• Стратегія економічного управління прибутком підприємств


 • Дата конвертації04.05.2018
  Розмір14.52 Kb.
  Типреферат

  Скачати 14.52 Kb.

  Показники прибутку та рентабельності туристичних підприємств

  Київський Національний Університет Культури и Мистецтв

  Міністерство культури і туризму України

  Міністерство освіти и науки України

  Реферат з дисципліни економіка туризму:

  Показники прибутку та рентабельності підприємств туристичного бізнесу

  Виконала:

  студентка ІV курсу

  групи ММТ - 36с

  денної форми навчання

  Крилова Людмила

  Викладач: Манов М.А.

  Київ - 2010


  Показники прибутку та рентабельності підприємств туристичного бізнесу

  Прибуток будь-которого підприємства віміряється абсолютною величиною, тобто сумою, что Виступає узагальнюючім підсумковім Показники господарсько-фінансової ДІЯЛЬНОСТІ. Однако абсолютна величина прибутку НЕ характерізує рівень ефектівності діяльності підприємства в цілому та ефектівності использование его ресурсов и Дотримання режиму економії. Тому для оцінювання ефектівності економічної діяльності підприємства, характеристики уровня раціональності использование его ресурсов и витрат вікорістовується відносній Показник, Який назівається рентабельністю.

  Прибуток як абсолютний синтетичний Показник візначається на Основі розподілу доходу з урахуванням діючої системи оподаткування доходу и прибутку.

  Сума прибутку - це перевіщення доходів над витратами, податковими й обов'язковими платежами, а рентабельність візначається як відсоткове відношення суми отриманий прибутку до которого-небудь Іншого сертифіката № (рис.1.).

  Прибуток показує абсолютний ефект діяльності підприємства без урахування використаних при цьом ресурсов, тому его слід доповнюваті Показники рентабельності. Ступінь прібутковості підприємства и характерізує рентабельність. Рентабельність - це якісний, вартісній Показник, что характерізує рівень віддачі витрат або ступінь использование ресурсов, что є в наявності, в процесі виробництва и реализации продукции. Фірма рентабельна, если суми Виторг достаточно НЕ только для сплат витрат на виробництво, но и для Утворення прибутку. Таким чином, рентабельність характерізує ефективність роботи підприємства, дает уявлення про спроможність підприємства збільшуваті свой капітал.

  Рис.1. Система показніків рентабельності підприємства

  Система рентабельності охоплює две групи показніків:

  - рентабельність діяльності підприємства;

  - рентабельність вікорістовуваніх ресурсов;

  Рентабельність ДІЯЛЬНОСТІ характерізує, скільки прибутку пріпадає на одиниць виручки (доходу) від реализации турпослуг або на одиниць витрат підприємства. Рентабельність виручки представляет собою Частка прибутку в середній ціні турпродукту (послуги).

  Розрахунок показніків рентабельності туристичних підприємств Залежить від виду їх ДІЯЛЬНОСТІ. Для туроператора розраховується рентабельність у відсотках до виручки (доходу) від реализации турпродукту та окремий послуг оп вир) за формулою

  де П ч - чистий прибуток туроператора;

  Д ч - чистий дохід (виручка) від реализации туроператора.

  Для турагентської ДІЯЛЬНОСТІ розраховується рентабельність комісійної винагороди аг кв) за формулою

  П ч - чистий прибуток турагента;

  KB - Комісійна винагорода турагента.

  Рентабельність витрат візначається як відношення суми прибутку підприємства до суми его витрат за Певний период и віражається у відсотках. Цей Показник характерізує ефективність потокової витрат підприємства, їхню окупність и величину прибутку, что пріпадає на одиниць витрат.

  Особливе місце в оцінюванні ефектівності витрат займає рентабельність, обчислено до фонду оплати праці, яка означає, скільки чистого прибутку підприємства пріпадає на 100 грн заробітної плати трудового колективу. Формула для розрахунків цього сертифіката № НЕ Залежить від виду підприємства и має такий вигляд:

  де Р фоп - рентабельність фонду оплати праці,%;

  ФОП - фонд оплати праці підприємства.

  Однако показатели рентабельності діяльності підприємств НЕ характеризують економічну ефективність использование їхніх ресурсов. Рентабельність ДІЯЛЬНОСТІ может буті скроню даже при нізькій ефектівності использование ресурсов. Тому вікорістовується одного група показніків рентабельності, Які визначаються як відношення прибутку до середньої вартості питань комерційної торгівлі відів ресурсов, вираженість у відсотках.

  Віняток складає лишь рентабельність использование трудових ресурсов (РТР), яка розраховується як відношення прибутку до середньооблікової чісельності ПРАЦІВНИКІВ підприємства:

  де Ч про - середньооблікова чісельність ПРАЦІВНИКІВ.

  Цей Показник характерізує величину прибутку, якові Забезпечує Підприємству один середньообліковій працівник. ВІН віражається в гривнях на одного працівника.

  Рентабельність основних ФОНДІВ (Р оф) підприємства візначається за формулою

  де ОФ н, ОФ к - відповідно основні фонди на початок и кінець ПЕРІОДУ.

  Рентабельність оборотних актівів розраховується аналогічно рентабельності основних ФОНДІВ з тією лишь різніцею, что в знаменніку вікорістовується середня сума оборотних актівів.

  Рентабельність Капіталу підприємства может розраховуватіся Стосовно Сукупний Капіталу, авансованого в діяльність підприємства, або окремий его складових:

  - рентабельність Сукупний Капіталу ск):

  де ВБ п, СБ до - відповідно сума валюти балансу на початок и на кінець ПЕРІОДУ;

  - рентабельність власного Капіталу вк)

  де ВК п, ВК к - відповідно власний капітал на початок и кінець ПЕРІОДУ -рентабельність чистого оборотного капіталу чок)

  де ЧОК п, ЧОК до - відповідно чистий оборотний капітал на початок и кінець ПЕРІОДУ;

  рентабельність перманентного Капіталу (РПК):

  Показник прибуток рентабельність туристичний

  де ПК н, ПК до - відповідно перманентний капітал на початок и кінець ПЕРІОДУ.

  Чистий оборотний капітал - це сума власного оборотного капіталу, а до перманентного Капіталу відносіться тієї капітал, что находится в довгострокову розпорядженні підприємства. Величина перманентного Капіталу (ПК) дорівнює сумі всех джерел власного Капіталу и Довгострокова кредитів на Певної дату:

  ПК = ВК + К дс (1.10)

  де К дс - сума довгострокового кредитів.

  Усі показатели рентабельності можна розраховуваті як на основе чистого прибутку, так и оподаткованого прибутку.

  Розрахунки рентабельності за данімі чистого прибутку дозволяють оцініті Вплив податкових та других обов'язкових платежів на рентабельність.

  В процесі АНАЛІЗУ фінансового стану могут розраховуватіся и інші ПРИВАТНІ показатели: рентабельність поза оберненіх актівів, рентабельність інвестіцій.

  Усі показатели рентабельності могут буті планових и фактичність. Відмінність Полягає в тому, что для визначення планової рентабельності беруть заплановані дані, а для визначення фактічної - фактічні.

  Стратегія економічного управління прибутком підприємств

  Стратегія управління прибутком підприємства пов'язана з визначенням головної мети его ДІЯЛЬНОСТІ. Найчастіше ця головна мета формулюється як Досягнення Певного уровня рентабельності на вкладення капітал и одержаний бажаної масі чистого прибутку.

  Послідовність етапів обґрунтування стратегії економічного управління прибутком підприємства представлена ​​на рис.1.3.

  Рис.1.2 Етапи обґрунтування стратегії управління прибутком туристичного підприємства

  На Першому етапі візначається цільова сума прибутку підприємства, величина якої Залежить від стадії життєвого циклу підприємства, стратегічніх Завдання и тактики їхнього вирішенню. При візначенні ОБСЯГИ цільового прибутку Виходять з того, что ВІН винен Забезпечити заплановане самофінансування розвитку підприємства.

  На іншому етапі для туроператора визначаються ОБСЯГИ реализации турпродукту и услуг, а для турагента - ОБСЯГИ агентської винагороди, Які забезпечать те, що бере цільового прибутку при завданні розмірах витрат.

  Розрахованій ОБСЯГИ реализации турпродукту (послуг) узгоджують з ринковим Попит на основе результатів маркетингових досліджень и Розробляють асортиментного структуру турпродукту (послуг). Маркетинговий підхід до Вивчення ринкового Попит охоплює и систему цен (тарифів), яка вікорістовується як основа розробки цінової політики. Метою цінової політики є визначення оптимальних цен реализации турпродукту и услуг на основе маркетингу. На ціх етапах розробки стратегії головна увага пріділяється маркетингу, оскількі величина прибутку Залежить від: правільності Вибори направлений маршрутів и комплектування пакетів туристичних послуг; создания конкурентоздатності умів продаж своих туристичних послуг (ціна, якість обслуговування); системи Надання знижок та ін.

  Особливе місце в обґрунтуванні стратегії економічного управління прибутком посідає поиск резервів Збільшення обсягів реализации и зниженя собівартості турпродукту. Це потребує врахування та прогнозування всех факторів зовнішнього и внутрішнього середовища, что вплівають на доход і витрати. Формування ресурсної політики предполагает вибір ефективних джерел Залучення всіх видів ресурсов для Здійснення туристичної ДІЯЛЬНОСТІ.

  Управління доходом и потокової витратами здійснюється відповіднімі методами. Стратегічний план Досягнення цільового прибутку пріймається на основе ОЦІНКИ можливий его одержаний з урахуванням доходу и потокової витрат, особливо змінніх.


  Висновки

  Оцінка фінансового-економічного стану підприємства здійснюється на підставі АНАЛІЗУ документів - про фінансові результати, рух копійчаних коштів, власний капітал і системи розрахункових показніків.

  Фінансові результати підприємства вімірюються двома Показники - прибутком и рентабельністю. Прибуток віражає абсолютний ефект без урахування використаних ресурсов. Тому для АНАЛІЗУ его доповнюють Показники рентабельності.

  Рентабельність - це відносній Показник ефектівності роботи підприємства, Котре у Загальній форме обчіслюється як відношення прибутку до витрат. Рентабельність має кілька модифікованих форм залежних від того, Який самє прибуток и ресурси Використовують у розрахунках

  Розрахунок показніків рентабельності туристичних підприємств Залежить від виду їх ДІЯЛЬНОСТІ.

  Однако показатели рентабельності діяльності підприємств НЕ характеризують економічну ефективність использование їхніх ресурсов. Рентабельність ДІЯЛЬНОСТІ может буті скроню даже при нізькій ефектівності использование ресурсов. Тому вікорістовується одного група показніків рентабельності, Які визначаються як відношення прибутку до середньої вартості питань комерційної торгівлі відів ресурсов, вираженість у відсотках.

  Усі показатели рентабельності можна розраховуваті як на основе чистого прибутку, так и оподаткованого прибутку.

  Розрахунки рентабельності за данімі чистого прибутку дозволяють оцініті Вплив податкових та других обов'язкових платежів на рентабельність.

  Рівень рентабельності всех ОРГАНІЗАЦІЙ та установ Залежить від Величини прибутку, товарної продукції, витрат виробництва, величини основних виробничих ФОНДІВ и нормованіх обіговіх ЗАСОБІВ. Важлівімі факторами, что забезпечують зростання прибутку и рентабельності підприємства, є Підвищення продуктивності праці, фондовіддачі, економія матеріальніх ресурсов, рівень технічного прогресу, а самє, механізації та автоматизації трудомісткіх технологічних процесів, удосконалення организации виробництва та ін. Урахування підпріємством таких факторів дасть змогу підвіщуваті ефективність его ДІЯЛЬНОСТІ.

  Система рентабельності туристичних підприємств охоплює две групи показніків:

  - рентабельність діяльності підприємства;

  рентабельність вікорістовуваніх ресурсов;

  Рентабельність ДІЯЛЬНОСТІ характерізує, скільки прибутку пріпадає на одиниць виручки (доходу) від реализации турпослуг або на одиниць витрат підприємства. Рентабельність виручки представляет собою Частка прибутку в середній ціні турпродукту (послуги).

  Розрахунок показніків рентабельності туристичних підприємств Залежить від виду їх ДІЯЛЬНОСТІ и є Надзвичайно важлівім Показники ефектівності діяльності підприємств в индустрии туризму.


  Використана література

  1. Боголюбов В.С., Орловська В.П. Економіка туризму. - М .: Академія, 2005. - 192 с.

  2. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. - К .: Центр учбової літератури, 2007. - 224 с.

  3. Папирян Г.А. Міжнародні економічні відносини. Економіка туризму. - М .: Фінанси і статистика, 2000. - 208 с.

  4. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: Навчальний посібник. - К .: Центр учбової літератури, 2007. - 344 с.

  5. Соболєва Е.А., Соболєв І.І. Фінансово-економічний аналіз діяльності турфірми

  6. Фролова Т.А. Конспект лекцій з курсу Економіка і підприємництво в сфері соціально-культурного сервісу і туризму.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Показники прибутку та рентабельності туристичних підприємств

  Скачати 14.52 Kb.