• На тему
 • 4. Удосконалення системи розрахунків з постачальниками і покупцями


 • Дата конвертації10.06.2018
  Розмір21.17 Kb.
  Типреферат

  Скачати 21.17 Kb.

  Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок імпортозамещнія і вдосконалення системи

  Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки

  Кафедра менеджменту

  РЕФЕРАТ

  На тему:

  «Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок

  імпортозамещнія і вдосконалення системи розрахунків »

  МІНСЬК, 2008

  1. Підвищення ефективності за рахунок імпортозаміщення

  Так як автомобіль - це продукція матеріаломістка (понад 77% від собівартості припадає на матеріальні витрати), то найбільш ефективними заходами щодо збільшення прибутку і рентабельності буде зниження собівартості шляхом зниження матеріальних витрат. Одним з таких способів є заміна дорогих імпортних комплектуючих на більш дешеві наші вітчизняні, якщо такі випускаються в нашій країні, що дозволить не тільки знизити собівартість цієї продукції, але і дозволить знизити потребу підприємства у вільно конвертованій валюті. Це дозволить, по-перше, зробити більш доступною для покупця дану продукцію, по-друге, дозволить підтримати вітчизняних виробників.

  Тому далі розглянемо підвищення прибутку і рентабельності підприємства за рахунок зниження собівартості продукції шляхом зниження витрат на комплектуючі матеріали методом імпортозаміщення, тобто за рахунок зниження собівартості шляхом перекладу збірки ECU (Engine Control Unit - прилад керування двигуном) з комплектуючих фірми «Фесто» (Росія) на комплектуючі Заводу коштів комплексної автоматизації (РБ м.Мінськ). Вихідні дані для розрахунку представлені в таблиці 1.

  Таблиця 1.

  Вихідні дані для розрахунку економічного ефекту

  показник

  Од. вим.

  до впровадження

  після впровадження

  1. Кількість автомобілів зі зміненим ECU

  МАЗ-МАН 642268

  шт.

  15

  15

  МАЗ-МАН 642269

  шт.

  10

  10

  Разом

  шт.

  25

  25

  2. Кількість ECU на 1 автомобіль

  МАЗ-МАН 642268

  шт.

  2

  2

  МАЗ-МАН 642269

  шт.

  1

  1

  3. Вартість одного ECU

  "Фесто"

  ЗСКА

  ECU № 1

  р.

  607050

  124006

  ECU № 2

  р.

  815100

  162174

  З вартості одного приладу управління двигуном, представленого в таблиці 1., зниження собівартості очевидно, тому що вартість даного приладу вітчизняного виробництва на 80% дешевший за російський. Далі розрахуємо економічний ефект від даного імпортозаміщення.

  Однак потрібно зазначити, що трудомісткість складання приводу управління двері не змінюється в силу того, що змінюється тільки ECU. Це було визначено дослідним шляхом в цеху, де виробляють складання. Таким чином, нова технологія не вимагає капітальних витрат. В результаті впровадження цього заходу істотно знизитися матеріаломісткість вироби і, отже, його собівартість.

  При зіставленні варіантів технологічних процесів найбільш вигідним може бути визнаний той, який буде мати мінімальну технологічну собівартість при заданому обсязі випуску. Обраний варіант технологічного процесу повинен відповідати умові (1).

  C + V × N ® min, (1)

  де С - сума умовно-постійних витрат по i-му варіанту технологічного процесу, р .;

  V - змінні витрати на одиницю продукції по i-му технологічному варіанту, р .;

  N - задана річна програма випуску, шт.

  Річний економічний ефект від впровадження нової технології розраховується за формулою (2).

  Е = (С 1 - С 2) + N * (V 1 - V 2), (2)

  де Е - річний економічний ефект від впровадження нової технології виготовлення виробу;

  (С1 2) - зміна суми постійних витрат за рахунок впровадження нової технології;

  (V 1 -V 2) - зміна суми змінних витрат на виготовлення одного виробу за рахунок впровадження нової технології.

  Зміна технології не передбачає закупівлю нового обладнання, зміни суми амортизаційних відрахувань, витрат на утримання та ремонт обладнання і площ. Отже, зміна суми постійних витрат за рахунок впровадження нової технології дорівнюватиме нулю.

  Розглянемо зміну змінних витрат при зміні технології. До змінних витрат в даному випадку віднесемо (з урахуванням вищесказаного):

  - витрати на основні матеріали.

  - витрати на основну та додаткову заробітну плату основних виробничих робітників.

  - відрахування і податки на заробітну плату.

  Впровадження нової технології не спричинить за собою зміни середньої трудомісткості і середньої зарплати основних виробничих робітників. Отже, зміна суми змінних витрат складається тільки за рахунок зменшення вартості основних матеріалів.

  Розрахунок економічного ефекту від даної пропозиції, представлений в табл. 2.

  Таблиця 2

  Розрахунок економічного ефекту

  показник

  Од. вим.

  до впровадження

  після впровадження

  результат

  Разом

  р.

  26362500

  5341920

  -21020580

  МАЗ-МАН 642268

  р.

  10 * 1 * 815 100 =

  = 8151000

  10 * 1 * 162 174 =

  = 1621740

  -6529260

  МАЗ-МАН 642269

  р.

  15 * 2 * 607050 =

  = 18211500

  15 * 2 * 124006 =

  = 3720180

  -14491320

  1. Розрахунок вартості витрат на складання ECU для всієї програми випуску

  0

  0

  0

  2. Економічний ефект від всієї програми випуску

  р.

  5341920-26362500 =

  -21020580

  Таким чином, при перекладі збірки приладу управління двигуном з комплектуючих фірми «Фесто» (Росія) на комплектуючі Заводу коштів комплексної автоматизації (РБ) буде отримано економічний ефект від всієї програми випуску в кількості 25 автомобілів в розмірі 21 млн. Р. за рахунок зниження вартості матеріалів. Причому можна розрахувати зниження собівартості збірки одного ECU за формулою (3).

  З з = (С 1 - С 2) / С 1 * 100, (3)

  де С з - зниження собівартості (%);

  З 1 - собівартість (за зміненими статтями) вироби до впровадження нового техпроцесу, р .;

  З 2 - собівартість (за зміненими статтями) вироби після впровадження нового техпроцесу, р.

  Для автомобіля МАЗ-МАН 642268

  З з = (607 050 * 2 - 124 006 * 2) / (607 050 * 2) * 100 = 79,6 %.

  Для автомобіля МАЗ-МАН 642269

  З з = (815 100 - 162 174) / 815 100 * 100 = 80,1 %.

  Далі за формулою (3) можемо розрахувати зниження собівартості одного автомобіля МАЗ-МАН 642268 і МАЗ-МАН 642269 за рахунок запропонованого заходу:

  З 1 - собівартість вироби до впровадження нового техпроцесу, що дорівнює 163,6 млн. Р .; 184,1 млн. Р.

  З 2 - собівартість виробу після впровадження нового техпроцесу, що дорівнює:

  З 2.МАЗ-МАН 642268 = 163,6 - (607 050 - 124 006) * 2/1 000 000 = 162,6 млн. Р .;

  З 2.МАЗ-МАН 642269 = 184,1 - (815 100 - 162 174) / 1 000 000) = 183,4 млн. Р.

  З с.МАЗ-МАН 642268 = (163,6 - 162,6) / 163,6 * 100 = 0,61%.

  З с.МАЗ-МАН 642269 = (184,1 - 183,4) / 184,1 * 100 = 0,38%.

  Отже, собівартість одного автомобіля МАЗ-МАН 642268 при впровадженні нового техпроцесу збірки ECU знизиться на 0,61%, а автомобіля МАЗ-МАН 642269 при впровадженні нового техпроцесу збірки ECU знизиться на 0,38%. Отримані результати можна представити у вигляді таблиці 3.


  Таблиця 3.

  Результати розрахунку економічного ефекту від впровадження нового техпроцесу збірки ECU

  Найменування показників

  Одиниця виміру

  Значення показника

  МАЗ-МАН 642268

  МАЗ-МАН 642269

  Собівартість до впровадження

  млн. р.

  163,6

  184,1

  Собівартість після впровадження заходу

  млн. р.

  162,6

  183,4

  Зниження змінних витрат на один виріб

  млн. р.

  1

  0,6

  Планований обсяг виробництва

  шт.

  15

  10

  Економія матеріалів на річну програму

  млн. р.

  15

  6

  Прибуток від виробництва автомобіля

  млн. р.

  16,1

  17,9

  Рентабельність до впровадження

  %

  9,84

  9,72

  Рентабельність після впровадження

  %

  9,90

  9,76

  підвищення рентабельності

  %

  0,06

  0,04

  зниження собівартості

  %

  0, 61

  0,38

  Таким чином, проаналізувавши табл. 3, ми бачимо, що собівартість автомобіля МАЗ-МАН 642268 зменшилася на 0,61%, а МАЗ-МАН 642269 на 0,38% через меншої витрати на комплектуючі матеріали.

  В результаті перекладі збірки приладу управління двигуном з комплектуючих фірми «Фесто» (Росія) на комплектуючі Заводу коштів комплексної автоматизації (РБ) зниження змінних витрат на один виріб становитиме для автомобіля МАЗ-МАН 642268 966 тис. Р., А для автомобіля МАЗ-МАН 642269 - 653 тис. р., економія матеріалів на передбачувану програму (25 штук) - 21 млн. р. В результаті, рентабельність продукції підвищиться для автомобіля МАЗ-МАН 642268 на 0,06%, а для автомобіля МАЗ-МАН 642268 на 0,04%.

  Далі розглянемо підвищення прибутку звітного періоду та загальної рентабельності підприємстві за рахунок впровадження даного заходу, для цього розглянемо таблицю 4.

  Таблиця 4.

  Розрахунок підвищення прибутку звітного періоду та загальної рентабельності підприємства

  № п / п

  показники

  Од. вим.

  значення

  1.

  Додатково отриманий прибуток за рахунок зниження вартості матеріалів

  млн. р.

  21

  2.

  Прибуток звітного періоду з урахуванням кор.

  П к. = 6432 + 21 = 6453 млн. Р.

  млн. р.

  6453

  3.

  Рівень загальної рентабельності

  Р об.е. = 6453 / (5021,5 + 19864) * 100 = 25,93%

  %

  25,93

  4.

  Підвищення загальної рентабельності

  Р п = Р общ.е Р 2005 = 25,93-25,85 = 0,08%

  %

  0,08

  В кінцевому рахунку, даний захід дозволить підвищити загальний прибуток на 21 млн. Р., А загальну рентабельність на 0,08%, це говорить про вигідність і доцільність даного заходу.

  4. Удосконалення системи розрахунків з постачальниками і покупцями

  Удосконалення розрахунків з постачальниками і покупцями є актуальним у наш час, тому що підприємство тісно співпрацює як з одними, так і з іншими, і на скільки правильно і чітко буде сформована дана система розрахунків залежить фінансове становище підприємства і прибутковість виробництва.

  Згідно укладених договорів з постачальниками даних комплектує та матеріалів, встановлена ​​100% передоплата, слід, що з ростом обсягів готової продукції на складах підприємства, збільшується не тільки собівартість продукції за рахунок зростання постійних витрат і знижується прибуток підприємства, але і заморожуються обігові кошти, яких підприємству не вистачає.

  Проаналізувавши це положення справ, я пропоную запровадити наступні пропозиції:

  1. Продаж автомобілів в кредит, з умовою що 50% вартості покупки оплачується відразу при укладанні угоди, другу половину через рік, зі сплатою відсотків за ставкою 10% річних на залишок суми не залежно від ставки рефінансування. Я припускаю, що така пропозиція зацікавить певне коло покупців і зробить автомобіль більш доступним для автотранспортних підприємств РБ. Дана пропозиція дозволить підвищити обсяг реалізації продукції на 5%.

  2. Передбачити систему знижок при придбанні трьох і більше автомобілів одним покупцем, тобто при придбанні 3 автомобілів знижка - 3% від ціни товару, при придбанні більше трьох знижка - 4%, а також використання бонусної знижки (або знижки за оборот), яка представляє собою зниження ціни в подальшому. Ця пропозиція дозволить підвищити обсяг реалізації продукції на 6%.

  Дані пропозиції дозволять не тільки підвищити обсяг виробництва продукції, але тим самим дозволять знизити собівартість продукції і підвищити прибуток і рентабельності як продукції, так і самого СП. В якості базисного року візьмемо 2007 рік, і при складанні таблиці 5 скористаємося даними, проаналізованими вище в аналітичному розділі даного дипломного проекту.


  Таблиця 5.

  Аналіз підвищення прибутку за рахунок впровадження заходів щодо вдосконалення системи розрахунків з покупцями

  найменування показника

  од. вим.

  розрахунок

  значення

  1

  2

  3

  4

  1.Увеліченіе обсягу реалізації

  1.1. Продаж автомобілів в кредит, 5%

  шт.

  450 * 5% =

  23

  1.2. Продаж автомобілів з наданням знижки 3%, збільшення на 2%

  шт.

  450 * 2% =

  9

  Разом від заходів

  шт.

  32

  Планований обсяг реалізації

  шт.

  450 + 32 =

  482

  2. Зниження собівартості

  2.1. Змінні витрати на одиницю продукції

  млн. р.

  20211/450

  44,91

  2.2. Постійні витрати

  млн. р.

  3969

  2.3. Середня собівартість реалізованої продукції

  млн. р.

  24180/450 =

  53,73

  2.4. Планована собівартість реалізованої продукції

  млн. р.

  485 * 44,91 + 3969 =

  25750

  2.5. Планована середня собівартість реалізованої продукції

  млн. р.

  25750/485 =

  53,09

  2.6. Зниження собівартості одиниці продукції

  млн. р.

  53,09-53,73 =

  -0,64

  Продовження табл. 5

  1

  2

  3

  4

  3. Визначення ефекту

  3.1. Середня ціна 1 автомобіля

  млн. р.

  31040/450 =

  68,98

  3.1. Виручка від звичайної реалізації

  млн. р.

  450 * 68,98 =

  31041

  3.2. Собівартість від звичайної реалізації

  млн. р.

  450 * 53,09 =

  23890,5

  3.3. Прибуток від звичайної реалізації

  млн. р.

  31040-23890,5 =

  7149,5

  3.4. Виручка від реалізації продукції зі знижкою 3%

  млн. р.

  9 * 68,98- (9 * 68,98) * 3% =

  602,2

  3.5. Собівартість від реалізації зі знижкою

  млн. р.

  9 * 53,09 =

  477,81

  3.6. Прибуток від реалізації зі знижкою

  млн. р.

  602,2-477,81 =

  124,39

  3.7. Виручка від реалізації автомобілів в кредит в перший рік кредитування

  млн. р.

  23 * 68,98 * 50% =

  793,27

  3.8. Собівартість реалізованих автомобілів в кредит

  млн. р.

  23 * 53,09 =

  1221,07

  3.9. Збиток від наданого кредиту

  млн. р.

  793,27-1221,07

  -427,8

  3.10. Загальна виручка від реалізації в 1 рік

  млн. р.

  31041 + 602,2 + 793,27 =

  32436,47

  3.11. Собівартість реалізованих автомобілів

  млн. р.

  23890,5 + 477,81 + 1221,07 =

  25589,38

  3.12. Прибуток від реалізації

  млн. р.

  32436,47-25589,38 =

  6847,09

  3.14. Рентабельність продажів

  %

  6847,09 / 32436,47 =

  21,11

  3.15. Погашення кредиту

  млн. р.

  23 * 68,98 * 50% =

  793,27

  3.16. Відсотки за кредитом

  млн. р.

  793,27 * 10% =

  79,33

  3.17. Підсумок по доходу від надання кредиту

  млн. р.

  793,27 + 79,33 =

  872,60

  3.18 Підсумок з урахуванням інфляції 105,62%

  млн. р.

  872,6 / 105,62% =

  826,17

  З даної таблиці випливає, що при зростанні обсягу випущеної продукції на 32 автомобіля за рахунок запропонованих заходів середня собівартість одиниці продукції знизиться на 1,19% або 0,64 млн. Р. і складе 53,09 млн. р. Виручка виросте в перший рік на 4,5% і складе 32 436,47 млн. Р., Прибуток від реалізації в перший рік збільшиться на 4,73% і складе 6 847,09 млн. Р. і рентабельність продукції складе 21,11%, а в наступному році підприємство отримає додатковий дохід від наданого товарного кредиту 826,17 млн. р.

  Далі розглянемо підвищення прибутку звітного періоду та загальної рентабельності підприємстві за рахунок впровадження даного заходу, для цього розглянемо таблицю 6.

  Таблиця 6.

  Розрахунок підвищення прибутку звітного періоду та загальної рентабельності підприємства

  № п / п

  показники

  Од. вим.

  значення

  1.

  планована прибуток

  млн. р.

  6847,09

  2.

  Збільшення прибутку

  ? П = 6847,09-6432 = 415,09 млн. Р.

  млн. р.

  415,09

  3.

  Рівень загальної рентабельності

  Роб.е. = 6847,09 / (5021,5 + 19864) * 100 = 27,51%

  %

  27,51

  4.

  Підвищення загальної рентабельності

  Рп = Робщ.е-Р 2005 = 27,51-25,85 = 1,66%

  %

  1,66

  В кінцевому рахунку, даний захід дозволить підвищити загальний прибуток на 415,09 млн. Р., А загальну рентабельність на 1,66%, це говорить про вигідність і доцільність даного заходу.


  ЛІТЕРАТУРА

  1. Антипова, Є. А. Нові тенденції в розвитку спільних підприємств в Республіці Білорусь // Вісник БДУ. 2007. сер. 2. № 3. С. 40-48.

  2. Грачов, Н. Н. Теоретико-методологічні засади залучення іноземних інвестицій РБ // Вісник Асоціації білоруських банків. 2007. № 34. С.20-32.

  3. мазоль, С. І. Спільні підприємства в становленні і розвитку ринкової економіки: - Мінськ: БГЕУ, 2007 - 20 с.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок імпортозамещнія і вдосконалення системи

  Скачати 21.17 Kb.