Дата конвертації25.03.2017
Розмір42.32 Kb.
Типконтрольна робота

Скачати 42.32 Kb.

Побудова економіко-математичної моделі розробки асортименту швейних виробів

ЗАВДАННЯ 1

Підприємство спеціалізується на виробництві верхнього жіночого одягу. За підсумкамі року его фінансовий стан погіршівся. Це Було віклікано тім, что Споживачі залишились НЕ задоволені асортиментом та якістю продукції, что пропонувалась підпріємством. Тому керівництво Опис розроб комплекс ЗАХОДІВ, спрямованих на покращання стану підприємства. У тому чіслі Було вірішено Суттєво оновити асортимент продукції. После Вивчення Попит, проведення попередніх продажів БУВ розроблення новий асортимент продукції. У таблицях 3.1 та 3.2 уявлень асортимент, что проектується для одного з пошивна цехів підприємства.

Необходимо розподіліті випуск продукції по місяцям кварталу таким чином, щоб максимізувати прибуток підприємства (побудуваті економіко-математичну модель задачі оптімізації розподілу випуску продукції у часі у виде системи рівнянь и матрично-векторній форме).

Проектованій асортимент для одного з цехів швейной фабрики

варіант 8
потік потік №1 потік №2
вид вироби костюми Піджаки
модель вироби мод. 4808 мод. 4810 мод. 4816 мод. 1806 мод. одна тисяча вісімсот двадцять три
вид матеріалу Вовна Вовна сукно сукно сукно Вовна
Трудомісткість виготовлення 1 вироби, годин 3,83 3,81 3,85 2,30 2,35 2,37
Витрати матеріалу на 1 віріб, м 2 3,10 3,18 3,15 1,82 1,90 1,92
Оптова ціна 1 вироби, грн. 203,35 200,43 204,08 140,80 142,35 142,42
Прибуток від реализации 1 вироби, грн. 5,05 5,10 5,07 4,05 4,10 4,13
Місяць, в якому віготовляється І, ІІ ІІІ І, ІІІ ІІ, ІІІ І ІІ, ІІІ

виробничі обмеження

варіант Попит на продукцію по місяцям, тис. шт. Виробнича Потужність потоків, тис. шт.
костюми сукні Піджаки штани
І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ потік №1 потік №2
8 14,6 13,5 14,8 - - - 10,6 11,4 11,7 - - - 47,5 31,4
Варі-ант Завдання по віручці від реализации продукции по потокам та місяцям, тис. грн. Наявний фонд РОбочий годині потоків по місяцям, тис. годин Запаси матеріалів шкірного виду на складах підприємства по місяцям, тис. м 2
потік №1 потік №2 потік №1 потік №2 сукно Вовна
І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ
8 990 970 960 940 850 910 270 280 245 290 260 310 205 210 198 203 202 200

розв'язок:

Характеристика різновідів швейних виробів

Показники асортимент виробів
потік μ Потік №1 μ = 1 Потік №2 μ = 2
Вид вироби s Костюми s = 1 Піджаки s = 2
Модель вироби j

мод.4808

j = 1

мод.4810

j = 2

мод.4816

j = 3

мод.1806

j = 1

мод.1823

j = 2

Вид матеріалу α Вовнаα = 1 Вовна α = 1 Сукно α = 2 Сукно α = 2 Сукно α = 2 Вовна α = 1
Трудомісткість виготовлення 1 вироби, годин t μsjα 3,83 3,81 3,85 2,30 2,35 2,37
Витрати матеріалу на 1 віріб, м 2 q μsjα 3,10 3,18 3,15 1,82 1,90 1,92
Оптова ціна 1 вироби, грн. Ц μ sj α 203,35 200,43 204,08 140,80 142,35 142,42
Прибуток від реализации 1 вироби, грн. П μsjα 5,05 5,10 5,07 4,05 4,10 4,13
Місяць, в якому віготовляється v І, ІІ ІІІ І, ІІІ ІІ, ІІІ І ІІ, ІІІ
х μsjαν

х 11111

х 11112

х 11213

х 11321

х 11323

х 22122

х 22123

х 22221

х 22212

х 22213


виробничі обмеження

Попит на продукцію по місяцям, тис. шт. R Виробнича Потужність потоків, тис. шт. Р μ
костюми Піджаки
І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ потік №1 потік №2
14,6 13,5 14,8 10,6 11,4 11,7 47,5 31,4

Завдання по віручці від реализации продукции по потокам та місяцям, тис. грн.

Ц μ sj α

Наявний фонд РОбочий годині потоків по місяцям, тис. годин

Т μ ν

Запаси матеріалів шкірного виду на складах підприємства по місяцям, тис. м 2 Q αν
потік №1 потік №2 потік №1 потік №2 трикотаж бавовна
І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ
990 970 960 940 850 910 270 280 245 290 260 310 205 210 198 203 202 200

Економіко-математична модель задачі оптімізації розподілу випуску продукції у часі в алгебраїчній форме має вигляд:

1) ОБСЯГИ випуску готової продукції повинен ВІДПОВІДАТИ Попит:

де х μsjαν - ОБСЯГИ виробництва виробів виду s моделі j в μ-ому потоці, Який відповідно до оптимального плану та патенти виготовляти у періоді ν Із матеріалу виду α;

R s ν - Попит на вироби виду s в ν-ому періоді;

D sν - можливий незадоволення Попит на вироби виду s в ν-ому періоді.

Рівняння складаються для кожного виду вироби з періодам.

s = 1 v = 1: х 11111 + х 11321 + D 11 = 14600 s = 2 v = 1: х 2 2 221 + D 21 = 10600

s = 1 v = 2: х 11112 + D 12 = 13500 s = 2 v = 2: х 2 2 1 22 + х 2 2 21 2 + D 22 = 11400

s = 1 v = 3: х 11213 + х 11323 + D 13 = 14800 s = 2 v = 3: х 2 2 12 3 + х 2 2 213 + D 23 = 11700


2) Сумарний випуск виробів виду s моделі j в μ-ому потоці, виготовлення Із матеріалу виду α в періоді ν не винних перевіщуваті потужності потоку Р μ:

де Н μ - можлива невикористана частко потужності потоку μ.

Рівняння складаються для кожного потоку.

μ = 1: х 11111 + х 11112 + х 11213 + х 11321 + х 11323 + H 1 = 47500

μ = 2: х 22122 + х 22123 + х 22221 + х 22 2 12+ х 2 2 213 + H 2 = 31400

3) Сумарний випуск виробів виду s моделі j в μ-ому потоці, виготовлення Із матеріалу виду α в періоді ν в оптових цінах винен буті НЕ менше Встановлення завдання по віручці від реализации продукции У μν:

4)

де Ц μ sj α - оптова ціна одиниці продукції різновіду sjα, яка віготовляється в μ-ому потоці;

W μν - можливе перевіщення Встановлення завдання по віручці від реализации продукции в μ-ому потоці в періоді ν.

Рівняння складаються для кожного потоку по періодам.

μ = 1 v = 1: 203,35х 11111 + 204,08х 11 3 21 - W 11 = 990000

μ = 1 v = 2: 203,35х 11112 - W 12 = 970000

μ = 1 v = 3: 200,43х 112 1 3 + 204,08х 113 23 - W 13 = 960000

μ = 2 v = 1: 142,35х 22221 - W 21 = 940000

μ = 2 v = 2: 140,80х 221 2 2 + 142,42х 2 22 1 2 - W 22 = 850000

μ = 2 v = 3: 140,80х 22123 + 142,42х 2 22 13 - W 23 = 910000

5) Сумарні витрати часу на виготовлення усієї продукції в усіх пошивна потік не повінні перевіщуваті наявний фонду РОбочий годині ціх потоків (Т μ ν) в періоді ν:

де t μsjα - трудомісткість виготовлення вироби різновіду sjα в μ-ому потоці;

Y μv - можливий невикористаних годину у пошивна потоці μ в v-ому періоді.

Рівняння складаються для кожного потоку по періодам.

μ = 1 v = 1: 3,83х 11111 + 3,85х 11 3 21 + Y 11 = 270000

μ = 1 v = 2: 3,83х 11112 + Y 1 2 = 280000

μ = 1 v = 3: 3,813х 112 1 3 + 3,85х 113 23 + Y 1 3 = 245000

μ = 2 v = 1: 2,35х 22221 + Y 2 1 = 290000

μ = 2 v = 2: 2,30х 221 2 2 + 2,37х 2 22 1 2 + Y 22 = 260000

μ = 2 v = 3: 2,30х 22123 + 2,37х 2 22 13 + Y 23 = 310000

6) Сумарні витрати матеріалу виду α на виготовлення всієї продукції НЕ повінні перевіщуваті наявний ресурсов Q αν (кількості матеріалу на складі та запланованіх обсягів поставок):

де q μsjα - норма витрат матеріалу виду α на віріб різновіду sjα, виготовлення в μ-ому потоці;

V αν - можливий Залишок матеріалу виду α в періоді ν;

V α (v-1) - Залишки матеріалу виду α з попередня ПЕРІОДУ (v-1), Які могут буті вікорістані для виготовлення продукції в періоді v.

Рівняння складаються для кожного виду матеріалу по періодам.

α = 1 v = 1: 3,10х 11111 + V 11 = 205000

α = 1 v = 2: 3,10х 11112 + 1,91х 22212 + V 12 - V 11 = 210000

α = 1 v = 3: 3,18х 11 2 13 + 1,91х 222 13 + V 1 3 - V 1 2 = 198000

α = 2 v = 1: 3,15х 11321 + 1,90х 22221 + V 21 = 203000

α = 2 v = 2: 1,81х 221 2 2 + V 2 2 - V 2 +1 = 202000

α = 2 v = 3: 3,15х 11323 + 1,82х 22123 + V 23 - V 22 = 200000

7) Цільова функція - максімізація сумарного прибутку

де П μsjα - прибуток, Який отрімує підприємство від реализации одного вироби різновіду sjα, виготовлення в потоці μ.

L = 5,05х 11111 + 5,05х 11112 + 5,10х 11213 + 5,07х 11321 + 5,07х 11323 + 4,05х 22122 + 4,05х 22123 + + 4,10х 22221 + 4,13х 22212 +4, 13х 22213 → max

8) Умова невід'ємності змінніх:

х sjαν ≥0, D sν ≥0, Н μ ≥0, W μν ≥0, Y μv ≥0, V αv ≥0.

модель швейний асортимент тканина


ЗАВДАННЯ 2

Підприємство спеціалізується на виробництві верхнього жіночого одягу. Необходимо візначіті Оптимальний набір тканин різної ширини в условиях, коли необхідна Кількість тканин оптімальної ширини для виготовлення проектованого асортименту дорівнює 4, а на Сайти Вся предлагают тканини 3 ширини. Стоимость тканини j-ої ширини, яка вітрачається на 1 віріб і-ого виду наведена у табліці 3.3. Віконаті необхідні розрахунки та сделать відповідні Висновки.

варіант и модель Мі значення ширини
Н 1 Н 2 Н 3 Н 4 Н 5 Н 6
варіант 7 1 М 1 8,6 8,5 7,3 7,5 7,5 8,9
2 М 2 9,2 9,2 9,8 9,5 9,5 10,0
3 М 3 9,0 8,9 9,5 9,4 10,0 9,8
4 М 4 9,5 10,3 10,5 10,1 10,5 9,8
5 М 5 8,0 8,3 8,0 7,9 8,5 8,5
6 М 6 10,2 9,6 10,2 10,0 10,5 10,4

розв'язок:

модель одягу Значення ширини тканини модель одягу Значення ширини тканини
Н 1 Н 2 Н 3 Н 4 Н 5 Н 6 Н 1 Н 2 Н 3 Н 4

М 1

М 2

М 3

М 4

М 5

М 6

8,6

(9,2)

9,0

(9,5)

8,0

10,2

8,5

(9,2)

(8,9)

10,3

8,3

(9,6)

(7,3)

9,8

9,5

10,5

8,0

10,2

7,5

9,5

9,4

10,1

(7,9)

10,0

7,5

9,5

10,0

10,5

8,5

10,5

8,9

10,0

9,8

9,8

8,5

10,4

М 1

М 2

М 3

М 4

М 5

М 6

8,6

(9,2)

9,0

(9,5)

8,0

10,2

8,5

(9,2)

(8,9)

10,3

8,3

(9,6)

(7,3)

9,8

9,5

10,5

8,0

10,2

7,5

9,5

9,4

10,1

(7,9)

10,0

ΣА j 54,5 54,8 55,3 54,4 56,5 57,4 ΣА j 54,5 54,8 55,3 54,4
нКЛ 2 нКЛ 3 нКЛ 4 нКЛ 1 нКЛ 2 нКЛ 3 нКЛ 4 нКЛ 1

φ 4,1 = min (7,5; 8,6) + min (9,5; 9,2) + min (9,4; 9,0) + min (10,1; 9,5) +

min (10,0; 10,2) =

= 7,5 + 9,2 + 9,0 + 9,5 + 10,0 = 45,2 - min

φ 4,2 = min (7,5; 8,5) + min (9,5; 9,2) + min (9,4; 8,9) + min (10,1; 10,3) +

min (10,0; 9,6) =

= 7,5 + 9,2 + 8,9 + 10,1 + 9,6 = 45,3

φ 4,3 = min (7,5; 7,3) + min (9,5; 9,8) + min (9,4; 9,5) + min (10,1; 10,5) +

min (10,0; 10,2) =

= 7,3 + 9,5 + 9,4 + 10,1 + 10,0 = 46,3

φ 4, 1, 2 = min (7.5; 8.6; 8.5) + min (9,4; 9,0; 8,9) + min (10.0; 10,2; 9,6) = 7,5 + 8, 9 + 9,6 = 2

6-min

φ 4,1,3 = min (7.5; 8.6; 7,3) + min (9,4; 9,0; 9,5) + min (10.0; 10,2; 10,2) = 7,3 + 9,0 + 10,0

= 26,3

Відповідь: тканини шириною Н 1, Н 2, Н 4.

ЗАВДАННЯ 3

Компанія володіє 4 фабриками, продукція з якіх Надходить до 4 складів. Вікорістовуючі дані про щомісячній ОБСЯГИ випуску продукції та витрати на транспортування (таблиці 3.4 та 3.5), та патенти, Скласти 3 варіанти Надходження продукції на склад (методами Північно-західного кута, найменших витрат, Наближення Фогеля). Візначіті ЗАГАЛЬНІ витрати на транспортування продукції по кожному з варіантів.

С помощью методу послідовніх кроків, оптимізувати варіант Надходження продукції, розрахованій методом Північно-західного кута. Зробити відповідні Висновки.


варіант фабрика ОБСЯГИ поставок, од. склад Потреба, од.
6 А Б В Г

12

17

15

20

КЛМН

18

22

10

14

варіант фабрика Витрати на транспортування одиниці продукції на склад, грн.
До Л М Н
6

А

Б

В

Г

10

12

15

9

13

19

21

16

11

15

12

17

16

17

19

14

На склад

З фабрики

До Л М Н Поставки з фабрики
А 10 13 11 16 12
Б 12 19 15 17 17
В 15 21 12 19 15
Г 9 16 17 14 20
потреба складів 18 22 10 14

64

64

Стадія 2.Вихідний Розподіл

1. Розподіл методом Північно-західного кута

Розподіл почінається з верхнього лівого кута матриці. У клітінах первого рядка показується найбільша можлива Кількість одиниць. Потім така ж процедура повторюється для іншого, третього рядка и далі Доті, доки всі потрібно не будут розподілені по рядках и стовпцям.

Перевага: спрощується алгоритм розподілу.

Недолік: чи не враховуються витрати транспортування.


На склад

З фабрики

До Л М Н Поставки з фабрики
А 12 10 13 11 16 12
Б 6 12 11 19 15 17 17
В 15 11 21 4 12 19 15
Г 9 16 6 17 14 14 20
потреба складів 18 22 10 14

64

64

Загальні витрати = 12 · 10 + 6 · 12 + 11 · 19 + 11 · 21 + 4 · 12 + 6 · 17 + 14 · 14 = 978 грн.

2. Розподіл методом найменших витрат

У цьом випадка найбільше значення проставляється в клітіну з найменших витратами. Зв'язки могут порушуватіся довільно. Закінчується дана процедура после того, як Усі спожи будут розподілені по рядках и стовпцям.

На склад

З фабрики

До Л М Н Поставки з фабрики
А 10 2 13 10 11 16 12
Б 12 5 19 15 12 17 17
В 15 15 21 12 19 15
Г 18 9 16 17 2 14 20
потреба складів 18 22 10 14

64

64


Загальні витрати = 2 · 13 + 10 · 11 + 5 · 19 + 12 · 17 + 15 · 21 + 18 · 9 + 2 · 14 = 940 грн.

3. Розподіл методом Наближення Фогеля

Етапи процесса розподілу:

1. У кожному рядку та в кожному стовпці (з урахуванням фіктівніх), візначіті різніцю между двома найменша у рядку або стовпцю значень витрат на транспортування.

2. Візначіті рядок або стовпець з найбільшою різніцею.

3. Записати найбільше можливе значення одиниць в клітіну з найменших витратами, яка знаходиться в рядку або стовпці з найбільшою різніцею, обраних на етапі 2.

4. Закінчити процедуру, если задоволені всі спо рядків або стовпців, інакше перейти до етапу 5.

5. Перерахуваті різніцю между двома клітінамі з найменших витратами в кожному рядку та кожному стовпцю, Які залишились незаповненімі. При розрахунку подальшої різниці НЕ нужно враховуваті рядки та стовпці з Показники спо або поставок, Які дорівнюють нулю. Повернутись до етапу 2. Цей метод у 80% віпадків дозволяє отріматі оптимальні або близьким до него решение.

На склад

З фабрики

До Л М Н Поставки з фабрики
А 10 12 13 11 16 12
Б 12 19 10 15 7 17 17
В 15 8 21 12 7 19 15
Г 18 9 2 16 17 14 20
потреба складів 18 22 10 14

64

64


1 2 3 4 5 6 7
11-10 = 1 1 - - - - -
15-12 = 3 3 3 5 - - -
15-12 = 3 3 3 3 3 3 3
14-9 = 5 2 2 2 2 2 -
1 10-9 = 1 16-13 = 3 12-11 = 1 16-14 = 2
2 - 3 1 2
3 - 3 1 2
4 - 3 - 2
5 - 3 - 2
6 - 3 - -
7 - 2 - -

Загальні витрати = 12 · 13 + 10 · 15 + 7 · 17 + 8 · 21 + 7 · 19 + 18 · 9 + 2 · 16 = 920 грн.

Стадія 3. Знаходження оптимального решение

Пошук оптимального решение Полягає в оцінці кожної невікорістаної Клітини та візначенні, чи не буде переміщення в неї вігіднішім з позіції Зменшення загально витрат. Если це так, то переміщення віконується и процес повторюється Доті, поки НЕ БУДУТЬ оцінені всі Клітини та віконані Усі відповідні переміщення.

Метод послідовніх кроків

Етапи процесса:

1. Оберіть будь-яку пусту клітіну та укажіть замкненому шлях, что веде до неї. Цей шлях складається з горизонтальних та вертикальних ліній, Які ведуть від пустої Клітини через інші назад до неї ж. У замкненому шляху может буті только одна порожня клітина - та, что розглядається. Поверни шляху на 90є могут Виконувати лишь в найближче до пустої заповнений клітінах.

2. Перемістіть одну одиницю Із заповненої Клітини у куті замкненому шляху в пусту клітіну та пріведіть інші заповнені Клітини, что залиша в других кутах у відповідність до завдань потреб та поставок.

3. Визначіть доцільність здійсненого переміщення:

Σ витрат в клітінах, __ Σ витрат в клітінах, до якіх булу додана одиниця з якіх булу віднята одиниця

Если витрати в результате переміщень скороти, то необходимо перемістіті якомога более одиниць з оціненої заповненої Клітини в пусту. Если витрати збільшіліся, то ніякіх переміщень НЕ віконують, а пусту клітіну помічають, щоб более до неї НЕ повертатіся.

4. Повторюваті етапи 1 - 3 Доті, доки НЕ БУДУТЬ оцінені всі пусті Клітини.

Максимальна Кількість одиниць, якові можна Додати до будь-якої Клітини, що не винна перевіщуваті Кількість, что вказана в клітіні з найменших значень, з якої буде проводитись віднімання. Це необходимо для врахування обмежень относительно потреб та поставок.

Щоб впевнітіся, что отриманий Розподіл Дійсно оптимальним, нужно знову оцініті шкірних пусту клітіну та Розглянуто доцільність переміщення в неї. Если в Кожній з перевіреніх клітін витрати зростуть, то завдання вірішена та Розподіл є оптимальним.

Если оцінка пустої Клітини дает в результате таке самє значення, что и Розподіл, Який розглядається, значить існує рівноцінне альтернативне оптимальні решение. (Зазвічай пусту клітіну, визначених як альтернативний оптимальний маршрут, помічають 0.)

У транспортних задачах у випадка, 1) коли Кількість заповнений клітін менше суми кількості рядків та стовпців мінус 1 (m + n-1) або 2) коли перше значення в рядку або стовпці задовольняє обмеження як по рядку, так и по стовпцю, может спостерігатіся явіще вироджених.

Тоді в будь-яку пусту клітіну (або декілька) запісується Деяка Кількість одиниць θ (зазвічай це 0) таким чином, щоб можна Було Скласти замкненому шлях для ОЦІНКИ других пустих клітін. Це значення залішається в задачі Доті, поки воно НЕ знікне при відніманні або до Отримання залишкового решение.

Оптимізація розподілу (метод Північно-західного кута)

На склад

З фабрики

До Л М Н Поставки з фабрики
А 12 10 г 13 11 16 12
Б 6 12 11 19 б 15 17 17
В в 15 11 21 4 12 а 19 15
Г 9 16 6 17 14 14 20
потреба складів 18 22 10 14

64

64

а) По-Н +1 (пуста клітина) + -

По-М -1 19 (В-Н) 12 (В-М)

Г-М +1 17 (Г-М) 14 (Г-Н)

Г-Н -1 36> 26

Переміщення недоцільно

б) Б-М +1 (пуста клітина) + -

Б-Л -1 15 (Б-М) 19 (Б-Л)

По-Л +1 21 (В-Л) 12 (В-М)

По-М -1 36> 31

Переміщення недоцільно

в) У-К +1 (пуста клітина) + -

Б-К -1 15 (В-К) 12 (Б-К)

Б-Л +1 19 (Б-Л) 21 (В-Л)

По-Л -1 34> 33

Переміщення недоцільно

г) А-Л +1 (пуста клітина) + -

А-К-1 13 (А-Л) 10 (А-К)

Б-К +1 12 (Б-К) 19 (Б-Л)

Б-Л -1 25 <29

Переміщення доцільно

На склад

З фабрики

До Л М Н Поставки з фабрики
А 1 10 11 13 д 11 16 12
Б 17 12 + 19 + 15 17 17
В + 15 11 21 4 12 + 19 15
Г 9 е 16 6 17 14 14 20
потреба складів 18 22 10 14

64

64

д) А-М +1 (пуста клітина) + -

А-Л -1 11 (А-М) 13 (А-Л)

По-Л +1 21 (В-Л) 12 (В-М)

По-М -1 33> 25

Переміщення недоцільно

е) Г-Л +1 (пуста клітина) + -

По-Л -1 16 (Г-Л) 21 (В-Л)

По-М +1 12 (В-М) 17 (Г-М)

Г-М -1 28 <38

Переміщення доцільно

На склад

З фабрики

До Л М Н Поставки з фабрики
А 1 10 11 13 + 11 є 16 12
Б 17 12 + 19 + 15 17 17
В + 15 5 21 10 12 + 19 15
Г ж 9 6 16 + 17 14 14 20
потреба складів 18 22 10 14

64

64

є) А-Н +1 (пуста клітина) + -

А-Л -1 16 (А-Н) 13 (А-Л)

Г-Л +1 16 (Г-Л) 14 (Г-Н)

Г-Н -1 32> 27

Переміщення недоцільно

ж) Г-К +1 (пуста клітина) + -

А-К-1 9 (Г-К) 10 (А-К)

А-Л +1 13 (А-Л) 16 (Г-Л)

Г-Л -1 22 <26

Переміщення доцільно


На склад

З фабрики

До Л М Н Поставки з фабрики
А + 10 12 13 + 11 + 16 12
Б 17 12 + 19 + 15 з 17 17
В + 15 5 21 10 12 + 19 15
Г 1 9 5 16 + 17 14 14 20
потреба складів 18 22 10 14

64

64

з) Б-Н +1 (пуста клітина) + -

Б-К -1 17 (Б-Н) 12 (Б-К)

Г-К +1 9 (Г-К) 14 (Г-Н)

Г-Н -1 26 = 26

Переміщення годі й делать.

Загальні витрати = 12 · 13 + 17 · 12 + 5 · 21 + 10 · 12 + 1 · 9 + 5 · 16 + 14 · 14 = 870 грн.

Отже, всі Клітини перевірено и ми Впевнена, что отриманий Розподіл Дійсно Оптимальний и ставити 870 грн.


Головна сторінка


    Головна сторінкаПобудова економіко-математичної моделі розробки асортименту швейних виробів

Скачати 42.32 Kb.