• ВІДГУК


 • Дата конвертації22.07.2017
  Розмір131.11 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 131.11 Kb.

  Підвищення інвестіційної пріваблівості підприємства на основе проведення КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ его фінансового стану

   Навігація по даній сторінці:
  • ВІДГУК
  тості Капіталу або его части:

  (12)

  - трівалістю одного обороту в днях (Тоб), Який обчіслюється як відношення добутку середньої вартості Капіталу и кількості календарних днів у періоді до виручки від реализации продукції, тобто:

  (13)

  де Тоб - длительность одного обороту в днях;

  Д - Кількість днів у періоді;

  або (14)

  - коефіцієнт закріплення оборотних коштів, что є зворотнього коефіцієнту Обертаном:

  (15)

  ВІН показує величину оборотних коштів на 1 грн. реалізованої продукції.

  Ефективність использование Капіталу підприємства проявляється передусім у швідкості обороту его ЗАСОБІВ. Аналіз его Полягає у досліджуванні рівнів и динаміки різнобічніх ФІНАНСОВИХ коефіцієнтів оберненості, Які є відноснімі Показники ФІНАНСОВИХ результатів ДІЯЛЬНОСТІ господарюючого субєкта.

  Загальна оберненість усіх ЗАСОБІВ складається з частково показніків оберненості окремий елементів ціх ЗАСОБІВ [7, c. 24]:

  - коефіцієнт Загальної оберненості Капіталу (Коз) обчіслюється як відношення виручки від реализации (ВР) до середньої вартості загально Капіталу за Певний период (ЗК):

  (16)

  Коефіцієнт відображає ШВИДКІСТЬ обороту (Кількість оборотів за период) Загальна Капіталу підприємства. Его зростання означає прискореного кругообігу ЗАСОБІВ підприємства або зростання цен (у випадка Пониження рентабельності фірми).

  - коефіцієнт оберненості мобільніх ЗАСОБІВ (Ком) представляет собою відношення виручки від реализации до середньої за период Величини мобільніх ЗАСОБІВ (запаси и затрати, Грошові кошти, розрахунки, інші оборотні активи) по балансу (МК):

  (17)

  Коефіцієнт показує ШВИДКІСТЬ обороту усіх мобільніх (як матеріальніх так и нематеріальніх) ЗАСОБІВ підприємства. Зростання цього сертифіката № характерізується позитивно.

  - коефіцієнт оберненості матеріальніх оборотних коштів (Комз) обчіслюється як відношення виручки від реализации до середньої за период вартості запасів и витрат по балансу (МЗ):

  (18)

  Коефіцієнт відображає число оборотів запасів и витрат фірми. Зниженя цього коефіцієнта свідчіть про відносне Збільшення виробничих запасів, незавершеного виробництва або про зниженя Попит на готову продукцію (у випадка Зменшення оберненості готової продукції).

  - коефіцієнт оберненості готової продукції (Когп) візначається як відношення виручки від реализации продукції до середньої за период Величини готової продукції (ГП):

  (19)

  Коефіцієнт відображає ШВИДКІСТЬ обороту готової продукції. Его зростання свідчіть про Підвищення Попит на продукцію, а Зменшення - про Збільшення залишків готової продукції у звязку Із зниженя Попит на продукцію.

  - Коефіцієнт оберненості дебіторської заборгованості (Кодзі) візначається як відношення виручки від реализации до середньої за период дебіторської заборгованості (ДЗ):

  (20)

  Коефіцієнт свідчіть про Розширення або зниженя комерційного кредиту, что надає підприємство. Зростання означає Збільшення швідкості Сплата заборгованості Підприємству, Зменшення продаж в кредит. Зниженя № сертифіката № свідчіть про Збільшення ОБСЯГИ кредиту, что надає підприємство, тобто зростання купівлі продукції в кредит покупцям [24, c. 35].

  - середній срок обороту дебіторської заборгованості (длительность ПЕРІОДУ обороту в днях) (Тобд) як відношення календарного фонду часу за Певний период (например, за рік - 365 днів) до коефіцієнту оберненості дебіторської заборгованості (Кодзі):

  (21)

  Цей Показник характерізує середній срок Погашення дебіторської заборгованості. Позитивно оцінюється зниженя цього коефіцієнта.

  - коефіцієнт оберненості кредіторської заборгованості (Кокз) як відношення виручки від реализации до середньої за период кредіторської заборгованості (КЗ):

  (22)

  Коефіцієнт свідчіть про Розширення або зниженя комерційного кредиту, что надається Підприємству. Зростання сертифіката № свідчіть про Підвищення швідкості Сплата заборгованості підприємства, а зниженя - про зростання купівлі продукції в кредит.

  - середній срок обороту кредіторської заборгованості (Тобк) як відношення календарного фонду часу за Певний период до коефіцієнта оберненості кредіторської заборгованості за цею ж период (Кокз):

  (23)

  Показник відображає середній срок повернення боргів підприємства.

  - фондовіддача основних засобів та других позаоборотних актівів (ФПВ) як відношення виручки від реализации до середньої за период Величини необоротних активів (НОА):

  (24)

  Показник характерізує ефективність использование необоротних активів. Позитивно оцінюється зростання цього сертифіката №, тобто Збільшення обсяг продажу что пріпадає на одиниць вартості ЗАСОБІВ.

  - коефіцієнт оберненості власного Капіталу (кування) як відношення виручки від реализации до середньої за период вартості власного Капіталу (ВК):

  (25)

  Коефіцієнт відображає ШВИДКІСТЬ обороту власного Капіталу, тобто его Активність. Різке зростання цього сертифіката № говорити про Підвищення уровня продаж. Суттєве его зниженя свідчіть про тенденцію до бездії части Власний коштів.

  Показники ефектівності использование Капіталу аналізуються в такій послідовності:

  * Розраховуються Самі показатели;

  * Показатели порівнюються в дінаміці;

  * Робляться аналітичні Висновки.

  Умів життєдіяльності и основою стабільності стану підприємства в рінковій економіці Виступає его стійкість. На стійкість підприємства впліває дуже много факторів. Від того, Які самє фактори вплівають на неї, розрізняють декілька відів стійкості.

  Відповідно до підприємства як господарюючого суб`єкта існує [6, c. 63]:

  - внутрішня стійкість;

  - фінансова стійкість;

  - загальна стійкість.

  Внутрішня стійкість - це такий фінансовий стан підприємства, за которого забезпечується достаточно високий результат его Функціонування.

  Фінансова стійкість відображає постійне стабільне перевіщення доходів над витратами, вільне маневрування копійчаних Кошта підприємства, здатність Шляхом ефективного їх использование Забезпечити Безперервна процес виробництва и реализации продукции, а такоже затрати на его Розширення и оновлення.

  Загальна стійкість відображає рух копійчаних потоків, Який Забезпечує постійне перевіщення надходження коштів (доходів) над витрачання. Умів Загальної стійкості підприємства є его здатність вільно розвіватіся в условиях внутрішнього и зовнішнього середовища.

  Недостатня фінансова стійкість может прізвесті до неплатоспроможності підприємства и відсутності у него коштів для розвитку виробництва и в загалі ДІЯЛЬНОСТІ господарюючого суб`єкта.

  Надлишково фінансова стійкість такоже негативно впліває на виробничо-торговельна діяльність, оскількі Виступає гальмом ее розвитку, збільшуючі затрати підприємства надлишково запасами и резервами.

  Значення и Сутність Фінансової стійкості Яскрава Відображається в ее Показники. Розрізняють абсолютні и відносні показатели Фінансової стійкості.

  До абсолютних показніків Фінансової стійкості відносять Такі групи показніків [6, c. 63]:

  - для характеристики джерел формирование запасів и витрат что відображають різний степень охоплення різніх відів джерел:

  1. наявність власного оборотних коштів (НВОК). Розраховується як різніця между Джерелами Власний и прірівняніх до них коштів (І розділ пасивів балансу) и позаоборотних активів (розділ І активу балансу). ВІН характерізує чистий оборотний капітал:

  НВОК = Ір.ПБ-Ір.АБ (26)

  де Ір.ПБ - підсумок розділу І пасив балансу;

  Ір.АБ - підсумок розділу І активу балансу.

  2. наявність власного и Довгострокова позіковіх джерел формирование запасів и витрат (ВДПД). Отримується Шляхом Додавання до Власний оборотних коштів Величини довгострокового пасівів (ІІ розділ пасивів балансу):

  ВДПД = НВОК + 2р.ПБ (27)

  де 2р.ПБ - підсумок розділу ІІ пасив балансу;

  3. Загальна величина основних джерел формирование запасів и витрат (зводу). Розраховується Додавання до Власний и Довгострокова позіковіх джерел формирование запасів и витрат суми короткостроковіх кредитів и позіковіх коштів:

  Зводу = ВДПД + КК (28)

  де КК - короткострокові кредити и позіковіх кошти;

  - показатели забезпеченості запасів и витрат Джерелами їх формирование:

  1. Лішки (+) або нестача (-) Власний оборотних коштів (НВОК):

  НВОК = НВОК-ЗЗ (29)

  де ЗЗ - запасів и затрати (розділ 2 активу балансу);

  2. Лішки (+) або нестача (-) Власний и Довгострокова позіковіх джерел формирование запасів и витрат (ВДПД):

  ВДПД = ВДПД-ЗЗ (30)

  3. Лішки (+) або нестача (-) Загальної величини основних джерел формирование запасів (зводу):

  Зводу = зводу-ЗЗ (31)

  У наукових роботах последнего годині Вчені-економісти віділяють один абсолютний Показник Фінансової стійкості - наявність власного оборотних коштів [8, c. 57]. Даній Показник розраховується як різніця между перманентним (постійнім) КАПІТАЛОМ и величиною позаоборотних актівів:

  НВОК = (Ір.ПБ + І Ір.ПБ) -Ір.АБ (32)

  де Ір.ПБ + І Ір.ПБ - Постійний (перманентний) капітал, тобто сума Підсумків розділів І і І І пасив балансу;

  Ір.АБ - величина позаоборотних актівів підприємства, тобто підсумок розділу І активу балансу.

  Кроме розрахунку та АНАЛІЗУ в дінаміці наявності Власний оборотних коштів при оцінці Фінансової стійкості досліджується такоже ряд ее відносніх показніків.

  Коефіцієнт забезпечення матеріальніх запасів Власний кошт розраховується відношенням суми Власний оборотних коштів до матеріальніх запасів:

  (33)

  де КМЗ - коефіцієнт забезпечення матеріальніх запасів Власний кошт;

  ? ВОК - сума Власний оборотних коштів;

  ЗЗ - матеріальні запаси (розділ І І активу балансу).

  КМЗ показує, Якою мірою матеріальні запаси покріті Власний кошт и не потребують Залучення позіковіх.

  Даній коефіцієнт необходимо розглядаті у взаємозв`язку Із станом виробничі запасів. Если на підприємстві значні надлішкові запаси то Власні оборотні кошти НЕ покріють їх Повністю, тому коефіцієнт буде набагато менше одиниці.

  За умови нестачі запасів для проведення нормальної виробничо-торговельної діяльності підприємства коефіцієнт буде более одиниці, но Це не свідчіть про стійкість фінансового стану. Нормальним явіщем є рівень коефіцієнта 60-80%.

  Коефіцієнт маневреності власного Капіталу (Власний коштів) розраховується як відношенням Власний оборотних коштів до власного Капіталу [21, c.60]:

  (34)

  де Кмвк - коефіцієнт маневреності власного Капіталу;

  ВК - власний капітал (підсумок розділу І пасив балансу).

  З Фінансової точки зору, чим вищє цею коефіцієнт, тим краще. ВІН характерізує степень мобілізації власного Капіталу, показує, яка частина власного Капіталу знаходиться в обігу, тобто в тій форме, яка дает змогу вільно маневруваті цімі засоби. Чим вищє Показник, тім краще фінансовий стан підприємства, забезпечуються більш Достатньо гнучкість у вікорістанні Власний коштів господарюючого суб`єкта. Оптимальне значення дорівнює 0,5.

  Коефіцієнт довгострокового Залучення позіковіх коштів розраховується як відношення суми довгострокового залучених коштів до величини довгострокового Капіталу:

  (35)

  де Кдзк - коефіцієнт довгострокового Залучення коштів;

  ? ДЗК - сума довгострокового залучених коштів.

  Характеризує структуру Капіталу. Зростання цього сертифіката № є негативною тенденцією, яка означає, что предприятие начинает все сільніше залежаться від зовнішніх інвесторів.

  Стабільність структурі оборотних коштів розраховується як відношення суми Власний оборотних коштів до всієї сукупності оборотних коштів:

  (36)

  де ССОК - стабільність структурі оборотних коштів;

  Вікорістовується для ОЦІНКИ Власний оборотних коштів. Зростання цього сертифіката № є позитивною тенденцією.

  Індекс постійного активу розраховується як відношення основного Капіталу до власного:

  (37)

  де Іпа - індекс постійного активу;

  ОСК - основний капітал.

  ВК - власний капітал.

  Коефіцієнт Накопичення амортізації розраховується як відношення суми амортізації (знос) основних засобів и нематеріальніх актівів до первісної вартості основних засобів и нематеріальніх актівів что амортізується:

  (38)

  де кнам - коефіцієнт Накопичення амортізації;

  ? АМ (З) - сума амортізації (знос) основних засобів и нематеріальніх актівів;

  ПВОЗНА - Первісна ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ.

  Цей коефіцієнт показує інтенсівність Накопичення коштів для оновлення основних засобів.

  Коефіцієнт реальної вартості основних засобів розраховується як відношення залішкової вартості основних ФОНДІВ до сукупності усіх актівів підприємства [21, c. 60]:

  (39)

  де Крвоз - коефіцієнт реальної вартості основних засобів;

  ЗВОФ - залішкова ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ;

  ? АП - сума актівів підприємства.

  Коефіцієнт відображає пітому Вагу основних ФОНДІВ у загально Капіталі підприємства.

  При проведенні фінансового АНАЛІЗУ підприємства важліво візначіті запас Фінансової стійкості, під Яким розуміють тієї ОБСЯГИ реализации, Який Забезпечує Підприємству Певна стійкість его фінансового становища.

  Для цього Використовують Такі показатели [17, c. 210]:

  - виручка від реализации (без ПДВ и АЗ);

  - повна собівартість продукції;

  - прибуток;

  - постійні витрати;

  - змінні витрати;

  - маржинальний дохід;

  - поріг рентабельності;

  - запас Фінансової стійкості.

  Для того щоб отріматі прибуток від реализации (П), та патенти, від виручки (ВР) відняті повну собівартість продукції (ПС):

  (40)

  У короткостроковому періоді всі витрати відносно ОБСЯГИ виробництва поділяють на умовно змінні та умовно постійні.

  Умовно-змінні витрати змінюються Із зміною обсягів виробництва. Це насіння, корми, Посадковий матеріал, паливо, заробітна плата робітніків, Які віконують основні технологічні роботи, тощо.

  Умовно-постійні витрати НЕ змінюються Із зміною ОБСЯГИ виробництва це, например, амортизація основних засобів, Орендна плата, витрати на управління та організацію виробництва, заробітна плата СЛУЖБОВЦІВ, керівного складу и т. Ін.

  Постійні витрати і прибуток складають маржинальний дохід підприємства.

  Поріг рентабельності представляет собою відношення суми постійніх витрат у собівартості продукції до пітомої ваги маржинального доходу у віручці [17, c. 210]:

  (41)

  де дебати - поріг рентабельності;

  ПЗ-постійні витрати у собівартості продукції;

  ПВМД - Питома вага маржинального доходу у віручці.

  Економічний Зміст цього сертифіката № Полягає у тому, что візначається та сума виручки, яка необхідна для покриття ВСІХ постійніх витрат підприємства. Прибутку при цьом НЕ буде, но НЕ буде и збитки. Рентабельність тут дорівнює нулю. Показник вікорістовується для розрахунку запасу Фінансової стійкості (ЗФС):

  або (42)

  Показник показує на скільки винна Зменшити виручка щоб досягті нульової рентабельності, а надалі и збітковості виробництва.

  У Теорії фінансового менеджменту віділяють два Поняття: фінансова структура та капіталізована структура підприємства. Під терміном фінансова структура розуміють способ фінансування господарської діяльності підприємства у цілому, тобто структуру усіх ФІНАНСОВИХ джерел коштів. Другий срок відносіться до більш вузької части джерел коштів - довгострокова пасив (Власні джерела коштів та Довгострокові позікові кошти) [10, c. 85]. Структура Капіталу лагодити Вплив на результати фінансово-господарської діяльності підприємства, співвідношення Власного та позіковімі Джерелами коштів слугує одним з ключовими аналітичних показніків что характерізує степень ризики інвестування ФІНАНСОВИХ ресурсов в данє підприємство. Одним з таких показніків что характерізує степень ризики, є Показник покриття витрат з обслуговування позікового довгострокового Капіталу РПВ (рівень покриття ВИДАТКІВ):

  (43)

  Коефіцієнт РПВ вимірюється у Частка одиниці и показує у скільки разів валовий дохід підприємства перевіщує суму річніх відсотків по довгостроково позика.

  Питання возможности та доцільності управління структурою Капіталу давно дебатуються у західніх странах, среди вчених та практіків існує два основних підходу до цієї проблеми: традіційній и теорія Модільяна - Міллера [10, c. 85].

  Послідовнікі традіційного методу вважають, что ціна Капіталу Залежить від его Структури и існує "оптимальна структура капіталу".

  Ціна підприємства в цілому может буті Знайду за формулою:

  (44)

  де ОК - сума коштів за рік вітраченіх на обслуговування Капіталу;

  СЦ- середньозважена ціна авансованого Капіталу, яка розраховується за формулою:

  (45)

  де К - ціна джерела коштів у Загальній сумі.

  На практике любе підприємство фінансує свою діяльність, у тому чіслі и інвестіційну, з різніх джерел.

  За Користування авансованих у діяльність підприємства ФІНАНСОВИХ ресурсов воно сплачує відсотки, Дивіденди и так далі тобто Несе деякі обґрунтовані витрати на Підтримання свого економічного потенціалу. Як було показано вищє Кожне джерело коштів має свою Ціну як суму витрат на его забезпечення.

  Економічний Зміст цього сертифіката № Полягає у Наступний: предприятие может прійматі любі решение ІНВЕСТИЦІЙНОГО характеру, рівень рентабельності якій не нижчих поточного значення сертифіката № СЦ.

  Саме з ним порівнюється Показник IRR (норма рентабельності інвестіцій), розрахованій для конкретного проекту, при цьом звязок между ними такий [10, c. 85]:

  если IRR> CЦ, то проект Належить Прийняти;

  IRR

  IRR = CЦ, то проект ні прибутковий ні збітковій.

  В залежності від Структури Капіталу ціна шкірного джерела фінансування змінюється, причому темпи Зміни Різні. Чісленні дослідження показали что зі зростанням Частки позіковіх коштів у Загальній сумі джерел коштів ціна власного Капіталу Цв Постійно збільшується Зростаючий темпами, а ціна позікового Капіталу, залішаючісь спочатку практично незмінною, потім теж начинает збільшуватісь. Оскількі ціна позікового Капіталу Цп, існує структура Капіталу, називана оптимальною, при котрій Показник СЦ має мінімальне значення, а отже ціна підприємства буде максимальною.

  Ціна існуючої Структури Капіталу - це оцінка за данімі минуло періодів. Очевидно, что ціна окремий джерел коштів, Рівно як и структура Капіталу Постійно змінюється [11, c. 159].

  Тому и зважено ціна Капіталу НЕ є постійною величиною - вона міняється з часом, знаходячісь під впливи багатьох факторів. Одним з них є Розширення ОБСЯГИ Нових інвестіцій. Нарощування економічного потенціалу підприємства может здійснюватіся як за рахунок Власний коштів (реінвестування части прибутку) так и за рахунок залучених ЗАСОБІВ.

  Стоимость

  кол

  СЦ

  Цп

  t

  Мал. 4 Залежність ціни Капіталу и Структури Капіталу

  За Ступені пріналежності вікорістовуваній капітал підрозділяється на власний (розділ І пасив балансу) и позіковій (розділ ІІ и ІІІ пасив балансу).

  За трівалості использование розрізняють капітал довгострокового (Постійний) (І і ІІ розділи) та короткостроковій (ІІІ розділ) рис 5 [22, c. 194].

  Необходимость у власному Капіталі обумовлена ​​Вимогами самофінансування підприємств. ВІН є основою самостійності и незалежності підприємств.

  Однако нужно враховуваті, фінансування діяльності підприємства только за рахунок Власний коштів НЕ всегда вігідно для него, особливо в тих випадка, коли виробництво носити сезонний характер. Тоді в ОКРЕМІ періоді будут накопічуватіся Великі кошти на Рахунку у банку, а в інші періоді їх буде бракуваті.

  Власний капітал Джерела Власний Постійний капітал

  коштів (I розділ)

  Довгострокові фінансові

  зобовязання (II розділ)

  Позіковій капітал

  Короткострокові фінансові Змінний

  зобовязання (III розділ) капітал

  Рис.5 Структура пасивів балансу

  Кроме того Варто мати на увазі, что если ціни на фінансові ресурси невісокі, а підприємство может Забезпечити більш високий рівень віддачі на вкладення капітал, чим плата за кредитні ресурси, то, залучаючі позікові кошти, воно может підвіщіті рентабельність власного Капіталу.

  У тій же година если кошти підприємства створені в основному за рахунок короткостроковіх зобов`язання, то его фінансове положення буде хітлівім, тому что з капіталамі короткострокового вікорістовування необхідна Постійна оперативна робота, спрямована на контроль, за своєчаснім поверненням їх и за залучених в оборот на нетрівалій годину других капіталів [18, c. 84].

  Отже, від того, Наскільки оптимальні співвідношення власного и позікового Капіталу, много в чому Залежить фінансове положення підприємства. Вироблення правильної Фінансової стратегії поможет Багата підпріємствам підвіщіті ефективність своєї ДІЯЛЬНОСТІ.

  Структура Капіталу - це СКЛАДОВІ фінансів підприємства.Структура підприємства зафіксована в правій части балансу, де показуються основні джерела ЗАСОБІВ, прітягнутіх для фінансування. Як відомо, между Стаття активу и пасив балансу існує тісній взаємозвязок, шкірні стаття активу балансу має свои джерела фінансування. Джерелом фінансування довгострокового актівів, як правило є власний капітал и Довгострокові позікові кошти. Чи не віключаються випадки формирование довгострокового актівів и за рахунок короткостроковіх кредитів банку. Поточні активи створюють як за рахунок власного Капіталу так и за рахунок короткостроковіх позіковіх коштів. Бажано, щоб смороду наполовину були сформовані за рахунок власного а на половину за рахунок позікового Капіталу. Тоді забезпечується гарантія Погашення зовнішнього Боргу.

  Другий підхід у доцільності керування КАПІТАЛОМ ґрунтується на Теорії модельні и Міллер (1958 рік) и стверджує як раз зворотнє - ціна Капіталу НЕ Залежить від его структури, а отже, ее нельзя оптимізувати. При обґрунтуванні цього підходу смороду що вводить ряд обмежень: наявність ефективного Сайти Вся, Відсутність податків, однаково величина процентних ставок для фізичних и юридичних осіб, раціональне економічне поведение, можлівість ідентіфікації підприємств однаково ступенів ризики. В ціх условиях, затверджуються смороду ціна Капіталу всегда вірівнюється Шляхом перекачування Капіталу за рахунок кредитів, Надання компаніям фізічнімі особами [39, c. 13].

  У повну обсязі опісані методики могут буті реалізовані лишь у разі Існування розвинення Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ та статистики про нього. Ні того, ні Іншого в Україні и странах СНД поки немає, кроме того Питома вага акціонерних підприємств, что котірують свои цінні папери на Сайти Вся, так само ще не велика. Проти Вплив фінансового механізму Функціонування Капіталу ставити Значний Інтерес для бізнесменів будь которого уровня.

  2. ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗІЦІЙ ІНВЕСТІЦІЙНОЇ ПРІВАБЛІВОСТІ

  2.1. Аналіз валюти та структури балансу

  Для Загальної ОЦІНКИ фінансового стану складається спрощений баланс, в якому обєднують в ОКРЕМІ групи Однорідні статті. При побудові спрощений балансу зменшується число статей балансу чим підвіщується его наочність и полегшується его аналіз.

  Попередня оцінку фінансового стану підприємства можна сделать на основе Виявлення "Хворов" статей балансу [31, c. 95]:

  - наявності в балансі суми по рядку 350 "непокритий збиток" яка свідчіть про Вкрай незадовільну роботу підприємства;

  - наявністю сум за дебіторською заборгованістю, що не сплачений в строк;

  - наявністю сум за статтю "Інші оборотні активи" (ряд 250);

  - наявності простроченої кредіторської заборгованості.

  На Основі діючого балансу АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" побудуємо спрощений баланс (табл .. 1)

  Аналіз показав, что Загальний капітал товариства "Херсонська кондитерська фабрика" Дещо поменшало - на 2,1%, но це відбулося на фоні значного приросту нерозподіленого прибутку - на 11,7% что є позитивним моментом. Такоже можна Зазначити что ліквідність підприємства такоже Зросла, оскількі ВАРТІСТЬ необоротних активів зменшено на 5,1%, а оборотних - збільшілася на 8,5%. Такоже позітівної ОЦІНКИ заслуговує Зменшення статті "Інші оборотні активи" на 44,5%, та Зменшення статті "Кредиторська заборгованість" на 19,8%

  Разом з тим на підприємстві існує Зростаючий дебіторська заборгованість зростання на 235,8%.

  Таблиця 1

  Порівняльній аналітичний баланс АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" на 2002 рік, тис.грн.

  Показники

  На початок року

  На кінець року

  відхилення

  Тис. грн.

  Питома вага

  Тис. грн

  Питома вага

  Абсолютне р.3-р.1

  Відносне г.5 / г.1х100

  За Пітом вагою г.4-г.2

  A

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  АКТИВ

  І. Необоротні активи

  1.1 Нематеріальні активи

  8,9

  0,1%

  4,7

  0,039072

  -4,2

  -47,2%

  3,8%

  1.2 Незавершене буд-во

  274,2

  2,2%

  7,1

  0,1%

  -267,1

  -97,4%

  -2,2%

  1.3 Основні засоби

  4 420,7

  36,0%

  4 450,7

  37,0%

  30,0

  0,7%

  1,0%

  Усього за Розділом І

  4 703,8

  38,3%

  4 462,5

  37,1%

  -241,3

  -5,1%

  -1,2%

  ІІ. Оборотні активи

  запаси

  2.1 виробничі запаси

  4 891,2

  39,8%

  4 142,8

  34,4%

  -748,4

  -15,3%

  -5,4%

  2.2 незавершене виробництво

  30,0

  0,2%

  33,8

  0,3%

  3,8

  12,7%

  0,0%

  2.3 готова продукція

  263,5

  2,1%

  179,1

  1,5%

  -84,4

  -32,0%

  -0,7%

  2.4 дебіторська заборгованість

  503,1

  4,1%

  1 689,5

  14,0%

  1 186,4

  235,8%

  10,0%

  2.5 Грошові кошти

  33,6

  0,3%

  165,3

  1,4%

  131,7

  392,0%

  1,1%

  2.6 Інші оборотні активи

  102,3

  0,8%

  57,8

  0,5%

  -44,5

  -43,5%

  -0,4%

  Усього за Розділом ІІ

  7 585,6

  61,7%

  7 562,1

  62,9%

  -23,5

  -0,3%

  1,2%

  ІІІ. Витрати майбутніх періодів

  БАЛАНС

  12 291,7

  100,0%

  12 029,2

  100,0%

  -262,5

  -2,1%

  *

  пасив

  І. Власний капітал

  1.1 Статутний капітал

  171

  1,4%

  171

  1,4%

  0

  0,0%

  0,0%

  1.2 Додатковий капітал

  4700,4

  38,2%

  4699,4

  39,1%

  -1

  0,0%

  0,8%

  1.3 Резервний капітал

  115,4

  0,9%

  115,4

  1,0%

  0

  0,0%

  0,0%

  1.4 Нерозподілений прибуток

  4388,3

  35,7%

  4901,8

  40,7%

  513,5

  11,7%

  5,0%

  Усього за Розділом І

  9375,1

  76,3%

  9887,6

  82,2%

  512,5

  5,5%

  5,9%

  ІІ. Забезпечення Наступний витрат та платежів

  2.1 Виплати персоналу

  70,7

  0,6%

  90,5

  0,8%

  19,8

  28,0%

  0,2%

  Усього за Розділом ІІ

  70,7

  0,6%

  90,5

  0,8%

  19,8

  28,0%

  0,2%

  ІІІ. Довгострокові зобовязання

  IV. Поточні зобовязання

  4.1 Короткострокові кредити

  435,1

  3,5%

  206,5

  1,7%

  -228,6

  -52,5%

  -1,8%

  4.2 Кредиторська заборг

  1646,3

  13,4%

  1320,2

  11,0%

  -326,1

  -19,8%

  -2,4%

  4.3 Інші Поточні зобовязання

  23,8

  0,2%

  0

  0,0%

  -23,8

  -100,0%

  -0,2%

  Усього за Розділом IV

  2845,9

  23,2%

  2051,1

  17,1%

  -794,8

  -27,9%

  -6,1%

  V. Витрати майбутніх періодів

  БАЛАНС

  12291

  100,0%

  12029,2

  100,0%

  -261,8

  -2,1%

  *

  Для Отримання Загальної ОЦІНКИ, динаміки фінансового стану зіставімо Зміни підсумку валюти балансу Із змінамі ФІНАНСОВИХ результатів діяльності підприємства "Херсонська кондитерська фабрика".

  Для цього розрахуємо коефіцієнт Зміни валюти балансу за формулою:

  (47)

  де: КВБ - коефіцієнт Зміни валюти балансу;

  ВБ1 та ВБ0 -валюта балансу на кінець та початок ПЕРІОДУ.

  Коефіцієнт Зміни виручки від реализации продукції:

  (48)

  де КВР - коефіцієнт Зміни виручки від реализации продукції;

  ВР1 та ВР0-виручка від реализации на кінець та початок ПЕРІОДУ.

  Коефіцієнт Зміни балансового прибутку:

  (49)

  де КБП - коефіцієнт Зміни балансового прибутку;

  БП1 та БП0 - балансовий прибуток на кінець та початок ПЕРІОДУ.

  Як видно темпи приросту зазначеним показніків віпереджають Приріст валюти балансу, что свідчіть про покращення использование ЗАСОБІВ на підприємстві в дінаміці.

  Для того щоб аналіз валюти балансу БУВ повний, та патенти, дати оцінку змінам окремий его статей. така оцінка надається за помощью горизонтального (часового) и вертикального (структурного) аналізів.

  При горизонтальному аналізі віявляються абсолютні та відносні Зміни величин статей балансу за Певний период, дається оцінка ЦІМ змінам [40, c. 165].

  Вертикальний аналіз вікорістовується для дослідження Структури ЗАСОБІВ и джерел їх Утворення Шляхом визначення пітомої ваги окремий статей у підсумковіх Даних та оцінювання ціх змін.

  Горизонтальний и вертикальний аналіз взаємодоповнюють один одного, на їх Основі будується порівняльній аналітичний баланс (Таблиця 1)

  Позитивним є Збільшення власного Капіталу на 512 тис. грн. (5,5%) та Зменшення потокової зобовязань на 794,8 тис. грн. (-27,9%). Такоже позитивно можна оцініті Зменшення статті "Готова продукція" на 32% что поряд Із збільшенням прибутку может свідчіті про Збільшення попиту на продукцію.

  Негативним моментом є Збільшення дебіторської заборгованості на 1 186,4 тис.грн., Що складає 235,8% від ее величину на початок року.

  Як видно з табліці 1, відбуліся Зміни в структурі актівів товариства. Если на початок року необоротні активи Складанний 38,3% від Загальної суми балансу, то на кінець року смороду склалось 37,1% тобто їх Питома вага зменшіть на 1,2%. Відповідно на таку величину збільшіліся в структурі актівів оборотні активи.

  Негативно слід оцініті Значне зростання дебіторської заборгованості на 235,8%, а такоже Збільшення ее Частки у Загальній структурі валюти балансу з 4% до 14%.

  Проаналізуємо структуру дебіторської заборгованості (Таблиця 2).

  Таблиця 2

  Аналіз дебіторської заборгованості АТЗТ "Херсонська

  кондитерська фабрика "за 2002 рік

  Розрахунки з дебіторамі

  На початок року

  На кінець року

  відхилення

  тис.грн.

  %

  тис.грн.

  %

  тис.грн.

  %

  1. За товари, роботи, послуги

  503,1

  22,2%

  1689,5

  56,3%

  1186,4

  34,1%

  2. З бюджетом

  1713,4

  75,7%

  1292,6

  43,1%

  -420,8

  -32,7%

  3. За видання авансами

  11,4

  0,5%

  1,1

  0,0%

  -10,3

  -0,5%

  4. Інша Поточна дебіторська заборгованість

  34,4

  1,5%

  16,9

  0,6%

  -17,5

  -1,0%

  Усього

  2262,3

  100,0%

  3000,1

  100,0%

  737,8

  32,6%

  За аналізованій период загальна величина дебіторської заборгованості збільшілася на 737,8 тис.грн., Что складає 32,6% до качана року. Це відбулося за рахунок Збільшення суми за товари, роботи, послуги на 1186,4 тис.грн.

  Мал. 6 Структура дебіторської заборгованості АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" на початок 2002 року

  Рис.7 Структура дебіторської заборгованості АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" на кінець 2002 року

  У структурі дебіторської заборгованості відбуліся значні Зміни. На початок 2002 року найбільшу пітому Вагу малі розрахунки з бюджетом 75%, на кінець року їх Частка зменшіть на 32,7%, при цьом заборгованість за товари на кінець року збільшілася на 1186,4 тис.грн., А в Загальній структурі дебіторської заборгованості їх Частка збільшілася на 34,1% и склалось 56,3%.

  Таке становище свідчіть про ускладнення розрахункової дисципліни и про Значне відволікання коштів з обороту. Це Досить негативно впліває на фінансовий стан товариства.

  Аналізуючі структуру пасивів балансу, слід відзначіті як позитивний момент Фінансової стійкості товариства скроню частко власного Капіталу - 76,3% на початок року та 82,2% на кінець року. Підприємство "Херсонська кондитерська фабрика» не має довгострокового зобовязань, а Питома вага потокової зобовязань незначна - на початок року 23,2% та 17,1% відповідно на кінець року. Як в абсолютному віраженні, так и за Пітом вагою спостерігається Значне Зменшення потокової зобовязань что оцінюється позитивно.

  АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" має гарну структуру свого Капіталу.

  Від оптімальності співвідношення власного и позікового Капіталу значний мірою Залежить фінансовий стан підприємства.

  У звязку з ЦІМ проводитися оцінювання Структури джерел ФІНАНСОВИХ ресурсов - пасівів балансу (Таблиця 3).

  Таблиця 3

  Оцінка Структури джерел ФІНАНСОВИХ ресурсов АТЗТ "Херсонська

  кондитерська фабрика "на 2002 рік

  Показники

  на початок

  на кінець

  відхилення

  Коефіцієнт Фінансової незалежності,%

  76,3%

  82,2%

  5,9%

  Коефіцієнт Фінансової залежності,%

  23,2%

  17,1%

  -6,1%

  Коефіцієнт фінансового ризики (плечі фінансового важеля),%

  30,4%

  20,7%

  -9,6%

  Структура джерел ФІНАНСОВИХ ресурсов характерізується трьома Показники:

  - коефіцієнтом Фінансової незалежності (его ще назівають коефіцієнтом автономності, коефіцієнтом власності за), Який розраховується як відношення власного Капіталу до загально Капіталу (валюти балансу):

  (50)

  де Кфн - коефіцієнт Фінансової незалежності;

  ВК - власний капітал;

  СБ - Загальний капітал (валюта балансу).

  - коефіцієнтом Фінансової залежності, Який характерізує Частка Боргу у загально Капіталі и розраховується як відношення позікового Капіталу до загально (валюти балансу):

  (51)

  де Кфз - коефіцієнт Фінансової залежності;

  ПК - позіковій1 капітал;

  СБ - Загальний капітал (валюта балансу).

  - коефіцієнтом фінансового ризики (плечі фінансового важеля), Який розраховується відношенням позікового Капіталу до власного:

  (52)

  де КФР - коефіцієнт фінансового ризики (плечі фінансового важеля).

  Чим вищє рівень первого сертифіката № и нижчих Рівні іншого и третього, тім стійкішій фінансовий стан підприємства.  n = "left"> Учені-економісти по-різному оцінюють оптімальність співвідношення власного та позікового Капіталу (например, 70:30; 60:40; 50:50) [24, c. 35]. На мою думку, це Залежить від конкретних умов господарювання, Фінансової політики держави, від Обертаном Капіталу.

  Согласно з данімі АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" можна сделать Висновки что зростання коефіцієнта Фінансової незалежності та Зменшення коефіцієнтів Фінансової залежності та фінансового ризики свідчать про більш Стійкий стан товариства, что Склаві в 2002 году.

  При подалі аналізі та патенти вівчіті дінаміку и структуру власного та позікового Капіталу, зясувати причини змін окремий їх складових и дати оцінку ЦІМ змінам за аналізованій период.

  На базі Звіту про власний капітал АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" складемо аналітічну таблицю для Вивчення складу и Структури власного Капіталу товариства (Таблиця 4)

  Таблиця 4

  Склад и структура власного Капіталу АТЗТ "Херсонська

  кондитерська фабрика "на 2002 рік

  Показники

  Статутний капітал

  Додатковий капітал

  резервний капітал

  Нерозподілений прибуток

  разом

  Залишок на початок року:

  1.1 тис.грн.

  171

  4700,4

  115,4

  4388,3

  9375,1

  1.2 за Пітом вагою,%

  1,8%

  50,1%

  1,2%

  46,8%

  100,0%

  Залишок на кінець року:

  2.1 тис.грн.

  171

  4699,4

  115,4

  4901,8

  9887,6

  2.2 за Пітом вагою,%

  1,7%

  47,5%

  1,2%

  49,6%

  100,0%

  відхилення:

  3.1 абсолютне, тис.грн. (Ряд 2.1 - 1.1)

  0

  -1

  0

  513,5

  512,5

  3.2 відносне,% (ряд 3.1 / 1.1х100)

  0,0%

  0,0%

  0,0%

  11,7%

  5,5%

  3.3 за Пітом вагою,% (ряд 2.2 - 1.2)

  -0,1%

  -2,6%

  -0,1%

  2,8%

  0,0%

  За результатами АНАЛІЗУ Збільшення власного Капіталу склалось 512,5 тис.грн. (На 5,5%). Це сталося за рахунок Збільшення Частки нерозподіленого прибутку на 513,5 тис.грн. (На 11,7%), найбільшу частко у власному Капіталі на початок 2002 року МАВ додатковий капітал (50,1%), а на кінець Нерозподілений прибуток (49,6%). Відповідно відбуліся Зміни и в структурі власного Капіталу (Рис. 8,9)

  Мал. 8 Структура власного Капіталу АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" на початок 2002 року

  Мал. 9 Структура власного Капіталу АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" на кінець 2002 року

  Результати АНАЛІЗУ динаміки складу и Структури власного Капіталу заслуговують позітівної ОЦІНКИ.

  Окремо розглядаються динаміка та структура позіковіх коштів. Для цього складається аналітична таблиця (Таблиця 5)

  Таблиця 5

  Склад и структура позіковіх коштів АТЗТ "Херсонська

  кондитерська фабрика "на 2002 рік

  Показники

  На початок року

  На кінець року

  відхилення

  тис.грн.

  Питома вага,%

  тис.грн.

  Питома вага,%

  тис.грн.

  Питома вага,%

  Короткострокові кредити банків

  435,1

  15,3%

  206,5

  10,1%

  -228,6

  -5,2%

  Векселі Видані

  101,4

  3,6%

  0

  0,0%

  -101,4

  -3,6%

  Кредиторська заборгованість

  1646,3

  57,8%

  1320,2

  64,4%

  -326,1

  6,5%

  Поточні зобовязання за рахунками:

  з одержаних авансів

  334,3

  11,7%

  249,8

  12,2%

  -84,5

  0,4%

  з бюджетом

  46,5

  1,6%

  38,9

  1,9%

  -7,6

  0,3%

  з позабюджетніх платежів

  41,2

  1,4%

  2,7

  0,1%

  -38,5

  -1,3%

  зі страхування

  73,9

  2,6%

  70,1

  3,4%

  -3,8

  0,8%

  з оплати праці

  139,6

  4,9%

  159,1

  7,8%

  19,5

  2,9%

  з учасниками

  3,8

  0,1%

  3,8

  0,2%

  0

  0,1%

  Інші Поточні зобовязання

  23,8

  0,8%

  0

  0,0%

  -23,8

  -0,8%

  Всього залучених коштів

  2845,9

  100,0%

  2051,1

  100,0%

  -794,8

  *

  Розглянемо склад и структуру позіковіх коштів АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика".

  Як видно з табліці общество вікорістовує у життя без ДІЯЛЬНОСТІ только Поточні позікові кошти. У складі позіковіх коштів найбільшу пітому Вагу має кредиторська заборгованість, но за звітний период ее величина зменшіть на 326,1 тис.грн. При цьом ее Питома вага у складі позіковіх коштів Зросла на 6,5% (з 57,8% на початок року до 64,4% на кінець року). Короткострокові кредити банків на кінець року склалось 10,1% від Загальної Величини позікового Капіталу, Довгострокові зобовязання підпріємством НЕ залучаліся. На підприємстві знизу заборгованість за короткострокові кредити банків - на 228,6 тис.грн., За Виданих Векселі - на 101,4 тис.грн. , З позабюджетніх платежів - на 38,5 тис.грн., Інші Поточні зобовязання - на 23,8 тис.грн. У тій же година спостерігається Збільшення заборгованості за потокової зобовязань: з одержаних авансів - на 84,5 тис.грн., Розрахунки з бюджетом - на 7,6 тис.грн., Зі страхування - на 3,8 тис.грн., З оплати праці - на 23,8 тис.грн.

  Зменшення кредіторської заборгованості в цілому заслуговує позітівної ОЦІНКИ, но керівніцтву все ж таки треба звернути Рамус на ее високий рівень.

  2.2. Оцінка динаміки платоспроможності та ліквідності підприємства

  В условиях ринкова отношений Платоспроможність підприємств вважається найважлівішою умів їх господарської ДІЯЛЬНОСТІ.

  Платоспроможність - це можлівість підприємства наявний копійчаних ресурсами своєчасно погасіті свои строкові зобовязання.

  Коли підприємство має добрий фінансовий стан, то воно стійко платоспроможне. У разі поганого фінансового стану - воно періодічно або Постійно є неплатоспроможних.

  Розглянемо оперативну потокової Платоспроможність (Коп) АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" станом на початок 2002 року.

  (53)

  де? ПЗ - сума платіжніх ЗАСОБІВ (Грошові кошти та непрострочена дебіторська заборгованість);

  ? СЗ - сума строкових зобовязань (короткострокові кредити, кредиторська заборгованість та інші Поточні зобов`язання).

  Таким чином:

  Результати розрахунку свідчать про ті что общество может своими платіжнімі засоби Повністю погасіті свои строкові зобовязання и у него ще Залишайся кошти.

  Розглянемо оперативну потокової Платоспроможність АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" станом на кінець 2002 року.

  Як видно з розрахунку Платоспроможність у дінаміці значний Покращена что заслуговує позітівної ОЦІНКИ.

  Поняття платоспроможності та ліквідності підприємства дуже блізькі, но одного є більш місткім: від ступенів ліквідності Залежить Платоспроможність [38, c. 145].

  Підприємство может буті ліквіднім в більшій або меншій мірі, або у него Взагалі может буті відсутня ліквідність. Для ОЦІНКИ реального ступенів ліквідності підприємства спочатку необходимо здійсніті аналіз ліквідності балансу.

  Ліквідність балансу Залежить від ступенів відповідності Величини наявний платіжніх коштів велічіні Боргова зобов`язання.

  Для визначення ліквідності балансу та патенти порівняті Підсумки з кожної групи актівів и пасівів.

  Баланс вважається абсолютно ліквіднім, если віконуються умови [38, c. 145]: А1? П1; А2? П2; А3? П3; А4? П4.

  Если віконуються Перші три нерівності, тобто Поточні активи перевіщують Зовнішні зобовязання підприємства, то обов`язкових віконується остання нерівність. Це означає наявність у підприємства Власний оборотних коштів, тобто дотрімується Мінімальна Умова Фінансової его стійкості.

  Недотрімання будь якої Із дере трьох нерівностей означає, что ліквідність балансу більшою або менше мірою відрізняється від абсолютної.

  Аналіз ліквідності балансу оформляється таблицею (Таблиця 6).

  Таблиця 6

  Аналіз ліквідності балансу АТЗТ "Херсонська

  кондитерська фабрика "на 2002 рік

  актив

  На початок року

  На кінець року

  пасив

  На початок року

  На кінець року

  Платіжний надлишок або нестача

  На початок року

  На кінець року

  Найбільш ліквідні активи (А1)

  33,6

  165,3

  Найбільш строкові зобов`язання (П1)

  1670,1

  1320,2

  -1636,5

  -1154

  Швидко реалізовані активи (А2)

  2364,6

  3057,9

  Короткострокові пасив (П2)

  435,1

  206,5

  1929,5

  2851,4

  Повільно реалізовані активи (А3)

  4378,3

  3728,6

  Довгострокові пасив (П3)

  0

  0

  4378,3

  3728,6

  Важко реалізовані активи (А4)

  4703,8

  4462,5

  Постійні пасив (П4)

  9375,1

  9887,6

  -4671,3

  -5425

  БАЛАНС

  11480,3

  11414,3

  БАЛАНС

  11480,3

  11414,3

  *

  *

  Як видно з табліці баланс АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика» не є абсолютно ліквіднім. Керівніцтву треба звернути на це Рамус и з`ясуваті причини такого негативного становища.

  Альо підприємство є ліквіднім, оскількі Поточні активи перевіщують Поточні зобовязання як на початок так и на кінець року.

  Подалі аналіз буде проведено з Використання показніків ліквідності підприємства (Таблиця 7).

  Таблиця 7

  Аналіз показніків ліквідності АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика"

  Показник

  Розрахунок

  рівень сертифіката №

  Відхилення, (+, -)

  Достатній рівень

  На початок року

  На кінець року

  1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  Кал = А1 / П1 + П2

  0,016

  0,108

  + 0,092

  0,2-0,35

  2.Коефіцієнт швидкої ліквідності

  КШЛ = А1 + А2 / П1 + П2

  1,139

  2,111

  + 0,972

  1-2

  3.Коефіцієнт покриття

  Кп = А1 + А2 + А3 / П1 + П2

  3,219

  4,553

  + 1,335

  1,5-2,5

  Як показують результати АНАЛІЗУ на АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" є проблеми з міттєвою ліквідністю, тобто воно здатно погасіті в поточний момент 1,6% на початок та 10,8% короткостроковіх зобов`язання на кінець року, при необхідному Рівні у 20-35 %.

  Можна такоже сделать Висновок, что ліквідність підприємства у дінаміці значний покращується у Середньому у 1,5-2 рази. Така ситуация склалось через Збільшення копійчаних коштів (найбільш ліквідного активу) на кінець року на 390% та через Зменшення Частки короткостроковіх кредитів на 52%.

  2.3. Визначення ефектівності использование Капіталу

  Серед показніків ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ господарюючого субєкта важліве місце за умов Сайти Вся посідають показатели ефектівності использование Капіталу, Які відображають ШВИДКІСТЬ (прискореного або уповільнення) руху Капіталу та его віддачу [19, c.74].

  У мировой практике широкого! Застосування набув узагальнюючій Показник Міри ефектівності использование Капіталу - прібутковість (дохідність, рентабельність).

  Коефіцієнт прібутковості візначається відношенням прибутку до Капіталу, что інвестується:

  Таким чином маємо покращення Загальної прібутковості у дінаміці. Розглянемо прібутковість АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" більш детально (Таблиця 8).

  Таблиця 8

  Аналіз прібутковості Капіталу АТЗТ "Херсонська

  кондитерська фабрика "за 2002 рік

  Показник

  На початок року

  На кінець року

  Відхилення (+, -)

  Чистий прибуток, тис.грн.

  4388,3

  4901,8

  513,5

  Загальний капітал, тис.грн

  12291,7

  12029,2

  -262,5

  Оборотний капітал, тис.грн

  7585,6

  7562,1

  -23,5

  Власний капітал, тис.грн

  9375,1

  9887,6

  512,5

  Прібутковість Загальна Капіталу (ряд 1: ряд 2)

  0,357

  0,407

  0,050

  Продовження табліці 8

  Показник

  На початок року

  На кінець року

  Відхилення (+, -)

  Прібутковість оборотного капіталу (ряд 1: ряд 3)

  0,579

  0,648

  0,070

  Прібутковість власного Капіталу (ряд 1: ряд 4)

  0,468

  0,496

  0,028

  Виручка від реализации (без ПДВ, АЗ)

  31059,6

  36073,4

  5013,8

  Прібутковість реализации (ряд 1: ряд 8)

  0,122

  0,136

  0,014

  Як показують результати АНАЛІЗУ, прібутковість реализации підвіщілася на 0,014, рівень прібутковості Загальна Капіталу зріс на 0,05, оборотного на 0,07, власного - на 0,028. Спостерігається Приріст по усім Показники прібутковості что оцінюється позитивно.

  Поряд з віддачею Капіталу его Обертаном є одним Із важлівіх показніків, что характерізує інтенсівність использование ЗАСОБІВ підприємства. Розглянемо показатели, что характеризують ефективність использование Капіталу (Таблиця 9).

  Коефіцієнт Загальної оберненості Капіталу (Коз) обчіслюється як відношення виручки від реализации (ВР) до середньої вартості загально Капіталу за Певний период (ЗК):

  Коефіцієнт відображає ШВИДКІСТЬ обороту (Кількість оборотів за период) Загальна Капіталу підприємства. Его зростання означає прискореного кругообігу ЗАСОБІВ підприємства або зростання цен (у випадка Пониження рентабельності фірми) [37, c. 92].

  За звітний период Обертаном Загальна Капіталу АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" пришвидшити на 0,47 Оберт.

  Таблиця 9

  Основні показатели ефектівності использование Капіталу АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" за 2002 рік.

  Показник

  рівень сертифіката №

  відхилення

  На початок року

  На кінець року

  (+, -)

  Коефіцієнт Загальної оберненості Капіталу

  2,53

  3,00

  0,47

  Коефіцієнт оберненості мобільніх ЗАСОБІВ

  4,09

  4,77

  0,68

  Коефіцієнт оберненості матеріальніх оборотних коштів

  6,03

  8,35

  2,32

  Коефіцієнт оберненості готової продукції

  117,87

  201,41

  83,54

  Коефіцієнт оберненості дебіторської заборгованості

  13,73

  12,02

  -1,71

  Середній срок обороту дебіторської заборгованості

  26,59

  30,36

  3,77

  Коефіцієнт оберненості кредіторської заборгованості

  18,87

  27,32

  8,46

  Середній срок обороту кредіторської заборгованості

  19,35

  13,36

  -5,99

  Фондовіддача основних засобів та других позаоборотних актівів

  6,60

  8,08

  1,48

  Коефіцієнт оберненості власного Капіталу

  3,31

  3,65

  0,34

  Коефіцієнт оберненості мобільніх ЗАСОБІВ (Ком) представляет собою відношення виручки від реализации до середньої за период Величини мобільніх ЗАСОБІВ (запаси и затрати, Грошові кошти, розрахунки, інші оборотні активи) по балансу [34, c. 27]:

  Коефіцієнт показує ШВИДКІСТЬ обороту усіх мобільніх (як матеріальніх так и нематеріальніх) ЗАСОБІВ підприємства. Зростання цього сертифіката № характерізується позитивно.

  Обертаном усіх мобільніх ЗАСОБІВ АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" пришвидшити на 0,68.

  Коефіцієнт оберненості матеріальніх оборотних коштів (Комз) обчіслюється як відношення виручки від реализации до середньої за период вартості запасів и витрат по балансу:

  Коефіцієнт відображає число оборотів запасів и витрат фірми. Зниженя цього коефіцієнта свідчіть про відносне Збільшення виробничих запасів, незавершеного виробництва або про зниженя Попит на готову продукцію (у випадка Зменшення оберненості готової продукції).

  Підприємство АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" зменшено ОБСЯГИ виробничих запасів (на 2,32) что можливо повязано з підвіщенням Попит на ее продукцію.

  Коефіцієнт оберненості готової продукції (Когп) візначається як відношення виручки від реализации продукції до середньої за период Величини готової продукції:

  Коефіцієнт відображає ШВИДКІСТЬ обороту готової продукції. Его зростання свідчіть про Підвищення Попит на продукцію, а Зменшення - про Збільшення залишків готової продукції у звязку Із зниженя Попит на продукцію.

  Цей Показник значний віріс (на 83,54 Оберт) что свідчіть про Підвищення Попит на продукцію АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" (его Збільшення может буті пов'язаним з більш вігіднім для покупців придбанням продукції у комерційний кредит).

  Коефіцієнт оберненості дебіторської заборгованості (Кодзі) візначається як відношення виручки від реализации до середньої за период дебіторської заборгованості [22, c. 194]:

  Коефіцієнт свідчіть про Розширення або зниженя комерційного кредиту, что надає підприємство.Зростання означає Збільшення швідкості Сплата заборгованості Підприємству, Зменшення продаж в кредит. Зниженя № сертифіката № свідчіть про Збільшення ОБСЯГИ кредиту, что надає підприємство, тобто зростання купівлі продукції в кредит покупцям.

  На АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" збільшіліся ОБСЯГИ продаж продукції в кредит (Кодзі зменшівся на 1,71оберті)

  Середній срок обороту дебіторської заборгованості (длительность ПЕРІОДУ обороту в днях) (Тобд) як відношення календарного фонду часу за Певний период (например, за рік - 365 днів) до коефіцієнту оберненості дебіторської заборгованості:

  Цей Показник характерізує середній срок Погашення дебіторської заборгованості. Позитивно оцінюється зниженя цього коефіцієнта.

  Підприємству АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" на кінець року начали довше повертаті Боргі ..

  Коефіцієнт оберненості кредіторської заборгованості (Кокз) як відношення виручки від реализации до середньої за период кредіторської заборгованості:

  Коефіцієнт свідчіть про Розширення або зниженя комерційного кредиту, что надається Підприємству. Зростання сертифіката № свідчіть про Підвищення швідкості Сплата заборгованості підприємства, а зниженя - про зростання купівлі продукції в кредит.

  АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" на кінець року значний швідше Почаїв розраховуватіся зі своими кредиторами. Це можна оцініті позитивно того что Товариство набуває позитивного ділового іміджу.

  Середній срок обороту кредіторської заборгованості (Тобк) як відношення календарного фонду часу за Певний период до коефіцієнта оберненості кредіторської заборгованості за цею ж период:

  Показник відображає середній срок повернення боргів підприємства.

  Підприємство Почаїв повертаті Боргі швідше у Середньому на 6 днів.

  Фондовіддача основних засобів та других позаоборотних актівів (ФПВ) як відношення виручки від реализации до середньої за период Величини необоротних активів [40, c. 165]:

  Показник характерізує ефективність использование необоротних активів. Позитивно оцінюється зростання цього сертифіката №, тобто Збільшення обсяг продажу что пріпадає на одиниць вартості ЗАСОБІВ.

  На кінець року фондовіддача збільшіліся.

  Коефіцієнт оберненості власного Капіталу (кування) як відношення виручки від реализации до середньої за период вартості власного Капіталу:

  Коефіцієнт відображає ШВИДКІСТЬ обороту власного Капіталу, тобто его Активність. Різке зростання цього сертифіката № говорити про Підвищення уровня продаж. Суттєве его зниженя свідчіть про тенденцію до бездії части Власний коштів.

  На кінець року власний капітал АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" був більш активним.

  Як показує аналіз, динаміка практично всех показніків оцінюється позитивно. Негативно характерізує підприємство лишь Збільшення СЕРЕДНЯ терміну обороту дебіторської заборгованості у наслідок Збільшення ОБСЯГИ продаж продукції у кредит. Керівніцтву треба звернути на це увагу.

  3. Напрямки ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО

  ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА

  3.1. Розширення зони Фінансової стійкості

  Умів життєдіяльності и основою стабільності стану підприємства в рінковій економіці Виступає его стійкість. На стійкість підприємства впліває дуже много факторів.

  Значення и Сутність Фінансової стійкості Яскрава Відображається в ее Показники. Розрізняють абсолютні и відносні показатели Фінансової стійкості.

  Для нормальної життєдіяльності підприємство винне обов`язкових мати Власні оборотні кошти.

  Если предприятие має короткострокові Борги, то воно зобов`язання Сплатити їх потокової активами. Если после Сплата у підприємства залішається "нуль" Власний оборотних коштів, то воно НЕ зможу погасіті Довгострокові Боргі потокової активами [17, c. 210].

  Наявність власного оборотних коштів за формою балансу согласно з П (С) БУ2 розраховується як різніця между оборотними активами та потокові кредиторська заборгованістю. Розрахуємо наявність власного оборотних коштів на АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика":

  НВОК на поч. року = 7 585,6 - 2 845,9 = 4 739,7 тис. грн.

  НВОК на Кін. року = 7 562,1- 2 051,1 = 5 511 тис.грн.

  Частка власного Капіталу в сумі потокової актівів на початок року - 62,5%, на кінець року 72,9%.

  Частка позікового Капіталу у формуванні потокової актівів 37,5% на початок року и 27,1% - на кінець року (Таблиця 9)

  Таблиця 9

  Аналіз Власний позіковіх коштів АТЗТ "Херсонська

  кондитерська фабрика "за 2002 рік, тис.грн

  Показник

  На початок року

  На кінець року

  відхилення

  1. Загальна сума потокових актівів

  7585,6

  7562,1

  -23,5

  2. Загальна сума короткостроковіх зобовязань

  2845,9

  2051,1

  -794,8

  3. Величина Власний оборотних коштів

  4739,7

  5511

  771,3

  4. Частка в сумі потокової актівів,%:

  власного Капіталу (ряд 3: ряд 1) * 100

  62,5

  72,9

  10,4

  позікового Капіталу (ряд 2: ряд 1) * 100

  37,5

  27,1

  -10,4

  Це означає, что на початок року Поточні активи в сумі 4 739,7 тис. грн. були сформовані за рахунок власного Капіталу, на кінець року цею Показник зріс на 771,3 тис.грн. что оцінюється позитивно. Можна такоже сделать такий Висновок: после полного Погашення кредіторської заборгованості у АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" ще Залишайся 4 739,7 тис. грн. оборотних ЗАСОБІВ на початок 2002 року и 5 511 тис.грн. на кінець року.

  Для успішної ДІЯЛЬНОСТІ АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" мало достаточно Власний оборотних коштів.

  Кроме розрахунку та АНАЛІЗУ в дінаміці наявності Власний оборотних коштів при оцінці Фінансової стійкості досліджується такоже ряд ее відносніх показніків.

  Розглянемо відносні показатели Фінансової стійкості АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" (Таблиця 10)

  Таблиця 10

  Аналіз відносніх показніків Фінансової стійкості АТЗТ

  "Херсонська кондитерська фабрика" за 2002 рік

  Показник

  На початок року

  На кінець року

  відхилення

  1. Коефіцієнт забезпечення матеріальніх запасів Власний кошт

  1,01

  1,23

  0,23

  2. Коефіцієнт маневреності власного Капіталу

  0,51

  0,56

  0,05

  3. Стабільність структурі оборотних коштів

  0,62

  0,73

  0,10

  4. Індекс постійного активу

  0,50

  0,45

  -0,05

  5. Коефіцієнт Накопичення амортізації

  0,38

  0,44

  0,05

  6. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів

  0,36

  0,37

  0,01

  1. Коефіцієнт забезпечення матеріальніх запасів Власний кошт розраховується відношенням суми Власний оборотних коштів до матеріальніх запасів:

  на початок

  на кінець

  Розрахунки показують что матеріальні запаси покріті Власний кошт Повністю. При нормальному Показники 60 - 80% маємо 101% на початок та 123% на кінець 2002 року. Отрімані результат не могут свідчіті про стійкість фінансового стану оскількі АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" могла працювати за умов нестачі запасів и як слідством є отриманий високий Показник.

  2. Коефіцієнт маневреності власного Капіталу (Власний коштів) розраховується як відношенням Власний оборотних коштів до власного Капіталу:

  на початок

  на кінець

  На АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" більш як 50% власного Капіталу знаходиться в обігу (51% на початок та 56% на кінець 2002 року) что є хорошим результатом оскількі граничний рівень сертифіката № дорівнює 0,3. Такоже маємо покращення сертифіката № в дінаміці что теж заслуговує на позитивну оцінку.

  3.Стабільність структурі оборотних коштів розраховується як відношення суми Власний оборотних коштів до всієї сукупності оборотних коштів:

  на початок

  на кінець

  Розрахунки показують позитивну тенденцію оскількі маємо зростання № сертифіката № на 11%

  4. Індекс постійного активу розраховується як відношення основного Капіталу до власного:

  на початок року

  на кінець року

  Показник показує пітому Вагу основного Капіталу у джерелах Власний ЗАСОБІВ. Динаміка показує Поліпшення ситуации оскількі зменшується на 5% найменша ліквідна частина актівів підприємства а такоже власний капітал становится більш мобільним.

  5. Коефіцієнт Накопичення амортізації розраховується як відношення суми амортізації (знос) основних засобів и нематеріальніх актівів до первісної вартості основних засобів и нематеріальніх актівів что амортізується:

  на початок року

  на кінець року

  Інтенсівність Накопичення коштів для оновлення основного Капіталу виросла на 6%. Коефіцієнт має НЕ дуже Високі значення тому можна пріпустіті что основні засоби експлуатуються порівняно недовго.

  6. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів розраховується як відношення залішкової вартості основних ФОНДІВ до сукупності усіх актівів підприємства:

  на початок року

  на кінець року

  Питома вага основних засобів у загально Капіталі растет у дінаміці незначна (на 1%).

  Аналіз сукупності всех показніків показує, что АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" має гарну фінансову стійкість, Зростаючий у дінаміці.

  Візначімо тип Фінансової стійкості АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика":

  У подалі аналізі візначімо запас Фінансової стійкості (зону безпечності), під Яким розуміють тієї ОБСЯГИ реализации, Який Забезпечує Підприємству Певна стійкість его фінансового становища.

  Для Отримання прибутку від реализации (П) віднімемо від виручки повну собівартість продукції:

  на початок 2002 року

  на кінець 2002 року

  Поріг рентабельності (дебатів) представляет собою відношення суми постійніх витрат у собівартості продукції до пітомої ваги маржинального доходу у віручці:

  на початок 2002 року

  на кінець 2002 року

  При такій віручці прибутку підприємства Ще не малі но усі постійні витрати були покріті.

  Візначімо запас Фінансової стійкості АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" у 2002 году и проаналізуємо его (Таблиця 11).

  Таблиця 11

  Аналіз запасу Фінансової стійкості АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" на 2002 рік

  Показник

  рівень сертифіката №

  відхилення

  +, -

  На початок року

  На кінець року

  1. виручки від реализации за мінусом ПДВ и АЗ, тис. грн.

  31059,6

  36073,4

  5013,8

  2. Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн

  27292,0

  30702,9

  3410,9

  3. Прибуток, тис. грн

  3767,6

  5370,5

  1602,9

  4. Сума умовно-змінніх витрат, тис. грн.

  26637,9

  27350,9

  713,0

  5. Сума умовно-постійніх витрат, тис. грн.

  654,1

  3352

  2697,9

  6. Сума маржинального доходу (ряд 3 + ряд 5), тис. грн.

  4421,7

  8722,5

  4300,8

  7. Частка маржинального доходу (ряд 6: ряд 1),%

  14,24%

  24,18%

  0,1

  8. Поріг рентабельності, тис. грн.

  4594,6

  13862,8

  9268,1

  9. Запас Фінансової стійкості

  тис. грн.

  26465,0

  22210,6

  -4254,3

  %

  85,2%

  61,6%

  -23,6%

  На початок 2002 року щоб покриттям всі витрати та патенти Було реалізуваті продукції на суму 4594,6 тис.грн., А на кінець для цього Було необходимо 13862.8 тис.грн. Маємо Зменшення порогу рентабельності на 4254,3 тис.грн. что оцінюється негативно. Фактично виручка на початок 2002 року слкадала 31059,6 тис.грн. а на кінець року 36073,4 тис.грн. что вищє порогу рентабельності на 26465,0 тис.грн. та 22210,6 тис.грн. відповідно. Виручка может Зменшити ще на 61,6% и только тоді рентабельність дорівнюватіме нулю. Хоча на кінець 2002 року зона Фінансової незалежності ще залішається на Досить Високому Рівні (61,6%) керівніцтву треба звернути Рамус на Зменшення сертифіката № зони фінанової незалежності.

  3.2. Реструктуризація Капіталу підприємства

  Структура підприємства значний впліває на результати фінансово - господарської діяльності підприємства, співвідношення между власним та позіковімі Джерелами коштів слугує одним з ключовими аналітичних показніків что характерізує степень ризики інвестування ФІНАНСОВИХ ресурсов у данє підприємство. Одним з таких показніків что характерізує степень ризики, є Показник покриття ВИДАТКІВ по обслуговуванню позікового довгострокового Капіталу РПВ.

  Розрахуємо Показник покриття ВИДАТКІВ по обслуговуванню позікового довгострокового Капіталу на АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" вікорістовуючі данні Звіту про фінансові результати за звітний период.

  Дохід до виплати відсотків и податків Склаві 125,274 тис.грн.

  Відсотки за Користування короткостроковім позіковім КАПІТАЛОМ складають - 5,062 тис.грн. Зробимо розрахунок:

  125.274 тис.грн.

  РПВ = = 24,74

  5.062 тис.грн.

  Коефіцієнт РПВ для АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" дорівнює 24,74 и показує что валовий дохід перевіщує суму річніх відсотків за позику у 24,74 рази. Це говорити про НЕ дуже скроню частко позікового Капіталу в загально Капіталі АТЗТ.

  Питання возможности та доцільності управління структурою Капіталу давно дебатуються у західніх странах, среди вчених та практіків існує два основних підходу до цієї проблеми: традіційній и теорія Модільяна - Міллера.

  Послідовнікі традіційного методу вважають, что ціна Капіталу Залежить від его Структури и існує "оптимальна структура капіталу".

  Ціна підприємства в цілому может буті Знайду за формулою:

  (54)

  де ОК - сума коштів за рік вітраченіх на обслуговування Капіталу;

  СЦ- середньозважена ціна авансованого Капіталу, яка розраховується за формулою:

  (55)

  де К - ціна джерела коштів у Загальній сумі.

  На практике любе підприємство фінансує свою діяльність, у тому чіслі и інвестіційну, з різніх джерел.

  За Користування авансованих у діяльність підприємства ФІНАНСОВИХ ресурсов воно сплачує відсотки, Дивіденди и так далі тобто Несе деякі обґрунтовані витрати на Підтримання свого економічного потенціалу. Як було показано вищє Кожне джерело коштів має свою Ціну як суму витрат на его забезпечення (Таблиця 12).

  Таблиця 12

  Розрахунок середньозваженої ціни підприємства АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика"

  Джерела коштів Облікова оцінка джерел Частка (d) Ціна (К)

  тис.грн. %%

  Позікові кошти 85.56 94,3 12,4

  Додатковий капітал 2.35069 2,6 5,2

  Нерозподілений прибуток 2.76 3.1 9,2

  РАЗОМ: 90.671 100

  Показник, что характерізує відносній рівень Загальної суми ціх ВИДАТКІВ самє и складає Ціну авансованого Капіталу (СЦ). Цей Показник відбіває сформованому на підприємстві мінімум повернення на вкладення в его діяльність капітал, его рентабельність и розраховується за формулою середньої аріфметічної зваженої за Ранее наведення формулою.

  У свою черга зважено ціна Капіталу Залежить від ціни его складових, смороду узагальнено підрозділяються на два види - власний и позіковій капітал. Таким чином, рівень витрат для ПІДТРИМКИ економічного потенціалу підприємства при сформованій структурі джерел коштів, Вимогах інвесторів и кредіторів, дівідендної політики для АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" складає 12,11%. Економічний Зміст цього сертифіката № у Наступний АТЗТ может прійматі любі решение ІНВЕСТИЦІЙНОГО характеру, рівень рентабельності якій не нижчих поточного значення сертифіката № СЦ. Саме з ним порівнюється Показник IRR (норма рентабельності інвестіцій), для конкретного проекту.

  Яка ж можлива варіація компаний (підприємств) по Показник "ціна капіталу"? Статистика по вітчізнянім підпріємствам природно відсутня, звернемося для порівняння до західної практики, так за данімі про 177 американских компаний, опублікованім у Журналі "Fortune", 16,8% компаний з аналізованої Вибірки малі Ціну Капіталу до 11%; 65% компаний - від 11 до 17%; 19,2% компаний - понад 19% [27, c.46]. Показник зваженої ціни Капіталу можна використовуват для ОЦІНКИ підприємства в цілому.

  Від того, Наскільки оптимальні співвідношення власного и позікового Капіталу, много в чому Залежить фінансове положення підприємства. Вироблення правильної Фінансової стратегії допомагає підвіщіті ефективність діяльності підприємства.

  У звязку з ЦІМ, важлівімі Показники, что характеризують ринкову стійкість підприємства, є:

  1. коефіцієнт Фінансової незалежності або Питома вага власного Капіталу в Загальній сумі Капіталу;

  2. коефіцієнт Фінансової залежності або Частка позікового Капіталу в Загальній сумі Капіталу;

  3. коефіцієнт фінансового ризики - відношення позікового Капіталу до власного.

  Чим вищє рівень первого сертифіката № и нижчих іншого и третього, тім більш стійке становище підприємства.

  Розраховуємо пітому Вагу власного Капіталу в Загальній Валюті балансу АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика"

  Питома вага позікового Капіталу в структурі зобов`язання АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика"

  Коефіцієнт фінансового ризики для АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" дорівнює:

  Таблиця 13

  Оцінка Структури джерел ФІНАНСОВИХ ресурсов АТЗТ "Херсонська

  кондитерська фабрика "на 2002 рік

  Показники

  На початок року

  На кінець року

  відхилення

  Коефіцієнт Фінансової незалежності,%

  76,3

  82,2

  5,9

  Коефіцієнт Фінансової залежності,%

  23,2

  17,1

  -6,1

  Коефіцієнт фінансового ризики (плечі фінансового важеля),%

  30,4

  20,7

  -9,6

  Согласно з данімі АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" можна сделать Висновки что зростання коефіцієнта Фінансової незалежності та Зменшення коефіцієнтів Фінансової залежності та фінансового ризики свідчать про більш Стійкий стан товариства, что Склаві на кінець 2002 року. Частка власного Капіталу має тенденцію до Збільшення. На кінець року вона збільшілася на 5,9%, у наслідок того что темпи приросту власного Капіталу вищє темпів приросту позікового Капіталу. Дані показатели свідчать про Зміцнення Фінансової незалежності АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" на кінець 2002 року.

  При подалі аналізі та патенти вівчіті дінаміку и структуру власного та позікового Капіталу, зясувати причини змін окремий їх складових и дати оцінку ЦІМ змінам за аналізованій период.

  На базі Звіту про власний капітал АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" складемо аналітічну таблицю для Вивчення складу и Структури власного Капіталу товариства (Таблиця 14)

  Таблиця 14

  Склад и структура власного Капіталу АТЗТ "Херсонська

  кондитерська фабрика "на 2002 рік

  Показники

  Статутний капітал

  Додатковий капітал

  резервний капітал

  Нерозподілений прибуток

  разом

  Залишок на початок року:

  1.1 тис.грн.

  171

  4700,4

  115,4

  4388,3

  9375,1

  1.2 за Пітом вагою,%

  1,8%

  50,1%

  1,2%

  46,8%

  100,0%

  Залишок на кінець року:

  2.1 тис.грн.

  171

  4699,4

  115,4

  4901,8

  9887,6

  2.2 за Пітом вагою,%

  1,7%

  47,5%

  1,2%

  49,6%

  100,0%

  відхилення:

  3.1 абсолютне, тис.грн. (Ряд 2.1 - 1.1)

  0

  -1

  0

  513,5

  512,5

  3.2 відносне,% (ряд 3.1 / 1.1х100)

  0,0%

  0,0%

  0,0%

  11,7%

  5,5%

  3.3 за Пітом вагою,% (ряд 2.2 - 1.2)

  -0,1%

  -2,6%

  -0,1%

  2,8%

  0,0%

  Як видно з табліці 14 Збільшення власного Капіталу Складанний 512,5 тис.грн. (На 5,5%). Це сталося за рахунок Збільшення Частки нерозподіленого прибутку на 513,5 тис.грн. (На 11,7%), найбільшу частко у власному Капіталі на початок 2002 року МАВ додатковий капітал (50,1%), но на кінець року найбільшу частко власного Капіталу МАВ Нерозподілений прибуток (49,6%). Відповідно відбуліся Зміни и в структурі власного Капіталу (рис. 10)

  Мал. 10 Структура власного Капіталу АТЗТ "Херсонська

  кондитерська фабрика "

  Результати АНАЛІЗУ динаміки складу и Структури власного Капіталу заслуговують позітівної ОЦІНКИ.

  Окремо розглядаються динаміка та структура позіковіх коштів. Для цього складається аналітична таблиця (Таблиця 15)

  Розглянемо склад и структуру позіковіх коштів АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика".

  Як видно з табліці общество вікорістовує у життя без ДІЯЛЬНОСТІ только Поточні позікові кошти. На підприємстві знизу заборгованість за короткострокові кредити банків - на 228,6 тис.грн., За Виданих Векселі - на 101,4 тис.грн. , З позабюджетніх платежів - на 38,5 тис.грн., Інші Поточні зобовязання - на 23,8 тис.грн. У тій же година спостерігається Збільшення заборгованості за потокової зобовязань: з одержаних авансів - на 84,5 тис.грн., Розрахунки з бюджетом - на 7,6 тис.грн., Зі страхування - на 3,8 тис.грн., З оплати праці - на 23,8 тис.грн.

  Зменшення кредіторської заборгованості в цілому заслуговує позітівної ОЦІНКИ, но керівніцтву все ж таки треба звернути Рамус на ее високий рівень.

  Таблиця 15

  Склад и структура позіковіх коштів АТЗТ "Херсонська

  кондитерська фабрика "на 2002р.

  Показники

  На початок року

  На кінець року

  відхилення

  тис.грн.

  Питома вага,%

  тис.грн

  Питома вага,%

  тис.грн.

  Питома вага,%

  Короткострокові кредити банків

  435,1

  15,3

  206,5

  10,1

  -228,6

  -5,2

  Векселі Видані

  101,4

  3,6

  0

  0,0

  -101,4

  -3,6

  Кредиторська заборгованість

  1646,3

  57,8

  1320,2

  64,4

  -326,1

  6,5

  Поточні зобовязання за рахунками:

  з одержаних авансів

  334,3

  11,7

  249,8

  12,2

  -84,5

  0,4

  з бюджетом

  46,5

  1,6

  38,9

  1,9

  -7,6

  0,3

  з позабюджетніх платежів

  41,2

  1,4

  2,7

  0,1

  -38,5

  -1,3

  зі страхування

  73,9

  2,6

  70,1

  3,4

  -3,8

  0,8

  з оплати праці

  139,6

  4,9

  159,1

  7,8

  19,5

  2,9

  з учасниками

  3,8

  0,1

  3,8

  0,2

  0

  0,1

  Інші Поточні зобовязання

  23,8

  0,8

  0

  0,0

  -23,8

  -0,8

  Всього залучених коштів

  2845,9

  100,0

  2051,1

  100,0

  -794,8

  *

  У подалі аналізі розраховуємо можливий оптимальну структуру Капіталу для АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" (Таблиця 16).

  Робимо відповідно до формули 54 розрахунок ціни підприємства для АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика":

  ОК - сума коштів вітраченіх у рік на обслуговування Капіталу - 5,062 тис.грн.

  СЦ - середньозважена ціна Капіталу - 12,11%

  Прорахувавші усі варіанти Зупинимо на ІІІ варіанті, у такий способ оптимальна структура Капіталу досягається у випадка, коли Частка позікового Капіталу складі 20%.

  Таблиця 16

  Розрахунок можлівої оптімальної Структури Капіталу АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика"

  Показник Варіанти Структури

  I II III IV V VI VII

  Частка власного Капіталу 100 90 80 70 60 50 40

  Частка позікового Капіталу 0 10 20 30 40 50 60

  Ціна власного Капіталу 13,0 13,3 14,0 15,0 17,0 19,5 25,0

  Ціна позікового Капіталу 7,0 7,0 7,1 7,5 8,0 12,0 17,0

  Зважено ціна 13 12,67 12,64 12,75 13,40 15,75 20,02

  При цьом середньозважена ціна Капіталу розрахована за формулою:

  и складає 12,6% (14% х0,8 + 7,1% х0,2)

  У повну обсязі наведена методика может буті вікорістовувана лишь у разі Існування розвинення Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ та статистики про нього. Ні того, ні Іншого в Україні и странах СНД поки немає, кроме того Питома вага акціонерних підприємств, что котірують свои цінні папери на Сайти Вся, так само ще не велика. Проти Вплив фінансового механізму Функціонування Капіталу ставити Значний Інтерес для бізнесменів будь которого уровня.

  3.3 Напрямки Підвищення показніків інвестіційної пріваблівості.

  Під інвестіційною пріваблівістю підприємства розуміють доцільність вкладання в него вільніх копійчаних коштів. Вона аналізується як зовнішнімі субєктамі, з метою Вибори найкращого варіанта вкладання котів, так и самим господарюючім субєктом. Кожне підприємство винне віявіті свои возможности для Залучення зовнішніх інвестіцій.

  Аналіз підприємства АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" виявило декілька Слабкий сторон підприємства. Тому для покращення ІНВЕСТИЦІЙНОГО іміджу АТЗТ необходимо вказаті напрямки покращення показніків інвестіційної пріваблівості.

  Аналіз валюти та структури балансу АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" у цілому показавши хороші результати. Негативно можна оцініті Значне (на 235,8%) зростання дебіторської заборгованості. Пріскоріті Погашення дебіторської заборгованості можна Шляхом [11, c. 73]:

  - Ознайомлення з фінансовим станом покупця та набуття впевненості относительно его подальшої платоспроможності;

  - своєчасне оформлення розрахункових документів;

  -! Застосування попередньої оплати;

  -! Застосування вексельної форми оплати;

  - удосконалення розрахунків.

  Согласно з проведення розрахунку найбільш оптимальною структурою Капіталу признал структуру з частко позікового Капіталу 20%. За такой Структури фінансова ефективність діяльності підприємства вважається найвищу.

  Аналіз позіковіх коштів виявило что общество вікорістовує у життя без ДІЯЛЬНОСТІ только Поточні позікові кошти. У складі позіковіх коштів найбільшу пітому Вагу має кредиторська заборгованість, и хоча за звітний период ее величина зменшіть на 326,1 тис.грн. ее Питома вага у складі позіковіх коштів Зросла на 6,5% (з 57,8% на початок року до 64,4% на кінець року). Такоже спостерігається Збільшення заборгованості за потокової зобовязань: з одержаних авансів - на 84,5 тис.грн., Розрахунки з бюджетом - на 7,6 тис.грн., Зі страхування - на 3,8 тис.грн., З оплати праці - на 23,8 тис.грн. Зменшення кредіторської заборгованості в цілому заслуговує позітівної ОЦІНКИ, но керівніцтву все ж таки треба звернути Рамус на ее високий рівень.

  Щоб підприємство мало позитивний інвестиційний імідж, воно обовязково винне буті платоспроможнім. Тому керівництво Опис винне слідкуваті за підтріманням платоспроможності на високому Рівні.

  Аналіз платоспроможності та ліквідності виявило что баланс АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика» не є абсолютно ліквіднім. Керівніцтву треба звернути на це Рамус и з`ясуваті причини такого негативного становища.

  Сітуацію можна покращіті зменшуючі дуже велику частко кредіторської заборгованості у пасив, а такоже збільшівші величину копійчаних коштів на розрахунковому Рахунку.

  Одним з напрямків покращення інвестіційної пріваблівості є покращення показніків рентабельності. Рентабельність Загальна Капіталу можна покращіті зменшуючі Частка актівів Які не приносять прибутку, їх можна здати в оренду або реалізуваті.

  Поряд з віддачею Капіталу его Обертаном є одним Із важливіших показніків, что характерізує інтенсівність использование ЗАСОБІВ підприємства.

  На АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" згідно АНАЛІЗУ Обертаном оборотного капіталу уповільнілося Обертаном дебіторської заборгованості у наслідок ее стрімкого приросту. Сітуацію можна покращіті такими шляхами:

  - своєчаснім відвантаженням продукції та оформленням документів;

  - Вивчення платоспроможності покупців и замовніків, своєчаснімі заходами Із Стягнення дебіторської заборгованості;

  - інтенсіфікацією виробництва;

  - повнішім и раціональнішім використання земельних, трудових и матеріальніх ресурсов;

  - правильною організацією роботи относительно матеріально - технічного забезпечення;

  - недопущення создания надлишково и непотрібних запасів;

  - недопущення відволікання коштів у дебіторську заборгованість;

  - СКОРОЧЕННЯ термінів Обертаном по всех фазах кругообігу ЗАСОБІВ.

  Висока фінансова стійкість підприємства - обєкта інвестування чи не найважлівішій Чинник что впліває на Прийняття решение потенційнім інвестором. Тому Зміцнення Фінансової стійкості має важліве значення для покращення інвестіційної пріваблівості. Фінансову стійкість можна покращіті збільшуючі розмір власного оборотного капіталу та зменшуючі Поточні зобовязання.

  ВИСНОВКИ

  Дослідження проведене в діпломній работе дает можлівість сделать Такі Висновки.

  В условиях жорсткої конкуренції Зберегти міцні рінкові позіції будь - якому виробнику можливо лишь за умови належно проведення фінансового АНАЛІЗУ. Фінансовий аналіз дает можлівість віявіті негатівні Тенденції в діяльності підприємства, и вказує напрямки оптімізації фінансового стану обєкта дослідження.

  У процесі ДІЯЛЬНОСТІ підприємство вікорістовує власний та позіковій капітал. Від їх співвідношення значний мірою залежався результати діяльності підприємства. Перевага власного Капіталу у фінансовій структурі приводити до більш стабільного положення підприємства у Сайти Вся. Альо в цьом випадка підприємство может недоодержаті части можливий прибутку у наслідок нестачі коштів для Розширення виробництва, Освоєння новой продукції чи Нових рінків збуту. У таких випадка, если предприятие є вісокорентабельнім, для покращення прібутковості Варто залучаті позіковій капітал та Зовнішні інвестиції. Альо особлівість позіковіх коштів Полягає у тому, что їх Залучення значний мірою Залежить від того Наскільки фінансовий стан підприємства відповідає Вимоги кредитора або інвестора. Тому керівництво Опис винне слідкуваті за інвестіційною пріваблівістю підприємства, а такоже докласті зусіль до ее покращення.

  При аналізі інвестіційної пріваблівості підприємства Використовують Певна систему показніків, яка відображає структуру актівів підприємства, джерел їх формирование, ліквідність и фінансову стійкість, якість прибутку, дохідність и оберненість Капіталу.

  Аналіз підприємства АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" показавши, что інвестиційна пріваблівість товариства находится на Досить Високому Рівні, но виявило декілька Слабкий сторон підприємства. Тому для покращення ІНВЕСТИЦІЙНОГО іміджу АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" та патенти вказаті напрямки покращення інвестіційної пріваблівості.

  Аналіз валюти та структури балансу АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" виявило Значне зростання дебіторської заборгованості. Пріскоріті Погашення дебіторської заборгованості можна шлях:

  - Ознайомлення з фінансовим станом покупця та набуття впевненості относительно его подальшої платоспроможності;

  - своєчасного оформлення розрахункових документів;

  -! Застосування попередньої оплати;

  -! Застосування вексельної форми оплати;

  - удосконалення розрахунків.

  Согласно з проведення розрахунку найбільш оптимальною структурою Капіталу признал структуру з частко позікового Капіталу 20%. За такой Структури фінансова ефективність діяльності підприємства вважається найвищу.

  Аналіз позіковіх коштів виявило високий рівень кредіторської заборгованості. Підприємству треба значний знізіті рівень заборгованості. Це можна сделать актівізувавші діяльність з Погашення дебіторської заборгованості внаслідок якої й вінікла завеліка кредиторська заборгованість.

  Щоб підприємство мало позитивний інвестиційний імідж, воно обовязково винне буті платоспроможнім. Тому керівництво Опис винне слідкуваті за підтріманням платоспроможності на високому Рівні.

  Аналіз платоспроможності та ліквідності виявило что баланс АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика» не є абсолютно ліквіднім. Керівніцтву треба звернути на це Рамус и з`ясуваті причини такого негативного становища.

  Сітуацію можна покращіті зменшуючі дуже велику частко кредіторської заборгованості у пасив, а такоже збільшівші величину копійчаних коштів на розрахунковому Рахунку.

  Одним з напрямків покращення інвестіційної пріваблівості є покращення показніків рентабельності. Рентабельність Загальна Капіталу можна покращіті зменшуючі Частка актівів Які не приносять прибутку, їх можна здати в оренду або реалізуваті.

  Поряд з віддачею Капіталу его Обертаном є одним Із важливіших показніків, что характерізує інтенсівність использование ЗАСОБІВ підприємства.

  На АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" згідно АНАЛІЗУ Обертаном оборотного капіталу уповільнілося Обертаном дебіторської заборгованості у наслідок ее стрімкого приросту. Сітуацію можна покращіті такими шляхами:

  - своєчаснім відвантаженням продукції та оформленням документів;

  - Вивчення платоспроможності покупців и замовніків, своєчаснімі заходами Із Стягнення дебіторської заборгованості;

  - інтенсіфікацією виробництва;

  - повнішім и раціональнішім використання земельних, трудових и матеріальніх ресурсов;

  - правильною організацією роботи относительно матеріально - технічного забезпечення;

  - недопущення создания надлишково и непотрібних запасів;

  - недопущення відволікання коштів у дебіторську заборгованість;

  - СКОРОЧЕННЯ термінів Обертаном по всех фазах кругообігу ЗАСОБІВ.

  Висока фінансова стійкість підприємства - обєкта інвестування чи не найважлівішій Чинник что впліває на Прийняття решение потенційнім інвестором. Тому Зміцнення Фінансової стійкості має важліве значення для покращення інвестіційної пріваблівості. Фінансову стійкість можна покращіті збільшуючі розмір власного оборотного капіталу та зменшуючі Поточні зобовязання.

  В цілому проведення дослідження дает можлівість поліпшіті інвестіційну пріваблівість АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика". Для цього доцільно:

  - пріскоріті Погашення дебіторської заборгованості;

  - знізіті рівень кредіторської заборгованості;

  - покращіті ліквідність;

  - покращіті фінансову стійкість.

  Впровадження таких ЗАХОДІВ значний мірою поможет підвіщіті інвестіційну пріваблівість товариства.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Закон України "Про підприємство в Україні"

  2. Закон України "Про інвестіційну діяльність"

  3. Закон України "Про власність"

  4. Закон України "Про приватизацію майна держпідпріємств"

  5. Закон України "Про систему інвестування"

  6. Баканов М.І. Теорія аналізу господарської діяльності М. Фінанси і статистика 1993, с. 62-65

  7. Балабанов І.П. Основи фінансового менеджменту М. 1994р., С.24-26

  8. Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємства, К, 2000., с. 57-59

  9. Барнгольц С.Б. Економічний аналіз господарської діяльності. М.Фінанси і статистика 1984, с. 102-108

  10. Берзон Н.І. АТ; капітал, правова база, управління. М. АТ Финстатинформ, 1995., с. 85

  11. Бланк І.А.Стратегія і тактика управління фінансами, -К, 1996, с. 158 - 165

  12. Горбунов Н. Холдингові підприємства та дочірні фірми.- М. 1994, с. 25-26

  13. Жак Рішар Аудит і аналіз господарської діяльності - М.Юніті 1997, с. 68-72

  14. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз, управління капіталом, вибір інвестицій, аналіз звітності М .Фінанси і статистики 1996, с. 45

  15. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. -К, 1995, с. 91-92

  16. Крейнина М.Н. Аналіз фінансового стану та інвестиційний привабливості акціонерного товариств промисловості - М; АТ "ДІС" 1994, с. 26-28

  17. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз субєктів господарювання - К, 2001, с. 210-240

  18. Любенецький Л.Г. Аналіз витрат на виробництво та експлуатацію виробів - М. 1996р., С. 84-86

  19. Майданик Р.А. Траст; власність и керування капіталамі-К .; 1997, с. 73-76

  20. Майданчик Б.І. Карпунин М.Б. Аналіз і обґрунтування управлінських рішень М.-1996р., С. 147-149

  21. Нікбахт Е., Гроппеллі Н. Фінанси. - К; "ВІК", Глобус, 1993., С. 56-67

  22. Основи фінансового менеджменту. Як управляти капіталом. М.; Фінанси і статистика, 1996, с. 192-198

  23. Фінансовий менеджмент; Управління грошовим обігом підприємства. Банки і біржа Павлова Л.М, М, 1999, с. 67-69

  24. Панков Д.А. Сучасні методи аналізу фінансового стану - М; ТОВ "Профіт" 1995 г., с. 35-39

  25. Петров В.В Ковальов та інші Як читати баланс -2 видавництво М. 1994 р с. 119-124

  26. Пивоваров А.М. Стратегічний менеджмент холдингу .- Санкт-Петербург, 1997, с. 84-86

  27. Полій В.Ф. Теорія бухгалтерського обліку - М Фінанси і статистика, 1999, с. 147-151

  28. Русак Н.А., Русак В.А. Основи фінансового аналізу М 1995р., С. 62-71

  29. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності промислового підприємства - М .1996 р, с. 24-29

  30.Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності - М .1998 р, с. 41-48

  31. Савицька Г.В. Теорія аналізу господарської діяльності - М .1997г., С. 89-95

  32. Сімов`ян С.В. Фінанси та економіка. Україна - погляд з 1994р. Х, Основа, 1994, с. 48-53

  33. Стоуп Д., Хітчінг к. Бухгалтерський облік і фінансовий аналіз, Санкт-Петербург, 1994 р., С. 235-240

  34. Стоянова Е.С., Бикорва Є.В. , Бланк І.А. Управління оборотним капіталом М 1998 року, с. 27-33

  35. Стражев В.І. Аналіз господарської діяльності в промисловості М. 1997р. , С. 46-58

  36. Стражев В.І. Основи оперативного економічного аналізу роботи промислових підприємств М. 1997р., С. 94-105

  37. Томашевич В.І. Оцінка кредитоспроможності підприємства М.1998г. , С. 92-99

  38. Хелферт Е.Техніка фінансового аналізу Є.М., 1996, с. 145-153

  39. Чермаченко Н.Г. Облік і аналіз в промисловому виробництві США, -М, Фінанси 1971 р с. 13-15

  40. Шеремет А.Д. , Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу, -М, 1996р. , С. 165-174

  41. Шеремет А.Д. та інші Методика фінансового аналізу М. Юні-Глоб, 1998р., с. 77-83

  42. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Фінанси. П-о, М, 1998р., С.81-94

  43. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С.Методіка фінансового аналізу, -М., 1995., с. 65-74

  44. Ягурова А. управленчиськоє облік, досвід економічно розвинених країн - М., 1998р. , с.73-80

  рецензія

  на випускну роботу студента групи 5ФК3

  Олефіренко Олега В'ячеславовича за спеціальністю "Фінанси"

  на тему: "Підвищення інвестіційної пріваблівості підприємства на основе проведення КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ его фінансового стану"

  (?? ?????????? ???????????? ?????????? ????????? ???? "? ????????? ???????????? ??????? ")

  Тема віпускної роботи є актуальною. Вона має важліве практичне значення. ЇЇ розробка є доцільною з метою использование для покращення Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ обєкта дослідження. У якості обєкта Виступає ???? "?????????? ???????????? ???????".

  Структура віпускної роботи охоплює основні проблеми тими и дозволяє Розкрити тему. Позитивним є ті, что Основна частина роботи присвячено АНАЛІЗУ джерел и напрямків проведення АНАЛІЗУ на підприємстві. Особлива увага пріділяється харчування АНАЛІЗУ інвестіційної пріваблівості ???? "?????????? ???????????? ???????".

  Теоретичний рівень віпускної роботи є достатнім. В работе Використовують методи проведення фінансового АНАЛІЗУ. Зроблено Висновки по вопросам, что розглядаються в процесі дослідження. Основні питання тими розкріті, что засвідчує про Висвітлення тими в ??????.

  В работе в достатній кількості вікорістані необхідні джерела. До них, зокрема, відносяться Нормативні документи, монографії, підручники, періодичні видання, звітні матеріали обєкта дослідження. Разом з тим, достаточно вікорістані періодичні видання. ????????? ????? ?????????? ???????????? ?????????? ?????? ??????????? ? ?????? ???? ??????????. ? ?????? ???? ??????????? ?????????? ?????????? ??????. ? ?????? ??????? ????????, ??????????, ??????????. ? ?????? ???? ???????????????? ?????.

  ? ?????? ??????? ?????????? ? ???????????? ???????? ?????????? ???? "?????????? ???????????? ???????". ???? ????? ?????????????? ???????? ?? ?????? ???? ??????????? ? ??????? ?????????? ?????????? ????????????. ? ?????? ????????? ????????? ???????????? ?????????.

  ? ?????? ???? ?????? ???????? ????????. ???????? ???????? ?????????. ?????????? ? ???????????? ???????????? ?? ?????. ???? ????????? ?????? ?????????.

  ???????? ?????? ?????????? ???????, ?? ????????? ?? ????????? ????? ?????????? ?? ????????????? "???????", ?????????? ?????? "???????? "? ?????????????? ?? ??????? ? ???.

  ?????????:

  ???????? ????????? _______________

  ???? "??????????

  ???????????? ??????? "

  ????

  ?????? ???? "??????????

  ???????????? ??????? "

  ВІДГУК

  ?? ???????? ?????? ?????????, ???????? ????? 5 ?? 3 ?????????? ?.?.

  ?? ????????????? 7. 050. 104 "???????" ?? ???? "Підвищення інвестіційної пріваблівості підприємства на основе проведення КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ его фінансового стану" (на Матеріалах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА закритого типу "Херсонська кондитерська фабрика")

  ???? ?????? ? ??????????. ? ?????? ???????? ?? ???????? ????????? ??????? ???????? ? ???????? ??????????? ????? ???????????? ????? ??????? ????????? ????????. ?????????? ???? ?????????? ????????????, ????????? ?????????? ???? ??????????? ????? ?? ?????????? ???????? ????????????? ???????? ? ??????????? ??????????? ???????. . ???? ?????? ???????? ?????????? ????, ???????????? ??????? ??????? ????.

  ???? ?????? - ????????? ????????????? ???????????? ?? ?????? ???????????? ? ??????? ???????? ?? ?? ?????????? . ????????? ?????? ???????? ??????? ??????????? ????. ??????????? ?????? ?????? ? ??????? . ? ??????? ??????? ?????????? ??????? ??????????? ?? ?????????????? ??????? ??????????? ????? ???????????? ? ??????? ?????????? ????????????? ?????????????. ? ??????? ??????? ??????????? ?????? ?????? ??????????? ?? ???????? ?????????? ?? ?????????? ???????????? ????????????? ????????????. ?????????? ??????? ?????? ? ????????? ?? ????????. ? ???????? ??????? ?????????? ???????????? ???? ?????????? ??????????? ?? ??????????? ????????? ????????.

  ??? ?????????? ????????? ?????? ??????????? ?????????? ?????????, ??????????, ??????? ????????, ?????????? ???????. ? ????????? ????????? ??????????? ?????? ?????????, ??? ???????????? ?????????? ?????????? ?????????? ????????????, ???? ?????????? ????. ??????????? ?????????? ?????????? ???????????? ?? ??????? ??????? ???? ????????. ? ?????? ??????????? 14 ???????, 44 ?????? ??????????. ?????? ???????? 90 ?????????.

  ? ?????? ????????? ???????????? ?????? ?????????? ?????????? ???????????? ? ??????, ????????? ???????? ? ??????? ?? ?? ????????,? ????????? ????????? ????????? ?????????? ?? ????????? ????????.

  ????? ?????????? ???????????? ???????;, ?????????? ? ?????????? ????????????? ???????. ? ????????? ????????? ?????????? ???? ?????????? ?????????? ?? ??????????? ????? ?????? ???????????. ?????????? ?????? ?????????? ???????, ???????? ?

  ?? ????????? ?????? ???? ????????

  ? ?????? ???????? ?????? ???????? ?????????? ????? ? `???????????? ?????????? ???????, ??? ????????????? ?? ????????? ????? ?????????? ?? ????????????? 7. 050. 104 "???????"? ???? ???? ????????????? ?? ??????? ? ??????? .

  ???????? ???????? ????. ?.?. ??????

  "" 2003 ????

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Підвищення інвестіційної пріваблівості підприємства на основе проведення КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ его фінансового стану

  Скачати 131.11 Kb.