Дата конвертації11.04.2018
Розмір3.89 Kb.
Типреферат

Платіжний баланс 8

4. Платіжний баланс

Фінансове становище країни на міжнародному ринку зазвичай оцінюють по її платіжного балансу. Він є важливим показником, що дозволяє передбачити ступінь можливої ​​участі країни в світовій торгівлі, МЕВ, встановити її платоспроможність. Стан торгового і платіжного балансу впливає на валютний курс.

Платіжний баланс - це таблиця відповідності зовнішніх доходів і витрат, в якій зафіксовані всі валютні надходження, отримані даною країною від інших держав, а також всі кошти, виплачені країною іншим країнам протягом певного періоду.

Баланс складають за рік або 6 місяців.

Гроші, що надходять в країну, записуються зі знаком «плюс» (дохід). Гроші, які вилітають із країну, записуються зі знаком «мінус» (витрата). Різниця між прибутком і витратою становить сальдо платіжного балансу. Воно може бути позитивним або негативним. В останньому випадку мається дефіцит платіжного балансу. Країна більше витрачає за кордоном, ніж отримує ззовні. Це може негативно позначитися на стабільності валютного курсу.

Платіжний баланс складається з 2-х розділів:

- баланс поточних операцій;

- баланс руху капіталу.

Ці розділи балансують між собою. Балансування досягається за рахунок офіційних резервів (продаж золота, відстрочка платежів по кредитах). Наявність 2-х розділів показує, що міжнародні потоки фондів для фінансування накопичення капіталу і потоки товарів і послуг є 2 сторони однієї медалі.

Баланс поточних операцій включає:

· Експорт товарів;

· Імпорт товарів;

· Експорт послуг;

· Імпорт послуг;

· Чисті доходи від інвестицій;

· Чисті грошові перекази.

Складовою частиною розділу «поточні операції» є торговий баланс, який визначається у вигляді різниці між вартістю експорту та імпорту товарів. Якщо експорт перевищує імпорт, то торговий баланс є позитивним (активним). Якщо імпорт перевищує експорт, то торговий баланс - негативний (пасивний).

Торгівля послугами включає оплату закордонних перевезень, туризм, купівлю і продаж патентів і ліцензій, міжнародне страхування.

Крім торгового балансу і послуг в розділ поточних операцій включаються грошові перекази, рух доходів від власності за кордоном (%, дивіденди, прибуток). Ще одна стаття балансу поточних операцій - оплата% за іноземними позиками і кредитами.

Баланс руху капіталу включає:

q приплив капіталу;

q відтік капіталу.

Рух капіталів - це розділ, що складається з перекладів фінансових коштів для інвестування в підприємства, покупки акцій. Він відображає купівлю і продаж зарубіжних активів, надання та отримання позик.

Платіжний баланс називається активним, коли сума отриманих коштів від інших країн менше, ніж сума виплат. В іншому випадку баланс є пасивним.

Платіжний баланс зводиться з позитивним сальдо, коли поточний баланс в сумі з балансом руху капіталу дає позитивний результат, тобто чисті надходження валюти є позитивними.

Платіжний баланс зводиться з дефіцитом, коли чисті надходження інвалюти по 2-м розділах є негативними.

При дефіциті платіжного балансу ЦБ скорочує свої резерви іноземної валюти, при позитивному сальдо - формує резерви. Дефіцит платіжного балансу по поточних операціях фінансується в основному чистим притоком капіталу на рахунку руху капіталу. І навпаки, актив поточного платіжного балансу супроводжується чистим відтоком капіталу. В останньому випадку надлишкові кошти поточного платіжного балансу будуть використані для покупки нерухомості або надання позик іншим країнам. В результаті платіжний баланс повинен бути завжди збалансованим.

Балансує основою є золотовалютні резерви.

Різке збільшення позитивного сальдо платіжного балансу веде до швидкого зростання грошової маси і тим самим стимулює інфляцію. Різке збільшення негативного сальдо може викликати зниження обмінного курсу.