• Список використаної літератури


 • Дата конвертації23.08.2017
  Розмір8.38 Kb.
  Типкурсова робота

  Продуктивність праці

  про вигідніше: віддавати працівникові у вигляді премії частина вартості зекономлених матеріалів або оплачувати повну вартість нераціонально витрачених ресурсів.

  Стимулювання економії вже само по собі буде сприяти вихованню ощадливості. Але почуття неприйняття порожнього марнотратства природних багатств, мабуть, повинно вакцинуватись майбутнім фахівцям ще зі шкільної і вузівської лави. Сучасна економічна теорія орієнтує на пошуки методів і засобів збільшення обсягів продукції при наявних обмежених факторах виробництва. Зростання випуску продукції з застосовуваних ресурсів важливий для кожної країни. Не є винятком і російська економіка. І все ж проблема раціонального використання факторів виробництва в нашій економіці не може зводитися до збільшення випуску продукції з сировини, яку застосовують.

  На відміну від багатьох країн в Росії багаті природні ресурси, які можуть забезпечувати високий рівень добробуту суспільства. Однак в країні не використовується колосальну кількість природних багатств - мільйони гектарів орних земель, мільйони кубометрів ділової деревини, величезна кількість сировини і паливно-енергетичних ресурсів. Це свідчить про безгосподарність, яка стримує економічне зростання. Тому поняття «ефективного використання ресурсів» стосовно нашої економіці не адекватно змісту цієї категорії в інших країнах, де воно зводиться до більшої продуктивності застосовуваних ресурсів. У нас це поняття включає необхідність більш широкого залучення у виробництво невикористовуваних природних багатств, а також необхідність більш повної і глибокої переробки ресурсів на підприємствах вітчизняної промисловості замість поставки їх в якості сировини в інші країни. [16, с.38]

  В умовах ринкової економіки витрати на покупку ресурсів виробництва несе сам підприємець. Від того, наскільки раціонально вони споживаються, залежить результат, заради якого він займається бізнесом. Але в ефективному використанні наявних у країні ресурсів зацікавлене і все суспільство, оскільки цим визначаються обсяги випуску готової продукції і національний дохід. Інтереси суспільства представляє державу. Тому, незважаючи на радикальні зміни форм власності на ресурси, держава не може усунутися від вирішення проблем ефективного функціонування економіки країни. Тим більше що застосування інструментів ринкового регулювання поки що не забезпечують потрібного країні економічного розвитку.

  висновок

  У своїй роботі ми спробували розкрити всі намічені завдання, була проаналізована необхідна література по темі роботи, розкрито поняття продуктивності праці та розглянуті проблеми підвищення продуктивності праці в Росії.

  Поверхнево розглядаючи продуктивність праці, можна сказати, що це показник, який характеризує його результати і віддачу кожної одиниці використовуваного ресурсу праці. Ця віддача з одного боку може бути визначена як продуктивність праці, а з іншого боку як ефективність витрат. Ці витрати пов'язані з використанням і залученням ресурсів праці.

  Підводячи підсумок, можна сказати, що продуктивність праці - головний двигун зростання виробництва. Нині економічна теорія стверджує, що продуктивністю володіють всі фактори виробництва. Значить, продуктивність праці є продуктивністю лише окремого фактора - частиною цілого, в якості якого виступає загальна продуктивність усіх факторів, що використовуються у виробництві. Це принижує значення живого праці в виробничому процесі.

  Незалежно від політичного устрою, продуктивність праці є найважливішим показником розвитку економіки.

  Для підприємства зростання продуктивності праці забезпечує майбутній розвиток, а також сприятливі перспективи в подальшому. В цілому ж, зростання продуктивності праці веде до підвищення рівня та якості життя населення.

  Існує безліч методів, які допомагають мотивувати працівників, завдання керівника полягає в тому, щоб вирішити, як він буде стимулювати своїх працівників, щоб досягти поставленої мети, яка полягає в успішній конкуренції з іншими фірмами і процвітання своєї компанії.

  Якщо грамотно вибрати такий метод, то у керівника з'являється можливість правильно управляти людьми, сконцентрувати їх зусилля і спільними діями реалізовувати можливості колективу. Це допоможе розвиватися і процвітати організації, та й суспільства в цілому. На основі цього у керівника організації з'являється шанс підвищити показники продуктивності праці.

  Список використаної літератури

  1. Абрамов В.Л. Проблеми підвищення конкурентоспроможності економіки Росії в контексті майбутнього приєднання до СОТ .// Сучасна конкуренція. 2008 №3

  2. Богдановський В.А. Фактори зростання продуктивності праці в сільському господарстві і переробних підприємствах .// Економіка сільського господарства і переробка підприємств. 2008 №7

  3. Гур'янов С.Х., Поляков І. А., Ремізов К.С. Довідник економіста з праці: - М: 2003, с.397

  4. Жуков Л.І., Погосян Г.Р. Економіка праці // М .: Економіка. - 2005, с.401

  5. Жучков Ю.Г. Матеріальне стимулювання зростання продуктивності праці .// Довідник кадровика. 2002. № 5.

  6. Золотов О.В. Діалектика зростання рівня життя і підвищення продуктивності праці в сучасній економіці .// Економічний вісник Республіки Татарстан. 2008 №2

  7. Злоказов Ю.Н. Управління продуктивністю праці. Нормативний підхід // Ю.І. Злоказов; Під ред. В.Е, Хруцкого - М: Фмнанси і статистика 2008, с.275

  8. Зубань С. В. Поділ понятій6 «мотивація» і «стимулювання». Мотиваційний потенціал як головне джерело зростання продуктивності праці // Тематичний збірник наукових праць «Актуальні проблеми управління персоналом в організаціях». - М: ГУУ, 2003, с. 233

  9. Зубань С.В. Змінні складові систем стимулювання // Збірник 9-ої міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми управління» - М: ГУУ, 2004, с. 241

  10. Зубань С.В. Практика застосування в сучасних організаціях систем стимулювання праці // тематичний збірник наукових праць «Актуальні проблеми управління персоналом в організаціях». - М: ГУУ, 2006, с.197

  11. Золотов О.В. Діалектика зростання рівня життя і підвищення продуктивності праці в сучасній економіці // Економічний вісник Республіки Татарстан 2008 №2.

  12. Кокін Ю.П. Економіка праці // підручник під ред. Ю.П. Кокіна, П.Е. Шлендера 2-е изд. - М: Магістр 2008, с. 686

  13. Корняков В. Продуктивність праці: практичні темпи зростання // Економіст 2008 №11

  14. Кучина Є.В. Міграція як фактор підвищення продуктивності праці .// ЕКО 2008 №10

  15. Михайлова М.Р. Проблеми продуктивності праці і залучення персоналу .// Методи менеджменту якості. 2008 №1

  16. Міхєєв Д. Ефективність праці - ключовий пріоритет // Економіст 2008 №8

  17. Нурієв Р.М. Курс мікроекономіки 2008, с.575

  18. Остапенко Ю.М. Економіка праці; навчальний посібник // Ю.М. Остапенко 2-е видання, перероблене і доповнене-М: ИНФРА - М 2007, с. 567

  19. Погосян Г.Р. Економіка праці // Під ред. Г.Р. Погосяна, Л.І. Жукова - М .: Економіка, 2007, с. 303

  20. Половина Е.А. Економічні чинники зростання продуктивності праці .// Вісник економіки, права та соціології. 2008 №2

  21. Проскуряков В.М., Лупанов К.Ю. Продуктивність і оплата праці, чинники зростання і міра співвідношення // М .: економіка 2006, с. 457

  22. Ремізов К.С. Основи економіки праці: М. 2006, с.549

  23. Рофе А.І. Економіка і соціологія праці - М .: МІК, 2007, с. 473

  24. Соскіева З. Продуктивність праці як головний фактор підвищення ефективного виробництва .// АПК: економіка, управління. 2008 №7,

  25. Титова Е.В. Сучасні підходи до оцінки матеріального стимулювання праці працівників торгівлі // євразійський міжнародний науково-аналітичний журнал. 2009 №2

  26. Чепа К.Р. Продуктивність праці і зростання заробітної плати на малих підприємствах. // Проблеми сучасної економіки. Євразійський міжнародний науково-аналітичний журнал. 2008 №1

  ...........