• Рішення
 • ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА
 • ВИТРАТИ, ПРИБУТОК І РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ


 • Дата конвертації21.04.2017
  Розмір31.52 Kb.
  Типзавдання

  Скачати 31.52 Kb.

  Приклади розв'язання задач з економіки підприємства

  Приклади розв'язання задач з економіки підприємства

  ОСНОВНІ ЗАСОБИ

  завдання 1

  Визначте середньорічну вартість основних засобів, використовуючи відомі вам способи. Дані для вирішення:

  Рішення

  Використовуючи наведені дані, можна розрахувати середньорічну вартість основних засобів двома способами: без урахування місяця введення-виведення основних засобів; з урахуванням місяці введення-виведення основних засобів.

  Зробимо розрахунок середньорічної вартості, не враховуючи при цьому місяць, в якому об'єкти основних засобів були введені або вибули:

  Вартість на початок року наводиться в умові завдання. Вартість на кінець року визначаємо за формулою

  тоді

  Якщо врахувати, що введення-виведення основних засобів протягом року здійснюється нерівномірно, можна знайти середньорічну вартість іншим способом:

  При розрахунку по цій формулі не слід забувати, що М1 і М2 - це, відповідно, число повних місяців з моменту введення або вибуття об'єкта (групи об'єктів) до кінця року. Таким чином,

  Результати розрахунку за двома способам показують, що при нерівномірному введенні-виведенні об'єктів основних засобів більш простий спосіб дає неточний результат.

  завдання 2

  Первісна вартість групи об'єктів на 1 січня становила 160 тис. Руб., Строк фактичної експлуатації - 3 роки.

  Розрахуйте залишкову вартість і коефіцієнт зносу на ту ж дату, якщо амортизація нараховується а) лінійним способом; б) способом зменшуваного залишку (коефіцієнт прискорення 2); в) способом суми чисел років терміну корисного використання. Для даної групи об'єктів визначено строк корисного використання 10 років.

  Рішення

  При вирішенні даного завдання виходимо з того, що залишкова вартість являє собою первісну вартість за мінусом зносу, а сума нарахованого зносу - суму амортизації за весь період фактичного використання об'єкта. Тому рішення почнемо з розрахунку суми зносу по кожному із способів амортизації.

  а) Зробимо розрахунок за лінійним способом. Річну суму амортизації визначаємо за формулою

  Норма амортизації може бути встановлена ​​таким чином:

  Розрахуємо норму амортизації при терміні корисного використання 10 років:

  Амортизація за рік складе

  .

  При цьому способі сума амортизації щороку однакова, тому знос за три роки дорівнює

  .

  б) Проведемо розрахунок за способом зменшуваного залишку. Для визначення амортизації використовуємо таку формулу:

  Амортизація за перший рік складе

  за другий рік -

  за третій рік -

  Знос за три роки розрахуємо як суму амортизації за три роки:

  в) Зробимо розрахунок за способом суми років. Для визначення річної амортизації використовуємо таку формулу:

  Амортизація за перший рік складе

  за другий рік -

  за третій рік -

  Склавши суми амортизації за три роки отримаємо суму зносу:

  Знаючи суми зносу, розраховані різними способами, можна обчислити залишкову вартість і коефіцієнт зносу, використовуючи формулу

  Коефіцієнт зносу знайдемо за формулою

  Підставивши значення, отримаємо:
  а) лінійний спосіб:

  б) спосіб зменшуваного залишку:

  в) спосіб суми років:

  .

  Таким чином, за результатами вирішення даного завдання видно, що нелінійні методи дозволяють списати більшу частину вартості в перші роки експлуатації об'єкта основних засобів.

  завдання 3

  Вартість основних засобів, млн руб., Відповідно до класифікації по матеріально-натуральному складу на 1 січня становила:

  У лютому поточного року було здано в експлуатацію будівлю цеху вартістю 5 млн руб.; в травні закуплено обладнання загальною вартістю 10 млн руб .; у вересні списано морально і фізично застаріле обладнання на суму 3 млн руб.

  Визначте структуру основних засобів на початок і на кінець року, частку активної і пасивної частин на початок і кінець року, значення коефіцієнтів вибуття і оновлення основних засобів.

  Рішення

  Розраховуємо структуру основних засобів на початок і кінець року. При цьому потрібно пам'ятати, що структура - це частка кожної групи основних засобів в їх загальній вартості. Структуру прийнято обчислювати у відсотках. До складу активної частини основних засобів включають обладнання і, іноді, транспортні засоби. При вирішенні даного завдання транспортні засоби віднесемо до активної частини. Розрахунок доцільно представити у вигляді таблиці:

  Зробимо розрахунок коефіцієнта оновлення по формулі

  Визначимо коефіцієнт вибуття, використовуючи наступну формулу:

  Вирішивши це завдання, ми показали зміни в структурі основних засобів, викликані зміною вартості окремих груп. Зміна співвідношення частки активної і пасивної частин, а також розраховані коефіцієнти оновлення і вибуття дають підстави припустити, що в подальшому ефективність використання основних засобів може підвищитися.

  завдання 4

  Вартість основних засобів на 1 січня по групам становила тис. Руб .:

  У лютому було введено нову будівлю цеху вартістю 1 000 тис. Руб., А в липні придбано обладнання на суму 12 000 тис. Руб. Підприємство випустило за рік 23 000 т продукції А вартістю 1 000 руб. / Т і 35 000 т продукції Б вартістю 1 500 руб. / Т.

  Основні відомості про роботу ведучого обладнання представлені в таблиці:

  Розрахуйте коефіцієнт фондовіддачі і коефіцієнти використання обладнання.

  Рішення

  Рішення почнемо з розрахунку коефіцієнта фондовіддачі. Для цього скористаємося формулою

  Так як фондовіддача характеризує ефективність використання всіх основних засобів підприємства, потрібно визначити їх середньорічну вартість:

  Для розрахунку цього показника потрібно знати обсяг виробленої продукції в натуральному або вартісному вираженні. Якщо проводиться однорідна продукція, можна при розрахунку використовувати натуральні показники. Якщо проводиться різна за характером продукція, при розрахунку фондовіддачі потрібно обсяг виробленої продукції висловити в вартісних показниках, руб .:

  Тепер можна обчислити шуканий показник:

  За допомогою показника фондовіддачі вдалося визначити, що в розрахунку на кожну вкладену в основні засоби тисячу рублів виробляється продукції на 690 руб.

  Тепер приступимо до розрахунку окремих показників. Знайдемо коефіцієнти для обладнання, що виробляє продукцію А.

  Визначимо коефіцієнти екстенсивного використання обладнання:

  а) коефіцієнт використання календарного часу

  б) коефіцієнт використання планового часу

  При обчисленні коефіцієнта інтенсивного використання обладнання спочатку розрахуємо продуктивність фактичну:

  Потім перейдемо власне до розрахунку коефіцієнта:

  Останнім визначимо інтегральний коефіцієнт:

  Розрахуємо коефіцієнти для обладнання, що виробляє продукцію Б.

  Обчислимо коефіцієнти екстенсивного використання обладнання

  а) коефіцієнт використання режимного часу

  б) коефіцієнт використання планового часу

  Далі розраховуємо коефіцієнт інтенсивного використання, попередньо обчисливши продуктивність фактичну і інтегральний коефіцієнт:

  При розрахунку коефіцієнтів екстенсивного використання обладнання для виробництва з безперервним режимом роботи доцільніше вибрати коефіцієнт використання календарного часу, а для виробництв з переривчастим режимом роботи - коефіцієнт використання режимного часу.

  ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА

  завдання 1

  Обсяг виробленої на підприємстві за рік продукції склав 200 тис. Т.

  Розрахуйте показники продуктивності праці, грунтуючись на даних, представлених в таблиці:

  Рішення

  Продуктивність праці характеризується показниками вироблення і трудомісткості.

  1. Розраховуємо показники виробітку:

  а) вироблення на одного виробничого (основного) робочого

  б) вироблення на одного робочого

  в) вироблення на одного працюючого

  2. Розраховуємо показники трудомісткості:

  а) трудомісткість технологічна

  б) трудомісткість виробнича

  в) трудомісткість повна

  завдання 2

  Тарифна ставка робітника V розряду становить 19 руб./ Ч. Тривалість робочого дня - 7 год. Кількість робочих днів у місяці - 20. Норма вироблення - 20 деталей за зміну. Фактична вироблення за місяць - 460 деталей.

  Розрахуйте заробіток робітника за місяць:

  а) при простій погодинній системі оплати праці;
  б) почасово-преміальною системою оплати праці (премія становить 10% від тарифу);
  в) прямий відрядній оплаті праці (розцінка за одну деталь - 7,2 руб.);
  г) відрядно-преміальною системою оплати праці (премія - 0,5% від відрядного заробітку за кожен відсоток перевищення норми виробітку);
  д) відрядно-прогресивній системі оплати праці (підвищувальний коефіцієнт - 1,8).

  Рішення

  Обчислимо заробіток робітника:

  г) для визначення розміру премії потрібно розрахувати відсоток перевищення фактичного виробітку над планової:

  д) при відрядно-прогресивній системі потрібно розрахувати розмір підвищеної розцінки:

  ВИТРАТИ, ПРИБУТОК І РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ

  завдання 1

  У цеху вироблено 200 шт. вироби А і 400 шт. вироби Б. Складіть кошторис витрат на виробництво по цеху і калькуляцію собівартості кожного виду продукції.

  Вихідні дані, тис. Руб., Наведені в таблиці:

  Рішення

  Для того, щоб скласти кошторис витрат на виробництво, потрібно підсумувати однорідні за економічним змістом витрати відповідно до статей кошторису витрат.

  1. У статті «матеріальні витрати» відобразимо вартість основних матеріалів і витрати на електричну енергію:

  2. Стаття «витрати по оплаті праці» представить собою заробітну плату виробничих робітників і адміністративно-управлінського персоналу:

  3. У статті «амортизація» відіб'ється сумарна амортизація вартості будівлі та обладнання:

  4. Суму інших витрат перенесемо без зміни:

  Разом загальні витрати за кошторисом складуть:

  Сума за кошторисом витрат дає загальні витрати підрозділу, але не дає можливості визначити собівартість кожного виду продукції. Для цього потрібно скласти калькуляцію. У рядках 3-5, 7-9 таблиці з вихідними даними відображені непрямі витрати, які потрібно розподілити між двома видами продукції. Розподілимо їх пропорційно прямим витратам, відображених у рядках 1, 2, 6. Для цього непрямі витрати по кожному виду продукції помножимо на наступні коефіцієнти:

  а) для продукції А

  б) для продукції Б

  .

  Результати розрахунків помістимо в таблицю, рядки якої є статті калькуляції:

  завдання 2

  При створенні підприємства його власник вклав суму 200 тис. Руб. Процес виробництва здійснюється в будівлі, яке до організації підприємства він здавав в оренду. Орендна плата становила 50 тис. Руб. / Рік. До організації заходу його засновник був найманим менеджером з річною заробітною платою 100 тис. Руб.

  Діяльність створеного підприємства характеризується наступними показниками

  Розрахуйте: прибуток від реалізації продукції, прибуток валову (до оподаткування), чистий прибуток; рентабельність підприємства (виробництва); рентабельність продукції. Обгрунтуйте відповідь на питання про доцільність створення власного підприємства (обчисліть економічний прибуток).

  Рішення

  Розрахуємо прибуток від реалізації продукції:

  Визначимо прибуток валову:

  Розрахуємо прибуток чисту:

  Рентабельність підприємства складе

  рентабельність продукції

  Прибуток економічна розраховується як прибуток бухгалтерська за вирахуванням внутрішніх витрат, а саме: відсотків по строковому депозиту, які можна було б отримувати на вкладені кошти; орендної плати; неодержаної заробітної плати власника підприємства. Таким чином, економічний прибуток складе

  13