• Таблиця 2.1 - Порівняльний агрегований баланс
 • Таблиця 2.4 - Відносні показники фінансової стійкості
 • ТОВ « СібЛесТранс »


 • Дата конвертації31.03.2017
  Розмір169.81 Kb.
  ТипРубрика

  Скачати 169.81 Kb.

  Підвищення ефективності діяльності підприємства на прикладі ТОВ "СібЛесТранс"

  Такі зміни вплинули і на кінцевий результат діяльності підприємства, на чистий прибуток, яка на кінець 2011 року становить 94,4% від чистого прибутку 2010 року.

  На підставі отриманих даних можна зробити висновок, що підприємство в Протягом 2011 року знизив прибуток від своєї діяльності.

  Але сума отриманого прибутку є лише абсолютним результативним показником діяльності підприємства.

  Крім абсолютних показників фінансових результатів при аналізі фінансового стану необхідно оцінити коефіцієнти рентабельності, так як вони показують, на скільки ефективна діяльність підприємства (табл. 1.11).

  Таблиця 1.11 - Аналіз рентабельності підприємства

  показники

  2009

  2010

  2011

  відхилення

  2010

  2011

  1.

  Основні показники, тис.руб .:

  1.1

  Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

  23301

  44556

  64655

  21255

  20099

  1.2

  Повна собівартість реалізованої продукції

  16379

  25580

  45282

  9201

  19702

  1.3

  Прибуток від реалізації (з продажу)

  2750

  9835

  8751

  7085

  -1084

  1.4

  Бухгалтерська прибуток (прибуток до оподаткування)

  2658

  9743

  8735

  7085

  -1008

  1.5

  Чистий прибуток

  2020

  7405

  6988

  5385

  -417

  1.6

  Середня вартість основних засобів

  3851

  4703,5

  5158,5

  852,5

  455

  1.7

  Середня вартість необоротних активів

  3897

  4726,5

  5158,5

  829,5

  432

  1.8

  Середня вартість матеріально-виробничих запасів

  3048

  5587

  11375,5

  2539

  5788,5

  1.9

  Середня вартість оборотних активів

  6692

  11062

  20904,5

  4370

  9842,5

  1.10

  Середня вартість активів

  10589

  15788,5

  26063

  5199,5

  10274,5

  1.11

  Середня вартість власного капіталу

  7541

  11066

  18040,5

  3525

  6974,5

  2

  Розрахунок показників рентабельності,%

  2.1

  Рентабельність реалізованої продукції с. 1.3 / (с. 1.1-с.1.3) * 100

  13,38

  28,33

  15,65

  14,94

  -12,67

  2.2

  Рентабельність виробництва с. 1.4 / (1.6 + 1.8) * 100

  38,53

  94,68

  52,83

  56,15

  -41,85

  2.3

  Рентабельність активів с.1.4 / 1.10 * 100

  25,10

  61,71

  33,51

  36,61

  -28,19

  2.4

  Рентабельність необоротних активів с. 1.4 / 1.7 * 100

  68,21

  206,14

  169,33

  137,93

  -36,80

  2.5

  Рентабельність оборотних активів с. 1.4 / с. 1.9 * 100

  39,72

  88,08

  41,79

  48,36

  -46,29

  2.6

  Рентабельність власного капіталу с. 1.5 / с. 1.11 * 100

  26,79

  66,92

  38,74

  40,13

  -28,18

  2.7

  Рентабельність продажів с. 1.4 / с. 1.1

  0,11

  0,22

  0,14

  0,10

  -0,08

  Наведені дані показують, що рентабельність активів, тобто прибутковість вкладених коштів у майно організації, в порівнянні з попереднім роком знизилася на 28,19% і склала в звітному році 33,51%. У той же час спостерігається зниження рівнів рентабельності оборотного капіталу і виробничої діяльності.

  Всі розраховані показники рентабельності в 2010 році мають тенденцію зростання, в 2011 році рентабельність, розрахована за всіма показниками знизилася.

  В оцінки фінансового становища підприємства важливе місце займають показники ділової активності підприємства (в основному це - показники оборотності його активів), оскільки фінансове становище підприємства знаходиться в безпосередній залежності від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші. Дані для аналізу представлені в табл.1.12.

  Таблиця 1.12 - Аналіз показників ділової активності підприємства

  № п / п

  показники

  2010

  2011

  Змін.

  Основні показники, тис.руб .:

  1.

  Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг: по ф. № 2 (с. 010)

  44556

  64655

  20099

  2.

  Собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг: по ф. № 2 (с. 020 + с.030 + с.040)

  25580

  45282

  19702

  3.

  Середня величина оборотних активів (ТАСР): с. 290/2

  11062

  20904,5

  9842,5

  3.1

  Середня величина дебіторської заборгованості (ДЗср): (з 230 + с. 240)

  4741

  8295

  3554

  3.2

  Середня величина запасів (Зср): с. 210

  5587

  11375,5

  5788,5

  4.

  Середня величина ОС с. 120

  4703,5

  5158,5

  455

  5.

  Середня величина активів с. 300

  15788,5

  26063

  10274,5

  6.

  Середня величина власних джерел с. 490

  11066

  18040,5

  6974,5

  7.

  Середня величина довгострокових зобов'язань (с. 590)

  0

  0

  0

  8.

  Середня величина кредиторської заборгованості (с. 620)

  4722,5

  8022,5

  3300

  9.

  Показники оборотності поточних активів:

  Швидкість обороту, об .: с.1 / ТАСР .;

  4,03

  3,09

  -0,93

  Період обороту, в днях: 365 / швидкість об.:

  90,62

  118,01

  27,39

  10.

  Показники оборотності дебіторської заборгованості:

  Швидкість обороту, об .: с. 1 / ДЗср .;

  9,40

  7,79

  -1,60

  Період обороту, в днях

  38,84

  46,83

  7,99

  11.

  Показники оборотності запасів:

  Швидкість обороту, об .: с. 2 / Зср

  9,40

  7,79

  -1,60

  Період обороту, в днях

  38,84

  46,83

  7,99

  12.

  Показники оборотності:

  Основних коштів

  Швидкість обороту, об .: с.1 / с.4

  9,47

  12,53

  3,06

  Період обороту, в днях

  38,53

  29,12

  -9,41

  активів

  Швидкість обороту, об .: с. 1 / с. 5

  2,82

  2,48

  -0,34

  Період обороту, в днях

  129,34

  147,13

  17,80

  власного капіталу

  Швидкість обороту, об .: с. 1 / с.6

  4,03

  3,58

  -0,44

  Період обороту, в днях

  90,65

  101,84

  11,19

  інвестованого капіталу

  Швидкість обороту, об .: с. 1 / (с.6 + с.7)

  4,03

  3,58

  -0,44

  Період обороту, в днях

  90,65

  101,84

  11,19

  кредиторської заборгованості

  Швидкість обороту, об .: с. 2 / с. 8

  5,42

  5,64

  0,23

  Період обороту, в днях

  67,39

  64,67

  -2,72

  Дебіторської заборгованості

  Швидкість обороту, об .: с. 1 / с. 3.1

  9,40

  7,79

  -1,60

  Період обороту, в днях

  38,84

  46,83

  7,99

  Коефіцієнти ділової активності мають динаміку зниження. Оборотність активів підприємства характеризується зниженням оборотності в порівнянні з попереднім періодом. Оборотність сукупних активів у порівнянні з минулим роком знизилася на 0,34 обороту.

  Швидкість обертання дебіторської заборгованості низька і має негативну динаміку. Так період обороту дебіторської заборгованості складає 38,84 дн. (На початок року) і 46,83 дн. (На кінець року).

  Всі показники оборотності свідчить про те, що знижується оборотність, збільшується число днів в зверненні, що вимагає залучення додаткових коштів у виробничий процес.

  Дані підприємства показують, що коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості склав:

  На початок року: 6397/6602 = 0,97

  На кінець року: 9648/9988 = 0,96

  Рекомендоване значення коефіцієнта - менше 2. Зниження показника характеризує зниження кредиторської заборгованості підприємства і прискорення її обігу в порівнянні з дебіторською заборгованістю або зниження оборотності дебіторської заборгованості. Це дозволяє зробити висновок про можливість порушення платоспроможності підприємства.

  Проведений аналіз фінансового стану підприємства дозволяє зробити висновок, що фінансовий стан підприємства стійке, зростає як ліквідність, так і платоспроможність підприємства. Оборотність активів має тенденцію зниження і збільшення днів в обороті активів. За звітний рік знизилися показники не тільки прибутку, але і показники рентабельності, які характеризують ефективність діяльності підприємства.

  Для поліпшення фінансового стану підприємству необхідні радикальні заходи щодо стабілізації фінансового становища.

  2. Спеціальний аналіз фінансового стану підприємства

  2.1 Теоретичні основи фінансового стану

  Під фінансовим станом розуміється здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Воно характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.

  Одним з найважливіших умов успішного управління фінансами підприємства є аналіз його фінансового стану.

  Фінансовий аналіз - сукупність аналітичних процедур, що грунтуються, як правило, на загальнодоступної інформації фінансового характеру та призначених для оцінки стану та ефективності використання економічного потенціалу фірми, а також прийняття управлінських рішень щодо оптимізації її діяльності або участі в ній [19, с. 42].

  До основних особливостей фінансового аналізу відносяться:

  - забезпечення загальної характеристики майнового і фінансового становища підприємства;

  - пріоритетність оцінок: платоспроможності, фінансової стійкості та рентабельності;

  - базування на загальнодоступної інформації;

  - інформаційне забезпечення рішень тактичного і стратегічного характеру;

  - доступність до результатів аналізу будь-яких користувачів;

  - можливість уніфікації складу та змісту лічильно-аналітичних процедур;

  - домінанта грошового вимірника в системі критеріїв;

  - високий рівень достовірності результатів аналізу.

  Результати фінансового аналізу дозволяють виявити вразливі місця, що потребують особливої ​​уваги, та розробити заходи щодо їх ліквідації.

  Аналіз виконує допоміжну функцію, яка виявляється в двох аспектах. По-перше, аналіз представляє лише проміжний етап у процесі прийняття рішення.

  По-друге, результати і висновки, отримані в ході аналізу, є лише одним з аргументів, що враховуються при ухваленні рішення. Цей аргумент хороший сам по собі, оскільки отриманий за допомогою формалізованих методів і тому об'єктивний.

  Таким чином, аналіз фінансової діяльності підприємства доцільно трактувати не як самостійна наукова дисципліна, а лише як елемент системи фінансового менеджменту, хоча і виключно важливий. Такий підхід обумовлюється нерозривністю загальних функцій управління - аналіз важливий не сам по собі, а лише як невід'ємна частина ефективної системи управління.

  Аналіз майнового та фінансового стану може виконуватися з тим або іншим ступенем деталізації в залежності від наявного інформаційного забезпечення, ступеня володіння методиками аналізу, часового параметру, наявності технічних засобів для виконання розрахунків і т.п. В основу даного аналізу закладено поняття економічного потенціалу організації і його зміни з плином часу. Економічний потенціал - здатність підприємства досягати поставлені перед ним цілі, використовуючи наявні в нього матеріальні, трудові і фінансові ресурси.

  Виділяються дві сторони економічного потенціалу: майновий стан організації (майновий потенціал) і її фінансове становище (фінансовий потенціал).

  Майновий потенціал характеризується величиною, складом і станом активів (перш за все, довгострокових), якими володіє і розпоряджається організація для досягнення своєї мети. Він змінюється з плином часу за рахунок різних факторів, головним з яких є досягнуті за минулий період фінансові результати. Досить докладна характеристика майнового потенціалу в динаміці наводиться в активі балансу, а також в супутніх звітних формах.

  Фінансовий потенціал, безумовно, також визначається досягнутими за звітний період фінансовими результатами, наведеними у Звіті про прибутки і збитки (форма № 2), і, крім того, описується деякими активними і пасивними статтями балансу, а також співвідношеннями між ними. Характеристика фінансового потенціалу може бути виконана як з позиції короткострокової, так і з позиції довгострокової перспективи. У першому випадку говорять про ліквідність і платоспроможність організації, у другому випадку - про її фінансової стійкості. Обидві сторони економічного потенціалу організації взаємопов'язані - нераціональна структура майна, його неякісний склад можуть привести до погіршення фінансового становища, і навпаки. Так, зношеність обладнання, несвоєчасна його заміна можуть спричинити за собою зриви у виконанні виробничої програми. Невиправдане квеліченіе коштів у виробничих запасах, дебіторської заборгованості може вплинути на своєчасність поточних платежів, а невиправдане зростання позикових коштів - привести до необхідності скоротити майно організації для розрахунків з кредиторами.

  Висока частка власних коштів зазвичай розглядається як позитивна характеристика фінансового стану організації. Однак тут немає жорстких кількісних критеріїв. Стійко висока частка власних коштів може, зокрема, бути наслідком небажання або невміння використовувати банківські кредити. Навряд чи це можна вважати розумним і доцільним, оскільки, таким чином, обмежуються можливості фінансування господарської діяльності, що в свою чергу призводить до штучного стримування зростання обсягів виробництва і прибутку.

  Розрізняють два основних види фінансового аналізу.Внутрішній аналіз проводиться службами підприємства, і його результати використовуються для планування, контролю та прогнозування фінансового стану підприємства. Його мета - встановити планомірне надходження грошових коштів і розмістити власні і позикові кошти таким чином, щоб забезпечити нормальне функціонування підприємства, отримання максимального прибутку і виключення банкрутства.

  Зовнішній аналіз здійснюється власниками, інвесторами, постачальниками матеріальних і фінансових ресурсів, контролюючими органами на основі інформації, що публікується звітності. Його мета - встановити можливість вигідно вкласти кошти, щоб забезпечити максимум прибутку і виключити ризик втрат.

  Деталізація процедурної сторони методики аналізу фінансового стану залежить від поставлених цілей, а також різних факторів інформаційного, тимчасового, методичного, кадрового технічного забезпечення.

  Більшість авторів припускають логіку організації аналітичної роботи в вигляді двухмодульной структури:

  - експрес-аналіз фінансового стану;

  - детальний аналіз фінансового стану.

  Метою експрес-аналізу є наочна і проста оцінка фінансового благополуччя і динаміки розвитку господарюючого суб'єкта.

  Метою деталізованого аналізу служить більш детальна характеристика майнового і фінансового положення господарюючого суб'єкта, результатів його діяльності в минулому звітному році, а також можливостей розвитку суб'єкта на перспективу. Він конкретизує, доповнює і розширює окремі процедури експрес-аналізу. При цьому ступінь деталізації залежить від бажання аналітика.

  Оцінка майнового стану передбачає проведення вертикального і горизонтального аналізу звітності підприємства.

  В основі вертикального аналізу лежить уявлення бухгалтерської звітності у вигляді відносних величин, які характеризують структуру узагальнюючих підсумкових показників. Обов'язковим елементом аналізу служать динамічно ряди цих величин, що дозволяє відстежувати і прогнозувати структурні зрушення в складі господарських засобів і джерел їх покриття.

  Горизонтальний аналіз дозволяє виявити тенденції зміни окремих статей або їх груп, що входять до складу бухгалтерської звітності. В основі цього аналізу лежить літочислення базисних темпів зростання балансових статей або статей звіту про фінансові результати.

  Показники ліквідності та платоспроможності дають можливість окреслити та проаналізувати здатність підприємства відповідати за своїми зобов'язаннями. В основу алгоритму розрахунку закладена ідея зіставлення поточних активів з короткостроковою заборгованістю. В результаті розрахунку встановлюється, чи в достатній мірі підприємство забезпечене оборотними коштами, необхідними для розрахунків з кредиторами по поточних операціях.

  За допомогою показників фінансової стійкості оцінюються склад джерел фінансування і динаміка співвідношення між ними. Аналіз ґрунтується на тому, що джерела коштів розрізняються рівнем собівартості, ступенем доступності, рівнем надійності, ступенем ризику та ін.

  З позиції кругообігу коштів діяльність будь-якого підприємства являє собою процес безперервної трансформації одних видів активів в інші. Ефективність поточної фінансово-господарської діяльності може бути оцінена протяжністю операційного циклу, що залежить від оборотності коштів в різних видах активів. За інших рівних умов прискорення оборотності свідчить про підвищення ефективності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Для її оцінки і проводиться аналіз ділової активності.

  Показники рентабельності призначені для оцінки загальної ефективності вкладення коштів у дане підприємство. На відміну від показників ділової активності тут абстрагуються від конкретних видів активів, а аналізують рентабельність капіталу в цілому. Основними показниками, тому є рентабельність авансованого капіталу і рентабельність власного капіталу.

  В рамках аналізу положення підприємства на ринку капіталів виконуються просторово-тимчасові зіставлення показників, що характеризують стан підприємства на ринку цінних паперів: дивідендний вихід, дохід на акцію, цінність акції і т.д. Цей фрагмент аналізу виконується головним чином в компаніях, зареєстрованих на біржі цінних паперів і реалізують там свої акції. Будь-яке підприємство, що має вільні грошові кошти і бажає вкласти їх в цінні папери, також орієнтується на показники даної групи.

  Методика аналізу фінансового стану підприємства.

  Оцінка майнового стану проводиться на основі порівняльного агрегованого балансу (табл. 2.1).

  Таблиця 2.1 - Порівняльний агрегований баланс

  Найменування статті

  абсолютні величини

  відносні величини

  зміни

  На початок року t 0

  На кінець року t 1

  На початок року t 0

  На кінець року t 1

  в абсолютних величинах

  в структурі

  в% до величини на початок року

  в% до зміни підсумку балансу

  АКТИВ

  статті активу

  БАЛАНС

  100

  100

  0

  100

  ПАСИВ

  статті пасиву

  БАЛАНС

  100

  100

  0

  100

  Умовні позначення:, - статті активів на початок періоду і на кінець; , - статті пасиву балансу; , 0 підсумки балансу.

  Порівняльний агрегований баланс включає в себе показники горизонтального і вертикального аналізу. Вертикальний аналіз показує структуру засобів підприємства і їх джерел. Горизонтальний аналіз дозволяє відслідковувати динаміку показників у часі. Як правило, беруться базисні темпи росту за ряд суміжних періодів, що дозволяє аналізувати не тільки зміну окремих показників, але і прогнозувати їх значення. В умовах інфляції цінність результатів горизонтального аналізу істотно знижується.

  Показники структурної динаміки є поєднанням вертикального і горизонтального аналізу. За ним можна зробити висновок про темпи приросту абсолютних показників і питомій вазі змін за статтею в загальному обсязі змін балансу. Зіставляючи структури змін в активі і пасиві, можна зробити висновок про те, через які джерела в основному був приплив нових коштів, і в які активи ці кошти були в основному вкладені.

  Деталізований аналіз ліквідності підприємства може проводитися з використанням абсолютних і відносних показників.

  Сенс аналізу платоспроможності за допомогою абсолютних показників - перевірити, які джерела засобів і в якому обсязі використовуються для покриття запасів.

  З метою аналізу зазвичай розглядають багаторівневу схему покриття запасів і витрат. Залежно від того, якого виду джерела коштів використовуються для формування запасів і витрат, можна з певною часткою умовності судити про рівень платоспроможності підприємства.

  Для даного блоку аналізу значення має визначення, які абсолютні показники відображають сутність стійкості фінансового стану.

  F + Z + R a + D = I c + K T + K t + R p, (2.1)

  гдеF - необоротні активи;

  Z запаси і витрати;

  R a дебіторська заборгованість;

  D грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення;

  I c капітал і резерви;

  K T довгострокові позикові кошти;

  K t короткострокові кредити і позики;

  R p - кредиторська заборгованість.

  З огляду на, що довгострокові зобов'язання як джерело коштів використовується для покриття необоротних активів, вихідну формулу можна перетворити:

  Z + R a + D = (I c + K T) - F + K t + R p. (2.2)

  Звідси можна зробити висновок, що за умови обмеження:

  Z (I c + K T) - F (2.3)

  буде виконуватися умова платоспроможності підприємства, тобто мобільні засоби покриють короткострокову заборгованість:

  R a + DK t + R p. (2.4)

  Таким чином, співвідношення вартості матеріальних оборотних коштів і величин власних і позикових джерел їх формування визначає стійкість фінансового стану підприємства.

  Найбільш узагальнюючим показником фінансової стійкості є надлишок (недолік) джерел коштів для формування запасів і витрат, що отримується у вигляді різниці величини джерел засобів і величини запасів і витрат.

  Для характеристики джерел формування запасів і витрат використовують декілька показників, що відображають різну ступінь охоплення різних видів джерел (табл. 2.2).

  Таблиця 2.2 - Джерела формування запасів і витрат

  показник

  алгоритм розрахунку

  коментар

  Власні оборотні кошти

  E c = I c - F

  Збільшення в динаміці розглядається як позитивна тенденція

  Чисті мобільні засоби (перманентний капітал)

  E T = (I c + K T) - F

  Нормальні джерела формування запасів і витрат

  E t = (I c + K T) - F + короткострокові позики і кредити (стор. 610) + заборгованість постачальникам і підрядникам (стор. 621)

  Показникам наявності джерел формування запасів і витрат відповідають показники забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування (табл. 2.3).

  Таблиця 2.3 - Абсолютні показники платоспроможності

  показник

  алгоритм розрахунку

  Надлишок (недолік) власних оборотних коштів

  E c = E c - Z

  Надлишок (недолік) чистих мобільних засобів (перманентного капіталу) для формування запасів і витрат

  E T = E T - Z = (E c + K T) - Z

  Надлишок (недолік) нормальних джерел формування запасів і витрат

  E t = E t - Z

  Надлишок загальної величини основних джерел для формування запасів і витрат

  E = E - Z = (E c + K T + K t) - Z

  Обчислення показників забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування дозволяє класифікувати фінансові ситуації за ступенем їхньої стійкості. Можливо виділення чотирьох типів фінансової ситуації.

  Ситуація, коли всі запаси повністю покриваються власними оборотними засобами - вкрай рідкісне стан - абсолютна стійкість. Підприємство з одного боку не залежить від зовнішніх кредиторів. Але ця ситуація не може розглядатися як ідеальна, оскільки керівництво не вміє або не бажає використовувати зовнішні джерела для основної діяльності.

  Ситуація, коли запаси витрати покриті повністю перманентним капіталом або «нормальними», тобто комерційними джерелами фінансування є ситуацією нормальної стійкості. У такій ситуації платоспроможність підприємства гарантована.

  Нестійкий фінансовий стан виникає тоді, коли підприємство для покриття частини своїх запасів змушене залучати додаткові джерела покриття, які не є «нормальними», тобто обгрунтованими. Якщо на додаток до цього підприємство має хронічну прострочену кредиторську і дебіторську заборгованість, кредити і позики, не погашені в строк, то ситуація може кваліфікуватися як банкрутство.

  Також для оцінки фінансової стійкості можуть бути розраховані наступні коефіцієнти (табл. 2.4).

  Таблиця 2.4 - Відносні показники фінансової стійкості

  коефіцієнт

  алгоритм розрахунку

  Формально нормативне значення

  коментар

  коефіцієнт покриття

  k п 2 - 2.5.

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  k А.Л 0.2 - 0.7

  Є доповненням до показника k п

  Проміжний коефіцієнт покриття

  kл 0.8 - 1.0

  Є доповненням до коефіцієнта kп

  Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними джерелами формування

  або

  0.5

  Показує, в якій мірі матеріальні запаси покриті власними джерелами та не потребують залучення позикових.

  Коефіцієнт покриття запасів і витрат

  1

  При невиконанні нормального обмеження стан можна кваліфікувати як нестійке

  Маневреність власних коштів

  Відображає, яка частина власних оборотних коштів знаходиться в абсолютно ліквідній формі.

  За допомогою показників фінансової стійкості оцінюються склад джерел фінансування і динаміка співвідношення між ними. Аналіз ґрунтується на тому, що джерела коштів розрізняються рівнем собівартості, ступенем доступності, рівнем надійності, ступенем ризику та ін.

  Таким чином, на основі вищевикладеного можна сказати, що фінансовий аналіз являє собою метод оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності. Фінансовий стан, в свою чергу, будучи комплексним поняттям, залежить від багатьох чинників і характеризується системою показників, що відображають наявність і розміщення коштів, реальні і потенційні фінансові можливості.

  Одним зі складових аналізу фінансового стану є аналіз ймовірності банкрутства підприємства.

  Найпростішою моделлю прогнозування банкрутства є двофакторна, яка більшою мірою використовується в американській практиці:

  Z2 = -0.3877 - 1,0736 * Х1 + 0,0579 * Х2 (2.5)

  де Х1 - показник поточної ліквідності;

  Х2 - показник питомої ваги позикових коштів в активах.

  Якщо результат розрахунку значення Z2 <0, то ймовірність банкрутства невелика, якщо Z2> 0, то висока ймовірність банкрутства.

  Але ця модель ймовірності банкрутства не відображає інші сторони фінансового стану підприємства: оборотність активів, рентабельність активів, темпи зміни виручки від реалізації і так далі. Точність прогнозування збільшується, якщо до уваги береться більшу кількість факторів, що відображають фінансовий стан підприємства.

  Тому найбільшу популярність в області прогнозування загрози банкрутства отримала пятифакторная Z-модель Альтмана:

  Z = 1.2 * X1 + 1.4 * X2 + 3.3 * X3 + 0.6 * X4 + 1.0 * X5 (2.6)

  гдеZ - інтегральний показник рівня загрози банкрутства,

  X1- відношення власних оборотних активів (чистого оборотного капіталу) до суми активів,

  X2 - рентабельність активів (нерозподілений прибуток до суми активів),

  X3- рівень прибутковості активів (відношення прибутку до суми активів),

  X4 - коефіцієнт співвідношення власного і позикового капіталу,

  X5- оборотність активів (або відношення виручки від реалізації до суми активів).

  Залежно від значення Z -Рахунок дається оцінка ймовірності банкрутства підприємства за певною шкалою, представленої в таблиці


  Таблиця 2.5 - Оцінка ймовірності банкрутства підприємства

  Значення показника Z

  вірогідність банкрутства

  менш 1,8

  Дуже висока

  Від 1,81 до 2,7

  висока

  Від 2,71 до 2,99

  імовірність невелика

  більш 2,99

  дуже низька

  Дискримінантний модель розроблена Лисом для Великобританії, отримала такий вираз:

  Z = 0.063X1 + 0.092X2 + 0.057X3 + 0.001X4 (2.7)

  де X1 - відношення оборотного капіталу до суми активів;

  X2 - відношення прибутку від реалізації до суми активів;

  X3 - відношення нерозподіленого прибутку до суми активів;

  X4 - відношення власного капіталу до позикового капіталу.

  За моделлю Лисиця гранична величина Z-рахунку дорівнює 0,037.

  Таффлер розробив наступну модель:

  Z = 0.53X1 + 0.13X2 + 0.18X3 + 0.16X4 (2.8)

  де X1- відношення прибутку від реалізації до короткострокових зобов'язань;

  X2- відношення оборотних активів до суми зобов'язань;

  X3- відношення короткострокових зобов'язань до суми активів;

  X4- відношення виручки до суми активів.

  Якщо величина Z-рахунку більше 0,3, це говорить про те, що у фірми непогані довгострокові перспективи, якщо менше 0,2, то банкрутство більш ніж ймовірно.

  Отже, банкрутство є результат взаємодії як зовнішніх чинників - нестабільність законодавчої бази, недосконалість фінансової та податкової систем, досить високий рівень інфляції, так і внутрішніх, пов'язаних з неефективною фінансової, операційної та інвестиційної діяльністю підприємства. Але в даний час на фінансовий стан російських підприємств в більшій мірі впливають зовнішні чинники, тому вміння підприємства пристосуватися до зміни цих факторів є гарантій не тільки виживання, але і його процвітання.

  Значний внесок у розвиток методології та практики аналізу фінансової звітності внесла обліково-аналітична школа Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова під керівництвом професора А.Д. Шеремета.

  Ними розроблена система показників комплексної рейтингової оцінки діяльності господарюючих суб'єктів (галузі, банку, структурних підрозділів акціонерного товариства або холдингової компанії і т.д.). Показники згруповані за п'ятьма групами ознак, які оцінюватимуть:

  - платоспроможність і ліквідність;

  - фінансову стійкість;

  - ділову активність;

  - рентабельність;

  - ефективність управління.

  Значення розрахованих показників порівнюються з рекомендованими нормативними значеннями. За результатами порівняння робляться висновки про наявність чи відсутність загрози банкрутства підприємства.

  Існує певна наукова наступність між вітчизняними та зарубіжними підходами до аналізу фінансової звітності. Однак механічне перенесення зарубіжного досвіду без урахування специфіки умов, в яких працюють російські підприємства, неприйнятний.

  З огляду на різноманіття показників фінансової стійкості, різниця у рівні їх критичних оцінок і виникають у зв'язку з цим складнощі в оцінці ризику банкрутства, багато вітчизняних і зарубіжні економісти рекомендують проводити інтегральну бальну оцінку фінансової стійкості.

  Сутність цієї методики полягає в класифікації підприємств за ступенем ризику виходячи з фактичного рівня показників фінансової стійкості і рейтингу кожного показника, вираженого в балах.

  Підсумкова рейтингова оцінка враховує усі найважливіші параметри фінансово-господарської та виробничої діяльності фірми.

  Вихідні показники для рейтингової оцінки об'єднані в 4 групи:

  - показники оцінки прибутковості господарської діяльності;

  - показники оцінки ефективності управління;

  - показники оцінки ділової активності;

  - показники оцінки ліквідності та фінансової стійкості.

  В основі розрахунку підсумкового показника рейтингової оцінки лежить порівняння фірм за кожним показником з умовним еталонним підприємством.Базою звіту для отримання рейтингової оцінки стану справ фірми служать склалися в реальній ринковій середовищі найбільш високі результати із усієї сукупності порівнюваних об'єктів.

  Показники підприємства розраховуються за формулою:

  (2.9)

  гдеaij - основні показники j-го підприємства

  aiе - основні показники еталонного підприємства

  xij - стандартизовані показники стану j-го підприємства.

  Потім проводиться розрахунок рейтингової оцінки:

  (2.10)

  гдеRj - рейтингова оцінка j-го підприємства.

  Найвищий рейтинг має фірма з мінімальним значенням R.

  Результати виконаних формалізованих аналітичних розрахунків не повинні бути єдиним і безумовним критерієм для прийняття того чи іншого рішення. Необхідність поєднання формалізованих і неформалізованих процедур впливає, як на порядок підготовки аналітичних документів, так і на послідовність процедур аналізу фінансового стану. Вони не можуть бути раз і назавжди жорстко заданими, а повинні коректуватися. Саме такий підхід найбільше відповідає логіці функціонування підприємства в умовах ринкової економіки.

  2.2 Сутність і значення ефективності діяльності підприємства

  Економічна ефективність - найважливіша соціально-економічна категорія, яку можна охарактеризувати з двох сторін - якісної і кількісної.

  Рівень ефективності впливає на рішення цілого ряду соціальних і економічних завдань, таких як швидке економічне зростання, підвищення рівня життя населення, зниження інфляції, поліпшення умов праці і відпочинку. Рівень ефективності характеризує рівень розвитку виробничих сил і є найважливішим показником розвитку економіки. На підприємстві витрати мають форму авансованого основного і оборотного капіталу, а кінцеві результати - форму прибутку. Таким чином, показник економічної ефективності дає уявлення про те, якою ціною підприємство отримує прибуток.

  Розрізняють загальну (абсолютну) і порівняльну (відносну) ефективність. Загальна ефективність необхідна для оцінки та аналізу загальноекономічних результатів і ефективності на різних рівнях економіки за певний період часу і в динаміці для зіставлення рівня ефективності по підприємствах і регіонах.

  Порівняльна ефективність розраховується і аналізується при обгрунтуванні прийнятих виробничо-господарських, технічних і організаційних рішень, для відбору з альтернативних варіантів найкращого (оптимального). Такий відбір здійснюється на основі зіставлення (порівняння) за варіантами системи техніко-економічних показників, розрахунку терміну окупності або коефіцієнта ефективності додаткових капітальних вкладень, величини економічного ефекту.

  Основні види ефективності наведені в таблиці 12.

  Таблиця 12 - Види ефективності

  ознаки

  види ефективності

  зміст

  економічна

  Соціальна

  Сфера прояву

  народнохозяйственная

  госпрозрахункова

  Охоплення об'єкта оцінки

  повна

  локальна

  Цільове призначення

  планова

  Фактична

  Нормативна (проектна)

  метод розрахунку

  абсолютна

  Порівняльна

  рівень узагальнення

  Економіка в цілому

  галузь

  підприємство

  Структурний підрозділ підприємства

  Робоче місце

  об'єкт оцінки

  Виробничо-господарська діяльність підприємства

  господарські функції

  Елементи господарських процесів

  Окремі виробничо-господарські рішення в сфері виробництва і управління

  Необхідно відрізняти економічну ефективність виробництва від ефекту. Вона відображає не абсолютну величину результату, а якісну сторону виробництва. Іншими словами, економічна ефективність виробництва - це відношення корисного результату (ефекту) до витрат на його отримання.

  2.3 Оцінка ймовірності банкрутства підприємства

  Проведений аналіз фінансового стану підприємства ТОВ «СібЛесТранс» дозволив визначити, що у підприємства нормальне фінансове становище. У підприємства відсутні, як довгострокові, так і короткострокові кредити. Свою діяльність підприємство фінансує за рахунок власних коштів.

  У балансі підприємства числиться кредиторська заборгованість, але наявність кредиторської заборгованості притаманне кожній підприємства. Єдиною умовою ефективності функціонування підприємства є наявність активів, які при необхідності дозволять провести розрахунки по термінових зобов'язаннях, т. Е. У підприємства повинна підтримуватися платоспроможність і ліквідність активів.

  В ході аналізу було виявлено, що і ці показники у підприємства в нормі. Але, навіть при всіх позитивних показниках кожне підприємство повинно проводити діагностику банкрутства для того, що б мати інформацію про можливості розвиватися в часі, за умови, що у підприємства може статися тимчасове зниження фінансових показників.

  Для діагностики банкрутства ТОВ «СібЛесТранс» буде використана пятифакторная Z-модель Альтмана. Вихідні дані для розрахунку Z-моделі представлена ​​в табл. 2.6.

  Таблиця 2.6 - Розрахунок Z-моделі

  найменування показника

  показники

  Вихідні дані для розрахунку, тис. Руб.

  вартість активів

  31138

  Власний капітал

  21490

  Позиковий капітал

  9648

  Власний оборотний капітал

  16729

  виручка

  64655

  Нерозподілений прибуток

  20890

  Прибуток поточного року

  6988

  розрахунок показників

  показники

  Методика розрахунку

  результат розрахунку

  X1

  16729/31138

  0,54

  X2

  20890/31138

  0,67

  X3

  6988/31138

  0,22

  X4

  21490/9648

  2,23

  X5

  64655/31138

  2,08

  Z-моделі

  5,73

  Z = 1.2 * 0,54 + 1.4 * 0,67 + 3.3 * 0,22 + 0.6 * 2,23 + 1.0 * 2,08 = 5,73

  При значенні Z більш 2,99 у підприємства низька можливість банкрутства. Розрахунки показали, що у підприємства Z = 5,73. Такий показник вказує, що у ТОВ «СібЛесТранс» досить висока фінансова стійкість і найближчим часом йому не загрожує банкрутство.

  Для того, що б мати більш достовірну інформацію про ймовірність банкрутства, має сенс провести діагностику іншим способом.

  Зробимо розрахунок за методикою Таффлера. У табл. 2.7 представлені вихідні дані для проведення розрахунку.

  Таблиця 2.7 - Вихідні дані для розрахунку показника Z

  найменування показника

  показники

  Прибуток від реалізації

  8751

  Позиковий капітал

  9648

  Короткострокові зобов'язання

  9648

  вартість активів

  31138

  виручка

  64655

  Оборотні активи

  26377

  X1 = 8751/9648 = 0,91

  X2 = 26377/9648 = 2,73

  X3 = 9648/31138 = 0,31

  X4 = 64655/31138 = 2,08

  Z = 0.53 * 0,91 + 0.13 * 2,73 + 0.18 * 0,31 + 0.16 * 2,08 = 1,226

  За методикою Таффлера якщо величина Z-рахунку більше 0,3 - у підприємства низька ймовірність банкрутства, якщо менше 0,2, то банкрутство більш ніж ймовірно.

  Проведені розрахунки дозволили визначити, що за методикою Таффлера показник перевищує 0,3 і становить 1,226. Від сюди слід, що у підприємства, навіть при непередбачених зниженнях показників досить низька ймовірність банкрутства найближчим часом.

  Таким чином, проведена оцінка ймовірності банкрутства різними способами має різну величину показника Z, але при цьому ймовірність банкрутства при різних методиках розрахунку зберігається мінімальної.

  3. Спеціальний аналіз фінансового стану підприємства

  3.1 Суть і значення пропонованих рішень

  Проведений аналіз фінансового стану ТОВ «СібЛесТранс» показав, що при позитивних показниках ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості, підприємство знизило за звітний рік суму прибутку при збільшенні виручки підприємства. Такі показники свідчать про зниження ефективності діяльності підприємства, чому служать підтвердженням зниження рентабельності діяльності підприємства.

  Кожне підприємство, маючи навіть всі позитивні показники, має регулярно проводити заходи щодо підвищення ефективності його діяльності.З огляду на, що у «СібЛесТранс» знижується ефективність його діяльності, підприємству можна рекомендувати розробити план заходів щодо підвищення ефективності його діяльності.

  Розробці плану заходів повинна передувати аналітична робота, націлена на виявлення сильних і слабких сторін діяльності підприємства, за такими основними напрямками:

  - маркетинг (цінова політика, організація збуту, рівень попиту, політика просування продукції);

  - виробництво (стан і рівень використання виробничих потужностей, якість і конкурентоспроможність продукції);

  - ресурсний потенціал (наявність, стан, резерви підвищення ефективності використання);

  - організаційна структура управління (ефективність, основні функції окремих підрозділів, критерії оцінки роботи);

  - фінанси (грошові потоки, стан оборотного капіталу, ціна фінансових ресурсів і прибутковість діяльності).

  Такий аналіз дозволяє виділити ключові проблеми і намітити першочергові заходи щодо їх вирішення.

  При позитивній динаміці обсягів виробництва, нарощування продажів збільшує прибуток, і частина її - нерозподілений прибуток - збільшує капітал підприємства. Таким чином, постійні ресурси підприємства можуть збільшитися за рахунок нерозподіленого прибутку.

  Для стабілізації фінансового стану підприємству необхідно:

  - збільшувати власний капітал;

  - знижувати поточні фінансові потреби.

  Для збільшення власного капіталу слід:

  - нарощувати власний капітал (збільшенням резервів за допомогою контролю витрат і агресивної комерційної політики);

  - збільшувати довгострокове запозичення (отриманням додаткового довгострокового кредиту. Довгостроковий кредит має для підприємства свої переваги: ​​відсотки нижче, ніж по короткостроковим кредитом, відшкодування розтягнуто в часі);

  - підвищувати ефективність використання ресурсів підприємства і при необхідності купувати нове, сучасне обладнання.

  Знизити поточні фінансові потреби можна наступними шляхами:

  - оптимізувати запаси підприємства;

  - збільшити кредиторську заборгованість (подовжуючи терміни розрахунку з постачальниками великих партій сировини, матеріалів).

  Крім того, сприятливою тенденцією є отримання відстрочок від постачальників сировини (комерційний кредит), від держави (заборгованість по платежах до бюджету).

  Кредиторська заборгованість являє собою безкоштовний кредит з боку постачальників, тобто відстрочки платежу дають підприємству джерело фінансування, породжуваний самим виробничим циклом.

  Підприємству можна збільшити власний капітал за рахунок залучення позикових коштів - кредиту. Відомо, що підприємства, які використовують тільки власні кошти, обмежують їх рентабельність величиною, рівною приблизно двом третинам економічної рентабельності. Підприємство, що використовує позикові кошти, може збільшити рентабельність власних коштів в залежності від співвідношення власних і позикових коштів у пасиві балансу і вартості позикових коштів. Альтернативою позикових коштах може виступати лізинг, як форма товарного кредиту.

  Крім того, одним з напрямків щодо підвищення ефективності діяльності підприємства є отримання грошових коштів, що значаться в дебіторської заборгованості і вкладення цих коштів в виробничий процес підприємства, що дозволить отримати підприємству додатковий прибуток.

  Таким чином, за результатами проведеного дослідження ефективності діяльності ТОВ «СібЛесТранс» можна зробити висновок, що підприємству, не дивлячись на позитивну динаміку окремих показників, необхідно проводити регулярну роботу по підвищенню ефективності його діяльності.

  3.2 Економічні обгрунтування запропонованих заходів

  Основним напрямком по підвищенню ефективності діяльності підприємства ТОВ «СібЛесТранс» залишається отримання грошових коштів, що значаться в дебіторської заборгованості. Так як при тривалому недоотримання коштів дебіторська заборгованість знецінюється і призводить до додаткових витрат, що негативно впливає на кінцевий результат діяльності підприємства.

  Одним з методів скорочення дебіторської заборгованості підприємства є виникнення між продавцем і покупцем посередника - фактора, який набуває за певний комісійний відсоток зобов'язання з постачання в обмін на негайну повну або часткову виплату грошей.

  Факторингові або форфейтингові операції - це купівля банком або спеціалізованою компанією вимог постачальника до покупця та їх інкасація за певну винагороду.

  Для зниження дебіторської заборгованості підприємству пропонується скористатися послугами банку з факторингу.

  З огляду на, що на підприємстві спостерігається постійна наявність високого відсотка дебіторської заборгованості в складі оборотних активів, визначимо вигідність для підприємства заходів щодо погашення суми дебіторської заборгованості.

  Дебіторська заборгованість на підприємстві на кінець звітного року склала 9988 тис. Руб. З цієї суми 6600 тис. Є заборгованістю минулих років.

  Беручи до уваги той факт, що в звітному році деяка частка дебіторської заборгованості було сплачено, умовно суму дебіторської заборгованості, що підлягає факторингу, визначимо в 6 млн. Руб. (6000 тис. Руб.).

  Скористаємося послугами ЮніКредит Банку.

  Банк приймає заявку на проведення факторингових операцій. Умови банку за факторинговими операціями на сьогоднішній день:

  - банк оплачує 80% від суми в день укладення договору;

  - комісії за факторингове фінансування 11% річних.

  В даний час до розгляду в ЗАТ ЮніКредит Банк приймаються угоди на суму не менше 5 млн. Руб. на рік. Т. е. Максимальний термін по факторингової операції на суму 6 млн. Руб. - 1 рік. (Дані взяті з офіційного сайту банку).

  Розрахуємо втрати підприємства по факторингу:

  Комісії за факторингове фінансування:

  6000 * 11/100 = 660 тис. Руб.

  Сума отриманих коштів при укладанні договору фактірінга складе:

  6000 * 80% = 4800 тис. Руб.

  Отримавши заборгованість в сумі 4800 тис. Руб., Підприємство буде мати можливість вкласти ці кошти в оборот і отримати додатковий прибуток.

  Сума, що залишилася до отримання:

  6000 - 4800 - 660 = 540 тис. Руб.

  Цю залишкову суму підприємство отримає від банку після закінчення операції.

  Всього підприємство отримає грошових коштів по факторингу:

  4800 + 540 = 5340 руб.

  Розрахуємо ефективність запропонованих заходів. Підприємство, маючи дебіторську заборгованість, зазнає втрат. Захід передбачає зменшення дебіторської заборгованості на 6000 тис. Руб., Що повинно привести до зменшення періоду оборотності дебіторської заборгованості і збільшення прибутку.

  За звітний рік підприємство отримало виручку в сумі 64655 тис. Руб. При цьому витрати склали:

  змінні - 23230 тис. руб.

  постійні - 22052 тис. руб.

  Вклавши в виробництво отримані з факторингу кошти, підприємство отримає додаткову виручку. При цьому постійні витрати залишаться на колишньому рівні, а змінні збільшаться пропорційно до вкладених коштів. Несучи витрати за змінними витратами в сумі 23230 тис. Руб., Підприємство отримало валовий прибуток в сумі 19373 тис. Руб. Від сюди слід, що на кожен вкладений руб. підприємство отримує прибуток:

  19373/23230 = 0,83

  Тоді, вклавши кошти в сумі 5340 тис. Руб., Підприємство отримає додатковий прибуток у сумі:

  5340 * 0,83 = 4432 тис. Руб.

  Отже, зробимо висновок, що, інвестуючи отриману суму дебіторської заборгованості, можна отримати прибуток в розмірі 4432 тис. Руб. При збереженні інших показників за видатками та доходами ефект від факторингової операції складе (табл. 3.1).

  Таблиця 3.1 - Розрахунок ефективності факторингових операцій

  показники

  Сума тис. Руб.

  Сума дебіторської заборгованості

  6000

  Комісії за факторингове фінансування

  660

  Вільні грошові кошти

  5340

  Прибуток від вкладення коштів у виробництво

  4432

  Податок на прибуток

  886

  ефективність заходу

  3546

  Таким чином, отримавши кошти, які значаться в дебіторської заборгованості, підприємство не тільки покриє збитки, понесені при застосуванні факторингу, а й отримає додатковий прибуток, при вкладенні якої підприємство зможе щорічно нарощувати власні кошти.

  Якщо на якомусь з етапів реалізації проекту дебіторська заборгованість погашається (зменшується), або скорочується її середній термін, то це означає дезінвестірованіе, тобто вивільнення коштів, що має відбитися на грошовому потоці, а отже, і підвищити ліквідність активів підприємства.

  З представлених розрахунків видно, що застосування факторингової операції вигідно для підприємства. Фінансовий відділ, таким чином, повинен буде звернути увагу на врегулювання дебіторської заборгованості.

  Отримані кошти від факторингової операції, підприємство зможе вкласти ці кошти в розвиток підприємства, наприклад, придбання нового обладнання.

  Наприклад, пропонується придбати гідроножиці RC26R від виробника KINSHOFER. Гідроножиці дозволяють зменшити витрати на демонтаж рейкових шляхів і їх порізку.

  Малюнок 3.1 - Гідроножиці RC26R

  Екскаватор, оснащений таким інструментом, ріже 10 - 14 тонн рейкових шляхів типу UIC60 (60,34 кг / м) за годину на шматки довжиною по 60 см. Шляхом традиційного демонтажу вручну, з різкою автогеном і підбором за допомогою екскаватора / крана, може бути перероблено тільки приблизно 1,6 тонн рейкового металобрухту на годину.

  Малюнок 3.2 - Схема гідроножиців RC26R

  На малюнку під літерами наступні дані:

  А довжина з адаптером 2550 мм .;

  В розмах щелеп 205 мм .;

  З глибина щелеп 205 мм.

  Вага гідроножиців з адаптером 3000 кг., Експлуатаційна вага 21-3- т.

  Різак кріпиться на рукояті екскаваторів власною масою 16 - 28 т. RC26R високо ефективний. Щелепи і корпус пристрою виконані з зносостійкого стали. Різак має ротатор з кутом повороту 1800, що дає можливість точно встановлювати його строго перпендикулярно обробляють рельсу. Втулка і палець шарніра мають міцну, посилену конструкцію, що забезпечує значний термін служби.

  Чистий прибуток вивільнена факторинговими операціями становить 3546 тис.руб.

  Вартість такого обладнання складає 17000 $, на сьогоднішній курс 29,75 $, вартість обладнання виходить 505750 руб., Доставка обладнання складе 20000 руб. У табл. 3.2 розрахуємо ефективність від покупки даного обладнання.

  Таблиця 3.2 - Розрахунок ефективності покупки устаткування

  найменування операції

  Сума, тис.руб.

  Вартість обладнання

  505,75

  Доставка обладнання

  20

  Разом витрат на придбання обладнання

  525,75

  ПП від факторингових операцій

  3546

  ПП після придбання обладнання

  3020,25

  Купуючи обладнання у підприємства залишиться ще вільних 3020,2 тис.руб.

  Таким чином, за рахунок отримання значного прибутку після його оподаткування, підприємство зможе збільшити джерела власних коштів фінансування підприємства, які будуть спрямовані на збільшення грошові кошти на розрахункових рахунках для збільшення ліквідності балансу, а так само на розширення діяльності підприємства.

  фінансовий ліквідність банкрутство прибуток


  4. Безпека і екологічність проекту

  4.1 Виробнича безпеку

  Організаційні заходи щодо поліпшення умов праці.

  Безпека життєдіяльності - це система законодавчих актів і відповідних їм соціально-економічних, технічних, гігієнічних і організаційних заходів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

  З огляду на, що травматизм на підприємствах знижується низькими темпами, в його профілактиці виключно важлива роль системи охорони праці. Для своєчасного запобігання травматизму необхідні різносторонні знання з охорони праці, вміння виявляти і усувати потенційні небезпеки, володіти прийомами надання першої допомоги. Тому безпеки життєдіяльності працівників на підприємстві повинна приділятися велика увага.

  Забезпечення безпеки підприємства вимагає комплексу заходів, спрямованих на попередження, припинення і усунення загроз і небезпечних ситуацій. Цей комплекс повинен будуватися за принципом системного підходу і включати в себе сукупність організаційних заходів, технічних засобів безпеки та фізичної охорони.

  До найбільш поширених помилок, пов'язаних із забезпеченням умов праці робітників відносяться:

  недостатня площа і об'єм виробничого приміщення;

  недотримання вимог, що пред'являються до температури і вологості робочих приміщень;

  -низький рівень освітленості в приміщеннях;

  -довільний розстановка техніки і порушення вимог організації робочих місць;

  недотримання вимог до режимів праці і відпочинку;

  -надмірна виробниче навантаження працівників;

  -відсутність навичок щодо зниження впливу психоемоційного напруження.

  Виконання виробничого циклу на підприємстві пов'язано з різними машинами і механізмами, устаткуванням і т.п. Крім того, специфіка роботи така, що людям доводиться працювати на протягах, при шумі. Тому питання охорони праці на підприємстві повинна приділятися велика увага.

  Організацією роботи з охорони праці в ТОВ «СібЛесТранс» займається керівник підприємства. У компанії є наказ «Про призначення відповідальних осіб за станом охорони праці, техніки і пожежної безпеки, попередження аварійних ситуацій». Відповідальна особа зобов'язана:

  - Забезпечити систематичне спостереження і контроль за виконанням правил з охорони праці, техніки безпеки і внесення конкретних пропозицій щодо встановлення помічених порушень;

  - Проводити вступний інструктаж для тих, хто влаштовується на підприємство працівників і організовувати інструктаж з техніки безпеки на робочих місцях;

  - Забезпечувати пристрій кабінетів, куточків, поширення плакатів і попереджувальних або забороняють написів з техніки безпеки;

  - Брати участь у розслідуванні причин аварій і нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, в розробці заходів щодо попередження та встановлення цих причин;

  - Враховувати постраждалих при нещасних випадках, пов'язаних з виробництвом, аналізувати причини нещасних випадків;

  - Забезпечити нагляд за оснащенням робочих спецодягом, взуттям, лікувально-профілактичним харчуванням і контроль за правильним їх використанням, (відповідно до ГОСТ 12.0.004-90)

  Відповідальний за охорону праці в своїй діяльності керується законодавчими та іншими нормативними актами з охорони праці в РФ, колективним договором і угодою з охорони праці, а також нормативною документацією підприємства.

  Відповідно до законодавства РФ адміністрація компанії займається організацією роботи з безпеки праці та виробничої санітарії. Витрати на заходи з охорони праці наведені в таб. 4.1.

  Таблиця 4.1 - Аналіз витрат на заходи з охорони праці ТОВ «СібЛесТранс»

  Статті витрат

  2009

  2010

  2011

  На номенклатурні заходи передбачені колективним договором, тис.р.

  21,5

  59,7

  54,5

  На засоби індивідуального захисту, тис.р.

  2,5

  2,7

  2,6

  Всього витрат, тис.р.

  275

  617

  765

  Витрат на одного працюючого за планом, тис.р.

  1,2

  2,6

  2,3

  Фактично освоєно коштів на охорону праці, тис.р.

  24

  62,4

  57,1

  Фактично витрачено на одного працюючого, тис. Р.

  1,2

  2,6

  2,38

  На підставі даної таблиці і малюнка 4.1 можна відзначити, що в динаміці спостерігається збільшення витрат на заходи з охорони праці. Фактично витрата коштів на охорону праці перевищує плановий незначно. Порівнюючи витрати на одного працюючого можна сказати, що щорічно збільшується кількість коштів на заходи з охорони праці на одного працівника.

  Для особистої гігієни на підприємстві є умивальники, мило, рушник, а для збору сміття і відходів - педальне відро з кришкою.

  Одним з насторожуючих аспектів при виробничому процесі є те, що все обладнання працює під електричною напругою.

  Для захисту від ураження електричним струмом під час роботи з електрообладнанням, що знаходяться під напругою, на підприємстві використовуються загальні та індивідуальні електрозахисні засоби.

  Малюнок 4.1 - Аналіз витрат на заходи з охорони праці

  До загальних засобів захисту відносяться - захисні огорожі і заземлення. Високий рівень стану ізоляції - одне з головних умов і безпеки при роботі з машинами та обладнанням.

  Крім цього діє автоматичне відключення, призначене для зниження напруги або повного відключення.

  Працівники підприємства допускаються до експлуатації обладнання тільки після отримання ними інструктажу з техніки безпеки і навчання за програмою техмінімуму.

  Для безпеки роботи персоналу проводиться атестація робочих місць.

  Основними завданнями атестації робочих місць є визначення фактичних кількісних і якісних характеристик робочих місць і комплексна оцінка ступеня їх відповідності прогресивним техніко-технологічних та організаційних рішень, нормативним вимогам, стандартам організації.

  Опалення приміщень - центральне - водяне. Опалювальні прилади розміщуються в спеціальних нішах під вікнами і поглибленнях в зовнішніх стінах. Найбільш доцільними є гладкостінні радіатори, легко доступні для очищення від пилу.

  Важливе значення у створенні комфортних умов гігієни на підприємстві має організація правильного і достатнього повітрообміну, що досягається за допомогою природної і штучної (механічної) вентиляції. Її мета полягає в підтримці у всіх приміщеннях нормальних мікрокліматичних умов і забезпеченні встановлених законодавством гранично допустимих концентрацій парів, газів і пилу в повітрі. Вельми істотну роль грає повітрообмін і в боротьбі із забрудненням повітря мікрофлорою.

  Повітрообіг забезпечується за допомогою витяжних вентиляційних каналів у внутрішніх стінах приміщень. Повітря надходить в ці канали через розташовані у верхній зоні приміщень решітки. Кількість повітря, що видаляється залежить в основному від різниці зовнішньої і внутрішньої температур: чим перепад між ними більше, тим більше і повітрообмін.

  Недостатнє освітлення справляє негативний вплив на працездатність і активність працюючих і на їх зір, особливо при процесах, пов'язаних із зоровим напругою.

  При виборі додаткових джерел світла в приміщеннях підприємство орієнтується на люмінесцентні лампи, що володіють безперечними перевагами перед лампами розжарювання.

  Рівень шуму і вібрації від роботи устаткування, систем опалення, вентиляції та кондиціонування не перевищує встановлені нормативи.

  Водопостачання здійснюється шляхом приєднання до водопровідної мережі. Для видалення стічних вод підключаються до системи каналізації. Для збору твердих покидьків у дворі встановлюються металеві сміттєзбірники з герметичною кришкою.

  Світлові прорізи на підприємстві забороняється захаращувати чомусь, як всередині, так і поза приміщеннями, не допускається заміна засклення фанерою, картоном, зафарбовування фарбою і т.д., встановлювати у вікнах складові скла забороняється. Розбите скло негайно замінюються новими.

  Для облицювання і фарбування стін всередині приміщень використовуються матеріали, дозволені для цих цілей органами охорони здоров'я.

  Підлоги виконані з вологостійких і вологонепроникних матеріалів, мають рівну поверхню, без вибоїн.

  Всі приміщення повинні утримуватися в чистоті, для чого після закінчення роботи проводиться вологе прибирання із застосуванням миючих засобів.

  В даний час кожне підприємство, в тому числі і ТОВ «СібЛесТранс» оснащені комп'ютерною технікою.

  Комп'ютери є джерелом істотних тепловиділень, що може привести до підвищення температури і зниження відносної вологості в приміщенні. У приміщеннях, де встановлені комп'ютери, повинні дотримуватися певні параметри мікроклімату. У санітарних нормах СН-245-71 встановлені величини параметрів мікроклімату, що створюють комфортні умови. Ці норми встановлюються в залежності від пори року, характеру трудового процесу і характеру виробничого приміщення.

  Обсяг приміщень, в яких розміщені працівники, не повинен бути менше 19,5 3 для 1 людини з урахуванням максимального числа одночасно працюючих в зміну. Норми подачі свіжого повітря в приміщення, де розташовані комп'ютери, приведені в табл. 4.2.

  Таблиця 4.2 - Параметри мікроклімату для приміщень, де встановлені комп'ютери

  період року

  параметр мікроклімату

  величина

  холодний

  Температура повітря в приміщенні

  22 ... 24 ° С

  Відносна вологість

  40 ... 60%

  Швидкість руху повітря

  до 0,1 м / с

  теплий

  Температура повітря в приміщенні

  23 ... 25 ° С

  Відносна вологість

  40 ... 60%

  Швидкість руху повітря

  0,1 ... 0,2 м / с

  Таблиця 4.3 - Норми подачі свіжого повітря в приміщення, де розташовані комп'ютери

  характеристика приміщення

  Об'ємна витрата подаваного в приміщення свіжого повітря, м 3 / на одну людину в годину

  Обсяг до 20м 3 на людину

  Не менш 30

  20 ... 40м 3 на людину

  Не менш 20

  Більш 40м 3 на людину

  природна вентиляція

  Для забезпечення комфортних умов використовуються як організаційні методи (раціональна організація проведення робіт залежно від пори року і доби, чергування праці і відпочинку), так і технічні засоби (вентиляція, кондиціонування повітря, опалювальна система).

  Але крім очевидних вигод комп'ютерна техніка несе в собі загрозу здоров'ю і тому актуальною стає проблема охорони праці людини в процесі роботи, збереження його здоров'я і працездатності.

  Шум погіршує умови праці, роблячи шкідливий вплив на організм людини. Працюючі в умовах тривалої шумової дії випробовують дратівливість, головні болі, запаморочення, зниження пам'яті, підвищену стомлюваність, зниження апетиту, біль у вухах і т. Д. Такі порушення в роботі ряду органів і систем організму людини можуть викликати негативні зміни в емоційному стані людини аж до стресових. Під впливом шуму знижується концентрація уваги, порушуються фізіологічні функції, з'являється втома у зв'язку з підвищеними енергетичними витратами і нервово-психічним напруженням, погіршується мовна комутація. Все це знижує працездатність людини і його продуктивність, якість і безпеку праці. Тривала дія інтенсивного шуму (вище 80 дБ) на слух людини приводить до його часткової або повної втрати.

  У табл. 4.4 вказані граничні рівні звуку залежно від категорії тяжкості і напруженості праці, що є безпечними ставлення збереження здоров'я і працездатності.

  Таблиця 4.4 - Граничні рівні звуку, дБ, на робочих місцях

  Категорія напруженості праці

  Категорія важкості праці

  I. Легка

  II. Середня

  III. важка

  IV. дуже важка

  I. Мало напружений

  80

  80

  75

  75

  II. помірно напружений

  70

  70

  65

  65

  III. напружений

  60

  60

  -

  -

  IV. дуже напружений

  50

  50

  -

  -

  Малюнок 4.2 - Граничні рівні звуку, дБ, на робочих місцях

  Без суворого обліку правил техніки безпеки і виробничої санітарії, неточного виконання вимог техніки безпеки може призвести до аварії, або до професійних захворювань і виробничого травматизму. Охорона праці забезпечується системою законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на створення таких умов праці, при яких виключено вплив на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Створення найбільш сприятливих, комфортних умов праці, поліпшення охорони праці і техніки безпеки, без сумніву, веде до більш високої продуктивності праці, соціального розвитку та підвищенню добробуту.

  Пожежна безпека

  Під пожежною безпекою підприємства розуміється такий стан промислового об'єкта, при якому виключається можливість пожежі, а в разі його виникнення запобігається вплив на людей небезпечних факторів пожежі і забезпечується захист матеріальних цінностей.

  Пожежна безпека промислових об'єктів регламентується ГОСТ 12.1.004. - 91 *, ППБ-01-03 «Правила пожежної безпеки в РФ», галузевими стандартами і правилами пожежної безпеки, інструкціями щодо забезпечення пожежної безпеки на окремих промислових об'єктах. Керівник підприємства наказом призначає осіб, відповідальних за пожежну безпеку цехів, складів.

  Пожежна безпека підприємства забезпечується системою запобігання пожежі і системою пожежного захисту.

  Система запобігання пожежі - це комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на виключення можливості виникнення пожежі. Під системою пожежного захисту розуміється комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на людей небезпечних факторів пожежі та обмеження наноситься їм матеріальних збитків.

  Згідно з Федеральним законом «Про пожежну безпеку» підприємство ТОВ « СібЛесТранс » здійснює такі види діяльності з пожежної безпеки:

  - проводить роботи по встановленню причин та обставин пожеж, що сталися на підприємствах;

  - встановлює заходи соціального і економічного стимулювання забезпечення пожежної безпеки;

  - отримує інформацію з питань пожежної безпеки, в тому числі в установленому порядку від органів управління та підрозділів пожежної охорони.

  Причинами, які можуть призвести до виникнення пожежі на підприємстві можуть бути:

  внутрішні (несправність електропроводки та електроприладів, коротке замикання електричного кола, перегрів електроапаратури);

  зовнішні джерела (блискавка, підпал, інші).

  В обов'язки керівника підприємства ТОВ «СібЛесТранс» і підрозділів входить: організація пожежної охорони об'єкта, організація навчання робітників і службовців правилам пожежної безпеки, розробка перспективних планів впровадження засобів пожежогасіння та заходів щодо підвищення рівня пожежної безпеки підприємства, виготовлення і застосування засобів наочної агітації щодо забезпечення пожежної безпеки. Інструктаж з пожежної безпеки проводиться не рідше одного разу на рік, людиною, призначеним наказом керівника підприємства. Є спеціальний журнал, в якому кожен працівник ставить свій підпис після прослуховування інструктажу.

  У коридорах, і біля входів в приміщення встановлені пожежні крани. Вода використовується для гасіння пожеж у допоміжних і службових приміщеннях. У сховищах носіїв інформації, зважаючи на небезпеку пошкодження або повного виходу з ладу дорогого устаткування, передбачено використання вуглекислотних вогнегасників.

  Для зниження ризику виникнення пожежі в будівлі паління дозволене тільки в спеціально відведених і обладнаних для цього місцях, воно суворо заборонено і за межами, наприклад на території підприємства.

  Виконання запропонованих рекомендацій забезпечить оптимальні умови праці на підприємстві, що підвищить продуктивність праці і загальну ефективність діяльності підприємства.

  4.2 Екологічна безпека

  Екологічна безпека сучасного підприємства - один з ключових моментів, що дозволяють судити про відповідальність компанії перед суспільством.

  Здійснення виробничого екологічного контролю є обов'язковим для кожного підприємства.

  Виробничий екологічний контроль, відповідно до статті 67 Федерального Закону Російської Федерації від 10.01.2002 № 7-ФЗ «Про охорону навколишнього середовища» (в ред. Від 7 грудня 2011 року № 417-ФЗ), здійснюється з метою забезпечення виконання в процесі господарської та іншої діяльності заходів з охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, а також з метою дотримання вимог законодавства в галузі охорони навколишнього середовища.

  Загальне керівництво системою виробничого екологічного контролю в ТОВ «СібЛесТранс» здійснює керівник.

  Для забезпечення екологічної безпеки керівництво підприємства забезпечує своєчасне проведення профілактичних оглядів, капітальних та поточних ремонтів обладнання, електроустановок та ін. Відповідно до вимог нормативної, нормативно-технічної та інструктивно-методичної документації, яка регулює питання охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки.

  На підприємстві забезпечується справний стан, своєчасний ремонт і ефективна робота вентиляційних установок, систем водопостачання та водовідведення тощо. Санітарно-технічних пристроїв.

  Крім цього забезпечується правильна постановка роботи в частині дотримання вимог природоохоронного законодавства.

  Підприємство займається діяльністю, пов'язаною з використанням грунтового складу, з цього на підприємстві розроблена окрема документація щодо дотримання екологічної безпеки.

  Виробничий контроль за екологічною безпекою на підприємстві регламентується:

  - Федеральним Законом Російської Федерації від 10.01.2002 № 7-ФЗ «Про охорону навколишнього середовища» (в ред. Від 7 грудня 2011 року № 417-ФЗ);

  - Федеральним Законом Російської Федерації від 04.05.1999 № 96-ФЗ «Про охорону атмосферного повітря» (в ред. Від 21 листопада 2011 № 331-ФЗ);

  - іншими нормативними правовими актами;

  - наказами та розпорядженнями по підприємству.

  4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях

  Прагнення людини захистити себе від негативних наслідків своєї ж розумної діяльності призвело до усвідомлення необхідності створення системи спеціальних заходів, об'єднаних поняттям «безпека життєдіяльності».

  Безпека життєдіяльності - це галузь знань про стан навколишнього середовища і про безпечну взаємодію людини з середовищем її проживання, при якому ймовірність пошкодження організму людини в процесі його життя і діяльності в певних умовах є мінімальною.

  Надзвичайна ситуація - обстановка на певній території, що склалася в результаті аварії, катастрофи, стихійного або екологічного лиха, що супроводжується масовою загибеллю людей, матеріальним збитком, шкодою природному середовищу і порушенням умов життєдіяльності населення.

  Надзвичайні ситуації, як правило, визначаються як несподіване наступ подій, що мають затяжні і важкі наслідки. У надзвичайних ситуаціях виникають екстремальні умови для людини.

  Всякому надзвичайною подією передує ті чи інші відхилення від нормального ходу якого-небудь процесу. Характер розвитку події та його наслідки визначаються дестабілізуючими фактором різного походження. Це може бути природне, антропогенне, соціальне або інший вплив, порушує функціонування системи.

  В умовах надзвичайних ситуацій підприємство в першу чергу повинно бути спроможними випускати продукцію.

  Для того щоб підприємство зберегло стійкість в умовах надзвичайних ситуацій, проводиться комплекс організаційних та інших заходів, спрямованих на захист персоналу від впливу небезпечних і шкідливих факторів, що виникають при розвитку надзвичайної ситуації, а також населення, яке мешкає поблизу об'єкта.

  Крім того, проводиться аналіз уразливості підприємства і його елементів в умовах надзвичайних ситуацій. Розробляються заходи щодо підвищення стійкості підприємства та його підготовці в разі пошкодження до відновлення.

  Попередження і ліквідація виробничих аварій і стихійних лих, а також їх наслідків вимагають здійснення цілого комплексу організаційних, інженерно-технічних та інших заходів, що проводяться як завчасно, так і в ході виконання рятувальних робіт.

  На підприємстві підготовлена ​​система оповіщення персоналу і населення, що проживає поблизу об'єкта, про що виникла на ньому надзвичайної ситуації. Персонал об'єкта навчається для виконання конкретних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в осередку ураження.

  План ліквідації аварій включає в себе питання оповіщення, заходи з порятунку людей і надання допомоги по евакуації населення, проведення аварійних робіт. Приблизний план рятувальних і аварійних робіт наведено в таблиці 4.5.

  Таблиця 4.5 - Види робіт, що проводив при виробничих аваріях

  Види робіт

  Види виробничих аварій

  Аварії на інженерних мережах і комунікаціях

  землетрус

  викид ХОВ

  вибух

  повінь

  пожежа

  обвалення будівель

  рятувальні роботи

  Пошук і рятування

  +

  +

  -

  +

  +

  +

  +

  Вилучення людей з-під завалів

  +

  +

  +

  +

  -

  +

  +

  Надання медичної допомоги

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  евакуація людей

  +

  +

  +

  -

  +

  +

  -

  Доставка продовольства і медикаментів

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  Пожежі

  Ліквідація вогнищ пожежі

  +

  +

  +

  +

  -

  +

  +

  Ліквідація масових пожеж

  +

  +

  +

  +

  -

  +

  +

  Пристрій протипожежних бар'єрів, насипів

  +

  -

  -

  -

  -

  +

  -

  повені

  локалізація проривів

  +

  +

  -

  +

  +

  -

  +

  Ліквідація затоплення приміщень, будівель, споруд

  +

  +

  -

  +

  +

  -

  +

  Аварійні та рятувальні роботи

  Локалізація аварій на комунально-енергетичних мережах і спорудах

  +

  +

  +

  +

  +

  -

  +

  Відновлення ліній електропередач

  +

  +

  -

  +

  +

  +

  +

  відновлення водопостачання

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  Зведення насипів, дамб, водовідвідних каналів

  -

  +

  -

  +

  +

  -

  -

  Обвалення нестійких конструкцій

  +

  +

  -

  +

  +

  +

  +

  Розчищення доріг від завалів

  +

  +

  -

  +

  +

  -

  +

  Прокладка нових шляхів, доріг і дорожніх споруд

  +

  +

  -

  +

  +

  -

  -

  Роботи на зараженій території

  Ліквідація витоку шкідливих і отруйних речовин

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  Нейтралізація отруйних речовин

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  Знезараження території і техніки

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  Санітарна обробка людей

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  Підприємство ТОВ «СібЛесТранс» знаходиться на території, де знаходяться промислові підприємства.Виробничі підприємства відрізняються підвищеною пожежною небезпекою, тому що характеризується складністю виробничих процесів; наявністю значних кількостей зріджених горючих газів, твердих горючих матеріалів; великий оснащеністю електричними установками і інше.

  Пожежа на підприємстві завдає великої матеріальної шкоди та дуже часто супроводжується нещасними випадками з людьми.

  Основними причинами, які сприяють виникненню і розвитку пожежі, є:

  порушення правил застосування і експлуатації приладів і обладнання з низькою протипожежним захистом;

  використання при будівництві в ряді випадків матеріалів, що не відповідають вимогам пожежної безпеки;

  відсутність на багатьох об'єктах народного господарства і в підрозділах пожежної охорони ефективних засобів боротьби з вогнем.

  Будівля, де розташоване підприємство ТОВ «СібЛесТранс» старе, електрична проводка стара, тому може призвести до займання на території підприємства через коротке замикання.

  ТОВ «СібЛесТранс» знаходиться в зоні підвищеної небезпеки, так як поруч залізнична магістраль. Це пов'язано з можливими катастрофами і аваріями пасажирських і товарних поїздів, травмами при посадці і русі поїзда, порушеннями пожежної безпеки. Крім того, по залізниці перевозять небезпечні вантажі - від палива та нафтопродуктів до радіоактивних відходів. Тому небезпека може виникнути не тільки від безпосередньої аварії поїзда, але і від попадання його в небезпечну зону, утворену внаслідок аварії на інших об'єктах, розташованих поблизу залізничної колії.

  Постійну небезпеку становить система електропостачання, особливо, якщо в результаті аварії дроти лінії електропередач виявляються внизу: може статися поразка не тільки від безпосереднього контакту, але і від крокової напруги.

  Аналіз досвіду ліквідації наслідків катастроф і аварій на залізничному транспорті показує, що в структурі залізничного травматизму переважають множинні механічні травми різної локалізації, закриті черепно-мозкові, комбіновані травми, опіки, отруєння продуктами горіння і іншими токсичними речовинами.

  На підприємстві відсутні системи оповіщення, які повинні бути при виникненні надзвичайних ситуацій, але на станах розвішані плакати з евакуації при надзвичайних ситуаціях. Лекції з поведінки при виникненні таких ситуацій не проводяться.

  4.4 Аналіз виробничого травматизму і професійних захворювань на підприємстві

  Охорона здоров'я трудящих, забезпечення безпеки умов праці, ліквідація професійних захворювань і виробничого травматизму складає одну з головних турбот людського суспільства. Звертається увага на необхідність широкого застосування прогресивних форм наукової організації праці, зведення до мінімуму ручної, малокваліфікованої праці, створення обстановки, що виключає професійні захворювання і виробничий травматизм.

  На робочому місці повинні бути передбачені заходи захисту від можливого впливу небезпечних і шкідливих факторів виробництва. Рівні цих факторів не повинні перевищувати граничних значень, обумовлених правовими, технічними і санітарно-технічними нормами. Ці нормативні документи зобов'язують до створення на робочому місці умов праці, при яких вплив небезпечних і шкідливих чинників на працюючих або усунуто зовсім, або знаходиться в допустимих межах.

  Основними наслідками недотримання техніки безпеки на виробництві є виробничі травми при нещасних випадках на виробництві та, як наслідки, професійні захворювання.

  Нещасний випадок на виробництві - це подія, в результаті якого працівник отримав каліцтво або інше ушкодження здоров'я, яке спричинило за собою тимчасову або стійку втрату ним професійної працездатності або його смерть.

  професійне захворювання - хронічне або гостре захворювання, що є результатом впливу на нього шкідливого виробничого фактора та що спричинило тимчасову або стійку втрату ним професійної працездатності.

  Список професійних захворювань є основним документом, який використовується при встановленні діагнозу професійного захворювання працівника, зв'язку його виконуваної роботи або професією, при вирішенні питань експертизи працездатності, медичної і трудової реабілітації, а також при розгляді питань, пов'язаних з відшкодуванням шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я.

  До Списку включені захворювання, які викликані виключно або переважно дією шкідливих, небезпечних речовин і виробничих факторів.


  24 липня 1998 прийнятий Федеральний закон № 125-ФЗ «Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» (в ред. Від 29 лютого 2012 року № 16-ФЗ).

  Закон зберіг більшість положень чинних Правил (визначення розміру шкоди, що підлягає відшкодуванню потерпілому, умови і порядок виплат у зв'язку зі смертю годувальника та ін). Не змінюючи умов при вирішенні зазначених вище питань і зберігаючи діючі розміри виплат - Закон забезпечує реальний захист осіб, які постраждали від нещасних випадків на виробництві або в результаті професійних захворювань.

  Законом про обов'язкове соціальне страхування зобов'язано виробництво платежів на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

  Закон про обов'язкове соціальне страхування гарантує соціальний захист постраждалих на виробництві.

  Система забезпечення безпеки професійної діяльності працівників ТОВ «СібЛесТранс» органічно вбудована в систему управління виробництвом.

  Управління охороною праці на підприємстві ТОВ «СібЛесТранс» - це підготовка, прийняття і реалізація рішень щодо збереження здоров'я і життя професіонала в процесі його виробничої діяльності. Управління охороною праці є частиною загальної системи управління підприємством. Об'єктом управління охороною праці є діяльність підрозділів підприємства щодо забезпечення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях, виробничих ділянках і на підприємстві в цілому.

  Служба охорони праці ТОВ «СібЛесТранс» відповідає за організацію роботи на підприємстві по створенню здорових і безпечних умов праці працюючих, попередження нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

  Діяльність служби охорони праці регулюється наступними спеціальними нормативними актами:

  - № 125-ФЗ від 24.07.98г «Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійні захворювання» (в ред. Від 29 лютого 2012 року № 16-ФЗ),

  - «Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві» № 279 від 1.03.1999 р

  Відповідно до ГОСТ 12.0.004.-90 системи стандартів безпеки праці (ССБТ), організація навчання безпеки праці з робітниками, інженерно-технічними працівниками, особами, які прибули для проходження виробничої практики, проводяться наступні види інструктажу:

  - Вступний (для новоприбулих);

  - Інструктаж на робочому місці;

  - Первинний (перед злочином до роботи на ділянці для всіх новоприйнятих, а також переведених з однієї роботи на іншу);

  - Повторний;

  - Позаплановий;

  - Цільовий.

  Вступний інструктаж з охорони праці проводиться для тих, хто влаштовується на роботу і перекладаються з однієї роботи на іншу

  Інструктаж проводять з усіма прийнятими на роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи за даною професією чи посадою, а також відрядженими, учнями і студентами, які прибули на виробниче навчання або практику. Мета - ознайомити надійшов з виробничою обстановкою підприємства, з правилами внутрішнього розпорядку, з правилами використання спец.одяг, спец.обуві і індивідуальними засобами захисту, з основними положеннями трудового законодавства, загальними законами з охорони праці, пожежної охорони, з небезпеками і шкодою і заходами профілактики травматизму і професійних захворювань, правилами особистої гігієни і виробничої санітарії, з порядком дії при аварії, пожежі і нещасних випадках, з правилами виклику швидкої омощь і пожежної команди. Проводиться запис про проходження вступного інструктажу в журналі. Іноді робочих переводять тимчасово на іншу роботу. У таких випадках вони отримують спеціальний інструктаж, стосовно до нових обставин роботи, незалежно від того, на який час переведені.

  Позачерговий інструктаж проводиться при зміні технологічного процесу, а також, якщо на підприємстві відбудеться випадок травматизму при порушенні правил безпеки і протипожежних інструкцій. Всі вони фіксуються в журналі.

  Первинний інструктаж проводять на робочому місці з усіма знову прийнятими на підприємство, перекладаються з одного підрозділу в інший, відрядженими, учнями і студентами, які прибули на виробниче навчання або практику, з працівниками які виконують нову для них роботу, а також при виконанні будівельно-монтажних робіт на території підприємства. Первинний інструктаж на робочому місці проводять з кожним працюючим індивідуально з практичним показом безпечних прийомів і методів праці. Робітників ознайомлять з обладнанням, інструментом, захисними, запобіжними, сигналізаційними, захисними пристроями. Після закінчення інструктажу і освоєнням робочим інструкції з безпечних прийомів роботи робиться про це запис у посвідченні по ТБ і в журналі, в якому розписується робітник.

  Повторний інструктаж проводиться не рідше 1 разу на квартал. Він необхідний для відновлення в пам'яті основних правил безпечної роботи. Особлива увага звертається на допущені порушення правил безпеки протягом минулого кварталу і на наслідки цих порушень; розбираються причини нещасних випадків, пов'язаних з професією інструктованих. Реєструється в посвідченні робочого і в журналі обліку інструктажів.

  Повсякденний інструктаж проводиться в процесі роботи, безпосередньо керівником цеху, у всіх випадках при порушенні правил ТБ в процесі роботи, а також після аварій і нещасного випадку.

  Позаплановий інструктаж проводиться при зміні технологічного процесу, порушення працівниками вимог безпеки праці, для робіт до яких висуваються додаткові вимоги безпеки та праці.

  Проведення інструктажу всіх видів реєструється в спеціальному журналі.

  Наказом директора на підприємстві створено кабінет з охорони праці, в якому проводять інструктаж для новоприбулих працівників. Кабінет оснащений необхідними довідковими, методичними, наочними посібниками, технічними засобами, навчальним інвентарем. Для пропаганди заходів з охорони праці, спрямованих на встановлення причин травматизму і професійних захворювань, існує куточок охорони праці, а на виробничих ділянках - стенди з плакатами та інструкціями з техніки безпеки.

  З метою запобігання або зменшення впливу на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів, використовуються засоби індивідуального захисту, до яких відносяться: спецодяг, спец взуття, запобіжні пристосування для голови, обличчя, рук, органів дихання, зору, слуху. Засоби індивідуального захисту видаються робітникам і службовцям відповідно до діючих норм.

  Для аналізу стану виробничого травматизму та захворювань розглянемо дані таблиці 4.6.

  Таблиця 4.6- Аналіз основних показників виробничого травматизму і профзахворювань в ТОВ «Люмет»

  показники

  2009

  2010

  2011

  Кількість нещасних випадків і профзахворювань

  -

  -

  -

  Число днів тимчасової, непрацездатності через травми

  -

  -

  -

  Коефіцієнт частоти травматизму

  -

  -

  -

  Коефіцієнт тяжкості травматизму

  -

  -

  -

  Дані таблиці свідчать про те, що підприємство ТОВ «СібЛесТранс» функціонує без нещасних випадків. Це говорить про проведення ефективної роботи по лінії охорони праці та техніки безпеки.

  Результати аналізу показують, що профілактика травматизму і пов'язані з нею витрати, незважаючи на всю складність сьогоднішніх економічних умов, обходяться підприємству в кілька разів дешевше, ніж наслідки травматизму і захворюваності.

  Заходи щодо поліпшення стану охорони праці на підприємстві включають організацію заходів щодо попередження травматизму та професійних захворювань, загальному поліпшенню умови праці, пожежної безпеки.

  План номенклатурних заходів з охорони праці та техніки безпеки ТОВ «СібЛесТранс» представлено в таблиці 4.7.

  Таблиця 4.7 - План додаткових заходів щодо поліпшення умов праці в ТОВ «СібЛесТранс»

  найменування заходу

  термін проведення

  ділянка виробництва

  Заходи щодо попередження травматизму

  Нанесення на обладнання розпізнавального кольору і знаків безпеки до вимог ГОСТ-124026-76

  Квітень 2012

  виробничі дільниці

  Перевірити наявність огороджень рухомих частин на всій техніці

  щоквартально

  виробничі дільниці

  Перевірити безпеку користування рубильниками, пусковими кнопками

  щотижня

  виробничі дільниці

  Заходи протипожежної безпеки

  У всіх приміщеннях вивісити план евакуації

  Май 2012

  В цілому по підприємству

  Провести рейд з перевірки дотримання протипожежної безпеки

  щоквартально

  В цілому по підприємству

  Перевірити наявність, справність первинних засобів пожежогасіння

  Червень 2012

  В цілому по підприємству

  Заходи щодо поліпшення умов праці

  Проведення штучного освітлення на робочих місцях відповідно до вимог СниП 11-4-79

  Квітень 2012 і в міру необхідності

  Офіс і виробничі ділянки

  Повне забезпечення робочих спецодягом

  Май 2012

  виробничі дільниці

  Пропоновані заходи дозволять поліпшити умови праці працівників, запобігти нещасним випадкам на виробництві та підвищити продуктивність праці.

  У висновку хотілося б зробити висновок, що питання охорони праці є одним з найважливіших на сучасному етапі життя нашого суспільства, в період, коли роботодавці ставлять для себе основним завданням якомога швидше і з мінімальним вкладенням коштів витягти найбільшу кількість прибутку, і користуючись виникли останнім час у нас в країні дефіцитом робочих місць, коли наші громадяни готові за мізерну оплату виконувати найбруднішу роботу мало уваги приділяють, а часом і взагалі ігнорують вимоги безпеки праці.

  Відповідно до викладеного вимогами до робочого місця і приміщення з точки зору безпеки охорони праці, можна зробити висновки, в якій мірі цим вимогам відповідає робочі місця підприємства ТОВ «СібЛесТранс».

  Пожежна безпека забезпечена в повній мірі. З засобів пожежогасіння є всі можливі засоби по боротьбі з пожежею.

  Шуми і вібрації на робочому місці є, зокрема в робочих приміщеннях, розташованих поруч з цехом з обробки металу, що негативно позначається на роботі співробітників, які розташовані найближче.

  Концентрація шкідливих речовин в повітрі робочого приміщення присутній, але вона знаходиться в допустимій нормі і не є небезпечною для здоров'я. Зміст звичайної пилу в атмосфері приміщення також невелика, так як щодня проводиться вологе прибирання приміщення.

  Вимоги до вентиляції виконуються тільки в офісній частині підприємства, так як стоять кондиціонери, які підтримують необхідний ступінь охолодження або нагрівання, осушення, вентиляцію й очищення повітря від пилу.

  З причини того, що всі робочі приміщення мають відносно невелику площу, то в теплу пору року прийнятним є провітрювання відкриттям вікон перед початком робочого дня і протягом обідньої перерви.

  Рекомендується встановити витяжні парасолі над кожному обладнанням, який підвищує рівень тепла.

  Конструкція робочого місця і взаємне розташування всіх його елементів (сидіння, органи управління, засоби відображення інформації), а також мікроклімат повністю відповідають нормам.

  Не скрізь на підприємстві виконуються вимоги до освітленням. Рекомендується розширити приміщення, щоб забезпечити співробітників не тільки штучним освітленням.

  На підставі вищесказаного можна зробити висновок, що робочі місця ТОВ «СібЛесТранс» в повному обсязі задовольняють нормам і вимогам безпеки. Але підприємство вважається в ряду кращих з охорони праці серед підприємств, які ведуть подібну діяльність.

  5. Економіко-математичні методи і моделі

  Об'єктом дослідження є ТОВ «СібЛесТранс».

  Модельований показником є ​​прибуток (тис.руб.) Від реалізації.

  Мета - прогнозування прибутку в 2012 році з розбивкою по кварталах на підставі наявних даних за 2010 р і 2011 р

  Для обробки даних скористаємося пакетом Microsoft Excel. Вихідні дані заносимо в таблицю 5.1.

  Таблиця 5.1 Прибуток від реалізації по кварталах в 2010, 2011 р.р., тис.руб.

  рік

  номер кварталу

  прибуток

  2010

  1

  2034

  2

  тисяча дев'ятсот вісімдесят-вісім

  3

  2031

  4

  1352

  2011

  5

  тисяча шістсот двадцять три

  6

  1485

  7

  1902

  8

  1978

  Обробляємо дані з використанням майстра діаграм пакета Microsoft Excel. Отримуємо один з видів відображення даних на малюнку 5.1.

  З використанням майстра діаграм будуємо діаграму отримання прибутку від надання послуг за 8 кварталів 2010 і 2011 років.

  Побудуємо так само за допомогою майстра діаграм Microsoft Excel лінійну лінію тренда, яка приведена на малюнку 5.2. Імовірність прогнозу по лінійної лінії тренда по аналізованих показниками має достовірність R 2 = 0,021. Коефіцієнт R 2 характеризує величину ступеня апроксимації (наближення).

  Малюнок 5.1 - Прибуток від реалізації в 2010 і 2011 роках

  Малюнок 5.2 - Прибуток за 2010 і 2011 роки з лінією тренда

  У тому ж майстра діаграм додаємо параметри прогнозу на чотири квартали 2012 року.

  Дані заносимо в таблицю 5.2 і обчислюємо, використовуючи можливості пакета, помилку прогнозу і середню помилку поквартально (2010 і 2011 роки).

  Заносимо дані в таблицю і обчислюємо, використовуючи можливості пакета помилку прогнозу і середню помилку поквартально за два роки. У наступній таблиці з прогнозованих даних віднімаємо середні помилки відповідних кварталів.

  Таблиця 5.2 - Розрахунок помилки прогнозу і середньої помилки, тис.руб.

  рік

  номер кварталу

  прибуток

  Прогноз по тренду

  Помилка прогнозу

  Середня помилка

  2010

  1

  2034

  2378,8900

  -344,89

  -307,17

  2

  2398

  2362,7800

  35,22

  18,94

  3

  2599

  2346,6700

  252,33

  62,05

  4

  2804

  2330,5600

  473,44

  229,16

  2011

  5

  2045

  2314,4500

  -269,45

  6

  2301

  2298,3400

  2,66

  7

  2154

  2282,2300

  -128,23

  8

  2251

  2266,1200

  -15,12

  2012

  9

  2250,0100

  10

  2233,9000

  11

  2217,7900

  12

  2201,6800

  У таблиці 5.3 з прогнозованих даних віднімаємо середні помилки відповідних кварталів.

  Таблиця 5.3 Визначення прогнозу прибутку від реалізації тис.руб.

  рік

  номер кварталу

  відвантаження

  Прогноз по тренду

  Помилка прогнозу

  Середня помилка

  Прогноз на 2012р.

  2010

  1

  2034

  2378,8900

  -344,89

  -307,17

  2

  2398

  2362,7800

  35,22

  18,94

  3

  2599

  2346,6700

  252,33

  62,05

  4

  2804

  2330,5600

  473,44

  229,16

  2011

  5

  2045

  2314,4500

  -269,45

  6

  2301

  2298,3400

  2,66

  7

  2154

  2282,2300

  -128,23

  8

  2251

  2266,1200

  -15,12

  2012

  9

  1942,84

  2250,0100

  1942,84

  10

  2252,84

  2233,9000

  2252,84

  11

  2279,84

  2217,7900

  2279,84

  12

  2430,84

  2201,6800

  2430,84

  Отримані дані обробляємо за допомогою майстра діаграм і отримуємо дані (рис. 5.3.)

  Малюнок 5.3 - Динаміка надання послуг за 2010-2011 роки з урахуванням прогнозу на 2012 рік

  Зробивши розрахунки, визначили прибуток від реалізації з урахуванням прогнозу на 2012 рік поквартально:

  - перший квартал 2012р. -1942,84 тис.грн .;

  - другий квартал 2012р. - 2252,84 тис.руб .;

  - третій квартал 2012р. -2279,84 тис.грн .;

  - четвертий квартал 2012р. - 2430,84 тис. Руб ..

  Побудуємо ще одну модель прогнозування прибутку.

  Так само за допомогою майстра діаграм Microsoft Excel додамо ступеневу лінію тренда, що вийшов результат на рис. 5.4.

  У тому ж майстра діаграм додаємо параметри прогнозу на чотири квартали 2012 року. І далі розраховуємо прогноз по тренду, помилку прогнозу і середню помилку, а так само будуємо прогноз на 2012 рік.

  Таблиця 5.4 Визначення прогнозу прибутку від реалізації тис.руб.

  рік

  номер кварталу

  відвантаження

  Прогноз по тренду

  Помилка прогнозу

  Середня помилка

  Прогноз на 2012р.

  2010

  1

  2034

  2283,0000

  -249

  -258,2924

  2

  2398

  2295,6948

  102,3052

  43,672418

  3

  2599

  2303,1535

  295,8465

  65,514168

  4

  2804

  2308,4602

  495,5398

  212,62161

  2011

  5

  2045

  2312,5848

  -267,585

  6

  2301

  2315,9604

  -14,9604

  7

  2154

  2318,8182

  -164,818

  8

  2251

  2321,2966

  -70,2966

  2012

  9

  2065,1925

  2323,4849

  2065,192

  10

  2369,1166

  2325,4441

  2369,117

  11

  2392,7321

  2327,2179

  2392,732

  12

  2541,4601

  2328,8384

  2541,46

  Малюнок 5.4 - Прибуток за 2010 і 2011 роки з лінією тренда

  Малюнок 5.5 - Динаміка надання послуг за 2010-2011 роки з урахуванням прогнозу на 2012 рік

  Отримані дані обробляємо за допомогою майстра діаграм і отримуємо дані (рис. 5.5.)

  Зробивши розрахунки, визначили прибуток від реалізації з урахуванням прогнозу на 2012 рік поквартально:

  - перший квартал 2012р. -2065,19 тис.грн .;

  - другий квартал 2012р. - 2369,12 тис.руб .;

  - третій квартал 2012р. -2392,73 тис.грн .;

  - четвертий квартал 2012р. - 2541,46 тис. Руб.

  Таким чином, зробивши розрахунки видно, що за ступеневою лінії тренда виходять результати прибутку вище, ніж за лінійним.

  висновок

  Метою роботи було підвищення ефективності діяльності підприємства на прикладі ТОВ «СібЛесТранс».

  Актуальність теми визначається тим, що підприємство, яке бажає мати довгостроковий успіх на ринку має постійно відстежувати:

  - результативність своєї виробничої і комерційної роботи;

  - за коштами аналізу готувати інформаційну базу для прийняття управлінських рішень.

  Цілі діяльності підприємства:

  - Отримання прибутку як основи розвитку підприємства.

  Комплексний аналіз діяльності підприємства, проведений за основними напрямками, дозволяє зробити наступні висновки.

  Підприємство в 2011 році збільшило обсяг продажів. У порівнянні з 2010 р обсяг реалізації продукції збільшився на 45,1%. При цьому підприємство знизило і показник прибутку.

  В першу чергу це пов'язано з випередженням темпів зростання собівартості над темпом зростання виручки.

  Оскільки збереження таких тенденцій на підприємстві може призвести до зниження діяльності підприємства, керівництву ТОВ «СібЛесТранс» необхідно вжити відповідних заходів, що сприяють підвищенню ефективності його діяльності за рахунок зниження витрат підприємства.

  Негативна динаміка абсолютних показників прибутку і рентабельності не є сприятливою для підприємства.

  Таким чином, аналіз показників рентабельності підприємства показує, що основна діяльність підприємства не рентабельна, величина чистого прибутку знизилася, ефективність використання власного капіталу і сукупних активів так само знижується.

  Сформована динаміка показників рентабельності свідчить про НЕ динамічний розвиток підприємства і дозволяє стверджувати про можливе зниження фінансової рівноваги.

  Для відновлення фінансової рівноваги, підприємству необхідно провести ряд заходів, що сприяють ефективній господарської діяльності. В першу чергу до таких заходів можна віднести ефективне використання ресурсів підприємства. Як вивільнення грошових коштів було запропоновано провести факторингову операцію в ході якої вивільняється 3546 тис.руб., Після цього пропонується покупка нового устаткування вартістю 525,75 тис.руб. Чистих грошових коштів після покупки залишиться у підприємства 3020,25 тис.руб.

  Таким чином, за рахунок отримання значного прибутку після його оподаткування, підприємство зможе збільшити джерела власних коштів фінансування підприємства, які будуть спрямовані на збільшення грошові кошти на розрахункових рахунках для збільшення ліквідності балансу, а так само на розширення діяльності підприємства.

  Список літератури

  Аббасов, Г.А. Організація економічного аналізу за даними управлінського обліку. / Г.А. Аббасов // Економічний аналіз. - 2011. - № 4. - С.23 - 28.

  Абрютина М.С. Економічний аналіз господарської діяльності. - М .: Річ навіть і Сервіс, 2009.- 512 с.

  Авдєєв, В.В. Оцінка фінансового стану організації торгівлі. // Фінансові і бухгалтерські консультації, 2009. - № 8. - С. 3-15.

  Аверчев, І. Як оцінити ефективність роботи компанії. // Фінансовий директор, 2009. - № 3. - С. 25-30.

  Алексєєва, А.І. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності. - М .: КноРус, 2010. - 672 с.

  Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку Росії: збірник наукових праць.- Москва: Дашков і К, 2011. - 441 с.

  Аналіз фінансового стану підприємства за даними бухгалтерського балансу // Консультант бухгалтера 2010 .- № 4.- С.3- 9.

  Аналіз господарської діяльності в промисловості: Підручник. / Під ред.В.І. Стражева - М .: Вища школа, 2010.- 398 с.

  Аналіз фінансового стану підприємства за даними бухгалтерського балансу // Консультант бухгалтера, 2011 .- № 4.- С.3- 9.

  Баканов М.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: Учеб. для торг. вузів. - М .: Економіка, 2009. -352 с.

  Белашев, В. Як розробити фінансову стратегію. // Фінансовий директор, 2010. - № 4. - С.25-29.

  Богатирьова О.В. Реалізація стратегічного підходу до фінансового оздоровлення кризових підприємств в сучасній економіці Росії. // Економічний аналіз: теорія і практика, 2009. - № 19. - С. 17-35.

  Бухгалтерський облік: навчальний посібник. / Під ред. Л.С.Безрукіх. -М .: Бухгалтерський облік, 2010. -528 с.

  Бухгалтерський облік та аудит. Практичний посібник з коментарями. / Під ред. Л.І. Камишанова. - С-Пб .: Бухгалтерський облік, 2011. -458 с.

  Бєлов С.В. Безпека життєдіяльності. - М .: БЖД, 2010. - 616 с.

  Валевич Р.П., Давидова Г.А. Економіка торгового підприємства. - М .: Юніті, 2009 - 367 с.

  Ворст І. Ревентлоу Л. Економіка фірми: Підручник. - М .: Инфра-М, 2009 - 430 с.

  Горемикін, В.А. Економічна стратегія підприємства. - М .: Альфа-прес, 2010. - 540 с.

  Єфімова О. В. Фінансовий аналіз. - М .: Бухгалтерський облік, 2010. - 315 с.

  Камишанов Л.І. Практичний посібник з аудиту. -М .: ИНФРА-М, 2010. -522 с.

  Ковальов А.І., Привалов С.А .. Аналіз фінансового стану підприємства. - М .: Центр економіки і маркетингу, 2010 .- 230 с.

  Ковальов В.В. Збірник завдань з фінансового аналізу: Учеб. допомога. - М .: Фінанси і статистика, 2009. - 251 с.

  Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. - М .: Фінанси і статистика, 2010. - 217 с.

  Ковальов, В.В. Фінанси організацій (підприємств). - М .: Фінанси і статистика, 2010 року. - 352 с.

  Кривошеїн Д.А. Екологія і безпека життєдіяльності. - М .: Екос, 2010. - 447 с.

  Кількісні методи фінансового аналізу. / Під ред. С.Дж. Брауна .- М .: ИНФРА М, 2009. -295 с.

  Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: Підручник Мінськ: Вища школа, 2010. - 430 с.

  Крейліна М.І. Аналіз фінансового стану та інвестицій залучених акціонерним товариством. - М .: ДІС, 2009.- с.251.

  Новодворський В.Д. Бухгалтерська звітність: складання та аналіз. -М .: Бухгалтерський облік, 2009. -325 с.

  Оцінка підприємства: Навчальний посібник. / Під ред. К.М. Григор'єва. -М .: Фінанси і статистика, 2010. -258 с.

  Павлов А.Н. Екологія: раціональне природокористування та безпека життєдіяльності. - М .: БЖД, 2009. - 343 с.

  Петров С.В., Макашев В.А. Небезпечні ситуації техногенного характеру та захист від них. - М .: Фенікс, 2009. - 224 с.

  Савицька, Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М .: Економіка, 2011. - 625 с.

  Теорія аналізу господарської діяльності: підручник. / Під ред. А.Д. Шеремета. -М .: Фінанси і статистика, 2011. -317 с.

  Фінансовий менеджмент: теорія і практика: Підручник. / Під ред. Е.С. Столяковой. -М .: Перспектива, 2010. -405 с.

  Фінанси: Учеб. допомога. / Під ред. А.М. Ковальової. -М .: Фінанси і статистика, 2009. -337 с.

  Фінанси в управлінні підприємством. / А.М. Ковальова. -М .: Фінанси і статистика, 2009.-317 с.

  Шеремет А. Д. Комплексний економічний аналіз діяльності підприємства (питання методології). -М .: Економіка, 2011. - 320 с.

  Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу підприємства. - М .: Инфра-М, 2011. -371с.

  Шишкін А.К., Меркулов Р.І., Дишкант І.Д. Облік, аналіз, аудит на підприємстві: Навчальний посібник для вузів. - М .: Аудит, 2009. -496 с.

  Штейман М.Я. Внутрішньогосподарський контроль на підприємстві. - М .: Политиздат, 2010. -143 с.

  Додаток 1

  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

  на 31 грудня 2010 р

  коди

  Форма № 1 по ОКУД

  0710001

  Дата (рік, місяць, число)

  2010

  12

  31

  Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю «СібЛесТранс»

  по ОКПО

  Ідентифікаційний номер платника податків

  ІПН

  Вид діяльності: послуги

  по КВЕД

  Організаційно-правова форма / форма власності: Товариство з обмеженою відповідальністю

  по ОКОПФ / ОКФС

  Одиниця виміру: тис. Руб.

  по ОКЕІ

  Адреса: Новосибірськ вул. 1-я чулимська 112/1

  АКТИВ

  Код стор.

  На початок звітного періоду

  На кінець звітного періоду

  1

  2

  3

  4

  I. Необоротні активи

  Нематеріальні активи

  110

  18

  Основні засоби

  120

  3851

  5556

  незавершене будівництво

  130

  Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

  135

  Довгострокові фінансові вкладення

  140

  28

  відкладені податкові активи

  145

  РАЗОМ по розділу I

  190

  3897

  5556

  II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

  Запаси, в тому числі:

  210

  3048

  8126

  сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

  211

  716

  687

  готову продукцію і товари для перепродажу

  214

  2121

  7284

  товари відвантажені

  215

  витрати майбутніх періодів

  216

  211

  151

  Інші запаси і витрати

  217

  4

  Податок на додану вартість по придбаних цінностей

  220

  5

  14

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

  230

  в тому числі покупці і замовники

  231

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

  240

  2880

  6602

  в тому числі покупці і замовники

  241

  2094

  6204

  Короткострокові фінансові вкладення

  250

  Грошові кошти

  260

  759

  690

  Інші оборотні активи

  270

  РАЗОМ по розділу II

  290

  6692

  15432

  БАЛАНС

  300

  10589

  20988

  ПАСИВ

  III. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ

  Статутний капітал

  410

  12

  12

  Додатковий капітал

  420

  585

  585

  Резервний капітал

  430

  3

  3

  Нерозподілений прибуток (непокритий убиток0

  470

  6941

  13991

  РАЗОМ по розділу III

  490

  7541

  14591

  IV.ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  Позики і кредити

  510

  РАЗОМ по розділу IV

  590

  V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  Позики і кредити

  610

  Кредиторська заборгованість

  620

  3048

  6397

  постачальники та підрядники

  621

  +1297

  тисяча п'ятсот сімдесят вісім

  заборгованість перед персоналом організації

  622

  899

  1666

  заборгованість перед державними позабюджетними фондами

  623

  232

  429

  заборгованість з податків і зборів

  624

  579

  2657

  інші кредитори

  625

  41

  67

  Доходи майбутніх періодів

  640

  РАЗОМ по розділу V

  690

  3048

  6397

  БАЛАНС

  700

  10589

  20988

  Довідка про наявність цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках

  Знос житлового фонду

  970

  Основні засоби, здані в оренду лізинг

  Знос основних засобів

  Додаток 2

  ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ

  коди

  Форма № 2 по ОКУД

  0710002

  за період з 1 січня по 31 грудня 2010р.

  Дата (рік, місяць, число)

  2010

  12

  31

  Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю «СібЛесТранс»

  по ОКПО

  Ідентифікаційний номер платника податків

  ІПН

  Вид діяльності: послуги

  по КВЕД

  Організаційно-правова форма / форма власності: Товариство з обмеженою відповідальністю

  по ОКОПФ / ОКФС

  Одиниця виміру: тис. Руб.

  по ОКЕІ

  найменування показника

  Код стор.

  За звітний період

  За аналогічний період попереднього року

  1

  2

  3

  4

  Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

  Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

  додаток 3

  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

  010

  44556

  23301

  Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

  020

  25580

  16379

  Валовий прибуток

  029

  18976

  6922

  Комерційні витрати

  030

  7141

  2372

  Управлінські витрати

  040

  2000

  1800

  Прибуток (збиток) від продажу

  050

  9835

  2750

  Інші доходи і витрати

  відсотки до отримання

  060

  Відсотки до сплати

  070

  інші доходи

  090

  249

  202

  Інші витрати

  100

  341

  294

  Прибуток (збиток) до оподаткування

  140

  9743

  2658

  відкладені податкові активи

  141

  Поточний податок на прибуток

  150

  2338

  638

  Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

  190

  7405

  2020

  на 31 грудня 2011 р

  коди

  Форма № 1 по ОКУД

  0710001

  Дата (рік, місяць, число)

  2011

  12

  31

  Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю «СібЛесТранс»

  по ОКПО

  Ідентифікаційний номер платника податків

  ІПН

  Вид діяльності: послуги

  по КВЕД

  Організаційно-правова форма / форма власності: Товариство з обмеженою відповідальністю

  по ОКОПФ / ОКФС

  Одиниця виміру: тис. Руб.

  по ОКЕІ

  Адреса: Новосибірськ вул. 1-я чулимська 112/1

  АКТИВ

  Код стор.

  На початок звітного періоду

  На кінець звітного періоду

  I. Необоротні активи

  Нематеріальні активи

  110

  Основні засоби

  120

  5556

  4761

  незавершене будівництво

  130

  Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

  135

  Довгострокові фінансові вкладення

  140

  відкладені податкові активи

  145

  РАЗОМ по розділу I

  190

  5556

  4761

  II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

  Запаси, в тому числі:

  210

  8126

  14625

  сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

  211

  687

  712

  готову продукцію і товари для перепродажу

  214

  7284

  13670

  товари відвантажені

  215

  витрати майбутніх періодів

  216

  151

  236

  Інші запаси і витрати

  217

  4

  7

  Податок на додану вартість по придбаних цінностей

  220

  14

  22

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

  230

  в тому числі покупці і замовники

  231

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

  240

  6602

  9988

  в тому числі покупці і замовники

  241

  6204

  9190

  Короткострокові фінансові вкладення

  250

  Грошові кошти

  260

  690

  1742

  Інші оборотні активи

  270

  РАЗОМ по розділу II

  290

  15432

  26377

  БАЛАНС

  300

  20988

  31138

  ПАСИВ

  1

  2

  3

  4

  III.КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ

  Статутний капітал

  410

  12

  12

  Додатковий капітал

  420

  585

  585

  Резервний капітал

  430

  3

  3

  Нерозподілений прибуток (непокритий убиток0

  470

  13991

  20890

  РАЗОМ по розділу III

  490

  14591

  21490

  IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  Позики і кредити

  510

  РАЗОМ по розділу IV

  590

  V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  Позики і кредити

  610

  Кредиторська заборгованість

  620

  6397

  9648

  постачальники та підрядники

  621

  тисяча п'ятсот сімдесят вісім

  4104

  заборгованість перед персоналом організації

  622

  1666

  2046

  заборгованість перед державними позабюджетними фондами

  623

  429

  540

  заборгованість з податків і зборів

  624

  2657

  2876

  інші кредитори

  625

  67

  82

  Доходи майбутніх періодів

  640

  РАЗОМ по розділу V

  690

  6397

  9648

  БАЛАНС

  700

  20988

  21138

  Довідка про наявність цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках

  12

  Знос житлового фонду

  970

  585

  Основні засоби, здані в оренду лізинг

  Знос основних засобів

  додаток 4

  ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ

  коди

  Форма № 2 по ОКУД

  0710002

  за період з 1 січня по 31 грудня 2011р.

  Дата (рік, місяць, число)

  2011

  12

  31

  Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю «СібЛесТранс»

  по ОКПО

  Ідентифікаційний номер платника податків

  ІПН

  Вид діяльності: послуги

  по КВЕД

  Організаційно-правова форма / форма власності: Товариство з обмеженою відповідальністю

  по ОКОПФ / ОКФС

  Одиниця виміру: тис. Руб.

  по ОКЕІ

  найменування показника

  Код стор.

  За звітний період

  За аналогічний період попереднього року

  Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

  Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

  010

  64655

  44556

  Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

  020

  45282

  25580

  Валовий прибуток

  029

  19373

  18976

  Комерційні витрати

  030

  8622

  7141

  Управлінські витрати

  040

  2000

  2000

  Прибуток (збиток) від продажу

  050

  8751

  9835

  Інші доходи і витрати

  відсотки до отримання

  060

  Відсотки до сплати

  070

  інші доходи

  090

  306

  249

  Інші витрати

  100

  322

  341

  Прибуток (збиток) до оподаткування

  140

  8735

  9743

  відкладені податкові активи

  141

  Поточний податок на прибуток

  150

  1747

  2338

  Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

  190

  6988

  7405


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Підвищення ефективності діяльності підприємства на прикладі ТОВ "СібЛесТранс"

  Скачати 169.81 Kb.