Дата конвертації31.08.2017
Розмір19.66 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 19.66 Kb.

Податкова система Росії: юридичні аспекти

фам на підставі даних податкового органу.
Запитувана довідка подається протягом п'яти днів з дня надходження до податкового органу відповідного письмового запиту платника податків, платника збору або податкового агента;

11) здійснювати за заявою платника податків, платника збору або податкового агента спільну звірку сум сплачених податків, зборів, пені та штрафів;

12) за заявою платника податків, платника збору або податкового агента видавати копії рішень, прийнятих податковим органом щодо цього платника податків, платника збору або податкового агента.

Податкові органи несуть також інші обов'язки, передбачені Кодексом та іншими федеральними законами.

Повноваження митних органів та обов'язки їх посадових осіб у сфері оподаткування і зборів

Митні органи користуються правами і несуть обов'язки податкових органів щодо справляння податків при переміщенні товарів через митний кордон Російської Федерації відповідно до митним законодавством Російської Федерації Кодексом, іншими федеральними законами про податки, а також іншими федеральними законами.

Повноваження фінансових органів в області податків і зборів

Міністерство фінансів Російської Федерації дає письмові роз'яснення платникам податків, платникам зборів та податковим агентам з питань застосування законодавства Російської Федерації про податки і збори, затверджує форми розрахунків по податках і форми податкових декларацій, обов'язкові для платників податків, податкових агентів, а також порядок їх заповнення.

Фінансові органи суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень, дають письмові роз'яснення платникам податків і податковим агентам з питань застосування відповідно законодавства суб'єктів Російської Федерації про податки і збори і нормативних правових актів муніципальних утворень про місцеві податки і збори.

Міністерство фінансів Російської Федерації, фінансові органи суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень дають письмові роз'яснення в межах своєї компетенції протягом двох місяців з дня надходження відповідного запиту. За рішенням керівника (заступника керівника) відповідного фінансового органу зазначений термін може бути продовжений, але не більше ніж на один місяць.

Повноваження органів внутрішніх справ

За запитом податкових органів органи внутрішніх справ беруть участь разом з податковими органами в проведених податковими органами виїзних податкових перевірках.

При виявленні обставин, що вимагають вчинення дій, віднесених цим Кодексом до повноважень податкових органів, органи внутрішніх справ зобов'язані в десятиденний строк з дня виявлення зазначених обставин направити матеріали до відповідного податкового органу для прийняття по ним рішення.

Додаток http://www.nalog.ru/document.php?id=13663&topic=taxsystem

дані

про розщеплення податків і зборів між різними рівнями бюджетної системи Російської Федерації в 2004 році

(в процентах)

види податків

Зарахування до бюджетів

підстава


федераль

ний

регіональний

місцевий

федеральні податки

Податок на додану вартість

100


ФЗ від 23.12.2003

№ 186-ФЗ

"Про федеральний бюджет на 2004 рік".


Акцизи по підакцизних товарах і продукції, що ввозяться на територію Російської Федерації

Акцизи по підакцизним товарам (продукції) і окремих видах мінеральної сировини, виробленим на території Російської Федерації:

Етиловий спирт з харчової сировини, в т.ч. етиловий спирт-сирець з харчової сировини

Етиловий спирт з усіх видів сировини, за винятком харчового, в т.ч. етиловий спирт-сирець з усіх видів сировини, за винятком харчового

спиртовмісна продукція

Табачні вироби

Ювелірні вироби (в частині погашення заборгованості минулих років)

бензин автомобільний

Бензин автомобільний, дизельне паливо, масло для дизельних і (або) карбюраторних (інжекторних) двигунів (в частині погашення заборгованості минулих років, що утворилася до 01.01.2003)

Легкові автомобілі і мотоцикли

Природний газ (в частині сум за розрахунками за 2003 рік та погашення заборгованості минулих років)

Нафта і стабільний газовий конденсат (в частині погашення заборгованості минулих років)

Дизельне паливо

Масла для дизельних і карбюраторних (інжекторних) двигунів

вина

пиво


100

50

100

50

100

40

100

100

100

100

40

40


50 *

50 *

100 *

60 **

60 **

60 **

100 *

100 *


ФЗ від 23.12.2003

№ 186-ФЗ

"Про федеральний бюджет

на 2004 рік ".


Алкогольна продукція з об'ємною часткою етилового спирту понад 25% (за винятком вин)

Алкогольна продукція з об'ємною часткою етилового спирту понад 9% до 25% включно (за винятком вин)

Алкогольна продукція з об'ємною часткою етилового спирту до 9% включно (за винятком вин)

Алкогольна продукція з об'ємною часткою етилового спирту понад 9% (за винятком вин) в частині сум за розрахунками за 2003 р

при реалізації виробниками, за винятком реалізації на акцизні склади

при реалізації виробниками на акцизні склади

при реалізації з акцизних складів


50

100


100 *

100 *

100 *

50 *

100 *


ФЗ від 23.12.2003

№ 186-ФЗ

"Про федеральний бюджет

на 2004 рік "

Податок на прибуток організацій

20,83

70,84

8,33


ФЗ від 23.12.2003

№ 186-ФЗ

"Про федеральний бюджет на 2004 рік" відповідно до ставок податку, встановлених ст. 284 Глави 25 Податкового кодексу РФ

Податок на доходи фізичних осіб

100 *


ФЗ від 23.12.2003

№ 186-ФЗ

"Про федеральний бюджет на 2004 рік"

Єдиний соціальний податок

100 (в частині, що зараховується до федерального бюджету)


ст. 241 Глави 24

Податкового кодексу РФ

ФЗ від 23.12.2003

№ 186-ФЗ

"Про федеральний бюджет на 2004 рік"

Податок з майна, що переходить в порядку спадкування чи дарування

100 *


ФЗ від 23.12.2003

№ 186-ФЗ

"Про федеральний бюджет на 2004 рік"

Податок на операції з цінними паперами

100


ФЗ від 23.12.2003

№ 186-ФЗ

"Про федеральний бюджет на 2004 рік"


Разові платежі за користування надрами:

по родовищах Сахалін-1 і Сахалін-2

за іншими родовищ і ділянок надр;

Регулярні платежі за користування надрами при реалізації УРП

Відшкодування інвестором минулих витрат держави на проведення геолого-розвідувальних робіт


40

90

40

50


60 *

10 *

60 *

50 *


ФЗ від 23.12.2003

№ 186-ФЗ

"Про федеральний бюджет на 2004 рік", ст. 20.


Збір за право користування об'єктами тваринного світу

Збір за користування об'єктами водних біологічних ресурсів:

виключаючи внутрішні водні об'єкти

внутрішніми водними об'єктами


70

100


100 *

згідно пріл.34 ФЗ від 23.12.03 № 186-ФЗ


ФЗ від 23.12.2003

№ 186-ФЗ

"Про федеральний бюджет на 2004 рік",

Бюджетний кодекс РФ

від 31.07.1998 № 145-ФЗ

(Ред. 23.12.2003),

ст. 48


Державне мито

Держмито з позовних та інших заяв і скарг, що подаються до арбітражних судів, Верховний Суд РФ і Конституційний Суд РФ;

Держмито з позовних та інших заяв і скарг, що подаються до судів загальної юрисдикції;

Держмито за вчинення нотаріальних дій, за державну реєстрацію актів цивільного стану та інші юридично значимі дії, за розгляд і видачу документів, пов'язаних з набуттям громадянства РФ або виходом з громадянства РФ;

Держмито за реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців


100

100


100 *

100 *


ФЗ від 23.12.2003

№ 186-ФЗ

"Про федеральний бюджет на 2004 рік"


Збори за видачу ліцензій та право на виробництво і оборот етилового спирту, спиртовмісної та алкогольної продукції


Сума збору надходить в доход бюджету, за рахунок якого міститься орган, уповноважений на ведення ліцензійної діяльності

ФЗ від 08.01.1998 № 5-ФЗ "Про збори за видачу ліцензій та право на виробництво і оборот етилового спирту, спиртовмісної та алкогольної продукції" ст.5


Податок на видобуток корисних копалин

Податок на видобуток корисних копалин у вигляді вуглеводневої сировини

Нафта, що стягується:

на території автономного округу, що входить до складу краю або області

на решті територій

Газ горючий природний з усіх видів родовищ вуглеводневої сировини

Газовий конденсат з усіх видів родовищ вуглеводневої сировини, що стягується:

на території автономного округу, що входить до складу краю або області

на решті територій

Податок на видобуток загальнопоширених корисних копалин

Податок на видобуток інших корисних копалин

Податок на видобуток корисних копалин на континентальному шельфі РФ, у виключній економічній зоні РФ, при видобутку корисних копалин з надр за межами території РФ

Регулярні платежі за видобуток корисних копалин (роялті) при виконанні угод про розподіл продукції, що стягуються:

на території автономного округу, що входить до складу краю або області

на решті територій


81,6

85,6

100

81,6

85,6

40

100

81,6

85,6


13,4 (в бюджет округу)

5,0 (в бюджет краю або області)

14,4

13,4 (в бюджет округу)

5,0 (в бюджет краю або області)

14,4

100 *

60 *

13,4 (в бюджет округу)

5,0 (в бюджет краю або області)

14,4


ФЗ від 23.12.2003

№ 186-ФЗ

"Про федеральний бюджет на 2004 рік"

Бюджетний кодекс РФ

від 31.07.1998 № 145-ФЗ

(Ред. 23.12.2003),

ст. 48

Плата за користування водними об'єктами

100 *

Федеральний закон "Про плату за користування водними об'єктами" від 06.05.1998 № 71-ФЗ, ст.8

Збір за використання найменувань "Росія", "Російська Федерація" і утворених на їх основі слів і словосполучень

100


ФЗ від 02.04.93 № 4737-1 "Про збір за використання найменувань" Росія "," Російська Федерація "і утворених на їх основі слів і словосполучень", ст.2

ФЗ від 23.12.2003

№ 186-ФЗ

"Про федеральний бюджет на 2004 рік"

Податки республік у складі Російської Федерації і податки країв, областей, автономної області, автономних округів

Податок на майно організацій

100 *

ст. 372 Глави 30 Податкового кодексу РФ

Транспортний податок

100 *


ст. 356 Глави 28 Податкового кодексу РФ

Податок на гральний бізнес

100 *


ФЗ від 23.12.2003

№ 186-ФЗ

"Про федеральний бюджет на 2004 рік"


лісовий дохід

Лісові податі і орендна плата за деревину, що відпускається на пні, в розмірах мінімальних ставок

Плата за переклад лісових в нелісові і вилучення земель лісового фонду, що сплачуються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в сфері вивчення, використання, відтворення, охорони природних ресурсів і навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки

Лісові податі і орендна плата понад мінімальні ставок, які обчислюються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в сфері вивчення, використання, відтворення, охорони природних ресурсів і навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки


100

100


100 *


ФЗ від 23.12.2003

№ 186-ФЗ

"Про федеральний бюджет на 2004 рік", ст.14

місцеві податки

Податок на майно фізичних осіб

100


ФЗ від 09.12.99 № 2003-1 «Про податки на майно фізичних осіб» ст.3 п.3

Реєстраційний збір з фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю

100 (за місцем регістра-ції)


Закон РФ від 27.12.91 № 2118-1 "Про основи податкової системи в РФ", ст. 21

Податок на рекламу

100


Закон РФ від 27.12.91 № 2118-1 "Про основи податкової системи в РФ", ст. 21


Земельний податок та орендна плата за землі міст і селищ:

за винятком м Москви і Санкт-Петербурга

бюджети рр. Москви і Санкт-Петербурга


50

100


50


ФЗ від 23.12.2003

№ 186-ФЗ

"Про федеральний бюджет на 2004 рік", ст. 12

Земельний податок та орендна плата за сільськогосподарські угіддя


Середні розміри земельного податку з одного гектара ріллі по суб'єктам РФ відповідно до Додатку 1 Закону РФ від 11.10.1991 № 1738-1 "Про плату за землю"

Частка коштів від земельного податку та орендної плати за сільськогосподарські угіддя, що перераховуються на бюджетні рахунки суб'єктів РФ, встановлюється органами законодавчої (представницької) влади суб'єктів РФ. На заходи, централізовано що їх суб'єктом РФ, перераховується не більше 10% від суми коштів земельного податку адміністративного району.


Закон РФ від 11.10.1991 № 1738-1

"Про плату за землю"

ст. 5, ст. 19


Земельний податок за землі несільськогосподарського призначення:

в межах кордонів сільських населених пунктів

100

Закон РФ від 11.10.1991 № 1738-1 "Про плату за землю", ст.18


* - суми, що надходять в консолідовані бюджети суб'єктів РФ (відповідно до Федерального закону "Про федеральний бюджет на 2004 рік" від 23.12.2003 № 186-ФЗ)

** - відповідно до статті 94 Федерального закону "Про федеральний бюджет на 2004 рік" 10 відсотків доходів від сплати акцизів на бензин автомобільний, дизельне паливо і масла для дизельних і карбюраторних (інжекторних) двигунів направляється до консолідованого бюджету суб'єкта Російської Федерації, а 50 відсотків підлягають розподілу у відповідність з нормативами відрахувань в консолідовані бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети закритих адміністративно-територіальних утворень, встановленими додатком 35 до Федер льоном закону "Про федеральний бюджет на 2004 рік"


Департамент податкової політики
...........