• 15. Основні елементи конкурентоспроможності товару
 • 16. Рух товару і його роль а передачі прав собст-сті
 • 17. Основні етапи організації госп.
 • 18. Логіка розробки та укладення основних господарських договорів
 • 19. Характеристика посередницьких послуг
 • 20. Основні елементи правового регулювання підприємс-ой деят-сти
 • 22. Загальні положення про зобовязання відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації
 • 23. Контракт як спосіб здійснення транзакції
 • 24. Особливості договору купівлі-продажу
 • 25) Зміст договору поставки
 • 26. Основні види і способи торгівлі на товарному ринку
 • 28. Сутність і види торгово-посередницьких операцій
 • 30. Особливості організації торгівлі на товарних біржах
 • 31. Процедура проведення ярмарків та аукціонів
 • 32. Організація та особливості проведення торгів
 • 34. Особливості функціонування торговельних посередників - представників виробництв підприємств
 • 35. Організаційні форми незалежних торгових посередників
 • 36. Види і особливості договорів регламентують торгово-посередницькі операції
 • 39. Параметри, що визначають формати роздрібної торгівлі
 • 41. Синтетичні формати торгівлі та позамагазинної форми торгівлі
 • 40. Класифікація роздрібних магазинів з урахуванням товарної спеціалізації
 • 44. Види договорів, що регулюють торгівлю ліцензіями
 • 43. Особливості продажу ліцензій
 • 45. Сутність оренди та оренди
 • 46. ​​Види лізингу: фінансовий лізинг = лізинг
 • 48. Організація комерційної діяльності в галузі реклами
 • 47. Договір оренди, його зміст (Цивільний кодекс Російської Федерації)


 • Дата конвертації03.08.2017
  Розмір93.46 Kb.
  Типшпаргалки

  Скачати 93.46 Kb.

  підприємницька діяльність

  б'ем продукції, виробленої на промисловому підприємстві за певний період, в грошовому вимірі До її складу, розрахований за цим методом, включаються: вартість готових виробів, вироблених за звітний період усіма цехами підприємства як зі своєї сировини і матеріалу, так і з сировини і матеріалу замовника ; вартість напівфабрикатів власного виробітку і продукції допоміжних і підсобних виробництв, відпущених за звітний період на бік, своєму капітальному будівництву, для капітального ремонту будівель і споруд, своєму комунальному господарству, своїм підсобним с. -х. підприємствам і на різні непромислові потреби підприємства; вартість обладнання власного виробництва, яке призначене до установки на даному підприємстві, а також вартість інструментів і пристосувань власного виробництва Валова продукція сх частина валового суспільного продукту, що створюється в сільському господарстві. Являє собою продукцію землеробства і тваринництва, вироблену за певний період часу, в грошовому вираженні. До валової продукції землеробства відносяться всі продукти рільництва, луговодства, овочівництва, садівництва та виноградарства, крім того, додається приріст (або віднімається убуток) вартості незавершеного виробництва за рік, а також вартість вирощування молодих багаторічних насаджень Реалізація продукції, надходження виготовленої продукції в народно-господарський оборот з оплатою її за існуючими цінами. Реалізованої вважається продукція, відпущена за межі промислового підприємства і оплачена споживачем, збутовою або торговельною організацією

  ПОСЛУГИ - дії, спрямовані безпосередньо на споживача, це види д-ти, в процесі виконання яких не створюється новий матеріально-речовий продукт, але змінюється якість наявного. Це блага, надані у формі д-ти. В економічній теорії - це товари, які можуть проводиться, передаватися і споживатися одночасно.

  15. Основні елементи конкурентоспроможності товару

  Конкурентоспроможність товару - здатність продукції бути більш привабливою для покупця в порівнянні з іншими виробами аналогічного виду і призначення, завдяки кращому відповідності своїх якісних і вартісних характеристик до вимог даного ринку і споживчим оцінками.

  Конкурентоспроможність окремого товару (послуги) визначається як його перевага в порівнянні з якимось іншим товаром (аналогічним або товаром-замінником) при вирішенні потенційним покупцем (замовником) своїх проблем.

  Загалом, вигляді, конкурентоспроможність - це порівняльна перевага.

  1. Конкурентоспроможність товару можна визначити лише при порівнянні (зіставленні) його властивостей з товарами конкурентів, або з гіпотетичним товаром-еталоном.

  2. У кінцевому рахунку, більш конкурентоспроможним товаром є той, який дає переваги при вирішенні останнім своїх проблем.

  3. К. не є постійною якістю товару. Отже, фірми повинні постійно вдосконалювати товар з метою більш повного задоволення потреб споживача.

  4. К. визначається сукупністю показників: ціна, якість, упаковка (зовнішній вигляд), гарантійне обслуговування і т.д. Жоден з них окремо не дає повного уявлення про перевагу товару.

  16. Рух товару і його роль а передачі прав собст-сті

  Рух товару здійснюється через: прямі канали: виробник споживач; і - непрямі: виробник - посередник - споживач. Форма руху товару - організаційний прийом, який представляє собою різновид способів просування товарів від виробника до місця продажу або споживання. Складська форма руху товару - форма руху товару від виробника до місць продажу чи споживання через одне або декілька складських ланок посередників. Транзитна форма товароруху - форма руху товару від виробника безпосередньо в місця продажу або споживання, минаючи склади посередників. Рух товару - це планування, здійснення і контроль фізичного переміщення товарів від місць їх походження до місць використання. Основні витрати товароруху складаються з витрат з транспортування, складування товарів, підтримці товарно-матеріальних запасів, отриманню, відвантаженні, упаковці товарів, з адміністративних витрат і витрат по обробці замовлень.

  Цілі руху товару - доставка потрібних товарів в потрібні місця в потрібний час з мінімально можливими витратами. Мета суперечлива. Підтримку великих товарно-матеріальних запасів, бездоганна система транспортування і численність складів призводить до зростання витрат. Звенность руху товару - кількість складських ланок, через які проходить товар при його просуванні від виробниц. до споживача як на основі переходу прав власності на товар, так і без нього. Канал розподілу (дистрибуції, руху товару) - сукупність фірм або окремих осіб, які приймають на себе або допомагають передавати третім особам право власності на конкретний товар або послугу при їх руху від виробниц. до споживача.

  Рух товару - це діяльність, пов'язана з плануванням і здійсненням заходів щодо зміни статусу товару в економічній сфері і переміщенню його в географічному просторі. Перше представляє собою передачу прав власності на товар від одного власника до іншого, а друге - транспортування продукції (вантажу) від місця її виготовлення до місця кінцевого споживання. Під каналом розподілу розуміється шлях, по якому товари рухаються від виробника до споживача з урахуванням простору і часу. Будь-канал характеризується наявністю наступних потоків: фізичних продуктів, власності на них, фінансів, інформації. У каналах сфери послуг циркулюють нематеріальні продукти (послуги, ідеї, знання). У систему руху товару входять елементи як внутрішньої, так і зовнішнього середовища. До елементів внутрішнього середовища відносяться: обробка і оформлення замовлень покупців, контроль виробів, що відправляються в якості запасних частин; підбір оптимальних партій товарів з позицій замовлень покупців і використання транспортних засобів; упаковка товарів відповідно до вимог транспортування; оформлення митних документів і страховок; відвантаження і контроль за рухом вантажів. До елементів зовнішнього середовища відносяться: фірми, що забезпечують перевезення; посередники і їх склади; збутова мережа (магазини). Прямі канали руху товару (або прямий маркетинг) припускають переміщення товарів безпосередньо від виробника до споживача, минаючи незалежних посередників. Непрямі канали руху товару (або непрямий маркетинг) пов'язані з використанням незалежних посередників, до яких товар переміщається від виробника, і які потім реалізують його споживачам. Фактори що впливають на процес: Виробничі: розміщення пр-ва, спеціалізація пр-ва призводить до необхідності проходження тов. ч / з одне або більше ланок опт. торгівлі - сезонний хар-р пр-ва некіт. тов. призводить до істотної зміни асортименту протягом року що викликає необхідність внесення коректив і створення опт. баз для накопичення сезонних товарів. Транспортні: стан транспортних шляхів сполучення, наявність видів тр-ту (для спец вантажів) сезонний хар-р використання окремих видів транспорту змушує використання нераціональні його види. Соціальні: поділ населення на рівень ден. доходів. Торгові: Розміри, СП

  17. Основні етапи організації госп. зв'язків

  1) пошук партнерів по госп. зв'язках:

  постачальник

  одержувач

  Реклама

  Листи, розсилки

  Участь у виставках, ярмарках

  Звернення до посередників (консалтинг)

  Аукціони, пропозиції про співробітництво

  ОФЕРТА> договір укладений. счит.

  (Містить всі значущі параметри договору)

  усні пропозиції, телефон. дзвінки, зустрічі

  Реклама

  Листи, розсилки

  Участь у виставках, ярмарках

  Звернення до посередників (консалтинг)

  Організація торгів, трендів

  <АКЦЕПТ (угода на оферту. Переговори, угоди суб'єктів про умови майбутніх договорів саме підписання)

  усні пропозиції, телефон. дзвінки, зустрічі

  2) переговори, угоди суб'єктів про умови договору і саме підписання договору: вчинення правочину шляхом регламентації взаємовідносин, тобто встановлення прав і обов'язків постачальника та отримувача на основі використання нормативно-правових актів, установл. їх форму і певний порядок угоди. Головний закон Гражда. Кодекс РФ, якщо иностран. партенрами, то крім того Митний кодекс, закони тієї країни.

  Принципи виконання договірних зобов'язань:

  1. принцип належного виконання договору

  2. принцип реального виконання договору, тобто виконання зобов'язань в натурі. Сплата неустойки, штрафів за простойкі, неналежне виконання зобов'язань, відшкодування збитків, завдана. цими порушеннями

  3. Принцип взаємного сприяння, тобто надання суб'єктів госп. зв'язків (контрагентом) всілякі підтримки іншому суб'єкту у виконанні або ін. зобов'язаннями

  4. Принцип економічності, тобто при укладенні та виконанні договору повинні враховуватися економ. інтереси всіх учасників договору і застосовувати необхідний. заходів для попередження збитків

  3) Передача договірних умов або надання послуг - виконання всіх умов в натурі, виконання цього етапу зумовлено тими умовами, кіт. були обговорені під 2-м етапі, тобто умовою договору

  4) Контроль за передачею

  якщо дотримані

  Якщо не дотримані

  6) Умови передачі дотримані: розрахунки за передані товаро-матер. Цінності, за виконання послуги.

  Мета цього етапу - реалізація принципу оплатне в грошова. формі відшкодування, повинні дотримуватися законод. вимоги щодо форм розрахунку в безнал. формі + обмеження щодо прийняття готівкою. грошей

  5) Застосування заходів економ. відповідальності за несоб. умов передачі:

  відшкодування збитків

  стягнення неустойки

  втрата завдатку

  звернення до обязат.д.р. юр. осіб, поручителів, гарантів.

  дотримані

  8) Надання госп.деят-ти

  Не дотримано

  9) застосування заходів екон. відповідь. за несоблюд. Умов розрахунку (пені)

  18. Логіка розробки та укладення основних господарських договорів

  Істотні умови господарського договору:

  1. Зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов'язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов'язкові умови договору відповідно до законодавства. 2. Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Важливими є умови, визнані такими за законом або необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода. 3. При укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору. 4. Умови про предмет у господарському договорі повинні визначати найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх якості. 5. Ціна у господарському договорі визначається в порядку, встановленому Кодексом, іншими законами. За згодою сторін у господарському договорі може бути передбачено доплати до встановленої ціни за продукцію (роботи, послуги) вищої якості або виконання робіт у скорочені строки порівняно з нормативними. 6. У разі визнання погодженої сторонами в договорі ціни такою, що порушує вимоги антимонопольно-конкурентного законодавства, антимонопольний орган має право вимагати від сторін зміни умови договору щодо ціни. 7. Строком дії господарського договору є час, протягом якого існують господарські зобов'язання сторін, що виникли на основі цього договору. Загальний порядок укладення господарських договорів:

  1. Господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатямі.2. Проект договору може бути запропонований будь-якою зі сторін. У разі якщо проект договору викладено як єдиний документ, він надається другій стороні у двох примірниках.

  3. Сторона, яка одержала проект договору, у разі згоди з його умовами оформляє договір відповідно до вимог частини першої цієї статті і повертає один примірник договору другій стороні або надсилає відповідь на лист, факсограму тощо в двадцятиденний термін після отримання договора.4. При наявності заперечень щодо окремих умов договору сторона, яка одержала проект договору, складає протокол розбіжностей, про що робиться застереження в договорі, і в двадцятиденний строк надсилає другій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним договором.

  5. Сторона, яка одержала протокол розбіжностей до договору, зобов'язана протягом двадцяти днів розглянути його, в цей же строк вжити заходів для врегулювання розбіжностей з другою стороною та включити до договору всі прийняті пропозиції, а ті розбіжності, що залишились неврегульованими, передати в цей самий строк до суду, якщо на це є згода другої сторони.

  6. У разі досягнення сторонами згоди щодо всіх або окремих умов, зазначених у протоколі розбіжностей, така згода повинна бути підтверджена у письмовій форме.7. Якщо сторона, яка одержала протокол розбіжностей щодо умов договору, заснованого на державному замовленні або такого, укладення якого є обов'язковим для сторін на підставі закону, або сторона - виконавець за договором, що в установленому порядку визнаний монополістом на певному ринку товарів (робіт, послуг) , яка одержала протокол розбіжностей, не передасть у зазначений двадцятиденний строк до суду розбіжності, що залишилися неврегульованими, то пропозиції другої сторони вважаються прінятимі.8. У разі якщо сторони не досягли згоди з усіх істотних умов господарського договору, такий договір вважається неукладеним. Якщо одна із сторін здійснила фактичні дії щодо його виконання.

  19. Характеристика посередницьких послуг

  Функції торгових посередників: Надання послуги для споживачів (місце і час), для виробників (придбання в зручний час в зручному місці). Скорочення контактів виробників із продажу своєї продукції (один клієнт). Створюють торговий асортимент (торгова пропозиція), перетворення виробничого асортименту в торговий. Скорочення витрат на закупівлі (чим більший об'єм, тим менше ціна). Підтримують маркетингові стратегії виробників на місцях продажів (рекламні кампанії, стимулювання збуту). Фінансова підтримка як виробників (передоплата), так і споживачів (знижки і кредитування). Надання кваліфікованої торгового персоналу для реалізації. Надання додаткових послуг та матеріально-технічного забезпечення просування товару на різні ринки (транспортування, зберігання). Функція повернення товару і післяпродажного обслуговування (гарантія, ремонт). Торгівля приймає на себе ризики загибелі, псування, морального старіння, неякісного товару. Розвитку оптової торгівлі та підвищенню її значущості сприяють такі загальносвітові економічні тенденції: глобалізація (виробництво там, де це вигідно, а споживання по всьому світу). посилюється все більше вузька спеціалізація підприємств (аутсорсинг). необхідність пристосовувати товари до потреб споживачів. Види посередників: Прості - торгові фірми, особи та організації, що сприяють укладенню договорів, але самі не беруть участі в їх виконанні. (Брокери або брокерські фірми). Повірені - фірми, особи або організації, які залучаються продавцями чи покупцями (довірителями) до здійснення угод від імені та за рахунок довірителів. Комісіонери - фірми, особи та організації, які підшукують партнерів і підписують договори купівлі-продажу від свого імені, але за рахунок продавців або покупців (комітентів), які і несуть комерційний ризик. Консигнатора - різновид комісіонерів, які працюють на певних умовах, зокрема вони приймають товари на свій склад; реалізують їх на ринках протягом тривалого терміну; непродані товари можуть повертати виробникові. Агенти - юридичні (фірми, організації) або фізичні особи, які вчиняють певні операції за дорученням іншої особи (принципала) за його рахунок і від його імені, а також забезпечують підготовку угод, але зазвичай без права підписання договору. Збутові - незалежні торговельні фірми, що займаються збутом товарів. (Купці, перекупники, дистриб'ютори). Напрямки в посередницької д-ти. Прості брокери або брокерські фірми підшукують і зводять зацікавлених продавців і покупців, але не вкладають своїх коштів у виконання угод, не фігурують в договорах купівлі-продажу як сторона. Працюють в основному на серйозних ринках (в Англії - ринок лісу). Повірені: до їх послуг вдаються, коли самі підприємці укладати договір не вміють, а виконати його можуть. У міжнар. торгівлі до послуг зарубіжних повірених вдаються рідко. Комісіонери: укладає договори купівлі-продажу від свого імені і виступає в ньому як продавець (іноді погоджує з комітентом перераховані технічні та комерційні положення до підписання комісіонером договору купівлі-продажу). Консигнатора: приймають товари на свій склад; реалізують їх на ринках протягом тривалого терміну; непродані товари можуть повертати виробникові. Агенти: здійснюють певні операції за дорученням іншої особи (принципала) за його рахунок і від його імені; забезпечують підготовку угод, але зазвичай без права підписання договору. Збутові: збут товарів. Види угод, що укладаються з посередниками. Прості - укладають угоду про посередництво (договір), за якою зобов'язалися шукати покупців або споживачів; сприяти укладанню угод. Повірені - укладають договір доручення. Тут докладно обумовлюються повноваження повірених в галузі технічних і комерційних умов - тобто. дається повна інструкція повіреному. Комісіонери - укладають договір комісії. Містить умови взаємодії комісіонера і виробника (споживача) товару: повноваження комісіонера, комерційні і технічні умови поставки товару (кол-во, терміни, ціна, умови кредиту). (Договір купівлі-продажу). Консигнатора - укладають з Консигнантом Консігнаційне угоду (договір консигнації) на тривалий термін (буває: проста, частково поворотна, повністю безповоротна). Тут обумовлюються умови консигнації: власність консигнанта на товар; умови платежів консигнантові; винагороду консигнатору; гарантування платежів. Агенти - укладають агентські угоди. Здійснюють свої дії з відома принципала за винагороду. Збутові - від свого імені укладають договори купівлі-продажу як з покупцями, так і з продавцями. Пов'язані з виробниками тривалою співпрацею на основі угоди. Ці угоди включають: перелік збуваються товарів; умови роботи дистриб'ютора на ринку; обов'язки за річними обсягами збуту.

  20. Основні елементи правового регулювання підприємс-ой деят-сти

  Ця вимога гос-ва, необхідне для упорядкування суспільного життя. Контроль держави за станом і розвитком ринку передбачає регульоване вплив на господарську діяльність самостійних підприємців, визначення підстав і меж публічного втручання в неї. Для державно-правового регулювання економіки і підприємницької діяльності використовуються різні засоби: нормативне регулювання засад діяльності (її видів, змісту і т.д.); офіційне визнання, посвідчення статусу суб'єктів підприємництва та здійснюваних ними видів діяльності (реєстрація, ліцензування і т.д.); визначення порядку ведення господарської діяльності; встановлення нормативних вимог до змісту і якості підприємницької діяльності; організація підтримки підприємницької діяльності; контроль за дотриманням законності; введення заборон і санкцій за відступ від нормативів. Один з методів - оподаткування. Органи державної влади всіх рівнів не вправі вводити додаткові податки і обов'язкові відрахування, не передбачені законодавством РФ. Стандартизація та сертифікація. Екологічні критерії. Існує кілька видів функціонального контролю та нагляду:

  1. Митний контроль. (Митний кодекс та акт "Про митний тариф");

  2. Валютний контроль. (Забезпечення дотримання валютного законодавства при здійсненні валютних операцій.3. Енергетичний нагляд. (Органи - Головне управління державного енергетичного нагляду Міністерство палива та енергетики) .4. Нагляд в сфері трудових відносин. ( "Про державний нагляд і контроль за дотриманням законодавства РФ про працю і охорони праці "). 5. Існують так само і інші органи держ. контролю: Державна інспекція з торгівлі (Госторгинспекция), якості товарів і захисту прав споживачів, і т.д. Правову основу предпринимат ельства складають законодавчі та інші нормативно-правові акти, норми цивільного, фінансового, адміністративного, трудового та інших галузей права.

  Центральне місце в цій системі займають закони про власність, про підприємництво, про підприємства, про банки і банківську діяльність, про інвестиції, про банкрутство, про антимонопольне зак-ве, про налогооблож і ін. Держава здійснює підтримку підприємництва в такий спосіб: шляхом створення суб'єктам підприємництва умов для ефективної зовнішньоекономічної діяльності; інформаційним забезпеченням суб'єктів бізнесу; шляхом надання допомоги в матеріальному забезпеченні і збуті продукції підприємців; шляхом підготовки кадрів для сфери підприємництва та ін. Підприємництво виконує важливу суспільну функцію і держава повинна сприяти його розвитку. Держава не втручається у підприємницьку діяльність за винятком встановлення податків, відсотків по державних кредитах, правил ціноутворення, валютних курсів, економічних санкцій. Якщо державний або інший орган видає акт, що порушує права підприємців і такий, що суперечить законодавству, особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, має право звернутися до суду з позовом про визнання такого акта недійсним.

  20.Поняття транзакції, їх типи, форми

  Угоди визнають дії громадян та юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

  Дебет - це дії сторін, спрямовані на встановлення, зміну чи припинення цивільних прав та обов'язків. Напевно, одним із найдавніших видів угод є бартерна угода (біржа).

  ТИПИ ОПЕРАЦІЙ:

  А) Односторонній транзакції створює зобов'язання перед особою, яка здійснила таку операцію. Він може створити обов'язки для інших осіб лише у тому випадку, якщо поява таких обов'язків залежно від дій особи, яка здійснює операцію, прямо передбачена законодавством або за домовленістю з цими особами. Односторонні операції, наприклад, включають: пожертвування, видачу довіреності, пропозицію (пропозицію особи укласти договір), прийняття (відповідь на прийняття пропозиції) тощо;

  1) за формою висновку:

  А) Усно - вони в усній формі укладаються. І юр. Люди не вимагають документів; Укладаються, якщо вони використовуються безпосередньо в ході операції, якщо інша форма, передбачена законом

  Б) написано - просто написано - для юр. Особи, які не використовують просту письмову форму, позбавляють учасника можливості звернутися до можливості довести свою справу у разі виникнення суперечок. Письмова форма, у свою чергу, може бути простим або нотаріальним.

  C) нотаріально завірена форма транзакції виконується в простій письмовій формі, засвідчена нотаріально

  D) форма з державою. Реєстрація операцій - це операція з майном, майном

  2) на підставі укладання угод, залежно від будь-яких обставин:

  А) твердий / звичайний - не залежать від умов

  Б) умовні операції (операції здійснюються за умови) - коли права та зобов'язання за цією операцією зазначаються з будь-якими додатковими. Обов'язково

  3) За результатами:

  Remunerative

  Безплатні операції - подарунки, заповіти, спонсор. Допомога

  4) на підставі моменту укладання угоди:

  Порівняльні - вважаються укладені з моменту досягнення згоди по всіх істотних умовах угоди.

  Б) Операції, що не підпадають під визначення однобічного, є двома або багатосторонніми і мають спеціальну назву: договір. Сторони операції - це суб'єкти, чиї права та обов'язки змінюються внаслідок дій, що утворюють саму операцію. Інші особи відносно операції називаються третіми сторонами

  Ознаки транзакції:

  1. визначена присутність суб'єкта. Рівень свідомості та волі, i. Особа, яка укладає угоду, повинна бути юридично здатною

  2. Напрямок транзакції для будь-якого конкретного. Правильно

  3. Транзакція є законним юр. Дія виконана відповідно до. З вимогою закону.

  На підставі визнання, оскарження угоди про транзакцію є:

  A) незначний, тобто Повністю суперечить закону з трьох згаданих вище мотивів

  Б) спірні угоди - стають недійсними в силу їх визнання судом таким. (І.е., не повністю всі три ознаки, а частково)

  Суперечливі операції:

  Сповнений юр. Особи, які не мають права займатися такими видами діяльності., Кат. Не в статуті

  Операції виконані. Обмежені громадяни

  Операції, вчинені громадянами, нездатними зрозуміти свої дії

  Операції виконані. Під впливом помилок

  Операції здійснюються під впливом насильства, загроз та складних обставин.

  22. Загальні положення про зобов'язання відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації

  Згідно з зобов'язанням одна особа (боржник) зобов'язана виступати на користь іншої особи (кредитору) певної дії, такої як передача майна, виконання роботи, сплати грошей тощо, або утримання від певної дії, і кредитор має право вимагати від Боржник виконання своїх обов'язків. Зобов'язання виникають з договору, внаслідок заподіяння шкоди та з інших підстав, зазначених у Кодексі Російської Федерації. У обов'язку як однієї зі своїх сторін - кредитора або боржника - однієї або кількох осіб може брати участь одночасно. Недійсність претензій кредитора до одного з осіб, які беруть участь у зобов'язанні сторони боржника, а також закінчення строк давності на вимогу такої особи, самі по собі не впливають на його вимоги до інших осіб.

  Обов'язки повинні бути належним чином виконані відповідно до умов зобов'язання та вимог законодавства, інших правових актів, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших загальновизнаних вимог.

  Одностороння відмова виконати зобов'язання та односторонню зміну її умов не допускається, крім випадків, передбачених законом.

  Строк виконання зобов'язання: якщо зобов'язання передбачає або дозволяє визначити дату його здійснення або період часу, протягом якого вона повинна бути виконана, зобов'язання має бути виконане в той день або в будь-який час протягом зазначеного періоду. У випадках, коли зобов'язання не передбачає терміну його виконання, і не містить умов, що дозволяють визначити цей період, воно повинно бути виконане протягом розумного часу після настання зобов'язання. Невиконаний борг повинен бути виконаний боржником протягом 7 днів з моменту подання кредитором вимоги щодо його виконання. Грошові зобов'язання повинні бути виражені в рублях (стаття 140) в іноземній валюті.

  Сума здійсненого платежу, яка недостатньо для виконання монетарного зобов'язання у повному обсязі, за відсутності будь-якої іншої угоди, насамперед відшкодовує витрати кредитора при отриманні справи, потім проценти, а в решту - основну суму боргу.

  Якщо у зобов'язанні беруть участь декілька кредиторів або декілька боржників, кожен із кредиторів має право вимагати виконання, і кожен з боржників зобов'язаний виконувати зобов'язання у рівній частці з іншими

  Спільна вимога (зобов'язання) або солідарність виникає, якщо солідарність обов'язку або вимоги передбачена в договорі або встановлена ​​законом, зокрема, коли суб'єкт зобов'язання є неподільним. Обов'язки декількох боржників під зобов'язанням, пов'язаними з бізнесом, а також вимоги кількох кредиторів за таким зобов'язанням є солідарними

  За спільної відповідальності боржників кредитор має право вимагати виконання як всіх боржників спільно, так і будь-кого з них окремо, як повністю, так і частково заборгованості. Кредитор, який не отримав повного задоволення від одного з субординаційних боржників, має право вимагати від неї спільних боржників.

  Солідарні боржники несуть відповідальність, поки зобов'язання не буде повністю виконано.

  Контрагент - це виконання зобов'язання однієї із сторін, яка відповідно до договору пов'язана з виконанням його зобов'язань іншою стороною. У випадку, якщо зобов'язана сторона не виконує зобов'язання, передбачене договором, або якщо існують обставини, що чітко свідчать про те, що таке виконання не буде виконуватися протягом встановленого періоду, сторона, на яку лежить протидія справи, має право призупинити виконання своїх зобов'язань або відмовити у виконанні цього зобов'язання та вимагати компенсації Втрати.

  Якщо виконання зобов'язання не виконується в повному обсязі, сторона, на якій лежить контрреклама, має право призупинити виконання своїх зобов'язань або відмовити у виконанні. Якщо протидія виконання зобов'язання здійснюється, незважаючи на неспроможність іншої сторони забезпечувати виконання контракту своїх зобов'язань, ця сторона зобов'язана забезпечити таку продуктивність.

  23. Контракт як спосіб здійснення транзакції

  Контракт - це угода між двома та більше особами про встановлення, зміну, припинення цивільних осіб. Права та обов'язки.

  Загальні положення рег. Цивільний кодекс Російської Федерації.

  Порядок укладання договорів:

  Контракт укладається, коли між сторонами досягнуто домовленості щодо всіх істотних умов договору.

  Якісна характеристика вважається носієм договору, але можливі варіанти, коли це може стати суттєвим.

  Момент укладення договору визначається моментом, коли договір встановлюється. Форми

  Укладена письмова угода. Підготовка одного докторанта, названого контрактом; Контракт укладено у відповідності до викладеного вище. Контракт.

  Висновок договору на підставі пропозиції - всі основні параметри договору вказані в пропозиції. Пропозиція + акцепт = договір

  Прийняття до виконання замовлення: при постійних партнерських стосунках, іноді за допомогою продовження попереднього договору (подовження - продовження договору)

  Укладення договору на аукціоні: підписано протокол про аукціони в день проведення аукціону, кіт. Має силу договору; Протягом 20 днів термін підписання є остаточним. Контракт після торги.

  Після укладання договору вони бачать його положення:

  Для приватних осіб. Особи підпис

  Для юридичних осіб. Особи - підпис уповноваженого представника підприємства, кіт. Внесені в цей договір, діючи на підставі Статуту або доручення + печатка печатки організації (але в будь-якому випадку підпис важливіше, ніж печатка)

  Припинення та внесення змін до договору:

  Умови можуть змінювати, замінювати, продовжувати термін дії, припинити раніше укладений контракт. Контракт - все це робиться через двосторонню угоду. Одностороннє скасування заборонено.

  Всі коригування можуть здійснюватися лише за згодою сторін + бути оформленими за окремою угодою або протоколом.

  Розірвання договору:

  Добровільно:

  За взаємною згодою сторін

  Коли це передбачено договором або законом

  2) примусово за наказом суду:

  Коли одна сторона суттєво порушує умови договору

  В інших випадках, передбачених законом або за згодою, але тільки після попередньої спроби вирішити це питання добровільно. Наслідки настають з моменту набрання чинності рішення суду.

  24. Особливості договору купівлі-продажу

  Контракт - це угода між двома або більше особами, спрямована на встановлення, зміну або припинення прав та обов'язків у відносинах між сторонами. Купівля та продаж - одне з найважливіших цивільно-правових інститутів та найбільш поширений договір цивільного обороту. Історія правового регулювання, відома нам, триває майже чотири тисячі років.

  Перехід від біржової економіки до товару призвів до зміни у концепції договору купівлі-продажу: було зобов'язано платити за товари за гроші, а не обмінюватися на інший товар.

  Основним актом, що регулює купівлю-продаж, є Цивільний кодекс Російської Федерації, глава 30 регулює цей договір.Однак поряд з ГК РФ відносини купівлі-продажу регулюються також іншими законами і підзаконними актами (укази Президента РФ, постанови уряду РФ і т.д.). Продавець зобов'язується передати товар у власність покупця, а останній зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього невизначену ціну. До договору: термін повернення (терміни придатності) Законом РФ "Про захист прав споживачів". Договір є оплатним, консенсуальним, двостороннім. Договір купівлі-продажу в курсі Зобов'язального права завжди стоїть на першому місці і це не випадково, тому що він є основним і базовим договором і займає дуже велику нішу в сфері цивільно-правових зобов'язань. Загальні правила про договори купівлі продажу встановлені ГК РФ: Преамбула (не нормується): вказуються сторони договору. Предмет договору: будь-який товар для предпринимат. деят-ти, для особистого споживання; може бути розбитий цей розділ на кол-ті хар-ки товра і їх одиниці вимірювань, кількість товару (стандарти, гости), вказати в договорі необхідні параметри якості, прикласти до договору зразок, мікс - це посилання стандарт + параметри і т.д. Терміни та порядок постачання: найчастіше збігається за часом термін укладення договору і його виконання (цього розділу може і не бути) Ціна товару: це сущ-е умова договору крім ціни повинні бути певні грошові одиниці, валюта. ціни:

  1) фіксовані тверді,

  2) змінна ціна, коли в договорі фіксується базисна, яка виходить ціна, що підлягає зміні за погодженням сторонами 3) договірна ціна по кожній поставці, кіт. узгоджується перед поставкою 4) Ціна з наступною фіксацією, коли ціна не вказується, а вказується спосіб її визначення. Порядок розрахунків: вид і форма розрахунків указ-ся в договорі. Види розрахунків: готівковий, безготівковий, змішана форма. Тут найчастіше готівкова форма застосовується. Вказуються терміни розрахунків.

  Упаковка та маркування товарів: указ-ся якість, розміри упаковки, вид маркування, можуть бути вказані спец. вимоги поп Овода упаковки. Порядок вирішення спорів: указ-ся в яких випадках і де вирішуються спори (арбітражний суд, третейський суд), терміни подачі претензій, терміни відповіді на них. Про обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини): це умови, які звільняють сторону, що піддалася їх впливу, за умови, що цією стороною були вжиті всі заходи розумні щодо подолання викликаного ними перешкоди до виконання договору.

  Прикінцеві положення: умови про вступ договору в силу, дата підписання, юр. адреси, банківські реквізити, відвантажувальні реквізити, підписи, печатки.

  25) Зміст договору поставки

  При переході російського суспільства до ринкової економіки неухильно посилюється значення договору, який стає основною правовою формою майнових відносин між усіма учасниками цивільного обороту Договір купівлі-продажу і його різновид - договір поставки, відносяться до числа традиційних інститутів цивільного права, що мають багатовікову історію розвитку Поставка - один з найбільш поширених в сфері підприємницької діяльності договорів. Він опосередковує оплатне переміщення матеріальних благ у народному господарстві, без якого немислимо нормальне функціонування економіки. Поставка є різновидом купівлі-продажу і іноді називається підприємницької, або торгової, купівлею-продажем. За договором поставки постачальник зобов'язується в обумовлені терміни не збігаються з моментом укладення договори, передати покупцеві у власність (повне господарське відання або оперативне управління) товар, призначений для підприємницьких чи інших цілей, не пов'язаних з особистим (сімейним, домашнім) споживанням, а покупець зобов'язується приймати (прийняти) товар і платити (сплатити) за нього певну ціну. За порушення обов'язків за договором поставки стягуються неустойка (штраф, пеня) та збитки. Договір є оплатним, консенсуальним, двостороннім

  Загальні правила про договори поставки встановлені ГК РФ:

  Преамбула: вказується хто є сторонами договра. Учасники фіз. і юр. особи.

  Предмет договору: тільки для предпринимат. деят-ти чи інших цілей не пов'язаних з особистим споживанням (указ-ся найменування товару та його кількість) ;; може бути розбитий цей розділ на кол-ті хар-ки товару і їх одиниці вимірювань, кількість товару (стандарти, гости), вказати в договорі необхідні параметри якості, прикласти до договору зразок, мікс - це посилання стандарт + параметри і т.д.

  Терміни та порядок постачання: термін укладення та виконання розходяться по часу + обумовлюються умови поставки, встановлюються базисні умови поставки, по ним визначається момент переходу права власності на товар від продавця до покупця, від цього моменту залежить хто несе витрати на поставку і хто несе ризики пов'язані з поставкою (умови Інкотермс 2000). Пріоритет по базисних умов поставок має місцеве законод-во перед торговими звичаями. Характерна разова поставка на наявний товар.

  Ціна товару: це сущ-е умова договору крім ціни повинні бути певні грошові одиниці, валюта.

  ціни:

  1) фіксовані тверді,

  2) змінна ціна, коли в договорі фіксується базисна, яка виходить ціна, що підлягає зміні за погодженням сторонами 3) договірна ціна по кожній поставці, кіт. узгоджується перед поставкою 4) Ціна з наступною фіксацією, коли ціна не вказується, а вказується спосіб її визначення.

  Порядок розрахунків: вид і форма розрахунків указ-ся в договорі.

  Види розрахунків: готівковий, безготівковий, змішана форма. Тут найчастіше готівкова форма застосовується. Вказуються терміни розрахунків.

  Упаковка та маркування товарів: указ-ся якість, розміри упаковки, вид маркування, можуть бути вказані спец. вимоги поп Овода упаковки.

  Порядок вирішення спорів: указ-ся в яких випадках і де вирішуються спори (арбітражний суд, третейський суд), терміни подачі претензій, терміни відповіді на них.

  Про обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини): це умови, які звільняють сторону, що піддалася їх впливу, за умови, що цією стороною були вжиті всі заходи розумні щодо подолання викликаного ними перешкоди до виконання договору.

  Прикінцеві положення: умови про вступ договору в силу, дата підписання, юр. адреси, банківські реквізити, відвантажувальні реквізити, підписи, печатки.

  УВ'ЯЗНЕННЯ ДОГОВОРУ перешкоджає встановлена ​​законом процедура переддоговірних погоджень.

  26. Основні види і способи торгівлі на товарному ринку

  Найважливіша умова - саме існування ринку. Якщо у покупців поки немає вибору при покупці товарів, якщо якість і ціна диктуються виключно виробниками - монополістами, то їх бажання і потреби ніким враховуватися не будуть. Ринок - це механізм формування і руху відтворювальних процесів, форма зв'язку виробництва і споживання, а також різних видів комуналь-госп. руху за допомогою купівлі-продажу товарів, капіталів, робочої сили, технологій, інформації. Товарний ринок дозволяє: - стежити за зміною попиту і пристосовуватися до нього - спонукати виробників до випуску нових товарів - розширювати і вдосконалювати комуналь-госп. Зв'язки - раціонально направляти товарний потік від виробника до споживача - зберігати товарні запаси - надавати послуги

  Суб'єктами товарного ринку є продавці і покупці товару, його об'єктом - товар (продукція, роботи, послуги). Види: оптові, дрібнооптові, роздрібні. Товарна біржа - це регулярно функціонуючі торгові доми, підприємства, організації в формі аукціонних товариств, з правом юридичної особи, членами якого можуть виступати підприємства і організації, окремі особи. Головна мета-організація проведення вільних торгів, продажів, укладання контрактів і госп. договорів із закупівель і продажу товарів. дозволяє згладжувати коливання цін на конкретний товар

  Торговий дім велика оптово-роздрібна фірма, інтегровану в сферу виробництва і фінансів. це тип великих торгових підприємств, організацій, особливістю яких є активне проникнення в сферу виробництва товарів, організація кооперації виробництва товарів, участь в кредитно-фінансових операціях. діють зазвичай як акціонерні товариства. Утворюються шляхом перетворення товарних бірж, оптових баз, великих підприємств роздрібної торгівлі. Комісійна торгівля - підприємства, не закуповує товари, а здійснює операції з купівлі-продажу від свого імені, але за рахунок клієнтів, (продавців, покупців). самостійні, незалежні підприємства, що спеціалізується на виконанні доручень клієнтів з купівлі продажу непродовольчих товарів, а також представленні їх інтересів на ф'ючерсній біржі. існують для надання послуг малим підприємствам, і особам займається індивідуальною трудовою діяльністю. Ярмарки (щорічний ринок) - періодичне захід, тобто товарний ринок, який організовується регулярно в відведеному місці, в певний період, з одночасним масовим участю працівників промисловості, сільського господарства, будівництва, торгівлі, інших галузей, а також посередницьких підприємств і організацій. дають можливість виробникам, споживачам, посередникам, вступати в комерційні контакти. дублює діяльність товарних бірж, але є відмінність немає біржового ажіотажу, біржового преса, менше посередників, ціни стабільніше, а для покупців доступніше, простіше, дешевше. Ярмарок це місце зустрічей представників ділових кіл для підтримки ними безпосередніх зв'язків, встановлення нових або розширення діючих комерційних контактів. Проводяться в спеціальних або орендованих приміщеннях. організовуються за рахунок коштів учасників. згідно з графіком. Аукціон - придбання товару з публічних торгів на конкурсній основі. До товару пред'являються високі вимоги. Аукціонна торгівля - спосіб продажу товарів, що володіють індивідуальними властивостями, вид робочої торгівлі, при якій продавці максимально використовують пряму конкуренцію, що виникає між присутніми при продажу покупцями. Аукціонний спосіб продажу застосовується, коли необхідно терміново реалізувати товари, використовуючи при цьому їх дефіцитність і унікальність. Використовується для виявлення реального попиту і пропозиції на товар. застосовується для залучення на товарний ринок матеріально-технічних засобів. Випускаються каталоги, де товари представлені по групам і вказані номери лотів. Для участі в аукціоні потрібно подати заявку та внести заставу.

  28. Сутність і види торгово-посередницьких операцій

  Під торгово-посередницькими операціями розуміються операції, пов'язані з купівлею-продажем товарів, що виконуються за дорученням виробника-експортера незалежним від нього торговим посередником на основі укладається між ними угоди чи окремого доручення. Торговельне посередництво в економічному сенсі - це досить широке поняття. Воно включає значне коло послуг. Зокрема, за подисканію закордонного контрагента, підготовки і здійснення угоди, кредитування сторін і надання гарантій оплати товару покупцем. Здійсненню транспортно-експедиторських операцій і страхування товарів при транспортуванні, виконання митних формальностей, проведення рекламних та інших заходів щодо просування товарів на закордонні ринки, здійснення технічного обслуговування і проведення інших операцій. В сучасних умовах значно розширюються функції, що їх торговими посередниками, що пов'язано зі зміною структури торгово-посередницької ланки. Розширення функцій торговельно-посередницьких фірм здійснюється також шляхом впровадження їх у виробничу сферу, тобто створення дочірніх підприємств, в тому числі і за кордоном, з переробки та складання продукції, купівлею-продажем якою вони займаються. Важливою сферою діяльності торгових фірм стала участь у міжнародних консорціумах для здійснення великих будівельних проектів. Торговим посередникам - учасникам консорціумів надається можливість здійснювати закупівельно-збутові операції для таких підприємств. Види торгово-посередницьких операцій. Залежно від характеру взаємовідносин між виробником - експортером і торговим посередником, а також від функцій, які виконуються торговим посередником, можна виділити кілька видів торгово-посередницьких операцій: операції з перепродажу, комісійні, агентські і брокерські. Операції з перепродажу - це операції які здійснюються торговим посередником від свого імені і за свій рахунок. Розрізняють два види операцій з перепродажу. До першого виду належать операції, в яких торговий посередник по відношенню до експортера виступає як покупець, що придбає товари на основі договору купівлі-продажу. До другого виду відносяться операції, в яких експортер надає торговельному посереднику, іменованого торговцем за договором, право продажу своїх товарів на певній території протягом узгодженого терміну на основі договору про надання права на продаж. Цей договір встановлює тільки загальні умови, що регулюють взаємовідносини сторін по реалізації товарів на певній території.

  29.Функції торгових посередників

  Торгівля надає послугу для споживачів з точки зору зручного місця і часу для придбання товару, надаючи таку ж послугу виробникам, купуючи товар / послугу в зручному для виробника місце і час

  скорочення контактів виробників із продажу своєї продукції

  перетворення виробничого асортименту в торговельний

  скорочення витрат на закупівлі

  торгові посередники підтримують маркет. стратегії виробників на місцях продажів

  торгові посередники виконують функцію фінансової підтримки (кредитування-підтримка споживачів)

  надання кваліфікованої торгового персоналу

  надання додаткових послуг і матеріально-технічне забезпечення просування товару на різні ринки (транспорт., зберігання)

  функція повернення товару і післяпродажне обслуговування

  Підтримують маркетингові стратегії виробників на місцях продажів (рекламні кампанії, стимулювання збуту).

  Фінансова підтримка як виробників (передоплата), так і споживачів (знижки і кредитування).

  Надання кваліфікованої торгового персоналу для реалізації. - Надання додаткових послуг та матеріально-технічного забезпечення просування товару на різні ринки (транспортування, зберігання).

  Торгівля приймає на себе ризики загибелі, псування, неналежної якості, морального старіння товару. Розвитку оптової торгівлі та по відношенню її значущості сприяють загальносвітові, економічні тенденції:

  1) глобалізація, кіт. визначається перенесенням виробництва в певні регіони

  2) все більш вузька спеціалізація підприємства

  3) необхідність пристосовувати товари до потреб конкретних споживачів

  Торгівля вивчає попит споживачів.

  30. Особливості організації торгівлі на товарних біржах

  Ефективне функціонування виробництва неможливо без наявності адекватної йому сфери обігу - один з основних елементів - товарні біржі. Товарні біржі сприяють забезпеченню безперервності процесу розширеного відтворення і прискорення кругообігу суспільного продукту Біржа як сегмент загального ринку виконує функції збалансування попиту і пропозиції шляхом відкритої купівлі-продажу, упорядкування й уніфікації ринку товарних і сировинних ресурсів, стимулювання розвитку ринку, економічного індикатора. Біржова торгівля організовується торговцями для полегшення процесу торгівлі, для вироблення більш ефективного механізму і згодом, хеджування (захист, страховка від несприятливого зміни цін). Біржа є юридичною особою, яка має відокремлене майно, може бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді (третейському суді).

  Завдання біржі - організація, впорядкування, уніфікація ринків сировини, капіталу і валюти розвинених капіталістичних країнах бірж реального товару практично не залишилося

  інститут товарної біржі трансформувався в ринок прав на товар, або в так ф'ючерсну біржу. Саме вона є основою в комерції західних країн. Ф'ючерсна біржа - форма товарної біржі, торгівля на якій ведеться ф'ючерсними контрактами. Торгівлю на ф'ючерсній біржі в порівнянні з торгівлею реальним товаром на товарній біржі відрізняють: переважно фіктивний характер угод; непрямий зв'язок з ринком реального товару через хеджування; повна уніфікація всіх умов контракту, крім ціни; участь розрахункової палати в розрахунках між покупцем і продавцем.

  Товар на біржі: гроші, цінні папери (фондові біржі), товар в матеріально-речовин. Формі - товарна біржа

  особливості:

  1) це товари масового попиту і потребленія2) товар повинен мати якісну однорідність, порівнянність за споживчими параметрами і володіти можли. взаємозамінності партії товару.

  Види товарних бірж:

  1. а) продукти с / г та природного походження (20% зернові займають тут)

  б) продукція тваринник.

  В) харчові товари (сіль, цукор, перець, кава, какао)

  г) текстильна сировина (бавовна, шерсть, льон, каучук, пиломатеріали), лісоматеріали

  2. промислову сировину і продукти його переробки (50% з цієї групи - енергоносії (нафта, газ), 20% ін. Кольорові метали, драгоцен. Метали

  Товарна біржа - організаційно-оформлений, регулярно-функцион. Ринок, на кіт. відбувається оптова торгівля товарами за стандартами або зразкам (місце, де зустрічаються торгові посередники; в укладанні угод біржа участь не приймає; угоди укладають біржові посередники - брокери).

  Функції товарної біржі:

  надання місця для укладення угод

  встановлення правил і організація торгівлі

  участь у підготовці, розробці стандартів

  розробка типових контрактів купівлі-продажу

  врегулювання суперечок, що виникають

  інф-ті послуги, деят-ть

  кодування цін

  Види біржових угод

  угоди з реальним товаром

  форварние угоди, взаємна передача прав і обов'язків щодо реального товару з відстроченими термінами поставки

  ф'ючерсні угоди - взаємна передача прав і обов'язків щодо контрактів на поставку біржового товару

  аукціонні угоди - поступка прав на майбутню передачу прав і обов'язків щодо біржового товару, контракту на поставку біржового товару.

  31. Процедура проведення ярмарків та аукціонів

  Ринку необхідні самостійні, господарсько незалежні організації - гнучкі, оперативні - ярмарки. Дають можливість широкому колу виготовлювачів, споживачів, посередників вступати в безпосередні комерційні контакти, що сприяють регулюванню попиту та пропозиції, активізації господарської ініціативи сторін. можливості пропаганди надійності виготовлювача, його іміджу, рівня технічного обслуговування. Результати дозволяють виробникам приймати рішення про випуск продукції, відновленні асортименту і номенклатури, підвищенні якості, поліпшенні дизайну. Ярмарки являють собою періодичні заходи, що проводяться за участю працівників посередницьких організацій, торгівлі, промисловості, сільського господарства та інших галузей для здійснення покупок і продажу. ЕТАПИ:

  1. Попередній - прийняття рішення і підготовку наказу про проведення створюється ярмарковий комітет і формується робоча група. При будь-якій формі участі необхідно за 15 днів до відкриття ярмарку внести реєстраційний внесок і оформити заявку на участь, що включає докладну інформацію про клієнта ярмарку, його реквізитах, вимозі по розміщенню експозіцій.2. Організаційний - підготовка рекламного каталогу, що включає всіх учасників ярмарку, які подали заявки. публікується й інша новітня рекламна наукова і науково-технічна інформація передових фірмах включає також оперативну роботу з розміщення гостей, організації їхнього дозвілля, проведенню щоденних показових ярмаркових торгів, презентацій.3. Заключний підведення підсумків з виділенням позитивних і негативних сторін у роботі ярмарку. Основа для прийняття стратегічних рішень по подальшій перспективі ярмаркової торгівлі.

  За масштабом:

  1. Міжнародна. 2. Всеросійські з'єднують інтереси великої кількості підприємств, об'єднань з різними напрямками господарської діяльності, спеціалізації виробництва. 3. Зональні залучають до участі дуже значну кількість організацій, підприємств ряду прилеглих регіонів. 4. Регіональні (обласні, районні) ярмарки функціонують для оперативного задоволення споживачів необхідними товарами. Ярмарки працюють за графіком з попередньою установкою часу і місця. Ще одним видом оптової та роздрібної торгівлі є аукціонна торгівля, коли він продавець з метою отримання найбільшого прибутку використовує конкуренцію покупців, присутніх при продажу.

  Аукціон - продаж таких товарів, які мають індивідуальними властивостями і цінностями. Їх реалізація здійснюється з публічного торгу в певному місці і в заздалегідь встановлений час. бувають на підвищення або зниження ціни в гласною чи негласною формі. Аукціон - придбання товару з публічних торгів на конкурсній основі. До товару пред'являються високі вимоги. Аукціонна торгівля - спосіб продажу товарів, що володіють індивідуальними властивостями, вид робочої торгівлі, при якій продавці максимально використовують пряму конкуренцію, що виникає між присутніми при продажу покупцями. Аукціонний спосіб продажу застосовується, коли необхідно терміново реалізувати товари, використовуючи при цьому їх дефіцитність і унікальність. Випускаються каталоги, де товари представлені по групам і вказані номери лотів. Для участі в аукціоні потрібно подати заявку та внести заставу. на зниження ціни - голландські аукціони. Вони починаються з оголошення спочатку явно завищеної ціни, яка поступово знижується до тієї, по якій один з учасників торгу висловить згоду продати свій товар. Порядок розподілу виручки між організаторами аукціону і власниками товарів передбачений в підписаному аукціонному угоді.

  32. Організація та особливості проведення торгів

  Торги - форма покупки. (Противоп. Формі аукціону); змагальна форма купівлі при якій покупці оголошують конкурс для продавців на товар, цей товар з определ. параметрами.

  Види торгів:

  Внутрішні / місцеві (за участю місцевих фірм)

  міжнародні

  2) від способу організації

  відкриті

  закриті

  напівзакриті (перший етап серед учасників відкрито, потім другий етап тільки серед відібраних в попередньому етапі учасників)

  При проведенні торгів Організатор здійснює наступні функції: визначає місце, дату початку і закінчення прийому заявок на участь в торгах (далі - заявки), місце і термін підбиття підсумків торгів; організовує підготовку та публікацію інформаційного повідомлення про проведення торгів; приймає від осіб (фізичних і юридичних), які бажають укласти договір, перевіряє правильність оформлення поданих претендентами документів та визначає їх відповідність вимогам законодавства РФ, а також вимогам, викладеним у цьому положенні; веде облік заявок по мірі їх надходження в журналі прийому заявок; визначає розмір, термін і умови внесення завдатку претендентами, а також інші умови договору про завдаток; укладає з претендентами договори про завдаток; приймає рішення про визнання претендентів учасниками торгів або про відмову в допуску до участі в торгах, визначає переможця торгів і оформляє протокол про підсумки торгів; направляє переможцю торгів повідомлення про визнання заявки на участь в торгах виграла; організовує підготовку та публікацію інформаційного повідомлення про підсумки проведення торгів; забезпечує укладення договору з переможцем торгів.

  Інформаційне повідомлення про проведення торгів публікується в засобах масової інформації, не менше ніж за 30 календарних днів до їх проведення Претендент повинен відповідати наступним вимогам: мати трудовими ресурсами, необхідними для виполненіяусловій договору, що укладається в результаті проведення торгів; не мати заборгованості зі сплати податків до бюджетів усіх рівнів та обов'язкових платежів до державних позабюджетних фондів; не перебувати в процесі ліквідації.

  33.Класифікації торгово-посередницьких підприємств

  За характером діяльності та особливостей відносин з підприємцями посередники поділяються на такі види.

  Комерційні представники - посередники, які виконують доручення підприємців (принципалів) з пошуку для них комерційних партнерів і діючі від імені принципалів при укладенні ними договорів (див. Ст.184 ЦК України).

  Комісіонери - посередники, що сприяють за дорученнями фізичних осіб (комітентів) збуту чи придбання товарів в рамках комісійних договорів шляхом укладення від свого го імені та за рахунок комітентів контрактів з третіми фірмами (див. Гл.51 ГК РФ).

  Повірені - посередники, які за дорученнями фізичних осіб (довірителів) сприяють вчиненню комерційних операцій, в тому числі по збуту або придбання товарів шляхом укладення договорів від імені та за рахунок довірителів (див. Гл.49 ГК РФ).

  Агенти - посередники, які вчиняють за дорученням підприємця (принципала) юридичні та інші дії, в тому числі по збуту і придбання товарів, шляхом укладення договорів від свого імені, але за рахунок принципала або від імені та за рахунок принципала (див. Гл.52 ГК РФ).

  дистриб'ютори - оптові торговці, які в рамках дистриб'юторських договорів збувають товари продавців, укладаючи контракти купівлі-продажу.

  34. Особливості функціонування торговельних посередників - представників виробництв підприємств

  ВИДИ:

  1. Виробниче підприємництво 2. Комерційне (торгове) 3. Фінансово-кредитне особлива форма комерційного підприємництва, у якому як предмет купівлі-продажу виступають валютні цінності, національні гроші (російський рубль) і цінні папери (акції, облігації та ін.), продаються підприємцем покупцю чи надані йому в кредіт.4. посередницька підприємець сам не виробляє і не продає товар, а виступає в ролі посередника. Посередник - це особа (юридична або фізична), що представляє інтереси виробника чи споживача, але самі такими не є. є в значній мірі досить ризиковій. Головне завдання - з'єднати дві зацікавлені у взаємній угоді сторони.5. Спеціалізована страхова діяльність. відповідно до законодавства та договору гарантує страхувальникові відшкодування збитку в результаті непередбаченого лиха втрати майна, цінностей, здоров'я, життя і інших видів втрат за певну плату при укладанні договору страхування, отримують страховий внесок, виплачуючи страховку тільки при визначених обставинах. Так як ймовірність виникнення таких обставин невелика, то решта внесків утворює підприємницький дохід. є однією з найбільш ризикових видів діяльності.

  Функції торгових посередників: Надання послуги для споживачів (місце і час), для виробників (придбання в зручний час в зручному місці). Скорочення контактів виробників із продажу своєї продукції (один клієнт). Створюють торговий асортимент (торгова пропозиція), перетворення виробничого асортименту в торговий. Скорочення витрат на закупівлі (чим більший об'єм, тим менше ціна). Підтримують маркетингові стратегії виробників на місцях продажів (рекламні кампанії, стимулювання збуту). Фінансова підтримка як виробників (передоплата), так і споживачів (знижки і кредитування). Надання кваліфікованої торгового персоналу для реалізації. Надання додаткових послуг та матеріально-технічного забезпечення просування товару на різні ринки (транспортування, зберігання). Функція повернення товару і післяпродажного обслуговування (гарантія, ремонт). Торгівля приймає на себе ризики загибелі, псування, морального старіння, неякісного товару. Розвитку оптової торгівлі та підвищенню її значущості сприяють такі загальносвітові економічні тенденції: глобалізація (виробництво там, де це вигідно, а споживання по всьому світу). посилюється все більше вузька спеціалізація підприємств (аутсорсинг). необхідність пристосовувати товари до потреб споживачів.

  35. Організаційні форми незалежних торгових посередників

  Посередники юридично незалежні від виробників, споживачів та інших посередницьких організацій. Їх пов'язують з ними договірні відносини. Збутові та закупівельні відділи у складі однієї юридичної особи посередниками не є. До торгово-посередницьким фірмам відносяться фірми, в юридичному і господарському відношенні не залежні від виробника і споживача. Прибуток отримують або в результаті різниці між цінами закупівлі товарів у експортерів, і цінами, за якими ці товари продаються покупцям, або у вигляді винагороди за надані послуги з просування товарів на зовнішні ринки. Займаються в основному комерційною діяльністю. Мають як правило, власні склади, демонстраційні зали, роздрібні магазини. Роль торгових посередників виконують державної організації і торгові компанії країн, що розвиваються, які здійснюють операції з закупівель та експорту товарів.

  Залежно від хар-ра здійснюваних операцій: торгові, комісійні, агентські, брокерські, фактори. Торгові фірми, здійснюють операції за свій рахунок і від свого імені. Працюють в основному з постійними постачальниками і підтримують з ними тривалі відносини. Торгові доми закуповують товари у виробників або оптовиків своєї країни і перепродують за кордоном; набувають іноземні товари за кордоном і перепродують їх місцевим оптовикам, роздрібним торговцям, промисловим споживачам. Експортні фірми - торговельні підприємства, які закуповують за свій рахунок товари на внутр ринку і перепродують їх від свого імені за кордоном. Імпортні фірми - закуповують за свій рахунок за кордоном товари і продають їх потім на внутр ринку промисловцям, оптовим і роздрібним торговцям. Ці фірми мають на складах товарні запаси і за вимогою виробляють негайні поставки на внутрішній ринок. Оптові фірми - виступають як посередники між промисловими чи заготівельними підприємствами і роздрібними торговими фірмами. Вони закуповують за свій рахунок товари за кордоном великими партіями і реалізують їх на місцевому ринку окремим споживачам дрібнішими партіями, отримуючи при цьому прибуток за рахунок різниці в ціні

  Провести межу між оптовою й імпортною фірмами досить важко Основна відмінність в тому, що імпортна фірма займається переважно закупівлею товарів безпосередньо в експортерів, тоді як оптова - закуповує не тільки імпортні, а й товари вітчизняного виробництва і просуває їх через власну мережу значно далі, ніж імпортна фірма. Роздрібні фірми - часто самі здійснюють операції з імпорту та експорту товарів. Великі мають широку мережу своїх філій, дочірніх компаній і закупівельних контор за кордоном. Посилкові роздрібні фірми приймають замовлення від іноземців та громадян, які проживають за межами своєї країни. Дистриб'ютори - фірми інших країнах, які здійснюють в основному імпортні операції і виступають як торговці за договором. Вони купує і продає товари від свого імені і за свій рахунок і знаходиться, як правило, в країні імпортера. Стокісти - фірми в країні імпортера, які здійснюють експортно-імпортні операції. Діяльність комісійних фірм - разові доручення і діють від свого імені, але за рахунок комітента Залежно від виду здійснюваних операції і характеру взаємовідносин з комітентом розрізняють експортні та імпортні комісійні фірми. Фірми виступають від імені і за рахунок принципала називаються агентськими. Залежно від умов договору фірма або сама укладає угоди від його імені і за його рахунок, або тільки посередником при укладанні угод. Брокерські фірми - особливий вид посередницьких фірм, в обов'язки яких входить функція звести контрагентів Фекторі - торгові посередники, що виконують широке коло посередницьких обов'язків від імені експортера. Не тільки здійснюють експорт продукції свого принципала, а й фінансують експортні операції (оплата авансу виробнику, видача кредитів покупцям), страхування експортних кредитів, сприяють підбору закордонних агентів.

  36. Види і особливості договорів регламентують торгово-посередницькі операції

  Договір про винятковий продаж товарів. Продавець - фірма-виробник. Покупець - оптово-посередницькі підприємства (самостійні), дистриб'ютори або дилери.

  Договором закріплюються принципи і правила відносин з придбання однією стороною в повну власність товарів у іншого боку з встановленням одночасно ряду прав і обов'язків сторін, пов'язаних з перепродажем товарів покупцем своїм клієнтам. Спеціальні умови (умови про винятковість). 1. продавець надає покупцю виключне право продажу своїх товарів у відповідному регіоні або в зазначеній номенклатурі. 2. встановлення додаткових обов'язків продавця включати в контракти з іншими покупцями умови про відмову останніх від продажу товарів на території дії першого договору. 3. значно рідше встановлюються умови про обов'язок покупця купувати товари тільки у свого продавця. 4. обмовляється мінімальна кількість товарів, яке покупець повинен періодично купувати у продавця (встановлення квоти продажів). 5. узгодження цінової політики. 6. участь покупця у всіх маркетингових і рекламних кампаніях продавця і обов'язкова участь покупця в рекламі товарів при їх перепродажу. 7. інформування виробника про обсяги та особливості попиту на товари на даній території та інших даних маркетингового, організаційного та фінансового характеру. 8. участь фірми-виробника в обладнанні торгових і демонстраційних залів, навчанні персоналу та встановлення стандартів обслуговування. 9. закріплення за продавцем права контролю за комерційною і фінансовою діяльністю покупця. Купівля-продаж ліцензій технологій (продукції інтелектуальної праці). Характерні риси: технологічний обмін (продаж технологій); обмін результатами науково-технічної діяльності; продаж Know-how; продаж науково-технічних знань; продаж промислової власності, що не патентується технічних знань і досвіду; надання інженерно-технічних консалтингових послуг;

  проведення наукових досліджень, дослідно-конструкторських робіт, продаж авторських і суміжних прав. Договір на надання посередницьких послуг реселлер (Торговий посередник) і Клієнт, або Замовник і Посередник. Замовник доручає, Посередник бере на себе обов'язок (зміст посередницької послуги), в строк. Послуги з купівлі ліцензії, наприклад. Торговий посередник зобов'язаний: оформити замовлення на придбання ліцензій на програмні продукти;

  здійснити оплату ліцензій за рахунок коштів, що надійшли від Клієнта; доставити Клієнту оформлені на його ім'я ліцензії; при необхідності провести заміну неправильно оформлених ліцензій; виставляти Клієнту рахунки на подальшу оплату ліцензій або Виконувати послуги, передбачені цим договором, в зазначені терміни.

  У разі неможливості виконання послуг повідомити про це Замовника в 3-х денний термін, але не пізніше. Клієнт зобов'язаний: перерахувати кошти в рахунок оплати ліцензій; прийняти від Торгового посередника ліцензії; виробляти подальшу оплату ліцензій АБО

  Оплатити послуги Посередника в розмірі і строки, зазначені в цьому договорі.

  39. Параметри, що визначають формати роздрібної торгівлі

  Формат визначається за різними ознаками, які характеризують вид магазину, спосіб обслуговування, асортимент і ін. Формат необхідний для зручності управління і організації продажів, для зручності покупців і відповідності їх очікуванням.

  площа торгового залу

  наявність інших площ (складських, адміністративних, паркувальних)

  кількість касових вузлів

  час роботи

  асортимент (універсальний змішаний продовольчий і непродовольчий; універсальний продовольчий, універсальний непродовольчий, спеціалізовані (широкої або вузької спеціалізації), монобрендові, мультибрендові.

  методи обслуговування (індивідуальні - "через прилавок" - наприклад, як в магазинах стільникового зв'язку; самообслуговування (з наявністю продавців-консультантів і без них); за зразками (опт); по каталогам (дистанційний метод)

  наявність додаткових послуг

  дизайн

  оборот + оборот з одиниці площі

  число покупок в день

  чисельність персоналу

  Чітких критеріїв і визначень разл. форматів немає. Мета формату в роздрібній торгівлі така ж, як і в інших сферах людської діяльності - задати загальноприйнятий стандарт, вже апробовані і успішну технологію. Торговельні підприємства, так само, як і підприємства будь-якого іншого типу, виживають тільки при наявності будь-якого довгострокового конкурентної переваги. Тому в системі торговельних форматів немає ніякого хаосу: кожен з форматів займає свою конкурентну місце (їх цінність для покупця перевірена часом і жорсткою конкуренцією на західних ринках). Тому формат в роздрібній торгівлі - це сукупність характеристик, які чітко визначають роль торгової точки для споживачів. За основу аналізу форматів торгових точок тут запропоновано взяти чинники переваг магазинів покупцями. Тобто ці характеристики - не зовнішні параметри формату, а цінність торгової точки для покупців. Основні з них: Місцезнаходження Асортимент (характер і якість), Ціна, Реклама і просування, Пропоновані послуги, Фізичні атрибути магазину, Внутрішня атмосфера магазину, Післяпродажний сервіс.

  41. Синтетичні формати торгівлі та позамагазинної форми торгівлі

  Ринок - місце, де організовані місця для торгівлі різних груп товарів різними продавцями

  с / г ринки

  непродовольчі ринки

  оптові

  Ринки трансформуються в немагазінние форми тоговлі => ТЦ або торгові вулиці.

  ТЦ - спец. Побудована торгова площа для організації торгівлі різних магазинів

  мінуси:

  1. нестача орендарів. При відкритті ТЦ відкриваються не всі магазини

  2. погано організовані розміщення секторів

  3. найбільш відвідувані 1 і 2 поверхи, для 3 і 4 потрібні ліфти і ескалатори.

  4. нестиковка способів обслуговування та можливостей клієнтів. Обійти велику площу для покупців оч. Складно.

  Моллорговая алея

  В Америці це цілі торгові міста, куди приїжджають на цілі вих.

  Стилізація ТЦ під якусь тематику

  "Варш. Експрес", "ГрандКаньон"

  40. Класифікація роздрібних магазинів з урахуванням товарної спеціалізації

  1-Спеціалізовані магазини (СМ) - пропонує вузький асортимент товарів значної насиченості. Прикладами можуть служити магазини одягу, спорттоварів, меблеві, квіткові і книжкові магазини. СМ можна додатково поділити за ступенем вузькості запропонованого асортименту. Магазини одягу ѕ це магазин відокремленого повного асортименту, магазин чоловічого одягу ѕ це магазин з обмеженим асортиментом, а магазин, який торгує чоловічими сорочками, які зшиті на замовлення, ѕ це вузькоспеціалізований магазин. Останнім часом поширення СМ пов'язано з бумом торгових центрів, зазвичай складаються з одного-двох універмагів і багатьох СМ На частку цих магазинчиків нерідко доводиться 60ѕ70% всієї площі торгового центру. Більшість СМ досі належить незалежним торговцям, проте швидко зростає і число СМ-их мереж.

  2-Універмаги (У) - пропонує кілька асортиментних груп товарів ѕ зазвичай одяг, предмети домашнього вжитку, господарські товари. Кожній асортиментної групою займається спеціальний відділ У на чолі із своїми закупщиками або торговцями.

  3-універсамів-ѕ це порівняно велике підприємство самообслуговування з низьким рівнем витрат, невисоким ступенем питомої прибутковості і великим обсягом продажів, "розраховане на повне задоволення потреб споживача в продуктах харчування, прально-мийних засобах і товарах по догляду за будинком" У може знаходитися і в приватному володінні, хоча більшість їх входить до складу мереж.

  4-Магазини товарів повсякденного попиту. Продовольчий магазин товарів повсякденного попиту порівняно невеликий за розмірами, знаходиться в безпосередній близькості від житлового району, відкритий допізна все сім днів на тиждень і пропонує обмежений асортимент ходових товарів повсякденного попиту з високою оборотністю.

  5. Комбінований універсам ѕ це різновид універсаму з асортиментом, розширеним за рахунок включення в нього ліків вільного продажу і ліків, що відпускаються за рецептами.

  6-Торговий комплекс перевищує своїми розмірами навіть універсами широкого профілю, займаючи торгову площу від 7500 до 19 500 кв. м. ТК включає в себе універсам, магазин знижених цін і роздрібний склад-магазин. Його асортимент виходить за межі зазвичай товарів, що купуються і включає в себе меблі, важкі і легкі електропобутові прилади, одяг і безліч інших виробів. У порівнянні з рівнем цін, звичайних для універсамів широкого профілю, торгові комплекси практикують ціни зі знижкою. Багато товарів надходять в ТК в тому ж вигляді, як і на склад, прямо від виробників ѕ упакованими в дротові "кошика", і викладаються на п'ятиярусний металеві стелажі штабелями висотою 3,5ѕ4,5 м. Поповнення запасів здійснюється за допомогою навантажувачів, які їздять по широким проходах торгового залу прямо в години його роботи.

  7-Магазини знижених цін. -ТОРГ стандартними товарами за нижчими цінами за рахунок зниження норми прибутку і збільшення обсягів збуту. Йому притаманні п'ять особливостей:

  1) він постійно торгує за нижчими тих, що переважають в закладах з високими націнками і невисокою оборотністю товарних запасів;

  2) він робить акцент на марочних товарах загальнонаціонального поширення, так що низькі ціни зовсім не припускають низької якості виробів;

  3) він функціонує за методом самообслуговування мінімуму зручностей;

  4) він міститься в районі з низьким рівнем орендної плати і приваблює покупців з порівняно віддалених місць;

  5) в ньому встановлено просте і функціональне торгове обладнання8-Склади-магазини. Склад-магазин ѕ це позбавлене будь-яких надмірностей торгове підприємство знижених цін з обмеженою обсягом послуг, мета якого ѕ продаж великих обсягів товарів за низькими цінами. Роздрібна торгівля з замовленням товару поштою або по телефону.

  44. Види договорів, що регулюють торгівлю ліцензіями

  Ліцензія - офіційний документ, дозвіл, що видається однією особою іншій особі на ведення певної (комерційної) діяльності. Валютна - документ, який видається компетентним органом і дозволяє імпортеру-покупцеві перевести певну суму в іноземній валюті експортеру-продавцю в сплату за товари. Державна - в широкому сенсі - дозвіл (право) на здійснення ліцензованого виду діяльності при обов'язковому дотриманні ліцензійних вимог і умов, видане органом, що ліцензує юридичній особі або індивідуальному підприємцю. Ліцензія на винахід - дозвіл, що видається однією особою (ліцензіаром) іншій особі (ліцензіату) на комерційне використання винаходу, захищеного патентом в межах чітко визначеного ринку, протягом певного терміну і за обумовлену винагороду. Ліцензія на проведення страхової діяльності - документ, що засвідчує право її власника на проведення страхової діяльності на території РФ при дотриманні ним умов та вимог, обумовлених при видачі ліцензії. У РФ ліцензія на проведення страхової діяльності не має обмежень по терміну дії, якщо це спеціально не передбачено при її видачі Росстрахнадзором. Ліцензії видаються на проведення добровільного та обов'язкового особистого, майнового страхування, а також страхування відповідальності та перестрахування. Експортна / імпортна - документ, який видається спеціальними державними органами при наявності в країні експортера / імпортера контролю над вивезенням або ввезенням певних товарів. Ліцензія надається на певний термін, після закінчення якого вона втрачає силу. Ліцензії видаються на підставі заяв експортера / імпортера. Безпатентна - ліцензія на використання ноу-хау без патенту на винахід. Виняткова - ліцензія, що надає ліцензіату виняткове право на використання предмета ліцензійної угоди в тих межах, які обумовлені. Ліцензіар в цьому випадку відмовляється від уявлення аналогічних ліцензій третіми особами, а також від самостійної експлуатації предмета угоди в встановлених межах.

  43. Особливості продажу ліцензій

  Ліцензія - офіційний документ, дозвіл, що видається однією особою іншій особі на ведення певної (комерційної) діяльності. Види ліцензій:

  1 - проста невиключна - ліцензіар дозволяє ліцензіату исп-ть даний продукт, при цьому залишає за собою право на його исп-ие на цій же тер-ії і в тих же кількісних обсягах, що і ліцензіар. Ще одне право - продавати ліцензії іншим особам, але тільки на умові не кращих, ніж надав першому ліцензіату. Може містити умови субліцензії ліцензіаром, третім особам, але тільки в межах обсягу прав, придбаних ним самим.

  2 - виняткова-прі її продажу ліцензіар втрачає своє монопольне право на ісп-ие товару на визна-ої тер-ії і на визна-ий термін і втрачає право продавати ін. Ліцензії на цій винятковій тер-рії, але може на ін. Ліцензіат може продавати субліцензію ін. особам на цій исключ-ой тер-рії.

  3 - повна-схожа на продаж патенту, замінює його продаж. Надає ліцензіату виняткове право на ісп-ие продукту протягом усього терміну угоди без обмежувальних умов за масштабами застосування даного продукту. При цьому ліцензіар втрачає своє право на користування цим продуктом як самосто-но, так і продаючи ін. Види ліцензій. Авторське право. Види платежів за ліцензіями: 1-розмір винагороди підраховується на базі фактичного, економічного результату исп-ия ліцензіі.2-коли винагорода не пов'язано з фактичним исп-ем ліцензії, а встановлюється заздалегідь, виходячи з оцінок можливого ефекту і очікуваних прибутків ліцензіата

  Термін дії ліцензії - 5 років. Продовження терміну дії ліцензії здійснюється в порядку переоформлення документа, що підтверджує наявність ліцензії. Положеннями про ліцензування конкретних видів діяльності може бути передбачено безстрокову дію ліцензії.

  Для отримання ліцензії претендент ліцензії направляє в орган заяву на надання ліцензії, копії установчих документів, документ, що підтверджує сплату держмита.

  ліцензує орган приймає рішення про надання або про відмову в наданні ліцензії в строк, що не перевищує сорока п'яти днів з дня надходження заяви про надання ліцензії та доданих до неї документів. У разі втрати документа, що підтверджує наявність ліцензії, ліцензіат має право на отримання дубліката зазначеного документа, який надається йому на підставі заяви в письмовій формі.

  Ліцензіат має право на отримання засвідчених органом, що ліцензує копій документа, що підтверджує наявність ліцензії.

  Дублікат або копія підтверджуючого наявність ліцензії документа надається ліцензіату за плату в розмірі десяти рублів.Для розгляду органом ліцензування заяв про надання ліцензій та видачі ліцензій державний збір сплачується в розмірах та порядку, встановлених законодавством Російської Федерації про податки та збори.

  Переоформлення документа, що підтверджує наявність ліцензії: у випадку реорганізації юридичної особи у формі перетворення, зміни її назви або її місцезнаходження та ін. Він повинен подати заявку на повторне видання документа, що підтверджує наявність ліцензії, не пізніше 15 днів з дати внесення цих змін до держави. Реєстрація юр. Особи Або людина. Підприємці. Для перереєстрації державний збір сплачується у розмірі та у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації про податки та збори.

  Інформація, що міститься в ліцензійному реєстрі, доступна фізичним та юридичним особам. Для надання витягів на конкретних ліцензіатів стягується збір у розмірі 10 рублів. Він надається безкоштовно органам державної влади та місцевого самоврядування. Термін надання інформації з реєстру ліцензій не може перевищувати трьох днів з дати одержання відповідної заявки.

  Орган ліцензування може призупинити дію ліцензії, якщо ліцензіат зазнає порушення у сфері ліцензованої діяльності.

  45. Сутність оренди та оренди

  Оренда - форма майнового договору, відповідно до якої майно передається на тимчасове володіння та користування або для тимчасового використання лізингоодержувачем на оренду. Сільське господарство та видобувна промисловість оплачуються тимчасовим використанням землі або надр. Включає в себе земельну ренту, амортизацію відсотків за використання матеріальних активів. Фрукти, продукти та доходи, отримані лізингоотримувачем в результаті використання орендованого майна відповідно до договору, є його майном.

  Рухоме та нерухоме майно визнається об'єктом оренди, в тому числі: земельні ділянки, підприємства, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та інші речі, які не втрачають своїх природних властивостей під час їх використання (такі речі називаються невикористаними товарами). У договорі лізингу повинно бути чітко визначено конкретне майно, орендоване, тобто Дані, що дозволяють індивідуалізувати об'єкт оренди, повинні бути прямо вказані в договорі. Забороняється орендувати підприємства оборонної промисловості, зв'язку, транспорту, підприємств паливно-енергетичного комплексу, будівель державних банків тощо.

  Договір лізингу повинен бути укладений у письмовій формі у формі, якщо він укладено на термін більше одного року, і якщо принаймні одна із сторін договору є юридичною особою, незалежно від строку дії договору. Оренда нерухомого майна підлягає державній реєстрації (реєстрація договору здійснюється у відповідному територіальному органі Федеральної служби реєстрації).

  Лізингодавець - фізична або юридична особа, яка надає майно лізингоодержувачу за винагороду за тимчасове користування та володіння або тимчасового використання. Оренда майна може бути тільки її власником або особою, уповноваженою власником або законом.

  Лізингоодержувач - це фізична чи юридична особа, яка уклала договір оренди на іншій стороні та сплачує за користування та володіння або користування майном, наданим лізингодавцю. Для орендаря цивільне законодавство не передбачає жодних вимог та обмежень (за винятком цивільної спроможності, а також інших суб'єктів цивільно-правових відносин).

  Як правило, термін договору лізингу встановлюється за згодою сторін та фіксується в договорі. Якщо термін у договорі не визначений, такий договір вважається укладеним на невизначений термін. Така справа дозволяє сторонам у будь-який час відмовитися від його виконання, але заздалегідь інформує іншу сторону про це протягом одного місяця та при здачі в оренду нерухомого майна на три місяці.

  1. Необмежений: термін договору не визначається за угодою сторін 2. Довгостроковий: 5-20 років 3. Середньостроковий: 1-5 років 4. Короткостроковий: до 1 року.

  46. ​​Види лізингу: фінансовий лізинг = лізинг

  Згідно договору фінансової оренди (договір лізингу) орендодавець зобов'язується придбати майно, зазначене лізингоотримувачем, від продавця, визначеного орендарем, та надати орендарові цю нерухомість за винагороду у тимчасовому володінні та користування в комерційних цілях. Арендодавець у цьому випадку не несе відповідальності за вибір предмету оренди та продавця. Угода про фінансовий лізинг може передбачати, що вибір продавця та придбаної нерухомості здійснюється лізингодавцем.

  Предметом договору фінансової оренди можуть бути будь-які невитратні речі, що використовуються для підприємницької діяльності, крім землі та інших природних об'єктів.

  Лізингодавець, що набуває майна для лізингоодержувача, зобов'язаний повідомити продавця про те, що майно призначено для передачі його певній особі.

  Передача предмета оренди лізингоодержувачу:

  1. Якщо інше не передбачено угодою про фінансовий лізинг, майно, що є предметом цієї угоди, передається продавцем безпосередньо лізингоодержувачу у місці розташування останнього.

  2. У випадку, якщо майно, що є предметом договору фінансової оренди, не було передано лізингоодержувачу протягом строку, зазначеного в цьому контракті, і якщо у договорі не зазначено такого періоду протягом розумного строку, лізингоодержувач має право, якщо затримка обумовлена ​​обставинами, за які відповідач лізингодавець , Вимагати припинення дії контракту та відшкодування збитків.

  Перехід до лізингоодержувача на ризик випадкової втрати чи випадкового пошкодження майна: ризик випадкової втрати або випадкового пошкодження об'єкта лізингу переходить до лізингоодержувача на момент передачі йому орендованого майна, якщо інше не передбачено договором фінансової оренди.

  Відповідальність продавця:

  1. Лізингоодержувач має право пред'явити претензії безпосередньо продавцеві майна, що є предметом договору фінансового лізингу, який випливає з договору купівлі-продажу, укладеного між продавцем та орендодавцем, зокрема щодо якості та повноти майна, умов її доставки та інших випадках неналежного виконання договору Продавець. У цьому випадку лізингоодержувач має права та обов'язки, передбачені цим Кодексом для покупця, за винятком зобов'язання оплатити придбане майно, як якщо б він був учасником договору купівлі-продажу цього майна. Однак орендар не може розірвати договір купівлі-продажу з продавцем без згоди лізингодавця.

  У відносинах з продавцем лізингоодержувач та орендодавець виступають солідарними кредиторами (стаття 326).

  48. Організація комерційної діяльності в галузі реклами

  Комерційна діяльність - це широке і складне поняття. Це набір методів та методів, які забезпечують максимальну прибутковість будь-якої торговельної операції для кожного з партнерів з урахуванням інтересів кінцевого споживача. Основною метою комерційної діяльності є отримання прибутку за рахунок задоволення попиту споживачів з високою культурою комерційних послуг. Ця мета однаково важлива як для організацій та підприємств, так і для осіб, які займаються купівлею та продажем товарів на ринку товарів та послуг. Роль реклами в комерційній діяльності. У сучасних ринкових умовах комерційне підприємство не може успішно вести бізнес без реклами. Його коріння повертаються до давніх часів і пов'язані з тим фактом, що виробники, торговці завжди були зобов'язані інформувати людей про товари, які вони продають, про проведені ярмарки тощо. Кожен етап, починаючи з моменту створення продукту і закінчуючи його продажем, повинен супроводжуватися активною програмою рекламного впливу.

  За допомогою реклами ринок стає більш зрозумілим і доступним для покупців з різними смаками та потребами, з різними рівнями грошових доходів, з нерівними традиціями щодо споживання. Реклама несе інформацію, яка представлена ​​у стислій, художньо вираженій формі, емоційно забарвленій і привносить у пам'ять та увагу потенційних покупців найважливіші факти та інформацію про товари та послуги та забезпечує зв'язок між виробництвом і споживанням. На сучасному етапі реклама перейшла на вузьку сферу інформаційної функції, яка забезпечує керований потік інформації та набуває комунікативну функцію. З її допомогою "зворотний зв'язок" підтримується з ринком та споживачем. Це дозволяє вам контролювати розвиток товару на ринку, створювати та зміцнювати стійку систему переваг для рекламованих об'єктів від покупця та здійснювати корективи в маркетинговій діяльності. Використовуючи можливості спрямованого впливу на споживача, реклама сприяє не тільки формуванню попиту, але й управлінню ним. Реклама сприяє постійному вдосконаленню продукції. Вона повинна використовуватися як інструмент конкуренції.

  47. Договір оренди, його зміст (Цивільний кодекс Російської Федерації)

  За договором лізингу) орендодавець зобов'язується надавати лізингоодержувачу майно для оплати тимчасовим володінням та використанням або для тимчасового використання. Фрукти, продукти та доходи, отримані лізингоотримувачем в результаті використання орендованого майна відповідно до договору, є його майном.

  Об'єкти оренди: земельні ділянки та інші ізольовані природні об'єкти, підприємства та інші майнові комплекси, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та інші речі, які не втрачають своїх природних властивостей під час їх використання (не споживані речі). У договорі лізингу слід вказати дані, які дозволяють точно визначити майно, що передається лізингоодержувачу в якості об'єкта оренди. За відсутності цих даних у договорі, умова предмета, що підлягає оренді, вважається не узгодженим сторонами, і відповідний контракт не вважається укладеним.

  Терміни визначаються. Якщо термін оренди в договорі не визначається, договір оренди вважається укладеним на невизначений термін. У цьому випадку кожна сторона має право в будь-який час відмовитися від договору, повідомити про це іншу сторону за один місяць, а також орендувати нерухомість на три місяці.

  Лізингодавець зобов'язується надавати лізингоодержувачу майно у такому стані, який відповідає умовам договору лізингу та передачею майна.

  Майно орендується разом з усіма його приналежностями та пов'язаними документами (технічний паспорт, сертифікат якості тощо), якщо інше не передбачено договором.

  Орендодавець несе відповідальність за недоліки орендованого майна, повністю або частково запобігаючи його використанню, навіть якщо під час укладення договору оренди не було відомо про ці недоліки. Лізингоодержувач зобов'язаний вчасно сплатити комісію за користування майном (орендою). Орендний платіж встановлюється для всього орендованого майна в цілому або окремо по кожній з його складових частин у формі:

  1) визначається в твердій суми платежів, що проводиться періодично або одночасно;

  2) встановлена ​​частка продуктів, плодів або доходів, отриманих внаслідок використання орендованого майна;

  3) надання певних послуг орендарем;

  4) передача орендодавцем лізингодавцю договірної власності у власність або оренду;

  5) лізинг орендаря. Сума орендної плати може бути змінена за домовленістю сторін у строки, передбачені договором, але не частіше одного разу на рік.

  Дострокове розірвання договору на вимогу орендодавця може бути в деяких випадках здійснено. (Коли орендар погіршує майно, не виробляє кап. Ремонт)

  Дострокове розірвання договору на вимогу орендаря теж може бути.

  Викуп орендованого майна (орендоване майно може переходити у власність орендаря після закінчення терміну оренди або до його закінчення за умови внесення орендарем всієї обумовленої договором викупної ціни, Якщо умова про викуп орендованого майна не передбачено в договорі оренди, воно може бути встановлено додатковою угодою сторін. До окремих видів договору оренди та договорів оренди окремих видів майна (прокат, оренда транспортних засобів, оренда будівель і споруд, оренда підприємств, фінанс вая оренда) положення, передбачені цим пунктом, застосовуються, якщо інше не встановлено правилами цього Кодексу про ці договори. Договір оренди має додатки до плану орендованого приміщення (якщо, це договір на оренд у приміщення). ......... ..