• Як економічна категорія
 • Організаційна функція
 • Сутність
 • Підприємництво в Україні
 • Согласно з законодавством, підприємництво в Україні здійснюється за такими принципами
 • Принципи рінкової економіки
 • Форми підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ
 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 • Общество с Додаткова ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 • дівідендом
 • Відмінність
 • Особливості становлення малих підприємств.
 • Недоліки Функціонування малих підприємств.
 • Підприємство в системе ринкова отношений.
 • Суть принципу самофінансування
 • Принцип матеріальної зацікавленості
 • Підприємство Несе повну економічну, майновий відповідальність за результати своєї ДІЯЛЬНОСТІ.
 • Підприємства віконують ряд функцій. Основні з них Такі


 • Дата конвертації27.05.2017
  Розмір31.16 Kb.
  Типлекція

  Скачати 31.16 Kb.

  Підприємство и ринок

  Лекція 2. Підприємство и ринок.

  Сутність підприємництва

  Невідємнім елементом ринкового господарювання, однією з найактівнішіх форм економічної діяльності є підприємництво, або Особливий тип господарювання.

  Підприємництво - ініціатівна, новаторська діяльність господарюючого субєкта, спрямована на поиск и знаходження найбільш оптимальних економічних РІШЕНЬ з метою одержаний максімальної вигоди. Підприємництво предполагает конкретну діяльність підприємця и часто ототожнюється з Поняття "власник".

  Наукова економічна література Розглядає підприємництво з різніх сторон: як економічну категорію, як метод господарювання, як тип економічного мислення.

  Як економічна категорія підприємництво віражає отношения между его субєктамі з приводу виробництва, розподілу и прівласнення благ та послуг.

  Суть підприємництва як методу господарювання розкривають его основні Функції: ресурсна, Організаційна та творча.

  Ресурсна функція підприємництва предполагает, что воно націлене на найбільш Ефективне использование матеріальніх, трудових, ФІНАНСОВИХ та інформаційних ресурсов з урахуванням досягнені науки, техніки, управління и организации виробництва

  Організаційна функція зводу до ДІЯЛЬНОСТІ по организации виробництва, збуту, маркетингу, менеджменту и реклами.

  Творча функція Полягає у спріянні генеруванню та реализации Нових Ідей, здійсненню техніко-економічних, наукових розробок, проектів, что повязані з господарськими ризики.

  Для підприємництва як методу господарювання характерні Такі основні ознака: самостійність и незалежність господарюючіх субєктів, господарський ризики; економічна відповідальність.

  Підприємництво як Особливий тип економічного мислення характерізується орігінальнімі подивимось и підходамі до Прийняття РІШЕНЬ, Які реалізуються у практічній ДІЯЛЬНОСТІ. Центральну роль тут відіграє особа підприємця. Підприємництво розглядається НЕ як рід зайняти, а як особлівість розуму и людської натури.

  Таким чином, підприємець - субєкт, что поєднує у Собі новаторські, комерційні та організаторські здібності для поиска и розвитку Нових відів, методів виробництва, Нових благ та їхніх Нових якости, Нових сфер! Застосування Капіталу. А звідсі и підприємництво - це тип господарської поведінкі підприємців з організації, розробки, виробництва и реализации благ з метою Отримання прибутку и СОЦІАЛЬНОГО ЕФЕКТ.

  Сутність підприємництва зосереджується у віяві ініціатівної, новаторської, Самостійної ДІЯЛЬНОСТІ. А мета зводу, з одного боку, до Отримання прибутку або особістом доходу, в результате передбачення точного розрахунку, а з Іншого - до найбільш ефективного использование факторів, Прагнення реалізуваті творчій Потенціал людини.

  Підприємництво в Україні

  До недавнього часу в Нашій стране Поняття "підприємець", "підприємництво" надавався негативний відтінок. Смороду асоціювалісь Із незаконного угідь, тіньовою економікою, обманом у влаштуванні Власна справа. Лише в останні роки внаслідок радикальних змін в економічному жітті, господарськими реформами и демократізацією суспільного життя Ставлення до підприємництва Почаїв змінюватісь у позитивну сторону.

  У перехідній економіці України для формирование и розвитку підприємництва необхідні відповідні умови. Можна віділіті основні їх Чотири групи: економічні, Політичні, юридичні та психологічні.

  Економічні умови підприємництва полягають у тому, щоб у суспільстві функціонувалі багатосубєктні (ПРИВАТНІ, Колективні, Державні, кооператівні) Власник. Це спріятіме свободі підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, возможности на свой страх и ризико прійматі решение про использование майна, продукції, прібутків. У звязку з ЦІМ Шляхом создания економічних умов у Нашій стране є роздержавлення и приватизація власності за, демонополізація господарської ДІЯЛЬНОСТІ.

  Політичні умови визначаються стабільністю и демократізацією суспільного життя в Україні. Цього можна досягті Надал усім господарюючім субєктам гарантії Збереження їхньої власності за, віключення можливий націоналізації, експропріації. Владні Структури повінні захіщаті всі види власності за, в тому чіслі інтелектуальної (винаходи, новаторство, нові методи організації), а такоже створюваті сприятливі підпріємніцькій клімат Завдяк відповідній податковій, кредитній, мітній та іншій політіці.

  Юридичні умови полягають у створенні нормативної бази підприємництва та его правової захіщеності. У 1991-1992 роках в Україні Було Прийнято ряд Законів, Які сформувалі організаційно-правову базу для розвитку підприємництва в условиях становлення рінкової системи господарювання. Найважлівішімі среди них є Закони України "Про підприємництво", "Про цінні папери и фондовому біржу", "Про господарські товариства" та ін.

  Психологічні умови підприємництва полягають у створенні сприятливого психологічного клімату среди населення. У цьом плане у нас є ще много проблем, оскількі життя кількох поколінь відбувалося в условиях, Які створювалі негативно Ставлення до підприємництва. Мислення консервативне и Изменить его в одну мить НЕ вдасть.

  Правові, економічні та соціальні засади Здійснення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ на территории України візначає Закон України "Про підприємництво", чинний 7 лютого 1 991 року. Закон встановлює гарантії свободи підприємництва та его державної ПІДТРИМКИ. У Законі підприємництво розглядається як самостійна, ініціатівна, систематична, здійснювана на власний ризико діяльність по виробництву продукції, Виконання робіт, Надання послуг та заняття торгівлею з метою одержаний прибутку.

  Субєктамі підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ візнаються ПРИВАТНІ особини - громадяни України та других держав, Які НЕ обмежені законом у правоздатності чи дієздатності, и юридичні особини усіх форм власності за. Смороду ма ють право без обмежень прійматі решение и самостійно Здійснювати будь-яку економічну діяльність, яка НЕ ​​суперечіть поважної законодавству. Водночас забороняється Здійснювати підпріємніцьку діяльність представник влади и охоронних структур, Військовослужбовцям. ЦІ обмеження повязані з необхідністю Забезпечити незалежність Функціонування державних служб. Смороду вводяться з метою захисту населення від зловжівань и недобросовісної ДІЯЛЬНОСТІ.

  Обєктом підприємництва є Певний вид ДІЯЛЬНОСТІ (виробництво, торгівля, інноваційна справа, посередництво, операции з цінними паперами), Який матеріалізується в продукції, яка віробляється (послуги, информации).
  Необходимо відзначіті, что підприємництво может застосовуватіся в усіх сферах економіки, окрім тих, Втрата державного контролю над Якими створює небезпеки для Суспільства, шкодить здоровю людей.

  З метою контролю за безпека Суспільства держава накладає Заборона на ОКРЕМІ види підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ. Так, підприємництво у галузь озброєнь, випуску ЦІННИХ ПАПЕРІВ и грошів, виробництва наркотичного ЗАСОБІВ может здійснюватісь лишь ДЕРЖАВНИЙ підприємствами. Без спеціальніх ліцензій забороняється виготовлення медікаментів, хімічніх Речовини, алкогольних напоїв, тютюново виробів, поиск и розробка корисних копалин, Здійснення юридичної практики та ін.

  Согласно з законодавством, підприємництво в Україні здійснюється за такими принципами:

  - вільний вибір ДІЯЛЬНОСТІ;
  - Залучення на добровільніх засідках до Здійснення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ майна та коштів юридичних осіб та громадян;
  - Самостійне формирование програм ДІЯЛЬНОСТІ та вибір постачальніків и спожівачів віроблюваної продукції, встановлення цен відповідно до законодавства;
  - вільний найм ПРАЦІВНИКІВ;
  - Залучення и использование матеріально-технічних, ФІНАНСОВИХ, трудових, природних та других відів ресурсов, использование якіх НЕ заборонено б або не обмежена законодавством;
  - вільне Розпорядження прибутком, что залішається после Внесення платежів, установлених законодавством;
  - Самостійне Здійснення підприємцем - юридичною особою зовнішньоекономічної діяльності, использование будь-Якім підприємцем належної Йому Частки Валютної виручки на свой розсуд

  Умів Швидкого розвитку підприємництва віступають гарантії та всебічна підтримка з боку держави. У звязку з ЦІМ були проголошені гарантії для всіх підприємців Незалежності від обраних ними форм підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ та власності за, Рівні права и Рівні возможности Стосовно доступу до трудових, інформаційних, природних та других ресурсов.

  Принципи рінкової економіки

  - мах свобода господарської ДІЯЛЬНОСТІ;

  - повна відповідальність господарських ОРГАНІЗАЦІЙ, підприємств, всех ПРАЦІВНИКІВ за рез.економічної ДІЯЛЬНОСТІ, что спірається на рівноправність всіх видів власності за;

  - конкуренція віробніків;

  - вільне Ціноутворення

  - держ.контроль за цінамі в обмеженій сфере;

  - відмова держави від прямої участия в господарській ДІЯЛЬНОСТІ за вінятком Окрема спец.галузей

  - Поширення ринкова отношений на ті сфери, де можна досягті найбільшої ефектівності;

  - відкрітість економіки, ее послідовна інтеграція в систему світовіх господарських зв`язків;

  - забезпечення з боку держ.владі на всех рівнях соціальн.гарантій як у праці, так и у підтрімці непрацездатніх.

  Форми підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ

  Підприємництво предполагает Функціонування різніх форм господарювання. Класіфікуючі підприємства з точки зору форм власності за, слід мати на увазі, что в Україні віділяють державне, колективне, частное підприємництво, а в странах з ринкового економікою віділяють приватний и державний сектор. Сучасна економічна теорія візнає три основні організаційно-правові форми підпріємніцької діяльності:

  1) одноосібне володіння;
  2) партнерство (товариство);
  3) корпорація (акціонерне товариство).

  Одноосібне володіння - це таке підприємство, власником которого є одна особа чи сімя, что самостійно веде дело у своих інтересах, одержує весь дохід и Повністю Несе ризико від бізнесу. Власник має матеріальні ресурси та обладнання, необхідні для виробничої ДІЯЛЬНОСТІ, або купує їх, а такоже особисто Контролює діяльність підприємства.

  Согласно Із законодавством, до підприємств з одноосібнім володінням в Україні Належить індивідуальне підприємство, сімейне підприємство, приватне підприємство з правом найманими РОБОЧОЇ сили.

  Як одна з найпростішіх форм підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, одноосібне володіння має певні Преимущества: власник має повну самостійність, значний свободу и оператівність Дій, існує Досить Сильний безпосередній стимул до ефективного виробництва.

  Однако Цій організаційній форме прітаманні значні недоліки: Труднощі Із залучених великих капіталів (комерційні банки не дуже ОХОЧЕ Надаються Великі кредити), необмежена відповідальність за Борги, невізначеність строків ДІЯЛЬНОСТІ, недоліки спеціалізованого менеджменту (на власника лягає много обовязків, функцій з організації виробництва, опануваті Якими одній людіні не так легко).

  Значний краще йдут справи на підпріємствах, что засновані на партнерстві.

  Партнерство - це підприємство, організація або установа, створені на засадах догоди двох чи более окремий осіб (у тому чіслі юридичних) Шляхом обєднання їхнього майна та підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ. Обєднуючі свои фінансові ресурси и вміння вести дело, партнери таким чином розподіляють ризики, а такоже прибутки и збитки.

  За ступенями участия засновніків у діяльності підприємства розрізняють ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, з Додатковий ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, повні та командітні.Вид товариства впліває на роль партнерів у функціонуванні підприємства.

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ візнається общество, учасники которого несуть відповідальність за свою господарську діяльність у межах їх внесків (у виде майна, грошей, продуктів інтелектуальної власності та ін.).

  Общество с Додаткова ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - це підприємство, партнери которого відповідають за его зобовязань перед кредиторами своими Внески до статутного фонду, а при недостатності ціх сум - додатково належно Їм майном у однаково для всіх учасников кратному размере. Граничний розмір відповідальності партнерів зазначається в статутних документах.

  Повна візнається общество, всі учасники которого займаються спільною підпріємніцькою діяльністю и несуть солідарну відповідальність за зобовязань товариства усім Своїм майном.

  Командитне товариство - це підприємство, что поряд з одним або більшістю учасников, Які несуть відповідальність за зобовязань товариства всім Своїм майном, Включає такоже одного або более учасников, відповідальність якіх обмежується внеском у Майні товариства. Если в командитне товаристві беруть участь два або более партнерів з ПОВНЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, смороду несуть солідарну відповідальність за Борго товариства.

  На підпріємствах, что ґрунтуються на партнерстві, віявляється ряд перевага: Завдяк спеціалізації в управлінні досягається більш висока ефективність виробництва, обєднуються значні ресурси, что зменшує загроза банкрутства и створює Певна Довіру банків. Недоліки ціх форм господарювання полягають у тому, что при наявності партнерів Можливі розходження в Подивимося, інтересах, что іноді затрімує Прийняття відповідніх РІШЕНЬ; необмежена відповідальність виробляти до того, что доводитися нести збитки за помилки своих партнерів.

  В Україні до форми партнерства відносять кож кооперативи, Колективні та орендні підприємства.

  Право колектівної власності за вінікає на Основі добровільного обєднання майна громадян и юридичних осіб для создания КООПЕРАТИВіВ, акціонерних товариств, других господарських об'єднань; передачі державних підприємств в оренду, викуп колективами державного майна; превращение державних підприємств на акціонерні та інші товариства.

  Кооператив (від лат. "Cooperatio" - Співробітництво) - це добровільне обєднання громадян для Спільного ведення господарської або Іншої ДІЯЛЬНОСТІ, Заснований на особістій участия и вікорістанні власного або орендованого майна.
  В економіці України існують Такі кооперативи: споживчі и обслуговуючі.

  Підпріємніцьку діяльність здійснюють споживчі кооперативи. Смороду займаються виробництвом товарів и продукції, Виконання робіт и Надання платних послуг підпріємствам, організаціям и окремим громадянам. Членом кооперативу может буті КОЖЕН громадянин, Який досяг 16 років.

  Взаємовідносини между кооперативом и его членами регулюються договором. Майно КООПЕРАТИВіВ формується за рахунок копійчаних и матеріальніх внесків (паїв) его Членів, віробленої продукції та доходів від реализации продукції та ін. Одержаний дохід розподіляється между членами кооперативу за трудовим внеском кожного, частина его может розподілятіся залежних від Величини Внески (паю).

  Розвитку підприємництва спріяють орендні відносини, Які регулюються Законом "Про оренду майна державних підприємств и організацій".

  Оренда (від лат. "Arrendare" - віддаваті в найм) - це Заснований на договорі ТИМЧАСОВЕ платні володіння и Користування майном для Здійснення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ. Обєктамі оренди могут буті цілі майнові комплекси державних підприємств або ее структурних підрозділів. Перелік обєктів регулюється законом України "Про підприємництво".

  Субєктамі Орендного отношений віступають Орендодавець и Орендар. Орендодавця є органи, Уповноважені управляти відповіднім майном. Орендар могут стати трудові колективи, громадяни, юридичні особи, Іноземні держави и особини без громадянство.

  Орендар самостійно вібірає, что Йому віробляті и реєструє нове підприємство у встановленому законом порядку. Найперспектівнішою формою оренди, яка широко застосовується в західніх странах, є лізинг.

  Лізинг - це довгострокова оренда майна на условиях розстрочення плати за неї. У цьом разі власник майна здає его в оренду на тривалий строк лізінгоутрімувачу, Який Шляхом періодичних платежів віплачує повну ВАРТІСТЬ цього майна. Тому, лізінговій кредит є формою майнового кредиту, а Лізингова операція має кредитний характер. Суб »єктами кредитних отношений у цьом випадка є лізингодавець як кредитор и лізінгоутрімувач як позичальник.

  Про »єктом лізінгу может буті будь-яке Рухом и Нерухоме майно, что Належить до основних ФОНДІВ відповідно до чинного законодавства, що не заборонене до вільного обігу на Сайти Вся и не має обмежень на передачу в оренду.


  Третім типом организации підприємництва, что за ОБСЯГИ продажу товарів, Надання послуг домінує у діловому мире, є корпорація або акціонерне товариство.

  У Законі України "Про господарські товариства" зазначається, что акціонернім товариством назівається організація, яка має Статутний фонд, поділеній на визначення Кількість акцій номінальної вартості, Несе відповідальність за зобовязань только майном товариства.

  Акція (від лат. "Action" - цінній папір) - це вид цінного паперу без встановлення терміну обігу, Який свідчіть про Пайовий доля у статутному Фонді АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА и дает право на участь в управлінні підпріємством, на Отримання прибутку у форме дівіденду и розподілу майна у разі ліквідації АКЦІОНЕРНОГО тОВАРИСТВА. Частина доходу, віплачувана власнікові акцій, назівається дівідендом (від лат. "Dividendus" - тієї, что підлягає поділу).

  Перевага акціонерних товариств є можлівість значного Розширення фінансування, демократизація управління підприємством, покращення господарських звязків между підприємствами, можлівість Швидкого будівництва на акумульовані кошти Нових підприємств и послаблення діспропорцій в економіці внаслідок Швидкого випуску дефіцітніх товарів, прискореного процесса міжгалузевого переливання Капіталу и Впровадження Досягнення науково-технічного прогресу у ціх галузь, Посилення заінтересованості ПРАЦІВНИКІВ у результатах їхньої праці ТОЩО.

  Незважаючі на явні преваги акціонерної форми организации підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, доцільно згадаті и про ее Недоліки. Це можлива Втрата акцій дрібнімі акціонерамі во время економічної кри, Посилення системи залежності й контролю менших акціонерних товариств могутнішімі, зростання масі фіктівного Капіталу и можлівість ФІНАНСОВИХ махінацій ТОЩО.

  Відповідно до Закону України "Про господарські товариства" акціонерні товариства поділяються на два види:

  1) Відкрите акціонерне товариство, Акції которого могут розповсюджуватіся Шляхом Відкритої передплати та купівлі-продажу на біржах;
  2) закрите акціонерне товариство, Акції которого розподіляються между засновниками и не могут розповсюджуватіся Шляхом передплати чи купуватіся та продавати на біржі.

  Відмінність между ними Полягає в тому, что АТ закритого типу могут створюваті ограниченной Кількість акціонерів, а Кількість та склад акціонерів товариства відкритого типу не обмежені.

  Прибуток, что остался после Сплата податків вважається чистимо и розподіляється на розсуд АТ. Частина его может спрямовуватіся на виробничий и соціальний розвиток колективу, виплати% за облігаціямі и до резервного фонду.Чістій ​​прибуток что остался, вікорістовується для виплати дівідендів акціонерам .. Розміри Вищевказаний відрахувань з Пч встановлюються загально збори акціонерів товаріства.Порядок формирование и использование резервного фонду візначається статутом тов-ва.Кошті резервного фонду Використовують на покриття непередбаченіх збитків АТ. За рахунок цього фонду в разі нестачі Пч могут віплачуватісь Дивіденди за облігаціямі и Дивіденди за прівілейованімі акціямі, а такоже вікупатіся Акції у акціонерів за відсутності других коштів.


  Поряд Із приватні квартири, до которого входять Індивідуальні и Колективні підприємства, в рінковій економіці існує и державне підприємництво.

  Державне підприємництво - це діяльність державних підприємств, что віпускають товари и послуги, Які необхідні для розвитку национальной економіки. Такі підприємства функціонують на поєднанні КОМЕРЦІЙНИХ и некомерційніх почав.
  З Галузі зв »язку це: УДППЗ« Укрпошта », Спецзв» язок, КРРТ (Концерн радіозв »язку, радіомовлення та телебачення)
  Таким чином, сучасне ринкового господарства демонструє різнобарвя відів и організаційніх форм підприємництва. Кожна з форм организации підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ має НЕ только відповідні фінансові Преимущества и соціальну пріваблівість, а й Недоліки. Вибір конкретної форми, виду господарської ДІЯЛЬНОСТІ, ее масштабів Залежить від конкретних підприємців, Які є ключовими фігурами рінкової економіки.

  Особливості становлення малих підприємств.


  Мале підпріємніцтв про - це самостійна, систематична діяльність малих підприємств та громадян-підприємців на власний ризико з метою реализации економічного інтересу - Отримання прибутку (підпріємніцького доходу). При візначенні Поняття "мале підприємництво" слід враховуваті НЕ Стільки кількісні показатели, скільки якісну характеристику, зокрема єдність права власності за та безпосередно управління підприємством, повну відповідальність за результати господарювання ТОЩО.

  Діяльність малих підприємств базується на таких принципах:

  - добровільність Утворення;
  - самоуправління;
  - самофінансування;
  - відповідальність за результати господарської ДІЯЛЬНОСТІ.

  Для України до найближче годині існувало два основних шляхи формирование малих підприємств:

  1) корпоратізація и приватизація державних підприємств; (На сегодня цею шлях вичерпана, бо ВІН стосувався невеликих державних підприємств, Які Вже пріватізовані)

  2) створення Нових підприємств.


  Доцільність создания малих підприємств зумовлена основними їхнімі перевага:

  1. Низькі витрати на управління. Малі підприємства є тією частина економіки, де найбільш послідовно проводитися принцип господарської самостійності и самоврядування, освоюються найрадікальніші шляхи актівізації Трудової ДІЯЛЬНОСТІ трудового колективу. На таких підпріємствах набуває Поширення поєднання професій и посад. Це зумовлюється необхідністю у ряді віпадків взаємозмінювання у процесі виробництва, что у свою Черга спріяє Краще Використання РОбочий годині, Вдосконалення ПРОФЕСІЙНИХ навичок, загально розвитку людини.

  2. Малий бізнес спріяє розвитку науки. Висока ефективність малого бізнесу у створенні новой техніки і технології досягається Завдяк мобільності управління такими фірмамі, швідкості Прийняття РІШЕНЬ, концентрації зусіль на одному напрямі, залучених вісококваліфікованіх спеціалістів, фінансовій підтрімці великих фірм, Які сподіваються вікорістаті результати малого бізнесу.

  3. Чи не потребують великого стартового Капіталу, тому Негайно розпочінають виробництво, заповнюючі збіднілій ринок, забезпечують додатковий доходами значний часть населения и розширюють Кількість Нових робочих Місць.

  4. Висока оборотність ресурсов.

  5. підприємця спонукає найбільш Сильний варіант мотівації до праці. В его основе лежить найбільша среди усіх верств економічно активне населення - матеріальна зацікавленість у результатах своєї ДІЯЛЬНОСТІ, оскількі ВІН Несе повну відповідальність за дані результати. Причем ее повнотіла вимірюється для него Втрата власності за и Всього, что з нею повязане. Крах, банкрутство - з одного боку, успіх и прімноження статків - з Іншого.

  6.Швідше реагує на спожи споживача. Швидке перелагодження виробництва для випуску новой продукції (в основному товари народного споживання и Надання послуг).

  Разом з тим слід відзначіті и Недоліки Функціонування малих підприємств.

  1. Малі підпріємніцькі Структури є Досить нестійкімі. Статистичні дослідження проведені в США та других західніх странах, свідчать, что з 100 фірм, Які розпочінають діяльність одночасно, у перший рік свого Існування зазнають невдачі 20, в другий - 17; на кінець третього року продолжают функціонуваті около половини фірм, а на кінець п'ятого только 33%. Ще більш нестійкімі є малі підприємства України.

  2. Великий комерційний ризики, повязаний Із залучених особістом коштів.

  3. Розвиток економіки будь-якої держави характерізується ціклічністю. Періоді економічного зростання змінюються періодамі спаду ділової актівності та депресією. У звязку з тим, что малий бізнес значний чутлівішій до економічних коливання, чем великий, его розвиток Залежить від Загальної макроекономічної стабільності в державі, стану ее економіки, уровня стабільності. Як показує світовий досвід, на стадії економічного спаду, в условиях економічної кри Частка малих підприємств, что банкрутують у 2-5 разів більша, чем великих. Названі фактори вплівають кож и на Кількість новостворене підприємств.

  4. Функціонування малих підприємств значний мірою Залежить и від уровня інфляції. Високі Темпи інфляції є причиною для серйозно проблем у будь-якому бізнесі. Особливо згубну смороду вплівають на розвиток малих підприємств, оскількі розрив у цінах на годину придбання сировини та реализации продукции спричиняє для них значні фінансові Труднощі.

  5. В малих підпріємствах більш низька продуктивність праці и прихована інтенсіфікація за рахунок использование сімейної праці, Досить Слабкий спрійнятлівість малих підприємств до найновіших досягнені науково-технічного прогресу. (Це стосується Перш за все підприємств в сільській місцевості, де підпріємцю часто дуже бракує як вмінь та навичок ведення бізнесу так и грошів на нове обладнання)

  Підтримка малого підприємництва - один з основних направлений економічної політики Урядів розвинутих стран світу, оскількі малий бізнес НЕ только Виступає чинником економічного розвитку, а й спріяє соціально-Політичній стабілізації Суспільства.

  З часом самє малий бізнес стане провіднім фактором економічних Перетворення перехідніх економік, и не треба буде доводіті, что підтримка малого бізнесу є вігідною НЕ только малімо підпріємствам, но й усій економіці, суспільству в цілому.

  Підприємство в системе ринкова отношений.

  види підприємств

  Суспільне виробництво - доладна система, яка Включає Різні організаційно-правові структурні ланки. Основною одиницею підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ в межах суспільного виробництва Виступає підприємство. Кожна галузь народного господарства складається Із сукупності окремий підприємств, Які віробляють одну або споріднені види продукції, что необхідні для удовольствие питань комерційної торгівлі потреб населення та Суспільства.

  Традіційно під підпріємством розуміють завод, фабрику та подібні обєкти з відповідною системою виробничих отношений.

  В условиях рінкової економіки підприємство - це товаровиробників, основною виробнича ланка економіки. Слід звернути Рамус на ті, что именно на підприємстві відбувається поєднання РОБОЧОЇ сили Із засоби виробництва. Від уровня діяльності підприємства Залежить процес виробництва матеріальніх благ, удовольствие потреб населення, життєвий рівень, результати использование виробничих ФОНДІВ, Впровадження Досягнення науково-технічного прогресу, тобто ефективність господарювання.

  Согласно з діючім в Українській державі законодавством, підприємство - це самостійній господарський субєкт, что має право юридичної особи и Здійснює виробничу, науково-дослідну та комерційну діяльність з метою одержаний прибутку.
  Сутність підприємства найповніше віявляється в принципах его ДІЯЛЬНОСТІ. Як самостійна одиниця, підприємство корістується правами юридичної особи, тобто має право розпоряджатіся майном, одержуваті кредит, укладаті господарські договори з іншімі підприємствами. У філії банку підприємство має розрахунковий рахунок, на Який надходять кошти за реалізовану продукцію та Із которого оплачуються рахунки других підприємств за постачання сировини, напівфабрикатів, віплачується заробітна плата Працівникам підприємства, здійснюються інші Платежі.

  Принцип самоокупності витрат требует точного обліку й зіставлення витрат и результатів, полного відшкодування собівартості продукції. Самоокупність властіва только рентабельності підпріємствам.

  Суть принципу самофінансування НЕ только у самоокупності витрат, а й у закріпленні части одержаний прибутку за підпріємством у его повне Розпорядження. Тобто розвиток підприємства Повністю забезпечується за рахунок Власний коштів, кредитів банку на комерційній договірній Основі и за рахунок Валютної виручки.

  Принцип матеріальної зацікавленості у кінцевіх результатах праці предполагает Подолання все ще існуючої зрівнялівкі в оплаті праці, создание умов для заохочення ініціативи, підпріємлівості, Досягнення найкращих результатів.

  Підприємство Несе повну економічну, майновий відповідальність за результати своєї ДІЯЛЬНОСТІ. Кожне підприємство для розв'язання завдання, повязаних з виробництвом и реалізацією товарів та Надання послуг, має буті укомплектованість Певна кількістю людей, здатно Виконувати ЦІ роботи.

  Усі ЦІ принципи безпосередно ма ють Забезпечити організаційну основу інтенсівного характеру індівідуального відтворення на підприємстві.

  Підприємства віконують ряд функцій. Основні з них Такі:

  --- економічна: удовольствие потреб споживача в продукції (роботи, послуги); Впровадження Досягнення науково-технічного прогресу; забезпечення конкурентоспроможності підприємства; ріст продуктивності праці; розвиток виробничої інфраструктурі; самофінансування; Отримання прибутку;
  --- соціальна: формирование трудового колективу; Вдосконалення кваліфікаційного складу ПРАЦІВНИКІВ; покращення житлово-побутових умов ПРАЦІВНИКІВ; розвиток соціальної інфраструктурі;
  --- екологічна: Вдосконалення технологічних процесів; создания и розвиток екологічної інфраструктурі; наукові и технічні вирішенню проблем навколишнього середовища и раціонального природокористування.

  Будь-яке підприємство як організаційно-правову форму підприємництва можна розглядаті и як виробничо-технічну діяльність, спрямованостей на випуск конкретного товару або послуг, и як колектив людей зі своими економічнімі інтересами в отріманні прибутку и особістом доходу.