Дата конвертації09.06.2018
Розмір6.78 Kb.
Типреферат

Показники рентабельності роботи підприємства, порядок їх обчислення

Незважаючи на те, що прибуток виступає як дуже складна і багатоаспектна економічна категорія, абсолютні її значення не завжди є достатньою інформацією для оцінки прибутковості підприємства і його ефективності.

Тому в більшості випадків для оцінки ефективності діяльності підприємства використовуються відносні показники прибутку (рентабельність). Саме показники рентабельності є мірою прибутковості підприємства в довгостроковому періоді.

Показники рентабельності більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Їх застосовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення.

Показники рентабельності відображають співвідношення результатів (прибуток) і певних факторів, що впливають на ці результати. Можливі поєднання прибутку з впливають на неї факторами дозволяють сконструювати безліч різних показників рентабельності: рентабельність власного і всього капіталу, рентабельність інвестицій, рентабельність продажів, рентабельність обороту, рентабельність продукції. Ці різні показники рентабельності можна використовувати для аналітичних цілей. Вони дозволяють отримувати інформацію, необхідну для прийняття рішень і тому їх застосовують як допоміжний засіб для управління підприємством. [5, c.111-112]

Розглянемо окремі показники рентабельності більш докладно.

Рентабельність продажів або (рентабельність обороту) є одним з найважливіших показників ефективності діяльності підприємства. Цей коефіцієнт показує, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції і називається також комерційної маржею. Зростання коефіцієнта - наслідок зростання цін при постійних витратах на виробництво або зниження витрат на виробництво при постійних цінах.

Даний показник розраховується за формулою:

,
(1)

де П - прибуток, руб .;

В - виручка від реалізації, руб. [4, c.208]

На підставі значень цього показника за кілька періодів можна судити про те, як підприємство реалізує свою продукцію і наскільки вигідно, з точки зору витрат, виробляє її. Цей показник дає інформацію про кількість прибутку, отриманої в виробництві з одиниці обороту (виручки від реалізації), або про частку виручки, яка повертається на підприємство у вигляді прибутку. Чим вона більше, тим більше можливостей у підприємства для проведення цінової політики.

Рентабельність капіталу показує ефективність використання майна підприємства. Зниження коефіцієнта - наслідок падіння попиту на продукцію. Цей показник характеризує прибутковість (здатність заробляти прибуток на використовуваний капітал) підприємства незалежно від структури його капіталу і показує дохід (зростання капіталу) інвесторів.

Даний показник розраховується за формулою:

,
(2)

де П - прибуток, руб .;

К - середньорічна вартість капіталу, руб. [4, c.209]

Рентабельність капіталу визначається для того, щоб вирішити, чи варто використовувати для інвестицій додатковий позиковий капітал. До тих пір, поки що виплачуються відсотки за позикового капіталу нижче рентабельності всього капіталу, збільшується зростання власного капіталу за рахунок отримання додаткового позикового капіталу. В цьому випадку додатковий позиковий капітал діє як "важіль" підвищення рентабельності власного капіталу. Рентабельність капіталу повинна (в середньому) бути вище рівня середнього відсотка на ринку капіталів.

Рентабельність власного капіталу показує ефективність використання власних коштів підприємства. Розраховується цей показник аналогічно попередньому, тільки замість величини всього капіталу використовується значення джерел власних коштів Динаміка коефіцієнта впливає на рівень котирування акцій на фондових біржах. Даний коефіцієнт показує власникам, наскільки успішно використовується їх капітал. Збільшення цього показника відповідає меті зростання прибутку підприємства. На нього спираються при порівнянні та оцінці переваг альтернативних інвестицій і при прийнятті рішень про інвестиції на підприємстві. Рентабельність власного капіталу зазвичай порівнюють зі ставкою відсотка для довгострокового вкладення грошей. Рентабельність власного капіталу повинна бути вищою за звичайну довгостроковій ставки відсотка і щонайменше покривати ризик підприємця. Рентабельність власного капіталу повинна бути такою, щоб акціонери отримували дивіденди (співмірні з відсотком на ринку капіталів) і щоб при цьому можна було утворювати достатні резерви для збереження капіталу. [5, c.118-119]

Рентабельність продукції (або рентабельність виробничої діяльності) обчислюється за формулою (3) шляхом відносини балансовою або чистого прибутку до суми витрат по реалізованій продукції:

,
(3)

де П - прибуток, руб .;

С - собівартість реалізованої продукції, руб. [4, c.211]

Показник може розраховуватися в цілому по підприємству, окремим його підрозділам і видам продукції. Він показує величину прибутку, яку приносить підприємству кожен рубль, витрачений на виробництво і реалізацію продукції. У ньому знаходять своє відображення політика цін підприємства, його успіх на ринку і здатність контролювати собівартість продукції.

Залежно від конкретних завдань можуть бути обчислені показники рентабельності основного капіталу, поточних активів, рентабельності акціонерного капіталу, рентабельності інвестицій і інші.

Таким чином, узагальнююча оцінка фінансового стану підприємства досягається на основі результативних показників рентабельності.

Показники рентабельності можна об'єднати в кілька груп: показники, що характеризують рентабельність (окупність) витрат виробництва та інвестиційних проектів; показники, що характеризують рентабельність продажів; показники, що характеризують прибутковість капіталу та його частин.

Всі ці показники можуть розраховуватися на основі балансового прибутку, прибутку від реалізації продукції і чистого прибутку.

Рівень рентабельності залежать від виробничої, постачальницької, збутової і комерційної діяльності підприємства, інакше кажучи, ці показники характеризують усі сторони господарювання.


Головна сторінка


    Головна сторінкаПоказники рентабельності роботи підприємства, порядок їх обчислення