• Завдання №1 ........................................................................ .. 27
 • Завдання №2.2 ........................................................................ 28
 • ..................................................................... .. 29
 • Основні напрями раціонального використання та охорони ресурсів надр: вітчизняний та зарубіжний досвід
 • Список використаних джерел


 • Дата конвертації11.04.2017
  Розмір87.9 Kb.
  ТипКонтрольна робота

  по Економіці (2)

  30

  зміст

  Теоретичний питання ......................................................... 3

  Практичне завдання ......................................................... ..7

  Завдання №1 ........................................................................ .. 27

  Завдання №2.1 ..................................................................... ... 27

  Завдання №2.2 ........................................................................ 28

  Завдання №3 ........................................................................ ... 28

  Завдання №4 ... ..................................................................... .. 29

  C писок використаних джерел .................................... .31

  теоретичний питання

  Основні напрями раціонального використання та охорони ресурсів надр: вітчизняний та зарубіжний досвід

  Різке погіршення екологічної обстановки в світі багато в чому збігається з бурхливим науково-технічним розвитком, помноживши можливості людини експлуатувати природні багатства і впливати на навколишнє середовище. На цій основі деякі люди роблять висновок про необхідність затримки науково-технічного розвитку і навіть повернення до доіндустріальному стану. Однак, по-перше, це нереально, по-друге, в цьому немає необхідності, тому що не сам по собі прогрес, а його антигуманним спрямованість лежить в основі такого становища, по-третє, це тільки зменшить наші шанси на виживання.

  В ході свого історичного розвитку людство вже не раз стикалися з екологічними кризами, що характеризуються невідповідністю потреб суспільства, що розвивається можливостям природи, в результаті чого людям доводилося міняти форми і методи експлуатації.

  Бурхливий розвиток суспільства і його продуктивних сил в середині століття призвело до екологічної кризи масового знищення лісів та інших ресурсів рослинного і тваринного світу, наслідком якого стала промислова революція, орієнтована на широке використання мінеральних ресурсів

  Однак якщо в попередні епохи людство могло собі дозволити виходити з створилися кризових ситуацій протягом століть і навіть тисячоліть, то сучасна криза вимагає вживання термінових заходів. Інакше вже до середини наступного століття він перейде в екологічну катастрофу, при якій руйнівні процеси вийдуть з-під контролю людини і візьмуть необоротних характер.

  Науково-технічний прогрес відзначається не тільки в промисловості, але і в сільському господарстві, де також часто супроводжується виснаженням і забрудненням природних ресурсів. Це пов'язано з використанням мінеральних добрив без урахування вимог екологічних законів і суворого дотримання строків внесення цих добрив, що веде до забруднення продуктів харчування, грунту, евтрофікації водойм.

  Такі ж наслідки має і скупчення відходів великих тваринницьких ферм, їх потрапляння у відкриті водойми та підземні води. Надмірне добриво грунту гноєм, так само як і мінеральними азотними добривами, веде до отруєння її нітритами.

  Особливу небезпеку для навколишнього середовища і здоров'я людини є надмірне використання пестицидів.

  Нарешті, сільськогосподарська техніка, сконструйована без урахування екологічних вимог, також впливає на навколишнє природне середовище. Оранка плугами сухий легкої грунту сприяє виникненню пилових бур.

  Ці небезпеки наростають з кожним роком, так як в силу дії закону зниження енергетичної ефективності природокористування для подвоєння врожаю необхідно десятикратно збільшувати кількості добрив, пестицидів і витрат потужності машин.

  Тільки при взаємопов'язаному розвитку природничих і гуманітарних наук, техніки і екологічної культури можлива побудова ноосфери. Тільки інтегрована наука може підказати прийнятний шлях переходу від цивілізації підкорення природи, де прогрес ототожнюється з економічним зростанням, до природоохоронної цивілізації, де прогресивним буде вважатися тільки такий розвиток, який забезпечує дію принципу коеволюції суспільства і природи.

  На перших порах екологізація науково-технічного прогресу повинна виявлятися у вивченні безпечних меж антропогенного тиску суспільства на навколишнє середовище, в широкому використанні чистих і невичерпних джерел енергії, в більш повній видобутку корисних копалин з надр і корисної речовини з витягнутої породи, у впровадженні ресурсозберігаючої та безвідходної технології, що дозволяє використовувати вторинні ресурси.

  Отже, природокористування та проблеми його раціоналізації мають безліч аспектів, найважливішими з яких є з охорони здоров'я, науково-технічний, економічний, естетичний, юридичний, заповідний. При цьому кожен з них пов'язаний прямий і зворотній залежностями зі всіма іншими, і тому ця проблема може бути вирішена тільки при більш-менш одночасному вирішенні кожного з яких складається аспектів.

  Без виділення достатніх фінансових коштів і застосування матеріальних стимулів у сфері природокористування, тобто без вирішення економічних питань, не може бути вирішене жодне інше питання, чи це створення і утримання заповідників або розробка і впровадження безвідходних технологій у виробництві.

  Найважливішими напрямками екологізації науково-технічного прогресу повинні стати пошук таких шляхів розвитку цивілізації, які забезпечували б можливість узгодженої еволюції суспільства і природи; впровадження ресурсозберігаючих і безвідходних технологій; перехід до чистих і невичерпних джерел енергії.

  Таким чином, природокористування - це складна система, що складається з безлічі взаємозалежних сторін, і для його раціоналізації потрібен відповідний, системний, комплексний підхід, який вивчає і враховує ці взаємозв'язки.

  Цільовий характер природокористування, тобто природні ресурси завжди надаються з конкретно-визначеної законодавством метою.

  Платність природокористування, тобто фізичні і юридичні особи повинні вносити платежі за користування природними ресурсами та за інші свої дії на навколишнє середовище, які вони здійснюють в процесі своєї життєдіяльності. Платність природокористування є одним із принципів природокористування, складовою частиною економічного механізму охорони навколишнього природного середовища та одним з джерел фінансування екологічних програм і заходів з охорони навколишнього природного середовища.

  У сфері природокористування застосовується два види платежів:

  - за користування природними ресурсами, тобто екологічний податок;

  - за забруднення навколишнього середовища понад встановлену норму і в межах встановлених лімітів.

  Платежі за забруднення навколишнього середовища виконують не тільки фіскальну, а й стимулюючу функцію, носять компенсаційний характер за негативний вплив і повинні використовуватися на ліквідацію конкретного завданої шкоди або запобігання майбутнього забруднення навколишнього середовища.

  Стійкість природокористування (тривалість), тобто природні умови надаються на тривалий термін.

  Лімітоване природокористування, тобто встановлення системи обмежень - лімітів - систем екологічних обмежень, а також граничних норм впливу на природні ресурси, таких як:

  - обсяг граничного використання природних ресурсів, тобто «норми вилучення» природного речовини з навколишнього середовища;

  - гранично-допустимі норми забруднення навколишнього середовища.

  Ліцензування природокористування (ст. 17 закону «Про охорону навколишнього середовища»), де є одним із способів контролю природокористування.

  Раціональність природокористування - економічність законність комплексність природокористування [3, c. 65].

  практичне завдання

  Республіканське унітарне підприємство «Гомельський завод сільськогосподарського машинобудування" Гомсільмаш "заснований на державній формі власності, створений в 1930 році і здійснює свою діяльність відповідно до ГК РБ Законом Республіки Білорусь" Опредпріятіях в Республіці Білорусь ", на підставі наказу Міністерства промисловості Республіки Білорусь від 24 січня 1995 року №12, входить до складу виробничого об'єднання «Гомсельмаш» і є головним підприємством об'єднання.

  Місцезнаходження заводу: 246004, м Гомель, Республіка Білорусь, вул. Шосейна, 41.

  Підприємство створено для задоволення потреб сільського господарства в кормозбиральних та зернозбиральних комбайнах, причіпних спеціалізованих ємностях та інших машинах і обладнанні, в запасних частинах, товари народного споживання, в роботах і послугах з високими споживчими властивостями при мінімальних витратах, збільшення внеску в прискорення соціально-економічного розвитку республіки, об'єднання і забезпечення на цій основі зростання добробуту трудового колективу.

  Предметом діяльності підприємства є виробництво кормозбиральних комбайнів, виробництво і збут причіпних спеціалізованих ємностей та інших сільськогосподарських машин, запасних частин, товарів народного споживання; виконання конструкторських і проектно-технологічних робіт згідно з контрольними цифрами, державними замовленнями, а також прийнятими зобов'язаннями за договорами; надання платних послуг; виконання будівельних робіт; виробництво сільськогосподарської продукції; здійснення зовнішньоекономічної, туристичної діяльності, дрібнооптової та роздрібної торгівлі.

  Основний вид діяльності: виробництво сільськогосподарських машин, УНН 400051757.

  РУП «Гомсельмаш» є співзасновником двох спільних підприємств:

  - спільного білорусько-німецького підприємства «Сосновий Бор», ТОВ;

  - спільного білорусько-українського підприємства «Полісся-Сервіс» ТОВ.

  Крім того, Республіканське унітарне підприємство «Гомельський завод сільськогосподарського машинобудування« Гомсельмаш »є співзасновником товариства з обмеженою відповідальністю« Гомельська будівельно-інвестиційна фірма «Стройінвенст».

  У статутний фонд СП «Сосновий Бор» 3. квітня 1990 року заводами об'єднання було внесено 200 тис.руб. (З урахуванням проведених деномінацій в балансі підприємства на 01.01.2005 сума коштів, внесених в це СП, становить 0,2 тис.руб. Спільне білорусько-німецьке підприємство «Сосновий Бор» по виробництву меблів створено відповідно до Договору між виробничим об'єднанням «Гомсельмаш »і фірмою« Грекон »(Німеччина) в квітні 1990 року. Статутний фонд сформований повністю. Частка ВО« Гомсільмаш »в статутному фонді СП« Сосновий Бор »становить 24% (1200 тис.дол. США).

  Основними видами діяльності підприємства є:

  - виробництво дерев'яних виробів;

  - виробництво лісопильне та стругальне;

  - виробництво деревостружкових плит та інших видів плит;

  - виробництво кухонної та інших меблів;

  - роздрібна торгівля меблями.

  Основними споживачами продукції є фірма «ІКЕА-Трейдинг» (Швейцарія), «ІКЕА-Торг» (Росія) і фірма «Ідімекс» (Німеччина).

  Площа промислових площ РУП «Гомсельмаш» становить 135,572 га. Щільність забудови 52%. Транспортний зв'язок підприємств-філій, що входять до складу РУП «Гомсельмаш» з постачальниками сировини і комплектуючих виробів, а також зі споживачами готової продукції здійснюється як залізничним, так і автомобільним транспортом.

  Виробничі площі (без урахування складських) - 483,8 тис.кв.м. з них зайняті основним виробництвом - 421,1 тис.кв.м. В основу об'ємно планувальних рішень покладено корпусні система з максимально можливим блокуванням корпусів. Основні виробничі корпуси відповідають размещаемому виробництва. Склад і компонування заводів забезпечують можливість здійснювати технічне переозброєння без зупинки діючого виробництва.

  Спеціалізацією заводів РУП «Гомсельмаш» згідно з проектом, реалізованим на початку 80-х років був випуск кормозбиральних комбайнів: самохідних КСК-100 і причіпних КПКУ-75 в кількості 40,0 тис.шт. на рік. Проектні потужності були створені під багатосерійне виробництво з потокової організацією і застосуванням «жорсткої» технології в складі спеціального обладнання і автоматичних ліній. Вони задовольняли попит споживачів усіх регіонів колишнього Союзу. Починаючи з 1991 року, коли ринковий попит на проектну продукцію виявився значно нижче потенційних обсягів виробництва, почалося переформування проектних виробничих потужностей під випуск іншої сільськогосподарської техніки, а починаючи з 1998 року під випуск зернозбиральних машин. При цьому, з огляду на випуск широкої гами машин, проектні потужності, створені за «жорсткої» технології переформує на «гнучкі» в складі обладнання з числовим програмним управлінням і універсальним, що дозволяють створити мобільне виробництво.

  В умовах ринкової економіки значення підвищення економічної і соціальної ефективності виробництва дуже велике. Узагальнюючим критерієм економічної ефективності виробництва служить рівень продуктивності суспільної праці. До найважливіших показників ефективності суспільного виробництва відносяться: трудомісткість, матеріаломісткість, капіталомісткість, фондомісткість. Основними ж критеріями оцінки господарської діяльності підприємств і фірм в умовах ринкової економіки є прибуток і рентабельність.

  Все виробництво, крім ділянки сортування готової продукції та допоміжних служб, працюють в безперервному режимі.

  Основні техніко-економічні показники РУП "Гомсільмаш" в період за 2004 - 2006 роки представлені в таблиці 2.1.

  Таблиця 2.1 - Техніко-економічні показники РУП "Гомсільмаш" за 2004-2006 рр.

  показник

  роки

  Темп зміни,%

  2004

  2005

  2006

  2005 /
  2004

  2006 /
  2005

  2006 /
  2004

  А

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.Виручка від реалізації продукції
  (Робіт, послуг) (за мінусом податків
  та інших обов'язкових платежів),
  включаються до виручки (ф.2.стр.30)

  349696

  455671

  660941

  130,305

  145,048

  189,004

  2.Себестоімость реалізованих товарів, продукції, робіт
  і послуг (ф.2. стр.040)

  308482

  398419

  590279

  129,155

  148,155

  191,350

  Продовження таблиці 2.1

  А

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  3.Об'ем виробництва продукції
  в діючих цінах (ф.5з. стр.001)

  231898

  375073

  477417

  161,741

  127,286

  205,874

  4.Среднеспісочная чисельність
  виробничого персоналу, чол.
  (Ф.1-т стр.0001)

  8470

  9227

  9190

  108,937

  99,599

  108,501

  5.Виработка на одного працюючого
  по виручці від реалізації
  (Стр.1 / стр.4)

  41,286

  49,385

  71,920

  119,614

  145,632

  174,197

  5.1.по товарної продукції в діючих цінах

  27,379

  40,650

  51,950

  148,471

  127,799

  189,744

  6.Фонд заробітної плати виробничого
  персоналу з нарахуваннями (ф.1-т.стр.1)

  41000,7

  57167

  71333,8

  139,429

  124,781

  173,982

  7.Среднегодовая заробітна плата
  одного працюючого (стр.6 / стр.4)

  4,841

  6,196

  7,762

  127,990

  125,284

  160,351

  8.Среднегодовая вартість основних
  виробничих засобів
  (Ф.11 стр.500)

  663665

  772 042

  772798

  116,330

  100,098

  116,444

  9.Фондоотдача основних виробничих
  коштів (по виручці від реалізації)
  (Стр.1 / стор.8)

  0,527

  0,590

  0,855

  112,013

  144,906

  162,314

  10.Витрати на 1 рубль продукції

  10.1.по повної собівартості реалізованої продукції (стор.2 / стор.1)

  0,882

  0,874

  0,893

  99,117

  102,142

  101,241

  10.2.по повної собівартості товарної продукції (ПС / стр.5.1)

  0,991

  0,856

  0,830

  86,336

  96,929

  83,685

  11.Среднегодовая величина
  оборотних коштів (ББ. стр.290)

  154514

  298821

  426584

  193,394

  142,756

  276,081

  12.Колічество оборотів
  оборотних коштів (стр.1 / стор.11)

  2,263

  1,525

  1,549

  67,378

  101,606

  68,460

  13.Длітельность одного обороту
  (Стор.11 * (360 / стр.1)

  159,07

  236,08

  232,35

  148,417

  98,420

  146,071

  14.Прібиль (збиток, від операційної
  діяльності)

  -1647

  -628

  -842

  38,130

  134,076

  51,123

  15.Прібиль (збиток), від позареалізаційних
  доходів і витрат

  -13803

  -8949

  -21120

  64,834

  236,004

  153,010

  16.Прібиль до вирахування податків

  20366

  40983

  39351

  201,232

  96,018

  193,219

  17.Чістая прибуток (збиток)

  11572

  21821

  10049

  188,567

  46,052

  86,839

  18.Общая вартість майна
  (валюта балансу)

  389746

  533738

  725411

  136,945

  135,911

  186,124

  19. Прибуток від реалізації

  35816

  50560

  61313

  141,166

  121,268

  171,189

  20.Рентабельность продажів по прибутку
  від реалізації

  91,227

  45,192

  25,791

  49,538

  57,070

  28,272

  21.Рентабельность продукції

  11,610

  12,690

  10,387

  109,300

  81,852

  89,464

  22.Рентабельность продажів
  за чистим прибутком

  3,751

  5,477

  1,702

  146,001

  31,084

  45,382

  23.Рентабельность активів по прибутку
  до відрахувань податків

  13,181

  13,715

  9,225

  104,053

  67,260

  69,986

  24.Рентабельность активів
  за чистим прибутком

  2,969

  4,088

  1,385

  137,696

  33,884

  46,656

  25.Чістие активи (загальна вартість майна за вирахуванням
  довгострокових і короткострокових зобов'язань)

  250317

  270139

  338248

  107,919

  125,213

  135,128

  26.Коеффіціент автономії

  0,642

  0,506

  0,466

  78,804

  92,128

  72,601

  27.Общая сума зобов'язань
  (Стр.510 + стр 520)

  268247

  497772

  461 432

  185,565

  92,699

  172,018

  28.Коеффіціент власності

  0,688

  0,933

  0,636

  135,503

  68,206

  92,421

  29.Коеффіціент фінансової залежності

  1,557

  1,976

  2,145

  126,896

  108,545

  137,739

  Аналізуючи наведені дані, бачимо, що в період за 2004 - 2006 рр. відбулося зростання таких показників, як: обсяг випуску продукції, виручка, прибуток від реалізації, прибуток звітного періоду, собівартість продукції.

  Аналізуючи показник товарної продукції в діючих цінах необхідно відзначити збільшення цін на продукцію, що випускається. У порівнянні з 2004 роком цей показник збільшився на 105%, а по відношенню до 2005 року темп зростання показника склало 27%.

  Позитивним є і той факт, що собівартість продукції в 2006 році зростали більшими темпами в порівнянні з 2005 і 2004 роками, ніж обсяг виробництва.

  Так, якщо в 2006 році темп зростання виручки від реалізації в порівнянні з 2004 роком склав 89%, то до рівня 2005 року він склав всього 45,05%.

  Зростання обсягів виробництва, і відповідно, реалізації в 2006 році зріс в результаті отримання підприємством кредиту, в зв'язку з чим у підприємства з'явилися додаткові кошти, які воно змогло направити на розширення випуску продукції.

  За період 2004-2006 рр. відбулися незначні зміни в структурі основних фондів. Вартість основних виробничих фондів на кінець 2006 року склала 772 798 млн.руб., Що по відношенню до 2005 року склало 0,01%.

  Аналіз даних про випуск сільськогосподарських машин показує, що незважаючи на зростання загальної кількості продукції, що випускається на 105,9% в порівнянні з 2004 роком і на 127,3% по відношенню до 2005 року, в 2006 році спостерігається нестабільність випуску.

  З метою більш ефективного використання виробничих площ звільнено 4080 кв. метрів площ під складальне виробництво зернозбиральних машин.

  Негативний вплив на використання виробничих потужностей і завантаження устаткування роблять наступні фактори:

  - в структурі обладнання залишається все ще значна частина обладнання, так званого періодичної дії, завантаження якого становить 5% і нижче;

  - понад 90% обладнання має термін експлуатації понад 10 років (100% - амортизація);

  - неритмічне матеріально-технічне постачання, що веде до значного зростання кількості переналадок.

  Загальний фонд оплати праці в 2006 році склав 71333,8 млн.грн., Що на 73,9% більше фонду заробітної плати 2004 року і на 24,9% вище фонду заробітної плати 2005 року. Зміна в фонді оплати праці робітників викликані структурними зрушеннями у випуску продукції.

  Організація оплати праці в РУП «Гомсельмаш» в 2006 році була спрямована на досягнення головної мети - домогтися зростання ефективності виробництва і прямій залежності заробітної плати працівників від індивідуальних і колективних результатів праці, усунення елементів уравнительности в оплаті праці, підвищення матеріальної залежності від використання творчих здібностей.

  Слід зазначити, що в 2006 році в порівнянні з 2004 роком спостерігається випереджаюче зростання продуктивності праці в порівнянні з ростом фонду оплати праці. Ці дані свідчать про те, що співвідношення між зростанням продуктивності праці і середньою заробітною платою змінилося в кращу сторону.

  На зміну фонду заробітної плати впливає зміна чисельності працюючих. Загальна чисельність працівників РУП «Гомсельмаш» збільшується по всіх категоріях працівників в 2004 році вона склала 8470 чоловік, а в 2005 році вже 9227 людини, що пояснюється розробкою нових видів продукції і розширенням ринків збуту підприємства. Також слід відзначити той факт, що підприємство продовжує свою діяльність у напрямку розширення виробництва, реконструкції та введення нових підрозділів виробництва.

  Як показують розрахунки в таблиці 2.1, спостерігається тенденція зростання собівартості від реалізації продукції. У 2004 році даний показник склав 308482 млн.р., а в 2006 році вже 660 941 млн.р., або 89% від рівня 2004 року і на 45% від показника 2005 року. Зростання даного показника вказує на надмірно високі витрати виробництва на випуск продукції при ринковому способі ціноутворення. Це орієнтує політику підприємства на зниження іздержкоёмкості продукції.

  Збільшення витрат на 1 карбованець товарної продукції в 2006 році по відношенню до 2005 року відбулося через вироблених ремонтних робіт будівлі їдальні підприємства. Так якщо в 2005 році значення показника становило 0,882 руб., То 2006 році показник піднявся до позначки 0,893 руб.

  Позитивним моментом в діяльності організації є те, що підприємство стабільно працює, в результаті чого отримано прибуток від реалізації продукції в 2006 році в розмірі 61313 млн.руб., Що на 71% більше рівня 2004 року.

  Уповільнення оборотності капіталу в 2006 році в порівнянні з 2004 роком на 32% носить об'єктивний характер і пов'язане з покупкою нового дорогого обладнання (значне збільшення основного капіталу), в зв'язку з проведенням на підприємстві реконструкції.

  Оперативний аналіз випуску продукції РУП "Гомсільмаш" здійснюється на підставі планових і фактичних даних про випуск продукції за обсягом і якістю за день і наростаючим підсумком з початку місяця, а також відхилень від плану.

  Необхідною елементом аналітичної роботи є аналіз виконання плану по номенклатурі і асортименту РУП "Гомсільмаш".

  Оцінка виконання плану по номенклатурі РУП "Гомсільмаш" грунтується на зіставленні планового і фактичного випуску продукції за основними видами, включеним в номенклатуру.

  РУП "Гомсільмаш" орієнтований на машинобудування і виробництво товарів народного споживання.

  РУП «Гомсельмаш» спеціалізується на випуску самохідної і причіпний кормозбиральної і зернозбиральної техніки.

  В даний час основу виробничої програми заводу складають такі машини сільськогосподарського призначення: причіпні машини і подрібнювачі, молотільно- (головний майданчик) сепаруючі пристрої, деталі та вузли очістітелей- накопичувачів причіпних до зернозбиральних машин

  Освоєно нові види товарів народного споживання: вішалки; лопати снігоприбиральні; ящики полімерні.

  На РУП «Гомсельмаш» створені виробничі потужності за такими переділів: гарячі штампування, холодно-листова обробка, мехобработка, лазерна різка, зварювання, складання, фарбування, гальванопокриття, термообробка, деревообробка, лиття з пластмас.

  У звітному періоді не виконано завдання по випуску замків і петель, яких при плані 115 млн.р. вироблено на суму 118 млн.р. тобто відсоток виконання плану по випуску замків і петель склав 102.6% тобто план перевиконано на 2,6%.

  На підприємстві РУП «Гомсельмаш» створена екологічна служба, яка представляє собою бюро по екології в складі відділу техніки безпеки та екології.

  Бюро підпорядковується заступнику технічного директора з техніки безпеки та екології. Бюро по екології складається з провідного інженера з екології, якого призначає на посаду і звільняється з посади наказом керівника підприємства. За поданням заступника технічного директора з техніки безпеки та екології і погодженням з технічним директором.

  Провідний інженер з екології здійснює методичне керівництво санітарною лабораторією. Робота екологічної служби будується на основі річних планів.

  Метою роботи служби є забезпечення екологічної безпеки як на самому підприємстві, так і в місті загалом. Іншими словами, екологічна служба підприємства в комплексі співпрацює з екологічними службами міста. Головним же завданням сектора екології є організація на підприємстві роботи по забезпеченню охорони навколишнього середовища від забруднення викидами шкідливих речовин промисловими відходами, скорочення водоспоживання та водовідведення, раціонального використання природних ресурсів, утилізації промислових відходів. Відповідно до цієї своїм головним завданням бюро екології виконує наступні функції:

  1. Розробляє за участю зацікавлених підрозділів, цехів, служб підприємства річні перспективні плани заходів з охорони природи і раціонального використання природних ресурсів, готує їх до затвердження в порядку, визначеному керівництвом підприємства, погоджує їх з інспектуючими органами і здійснює контроль за їх виконанням.

  2. Організовує систематичний контроль за якістю стічних вод, газових викидів, за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони, роботою загальнозаводських і локальних установок очистки стічних вод і газових викидів, споруд для знешкодження та захоронення відходів виробництва, рівнем освітленості і шуму у виробничих приміщеннях.

  3. Організовує і здійснює контроль за виконанням приписів інспектуючих організацій з питань охорони природи.

  4. Складає і забезпечує своєчасне подання статистичної звітності за формами ЦСУ РБ, а також звітів за результатами контролю повітряного середовища, стічних вод, шуму, освітленості в Центр Госсанепідемнадзора.

  5. Здійснює методологічне керівництво, координацію та контроль природоохоронної діяльністю відділів, служб і підрозділів підприємства, бере участь в розгляді та узгодженні технологічних регламентів виробництв в частині промислових викидів в навколишнє середовище, а також норм витрат матеріальних ресурсів.

  6. Бере участь у роботі комісій вищих інспектуючих організацій, обстежують стан охорони природи на підприємстві.

  7. Бере участь в роботі комісії з приймання в експлуатацію промислових об'єктів і виробництв за вказівками і в порядку, визначеному керівництвом підприємства.

  8. Здійснює зведений облік кількості відходів, що викидаються в навколишнє середовище.

  9. Організовує розслідування причин і наслідків залпових викидів шкідливих речовин в навколишнє середовище, розбір дій персоналу і керівників підрозділів щодо запобігання та ліквідації наслідків залпових викидів, готує пропозиції керівництву про заходи щодо недопущення подібних викидів і покаранню винних.

  10. Готує довідки, доповіді, проекти наказів, відповіді на листи, скарги, а також інші документи, що стосуються питань охорони навколишнього середовища.

  Система екологічної безпеки є багатовимірною і включає в себе безпеку економічну, технологічну, безпеку здоров'я а також систему забезпечення культури міста.

  Екологічна служба розглядає проблеми забруднення повітря, водовідведення хімічних забруднень і господарсько-побутових стічних вод, утилізації твердих виробничих відходів.

  У співпраці з технологічними службами та виробничими відділами працює над завданнями вдосконалення очисних споруд і над впровадженням нових технологій очищення і забезпечення екологічної безпеки робітників і населення рідного міста і підприємства.

  До завдань Служби входить також планування коштів на охорону навколишнього середовища. Що стосується якості роботи екологічної служби. Те запорукою його підвищення є активізація науково-прикладних досліджень, більш активне впровадження нових інформаційних технологій, інженерних рішень, залучення висококваліфікованих фахівців в області охорони навколишнього середовища. Ну і, звичайно, велике значення має наявність стійкої власної матеріальної бази і наявність добре обладнаної санітарної лабораторії. Остання умова забезпечується фондами підприємства.

  1. Загальні положення санітарної лабораторії заводу.

  1.1. Санітарна лабораторія підприємства є самостійним структурним підрозділом і входить до складу відділу охорони природи.

  1.2. Санітарна лабораторія здійснює плановий контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм за встановленими графіками, оперативний контроль при залпових викидах шкідливих речовин в атмосферу і водойми, а також бере участь спільно з іншими службами підприємства в проведенні комплексних обстежень виробничих приміщень в розробці заходів, спрямованих на зниження шкідливих виробничих факторів і захист навколишнього середовища.

  1.3. Санітарна лабораторія очолюється начальником лабораторії, який безпосередньо начальнику відділу охорони природи.

  1.4. На посаду начальника санітарної лабораторії призначається особа, яка має вищу освіту і стаж роботи на інженерно-технічних посадах не менше п'яти років.

  1.5. Методичний посібник санітарною лабораторією здійснюється міською санепідемстанцією (СЕС). Загальний обсяг необхідних досліджень на підприємстві і в санітарно-захисній зоні, водоймах та ін., Графіки їх проведення по цехах, дільницях і робочих місцях розробляються санітарною лабораторією підприємства за участю санітарних лікарів, узгоджується з СЕС і затверджується головним інженером підприємства. Графіки контролю із зазначенням місць відбору проб в частині проведення досліджень за стічними водами узгоджуються з органами по використанню і охороні водних ресурсів. У графіках повинні бути вказані точки відбору проб і місця проведення інших досліджень, узгоджених з СЕС. При певних технологічних операціях в кожній точці необхідно проводити серію досліджень не менше 3-5, оскільки поодинокі спроби не можуть забезпечити достовірності отриманих результатів.

  1. Санітарна лабораторія в своїй діяльності керується:

  1.1. для контролю шкідливих речовин в повітрі робочої зони виробничих приміщень «Методичних вказівок по організації контролю стану повітряного середовища виробничих приміщень і території підприємств хімічної промисловості», узгодженими з заступником Головного державного санітарного лікаря РБ 17 грудня 1999 року №122-9 / 1378-4 і затвердженими заступником начальника Управління техніки безпеки, промислової санітарії та охорони природи Минхимпрома 17 грудня 1999 року; «Технічними умовами» і «Методичними вказівками» на методи визначення шкідливих речовин в повітрі, затвердженими Головним санітарно-епідеміологічним управлінням Міністерства охорони здоров'я РБ;

  1.2. для контролю шкідливих речовин в атмосферному повітрі - «Керівництвом по контролю забруднення атмосфери», затвердженим Головним державним санітарним лікарем РБ 2 червня 1998 року і Головою Державного комітету РБ з гідрометеорології та контролю природного середи 15 червня 1998 роки;

  1.3. для контролю за рівнем освітленості - глава СниП II-4-79 «Природне і штучне освітлення»;

  1.4. для контролю за рівнем шуму у виробничих приміщеннях - ГОСТ 20445-75 «Будівлі та споруди промислових підприємств. Методи вимірювання шуму на робочих місцях », ГОСТ 12.1.003-76« Система стандартів безпеки праці. Шум. Загальні вимоги безпеки »і ГОСТ 12.1.036-81 (ст. РЕВ 2834-80)« Система стандартів безпеки праці. Шум. Допустимі рівні в житлових і громадських будівлях »;

  1.5. для контролю за рівнем вібрації ГОСТ 13731-68 «Коливання механічні. Загальні вимоги до проведення вимірювань », ГОСТ 16519-70« Машини ручні. Методи вимірювання вібраційних параметрів », ГОСТ 12.1.012-78« Система стандартів безпеки праці. Вібрація. Загальні вимоги безпеки та ГОСТ 12.1.034-81 (ст. РЕВ 1931-79) «Система стандартів безпеки праці. Вібрація. Загальні вимоги до проведення вимірювань.

  2. Завдання та функції санітарної лабораторії.

  2.1. Основним завданням санітарної лабораторії є здійснення контролю за вмістом шкідливих речовин (пари, гази, аерозолі, пилу) в повітрі робочої зони виробничих приміщень основних і допоміжних цехів, на відкритих виробничих майданчиках згідно із затвердженим графіком.

  2.2. Контроль стану забруднення атмосферного повітря на території підприємства і в санітарно-захисній зоні.

  2.3. Контроль ефективності роботи установок з очищення промислових стоків і викидів в атмосферу.

  2.4. Контроль ефективності та роботи нових технологічних процесів, що дозволяють скоротити або припинити надходження забруднень в атмосферне повітря шляхом проведення їх аналізів.

  2.5. Контроль за стічними водами шляхом систематичних лабораторних досліджень разових, середньомісячних або середньодобових проб стічних вод від окремих виробничих установок і загальнозаводських стічних вод перед випуском їх у водойму, в міську каналізацію або каналізаційну мережу іншого підприємства.

  2.6. Проведення паспортизації джерел забруднення стічних вод і вентвибросов.

  2.7. Контроль за рівнем шуму, вібрації, освітленості та іншими шкідливими виробничими факторами відповідно до затверджених графіків.

  2.8. Результати аналізів повинні документуватися:

  - в журналі первинної реєстрації аналізів і вимірів безпосередньо після їх проведення;

  - в зведеному журналі реєстрації аналізів і вимірів.

  Зведені журнали зберігаються в санітарної лабораторії постійно.

  3. Обов'язки і права керівника санітарної лабораторії.

  Керівник санітарної лабораторії має право і зобов'язаний:

  3.1. Забезпечити виконання основних завдань та функцій санітарної лабораторії підприємства.

  3.2. Здійснювати перевірку виконання рішень уряду, наказів і директивних листів Міністерства хімічної промисловості, розпоряджень інспектуючих органів, керівництва підприємства і виробництв (служб) з питань дотримання санітарно-гігієнічних нормативів в цехах, а також за забрудненням атмосферного повітря і водойм промисловими викидами.

  3.3. Брати участь в комплексних обстеженнях цехів і окремих ділянок, а також в розробці заходів, спрямованих на зниження шкідливих виробничих факторів і охорону навколишнього середовища.

  3.4. У випадках порушення роботи системи очищення, а також при виникненні загрозу залпових або стійких викидів шкідливих речовин в атмосферу і водойми, давати приписи начальникам цехів, виробництв (служб) про прийняття термінових заходів з негайним повідомленням про це головного інженера підприємства.

  3.5. При виявленні підвищених порівняно з санітарними нормами концентрацій шкідливих речовин та інших шкідливих чинників негайно повідомляти начальнику цеху, зміни, ділянки для вжиття термінових заходів щодо захисту працюючих та усунення небезпеки з подальшим проведенням контрольних аналізів.

  3.6. У разі перевищення санітарних норм, які можуть привести в аварії, отруєнь і захворювань, підтверджених повторними аналізами, негайно сповіщати в письмовому вигляді головного інженера підприємства і начальника цеху.

  3.7. Своєчасно складати заявки на хімічні реактиви, лабораторний посуд, прилади і допоміжні матеріали.

  3.8. Брати участь в розробці нових стандартів і технічних умов.

  3.9. Брати участь в розробці заходів морального і матеріального стимулювання за підвищення якості виконуваних аналізів.

  3.10. Забезпечити справний стан лабораторного обладнання і робочих місць працівників лабораторії і вживати заходів щодо усунення наявних недоліків.

  3.11. Стежити за веденням лабораторних журналів і своєчасним оформленням результатів аналізів.

  3.12. Здійснювати впровадження положення про організацію роботи по 100% дотримання правил техніки безпеки.

  3.13. Щотижня проводити обстеження робочих місць, перевіряти стан лабораторного обладнання, виконання вимог і правил інструкцій з техніки безпеки персоналом лабораторії. Залучати до цієї роботи громадського інспектора з охорони праці. Вживати всіх необхідних заходів щодо усунення виявлених порушень. Результати перевірки записувати в журнал профілактичної роботи з техніки безпеки.

  3.14. Забезпечувати правильну організацію робочих місць і застосування працівниками засобів індивідуального захисту.

  3.15. Проводити інструктаж і навчання підлеглого персоналу безпечним методам праці. Не допускати до роботи осіб, які не пройшли інструктажу, навчання і перевірки знань на допуск до самостійної роботи.

  3.16. Щомісяця проводити наради, на яких аналізуються причини нещасних випадків і мають місце порушення правил техніки безпеки, обговорювати виконання заходів, визначених наказами, розпорядженнями, приписами та іншими документами по техніці безпеки.

  3.17. Забезпечувати наявність на робочих місцях затверджених інструкцій, плакатів, знаків безпеки, попереджувальних написів та інших засобів по пропаганді техніки безпеки.

  3.18. Забезпечувати в трудовому колективі лабораторії у працівників почуття високої відповідальності за доручену справу, прояв турботи про підвищення їх кваліфікації та професійної майстерності.

  3.19. Проводити в колективі роботу, спрямовану на попередження виробничого травматизму та аварій.

  3.20. Забезпечувати правильну експлуатацію і ефективність роботи вентиляційних пристроїв, нормальне освітлення приміщень і робочих місць, проведення заходів по боротьбі з шумом, вібрацією, статичною електрикою.

  3.21. Проводити своєчасне розслідування і облік нещасних випадків на виробництві. Інформувати відповідні служби і керівників про що відбулися протягом доби нещасних випадках і вжиті заходи.

  3.22. Забезпечувати виконання підлеглим персоналом правил, інструкцій, наказів і розпоряджень з техніки безпеки.

  3.23. Організовувати своєчасну розробку і своєчасний перегляд чинних інструкцій по робочих місцях і техніці безпеки, забезпечувати в установленому порядку їх погодження та затвердження. Забезпечувати наявність затверджених інструкцій на всіх робочих місцях.

  3.24. Систематично аналізувати мали місце в лабораторії порушення правил техніки безпеки, розробляти план заходів, спрямованих на попередження порушень правил техніки безпеки.

  3.25. Готувати проекти наказів дирекції і розпоряджень головного інженера з питань, що стосуються діяльності лабораторії.

  3.26. У разі виявлення концентрацій, що перевищують гранично допустимі норми начальник зміни (цеху) вживає заходів по ліквідації вогнищ забруднення повітряного середовища, а при концентраціях 20% від нижньої межі займистості, крім того, доводити до відома керівництво підприємства. Після вжиття заходів щодо ліквідації забруднення повітряного середовища проводиться повторний аналіз з занесенням результатів аналізу в журнал.

  3.27. Представляти головному інженеру пропозиції про наймання, звільнення і переведення працівників і про встановлення заробітної плати.

  3.28. Представляти головному інженеру пропозиції про преміювання працівників.

  3.29. Представляти підприємство в інспектуючих органах, на науково-технічних конференціях з питань, пов'язаних з роботою лабораторії.

  3.3. Сучасні нормативи.

  Основні шкідливі речовини, що виділяються при веденні технологічного процесу в повітря робочої хони і видаляються ВЕНТСИСТЕМИ в атмосферу: тетрагідрофуран, бутанол, діметілформальдегід, аерозоль масла АМТ-300.

  Основні шкідливі речовини. Виділяються при технологічному процесі: капролактам, дініл, оцтова кислота.

  Тепер охарактеризуємо інші цехи, що входять в структуру заводу.

  Ремонтно-механічний цех (РМЦ).

  1. Гальванічний ділянку - травлення і хромування сталевих деталей;

  2. Ділянка реставрації - обробка текстолітових шпуль, суха шліфування гумових валиків.

  Основні шкідливі речовини, що виділяються при веденні технологічного процесу в повітря робочої зони і видаляються ВЕНТСИСТЕМИ в атмосферу: сірчана кислота, хромовий ангідрид, текстолитовая і гумовий пил.

  Ремонтно - будівельна дільниця (РСУ).

  У цеху проводиться обробка деревини на деревообробних верстатах. Виділяється при цьому деревний пил відсмоктується місцевими відсмоктувачами в циклон і після очищення викидається в атмосферу.

  Цех електрокіп.

  В даному цеху є установка демеркуризації люмінесцентних ламп потужністю 100 тис. Штук на рік. Виділяється в процесі термообробки ртуть конденсується, частково вловлюється сорбентом, і після очищення повітря зі слідами ртуті через трубу викидається в атмосферу.

  Транспортний цех.

  У цеху є зарядні акумуляторів автомобілів, електрокар, електролітна на Карно ділянці, паливно-заправний пункт. Шкідливі речовини (їдкий натр, сірчана кислота), що виділяються в повітря робочої зони в процесі зарядки акумуляторів автомобілів і електрокар, приготування електроліту, видаляються ВЕНТСИСТЕМИ в атмосферу.

  Шкідливі речовини від ємностей для зберігання бензину і дизпалива виділяються в атмосферу через дихальні клапани (пари бензину і нафтопродуктів).

  Ділянка лиття виробів з капрону.

  В процесі лиття виробів з капрону на термопластавтоматах в повітря робочої зони виділяється капролактам, що видаляється в атмосферу ВЕНТСИСТЕМИ.

  Склад паливно-мастильних матеріалів.

  На відкритому майданчику території заводу знаходяться герметичні ємності (типу залізничних цистерн) різного об'єму для зберігання:

  - бензину - 2 ємності об'ємом 50 м 3 кожна;

  - дизпалива - 1 ємність об'ємом 30 м 3;

  - гасу - 1 ємність об'ємом 5 м 3;

  - індустріальних масел різних марок - 7 ємностей об'ємом 3 м 3 кожна;

  - бетанола - 2 ємності об'ємом 50 м 3 кожна.

  У цегляному будові з природною вентиляцією зберігаються мастила густої консистенції: технічний вазелін, літол, циатім, солідол, карданна мастило, костамін жирової.

  В атмосферу виділяється бензин, гас, масла, бутанол в періоди зливу-наливу.

  РУП «Гомсельмаш" не скидає стічні води безпосередньо в поверхневі водні об'єкти, а передає на очисні споруди.

  Проблема водоочистки стоїть дуже гостро. Штрафи, що стягуються з підприємств за забруднення навколишнього середовища, не достатні для того, щоб оснастити підприємства більш екологічним обладнанням.

  Розглянемо, в результаті яких виробництв утворюються стічні води на підприємстві РУП «Гомсельмаш».

  Стічні води після охолодження устаткування хімцеха і головного корпусу виробництва «Капрон» (зливова каналізація №1 (ЛК-2). Середня витрата стічних вод 75,15 м 3 / год.

  Стічні води після охолодження обладнання головного корпусу виробництва «капрон» (зливова каналізація №2 (ЛК-24)). Середня витрата стічних вод 78,49 м 3 / год.

  Стічні води після охолодження устаткування виробництва «спандекс» і аміачно-холодильної компресорної станції (зливова каналізація №3 (ЛК-49)).

  Стічні води від хімічного, прядильного цехів виробництва «спандекс» (змішаний випуск №2 (9Н)). Середня витрата стічних вод 94/57 м 3 / год.

  Аналітичний контроль стічних вод від виробничих цехів здійснюється санітарною лабораторією за графіком, затвердженим головним інженером підприємства, в денний час. У разі перевищення встановлених норм шкідливих речовин в стічних водах відділом охорони природи на ім'я керівника цеху складається акт.

  Кошти підприємства, що йдуть на фінансування екологічних програм, можуть бути отримані:

  · За рахунок більш раціонального використання сировини, ресурсів. У зв'язку з цим виникає необхідність застосування нових технологій як у виробництві, так і в переробці відходів (необхідність створювати додаткові виробництва з переробки відходів, які, в свою чергу, можуть принести додатковий прибуток підприємству).

  · За рахунок зниження енерговитрат на отримання одиниці продукції;

  · За рахунок впровадження сучасних ресурсозберігаючих технологій замкнутого циклу;

  · За рахунок екологізації виробництва і одержання екологічно чистої продукції (підвищується конкурентоспроможність, розширюється ринок збуту);

  · За рахунок витримування високих вимог екологічних стандартів виникає можливість доступу до екофонду, пільгових кредитів банків за «зелену» продукцію, скорочення витрат на рекламу, на штрафні санкції, скиди, викиди, відходи;

  · За рахунок переробки відходів (відходи - вторинні ресурси), це дає можливість отримувати пільгові кредити, виходити на ринок з новими товарами та послугами.

  Пошук коштів на підприємстві полегшується у разі, якщо керівництво підприємства, фінансово-економічна служба веде систему відстеження результатів своєї діяльності з використанням механізму фінансово-економічного контролю:

  1. Окупність капітальних вкладень з плином часу.

  2. Термін окупності інвестицій в пріродоохраняемих заходах.

  3. Вироблена продукція - показник енергоємності продукції - споживання енергії.

  4. Вироблена продукція - обсяг відходів - показник отходности виробництва.

  5. Виробнича продукція - витрачений сировину - показник матеріаломісткості.

  6. Вироблена продукція - спожита вода - показник водоспоживання.

  7. Виробничі втрати, викликані екологічними проблемами - втрати (руб.).

  8. Запланований період часу переходу на «зелені» технології - термін окупності - фактичний період часу переходу на «зелені» технології.

  9. Заплановані витрати на «зелену» технологію - фактичні витрати на «зелену» технологію.

  10. Прибуток за рахунок екологізації виробництва.

  Зазначені вище слабкі місця виробництва дадуть можливість перетворити їх в нові статті доходів.

  Витрати, пов'язані з втратами при транспортуванні, зберіганні ресурсів, сировини, готової продукції при чіткій організації виробництва можуть перетворитися в доходи.

  Впровадження нових технологій дасть можливість підприємству:

  1.Скоротити витрати за викиди, стоки, відходи.

  2. Уникнути преса податків за понадлімітне і наднормативне використання ресурсів і забруднення.

  3. Перетворити відходи в новий вид сировини, з якими пов'язане створення нових видів продукції, нової технології, а це розвиток підприємства.

  4. Підприємству вийти на ринок екологічно чистої продукції, яка відрізняється більшою вартістю і користується великим попитом.

  5. пільгового кредитування.

  6. Створити імідж «зеленого» підприємства.

  Таким чином, при використанні нових технологій і нового обладнання підприємство може заробити гроші в умовах ефективної роботи системи управління, фінансово-економічної служби, екологічної служби, інженерно-технічної служби.

  Вся діяльність підприємства повинна будуватися з дотриманням принципів:

  · Сталого розвитку;

  · Екологізації виробництва і економіки.

  Важливим моментом є впровадження в практику більш швидкого списання очисного обладнання для заміни його більш ефективним.

  Сутність екологічно безпечного управління полягає не тільки у вдосконаленні технологій виробництва, але і в жорсткому дотриманні екологічних стандартів, в усвідомленні кожним працюючим, що прибуток, отриманий підприємством за рахунок збитку, нанесеного навколишньому середовищу, є неповернений кредит, взятий у наших дітей.

  Оздоровчі заходи.

  Оскільки підприємство РУП «Гомсельмаш» є шкідливим виробництвом, на ньому проводяться всі заходи з охорони праці та оздоровлення працюючих.

  На підприємстві є профілакторій, туристичні бази та бази відпочинку, поліклініка.

  Виробляються доплати за шкідливість працівникам основних цехів, скорочений трудовий стаж для виходу на пенсію, виділяються безкоштовні і пільгові путівки в оздоровчі заклади країни (пансіонати, санаторії).

  Працівники шкідливих цехів регулярно проходять медичне обстеження в заводській поліклініці.

  У структуру заводу входить господарський цех, який займається благоустроєм цехів, кімнат відпочинку і території заводу.

  Хімічний цех є виробництвом, де є ділянки, небезпечні з точки зору виникнення пожежі. На ділянці ЕЛКН-45 використовується розплав полімеру. При розливі полімеру можуть виникнути пожежонебезпечні ситуації, тому розливу негайно прибираються, приміщення систематично очищається від пилу, сміття, відходів. Підступи до засобів пожежогасіння, шафі аварійного запасу, сходових клітках завжди вільні. Відділом охорони праці проводяться інструктажі щодо дотримання правил безпеки на робочих місцях для працівників кожного цеху окремо. Допускається до роботи лише той, хто пройшов повний інструктаж.

  На підприємстві дотримуються також всі правила технічної безпеки (огорожі, герметичність апаратури, трубопроводів і т.д.).

  З основними виробниками сировини склалися міцні довготривалі зв'язку. Укладено договори, контракти на річну потребу.

  Загальний обсяг виробництва 2000 грн р склав 22944700 млн. Руб., З нього експортна продукція - 830 млн. Дол. США.

  Основними споживачами продукції в РБ і країнах СНД є:

  - шинний завод;

  - підприємства гумово-технічної та сетевязальная промисловості;

  - панчішні, трикотажні, текстильно-галантерейні підприємства.

  Здійснюються поставки на експорт в країни Західної Європи, Близького Сходу, Південно-Східної Азії.

  Енергоресурси.

  1. Постачання підприємства електроенергією, парою, гарячою водою здійснюється від ТЕЦ-1.

  2. Потреба підприємства в азоті, повітрі очищеному і технічному, воді господарської питної та технологічної забезпечує азотно-кисневий завод.

  3. Всі види стоків направляються на очисні споруди азотно-кисневого заводу.

  Санітарна лабораторія підприємства має зв'язку з відділом техніки безпеки всередині підприємства, з міським відділом охорони природи, з комітетом з екології, з хімлабораторією СЕС.

  Перефразовуючи відомий вислів, сформулюємо екологічний постулат: "Екологія має шанси вціліти, тільки якщо діє відповідальність за завдану їй шкоду". Економіко-правовий простір - природний фон всієї сучасної діяльності людей і, на практиці, економічні методи, діють в комплексі з встановленими нормами права. Коротко торкнемося існуючих в нашій країні правових методів регулювання охорони навколишнього середовища, простіше кажучи, розглянемо, яка відповідальність встановлена ​​за екологічні правопорушення.

  Відповідальність за скоєння екологічних правопорушень передбачена не тільки Законом, але також і Кодексом законів про працю РБ, Кодексом про адміністративні правопорушення РБ, Кримінальним кодексом РБ, і іншими законодавчими актами РБ.

  Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення виражається в накладенні адміністрацією підприємства дисциплінарного стягнення на посадову особу, працівника або керівника підприємства.

  Види екологічних правопорушень, за які настає адміністративна відповідальність перераховані в Кодексі про адміністративні порушення РБ. На відміну від дисциплінарної адміністративна накладатися не адміністрацією підприємства, а спеціально уповноваженими органами і посадовими особами. З усіх видів адміністративних санкцій за екологічні правопорушення застосовуються: попередження, штраф, конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення. Найчастіше застосовується штраф.

  Збиток наноситься РУП «Гомсельмаш»:

  Уіз = 15 * 1450 = 21750 (усл.ед.)

  Збиток в обробці металів:

  Ур = 111931 (усл.ед.)

  Збиток в забарвлення деталей:

  Вже цех№1 = 450 * 100 * 0,12 = 5400 (усл.ед.)

  Вже цех №2 = 1060 * 16 * 54 = 6315 (усл.ед.)

  Вже заг. = 11715 (усл.ед.)

  Сумарний збиток, нанесений забрудненням середовища:

  Уобщ. = 21750 + 111931 + 11715 = 145396 (усл.ед.)

  Результати розрахунків показали, що внаслідок забруднення середовища РУП «Гомсельмаш» було завдано збитків у розмірі 145396усл.ед., Більшу частину якого склав збиток від обробки металів (111931усл.ед.).

  завдання №1

  Визначити економічну оцінку ділянок землі на основі витратного і рентного підходів.

  Рішення:

  Проведемо оцінку 1 га сільгоспугідь по областям витратним методом:

  Про 1 = 185 * ((214/240) / (216/260)) = 198,7 ( усл.ед.)

  Про 2 = 185 * ((200/224) / (216/260)) = 199 ( усл.ед.)

  Про 3 = 185 * ((156/290) / (216/260)) = 119,9 ( усл.ед.)

  Про 4 = 185 * ((160/290) / (216/260)) = 122,9 ( усл.ед.)

  Про 5 = 185 * ((350/260) / (216/260)) = 300 ( усл.ед.)

  Як видно з результатів розрахунків, найбільшу оцінку отримали земельні ресурси ділянку 5 (300 ум.од. / га), найменшу - ділянку 3 (119,9 усл.ед.).

  Розрахуємо цінність земельних ресурсів рентних методом:

  O R1 = (1150-198,7) / 0,1 = 9513 (усл.ед.)

  O R2 = (1150-199) / 0,1 = 9510 (усл.ед.)

  O R3 = (1150-119,9) / 0,1 = 10301 (усл.ед.)

  O R4 = (1150-122,9) / 0,1 = 10271 (усл.ед.)

  O R 5 = (1150-300) / 0,1 = 8500 ( усл.ед.)

  Згідно рентної концепції, найбільшу цінність мають ресурси 3 ділянки - 10301 (усл.ед.), найменшу - 5 ділянки - 8500 (усл.ед.).

  завдання №2.1

  Визначте збиток, що наноситься сільському господарству забрудненням середовища.

  Рішення:

  Збиток від вилучення земель з обороту:

  Уіз = 11 * 1450 = 15950 (усл.ед.)

  Збиток в рослинництві:

  Ур = 120 * 42 * 15 + 54 * 170 * 18 + 19 * 323 * 13 = 320621 (усл.ед.)

  Збиток в тваринництві:

  Вже ВРХ = 450 * 100 * 0,12 = 5400 (усл.ед.)

  Вже курей = 1060 * 14 * 54 = 801360 (ум.од.)

  Вже заг. = 813 075 (усл.ед.)

  Сумарний збиток, нанесений сільському господарству забрудненням середовища:

  Ус / г = 15950 + 320621 + 813075 = 1149646 (усл.ед.)

  Результати розрахунків показали, що внаслідок забруднення середовища сільськогосподарському підприємству було завдано збитків у розмірі 1149646усл.ед., Більшу частину якого склав збиток тваринництву (801360 усл.ед.).

  завдання №2.2

  Економічна оцінка збитку, виробленого річними викидами в атмосферу

  Мсерн, аміак = 1.5 * 49 + 5 * 10,4 = 125,5 (ум. Т.)

  Розрахуємо показник відносної небезпеки забруднення атмосферного повітря:

  σ а = 32 + 2400 + 533 = 2965

  σ б = 9.6 + 720 + 160 = 889,6

  σ = 2965 + 889,6 = 3854,6

  Збиток від забруднення складе:

  Уатм = 2,4 * 3854,6 * (0,2 / 1,4) * 125.5 = 162515,5 (ум. Од.)

  Збиток, нанесений навколишнього середовища викидами ТЕС, становить 162515,5 ум. од. на рік.

  завдання №3

  На одному з підприємств міста очищається 400000 c м3 води, яка в подальшому через систему каналізаційно ії потрапляє в річку. З стічних вод в процесі очищення витягується М 1 т вещ-ва А і М 2 т вещ-ва В. Питомі кап. Вкладення в очисні сооруж. сост. До ум. од., уд. експлуатаційні витрати на очитку 1-го м3 - С ум. од. Дайте екон. оцінку ефективності природоохоронного заходу, якщо константа для оц. ек. Збитку від річних пов. стоків в річку γ = 140 ум. од. / Ум. ед.т.

  Рішення:

  Авв = 1/10 = 0,1 (усл.т. / т.)

  Ан = 1 / 0.05 = 20 (усл.т. / т.)

  Наведемо забруднення до єдиного "монозагрязнітелю":

  М = 0,1 * 1800 + 20 * 3 = 240 (усл.т.)

  Знайдемо відвернений збиток:

  Відведення = 140 * 1,75 * 240 = 58800 (усл.ед.)

  Розрахуємо економічний ефект від природоохоронного заходу:

  Е вод = 58800- 4000000 * (0,12 * 0,004 + 0,005) = 36880 ( усл.ед.)

  Абсолютна економічна ефективність витрат в водoохранное захід складе:

  Ез = 36880/16000 = 2,3

  Отримані результати показують, що установка водоохоронного устаткування економічно обгрунтована і дозволяє отримати економічний ефект рівний 36880 усл.ед. Абсолютна економічна ефективність витрат в аналізованих захід складе 2,3 тобто окупиться в 2,3 рази.

  завдання №4

  Визначте черговість заходів, які необхідно реалізувати для запобігання деградації ґрунту.

  Рішення:

  Розрахуємо середню по всіх параметрах суму рангів:

  Rср. = 22 5

  Rij = 20 + 25 + 32 + 26 + 17 + 33 + 25 + 23 + 25 = 203

  Визначимо суму квадратів відхилень:

  Σ d 2 y = (20-22) 2 + (25-22) 2 + (32-22) 2 + (26-22) 2 + (17-22) 2 + (33-22) 2 + (25-22) 2 + (23-22) 2 + (25-22) 2 = 317

  Обчислимо коефіцієнт конкордації:

  W = 12 * (317 / (25 * (6561-9))) = 0,02

  Розрахуємо статистичний критерій зі ступенем свободи 8 (9-1):

  Χ 2 = 6 * (9-1) * 0,02 = 0,96

  Так як коефіцієнт розрахований Χ 2 = 0.96 менше табличного значення, отже існує розбіжність в думці експертів.

  Черговість заходів - 6,3,4,2,7,9,8,1,5 ..

  Список використаних джерел

  1. Алексєєв С.В, Груздева І.В., Муравйов А.Г., Гущин Е.В. Практикум з екології. М .: 1996.

  2. Гладкий В.П. Проблеми урбанізації. Л .: 1990.

  3. Мирошкина С.М., Корольов В.Г., Екологія. Безпека. Життя. вип. 5,7, м Гомеля 1997, 1998.