними матеріалами, и сировина для виробництва цементу, є:

· Вапнякові породи, глина, гіпс у своих пропорціях;

· Гранульовані шлаки и колчеданні недогарки, боксити як добавки;

· Кам'яне вугілля;

· Паливно-мастильні матеріали - бензин, дизельне паливо, машінні масла;

· Вогнетривка цегла для футерування печей;

·! Застосування електроенергії.

У залежності від віхідної сировини и добавок цемент поділяють [12]:

· Романцемент - переважання Беліта, в Сейчас годину не віробляється;

· Портландцемент - переважання аліта, найбільш широко Поширення в будівництві;

· Глиноземистий цемент - переважання алюмінатної фази;

· Магнезіальній цемент (Цемент Сореля) - на Основі магнезиту;

· Змішаний цемент - цемент, одержувані Шляхом змішання Вищенаведеним цементів з повітряними в'яжучих, мінеральними добавками и шлаками, что володіють в'яжучих властівостямі.

· Кіслототрівкій цемент - на Основі гідросілікату натрію (Na2O · mSiO2 · nH2O), суха суміш кварцовий піску и кремнефтористого натрію.

У переважній більшості віпадків під цементом ма ють на увазі портландцемент и цементи на основе портландцементного клінкеру.

Серед портландцементів віділяють швідкотверднучі и з мінеральними добавками. Для Позначення максимальних міцнісних якости цементу застосовується Поняття марка. Цемент М400 позначає, что в заводській лабораторії при пробному віпробуванні затверділого цементного кубики з ребром 100 мм при роздавлюванні на прессе ВІН витримала НАВАНТАЖЕННЯ НЕ менше 400 кг / см2. Найбільш Поширеними є марки від М 350 до 500. виготовляють ж марки цементу до 600-ї и даже 700-ї марки. Всі види цементу ма ють й достатньо Швидкий годину твердіння. Початок твердіння - схоплювання - лежить в межах 40-50 хв., А Закінчення затвердіння в районі 8-13 годин в залежності від марки цементу.

Аналіз СВІТОВОГО виробництва цементу. Щорічно в мире віробляється прежде 3 млрд. Т цементу. При цьом за останні 11 років випуск цементу рік від року зростан. З 2001 р. по 2012 р. ОБСЯГИ виробництва зросли більш чем в 2 рази, з 1,6 млрд. т до 3,7 млрд. т (табл. 1.1.).

зовнішньоекономічній контракт будівельний угода

Таблиця 1.1. Динаміка виробництва цементу за 2009-2012 рр., Млн. Тонн [22]

Країна2009 р.2010 р.2011 р.2012 р.Кітай1629180021002150Індія205220240250США64,963,568,674Бразілія51,75964,170Єгіпет46,5484444Німеччіна30,43133,534Світ3060330036003700

Найбільш Високі Темпи зростання виробництва (108-110% до уровня попередня року) спостерігаліся в 2003-2007 рр. в условиях будівельного буму - в будівництві спожівається прежде 80% цементу. У 2008 р. у зв'язку з качаном Світової економічної кри Темпи зростання випуску цементу знизу до 102,5%. Проти Вже в 2009 р. в мире Було віпущено прежде 3 млрд. тонн цементу, что на 7,7% вищє уровня попередня року. У 2010 р. ОБСЯГИ випуску досяг 3,3 млрд. тонн (+ 7,8%), а в 2011 р. - 3,6 млрд. Тонн.

Більше половини цього ОБСЯГИ в 2010 р. припадало на підприємства азіатськіх стран. У Першу Черга це Китай (53%) i Індія (6%). Внесок держав Західної Європи ставити около 9%, США - 2,7%, Бразилии - 1,7% (табл. 1.1). Частки стран СОД не перевіщує 2,5% СВІТОВОГО виробництва (у тому чіслі Росії - 1,4%).

Динаміка виробництва цементу за регіонамі світу за 2001-2011 рр. відображена на рис. 1.1., З якої можна простежіті поступове, но постійне та стабільне зростання Частки азійськіх стран в світовому ВИРОБНИЦТВІ цементу.


Мал. 1.1. Динаміка виробництва цементу за регіонамі світу (2001-2011 рр.), Млн. Тонн [20]


Варто відзначіті, что один только Китай віробляє тепер более цементу, чем Усі інші країни світу разом узяті. За п'ять років, з 2005 по 2010 р., Виробництво в Цій стране практично подвоїлося. Скроню темпами зростан виробництво цементу в Бразилии, Туреччині та В'єтнамі. У Західній Европе та России це виробництво стагнувало. У результате в 2010 р. в порівнянні з 2005 р. Бразилія перемістілася в списку світовіх віробніків цементу з 13-го місця на 5-ті, Туреччина - з 10-го на 4-те, а В'єтнам - з 17-го на 9 - ті.

Частки Китаю в загальносвітовому ВИРОБНИЦТВІ цементу має тенденцію до зростання.Так, у 2000р. цею Показник Складанний лишь 36,4%, в ?? 2006 г.. перевіщів 47%, а в 2010 р. Досяг почти 53%. При цьом відбулося зниженя Частки США з 5% у 2000 р. до 4% в 2005 р. и 2,7% в 2010 р., а частко Японии знизу з 3% у 2005 р. до 1,6% в 2010 р.

В останні 20 років відбулася істотна трансформація и самой цементної промісловості. Вона стала по-Справжня глобальною. На цьом Сайти Вся з'явилося кілька транснаціональніх корпорацій. На сім найбільшіх глобальних цементних корпорацій в 2010 р. припадало примерно 30% СВІТОВОГО виробництва цементу. ЦІ компании активно переміщувалі свои потужності и будували Нові заводи в странах, что розвіваються, де спостерігаліся найвіщі Темпи Попит на будівельні матеріали (табл. 1.2.)


Таблиця 1.2. Основні компании-виробника цементу у 2012 р. ЗВ'ЯЗОК [19]

№КомпаніяКраїнаПродуктівність, млн. Тонн / рікКількість заводів 1LafargeФранція2251662HolcimШвейцарія2171493CNBMКітай200694Anhui ConchКітай180345HeidelbergCementНімеччіна118716JidongКітай1001007CemexМексіка96618China ResourcesКітай89169SinomaКітай872410ShanshuiКітай841311ItalcementiІталія745512TaiwanCementТайвань70-13VotorantimБразілія573714CRHІрландія561115UltraTechІндія531216HuaxinКітай525117BuzziІталія453918EurocementРосія401619TianruiКітай351120JaypeeІндія3416

Так, за період з 2001 по 2010 р. Частки рінків, что розвіваються в загально цементних потужного швейцарської компании Holcim Зросла з 53 до 67%, а французької Lafarge - з 59 до 71%.

Серед лідерів з виробництва цементу можна віділіті Швейцарський Компанію Holcim, Заснований ще в 1912 р., Якій Належить 140 цементних заводів в 70 странах світу. Виробничі потужності компании за підсумкамі 2010 р. склалось 211 500 000 т цементу, ОБСЯГИ виробництва - 136,7 млн. ?? т, рівень завантаження потужного - 65%. Чісельність зайнятості становила на 2010 р. более 80 тис. чол. Ця компанія активно присутности в Индии та других странах азії, на Які пріпадає 26% всех ее потужного.

Іншою найбільшою транснаціональною цементно корпорацією є французька Lafarge, яка володіє 160 цементного заводу в 50 странах світу. Це одна з найстарішіх компаний, вона булу засновано ще в 1833 р. Виробничі потужності за підсумкамі 2010 р. склалось 217 млн. ?? т цементу, ОБСЯГИ виробництва - 135,7 млн. ?? т, рівень завантаження - 63%. Lafarge такоже активно працює в азії (28% усіх потужного), при цьом акцент робиться на Китай, де зосереджено более половини всех азіатськіх заводів компании.

Для ще одного лідера, німецької компании Heidelberg Cement, заснованої в 1874 р., Характерні следующие показатели: виробнича Потужність за підсумкамі 2010 р. - 116,5 млн. Т цементу, ОБСЯГИ виробництва - 78,7 млн. ?? т, рівень завантаження потужного - 68%. Значний частина потужного (почти 30%) пріпадає на країни Північної Америки.

Таким чином, Загальний ОБСЯГИ виробництва трьох найбільшіх компаний в 2010 р. Склаві почти 11% СВІТОВОГО виробництва цементу.

Країни, что розвіваються в списку світовіх лідерів цементної промісловості представлені лишь однією Мексиканська компанією Cemeх, яка засновано в 1902 р. У Сейчас годину це четверта за ОБСЯГИ виробництва цементу корпорація в мире. У 2010 р. вона випустила 74 млн. т цементу на 66 заводах в 50 странах світу.

Аналіз обсягів та динаміки торгівлі цементом на світовому прайси. Доладна ситуация в секторі будівництва та посткрізові явіща в Фінансовому секторі безпосередно здійснюють Вплив на ОБСЯГИ міжнародної торгівлі цементом. Так, з качаном кризового явіщ в 2008 году імпорт цементу скоротівся около на 30%, досягнувші відмітку 9,4 млрд. Дол. США в 2009 году. Що стосується експорту, то ВІН скоротівся только на 19%. При цьом после крізові роки характеризуються волатільністю показніків ОБСЯГИ торгівлі [24].

Слід Додати, что за останні роки відбулася й трансформація географічної Структури торгівлі. Пов'язано це Із перенесенням виробничих потужного до стран, что розвіваються; запуском масштабних проектів Із будівництва інфраструктурі в странах, что розвіваються; Зменшення обсягів виробництва цементу в економічно розвинутих странах у зв язку Із Посилення екологічного законодавства та обмеження Галузі. Основні країни імпортері та експортери цементу наведені на рис. 1.2.


Мал. 1.2. Основні країни-імпортері та країни-експортери цементу в 2011 году [24]


Аналіз попиту та споживання цементу. Цементна промисловість - одна з провідніх галузь виробництва будівельних матеріалів. Потреба в цементі в значній мірі візначається зростанням промислового виробництва та інвестіційною актівністю в стране або РЕГІОНІ. ОБСЯГИ виробництва (споживання) цементу наочно показують, де в Сейчас годину уходит Бурхливий будівництво, - це Китай, а такоже країни Південно-Східної и Центральної азії.

В останні кілька років як у ВИРОБНИЦТВІ, так и спожіванні цементу істотно Зросла Питома вага стран, что розвіваються. Їх частко у світовому спожіванні цементу до 2012 р. досягла 90%. Цьом спріялі сприятливі демографія, Зростаючий урбанізація населення, все Зростаючий Попит на житло та об'єкти інфраструктурі. Перше місце Належить Китаю: у 2012 р. ЗВ'ЯЗОК, согласно з оцінкамі, на Цю Країну припало почти 60% СВІТОВОГО споживання цементу (у 1990 р. Вона споживай только 18%) (рис. 1.3).


Мал. 1.3. Структура Попит на цемент за регіонамі в 2012 году


Місткість СВІТОВОГО Сайти Вся цементу відображено в табл. 1.3.


Таблиця 1.3. Місткість СВІТОВОГО Сайти Вся цементу 2009-2012 рр., Млн. Тонн [16]

Країна2009201020112012 Кітай1300150017001750Індія250260250250США114109106105Бразілія50555657 Світ2900310033003200

Основні сегменти СВІТОВОГО Сайти Вся цементу. Сегментація ринку - це поділ Сайти Вся на ОКРЕМІ області для збуту товарів. Ринок цементу Варто сегментуваті за Наступний ознака: за споживача, за цільовім призначення цементу, за Основними видами продукції та за регіональною ознакою.

Сегментація ринку цементу за групами спожівачів:

1) Індивідуальні ПОКУПЦІ цементу;

2) організації-Споживачі.

Зважаючі на переважаючу роль організацій-спожівачів в структурі Попит на цемент Варто Розглянуто основні Особливості даного сегменту:

Попит на цемент, что закуповують організації-Споживачі значний мірою Залежить від ситуации в стране (Аджея будівництво великих проектів требует масштабних інвестіцій та Залучення коштів).

Організації-Споживачі закуповують цемент й достатньо великими партіями и на значні суми.

Покупець, як правило, концентруються у великих промислових центрах.

Сегментація СВІТОВОГО Сайти Вся цементу за іншімі ознака наведена в Додатках А.

Аналіз світовіх цен на цемент. Інформація з різніх джерел показує, что ціни на цемент варіюються по всьому світу. Например, у 2012 году роздрібні ціни на цемент в Південній Афріці становили 186-230 дол. США за тону. У зв'язку з Гостра нестача цементу в Гані, за останні 12 місяців ціни на цемент в столице Аккрі різко зросли на 25% и до 35% у сільській місцевості.

У порівнянні з скроню цінамі в Афріці, ціни в азії залішаються на загальносвітовому Рівні. Например, ціна тони цементу в Пакистані ставити 96-105 дол. США.

У найбільшому Будівельні прайси - Китаю, протягом 2012 року простежувалося зниженя ціни на цемент. Сейчас ціна однієї тони цементу ставити около 60-70 дол. США, что є одним з найніжчіх показніків в мире.

Контакт з цемент в Туреччині залішаються на відносно низьких Рівні и варіюються в залежності від марки в межах 70-100 дол. США.

Слід Зазначити, что існує можлівість того, что ціна на світовому прайси продовжуватіме зростаті через Збільшення витрат державного сектора в Наступний Фінансовому году, Який зазвічай почінається з 1 липня 2013 року.


1.2 Аналіз українського Сайти Вся будівельних матеріалів


Починаючі з Другої половини 2008 р. в Україні Було зафіксовано різке зниженя обсягів будівництва, и відповідно, Попит на базові будматеріали внаслідок негативного впліву глобальної фінансово-економічної кри. У цею период спаду много відів будівельних матеріалів подешевшали на 40-50%, при цьом ціна цементу зменшіть більш чем на 30%, что закономірно прізвело до закриття багатьох заводів по его виробництва. За данімі видання «Коментарі», зниженя виробництва цементу Було обумовлено НЕ только СКОРОЧЕННЯ платоспроможного внутрішнього Попит, но и різкім Подорожчання природного газу - найважлівішого енергоносія для цементної промісловості.

Поступовій вихід економіки з кризиса та «розморожування» будівництва найближче годиною неминучий прізведуть до зростання Попит на цемент та інші будматеріали, особливо з качаном літнього сезону, коли продовжу реалізація відкладеніх проектів, а такоже почнет нове будівництво.

У 2008-2010 рр. виробництво цементу мало дінаміку, подібну з дінамікою будівництва. Так, в 2010 р. ОБСЯГИ виконаних будівельних робіт скоротівся на 5,4% (до 43,2 млрд. грн.) У порівнянні з 2009 р., тоді як в 2009 р. аналогічній Показник зменшівся почти у 2 рази. За данімі Держкомстату, в 2009-2010 рр. виробництво цементу скороти на 0,4%, до 9,46 млн. т (в 2008-2009 рр. - на 36,3%).

Однако з качана 2011 р. в українській цементній Галузі намітівся перелом. Так, за данімі Держкомстату, в січні Було віпущено 258 тис. т даної продукції, что на 96,2% більше, чем у січні 2010 р., и на 73,4% більше, чем у грудні 2010 р. У лютому зростання виробництва продовжівся и досяг 78,3% (396 тис. Т) до лютого 2010 р. У результате в січні-лютому Було віпущено 654 тис. т цементу, что на 85% більше, чем у січні-лютому 2010 р. Слід Зазначити, что Перші Місяці 2010 р. були особливо «провальними» и на національніх цементних заводах Працювало Всього 6 печей з 48; Було виготовлено 347,5 тис. т продукції - вдвічі менше, чем у січні-лютому 2009 р.

Проти за останнімі Статистичний данімі, ОБСЯГИ виробництва цементу в 2012 году скоротівся на 8%, и стає 9,8 млн. Тон (рис. 1.4). При цьом виробництво характерізується сезонністю - пік виробництва пріпадає на травень-вересень.


Мал. 1.4. Динаміка обсягів виробництва цементу в Україні за 2003-2012 рр., Млн. Тон [27]


Станом на сегодня найбільшімі виробника цементу є ВАТ «Балцем», ВАТ «Подільський цемент» та ВАТ «Миколаїв Цемент». При цьом слід відзначіті, что ВАТ «Балцем»: практичніше не віробляє власного клінкеру, а лишь вікорістовує імпортованій клінкер для кінцевого помолу цементу (табл. 1.4.).

На сьогоднішній день, на жаль, почти всі підприємства з виробництва цементу в Україні є у власності за іноземних холдінгів.

Согласно з результатами аналітичного дослідження «Український ринок цементу: 2005-2015» Потенціал зростання українського Сайти Вся цементу складає 89%, а ОБСЯГИ споживання цементу через 5 років збільшіться в 2 рази до 17 млн. Тонн, что буде пов'язане з відновленням зростання української економіки та розвитку будівництва.


Табл.1.4. Найбільші цементні підприємства України станом на 2012 рік

ПідпріємствоМісто, областьВстановлена ​​Потужність, тис. т на рікВАТ «Балцем» м. Балаклея, Харківська область4030ВАТ «Подільський цемент» м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область3700ВАТ «Миколаївцемент» м. Миколаїв, Львівська область3110ВАТ «Кривий Ріг Цемент» м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область2400ВАТ «Воліньцемент» м. Здолбунів, Рівненська область2150ВАТ «Донцемент» (Амвросіївській цементний комбінат) м. Амвросіївка, Донецька область2080ВАТ «Югцемент» смт. Ольшанське, Миколаївська область1260ВАТ «Дніпроцемент» м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область900ВАТ «Краматорський цементно-шиферний завод Пушка» м. Краматорськ, Донецька область700

Зростання споживання и висока рентабельність цементного бізнесу в период підйому будівельної Галузі буде стімулюваті як зовнішніх інвесторів, так и украинских до інвестування в цементну галузь. За дослідженнямі PAU, сегодня 88% частко Сайти Вся контролюється іноземними групами: Євроцемент, Heidelberg Cement, Lafarge, CRH, Buzzi Unicem - Dyckerhoff. Дані групи, З метою підвищення конкурентоспроможності своих цементних підрозділів, активно інвестують у модернізацію та Розширення виробництв. Щорічно інвестиції в сектор в'яжучих матеріалів ставити 150-200 млн. Євро.

Такоже в рамках дослідження «Український ринок цементу: 2005-2015» робиться припущені про розвиток нового сегменту - це «малі заводи потужністю до 300 тис. т безклінкерного цементу на рік ». Розвиток даного напряму дозволити здешевіті цементно продукцію у віддаленіх від основних цементних заводів регіонах за рахунок создания регіональної мережі малих виробництв, Аджея українські цементні заводи імпортують клінкер из России, де зафіксовано зростання внутрішнього Попит на Данії товар.

Нові технології дозволяти НЕ только здешевіті цемент, но и поліпшіті екологію країни, оскількі один з відів сировини - це промислові відходи гірничо-металургійних комбінатів и ТЕЦ. Іншою тенденцією Сайти Вся, за данімі аналітіків PAU, стані процес Посилення спеціалізації Операторів, что дозволити вівесті український ринок цементу на новий рівень розвитку.

Чи не зважаючі на ресурсну забезпеченість та низьких рівень НАВАНТАЖЕННЯ вітчізняніх потужного, в останні роки спостерігається Збільшення обсягів імпортних поставок цементу з других стран. Пояснюється це, дере за все, низька вартістю імпортних замінніків.

Імпорт цементу на теріторію України в натуральних одиниць вимірювання в 2006 р. відносно 2005 р. скоротівся на 26%, в 2007 р. по відношенню до 2006 р. спостерігається Приріст ОБСЯГИ імпорту цього виду продукції в 2,2 рази. У 2008 р. по відношенню до 2007 р. знову має місце Зменшення імпорту цементу, Пожалуйста склалось 66%, а в 2009 р. в порівнянні з 2008 р. тенденція знову змінілася позитивною: імпорт цементу зріс на 9%. У 2010 р. відносно 2009 р. спостерігається СКОРОЧЕННЯ цього сертифіката №, темп которого досяг 40%.

Динаміка експорту цементу за Межі України в натуральних Одиниця виміру характерізувалася позитивною тенденцією только в 2008 р. по відношенню до 2007 р. Темп приросту даного сертифіката № за цею период Склаві 4,5%. У 2006 г.. відносно 2005 р. експорт цементу скоротівся на 2%, в 2007 р. порівняно з 2006 г.. СКОРОЧЕННЯ даного сертифіката № склалось 4,5%, а в 2009 р. темп зниженя експорт цементу досяг 57%. Темп СКОРОЧЕННЯ цього сертифіката № в 2010 р. відносно 2009 р. Склаві 28%

Слід зауважіті, что за Останнє десятиліття змінілася географічна структура поставок, около 74-76% Всього імпорту цементу пріпадає на Туреччина (рис. 1.5)


Мал. 1.5. Основні країни-постачальника цементу до України в 2011 р.,% [28].


2. Правове обґрунтування возможности Здійснення зовнішньоекономічної догоди з імпорту будівельних матеріалів


2.1 законодавчий база


Здійснення імпортних операцій в Україні регулюється Законами України; Указами Президента України; Постановами Кабінету міністрів України; Положеннями Міністерства економіки України, Міністерства Зовнішньоекономічніх зв'язків, других міністерств и відомств, что регулюють ОКРЕМІ питання тарифного и нетарифного характеру; угідь, Укладення Україною з іншімі державами и іншімі законодавчий актами України.

Основа регулювання діяльності підприємств України на зовнішніх ринках - це Закон «Про зовнішньоекономічну діяльність», Який дает визначення Основним термінам, застосовуваного у практике зовнішньоекономічної діяльності; закріплює основні принципи и правила Здійснення зовнішньоекономічної діяльності; візначає коло суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, їх права та обов'язки; дает ПЕРЕЛІК можливіть відів зовнішньоекономічної діяльності; законодавчий закріплює регулювання зовнішньоекономічної діяльності; регулює економічні отношения України з іншімі державами та міжнароднімі міжурядовімі організаціямі; захіщає права та Захоплення держави и суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; зумовлює відповідальність України як держави и суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності при порушенні ними Законів України чи обов'язків, пов'язаних з Виконання контракту, а такоже візначає застосовувані до них санкції.

Необхідною умів перетінання митного кордону України при імпорті продукції є виконан Митний формальностей, порядок Здійснення якіх регулюється Законом України «Про митний тариф України» та Митного кодексу України.

Согласно з законом «Про митний тариф України», Митний тариф України - це сістематізованій согласно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності ПЕРЕЛІК ставок ввізного мита, Пожалуйста справляється з товарів, что ввозяться на митну теріторію України.

При укладенні договорів при здійсненні імпортних операцій контрагенти зобов'язані використовуват ЗАТВЕРДЖЕНІ Міністерством економіки «Положення про форму зовнішньоекономічного контракту», Пожалуйста закріплює основні умови укладання договорів купівлі-продажу. А деякі аспекти ціх договорів закріплені у спеціальніх правових актах.

Здійснення платежів у іноземній Валюті регулюється Декретами Кабінету міністрів України «Про систему валютного регулювання и валютного контролю», а такоже Законом України «Про порядок Здійснення розрахунків в іноземній Валюті». Перерахованого вищє документами встановлений режим Здійснення валютних операцій на территории України, візначені принципи валютного регулювання, повноваження державних ОРГАНІВ, права й обов'язки суб'єктів валютних отношений.

Согласно з Декретом Кабінету міністрів України «Про систему валютного регулювання и валютного контролю» імпорт є валютні операцією, оскількі імпортні операции, пов'язані з Використання валютних цінностей в міжнародному обігу як засоби платежу.

При віборі базисних умов постачання підприємства корістаються правилами ІНКОТЕРМС-2010, затверджених Положенням «Про форму зовнішньоекономічніх договорів (Контрактів)», согласно з Якими існують 11 базисних умов постачання, Які відрізняються за обов'язками, Які несуть контрагенти.

Оподаткування прибутку від імпортних операцій здійснюється на підставі Податкового Кодексу України, согласно з Яким при ввезенні товару на митну теріторію України ставка податку на Доданий ВАРТІСТЬ дорівнює 20%; при цьом об'єктом оподаткування є валовий прибуток підприємства; визначення прибутку від реализации продукции проводитися Шляхом Вирахування з одержаної виручки (без податку на додану ВАРТІСТЬ, акцизного збору) затрат на виробництво та реалізацію, что включаються до собівартості продукції (робіт, послуг).

В основу законодавчої бази страхування експортно операцій покладаючи Закон України «Про страхування».


2.2 Нормативно-правові умови Здійснення операцій з імпорту будівельних матеріалів


Порядок митного оформлення візначається Митний кодекс України. Усі товари та інші предмети, что переміщуються через митний кордон України підлягають обов'язковому митному оформленню.

Метою митного оформлення є Засвідчення відомостей, одержаних під час митного контролю товарів и транспортних ЗАСОБІВ, что переміщуються через митний кордон України, та оформлення результатів такого контролю, а такоже статистичного обліку ввезення на митну теріторію України, вивезення за ее Межі и транзиту через ее теріторію товарів и транспортних ЗАСОБІВ. Митне оформлення здійснюється Посадовими особами митного органу.

Порядок виконан операцій з митного оформлення візначається ДЕРЖАВНА МИТНА службою України у відповідності з Митного кодексу України. Митне оформлення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснюється службовими особами митниці у місцях Розташування митниця - зонах митного контролю, спільно Із зацікавленімі ДЕРЖАВНИЙ органами впродовж часу, визначеного митниця.

Митне оформлення має проводитись митниця, у зоне ДІЯЛЬНОСТІ якої розташовані ВЛАСНИКИ товарів та других предметів, за вінятком віпадків, урегульованіх чіннім законодавством України. Так, например, оформлення товару в іншій митниці узгоджується его власником Із Обом митниця (тією, де розташованій власник, и тією, де ВІН намерен Проводити оформлення) листом відповідної форми.

Проведення митного контролю винне Забезпечувати:

- Створення умов, что спріяють прискореного зовнішньоторговельного обороту;

- Дозвільній порядок переміщення через митний кордон товарів и транспортних ЗАСОБІВ;

ведення Боротьба з контрабандою, порушеннях Митний правил и податкового законодавства;

Вчасно и ПОВНЕ стягування мита, податків та Митний платежів;

ведення статистики зовнішньої торгівлі;

Здійснення у межах компетенції Митний ОРГАНІВ валютного контролю;

ведення УКТЗЕД ТОЩО.

Класифікація товарів з ціллю митного оформлення здійснюється согласно з Вимогами УКТЗЕД 2011, что є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затверджених Законом України від 05.04.2001 №2371-ІІІ «Про Митний тариф України» Із змінамі та ДОПОВНЕННЯ, а самє, з врахування основних правил інтерпретації класіфікації товарів, відповідніх пріміток до розділів та груп, текстового описи товарно позіцій та тих характеристик товару, Які є визначальності при класіфікації.

ВРАХОВУЮЧИ зазначену, для вирішенню питання класіфікації продукту та патенти мати точну інформацію про его якісний та кількісній склад, а такоже технологію его виробництва. Оскількі для імпорту Було звертаючись портландцемент, Звертаємося до розділу V Закону України «Про митний тариф України», что має Назву «Мінеральні Продукти». Відповідно цього розділу, цементна продукція, что відповідає технічним характеристикам портландцемент, визначили кодом «2523 21 00 00 - цемент білий, штучно забарвленій або незабарвленій».

Согласно з Порядком погодження матеріалів наказом Кабінету міністрів, попереднє решение относительно класіфікації та кодування товарів согласно з УКТЗЕД (далі попереднє решение) пріймається Центральної митним управлінням лабораторних ДОСЛІДЖЕНЬ та експертної роботи або регіональнімі митниця, митниця, переляку якіх візначає Держмитслужба України.

Сейчас годину повноваження относительно Прийняття попередніх РІШЕНЬ надані Київській Регіональній, Київський обласній, Львiвськiй, Схiднiй, Пiвденнiй, Харкiвськiй митниця.

Для здобуття попередня решение заявник Направляє письмове Звернення до Управлiння або митного органу за місцем акредитації.

До Звернення в обов'язковому порядку додаються документи, що містять Відомості, необхiднi для прийняття попередня решение (зовнiшньоекономiчній договір (контракт), технічні умови, технологічні схеми виготовлення, фотографии, креслення, дозволи й сертифікати вповноважених державних ОРГАНІВ (у випадка, встановлений законодавством) , Специфікації, каталоги та паспортні дані про товар виробника, сертифікати походження, дозволи, маркувальні етикетки ТОЩО). Документи Надаються у виде орігіналів або Копій, завіреніх у встановлений порядку. До Звернення у разі спожи додаються зразки товару.

Попереднє решение надається заявнику з метою создания спріятлівішіх умів для зовнiшньоекономiчної ДІЯЛЬНОСТІ та інформування про код товару согласно з УКТЗЕД, у відповідності з Яким можливо візначітісь Із заходами тарифного та нетарифного регулювання.

При імпорті товарів товарної позіції 2523 21 00 00 сплачуються следующие Митні платежі:

Мито. Імпорт портландцементу білого, штучно забарвленого або незабарвленого обкладається ставкою 10%.

ПДВ - непрямий податок на товари й послуги. При імпорті ПДВ Виступає засоби протекціоністської політики, оскількі йо Стягнення з імпортованіх товарів веде до їхнього Подорожчання, підвіщуючі тім самим конкурентоздатність товарів и услуг вітчізняного виробництва [6].

Єдиний збір у пунктах пропуску через державний кордон. Єдиний збір складається з:

§ плати за Здійснення передбачення Законом відів контролю вантажу и транспортного засоби;

§ плати за проїзд транспортного засоби автомобільнімі дорогами;

§ додаткової плати за проїзд автомобільного транспортного засоби з перевіщенням Встановлення Загальної масі, осьовіх навантаженості та (або) габаритних параметрів.

Єдиний збір НЕ справляється:

§ у разі перетінання державного кордону України залізнічнімі вагонами без вантажів;

§ у випадка транзиту вантажу, что НЕ підлягає пропуску через митний кордон України та перевантажується на Інший транспортний засіб у зоне митного контролю пункту пропуску, Який є одночасно пунктом в'їзду та віїзду цього вантажу.

§ з транспортних ЗАСОБІВ, Якими перевозяться вантажі гуманітарної допомоги, если товаросупровідні документи оформлені на отримувачів гуманітарної допомоги в Україні, что внесені до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги.

Нетарифного регулювання імпорту товарних позіцій 2523 21 00 00.

Загальні засади процедури адміністративного регулювання імпорту в Україну виклади в Законі України «Про! Застосування спеціальніх ЗАХОДІВ относительно імпорту в Україну». Если зростання ОБСЯГИ імпорту в Україну відбувається у таких розмірах та (або) у Такі рядки або на таких условиях, что заподіюється або існує загроза Заподіяння значної Шкоди, з метою захисту національніх інтересів комісія может Прийняти решение про! Застосування таких спеціальніх ЗАХОДІВ:

- Запровадження режиму квотування імпорту в Україну, что є об'єктом спеціального Розслідування, з визначенням обсягів квот та порядку їх розподілу;

- Установлення спеціального мита относительно імпорту в Україну, Який є об'єктом спеціального Розслідування.

За роки незалежності України існує только один прецедент застосовуваного нетарифних обмежень в процесі імпорту цієї товарної групи. Так, согласно Наказу Кабінету міністрів України «Про! Застосування спеціальніх ЗАХОДІВ относительно імпорту в Україну цементу» Було запроваджен ТИМЧАСОВЕ Ліцензування та введено квоти на імпорт, что класіфікувався согласно з УКТ ЗЕД за кодом 2523 29 00 00 походження з Російської Федерации, а такоже на ввезення цього цементу з Російської Федерации за операціямі з Давальницька сировина [9].

На сегодня, що не існує жодних нетарифних обмежень для імпорту цементу Із других стран.


3. Зовнішньоекономічній контракт з імпорту будівельних матеріалів


Договір №04 / 2013

м. Київ «01» квітня 2013 р.

Цей Договір укладі между

PIGMENCEM CIMENTO SAN TIC LTD STI, компанією, створене за законодавством Турции, зареєстрованій офіс якої розташовано за адресою: 662/2 sok no 5 k 2 Izmir / Turkey (надалі - «Продавець»), в особі Генерального директора Sedat Saatci, Який Діє на підставі довіреності та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будтехноліджіс», Компанію Створення за законодавством України, зареєстрованій офіс якої знаходится за адресою: 03680, Україна м. Київ. вул. Академіка Кримського, 4А (надалі - Покупець), в особі Генерального директора Терещенко Олександр Володимирович, Який Діє на підставі Статуту

Покупець и Продавець в подалі іменуються разом як «Сторони» та КОЖЕН окремо - «Сторона».

ОСКІЛЬКІ

Покупець бажає Придбати портландцемент согласно Специфікації Наведеної в Додатках №1 до Договору (надалі - «Продукція») у Продавця для цілей перепродаж на Території, (як визначили в подалі), а Продавець бажає продати зазначену согласно з умів цього Договору

Сторони ЦІМ Погоджують про Наступний:

1. ВИЗНАЧЕННЯ термінів ТА Тлумачення

1.1 Визначення термінів

У цьом Договорі, если контекстом не вимагається Іншого, следующие Терміни ма ють Такі значення:

«Споживач» означає гуртові продавці, лікарні, Державні установи та / або аптеки

«Територія» означає теріторію України;

«Торгові марки» означає Такі знаки для товарів и услуг Продавця та / або его спорідненіх осіб, Які зазначені в Додатках 1;

«Склад» означає складські приміщення Покупця за адресою м. Одеса, вул. Київська, 24 або Інший, что погоджується Сторонами у пісьмовій форме.

1.2 Тлумачення

(А) Заголовки в цьом Договорі вжіваються лишь для зручності ПОСИЛАННЯ и не вплівають на Тлумачення цього Договору.

(Б) Слова в одніні включаються множини и навпаки, а слова чоловічого роду включаються жіночий и Середні роди та навпаки.

(В) Додатки та ДОПОВНЕННЯ, что додаються до цього Договору, становляться его часть.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Продавець ЦІМ погоджується поставляти на условиях поставки CIF в іноземний порт м. Одеса на Чорне море согласно інтерпретації «Інкотермс 2010», а Покупець купуваті продукцію для Подальшого ее продаж споживачам Виключно на Території. Продукція купується за ціною, відповідно до статті 6 цього Договору та в кількості, яка періодічно погоджуватіметься согласно Із статтей 2.2

.2 Покупець розміщує у Продавця Письмові замовлення на продукцію. Продавець має право відмовітіся від Прийняття замовлення (як Повністю, так и частково), но, если Продавець акцептує замовлення, Сторони підпісують форму «Підтвердження Замовлення» (Order Confirmation), что є ДОПОВНЕННЯ до цього Договору.

.3 Продавець надає покупцеві неексклюзівне право дистрибуції та продажу продукції під торговими марками на Території відповідно до положення та умов цього Договору.

3. зобов'язань ПРОДАВЦЯ

3.1 Продавець гарантує, что вся Продукція пройшла митне оформлення, согласно чинного законодавства України.

4. зобов'язань покупця

4.1 Покупець за свой рахунок зобов'язаний здобудуть від відповідніх державних ОРГАНІВ на Території всех реєстрацій, дозволів та погодження матеріалів (если Такі є), что вімагаються для виконан своих зобов'язань за ЦІМ Договором. Покупець має ВІДПОВІДАТИ Вимоги чинного законодавства относительно імпорту та зберігання продукції.

.2. Покупець зобов'язується продавати та поставляти продукцію лишь споживача на Території.

.3 Покупець зобов'язується НЕ експортуваті продукцію до будь-якої країни за межами Території, зокрема, до будь-якої країни, яка в Сейчас входити до Європейського Союзу або Європейської Економічної Зони, а такоже НЕ реекспортуваті продукцію з Території до будь-якіх таких стран.

Покупець погоджується вжіваті всех залежних від него та розумних Дій З метою підвищення престижу продукції та Забезпечувати Ефективне та належно Розповсюдження продукції на Території через звичайний торгову ятір.

5. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

5.1 Якість продукції, что постачається, повинна ВІДПОВІДАТИ сертифікату АНАЛІЗУ, видання виробника та вимоги загальнопрійнятої виробничої практики. Продукція винна такоже ВІДПОВІДАТИ описів та спеціфікаціям, викладеня у відповідніх та потокові супроводжувальніх документах та листками-вкладиш, что Надаються продавця разом з продукцією. Претензія Стосовно якості продукції может пред'являтіся Продавцеві згідно законодавства України.

.2. Продавець не дает ніякіх других запевнень або гарантій, вісловленіх або домісленіх, за вінятком перерахованого у пункті 5.1, и прямо відмовляється від будь-якої опосередкованої гарантії прідатності до реализации або использование для певної мети.

.3 Будь-які претензії относительно пошкоджень, дефектів або нестачі кількості продукції повінні буті заявлені в течение 14 днів з дати поставки.

Ненадання такой претензії течение зазначену терміну означає факт поставки Виконання в повну обсязі.

.4 Претензія надається в пісьмовій форме и має включать номер Серії та Кількість продукції относительно якої вона надається.

Це має буті детальний опис події, НАДАННЯ для розгляданих з усіма можливіть доказ, включаючі акт ОГЛЯД, підпісаній авторизовані Незалежною особою (представник транспортної организации або представник митниці та інші).

.5 Зобов'язання Продавця перед покупцем за такою претензією обмежується сумою за ціною покупки певної продукції або, на Розсудів Продавця, заміною такой продукції.

Продавець ні за якіх обставинні НЕ відповідає перед покупцем за будь-які збитки прібутковості, СПЕЦІАЛЬНІ, непрямі, віпадкові або побічні пошкодження.

.6 Термін прідатності продукції, что постачається Продавцем, має буті НЕ меншим чем 80% від загально терміну прідатності, если інше НЕ буде письмовий УЗГОДЖЕНО для відповідної поставки.

6. ЦІНИ ТА знижка

6.1 Ціни на продукцію на дату цього Договору зазначені у Додатках 1 до цього Договору.

.2 Контакт продукцію могут годину від годині корігуватіся продавця в односторонньому порядку. Продавець має інформуваті Покупця про будь-які Такі коригування за 30 днів и Сторони ма ють укласті договір про внесення відповідніх змін до додатка 1.

У випадка, если сторона не могут найти Згоди относительно Нових цен, Покупець має право розірваті цею Договір, нада письмове ПОВІДОМЛЕННЯ НЕ Менш чем за 30 днів.

.3 Контакт з передбачають виконан умів CIF до іноземного порту м. Одеса на Чорному морі, включаючі ВАРТІСТЬ виготовлення продукції, ВАРТІСТЬ морської упаковки, маркування, транспортування, страхування до порту доставки вантажу, докові, портові, кранові и Митні збори, ВАРТІСТЬ фрахтування, переміщення вантажу на прічалі, з виконан стівідорніх робіт и Митний формальностей, навантаження на борт и в трюм судна, включаючі укладання.

Ціна Включає такоже мита, податки и збори, что стягуються на территории

країни Продавця и на территории транзитних стран, пов'язані з Виконання цього договору.

.4. Контакт з продукцію НЕ включаються ПДВ та / або будь-які інші обов'язкові Платежі, что підлягають сплаті при продажу або імпорті продукції. Будь-які Такі податки та / або обов'язкові Платежі в стране Покупця сплачуються покупцем, в стране Продавця - продавця.

.5 Всі ціни зазначаються в доларах США (надалі - «USD»).

.6 Покупець має право отрімуваті знижки, Які могут застосовуватіся до відповідної прідбаної продукції, й могут годину від годині змінюватіся продавця в односторонньому порядку Продавець заздалегідь інформує Покупця про будь-які вказані Зміни за 30 днів и Сторони ма ють укласті договір про внесення змін до Договору з метою відображення Нових знижок.

.7 Контакт продаж продукції продавця та / або покупця споживача в межах Території повінні буті такими самими, як ті, что схвалені відповіднім органом на Території, если таке одобрения має місце.

7. ОПЛАТА

7.1 Сума цього Договору ставити $ 375,000.00 (Триста сімдесят п ять тисяч) долларов США.

.2 Оплата вартості Товару здійснюється в течение 10 днів з моменту Отримання товару покупцю. Днем оплати вважаті день списання коштів з Рахунку Покупця. Всі витрати, Які пов язані з проведенням взаємніх розрахунків та платежів, Несе Покупець.

.3 Несплату рахунками-фактури Повністю до відповідної дати платежу або вихід за Межі кредитного ліміту відповідно до п. 7.3 ставити Порушення цього Договору та кож надає Продавцеві право затріматі поставку продукції за Наступний ДОПОВНЕННЯ.

.4 Покупець сплачує будь-які та всі витрати, пов'язані зі здійсненням его платежів за ЦІМ Договором в банку-Покупця, а Продавець сплачує витрати, пов'язані з Отримання платежів за ЦІМ Договором в банку - Продавця

.5 Валюта платежу за ЦІМ Договором є долари США. Для цілей цього Договору Датою платежу є дата зарахування коштів на рахунок Продавця.

.6 Покупець якомога швідше відшкодовує Продавцеві на вимоги последнего всі Втрати або збитки (включаючі розумні витрати на оплату послуг юристів), понесені продавцем внаслідок будь-якої несплату будь-которого рахунками-фактури. Чи не зважаючі на віщезазначене, у разі затримки оплати, Покупець повинен Сплатити штраф 0,1% від суми заборгованості за Кожний календарний день затримки но НЕ більше 10% від суми заборгованості. Оплата штрафу не звільняє Покупця від виконан зобов'язань за ЦІМ Договором.

8. ПОСТАЧАННЯ ПРОДУКЦІЇ

8.1 Если інше НЕ встановлення ЦІМ Договором, Продавець зобов'язується Здійснювати поставку продукції в течение 30 (тридцяти) днів з дати Підписання відповідного узгодженням замовлення (Order Confirmation) за умови виконан покупця всех Дій, необхідніх або Які вімагаються в силу закону для Здійснення продавцем поставки продукції .

.2 Продавець поставляє продукцію з маркуванням та в упаковці, что супроводжується інструкціямі українською мовою та штрих-кодом согласно Із Вимогами Європейського Товарного Коду (EAN) та / чи СВІТОВОГО Шифр ​​Продукту (UPC).

.3 Если інше НЕ предусмотрена у відповідному Доповненні, Покупець Несе відповідальність за митне оформлення продукції, а такоже Сплату всех пов'язаних з ЦІМ витрат. Для Заповнення митної декларації Продавець надає покупцеві Такі документи:

(І) попередні рахунки-фактури на поставку в чотірьох прімірніках (з перекладу українською мовою);

(Іі) Свідоцтво про реєстрацію;

(Ііі) Узгодження замовлення (order Confirmation);

(Iv) Сертифікат АНАЛІЗУ (з перекладу українською мовою).

(V) Пакувальний аркуш в трьох прімірніках

(Vi) Сертифікат погодження продукції

(Vii) Товарно-транспортна накладна (AWB)

.4. Датою поставки продукції вважається дата печатки Митний ОРГАНІВ на імпортній мітній декларації Покупця. Право власності за на продукцію, а такоже ризики ее Втрати або пошкодження переходити від Продавця до Покупця з дати поставки продукції.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1 Покупець Несе відповідальність за будь-які збитки внаслідок ігнорування зобов'язань за ЦІМ Договором, зокрема, за Наслідки недбайлівого зберігання або транспортування до КЛІЄНТІВ, Пожалуйста НЕ відповідає умів цього Договору.

.2 Покупець зобов'язується відшкодуваті та покриттів збитки Продавця від та проти будь-якіх та всех претензій, позовів, заяв, провадження, збитків, Втрати, зобов'язань, виплат та витрат (включаючі розумні витрати на оплату послуг юристів), Які віплівають з недотрімання віщезазначеніх зобов'язань покупця та / або їх відповіднімі працівнікамі або агентами, зокрема, як наслідок недбайлівого зберігання або зберігання з порушеннях умов цього Договору.

10. Звіти

10.1 Покупець надає Продавцеві до 5-го числа следующего місяця звіт про Регіональні продажі Покупця, Із зазначену кінцевого клієнта (надалі - «Звіт про Регіональні продажі»). Покупець надає Продавцеві Звіт про Регіональні продажі в електронній форматі (файл у Програмі Excel) або надає доступ до звітності на сайті Покупця за період з первого числа поточного місяця до последнего числа поточного місяця. Звіт про Регіональні продажі Включає рух продукції в межах Території та іншу інформацію.

У випадка Ненадання Звіту согласно з цією статтю Продавець має право затріматі відправку продукції покупцеві

11. аудиторські Перевірки

11.1 Сторони Погоджують, что Продавець та его Уповноважені представники ма ють право в будь-який час Проводити інспекцію приміщень Покупця для цілей аудиту та Перевірки складу якості та стану продукції та умов зберігання, та відвідуваті течение звичайна робочих годин офіси Покупця для інспектування его звітів та проведення аудиту та Перевірки відповідності будь-которого Із згаданіх звітів, за умови попередження НЕ Менш чем за одну добу. Покупець кож Забезпечує можлівість проведення таких інспектувань Складу.

12. Моніторинг ПАРТІЙ ПРОДУКЦІЇ

12.1 Покупець погоджується Кваліфіковано вести записи з моніторингу партій продукції та підтрімуваті ефективного процедуру відклікання продукції, что дозволяє візначаті та відклікаті ОКРЕМІ партии продукції та впроваджуваті Такі заходи согласно Із Вимоги Продавця, если в будь-який час Продавець вірішує, что через будь-яку причину будь -яка партія або партии продукції повінні буті відклікані та / або вілучені у Покупця чи его КЛІЄНТІВ.

13. Звіти ПРО НЕГАТІВНІ Наслідки

13.1 Покупець повинен терміново інформуваті в период ЧИННОСТІ цього Договору безкоштовно, чи не пізніше чем впродовж 2 днів про всі негатівні Нові Виявлення та досвід при вікорістанні продукції.

Покупець повинен віясніті максимум відповідної информации.

Покупець повинен направіті продавця всі довідки та інформацію у Вказаним регулююча органами порядку, якові ВІН может зібраті за 1 робочий день.

14. УМОВИ Звільнення ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

14.1 За вінятком зобов'язань Здійснення платежів, як визначили в цьом Договорі, Сторони не несуть відповідальності за Невиконання або несвоєчасне виконан будь-якіх зобов'язань, визначених в цьом Договорі, если таке Невиконання або несвоєчасне виконан спричинено обставинам непереборної сили.

.2 «Обставинні непереборної сили» означаються: будь-яку подію поза межами обґрунтованого контролю Сторони, яка заявляє про перешкоду у віконанні зобов'язань за ЦІМ Договором, включаючі, между іншім, будь-яке стіхійне хвацько, войну, революцію, заколот, блокаду , повстання, страйк, локаут або інші заворушення в промісловості, пожежа, блискавку, Надзвичайно важкі погодні умови, ураганів, повені, вибух, Нещасний випадок чи обмеження державних ОРГАНІВ власти.

.3 Сторона, яка становится не в змозі Виконувати свои зобов'язання за Договором через обставинам непереборної сили, має повідоміті іншу Сторону в течение 5 днів Стосовно качана або Закінчення обставинам, что заважають Виконання нею своих зобов'язань. Свідоцтво, виданє Торгово-промислова палата відповідної країни, вважається належно доказ таких обставинам та їх трівалості. У такому разі дія цього Договору прізупіняється на період, что НЕ перевіщує тридцяти днів. Напрікінці такого ПЕРІОДУ в тридцять днів Сторона, Виконання зобов'язань якої НЕ заважалі обставинам непереборної сили, має право пріпініті дію Договору за умови Надання Негайно попередня ПОВІДОМЛЕННЯ іншій Стороні.

15. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, ТА арбітраж

15.1 Цей Договір регулюється та Тлумача Виключно відповідно до права Турции.

.2 Всі спори, Які могут вінікаті з цього Договору або у зв'язку з ним, Сторони намагають вірішуваті дружнім шляхом.

.3 У разі Існування спору, Який НЕ может буті вірішеній дружнім шляхом, всі спори, что вініклі по цьом Договору або стосують порушеннях, Закінчення терміну Дії або нечінності цього Договору повінні буті остаточно вірішені за законами Арбітражу одним або более арбітрамі, призначення у відповідності до цього закону. Арбітраж здійснюватіметься трьома арбітрамі.

.4 Арбітраж здійснюватіметься на англійській мові.

16. ТЕРМІН Дії ТА ПРІПІНЕННЯ

16.1 Цей Договір набірає ЧИННОСТІ з Даті укладання та залішається чіннім та діючім до его пріпінення внаслідок Отримання письмовий ПОВІДОМЛЕННЯ про Порушення умов цього Договору за ст. 1.6.2 або про суттєву зміну обставинам согласно зі ст. ст. 16. та 17.3 нижчих, за умови, что у будь-якому разі рядків Дії цього Договором не буде довшім чем до 01.04.2014.

.2 Цей Договір залішається в сілі до Закінчення рядок в 30 (тридцять) днів з дати Отримання однією зі сторон письмовий ПОВІДОМЛЕННЯ від Іншої Сторони про Порушення умов цього Договору дерло Стороною. Таке ПОВІДОМЛЕННЯ набірає ЧИННОСТІ напрікінці зазначену ПЕРІОДУ у 30 (тридцять) днів, кроме випадки, если Сторона, яка порушує умови, віправляє таке Порушення в течение 30 (тридцяти) днів.

.3 Кроме випадки, як це предусмотрена у Статті 17.2 вищє, у разі суттєвіх змін обставинам Договір залішається чіннім до Отримання однією зі сторон письмовий ПОВІДОМЛЕННЯ від Іншої Сторони про Такі суттєві Зміни обставинам. Для цілей цього Договору суттєва зміна обставинам відбувається, коли будь-яка зі сторон:

(А) становится неплатоспроможних або начинает ліквідацію (окрім добровільної ліквідації для цілей «bona fide» злиттів чи реорганізації, причому зберігається Чинність прав Іншої Сторони за ЦІМ Договором); або

(Б) прізначається ліквідатор, розпорядник, судів адміністратор чи подібна посадова особа Стосовно всех або будь-якої части ее актівів; або

(В) досягає будь-якої домовленості чи компромісної догоди з кредиторами; або

(Г) розпочінає чи підпадає під суттєве судів провадження внаслідок заборгованості; або

(Д) пріпіняє чи грозит пріпіненням ДІЯЛЬНОСТІ.

.4 При пріпіненні цього Договору з будь-якої причини, Покупець:

(А) Негайно Здійснює оплату будь-якіх несплачених рахунків-фактур, виставленна продавця за статтю 7 вищє;

(Б) за Інструкцією від Продавця та на Розсудів Продавця або:

(1) Негайно Повертає продавця або его прізначеній особі в межах митного контролю всю несплачених (покупця продавця) продукцію согласно з будь-Якими письмовий інструкціямі, НАДАННЯ продавця; або

(2) сплачує Продавцеві за всю неоплачену в повну обсязі продукцію; та

(В) Повертає Продавцеві або его прізначеній особі всю конфіденційну інформацію та іншу документацію, отриманий від Продавця за ЦІМ Договором.

.5 Сторони не ма ють права на виплату будь-якої компенсації Виключно через пріпінення Дії цього Договору відповідно до цієї статті 17.

17. РІЗНЕ

17.1 Цей Договір представляет собою цілісну домовленість между Сторонами Стосовно предмету цього Договору та замінює всі попередні домовленості, переговори та зобов'язання Стосовно цього. Если будь-який суд або компетентний орган візнає будь-яке положення цього Договору недійснім або невіконуванім в цілому або в части, інші положення та, відповідно, інші части положення, залішаються в сілі.

.2 Жодних положення цього Договором не предполагает создание будь-якої асоціації, товариства, Спільного підприємства або отношений принципала та агента между Сторонами цього Договору, під ЦІМ розуміється, что Сторони цього Договору є Незалежності контрагентами по відношенню одна до одної, и Жодна зі сторон НЕ має повноважень зобов'язуваті іншу Сторону або представителей Іншої Сторони у будь-який способ, а такоже НЕ представлятісь будь-Якій третій стороні, як така, что має Такі повноваження.

.3 Покупець погоджується, что ВІН НЕ буде без попередньої пісьмової Згоди Продавця:

(А) переуступаті весь або будь-яку часть цього Договору; або

(Б) прізначаті будь-которого агента або субдістріб'ютора для продажу продукції на Території, если только умови цього підпункту НЕ перешкоджають покупцю продавати продукцію на Території через звічайні канали торгівлі.

.4 Ніщо в цьом Договорі НЕ Тлумач як Надання чи припущені Надання будь-якої Ліцензії согласно з будь-Якими правами на патент або правами на знак для товарів и услуг або іншімі правами промислової власності, что має Продавець будь-де в мире поза межами Території .

.5 Цей Договір укладі в 2 (двох) орігінальніх прімірніках, один з якіх зберігається у Покупця, другий у Продавця

.6 Будь-які ДОПОВНЕННЯ та Зміни до цього Договору вважаються чіннімі и становляться невід'ємну часть Договору, лишь если їх виконан в пісьмовій форме та підпісано уповноваженими представник сторон.

.7 Угідь, підпісані факсом, вважаються чіннімі, за умови супроводження орігінальнімі документами в течение 3 (трьох) тіжнів.

.8 Цей Договір укладі англійською та українською мовами, причому обидвоє тексти є однаково автентичні. У разі розбіжностей между україномовною та англомовному версіямі Переважно сила надається англомовній Версії.


18. Адреса ТА банківські РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Продавець: PIGMENCEM CIMENTO SAN TIC LTD STI Адреси: 662/2 sok no 5 k 2 Izmir / Turkey Реквізити банківського Рахунку: ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ Тел .: 0090 232 2311446 Факс: 0090 232 8770401 Покупець: ТОВ «Будтехноліджіс» Адреси: 03680 , Україна м. Київ. вул. Академіка Кримського, 4А Реквізити банківського Рахунку: ____________________________ ____________________________ Код ЄДРПОУ ________________ Ідентіф. код № _______________ МФО _______________________ Тел .: _______________________ Факс: ______________________

Від Продавця ____________________Sedat Saatci Від Покупця _______________________ Терещенко Олександр Володимирович

ДОДАТОК 1 до Договору №04 / 2013

№ п / пТоргова марка и продукціяКількість, тонніЦіна за одиницю, дол. СШАСума в дол. США 1.Звічайній портландцемент / CEM I 42,5 R5 000 (П ять тисяч) 75 (сімдесят п ять) 375 000 (Триста сімдесят п ять) ВСЬОГО5 000 (П ять тисяч) -375 000 (Триста сімдесят п ять)

Від Продавця ____________________Sedat Saatci Від Покупця _______________________ Терещенко Олександр Володимирович

4. Оцінка ефектівності запропонованого зовнішньоекономічного контракту з імпорту будівельних матеріалів


Товариство з обмеженою відповідальністю «Будтехноліджіс» Виступає в даній торгівельній угоді покупцем и намерена Придбати партію звичайна портландцементу марки CEM I 42,5 R. Оскількі ціни на внутрішньому Сайти Вся є віщімі в порівнянні Із ценам на Сайти Вся Турции, можна сделать припущені, что дана зовнішньоекономічна операція є доцільною.

Далі уявлення економічне обґрунтування можливий Здійснення зовнішньоторговельної догоди та оцінка ефектівності запропонованого проекту.

Стоимость однієї тони такой продукції на условиях CIF з портом призначення м. Одеса ставити 75 дол. США за тонну. Офіційний курс за данімі НБУ станом на 01.04.2013 ставити 7,99 грн. за 1 дол. США. Для полегшення обчислення, за Розрахунковий курс Було Прийнято суму 8 грн. за 1 дол. США.


.1 Умови імпорту товару


а) Умови кредиту (если ВІН надається при імпорті): оскількі вітчизняний суб єкт зовнішньоекономічної діяльності є новим партнером експортної организации в Туреччині, Надання кредиту не предусмотрена.

б) Витрати, пов'язані з імпортом: ВАРТІСТЬ перевезення вантажу, ВАРТІСТЬ страхування, оплата НАВАНТАЖЕННЯ - розвантаження ТОЩО.

Оскількі дана торгівельна операція відбувається на условиях CIF, то Продавець зобов'язаний оплатіті витрати и фрахт, необхідні для доставки товару в зазначену порт призначення - м. Одеса. Кроме того, продавець Забезпечує придбання Морського страхування на Користь покупця проти ризико Втрати й пошкодженню товару во время перевезення відповідно до умов CIF поставки.

Витрати пов язані Із імпортом = 5000 тонн * 75 дол. США = 375 000 дол. США.


.2 Витрати, пов'язані з розмитнення імпортного вантажу


Согласно з чіннім законодавством України товар договору (звичайний портландцемент), код согласно УКТЗЕД 2523 21 00 00 у випадка імпортування обкладається только Митний ставкою в размере 10%. Акцізні збори непередбачені.

Сума сплат мита = 375 000 * 10% = 37 500 дол. США


Сума сплат ПДВ = (митна ВАРТІСТЬ + сума митного тарифу) х ставка ПДВ / 100% = (375 000 + 37 500) х 20% / 100% = 82 500 дол. США


Всього витрати пов язані Із розмитнення = 37 500 + 82 500 = 120 000 дол. США або 960 000 грн.


.3 Розрахунок виручки від реализации імпортного товару


Виручка = Кількість товару х ціна реализации товару на внутрішньому Сайти Вся = 5000 тон х 175 дол. США / тону = 875 000 дол. США або 7 000 000 грн. (При курсі дол. США 8 грн)


.4 Розрахунок валового доходу


Валовий дохід = виручка - Витрати по імпорту = 875 000 - 120 000 - 375 000 = 380 000 дол. США або 3 040 000 грн.


4.5 Розрахунки з бюджетом (Відрахування з валового доходу)


а) ПДВ - на реалізовану продукцію = 875 000/6 = 145 833 дол. США або 1 166 664 грн.

б) Відсоток за кредит - відсутній

в) Заробітна плата:

Фонд оплати праці = 10 ПРАЦІВНИКІВ х 3 000 грн = 30 000 грн.

г) Командіровочні = 2 000 грн.

д) Інші витрати = 5 000 грн

Разом відрахувань з валового доходу = 1 203 664 грн. або 150 458 дол. США


.6 Розрахунок прибутку


Прибуток = Валовий дохід - Витрати, Відрахування = 380 000 - 150 458 = 229 542 дол. США або 1 836 336 грн.


.7 Сплата податку на прибуток (19%)


Податок на прибуток до сплати = прибуток х 19% = 229 542 х 19% = 43 612, 98 дол. США або 348 903,84 грн.


.8 Розрахунок чистого прибутку (п. 4.6 - п. 4.7)


Чистий прибуток = 185 929,02 дол. США або 1 487 432,16 грн.


4.9 Розрахунок рентабельності зовнішньоторговельної догоди (п. 4.8 / п. 4.3) * 100%


Показник рентабельності = 185 929,02 / 875 000 * 100% = 21, 25%


.10 Розрахунок базового и альтернативного коефіцієнту ефектівності імпорту


Для того, щоб імпорт товару споживання БУВ Вигідний, необходимо, щоб імпортний дохід перевіщував імпортні витрати. Це відбіває базовий коефіцієнт ефектівності імпорту товарів споживання:


Е (4.1)


де Е - базовий коефіцієнт ефектівності імпорту товарів споживання;

Ві - Внутрішній Виторг від продажу імпортного товару;

У іm - ВАРТІСТЬ імпортного товару;

Т в - транспортні витрати;

Ов - організаційні витрати.

Проведемо відповідні розрахунки:

Оскількі> 1, то избран проект є ефективна.

Для визначення ефектівності імпорту та патенти такоже розрахуваті альтернативний коефіцієнт ефектівності імпорту товарів споживання:


Е (4.2)


де Е - альтернативний коефіцієнт ефектівності імпорту товарів споживання,

В - ВАРТІСТЬ вітчізняного товару, аналогічного імпортному, інші елементи формули (4.1).

Де ціна однієї тони ідентічного продукту вітчізняного виробника ставити 960 грн. / Тону або 120 дол. США / тону.

Отже, провівші оцінку ефектівності запропонованого проекту імпорту цементу з Турции, можна сделать Висновок про економічну доцільність Здійснення запропонованої операции.


Висновки


Проведення дослідження дозволило сформулюваті Такі результати и Висновки:

. Ринок будівельних матеріалів є Надзвичайно діференційованім. ВІН Включає в себе очень широкий спектр товарів, від цементу до фарби, а такоже безлічі других суміжніх галузь.

. Виробництво будівельних матеріалів - одна з провідніх галузь, что покликали задовольняті Попит будівельного сектору та інвестіційніх проектів. Іншімі словами, потреба в будівельних Матеріалах в значній мірі візначається зростанням промислового виробництва та інвестіційною актівністю в стране або РЕГІОНІ. На мнение експерті, глобальний ринок будівельних матеріалів, зростатіме більш чем на 6% щорічно до 2015 року, и досягнено почти 890 млрд. Дол. США.

.Одним з найбільшіх сегментів Сайти Вся будівельних матеріалів є ринок цементу. У загально обсязі Сайти Вся будівельних матеріалів на цемент пріпадає около 60%.

. Оскількі цемент - Різновид будівельного матеріалу, то основними факторами впліву на ринкову кон юктуру віступають:

¾ рівень промислового виробництва;

¾ рівень інвестіційної актівності в стране або РЕГІОНІ;

¾ будівництво інфраструктурніх проектів.

. Для СВІТОВОГО Сайти Вся цементу характерні следующие Тенденції:

¾ перенесення виробничих потужного до стран, что розвіваються;

¾ країни, что розвіваються - основні Споживачі цементу, что спричинено запуском масштабних проектів Із будівництва інфраструктурі в ціх странах;

¾ Зменшення обсягів виробництва цементу в економічно розвинутих странах;

. Внутрішній Попит та виробництво цементу зумовлені кризовим явіщамі в економіці країни. Як наслідок, Внутрішнє виробництво НЕ задовольняє національніх потреб. Слід Додати, что ціни на цемент вітчізняного виробництво є значний віщімі за загальносвітові, что пов язано Із моральним та технічним застарінням виробничих потужного. Тому не зважаючі на ресурсну забезпеченість та низьких рівень НАВАНТАЖЕННЯ вітчізняніх потужного, в останні роки спостерігається Збільшення обсягів імпортних поставок цементу з других стран. На Сайти Вся цементу України найбільшімі виробника продукції є такі підприємства: ВАТ «Балцем», ВАТ «Подільський цемент», ВАТ «Миколаївцемент», ВАТ «Цемент» (Одеса) та ін., Проти більшість з них знаходяться у власності за міжнародніх корпорацій.

. Операції з імпорту цементу регламентуються чіннім законодавством України и підпадають Виключно під тарифне регулювання.

. Вісунувші на Розгляд зовнішньоекономічну угоду з імпорту цементу з Турции, Було проведено детально оцінку економічної доцільності запропонованого проекту. Як наслідок, у зв язку Із скроню внутрішнімі ценам на цемент та конкурентною ціною та умови поставки від виробника Із Турции, запропонованій проект є економічно доцільнім.


Список використаних джерел


1.Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 №85 / 96-ВР // http://zakon.rada.gov.ua/

2.Закон України «Про! Застосування спеціальніх ЗАХОДІВ относительно імпорту в Україну». // http://zakon.rada.gov.ua/

.Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 №959-XII // http://zakon.rada.gov.ua/

.Закон України «Про порядок Здійснення розрахунків в іноземній Валюті» від 23.09.1994 №185 / 94-ВР // http://zakon.rada.gov.ua/

.Мітній Кодекс України 13.03.2012 №4495-VI // http://zakon.rada.gov.ua/

.Пoдaткoвій Кoдекс Укpaїні Із внесеними змінaмі від 28.04.2012 // http://zakon.rada.gov.ua/

.Декрет Кабінету міністрів «Про систему валютного регулювання и валютного контролю» від 19.02.1993 №15-93 // http://zakon.rada.gov.ua/

.Наказ «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічніх договорів (Контрактів)» від 06.09.2001 №201 // http://zakon.rada.gov.ua/

.Наказ Кабінету міністрів України «Про! Застосування спеціальніх ЗАХОДІВ относительно імпорту в Україну цементу» // http://zakon.rada.gov.ua/

.Наказ Міністерства фінансів «Про затвердження Порядку роботи відділу митно платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та [...]» від 30.05.2012 №650 // http://zakon.rada.gov.ua/

.Положення «Про форму зовнішньоекономічніх договорів (Контрактів)» від 06.09.2001 №201 // http://zakon.rada.gov.ua/

.Строітельное Матеріалознавство: Навчальний посібник для будівельних спец. вузів / І.А. Рибьев. - М .: Вища. шк., 2003. - 701 с.

.Технологія Цементу та інших в'яжучих матеріалів: Учеб. для технікумів / Ю.М. Бутт. - 3-е изд., Доп. - М .: Госстройіздат, 1956. - 348 с

.Маркетінг В Україні / Українська Асоціація Маркетингу; ред. А.Ф. Павленко - К .: КНЕУ, 1998 - №4 (10), жовтень - грудень. - 2001. - 72 с.

.Віснік Хмельницького національного університету. Економічні науки: наук. журнал / [голів. ред. М. Є. Скиба]. - Хмельницький: ХНУ, 1997 - Вип. 4, т. 3 (157). - 2010. - 275 с.

.2010 Minerals Yearbook CEMENT // http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/cement/myb1-2010-cemen.pdf

.Background Facts and Issues Concerning Cement and Cement Data // http://pubs.usgs.gov/of/2005/1152/2005-1152.pdf

.Cement Production. [Електpoнній pесуpс]. Pежим дoступ: http://www.iea-etsap.org/web/E-TechDS/PDF/I03_cement_June% 202010_GS-gct.pdf

.Global Cement [Електpoнній pесуpс]. Pежим дoступ: globalcement.com

.The European Cement Association [Електpoнній pесуpс]. Pежим дoступ: http://www.cembureau.eu

.The World Bank [Електpoнній pесуpс]. Pежим дoступ: http://www.worldbank.org/

.US Geological Survey [Електpoнній pесуpс]. Pежим дoступ: http://www.usgs.gov/

.UN Conference on Trade and Development [Електpoнній pесуpс]. Pежим дoступ: http://www.unctad.org

.United Nations Commodity Trade Statistics Database Statistics Division [Електpoнній pесуpс]. Pежим дoступ: http://comtrade.un.org

.USGS Mineral [Електpoнній pесуpс]. Pежим дoступ: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/cement/

.World Trade Organization [Електpoнній pесуpс]. Pежим дoступ: http://www.wto.org/

.Деpжaвній Кoмітет стaтістікі Укpaїні [Електpoнній pесуpс]. Pежим дoступ: http://www.ukrstat.gov.ua/

.Інформаційно-Аналітична агенція «Союз-Інформ» [Електpoнній pесуpс]. Pежим дoступ: http://www.souz-inform.com.uaГоловна сторінка


    Головна сторінкаПідготовка зовнішньоторговельної догоди з імпорту будівельних матеріалів