• Середньорічні вводяться потужності, млн.т .
 • Середньорічні виведені потужності, млн.т .
 • Середньорічна потужність, млн.т .
 • Коефіцієнт використання потужностей
 • Рішення
 • Зростання продуктивності праці
 • 1. Визначаємо чисельність базову
 • 2.Определяем коефіцієнт зростання обсягу виробництва
 • З.Определяем чисельність вихідну
 • 4.Определяем загальний розмір умовного звільнення чисельності виробничого персоналу під впливом чинників зростання продуктивності
 • Відповідь


 • Дата конвертації16.05.2017
  Розмір25 Kb.
  Типзавдання

  Планування на підприємстві (17)

  Федеральне агентство з освіти

  Федеральне державне освітній заклад

  вищої професійної освіти

  «Національний дослідний технологічний університет« МИСиС »

  Новотроїцький філія

  Кафедра гуманітарних і соціально-економічних наук

  Контрольна робота №1

  з дисципліни: «Планування на підприємстві»

  варіант №4

  Виконав студент:

  Бурдастова А.В.

  групи:

  ЕіУ - 06 - 55з

  № залікової книжки

  06Н324

  перевірив:

  Юдіна В.Н.

  Новотроїцьке - 2010

  завдання 1

  Скласти баланс виробничих потужностей, вказати наявність потужностей на кінець року і середньорічних. Визначити показники використання виробничих потужностей. Вихідні дані представлені в таблиці 1. Наводяться хід рішення, розрахункові формули і докладні розрахунки.

  Таблиця 1 Баланс виробничих потужностей, млн. Т

  види продукції

  плануємо

  мий випуск

  Потужність на початок року

  приріст потужностей

  вибуття потужностей

  Потужність на кінець року

  середньорічна потужність

  Переходи. використання потужності

  введення нових

  орг-тех. заходи

  всього

  чавун

  11

  11

  7

  6

  13

  6

  18

  9,33

  1,18

  сталь

  10

  10

  6

  5

  11

  7

  14

  11,5

  0,87

  прокат

  9

  12

  6

  7

  13

  5

  20

  12,25

  0,73

  Терміни введення потужностей за рахунок нових об'єктів і вибуття їх, а також заходів плану підвищення ефективності виробництва представлені в таблиці 2.

  Таблиця 2 - Терміни введення і вибуття потужностей

  введення

  здійснення

  заходів

  висновок

  чавун

  11 серпня

  1 листопада

  15 лютого

  сталь

  6 березня

  12 серпня

  30 квітня

  Прокат

  1 вересня

  21 жовтня

  1 червня

  Рішення:

  Середньорічна потужність (Мс):

  Мс = Мн + Мс (ст) - Мс (виб)

  Мс = Мн + Мо + Мр ± Му - Мв

  МВВ =

  Розрахуємо окремо середньорічну вводиться і виведену потужності:

  Середньорічні вводяться потужності, млн.т .:

  по чавуну: = 3,33

  по стали: = 6,17

  по прокату: = 3,17

  Середньорічні виведені потужності, млн.т .:

  по чавуну: = 5

  по стали: = 4,67

  по прокату: = 2,92

  Середньорічна потужність, млн.т .:

  по чавуну: 11 + 3,33 - 5 = 9,33

  по стали: 10 + 6,17 - 4,67 = 11,5

  по прокату: 12 + 3,17 - 2,92 = 12,25

  Коефіцієнт використання потужностей:

  км =

  по чавуну: = 1,18

  по стали: = 0,87

  по прокату: = 0,73

  висновки:

  План складений не оптимально, оскільки коефіцієнт використання потужностей по чавуну більш одиниці (становить 118%), а по сталі і з прокату є великий резерв для використання (відповідно 87% і 73% - устаткування простоює).

  Тому необхідно скорегувати план таким чином, щоб всі три показники були близькі за значеннями і наближені до позначки 97-98%, що буде є оптимальним рівнем.

  Для того щоб по чавуну план був більш оптимальним необхідно або зменшити випуск продукції, або збільшити приріст потужностей шляхом введення нових або орг-тех. заходів (за рахунок збільшення кількості або здійснення заходів раніше за часом). Варіант зниження показника вибуття потужностей (зменшення кількості або збільшення часу використання) не пропонується, тому що може привести до аварій через зношеного обладнання.

  Що стосується даних по сталі і прокату, то необхідно навпаки збільшити коефіцієнт використання потужностей, наприклад збільшенням випуску продукції.

  завдання 2

  визначити обсяг реалізованої, валової і товарної продукції. Вихідні дані наведені в таблиці нижче.

  показник

  Значення показника

  Основна продукція підприємства, млн р.

  524

  Послуги промислового характеру, млн р.

  52

  Вартість напівфабрикатів власного виробництва, млн р.

  У тому числі для власного виробництва,%

  54

  34

  Приріст незавершеного виробництва на кінець року, млн р.

  42

  Залишки готової продукції на складі, млн р .:

  на початок року

  84

  на кінець року

  34

  Рішення:

  Обсяг товарної продукції = 524 + 52 + 54 · 0,66 = 611,64 млн.р.

  Обсяг валової продукції = 611,64 + 42 = 653,64 млн.р.

  Обсяг реалізованої продукції = 611,64 + 50 = 661,64 млн.р.

  завдання 3

  Розрахувати зростання продуктивності праці в цеху.

  Початкові дані

  1. Показники цеху в звітному і планованому кварталах:

  Найменування виробів

  Програма випуску, шт.

  Трудомісткість одиниці продукції, нормо-годину

  звітний квартал

  планований квартал

  звітний квартал

  планований квартал

  А

  5004

  5504

  8

  7

  Б

  8004

  8704

  14

  13

  2. Кількість виробничих робітників у цеху:

  - в звітному періоді - 64 чол.

  - в планованому періоді - 61 чол.

  3. Обсяг незавершеного виробництва в планованому кварталі залишається незмінним.

  Як порівнянної величини приймається трудомісткість звітного періоду.

  Рішення:

  Вироблення на одного робочого визначаємо за формулою:

  У звітному кварталі:

  ОП о = 5004 · 8 + 8004 · 14 = 152 088 н / ч

  В о = 152 088/64 = 2376,38 н.час

  У планованому кварталі:

  ОП п = 5504 · 7 + 8704 · 13 = 151 680 н / ч

  У п = 151 680/61 = 2486,56 н.час

  Зростання продуктивності праці:

  = 104,64%

  Відповідь:? П = 104,64%

  завдання 4

  Визначити зростання продуктивності праці працюючих за рахунок впливу техніко-економічних факторів. Початкові дані.

  показник

  значення показника

  базовий рік

  планований рік

  1. Відносне збільшення (+), зменшення (-) чисельності (чол) за рахунок:

  -підвищення технічного рівня виробництва

  -9

  -Удосконалення управління і організації виробництва

  -8

  -зміни обсягу і структури виробництва

  +9

  2.Випуск товарної продукції, тис.руб.

  10004

  11004

  3. Вироблення товарної продукції на одного працюючого, тис.руб.

  32

  -


  Рішення:

  Використовуємо метод планування продуктивності праці за техніко-економічними показниками:

  1. Визначаємо чисельність базову

  Чб = 10004/32 = 313 (чол)

  2.Определяем коефіцієнт зростання обсягу виробництва

  К = 11004/10004 = 1,1

  З.Определяем чисельність вихідну

  Чи = 313 · 1,1 = 344,3 (чол)

  4.Определяем загальний розмір умовного звільнення чисельності виробничого персоналу під впливом чинників зростання продуктивності:

  Е = 9 + 8 - 9 = 8 (чол)

  5.Визначаємо плановий приріст продуктивності праці

  Відповідь:? П = 2,4%

  завдання 5

  визначити плановий фонд оплати праці по підприємству і середньорічну заробітну плату на рік на підставі наступних даних:

  базисний фонд оплати праці - 3 000 004 р .;

  середньооблікова чисельність працівників ППП в базисному році - 104 чол .;

  плановане зростання обсягу виробництва - 9%;

  планована економія чисельності - 14 чол .;

  Розрахунок фонду оплати праці виконати по досягнутому рівню базового фонду.

  Рішення:

  ФОТП = ФОТб · Коп ± ЕЧ · ЗПсб

  ЗПсб = 3 000 004/104 = 28 846,19 руб

  ФОТП = 3 000 004 · 1,09 - 14 · 28 846,19 = 2 866 157,7 руб

  ЗПСП = 2 866 157,7 / (104-14) = 31 846,2 руб

  Відповідь: ФОТП = 2 866 157,7 руб; ЗПСП = 31 846,2 руб