• І. Підприємництво як сучасна форма господарювання
 • 1.1 Формування структур підпріємніцького бізнесу
 • 1.3 Принципи та умови организации підпріємніцького бізнесу
 • II. Розвиток малого підприємництва в условиях рінкової економіки
 • 2.1 Порівняння розвитку малого підприємництва у странах єC та в Україні
 • 2.2 Діяльність малих підприємств за Європейською хартією
 • IIІ. Сприяння розвитку підприємництва в Україні в СУЧАСНИХ условиях


 • Дата конвертації11.06.2017
  Розмір76.97 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 76.97 Kb.

  Підприємницька діяльність в условиях конкурентного господарювання

  1

  Міністерство освіти и науки України

  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  Кафедра економічної теорії

  Курсова робота

  на тему:

  «Підприємницька діяльність в условиях конкурентного господарювання»

  Студента групи Упе 06-2

  (Підпис, дата)

  Пузир В.М.

  (Ініціали, прізвище)

  Керівник

  (Підпис, дата)

  Шавкун В.М.

  (Ініціали, прізвище)

  2007

  Зміст

  Вступ

  І. Підприємництво як сучасна форма господарювання

  1.1 Формування структур підпріємніцького бізнесу

  1.2 Принципи та умови организации підпріємніцького бізнесу

  II. Розвиток малого підприємництва в условиях рінкової економіки

  2.1 Порівняння розвитку малого підприємництва у странах єC та в Україні

  2.2 Діяльність малих підприємств за Європейською хартією

  IIІ. Сприяння розвитку підприємництва в Україні в СУЧАСНИХ условиях

  Висновок

  Використана література

  Вступ

  Підприємництво є універсальнім інструментом участия миллионов громадян як в економічному жітті Власний стран, так и в системе МІЖНАРОДНОГО розподілу праці, Виступає для Економічно свідомих громадян як своєрідній засіб Існування и стимул до самовдосконалення.

  У демократичних странах світу мале підприємництво візнається одним з головних чінніків Політичної та соціальної стабільності Суспільства. Європейська Хартія Малого Бізнесу візначає мале підприємництво як хребет економіки ЄС, ключовими Джерелом робочих Місць та інкубатором бізнес Ідей, а намагання ЄС побудуваті нову економіку (за положеннями Хартії), будут успішнімі лишь тоді, коли мале підприємництво буде знаходітісь у фокусі уваги як держави, так и Усього Суспільства. В Акті малого бізнесу, Який Затверджено конгрес США, признал, что Збереження та Розширення малого підприємництва ставити як основу економічного благополуччя громадян країни, так і є основою национальной безопасности США.

  Таке важліве значення малого підприємництва для Політичної та соціальної стабільності демократичних суспільств візначається тім, что мале підприємництво в Першу Черга Виконує соціальні Функції, до якіх належати:

  § создания Додатковий робочих Місць, Зменшення уровня Безробіття, вирішенню проблем бідності - вирішенню якіх ставити одну з найважлівішіх функцій держави;

  § формирование середня класу, тобто такого прошарку населення, Який реально готов нести на своих плечах відповідальність за сталий розвиток країни - что ставити Одне з головних завдання соціально-орієнтованого ринкового Суспільства;

  § Підтримання конкурентного середовища и обмеження монополізму великих підприємств - что ставити одну з головних цінностей для людини, бо надає пересічним громадянам (споживачам) можлівість вільного Вибори.

  Розвиток малого підприємництва з часу проголошення Україною ее незалежності, більш або Менш активно проголошувався державою як один з пріорітетів державної політики. Альо за результатами незалежних ДОСЛІДЖЕНЬ державної політики относительно малого підприємництва в Україні можна сделать невтішній Висновок: непослідовні, фрагментарні та часто взаємо суперечліві решение та Дії влади свідчать про фактичність Відсутність в стране державної політики относительно малого підприємництва. Так, зміни у соціальному блоці законодавства у 2003-2004 роках "руйнують" спрощений систему оподаткування, дерегуляція "загальмувала" на штучній ініціації ДЕРЖАВНИЙ органами обовязковості Надання адміністратівніх платних послуг, Спрощення процедур адміністративного контролю "топитися" в імітації РЕГУЛЯТОРНОЇ політики, тощо.

  Отже, метою моєї курсової роботи є дослідження поведінкі малого підприємства в условиях конкурентоспроможності, а такоже Вивчення основних аспектів его Існування.

  Такоже у курсовій работе я досліджую Особливості малого підприємства в Україні, а самє роблю его порівняльну характеристику з іншімі розвинутості країнамі.

  Досліджуючі ЦІ всі прогресуючі питання, котрі стосують моєї курсової роботи, я наводжу етапи розвитку підприємства в Україні в СУЧАСНИХ условиях, Які, на мою думку, допоможуть нашим вітчізнянім підпріємствам розвіватіся якнайкраще.

  І. Підприємництво як сучасна форма господарювання

  Сутність, значення та організаційно-правові форми Здійснення. Як відомо, у некогда віокремлювалі землю, працю й капітал як ключові Чинник виробництва; ніні до них додаються новий Чинник - підпріємніцькій Потенціал (потенційну можлівість максимально ефективного использование сукупності кадрових, матеріальніх и нематеріальніх ресурсов). Формування й использование цього потенціалу - це практично и є суттю Поняття «підприємництво», Пожалуйста заведено вважаті особливо сферою виробничо-госпо-дарської або Іншої ДІЯЛЬНОСТІ з метою одержаний Певного Зіск.

  Підпріємніцтвом, як правило, назівають ініціатівно-самостійну господарсько-комерційну діяльність окремий фізичних та юридичних осіб, что ее Цілком зорієнтовано на те, що бере прибутку (доходу). Така діяльність здійснюється від свого імені, на власний ризико и під особисту майновий відповідальність окремої фізичної особи - підприємця або юридичної особи - підприємства (організації).

  Основними функціямі підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ заведено вважаті:

  1) творчу - генерування й активне использование новаторськіх Ідей и пілотних проектів, Готовність до Виправдання ризики та вміння різікуваті в бізнесі (підпріємніцтві);

  2) ресурсну - формирование й продуктивно использование власного Капіталу, а такоже інформаційних, матеріальніх и трудових ресурсов;

  3) організаційно-супровідну - практична організація маркетингу, виробництва, продажу, реклами та других господарських справ. Підприємницька діяльність может здійснюватіся без использование и з використаних найманої праці, без Утворення або з Утворення юридичної особи.

  Підприємництво як форма основном ініціатівної ДІЯЛЬНОСТІ может започатковуватись й функціонуваті у виде будь-якіх ее відів (виробничої та торговельної ДІЯЛЬНОСТІ, посередництво, Надання послуг ТОЩО).

  Поряд з ЦІМ всегда віокремлюються Індивідуальна й колективна форми підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, тобто Такі Можливі види останньої, як:

  а) малий бізнес (мале підприємництво), что базується на особістій ​​власності за або оренді майна;

  б) СПІЛЬНЕ підприємництво (партнерство), Заснований на колектівній власності за;

  в) корпоративне підприємництво, матеріальною підваліною которого служити акціонерна власність.

  Традіційно існують класична та інноваційна моделі підприємництва з альтернативним варіантом їхнього поєднання. Класична модель підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ незмінно орієнтується на найефектівніше использование наявний ресурсов підприємства (організації).

  Інноваційна модель підприємництва предполагает активне использование в основном інноваційніх організаційно-управлінськіх, техніко-технологічних и соціально-економічних РІШЕНЬ у сфері різномасштабного бізнесу.

  В Україні правове забезпечення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ гарантується самперед Законом України «Про підприємництво», Ухвалення Верховною Радою України тисячу дев'ятсот дев'яносто один року. Ключовими его розділамі є: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ относительно підприємництва (субєкті, свобода, обмеження, принципи та організаційні форми); умови Здійснення підприємництва (державна реєстрація, право найманими ПРАЦІВНИКІВ и соціальні гарантії, відповідальність субєктів, припиненням ДІЯЛЬНОСТІ); стосунки підприємця и держави (гарантії прав, Державні підтримка та регулювання, діяльність іноземних підприємств, міжнародні договори). Для дальшого розвитку підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ в Україні важліве значення має такоже Указ Президента України «Про державну підтрімку малого підприємництва» від 12 травня 1998 року № 456/98. Согласно з указом підтримка малого підприємництва має здійсню-ватися за такими напрямами:

  § формирование інфраструктурі ПІДТРИМКИ й розвитку малого підприємництва;

  § создания сприятливі умов для использование субєктамі малого підприємництва державних ФІНАНСОВИХ, матеріально-технічних та інформаційних ресурсов, а такоже науково-технічних розробок и технологій;

  § запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності;

  § удосконалення подготовки, перепідготовкі й Підвищення кваліфікації кадрів для субєктів малого підприємництва;

  § фінансова підтримка інноваційніх проектів.

  Важлівою передумови успішної підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ треба вважаті вибір організаційно-правової форми ее Здійснення, Який зазвічай обумовлюється низкою чінніків (мірою відповідальності, системою оподаткування, потребою у ФІНАНСОВИХ коштах, можлівістю Зміни власника, управлінськімі здібностямі підприємця ТОЩО). В Україні ширше здебільшого три основні організаційно-правові форми підпріємніцької діяльності:

  1) одноосібна власність;

  2) товариства (партнерства);

  3) корпорації (акціонерні товариства).

  Сутнісні характеристики, Переваги та Недоліки окремий організаційніх Утворення наведено в табл. 1.1.

  Таблиця 1.1 - Порівняльна характеристика організаційно-правових форм підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ.

  Організаційно-правова форма

  Сутнісно-змістова характеристика

  Організаційно-економічні та соціальні

  Преимущества

  Недоліки

  Одноосібна власність

  Підприємство, власником которого є фізична особа або сімя

  * Простота Заснування

  * Повна самостійність, свобода та оператівність Дій підприємця

  * Максимально Можливі спонукальні мотиви до ефективного господарювання

  * Гарантованого Збереження КОМЕРЦІЙНИХ Таємниць

  * Труднощі Із залучених великих інвестіцій та одержаним кредитів

  * Повна відповідальність за Боргі

  * Неможлівість спеціалізованого менеджменту

  * Невізначеність терміну Функціонування

  Господарське товариство (партнерство)

  Обєднання Власний ка-піталів кількох фізичних або юридичних осіб за умов: однаково розподілу ризики и прибутку; Спільного контролю результатів бізнесу; безпосередньої участия в здійсненні ДІЯЛЬНОСТІ

  * Шірокі возможности виробничої та комерційної ДІЯЛЬНОСТІ

  * Збільшення Фінансової незалежності й дієздатності

  * Велика свобода Дій та більша продуманість управлінськіх РІШЕНЬ

  * Можлівість Залучення до управління товариством ПРОФЕСІЙНИХ менеджеров

  * Загроза окремим партнерам через солідарну відповідальність, тобто можлівість банкрутства через професійну некомпетентність одного з партнерів

  * Збільшення ймовірності господарського ризики через недостатню передбачуваність процесса та результатів ДІЯЛЬНОСТІ

  Корпорація (акціонерне товариство)

  Підприємство, власниками которого є акціонери, котрі ма ють обмеження відповідальність (у размере свого внеска в Акціонерний капітал) и розпоряджаються прибутком

  * Чи реальна можлівість Залучення необхідніх інвестіцій

  * Більша можлівість постійного нарощування обсягів виробництва чи послуг

  * Існування только обмеженої відповідальності акціонерів

  * Постійний (трівалій) характер Функціонування

  * Наявність розбіжностей между правом власності за и функцією контролю ДІЯЛЬНОСТІ

  * Сплата більшіх податків через оподаткування спочатку прибутку, а потім одержуваніх дівідендів

  * Існування потенційної возможности посадових осіб впліваті на діяльність корпорації у Власний інтересах

  Важлівою формою підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ є франчайзинг, Який у широкому розумінні цього терміна означає Надання права на виробництво та (або) збут продукції (Здійснення послуг), а такоже практичної допомоги в делу организации бізнесу.Франчайзинг як особлива форма господарювання Полягає в такому: незалежна фірма (франчайзодавець), яка віробляє продукцію (надає послуги), передает право використовуват свой товарний знак ІНШОМУ Підприємству (франчайзоотрімувачу) в обмін на зобовязання виготовляти або продавати продукцію цієї незалежної фірми (надаваті Такі Самі послуги ). За право господарюваті від імені и під торговельно маркою франчайзодавця франчайзоотрімувач віплачує Певний Відсоток від свого доходу як матеріальну (копійчаний) винагорода.

  Підприємницька діяльність у сфері безпосередно виробництва товарів має орієнтуватіся на продукування й продвижения на ринок традіційніх або інноваційніх відів ціх товарів. Така діяльність буде ефектівнішою, если здійснюватіметься з Використання техніко-технологічних новацій, більш якісніх характеристик продуктів праці, Нових елементів организации виробничих процесів ТОЩО. У цьом разі йдет про виробництво традіційніх відів продукції Із ЗАСТОСУВАННЯ частково інновацій. Коли ж виробництво Повністю базується на інноваціях, то результатом такой его организации є цю речовину з принципова новімі властівостямі чи даже сферами использование.

  Однією з Поширення форм посередництво є агентування, тобто форма господарювання, за якої агент (посередник) Діє від імені та на Користь відповідно виробника або споживача (принципала). Розрізняють кілька тіпів агентів. Агенти (представник) віробніків уособлюють Захоплення кількох віробніків однотипних то варів. Повноважні агенти зі збуту (збутовик) взаємодіють з виробника на договірніх засідках.

  Посередницькі Функції одноразового агента Здійснює брокер - посередник за укладання догоди, головні завдання которого є звесті продавця з покупцем и помочь в досягненні потрібної домовленості. Агенти могут працювати як оптовики-комісіонері, котрі самостійно розпоряджаються товаром, пріймаючі его на комісію від комітента (власника товару). До комісійних відносять кож операции консігнації, за якіх посередник-консигнант реалізує товар Із власного складу на підставі договору доручення.

  Основою біржового підприємництва є біржі (форма Постійно діючого оптового Сайти Вся), что віконують Спеціалізовані Функції:

  1) товарні - оптова торгівля масово товарами зі стійкімі якіснімі параметрами;

  2) фондові - купівля-продаж ЦІННИХ ПАПЕРІВ;

  3) Валютні - купівля-продаж золота та других дорогоцінніх металів, іноземної валюти;

  4) праці (в основном у виде центрів зайнятості населення) - облік Попит и пропонування РОБОЧОЇ сили, сприяння працевлаштування з організацією перенавчання.

  Формування и Функціонування соціальне орієнтованого та Економічно ефективного підприємництва Можливі за умови создания належно підпріємніцького середовища, что має інтегруваті в Собі сприятливі Суспільно-економічну сітуацію в стране (РЕГІОНІ), спіратіся на розвинення ринкову економіку з відповіднімі активної правової та соціально-економічнімі регуляторами й ринкова інфраструктурою . Основними параметрами належно бізнесового середовища треба вважаті:

  1) стабільність национальной кредитно-грошової системи;

  2) пільгово-стімулюючу систему оподаткування підпріємніцькіх структур (окремий підприємців);

  3) державну фінансову та інфраструктурну підтрімку різномасштабного и самперед малого підприємництва;

  4) Ефективний правовий захист інтелектуальної и промислової власності;

  5) науково обґрунтоване й ринкова спрямованостей Ціноутворення;

  6) сформованість колективних та індівідуальніх матеріальніх стімулів;

  7) інтеграцію підприємництва у світовий економічний простір;

  8) Достатньо пріваблівість іміджу підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ.

  В Україні (з урахуванням окресленості параметрів ефективного функціонуючого підприємництва) першочерговім є создания організаційно-економічних передумов актівізації підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ. Зарубіжній досвід та аналіз вітчізняної практики господарювання дають змогу стверджуваті, что державна політика относительно актівізації підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ має передбачаті:

  * Создания економічних, правових и СОЦІАЛЬНИХ передумов, что забезпечувалі б розвиток ефективного бізнесу (прискореного Вихід вітчізняної економіки з кризового стану, стабілізації економічної та Політичної ситуации; швидке Завершення реальної трансформації відносин власності; забезпечення державних гарантій свободи підприємництва; Зміцнення национальной грошової одиниці; зниження інфляції до мінімальніх між);

  * Практичність реалізацію державної системи ПІДТРИМКИ всех направлений підприємництва (завершення формирование належної рінкової інфраструктурі; реалізація системи Фінансової ПІДТРИМКИ підприємництва, включаючі формирование стартового Капіталу; создания умів для зовнішньоекономічної діяльності; започаткування прогресивної системи підготовки кадрів для сучасного бізнесу; І максимально можлива актівізація малого підприємництва).

  1.1 Формування структур підпріємніцького бізнесу

  Організація бізнесу за своєю природою має процесуальний характер. Це відпрацювання, самперед, правил формирование підпріємніцькіх структур, обовязково для всіх субєктів бізнесу. ЦІ правила (принципи) регулюються законодавчо актами відповідно до норм, прийнятя у суспільстві.

  Джерелом законодавчо АКТІВ є отношения, Які склалось у суспільстві, передусім - економічні. Юридичні акти закріплюють ЦІ отношения, даючі простір для розвитку або гальмуючі їх.

  Економічні отношения НЕ існують поза формами їх проявити. Форми ж економічних отношений різноманітні, рухомі, мінліві. Смороду НЕ всегда знаходять відображення у законодавчо актах, Які Постійно відстають від економічного розвитку и тім самим стрімують Здійснення реформ, гальмуючі перехід до Сайти Вся.

  Отношения бізнесу - одна з форм проявити економічних отношений, Які начали розвіватіся у Нашій економіці.

  Підпріємніцькій бізнес є НЕ что інше як організація власного підприємства (фірми) І, залежних від виду ДІЯЛЬНОСТІ, воно может буті промисловим підпріємством, адвокатська конторою, консалтинговою Фірмою, ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, банком, видавництво, торговельно точкою, акціонернім товариством, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОЩО .

  Відповідно до форм власності за, встановлення Законом України "Про власність", и організаційної Структури розрізняють підприємства:

  - індивідуальне - на особістій ​​власності за фізичної особи та Виключно его праці;

  - сімейне - на власності за та праці громадян - Членів однієї сімї, что прожівають разом и ведуть спільно своє господарство;

  - частное - на власності за окремий громадянина, з правом найму РОБОЧОЇ сили;

  - колективне - на власності за трудового колективу підприємства, кооперативу, Іншого статутного товариства, суспільної та релігійної организации;

  - державне комунальне - на власності за адміністративно-територіальних одиниць;

  - державне - на загальнодержавній (республіканській) власності за;

  - СПІЛЬНЕ - на базі обєднання майна різніх власніків (мішана форма власності за);

  - Орендне - на Орендного відносінах, что передбачають передачу в оренду и повне господарське володіння колективу ЗАСОБІВ виробництва та Іншого майна, что залішається власністю Орендодавця.

  Підпріємніцькі Структури розподіляють за такими ознака:

  · Економічнім призначення - на виробництво ЗАСОБІВ виробництва; предметів споживання; продукції воєнно-промислового комплексу (ВПК); виробництво Ідей та послуг, духовне виробництво;

  · Масштабами виробництва - Індивідуальні, серійні, Масові;

  · Рівнем спеціалізації - Спеціалізовані, універсальні, мішані;

  · Кількістю персоналу - малі, Середні, Великі;

  · Галузь виробництва - промислові, будівельні, сільські, громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування та ін .;

  · Сферами виробництва - виробничі, невіробнічі;

  · Новімі формами господарювання - фірми, контори, бюро, агентства, біржі, групи, фонди, кооперативи, товариства, банки, шопи ТОЩО. Підприємство - основна ланка бізнесу, тому что именно на підприємстві відбувається процес виробництва матеріальніх благ та послуг, и воно Виступає як самостійній господарський осередок, як Організаційна структура підпріємніцького бізнесу. Набувші господарської самостійності та вівільнівшісь від відомчої опікі, много підприємств, включившись у підпріємніцьку діяльність, начали змінюваті свой статус та форми Функціонування. Так начали формуватісь Нові Структури підпріємніцького бізнесу. Ряд підприємств превратилась у фірми, компании, товариства, акціонерні товариства и залішаються основною Ланка бізнесу. Закон України "Про підприємства в Україні" створює однакові правові умови для діяльності підприємств Незалежності від форм власності за та організаційної форми підприємства.

  Як особлива форма підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ розглядаються обєднання підприємств. До них відносять:

  - асоціації - ДОГОВІРНІ обєднання, створені з метою постійної коордінації господарської ДІЯЛЬНОСТІ. Асоціація НЕ має права втручатіся у виробничу та комерційну діяльність будь-кого з ее учасников;

  - корпорації - ДОГОВІРНІ обєднання, створені на основе поєднання виробничих, наукових та КОМЕРЦІЙНИХ інтересів з делегування окремий повноважень централізованого регулювання ДІЯЛЬНОСТІ шкірного з учасников; Концерн - статутні обєднання підприємств промісловості, транспорту, банків, торгівлі, наукових ОРГАНІЗАЦІЙ на основе повної Фінансової залежності від одного або групи підприємців;

  - консорціумі - Тимчасові, статутні обєднання промислового та банківського Капіталу для Досягнення Загальної мети;

  - виробничі обєднання - єдиний виробничо-господарський комплекс, до складу которого входять підприємства, конструкторські бюро, технологічні организации та ін;

  - науково-виробничі обєднання (НВО) - обєднання різніх господарських одиниць, но основною є сильна, науково-дослідна, проектно-конструкторська або технологічна організація. НВО покликання Забезпечити органічну єдність елементів циклу "наука - створення експериментального бланках - Впровадження у виробництво"

  - обєднання - за галузевого, Територіальними та іншімі принципами. Усі обєднання є юридичними особами, ма ють самостійній баланс, розрахункові рахунки, печатку зі своєю назв та інші реквізіт.

  Основні форми бізнесу та їх класифікація

  Різноманітність форм власності за зумов Різноманітність форм ведення господарства, тобто Кожній форме власності за відповідає Певна Організаційна форма господарства Організаційно-правові форми (види) підпріємніцькіх структур закріплено у Законі України "Про підприємства в Україні". Проти організаційно-правові форми підпріємніцькіх структур и форми підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ ( бізнесу) - це НЕ Одне и ті самє. например, організаційно-правова форма підпріємніцького бізнесу - фірма, а форма его підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ (бізнесу) - акціон Ерне товариство або організаційно-правова форма - СПІЛЬНЕ підприємство, а форма его підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ - Товариство з обмеженою відповідальністю. Розглянемо Поняття "форми організації" і "форми функціонування".

  Форми организации віступають як Зовнішні.Смороду ма ють Певна самостійність, но пріховують Зміст, спотворюють его.

  1) Форми бізнесу рухомі, смороду взаємоповязані та взаємодіють между собою; переходячі з одного стану в Інший, тобто змінюють форму Функціонування на організаційно-правову форму и навпаки. Так, організаційно-правова форма такого підприємства - КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО, форма его підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ (бізнесу) - СПІЛЬНЕ підприємство. Можливе й поєднання організаційно-правової форми підприємства з формою підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ (бізнесу). Например, організаційно-правова форма підприємства и форма его Функціонування - акционерное общество. Способ ведення господарства представляет собою єдність організаційно-правових и господарських отношений, что віявляються в формах организации та Функціонування, тому форми бізнесу в конкретній практике спріймаються як цілісні. Тому не можна вібрато форму организации підприємства, не определена форму его Функціонування. Вибір статусу підприємства та форми его Функціонування - це єдиний процес, Який не винних залежаться від Розпорядження правительства або чиновника, что его представляет.

  Проти, для того щоб сделать Правильний вибір, нужно знаті, з чого можна вібіраті. Спробуємо розібратіся в цьом.

  В усіх странах з ринкового економікою існує велика Різноманітність підпріємніцькіх структур або, як їх ще Прийнято назіваті, підпріємніцькіх фірм, класифікація якіх здійснюється за якіснімі и кількіснімі параметрами.

  Основним якісним параметром при такому розмежуванні є тип власності за, на якому ґрунтується підприємство (фірма), например приватна, Спільна, державна Поряд з ЦІМ розмежування за якіснімі параметрами может здійснюватіся за характером и змістом ДІЯЛЬНОСТІ (виробничі, комерційні); за ОБСЯГИ та асортиментом віпущеної продукції (Масове, серійне, універсальне, спеціалізоване); за способом входження у Різні міжфірмові спілки (асоціації, консорціумі, обєднання); за способами та методами ведення конкуренції (Лідери, претенденти, відомі, новачки) ТОЩО.

  Основними кількіснімі параметрами класіфікації форм бізнесу є чісельність ПРАЦІВНИКІВ и річний обіг Капіталу.

  Відповідно до первого крітерію підпріємніцькі структури (фірми) поділяють на малі (до 200 чол.), Середні (Не более як ​​500 чол.) И Великі (понад 500 чол.).

  Кількісні Параметри класіфікації зумовлені якіснімі и самперед типом власності за. Например, малі підприємства - це, як правило, або Індивідуальні, ПРИВАТНІ фірми, або невелікі Колективні підприємства типу КООПЕРАТИВіВ або товариств. Середні та Великі Утворення - це Товариство з обмеженою відповідальністю або акціонерні товариства.

  Практика розвитку бізнесу в різніх странах вироби много підходів до класіфікації форм бізнесу, но більшість дослідніків та діловіх людей дійшлі висновка, что надмірне роздробленості форм бізнесу НЕ Виправдання, тому что, Які б Критерії класіфікації НЕ вікорістовуваліся, - все зводу до одінічного або групового виробництва та володіння. Віходячі з цього, можна сделать Висновок, что основними формами бізнесу є індивідуальне та колективне підприємництво.

  Особлівість індівідуального підприємництва Полягає в тому, что бізнесмен Діє на свой страх и ризики, під повну особисту відповідальність. Індивідуальне підприємництво - це індивідуальне підприємство (фірма), підстави на особістій ​​власності за та праці фізичної особи (Індивідуальна трудова діяльність) або приватне підприємство (фірма) - як власність окремий громадянина з правом найму РОБОЧОЇ сили. Різновид приватного підприємства - сімейне підприємство (фірма), підстави на власності за та праці Членів однієї сімї, что прожівають разом.

  Особлівість колективного підприємництва Полягає в тому, что партнери - члени колективу несуть спільну відповідальність за справи фірми. Колективне підприємництво - це різноманітні форми колектівної власності за: акціонерка, Муніципальна, мішана та ін. Воно Виступає у виде різніх підприємств, товариств, фірм, об'єднань.

  1.3 Принципи та умови организации підпріємніцького бізнесу

  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ Механізм Здійснення підпріємніцького бізнесу в условиях переходу до рінкової економіки Закладення у Законі України "Про підприємництво". Відповідно до него підприємництво здійснюється на Основі таких Принципів:

  - вільний вибір відів ДІЯЛЬНОСТІ;

  - Залучення на добровільніх засідках до Здійснення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ майна та коштів юридичних осіб и громадян;

  - Самостійне формирование програм ДІЯЛЬНОСТІ та вибір постачальніків и спожівачів віроблюваної продукції;

  - встановлення цен відповідно до законодавства;

  - вільний найм ПРАЦІВНИКІВ;

  - Залучення та использование матеріально-технічних, ФІНАНСОВИХ, трудових, природних та других відів ресурсов, использование якіх НЕ заборонено б або не обмежена законодавством;

  - вільне Розпорядження прибутком, что залішається после Внесення платежів, встановлення законодавством;

  - Самостійне Здійснення підприємцем - юридичною особою зовнішньоекономічної діяльності;

  - использование підприємцем Частки Валютної виручки, что Йому Належить, за власним Розсудів.

  Принципи организации бізнесу нельзя абсолютізуваті. Смороду розвіваються, взаємодіють между собою и відображають отношения, что склалось у суспільстві на Певний период. Для розвитку підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ необхідні певні умови, Які в основному можна звесті до следующего: потреба создания законодавчої та нормативної баз; додержання конкурентного режиму господарювання; формирование рінкової інфраструктурі, стимулювання бізнесу. Потреба создания законодавчої бази продиктована потребою надаті всім господарюючім субєктам гарантії для Збереження їх власності за, віключення возможности націоналізації, експропріації, создание для всіх учасников бізнесу однаково прав, повної економічної свободи, непріпустімості втручання ОРГАНІВ державного управління в діяльність підпріємніцькіх структур. Конкурентний режим господарювання предполагает вільне суперніцтво между учасниками бізнесу: за джерела сировини; Вигідні умови вкладення Капіталу; за більшу часть прибутку. Формування елементів рінкової інфраструктурі відкріває можлівість для бізнесмена брати участь у системе товарних и фондових бірж, користуватись послуги КОМЕРЦІЙНИХ банків, підприємств оптової торгівлі; доступ до ресурсов, кредитів, информации ТОЩО. Стимулювання бізнесу предполагает заохочення та розвиток підприємництва, малого бізнесу, создание сприятливого економічного середовища (податкові пільги), Прямі Державні дотації, фінансування ризиковості проектів інноваційного характеру та ін.

  Обмеження в здійсненні бізнесу

  Підприємці-бізнесмени ма ють право без обмеження прійматі решение и самостійно займатіся будь-Якою діяльністю, яка НЕ ​​суперечіть поважної законодавству. Разом з тім законодавчо актами предусмотрена обмеження у підпріємніцькому бізнесі, зокрема, діяльність з виготовлення та реализации наркотичного ЗАСОБІВ и оружия та боєприпасів до неї, вибухово Речовини может здійснюватіся только ДЕРЖАВНИЙ підприємствами, а проведення ломбардних операцій - ПОВНЕ ТОВАРИСТВО. Тільки з Дозволу (Ліцензії) Кабінету міністрів України могут здійснюватіся: пошук (розвідка) та експлуатація Родовище корисних копалин; виробництво, ремонт та реалізація спортивної, міслівської вогнепальної оружия та боєприпасів до неї, а такоже холодної оружия; виготовлення та реалізація медікаментів и хімічніх Речовини; виготовлення пива та алкогольних напоїв, внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів и багажу повітрянім, річковім, морська, залізнічнім та автомобільнім транспортом; фрахтування морський торговельний флоту; виготовлення ЦІННИХ ПАПЕРІВ, копійчаний знаків и знаків поштової оплати; Посередницька діяльність з пріватізаційнімі паперами; Надання послуг з охорони державної, колектівної та пріватної власності за; монтаж, ремонт та Профілактичне обслуговування охоронної сигналізації; видобування дорогоцінніх металів та дорогоцінного каміння, збір, переробка твердих и рідкісніх відходів виробництв, що містять Дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, Виконання авіаційно-хімічних робіт та агрофотозйомок; проектування, будівництво та експлуатація обєктів атомної енергетики, а такоже Надання послуг на обслуговування їх; аудиторська та страхова діяльність, виготовлення та реалізація ветеринарних медікаментів и препаратів та інші види ДІЯЛЬНОСТІ, зазначені у доповненні до Закону України "Про підприємництво". Без спеціального Дозволу НЕ может здійснюватіся медична, ветеринарна та юридична практика; потребує Дозволу організація азартних ігор та других ігорніх закладів .

  II. Розвиток малого підприємництва в условиях рінкової економіки

  Мале підприємництво - це самостійна, систематична діяльність малих підприємств та громадян-підприємців на власний ризико з метою реализации економічного інтересу - Отримання прибутку (підпріємніцького доходу). При візначенні Поняття "мале підприємництво" слід враховуваті НЕ Стільки кількісні показатели, скільки якісну характеристику, зокрема єдність права власності за та безпосередно управління підприємством, повну відповідальність за результати господарювання ТОЩО.

  До малих підприємств відносяться Такі підприємства:

  * У промісловості и будівництві - з числом працюючих - до 200 чол .;

  * У науке - до 100 чол .;

  * В других галузь виробничої сфери (окрім роздрібної торгівлі) - до 500 чол .;

  * У галузь нематеріального виробництва - до 25 чол .;

  * У роздрібній торгівлі - до 15 чол.

  Діяльність малих підприємств базується на таких принципах:

  * Добровільність Утворення;

  * Самоуправління;

  * Самофінансування;

  * Відповідальність за результати господарської ДІЯЛЬНОСТІ.

  Малі підприємства є одним з дійовіх ЗАСОБІВ розвязання першочерговіх соціально-економічних проблем. Серед них можна назваті: прискореного структурної перебудови економіки, забезпечення насіченості Сайти Вся товарами и услуг, создание конкурентного середовища, создание Нових робочих Місць Шляхом самозайнятості, забезпечення ефективного использование місцевіх сировина ресурсов та много других.

  Доцільність создания малих підприємств зумовлена ​​основними їхнімі перевага:

  1. Низькі витрати на управління. Малі підприємства є тією частина економіки, де найбільш послідовно проводитися принцип господарської самостійності и самоврядування, освоюються найрадікальніші шляхи актівізації Трудової ДІЯЛЬНОСТІ трудового колективу. На таких підпріємствах набуває Поширення поєднання професій и посад. Це зумовлюється необхідністю у ряді віпадків взаємозмінювання у процесі виробництва, что у свою Черга спріяє Краще Використання РОбочий годині, Вдосконалення ПРОФЕСІЙНИХ навичок, загально розвитку людини.

  2. Малий бізнес спріяє розвитку науки, технічному прогресу. Висока ефективність малого бізнесу у створенні новой техніки і технології досягається Завдяк мобільності управління такими фірмамі, швідкості Прийняття РІШЕНЬ, концентрації зусіль на одному напрямі, залучених вісококваліфікованіх спеціалістів, фінансовій підтрімці великих фірм, Які сподіваються вікорістаті результати малого бізнесу.

  3. Не потребують великого стартового Капіталу, тому Негайно розпочінають виробництво, заповнюючі збіднілій ринок, забезпечують додатковий доходами значний часть населения и розширюють Кількість Нових робочих Місць.

  4.Висока оборотність ресурсов.

  5. підприємця спонукає найбільш Сильний варіант мотівації до праці. В его основе лежить найбільша среди усіх верств економічно активне населення - матеріальна зацікавленість у результатах своєї ДІЯЛЬНОСТІ, оскількі ВІН Несе повну відповідальність за дані результати. Причем ее повнотіла вимірюється для него Втрата власності за и Всього, что з нею повязане. Крах, банкрутство - з одного боку, успіх и прімноження статків - з Іншого.

  6. Швідше реагує на спожи споживача. Швидке перелагодження виробництва для випуску новой продукції (в основному товари народного споживання и Надання послуг).

  Разом з тим слід відзначіті и Недоліки Функціонування малих підприємств.

  1. Малі підпріємніцькі Структури є Досить нестійкімі.

  2. Великий комерційний ризики, повязаний Із залучених особістом коштів.

  3. Розвиток економіки будь-якої держави характерізується ціклічністю. Періоді економічного зростання змінюються періодамі спаду ділової актівності та депресією. У звязку з тим, что малий бізнес значний чутлівішій до економічних коливання, чем великий, его розвиток Залежить від Загальної макроекономічної стабільності в державі, стану ее економіки, уровня стабільності Економічно, кон'юнктури.

  4. Функціонування малих підприємств значний мірою Залежить и від уровня інфляції. Високі Темпи інфляції є причиною для серйозно проблем у будь-якому бізнесі.

  5. В малих підпріємствах більш низька продуктивність праці и прихована інтенсіфікація за рахунок использование сімейної праці, Досить Слабкий спрійнятлівість малих підприємств до найновіших досягнені науково-технічного прогресу.

  Однако слід відзначіті, что поки що розвиток бізнесу в Україні стрімується внаслідок:

  * Дефіціту виробничих площ и приміщень;

  * Складностей в одержанні кредитів та нерозвіненості системи гарантій и страхування ДІЯЛЬНОСТІ малих підприємств;

  * Нестачі кваліфікованіх кадрів, здатно працювати в условиях Сайти Вся;

  * Відсутності розгалуженої мережі організаційніх и управлінськіх ОРГАНІЗАЦІЙ, Які Надаються малімо підпріємствам різного роду послуги на комерційній Основі;

  * Причин бюрократичного характеру, что прімушує засновніків підприємств оббіваті пороги чисельності інстанцій для збору підписів.

  Підтримка малого підприємництва - один з основних направлений економічної політики Урядів розвинутих стран світу, оскількі малий бізнес НЕ только Виступає чинником економічного розвитку, а й спріяє соціально-Політичній стабілізації Суспільства.

  Підприємництво є універсальнім інструментом участия миллионов громадян як в економічному жітті Власний стран, так и в системе МІЖНАРОДНОГО розподілу праці, Виступає для Економічно свідомих громадян як своєрідній засіб Існування и стимул до самовдосконалення.

  У демократичних странах світу мале підприємництво візнається одним з головних чінніків Політичної та соціальної стабільності Суспільства.

  Таке важліве значення малого підприємництва для Політичної та соціальної стабільності демократичних суспільств візначається тім, что мале підприємництво в Першу Черга Виконує соціальні Функції, до якіх належати:

  § создания Додатковий робочих Місць, Зменшення уровня Безробіття, вирішенню проблем бідності - вирішенню якіх ставити одну з найважлівішіх функцій держави;

  § формирование середня класу, тобто такого прошарку населення, Який реально готов нести на своих плечах відповідальність за сталий розвиток країни - что ставити Одне з головних завдання соціально-орієнтованого ринкового Суспільства;

  § Підтримання конкурентного середовища и обмеження монополізму великих підприємств - что ставити одну з головних цінностей для людини, бо надає пересічним громадянам (споживачам) можлівість вільного Вибори.

  Розвиток малого підприємництва з часу проголошення Україною ее незалежності, більш або Менш активно проголошувався державою як один з пріорітетів державної політики. Альо за результатами незалежних ДОСЛІДЖЕНЬ державної політики относительно малого підприємництва в Україні можна сделать невтішній Висновок: непослідовні, фрагментарні та часто взаємо суперечліві решение та Дії влади свідчать про фактичність Відсутність в стране державної політики относительно малого підприємництва.

  Державна політика сфере підприємництва

  Державна політика у всьому мире візначається як єдність змісту, форм и методів Здійснення державної влади у візначеній сфере ДІЯЛЬНОСТІ держави, характерізується Певної самостійністю, однорідністю, повторюваністю. Тому если державна влада у сфері малого підприємництва здійснюється непослідовно, суперечліво та фрагментарно, то це свідчіть про Відсутність державної політики як такой. Головна проблема, з Якою стікається система державного управління в Україні в цілому, Полягає у нізькій якості Виконання державного РІШЕНЬ, відсутності або спотвореніх стимулах до ее належної роботи як системи, и, як результат, до невиконання або вібіркового Виконання національного законодавства (в Першу Черга самими органами державної влади). Низька якість державного управління в Україні у свою Черга породжує следующие основні проблеми, з Якими в свою черга стікається и від якіх потерпає національне мале підприємництво:

  § Відсутність чітко сформульованої та віконуваної державної політики у сфері ПІДТРИМКИ малого підприємництва;

  § Збільшення адміністратівніх барєрів (реєстрація, Ліцензування, сертифікація, системи контролю и дозвільної практики, тощо) та надмірне втручання ОРГАНІВ державної влади в діяльність субєктів малого підприємництва;

  § корупція в органах державної влади, яка стімулює субєктів підприємництва до ведення ДІЯЛЬНОСТІ у "тіньовій зоне".

  ЦІ проблеми створюють у Певного розумінні "Зачароване коло" системно-адміністратівніх перешкоду розвитку малого підприємництва, І, відповідно, суттєвого гальма на шляху розбудови демократії та громадянського суспільства в Україні.

  За кількістю субєктів малого підприємництва на 1000 населення Україна досягла уровня стран ЄС.

  Альо при цьом слід зауважіті, что розвиток малого підприємництва в Україні характерізується значний кількістю системних проблем.

  Так якісний стан розвитку національного малого підприємництва дуже далекий від оптимального, включаючі структуру малого підприємництва та его регіональний розвиток. При цьом слід відмітіті, что Україна на сучасности етапі свого розвитку в Першу Черга потребує НЕ Стільки розвитку виробничо-орієнтованих субєктів малого підприємництва, скільки суттєвого Збільшення Частки малого підприємництва з скроню Доданий вартістю.

  Мале підприємництво в Україні сегодня

  Такоже мале підприємництво в Україні сегодня характерізується низько запасом "міцності" проти негативних зовнішніх чінніків, до головного з якіх все ще відносіться недосконалостей державне управління.

  Тому можна констатуваті, что для України на часі формирование новой державної політики относительно малого підприємництва, яка має ВІДПОВІДАТИ новим реаліям, и яка має як отріматі принципова нову якість, так и Сприяти Досягнення новой якості сектору малого підприємництва.

  Нова якість державної політики относительно малого підприємництва пов'язана зі зміною суті системи державного управління. Базис новой суті державного управління візначається тім фактом, что державна влада має прецедентний характер. Прецедентного природа державної влади останнімі десятіріччямі замовчувалась, что Було повязане з ее Бажанов Зменшити, а в ідеалі и Взагалі відмовітісь, від відповідальності за свои решение та Дії. Рішення державної влади спріймаються та віконуються суспільством, субєктамі бізнесу та Громадянам лишь тоді, коли сама державна влада реально та без віключень Виконує свои решение. А це можливо лишь тоді, коли в державі панує верховенство права.

  Тому визначальності принципами новой системи державного управління ма ють реально дива: Служіння народу України; демократизм и законність; доцільність; адекватність; ефективність; збалансованість; передбачуваність; прозорість та врахування Громадської думки. Побудова новой системи державного управління має відбутіся в результате Впровадження у повсякдення практику ОРГАНІВ державного управління Принципів та норм РЕГУЛЯТОРНОЇ політики, что Виступає одним з основних ІНСТРУМЕНТІВ адміністратівної реформи.

  Таким чином в Україні на часі формирование новой державної політики, у тому чіслі й относительно підприємництва, яка має ВІДПОВІДАТИ сучасним реаліям. Основне гасло цієї новой політики относительно малого підприємництва має стати: "Від політики ПІДТРИМКИ через політику розвитку до політики партнерства".

  Нова державна політика относительно малого підприємництва у СУЧАСНИХ условиях має будуватіся на двох важливіших складових:

  Сучасне - Збереження досягнуть результатів относительно кількісного стану розвитку малого підприємництва;

  Майбутнє - покращення та забезпечення нового уровня якісного стану розвитку малого підприємництва.

  Перша складового - Збереження досягнуть результатів относительно кількісного стану розвитку малого підприємництва - у життя без Основі базується на прінціпі НЕ погіршення умов ведення господарської ДІЯЛЬНОСТІ та висока ступеню інертності относительно Ставлення громадян до Дій державної влади. Збереження досягнуть результатів є окремим завдання и не может буті вірішено автоматично. Ця складових державної політики относительно малого підприємництва має реалізовуватісь на основе Збереження існуючіх норм спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва та досягнуть уровня відкрітості власти и Громадського консультацій.

  Друга складових - покращення та забезпечення нового уровня якісного стану розвитку малого підприємництва - у життя без Основі базується на прінціпі, что розвиток малого підприємництва ставити завдання національного розвитку и має вірішуватісь всіма органами державної влади без вінятку. При цьом державна система управління має Постійно и неухильного Проводити принцип, что держава у будь-якіх своих програмах має Забезпечити врахування, Дотримання та реалізацію політики допомоги малому підпріємніцтву.

  Розвиток та становлення національного малого підприємництва НЕ є и не может буті автоматичності наслідком економічного зростання, и лишь віважена та розумна державна політика є запорукою сталого розвитку, однією зі складових которого є розвиток демократії та громадянського суспільства, что забезпечується розвитку та Вдосконалення національного малого підприємництва.

  Формування рінкової системи господарювання в Україні повязане Із зростанням підпріємніцької актівності в усіх сферах економіки. Одним з найперспектівнішіх напрямків создания конкурентного середовища є розвиток малого підприємництва. Мале підприємництво - це найдемократічнішій Суспільний сектор национальной економіки, Який практично Нічого НЕ коштує бюджету, но Забезпечує значний Частка ОБСЯГИ віробленої продукції держави та Переважно Частка робочих Місць.

  Саме тому в більшості стран світу мале підприємництво є НЕ только обєктом державної політики, но й розглядається як один з чінніків национальной безопасности.

  Становлення малого підприємництва умовно можна поділіті на 3 етапи.

  І етап: 1991-1994 роки - початок формирование державної політики ПІДТРИМКИ малого підприємництва, Прийняття Верховною Радою України Закону "Про підприємництво", Утворення Державного комітету України з сприяння малімо підпріємствам и підпріємніцтву та одобрения Уряд Програми державної ПІДТРИМКИ підприємництва;

  ІІ етап: 1995-1997 роки - период Реформування системи державної ПІДТРИМКИ підприємництва, одобрения Кабінетом Міністрів Концепції державної політики розвитку малого підприємництва, Конституційне закріплення свободи підприємництва та затвердження Уряду Програми розвитку малого підприємництва на 1997-1998 роки;

  ІІІ етап: з 1998 року по теперішній час - Визнання на Рівні державної політики необхідності Зменшення державного втручання у підпріємніцьку діяльність, введення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва, Прийняття Верховною Радою України Законів "Про державну підтрімку малого підприємництва" та "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні ".

  Малюнок 2.1 - Кількість субєктів малого підприємництва за 1991-2002рр

  Станом на 01.01.2003 в Україні діяло 2660 тис. субєктів малого підприємництва, что у 10 разів более, чем у 1992 году, з них:

  248 тис. малих підприємств (у 3,6 разів более);

  2412 тис. фізичних осіб - субєктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ (почти у 12 разів более). Кроме того, діяло 43 тис. селянських (фермерських) господарств. За період з 1992 по 2002 рік їх Кількість Зросла почти у 3 рази.

  На сегодня малі підприємства складають 83,8% від Загальної кількості усіх підприємств - субєктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ.

  Малюнок 2.2 - Кількість зайнятості в малому підпріємніцтві за 1991-2002рр

  Кількість зайнятості в секторі малого підприємництва (з урахуванням фізичних та юридичних осіб) ставити 4305 тис. осіб, что у 3 рази больше, чем у 1 992 году.

  Посил Позитивні Зміни в галузевій структурі кількості малих підприємств за видами економічної діяльності: поряд Із Зменшення Частки кількості малих підприємств в оптовій та роздрібній торгівлі відбувається зростання їх Частки в промісловості, сільському господарстві, транспорті та будівництві.

  Динаміка розвитку малого підприємництва України свідчіть про стійке кількісне зростання як субєктів малого підприємництва, так кількості працюючих в цьом секторі економіки та ОБСЯГИ віробленої в ньом продукції.

  Президент України, визначаючи у щорічніх послання до Верховної Ради України концептуальні засади Подальшого розвитку підприємництва, спільно з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та центральними органами віконавчої власти, закладають основи для Подальшого ефективного розвитку підприємництва та створюють належні правові умови для реализации Конституційного права громадян на підпріємніцьку діяльність.

  Тісна Взаємодія ОРГАНІВ державної влади з підпріємніцькою громадськістю при вірішенні актуальних та стратегічніх вопросам розвитку підприємництва много в чому досягається Завдяк ефективного механізмам СПІВПРАЦІ, Які впроваджені Національною програмою.

  2.1 Порівняння розвитку малого підприємництва у странах єC та в Україні

  Мале підприємництво у всех странах світу є універсальнім інструментом участия миллионов громадян як в економічному жітті країни, так и в системе МІЖНАРОДНОГО розподілу праці, Виступає для активних громадян як своєрідній засіб Існування и стимул до самовдосконалення. І тому зрозуміло, что во время суспільніх трансформацій розвиток малого підприємництва Виступає одним з головних чінніків як розвитку демократії та побудову середня класу, так и ступеню ринкова Перетворення та відкрітості економіки. Політика розвитку малого підприємництва НЕ є предметом окремої державної політики, а ставити предмет КОМПЛЕКСНОЇ державної політики, обєднуючі цілі економічної, соціальної, цінової, податкової и т.п. політик, что для будь-якої країни світу требует наявності комплексних крітеріїв ефектівності та високого ступеню їх коордінації. У Лісабоні Європейський Союз поставив за мету стати найбільш конкурентоспроможною, дінамічною інтелектуальною світовою економікою, яка характерізувалася б стійкім економічнім зростанням, збільшенням кількості робочих Місць, якісним покращання умов праці та Величезне соціальною єдністю. Тому, малі підприємства в ЄС розглядаються як першоджерело інновацій, зайнятості, а такоже соціальної та місцевої інтеграції в Європу.

  Трансформація национальной економіки значний посил вимоги до якості теоретичного обґрунтування формирование дієвіх та СУЧАСНИХ механізмів державного управління, и необхідні теоретичні розробки и рекомендації относительно сфере підприємництва. Проти слід Зазначити, что Досягнення Україною якісно Нових рівнів розвитку Суспільства та економіки, Посилення процесів Світової глобалізації та, відповідно, Посилення процесів конкуренції та спеціалізації стран, особливо з урахуванням проголошеного Україною курсу на євроінтеграцію, требует НЕ только уточнення та формирование Нових завдань для системи державного управління, но й розуміння світовіх тенденцій та досвіду относительно досягнені національніх політик різніх стран относительно розвитку національного малого підприємництва.

  У демократичних странах світу мале підприємництво візнається одним з головних чінніків Політичної та соціальної стабільності Суспільства та национальной економіки, и тому проблема ОЦІНКИ стану розвитку малого підприємництва в Україні та порівняння з Показники других стран світу є Вкрай актуальною, бо лишь на основе ее вирішенню можливо Досягнення вісокої ефектівності державної політики в Україні та якості системи державного управління як в цілому, так и относительно малого підприємництва, зокрема.

  У Великій Британії віднесення субєктів до малого та СЕРЕДНЯ бізнесу регламентується в нормативному документі: «Акт компаний» від 1985 року зі змінамі, внесеними у 2004 году. согласно з ЦІМ актом субєкт малого підприємництва має мати оборот не більш чем 5,6 миллионов фунтів стерлінгів, підсумок балансу підприємства НЕ більш чем 2,8 мільйон фунтів стерлінгів и не більш чем 50 ПРАЦІВНИКІВ.

  Відповідно до статистичних показніків Великої Британії за результатами 2005 року з 4,3 миллионов бізнес-структур 99,3% були маленькими фірмамі з Менш чем 50 працівнікамі, 0,6% були середнімі фірмамі з 50 ... 249 працівнікамі, и лишь 0,1% були великими.

  Таким чином слід уточніті, что за загально визначенням субєктів малого підприємництва в Україні поле малого підприємництва вужчий за аналогічне поле у ​​Великій Британії примерно у 20 разів. Альо, що не зважаючі на таку різніцю, за результатами 2005 року мале підприємництво України візначається Наступний Статистичний Показники:

  Таблиця 2.1 - Основні показатели розвитку малого підприємництва в Україні за 2006р.

  Кількість субєктів

  Середня Кількість зайнятості ПРАЦІВНИКІВ, тіс.осіб

  ОБСЯГИ реалізованої продукції (робіт, послуг), млн.грн.

  тисяч одиниць

  на 1 тис. осіб наявний населення, одиниць

  Всього

  середня Кількість найманими ПРАЦІВНИКІВ

  Субєкті малого підприємництва -всього

  2253,7

  47,8

  5277,6

  3247,3

  177860,3

  у тому числі:

  малі підприємства *

  337,1

  71

  1994,7

  1881,0

  85086,1

  у% до підсумку

  15,0

  -

  37,8

  57,9

  47,8

  Фізичні особи -підпріємці **

  1916,6

  407

  3282,9

  1366,3

  92774,2

  у% до підсумку

  85,0

  -

  62,2

  42,1

  52,2

  За цімі данімі слід Визнати, что кількісній стан розвитку малого підприємництва в Україні в цілому відповідає стану розвитку малого підприємництва у Великій Британії. Щодо якісного стану розвитку малого підприємництва, то необходимо відмітіті, что порівняння вкладу малого підприємництва у національну економіку України та Великобритании коректно лишь тоді, коли база порівняння приведена до взаємоузгодження.

  При цьом такоже слід уточніті, что за рядом факторів Україна на Європейській Арені має ряж конкурентних перевага. До первого такого фактору без будь-якіх перебільшень відносіться спрощена система оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва, про якові Вже згадувать у Цій статті. До іншого фактору можна Віднести норми РЕГУЛЯТОРНОЇ політики, яка запроваджен в Україні Законом «Про засади державної РЕГУЛЯТОРНОЇ політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року №1160-IV.

  2.2 Діяльність малих підприємств за Європейською хартією

  Малі підприємства складають основу європейської економіки. Смороду являються ключовими Джерелом робочих Місць та впровадження бізнесових Ідей. Зусилля Європи у сучасній економіці супроводжуються успіхом только тоді, коли малий бізнес буде вісунутій на Перше місце у порядку денному

  Малі підприємства Швидко реагують на всі Зміни у бізнес-середовіщі. Смороду Перші страждають від надмірного Обтяження бюрократією. Та. Звісно, ​​смороду Перші, хто буде нагородження Добробут та процвітатіме від ініціативи порваті з бюрократизмом.

  У Лісабоні ми поставили за мету для Європейського Союзу стати найбільш конкурентоспроможною, дінамічною, інтелектоємною світовою економікою, яка характерізувалась бі стійкім економічнім ростом, збільшенням кількості робочих Місць, якісним покращенням умов праці та Величезне соціальною єдністю.

  Малі підприємства повінні розглядатіся як першоджерело інновацій, зайнятості, а такоже соціальної та місцевої інтеграції в Європу. Отже, має буті створене найбільш сприятливі середовище для малого бізнесу та підприємництва.

  При підтрімці даної хартії країни учасники зобовязуються діяті відповідно до ніжчевікладеного плану Дій, пріймаючі належні решение согласно з потребами представителей малого бізнесу.

  1. Освіта та навчання підприємців

  Європа буде дбати про підтрімку підпріємніцького духу и Нових навичок з более раннього віку.Базові знання у сфері бізнесу та підприємництва ма ють викладати на всех рівнях навчання. СПЕЦІАЛЬНІ модулі, повязані з діловою актівністю, ма ють дива Вагомий складових системи освіти на Середньому Рівні, в коледж ї універсітетах. Ми будемо заохочувати и Сприяти Спроба підприємців - початківців та розвіватімемо належні навчальні схеми для менеджеров малих підприємств.

  2. Дешевше та прискореного старт

  Витрати на Відкриття новой компаний ма ють набліжуватісь по відношенню до аналогічніх витрат найконкурентоспроможнішіх підприємств в мире. Країни з відсталім розвитку та найбільш обтяжлівімі процедурами реєстрації компаний необходимо заохочувати пріскорюваті дані процеси. Необходимо Зазначити, что online доступ пришвидшити та поліпшіть процес реєстрації підприємств.

  3. Удосконалення законодавства та регулювання

  Національне законодавство про банкрутство має буті оцінено у Світлі успішної практики. Вивчення практики! Застосування бенчмаркінгу винне привести до покращення поточної ДІЯЛЬНОСТІ в ЄС.

  4. Придатність кваліфікації

  Ми намагатімемось гарантуваті учбовим закладам укомплек- тованості відповідно з внутрішнімі схемами навчання І, відповідно, Отримання відповідної кваліфікації, адаптованої до потреб малого бізнесу, а такоже впровадіті Постійно діючі Механізми подготовки та консультування.

  5. Покращення «online» доступу

  Громадські организации повінні буті заохочені до Підвищення їх електронного звязку з сектором малого бізнесу. Таким чином, компаніям буде нада можлівість отріматі пораду, звернута з Проханов, податі Податковий Декларацію або отріматі елементарних інформацію в режімі «online», что пришвидшити та Суттєво зменшіть ВАРТІСТЬ процесса спілкування. Комісія має стати прикладом у Цій області.

  6. Узагальнення єдиного Сайти Вся

  Малий бізнес відчуває економічний ефект від реформ європейської економіки. Тому комісія и держави - учасниці ма ють Проводити реформи, зважаючі на фактичність Внутрішній ринок, Зручний для малого бізнесу, в критичних областях для розвитку малого бізнесу, включаючі Електрон комерцію, телекомунікації, комунальну сферу, систему державного сприяння и Митний платежів.

  7. оподатковуваного та фінансові питання

  Система оподаткування має буті спрямована на мотівацію успіху, сприяння качана підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, підйому економічної діяльності малого бізнесу та створеня Нових робочих Місць, а такоже Спрощення создания малих успішніх підприємств. Країни - учасниці повінні застосуваті найкраща практику оподатковуваного та создания системи індівідуальної мотівації.

  8. Посилення технологічних можливости малих підприємств.

  Ми вдосконалюватімемо існуючі програми, Які засновані на розповсюдженні технологій для малих підприємств так само, як здатність малого бізнесу ідентіфікуваті, підбіраті и адаптуваті технології.

  9. моделі успішного електронного бізнесу и підтримка найуспішнішіх малих підприємств

  Комісія и країни - учасниці повінні Сприяти у застосуванні передової практики и впровадженні успішніх моделей бізнесу малими підприємствами, Які дадуть Їм можлівість процвітаті в условиях оновленої економіки.

  10. Розвиток сільнішого. ефективнішого представництва інтересів малих підприємств на міждержавному та національному Рівні. Ми завершуємо переглядання процесса представництва інтересів малого бізнесу в ЄС та на національному Рівні, зокрема Шляхом побудова СОЦІАЛЬНОГО діалогу.

  IIІ. Сприяння розвитку підприємництва в Україні в СУЧАСНИХ условиях

  Течение Вже більш як 2 років Дії Национальной програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні державна підтримка малого підприємництва стала самостійнім системним напрямком соціально-економічної політики держави.

  Так, за цею период Уряду були прійняті нормативно-правові акти, направлені на розвиток молодіжного підприємництва, забезпечення гарантованої участия у формуванні державного замовлення для субєктів малого підприємництва, Надання возможности бізнес-центрам та бізнес-інкубаторам використовуват науково-дослідні розробки, что віконуваліся за кошти державного бюджету.

  Проти, реалізація ЗАХОДІВ Национальной програми стрімувалась неналежнім фінансовим ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ з Державного бюджету. Так, з качана Дії ЗАХОДІВ на 2002 рік з Державного бюджету Було віділено лишь 306 тис. грн., Що ставити 15,3% від запланованіх Державним бюджетом 2 млн. грн. и 0,6% від запланованіх Розпорядження Кабінету міністрів України 463-р 48 млн. грн.

  Малюнок 3.1 - Сприяння розвитку малого підприємництва

  Альо незважаючі даже на таке незадовільне фінансове забезпечення, за віділені кошти удалось реалізуваті ряд ЗАХОДІВ, спрямованостей на розвиток підприємництва.

  Одним з пріорітетів Национальной програми залішається Зменшення податкового тиску, Спрощення процедур оподаткування та звітності для субєктів малого підприємництва Шляхом закріплення спрощений режімів в поважної законодавстві.

  Значний частина підприємців сегодня Здійснює діяльність на ринках країни. Ця категорія субєктів відчуває на Собі негативний Вплив проблем, Які прітаманні сучасним Рінк: від законодавчої неврегульованості до корумпованості відповідальніх осіб. Тому можна поясніті велику Кількість Скарги від підприємців, что Працюють на Сайти Вся Стосовно недосконалостей механізму Справляння ринкового збору; відсутності системи укладання договорів между підприємцями та РІНКОМ, визначення умов надання у довгострокову оренду субєктам підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ земельних ділянок для Розташування рінків, високого розміру орендної плати; проблем СОЦІАЛЬНОГО характеру (оформлення трудових отношений, ведення трудових книжок).

  У звязку з існуванням багатьох проблем Функціонування рінків, Кабінетом Міністрів України Прийнято Розпорядження "Про Вивчення стану справ на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, Яким предусмотрена проведення обстеження рінків з метою визначення соціально-економічної ефектівності їх ДІЯЛЬНОСТІ. Таке обстеження Було проведене у всех областях.

  За результатами Вивчення та узагальнення матеріалів обстеження до Кабінету міністрів України Надано Пропозиції относительно Поліпшення стану справ на ринках та проекти відповідніх нормативно-правових АКТІВ. Вирішення зазначеним вопросам потребує Негайно державного втручання Шляхом Вдосконалення нормативно-правових АКТІВ. Аджея метою здійсненіх ЗАХОДІВ є забезпечення належно розумів праці, вирішенню СОЦІАЛЬНИХ проблем громадян-підприємців та їх найманими ПРАЦІВНИКІВ, а такоже прискореного процесса превращение рінків в сучасні Торгівельні комплекси.

  Слід Зазначити, что обстеження, проведеного на ринках, вісвітліло ще одну Гостра проблему для діючіх підприємств - низька рівень професійної подготовки підприємців, Відсутність возможности Отримання кваліфікованої консультаційної та інформаційної ПІДТРИМКИ. Тому, інформаційне та кадрове забезпечення залішається одним Із найважлівішіх напрямків державної ПІДТРИМКИ малого підприємництва На сегодня більшість підприємців вважають, что Їм необхідні додаткові знання в сфері бізнесу, а особливо актуальним є питання формирование управлінськіх кадрів для малих підприємств.

  Отже, існуюча система СОЦІАЛЬНОГО захисту на випадок Безробіття стімулює буті безробітнім, а не буті самозайнятім та започатковуватись Власний підпріємніцьку діяльність.

  Певна кроком относительно создания оптимальних умов для оволодіння підприємцями знань по вопросам ведення бізнесу стали ЗАТВЕРДЖЕНІ Кабінетом Міністрів України в березні місяці цього року Комплексні заходи относительно освітнього, інформаційного та кадрового забезпечення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ на 2006 рік. Впровадження ціх ЗАХОДІВ дозволити підвіщуваті професійний рівень кадрів сфері малого підприємництва, надаваті Їм навчально-методичні, консультаційні та інформаційні послуги по вопросам Здійснення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ.

  Разом з тим, залішається потреба підпріємніцького сектору у фахівцях різного уровня від керівніків підприємств та менеджеров середньої ланки до фахівців Із робітнічімі спеціальностямі. У тій же година підготовка зазначеним спеціалістів Фактично НЕ здійснюється за Державні кошти.

  З метою вирішенню цього питання, Кабінету міністрів України та патенти привести свои акти относительно формирование держзамовлення на підготовку кадрів у відповідність до норм чинного законодавства. Для цього Міністерство економіки та по вопросам європейської інтеграції України та Міністерство освіти та науки України при формуванні державного замовлення повінні враховуваті спожи Сайти Вся праці у відповідніх спеціалістах.

  Одним з основних компонентів Национальной програми є Впровадження регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва. Основним інструментом такой політики є відповідні Регіональні програми.

  У більшості регіонів Вже відпрацьована гнучка система орендної плати за Користування обєктамі комунальної власності за, что поліпшує їх пріваблівість та Робить доступними для использование у підпріємніцькій ДІЯЛЬНОСТІ.

  Новою формою ПІДТРИМКИ малого бізнесу є сприяння виробничому кооперування между собою великих та малих промислових підприємств, что Робить можливий Розширення для них інноваційного співробітніцтва и рінків збуту.

  В течение двух років реализации регіональніх програм відбуліся Позитивні Зміни и в розвитку інфраструктурі малого підприємництва. Консультативну та правову допомогу малому підпріємніцтву на сегодня Надаються 257 бізнес-центрів, что почти у 2 рази больше чем у 2005 году.

  Змінюється відношення керівніцтва областей та районів до проблем малого підприємництва. Сьогодні мале підприємництво стало одним з пріорітетніх напрямків регіональної політики и невідємною частина програм соціально-економічного розвитку регіонів. Мале підприємництво

  В рамках Национальной та регіональніх програм розвитку підприємництва реалізуються соціально-спрямовані програми для Залучення до підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ соціально-незахіщеніх категорій населення (безробітніх, жінок, інвалідів, звільненіх у запас Військовослужбовців). Для организации власної справи Безробітні отримуються одноразову допомогу по безробіттю.

  У регіонах здійснюється Залучення незайнятого населення до организации та розвитку сільського зеленого туризму Шляхом запровадження регіональніх програм розвитку туризму, навчання тренерів-організаторів туризму, проведення семінарів в регіонах, видання туристичних путівніків та создания інформаційних баз приватних власніків.

  З метою создания сприятливі умов для розвитку молодіжного підприємництва у багатьох регіонах за сприяння місцевіх ОРГАНІВ віконавчої власти впроваджуються Цільові Довгострокові Молодіжні програми, проводяться конкурси бізнес-планів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ среди молодежи, діють Молодіжні біржі праці.

  Важліве значення інфраструктурі у становленні вітчізняного малого та СЕРЕДНЯ бізнесу требует постійної уваги до ее формирование як ОРГАНІВ державного управління, так и Депутатська корпусу, активного Залучення до цього процесса широкого кола підприємців та їх об'єднань.

  З метою Здійснення КОМПЛЕКСНОЇ порівняльної ОЦІНКИ регіонів за станом розвитку малого підприємництва та его ПІДТРИМКИ на місцевому Рівні. Було розроблено відповідну методику. Запровадження на регулярній Основі визначення рейтінгів спріятіме Посилення уваги місцевіх ОРГАНІВ власти та самоврядування до проблем малого підприємництва в регіонах, актівізації місцевої ініціативи относительно більш полного использование своих повноважень по запровадження Нових ефективних форм его ПІДТРИМКИ, Поширення прогресивного досвіду, а такоже стімулюватіме Залучення інвестіційніх коштів в розвиток цієї СФЕРИ економіки.

  Висновок

  Загальний стан розвитку малого підприємництва за кількіснімі Показники та тенденціямі относительно структурного складу в цілому відповідає відповіднім Показники ЄС, зокрема Великої Британії.Альо Україні в условиях глобалізації та Посилення конкуренції слід По-перше пріділіті більшу Рамус относительно приведення крітеріїв визначення субєктів малого підприємництва до європейськіх рекомендацій, а по-друге Зберегти та посіліті спрощений систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва як один з основних ІНСТРУМЕНТІВ своєї конкурентноздатності .

  У системе ЗАХОДІВ Вихід з економічної кри, Здійснення переходу до регульованості Сайти Вся важліве значення має создания и розвиток малих підприємств. У некогда їхня роль недооцінювалася. Смороду вважать малоефектівнімі, нечутлівімі до технічних нововведень. Перехід до регульованості Сайти Вся змінів Ставлення до малих підприємств у розвитку економіки.

  Історія розвитку підприємства на Западе показує, что воно виросло з малого бізнесу. ВІН и сегодня спріяє Поширення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, без якої НЕ может існуваті ринкова економіка. Так, например, у Великобритании малий и середній бізнес ставити 96%, охоплює зайнятість РОБОЧОЇ сили 25% и віробляє 20% валового продукту. В Японії 80% ПРАЦЕЗДАТНИХ населення зайнятості у сфері дрібніх та Середніх підприємств. В Италии Частка дрібніх и Середніх підприємств ставити 99%.

  За оцінкою спеціалістів, в Україні налічується около 100 тис. малих підприємств и 900 тис. господарських субєктів, якіх у відповідності з міжнароднімі крітеріямі, можна зарахуваті до сектору малого бізнесу. В цьом секторі економіки зайнятості примерно 2,5 млн. Чоловік, что ставити только около 10% зайнятості населення. Віходячі з ціх результатів и порівнюючі їх Із світовімі, можна Сказати, что Україна потребує 3-4 разового Збільшення кількості малих підприємств.

  За кількіснімі Показники стану розвитку малого підприємництва Україна досягла СЕРЕДНЯ уровня стран ЄС. За якіснімі Показники мале підприємництво в Україні залішається на початкових Рівні. Це візначає необходимость формирование та реализации новой державної політики относительно малого підприємництва.

  Нова політика относительно малого підприємництва має:

  а) стояти на позіції, что розвиток малого підприємництва ставити завдання національного розвитку и має вірішуватісь всіма органами державної влади без вінятку;

  б) базуватіся на прінціпі НЕ погіршення умов ведення господарської ДІЯЛЬНОСТІ субєктамі малого підприємництва;

  в) концентруватіся вокруг проблем Збільшення експортного потенціалу національного малого підприємництва та Збільшення его Частки у доданій вартості.

  Використана література

  1. Абрамов В. "підприємства, малий бізнес и ринкова конкуренція" // "Економіка України", №11 2002 р.

  2. баранів Я. "Підприємство в системе регіонального керування" // "Економіка України", №10 2003 р.

  3. Бондаренко С.М. Рейтингова система управління конкурентністю промислової продукції II Проблеми науки. - 2001 - №11 - С.41-47.

  4. Гончарова Н. "Адаптація підприємства до ринкового отношений" // "Економіка України", №12 1999р.

  5. Закон України "Про державну підтрімку малого підприємництва" від 19 жовтня 2000 року №2063-III

  6. Закон України "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" від 21 грудня 2000 року №2157-III

  7. Курський В.А. Управління конкурентностью підприємства II В.А. Курський, П.А. Васіц. ОА. Миколаїв II Стін - 2001 - №10 - с.13-17.

  8. Мале підприємництво України - процес розвитку. / Д.В.Ляпін, Ю.І.Єхануров, О.В.Кужель та ін. - К .: Інститут конкурентного Суспільства, 2005. - 256с.

  9. Мочерний С. "Основи економічної теорії", Тернопіль, 1993 р.

  10. Підприємництво - вірішальній фактор розвитку стран з перехідною економікою. - К .: Знання України, 2003. - 327с.

  11. Решетнікова Т.П. Підвищення конкурентності підприємства і її ізмереніе.II Наукові праці Донецького державного технічного університету. Сер. Економічна -2001 -№12 - С.58-61.

  12. Ріжків С. "Підприємництво сегодня и завтра" // "Комерсант України", №6 2000р.

  13. Сологуб С.М. Теоретичні основи Вибори стратегії розвитку підприємств в післяпріватізаційному періоді // Актуальні проблеми економіки. - 2004 - №11-12 - С.58-61.

  14. Україна та Росія: Державна політика относительно малого підприємництва. / Д.В.Ляпін, О.І.Ступніцькій та ін. - К .: Інститут конкурентного Суспільства, 2002. - 212с.

  15. Уотермен Р. Фактор відновлення. Як зберігають конкурентоспро-можності кращі компанії Общ. ред. В.Т. Рисіна. - М .: Прогрес - 1997.-386с.

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Підприємницька діяльність в условиях конкурентного господарювання

  Скачати 76.97 Kb.