Дата конвертації25.04.2017
Розмір158.05 Kb.
Типдипломна робота

Скачати 158.05 Kb.

Підвищення конкурентоспроможності ВАТ "Житковичский районний комбінат побутового обслуговування"

Статичні використовуються при порівнянні ефективності в даний період в окремих галузях, однойменних галузях різних країн, різних країнах.

Динамічні використовуються при виявленні закономірностей зміни ефективності за ряд років.

Аналіз ефективності застосованих ресурсів на основі прямого узагальнюючого показника визначається за формулою:

Звідси економічний ефект дорівнює:

Еф = Е · Рес

Як економічного ефекту для організацій сфери послуг береться показник обсягу платних послуг населенню (ОУ).

Загальний приріст економічного ефекту розраховується за такою формулою:

де ОУ 1; ОУ 0 - обсяг платних послуг населенню за звітний і базисний рік відповідно;

Приріст економічного ефекту (? УО) відбувається за рахунок зміни наступних факторів:

- ефективності використання застосованих ресурсів (? УОЕ), який визначається за формулою:

- обсягу застосованих ресурсів (? УОрес), що розраховується за такою формулою:

Загальний приріст економічного ефекту дорівнює алгебраїчній сумі приросту за рахунок факторів:

Зворотні показники ефективності дають можливість визначити економію (перевитрата) ресурсів в звітному періоді в порівнянні з базисним.

Зворотний показник ефективності розраховується за формулою:

Звідси Рес = Е · Еф

або Рес = Е · ОУ

Загальний приріст ресурсів (? Рес) визначається за формулою:

Загальний приріст ресурсів відбувається за рахунок зміни наступних факторів:

- ефективності використання застосованих ресурсів (? Ресі), що розраховується за формулою:

(1.25)

- обсягу платних послуг населенню (? Рес УО), що визначається за формулою:

Загальний приріст дорівнює алгебраїчній сумі приросту за рахунок факторів:

9. Окремі складові внутрішнього потенціалу організації представлені відповідними індикаторами, які враховують галузеві особливості оцінюваної організації в цьому випадку застосовується експертний метод.

Експертна оцінка кожного індикатора, що характеризує потенціал конкурентоспроможності, з присвоєнням йому певної кількості балів. Експертна оцінка проводиться по підгрупах чинників за 10-бальною шкалою (10 - максимальна оцінка, 1 - мінімальна), 100-бальною або іншою шкалою.

Метод експертних оцінок заснований на узагальненні думок фахівців-експертів про можливості ризику. Інтуїтивні характеристики, засновані на знаннях і досвіді експерта, дають в ряді випадків досить точні оцінки. Експертні методи дозволяють швидко і без великих тимчасових і трудових витрат отримати інформацію, необхідну для вироблення управлінського рішення. Суть експертних методів полягає в організованому зборі суджень і припущень експертів з подальшою обробкою отриманих відповідей і формуванням результатів.

Визначення вагових коефіцієнтів для сукупності внутрішніх і зовнішніх факторів проводиться окремо для короткострокової і для довгострокової перспектив по формулі:

де Яi - нормована оцінка заходи впливу і-го фактора;

ai - бальна оцінка заходи впливу і-го фактора;

n - кількість оцінюваних внутрішніх і зовнішніх факторів.

Інтегральний показник конкурентоспроможності організації Кинтегр, на підставі експертних оцінок, визначається за формулою:

Кинтегр =

де Яi - нормована оцінка заходи впливу і-го фактора;

Фi - оцінка і-го фактора з відповідним знаком.

Експертна оцінка якісних характеристик зовнішнього середовища по підгрупах факторів з позиції їх сприяння реалізації внутрішнього потенціалу організації дозволяє виявити різні можливості організації та загрози для конкурентоспроможності організації.

Використання різних підходів при проведенні комплексного економічного аналізу дозволяє більш глибоко і детально вивчити діяльність організації, що веде як до ефективного використання наявних ресурсів, так і до виявлення невикористаних резервів. Результати комплексного економічного аналізу є базою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Тому в умовах ринкових відносин і господарської самостійності організації не можуть ефективно функціонувати без добре налагодженої аналітичної роботи, яка перш за все необхідна для оцінки конкурентоспроможності організації сфери послуг на ринку.

На підставі викладених методичних підходів здійснимо в другому розділі аналіз конкурентоспроможності ВАТ «Житковичский районний комбінат побутового обслуговування».

2. Аналіз конкурентоспроможності ВАТ «Житковичский районний комбінат побутового обслуговування»

2.1 Соціально-економічна характеристика діяльності ВАТ «Житковичский районний комбінат побутового обслуговування»

Географічно Житковичский район розташований на південному заході Гомельської області. Межує з Петриківським, Лельчицького районами? Гомельської області, зі Столінського і Лунінецького? Брестської області, а також любанськом і Солігорськ? Мінської області.

Через територію району проходять: залізна дорога Брест - Гомель, а також автомобільні дороги Брест - Гомель, Мінськ - Мікашевичі, Житковичи - Столін. По річці Прип'ять здійснюється судноплавство.

Площа району становить 2,9 тисяч квадратних кілометрів, з них 56,3% території займає ліс, 13,9% території складають річки, озера і штучні водойми, загальна земельна площа сільськогосподарських угідь 65,3 тис. Га, в тому числі ріллі? 31,6 тис. Га.

В районі налічується 109 населених пунктів, з них? 107 сільських. У плані адміністративного управління Житковичский район розділений на Туровський міської та дванадцять сільських Рад депутатів (Вересніцкій, Річевскій, Озеранський, Переровскій, Руднянська, Морохоровскій, Дяковічскій, Червоненський, Люденевічскій, Юркевічскій, Ленінський і Мілевічскій).

На території району проживає 44,5 тисячі чоловік. Центром району є місто Житковичи з чисельністю населення 16,6 тисячі осіб. Середня щільність населення становить 16,0 осіб на 1 кілометр квадратний. За національним складом населення поділяється на? білорусів - 93,3%, росіян? 3,6%, українців? 1,7%, поляків? 0,1%, циган? 0,9%, інших? 0,4%.

Промисловість району представлена ​​ВАТ «Житковичский моторобудівний завод», діяльність якого робить основний вплив на значне зростання обсягів виробництва в цілому по району. Високі темпи зростання промислового виробництва також забезпечені філією «Туровський консервний комбінат» ВАТ «Туровщіна». Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води в районі здійснює ВАТ «Житковичский комунальник», виробництво харчових продуктів, включаючи напої та тютюну здійснює ОСП «Підприємство кооперативної промисловості», гірничодобувна промисловість району представлена ​​ВАТ «Житковичский торфобрикетний завод».

У Житковичский районі станом на 01.01.2012 року зареєстровано 506 індивідуальних підприємців і 143 - організації приватної форми власності. Протягом останніх років спостерігається позитивна динаміка частки зайнятих в малому підприємництві в загальній кількості зайнятих в економіці.

Роздрібна мережа Житковичский району, з урахуванням торгової мережі районного споживчого товариства, налічує 264 магазина, торговою площею 16,7 тисячі квадратних метрів. Мережа громадського харчування складається з 34 підприємств громадського харчування на тисячу триста п'ятьдесят дев'ять посадочних місць.

Обсяг роздрібного товарообороту торгівлі через всі канали реалізації за 2011 року склав 280,4 млрд р.

Обсяг платних послуг населенню, наданих юридичними особами, в 2011 році склав 26,9 млрд р. Структура платних послуг району склалася таким чином: житлово-комунальні послуги - 45%; побутові послуги - 14,6%; транспортні послуги - 5%; послуги зв'язку - 15,9%; послуги культури - 1,7%; медичні послуги - 4,2%; послуги освіти - 2,0%; інші послуги - 11,6%.

Найбільшу питому вагу в структурі наданих побутових послуг населенню належить ВАТ «Житковичский районний комбінат побутового обслуговування» (далі - ВАТ «Житковичский РКБО»).

ВАТ «Житковичский РКБО» створено рішенням Житковичский районного виконавчого комітету 25.07.00 р № 576 та зареєстроване рішенням Гомельського облвиконкому № 401 від 03. 06.04 р за № 400043893 було реорганізовано в зв'язку з приєднанням КПУП «Жітковчанка», зареєстроване рішенням Гомельського облвиконкому № 374 від 11.06.02 р за №90177803.

Засновником і власником унітарного підприємства є Житковичский районний виконавчий комітет. ВАТ «Житковичский РКБО» є юридичною особою з моменту реєстрації, має статутний фонд, самостійний баланс, гербову печатку із своїм найменуванням, розрахунковий рахунок в банку, штампи, бланки та інші реквізити.

ВАТ «Житковичский РКБО» в своїй діяльності керується законодавством Республіки Білорусь і цим Статутом.

Органом управління є Державна установа «Управління побутового обслуговування Гомельської області».

Основною метою ВАТ «Житковичский РКБО» є господарська діяльність, спрямована на повне і якісне надання побутових послуг населенню і іншим споживачам і на отримання прибутку.

Організаційна структура ВАТ «Житковичский РКБО» - лінійно-функціональна (рисунок 2.1), де має місце наступний розподіл функцій між спеціалістами: економічне планування; ведення бухгалтерського обліку; постачальна і виробнича діяльність. Спеціаліст з планування та цінами забезпечує планування і аналіз господарської діяльності, а також здійснює оперативний облік виконання планів і завдань; складає статистичну звітність за результатами господарської діяльності.

Малюнок 2.1 - Організаційна структура управління ВАТ «Житковичский РКБО» на 01.01.2012 р

Джерело: власна розробка на підставі даних організації

Очолює організацію директор ВАТ «Житковичский РКБО». Діє ВАТ «Житковичский РКБО» на підставі Статуту, основними видами діяльності є побутове обслуговування населення.

У безпосередньому підпорядкуванні директора ВАТ «Житковичский РКБО» знаходиться фахівець з планування і цінами, гл. бухгалтер, головний інженер, начальник відділу кадрів.

Надання побутових послуг населенню в ВАТ «Житковичский РКБО» є основним видом діяльності, організація має виробничу базу.

На підставі даних бухгалтерської та статистичної звітності організації проаналізуємо показники діяльності ВАТ «Житковичский РКБО» за 2009-2011 рр. в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 - Динаміка господарсько-фінансової діяльності ВАТ «Житковичский РКБО» за 2009-2011 рр.

показники

роки

Темп зростання,%, або

відхилення (+/-)

2009

2010

2011

2010 р

до (від) 2009 р

2011 р

Кіт)

2010 р

2011 р

до (від) 2009 р

1. Обсяг платних послуг населенню, млн. Р.

928,7

1089,9

1250,4

117,4

114,7

134,6

2. Виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг за вирахуванням податків і зборів, млн. Р.

804

889

1305

110,6

146,8

162,3

3. Собівартість реалізованих товарів, продукції, робіт, послуг, млн. Р.

847

992

1 562

117,1

157,5

184,4

4. Прибуток (збиток) від реалізації, млн. Р.

-43

-103

-257

-60

-154

-214

5. Прибуток звітного періоду, млн. Р.

17

9

4

52,9

44,4

23,5

6 Середньорічна вартість основних засобів, млн. Р.

2608,5

2738,0

3921,0

105,0

143,2

150,3

7. Середньооблікова чисельність працівників, чол.

59

53

57

89,8

107,5

96,6

8. Фондовіддача, р.

0,36

0,40

0,32

0,04

-0,08

-0,04

9. Фондомісткість, р.

2,81

2,51

3,14

- 0,30

0,62

0,33

10. Фондоозброєність, млн. Р.

44,21

51,66

68,79

116,8

133,2

155,6

11. Фондорентабельность,%

0,65

0,33

0,10

-0,32

-0,23

-0,55

12. Одноденний обсяг платних послуг населенню, млн р.

2,58

3,03

3,47

117,4

114,7

134,6

13. Середньорічна вартість оборотних активів, млн. Р.

223,5

255,0

340,0

114,1

133,3

152,1

14. Коефіцієнт оборотності активів, раз

4,16

4,27

3,68

0,12

-0,60

-0,48

15. Оборотність оборотних активів, днів

86,64

84,23

97,89

- 2,41

13,66

11,25

16. Рентабельність оборотних активів,%

7,61

3,53

1,18

- 4,08

-2,35

-6,43

17. Фонд заробітної плати, млн. Р.

287,4

330,9

385,7

115,1

116,6

134,2

18. Фонд заробітної плати у відсотках до обороту платних послуг,%

30,95

30,36

30,85

98,1

101,6

99,7

19. Продуктивність праці,

виміряна:

за обсягом платних послуг населенню, млн. р.

15,74

20,56

21,94

130,6

106,7

139,4

по прибутку звітного періоду, млн. р.

0,29

0,17

0,07

58,9

41,3

24,4

20. Середньомісячна заробітна плата, тис.р.

584,5

749,2

812,0

128,2

108,4

138,9

21. Рентабельність коштів на оплату праці,%

5,92

2,72

1,04

-3,20

-1,68

- 4,88

22. Економічний потенціал, всього, млн. Р.

3119,4

3323,9

4646,7

106,6

139,8

149,0

в тому числі функціональний капітал, млн. р.

2832

2993

4261

105,7

142,4

150,5

23. Ресурсоотдачи:

ресурсів (економічного потенціалу), р.

0,30

0,33

0,27

0,03

-0,06

-0,03

функціонального капіталу, р.

0,33

0,36

0,29

0,04

- 0,07

-0,03

Примітка. Джерело: власна розробка на підставі даних додатків Д-Л

Аналізуючи економічні показники ВАТ «Житковичский РКБО» за 2009-2011 рр., Можна зробити висновок, про те, з організації спостерігається зростання обсягу платних послуг населенню за досліджуваний період на 34,6%, виручка від реалізації товарів, продукції, робіт і послуг збільшилася на 62,3%, при цьому собівартість реалізованих послуг зросла на 84,4%, отже, темп зростання собівартості випереджає темп зростання виручки від реалізації, що призвело до збитків від реалізації, який за аналізований період збільшився до 257 млн ​​р. При цьому спостерігається і зниження прибутку за звітний період. Так в 2009 році прибуток звітного періоду склала 17 млн. Р., Проте до 2011 року знижується до 4 млн. Р., Що в свою чергу впливає на рівень рентабельності.

За організації за аналізований період спостерігається зростання середньорічної вартості основних засобів на 50,3%, при цьому фондовіддача знижується на 0,04 р., А фондорентабельность на 0,55 п.п. Позитивним показником є ​​зростання фондоозброєності праці на 55,6%. Аналізуючи ефективність використання оборотного капіталу, відзначимо, що середньорічна вартість оборотного капіталу збільшилася в цілому за три роки на 52,1%, однак спостерігається уповільнення оборотності оборотних коштів на 11,25 дня, крім того рентабельність оборотних коштів знижується на 6,43 п.п .

Аналізуючи ефективність використання трудових ресурсів, відзначимо, що чисельність працівників організації в цілому за аналізований період знижується, однак в 2011 році в порівнянні з 2010 роком спостерігається зростання чисельності персоналу організації на 4 чол. (57-53). При цьому продуктивність праці за обсягом платних послуг збільшується за весь аналізований період, при цьому по прибутку звітного періоду знижується за весь досліджуваний період, рентабельність коштів на оплату праці також знижується. Позитивним показником є ​​зниження питомої ваги фонду заробітної плати в обсязі платних послуг.

Аналізуючи в цілому ефективність використання економічного потенціалу організації і його функціонального капіталу, відзначимо, що ресурсоотдача економічного потенціалу і функціонального капіталу знижується на 0,03 р., Що є негативним моментом діяльності організації.

Таким чином, відзначимо, що ВАТ «Житковичский РКБО» за досліджуваний період мало ефективно використовував свій економічний потенціал і функціональний капітал, має низькі фінансові показники, при тому що обсяг платних послуг населенню нарощується, отже ефективність послуг низька через високу їх собівартості.

Далі проаналізуємо фінансовий стан ВАТ «Житковичский РКБО».

У таблиці 2.2 проаналізуємо показники фінансового стану ВАТ «Житковичский РКБО» за 2009-2011 рр.

Таблиця 2.2 - Показники фінансового стану ВАТ «Житковичский РКБО» за 2009-2011 рр.

показники

На початок року

Відхилення (+/-)

2010

2011

2012

2011 р від 2010 р

2012 від 2011 р

1 Коефіцієнти платоспроможності:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,12

0,09

0,06

-0,03

-0,03

Коефіцієнт проміжної ліквідності

0,30

0,29

0,29

-0,01

0,00

Коефіцієнт поточної ліквідності

2,11

2,40

2,34

0,29

-0,06

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

0,53

0,59

0,57

0,04

-0,02

2. Показники фінансової стійкості:

коефіцієнт автономії

0,89

0,90

0,92

-0,01

0,02

Коефіцієнт фінансової залежності

0,11

0,10

0,09

-0,01

-0,01

Коефіцієнт фінансового левериджу

0,12

0,11

0,09

-0,01

-0,02

Коефіцієнт маневреності власних коштів

0,14

0,15

0,14

0,01

-0,01

Примітка. Джерело: власна розробка на підставі даних додатків Б-Г.

За даними таблиці 2.2 видно, що всі показники, що характеризують ліквідність і платоспроможність ВАТ «Житковичский РКБО» в динаміці за всі аналізовані періоди мають незначне зниження. Так коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює відношенню величини найбільш ліквідних активів до суми найбільш термінових зобов'язань і короткострокових пасивів. З розрахунку ми бачимо, що на початок 2010 року коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнював 0,12. З розрахунку видно, що його значення не відповідає нормативному обмеженню (норматив - 0,2), крім того до початку 2012 року даний показник знизився на 0,06 і ​​склав 0,06. На початок 2010 року організація могла погасити на першу вимогу 12% своєї короткострокової заборгованості, а до початку 2012 року всього лише 0,6%, що вказує на незадовільний стан платоспроможності ВАТ «Житковичский РКБО». Низький коефіцієнт абсолютної ліквідності зобов'язує організацію вжити заходів щодо зміцнення фінансової стійкості шляхом мобілізації позапланово абстрактних коштів в оборотні активи.

Коефіцієнт поточної ліквідності показує, яку частину поточних зобов'язань за кредитами і розрахунками можна погасити, мобілізувавши всі оборотні кошти. Методичними вказівками по оцінці фінансового стану і визначення критеріїв неплатоспроможності суб'єктів господарювання встановлено мінімальні його нормативи? 1,3. Коефіцієнт поточної ліквідності в усі аналізовані періоди перевищує нормативне значення.

Коефіцієнт проміжної ліквідності характеризує частку короткострокових зобов'язань, які можуть бути погашені за рахунок наявних залишків грошових коштів, реалізації фінансових вкладень і очікуваних надходжень від погашення короткострокової дебіторської заборгованості. Проміжна ліквідність (нормальне обмеження коефіцієнта вище 0,4-0,5) не перевищує нормальне обмеження в останніх двох аналізованих періодах.

Позитивним моментом в діяльності досліджуваної організації є відсутність прострочених зобов'язань.

Вітчизняними та зарубіжними економістами рекомендується вивчати коефіцієнт покриття власним капіталом оборотних активів (коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами). За що вивчається організації власний капітал покриває оборотні активи на початок 2010 року 53% (0,53100), а до початку 2012 року даний показник збільшився і склав 57% (0,57100), що вище нормативної величини, встановленої в розмірі 20%. Зниження коефіцієнта забезпеченості оборотних активів власними коштами пояснюється менш швидким зростанням власного капіталу в порівнянні з короткостроковими зобов'язаннями і необоротні активи організації.

Представлені дані про динаміку показників фінансової стійкості по ВАТ «Житковичский РКБО» за 2009-2011 рр., Які свідчать про незмінному стані і достатку фінансової самостійності організації. Значення коефіцієнта фінансової незалежності склало на початок 2010 року - 0,89 і на початок 2012 року - 0,92 при нормативі (не нижче 0,85), що ілюструє досить високу ступінь фінансової незалежності ВАТ «Житковичский РКБО» від зовнішніх інвесторів і кредиторів на початок і кінець аналізованого періоду.

У світовій практиці менеджменту використовують поняття «фінансовий леверидж», який розкриває вплив позикового капіталу на прибуток власника. Одним з основних показників «фінансового левериджу» є коефіцієнт фінансового ризику. Він визначається як відношення фінансових зобов'язань до власного капіталу організації. За аналізований період цей коефіцієнт знизився на 0,03, що свідчить про зниження залежності ВАТ «Житковичский РКБО» від зовнішніх джерел фінансування.

Таким чином, відзначимо, що ВАТ «Житковичский РКБО» забезпечено необхідними ресурсами для динамічного розвитку, однак під впливом економічних факторів організація не досить ефективно їх використовує.

2.2 Оцінка зовнішніх факторів конкурентоспроможності ВАТ «Житковичский районний комбінат побутового обслуговування»

У зовнішньому середовищі функціонування розрізняють макрорівень і мікрорівень. На макрорівні виділяють природні, екологічні, соціально-демографічні та політичні чинники, на мікрорівні - ринкову кон'юнктуру, форму і тісноту партнерських зв'язків, відносини з постачальниками і покупцями, ступінь розвитку ринкової інфраструктури.

Оцінимо зовнішні фактори конкурентоспроможності ВАТ «Житковичский РКБО» на мікрорівні.

Основними постачальниками ВАТ «Житковичский РКБО» для забезпечення послуг ремонту та пошиття швейних, хутряних та шкіряних виробів і ін. Є ВАТ "Кобринська прядильно-ткацька фабрика" Ручайки ", поставляє пряжу ткацького і трикотажного призначення, технічні тканини і текстильні матеріали, Республіканське унітарне виробничо -Торговельна підприємство «Оршанський льонокомбінат» і Товариство з обмеженою відповідальністю «Камволь» поставляє тканини для пошиття постільної білизни та інших швейних виробів. Відкрите акціонерне товариство «Стрічка», м Могилів залишає текстильно-галантерейні вироби. Гродненське відкрите акціонерне товариство «Гронітекс» поставляє ВАТ «Житковичский РКБО» нитки і пряжу.

Фірма ТОВ «Омега Текс» поставляє технічні тканини (прокладочні та підкладки, тканину для вишивки, для спецодягу, і ін.).

Рейтинг R постачальника визначався виразом:

R = Ci • Xi,

де i - число показників оцінки рейтингу постачальника;

Xi-вага показника (виражений в частках);

Ci - бальна оцінка величини цього показника, що забезпечується даними постачальником.

Оцінка виставляється з урахуванням окремих факторів договірної діяльності ВАТ «Житковичский РКБО» з постачальниками. Для оцінки рейтингу постачальників за основу були прийняті фактори найбільш значущі для взаємин ВАТ «Житковичский РКБО» з основними постачальниками.

Таблиця 2.3 - Рейтингова оцінка постачальників ВАТ «Житковичский РКБО» для надання послуг пошиття та ремонту швейних виробів

критерії вибору

Вага показника (частка)

ВАТ «Кобринська прядильно-ткацька фабрика" Ручайки »

РУП «Оршанський льонокомбінат

ВАТ «Камволь»

поставляє пряжу

поставляє тканину

поставляє тканину

Оцінка значення критерію за 10-бальною шкалою

вага критерію

Оцінка значення критерію за 10-бальною шкалою

вага критерію

Оцінка значення критерію за 10-бальною шкалою

вага критерію

1.Надежность поставки (постачальника)

0,15

8

1,20

9

1,35

9

1,35

2.Цена товару (знижки)

0,30

8

2,40

7

2,10

7

2,10

3.Качество товару

0,25

10

2,50

7

1,75

6

1,50

4.Умови платежу)

0,25

9

2,25

7

1,75

6

1,50

5.Якість обслуговування (доставка)

0,05

8

0,40

7

0,35

8

0,40

Разом

1,00

43

8,75

37

7,30

36

6,85

Рейтингова оцінка,%

100

-

87,5

-

73,0

-

68,5

Примітка. Джерело: власна розробка на підставі додатка таблиці 1.

Таким чином, як видно з таблиці 2.3, найбільш вигідним постачальником є ​​ВАТ «Кобринська прядильно-ткацька фабрика« струмочки », яка задовольняє потреби ВАТ« Житковичский РКБО »на 87,5%. Відзначимо, що якість матеріалів має особливе значення, так як виляє на якість виготовлених ВАТ «Житковичский РКБО» виробів, крім того ціна матеріалів впливає на собівартість вироблених виробів, що також є конкурентною Футор.

Відзначимо, що найменший відсоток задоволеності ВАТ «Житковичский РКБО» постачальником доводиться на ВАТ «Камволь», відзначимо, що даний постачальник поставляє тканину, яка не задовольняє за якістю, отже ВАТ «Житковичский РКБО» необхідно змінити постачальника. Відзначимо, що послуги з ремонту та пошиття швейних виробів в структурі побутових послуг займає 58% від усіх послуг, що надаються, таким чином, для надання даної послуги організації необхідні надійні постачальники з високою якістю матеріалу і як можна низькою ціною, так як всі ці фактори впливають на конкурентоспроможність послуги, і організації в цілому.

Для забезпечення перукарських послуг компанії «Модум» і «Беліта- Вітекс» поставляє засоби по догляду за волоссям, обличчям та тілом, СП ТОВ "Аквасан" поставляє засоби для хімічної чистки, засоби для дезінфекції та ін., Для забезпечення послуг хімічної чистки і послуг пралень.

Таблиця 2.4 - Рейтингова оцінка постачальників ВАТ «Житковичский РКБО» для надання перукарських послуг, хімчистки, пралень

критерії вибору

Вага показника (частка)

СП ВАТ «Модум»

СП ТОВ «Аквасан»

ТОВ «білить-Вітекс»

поставляє косметику

поставляє хімічні засоби

поставляє косметику

Оцінка значення критерію за 10-бальною шкалою

вага критерію

Оцінка значення критерію за 10-бальною шкалою

вага критерію

Оцінка значення критерію за 10-бальною шкалою

вага критерію

1.Надежность поставки (постачальника)

0,15

7

1,05

9

1,35

7

1,05

2.Цена товару (знижки)

0,30

8

2,40

8

2,40

7

2,10

3.Качество товару

0,25

8

2,00

7

1,75

8

2,00

4.Умови платежу)

0,25

7

1,75

8

2,00

6

1,50

5.Якість обслуговування (доставка)

0,05

8

0,40

9

0,45

7

0,35

Разом

1,00

38

7,60

41

7,95

35

7,00

Рейтингова оцінка,%

100

-

76,0

-

80,0

-

70,0

Примітка. Джерело: власна розробка на підставі додатка таблиці 2.

Для забезпечення послуг перукарень, лазень, душових і хімчисток ВАТ «Житковичский РКБО» забезпечено досить надійними постачальниками, які забезпечують досить високий рівень конкурентоспроможності послуг.

Для забезпечення послуг з ремонту та виготовлення меблів Державне лісогосподарське установа «Житковичский лісгосп» забезпечує ВАТ «Житковичский РКБО» пиломатеріалом та іншою продукцією. Для забезпечення ритуальних послуг і виготовлення ритуальної продукції ВАТ «Житковичский РКБО» співпрацює з компанією «Двинский берег», набуває штучну хвою, квіти т ін. Приналежності.

Відзначимо, що ВАТ «Житковичский РКБО» має понад 120 постачальників різної продукції, крім того для забезпечення діяльності організація вдається до допомоги посередників, в основному посередниками є організації забезпечують поставки імпортних запасних частин для забезпечення послуг з ремонту побутової техніки, радіоапаратури та ін., А також товари і матеріали які необхідні для здійснення інших видів послуг.

Оцінюючи споживачів, відзначимо, що ВАТ «Житковичский РКБО» здійснює свою діяльність на території міста Житковичи і району, відповідно споживачами є міські та сільські жителі.

На території району проживає 40838 чоловік. Центром району є місто Житковичи.

На підставі методики М.І. Круглов досліджуємо конкурентоспроможність організації по його частки на ринку. У таблиці 2.5, розглянемо чисельність населення, що обслуговується ВАТ «Житковичский РКБО».

Таблиця 2.5 - Зміна чисельності населення, що обслуговується ВАТ «Житковичский РКБО» за 2009 - 2011 роки

найменування показника

роки

Відхилення (+/-)

Темп зростання, %

2009

2010

2011

2010р. від 2009р.

2011р.

від

2010р.

2010р. до 2009р.

2011р. до 2010р.

1.Всего населення, чол.

41278

40974

40838

-304

-136

99,3

99,7

В тому числі, що обслуговується ВАТ «Житковичский РКБО»

36160

37040

37244

881

204

102,4

100,6

З них:

чоловіків

17226

16584

15720

-642

-864

96,3

94,8

жінок

17732

17513

17582

-219

69

98,8

100,4

дітей

6320

6877

7536

557

659

108,8

109,6

2.Удельний вага населення, що обслуговується ВАТ «Житковичский РКБО»,%

87,6

90,4

91,2

2,8

0,8

х

х

Примітка. Джерело: власна розробка на підставі даних [22].

Аналізуючи дані таблиці 2.5, відзначимо, що за аналізований період спостерігається зростання питомої ваги населення, що обслуговується ВАТ «Житковичский РКБО» з 87,6% до 91,2%.

Динаміка чисельності населення району та населення, що обслуговується ВАТ «Житковичский РКБО» представимо на малюнку 2.2.

Малюнок 2.2? Динаміка чисельності населення Житковичский району та населення, що обслуговується ВАТ «Житковичский РКБО» за 2009-2011 рр.

Джерело: власна розробка на підставі таблиці 2.5.

Купівельна спроможність населення безпосередньо впливає на доходи організації, на малюнку 2.3, розглянемо динаміку зміни реальних грошових доходів населення Гомельської області (у відсотках до попереднього року)

Малюнок 2.3 - Зміна реальних грошових доходів населення Гомельської області (у відсотках до попереднього року)

Джерело: власна розробка на підставі [29]

Таким чином, як видно з малюнка 2.3, для ВАТ «Житковичский РКБО» існує реальна загроза зниження купівельної спроможності, так як реальні грошові доходи населення Гомельської області в порівнянні з 2005 роком знижуються.

Оцінимо конкурентів ВАТ «Житковичский РКБО».Структура платних послуг Житковичский району склалася таким чином:

- житлово-комунальні послуги - 45%;

- побутові послуги - 14,6%;

- транспортні послуги - 5%;

- послуги зв'язку - 15,9%;

- послуги культури - 1,7%;

- медичні послуги - 4,2%;

- послуги освіти - 2,0%;

- інші послуги - 11,6%.

У Житковичский районі станом на 1 січня 2012 року зареєстроване 823 суб'єкта господарської діяльності, серед них 506 індивідуальних підприємців і 143 - організації приватної форми власності, платні послуги населенню надає 34 суб'єкта господарювання.

Побутові послуги населенню надає ВАТ «Житковичский РКБО» і Житковичский райпо, а також 29 приватних підприємців, відзначимо, що найбільшу кількість об'єктів побутового обслуговування у ВАТ «Житковичский РКБО», в таблиці 2.6, розглянемо частку ринку займану ВАТ «Житковичский РКБО» в Житковичский районі з надання побутових послуг населенню.

Таблиця 2.6 - Частка ринку, яку займає ВАТ «Житковичский РКБО» в загальному обсязі платних побутових послуг району за 2009 - 2011 рр.

показники

роки

Відхилення (+/-)

Темп зростання, %

2009

2010

2011

2010 р від 2009 р

2011 р від 2010 р

2010 р

До 2009 р

2011 р до 2010 р

1. Загальний обсяг платних побутових послуг всіх систем сфери послуг району, млн р.

1287,7

1775,4

2722,5

487,7

947,1

137,9

153,3

2. Чисельність населення, що обслуговується, чол.

41278

40974

40838

-304

-136

99,3

99,7

3. Купівельний фонд населення, млн. Р.

426720

841260

1217300

414540

376040

197,1

144,7

4. Обсяг платних побутових послуг населенню ВАТ «Житковичский РКБО», млн р.

928,7

1089,9

1250,4

161,2

160,5

117,4

114,7

5. Питома вага, обсягу платних побутових послуг організації в загальному обсязі платних побутових послуг району,%

72,1

61,4

45,9

-10,7

-15,5

-

-

6. Відсоток охоплення купівельного фонду населення,%

0,22

0,13

0,10

-0,09

-0,03

-

-

7. наданих послуг організацією на душу населення, тис.р.

22

27

31

4

4

118,2

115,1

Примітка. Джерело: власна розробка на підставі даних додатків К-М

Малюнок 2.4 - Частка ринку ВАТ «Житковичский РКБО» за 2009-2011 рр.

Джерело: власна розробка на підставі таблиці 2.6.

На підставі даних таблиці 2.6 та рисунка 2.4 можна наступне висновки: темп зміни обсягу наданих платних побутових послуг всіх систем сфери послуг району в 2010 р в порівнянні з 2009 р склав 137,9%, а обсяг платних послуг населенню ВАТ «Житковичский РКБО» за цей період склав 117,4%, таким чином, в 2010 році частка ринку організації становила 61,39%, що на 10,73% нижче за показник 2009 року.

У 2011 році ВАТ «Житковичский РКБО» продовжує втрачати свою частку ринку, частка ринку знижується на 15,46%. Таким чином, ВАТ «Житковичский РКБО» на ринку діє в жорсткому конкурентному середовищі.

Для оцінки конкурентів використовуємо багатофакторної моделлю Фішбейна. Уявімо бальну оцінку основних конкурентів ВАТ «Житковичский РКБО» на ринку перукарських послуг (таблиця 2.7).

Таблиця 2.7 - Оцінка основних конкурентів ВАТ «Житковичский РКБО» в сфері послуг перукарень

параметри порівняння

Коефіцієнт відносної значущості (вага) фактора

ВАТ «Житковичский РКБО»

Житковичский райпо

ВАТ «Кредо»

Оцінка ()

Підсумкова оцінка (гр.1Ч гр.2)

Оцінка ()

Підсумкова оцінка (гр.1Ч гр.4)

Оцінка ()

Підсумкова оцінка (гр.1Ч гр.6)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Цена послуги

0,14

9

1,26

9

1,26

8

1,12

2.Качество послуги та обслуговування

0,12

7

0,84

6

0,72

8

0,96

3. Комплексність послуг, що надаються

0,08

6

0,48

5

0,4

7

0,56

4.Состав (асортимент послуг)

0,07

7

0,49

5

0,35

9

0,63

5.Індівідуальность послуги

0,11

7

0,77

6

0,66

8

0,88

6.Удобство розташування об'єкта

0,09

6

0,54

7

0,63

7

0,63

7.Кваліфікація персоналу

0,09

7

0,63

7

0,63

9

0,81

8.Репутація у споживача

0,12

7

0,84

6

0,72

9

1,08

9.Методи просування послуги на ринок

0,09

6

0,54

5

0,45

9

0,81

10. Інновації

0,09

5

0,45

5

0,45

8

0,72

індекс конкурентоспроможності

1,00

-

0,68

-

0,63

-

0,82

Примітка. Джерело: власна розробка на підставі додатка таблиця 1.

Таким чином, вивчивши конкурентів, експертним шляхом, була виставлена ​​загальна оцінка, на підставі якої можна визначити основного конкурента ВАТ «Житковичский РКБО». Оцінка показує, що основним конкурентом є ВАТ «Кредо» в формуванні своєї товарної політики та використаних методах ціноутворення, у конкурента також вигідне географічне розташування і ряд інших переваг.

Уявімо бальну оцінку основних конкурентів ВАТ «Житковичский РКБО» на ринку ремонту і пошиття швейних виробів (таблиця 2.8).

Таблиця 2.8 - Оцінка основних конкурентів ВАТ «Житковичский РКБО» в сфері послуг ремонту та пошиття швейних виробів

параметри порівняння

Коефіцієнт. відносної значущості (вага) фактора

ВАТ «Житковичский РКБО»

ІП Соловйова

ВАТ «фешн»

Оцінка ()

Підсумкова оцінка (гр.1Ч гр.2)

Оцінка ()

Підсумкова оцінка (гр.1Ч гр.4)

Оцінка ()

Підсумкова оцінка (гр.1Ч гр.6)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Цена послуги

0,14

6

0,84

7

0,98

9

1,26

2.Качество послуги та обслуговування

0,12

8

0,96

7

0,84

8

0,96

3.Комплексность послуг, що надаються

0,08

5

0,4

6

0,48

7

0,56

4.Состав (асортимент послуг)

0,07

7

0,49

8

0,56

9

0,63

5.Індівідуальность послуги

0,11

6

0,66

8

0,88

8

0,88

6.Удобство розташування об'єкта

0,09

6

0,54

7

0,63

8

0,72

7.Кваліфікація персоналу

0,09

7

0,63

8

0,72

8

0,72

8.Репутація у споживача

0,12

6

0,72

8

0,96

8

0,96

9.Методи просування послуги на ринок

0,09

6

0,54

5

0,45

7

0,63

10. Інновації

0,09

5

0,45

5

0,45

7

0,63

індекс конкурентоспроможності

1,00

-

0,62

-

0,70

-

0,80

Примітка. Джерело: власна розробка на підставі додатка таблиця 2.

Таким чином, вивчивши конкурентів на ринку ремонту і пошиття швейних виробів, експертним шляхом, була виставлена ​​загальна оцінка, на підставі якої можна визначити основного конкурента ВАТ «Житковичский РКБО». Оцінка показує, що організація має низькі конкурентні позиції, як за асортиментом пропонованих послуг, так індивідуальним особливостям послуг, що надаються, а також програє за ціновими факторами. Керівництву ВАТ «Житковичский РКБО» необхідно провести дослідження і розробити план маркетингу, з метою підвищення конкурентоспроможності ВАТ «Житковичский РКБО».

Одним з факторів впливає на діяльність організації є ставлення з контактними аудиторіями. На малюнку 2.5 відображена структура відносин ВАТ «Житковичский РКБО» з контактними аудиторіями.

Основними споживачами зовнішньої інформації ВАТ «Житковичский РКБО» є:

1. ВАТ «Беларусбанк». При видачі кредитів банк вимагає опис застави, звіт про фінансовий стан ВАТ «Житковичский РКБО».

2. Управління побутового обслуговування Гомельської області веде постійний контроль за діяльністю організації.

3. що обслуговується населення.

ВАТ «Житковичский РКБО» зацікавлений в поширенні інформації про свою роботу, про послуги пропонованих населенню про сервіс в газетах на радіо і телебаченні.

Бюджет маркетингових витрат ВАТ «Житковичский РКБО» на рекламу в 2009 році склав - 149,8 тис. Руб., В 2010 році? 250 тис. Руб., В 2011 - 970,4 тис.руб. Для рекламної діяльності запрошуються кореспонденти, з якими проводяться бесіди. ВАТ «Житковичский РКБО» використовує ЗМІ для залучення кадрів на заміщення вакантних посад на конкурсній основі. Для цього даються рекламні оголошення на районному та обласному радіо.

Рекламні посередники ТОВ «Рекламне справа». Так в 2010 році був укладений договір № 105-10 від 6 листопада 2010 року зі ТОВ «Рекламне справа» на наступні рекламні заходи (таблиця 2.9).

Таблиця 2.9 - Рекламні заходи ВАТ «Житковичский РКБО» у 2010 році

Найменування і коротка характеристика товару, артикул, марка, тип, сорт.

обсяг партії

Відпускна ціна і (або) тариф, що застосовуються в розрахунках

Шильда об'ємна "Розклад роботи"

6

99950

Об'ємний напис з підсвічуванням

3

8295000

Разом

8394950

Примітка. Джерело: власна розробка на підставі даних організації

Контролюючі органи. ВАТ «Житковичский РКБО» взаємодіє з податковою інспекцією, куди щоквартально надаються звіти за встановленими податків; зі статистичним управлінням, для якого заповнюються статистичні форми; з позабюджетними фондами, куди направляються звіти про правильність нарахування та перерахування грошових коштів; з Дирекцією держвласності, з якої укладено договори оренди, на використання площ терміном на 10 років, і ін. В таблиці 2.10 проаналізуємо фактори непрямого впливу зовнішнього середовища для ВАТ «Житковичский РКБО».

Таблиця 2.10? Якісний аналіз факторів зовнішнього середовища ВАТ «Житковичский РКБО»

фактори

Вплив фактора на ВАТ «Житковичский РКБО»

політичні зміни

Для ВАТ «Житковичский РКБО» не існує значних митних бар'єрів, діяльність регламентована Постановами, Указами, розпорядженнями та інструкціями.

Брак власних оборотних коштів змушує організацію звертатися в банк за кредитами.

Для ВАТ «Житковичский РКБО» обмежень на доступ до кредитних ресурсів не існує. Однак в 2011 році значно збільшилися платежі відсотків по кредиту.

соціальні зміни

Дана група чинників значно впливає на діяльність ВАТ «Житковичский РКБО» в силу наступних аспектів:

-ріст рівня доходів населення привів до посилення вимог, висунутих покупцями до якості послуг, обслуговування, а так само вимагає нових прогресивних форм послуг, розширенню асортименту послуг, забезпечення населення в якісних послугах та ін.

технологічні зміни

В даний час технології в діяльності організації постійно вдосконалюється. ВАТ «Житковичский РКБО» удосконалює технології надання послуг, підвищується культура обслуговування, удосконалюються технологічні процеси і ін.

економічні зміни

Інфляція негативно впливає на результати господарської діяльності організації

Примітка. Джерело: власна розробка на підставі даних організації

У висновку відзначимо, що предметом діяльності ВАТ «Житковичский РКБО» побутові послуги.

ВАТ «Житковичский РКБО» здійснює свою діяльність на території міста Житковичи і району, відповідно споживачами є міські та сільські жителі. ВАТ «Житковичский РКБО» втрачає свої позиції на ринку. ВАТ «Житковичский РКБО» має понад 120 постачальників різної продукції, які забезпечують діяльність організації.

У Житковичский районі станом на 1 січня 2012 року зареєстроване 823 суб'єкта господарської діяльності, платні послуги населенню надає 34 суб'єкта господарювання, побутові послуги населенню надає ВАТ «Житковичский РКБО» і Житковичский райпо, а також 29 приватних підприємців, відзначимо, що найбільшу кількість об'єктів побутового обслуговування у ВАТ «Житковичский РКБО».

Для подальшого розвитку сфери побутового обслуговування і підвищення конкурентоспроможності потрібне розширення асортименту послуг, підвищення їх якості та якості обслуговування.

2.3 Аналіз внутрішніх факторів конкурентоспроможності ВАТ «Житковичский районний комбінат побутового обслуговування»

Ефективність діяльності організації визначається наявністю ресурсів: трудових, основних і оборотних. Отже, для повної оцінки конкурентоспроможності ВАТ «Житковичский РКБО» проаналізуємо ресурси організації.

Об'єктивну картину ефективного використання основних засобів можна отримати за допомогою обґрунтованої системи показників, які розраховані в таблиці 2.11.

Таблиця 2.11 - Показники ефективності використання основних засобів по ВАТ «Житковичский РКБО» за 2009-2011 рр.

показники

роки

Темп зростання,% або відхилення (+/-)

2009

2010

2011

2010 р

Кіт)

2009 р

2011 р

Кіт)

2010 р

2011 р

Кіт)

2009 р

1. Середньорічна вартість основних засобів (за первісною вартістю), млн р.

2608,5

2738,0

3921,0

105,0

143,2

150,3

2. Прибуток звітного періоду, млн р.

17

9

4

52,9

44,4

23,5

3. Виручка від реалізації послуг, млн р.

804

889

1305

110,6

146,8

162,3

4. Середньооблікова чисельність, чол.

59

53

57

89,8

107,5

96,6

5. Показники ефективності використання основних засобів:

фондорентабельность,%

0,65

0,33

0,10

-0,32

-0,23

-0,55

фондоозброєність, млн р.

44,21

51,66

68,79

7,45

17,13

24,58

фондовіддача, р.

0,31

0,32

0,33

0,02

0,01

0,02

фондомісткість, р.

3,24

3,08

3,00

-0,16

-0,08

-0,24

Примітка. Джерело: власна розробка на підставі даних додатків В, Г.

З таблиці 2.11 видно, що фондовіддача в 2011 році в порівнянні з 2010 роком збільшилася на 0,01 р., А в цілому за весь аналізований період на 0,02 р., Що було обумовлено переважаючим темпом зростання виручки від реалізації продукції над зростанням середньорічної вартості основних засобів. Відповідно фондомісткість основних засобів за ці відрізки часу зменшилася на 0,24 р. Фондорентабельность основних засобів знижується за аналізований період. Фондоозброєність праці має стабільну динаміку зростання, що є позитивним моментом у використанні коштів праці персоналом. У таблиці 2.12 розглянемо показники ефективності використання оборотних коштів ВАТ «Житковичский РКБО» за 2009-2011 рр.

Таблиця 2.12? Показники ефективності використання оборотних коштів ВАТ «Житковичский РКБО» за 2009-2011 рр.

показники

роки

відхилення

(+/-)

Темп зростання, %

2009

2010

2011

2010 р від

2009 р

2011 р від

2010 р

2010 р

до

2009 р

2011 р до

2010 р

Виручка від реалізації товарів, продукції і послуг за вирахуванням податків і платежів включаються до виручки, млн р:

804

889

1305

85

416

110,6

146,8

Збиток від реалізації товарів (продукції, послуг), млн р.

-43

-103

-257

-60

-154

239,5

249,5

Прибуток за звітний період, млн р.

17

9

4

-8

-5

52,9

44,4

Середньорічна вартість оборотних коштів, млн р.

224

255

340

31

85

113,8

133,3

Час звернення, дні

100,3

103,3

93,8

3,0

-9,5

103,0

90,8

Швидкість обігу, раз

3,59

3,49

3,84

-0,1

0,4

97,1

110,1

Середньорічні матеріальні оборотні активи, млн р.

172

206

216

34

10

119,8

104,9

Час звернення запасів, дні

77,0

83,4

59,6

6,4

-23,8

108,3

71,4

Швидкість обертання запасів, раз

3,6

3,5

3,8

-0,1

0,4

97,1

110,1

Рентабельність оборотних коштів, по прибутку звітного періоду,%

7,6

3,5

1,2

-4,1

-2,4

-

-

Збитковість матеріальних оборотних коштів, по прибутку від реалізації

-25,0

-50,0

-119,0

-25,0

-69,0

-

-

Примітка. Джерело: власна розробка на підставі додатків А-Е.

Як видно за даними таблиці 2.12, негативними моментами в господарській діяльності ВАТ «Житковичский РКБО» в цілому за аналізований період є збільшення періоду оборотності матеріальних оборотних активів і відповідно уповільнення їх швидкості обігу на 0,4 обороту при уповільненні оборотності на 23,8 дня.

В цілому за 2009-2011 рр. спостерігається зниження рентабельності використовуваного капіталу, оскільки відбувалося зниження прибутку звітного періоду. В результаті цього відбулося зниження рентабельності оборотних активів - на 6,9 п.п., так за 2009-2011 рр. спостерігається тенденція в зниженні оборотності оборотних активів на 23,8 дня. В цілому ефективність діяльності в звітному періоді знизилася.

Оцінимо динаміку продуктивності праці працівників ВАТ «Житковичский РКБО» у фактичних і порівнянних цінах за 2009-2011 рр. за даними таблиці 2.13.

Таблиця 2.13 - Динаміка продуктивності праці по ВАТ «Житковичский РКБО» за 2009-2011 рр.

показники

роки

Відхилення (+/-)

Темп зростання, %

2009

2010

2011

2010 р

Від 2009 р

2011 р

Від 2010 р

2011 р

Від 2009 р

2010 р

До 2009 р

2011 р

До 2010 р

2011 р

До 2009 р

1. Обсяг платних послуг населенню, млн р.

в діючих цінах

928,7

1089,9

1250,4

161,2

160,5

321,7

117,4

114,7

134,6

в порівняних цінах

928,7

1038,0

918,9

109,3

-119,1

-9,8

111,8

88,5

98,9

2. Прибуток від реалізації, млн р.

-43

-103

-257

-60

-154

-214

239,5

249,5

597,7

3.Середньооблікова чисельність персоналу, чол.

59

53

57

-6

4

-2

89,8

107,5

96,6

4. Продуктивність праці, млн р .:

- за обсягом послуг в діючих цінах

15,7

20,6

21,9

4,8

1,4

6,2

130,6

106,7

139,4

- по обсягу послуг в порівняних цінах

15,7

19,6

16,1

3,8

-3,5

0,4

124,4

82,3

102,4

- по прибутку від реалізації

-0,7

-1,9

-4,5

-1,2

-2,6

-3,8

266,7

232,0

618,6

5. Індекс цін на послуги

-

105,0

129,6

-

-

-

-

-

-

Примітка. Джерело: власна розробка на підставі даних додатків В, Г, Е.

Дані таблиці 2.13 показують, що середньооблікова чисельність персоналу по ВАТ «Житковичский РКБО» за весь досліджуваний період знизилася на 2 людини. Однак, в організації простежується тенденція зростання продуктивності праці працівників. Зростання вироблення на одного працівника в порівнянних цінах склав в 2010 у порівнянні з 2009 роком 3,8 млн р., А в 2011 в порівнянні з 2009 роком? на 0,4 млн р., темп росту склав, відповідно 124,4% та 102,4% складено. Негативним моментом є зростання збитків організації, незважаючи на зростання обсягу платних послуг населенню та продуктивності праці.

Узагальнені показники оцінки економічної ефективності функціонування ВАТ «Житковичский РКБО» за 2009-2011 роки представимо в таблиці 2.14.

Таблиця 2.14? Узагальнені показники оцінки ефективності функціонування ВАТ «Житковичский РКБО» за 2009-2011рр.

показники

роки

відхилення

(+/-)

Темп зростання, %

2009

2010

2011

2010 р від

2009 р

2011 р

від

2010 р

2010 р

до

2009 р

2011 р

до

2010 р

1

2

3

4

5

6

7

8

Економічний ефект

Обсяг платних послуг населенню, млн р .:

в діючих цінах

928,7

1089,9

1250,4

161,2

160,5

117,4

114,7

в порівняних цінах

928,7

1038,0

918,9

109,3

-119,1

111,8

88,5

Виручка від реалізації продукції, товарів, послуг і робіт млн р .:

в діючих цінах

804,0

889,0

1305,0

85,0

416,0

110,6

146,8

в порівняних цінах

804,0

846,7

959,0

42,7

112,3

105,3

113,3

Прибуток від реалізації, млн р.

-43

-103

-257

-60

-154

239,5

249,5

Прибуток звітного періоду, млн р

17

9

4

-8

-5

52,9

44,4

економічні ресурси

Середньорічна вартість основних засобів, млн р.

2608,5

2738

3921

129,5

тисячі сто вісімдесят три

105,0

143,2

Середньорічна вартість оборотних коштів, млн р.

223,5

255

340

31,5

85

114,1

133,3

Сукупні ресурси, млн р.

3119,4

3323,9

4646,7

204,5

1322,8

106,6

139,8

економічний потенціал

Функціональний капітал, млн р.

2832

2993

4261

161

1268

105,7

142,4

поточні витрати

Повна собівартість реалізованої продукції,

млн р.

847

992

1 562

145

570

117,1

157,5

Затратоотдача, р.

1,10

1,10

0,80

0,00

-0,30

100,2

72,9

Узагальнені показники ефективності

Прибуток звітного періоду, у% до:

економічним потенціалом

0,54

0,27

0,09

-0,27

-0,18

-

-

функціональному капіталу

0,60

0,30

0,09

-0,30

-0,21

-

-

Ресурсоотдачи, р.

економічного потенціалу

0,30

0,33

0,27

0,03

-0,06

110,1

82,1

функціонального капітал

0,33

0,36

0,29

0,04

-0,07

111,0

80,6

Індекс цін на послуги

-

1,12

1,24

х

х

х

х

Примітка. Джерело: власна розробка на підставі додатків Б-К

Графічно динаміку зміни ресурсоотдачи економічного потенціалу і функціонального капіталу розглянемо на малюнку 2.6.

Малюнок 2.6? Динаміка зміни ресурсоотдачи економічного потенціалу і функціонального капіталу ВАТ «Житковичский РКБО» за 2009-2011 роки

Джерело: власна розробка на підставі таблиці 2.14.

Аналізуючи дані таблиці 2.11 і малюнка 2.6, відзначимо, що з організації спостерігається зростання вартості економічного потенціалу і функціонального капіталу, проте оцінюючи ефективність їх використання можна констатувати зниження ефективності їх використання. Рентабельність економічного потенціалу знижується з 0,54% до 0,09%, функціонального капіталу з 0,60% до 0,09%. Крім того спостерігається зниження ресурсоотдачи за економічним потенціалом в 2010 році в порівнянні з 2010 роком на 0,06 р., За функціональним капіталу на 0,07 р.

Таким чином, відзначимо, що організація забезпечена всіма необхідними ресурсами, проте використовує їх неефективно.

У висновку проаналізуємо конкурентні чинники в таблиці 2.15.

Таблиця 2.15 - Характеристика сильних і слабких сторін діяльності ВАТ «Житковичский РКБО»

показники

Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Фінансове становище організації

Збільшення обсягу наданих послуг населенню, зростання виручки, економічного і функціонального капіталу.

Збільшення збитку від реалізації, зниження ефективності використання ресурсів, економічного потенціалу.

2. Положення організації щодо конкурентів

ВАТ «Житковичский РКБО» надає широкий спектр сервісних послуг своїм клієнтам (безкоштовна доставка, замовлення товарів по телефону і т.д.), а також використовує в своїй роботі гнучку систему знижок. Це сприятливо позначається на іміджі організації.

Якість послуг, цінова складова послуг, індивідуальність. комплексність послуг, що надаються ВАТ «Житковичский РКБО» за основними показниками дещо відстає від показників організацій-конкурентів.

3. Трудові ресурси

Організація забезпечена кваліфікованими кадрами, спостерігається зростання продуктивності праці

Мало ефективне управління, про що свідчить зниження економічної ефективності діяльності організації, зниження частки ринку

4. Основні засоби

Організація забезпечена основними засобами

Зниження ефективності використання основних засобів.

Примітка. Джерело: власна розробка на підставі даних організації

На основі проведеного аналізу зробимо загальний висновок про рівень комерційної діяльності досліджуваної організації, зазначивши можливості і загрози досліджуваної організації ВАТ «Житковичский РКБО» в таблиці 2.16.

Умовно позначимо в ній ступінь впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на діяльність об'єкта дослідження.

Визначення буде будуватися з експертного методу за п'ятибальною шкалою оцінки можливості: 5 - дуже високі, 4 - високі, 3 - середні, 2 - низькі, 1 - дуже низькі; загрози: 5 - дуже сильна, 4 - сильна, 3 - середня, 2 - слабка, 1 - дуже слабка; сильні і слабкі сторони: 5 - дуже високе значення, 4 - високий, 3 - середнє, 2 - низька, 1 - дуже низька.

Таблиця 2.16 - Карта SWOT діяльності ВАТ «Житковичский РКБО»

можливості

бали

загрози

бали

Стабільна політична ситуація в країні

2

Високі процентні ставки банківського кредиту

5

Скорочення чисельності безробітних

1

Високий рівень інфляції

4

Збільшення чисельності безробітних

Примітка. Джерело: власна розробка.

Дані таблиці 2.16 показують, що найбільший вплив на діяльність ВАТ «Житковичский РКБО» надають його внутрішні сильні сторони (38 балів), виявлена ​​сильна загроза з боку зовнішнього середовища (35 бали).

Перемноження факторів, представлених в карті SWOT, дозволяє отримати відповідні значення в полях матриці SWOT ( «Слабкість і Можливості», «Слабкість і Загрози», «Сила і Можливості», «Сила і Загрози»). Найбільше з них визначає основну стратегічну мету, напрямок розвитку комерційної діяльності організації і в рамках його - вибір альтернативної стратегії розвитку організації або їх комбінації. Для визначення зв'язків між можливостями, загрозами, сильними і слабкими сторонами діяльності організації складемо узагальнюючу матрицю SWOT (таблиця 2.17).

Таблиця 2.17 - Узагальнююча матриця SWOT діяльності ВАТ «Житковичский РКБО»

4

Зростання обсягів ринку послуг

3

Організації, погано адаптовані до нововведень, заснованим на досягненнях сучасних технологій

5

Зниження рівня податкового навантаження

4

Країни, що розвиваються конкурентні відносини

4

Зростання реальних доходів населення республіки

2

Низька купівельна спроможність сільського населення

4

Країни, що розвиваються конкурентні відносини

4

Цінова політика, яка не враховує издержкоемкость реалізації товарів

4

Нестабільність політики оподаткування

5

Разом

16

Разом

35

Сильні сторони

бали

Слабкі сторони

бали

Основний принцип споживчої кооперації - кооперування (скорочення витрат)

3

Відсутність системи збору та аналізу інформації про ринок (інформаційно-аналітичний сектор)

4

Робота на досить стабільний і добре відомий сегмент ринку

5

Слабкі позиції у використанні нововведень (недостатність технічних засобів збору та обробки інформації, програмного забезпечення)

4

Можливість обслуговування додаткових груп споживачів

4

Технології та обладнання

4

Забезпеченість виробничими площами

5

Низький рівень налагодженості аналітичної роботи в організації

3

Досить високий рівень кваліфікації кадрів

4

Не враховується принцип рентабельності продажів при формуванні асортименту

3

Сталий фінансове становище організації

4

Відсутність чітко вираженої стратегії організації

4

Розвинена система спеціальної освіти (училище, коледж, вуз)

5

Низький рівень компетентності фахівців в питаннях стратегічного планування

4

Достатній рівень договірної роботи

4

Низький рівень механізації праці

3

Нарощування обсягів виробництва

4

Разом

38

29

А

Б

можливості

загрози

Бали (16)

Бали (35)

сильні

боку

бали

(38)

3816 = 608

3835 = 1330

слабкі

боку

бали

(29)

2916 = 464

2935 = 1015

Примітка. Джерело: власна розробка на підставі даних таблиці 2.16

Результати розрахунку таблиці 2.17 показали, що найбільше значення було визначено в поле «Сила і Загрози» (СІП) (1330), отже, зусилля ВАТ «Житковичский РКБО» повинні бути спрямовані на завоювання лідируючих позицій на ринку (збільшення частки ринку), стратегія зростання спрямована на пом'якшення зовнішніх загроз на ринку.

Для виправлення ситуації керівництву ВАТ «Житковичский РКБО» слід розумно і виважено використовувати наявне ресурси, знижувати собівартість реалізації, нарощувати обсяги продажів, застосовувати ринкові методи господарювання та ін.

Основними напрямками підвищення конкурентоспроможності ВАТ «Житковичский РКБО» в першу чергу повинні стати:

- розширення асортименту послуг платних послуг населенню:

- підвищення якості послуг, що надаються;

- підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу організації.

3. Шляхи та резерви підвищення конкурентоспроможності ВАТ «Житковичский районний комбінат побутового обслуговування»

Конкурентна перевага визначається набором характеристик, властивостей товару або марки, який створює для організації певну перевагу над своїми прямими конкурентами

Перевага оцінюється відносним, порівняльним станом, положенням організації по відношенню до конкурента, що займає найкращу позицію на ринку товару або в сегменті ринку.

Найбільш ефективною буде стратегія заснована на диференціації.

Організації необхідно спрямувати зусилля на формування позитивного іміджу організації. Всіляко сприяти формуванню стійкої бази постійних клієнтів.

Доцільно запровадити в організації:

- систему накопичувальних знижок для постійних клієнтів;

- диференціацію послуг на основі аналізу різних сегментів ринку

побутових послуг і їх споживачів;

- система менеджменту якості послуг, що надаються.

Окремі послуги особистісного характеру (послуги перукарень, фотопослуги) і ремонтно-відновлювальні види послуг (послуги з ремонту одягу та взуття, побутових машин і приладів, годин та ін.) В основному своїй більшості повинні бути наближені до місць роботи (навчання) споживачів послуг.

Такі види побутових послуг як послуги пралень, хімчистки, послуги з ремонту та технічного обслуговування побутової техніки, радіоелектронної апаратури, послуги прокату, послуги лазень і душових населення вважає за краще споживати поблизу місць проживання. При цьому, деякі види побутових послуг можуть бути одночасно послугами постійного, періодичного і епізодичного споживання для окремих категорій споживачів. У зв'язку з цим по ряду причин інтенсивність споживання послуг окремими категоріями населення може бути різною.

Даний факт є аргументом на користь пріоритетного розвитку побутового обслуговування в межах крокової доступності.

Розвиток мережі об'єктів служби побуту в межах крокової доступності буде здійснюватися за рахунок відкриття нових і реконструкції діючих об'єктів.

Розвиток послуг крокової доступності планується здійснювати, в тому числі і за допомогою комплексів побутового обслуговування за типом "мультисервис".

При цьому широкий розвиток отримають окремі види побутових послуг і форми їх надання:

при наданні послуг пралень - розміщення пралень самообслуговування в спеціально відведених місцях житлових будинків і гуртожитках, а також надання пральнями самообслуговування послуг по сушці і прасування білизни;

при наданні послуг з хімічного чищення і фарбування - розвиток мережі прийомних пунктів в межах крокової (пішохідної) доступності, а також залучення до обслуговування організації соціальної сфери, громадського харчування та інших організацій;

в області надання послуг прокату - розвиток послуг з надання у тимчасове користування окремих предметів побутової техніки та радіоелектронної апаратури (телевізори, холодильники, пральні машини тощо) в студентських гуртожитках і житлових будинках для молодих сімей і т.п., а також розширення асортиментного переліку предметів прокату для відпочинку, туризму і занять спортом.

Для розвитку і підвищення конкурентоспроможності ВАТ «Житковичский РКБО» необхідно підвищити використання наявного потенціалу. ВАТ «Житковичский РКБО» має 4 перукарень, одна з яких, працює в місті, де висока конкуренція. Для завоювання конкурентних позицій перукарні необхідно розширити послуги, надати їм індивідуальності, забезпечити комплексність послуг і ін.

Необхідно реконструювати перукарню в м Житковичи за адресою вул. Радянська, 17.

Перукарня «Селена» буде надавати послуги: стрижка чоловіча, жіноча, забарвлення, хімічні завивка; мелірування, тонування; лікування, догляд за волоссям; зачіски весільні, вечірні. Послуги будуть надаватися із застосуванням професійної косметики. До цього в перукарні працював один майстер-універсал, надавав послуги чоловічої та жіночої стрижки.

Аналіз реального і потенційного ринку послуг показує наявність незадоволеного попиту на подібні послуги в м Житковичи.

Клієнтами перукарні є жителі міста. Ціни орієнтовані на клієнтів із середнім достатком, тобто із середньомісячною заробітною платою. Перукарня надає послуги на високому рівні, на особливо не дорогі, актуальні, престижні, користуються великим попитом стрижки.

За рахунок реклами перукарня передбачає залучити якомога більше клієнтів.

Можливо навмисне розширення ринку своїх послуг за рахунок збільшення території обслуговування.

Розроблено систему знижок:

· 15% знижки в Ваш День народження!

· 5% в святкові дні.

Салон працює з 8-00 до 19-00, у вихідні з 9-00 до 16-00.

Проаналізуємо доцільність запропонованих заходів.

Таблиця 3.1 - Витрати на реконструкцію перукарні ВАТ «Житковичский РКБО»

Стаття витрат

кількість

Ціна за од, тис.р.

Сума, тис.р.

Контрольно-касовий апарат

1

5000

5000

Машинка для стрижки

2

550

1100

фен

2

700

1400

праска

1

1900

1900

Електробігуді велюрові BaByliss PRO

1

2750

2750

електророзчіски

2

2700

5400

Електрощипці Rowenta CF 4012

1

1890

1890

Шафа-тумбочка з дзеркалом

2

5000

10000

Крісло з гідравлікою

2

4000

8000

Мийка з кріслом

1

10000

10000

Дзеркало (1х2,5)

2

1000

2000

Журнальний столик

1

3000

3000

стіл

1

3000

3000

М'які меблі (куточок)

1

115000

115000

стілець

4

2000

8000

Набір для гардероба

1

1000

1000

Інші витрати

200

200

Разом витрат

179640

Примітка. Джерело: власна розробка

Таким чином, витрати на переобладнання перукарні складають 179,64 млн р.

Кінцевий результат фінансово-господарської діяльності організації характеризують такі показники як прибуток (абсолютний ефект), і рентабельність (ефективність).

Прибуток від реалізації (ПР) визначається як різниця між доходами від основної діяльності за надані послуги (ДР (Інт)), за вирахуванням відрахувань податків і податкових платежів і собівартості реалізованих послуг.

Для визначення обсягів діяльності визначимо займану частку ринку. Чисельність населення, що обслуговується становить 14029 осіб, району діяльності перукарні, з них чисельність молоді від 14 до 30 років від загальної чисельності населення становить 25%. Попит на перукарські послуги залежить, головним чином, від цінової політики та якості послуг, що надаються.

У салону-перукарні «Селена» є два прямих конкурента, розташованих в цьому ж районі. Це перукарні: «Шик» і «Локон».

Наочно, для уявлення загальної картини на конкурентному ринку в даній галузі можна побачити в наведеній нижче таблиці 3.2:

Таблиця 3.2 - Аналіз конкурентних переваг салону-перукарні «Селена»

показник

вага фактора

«Селена»

«Шик»

«Локон»

бал

оцінка

бал

оцінка

бал

оцінка

Кваліфікація персоналу

0,1

40

6,3

40

7,5

30

6

Якість і рівень сервісного обслуговування

0,3

80

9,6

50

7,2

60

6

географічне розташування

0,2

60

7,2

60

7,5

50

6,5

Вартість послуг (за основним видом діяльності)

0,2

50

8,4

60

9,3

40

6,5

Імідж і репутація

0,1

50

5,5

60

6,5

60

6

Комплексність послуг, що надаються

0,1

70

6,3

50

6

30

5

Разом

1

-

43,3

-

44

-

36

Примітка.Джерело: власна розробка на підставі додатка таблиця 6.

Таким чином, відносна частка ринку (Др) перукарні «Селена» з точки зору місця на ринку району діяльності становить:

Др = 43,3: 123,3 = 0, 35 або 35%

Отже, відносна частка ринку «Селена» з точки зору місця на ринку району діяльності складе 35%, отже, охоплення населення (ОДР) послугами перукарні складе:

ОДР = 14029 • 0,35 = 4 910 послуги в рік

На основі порівняльного аналізу можна стверджувати, що основними конкурентними перевагами даного проекту є:

- якість і рівень сервісного обслуговування;

- вартість послуг (за основним видом діяльності);

- географічне розташування.

Передбачуваний дизайн інтер'єру перукарні представлений на малюнку 3.1

Малюнок 3.1? Дизайн інтер'єру перукарні ВАТ «Житковичский РКБО»

Джерело: власна розробка

Виручка від реалізації послуги (В) складе при середній вартості однієї послуги 30 000 руб .:

В = 4910? 0,03 = 147,3 млн р.

де 0,03? середня вартість 1 послуги, млн р.

Розрахуємо податок на додану вартість (ПДВ):

ПДВ = 147,3 • 20: 100 = 29,46 млн р.

Де 20 - ставка податку на додану вартість.

За даними організації собівартість реалізованих послуг з перукарні в 2011 р склала 87,88 млн р .. Припустимо, що з урахуванням збільшення обсягів діяльності в 2012 році вона збільшиться на 20% і складе 105,46 млн р .. Таким чином, прибуток від реалізації послуг в 2012 р дорівнює:

ПР = 147,3 - 29,46 - 105,46 = 12,38 млн р.

Прибуток на одне робоче місце становить: ПЗМ = 12,38: 2 = 6,19 млн р.

Після відрахування податку на прибуток, інші відрахування і платежі в розпорядженні ВАТ «Житковичский РКБО» залишається чистий прибуток.

Податок на прибуток по перукарні умовно розрахуємо за формулою:

НП = ПБ? 0,24

Зробимо розрахунок: НП = 12,38 • 0,24 = 2,97 млн ​​р.

Визначимо прибуток, що залишається в розпорядженні ВАТ «Житковичский РКБО»:

Прпр = ПБ - НП

Виконаємо розрахунок: Пост = 12,38 - 2,97 = 9,41 млн р.

Прибутковість (прибутковість), відносну ефективність фінансово-господарської діяльності організації характеризують показники рентабельності, вимірювані в процентах до витрат коштів організації.

Для проекту рекострукції перукарні ВАТ «Житковичский РКБО» розрахуємо наступні показники рентабельності: рентабельність виробничо-господарської діяльності проекту, рентабельність інвестицій, рентабельність доходу від інвестиційного проекту.

Період окупності інвестицій - один з найбільш часто вживаних показників. Існує статистичний і динамічний методи визначення даного показника, тобто без урахування і з урахуванням фактора часу (на основі дисконтування потоків і витрат).

При статистичному методі термін окупності (термін повернення) капітальних вкладень показує, за скільки років інвестиційний проект на реконструкцію окупляться за рахунок амортизаційних відрахувань. Питома вага амортизаційних відрахувань в собівартості реалізованих послуг за даними організації становить 17,4%. Припустимо, що відшкодування витрат на реконструкцію перукарні буде здійсняться як за рахунок амортизаційних відрахувань, так і за рахунок чистого прибутку. Отже, сума на відшкодування витрат (Св) на реконструкцію перукарні складе (Св):

Св = 105,46 • 17,4: 100 + 9,41 = 27,76 млн р.

Визначимо термін окупності за формулою:

З окуп = К / Св,

Де К - загальний обсяг інвестицій, млн р.

Термін окупності складе:

З окуп = 179,64: 27,76 = 6,4 року.

Таким чином, термін окупності реконструкції перукарні складе 6,4 року. При цьому не враховувалася можливість державної підтримки.

Проаналізувавши всі показники, приходимо до висновку, що, незважаючи на високу вартість переобладнання перукарні, даний проект економічно ефективний, що, безумовно, дозволить ВАТ «Житковичский РКБО» зайняти певне конкурентоспроможне місце на ринку побутових послуг регіону.

Одним з напрямків для підвищення конкурентоспроможності ВАТ «Житковичский РКБО» на ринку послуг є збільшення її частки в загальному обсязі побутових послуг регіону. Для цього організації необхідно підвищити якість пропонованих послуг, в тому числі послуг з ремонту та пошиття швейних виробів.

Оцінка постачальників, проведена у другому розділі дипломної роботи, виявила те, що на конкурентоспроможність організації значний вплив мають постачальники.

В цілому витрати, які несе ВАТ «Житковичский РКБО» наступні:

1. невідшкодований постачальником «прихований» збиток;

2. недоотримання прибутку від виробництва продукції із сировини, яка була забраковано;

3. невиконання зобов'язань перед споживачами.

Останні два пункти дуже важко виміряти кількісно, ​​але очевидно, що не відшкодований постачальником «прихований» збиток - це тільки «верхівка айсберга». При наявності існуючого рівня конкуренції на ринку послуг з ремонту та виготовлення швейних виробів, втрата споживача дуже негативно позначається на роботі організації. Крім того, не якісний або не в строк виконане замовлення згубно позначаються на репутації ВАТ «Житковичский РКБО». У сукупності ці показники приносять значно більших збитків, ніж грошові втрати організації. Отже, можна стверджувати, що 32% збитку від постачальника, які несе ВАТ «Житковичский РКБО» в реальності матимуть тенденцію до збільшення, тому що відразу неможливо передбачити всі наслідки.

Отже, можна скоротити частку ризику від постачальника неякісної сировини при заміні постачальника, більш того отримати додатковий прибуток.

Поставка основних і допоміжних матеріалів на ВАТ «Житковичский РКБО», для надання послуг з ремонту та пошиття швейних виробів, проводиться не завжди своєчасно, а деякі затримки мають негативний вплив на характер виробництва і надання послуг. Йдеться про роботу основних постачальників. Особлива увага при поставках приділяється якості закуповуваного сировини, так як саме якість матеріалу сприяє підвищенню якості швейного вироби і якості послуги з виробництва швейного вироби.

ВАТ «Камволь» поставляє в досліджувану організацію близько 20% тканин верху. Мають місце затримки в постачаннях і невеликі коливання цін. Ринкова ціна влаштовує організацію, проте були претензії щодо відшкодування збитків та недостачі тканини з проміру. Частка розміру шкоди в загальній сумі постачання значно вище, ніж у інших постачальників.

Як підвищення конкурентоспроможності послуг, що надаються економічно доцільно замінить основного постачальника тканин верху. Пропонується ВАТ «Моготекс», який постачає тільки 1-2% від загального обсягу сировини. Це нова організація, яка володіє високими виробничими потужностями, хорошою готовністю до постачання. При цьому паралельно здійснюється поставка кишенькової тканини і прикладних матеріалів, фурнітури.

ВАТ «Моготекс» працює на ринку порівняно недавно, воно застосовує політику «низьких цін», що б таким чином, зуміти втриматися на ринку серед конкурентів. Слід відзначити високий рівень стандартизації при поставках. ВАТ «Моготекс» працює із застосуванням сучасних виробничих технологій, що забезпечує високу якість тканини, а саме:

· Оптимальне поєднання натуральних і штучних волокон забезпечує достатню еластичність і міцність тканини, в той же час оберігаючи її від швидкого зносу;

· Сучасні методи забарвлення забезпечують стійкість кольору і не допускають появ невластивого блиску тканини.

Рівні рекламацій до ВАТ «Камволь» виражаються в наступному: п'ять з дев'яти претензій по недостачу тканини з проміру і одна з двох претензій з постачання неякісної тканини. Загальна сума збитку склала близько 2 млн р. Хоча претензії по недостачу були задоволені, в 2011 р доводилося припиняти технологічний процес через браковану тканини, тому що шлюб був виявлений в процесі виробництва. Це затримувало процес виконання послуги замовнику. Подібні рекламації пред'являлися даному постачальнику неодноразово.

При збої роботи постачальників ВАТ «Житковичский РКБО» несе як явні втрати, так і приховані. І якщо постачальник відшкодує явний збиток (недостачу і шлюб), то приховані збитки несе сама організація. Розглянемо збиток від ВАТ «Камволь» при постачанні 500 п.м. (Розмір річної поставки даного постачальника) в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 - Збиток ВАТ «Житковичский РКБО» від постачальника за 2011 рік

Постачальник ВАТ «Камволь»

Рівень рекламацій,%

збиток

Витрати організації,

тис. р.

погонних метрів

тис.р.

Від поставки неякісної тканини

1

40

1.990.

79600

Від нестачі тканини з проміру

0,2

10

398.

3980

Примітка. Джерело: власна розробка.

Від нестачі тканини з проміру організація отримує не тільки збиток від витрат на промір, але і недоотримання можливого прибутку від виробництва і надання послуг з даного метражу.

Розрахунок витрат від постачання неякісної тканини надано в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 - Витрати від поставки неякісної тканини постачальника ВАТ «Камволь» за 2011 рік, млн р.

процес

калькуляція витрат

Заробітня плата

Витрати на утримання обладнання

Зняття бракованої партії з виробництва та пред'явлення рекламацій

розкрійний процес

28,9

31,7

-

компонування деталей

14,3

5,6

-

Оверлок

14,3

21,3

-

процес пошиття

24,9

36,8

-

виправлення шлюбу

6,5

-

69,82

сума витрат

88,9

95,4

69,82

Примітка.Джерело: власна розробка.

Таким чином, сумарний не відшкодований збиток за 2011 р становить 69,82 млн р .. На наш, погляд даних втрат можна уникнути при заміні постачальника ВАТ «Камволь» на ВАТ «Моготекс». При цьому можна розширити асортимент швейних послуг.

Пропонується з метою підвищення конкурентоспроможності відкрити в ВАТ «Житковичский РКБО» технічно модернізувати майстерню з пошиття одягу.

Основні види послуг, що надаються майстерні:

- пошиття верхнього одягу;

- пошиття костюмів;

- пошив легкого жіночого плаття.

Пропоновані види послуг:

- пошив постільної білизни;

- оверлок килимових покриттів;

- пошиття штор.

Для готельного господарства м Житковичи щорічно необхідно 250 комплектів білизни та 100 комплектів штор. ВАТ «Житковичский РКБО» доцільно отримати дане замовлення, для виконання замовлення організації необхідно модернізувати обладнання. Необхідна заміна приводу головного руху на двоголкові машині плоского човникового стібка, що сприятиме збільшенню продуктивності швейного комплексу Protex TY-B845-5 і економії споживаної електроенергії. Вартість приводу головного руху компанії "FUDJI ELECTRIC" становить 6,7 млн ​​р. Заміна буде проводиться власними силами, працівниками ВАТ «Житковичский РКБО». Фінансування даного заходу буде здійснюватися за рахунок накопичених раніше амортизаційних відрахувань.

Порівняльна характеристика роботи двоголкові машині до і після модернізації представлена ​​в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5 - Порівняльна характеристика роботи двоголкові машини до і після заміни приводу головного руху модернізації за рівнем вироблення продукції за 1 машино-годину і споживаної електроенергії

показники

До впровадження заходу

Після впровадження заходу

Відхилення (+/-)

Виробіток продукції за 1 машино-годину, тис. Р.

57,3

80,1

22,8

Споживання електроенергії, кВт

в годину

185

110

-75

Примітка. Джерело: дані ВАТ «Житковичский РКБО»

З даних таблиці 3.5 слід, що до заміни приводу головного руху вироблення продукції за одну машино-годину становила 57,3 тис. Р., Після заміни становитиме 80,1 тис. Р., Що призведе до збільшення продуктивності двоголкові машини на 22, 8 тис. р. в годину. Споживання електроенергії в результаті впровадження заходу скоротиться на 75 кВт на годину.

Для підрахунку збільшення випуску продукції ( ) В результаті зміни вироблення продукції за одну машино-годину використовуємо формулу:

де - вироблення продукції за 1 машино-годину до впровадження заходу;

- вироблення продукції за 1 машино-годину після впровадження заходу;

- річний фонд роботи одиниці обладнання в годинах.

Розрахунок приросту випуску продукції ( ) В результаті зміни вироблення продукції за одну машино-годину представлений в таблиці 3.6.

Таблиця 3.6 - Розрахунок приросту випуску продукції швейної майстерні ВАТ «Житковичский РКБО» в результаті модернізації обладнання

захід

Виробіток продукції за 1 машино-годину, тис. Р.

Річний фонд роботи одиниці обладнання в годинах

Приріст випуску продукції за рахунок впровадження заходу,

млн р.

до впровадження

заходи

після впровадження

заходи

Заміна приводу головного руху з електричним двигуном постійного струму в двоголкові машині

57,3

80,1

1780

(80,1-57,3) • 1780: 1000 = 40,6

Примітка. Джерело: дані ВАТ «Житковичский РКБО»

Отже, в результаті модернізації обладнання приріст продукції складе 40,6 млн р .., що дозволить знизити збиток від реалізації на суму 7,99 млн р. (40,6: 100 • 19,69), або на 3%.

Таким чином, для зміцнення конкурентоспроможних позицій ВАТ «Житковичский РКБО» в дипломній роботі пропонується:

- модернізувати перукарню: сума витрат складе 179,64 млн р .., термін окупності 6,4 року;

- змінити постачальника? зменшення матеріальних витрат через зниження шлюбу тканини? на 69,8 млн р. на рік;

- модернізувати наявне обладнання швейної майстерні: сума витрат складе 6,7 млн ​​р., Збільшення обсягу виручки від реалізації (обсягу побутових послуг) складе 40,6 млн р ..

Запропоновані заходи можуть бути впроваджені в організації, що буде сприяти поліпшенню його фінансових результатів і зміцненню конкурентних позицій на ринку побутових послуг регіону.

висновок

Конкурентоспроможність організації - відносна характеристика, що відображає відмінність процесу розвитку даної організації від організації конкурента, як за ступенем задоволення своїми товарами потреб покупців, так і по ефективності виробничої діяльності.

Організації сфери послуг Республіки Білорусь здійснює свою діяльність в різних напрямках, в більшій мірі в надають побутові послуги. Особливості функціонування організацій сфери послуг на селі такі, що дана галузь не є прибутковою, що відбивається на загальному фінансовому стані організацій. Надання комплексу платних послуг є складовою частиною стратегічного розвитку організацій сфери послуг, що включає як економічні, так і соціальні аспекти.

Організації сфери послуг свою господарську діяльність здійснюють не ізольовано, а у взаємодії з органами державного та місцевого управління, податковими органами, банками, іншими кооперативними організаціями, державними виробничими організаціями та їх об'єднаннями, сільськогосподарськими організаціями, приватними фірмами, індивідуальними підприємцями, громадськими структурами і т. д. Отже, виходячи з розуміння сутності діяльності та призначення організацій сфери послуг, в успішному їх функціонуванні зацікавлені численні суб'єкти економіки. Результативність цих очікувань багато в чому залежить від середовища функціонування (зовнішнього середовища), їх потенціалу та рівня конкурентоспроможності, вміння враховувати вимоги зовнішнього середовища і співвідносити їх з можливостями суб'єкта господарювання.

Використання різних підходів при проведенні комплексного економічного аналізу дозволяє більш глибоко і детально вивчити діяльність організації, що веде як до ефективного використання наявних ресурсів, так і до виявлення невикористаних резервів. Результати комплексного економічного аналізу є базою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Тому в умовах ринкових відносин і господарської самостійності організації не можуть ефективно функціонувати без добре налагодженої аналітичної роботи, яка перш за все необхідна для оцінки конкурентоспроможності організації сфери послуг на ринку.

Найбільшу питому вагу в структурі наданих побутових послуг населенню в Житковичский районі належить ВАТ «Житковичский районний комбінат побутового обслуговування». Надання побутових послуг населенню в ВАТ «Житковичский РКБО» є основним видом діяльності, організація має істотну виробничу базу.

Представлені дані про динаміку показників господарсько-фінансової діяльності ВАТ «Житковичский РКБО» за 2009-2011 рр., Свідчать про те, що з організації спостерігається зростання обсягу платних послуг населенню за досліджуваний період на 34,6%, виручка від реалізації товарів, продукції, робіт і послуг збільшилася на 62,3%, При цьому собівартість реалізованих послуг зросла на 84,4%, отже, темп зростання собівартості випереджає темп зростання виручки від реалізації, що призвело до збитків від реалізації, який за аналізований період збільшився більш ем в 6 разів. При цьому спостерігається і зниження прибутку за звітний період. Так в 2009 році прибуток звітного періоду склала 17 млн. Р., Проте до 2011 року знижується до 4 млн. Р., Що в свою чергу впливає на рівень рентабельності.

За організації за аналізований період спостерігається зростання середньорічної вартості основних засобів на 50,3%, при цьому фондовіддача знижується на 0,04 р., А фондорентабельность на 0,55 п.п. Позитивним показником є ​​зростання фондоозброєності праці на 55,6%. Аналізуючи ефективність використання оборотного капіталу, відзначимо, що середньорічна вартість оборотного капіталу збільшилася в цілому за три роки на 52,1%, однак спостерігається уповільнення оборотності оборотних коштів на 11,25 дня або в 0,48 разів, крім того рентабельність оборотних коштів знижується на 6,43 п.п.

Аналізуючи ефективність використання трудових ресурсів, відзначимо, що чисельність працівників організації в цілому за аналізований період знижується, однак в 2011 році в порівнянні з 2010 роком спостерігається зростання чисельності персоналу організації на 4 чол. (57-53). При цьому продуктивність праці за обсягом платних послуг збільшується за весь аналізований період, при цьому по прибутку звітного періоду знижується за весь досліджуваний період, рентабельність коштів на оплату праці також знижується. Позитивним показником є ​​зниження питомої ваги фонду заробітної плати в обсязі платних послуг.

Аналізуючи в цілому ефективність використання економічного потенціалу організації і його функціонального капіталу, відзначимо, що ресурсоотдача економічного потенціалу і функціонального капіталу знижується на 0,03 р., Що є негативним показником.

Таким чином, відзначимо, що ВАТ «Житковичский РКБО» за досліджуваний період мало ефективно використовував свій економічний потенціал і функціональний капітал, має низькі фінансові показники, при тому що обсяг платних послуг населенню нарощується, отже ефективність послуг низька через високу їх собівартості.

Основними постачальниками ВАТ «Житковичский РКБО» для забезпечення послуг ремонту та пошиття швейних, хутряних та шкіряних виробів є ВАТ "Кобринська прядильно-ткацька фабрика" Ручайки ", яка постачає пряжу ткацького і трикотажного призначення, технічні тканини і текстильні матеріали, Республіканське унітарне виробничо-торгове підприємство «Оршанський льонокомбінат» і Товариство з обмеженою відповідальністю «Камволь» поставляє тканини для пошиття постільної білизни та інших швейних виробів. Відкрите акціонерне товариство «Стрічка», м Могил їв поставляє текстильно-галантерейні вироби. Гродненське відкрите акціонерне товариство «Гронітекс» поставляє ВАТ «Житковичский РКБО» нитки і пряжу.

Найбільш вигідним постачальником є ​​ВАТ «Кобринська прядильно-ткацька фабрика« струмочки », яка задовольняє потреби ВАТ« Житковичский РКБО »на 87,5%.Відзначимо, що якість матеріалів має особливе значення, так як виляє на якість виготовлених ВАТ «Житковичский РКБО» виробів, крім того ціна матеріалів впливає на собівартість вироблених виробів, що також є конкурентною Футор.

Для забезпечення послуг перукарень, хімчисток ВАТ «Житковичский РКБО» забезпечено досить надійними постачальниками, які забезпечують досить високий рівень конкурентоспроможності послуг.

Для забезпечення послуг з ремонту та виготовлення меблів Державне лісогосподарське установа «Житковичский лісгосп» забезпечує ВАТ «Житковичский РКБО» пиломатеріалом та іншою продукцією. Для забезпечення ритуальних послуг і виготовлення ритуальної продукції ВАТ «Житковичский РКБО» співпрацює з компанією «Двинский берег», набуває штучну хвою, квіти т ін. Приналежності.

Відзначимо, що ВАТ «Житковичский РКБО» має понад 120 постачальників різної продукції, крім того для забезпечення діяльності організація вдається до допомоги посередників, в основному посередниками є організації забезпечують поставки імпортних запасних частин для забезпечення послуг з ремонту побутової техніки, радіоапаратури та ін., А також товари і матеріали які необхідні для здійснення інших видів послуг.

Оцінюючи споживачів, відзначимо, що ВАТ «Житковичский РКБО» здійснює свою діяльність на території міста Житковичи і району, відповідно споживачами є міські та сільські жителі.

Оцінка організації на рику показала, що темп зміни обсягу наданих платних побутових послуг всіх систем сфери послуг району в 2010 р в порівнянні з 2009 р склав 137,9%, а обсяг платних послуг населенню ВАТ «Житковичский РКБО» за цей період склав 117,4%, таким чином, в 2010 році питома вага на ринку послуг організації становив 61,39%, що на 10,73% нижче за показник 2009 року.

У 2011 році ВАТ «Житковичский РКБО» продовжує втрачати свою частку ринку, питома вага на ринку послуг знижується на 15,46 в.п .. Таким чином, ВАТ «Житковичский РКБО» на ринку діє в жорсткому конкурентному середовищі.

Експертним шляхом, була виставлена ​​загальна оцінка, на підставі якої можна визначити основного конкурента ВАТ «Житковичский РКБО». Оцінка показує, що основним конкурентом є ВАТ «Кредо» в формуванні своєї товарної політики та використаних методах ціноутворення, у конкурента також вигідне географічне розташування і ряд інших переваг.

Вивчивши конкурентів на ринку ремонту і пошиття швейних виробів, експертним шляхом, була виставлена ​​загальна оцінка, на підставі якої можна визначити основного конкурента ВАТ «Житковичский РКБО». Оцінка показує, що організація має низькі конкурентні позиції, як за асортиментом пропонованих послуг, так індивідуальним особливостям послуг, що надаються, а також програє за ціновими факторами.

Керівництву ВАТ «Житковичский РКБО» необхідно провести дослідження і розробити план маркетингу, з метою підвищення конкурентоспроможності ВАТ «Житковичский РКБО».

Крім цього, по організації спостерігається зростання вартості економічного потенціалу і функціонального капіталу, проте оцінюючи ефективність їх використання можна констатувати зниження ефективності їх використання. Рентабельність економічного потенціалу знижується з 0,54% до 0,09%, функціонального капіталу з 0,60% до 0,09%. Крім того спостерігається зниження ресурсоотдачи за економічним потенціалом в 2010 році в порівнянні з 2010 роком на 0,06 р., За функціональним капіталу на 0,07 р.

Таким чином, відзначимо, що організація забезпечена всіма необхідними ресурсами, проте використовує їх неефективно.

Оцінка постачальників проведена у другому розділі дипломної роботи, виявила те, що на конкурентоспроможність організації значний вплив мають постачальники.

Поставка основних і допоміжних матеріалів на ВАТ «Житковичский РКБО» проводиться не завжди своєчасно, а деякі затримки мають негативний вплив на характер виробництва. Йдеться про роботу основних постачальників. Особливу увагу слід приділяти якості закуповуваного сировини, так як саме якість матеріалу сприяє підвищенню якості швейного вироби і якості послуги з виробництва швейного вироби.

Розрахунок показав, що заміна постачальника дасть економічний ефект в сумі 69,8млн р .. В результаті чого можна розширити асортимент швейних послуг. За результатами дослідження потенційних ринків послуг, а так само обраної стратегії майстерні проводиться вибір обсягів здійснюваних послуг в розрізі видів послуг, що надаються і етапів нарощування обсягів. Відповідно до ціновою стратегією ВАТ «Житковичский РКБО» на послуги, виробленої при їх позиціонування на рику в умовах конкуренції, прогноз цін на послуги не вищі за середньоринкові, на аналогічних умовах. При зміні ринкової кон'юнктури в гіршу для ВАТ «Житковичский РКБО» сторону, у організації є достатній запас прибутку в ціні, що при необхідності дозволить реалізувати тактику цінової дискримінації в конкурентній боротьбі за збереження планових обсягів послуг.

Для розвитку і підвищення конкурентоспроможності ВАТ «Житковичский РКБО» необхідно підвищити використання наявного потенціалу.

Аналіз реального і потенційного ринку послуг показує наявність незадоволеного попиту на подібні послуги в м Житковичи. Клієнтами перукарні є жителі міста. Ціни орієнтовані на клієнтів із середнім достатком, тобто із середньомісячною заробітною платою. Перукарня надає послуги на високому рівні, на особливо не дорогі, актуальні, престижні, користуються великим попитом стрижки. За рахунок реклами перукарня передбачає залучити якомога більше клієнтів. Можливо навмисне розширення ринку своїх послуг за рахунок збільшення території обслуговування.

На основі порівняльного аналізу можна стверджувати, що основними конкурентними перевагами даного проекту є:

- якість і рівень сервісного обслуговування;

- вартість послуг (за основним видом діяльності);

- географічне розташування.

Для зміцнення конкурентоспроможних позицій ВАТ «Житковичский РКБО» в дипломній роботі пропонується:

- реконструювати перукарню: сума витрат складе 179,64 млн р .., термін окупності 6,4 року;

- змінити постачальника? зменшення матеріальних витрат через зниження шлюбу тканини? на 69,8 млн р. на рік;

- модернізувати наявне обладнання швейної майстерні: сума витрат складе 6,7 млн ​​р., Збільшення обсягу виручки від реалізації (обсягу побутових послуг) - 40,6 млн р ..

Запропоновані заходи можуть бути впроваджені в організації, що буде сприяти поліпшенню його фінансових результатів і зміцненню конкурентних позицій ВАТ «Житковичский РКБО» на ринку побутових послуг регіону.

постачальник посередник конкурентоспроможність рекламний

Список використаних джерел

Аніськова, О.Г. Розробка стратегії діяльності підприємства торгівлі / О. Аніськова // Маркетинг. - 2003. - № 3. - С. 91-96.

Баринов, В.В. Розвиток організації в конкурентному середовищі // Менеджмент в Росії і за кордоном. - 2009. - № 6. С. 12-17.

Блінов, А.О. Імідж організації як чинник її конкурентоспроможності // Менеджмент в Росії і за кордоном. - 2012. - № 4. С. 2-8

Веснін, В.Р. Менеджмент: навч. для вузів / В.Р. Веснін. - М .: Проспект, 2004.? 504 с.

Виноградова, М.В. Організація і планування діяльності підприємств сфери сервісу: навч. посібник для вузів / М.В. Виноградова, З.І. Паніна. - М .: Дашков і К, 2010.? 464 с.

Восколович, Н.А. Економіка платних послуг: навч. посібник для вузів / Н.А. Восколович. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.? 399 с.

Головачов, А.С. Економіка підприємства: навч. посібник для вузів. У 2 ч. Ч. 1 / А.С. Головачов. - Мінськ: Виш. шк., 2010.? 447 с.

Герасимова, В. І. Аналіз господарської діяльності: посібник / В. І. Герасимова, Г. Л. Харевич. - Мінськ: Академія управління при Президентові Респ. Білорусь, 2009. - 227 с.

Гончаров, В. І. Менеджмент: навч. посібник для вузів / В.І. Гончаров. - Мінськ: Місанта, 2008. - 624 с.

Грибов, В.Д. Економіка підприємства сервісу: навч. посібник для вузів / В.Д. Грибов, А.Л. Леонов. - М .: КноРус, 2010.? 280 с.

Захаров, А. Н. Конкурентоспроможність підприємства: сутність, методи, оцінки та механізми збільшення // Бізнес і банки. - 2011.- № 2. С. 17-19

Забродська, Н.Г. Економіка і статистика підприємства: навч. посібник для вузів / Н.Г. Забродська. - М .: Ділова та навчань. лит., 2007.? 352 с.

Калашникова, Л.М. Конкурентоспроможність підприємств і їх продукції // Фінансовий директор. - 2011. - № 11. С.36-37

Карпова, С. В. Сучасні стратегії менеджменту і маркетингу компаній / С. В. Карпова // Бізнес-освіта. ? 2012.? № 1.? С. 142-149.

Купріянова, Т. Керована конкурентоспроможність: як її досягти? // Консультант директора. - 2001.- № 22., С. 11-19.

Климович, Л.К. Менеджмент і розвиток сфери послуг екологічно дестабілізувати регіону: монографія. / Л.К. Климович. - Мінськ: БГЕУ, 2004. - 195 с.

Лифиц, І.М. Конкурентоспроможність товарів і послуг: навч. посібник для вузів / І.М. Лифиц. - М .: Вища. освіта, 2007.? 390 с.

Лойко, О.Т. Сервісна діяльність: навч. посібник для вузів / О.Т. Лойко. - М .: Академія, 2010.? 304 с.

Маракулин, М.В. Управління компромісами як фактор конкурентоспроможності компанії // Менеджмент в Росії і за кордоном. - 2003. - № 4. С. 7-12.

Мотишіна, М. С. Менеджмент в сфері послуг: теорія і практика / М. С. Мотишіна. - СПб .: ГУП, 2006.? 204 с.

Національна стратегія сталого соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на період до 2020 [Електронний ресурс] .- Режим доступу: http: //www.minpriroda. by / ru / site_menu / legistation / nsur2020, Дата доступу: 20.05.2012.

Про розробку національної стратегії сталого соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2012-2025 роки: постанова Ради Міністрів Респ. Білорусь від 24 Квітня. 2010 р N 604 (в ред. Постанови Радміну від 16.12.2010 N 1943) // Консультант Плюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр», Нац. центр правової інформ. Респ. Білорусь. ? Мінськ, 2012.

Про затвердження основних напрямків соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2006-2015 роки: постанова Ради Міністрів Респ. Білорусь від 4 нояб 2006 р № 1475 (в ред. Від 03.03.2010 N 322, від 16.05.2010 № 693) // Консультант Плюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електронний ресурс] / ТОВ «ЮрСпектр», Нац. центр правової інформ. Респ. Білорусь. ? Мінськ, 2012.

Основні положення Програми соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2012-2015 роки // Радянська Білорусь. - 2012. - 11 листопада. - С.17-28.

Портер, М. Міжнародна конкуренція / М. Портер. Пер. з англ .-- М .: Міжнар. відносини, 2008. - 896 с.

Постанова Національного статистичного комітету Республіки Білорусь від 29.12.2009 № 485 про затвердження Методики з розрахунку загального обсягу платних послуг, наданих населенню через усі канали реалізації, на територіальному рівні ». // Національний статистичний комітет Республіки Білорусь [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://belstat.gov.by/homep/ru/statinstrum/methodiki/methodiki_09.php. Дата доступу: 29.05.2012.

Соціально-економічний розвиток Республіки Білорусь в 2010 р: Матеріал підготовлений вченими ДНУ «НДЕІ Міністерства економіки Республіки Білорусь» / редакція журналу // Екон. бюл. НДЕІ М-ва економіки Респ. Білорусь. - 2011. - № 2. - С. 4-88.

Старовойтов, М.К .. Практичний інструментарій організації управління промисловим підприємством: [Електронна версія]. - Режим доступу: http://www.cfin.ru/press/marketing/20005/12.shtml. Дата доступу: 20.05.2012.

Статистичний щорічник Республіки Білорусь: стат. зб. - Мінськ: Національний статистичний комітет Республіки Білорусь, 2010. - 582 с.

Сервісна діяльність: навч. посібник / С.М. Коробкова [и.др.]. За заг. ред. В.К. Романович. - СПб .: Пітер, 2005. - 156 с.

Третьякова, Т.Н. Сервісна діяльність: навч. посібник для вузів / Т.М. Третьякова. ? М .: Академія, 2010.? 304 с.

Тультаев Т. А. Маркетинг послуг: навч. посібник / Т. А. Тультаев. - М .: МФПА, 2005. - 97 с.

Томпсон, А.А. Стратегічний менеджмент: концепції й ситуації: навч. для вузів. Пер. з 9-го англ. изд. / А. А. Томпсон., Мл., III, А. Дж. Стрікленд. ? М .: ИНФРА-М, 2010.? 412 с.

Тріфілова, А.А. Методологічні основи інтеграції стратегічного менеджменту / А. А. Тріфілова // Менеджмент в Росії і за кордоном. ? 2012. ? № 3.? С. 27-34.

Уваров, В.В. Злиття і поглинання в світлі сучасних технологій конкуренції / В. В. Уваров // Менеджмент в Росії і за кордоном. ? 2010.? № 2.? С. 3-8.

Уваров, В.В. Стратегічний менеджмент і глобалізація світової економіки: навч. посібник для вузів / В. В. Уваров, І. А. Пятібратов - М .: Міжнародний університет бізнесу і управління, 2011.? 283 с.

Хан, Д. П. і К. Планування і контроль: концепція контролінгу. Пер. з нім. / Д. П. і К. Хан? М .: Фінанси і статистика, 2007.? 799 с.

Шерер, Ф. Структура галузевих ринків / Ф. Шерер, Д. Росс; Пер. з англ. ? М .: ИНФРА-М, 2010.? 698 с.


Головна сторінка


    Головна сторінкаПідвищення конкурентоспроможності ВАТ "Житковичский районний комбінат побутового обслуговування"

Скачати 158.05 Kb.