• 4. Охорона праці
 • 4.4 Інструкція по охороні праці - для ПРАЦІВНИКІВ складу
 • ВСТУП


 • Дата конвертації26.03.2017
  Розмір102.44 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 102.44 Kb.

  Підвищення ефектівності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основе использование економіко-математичних методів

  Міністерство освіти и науки України

  НАЦІОНАЛЬНИЙ Гірничий УНІВЕРСИТЕТ

  ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

  Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій

  Пояснювальна записка

  ДО ДІПЛОМНОЇ РОБОТИ

  спеціаліста

  Спеціальності 7.050102 Економічна кібернетика

  НА ТЕМУ: "Підвищення ефектівності діяльності підприємства ВАТ" Поліпромінвест "на основе использование економіко-математичних методів"

  Виконала

  ______________ Кравченко Анастасія Ігорівна

  Дніпропетровськ

  2008

  ЗАТВЕРДЖЕНО:

  Завідуючим кафедри

  економічної кібернетики

  ___________ Кочура Є.В.

  завдання

  На дипломну роботу

  спеціаліста

  студентці групи ЕК-03-1 Кравченко Анастасії Ігорівні

  Тема дипломного проекту: "Підвищення ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ" Поліпромінвест "на основе использование економіко-математичних методів"

  Затверджена наказом ректора НГУ України от ___ № _________

  Розділ Зміст завдання Термін виконан
  Фінансовий Віконаті аналіз ФІНАНСОВИХ-економічних показніків підприємства

  16.04.08-

  05.05.08

  Спеціальний На Основі результатів фінансово-економічного аналізу Запропонувати заходи по підвіщенню ефектівності підприємства, Розробити економіко-математичну модель для розв'язання задачі

  05.05.08-

  20.05.08

  Інформаційний Розробити автоматизоване інформаційну систему оптімізації роботи підприємства за рахунок Впровадження Нових технологій.

  20.05.08-

  01.06.08

  Охорона праці Проаналізуваті Шкідливі та застережліві фактори на підприємстві Розробити заходи покращення умов праці та Підвищення ее безпеки.

  01.06.08-

  10.06.08

  Завдання видав _____________ Є.В. Кочура

  Завдання прийнять до виконан _____________ А.І. Кравченко

  Дата видання завдання: 05.04.2008

  Термін подачі дипломного проекту в ДЕК 17.06.2008

  РЕФЕРАТ

  Пояснювальна записка: 63 с., 9 малий., 8 табл., 10 дод., 10 джерел.

  Об'єкт розробки: інформаційна система для Підвищення ефектівності роботи ТОВ "Поліпромінвест".

  Мета роботи: Розробити таку інформаційну систему, что дозволити Підприємству знізіті свои витрати та підвіщіті прибуток.

  Вступ містіть стан, описание та Актуальність проблеми.

  У розділі "Аналіз та оцінка фінансово-економічної діяльності підприємства ТОВ" Поліпромінвест "за 2006-2007 роки" пріведені порівняльні результати економічної діяльності підприємства за 2006-2007 роки.

  У розділі "Підвищення ефектівності діяльності підприємства ТОВ" Поліпромінвест "" запропоновані заходи по підвіщенню ефектівності діяльності підприємства та поставлена ​​математична модель Підвищення ефектівності діяльності підприємства.

  У розділі "Створення інформаційної системи для Підвищення ефектівності діяльності підприємства ТОВ" Поліпромінвест "" наведенв принципи побудова інформаційної системи, Актуальність побудова та сама інформаційна система, ее вид та принцип Дії.

  У розділі "Охорона праці" опісуються види інструктажів робітніків фірм, заходь по пожежній безпеці на підпріємствах та ЗАГАЛЬНІ заходь безпеки. А також Інструктажі по роботі на складі та охоронні заходи по охороні праці на складах.

  Розроблено інформаційна система впроваджено на об'єкті ТОВ "Поліпромінвест".

  Ключові слова: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, РЕНТІДЕЛЬНІСТЬ, ефективність ДІЯЛЬНОСТІ, математичного МОДЕЛЬ, ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА.

  ЗМІСТ

  Вступ

  1. Аналіз та оцінка фінансово-економічної діяльності підприємства ТОВ "Поліпромінвест" за 2006-2007 роки

  1.1 Цілі и задачі фінансового АНАЛІЗУ в СУЧАСНИХ условиях

  1.2 Значення фінансового АНАЛІЗУ як інструменту для прийняття решение

  1.3 Система показніків, что характеризують фінансовий стан підприємства

  1.4 Аналіз прибутку и рентабельності підприємства

  1.5 Програмно-інформаційне забезпечення

  1.6 Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ «Поліпромінвест»

  1.7 Аналіз прибутку та рентабельності підприємства

  1.8 Загальна оцінка фінансово-економічної діяльності підприємства ТОВ "Поліпромінвест" за 2007 рік

  2. Підвищення ефектівності діяльності підприємства ТОВ "Поліпромінвест"

  2.1 Рекомендації та заходи з Поліпшення ефектівності фінансово-економічної діяльності підприємства ТОВ «Поліпромінвест»

  2.2 Постановка транспортної задачі

  2.3 Складання опорного плану

  2.4 Вирішення транспортної задачі с помощью Додатків Ms.Excel

  3. Створення інформаційної системи для Підвищення ефектівності діяльності підприємства тов "Поліпромінвест"

  3.1 Технічні вимоги до інформаційної системи

  3.2 Створення інформаційної системи

  3.3 Економічна доцільність Впровадження інформаційної системи

  4. Охорона праці

  4.1 Загальні положення

  4.2 Основні вимоги пожежної безпеки

  4.2.1 Вимоги пожежної безпеки относительно Утримання территории

  4.2.3 Правила утрімування технічних засобів протипожежний захисту

  4.2.4 Утрімування інженерного обладнання

  4.2.5 Порядок ОГЛЯД, приведення до пожежобезпечний стану и закриття приміщень, корпусів, будівель ТОЩО после Закінчення роботи

  4.3 Обов'язки та Дії ПРАЦІВНИКІВ у разі Виникнення пожежі

  4.4 Інструкція по охороні праці - для ПРАЦІВНИКІВ складу

  4.4.1 Проведення інструкції

  4.4.2 Вимоги безпеки в аварійній ситуации

  4.4.3 Вимоги безпеки после Закінчення роботи

  Висновок

  Перелік ПОСИЛАННЯ

  ВСТУП

  Ринкова економіка пріпускає становлення и розвиток організаційно-правових форм, Заснований на різніх видах пріватної власності за, Виникнення Нових власніків, - як окремий громадян, так и трудових колектівів підприємства.

  З'явився такий вид економічної діяльності, як підприємництво - це господарська діяльність, тобто діяльність, пов'язана з виробництвом и реалізацією продукції, Виконання робіт, Надання послуг або ж продажем продукції, необхідної споживачу. Вона має регулярний характер и відрізняється, по-перше, свободою у віборі направлення и методів ДІЯЛЬНОСТІ, самостійності в прійнятті РІШЕНЬ (в рамках Законів и напрямку норм), по-друге, відповідальність за Прийняття рівень ті їх использование. По-третіх, цею вид ДІЯЛЬНОСТІ НЕ віключає ризики, збитків та банкрутства. В кінці кінців, підприємство чітко орієнтовано на Отримання прибутку, чим в условиях конкуренції досягається й удовольствие суспільніх потреб. Це важліва передумови та причини прояву інтересу до результатів фінансово-господарчої ДІЯЛЬНОСТІ. Реалізація цього принципу на практике Залежить НЕ только від наданої підпріємствам самостійності та необхідності фінансуваті свои витрати без государственной ПІДТРИМКИ, но й від тої долі прибутку, яка залішається у розпорядженні підприємства после виплати податків. Кроме того, необходимо создать таку економічну середу, в условиях якої вігідно віробляті товари, отрімуваті прибуток, зніжуваті витрати.

  Саме цьом, для прийняття тих чи других РІШЕНЬ в керуванні підпріємством очень важліво проведення різніх відів економічного аналізу. Аналіз пов'язаний з повсякдення фінансово-Економічною діяльністю підприємства, їх колектівів, менеджеров, власніків.

  Щоб Забезпечити виживання підприємства в СУЧАСНИХ условиях, управлінському персоналу нужно, перед усім, вміті реально оцінюваті фінансове положення підприємства, як свого, так и існуючіх конкурентів.

  Основним засоби для ОЦІНКИ фінансового становища підприємства є фінансовий аналіз, Який характерізує Висновки и фінансово-економічну діяльність підприємства. Для прийняття того чи Іншого решение нужно проаналізуваті забезпеченість підприємства фінансовімі ресурсами, доцільність та ефективність їх размещения та использование, платіжна спроможність підприємства та его фінансові взаєміні з партнерами. Аналіз и оцінка ФІНАНСОВИХ показніків необхідній для ефективного управління підприємством. З его поміччю Керівники підприємства могут Виконувати планування, контроль, поліпшуваті и удосконалюваті направлення своєї ДІЯЛЬНОСТІ.

  Таким чином, успішне фінансове правления спрямованих на:

  - Виживання підприємства в условиях конкурентної БОРОТЬБИ;

  - Избежать банкрутства та кредитних ФІНАНСОВИХ Невдача;

  - Лідерство у борьбе с конкурентами;

  - Прийнятні темпи зростання економічного потенціалу підприємства;

  - Ріст об'ємів реализации;

  - Максімізація прибутку;

  - Мінімізація витрат;

  - Забезпечення рентабельної роботи підприємства.

  Ця дипломна роботу на тему «Підвищення ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ« Поліпромінвест »на основе использование економіко-математичних методів» актуальна, так як ее метою є Вивчення та использование на практике теоретичного знань, СУЧАСНИХ методів економічних ДОСЛІДЖЕНЬ фінансового стану підприємства та АНАЛІЗУ результатів фінансово -економічної ДІЯЛЬНОСТІ. А також, использование Даних АНАЛІЗУ для рекомендації Прийняття практичних ЗАХОДІВ, З метою підвищення ефектівності діяльності підприємства.

  Об'єктом дипломного дослідження є підприємство ТОВ «Поліпромінвест». Основною задачею підприємства є реалізація вугільної продукції для потреб ВАТ «Жітоміроблпаліво» та ЗАТ «Херсоноблпаливо».

  Предметом дослідження є сама методика АНАЛІЗУ фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ та практика использование ее в управлінській ДІЯЛЬНОСТІ підпріємством.

  Основними завданнями існуючої діпломної роботи є:

  1. Проведення АНАЛІЗУ фінансово-економічної діяльності підприємства ВАТ «Поліпромінвест».

  2. Розробка на основе отриманий результатів діяльності підприємства інформаційної системи для Підвищення ефектівності йо роботи.

  3. Оцінка ефектівності ЗАХОДІВ, что рекомендуються.

  У даній діпломній работе Використання материал бухгалтерської звітності за 2006-2007 роки та різноманітні методичні джерела.


  1 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ "ПОЛІПРОМІНВЕСТ" ЗА 2006-2007 РОКИ

  1.1 Цілі и задачі фінансового АНАЛІЗУ в СУЧАСНИХ условиях

  Головна ціль будь-якого підприємства на Сайти Вся в СУЧАСНИХ условиях - це Отримання максимального прибутку, что є Неможливо без ефективного управління КАПІТАЛОМ. Пошуки резервів для Підвищення прібутковості підприємства складають основнову завдання управлінця.

  Очевидно, що від ефективності управління фінансовими ресурсами і підприємством цілком і повністю залежить результат діяльності підприємства в цілому. Якщо справи на підприємстві йдуть самопливом, а стиль управління в нових ринкових умовах не змінюється, то боротьба за виживання стає безперервною.

  Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства є одним з найбільш дієвіх методів управління, основним елементом обґрунтування управлінськіх РІШЕНЬ. В условиях становлення ринкового отношений ВІН має ціллю Забезпечити Стійкий розвиток дохідного, конкурентоспроможності ведення бізнесу и Включає Різні направлення - правове, економічне, фінансове та інші.

  Зміст АНАЛІЗУ фінансово-економічної діяльності підприємства пріпускає різностороннє Вивчення існуючіх постачальніків вугілля, его якість, Конкурентоспроможність даного виду бізнесу.ВІН підстав на системному підході, комплексному врахуванні різноманітніх факторів, якісному підборі достовірної информации та є важлівою функцією управління.

  Головною задачею фінансово-економічного аналізу є Виявлення можливости Підвищення ефектівності Функціонування Господарчий суб'єкту с помощью раціональної Фінансової політики.

  Основним результатом діяльності підприємства є реалізація вугілля, витрати на его закупівлю, різніця между ними - прибуток, Котре є Джерелом поповнення коштів підприємства, завершення и Початкова етапом нового витка роботи підприємства.

  Оцінка результатів фінансово-економічної діяльності підприємства здійснюється у рамках фінансового АНАЛІЗУ, основною метою которого є забезпечення керівніцтва підприємства інформацією для прийняття решение з керування фінансовімі ресурсами.

  С помощью фінансового АНАЛІЗУ можливо об'єктивно оцініті внутрішні та Зовнішні отношения об'єкта, что аналізується: Характеризувати его платіжну спроможність, ефективність та доходність діяльності підприємства, перспективи розвитку, а потім по его результатам Прийняти обґрунтовані решение.

  Фінансовий аналіз - це процес, Заснований на вівченні Даних про фінансовій стан підприємства та результатів его ДІЯЛЬНОСТІ в некогда для ОЦІНКИ майбутніх умов и результатів его ДІЯЛЬНОСТІ. Таким чином, головний задачею фінансового АНАЛІЗУ є зниженя немінучої невізначеності, пов'язаної з Прийняття економічних РІШЕНЬ, орієнтованих на майбутнє.

  У широкому сміслі фінансовий аналіз фінансовий аналіз может використовуват як інструмент обґрунтування короткостроковіх та довгострокову РІШЕНЬ, доцільність інвестування, як засіб ОЦІНКИ майстерності та якості управління, як способ прогнозування майбутніх результатів.

  Прийняття РІШЕНЬ за результатами фінансового АНАЛІЗУ винен буті напрямків, перед усім, на создание ФІНАНСОВИХ ресурсов для розвитку підприємства, з метою забезпечення зростання рентабельності, інвестіційної пріваблівості, тобто покращення фінансового стану підприємства.

  1.2 Значення фінансового АНАЛІЗУ як інструменту для прийняття решение

  Фінансовий стан підприємства характерізується системою показніків, что показують прісутність, размещения та использование ФІНАНСОВИХ ресурсов підприємства та усю господарську діяльність підприємства.

  Ціль фінансового АНАЛІЗУ складається НЕ только и не Стільки у тому, щоб Встановити та оцініті стан підприємства, но й утому, щоб Постійно Проводити роботу, спрямовану на Поліпшення.

  Аналіз фінансового стану показує по Яким конкретним напрямом нужно вести роботу, надає можлівість впліваті на найбільш Важливі аспекти, найбільш слабкі позіції у Фінансовому стані підприємства.

  Джерела информации для АНАЛІЗУ фінансового стану підприємства, формирование й размещения Капіталу служити звітний бухгалтерський баланс (Форма №1) та "Звіт про фінансові результати" (Форма №2) (дивись додаток 1,2)

  Фінансовий стан підприємства, его стійкість та стабільність залежався від результатів его комерційної та Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ. Если фінансові плани успешно віконуються, то це позитивно впліває на фінансовий стан підприємства. І, навпаки, у результате Невиконання плану по закупці та реализации продукции підвіщується ії собівартість, зменшується виручка та сума прибутку та як результат погіршується фінансовий стан підприємства та его платіжна спроможність. Таким чином, Стійкий фінансовий стан НЕ є віпадковість, а висновка вмілого управління усім комплексом факторів, что визначаються результати господарської діяльності підприємства.

  Головна ціль Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ зводу до однієї стратегічної цілі - збільшенню актівів підприємства, для цього воно винне Постійно підтрімуваті платіжну спроможність та рентабельність, а такоже оптимальну структуру активу та пасивів.

  Оцінка фінансового стану та его зміна за звітний период по зрівняльному аналітичному балансу, а такоже аналіз показніків Фінансової стійкості складають вихідний пункт, Із котрого повинен логічно розвіватіся заключний блок АНАЛІЗУ фінансового стану. Аналіз ліквідності балансу повинен оцініті потокової платіжну спроможність та давати Висновки про возможности зберігання Фінансової рівновагі та Платіжної спроможності у Майбутнього. Порівняльний аналітичний баланс та показатели Фінансової стійкості показують Сутність фінансового стану. Ліквідність балансу характеризують Зовнішнє прояв фінансового стану, котрі зумовлені его сутністю.

  Аналіз сутнісніх характеристик ФІНАНСОВИХ результатів заключається у дослідженні уровня, структур та динаміки їх абсолютних показніків. Поглиблення даного направлення у рамках внутрішнього АНАЛІЗУ приводити до Вивчення та ОЦІНКИ факторів прибутку від реализации продукции. Аналіз зовнішніх проявів ФІНАНСОВИХ результатів Трапляється у ході дослідження відносніх показніків рентабельності та ділової актівності. Нормативні Рівні Даних показніків вівчаються у рамках внутрішнього АНАЛІЗУ оптимальних значень об'ємів закупівель, прибутку та витрат. При аналізі динаміки ФІНАНСОВИХ коефіцієнтів, что розраховуються на основе балансу, та відносніх показніків рентабельності та ділової актівності віявляються різноманітні взаємовпліві Даних двох тіпів показніків между собою, відбівають тісній Взаємозв'язок фінансового стану та ФІНАНСОВИХ результатів діяльності підприємства, досліджуючі можлівість закріплення стійкості та Підвищення ефектівності Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ.

  1.3 Система показніків, что характеризують фінансовий стан підприємства

  Аналіз фінансового стану підприємства проводиться за системе абсолютно та відносніх показніків, что характеризують різноманітні Сторони его фінансового стану, котрі назівають фінансовімі коефіцієнтамі. Розрахунок ціх коефіцієнтів Заснований на здійсненні співвідношенні между окремий Стаття звітності. ЦІ КОЕФІЦІЄНТИ дозволяють достаточно Швидко поставити діагноз Фінансовому стану підприємства.

  Аналіз ФІНАНСОВИХ коефіцієнтів заключається у порівняні їх значень з балансними величинами, а такоже у вивченні їх динаміки за звітний период та за декілька років. За групі ключовими показніків візначені Нормативні значення, котрі дозволяють дати кількісну оцінку фінансового стану підприємства. Важліво только, щоб КОЖЕН з ціх показніків показував найбільш суттєві Сторони фінансово-господарської діяльності підприємства. В условиях інфляції аналіз фінансового стану підприємства повинен засновуватіся Головним чином на відносніх Показники, так як абсолютні показатели практично Неможливо привести у співвідносній вид.

  Система відносніх ФІНАНСОВИХ коефіцієнтів по економічному СЕНС может буті розділена на ряд характерних груп:

  - Показатели Фінансової стійкості;

  - Показатели ліквідності балансу та Платіжної спроможності.

  Параметри ліквідності дозволяють візначіті можлівість підприємства в течение року Сплатити свои короткострокові боргові зобов'язання.

  Параметри Платіжної спроможності характеризують степень захіщеності інтересів кредіторів та інвесторів, что ма ють Довгострокові вкладення у підприємство.

  КОЕФІЦІЄНТИ ділової актівності Надаються можлівість оцініті ефективність (ШВИДКІСТЬ) использование своих ЗАСОБІВ підпріємством.

  Показники рентабельності показують відносну характеристику ФІНАНСОВИХ результатів та ефективність фінансово-господарчої діяльності підприємства.

  С помощью ФІНАНСОВИХ коефіцієнтів можливо:

  1) віявіті тенденцію розвитку підприємства, Шляхом співвідношення фактичність значень звітного ПЕРІОДУ та минуло періодів;

  2) віявіті найбільшу інвестіційну предпочтение підприємства, Шляхом співвідношення ФІНАНСОВИХ показніків звітного ПЕРІОДУ по групі Близько предприятий, что відносяться до однієї Галузі;

  3) Встановити підприємство з скроню ступінню фінансового ризики возможности банкрутства, віявіті Сильні та слабі Сторони діяльності підприємства Шляхом співвідношення фактичність значень ФІНАНСОВИХ коефіцієнтів з їх нормативними значеннями;

  4) прогнозуваті стратегію фінансового управління підприємством.

  1.4 Аналіз прибутку и рентабельності підприємства

  Оскількі отріманні прибутку є обов'язковою умів комерційної ДІЯЛЬНОСТІ, а фінансова стійкість підприємства у значній мірі візначається розміром отриманий прибутку, аналіз ФІНАНСОВИХ реззультатів становится очень актуальним.

  Аналіз ФІНАНСОВИХ результатів діяльності підприємства Включає:

  1. Вивчення змін шкірного № сертифіката № за звітний период по відношенню до базисного ПЕРІОДУ (горизонтальний аналіз);

  2. Структурний аналіз відповідніх статей (у відсотках);

  3. Дослідження впліву окремий факторів на прибуток (факторний аналіз).

  Розрахунок аналітичних показніків проводитися на Основі Звіту прор прибуток та витрати (Форма №2). Додаток 2.

  Рентабельність - це відносній Показник уровня доходності бізнесу.

  Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, доходність різноманітніх рівнів напрімків ДІЯЛЬНОСТІ (комерційної, інвестіційнлї та других). Смороду більш повно, чем прибуток відбівають кінцеві результати господаоювання, так як їх величини показують співвідношення ЕФЕКТ з готівкою та використаних ресурсами.

  Показники рентабельності Використовують як інструмент в інвестіційній політіці та створенні цен.


  1.5 Програмно-інформаційне забезпечення

  Інформаційне забезпечення - це інформація, необхідна для управління економічнімі процесами, Які знаходяться в базах данних інформаційних систем.

  Інформаційна система - це система, елементами якої є ті чи інші види данних, котрі взаємодіють та превращаются у процесі ее Функціонування. Основні Функції інформаційної системи: збір, зберігання, Накопичення, пошук, передача Даних, что Використовують у процесі управління, планування та организации діяльності підприємства (це система для ведення інформаційної моделі).

  Розрізняють три класи інформаційних систем за ступенем їх автоматизації:

  · Ручні інформаційні системи - характеризуються ВІДСУТНІСТЬ сучасних технічних засобів ОБРОБКИ информации та Виконання усіх операции ЛЮДИНОЮ. Например, про діяльність менеджера на підприємстві, де відсутні комп'ютери можна Говорити, что ВІН працюєіз ручною ІС.

  · Автоматизовані інформаційні системи (АІС) - найбільш популяоній клас ІС. Передбачають участь у процесі ОБРОБКИ информации як людини, так и технічних засобів, причому головна роль відводіться комп'ютеру.

  · Автоматичні інформаційні системи - виконуюються Усі операции по обробці информации без участия людини. Прикладом автоматичних систем є деякі пошукові машини Інтерент, например Google, де сбір информации про сайти здійснюється автоматично пошуково роботом та людський фактор не впліває наранжування результатів поиска.

  У данній діпломній работе Використовують інформація, получил Із глобальної мережі Інтеренет.

  У процесі написання роботи вікорістовувався ПК типу IBM PC на базі процесору Intel Pentium 3, обладнань операційною системою Windows XP. Вікорістовуваліся програми MsWord (текстовий редактор), MsExcel (електронні табліці), MsPowerPoint (програма для создания презентацій) та програма для доступу в Інтерент MsInternetExplorer.

  1.6 Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ «Поліпромінвест»

  Аналізуєме пілпріємтсво є Товариством з обмеженою відпровідальністю з статутним фондом 150 тисяч гривень. Це директор, головний бухгалтер, бухгалтер, економіст, менеджер з продажу та водій.

  Підприємство мале, зі середньочісельною Кількість ПРАЦІВНИКІВ 6 чоловік. Основною ціллю підприємства є Отримання прибутку, а основним видом ДІЯЛЬНОСТІ - поставка вугілля з вугледобуваючіх предприятий Украіни та России для потреб ЗАТ «Херсоноблпаливо» та ВАТ «Жітоміроблпаліво». Звітна політика підприємства определена по оплаті.

  Марки вугілля та ціни на них, что продає підприємство:

  Таблиця 2.1 Таблиця марок вугілля та цен на них

  вугілля: Ціна закупівлі (за тону): Ціна продажу (за тону):
  ДГр (0200) 180-240 грн. 240-250 грн.
  АМ 400-500 грн. 500-550 грн.
  АКО 500-550 грн. 550-600 грн.
  ДГ13-100 450 грн. 480 грн.
  торфобрикет 185 грн. 215 грн.

  Технічне забезпечення підприємства задовільне. На підпріємтсві встановлен 7 комп'ютерів, два принтери, ксерокс. Усі комп'ютери Працюють на програмному забезпечені Windows XP. Для бухгалтерської звітності на підприємстві встіновлені програма 1С сьомої Версії, Котре Обслуговує предприятие по обслуговувонню даної програми. Такоже Встановлені Індивідуальні програми для контролю пересування вугілля та для АНАЛІЗУ економічної діяльності підприємства.

  1.7 Аналіз прибутку та рентабельності підприємства

  Результатівність та економічну доцільність ДІЯЛЬНОСТІ підприємтсва проаналізуємо на онові абсолютних та відносніх показніків діяльнсті підприємства.

  Узагальнені найбільш Важливі показатели ФІНАНСОВИХ результатів діяльності підприємства надані у форме №2 «Звіт про фінансові результати»

  Анаіз ФІНАНСОВИХ результатів ТОВ «Поліпромінвест» за 2006-2007 роки.

  Аналіз ФІНАНСОВИХ результатів роботи підпріємтства за 2007 рік показав, что виручка від реализации зменшіть на 15572,4 грн., Такоже и собівартість ее знизу на 13195,6 грн. прибутку у реалізованій продукції зменшівся на 2,5% по відношенню до 2006 року.Пітома вага прибутку у реалізованій продукції зменшено на 2,5% по відношенню з 2006 роком.

  Балансовий прибуток такоже зменшівся на 45,7% по відношенню до Минулого року. Це трапилось за рахунок зростання витрат на збут 453,4 тисяч гривень та ФІНАНСОВИХ витрат на 14 тисяч, а такоже внаслідок Зменшення доходів на 46,64%.

  У зв'язку з ростом витрат на збут та других витрат, а такоже зі Зменшення виручки від реализации (тобто Зменшення ОБСЯГИ проданого вугілля), чистий прибуток, что залішається у розпорядженні підприємства знізівся на 46,64% если порівнюваті з минулим роком та Складанний 14845 тисяч гривень проти 27822 тисяч гривень у некогда году.

  Аналіз рентабельності пріведемо по Наступний формулами:

  Рентабельність продаж:


  Рентабельність власного Капіталу:

  Чистий прибуток на гривню Оберт:

  Зниженя рентабельності підприємства віклікано Зменшення балансового та чистого прибутку Із-зі Зменшення обсягів продаж та зростанням витрат на збут та других ФІНАНСОВИХ витрат.

  Із розрахунків видно, что рентабельність продаж зменшіть до 9,7% у 2007 году против 20% у 2006 году, тобто прибуток з кожної гривні реалізованої продукції знізівся на 2,3 копійкі. Рентабельність ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ зменшіть на Кінець 2007 року на 3% по відношенню до 2006 року, таким чином прибуток, что отримується з кожної гривні вітраченої на реалізацію продукції зменшено на 3 копійкі и склалось 8 копійок. Зниженя рентабельності продаж та ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ каже про ті, что керівніцтву підприємства слід Изменить політіку продаж вугілля та впровадіті Міри по підвіщенню ОБСЯГИ продажів вугілля, витрат на збут та на закупівлю.

  Рентабельність Всього Капіталу підприємства за 2007 рік зменшено на 13,5% по відношенню до Минулого року та Склаві 2,5%, тобто прибуток з кожної гривні, вкладеної у власність у 2007 году, зменшівся на 13,5 копійок.

  Рентабельність власного Капіталу теж знизу. Прибуток, что приходиться на одну гривню власного Капіталу, вкладення у закупівлю вугілля, зменшівся на 30,5 копійок та Склаві 14,3 копійкі у 2007 году, проти 44,8 копійок у 2006 году.

  Чистий прибуток на 1 гривню Оберт у 2006 году Склаві 6 копійок, у 2007 году 1,7 копійкі.

  Віходячі з Усього вищє сказаного, можна сделать Висновок, что у 2007 году діяльність підприємства булу Менш ефективна чем у 2006 году.

  Особливо сильно знизу показатели рентабельності Спільного Капіталу та власного.

  1.8 Загальна оцінка фінансово-економічної діяльності підприємства ТОВ "Поліпромінвест" за 2007 рік

  Попередній аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства ТОВ "Поліпромінвест" за 2007 рік показав, что ріст виручки підприємства Склаві 44%, а ріст власності за - 66% по відношенню до 2006 року, что привело до погіршення фінансового стану підприємства.

  Так аналіз ФІНАНСОВИХ показніків, что характеризують платіжну спроможність та фінансову незалежність підприємства, показавши, что в кінці 2007 року ні один з показніків НЕ досяг нормативного значення, більш того, Усі показатели у дінаміці ма ють тенденцію до зниженя по відношенню до Минулого аналогічного ПЕРІОДУ.

  СКОРОЧЕННЯ величини показніків трапилось, перед усім, за рахунок двох різнонаправленіх факторів: Збільшення потокової актівів на 10%, при одночасному рості потокової пасівів на 81%.

  Коефіцієнт забезпеченості Власний оборотних засобах у части формирование оборотних ЗАСОБІВ на початок року та на Кінець має відмінне значення, тобто підприємство НЕ має Власний ЗАСОБІВ для формирование оборотних актівів для подальшої ДІЯЛЬНОСТІ.

  На фоні зниженя показніків Фінансової стійкості, коефіцієнт Залучення, что характерізується Використання запозичення Капіталу на 1 гривню власного, досяг у 2007 году значення 5,5 (при нормі 1,0), что в 5,5 раз больше нормативного значення, и почти в 2 рази вищє его значення на Кінець 2006 року. Цей факт свідчіть про Підвищення залежності діяльності підприємства від запозичення Капіталу, тобто про погіршення Фінансової стійкості підприємства.

  Все це говорити про напруженного фінансовий стан підприємства, что Склаві, та нізькій его Платіжної спроможності на Кінець 2007 року.

  Дані підприємство НЕ вікорістовувало запозічені джерела на довгостроковій основі, тобто, необоротні активи, перед усім, повінні були формуватіся за рахунок власного Капіталу.

  Показники Оберт актівів підприємства, что характеризують ділову Активність підприємства, такоже знизу на Кінець року. Уповільнення Оберт актівів на підприємстві погано позначилася на ефектівності использование майна. За відношенню до аналогічного ПЕРІОДУ Минулого року на 36,5% знизу віддача з кожної гривні ЗАСОБІВ, вкладення у совокупні активи, на 41,3% знизу фондовіддача. Економічний результат уповільнення Оберт оборотних ЗАСОБІВ прівів до Додатковий Залучення ЗАСОБІВ у комерційний цикл у сумі 1611 тисяч гривень.

  Зниженя коефіцієнтів Оберт трапилось у цілому за рахунок недостатнього росту об'єму продажів та великими вкладення у майно підприємства, та як результат це Швидко позначилося на зменшенні прибутку та нізькій платіжній спроможності підприємства.

  Аналіз ФІНАНСОВИХ результатів показавши, что предприятие получил виручки від реализации 17814 тисяч гривень проти 33386,4 тисяч гривень у 2006 году, та прибуток 14845 тисяч гривень проти 27822 тисяч гривень у 2006 году. Це свідчіть про Збільшення ФІНАНСОВИХ витрат підприємства та зниженя рентабельності.

  Так, так рентабельність продаж знизу з 10% до 7,7%, чистий прибуток на 1 гривню реалізованої продукції в течение року знизу з 6 копійок до 1,7 копійкі.

  Погіршення фінансового стану підприємства пояснюється існуючім станом на вугільному Сайти Вся Україна. Чи не Дивлячись на ті, что цею ринок переповнення підприємствами-посередника, тобто конкурентами даного підприємства, и снує тенденція до монополізації Сайти Вся. Тобто малімо та середнім підпріємствам очень Важко Вижити в условиях вітіснення. Такоже Із-зі важкості Добування вугілля на вугледобуваючіх підпріємствах Украйни - Глибоке знаходження вугілля, Зменшення запасів вугілля, тяжкий стан обладнання на шахтах ТОЩО.

  Віходячі з попередньої ОЦІНКИ фінансово-економічної діяльності ТОВ "Поліпромінвест", видно різке Збільшення течение року вкладень ЗАСОБІВ у основні фонди, без Достатньо розміру Власний ЗАСОБІВ; недостатня величина ОБСЯГИ продаж; уповільнення Оберт актівів. Все це прізвело бо того, что у кінці 2007 року у Фінансовому плане підприємство знаходиться у критичному стані. Подальша его діяльність пов'язана з дефіцітом ЗАСОБІВ.

  Керівніцтву підприємства НЕ слід пускати діла на самохід, а слід Прийняти Міри по недопущенню Подальшого погіршення фінансового стану та зверни заходь по більш раціональному управлінню КАПІТАЛОМ підприємства з ціллю Підвищення ефектівності фінансово-економічної діяльності.


  2. Підвищення ЕФЕКТІВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ "ПОЛІПРОМІНВЕСТ"

  2.1 Рекомендації та заходи з Поліпшення ефектівності фінансово-економічної діяльності підприємства ТОВ «Поліпромінвест»

  Для виправлення існуючої ситуации на підпріємтсві та для більш ефектівної роботи у подалі, керівніцтву підприємтсва слід Прийняти Міри по НАРОЩУВАННЯ власного Капіталу, перед вусах, по збільшенню прибутку, так як прибуток створі базу для самофінансування, буде служити Джерелом Погашення обов'язків підпріємтства перед банокм та іншімі кредиторами, ща надасть можлівість Зменшити короткострокові забов'язання.

  Для Досягнення цієї мети нужно Вже у второй половіні 2008 року провести ряд ЗАХОДІВ, а самє підвіщітіобіговість актівів підприємства, для цього необходимо Зменшити витрати або збільшітіт ОБСЯГИ продажів.

  Так як підприємство займається Посередницька діяльністю, тобто прибуток отримується за рахунок різниці ціни на закуплене вугілля та ціни его продаж, то и шукати шляхи Підвищення ефектівності нужно віходячі з цього. У Ціну продажі включпється ціна закупівлі, транспортні витрати та надбавка підприємства. Формула прибутку має вигляд: ціна продажу мінус ціна закупівлі вугілля, де ціна прордажу - це ціна закупівлі плюс транспортні витрати и плюс надбавка підприємства.

  Роздівімось два варіанти Підвищення прибутку: один - за рахунок Підвищення обсягіа продажів, другий - за рахунок Зменшення витрат, третій - за рахунок підвіщенні ціни на вугілля.

  Підвищення ОБСЯГИ продажів на даному Сайти Вся очень Ризикована справа, так як цею ринок очень розвинутості в Україні та достаточно насіченій конкурентами. Тобто найти Нових покупців очень Важко. Підприємство різікує закупити великий ОБСЯГИ продукціїї Який НЕ зможу своєчасно продати по вігідній ціні, тобто может підті на значні витрати, что приведуть підприємство до збитків. Таким чином цею шлях Підвищення прибутку НЕ є найкращими.

  Другий варіант - збільшити Ціну продажу на вугілля. Однако, як Вже говрят, ринок насіченій конкурентами тобто надмірне підвіщенні ціни прізведе до Втрати Вже існуючіх та потенціальніх покупців. Тобто, цею шлях є невігіднім та збітковім.

  Інший варіант - Зменшення витрат. Так як підприємство закуповує вугільну продукцію на вугледобуваючіх підпріємствах по найбільш оптимальному співвідношенні ціни та якості, то знізіті витрати на закупці вугілля НЕ вдасть. Єдина можлівість знізіті витрати - це зінізіті транспортні витрати. При зніженні витрат можливо здійсніті Зменшення цен на вугільну продукцію, что Зроби вугілля більш конкурентноздатним. Тобто прізведе до Збільшення ОБСЯГИ продажів. Або можна Залишити цінеу стабільною, проти Зменшення витрат прізведе до Збільшення надбавки підприємтсва, тобто до Підвищення прибутку.

  Таким чином, для Підвищення ефектівності фінансво-економічної діяльності підприємства та патенти создать та впровадіті на іпдпріємтстві інформаційну систему для розрахунку транспортних витрат, та вказівки можливий Шляхів Зменшення данних транспортних витрат - для вирішенню транспортної задачі.

  2.2 Постановка транспортної задачі

  Під назв "транспортна задача" поєднується широкий спектр завдань з Єдиною математичного моделлю. Транспортна задача - у лінійному програмуванні задача про оптимальний план перевезень продукції з пунктів Складування та зберігання до пунктів споживання. Розробка та! Застосування оптимальних схем вантажних потоків дозволяють знізіті витрати на перевезення.

  У Загальній постановці транспортна задача складається у знаходженні оптимального плану перевезень вугільної продукції з m складів шкірного з двох регіонів до спожівачів. У даного випадка мова идет про 5 складів Житомирського району та 6 складів Херсонського району.

  Розрізняють два типи транспортних задач: по крітерію вартості (план перевезень в оптимальному режимі, если досягнуть мінімум витрат на его реалізацію) та по крітерію годині (план оптимальним, коли на его реалізацію вітрачено мінімум часу). Як Вже говорилося, для Підвищення ефектівності роботи підприємства нужно знізіті витрати на перевезення. Тобто розглядається задача по крітерію вартості.

  Завдання про максимальний потоці в мережі вівчається Вже более 60 років. Інтерес до неї підігрівається Величезне практичною значимість цієї проблеми. Методи решение задачі застосовуються на транспортних, комунікаційніх, електричних мереж, при моделюванні різноманітніх процесів фізики і хімії, в Деяк операціях над матрицями, для вирішенню родинних завдань Теорії графів, и даже для поиска Web-груп в WWW. Дослідження даної задачі проводяться в множіні найбільшіх УНІВЕРСИТЕТІВ світу.

  Транспортна задача ставиться наступна чином: мається m пунктів відправлення (складів) А 1, А 2,..., А m, у якіх розміщені запаси вантажів (вугілля) в обсязі відповідно а 1, а 2,..., а m одиниць . Такоже мається n пунктів призначення В В1, В2,..., В n, что подали заявки відповідно на b 1, b 2,..., b n одиниць вантажу (вугілля). Відомі вартості C ij перевезення одиниці вантажу з кожного пункту відправлення Ai до шкірного пункту призначення B j. Усі числа C ij, что створюють прямокутній таблиці, задані. Потрібно Скласти такий план перевезень (звідки, куди та скільки одиниць доставіті), щоб Усі заявки були віконані, а загальна ВАРТІСТЬ усіх перевезень булу Мінімальна.

  Графічний способ Подання транспортної задачі наведень на малюнку 2.1


  Малюнок 2.1 Графічний способ Подання транспортної задачі

  При умові, что сума запасів дорівнює сумі замовлень, маємо Закритого акціонерного модель, а при умові, коли ця Рівність НЕ віконується, - відкріту модель транспортної задачі.

  Очевидно, у випадка закрітої моделі увесь існуючій товар (у нашому випадка - вугілля різніх марок) розвозіться Повністю, та Усі спожи замовніків задоволені Повністю, у випадка ж Відкритої моделі або всі Замовник задоволені и при цьом на Деяк складах будут Залишки вантажу, або увесь Вантаж буде відвантаженій, проти потрібно не будут Повністю задоволені.

  У даного випадка буде Використана закрита модель, так як підприємство працює по завчасному замовлення підприємствами-споживача пріблізної кількості вугілля на рік вперед. Таким чином керівництво Опис підприємства намагається избежать ризики НЕ продати своєчасно вугілля та Залишити у збитки.

  Умови транспортної задачі Зручне представіті у віді табліці.

  Таблиця 2.1 Умови транспортної задачі

  склади Пункти споживання Об'єм вугілля на складах
  В 1 В 2 ... Вn
  A1 C11 C12 ... C1n a1
  A2 C21 C22 ... C2n a2
  ... ... ... ... ... ...
  Am Cm1 Cm2 ... Cmn am
  Σam
  об'єм споживання b1 b2 ... bn Σbn

  Умови для даної транспортної задачі пріведені у Додатках №7 для ВАТ "Жітоміроблпаліво" та додатка №8 для ЗАТ "Херсоноблпаливо".

  Для вирішенню транспортної задачі спочатку нужно Скласти опорний план.

  2.3 Складання опорного плану

  Оптимальний план - це такий план, что среди усіх пріпустіміх має найменшого ВАРТІСТЬ перевезень.

  Опорним (базисних) планом транспортної задачі назівають любе ее допустиме, базисне решение. Поняття опорного плану має наочно геометричність інтерпрітацію.

  Послідовність комунікацій

  назівають маршрутом, поєднуючім Пункти (Рис. 2.2).

  . . .

  .

  Малюнок 2.2 геометричність інтерпрітація


  Вікорістовуючі маршрут, складений Із комунікацій, можливо віконаті перевезення продукції Із пункту в пункт , Проходячи через пункти .

  У процесі цього руху комунікації, что знаходяться на парних місцях, будут пройдені в зворотньому напрямі.

  Будь-яку сукупність значень (I = 1, mj = 1, n) назівають планом перевезень. План, у якому відмінно від нуля трохи более m + n-1 (тобто 13 для задачі ВАТ "Жітоміроблпаліво" та 12 для задачі ЗАТ "Херсоноблпаливо"), а інші Рівні нулю, назівається опорним.

  Для знаходження опорного плану існують різноманітні способи. Например, способ "Північно-західного кута", способ мінімальної вартості по рядку, способ мінімальної вартості по стовпцю та способ мінімальної вартості табліці.

  Найпростішій способ, так назв способ Північно-західного кута. Проти цею метод не враховує спеціфіку матриці транспортних витрат. Таким чином нужно використовуват метод мінімального елементи (у даного випадка способ мінімальної вартості табліці). Цей метод в порівнянні з методом Північно-західного кута дозволяє Одразу отріматі достаточно економічний план, скорочуючі Загальний ОБСЯГИ інтеграцій по его подальшій оптімізації.

  Суть ціх методів складається в тому, что базисних план складається послідовно, у декілька кроків. На кожному з ціх кроків заповнюється одна клітінка табліці Даних, причому так, что або Повністю задовольняються спожи одного Із замовніків (тієї, у табліці которого находится клітінка, что заповнюється), або Повністю Вивезення весь запас вугілля з одного Із складів (з тої, у рядку якої находится клітінка, что заповнюється).

  При методі найменшої вартості на кожному кроці побудова опорного плану дерло заповнюється та клітінка части табліці, что залишилась, яка має найменшого тариф. Если така клітінка НЕ ​​єдина, то заповнюється люба з них.

  Складемо опорний план за методом Північно-західного кута для ЗАТ "Херсоноблпаливо". Отрімаємо таблицю:

  Таблиця 2.2 Опорний план по методу Північно-західного кута

  склади В 1 В 2 У 3 В 4 В 5 О 6 О 7 В 8
  A1 1500
  A2 300 1200
  A3 1000 700
  A4 100 100 1800
  A5 200 800 1400 600

  Таким чином загальна ВАРТІСТЬ перевезень буде коштуваті 842 778 гривень. Загальна Кількість невід'ємніх клітінок дорівнює 12, тобто задовольняє умови.

  Так як Сейчас план не є оптимальним та не враховує ВАРТІСТЬ перевезень, Спробуємо Інший метод потенціалів для побудова опорного плану.

  После того, як с помощью методу "Північно-західного кута" знайденій перший опорний план, нужно віконаті его Поліпшення с помощью методу потенціалів. Поліпшення плану перевезень у цьом методі вікорістовується с помощью переміщення перевезень Із Клітини в клітіну в транспортній табліці без Порушення балансу заявок и запасів. Переміщення вантажів у табліці віконується за замкнутим циклом.

  Циклом у транспортній табліці назіваються декілька клітін, сполучення замкнутого Ламанов лінією, что Повертає на 90 ° в окремий клітінах. Цикл будують так, щоб одна его клітина булу у вільній клітіні, інші вершини в базисних (заповнений) клітінах. Алгоритм методу показань на малюнку 2.1.


  Малюнок 2.3 Алгоритм методу потенціалів

  Метод потенціалів дозволяє автоматично віділіті цикли з негативною ціною и візначіті їхні ціни.

  Існує кілька варіантів циклу:

  1.) 2.) 3.)


  Малюнок 2.4 Зображення відів циклу

  Для цього поставімо у відповідність кожному пункту відправлення (складу) А i число α i, а кожному пункту призначення (споживачу) - число В j. ЦІ числа назіваються потенціаламі.

  У кожному ціклі змінюють одну вільну змінну на базисну, тобто Заповнюють одну вільну клітіну и натомість звільняють одну з базисних клітін.Цикл має хлопця число вершин. Позначаються знаком "+" ті вершини, у якіх у результате переміщення вантажів перевезення збільшуються, а знаком "-", вершини, у якіх смороду зменшуються.

  Перенести якусь Кількість одиниць вантажу за циклом - це значить збільшити перевезення, что стояти у позитивних вершинах циклу, на Цю Кількість одиниць, а перевезення, что стояти у негативних вершинах, Зменшити на Цю ж Кількість.

  При переносі будь-якої одиниці вантажу за циклом рівновага между запасами та заявку не змінюється. Кількість одиниць вантажу, что можна перемістіті, візначається мінімальнім значенням перевезень, что стояти у негативних вершинах циклу. Если перемістіті более число вантажу, то вінікнуть негатівні перевезення.

  Зміна вартості перевезень при переміщенні однієї одиниці вантажу за циклом назівають ціною циклу. Візначається ціна циклу як алгебраїчна сума вартостей перевезень, что стояти у вершинах циклу, причому, вартості, что стояти у позитивних вершинах, беруться зі знаком "+", а в негативних - зі знаком "-". Для Поліпшення плану перевезень доцільно переміщаті вантажі только за тимі циклами, ціна якіх негативна.

  Метод потенціалів дозволяє анатомічно віділіті цикли з негативною ціною и візначіті їхні ціни. Для цього поставімо у відповідність кожному пункту відправлення (складу) А i число α i, а кожному пункту призначення (споживачу В j) - число β j. ЦІ числа назіваються потенціаламі. Для визначення значень потенціалів складемо для базисних клітін m + n-1 рівнянь з m + n невідомімі, тобто

  Для Отримання решение нужно Прийняти α 0 = 0. Далі Рівняння розв'язуються методом підстановкі. Потім для незаповненіх клітін обчислюють псевдо ВАРТІСТЬ за формулою


  Для кожної незаповненої Клітини ціна циклу перерахунку дорівнює різниці между вартістю C ij та псевдо вартістю C 'ij. Наступний кроком алгоритму є перевірка опорного плану на оптімальність. Если для небазисних клітін плану (x ij) , То план є оптимальним и ніякий способ поліпшений буті НЕ может.

  Если хоча б в одній вільній клітіні псевдо ВАРТІСТЬ буде более вартості, то план є неоптимальним и может буті поліпшений переносом вантажів за циклом, что відповідає даній вільній клітіні.

  При розв'язанні транспортної задачі может буті Отримання вироджених розв'язання, коли Кількість базисних змінніх менше чем m + n-1. У цьом випадка одна або декілька базисних клітін Залишайся незаповненімі, что утрудняє розрахунок потенціалів у розв'язки задачі. Тому для ліквідації вродженості ставлять нуль у незаповнену базисну клітіну. Ця клітина вважається заповнений при Обчислення у ціклі.

  Розрахуємо потенціалі та псевдо вартості для даного регіону, та занесемо результати до табліці.

  Таблиця 2.3 Розрахунок потенціалів та псевдо вартостей

  склади В 1 В 2 У 3 В 4 В 5 О 6 О 7 В 8 αi
  A1 1500 59,7 -7,5 5,94 38,1 -88,5 71,7 21,3 0
  A2 300 1200 6 7,44 39,6 -87 73,2 22,8 1,5
  A3 124,2 134,4 1000 700 112,8 -13,8 146 96 74,7
  A4 103,2 113,4 100 100 1800 -34,8 125,4 75 53,7
  A5 112,2 122,4 55,2 68,64 200 800 1400 600 62,7
  βj 49,5 59,7 -7,5 5,94 38,1 -88,5 71,7 21,3

  На малюнку жовтим кольори помічені ті коміркі, Які НЕ відповідають умові оптімальності плану. Таким чином, та патенти, перенести число перевезень вантажів до ціх комірок.

  Виконаю необхідні розрахунки отрімаємо оптимальний план:


  Таблиця 2.4 Опорний план Оптимальний


  склади

  В 1 В 2 У 3 В 4 В 5 О 6 О 7 В 8
  A1 1200 300
  A2 100 1400
  A3 700 1000
  A4 400 800 800
  A5 1800 900 300

  Таким чином загальна ВАРТІСТЬ вантажних перевезень буде коштуваті 510 006 гривень.

  Проведемо аналіз транспортних перевезень для ВАТ "Жітоміроблпаліво".

  Виконаю необхідні розрахунки, отрімаємо перший опорний план за методом "Північно-західного кута".

  Таблиця 2.5 Опорний план для ВАТ "Жітоміроблпаліво" за методом Північно-західного кута

  склади В 1 В 2 У 3 В 4 В 5 О 6 О 7 В 8
  A1 2000 500
  A2 380 900 600
  A3 100 1400
  A4 700 400
  A5 800 700 200
  A6 680

  Таким чином сума вантажний перевезень за методом Північно-західного кута буде дорівнюваті 647 802 гривень.

  За формулами, наведення вищє, розрахуємо потенціалі та псевдо вартості для перевезень. Результати занесемо до табліці.

  Таблиця 2.6 Таблиця розрахунків псевдо вартості та потенціалів

  склади В 1 В 2 У 3 В 4 В 5 О 6 О 7 В 8 αi
  A1 2000 500 64,2 165 205,8 205,8 242,24 375,92 0
  A2 23,4 380 900 600 208,8 208,8 245,24 378,92 3
  A3 -124,2 -114 -80,4 100 1400 61,2 97,64 231,32 -144,6
  A4 -135 -124,8 -91,2 9,6 700 400 86,84 220,52 -155,4
  A5 -177,3 -167 -133 -32,7 8,12 800 700 200 -197,68
  A6 -155 -144,8 -111 -10,4 30,4 30,4 66,84 680 -175,4
  βj 20,4 30,6 64,2 165 205,8 205,8 242,24 375,92

  На табліці бачим, что псевдо вартості у Нижній части табліці нижчих реальної власності за. Тобто відповідають умів оптимального опорного плану. А від у Верхній части табліці псевдо вартості более чем реальні вартості. Тобто нужно переносіті значення перевезень до верхньої части табліці.

  Кінцевій опорний план для ВАТ "Жітоміроблпаліво" матіме вигляд:

  Таблиця 2.7 Опорний план для ВАТ "Жітоміроблпаліво"

  склади В 1 В 2 У 3 В 4 В 5 О 6 О 7 В 8
  A1 1880 220 344 56
  A2 120 880 800
  A3 700 597 203
  A4 641 459
  A5 519 481 700
  A6 680

  Таким чином загальна сума вартості вантажних перевезень дорівнює 428 889 гривень.

  2.4 Вирішення транспортної задачі с помощью Додатків Ms.Excel

  Для вирішенню транспортних завдань для великого ОБСЯГИ информации значний зручніше використовуват додаток офісу MS.Excel "Пошук РІШЕНЬ". Цей додаток дозволяє при точній постановці задачі дозволяє достаточно легко найти решение різноманітніх завдань.

  Для умов задачі вікорістаємо Додаток №5 та Додаток №6, де пріведені умови для транспортної задачі ВАТ "Жітоміроблпаліво" та ЗАТ "Херсоноблпаливо".

  Для вирішенню задачі нужно Скласти математичну модель, з урахуванням цілі задачі та обмежень. Ціль задачі - Зменшення витрат на вантажні перевезення.

  У загально виде математична модель для вирішенню транспортної задачі матіме Наступний вигляд.

  Невідомімі є ОБСЯГИ перевезень, самє їх ми шукаємо с помощью математичної моделі. . Нехай - Об'єм перевезень зi - складу доj - споживача ..

  Цільова функція матіме вигляд:

  .

  - ВАРТІСТЬ перевезення однієї тони вугільної продукції.

  Невідомі у даній задачі повінні ВІДПОВІДАТИ Наступний обмеження:

  - ОБСЯГИ перевезень НЕ могут буті від'ємнімі;

  - Уся вугільна продукція зі складів винна вівозітісь, а Усі спожи спожівачів повінні буті задоволені.

  Таким чином, модель матіме Наступний вигляд:


  де - ОБСЯГИ Складування на i - складі

  - Попит j - споживача.

  Далі нужно занести дані для вирішенню задачі у програму офісу MS. Excel. Та вікорістаті возможности додатка "Пошук решение". Прорахувавші Усі умови та обмеження, нужно зайти у меню Сервіс / Пошук решение.

  У діалоговому вікні, что появится, нужно внести дані назви коміркі цільової Функції, обмеження та ДІАПАЗОН комірок, что необходимо найти. Далі програма сама вірахує оптимальні решение даної задачі.

  Отримання решение подається у виде таблиці (Додаток №7 та Додаток №8). Загальний ОБСЯГИ перевезень вугілля по ВАТ "Жітоміроблпаліво" дорівнює 428 889,39 гривень ту 1 383 971,24 гривень за ЗАТ "Херсоноблпаливо".

  Проаналізуємо дані решение транспортної задачі. Деякі отрімані значення ОБСЯГИ ма ють значення 0,01 або 0,04, тобто ОБСЯГИ ПОСТАЧАННЯ 10 та 40 кілограм відповідно. Зрозуміло, что перевозіті таку малу Кількість вугілля НЕ вігідно. Тобто отриманий решение потребує додаткової ОБРОБКИ.


  3.Створення ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ Підвищення ЕФЕКТІВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ "ПОЛІПРОМІНВЕСТ"

  3.1 Технічні вимоги до інформаційної системи

  Технічне забезпечення представляет собою комплекс технічних засобів (технічні засоби збору, реєстрації, передачі, ОБРОБКИ, відображення, розмноження информации, оргтехніка ТОЩО), что забезпечують роботу Автоматизованої інформаційної системи. Центральне місце среди усіх технічних засобів займає ПЕОМ. Структурними елементами технічного забезпечення поряд з технічнімі засоби є такоже й методичні та керівні матеріали, технічна документація та обслуговуючий Ці матеріали персонал.

  Технічні вимоги підрозділяються на вимоги до апаратного забезпечення та вимоги до програмного забезпечення.

  Вимоги до апаратного забезпечення.

  Для забезпечення гарного годині відзіву системи рекомендується використовуват Наступний апаратно конфігурацію (дані пріведені для платформи Intel / Linux):

  · Процесори: 2 * Xeon, 2.6 Ггц, кеш 2-ої рінвя 1 Мб

  · Оперативна пам'ять: 2-4 Гб

  · Жорсткий диск: SCSI або SATA, 60-80 Гб

  · Мережа: Gigabit Ethernet

  У разі високого навантаженості на ятір (80 и более одночасної роботи Користувачів), серверам баз Даних рекомендується використовуват ВІДОКРЕМЛЕНИЙ комп'ютер аналогічної конфігурації, причому слід звернути особливо Рамус на дискову віробність та об'єм оператівної пам'яті.

  Вимоги до програмного забезпечення.

  Для платформи на базі процесорів Intel рекомендується використовуват одну з Наступний операційніх систем:

  · Red Hat Enterprise Linux 3.0

  · Red Hat Enterprise Linux 4.0

  · SUSE Linux Enterprise Server 9

  · Microsoft Windows 2000 Server

  · Microsoft Windows 2003 Server

  Так як інформаційна система створюється для малого підприємства з середньо чисельного кількістю ПРАЦІВНИКІВ 6 чоловік, а такоже сама система є простою, то технічні матеріали та обслуговуючий персонал для даної системи не потрібен. Проти персональні комп'ютери повінні знаходітіся у справному стані, обслуговуватіся Вчасно та не мати вірусів.

  3.2 Створення інформаційної системи

  Управління економікою ґрунтується на информации та породжує нову інформацію. Ефективність Функціонування економіки будь-которого об'єкта (у даного випадка ТОВ "Поліпромінвест") много в чому Залежить від уміння керівніків різного уровня ретельно готувати та обґрунтовувати прійняті решение. Умови рінкової (конкурентної) економіки вісувають серйозні вимоги до я кості, своєчасності. Повнотіла, вірогідності економічної информации, глибино АНАЛІЗУ економічних показніків.

  Інформація - це Відомості, Які зменшуються невізначеність знань на Деяк об'єкті.

  Економічна інформація -це інформація, яка вікорістовується в процесі виконан управлінськіх функцій.

  Управлінські Функції:

  1. облік;

  2. контроль;

  3. аналіз;

  4. прогнозування.

  Данні - це частина информации, яка детально опісує об'єкт або процес.

  Знання - частина информации, яка опісується на основе моделі, як правило, відбіває Відомості не про те, что Було, что є, а про те, что могло б бути.

  Інформаційна система - це система, что візначається особлівістю, Якою є подача информации користувачем.

  Економічна інформаційна система - це система, в Якій перетворюється інформація, необхідна для управління:

  1. нормативно-законодавчий інформація (маркетингова) про постачальником, споживач, конкурентів, продукції;

  2. звітна інформація между постачальником, інвестором, кредитором, споживач, а такоже маркетингова інформація про власному підприємстві;

  1 і 2 - зовнішня інформація

  3. планова нормативна регулююча інформація;

  4. звітна інформація (первинна, оперативна, бухгалтерська і т.д.);

  3 і 4 - внутрішня інформація.

  В наш час розрізняють 2 групки об'єктів управління: ресурси та процеси. Розрізняють ресурси реальні та інформаційні. Реальні ресурси - верстати, інструменти, гроші і т.д. Інформаційні ресурси - документи, ПОВІДОМЛЕННЯ, бази даних, архіви документів, бібліотеки. Процеси бувають реальні та Віртуальні. Реальні - штампування, ними нужно управляти, смороду реально існують. Віртуальні - робота за комп'ютером (електронна реклама, гаманець, віртуальний банк, склад).

  Види економічних інформаційних систем:

  1. Економічна інформаційна система підприємства - Організаційна інформаційна система. Група підрозділів, група робочих Місць. Інформаційних систем РОбочий місця.

  ЄСІС - єдина статистична інформаційна система.

  АСФР - автоматизована система ФІНАНСОВИХ розрахунків.

  2. Інтегровані.

  I + ІПС - інформаційна пошукова система.

  3. Корпоративні інформаційні системи.

  Інформаційна система не только відображає Функціонування об'єкта управління, но й впліває на него через органи управління. Вона є сукупністю інформаційних процесів для удовольствие спожи в информации різніх рівнів Прийняття РІШЕНЬ. Ее метою є продукування информации для использование управлінськім апаратом. Відповідно вона Забезпечує нагромадження, передачу, Збереження, оброблення та узагальнення інформації "знизу, вгору", а такоже конкретізацію інформації "зверху вниз".

  Призначення інформаційної системи Полягає в опісі економічного об'єкта, его станів, взаємодії, что віражаються через економічні показатели. Вона покликала своєчасно подаваті органам управління необхідну и Достатньо інформацію для прийняття РІШЕНЬ, якість якіх Забезпечує Високоефективний діяльність об'єкта управління та его підрозділів.

  Інформаційна система - це система, призначила для ведення інформаційної моделі, Частіше за все - якої-небудь части людської ДІЯЛЬНОСТІ. Ця система винна Забезпечувати засоби для протікання інформаційних процесів: зберігання, передача та превращение информации.

  Структурно інформаційна система складається з таких компонентів:

  · Власне информации

  · Системи оброблення информации

  · Входу (дія навколишнього середовища на систему)

  · Вихід (Вплив системи на Навколишнє середовище)

  · Внутренних и зовнішніх каналів.

  У Державному Стандарті України ДСТУ 2874-94 дано таке визначення інформаційної системи:

  Інформаційна система - система, яка організовує пам'ять и маніпулювання інформацією относительно проблемної сфери.

  Характерною рісою інформаційної системи є ті, что людина Виступає активним учасником інформаційного процесса. Це віявляється в условиях Функціонування автоматизованого РОбочий місця (АРМ-ом), коли людина Здійснює Введення информации в систему, підтрімує ее в актуальному стані. Обробляє інформацію и вікорістовує здобуті результати в управлінні. Інформація служити способом Опису взаємодії между Джерелом й одержувачем информации.

  Автоматизація у загально виде представляет собою комплекс Дій та ЗАХОДІВ технічного, організаційного та економічного характеру, Який дозволяє знізіті степень участия або Повністю віключіті доля людини в здійсненні тієї чи Іншої Функції процесса управления. Таким чином, автоматизоване інформаційну систему можливо розглядаті як людино-машинну систему з автоматизованого технологією Отримання результатної информации, необхідної для інформаційного обслуговування спеціалістів та оптімізації процесса управління у сфері економіки.

  Інформаційна система, что створюється, призначила для ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Поліпромінвест", что спеціалізується на продажі вугільної продукції.

  Ціль системи заключається в тому, щоб своєчасно отріматі інформацію про можлівість Зменшення транспортних витрат на перевезення вугільної продукції для прийняття решение відносно ефектівності торгівлі вугіллям та необхідністю Изменить план перевезень вугілля.

  Дана задача вірішується у реальному часі, при якому забезпечується доступ до бази даних по мірі необхідності.

  Вхідна інформація для інформаційної системи по підвіщенню ефектівності підприємства ТОВ "Поліпромінвест" Шляхом Зменшення транспортних витрат - це матриця вартостей перевезення для однієї тони вугілля зі складу до пункту призначення (споживача).

  Віхідна інформація - оптимальний план перевезень зі складу до пункту призначення (споживача) вугільної продукції для Зменшення транспортних витрат.

  Так як транспортна задача вірішувалась с помощью додатка операційної системи Window XP MS.Office, програми MS.Excel та можлівістю додатка "Пошук решение", то и сама інформаційна система буде базуватіся на Програмі MS.Excel.

  Необходимость создания системи заключається у тому, что для звичайний користувача Важко зрозуміті та використовуват отриманий нами решение. Керівник ТОВ "Поліпромінвест» не зможу без Додатковий Пояснення отріматі кінцевій результат у віді Пропозиції до Впровадження ЗАХОДІВ по поліпшенню ефектівності підприємства. Тобто дані нужно вівесті у зрозумілій форме.

  Для создания системи буде Використана програма Visual Basic Application. Ця програма дозволяє створюваті кнопочні інтерфейси, діалогові вікна, форми, списки, прокрутки ТОЩО - все, что поможет в спрощенні виводу результату.

  Першочергово створюється заставка для Зручне входу у автоматизоване систему. Вона винна містіті две кнопки - "Вхід" та "Вихід".

  Малюнок 3.1 Заставка інформаційної системи

  При натісканні кнопки "Вхід" запускається аркуш "Головне меню".


  Малюнок 3.2 Головне меню інформаційної системи

  Лист "Головне меню" має Чотири кнопки: ВАТ "Жітоміроблпаліво", ЗАТ "Херсоноблпаливо", Висновки та Заставка. Кнопка Заставка дозволяє вернуться у Попередній лист інформаційної системи. Інші кнопки дозволяють перейти на листи з інформацією про транспортну задачу.

  Лист ВАТ "Жітоміроблпаліво" містіть матрицю з інформацію про ціни на перевезення однієї тони вугілля з будь-якого складу до будь-которого замовника. Такоже тут можна Побачити алгоритм решение транспортної задачі для даного регіону.

  Малюнок 3.3 Лист информации про ВАТ "Жітоміроблпаліво"

  Лист ЗАТ "Херсоноблпаливо" містіть матрицю информации про перевезення вугілля в даного РЕГІОНІ зі складів до спожівачів. Такоже на даного лісті містіться решение транспортної задачі.

  Малюнок 3.4 Лист информации про ЗАТ "Херсоноблпаливо"

  При натісканні кнопки "Вихід" завершується робота програми MS.Excel.

  Малюнок 3.5 Завершення роботи

  3.3 Економічна доцільність Впровадження інформаційної системи

  Підприємство Ранее постачало вугілля на підприємство без которого-небудь плану перевезень. Вугілля постачалася з будь-которого складу без прорахунку витрат на перевезення.

  Дивлячись на теперішній стан підприємства (Великі витрати, Втрата спожівачів, малі ОБСЯГИ продаж, зниженя доходу та рентабельності), зрозуміло, что потрібні екстрені Міри, что дозволяти війта Підприємству з крізової ситуации, что склалось. Потрібно підвіщіті прибуток підприємства за рахунок зниженя витрат. Як Вже здавалося Ранее, підприємство Посередницька, тобто отрімує прибуток на різниці у ціні продажу та закупівлі. Кроме витрат на закупівлю вугілля підприємство вітрачає свои кошти на доставку вугілля до замовника Таким чином, єдина можлівість знізіті витрати підприємства - найти оптимальний план перевезення вугілля зі складів до замовніків (спожівачів), прорахунок вантажних перевезень та оптимального плану перевезень вугілля зі складу до споживача очень необхідній .

  Як Вже Було сказано підприємство втрачало прибуток та трапилось зниженя чистого доходу, виручки з продажу та рентабельності підприємства в загаль.

  Дана інформаційна система булу розрахована на разовий розрахунок поставленої задачі, тобто розрахунку оптимального плану перевезення для зниженя витрат підприємства на перевезення та Підвищення прибутку за рахунок цього у майбутніх періодах.

  Інформаційна система булу виконан на програмне забезпечення Windows XP додатка MS Eхcel та функціональнімі можливий додатка "Пошук РІШЕНЬ" та VBA.

  Система не потребує додатково обслуговування. Тобто НЕ потрібні додаткові витрати на обслуговуючий персонал. Система не потребує додатково Додатків та програм. Тобто Підприємству НЕ нужно буде закупати будь-які програми.

  Таким чином дана інформаційна буде коштуваті Підприємству только оплати робітника, что Створив Дану систему. Тобто примерно 4-5 тисяч гривень.

  Тобто можна сделать Висновок - інформаційна система економічно доцільна.

  4. ОХОРОНА ПРАЦІ

  4.1 Загальні положення

  Інструкція про заходь пожежної безпеки (далі - Інструкція) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про Пожежна безпека», НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні» и встановлює правила Дотримання пожежної безпеки в усіх БУДИНКУ, будівлях, споруди, виробничих , службових, складських, допоміжніх та других пріміщеннях предприятий усіх форм власності за та підпорядкування.

  Працівники предприятий, установ та ОРГАНІЗАЦІЙ зобов'язані:
  Дотримуватись вимог пожежної безпеки; НЕ допускаті Дій, Які могут прізвесті до Виникнення пожежі; знаті й дотримуватись усіх вимог нормативних АКТІВ пожежної безпеки та цієї Інструкції; користуватись только справно інструментамі, приладами, обладнанням, дотримуватись інструкцій з їх ЕКСПЛУАТАЦІЇ; Виконувати вказівки керівніків та відповідальніх за Пожежна безпека; после Закінчення роботи прибирати робочі місця від горючих відходів, знеструмлюваті електроспоживачів, Які за умови виробництва НЕ повінні працювати в неробочий час; уміті застосовуваті наявні засоби пожежегасіння, знаті порядок Дій у разі Виникнення пожежі.

  Відповідальність за Дотримання протипожежних режиму в пріміщеннях підрозділів підприємства покладається на керівніків підрозділів та осіб, відповідальніх за Пожежна безпека, а в неробочий час - на черговий (охоронців).

  Во время Зміни Чергові зобов'язані перевіряті: протипожежний стан приміщень, Які смороду охороняють; справність засобів зв'язку, сигналізації та ЗАСОБІВ пожежегасіння.

  У разі Виявлення порушеннях вимог пожежної безпеки черговий зобов'язаний повідоміті керівництво Опис й ужіті ЗАХОДІВ относительно їх Усунення.

  Керівник підприємства зобов'язаний: контролюваті виконан усіма працівнікамі вимог цієї Інструкції; Проводити Інструктажі по вопросам пожежної безпеки; періодічно перевіряті стан пожежної безпеки на об'єкті та перебіг чергування; Забезпечити Утримання у справному стані ЗАСОБІВ пожежегасіння та Шляхів евакуації.

  Ця Інструкція пошірюється на теріторію, будинки, Будівлі, споруди, виробничі, службові, складські, Допоміжні та інші приміщення підприємства и встановлює основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки в них. Інструкція є обов'язковою для Вивчення й виконан всіма працівнікамі.

  4.2 Основні вимоги пожежної безпеки

  4.2.1 Вимоги пожежної безпеки относительно Утримання территории

  До всіх будівель і споруд слід Забезпечити вільний доступ.

  Протипожежні розріві между БУДИНКИ, споруд, відкрітімі майданчик для зберігання матеріалів, устаткування ТОЩО повінні ВІДПОВІДАТИ Вимоги будівельних норм. Забороняється захаращуватися їх, використовуват для Складування матеріалів, улаштування стоянок транспорту.

  Сміття та відходи та патенти регулярно вівозіті у спеціально відведені для цього місця.

  Проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступі до зовнішніх стаціонарних Пожежна драбина, пожежного інвентарю, обладнання та ЗАСОБІВ пожежегасіння повінні буті всегда вільнімі, утрімуватіся справно й перебуваті в задовільному стані будь-якої пори року.

  Забороняється зменшуваті нормативно ширину проїздів.

  На территории на відних місцях повінні буті розміщені таблички Із зазначену на них порядку виклику пожежної охорони, знаки Із зазначену Місць установлення первинного ЗАСОБІВ пожежегасіння.

  Вимоги пожежної безпеки относительно утрімування будинків, будівель, споруд та приміщень

  Для всіх будинків, будівель, споруд ТОЩО та приміщень виробничого, складського призначення й лабораторій та патенти візначаті категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки за ОНТП 24-86 и класи зон за ДНАОП 0.00.1-32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальніх установок (ПБЕ) ».

  На вхідних дверях у зазначену пріміщеннях слід розміщати таблички Із зазначену категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки та класу зони.

  Усі будинки, Будівлі, споруди та приміщення повінні своєчасно очіщатіся від горючих сміття, відходів виробництва й Постійно утрімуватісь у чістоті.

  Меблі й обладнання слід розміщати так, щоб забезпечувався вільний евакуаційній прохід до виходів з приміщення. Навпроти дверного прорізу та патенти залішаті прохід, Який винен дорівнюваті шіріні дверей, но НЕ менше 1,0 м.

  За наявності в пріміщенні лишь одного евакуаційного виходом дозволяється перебуваті в ньом НЕ более 50 осіб.

  Евакуаційні шляхи (проходи, коридори, вестібулі, сходові марші ТОЩО) й виходи слід Постійно утрімуваті вільнімі, нічім НЕ захаращуватися.

  Забороняється: влаштовуваті кладові чи інші Допоміжні приміщення під сходових маршами; зніматі з дверей Пристрої для само зачинення, фіксуваті Такі двері у відчіненому положенні; зберігаті, в тому чіслі тимчасово, інвентар та Різні матеріали у тамбурах віходів, у шафах (нішах) для інженерних комунікацій; замікаті на замки та зачіняті на інші запори, что погано відчіняються з середини, Зовнішні Евакуаційні двері во время перебування в будинку людей. За необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрат, останні повінні розкріватіся, розсуватися або зніматіся. Во время перебування в ціх пріміщеннях людей играть повінні буті розкріті (розсунуті, зняті).

  Установлювати глухі (незнімні) играть дозволяється в касах, складах та других пріміщеннях, де це предусмотрена нормами й правилами, ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів в установленому порядку.

  Заряджання та перезаряджання вогнегасників винне Виконувати відповідно до інструкції з їх ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Перезаряджанню підлягають такоже вогнегасники Із зірванімі пломбами.

  Усі працівники зобов'язані вміті користуватись Вогнегасники та внутрішнімі пожежно кранами.

  Горище, венткамери, електрощітові та інші технічні приміщення НЕ повінні використовуват нема за призначення (для зберігання меблів, устаткування, других сторонніх предметів).

  Двері Горище, підвальніх приміщень, технічних поверхів, венткамер, електрощитової слід утрімуваті замкненому. На дверях ціх приміщень винне буті Вказаним місце зберігання ключів.

  Стан вогнезахісної ОБРОБКИ слід перевіряті не рідше одного разу на рік зі складання акту Перевірки.

  У разі перепланування приміщень, зміни їх функціонального призначення слід дотримуватись протипожежних вимог чінніх нормативних документів будівельного та технологічного проектування.

  Зберігання різніх Речовини и матеріалів у складських пріміщеннях винне здійснюватіся з урахуванням їхніх пожежонебезпечних фізико-хімічних властівостей и сумісності. Спільне зберігання легкозаймістіх и горючих рідін з іншімі матеріалами (Речовини), зберігання кислот у місцях, де можливе їх стікання з Речовини органічного походження, що не дозволяється.

  У складських пріміщеннях матеріали та патенти зберігаті на стелажах або укладаті в штабелі, залішаючі между ними проходь завширшки НЕ менше 1,0 м. Відстань между стінамі та штабелями винна становитися НЕ менше 0,8 м.

  Зберігання матеріалів навалом та впрітул до приладів и труб опалення НЕ дозволяється.

  У підвальніх пріміщеннях НЕ дозволяється зберігаті й застосовуваті легкозаймісті й Горючі Рідини (далі - ЛЗР и ГР), балони з газами, карбід кальцію, інші Речовини й матеріали, что ма ють підвіщену вибухопожежонебезпеки.

  Приміщення, де Використовують персональні комп'ютери, слід оснащуваті переносному вуглекислотними або порошковими Вогнегасник місткістю 3,0л Із розрахунку: один вогнегасник на кожні 20м2 площади підлоги захищуваного приміщення. Персональні комп'ютери после Закінчення роботи на них повінні відключатіся від електромереж.

  Спецодяг працюючих Із лаками, фарбами та іншімі ЛЗР и ГР слід своєчасно перти й ремонтувати, зберігаті у розвішеному виде в металевих шафах, установлених у спеціально відведеніх пріміщеннях.

  4.2.2 Заходи пожежної безпеки під час! Застосування відкритого вогню

  Розводіті багаття, застосовуваті Відкритий вогонь на территории та в пріміщеннях Забороняється.

  Електрозварювальні та інші роботи, пов'язані Із ЗАСТОСУВАННЯ відкритого вогню, допускаються только з письмовий Дозволу керівника (власника) або особи, яка Виконує его обов'язки.

  Дозвіл на проведення вогневіх робіт Належить оформляті напередодні проведення ціх робіт. До проведення вогневіх робіт допускаються только кваліфіковані працівники, Які ма ють при Собі посвідчення газоелектрозварник та посвідчення про проходження пожежно-технічного мінімуму. Виконувати вогневі роботи дозволяється только после Вжиття ЗАХОДІВ относительно забезпечення пожежної безпеки при справному газо електрозварювальних обладнанні. Вогневі роботи повінні Негайно Припиняти на вимоги відповідального за їх безпечного проведення та ОРГАНІВ державного пожежного нагляд.


  4.2.3 Правила утрімування технічних засобів протипожежний захисту

  Будівлі й приміщення повінні оснащуватісь установками пожежної сигналізації (УПС) та автоматичних установок пожежегасіння (АУП) відповідно до вимог чінніх нормативних документів.

  Усі установки повінні буті справно, утрімуватіся в робочому стані та мати сертифікати відповідності.

  Для утрімування в робочому стані УПС та АУП слід Виконувати Такі заходи: технічне обслуговування для Збереження показніків безвідмовної роботи на весь срок служби; матеріально-технічне (ресурсне) забезпечення для безвідмовної роботи в усіх режимах ЕКСПЛУАТАЦІЇ, Підтримання и своєчасне Відновлення робочий стан; опрацювання необхідної експлуатаційної документації для обслуговуючий та черговий персоналу. Организации, Які здійснюють технічне обслуговування, монтаж и налагодження установок, зобов'язані мати ліцензію на право виконан ціх робіт.

  Будинки й приміщення повінні буті обладнані системами протидимного захисту, технічнімі засоби оповіщення про Пожежа та засоби зв'язку відповідно до вимог будівельних норм.

  Мережі протипожежний водопроводу повінні Забезпечувати Нормативні витрати й напір води.

  4.2.4 Утрімування інженерного обладнання

  Силові й освітлювальне електроустаткування, електропроводка та інші Споживачі електроенергії повінні Виконувати та експлуатуватіся відповідно до ПУЕ, ПБЕ та Правил технічної ЕКСПЛУАТАЦІЇ електроустановок спожівачів (ПТЕ).

  Електропроводка, розподільні Пристрої, апаратура, електрообладнання, вимірювальні прилади, а такоже запобіжні Пристрої різного типу, рубильники та інші Пускові апарати й Пристрої слід монтуваті на негорючих основах (текстоліт, гетинакс та інші матеріали).

  Для Загальне Відключення силових и освітлювальніх мереж складських приміщень, Архівів та других подібніх приміщень та патенти встановлюваті Пристрої Відключення ззовні Вказаним приміщень на негорючих стінах.

  Розподільні електрощіті, електродвигуни та пускорегулвальні апарати та патенти періодічно оглядаті та очіщаті від пилу. Приєднання Нових спожівачів електрічної ЕНЕРГІЇ (електродвигунів та Іншого електрообладнання) винне проводитись з відома відповідального за експлуатацію електрогосподарства. Зіпсовані ЕЛЕКТРОАПАРАТ та прилади, Які могут спричинитися коротке замикання, слід терміново ремонтувати або заміняті на інші.

  Плавкі вставки запобіжників повінні буті калібровані Із зазначену номінального Струму вставки (клеймо заводу-виробника або електрічної лабораторії).Використання саморобний некаліброваніх плавких вставок Забороняється.

  Електроустаткування й електроапаратуру ущільненого та захисних виконан необходимо систематично перевіряті на герметічність, при цьом особливо Рамус слід звертати на стан ущільнювальніх прокладок.

  Настільні лампи, вентилятори, холодильники та інші електроприлади слід умікаті в ятір только через справні штепсельні розетки й електрошнурі.

  Експлуатація Тимчасових електромереж Забороняється.

  Заміри опору ізоляції в силових та освітлювальніх Мережа та патенти Проводити не рідше одного разу на два роки.

  Забороняється встановлення електропобутовими приладів (телевізорів, холодильників ТОЩО) в нішах меблів.

  Во время вечірньої Перевірки службових приміщень и робочих кабінетів черговий електрик зобов'язаний знеструміті електрообладнання, електроапаратуру та інші електричні прилади, перебування якіх у нічний час під напругою необов'язково.

  Обігрівання приміщень винне здійснюватіся только центральним водяним опаленням.

  Приміщення вентиляційних установок слід всегда утрімуваті в чістоті. У разі Виникнення пожежі нужно Негайно вімкнуті (відключіті) вентіляційну систему (за відсутності ее аварійного Відключення).

  Вентиляційні камери, шахти та повітроводи та патенти очіщаті від горючих предметів и пилку не рідше чем 2 рази на рік та після капітального ремонту. Зберігання горючих матеріалів у вентиляційних камерах та использование камер для других потреб Забороняється.

  Во время ЕКСПЛУАТАЦІЇ побутових кондиціонерів Забороняється:
  використовуват як опорні конструкції Горючі елементи рам (у разі встановлення кондиціонера у віконному прорізі); кустарно (самотужки) переобладнуваті кондиціонери; заміняті тріполюсні штепсельні роз'єднувачі на двополюсні; встановлюваті кондиціонери у внутренних протипожежних перегородках та стінах.

  Відпрацьовані ЛЗР и ГР, стоки Речовини, Які во время роботи з комерційними водою віділяють вибухопожежонебезпечні гази (карбід кальцію та інші), зліваті до каналізаційної мережі Забороняється.

  4.2.5 Порядок ОГЛЯД, приведення до пожежобезпечний стану и закриття приміщень, корпусів, будівель ТОЩО после Закінчення роботи

  После Закінчення роботи працівники повінні впорядкуваті робочі місця, зачініті вікна й вімкнуті електроживлення приладів та обладнання, Якими смороду корістуваліся (Настільні лампи, друкарські та лічільні машинки, вентилятори, побутові кондиціонери, комп'ютери, радіопріймачі й т. Ін).

  Відповідальний за Пожежна безпека после Закінчення роботи зобов'язаний озирнутися приміщення, пересвідчітісь у тому, что нема порушеннях, Які могут прізвесті до пожежі, перевіріті Відключення електропріладів, обладнання, освітлення.


  4.3 Обов'язки та Дії ПРАЦІВНИКІВ у разі Виникнення пожежі

  У разі Виявлення пожежі (ознака горіння) КОЖЕН працівник зобов'язаний: Негайно повідоміті про це пожежно-рятувальна службу за телефоном «01», вказаті при цьом точну адресу, Кількість поверхів, місце Виникнення пожежі, наявність людей, а такоже свое прізвище;
  Вжити (по возможности) ЗАХОДІВ относительно евакуації людей и матеріальніх цінностей, Гасіння пожежі з Використання наявний вогнегасників та других ЗАСОБІВ пожежегасіння; повідоміті про Пожежа керівника (власника).

  Керівник (власник), которого повідомлено про Виникнення пожежі, зобов'язаний: перевіріті, чи віклікана пожежно-рятувальна служба;

  перевіріті, чи людей оповіщено про Пожежа; вімкнуті (за необхідності) струмоприймачі та вентіляцію; у разі Загрози життю людей Негайно організуваті їх евакуацію, вівесті за Межі небезпечної зони всех осіб, Які не беруть участь у ліквідації пожежі; Забезпечити Дотримання техніки безпеки працівнікамі, Які беруть участь у гасінні пожежі; організуваті Зустріч підрозділів пожежно-рятувальної служби, надаті їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі.

  После Прибуття на пожежах пожежних підрозділів Забезпечити безперешкодній доступ їх до місця Виникнення пожежі.

  Если є потерпілі, та патенти, податки Першу (долікарську) допомогу, віклікаті лікаря або Вжити ЗАХОДІВ относительно транспортування їх у найближче медичний заклад.

  4.4 Інструкція по охороні праці - для ПРАЦІВНИКІВ складу

  4.4.1 Проведення інструкції

  Дія інструкції пошірюється на Усі підрозділі підприємства. Інструкція Діє в течение 5 років з дня затвердження.

  За даній інструкції робітник складу (далі - робітник) інструктується перед качаном роботи (першочерговій Інструктаж), потім через кожні 3 місяці (повторний Інструктаж). Результат інструктажу заноситься у "Журнал реєстрації інструктажів з харчування охорони праці", у Журналі после проходження інструктажу повинен буті підпис інструктора та працівника.

  Власник повинен застрахуваті робітника від нещасного віпадків та ПРОФЕСІЙНИХ захворювань. У разі пошкодження здоров'я робітника з вини власника, ВІН (робітник) має право на відшкодування заподіяної Йому Шкода.

  За Невиконання даної інструкції робітник Несе дісціплінарну, матеріальну, адміністратівну та крімінальну відповідальність.

  До роботи робітніком по складу допускаються особи ВІКОМ НЕ молодші 18 років, Які пройшли медичне обстеження, Вступна Інструктаж по охороні праці та Інструктаж на робочому місці.

  Робітники, Які зайняті на обслуговуванні транспортних та вантажопідіймальних машин, допускаються до Самостійної роботи после проходження курсового навчання по спеціальній Програмі, здачі екзаменів и те, що бере посвідчення.

  Робітник повинен:

  · Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

  · Чи не стояти під ВАНТАЖ.

  · Чи не торкати оголеного дроту, арматури Загальне освітлення, що не Відкривати електрошафі, що не вмикати та не вімікаті (кроме аварійних СИТУАЦІЙ) устаткування, машини, Механізми.

  · Знати правила пожежної безпеки, електробезпеки; вміті користуватись засоби пожежегасіння, діелектрічнімі захисних засоби; знаті та вміті надаваті Першу медична допомога потерпілім при Нещасний випадки.

  · Виконувати только ту роботу, яка доручили керівніком та по Якій проінструктованій.

  Головними шкідлівімі та небезпечних виробничими факторами, Які діють на робітника є:

  · Забрудненість Повітря газами та пилом.

  · Недостатня Освітленість РОБОЧОЇ зони.

  · Несправність механізмів, прістроїв.

  · Захаращеність РОБОЧОЇ зони.

  · ВІДСУТНІСТЬ необхідніх прістосувань, обладнання.

  · Незахіщені струмоведучі части електрообладнання.

  · Робітнику Видається спецодяг при Постійній работе на складі:

  · Горючих та мастильних матеріалів, лаків та фарб: фартух прогумованій з нагрудником, рукавиці комбіновані.

  · Запасних частин, ІНСТРУМЕНТІВ та других матеріалів: напівкомбінезон та куртка бавовняні, футболка чи халат бавовняній, рукавиці комбіновані, черевики кожані або чоботи кірзові.

  · Взимку при работе в неопалюваніх пріміщеннях та на зовнішніх роботах додатково: куртка та брюки бавовняні на теплій підкладці, чоботи на утеплюючій Основі.

  · На складі повінні буті вівішені табліці ваги вантажу, схеми и плакати по безпечній роботі з ВАНТАЖ.

  Вимоги до безпеки перед качаном роботи:

  Одягті спецодяг; при необхідності підготуваті засоби індивідуального захисту.

  · Перевіріті наявність та справність всех механізмів, устаткування.

  · Чи не допускаті в зону обслуговування сторонніх осіб.

  · Прібраті РОбочий зону від сторонніх предметів

  · Перевіріті освітлення РОБОЧОЇ зони.

  · Здобудуть завдання від керівника.

  Вимоги до безпеки під час роботи

  · Чи не дозволяється працювати на складі з Настанов темряви при недостатньому освітленні.

  · Для переміщення вантажів на складі з вагою від 50 до 500кг необходимо користуватись простішімі прилаштувати: візкамі, тачками та інше.

  Гранична норма підіймання вантажів для жінок: Підіймання та переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботів (до 2 разів на годину - 10кг). Підіймання и переміщення вантажів Постійно в течение РОБОЧОЇ Зміни - 7кг. Сумарна вага вантажу, Який переміщається в течение кожної години РОБОЧОЇ Зміни, які не винна перевіщуваті: з РОБОЧОЇ поверхні - 350 кг, з підлоги - 175 кг. У Вагу вантажу, что переміщується, включається вага тари и упаковки. При переміщенні вантажу на візках або у контейнерах докладене зусилля не винних перевіщуваті 10кг. Рівнем РОБОЧОЇ поверхні вважається рівень стола, верстата, тощо. Гранична норма підіймання вантажу для чоловіків ВІКОМ более 18 років ставити 50кг.

  · Перед НАВАНТАЖЕННЯ вантажу на візок та патенти впевнітісь в его справності.

  · Переміщаті візок та патенти плавно без поштовхів.

  · Вантаж на візку винен лежать стійко и укладатіся так, щоб ВІН НЕ зміг зачепітіся во время руху за зустрічні предмети.

  · Важкі штучні матеріали, а такоже ящики з обладнанням та патенти переміщаті с помощью спеціальніх ломів по підкладкам або Котко.

  · При підводі котків під Вантаж та патенти знаходітісь збоку, а брати їх зверху.

  · При складуванні матеріалів та патенти залішаті проходь та Проїзди между штабелями. Ширина проїзду Залежить від габарітів транспорту, а проходь повінні буті НЕ менше 1м.

  · При работе на штабелях висота более 1,5 необходимо користуватись переносними Драбина.

  · Переміщаті кислоти та їдкій луг в скляній тарі допускається только в плетених кошик та ящиках.

  Діжкі з горючими Речовини повінні розташовуватісь на спеціальніх підмостях або буті заклиненому дерев'яними Калинець.
  Чи не допускається перекатуваті їх металевий ломами.

  При переносі вантажу вдвох вручну, на плечі, его треба укладаті на Одне й теж плечі (ліве чи праве) и йти з ВАНТАЖ в ногу, не кідаті Вантаж через голову, кідаті его по команді.

  При переносі вантажу на спіні необходимо застосовуваті м'які підкладкі та гачком, а при переносі товарів в жорсткій тарі - рукавички.

  Переносіті матеріали на носилках допускається у вінятковіх випадки на відстань НЕ более 50м по рівному шляху.

  Переміщаті балони можна только на спеціальніх ношах та візках. Підйом їх на висоті допускається только механізованім способом в спеціальніх контейнерах.

  4.4.2 Вимоги безпеки в аварійній ситуации

  Негайно пріпініті роботу, огородити небезпечних зону, повідоміті про це керівника.

  При несправності вантажопідіймальної техніки пріпініті НАВАНТАЖЕННЯ та розвантаження.

  Если ставить Нещасний випадок и є потерпілі, надаваті їм Першу медична допомога, а в разі спожи віклікаті "швидку допомогу".

  При вінікненні пожежі віклікаті пожежну часть та приступити до Гасіння підручнімі засоби пожежегасіння.

  В усіх випадка Виконувати вказівки керівника по Усунення НАСЛІДКІВ аварії.

  4.4.3 Вимоги безпеки после Закінчення роботи

  Прібраті РОбочий зону. Вімкнуті всі електроспожівачі.

  Прібраті візки, Пристрої, кошики та інше устаткування в місце їх Утримання.

  Зняти спецодяг; поміті руки та обличчя з милом; при возможности Прийняти душ.

  Повідоміті керівництво Опис про всі Недоліки, Які малі місце во время роботи


  ВИСНОВОК

  Проаналізувавші фінансово-економічну діяльність підприємства ТОВ "Поліпромінвест" за 2007 грік, ми бачим, что на Кінець року Зменшення виручки підприємства склалось 44%, а ріст власності за Склаві 66% по відношенню до 2006 року, тобто спостерігається попереджуючій ріст власності за підприємства, что позначилося на погіршені фінансового стану підприємства.

  Так Усі фінансові показатели: Фінансової стійкості, ліквідності, ділової актівності та рентабельності, у кінці 2007 року НЕ только НЕ досяглі нормативного значення, но й ма ють тенденцію до зниженя.

  Фінансова стійкість підприємства віклікає заспокоєння та з тої точки зору, что более половини майна, характерізується довгострокового терміном виконан, а значить й довгострокового періодом окупаємості. Із-за недостатності Власний ЗАСОБІВ, для формирование актівів (52% від Усього майна) довгострокового характеру, основною частина булу сформована за рахунок короткостроковіх зобов'язань підприємства, тобто можливо очікуваті, что срок Погашення наступити Ранее, чем окупляться Грошові вкладення ЗАСОБІВ, таким чином предприятие звертаючись небезпечний шлях размещения ЗАСОБІВ, что скоро позначилося на его напруженного Фінансовому стані на Кінець 2007 року, так як загальне правило забезпечення Фінансової стійкості: Довгострокові активи повінні буті сф ормовані за рахунок довгострокового джерел, Власний та запозичення.

  Розрахунок показніків ділової актівності підприємства показавши, что обертаємість актівів та вкладення ЗАСОБІВ зменшіть, а срок їх Надходження в оберті збільшілась.Зниженя обертаємості трапилось внаслідок недостатньої реализации та Підвищення актівів підприємства й вкладення в них ЗАСОБІВ. Уповільнення Оберт оборотних ЗАСОБІВ призвело до додатково прівертання оборотних ЗАСОБІВ на суму 1611 тисяч гривень.

  Усі показатели рентабельності, розраховані в даній діпломній работе на Кінець 2007 року, ма ють тенденцію до зниженя. На зніжені рентабельності позначилося Збільшення витрат підприємства як у цілому так и в часті операційніх та нереалізаційніх витрат.

  Таким чином, різке Збільшення течение року вкладень у основні фонди, без достатніх Власний ЗАСОБІВ, недостатня величина ОБСЯГИ продаж - все це прізвело до уповільнення Оберт актівів та вкладення ЗАСОБІВ, что Швидко позначилося на погіршені фінансового стану підприємства. Подальша его діяльність пов'язана з дефіцітом ЗАСОБІВ.

  Для виправлення ситуации, что склалось, та Підвищення ефектівності фінансово-економічної діяльності підприємства у подалі, Пропонується, перед усім, Прийняти Міри по зниженя витрат на перевозу вугілля (транспортних витрат), что дозволити Підприємству підвіщіті ефективність своєї ДІЯЛЬНОСТІ Шляхом Підвищення прибутку. При зніженні витрат на доставку вугілля зі складу до споживача-замовника підприємство может знізіті Ціну на вугільну продукцію, тобто віграті за рахунок Підвищення конкурентоспосібності вугільної продукції та підвіщіті ОБСЯГИ продаж вугілля, або ж Залишити Ціну на вугілля стабільною, но, знизу витрати, підвіщіті ОБСЯГИ накрутки підприємства на ціні. Обоє з ціх варіантів приведуть до Підвищення прибутку підприємства, а отже й рентабельності підприємства Взагалі

  Для цього керівніцтву підприємства Було предложено у 2008 году, перед усім, збільшити ОБСЯГИ продаж вугільної продукції до 32 248 тисяч гривень, что забезпечен прогнозовану маркетинговими розрахунку величину продаж вугілля.

  При умові, что уся вугільна продукція, что продається, буде реалізована, підприємства у співвідношенні з виробничими розрахунку у даній діпломній работе будут мати примерно виручки у сумі 32248 тисяч гривень.

  У результате Впровадження запропонованім мір та розрахунку балансових статей БУВ складень прогнозний баланс на 2008 рік.

  Віходячі Із розрахункових фінансовий показніків, что характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства за 2008 рік можливо сделать следующие Висновки, что если всі показатели Усі показатели Фінансової стійкості, ліквідності, ділової актівності та рентабельності на Кінець 2007 року малі у дінаміці зніжуючі значення, то на Кінець 2008 року прогнозна динаміка позитивна, є ріст усіх перерахованого показніків.

  У результате запропонованіх ЗАХОДІВ довгострокового кредит банку підприємство зможу погасіті за рахунок отриманий прибутку та ЗАХОДІВ, что звільніліся у результате Збільшення Оберт оборотних актівів.

  Це позитивно скажеться на фінансово-господарчій діяльності підприємства.

  Таким чином, хоча діяльність підприємства и буде залежаться від займаною ЗАСОБІВ, довгостроково кредит банку буде погашень. Підприємство буде використовуват безпрецедентні засоби кредіторів.

  Вміло вікорістовуючі займані засоби кредіторів, підприємство зможу НЕ только підтріматі реалізацію продукції, но й отріматі прогнозованій прибуток. Це позитивно характерізує керівництво Опис підприємства в управлінні ефектівністю фінансово-економічної діяльності підприємства.

  Віходячі з вищє сказаного, можливо сделать Висновок, что, що не Дивлячись на погіршення фінансового стану підприємство на Кінець 2007 року, до кінця 2008 року підприємство буде зберігаті низьких рівень Платіжної спроможності та Фінансової стійкості. Проти підприємство Почни покращуваті свою діяльність, зможу нарощуваті ОБСЯГИ продаж, а значить и виручки від реализации та прибуток в загаль, что поклич за собою Підвищення рентабельності.

  Таким чином, если підприємство ТОВ "Поліпромінвест" впровадіть запропоновані заходи по зниженя витрат та нарощування прибутку, запропоновані у даній діпломній работе, то ефективність его фінансово-економічної діяльності підвіщіться.

  Результати проведеного фінансово-економічного аналізу та запропонованіх ЗАХОДІВ по зниженя транспортних витрат доведені свідоцтва до керівніцтва підприємства та будут вікорістані у подальшій работе.


  ПЕРЕЛІК ПОСИЛАННЯ

  1. Бакланов М.І., Шеремет А.Д

  Теорія економічного аналізу: Посібник. - 4те видання, доп. та оправ. - М .: Фінанси та статистика, 1997. - 416 .: іл ..

  2. Савицька Г.В.

  Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. - К .: Знання, 2004. - 654с.

  3. Солодовник Л.М., Пономаренко П.І.

  Економіка виробничого підприємства: Навчальний посібник / Л.М. Солодовник, П.І. Пономаренко. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2004. - 285с.

  4. Кондратова С.С.

  Інформаційні технології в управлінні: Навч. посібник. - К .: МАУП, 1998. - Бібліогр .: с.131-136с. - Рос.

  5. Інформаційні системи в економіці: Навчальний посібник / Під ред. проф. В.В. Діка. - М .: Фінанси та статистика, 1996. - 271с .: іл ..

  6. Демиденко М.А.

  Математичне програмування: Навч. посібник. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. - 110с.

  7. Методичні вказівки з дисципліни "Математичне програмування" для студентів направлений подготовки 0501 Економіка і підприємництво, 0502 Менеджмент / Уклад. М.А. Демиденко., І.В. Новицький. - Дніпропетровськ: НГА Украйни, 2001. - 53с.

  8. Автоматизовані інформаційні системи в економіці: Посібник / Під ред. проф. Г.А. Титаренко. - М .: Комп'ютер, ЮНІТІ, 1998. - 400с.

  9. Автоматизовані системи ОБРОБКИ економічної информации: Підручник / Г.В. Лавінській, Г.Є. Оболенська, Б.В. Маринченко та ін .; За ред. Г.В. Лавінського. - К .: Вища шк .., 1995 - 287с .: іл ..

  10. Сторінка Internet http // wikipedia.org / - Вікіпедія, електронна таблиця


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Підвищення ефектівності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основе использование економіко-математичних методів

  Скачати 102.44 Kb.