• Будови та споруди
 • Всього


 • Дата конвертації04.05.2018
  Розмір57.33 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 57.33 Kb.

  Підприємство по технічному обслуговуванню и ремонту будівельних машин

  "Підприємство по ТО и ремонту будівельних машин"

  Розроб курсовий проект

  К.О.Ковшік


  Зміст

  Вступ

  1 Розрахунок річної виробничої програми ремонтної майстерні

  2 Розрахунок кількості основних робочих и Розподілення їх по розряд

  3 Розрахунок кількості цехового персоналу

  4 Розрахунок вартості основних ФОНДІВ

  5 Розрахунок зарплати основних виробничих робочих

  6 Визначення витрат на запасні частини і матеріали

  7 Розрахунок цехових накладних витрат

  8 Визначення економічного ЕФЕКТ ремонтної майстерні

  9 Розрахунок оборотних ЗАСОБІВ підприємства

  10 Розрахунок доходу ремонтної майстерні

  11 Розрахунок техніко-економічних показніків ремонтної майстерні

  Список використаної літератури


  Вступ

  У рішеннях Верховної Ради України Визначення перехід до прискореного соціально-економічного розвитку країни, всенародної інтенсіфікації та Підвищення ефектівності виробництва на базі науково-технічного прогресу, структурної перебудови економіки, Вдосконалення господарського механізму.

  Великі задачі поставлені в області транспортного будівництва. Потрібно підняті техніко-економічний рівень будівництва, превратить будівництво в єдиний індустріальний процес, підняті якість та знізіті ВАРТІСТЬ проектних и будівельних робіт, Зменшити час будівництва проекту та Освоєння виробничих потужного.


  1. Розрахунок річної виробничої програми ремонтної майстерні

  Розрахунок річної виробничої програми ремонтної майстерні веду в такій послідовності:

  Складанний відомість наявності машин согласно завдання по курсовому проекту.

  Таблиця 1

  Наявність машин, Які ремонтуються

  Назва и марка машини

  Кількість, шт.

  Річна завантаженість машин, рік.


  1 Бульдозери

  ДЗ-43

  6

  1850


  ДЗ-540

  2

  1900


  ДЗ-25

  4

  1 830

  ДЗ-118

  8

  1910


  2 Крани

  КС-2561Д

  9

  2450


  МКП-16

  3

  2530


  МКП-25

  2

  2350

  МКА-6,3

  5

  2400


  3 Ковзанки

  ДУ-29

  5

  2110

  ДУ-47А

  7

  2120

  ДУ-32

  3

  2000

  ДУ-31А

  4

  2200

  Річна Кількість годин роботи пріймається по довіднику [Літ. 1] стор. 316.

  Види, Кількість та трудоємкість ТО и Р пріймаються з довідника [Літ. 2].

  Визначавши річну Кількість ТО и Р коефіцієнтом переходу від циклу до року. Всі дані заносяться в таблицю №2.


  Таблиця 2

  Річна Кількість ТО и Р

  Назва машини

  Кіль-кість

  Види ТО и Р

  Кількість ТО и Р за цикл

  Коефіці-єнт переходу

  Трудоєм-ність одного ТО и Р

  Річна Кількість ТО и Р

  Загальна трудоєм-ність

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  ДЗ-43

  6

  ТО-1

  72

  0,32

  4

  138

  552

  ТО-2

  18

  10

  34

  340

  СО

  35

  12

  420

  ПР

  5

  380

  9,6

  3648

  ДЗ-540

  2

  ТО-1

  72

  0,32

  5

  46

  230

  ТО-2

  18

  16

  12

  192

  СО

  45

  4

  180

  ПР

  5

  440

  3,2

  1408

  ДЗ-25

  4

  ТО-1

  72

  0,32

  5

  92

  460

  ТО-2

  18

  16

  23

  368

  СО

  45

  8

  360

  ПР

  5

  440

  6,4

  2816

  ДЗ-118

  8

  ТО-1

  48

  0,32

  8

  123

  984

  ТО-2

  6

  26

  15

  390

  СО

  75

  16

  1200

  ПР

  5

  1020

  13

  13260

  КС-2561Д

  9

  ТО-1

  80

  0,49

  6

  353

  2117

  ТО-2

  15

  24

  66

  1588

  СО

  12

  18

  216

  ПР

  4

  710

  18

  12524

  МКП-16

  3

  ТО-1

  60

  0,53

  6

  95

  572

  ТО-2

  15

  28

  24

  668

  СО

  28

  6

  168

  ПР

  4

  670

  6

  4261

  МКП-25

  2

  ТО-1

  72

  0,41

  7

  59

  413

  ТО-2

  18

  30

  15

  450

  СО

  30

  4

  120

  ПР

  5

  730

  4

  2920

  МКА-6,3

  5

  ТО-1

  80

  0,48

  6

  192

  +1152

  ТО-2

  15

  24

  36

  864

  СО

  12

  10

  120

  ПР

  4

  710

  10

  7100

  ДУ-29

  5

  ТО-1

  72

  0,37

  3

  133

  400

  ТО-2

  18

  8

  33

  266

  СО

  25

  10

  250

  ПР

  5

  220

  9

  2035

  ДУ-47А

  7

  ТО-1

  48

  0,58

  2

  195

  390

  ТО-2

  12

  6

  49

  294

  СО

  18

  14

  252

  ПР

  3

  120

  12

  1440

  ДУ-32

  3

  ТО-1

  72

  0,35

  5

  76

  380

  ТО-2

  18

  15

  19

  285

  СО

  43

  6

  258

  ПР

  5

  440

  5

  2310

  ДУ-31А

  4

  ТО-1

  72

  0,38

  3

  109

  328

  ТО-2

  18

  8

  27

  219

  СО

  25

  8

  200

  ПР

  5

  220

  8

  тисяча шістсот сімдесят дві

  Коефіцієнт переходу від циклу до року знаходжусь по Формулі:

  де Т р - річна Кількість роботи машин;

  М ц - длительность міжремонтного циклу з довідника [Літ.2].

  Річну Кількість ТО и Р знаходжусь добутком граф (2, 4 й 5), результат заношу в графу (6); Загальну трудоємкість знаходжусь множення граф (6 і 7), результат заношу в графу (8) табліці №2.

  Аналогічно розраховуємо коефіцієнт переходу від міжремонтного циклу до року и для других машин, включених в завдання.

  Розподіляю Загальну трудомісткість річної виробничої програми по видах технологічних Дій и Вісім машин окремо.

  Річна виробнича програма по ТО и Р має Наступний вигляд:


  Таблиця 3

  Річна виробнича програма по ТО и Р

  Назва и марка

  Трудоємкість програми

  ТО-1

  ТО-2

  СО

  ТР

  ДЗ-43

  552

  340

  420

  3648

  ДЗ-540

  230

  192

  180

  1408

  ДЗ-25

  460

  368

  360

  2816

  ДЗ-118

  984

  390

  1200

  13260

  КС-2561Д

  2117

  1588

  216

  12524

  МКП-16

  572

  668

  168

  4261

  МКП-25

  413

  450

  120

  2920

  МКА-6,3

  +1152

  864

  120

  7100

  ДУ-29

  400

  266

  250

  2035

  ДУ-47А

  390

  294

  252

  1440

  ДУ-32

  380

  285

  258

  2310

  ДУ-31А

  328

  219

  200

  тисяча шістсот сімдесят дві


  Всього

  7593

  5594

  3744

  55394

  50% робіт по ТО віконуєміх в майстерні

  3797

  2797

  +1872

  -

  Замовлення зі сторони до 22% в зоне ТР

  -

  -

  -

  11079

  На обслуговування майстерні до 20%

  -

  -

  -

  11079


  Всього

  16931

  77552

  Всього

  94483

  2. Розрахунок кількості основних робітніків и Розподіл їх по розряд

  Розраховуйся Загальну чісленність основних виробничих робітніків, вона візначається від Загальної річної трудоємкості виробничої програми и дійсного річного фонду часу робітника за формулою:

  Р п = , Чол.

  де Т обс - річний ОБСЯГИ робіт (трудоємкість);

  Ф про - річний Дійсний фонд часу робітника;

  До п - коефіцієнт Виконання норми виробітку (пріймається від 1,05 до 1,2).

  Р п = = 49 чол.

  Дійсний фонд часу РОбочий візначається по Формулі:

  Ф д.р. = [(365 (Д в + Д з + Д в)) × t змп] × f

  де Д в - вихідні дні;

  Д з - святкові дні;

  Д в - тривалість відпустки (дні);

  t зм - длительность Зміни;

  Д п - передсвяткові дні

  f - коефіцієнт, что враховує Втрата РОбочий годині (0,96-0,97).

  Ф д.р. = ((365 (114 + 24) 8 - 3) * 096 = 1748 рік.

  Число робочих по ТО

  Р п =

  Число робочих по ПР

  Р п =

  После розрахунку кількості робітніків розподіляю РОбочий силу за фахом согласно "ЄТКД".

  Таблиця 4

  Розподіл робітніків за фахом

  Назва фаху

  % Ставши-ка робіт.

  Трудо-Ємність

  Число робітн.

  Розряд робітн.

  F уд

  Число робітніків по розряд

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  зона ТО

  миючі

  10

  1693

  1

  I

  25

  -

  -

  1

  -

  -

  -

  слюсарі

  90

  15238

  8

  ІІІ-VI

  20

  -

  -

  2

  4

  1

  1

  Всього

  100

  16931

  9

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  зона ПР

  слюсарі

  50

  38781

  20

  IІІ-VI

  20

  -

  -

  7

  10

  2

  1

  Верстатні

  20

  11513

  8

  IІІ- V

  10

  -

  -

  3

  4

  1

  -

  зварювальні

  10

  7756

  4

  IІІ- V

  25

  -

  -

  1

  2

  1

  -

  Ковальські

  10

  7756

  4

  IІІ- ІV

  25

  -

  -

  1

  3

  -

  Електро-технічні

  10

  7756

  4

  IІІ- ІV

  20

  -

  -

  1

  3

  -

  -

  Всього

  100

  77562

  40

  Всього

  19,3

  16

  26

  5

  2

  До пор. = = 1,33

  Тарифікація робіт, тобто, визначення розряду робочих графа (6) по професіям проводитися по "ЄТКД" для робочих підприємств по ремонту автомобілів, дорожньо-будівельних машин, шиноремонтний підприємст и автогосподарства.

  До складу працюючих ремонтних майстерень кроме основних виробничих робочих входять: Допоміжні робітники, Керівники, спеціалісти та інші робітники, что відносяться до СЛУЖБОВЦІВ.

  Число допоміжніх робітніків розраховуйся согласно процентного відношення їх числа до числа основних виробничих робітніків.

  Р д = (0,15¸0,18) × Р в

  Р д = 0,17 · 48 = 8 чол.

  Число керівніків та спеціалістів визначавши в процентному відношенні до виробничих та допоміжніх робітніків за формулою:

  Площа виробничого підприємства визначавши по пітомій площади, яка приходиться на одного робітника и розраховується по Формулі:

  F = , м 2

  де F - виробнича площа проектуємого підприємства, м 2;

  Р п - Кількість робітніків, чол .;

  F - плоше на одного робітника, м 2;

  n - Кількість змін.

  F = м 2

  Режим роботи майстерні:

  Перша зміна від 7 00 до 16 00 рік.

  Друга зміна від 16 00 до 1 00 рік.

  3 Розрахунок кількості цехового персоналу

  Число керівніків и спеціалістів

  Р ІТР = (Р в + Р д) × 0,07

  Р ІТР = 55 · 0,07 = 4 чол.

  4 Розрахунок вартості основних ФОНДІВ

  Для того, щоб візначіті економічну ефективність підприємства, Пожалуйста проектується, та патенти, порівняті витрати на предприятие, что проектується (капіталовкладень) та прибуток, Який отрімує це підприємство за віконані роботи.

  Для визначення витрат на предприятие, что проектується (капіталовкладення) нужно розрахуваті ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ підприємства до складу якіх входять:

  - Будівлі та споруди;

  - силові та виробниче обладнання;

  - передавальні пристрої;

  - вантажо-під'ємні засоби;

  - інструменти та інвентарь.

  Вказані основні засоби визначаються в технічній части проекту. Стоимость основних засобів візначається на Основі прейскуранта цен з Додавання 10% вартості на монтаж та перевезення.

  Для Спрощення розрахунків основні засоби могут буті визначеними так:

  - ВАРТІСТЬ Будови розраховується віходячі з вартості 1 м 3 об'єму Будови за формулою

  В буд = V × G

  де V - об'єм Будови, м 3;

  G - ВАРТІСТЬ 1 м 3.

  - об'єм Будови візначається по Зовнішній площіні и вісоті

  V = F × H + F × H, м 3

  де H - висота Будівлі (8 м);

  F - площа виробничих приміщень;

  V - об'єм Будови.

  V = 473 · 8 + ( 473 · 8) = 5045 м 3

  Звідсі

  В буд = 5045 · 55 = 227475грн.

  Стоимость виробничого обладнання та его монтаж складає 65-80%;

  Силові обладнання 12%;

  передаточні пристрої 6%;

  вантажно - підйомних ЗАСОБІВ 12%;

  ВАРТІСТЬ інструмента та інвентарю 4-6% від вартості Будівлі.

  Результати зводять в таблицю №5.

  Таблиця 5

  Стоимость основних ФОНДІВ

  Назва групи основних ФОНДІВ

  Вартість, грн.

  Будови та споруди

  277475

  силові обладнання

  33297

  Передаточні пристрої

  16649

  Вантажо - підйомні пристрої

  33297

  Інструменти та інвентар

  194233

  Виробниче обладнання

  13874


  Всього

  568825

  5 Розрахунок зарплати основних виробничих робітніків

  Загальний фонд заробітної плати виробничих робітніків Включає в себе основнову заробітну плату, премії, додаткова заробітну плату з нарахуванням зв'язаним з витратами за соціальне страхування робітніків.

  З заг = З осн + З дод + Н з.п.

  де З заг - основний заробітна плата;

  З дод - додаткова заробітна плата;

  Н з.п. - нарахування на заробітну плату.

  З заг = 294984 + 11,7 + 100298 = 395294 грн.

  До складу ОСНОВНОЇ заробітної плати входять всі види розрахунків за Фактично відпрацьованій годину, заробітна плата за роботу в нічний час, доплата за шкідливі умови праці, доплата за керівництво Опис бригадою.

  Основою для розрахунків служити:

  1. Трудоємкість виробничої програми;

  2. Прийняти форма оплати праці;

  3. тарифні ставки и тарифні КОЕФІЦІЄНТИ.

  Основна заробітна плата находится по Формулі:

  З осн = Т заг × r × К ср.т. + П р + Д т.ч. + Д бр + Д с.пр.

  де З осн. - Основна заробітна плата в гривнях;

  Т заг - трудомісткість робіт по ТО и ТР;

  r - годинні тарифні ставки одного розряду;

  До ср.т. - середній тарифний коефіцієнт;

  П р - преміальна надбавка до 90% від тарифної оплати;

  Д т.ч. - доплата за роботу в нічний час;

  Д бр - доплата за керівництво Опис бригадою;

  Д с.пр. - доплата за сумісництво професій.

  З осн = 94483 × 1,35 × 1,33 + 84822 + 23539 + 14,5 + 16964,4 = 294984 грн.

  Пряма зарплата

  З пр = Т заг × r × К ср.т. = 94483 × 1,35 × 1,33 = 169644 грн.

  Розмір доплати за роботу в нічний час візначається формулою:

  Д н в = N р.н. × r н × До ст.т. × Z ×

  де Д нв - величина доплати за роботу в нічний час;

  N р.н. - Кількість робочих працюючих в нічну зміну;

  R н - Кількість годин праці в нічний час;

  t зм - длительность Зміни;

  F ін - Дійсний фонд РОбочий годині;

  До ср.т. - середній тарифний коефіцієнт;

  Z - годинна тарифна ставка.

  Д нв = грн.

  Розмір доплати за керівництво Опис бригадою підраховується за формулою:

  Д бр =

  де r бр - годинної тарифної ставки бригадира;

  F ін - Дійсний фонд РОбочий годині бригадира;

  N бр - Кількість брігадірів;

  20% - відсоток доплати за керівництво Опис бригадою.

  Д бр = грн.

  Кількість бригад -2 по 25 чоловік.

  Пріймається два бригадира VI розряду.

  Д с.пр = 169644 × 0,1 = 16964,4

  Додаткова зарплата

  Спочатку находится відсоток додаткової заробітної плати від ОСНОВНОЇ заробітної плати по Формулі:

  % З дод = × 100 + (1¸1,5)

  де Д про - тривалість відпустки, в днях;

  Д к - Кількість календарних днів;

  Д п - Кількість святкових днів;

  Д в - Кількість вихідних днів.

  % З дод = · 100 + 1,2 = 11,7 грн.

  Знаючи відсоток додаткової заробітної плати від ОСНОВНОЇ находится додаткова заробітна плата:

  Д дод =

  Д дод = грн.

  Нарахування на заробітну плату зв'язані з витратами на соціальне страхування робітніків.

  Відрахування на соціальне страхування входять до складу собівартості ремонтуємої продукції и візначається за встановленим нормативам в процентному відношенні від загально фонду зарплати.

  Н з.п. = 0,37 × (З осн + З дод)

  де З осн - основна зарплата;

  З дод - додаткова зарплата.

  Н з.п. = (294984 + 11,7) · 0,34 = 100299 грн.

  Преміальна надбавка ставити 50% від тарифної зарплати.

  Тарифна зарплата візначається по Формулі:

  З тр = Т заг × Z × К ср.т.

  З тр = = 169 644 грн.

  П р = 169644 × 0,5 = 84822 грн.

  Д сум = 169644 × 0,3 = 50893,2 грн.

  6 Витрати на запасні частини і матеріали

  Річні витрати на основні и Допоміжні матеріали и запчастини визначаються віходячі Із норми витрат на одиниць продукції и програми цеху (дільниці) по ремонту будівельних машин.

  Норма витрат по ТО и Р пріймаються в процентному відношенні з цінамі по КР машин (прейскурант №26-05-18).

  Витрати на основні матеріали по ТО и Р складають 7¸10% від оптової ціни КР;

  ВАРТІСТЬ допоміжніх - 8¸10% від основних матеріалів;

  запасні частини 12¸16% від оптової ціни на КР, тоді:

  В ТО и Р = (Н ом + Н дм + Н з.ч.) × N маш

  де Н ом - норматив витрат на основні матеріали;

  Н дм - норматив витрат на Допоміжні матеріали;

  Н з.ч. - норматив витрат на запасні частини;

  N маш - Кількість машин.

  Розрахунок ведеться табличний способом.

  Таблиця 6

  Підрахунок витрат на матеріали и запасні частини

  Назва машин

  Кількість

  Ціна КР машини

  Основні матеріали

  Н дм (10% від осн.)

  Н зч (12% від КР)

  Загальна ВАРТІСТЬ, грн

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  ДЗ-43

  6

  9490

  949

  76

  1 139

  12984

  ДЗ-540

  2

  10400

  1 040

  83

  1128

  4502

  ДЗ-25

  4

  10400

  1 040

  83

  1128

  9004

  ДЗ-118

  8

  48230

  4823

  386

  5788

  87976

  КС-2561Д

  9

  14040

  1404

  112

  1685

  28809

  МКП-16

  3

  24960

  2496

  200

  2995

  10473

  МКП-25

  2

  26780

  2678

  214

  3214

  12212

  МКА-6,3

  5

  14040

  1404

  112

  1685

  16005

  ДУ-29

  5

  5460

  546

  23

  343

  3260

  ДУ-47А

  7

  1560

  156

  12

  187

  2485

  ДУ-32

  3

  2860

  286

  23

  343

  тисяча дев'ятсот п'ятьдесят-шість

  ДУ-31А

  4

  2860

  286

  23

  343

  2608

  Всього

  192274


  7 Цехові накладні витрати

  До цехів накладних витрат відносяться витрати пов'язані з діяльністю підприємства по ТО и Р будівельних машин.

  Сума накладних витрат візначається по сумі Наступний статей:

  а) Утримання цехового персоналу;

  б) Відрахування на соціальне страхування;

  в) витрати на охорону праці та ТБ;

  г) витрати на поточний ремонт будівель та обладнання;

  д) компенсація знос малоцінніх та швідкопсующіхся ІНСТРУМЕНТІВ та приладів;

  е) амортизація основних ФОНДІВ;

  ж) витрати на раціоналізацію и Винахідництво;

  з) витрати на воду;

  і) витрати на Утримання обладнання;

  к) витрати на Утримання будівель та споруд:

  1. витрати на воду;

  2. на освітлення;

  3. розрахунок твердого та рідкого паливо для опалення будівель;

  л) інші витрати.

  Розрахунок кожної статті накладних витрат.

  а) для визначення витрат зв'язаних з Утримання цехового персоналу складається штатний розклад по форме:

  Таблиця 7

  Штатний розклад и Тарифікація робіт допоміжніх робітніків

  Посада

  Кіль-кість

  Місяч-ний оклад

  Розмір премій

  %

  сума премій

  Нарах-вання

  за місяць

  Річний фонд оплати праці

  механік

  1

  400

  10

  40

  163

  573

  6876

  Майстер

  1

  320

  10

  32

  130

  482

  5784

  Бухгалтер

  1

  400

  10

  40

  163

  603

  7236

  Нормув.

  1

  300

  10

  30

  122

  452

  5424

  Всього

  4

  25320

  Допоміжні робітники

  Розряди

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Всього

  8

  -

  -

  2

  3

  2

  1

  Визначавши середній тарифний коефіцієнт для допоміжніх робітніків:

  До ср.т.д. = = 1,4

  Визначавши величину тарифної оплати допоміжніх робітніків:

  З т = Ф ін × N р × r × К ср.т.

  З т = = 26429 грн.

  Преміальна надбавка Допоміжним робітнікам дорівнює:

  П р = З т × 0,5

  П р = = 13215 грн.

  Основна заробітна плата Допоміжним робітнікам дорівнює:

  З осн = З т + П р

  З осн = 26429 + 13215 = 39644 грн.

  Додаткова заробітна плата Допоміжним робітнікам дорівнює:

  З дод = , Грн.

  З дод = грн.

  Нарахування на заробітну плату допоміжніх робітніків ставити:

  Н зп = 0,37 × (З осн + З дод)

  Н зп = 0,37 · (3964 + 4361) = 3043 грн.

  Загальний фонд заробітної плати допоміжніх робітніків дорівнює:

  З заг = З осн + З дод + Н зп

  З заг = 39644 + 4361 + 3043 = 47048 грн.

  б) Відрахування на соціальне страхування візначається в размере 37% від фонду заробітної плати цехового персоналу.

  в) витрати на охорону праці и ТБ.

  Величина ціх витрат береться на основе АНАЛІЗУ витрат Минулого року підприємства, для розрахунків пріймається в размере 30-50 гр. на одного РОбочий або 4-6% від заробітної плати виробничих робітніків:

  З тб = (Р п + Р д) · N, грн.

  З тб = (49 + 8) · 50 = 2850 грн.

  г) витрати на поточний ремонт будівель та обладнання.

  Поточний ремонт основних засобів візначається по збільшенім Показники:

  для будівель 1,2¸2%, для обладнання 3¸5%, для прістосувань 3¸5% від їх балансової вартості.

  На Будівлі - 2% В = = 5550 грн.

  На обладнання -5% В = = 999 грн.

  На прістосування -8% В = = 832 грн.

  д) відшкодування малоцінніх та швідкозношуваніх ІНСТРУМЕНТІВ та прістосувань.

  У Цю статтю включаються предмети вартістю менше 160 гр. и Строком служби не менше 1 року. На Малоцінні пристрої

  З м.ц. = (Р п + Р д) · N, грн.

  З м.ц. = (49 + 8) · 50 = 2850 грн.

  е) амортизація ОФ.

  Витрати по будівлям та споруд - В = = 8324 грн.

  Витрати на обладнання - В = = 2331 грн.

  Витрати на пристрої - В = = 1665 грн.

  ж) витрати на раціоналізацію и вінахідлівість:

  величина ціх витрат складає 20-30 гр. на одного робітника.

  Р рн = (Р п + Р д) · N = (49 + 8) · 25 = 1425 грн

  з) витрати на Утримання обладнання пріймаються в размере 5¸8% від початкової вартості.

  У утр.обл. = В · 0,06 = = 1998 грн.

  Загальну необходимость в воде на миття машин та технологічні спожи, визначаються по трудоємкості ТО и Р пріймаючі, что на 100 нормо-годин виробничої програми витрати води Рівні 4,5 м 3

  Q в = , М 3

  де Т заг - загальна трудомісткість виробничої програми.

  Q в = м 3

  Стоимость води на технологічні спожи:

  З в = Q в × Ц в

  де Ц в - ВАРТІСТЬ 1 м 3 води (6 гр.).

  З в = = 25512 грн.

  к) витрати на Утримання будов та споруд:

  1. витрати на воду для побутових потреб розраховуються по нормі на 1 людину за зміну 25-35 л.

  Q поб = × N р × 0,035, м 3.

  де N р - число робочих;

  Ф ін - Дійсний фонд РОбочий годині;

  t зм - длительность Зміни.

  Q поб = м 3.

  2. ВАРТІСТЬ електроенергії на освітлення візначається Із розрахунку 15 Ват-рік на 1 м 2 Будови з добавкою 5% на черговий освітлення:

  В їв = n × B c × a × F × Ф ін × К в × (1 + 0,05)

  В їв = 2 × 0,2333 × 0,015 × 473,2 × 1748 × 0,7 × (1 + 0,05) = 4253 грн.

  з) розрахунок вартості твердого пального для опалення:

  З упав = × 170

  G = 15, t = 3600, g = 9000, n = 0,5.

  де V - об'єм Будови

  170 - ВАРТІСТЬ 1 т пального.

  З упав = грн.

  Інші витрати 3% від З осн.

  В ін = 294984 × 0,03 = 8849 грн.

  Всі дані заносяться в кошторис витрат на виробництво.

  Таблиця 8

  кошторис витрат

  Назва статей

  сума витрат

  1

  2

  Прямі витрати:

  Основна заробітна плата виробничих робочих

  294984

  Допоміжна заробітна плата з нарахуванням

  34513

  Відрахування на соціальне страхування

  100299

  Стоимость основних та допоміжніх матеріалів и запчастин

  192274

  Всього прямих витрат

  622070

  Накладні витрати:

  заробітна плата цехового персоналу, ІТР, МОП и допоміжніх робочих

  47048

  витрати на охорону праці и ТБ

  2850

  витрати на поточний ремонт будов і споруд, обладнання, прістосувань

  16372

  амортизація будов, обладнання, прістосування

  12320

  витрати на раціоналізацію та вінахідлівість

  1425

  витрати на Утримання обладнання

  1998

  витрати на Утримання будов і споруд

  16619

  витрати води на технологічні спожи

  25512

  витрати на Малоцінні та швидкозношувані матеріали

  2850

  інші витрати

  8849

  Всього накладних витрат

  135843

  цехів собівартість

  757913

  Загальнозаводські витрати

  103244

  Заводська собівартість

  861157

  Позавіробнічі витрати

  43058

  Повна собівартість

  904215


  При візначенні собівартості та патенти розрахуваті кошторис загальнозаводськіх витрат и позавиробничі витрат.

  Кошторис загальнозаводськіх витрат Включає в себе затрати на Утримання адміністративно-керівного апарату, конторського персоналу управління заводу, амортізацію основних засобів загальнозаводського призначення, Утримання приміщень та обладнання, техніку безпеки та інше.

  Для розрахунку накладні загальнозаводськіх витрат пріймаються в размере:

  - для заводів 45¸65%;

  - для ЦРМ 40¸60%;

  - для Р 30¸40%

  від фонду заробітної плати основних робочих.

  Позазаводські витрати включаються в собі витрати по збити та реализации, а такоже на Утримання Вищих ОРГАНІЗАЦІЙ, Відрахування на Освоєння новой техніки, витрати на стандартизацію. Величина ціх витрат может буті прийнятя в размере 3¸5% від заводської собівартості.

  Отрімані результати заносяться в кошторис витрат на виробництво.

  Рівень цехів накладних витрат розраховується по Формулі:

  Ц р.в. = × 100

  де Ц р.в. - сума цехових витрат по кошторису витрат на виробництво;

  З осн - заробітна плата основних робочих.

  Ц р.в. = %

  8 Визначення економічного ЕФЕКТ ремонтної майстерні

  Економічна ефективність показує співвідношення ЕФЕКТ отриманий в результате виробництва и витрат зв'язаних з его Впровадження.

  ! Застосування проекту буде Економічно вігіднім в тому разі, если определена величина рядок окупності буде меншим чи дорівнюватіме нормативному рядок, на протязі которого витрати будут Поверненні за рахунок економії в результате Впровадження проекту:

  Т рв

  Річна економія від Впровадження проекту візначається по Формулі

  Е річ = Ц-С = П заг

  де Е річ - річна економія або Загальний прибуток підприємства;

  Ц - ВАРТІСТЬ ТО и Р в оптових цінах (кошторис витрат на виробництво);

  С - повна собівартість ТО и Р, береться за данім з кошторису витрат на виробництво.

  9 Розрахунок оборотних ЗАСОБІВ підприємства

  Таблиця 9

  Розрахунок оборотних ЗАСОБІВ підприємства

  Назва матеріальніх цінностей

  Річні витрати

  Одноденні витрати

  дні запасу

  Норматив оборотних ЗАСОБІВ

  Основні, Допоміжні матеріали та запчастини

  192274

  525

  100

  52500

  Витрати по ОП и ТБ

  2850

  -

  -

  2850

  Малоцінні та швидкозношувані деталі

  2850

  8

  100

  800

  Всього

  56150

  10 Розрахунок доходу ремонтної майстерні

  Таблиця 10

  Марка машини

  Види ТО и Р

  Т од.

  Річна Кіль-кість КР

  Оптова ціна КР

  Питома вага ТО и Р в%

  Оптова ціна

  одиниці

  Загальна

  ДЗ-43

  ТО-1

  4

  138

  9490

  1

  95

  131100

  ТО-2

  10

  34

  1

  95

  3230

  СО

  35

  12

  5

  475

  5700

  ПР

  380

  9,6

  11

  1044

  10022

  ДЗ-540

  ТО-1

  5

  46

  10400

  1

  104

  4784

  ТО-2

  16

  12

  2

  208

  2496

  СО

  45

  4

  6

  624

  2496

  ПР

  440

  3,2

  55

  5720

  18304

  ДЗ-25

  ТО-1

  5

  92

  10400

  1

  104

  9568

  ТО-2

  16

  23

  2

  208

  4784

  СО

  45

  8

  6

  624

  4992

  ПР

  440

  6,4

  55

  5720

  36608

  ДЗ-118

  ТО-1

  8

  123

  48230

  1

  482

  59286

  ТО-2

  26

  15

  1

  482

  7230

  СО

  75

  16

  2

  965

  15440

  ПР

  1020

  13

  27

  13022

  169284

  КС-2561Д

  ТО-1

  6

  353

  14040

  1

  140

  49420

  ТО-2

  24

  66

  2

  281

  18546

  СО

  12

  18

  1

  140

  2520

  ПР

  710

  18

  66

  9266

  166788

  МКП-16

  ТО-1

  6

  95

  24960

  1

  249

  23655

  ТО-2

  28

  24

  1

  249

  5976

  СО

  28

  6

  1

  249

  +1494

  ПР

  670

  6

  35

  8736

  52416

  МКП-25

  ТО-1

  7

  59

  26780

  1

  268

  тисяча сімдесят-два

  ТО-2

  30

  15

  1

  268

  тисяча сімдесят-два

  СО

  30

  4

  1

  268

  тисяча сімдесят-два

  ПР

  730

  4

  35

  9373

  37492

  МКА-6,3

  ТО-1

  6

  192

  14040

  1

  140

  26880

  ТО-2

  24

  36

  2

  281

  10116

  СО

  12

  10

  1

  140

  1400

  ПР

  710

  10

  66

  9266

  92660

  ДУ-29

  ТО-1

  3

  133

  2860

  1

  29

  3857

  ТО-2

  8

  33

  4

  114

  3762

  СО

  25

  10

  11

  315

  3150

  ПР

  220

  9

  52

  1487

  13383

  ДУ-47А

  ТО-1

  2

  195

  1560

  2

  312

  60840

  ТО-2

  6

  49

  5

  78

  3822

  СО

  18

  14

  15

  234

  3276

  ПР

  120

  12

  38

  593

  7116

  ДУ-32

  ТО-1

  5

  76

  2860

  2

  57

  4332

  ТО-2

  15

  19

  7

  200

  3800

  СО

  43

  6

  20

  572

  3432

  ПР

  220

  5

  50

  1430

  7150

  ДУ-31А

  ТО-1

  3

  109

  2860

  1

  29

  3161

  ТО-2

  8

  27

  4

  114

  3078

  СО

  25

  8

  11

  315

  2520

  ПР

  220

  8

  38

  1487

  11896

  Всього

  998486

  Дохід з врахування 25% заказів зі сторони складатіме

  Д ЗС = Д р × 0,1 = 998 486 × 0,1 = 99849

  Загальний дохід підприємства

  Д заг = Д р + Д ЗС, грн.

  Д заг = 998486 + 99849 = 1098335 грн.

  11 Розрахунок техніко-економічних показніків ремонтної майстерні

  Віходячі з Отримання розрахунків річна економія дорівнює:

  Е річ = 1098335 - 904215 = 194120 грн.

  Рентабельність проектуємого підприємства дорівнює:

  Р заг = %

  З осн - собівартість основних ФОНДІВ

  З об.ф - собівартість оборотних ЗАСОБІВ

  Вироблення на 1 робітника рівна:

  У пл =

  В ПЛ = н. рік.

  Відсоток зростання ефектівності праці:

  % В пл = × 100

  % В пл = %

  де В пл - заплановане Вироблення;

  В ф - Фактично Вироблення.

  Середня заробітна плата (місячна) основних виробничих робітніків:

  З ср = × 12

  З ср = грн.

  Відсоток зростання середньої заробітної плати:

  % З ср = × 100

  % З ср = %

  де З пл - запланована середня заробітна плата;

  З ф - заробітна плата за минули рік аналогічного підприємства.

  Рядків окупаємості підприємства:

  Т р =

  Т р =

  де С осн.ф. - собівартість основних ФОНДІВ;

  Е річ.- прибуток підприємства.

  Розрахунок собівартості ТО и Р будівельних машин.

  Например Кран КС-2561Д.

  Собівартість розраховується по Формулі:

  З ТО и Р =

  де Кз - кошторис витрат на виробництво.

  З ТО-1 = грн.

  З ТО-2 = = грн.

  З СО == грн.

  Спр = грн.


  Список використаної літератури

  1 Методична розробка по Виконання практичної роботи по "Економіці виробництва"

  2 "Рекомендації по ТО и ремонту машин"

  3 Дубко. "Економіка і нормування підприємств".


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Підприємство по технічному обслуговуванню и ремонту будівельних машин

  Скачати 57.33 Kb.