Дата конвертації16.04.2018
Розмір105.99 Kb.
Типнавчальний посібник

Скачати 105.99 Kb.

Політична економія

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського

Економіко-гуманітарний факультет в м.Мелітополі

Кафедра менеджменту ЗЕД

Опорні конспект лекцій

ПО КУРСУ Політична економія

викладача В'юнік Н.К.

Мелітополь, 2006


ЗМІСТ

п / п ТЕМА

1 Політична економія як наука

2 Економічні системи: Поняття, структура, типи.

3 Виробнича система, ее структура, типи виробничих систем 9

4 Виробнича система: трансформація постійніх ресурсов в продукти. Крива виробничих можливости

5 конкурентних ринкова система

6 Попит, фактори его формирование, закон Попит

7 Пропозиція, фактори ее формирование, закон Пропозиції

8 Ринкова рівновага Попит и Предложения

9 Монополістічна ринкова система

10 Змішана ринкова система

11 Державний сектор

12 Приватний сектор

13 Інвестиції та капіталоутворення.

14 Грошова система країни

15 Інтеграційні процеси и формирование Світової економічної системи 43


Тема 1. "Політична економія як наука"

1.Вінікнення и розвиток ПЕ.

2.Предмет та об'єкт ПЕ.

3.Функції ПЕ.

4.Метод економічного дослідження.

Методичні поради

Ця тема є дерло у вивченні курсу, тому вона потребує відповідної конкретної підготовчої бази, якові повінні мати студенти. Кроме того, вказана тема характерізується Певної складнощамі, оскількі вона дает установку на Вивчення Всього курсу и охоплює Такі проблеми, Які будут конкретізуватіся и детально вівчатіся у Майбутнього. Тому вінікає необходимость віділіті найосновніші проблеми, Які дали бі можлівість студентам зрозуміті суть цієї науки и познайомитися з тимі завдання, что нужно буде вірішуваті вже при вівченні самого курсу. Отже, віділяємо Такі проблеми, як: історичні етапи розвитку політичної економії; предмет та об'єкт політичної економії; структура І ФУНКЦІЇ політичної економії; методи економічного дослідження.

Кожна наука характерізується своим історічнім Шляхом розвитку, має свой предмет дослідження, свою структуру, Виконує певні Функції. Це стосується и політичної економії, однак вона є базовою наукою и вікорістовує у своих економічних дослідженнях систему методів, с помощью якіх стають зрозумілімі економічні процеси, что відбуваються у суспільстві.

Політична економія пройшла трівалій шлях свого становлення и

сформувалася як самостійна наука у ХУІІ-ХУШ ст., подаючись цілісне Пояснення суті економічного життя. Вона допомагає зрозуміті розвиток Суспільства, допомагає описати, поясніті и спрогнозуваті економічну поведение.

Сформувавшісь як наука, політична економія Постійно розвівається

разом з економічнімі системами Суспільства. При цьом вона пройшла ряд етапів, что пов'язана із зміною існуючіх економічних систем на Нові, більш прогресівніші.

Сучасна політична економія НЕ протіставляє собі ідеям економістів

попередніх поколінь, а продолжает, розвіває, доповняє їх по різніх напрямку, спектр якіх значний розшірівся и суперніцтво между Якими значний загострілось.

Політична економія, як и Кожна наука, має свой предмет. Це суспільна наука,

вона досліджує виробничі отношения между людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну и споживання матеріальніх благ та послуг в мире обмеження ресурсов. Політична економія вівчає економічні закони, что діють в Економічній сістемі, допомагає їх пізнаті и вікорістаті ЦІ знання в практічній ДІЯЛЬНОСТІ людей.

Об'єктом дослідження в Політичній економії є економічна система, яка

функціонує на основе питань комерційної торгівлі виробничих отношений. У Цій якості економічні системи ма ють свои Особливості, слід розглядаті їх історичний, практичний и Суспільний характер. Їм властіва Певна внутрішня структура. Прийнято

структурувати економічні системи з позіцій: фаз руху виготовлення продукту; Функціонування рівнів економіки; характером регулювання економіки, характеру власності за на ресурси.

Політична економія Виконує ряд функцій, через Які Відображається ее роль в розвитку Суспільства и в розвитку людського Пізнання. З'ясовуючи внутрішні зв'язки економічних явіщ, досліджуючі дію економічних Законів, політична економія розробляє рекомендації относительно формирование економічної політики, якові винна Проводити держава З метою підвищення ефектівності суспільного виробництва и забезпечення більш високого уровня життя людей.

Кожна наука вікорістовує певні методи дослідження Політичній економії

Важлівою є самостійна робота студентів над засвоєнням тими "Політична економія як наука". Рекомендовано Такі проблеми для самостійного Вивчення:

1. Основні теоретичні напрями на сучасности етапі розвитку політичної економії.

2. Економічні системи як об'єкт політичної економії.

3. Теорія перехідніх економічних систем.

4. Внесок вітчізняніх вчених у розвиток політичної економії.

5. Альтернативна ВАРТІСТЬ в системе категорій політичної економії.

6. Обмеженість ресурсов як фактор впліву на Теорії господарювання в рінковій економіці.

Словник Нових термінів и зрозуміти

Економічний аналіз - Виведення економічних Принципів и закономірностей Із відповідніх Фактів економічної дійсності.

Економічні ресурси - земля, праця, капітал та підпріємніцькі здібності, что Використовують у ВИРОБНИЦТВІ товарів та послуг.

Економічна система - сукупність механізмів чи інстітутів Функціонування и развития национальной економіки.

Ефективний Розподіл ресурсов - Розподіл ресурсов в економіці между віроб¬ніцтвом різніх товарів и услуг, Який максімізує удовольствие потреб спожівачів.

Економічна модель - спрощена картина реальної дійсності, абстрактне узагальнення.

Кейнсіанська аналітична економія - макроекономічні Концепції, Які ведуть до висновка, что в рінковій економіці ресурси не всегда Використовують Повністю и что с помощью відповідної фіскальної и монетарної політики можна досягті повної зайнятості.

Макрорівень - рівень агрегативного РОЗГЛЯДУ економічної системи в масштабах СВІТОВОГО господарства, національного господарства країни, секторів економіки.

Мікрорівень - рівень РОЗГЛЯДУ економічної системи в масштабах ее окремої ланки, сегмента.

Неокласична аналітична економія - теорія, согласно З якою непередбачені Зміни уровня цен могут спричиняти макроекономічну нестабільність в короткостроковому періоді, однак у довгострокову періоді за полного ОБСЯГИ виробництва економіка стабільна внаслідок гнучкості цен и зарплати.

Підпріємніцькі здібності - здатність людини організовувати певне поєднання других ресурсов для виробництва продукту, ухвалюваті послідовні неордінарні решение, Здійснювати інновації та йти на ризики.

Ринкова економіка - економіка, в Якій решение самих спожівачів, постачальніків ресурсов и фірм визначаються Розподіл ресурсов.

Ринкова система - усі ринкі продуктів и ресурсов та зв'язки между: ними; Механізм, что дозволяє цінам, Які складаються на ціх ринках, розподіляті обмежені економічні ресурси та узгоджуваті и коордінуваті решение, Які ухвалюють Споживачі, фірми та постачальником ресурсов.

Рідкісність (обмеженість) ресурсов - нестача (обмеженість) землі, Капіталу, праці и підпріємніцького таланту для удовольствие БЕЗМЕЖНИЙ матеріальніх потреб людей.

Основна література: № 6, 9, 10, 13.

Додаткова література: № 2.

Тема 2 "Економічні системи: Поняття, структура, типи"

1. Поняття економічної системи та ее структура

1.1. Поняття економічної системи

1.2. Виробничі економічні системи

1.3. Рінкові економічні системи

1.4. Цінові економічні системи

1.5. Грошові економічні системи

1.6. Фінансові економічні системи

1.7. Фіскальні економічні системи

2. Функціонально-історичні типи економічних систем

2.1. Конкурентна ринкова система

2.2. Монополістічна ринкова економічна система

2.3. Адміністративна економічна система

2.4. Змішана економічна система

2.5. Традиційна економічна система

3. Перехідні економічні системи

3.1. Поняття перехідної економічної систем

3.2. Тіпологізація перехідніх економічних систем

3.3. Особливості Функціонування перехідної економічної системи України

Методичні поради

Економічна теорія вівчає мотиви, поведение та діяльність індівідів та інституцій, что зводяться до найраціональнішого комбінування обме-женімі, рідкіснімі факторами виробництва з метою Отримання якнай-більшої, максімальної кількості СПОЖИВЧИХ благ и услуг. Економічна теорія вівчає ще отношения между індівідамі, інстітуціямі, у питань комерційної торгівлі ві-ласі и державою, з приводу виробництва, обміну, розподілу и спожи-вання матеріальніх и духовних благ. Уся організована сукупність зв'язків у відносінах между суб'єктами економіки з приводу виробництва, обміну, розподілу и споживання в Економічній науке візначається як економічна система.

Економічна система є ключовими Поняття, про 'єктом економічної теорії, вона охоплює усі аспекти господарського життя країни: від ДІЯЛЬНОСТІ окремої маленької фірми до Функціонування потужного галузь. Економічна система Включає в себе всі Рівні Мікро- та макроекономіки.

У запропонованій лекції ми ставімие перед собою завдання Розкрити Поняття економічної системи, Розглянуто ее внутрішню структуру, про-стежіті, як в течение історії національні господарства змінювалі фор¬мі свого Функціонування.

Економічна система як єдність елементів підсістем, что у життя без взаємодії наповнюють змістом це Поняття, має свою структуру, куди входять: виробнича Підсистема економічної системи, ринкова, цінова, грошова, фінансова, фіскальна (податкова) підсістемі, підсістемі роз-поділу та регулювання. Далі ми розглянемо принципи Функціонування кожної з підсістем. Економічні системи різняться между собою спеціфі-кою регулювання економіки: у ціх системах має місце Механізм ринко-вого регулювання, в других - Адміністративне державне планування и Розподіл. У запропонованій темі буде Здійснено типологізацію національніх економічних систем за способом организации регулювання на: Адміністративні, монополістічні, змішані, Перехідні та традіційні еко¬номічні системи з короткою характеристикою їх основних властівос¬тей. Ми такоже розглянемо види економічних систем з позіцій історіч¬ного розвитку. В основу історичної класіфікації економічних систем нами покладаючи визначальності у Певний історичний период інститут власності за на ресурси та Механізм организации економіки. Нами буде проаналізова¬но докапіталістічні, капіталістічні, соціалістічні, посткапіталістічні та постсоціалістічні типи економічних систем.

Дослідження економічної систем, в Першу Черга їх порівняльній аналіз - це відносно новий направление економічної науки, започаткованій на За¬ході у 60-х роках XX ст. Вагомий внесок у Цій царіні економічних знань Належить Українським вчений, зокрема, економістам з діаспори Всево¬лоду Голубничий и Богдану Гаврилишину. Теорія економічних сі¬стем, проблеми їх типологізації та структурізації, порівняльній аналіз національніх економік висвітлено у наукових монографіях, Навчальних посібніках, публікаціях матеріалів наукових конференцій ТОЩО. Так, аме¬ріканські Вчені Кемпбелл Макконнелл и Стенлі Брю здійснюють класі¬фікацію і аналіз економічних систем за домінуючім механізмом регу¬лювання економічних процесів та за формою власності за на економічні ресурси, віділяючі при цьом: чистий капіталізм командну економіку, змішані системи та традіційну економіку. Німецький економіст Вальтер Оукен, в свою черга, віділяє два чистих різновиди економічних систем, Які існують швідше теоретично, чем реально - адміністра¬тівні та конкурентні. ЦІ два типи економічних систем співвідносять¬ся между собою так, як две протілежні точки на відрізку, а всі економічні системи между цімі крайнімі точками характеризуються Оукен як змішані и відрізняються между собою переважанням або ринкового, або адміністративного механізму регулювання економічних процесів. До речі, Оукен НЕ бере до уваги форму власності за на ресурси у життя без Теорії класіфікації економічних систем. Французький економіст Раймон Барр віділяє Такі основні типи економічних систем в їх історичному розрізі: систему замкнутого докапіталістічного господарства, систему реміс¬нічого простого капіталістичного господарства, систему капіталістіч¬ної економіки, систему колектівної економіки, систему корпоратівної економіки і змішані економічні системи.

Кожна національна економічна система представляет собою складаний конг-ломерат Людський отношений у сфері господарського життя.Кількісній та якісний стан ціх отношений Постійно змінюється, економічна система, наче живий організм, всегда перебуває в Русі. Если в національній еко-номіці кардинально змінюється природа економічних отношений, відбу-вається посилений рух від малоефектівніх до прогресівнішіх форм господарювання - то Такі економічні системи в Економічній науке віз-начаються як Перехідні. До перехідніх економік Належить и економічна система України. У запропонованій лекції ми візначімо Особливості перехідної економічної системи України, напрями еволюції ее інституцій, Функціонування підсістем виробництва, обміну, регулювання у струк¬турі национальной економіки України.

Самостійного поглиблення Вивчення вімагають следующие проблеми:

1. Інтеграція економічних систем в різніх школах економічної теорії.

2. Сучасна еволюція форм власності за у соціоекономічніх системах.

3. Інформація як важлівій ресурс розвитку у СУЧАСНИХ постіндустріальніх системах.

4. негативне значення Функціонування крімінального сектора в перехідній Економічній системі України.

Під Економічною системою розуміють способ организации господарювання,

або сукупність механізмів та інстітутів становлення та регулювання практики господарювання.

Кожна національна економічна система має свою внутрішню функціональну

структуру як організовану єдність підсістем: виробничої, рінкової, цінової, грошової, Фінансової, фіскального регулювання, розподілу та споживання.

За способом организации господарювання віділяють Такі історичні типи

економічних систем: Адміністративні, конкурентні, монополістічні, змішані, традіційні, Перехідні ТОЩО.

Перехідною вважають таку економічну систему, яка перебуває у стадії

трансформації з одного якісного стану в Інший. Має місце Реорганізація КООПЕРАТИВіВ ДІЯЛЬНОСТІ та інстітутів власності за, розподілу та регулювання ресурсов, продуктів та доходу.

Національну економічну систему України можна візначіті як перехідну,

постсоціалістічну, індустріальну, постадміністратівну, квазірінкову.

Словник Нових термінів и зрозуміти

Адміністративна економічна система базується на державній, або так званій суспільній власності за на засоби и результати виробництва, для неї прітаманні Виключно Державні методи регулювання економіки.

Грошова економічна система - це конгломерат ОРГАНІВ, установ, інституцій формирование, руху и использование грошей и копійчаних потоків.

Фінансова економічна система - це сукупність механізмів, інстітутів, установ по Формування, руху и использование копійчаних ФОНДІВ суб'єктів економіки: держави, корпорацій, домогосподарств.

Економічна система - це сукупність організованіх елементів, підсістем виробництва, обміну, споживання и регулювання та зв'язків между ними, про 'єднаних спільною метою.

Laissez faire - так звань чистий капіталізм епохи Вільної конкуренції (в перекладі означає "хай тече як тече"). Ця економічна система характерізується приватності власністю на ресурси та використаних

системи рінків та цен для коордінації економічної діяльності та управління нею.

Змішана економічна система (ринкова-державна або державно-ринкова) базується на поєднанні державної и пріватної власності за, та Державні та рінкові Механізми регулювання.

Традиційна економічна система характерна для слаборозвиненості стран (Афганістан, Нікарагуа, Іран, Заїр та ін.) Засновано на звичаєм. Тут техніка виробництва, обмін, Розподіл доходів ґрунтується на давніх звичаєм; спадковість и Каста діктують економічні роли індівідам, что зумовлює чітко вираженій соціально-економічний застій; технічний прогрес и Впровадження інновацій різко обмежені оскількі смороду суперечать традіціям и загрожують стабільності суспільного ладу.

Перехідна економічна система - це Різновид змішаної в период трансформації економічної системи з одного в Інший функціональний чи функціонально-історичний тип.

Фіскальна економічна система - це сукупність механізмів стягування державою податків у населення и приватного бізнесу, а також: іноземних агентів национальной економіки.

Цінова економічна система - це сукупність механізмів формирование цен, основний вімірювальній економічний інструмент, основною формою Функціонування національніх Мікро- та макроекономічпіх систем.

Основна література: № 6, 9, 10, 13.

Додаткова література: № 2.

Тема 3. "Виробнича система, ее структура, типи виробничих систем"

1. Поняття и структура виробничої системи

2. Економічні спожи та економічні блага

3. Економічні ресурси

4. Типи виробничих систем

Методичні поради

У Цій темі ми розглядаємо одну з найважлівішіх складових націо-нальної економіки - виробничої системи (ВС).

З одного боку, ВС є цілісною системою з властівою їй спеціфічною природою, орігінальною структурою, особливо закономірностямі Функціонування и развития, а з Іншого, є функціональною підсістемою єдиної национальной економіки.

ВС візначається як сукупність питань комерційної торгівлі механізмів, способів и методів трансформації економічних ресурсов в економічні блага.

Вагомий місце у дослідженні ВС посідає Вивчення ее Структури або внутрішньої организации. Структуру ВС можна розглядаті у різніх ас-аспектах-компонентного, функціональному и теріторіальному. Відповід¬но розрізняють компонентний, функціональну и теріторіальну структури. Такоже поділяють ВС на Мікро-, мезо- и макрорівнях.

Виробничі системи змінюються в процесі історічного розвитку сус-пільства. Це пов'язано з еволюцією Трудової ДІЯЛЬНОСТІ, Вдосконалення знарядь праці и форм суспільної организации виробництва, змінамі систе-ми соціально-економічних отношений. Залежних від розвитку технічної и технологічної основи ВС поділяються на три типи: доіндустріальні, індустріальні и постіндустріальні. ЦІ типи ВС опісуються за тех¬нічною, трудовою, матеріальною, енергетична, капітальною и людсь¬кою основою.

Основою ВС є процес виробництва, в ході которого створюються еко-номічні блага. Економічне благо - це річ, яка здатно задовольніті будь-яку людський потребу и может знаходітіся у розпорядженні людини для цієї цілі. Необходимо візначіті умови Виникнення економічних благ, а та¬кож поясніті різніцю между економічнімі и вільнімі благами.

Спонукальності мотивом виробничої ДІЯЛЬНОСТІ людей є спожи. У реальному жітті існує безліч Людський потреб. Смороду Постійно зміню-ються и зростають. В курсі політичної економії ми досліджуємо економічні спожи, Які задовольняють с помощью товарів и услуг. Далі наводиться класифікація товарів и услуг. За способом использование смороду поділяються на товари індівідуального вжитку и Суспільні блага, або товари громадського вжитку; за безпосередньо использование - на споживчі товари и капітальні блага; за ступенями нагальності потреб - на товари Першої необхідності и предмети розкоші; за терміном віко¬рістання - на товари короткострокового и довгострокового вікоріс¬тання.

Необходимо Розглянуто різніцю между послуги (нематеріальнімі благами) и товарами (матеріальнімі благами). Послуги відрізняються від товарів тім, что їх виробництво и споживання відбувається одночасно, и їх нельзя отріматі у спадок и не можна накопічуваті. Незважаючі на Цю різніцю, послуги відносяться до СФЕРИ виробництва, оскількі по¬слугі задовольняють наші спожи так, саме, як и матеріальні блага.

В своїй сукупності економічні спожи є безмежні, тобто Повністю задовольніті їх Неможливо. Однако, относительно цього положення может ві-никнути логічна помилка у міркуваннях. Спожи в Деяк конкурують-ному товарі або послузі течение короткого ПЕРІОДУ задовольніті нельзя. У цьом випадка економічний аналіз потреб ґрунтується на І законі Х.Х.Госсена - законі насічення потреб, согласно з Яким величина корисності при спожіванні кожної додаткової одиниці товару зменшуєть¬ся, доки НЕ досягнено нуля в точці Певного насічення, и за точкою насі¬чення бажання спожитих будь-що превращается у відразу. Стосовно товарів и услуг загаль Ми не отрімуємо їх у достатній кількості. Чи не встігаємо ми задовольніті одну потребу, як вінікає Інша.

Основою виробничої системи є процес виробництва, кінцевою метою которого є создания товарів и услуг для удовольствие економічних потреб. Економічні спожи людей безмежні, тобто Повністю задовольніті їх Неможливо.

Товари и послуги класіфікують за способом использование, за безпосередньо

использование, за ступенями нагальності потреб, за рядок использование.

Економічні ресурси поділяються на матеріальні (земля, капітал) и Людські

(Праця, підпріємніцькі здібності). їх спільною рісою є ті, что смороду рідкісні.

Виробничі системи змінюються в процесі історічного розвитку Суспільства.

Основні типи виробничих систем пов'язані з еволюцією Трудової ДІЯЛЬНОСТІ, Вдосконалення знарядь праці и форм суспільної организации виробництва, змінамі системи соціально-економічних отношений и цілей розвитку Суспільства.

Виробничі системи поділяються на доіндустріальні, індустріальні,

постіндустріальні.

Словник Нових термінів и зрозуміти

Виробнича система - це сукупність питань комерційної торгівлі механізмів и методів трансформації економічних ресурсов в економічні блага.

Виробництво - це людська діяльність, спрямована на создание економічних благ.

Економічне благо - це річ, яка здатно задовольніті будь-яку людський потребу и яка может буті у розпорядженні людини для ціх цілей.

Економічні спожи - це бажання спожівачів прідбаті и вікорістаті Різні товари и послуги, Які приносять Їм корисність

Економічні ресурси - це усі природні, Людські и віготовлені ЛЮДИНОЮ ресурси, Які Використовують для виробництва товарів и услуг.

Земля - ​​це усі дарові природні ресурси, Які застосовуються у процесі виробництва у натуральному виде, без ОБРОБКИ.

Капітал - це усі створені ЛЮДИНОЮ виробничі знаряддя, Які Використовують у ВИРОБНИЦТВІ товарів и услуг та доставленій їх до кінцевого споживача.

Корисність - це суб'єктивна (Індивідуальна) Цінність, якові споживач надає Певного товару або послузі.

Перший закон Х.Х. Госсена (закон насічення потреб): величина корисності при спожіванні кожної додаткової одиниці товару зменшується, доки НЕ досягнено нуля в точці Певного насічення. За точкою насічення бажання спожитих будь-що превращается у відразу.

Праця - це свідома діяльність людини, с помощью якої вона веде боротьбу з обмеженістю и прагнем збільшити Кількість товарів, необхідніх для удовольствие Власний потреб.

Основна література: № 14.

Додаткова література: № 2.

Тема 4. "Виробнича система: трансформація постійніх ресурсов в продукти. Крива виробничих можливости. "

1. Повна зайнятість и повний ОБСЯГИ виробництва

2. Крива виробничих можливости

3. Закон зростання альтернатівної вартості

Методичні поради

Головне завдання цієї тими Полягає у тому, щоб Розкрити суть про-блеми рідкісності економічних ресурсов, з якіх віробляють економічні блага.

Оскількі ОБСЯГИ ресурсов є обмеження, суспільство НЕ здатно вироб-ляти и спожіваті тієї ОБСЯГИ товарів и услуг, Який воно хотіло б отрима-ти. Тому суспільство прагнем ефективного використовуват обмежені ре-сурсів для максимального удовольствие потреб. Ефективне віко¬рістання ресурсов досягається в условиях зайнятості и полного ОБСЯГИ виробництва. Повний ОБСЯГИ виробництва предполагает наявність двох відів ефектівності - розподільної и виробничої. Необходимо дати визначення таких зрозуміти як ефективність, розподільна и виробнича ефективність, повна зайнятість, повний ОБСЯГИ виробництва.

В условиях обмеженості ресурсов вінікає проблема Вибори, Які товари и послуги віробляті, а від якіх відмовлятіся. Зазначилися проблема роз-глядається с помощью табліці и крівої виробничих можливости (КВМ). Для їх РОЗГЛЯДУ робимо декілька припущені:

• економіка функціонує в условиях повної зайнятості и досягає виробничої ефектівності;

• Кількість и якість економічних ресурсов є незмінною;

• технологія виробничого процесса є Постійна;

Для Спрощення пріпустімо, что наша економіка віробляє Всього два продукти - промислові роботи и булочки.Перші відносяться до капі-тальних благ, інші - до СПОЖИВЧИХ благ. Для Краще уявлення цього матеріалу наводяться таблиці альтернативних можливий виробницт-ва булочок и роботів. Дані з табліці зображуємо графічно у виде кри-вої виробничих можливости. На одній осі відкладаємо Кількість було-чок, а на іншій - Кількість роботів. КВМ відображає різноманітні когось бінації двох товарів або послуг, Які могут буті віроблені в условиях повної зайнятості и полного ОБСЯГИ ОБСЯГИ ресурсов и незмінною технологією.

Розглядаючі Різні Альтернативні зелених сандалів виробництва булочок и роботів помічаємо, что економіка повної зайнятості и полного ОБСЯГИ виробництва винна жертвуваті частина одного виду продукту, щоб отріматі более Іншого продукту. З ЦІМ пов'язане важліве Поняття альтернатівної вартості виробництва Певного продукту. Альтернатів¬на ВАРТІСТЬ Певного продукту - це Кількість других продуктів, від якої доводиться відмовлятіся, щоб отріматі Деяк Кількість цього продук¬ту.

КВМ має опуклу форму. Це пояснюється дією закону зростання альтернатівної вартості: щоб отріматі шкірних Додатковий одиниць потрібного продукту, ми повінні відмовлятіся від дедалі більшої кількості Іншого продукту.

Економічний сенс закону Полягає у тому, что економічні ресурси не-прідатні для полного использование у ВИРОБНИЦТВІ альтернативних про-дуктів. Між різноманітнімі ресурсів не існує повної взаємозамінності.

Засвоєння суті візначеної тими становится більш досконале при глібоко¬му розумінні таких економічних категорій и зрозуміти: Сповна зайнятість, повний ОБСЯГИ виробництва, розподільна ефективність, дефек¬тівність у ВИРОБНИЦТВІ, крива виробничих можливости, аль¬тернатівна ВАРТІСТЬ, закон зростання альтернатівної вар¬тості.

Самостійного поглиблення Вивчення вімагають следующие проблеми:

1. Ефективність: Поняття, види, показатели віміру.

2. Проблеми ефективного использование економічних ресурсов в пе-рехідній економіці України.

3. Закон спадної віддачі.

Внаслідок рідкісності економічних ресурсов суспільство намагається вікорістаті їх ефективного, что предполагает повну зайнятість и повний ОБСЯГИ

виробництва.

В економіці повної зайнятості и полного ОБСЯГИ виробництва всегда існує проблема, Які товари та послуги віробляті, а від якіх відмовлятіся. Ця проблема представлена ​​кривою виробничих можливости.

Збільшення виробництва одних продуктів требует Зменшення виробництва других. Кількість других продуктів, від якої доводиться відмовлятіся, щоб отріматі Деяк Кількість Певного продукту, назівається альтернативною вартістю цього продукту.

Внаслідок відсутності повної взаємозамінності економічних ресурсов для виробництва кожної додаткової одиниці потрібного продукту ми відмовляємося від дедалі більшої кількості Іншого продукту. У цьом проявляється закон зростання альтернатівної вартості.

Словник Нових термінів и зрозуміти

Повна зайнятість - це использование всех наявний для виробництва ресурсов.

Повний ОБСЯГИ виробництва означає, что ресурси слід використовуват найефектівніше, розподіляті їх таким чином, щоб смороду приносили найбільшу Користь.

Розподільна ефективність означає, что ресурси скеровуються на виробництво тих товарів та послуг и в такому їх співвідношенні, Пожалуйста найбажаніше для Суспільства.

Ефективність у ВИРОБНИЦТВІ - це така ситуация, у Якій за існуючого ОБСЯГИ економічних ресурсов Неможливо віробіті більшу Кількість одного товару, не зменшуючі Кількість Іншого товару.

Крива виробничих можливости відображає різноманітні зелених сандалів двох товарів або послуг, Які могут буті віроблені в условиях повної зайнятості и полного ОБСЯГИ виробництва в економіці з постійнім ОБСЯГИ ресурсов и незмінною технологією.

Альтернативна ВАРТІСТЬ Певного продукту - це Кількість других продуктів, від якої доводиться відмовлятіся, щоб отріматі Деяк Кількість Певного продукту.

Закон зростання альтернатівної вартості: щоб отріматі шкірних

Додатковий одиниць потрібного продукту, ми повінні відмовлятіся від дедалі більшої кількості Іншого продукту.

Основна література: № 10,12.

Додаткова література: № 1,3.

Тема 5. "Конкурентна ринкова система: Поняття, принципи, Функції, ефективність"

1. Поняття та принципи Функціонування конкурентної рінкової системи

2. Функції конкурентної рінкової системи

3. Економічні Функції

4. Організаційні Функції

5. Схема кругообігу ресурсов, продуктів и доходу в конкурентній Економічній рінковій системе

6. Ефективність Функціонування Сайти Вся Чистої конкуренції

7. Ознака Сайти Вся Чистої конкуренції

8. Ефективність Чистої конкуренції

Методичні поради

Досвід стран з розвинення ринковий економікою свідчіть про необходимость Вивчення та запровадження в практику перехідніх систем и в Україні одного з найважлівішіх елементів ринкового механізму -конкуренції.

Завдання цієї тими Полягає в тому, Щоби подати Загальну характе-ристики сучасної конкурентної рінкової системи, яка, за визначенням П. Самуельсона, є змішаною системою державного и приватного підпри-ємніцтва, монополії та конкуренції, Розглянуто питання ефектівності ее Функціонування як в цілому, так и окремий ее ринкова структур.

Основною проблемою.Більше тими є визначення Поняття та Принципів Функціонування конкурентних ринкова систем. Конкурентний ринок, як Механізм взаємодії продавців и покупців економічних благ та послуг, повинен найти відповідь на ключові питання економіки: Які блага та в Якій кількості віробляті; з якіх ресурсов и с помощью якіх техно-логій; для кого? Для вирішенню ціх вопросам ринок Виконує ряд функцій, Які визначаються завдання, что поставлені перед ними. Класифікація і визначення ціх функцій дает можлівість відповісті на поставлені питання.

Загальну уяву про Функціонування конкурентної рінкової системи, де Діє безліч фірм, домогосподарств на різноманітніх ринкова структурах дает абсолютна схема кругообігу ресурсов, продукту и доходу, яка демонструє два важлівіх потоки "доходи-витрати" та "ресурси-продукція".

У Наступний темах нашого Посібника питання ефектівності Функціонування конкретних ринкова систем будут розглянуті детальніше, а деякі будут прісвячені Їм Цілком, Аджея визначення теоретичного вопросам ефектівності конкуренції у странах з розвинення ринковий економікою буде Сприяти практике Реформування вітчізняного Сайти Вся.

В системе основних категорій рінкової економіки Важливі місця зай-мають "конкуренція"! "Ефективність". ЦІ категорії є центральними, взаємозалежнімі та взаємообумовленімі НЕ только у Цій темі, но й у економічний Теорії Взагалі, тому на визначення їх суті треба звернути особливо увагу.

Оскількі цією темою розпочінається Вивчення конкурентної рінкової системи, доцільно додатково самостійно вівчіті проблеми, пов'язані з економічнімі системами та їх суттю, ринкова відносінамі и механізмом Функціонування рінкової економіки, ефектівністю виробництва та проблемами ринкового Реформування економіки України.

Засвоєнню суті даної тими спріяє Глибоке розуміння таких еконо-мічніх категорій та зрозуміти: граничний дохід, ГРАНИЧНІ витрати, економічна ефективність, еластичність Попит, анормальними прибуток.

Самостійного поглиблення Вивчення вімагають проблеми, пов'язані з типами конкуренції, етапи історичної еволюції конкурентної рінкової системи, Економічною та соціальною ефектівністю, ЕФЕКТ та дефектами Функціонування конкурентної рінкової системи.

Вивчення особливо Функціонування конкурентної рінкової системи

дозволяє віявіті слабкі та Сильні Сторони віробніків, Які діють на різніх ринках товарів: конкурентному, монопольному, монополістічної конкуренції та олігополістічному.

Перевага конкурентної рінкової системи Полягає в тому, что вона розподіляє

обмежені ресурси залежних від економічних аргументів конкурентів, коли победу Забезпечувати можна, пропонуючі матеріальні ресурси та товари більш вісокої якості або за нижчих ценам.

Роль конкуренції Полягає в забезпеченні на Сайти Вся визначеного порядку,

гарантує виробництво достатньої кількості якісніх благ, Які реалізуються за рівноважнімі ценам.

Таким чином, создание ефективного функціонуючого конкурентного

ринкового середовища є одним з першочерговіх завдання Реформування в перехідніх економіках І, зокрема, в Україні.

Словник Нових термінів и зрозуміти

Валовий дохід - загальна виручка від реализации продукції.

Граничний дохід - Приріст валового доходу від реализации кожної додаткової одиниці продукції.

Граничні витрати - додаткові витрати, пов'язані з виробництвом

додаткової продукції.

Економічна ефективність - Отримання максимуму благ при ПОВНЕ вікорістанні обмеження ресурсов.

Економічний кругообіг - різніця между: валовий виручки и усіма витратами фірми.

Економічний прибуток - модель взаємопов'язаного руху ресурсов, продуктів и доходу в масштабі країни як єдиного народногосподарський циклу.

Еластичність Попит - Показник відсоткової Зміни ОБСЯГИ Попит при зміні на 1% ціни товару.

Конкуренція - суперніцтво между: учасниками Сайти Вся за Кращі умови виробництва и реализации продукции.

Нормальний прибуток - прибуток, Рівний зобов'язань витрати, Які покладені у виробництво власником фірми.

Перехідна економіка - економіка, в Якій Взаємодія елементів старої та новой систем виробляти до вітіскування дере и утвердження останніх в якості пануючіх.

Середні Валові витрати - витрати виробництва одиниці продукції.

Середній дохід - дохід у розрахунку на одиниць продукції.

Цінова дискримінація - практика встановлення різніх груп покупців.

Чиста (досконало) конкуренція - тип Сайти Вся, Який характерізується наявністю безлічі продавців, товар Стандартизований, впліву на Ціну которого індивідуальний продавець не має; вступ на ринок вільний.

Основна література: № 10,12,14.

Додаткова література: № 1,3.

Тема 6. "Попит, фактори его формирование, закон попиту"

1. Попит, фактори формирование Попит, закон Попит

2. Індивідуальний та ринковий Попит

3. Нецінові фактори Зміни Попит

Методичні поради

Ця тема Присвячую Теорії Попит. Ми з'ясуємо що таке Попит и Які фактори вплівають на него, в чому Полягає суть закону Попит.

Перш за все почнемо з визначення Попит и факторів, Які его визна-ють. Попит показує Кількість продукту, Які Споживачі бажають и спро-можні купити за шкірних Ціну Із низькі Можливе цен за Деяк проміжок часу.

Необходимо звернути Рамус на ті, что ми говоримо "бажає и спро -можна", оскількі одного бажання на Сайти Вся НЕ достаточно.

Для Краще розуміння Теорії Попит у табліці наводяться гіпотетічну шкалу Попит одного споживача на яловичина. Ця таблиця відображає залежність между ціною яловичини та ее кількістю, якові споживач бажає и спроможній купити за шкірних з ціх цен. Зазначімо, что величина Попит винна відносітіся до Певного відрізку часу - дня, місяця, року.

Графічне зображення шкали Попит назівають кривою Попит. За данімі табліці будує Цю криву. За вертікальній осі відкладаємо Ціну, а по горізонтальній - величину Попит. Негативний нахил крівої Попит відображає закон Попит: на будь-якому Сайти Вся за незмінніх всех других чінніків зниженя ціни збільшує величину Попит, и навпаки.

Чому існує зворотня залежність между ціною и величиною Попит? Таку залежність можна поясніті дією таких факторів:

1) ціна - це бар'єр, Який утрімує спожівачів від купівлі. чим вищий

цею бар'єр, тім менше продукту смороду купують ";

2) споживач потрапляє під дію принципу спадної граничної корисності, за Яким споживання Наступний одиниць Певного продукту приносити щораз менше удовольствие. Тому Споживачі купуватімуть додаткові оді¬ніці продукту лишь тоді, коли его ціна зніжується;

3) при ніжчій ціні у споживача вінікає стимул прідбаті Дешевше

товар вместо аналогічніх дорожча товарів, тобто Діє ефект заміщення;

4) зниженя ціни на продукт збільшує купівельну спроможність гро-шового доходу споживача, что дает Йому змогу купуваті более певно¬го продукту, чем Ранее, и навпаки.У цьом випадка Діє ефект доходу.

Вище ми проаналізувалі Попит з Предложения окремий споживача. Если підсумуваті Величини Попит шкірного споживача за різніх мож-ливих цен, ми отрімаємо ринковий Попит. Для ілюстрації процесса підра¬хунку ринкового Попит вікорістовуємо таблицю з цифровими матеріа¬ламі и графікамі.

Отже, найважлівішім фактором, Який візначає величину Попит є ціна.

При побудові крівої Попит ми Зроби припущені, что інші фактори (нецінові), Які визначаються величину Попит, є незміннімі. Тепер важлі¬во Розглянуто, что состоится з кривою Попит, коли будь-який з ціх факторів змінюється. Крива Попит зміщується праворуч (если Попит растет) и ліворуч (если Попит зменшується).

Основними Національними факторами Зміни ринкового Попит є:

1) смаки и уподобання спожівачів;

2) Кількість спожівачів на Сайти Вся;

3) Грошові доходи спожівачів;

4) ціни на суміжні товари;

5) Сподівання спожівачів относительно майбутніх цен и доходів.

Важліво Розглянуто Вплив шкірного з ціх факторів на Попит.

Важліво пам'ятати про ті, что "зміна попиту" відрізняється від "Зміни

Величини попиту ". Зміна Величини Попит означає переміщення з однієї точки до Іншої точки на Постійній крівій Попит внаслідок Зміни ціни продукту.

Зміна Попит віражається у переміщені всієї крівої Попит ліворуч або праворуч внаслідок Зміни неціновіх чінніків Попит.

Засвоєння суті візначеної тими становится Кращим при Глибока розумінні таких економічних категорій и зрозуміти: Попит, крива Попит, за¬кон Попит, дефект доходу, дефект заміщення, товари ВИЩОГО ґатунку, товари ніжчої споживчої цінності, Замінник, взає¬модоповнюваній товар.

Самостійного поглиблення Вивчення вімагають следующие проблеми:

1. корисність як фактор формирование ринкового Попит.

2. Вплив ефектів доходу и заміщення на криву Попит.

Попит - це Кількість продукту, якові Споживачі бажають и спроможні купити

за шкірних Ціну Із низькі Можливе цен за Деяк проміжок часу.

Між величиною Попит и ціною існує зворотна залежність. На будь-якому

Сайти Вся за незмінніх всех других чінніків зниженя ціни збільшує величину Попит.

Таку зворотнього залежність економісти назівають законом Попит. В Основі закону Попит лежати психологічний фактор, принципи спадної граничної корисності, ефект доходу та ефект заміщення.

Графічне зображення зворотної залежності между величиною Попит и ціною

назівають кривою Попит. Для ее зображення по горізонталі відкладаємо величину Попит, а по вертікалі - Ціну. Крива Попит має спадній характер.

На купівлю будь-которого продукту вплівають нецінові фактори: смаки и

уподобання спожівачів, Кількість спожівачів на Сайти Вся, Грошові доходи спожівачів, ціни на сумісні товари, Сподівання спожівачів относительно майбутніх цен и доходів. Зміна одного або декількох неціновіх факторів спричиняє зсув крівої Попит. ее переміщення праворуч означає Збільшення Попит, а переміщення ліворуч - Зменшення Попит.

"Зміну попиту" та патенти відрізняті від "Зміни Величини попиту". "Зміна попиту" віражається у переміщенні крівої Попит внаслідок Зміни неціновіх факторів. "Зміна Величини попиту" означає переміщення з однієї точки до Іншої: на Постійній крівій Попит внаслідок Зміни ціни продукту.

Словник Нових термінів и зрозуміти

Взаємодоповнюваній товар (або комплімент) - це товар, что вікорісто¬вується у поєднанні з іншім товаром.

Ефект доходу вказує на ті, что за нижчих Ціну можна дозволіті Собі купити более Деяк товар, який не відмовляючісь від других товарів Ефект заміщення віражається у тому, что при ніжчій ціпі у споживача вінікає стимул прідбаті Дешевше товар вместо аналогічніх товарів, Які дорожчі.

Закон Попит - зворотна залежність между: ціною и величиною Попит на товар в течение Певного ПЕРІОДУ.

Замінник (або субститут) - це товар, Який можна використовуват вместо Іншого товару.

Крива Попит - крива, яка показує Кількість товару або послуги, якові хотят прідбаті ПОКУПЦІ за різнімі цінамі в течение Певного проміжку часу.

Товари ВИЩОГО ґатунку, або нормальні товари, - це товари, Попит на Які перебуває у прямій залежності від Зміни грошового доходу.

Товари ніжчої спожівної цінності - це товари, Попит на Які змінюється у протилежних напрямі від Зміни грошового доходу, тобто Попит

збільшується при зніженні грошового доходу.

Попит - бажання и здатність людей купуваті товари або послуги.

Основна література: № 13,15

Додаткова література: 1.

Тема 7. "Пропозиція, фактори ее формирование, закон пропозиції"

1. Пропозиція, фактори формирование Пропозиції, закон Пропозиції

2. Нецінові фактори Зміни Пропозиції

Методичні поради

Для Подальшого дослідження Сайти Вся необходимо звернути Рамус на про-позіції. У Цій темі ми з'ясуємо, що таке пропозиція, Які фактори вплива-ють на ее формирование, а Які на зміну.

У табліці наводяться гіпотетічну шкалу Пропозиції яловичини для інді¬відуального виробництва. Аналізуючі дані табліці, можна сделать віс¬новок, что между ціною и кількістю пропонованого продукту існує пряма залежність. Тому залежність назівають законом Пропозиції.

Що лежить в Основі закону Пропозиції? По-перше, вища ціна на про-дукт означає більшій прибуток, и відповідно, є стимулом для збільшен¬ня Величини Пропозиції. Як і друга, при розшірені виробництва витрати виробництва кожної наступної одиниці продукції зростають. Для когось пенсації Зростаючий витрат виробник повинен отрімуваті вищу Ціну.

Як и у випадка з Попит, ми розраховуємо ринкову пропозіцію и бу-дуємо ее графік. На Відміну Від крівої Попит, крива Предложения має вісх¬ідній характер.

Аналізуючі вищє пропозіцію, ми Зроби припущені, что інші (нецінові) Чинник, Які визначаються величину Пропозиції, які не міняються. Те¬пер важліво Розглянуто, что будет с кривою Пропозиції, если хоча б один ціх чінніків змініться. Зміна одного або декількох неціновіх чінніків виробляти до Зміни Пропозиції, внаслідок крива Предложения зсуваєть¬ся ліворуч або праворуч. До неціновіх чінніків Зміни Пропозиції про¬дукту належати: ціни на ресурси; технологія виробництва; податки и субсидії; ціни других товарів; Сподівання Зміни цен; Кількість продавців на Сайти Вся. Докладно розглядаємо Вплив, зміни шкірного з факторів на пропозіцію. Важліво пам'ятати про відмінність между "зміною пропозиції" і "зміною Величини пропозиції". Зміна велі¬чіні Пропозиції означає переміщення з однієї точки до Іншої по крівій Пропозиції внаслідок Зміни ціни. Зміна Пропозиції віра¬жається у переміщенні крівої Предложения внаслідок Зміни неціно¬віх факторів.

Засвоєння суті візначеної тими становится більш досконале при глибокий-му розумінні таких економічних категорій и зрозуміти: пропозиція, крі¬ва Пропозиції, закон Пропозиції, закон спадної віддачі.

Самостійного поглиблення Вивчення требует наступна проблема: закон спадної віддачі та его Вплив на формирование Пропозиції.

Пропозиція - це Кількість продукту, якові виробник бажає віробляті и

постачаті для продажу на Сайти Вся за шкірних Ціну Із низькі Можливе цен за Деяк проміжок часу.

Між величиною Пропозиції і ціною існує пряма залежність. Виробники

віроблятімуть и пропонуватімуть для продажу більшу Кількість свого продукту за скроню Ціну, чем за низьких. Таку залежність назівають законом Пропозиції.

Графічне зображення прямої залежності между величиною Пропозиції і ціною назівають кривою Пропозиції. За вертікалі відкладаємо Ціну, а по горізонталі - величину Пропозиції. Крива Пропозиції має вісхідній характер.

Пропозиція будь-которого продукту Залежить від неціновіх факторів, до якіх належати ціна на ресурси, технологія виробництва, податки и субсидії, ціни других товарів, Сподівання змін цен, Кількість продавців на Сайти Вся. Зміна будь-которого з ціх факторів спричиняє зсув крівої Предложения, ее переміщення праворуч означає Збільшення Пропозиції, а переміщення ліворуч - Зменшення Пропозиції.

"Зміни пропозиції" нельзя плутаті Із "зміною Величини пропозиції".

"Зміна пропозиції" відбувається внаслідок Зміни неціновіх факторів и віражається у переміщенні крівої Предложения. "Зміна Величини пропозиції" означає переміщення з однієї точки до Іншої на Постійній крівій Пропозиції внаслідок Зміни ціни на продукт.

Словник Нових термінів и зрозуміти

Закон Пропозиції - пряма залежність между: ціною и величиною Пропозиції товару в течение Певного ПЕРІОДУ.

Закон спадної віддачі - предполагает, что додатковий ОБСЯГИ виробництва від послідовного Збільшення одного фактора виробництва зменшується, коли інші фактори залішаються без змін.

Крива Пропозиції - крива, яка показує Кількість товару або послуги, якові продавці предлагают за різнімі цінамі в течение Певного проміжку часу.

Пропозиція - бажання и здатність продавців постачаті на ринок товари

або послуги для продажу.

Основна література: № 13.

Додаткова література: № 5.

Тема 8. "Ринкова рівновага Попит и пропозиції"

1. Попит и пропозиція: ринкова рівновага.

2. Зміна Попит и Предложения та їх Вплив на Ціну и Кількість продукції.

Методичні поради

У Цій темі ми з'ясуємо, Яким чином Взаємодія Попит и Предложения встановлює ринкову Ціну товару або послуги. Щоб візначіті конкурен¬тну ринкову Ціну, та патенти, поєднаті аналіз Попит з аналізом пропо¬зіції. Поєднуємо разом табліці, в якіх наведено гіпотетічні шкали рін¬ковіх Попит и Предложения. Яка ж з п'яти можливий цен на яловичина буде ринкова?

Аналізуючі Різні ціни ми бачим, что рівноважна ринкова ціна має місце там, де Кількість товару, якові бажають подати Виробники, співпа-дает з кількістю товару, якові хотят купити Споживачі. За будь-якої ціни, вищої від рівноважної, вінікає переваги пропозиції над Попит. За ціни, ніжчої від рівноважної, вінікає дефіціт продукту. Графічний аналіз по¬піту и Предложения виробляти до аналогічніх вісновків.

Точка перетин крівої Попит з кривою Пропозиції є рівноважною.

Вище ми визначили, что Попит и пропозиція могут змінюватісь. Тому важліво Розглянуто, Яким чином Такі Зміни вплівають на рівноважну Ціну и рівноважну Кількість продукту. Аналіз ПОЧИНАЄМО з простішіх ві¬падків. Зростання Попит за незмінної Пропозиції приводять до зростан¬ня рівноважніх ціни и кількості. Зменшення Попит за незмінної пропо¬зіції має протілежні Наслідки.

Зростання Пропозиції за незмінного Попит виробляти до змен¬шення рівноважної ціни и Збільшення рівноважної кількості. Зменшення Пропозиції за незмінного Попит приводити до протилежних результатів.

Однако, на Сайти Вся могут вінікнуті много складних віпадків, коли одночасно змінюються и Попит, и пропозиція. Наслідки впліву таких змін на точку рівновагі ми що вводяться у таблицю.

Засвоєння суті візначеної тими становится досконалішим при Глибока ро-зумінні таких економічних категорій и зрозуміти: рівноважна ціна, рівноважна Кількість, надлишок, дефіціт.

Самостійного поглиблення Вивчення вімагають следующие проблеми:

1. прикладом практичного! Застосування АНАЛІЗУ Попит и Предложения

1. Втручання держави в дію ринкового механізму

2. Миттєва, короткострокова и трівала рівновага.

На конкурентному Сайти Вся сили Попит и Предложения вступають у взаємодію

для встановлення рівноважної ціни, або рінкової рівновагі. Рівноважною є ціна, за Якою величина Попит и величина Пропозиції зрівноважуються.

За ціни, вищої від рівноважної, на Сайти Вся вінікає надлишок товарів,

оскількі Виробники бажають постачаті більшу Кількість товарів, чем ПОКУПЦІ купуваті. Це спричиняє Падіння ціни до рівноважної.

Ціна, что нижчих від рівноважної, виробляти до дефіціту товарів. Ціна

підвіщується, доки НЕ досягнено рівноважної.

Зміна будь-которого нецінового фактора, что віклікає зсув крівої Попит

або Пропозиції, виробляти до Зміни рівноважної ціни и рівноважної кількості на Сайти Вся.

Словник Нових термінів и зрозуміти

Дефіціт (або нестача) - Кількість, на якові величина Попит продукту перевіщує величину Пропозиції за певної ціни, что є нижчих від рівноважної.

Надлишок - Кількість, на якові величина Пропозиції продукту перевіщує величину Попит за певної ціни, что є віщою від рівноважної.

Рівноважна Кількість - ОБСЯГИ Попит и Пропозиції за рівноважної ціни на Сайти Вся товарів або послуг.

Рівноважна ціна - ціна на конкурентному Сайти Вся, за якої величина Попит и величина Пропозиції зрівноважується. За такой ціни на Сайти Вся немає ні надлишком, ні дефіціту товарів або послуг.

Основна література: № 2,5,9.

Додаткова література: 2.

Тема 9. "Монополістічна ринкова система"

1. Поняття монополістічної рінкової системи та причини ее Виникнення.

2. Основні типи монополістічної системи

3. Господарський монополізм та причини его Виникнення

4. Основні форми монопольних Утворення

5. Рінкові монопольні Утворення

6. Ефективність Функціонування монопольних ринкова систем

7. Негатівні соціально-економічні Наслідки монополізації

8. економіки

9. Антимонопольний законодавство та антимонопольна практика.

Обмеження монополізму в У стране

10. Світове Антимонопольного законодавство

11. Антимонопольний діяльність в Україні

Методичні поради

Тема Присвячую РОЗГЛЯДУ монополістічніх тенденцій та монополь¬ної практики, что ма ють місце в рінковій економіці. Монопольні утво¬рення стали органічною складових сучасної змішаної економічної системи. Без з'ясування їх сутності та Дії Неможливо зрозуміті функ¬ціонування сучасного господарського механізму. Проблема монополіз¬му є однією Із найскладніших соціально-економічних проблем. Відомій німецький економіст В. Ойкен считает, что "напруженість, яка існує между Зростаючий конкуренцією та активним супротиву їй, є основополож¬нім фактом новітньої історії економічних отношений". Аналіз монополі¬стічної рінкової економічної системи доцільно Проводити в такій логічній послідовності:

• історія Виникнення монополізму;

• причини Виникнення монополізму;

• Сутність монополізму;

• основні прояви монополізму;

• соціально-економічні Наслідки монополізації господарства;

• форми державного регулювання монопольних Утворення;

• монополізм в Україні;

• демонополізація української економіки.

Центральною проблемою.Більше тими є з'ясування причин та обставинні Виникнення монопольних Утворення и їх Вплив на соціально-економічний розвиток країни. Слід звернути особливо Рамус на сучасні процеси мо¬нополізації господарства, оцінку роли монополій з Огляду на Посилення господарської глобалізації. Аджея позіції країни на мировой Економічній Арені в значній, Якщо не Сказати у вірішальній степені визначаються силою ТНК. Та й Всередині країни протістояті іноземним монополіям здатні лишь потужні національні підприємства.

Під кутом зору цієї центральної проблеми слід розглядаті основні форми монопольних Утворення, а такоже політику держави относительно них. Слід звернути Рамус на ті, что ця політика спрямована Не проти моно-полій, а на недопущення зловжівання ними своим монопольним становищем Всередині країни. На "вазі доцільності" зважуються позитив діяль¬ності монопольного підприємства, зокрема на міжнародніх ринках, и збитки, заподіяні такою діяльністю стране. І лишь после цього пріймається решение относительно монополіста.

Самостійного поглиблення Вивчення вімагають следующие проблеми:

• Співвідношення конкуренції та монополій в рінковій економіці;

• Практика монопольного Ціноутворення;

• Політика правительства относительно природних монополій;

Процес демонополізації економіки та конкурентна політика в Ук¬раїні;

1. Монополізм є об'єктивним явіщем господарського життя и притаманний почти усім економічнім системам. Особливо Швидкого розвитку ВІН набуває в рінковій Економічній сістемі, починаючі з кінця XIX ст. Сучасна ринкова економіка є по суті є сумішшю и переплетенням конкурентного и монопольного почав. Економічний розвиток відбувається таким чином, что сама конкуренція породжує монопольні Тенденції, провокує з'явилися монопольних Утворення. Прагнення позбутіся "незручно" (Небезпека) конкуренції штовхає підприємців до завоювання (Захоплення) домінуючіх позіцій Сайти Вся. Останні, хоча и не гарантують "тихого життя", все ж Суттєво зменшуються ризики підприємництва та забезпечують Значне зростання прібутковості.

2. Монополізм має чісленні та різноманітні прояви, починаючі від "скромної" за Вигода монополістічної конкуренції закінчуючі абсолютною (чистою) монополією, коли на Сайти Вся панує одна-єдина фірма. ВІН Несе значний загроза конкуренції та суспільному добробуту. Монопольні процеси обумовілі модіфікацію господарського механізму, посильний в ньом свідоме регулювання. Завдяк спеціальній антімонопольній ДІЯЛЬНОСТІ та антимонопольному законодавству державі удалось поставити під контроль процеси монополізації та посіліті конкуренцію. Дослідження проведені в Сіла показали, что головного чином Завдяк ЗАСТОСУВАННЯ Антимонопольного ЗАХОДІВ Частка ефективних конкурентних рінків у стране Зросла з 56 до 75%.

Словник Нових термінів и зрозуміти

Адміністративна монополія - ​​монополія, что Створена державою, або вінікла з державного дозволено.

Антимонопольний політика - політика, спрямована на обмеження та регулювання монопольних Утворення.

Антимонопольний законодавство - юридичні закони, что визначаються поведение монопольних Утворення, норми їх державного регулювання, санкції относительно порушників.

Домінуюче становище на Сайти Вся - можлівість підприємця самостійно або разом з іншімі підприємцями обмежуваті конкуренцію на Сайти Вся Певного товару.

Монополізм - наявність монопольних Утворення, использование ними монопольної влади.

Монополістічна конкуренція - ринкова ситуация, коли в Галузі існують много фірм, что віробляють діференційовану продукцію, внаслідок чого володіють Певної монопольним властью.

Монопольні Утворення - Великі підприємства, об'єднання підприємств, Які посідають домінуюче становище на Сайти Вся.

Монополія - ​​ОКРЕМІ Великі підприємства або об'єднання кількох підприємств, Які віробляють абсолютно Кількість продукції Певного увазі и тому вплівають на процес Ціноутворення, прівласнюють монопольні прибутки.

Природна монополія - ​​монополія, что існує в галузь, Які Найкраще функціонують за умови Існування одного підприємства.

Основна література: № 2,5,9.

Додаткова література: 2.

Тема 10. "Змішана ринкова система"

1. Соціально-економічна основа змішаної економічної системи

2. Ринковий-Державні змішані економічні системи

3. Державно-рінкові змішані економічні системи

4. Проблема формирование змішаної економічної системи України

5. Державний и приватний сектор змішаної економічної системи

6. Формування Структури змішаної економічної системи України

7. Змішана економічна система и соціально-політична система Суспільства

Методичні поради

У Цій темі ми розглянемо Поняття змішаної економічної системи, віз-начімо основні типи змішаних систем, структуру шкірного типу, просте¬жімо співвідношення змішаної економічної системи та соціально-пол¬ітічної систем Суспільства.

У розгляді Структури державно-рінкової та ринкового-державної зміша-ної економічної системи ми акцентуємо Рамус на взаємодії державного та приватного секторів шкірного типу Даних систем. Детальнішій аналіз особливо Функціонування державного та приватного секторів зміша¬ної економічної системи ми вісвітлімо у наступній темі.

Змішана економічна система візначає характер соціально-політіч¬ної системи Суспільства, оскількі лежить в Основі останньої. Если уза-гальніті, то змішані економічні системи можна звесті до двох комп-Лексне відів: капіталізм з елементами соціалізації чи соціалізм з елементами капіталізації. Нами буде подано характеристику кожного виду, а такоже наголосімо на тенденціях трансформації змішаних економіч¬ніх систем у монополістічні, Адміністративні, конкурентні та Кримінальні економічні системи. Візначімо етапи становлення и напрями подаль¬шої еволюції змішаної економічної системи в Україні та других постсоціалістічніх стран Східної Європи.

Інформаційною базою для нас слугуватімуть навчальні посібники, наукові монографії, Публікації відоміх вчених у наукових журналах, тощо. Проблеми Функціонування змішаних економічних систем, особливо пе¬рехідніх економік, необходимость та Особливості державного регулюван¬ня економіки на сучасности етапі активно досліджують як зарубіжні, так и вітчізняні Вчені. Це, зокрема, американські Вчені Макконнелл К, Брю С, Шніцер М., Фішер О., Стігліц Дж. Є., Аткінсон Є. Б., ук¬раїнські Вчені ЧухноА., Башнянина Г., Злупко С, Грабінській І. та ін.

Засвоєння суті візначеної тими становится більш досконале при глібоко¬му розумінні таких економічних категорій и зрозуміти: змішана економ¬ічна система, державний сектор змішаної економічної сісте¬мі, приватний сектор змішаної економічної системи, підпрі¬ємства, домогосподарством, постсоціалістічні змішані еконо¬мічні системи , посткапіталістічні змішані економічні системи.

Самостійного поглиблення Вивчення вімагають следующие проблеми:

1. Світовий досвід регулювання економічних процесів у СУЧАСНИХ

постіндустріальніх змішаних економічних системах;

2. Місце и роль державного сектора у структурі национальной змішаної

перехідної економічної системи України;

3. Інстітуційні зрушення в економіці України за годину переходу до

Ринковий отношений.

1. Змішаною вважається функціональний тип економічних систем, у якому ПРИВАТНІ та Державні решение вплівають на структуру виробництва, обміну та розподілу ресурсов, продуктів та доходів между суб'єктами економіки. Домінування адміністративного чи ринкового механізму регулювання зумовлює типологізацію змішаних економічних систем на ринковий-Державні та державно-рінкові.

Визначальності рісою ринкова-державних змішаних економічних систем є активне державне регулювання ринкового отношений, а для державно-ринкового властіве становлення ринкового отношений та поступове Усунення централізованіх.

2. Структура змішаної економічної системи охоплює державний та приватний сектор. У державному секторі здійснюється виробництво суспільніх и квазісуспільніх благ и услуг, держава закуповує товари та послуги та проводити трансфертні Платежі. Приватний сектор змішаної економічної системи складається з домогосподарств та підприємстві домогосподарством забезпечують ПРИВАТНІ фірми необхіднімі для виробництва економічнімі ресурсами, а підприємства, в свою черга, предлагают домогосподарством споживчі блага и послуги індівідуального порядку. Актом обміну у Першому випадка Виступає ринок ресурсов, а в іншому ринок продуктів.

3. Змішана економічна система є основою соціально-Політичної системи.

Поєднання існуючіх інстітутів власності за на ресурси та механізмів регулювання дает возможности по-різному класіфікуваті Такі соціально-політичні системи: змішаний капіталізм, соціальна ринкова економіка, ринковий соціалізм ТОЩО. Загаль віділяють два типи змішаних економічних систем: капіталізм з

елементами соціалізації та соціалізм з елементами капіталізації. До іншого типу можна Віднести и перехідну економічну систему України.

4. Національну економічну систему України на сучасности етапі трансформації можна візначіті як перехідну від адміністратівної до змішаної державно-рінкової з послабленням імператівного планування и становлення натомість децентралізованіх елементів індікатівного планування, а такоже як перехідну від соціалістічної до так званої соціально орієнтованої и рінкової капіталістічної економічної системи, заснованої на системе державного регулювання, яка приноситиме у рінкові стіхійні сили спонукані до економічної актівності, якості, систем ості, цілеспрямованості та гуманності.

Словник Нових термінів и зрозуміти

Державно-ринкова змішана економічна система - це змішана економічна система, яка формується внаслідок певної трансформації адміністратівніх економічних систем.

Змішана ринкова-державна економічна система - це сукупність інстітутів механізмів Функціонування, розвитку та регулювання практики госпо¬дарювання, что характерізується поєднанням різніх форм власності за та державн и ринкова механізмамі регулювання економічних процесів в національній економіці.

Змішаний капіталізм: переважає приватна власність, ринковий Механізм виробництва и розподілу модіфікованій втручанням держави. Приклад охоплюють США, Японію, Канаду, а такоже більшість стран Західної Європи.

Ринковий та Позаринкову секторі економіки. У ринковому секторі економіки віробляються ті продукти, реалізація якіх приносити дохід, что покріває всі видатки, включно з нормальним прибутком. Продукція ж, виробництво якої не приносить нормального прибутку, що не віробляється. Позаринкову сектор економіки уявлень Державним сектором, что складається з суспільного та квазісуспільного підсекторів, де віготовля¬ються, реалізуються и спожіваються Суспільні та квазісуспільні блага и послуги, та может здійснюватіся державна підприємницька діяльність.

Ринкова, цінове регулювання економічних процесів - це цінова коордінація економічної діяльності та управління, а самє: формирование економічних пропорцій відбувається під Вплив динаміки цен та конкуренції, а Ціноутворення - під впливи Попит и Предложения.

Ринкова-державна змішана економічна система - це змішана економічна система, яка вінікає на Основі трансформації конкурентного Сайти Вся у напрямку его одержавлення.

Ринковий соціалізм - це форма организации господарювання, де засоби виробництва належати державі або трудовим колективам, а виробництво и Розподіл регулюються ринковим механізмом. Прикладами слугують колишня Югославія та Угорщина Другої половини 80-х рр.

Соціальна ринкова економіка - це метод соціальної політики, Який поєднує у Собі принцип свободи на Сайти Вся з принципом СОЦІАЛЬНОГО урівнювання.

Перехідні економічні системи - це Такі національні економічні системи, Які перебувають на перехідному етапі від одного якісного стану до Іншого. За життя без характером, ЦІ економічні системи слід трактуваті як змішані, оскількі смороду у життя без Внутрішній структурі ще зберігають Значний вміст механізмів та інституцій старої економічної системи, но поступово набірають рис та ознака тієї новой системи, до повної трансформації у якові просувається Перехідна економічна система. Перехіднімі на сегодня можна вважаті економіки стран СНД та Східної Європи, в тому чіслі Україну.

Централізованій (адміністративний, державно-монополістічній) Механізм регулювання економічних процесів - це наказова економіка, де втручання держави прямі и детальне, а ее Приписами - імператівні. Держава Діє тоталітарно: візначає завдання економіки, засоби и рядки їх Виконання. Ринкі існують номінально, Розподіл регулюється державою.

Основна література: № 9, 12.

Додаткова література: № 1, 2.

Тема 11. "Державний сектор"

1. Роль держави у змішаних економічних системах

2. захисна функція держави

3. Модіфікуюча и стімулююча функція держави

4. Стабілізуюча функція держави

5. Методи демонополізації економіки

6. Державний перерозподіл доходів у змішаних економічних системах.

7. Проблеми державного перерозподілу ресурсов у змішаній

Економічній системі України

Методичні поради

З попередньої тими нам Вже відомо, что змішана економічна система - це такий способ организации національного господарювання, коли при-ватні економічні решение доповнюються коригування з боку держави, а поруч з інститутом пріватної власності за может існуваті такоже суспіль¬на чи державна форми. Если у конкурентній рінковій економіці роль держави зводу лишь до правового захисту пріватної власності за та прісікання тенденцій монопольного переродження конкурентного рин-ку, то у змішаній Економічній сістемі держава Виступає активним суб'єктом економіки, вступаючі у отношения з приватні квартири з приводу виробництва, обміну, розподілу та споживання результатів ви-робництва. Держава Здійснює перерозподіл доходів между різнімі сусп-ільнімі групами з метою ліквідації Надто разючої майнової нерівності. Через Податковий систему, через регулювання цен и трансфертні Платежі держава вірівнює доходи, забезпечуючі матеріальне Існування тих верств Суспільства, Які в силу питань комерційної торгівлі обставинних не в змозі собі забезпе-чити. У змішаній економіці держава такоже Здійснює перерозподіл ре-сурсів Із галузь з їх надлишково Використання у Галузі з їх недо-статнім Використання. Це Такі Галузі народного господарства, Які не приносять дохід приватному бізнесу, но є Вкрай необхідні для сусп-ільства загаль. Держава стабілізує Функціонування конкурентного рин-ку через податки та закупівлю товарів и услуг. У Деяк змішаних еко-номіках держава має свою частко власності за на ресурси и Державні підприємства вступають у конкурентні отношения з Приватним бізнесом.

У Цій темі буде висвітлено принципи Функціонування державного сек¬тора змішаної економічної системи: буде класіфіковано Функції держа¬ві, обґрунтовано необходимость державного перерозподілу ресурсов та доходів, окреслено методи державної стабілізації конкурентного Сайти Вся, методи демонополізації економіки ТОЩО.

Ми закцентуємо Рамус на основних проблемах державного перероз-поділу ресурсов у змішаній Економічній системі України, котра на сьо-годні кваліфікується як змішана и Перехідна.

Засвоєння суті візначеної тими становится Кращим при Глибока розумінні таких економічних категорій та зрозуміти: змішана ринкова система, державний сектор змішаної економічної системи, економічні

Функції держави, монополія, перерозподіл доходів, перерозподіл ресурсов, приватний сектор економіки, вигоди переливу, витрати переливу.

Самостійного поглиблення Вивчення вімагають следующие проблеми:

1. Досвід вісокорозвіненіх стран у регулюванні економіки.

2. Роль і значення суспільного сектора економіки у змішаній перехідній Економічній системі України.

Державна політика перерозподілу ресурсов для Підвищення зайнятості в Україні.

Структура змішаної економічної системи містіть державний и приватний сектор. Держава активно втручається в економічне життя, зокрема, Здійснює захисна, модіфікуючі, стімулюючу та стабілізуючу Функції. Державі Належить провідна роль у процесах демонополізації економіки.

У змішаних економічних системах держава Здійснює перерозподіл ресурсов та доходів. Перерозподіл доходів відбувається через Податковий систему, цінову систему та через трансфертні Платежі. Завдання української держави є перерозподіл доходів Із крімінального у Суспільний та приватний сектор економіки.

Держава регулює перерозподіл ресурсов между галузь приватного сектора

економіки з позіцій загальнонаціональніх інтересів. Уряд перерозподіляє уряд потоки ресурсов между Приватним та суспільним секторами национальной економічної системи, а такоже слідкує за переливанням ресурсов Із галузь з їх надлишково Використання у Галузі з їх недостатнім Використання.

У змішаній Економічній системі України для рівномірніх потоків ресурсов

у Різні Галузі національного господарства жіттєво важлівім є становлення СФЕРИ дрібного и СЕРЕДНЯ підприємництва, Реформування Фінансової та податкової системи та декріміналізація и дебюрократізація економіки, а такоже наявність інвестіцій.

Словник Нових термінів та зрозуміти

Державне регулювання економіки - це система державних ЗАХОДІВ, спрямованостей на забезпечення нормального процесса суспільного відтворення, сприятливі умов для Функціонування народного господарства.

Інструменти державного регулювання - регулювання податкових ставок, процентних ставок по кредитах КОМЕРЦІЙНИХ банків, інвестіцій у виробничу и соціальну інфраструктуру, держав) іі закупівлі, регулювання грошової масі, державне програмування економіки, державне регулювання інтеграційніх процесів.

Захисна функція держави - сукупність правових та адміністратівніх ЗАХОДІВ держави з метою недопущення переродження конкурентного Сайти Вся в монополістічній.

Модіфікуюча и стімулююча Функції держави - фіксація УРЯДОМ верхньої Межі ринкова цен з метою підвіщіті доходи окремий груп населення.

Стабілізуюча функція держави - діяльність з метою забезпечення повної зайнятості та стабільного уровня цен.

Трансфертні Платежі - передача державою копійчаних сум з одних рук в інші з метою вірівнювання копійчаних доходів тих груп громадян, что Суттєво відрізняються за майновим статусом та рівнем доходів.

Витрати переливання - частина економічних витрат виробництва, якові Виробники певної Галузі НЕ Самі здійснюють, а перекладають на третіх осіб - других віробніків, або на суспільство загаль.

Вигоди переливання - вигода, яка НЕ ​​Відображається копійчаних Попит спожівачів и не акумулюється в копійчаних доході виробника.

Основна література: № 1, 5.

Додаткова література: № 1.

Тема 12. "Приватний сектор"

1. Поняття и структура приватного сектора змішаної економічної системи

2. Економічні Функції домогосподарств

3. Формування копійчаних доходів домогосподарств

4. Формування копійчаних витрат домогосподарств

5. Проблеми формирование копійчаних доходів и витрат домогосподарств в Україні

6. Фірми як Підсистема приватного сектора змішаної економічної системи

7. Види діловіх підприємств

8. Особливості формирование ФІНАНСОВИХ ресурсов підприємств

9. Проблеми розвитку и Функціонування фірм та галузь в Україні

Методичні поради

Із попередньої тими нам Вже відомо, что змішана економічна сісте¬ма за своєю структурою є двосекторною, вміщуючі державний та прі¬ватній секторі, котрі перебувають у тісній функціональній взаємоза¬лежності. Ми розглянулі роль та функції держави з метою захисту, ста¬білізації та стимулювання розвитку галузь національного господарства.

У Цій темі нами буде висвітлено природу тих економічних інституцій, з Якими активно Взаємодіє держава. Сукупність тих інституцій та ме-ханізмів має Назву приватний сектор змішаної рінкової економічної си-стеми.

Отже, приватний сектор у змішаній економіці уявлень двома інстітуціямі: домогосподарством та приватність підприємствами. Механізмом взаємодії ціх інституцій Виступає на-ціональній ринок (ринок ресурсов и ринок продуктів). На Сайти Вся ресурсов підприємства закупляють у домогосподарств фактори виробництва, а на Сайти Вся продуктів, відповідно, домогосподарством купують у фірм пред-мети споживання.

Окрім цього, розглянемо функціональну структуру змішаної економі-чної системи. Ми простежімо, як у змішаній економіці відбувається круговорот ресурсов, продуктів и доходів между домогосподарством, підприємствами и державою. Нами буде Розглянуто економічну роль домогосподарств и фірм як підсістем приватного сектора змішаної економічної системи. Візначімо принципи формирование копійчаних до-ходів и витрат домогосподарств. Здійснімо класіфікацію діловіх підприємств, дамо характеристику Поняття Галузі. В абстрактній схемі кругообігу ресурсов, продуктів и доходу в змішаній Економічній сістемі візначімо місце и роль держави у формуванні прибутково-витратності по-току. Ми такоже будемо Постійно акцентуваті Рамус на особливостях Функціонування структурних компонентів национальной економічної сіс¬темі України, котра на сегодня кваліфікується як змішана и Перехідна.

Засвоєння суті візначеної тими становится Кращим при Глибока розумінні таких економічних категорій и зрозуміти: домогосподарством, доходи домогосподарств, витрати домогосподарств, підприємство, види діловіх підприємств, фінансові ресурси, модель круго¬обігу ресурсов, продукти и доходи у змішаних економічних сісте¬мах.

Самостійного поглиблення Вивчення вімагають следующие проблеми:

1. Роль домогосподарств в інвестіційніх процесах в условиях змішаної перехідної економічної системи України.

2.Проблеми становлення підприємництва в Україні.

3. Роль корпорацій у функціонуванні приватного сектора змішаної економічної системи.

4. Вплив держави на формирование ресурсно-продуктових та прибутково-витратності потоків у національній Економічній системі України.

Підсумовуючі віщесказане, зазначімо ще раз, что домогосподарством и

підприємства становляться собою структуру приватного сектора змішаної економічної системи. Економічна роль домогосподарств Полягає в тому, что смороду віступають Джерелом економічних ресурсов для фірм и держави з одного боку, а такоже Основним Споживачем результатів національного виробництва - з Іншого. Заробітна плата, відсоток, рента і прибуток корпорацій є основними

формами грошового доходу домогосподарств, а Особисті податки, витрати на особисте споживання и Особисті заощадження - це основні форми копійчаних витрат домогосподарств.

Словник Нових термінів та зрозуміти

Заробітна плата, відсоток, рента і прибуток корпорації - основні форми грошового доходу домогосподарств.

Особисті податки, витрати на особисте споживання и заощадження - основні форми копійчаних витрат домогосподарств.

Одноосібне підприємство - правова форма підприємства, у Якій власник Капіталу, власник РОБОЧОЇ сили и менеджер - одна особа.

Корпорація - правова форма организации підприємства, у Якій власність на фактори виробництва будують на акціонерній основі, де ВЛАСНИКИ відмежовані від управління бізнесом.

Модель кругообігу ресурсов, продуктів и доходу в змішаних економічних системах - абстрактна схема, что ілюструє, як Державні витрати, податки и трансфертні Платежі вплівають на Розподіл доходу, перерозподіл ресурсов та на рівень економічної актівності у національній Економічній сістемі.

Партнерство - правова форма підприємства, у Якій декілька власніків узгоджують решение про володіння та управління бізнесом.

Підприємство - самостійна, ініціатівна, системна діяльність по випуску продукції, Надання послуг, торгівлі з метою Отримання прибутку.

Приватне підприємство - форма підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, де суб'єктом Виступає одна фізична особа, яка Несе повну відповідальність перед кредиторами и самостійно управляє всіма стадіями виробничої та комерційної ДІЯЛЬНОСТІ.

Основна література: № 10, 11,13.

Додаткова література: № 1, 4.

Тема 13. "Інвестиції та капіталоутворення"

1. Поняття Капіталу та его форми

2. Структура Капіталу та его оборот

3. Кругообіг Капіталу

4. Структура капітал

5. Продуктивність Капіталу. Дисконтування его вартості

6. Інвестиції та капіталоутворення

Методичні поради

Ця тема присвячено одному з найскладніших розділів Політичної еко-номії. В одній з попередніх тим ми розглянулі капітал як один з ледве-ментів базової класіфікації економічних ресурсов. Тепер ми розглянемо Поняття Капіталу глибші.

Течение розвитку економічної думки подивись вчених на Сутність Капіталу міняліся. Сьогодні під КАПІТАЛОМ розуміють будь-який еле¬мент багатства, Який надає его власнікові регулярний дохід в течение трівалого ПЕРІОДУ, а его ВАРТІСТЬ візначається з а принципом Діскон-тування.

Таке визначення є загальною основою для різноманітніх відів Капіталу: технічного продуктивного Капіталу, юридичного Капіталу, грошо-вого Капіталу, людського (інтелектуального) Капіталу. Необходимо звер-нути Рамус на ті, что Поняття грошового и юридичного Капіталу на пер-ше місце вісувають відповідність Із власником прав. Если технічний капітал існує в будь-Якій Економічній сістемі, то юридичний капітал лишь в економіках, в якіх існує приватна власність на засоби виробництва.

Необходимо чітко уявляти, что капітал Постійно знаходиться в Русі. ВІН Здійснює кругові Рухи. Кругообіг Капіталу ~ це один цикл цього руху, Який охоплює процес виробництва и обігу Створення товарів и за-вершується поверненням Капіталу у его початкових копійчаних форму.

Слід звернути Рамус на Поняття обороту Капіталу. Безперервна Круговий рух Капіталу утворює его оборот. Длительность цього обороту візначається як проміжок между початком руху авансованої капітальної вартості и моментом ее повернення у грошовій форме, но збільшеної на величину прибутку. Чим швідше гроші вкладені в бізнес, повертаються з прибутком, тім швідше растет власність підприємця.

Поняття технічного Капіталу дает можлівість глибші зрозуміті суть категорії "капітал". Технічний капітал поділяється на основний и обо-ротних. Крітерієм поділу є технічна и економічна трансформація това¬ру; Основний капітал пріймає доля у декількох циклах виробництва, що не трансформуючого при цьом свою технічну структуру, и оборотний капітал пріймає доля лишь один раз у виробничому ціклі. Віходячі з цього у витрати виробництва входити уся ВАРТІСТЬ оборотного капіта¬лу, но від основного Капіталу лишь частина его вартості, яка розрахо-вується за терміном служби цього Капіталу.

Оскількі Основний капітал служити в течение багатьох років, ВІН зно-шується, тому проблема зношування Капіталу набуває важлівого зна-чення. Знос поділяється на фізичний и моральний. Доцільно з'ясувати, у чому Полягає різніця между цімі процесами.

Підприємець Постійно винен відтворюваті Основний капітал. Тому важліво Розглянуто Такі Поняття, як амортизація, Амортизаційні Відра-хування, норма амортізації.

Процес поступового відшкодування вартості основного Капіталу у грошовій форме, что відповідає его знос, назівається амортізацією. А Відрахування назіваються амортізаційнімі.

Основний и оборотний капітал можна охарактерізуваті за допомо¬гою показніків мобільності и ліквідності.

Чому люди превращаются Такі фактори виробництва, як праця и зем¬ля у капітальні блага?

Для ВІДПОВІДІ на це питання можна вікорістаті приклад про две еко-номікі, одна з якіх надає предпочтение виробництву СПОЖИВЧИХ благ, а Інша - виробництву капітальніх благ.

Використання Капіталу в процесі виробництва дозволяє отріматі Додатковий Кількість продукції, яка залішається после всех відрахувань в Амортизаційний фонд. Капіталу властіва чиста продуктивність. Вона віражається в форме відсотка, обчислення за рік и назівається нормою чистого прибутку.

Ціна на капітальні блага встановлюється на Сайти Вся за їх капіта-лізованою (дисконтований) вартістю.

Розгляд цього питання почінається з найпростішого випадки - роз-рахунку капітальної вартості актівів, Які Надаються Безперервна сплачуй-ваний дохід. Необходимо Зазначити, что чим пізніше у Майбутнього буде получил сума грошового доходу, тім менше вона коштуватіме сьо-годні. Потім ми додаємо разом всі ОКРЕМІ значення потокові дисконтованих вартостей и отрімуємо капіталізовану ВАРТІСТЬ Певного активу. Щоб краще засвоїті Поняття норм чистого прибутку и дісконтованої вартості доцільно Розглянуто їх підрахування на цифрових прикладах.

Значний роль в економічному жітті відіграють інвестиції, оскількі смороду є одним Із основних факторів економічного зростання.

Пріймаючі інвестиційні решение підприємець співставляє вигоди від інвестіцій и Втрата. Вище Було визначили, что вигоди від інвестіцій є норма чистого прибутку, якові сподівається отріматі підприємець. Витратами є процентна ставка, якові підприємець сплачує за взятий у позику грошовий капітал, Потрібний для придбання реального Капіталу. Процентна ставка поділяється на номінальну и реально. Різніцю между ними візначаємо на цифровому прікладі.

Від інвестіційніх РІШЕНЬ окремий фірм ми Зміни в порядку до АНАЛІЗУ Сукупний Попит на інвестиції Всього підпріємніцького сектора. Крива Сукупний Попит будується Шляхом Розташування усіх інвестіційніх проектів за нізхідною залежністю від очікуваної норми чистого прі¬бутку. Інвестиції здійснюються до того моменту, коли ставка відсотку зрівноважується з очікуваною нормою чистого прибутку.

Існують різноманітні види інвестіцій: Валові и чисті; Державні и ПРИВАТНІ; стімульовані и автономні, Зовнішні и внутрішні.

В кінці тими ми розглядаємо Особливості розвитку інвестіційніх про-цесів в Україні, оскількі для успішного Здійснення економічних реформ в стране потрібні значні капіталовкладення.

Засвоєння суті візначеної тими становится більш удосконалення при Глібов-кому розумінні таких економічних категорій и зрозуміти: капітал, ос¬новній и оборотний капітал, круговорот Капіталу, норма чі¬стого прибутку, процентна ставка, інвестиції.

Самостійного поглиблення Вивчення вімагають следующие проблеми:

1. Інвестиції в людський капітал.

2. Інвестиційні процеси в перехідній економіці України.

3. Процентна ставка: Поняття, структура, Функції.

4. Джерела фінансування інвестіцій.

Капітал - це будь-який елемент багатства, Який надає его власнікові регулярний дохід в течение трівалого ПЕРІОДУ, а его ВАРТІСТЬ візначається за принципом дисконтування. Капітал поділяється на технічний, грошовий, юридичний, людський.

Капітал Здійснює кругові Рухи. Кругообіг Капіталу - це один цикл цього руху, Який охоплює процес виробництва и обігу создания товарів и завершується поверненням Капіталу в его початкових копійчаних форму.

Технічний капітал - поділяється на основний и оборотний. Основний капітал пріймає доля у декількох виробничих циклах, що не трансформуючого при цьом своєї технічної структури. ВІН переносити свою ВАРТІСТЬ на Готові продукти поступово и возвращается до підприємця у грошовій форме по Частинами.

Оборотний капітал пріймає доля лишь один раз у виробничому ціклі. Его ВАРТІСТЬ переноситися на Створений продукт и возвращается до підприємця у грошовій форме течение одного виробничого циклу.

Люди превращаются Такі фактори виробництва як праця и земля у капітал,

оскількі Йому властіва чиста продуктивність. Це вираженість у відсотках річний дохід, Який можна отріматі, если вкластись у Певний проект гроші.

Інвестиції - Збільшення ОБСЯГИ функціонуючого в економіці Капіталу.

Інвестиції поділяються на Валові и чисті, Зовнішні и внутрішні, Державні и ПРИВАТНІ.

Безпосереднімі факторами, Які визначаються ОБСЯГИ інвестіцій, є сподівана норма чистого прибутку и реальна процентна ставка. Інвестиції будут Вигідні тоді, коли сподівана норма чистого прибутку перевіщує реальну процентну ставку.

Реальна процентна ставка - це Скоригована з врахування інфляції ціна, якові фірма сплачує за использование грошей.

Словник Нових термінів и зрозуміти

Амортизація ~ процес поступового відшкодування вартості основного Капіталу у грошовій форме, что відповідає его знос.

Капітал - це будь-який елемент багатства, Який надає его власнікові регулярний дохід в течение трівалого ПЕРІОДУ, а его ВАРТІСТЬ візначається за принципом дисконтування.

Технічний капітал представляет собою сукупність матеріальніх ЗАСОБІВ, Які Використовують у різніх фазах виробництва и збільшують продуктивність людської праці: верстат, комбайн, машина ТОЩО.

Грошовий капітал - це сукупність копійчаних ЗАСОБІВ призначення для виробничих вкладень. Грошовий капітал вінікає внаслідок відмові миллионов осіб від споживання.

Юридичний капітал - це сума прав Розпорядження Деяк цінностямі, причому ЦІ права Надаються їх власникам дохід НЕ докладаючі відповідної праці.

Людський капітал - це міра втіленої в людіні здатності приносити дохід.

Основний капітал пріймає доля у декількох виробничих циклах, що не тансформуючі при цьом своєї технічної структури. ВІН переносити свою ВАРТІСТЬ на Готові продукти поступово и возвращается до підприємця у грошовій форме по Частинами. Це фабрічні Будівлі, машини, устаткування ТОЩО.

Оборотний капітал пріймає доля лишь один раз у виробничому ціклі, або круговороті. Его ВАРТІСТЬ Повністю переноситися на Створений продукт и возвращается до підприємця у грошовій форме течение одного круговороту. У витрати виробництва входити уся ВАРТІСТЬ оборотного капіталу.

Норма чистого прибутку - відношення прибутку на капітал до ОБСЯГИ вкладення Капіталу, віраж у відсотках.

Реальна процентна ставка - це номінальна відсотка ставка за Вирахування темпу інфляції.

Номінальна процентна ставка - це відсотки ставка не Скоригована на інфляцію.

Інвестиції (капіталовкладення) - затрати на виробництво и Накопичення ОБСЯГИ капітальніх благ в економіці.

Процентна ставка - це ціна, якові фірма сплачує за взятий у позику грошовий капітал, Потрібний для придбання реального Капіталу.

Кругообіг Капіталу - це один цикл руху Капіталу, Який охоплює процес виробництва и обігу Створення товарів и завершується поверненням Капіталу у его початкових копійчаних форму.

Основна література: № 10, 11.

Додаткова література: № 1.

Тема 14. "Грошова система"

1. Гроші, природа грошей

2. Функції грошей

3. Грошова система, типи копійчаних систем

4. Номінальна та реальна ВАРТІСТЬ грошей

Методичні поради

Сучасні рінкові отношения базуються на принципах Функціонування СУЧАСНИХ грошей, тому проблема грошей находится на одному з ос-новних Місць в Політичній економії. Детальний Розгляд цієї тими потре-бує віяснення таких вопросам, Які стосують самой природи грошей, їхніх функцій з тім, щоб логічно перейти до характеристики самой грошової системи. Важлівою є такоже в теперішніх условиях проблема віділення номінальної та реальної вартості грошей, что пов'язана із відносною ста-більністю грошової одиниці.

При віясненні суті грошей слід врахуваті наявність багатьох віз-чення грошей. Однако їх можна сістематізуваті, если звернути до позіції представителей Трудової Теорії вартості и позіції представителей других теорій. Зауважімо, что в процесі розвитку економічних систем, їх змін економічні категорії пріймають Нові характеристики, це стосуєть¬ся и категорії грошей. Відбулася модіфікація грошей, что спричинило Виникнення принципова різніх підходів до Пояснення їх суті. Разом з тім відмітімо, что як бі НЕ змінюваліся поверхневі форми, глибино Сутність может залішатіся тією ж.

Логічно после Пояснення того, что означає категорія "гроші", необхід¬но Зупинити на функціях грошей, Показати, что конкретно гроші вико-нують, будучи в такій життя без якості. Оскількі існують Різні точки зору относительно визначення суті грошей, то зрозуміло, что є розходження и у віділенні функцій грошей та їх характерістіці. На це слід звернути відпо¬відну увагу.

Логічнім продовження викладу матеріалу є Розгляд грошової сис-тими, оскількі в Кожній державі існує національна грошова система и нужно розуміті ее структуру та ОКРЕМІ Особливості. У цьом пі¬танні слід знову ж таки Зберегти історичний підхід и простежіті еволю¬цію цієї категорії; особливо что Стосовно XX ст. Гроші, что характерізу¬ють сучасні національні системи, прийнять Нові РІСД, смороду модіфікуваліся и стали кредитні. В цілому грошова система під Вплив змін у копійчаних обігу теж змінілася, їй властівім є ряд особлівос¬тей.

Дуже важліво при аналізі економічних процесів віділяті питання но¬мінальної и реальної вартості грошей, тім более, что Інфляція, як явіще, в рінковій економіці НЕ зникає. Вона может только Зменшити, если задіяті систему методів державного регулювання. Для держави є суттєвім Наскільки ее грошова одиниця может Характеризувати як відносно стабільна. При швидких знеціненні грошей грошова одиниця может пріпініті своє Функціонування як засіб обміну.

В результате Вивчення тими становится зрозумілою Ціла система економіч-них категорій, Які взаємопов'язані з іншімі категоріямі економічної теорії. Тема пояснює Такі категорії: ВАРТІСТЬ, форми вартості (проста або Випадкове, Розгорнутим, загальна, грошова), віднос¬на форма вартості, еквівалентна форма вартості, гроші, Функції грошей, грошова система, кредитні гроші, номі¬нальна ВАРТІСТЬ грошей, реальна ВАРТІСТЬ грошей, товар, товарне виробництво.

Частина проблем по темі "Природа та функції грошей, грошова си-стема" віносяться на Самостійне Вивчення, что спріятіме погліблено¬му засвоєнню матеріалу. Для самостійного Вивчення предлагают Такі проблеми:

1. Товарне виробництво і гроші.

2. Історія розвитку грошового еквівалента.

3. Функціонування грошей в сучасній рінковій економіці.

4. Гроші в перехідній Економічній сістемі.

5. Інфляція та антіінфляційна політика.

Існують Різні підході до визначення суті и функцій грошей, тому є много

Визначення грошей. Значний різніця у трактуванні суті грошей є между представник Трудової Теорії вартості и представник других теорій.

Согласно Із трудовою теорією вартості, гроші вініклі як результат

товарного обміну, тобто гроші ма ють товарну природу и є загальною формою, в Якій віражаються вартості всех товарів. Представник других теорій по-ІНШОМУ трактують суть грошей. Причем існує декілька принципова різніх підходів, например, гроші визначаються як будь-який товар, что функціонує як засіб обігу, РОЗРАХУНКОВА одиниця и засіб Збереження.

Оскількі в сучасній Економічній Теорії є Різні підході до визначення суті грошей, то І ФУНКЦІЇ грошей трактуються по-різному. Так, представник Трудової Теорії вартості віділяють п'ять функцій грошей (гроші як міра вартості, гроші як засіб обігу, гроші як засіб нагромадження, гроші як засіб платежу, гроші як Світові гроші), представник других теорій зупіняються на характерістіці лишь трьох функцій грошей ( гроші як засіб обігу, гроші як міра вартості, гроші як засіб Збереження).

Кожна економічна система, что властіва тій чи іншій стране, характерізується відповідною грошовою системою, яка Включає ряд основних елементів. Грошові системи змінювалісь, відбувалась їх еволюція. Сучасна грошова система має свои Особливості, что пов'язано з особливими функціональніх СУЧАСНИХ грошей, а такоже Із змінамі в характерістіці самой економічної системи.

Для ефективного Функціонування национальной економічної системи важліво Наскільки стабільною є ее грошова одиниця. Економіка может ефективного використовуват копійчаних одиниць як міру вартості тоді, колі ее купівельна спроможність відносно стабільна. Прийнято віділяті два Поняття вартості грошей: номінальну и реально. Если номінальна ВАРТІСТЬ грошей відповідає номіналу, Вказаною на Грошовий знак, то реальна - це Кількість товарів и услуг, Які можна купити за копійчану одиниць. Если реальна ВАРТІСТЬ грошей падає, то гроші Швидко втрачають свои Функції.

Словник Нових термінів и зрозуміти

Банківські гроші - гроші, что створені банками, зокрема потокової рахунками (частина 1). ЦІ гроші генеруються багаторазове Розширення Банківських резервів.

Білонні гроші - гроші з малою, власною внутрішньою вартістю. Трівалій годину як гроші вікорістовувалі монети з благородних металів, что малі скроню Власний ВАРТІСТЬ. У второй половіні XX ст. в усіх странах вікорістовувалісь Виключно білонні гроші - паперові гроші и монети з неблагородних металів. Номінальна ВАРТІСТЬ монет вища за внутрішню реальну ВАРТІСТЬ металу.

Стоимость грошей - Кількість товарів и услуг, Які можна обміняті на одиниць грошей; купівельна спроможність одиниці грошей; величина, что зворотнього пропорційна до уровня цен.

Внутрішня ВАРТІСТЬ (грошей) - ВАРТІСТЬ матеріалу, з которого зроблені гроші (например, ринкова ціна МІДІ, яка вміщена в мідній монеті) Гроші - Особливий товар, Який є загально еквівалентом (рівноцінністю) при обміні товарів, їхньою формою вартості.

Гроші кредитні - форма грошей, Які є знаком (символом) вартості й вінікають з розвитку кредитних отношений. Історично кредитні гроші з'являються на базі металевих обігу и віступають спочатку як знак золота и знак кредиту.

Грошовий капітал - гроші, что наявні для купівлі капітальніх благ.

Грошові "голоси" - "голоси", Які Споживачі та підприємці Фактично віддають за виробництво різніх СПОЖИВЧИХ благ та інвестіційніх товарів, купуючі їх на Сайти Вся.

Готівка, валюта - монети и паперові гроші.

Девальвація - Зменшення офіційної ціни грошової одиниці країни у копійчаних одиниць других стран.

Закон Платіжний засіб - всі засоби, Які, согласно з ухвалив правительства, повінні прійматіся в оплату за борг.

Засіб обміну або обігу - функція грошей; гроші як Зручний засіб обміну товарами и услуг, что віключає бартер; ті, что продавці Звичайно пріймають, а ПОКУПЦІ Звичайно віддають в оплату за товар або послугу.

Нерозмінні паперові гроші - гроші, Які НЕ ма ють своєї внутрішньої вартості, но декретуються державою, як закон Платіжний засіб. Нерозмінні паперові гроші пріймаються як Платіжний засіб, доки люди ма ють Довіру, что ЦІ гроші будут прійматіся.

Паперові гроші - паперові знаки, что Використовують як засіб обміну.

ШВИДКІСТЬ обігу грошей - Кількість разів у рік, за Які грошова одиниця, что перебуває в обігу, вітрачається на купівлю товарів и услуг.

Основна література: № 10, 12.

Додаткова література: №1.

Тема 15. "Інтеграційні процеси и формирование Світової економічної системи"

1. Зовнішньоекономічні зв'язки та їх форми

2. Сутність інтеграції, ее види

3. Процеси інтеграції у Европе

4. Перспективи Реформування економіки України и ее інтеграція у Світову економічну систему

Методичні поради

Сучасне світове господарство характерізується різнімі видами зв'язків, здійснюється об'єктивний процес его інтернаціоналізації. Вінікає необходимость дослідження такого явіща, як формирование світо-вої економічної системи, актуальність становится проблема Вивчення зовнішньоекономічніх зв'язків, оскількі перед шкірних державою стоит зав¬дання прагнуті до максімальної їх вигоди. Тому досліджувана тема логічно впісується в курс дисципліни и потребує пріділення їй глібокої уваги.

Вивчення самой суті зовнішньо-господарських зв'язків, їх форм при-водити до розуміння того, что смороду є результатами розвитку и вдоскона-лення національніх економічних систем, виходом їх на новий рівень, коли ставши утверджуватіся міжнародний поділ праці, а вигода від него стала Досить зримий у практічній ДІЯЛЬНОСТІ. Щоб усвідоміті Різноманітність форм зовнішньоекономічніх зв'язків, слід проаналізуваті фактори, что вплівають на зовнішньоекономічну діяльність.

В результате Здійснення такой ДІЯЛЬНОСТІ відбувається економія суспільної праці, оскількі виробництво и обмін между країнамі результатами виробництва становится більш раціональнім. Слід кож Визнати, что націо¬нальні економічні системи все більшою мірою пріймають характеріс¬тікі ринкова економічних систем, особливо це стосується стран середньо - чи малорозвіненіх, для якіх цею процес є позитивним в цілому, хоч и суперечлівім, тому что обов'язково нужно враховуваті націо¬нальні Особливості и діяті у відповідності з Національними інтереса¬мі.

Логічнім продовження Висвітлення суті тими є Розгляд інтеграц¬ійніх процесів, Які характеризують Сучасний Світову економічну сісте¬му. Взаємозалежність економік різніх стран стала зростаті на мікро - и на макрорівнях, розвівається інтернаціоналізація господарського життя, відбувається формирование Світової економічної системи. Міжна¬родна економічна інтеграція пріймає практичне втілення и візначає при цьому1 перспективи Подальшого господарського прогресу. Тому важли-вим є Глибоке розуміння суті самого цього явіща, что міжнародна еко-номічна інтеграція візначається як об'єктивний процес и метою ее є нарощування об'єму товарів та послуг в результате забезпечення ефек-тівної господарської ДІЯЛЬНОСТІ у міжнародніх масштабах.

Зауважімо, что при вівченні зазначеної проблеми, та патенти, віділіті таку ее рису, як регіональність, тобто, інтеграційні об'єднання ма ють регіональний характер и розрізняються за глибінь процесів, что відбу¬ваються. Заслуговує уваги аналіз економічної інтеграції у Европе, де в групі промислово розвинення стран вона досягла Найвищого ступенів зрілості. Саме тут успешно функціонує Європейський Союз, Який по¬ступово набуває рис єдиної державності, что спостерігається в економіці, політіці и соціальній сфере.

При розгляді зазначеної тими слід кож проаналізуваті возможности входження и Нашої країни, України, у Світову економічну систему.Це є здійсненнім лишь за умов глибокого Реформування национальной еконо¬мікі, перехідної економічної системи з метою поступового ее транс¬формування в ринкову економічну систему. Важлівім пріорітетом еко¬номічніх Перетворення має стати Значне поглиблення демократизації усіх сфер суспільного життя, у т.ч. економічної діяльності. Знайомлячісь Із реаліямі сучасного стану української економіки, Розуміємо, что інтегра¬ція України у Світову економічну систему є Досить складаний, однак шлях цею, хоч и непросто, потім на внутрішню перспективний и заслуговує того, щоб ним прямуваті и далі.

При вівченні тими слід зосередіті свою Рамус на засвоєнні таких категорій та зрозуміти: зовнішньоекономічні зв'язки, спеціалізація, інтернаціоналізація, Співробітництво, СПІЛЬНЕ підпріємніц¬тво, світове господарство, глобалізація Світової економіки, економічна інтеграція, міжнародний бізнес, міжнародна еко¬номічна система, міжнародні економічні отношения, Європейсь¬кій Союз, економічна взаємозалежність стран.

Наголошуємо, что при вівченні зазначеної тими ряд проблем может буті вінесеній на Самостійне дослідження. Це Такі тими:

1. Міжнародна торгівля як форма зовнішньоекономічніх зв'язків.

2. Спільне підприємництво, его Вплив на зростання ефектівності

национальной економіки.

3. Вільний рух капіталів в межах Європейського Союзу.

4. Валюта та Валютні отношения в Європейському Союзі.

Сучасні зовнішньо економічні зв'язки характеризуються новим рівнем

розвитку. Смороду охоплюють міжнародні господарські, торговельні, науково-технічні та інші отношения. Це різноманітні господарські зв'язки между економічнімі системами різніх стран, что ґрунтуються на міжнародному поділі праці.

Світові економічні отношения вінікають и розвіваються за відповідніх

умів, смороду знаходять своє вираженості в різноманітніх конкретних формах, значення и співвідношеннях якіх неоднакове для різніх стран и різніх регіонів світу.

Віділяють Такі основні фактори розвитку зовнішньо економічних зв'язків: нерівномірність економічного розвитку різніх стран світу, різніця у трудових, Сировина та ФІНАНСОВИХ ресурсах; відповідній характер політічніх отношений; різний рівень науково-технічного розвитку; Особливості географічного размещения, природних и кліматичних умов.

Основними формами зовнішньо економічних зв'язків є: міжнародна торгівля,

Причем міжнародний обмін товарами Вигідний з економічної точки зору тоді, коли Завдяк ввезення товарів вдається зекономити на їх ВИРОБНИЦТВІ и отріматі прибуток; СПІЛЬНЕ підприємництво, что ґрунтується на спільній форме власності за; Надання послуг з широким Використання комп'ютерних мереж; наукове, технічне, економічне Співробітництво.

Зростання інтернаціоналізації господарського життя спріяло ВИНИКНЕННЯ

міжнародної економічної інтеграції, яка візначає зараз перспективи Подальшого господарського прогресу и находится в Основі формирование Світової економічної системи. Інтеграційні об'єднання ма ють регіональний характер, в теперішніх условиях вінікає необходимость налагоджування ефектівної и масштабної міжрегіональної взаємодії.

Прийнято віділяті Такі основні види інтеграційніх об'єднань: зона Вільної торгівлі; митний союз; Спільний ринок; економічний союз; валютно-економічний союз.

Найвищого ступенів зрілості міжнародна економічна інтеграція досягла в странах Західної Європи, де функціонує Європейський Союз. ВІН є Єдиним поки що об'єднанням стран, розвиток інтеграційніх процесів у якому, послідовно пройшовші Чотири попередні фази (зона торгівлі, митний союз, Спільний ринок, економічний союз), вступивши у нову фазу - створення валютного союзу, что свідчіть про міжнародну економічну інтеграцію Найвищого ступенів.

Україна, ставши Незалежною державою, проводити курс на поступове зближені з Європейськім та світовім співтоваріством, на входження у Світову економічну систему ринкового типу. Однако українська економіка недостатньо готова до Високоефективний форм зовнішньо економічного співробітніцтва, існує необходимость Глибока змін в діючій Економічній сістемі, что спріятіме ефективного ее співробітніцтву з іншімі державами.

Словник Нових термінів и зрозуміти

Глобалізація Світової економіки - процес Посилення взаємозалежності економічних агентів до такого ступенів, коли Дії одного з них вплівають на Захоплення всех других, тобто пріймають глобальний характер и одночасно вплівають на процеси и явіща в других сферах. Логічне продовження інтернаціоналізму.

Економічна взаємозалежність стран - Стійкий господарський Взаємозв'язок стран на основе міжнародніх економічних отношений и взаємодії національніх економік.

Економічна інтеграція - процес зближені и поступового об'єднання національніх економічних систем, сучасна найрозвіненіша форма інтернаціоналізації господарського життя.

Інтеграція - поступове зближені та об'єднання економічних суб'єктів у процесі їх взаємодії (взаємовпліву, взаємопронікнення, взаємозбагачення та ін.).

Інтелектуалізація світогосподарського обміну - зростання в міжнародному обміні долі об'єктів інтелектуальної власності (НДДКР, ліцензій, ноу-хау, інжінірінга та ін.).

Інтернаціоналізація господарського життя - розвиток стійкіх економічних зв'язків между: країнамі и народами, вихід відтворювального процесса за рамки національніх кордонів. Зумовлена ​​розвитку продуктивних сил, поглиблення МІЖНАРОДНОГО поділу праці. Знаходиться в Основі Посилення економічної взаємозалежності стран, яка віражається у міжнародному усуспільненні самого процесса виробництва и розшіренні Сайти Вся.

Міжнародний бізнес (МБ) - бізнес, підприємницька діяльність, Переважно сферою якої є - "міжнародні економічні отношения, світове господарство, економіка. В якості сегментів МБ віділяють: глобальний бізнес, сумісне підприємництво, бізнес за кордоном, іноземний бізнес.

Міжнародна економічна система - сукупність основних підсістем (Мегасистем) та елементів Світової економіки з властівімі Їм рісамі и особливо, у процесі взаємодії якіх вінікають інтегративні Властивості та якості, закони й закономірності розвитку и Функціонування цієї системи.

Міжнародні економічні отношения - одна Із сфер системи міжнародніх отношений, вініклі як результат поступової економічної інтернаціоналізації й транснаціопалізації виробництва, формирование єдиної економічної основи цівілізації. Водночас на них відчутно впліває становлення й розвиток націй и суверенних держав. Господарське життя є складаний сукупністю національніх, міжнаціональніх и міжнародніх процесів.

Міжнародні економічні организации - сукупність міжнародніх, міжурядовіх та неурядовіх установ та ОРГАНІЗАЦІЙ, створеня для налагодження и розвитку економічного и політічного співробітніцтва, регулювання світогосподарських зв'язків, стабільного розвитку Світової економіки на основе руху капіталів та Дотримання Принципів МІЖНАРОДНОГО права (00Н, МВФ, МБРР, СОТ та ін.).

Світове господарство (світова економіка) - сукупність державно-оформлених національніх господарств и недержавних Утворення, что Економічно взаємодіють в різніх формах на Мікро- и мікрорівнях.

Основна література: № 10,13.

Додаткова література: № 1.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Авдокушин Е.Ф. Міжнародні економічні взаємини. - М .: Юрист, 2001..

2. Башнянина Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія (підручник) - Киів, 2005

3. Богатин В.Ю. Виробництво прибутку: Навчальний посібник длч вузів. - Москва, 1998.

4. Богомолов О.Т. Реформв в дзеркалі міжнародних порівнянь. - Москва, 1998.

5. Економічна історія зарубіжних країн (Під ред.проф. В.І.Голубовіча) - Мінськ, 2000..

6. Економічна історія України и світу. Підручник (за ред.Б.Д.Лановіка) - Київ 2002.

7. Економічна історія: дослідження, історіографія, полеміка. - Москва., 1992.

8. Економічна історія: проблеми і дослідження. - Москва, 1987.

9. Економіка: Підручник, 2-е вид. (Під ред. А.С.Булатова. - Москва «Бекмен» 1999.

10. Економічна статистика: Підручник. - Москва, ИНФРА-М, 1998.

11. Юданов А.Ю. Конкуренція: Теорія і практи: Навчально-практичний посібник. - Москва, 1998.

Додаткова література

1.Істокі. Питання історії народного господарства та економічної думки. Вип. 1-2. - Москва 1989-1990.

2.Крупние промислово-торговельні монополії: Екон.стат.справ. - Москва, 1986.

3.Економіческая історія. Проблеми, дослідження, дискусії. Москва, 1993.

4.Економіческая історія зарубіжних країн: Капіталтстіческіе і країни, що розвиваються. М., 1990..