• Малюнок 2.9. Коефіцієнт фінансової стійкості.
 • Таблиця 3.4. Плановані обсяги продажів
 • Таблиця 3.14 Фінансові коефіцієнти підприємства


 • Дата конвертації16.08.2017
  Розмір72.54 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 72.54 Kb.

  Проект реструктуризації підприємства

  = "Left"> Оптимальні обсяги продажів даного інвестиційного проекту таблиця 3.18.

  Таблиця 3.18. Оптимальний обсяг продажів

  Після розрахунку оптимального інвестиційного проекту можна зробити висновки:

  Ш сума чистого приведеного доходу склала 99409,57 грн., Т. Е. Підприємство зробило правильний вибір, прийнявши проект реструктуризації і відкривши філію в місті Дніпродзержинську;

  Ш валовий обсяг випуску продукції підприємства дорівнює 2049691,40 грн, що є хорошим початком для першого року роботи реструктуризованого підприємства;

  Ш імовірно чистий прибуток підприємства за перший рік буде на порядок вище прибутку 2008 року, і становитиме 813326,51 грн.

  Так як тільки чистий приведений дохід (NPV) дозволяє отримати найбільш реальну характеристику результату інвестування, тобто його кінцевий ефект в абсолютній сумі, то проаналізуємо залежність NPV від норми дисконту (рисунок 3.2).

  Малюнок 3.2 - Поведінка чистого наведеного доходу

  Неважко бачити, що чистий приведений дохід має чітко виражену тенденцію до зростання, що служить ще однією позитивною характеристикою досліджуваного інвестиційного проекту.

  ГЛАВА 4. ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ «Древбумснабстрой»

  Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно гігієнічних і лікувально профілактичних заходів та засобів спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

  Закон про охорону праці в Україні передбачає такі методи управління охороною праці:

  Ш створення фонду охорони праці на підприємстві;

  Ш обов'язкове соціальне страхування працівників від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

  Ш збереження середньої зарплати працюючого в період простою в разі відмови працівника від дорученої роботи, якщо трапилася виробнича ситуація, небезпечна для життя і здоров'я, його самого або людей, які його оточують;

  Ш безкоштовне забезпечення лікувально профілактичного харчування та інших пільг і компенсацій працюючим, які працюють з важкими і складними умовами праці;

  Ш безкоштовна видача працівникам спеціального одягу, взуття інших засобів індивідуального захисту;

  Ш відшкодування збитків у зв'язку з травмою або іншими ушкодженнями здоров'я пов'язаними з виконанням трудових обов'язків, і морального збитку.

  Організаційно-технічні засоби спрямовані на забезпечення такого рівня організації праці на підприємстві та таких технічно-інженерних рішень з охорони праці для всього технологічного процесу, обладнання та інструменту.

  Організаційними заходами з охорони праці є: відповідне навчання працюючих, чітке і своєчасне проведення інструктажів та контролю знань з охорони праці.

  Технічними заходами з охорони праці є: застосування технічно вдосконаленого і справного обладнання, інструментів, пристроїв, транспортних засобів, засобів колективного захисту.

  Санітарно-гігієнічні заходи передбачають попередження небезпечного впливу виробничих факторів на людину і притримування допустимих рівнів цих факторів на робочому місці.

  ТОВ ВКФ «Древбумснабстрой» має в своєму розпорядженні деревообробним обладнанням, на якому реалізуються основні і допоміжні технічні процеси обробки деревообробного виробництва, а також офісна техніка. Це обладнання не дозволяє уникнути наявності небезпечних і шкідливих факторів на деяких ділянках і робочих місцях підприємства з точки зору Закону «Про охорону праці».

  Також на підприємства існує служба з охорони праці, яка виконує наступні завдання:

  Ш по забезпеченню безпеки виробничих процесів;

  Ш забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту;

  Ш професійної підготовки і кваліфікації працюючих з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів роботи;

  Ш вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих;

  Ш професійного відбору робітників для вибору певних видів робіт.

  Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства. Служба охорони праці контролює:

  Ш виконання чинного законодавства, галузевих та інших нормативних актів, посадових інструкцій з питань охорони праці;

  Ш своєчасне проведення навчання та інструктажу працюючих;

  Ш виконання вимог техніки безпеки при виконанні робіт підвищеної небезпеки;

  Ш проходження попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці;

  Ш виконання заходів, наказів і розпоряджень з питань охорони праці.

  В даному розділі виявлено та систематизовано шкідливі і небезпечні виробничі фактори на підприємстві, актуалізовані першочергові заходи щодо поліпшення умов праці та підвищення його безпеки.

  4.1. Шкідливі виробничі фактори.

  На деревообробних верстатах.

  В умовах, що не відповідають стандартам техніки безпеки працюють 4 людини. Обидва верстати (розпилювальний і калібрований) знаходяться на відкритому просторі. Перше місце в переліку метеорологічних несприятливих робочих місць, займають робочі місця калібрувальника і розпилювача. Мікроклімат в теплий і холодний періоди наведені в таблиці 4.1.

  Таблиця 4.1. Мікроклімат в деревообробному цеху.

  При перенесенні даного цеху в приміщення мікроклімат може покращитися до необхідних ГОСТів.

  В умовах, що перевищують по запиленості повітря робочої зони ГДК відповідно до стандартів охорони праці, працюють чотири людини. До них відносяться калібрувальник і распиловщик. Джерелами утворення пилу є сировина і матеріали. Ситуація по запиленості робочого місця калібрувальника і розпилювача в ДОЦ представлена ​​в таблиці 4.2.

  Таблиця 4.2. Запиленість в деревообробному цеху.

  У відділах використовують комп'ютери та іншу офісну техніку.

  Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин поширюються на всі підприємства, установи, організації, юридичні особи. В умовах не відповідають стандартам техніки безпеки працюють 10 осіб. Мікроклімат в приміщенні де працюють люди в теплий і холодний періоди наведено в таблиці 4.3. і 4.4.

  Таблиця 4.3. Необхідний мікроклімат у відділах експлуатації електронно-обчислювальних машин.

  Пора року

  Категорія робіт згідно з ГОСТ 12.1-005-88

  Температура повітря, С оптимальна

  Відносна вологість повітря,% оптимальна

  Швидкість вітру, м / с оптимальна

  холодне

  Легка - 1а

  22-24

  40-60

  0,1

  Легка - 1б

  21-23

  40-60

  0,1

  тепле

  Легка - 1а

  23-25

  40-60

  0,1

  Легка - 1б

  22-24

  40-60

  0,2

  Таблиця 4.4. Мікроклімат у відділах експлуатації електронно-обчислювальних машин.

  Пора року

  Температура повітря, С фактична

  Відносна вологість повітря,% фактична

  Швидкість вітру, м / с фактична

  холодна

  23

  40

  0,08

  тепла

  28

  40

  0,05

  В умовах, що перевищують по запиленості повітря робочої зони ГДК відповідно до стандартів охорони праці, працюють десять чоловік. До них відносяться бухгалтери, економісти, менеджери. Джерелами утворення пилу є сировина і матеріали. Ситуація по запиленості робочого місця калібрувальника і розпилювача в ДОЦ представлена ​​в таблиці 4.5.

  Таблиця 4.5. Запиленість у відділах експлуатації електронно-обчислювальних машин.

  професія

  Шкідливі речовини

  ГДК

  Фактичне значення

  Бухгалтер

  пил

  2

  4

  економіст

  пил

  2

  4

  Менеджер

  пил

  2

  5

  На підприємстві «Древбумснабстрой» використовується як природне, так і штучне освітлення.Природне освітлення - бічне двостороннє, яке здійснюється через світлові прорізи (вікна) в зовнішніх стінах і верхнє, здійснюване через "ліхтарі". Комбіноване освітлення - це поєднання бокового і верхнього освітлень. Штучне - це освітлення, що створюється електричними джерелами світла: лампами розжарювання, газорозрядними лампами. В основному, застосовуються світильники типу УПД.

  Разом з тим, резонно зауважити, що у відділах експлуатації електронно-обчислювальних машин працюють в умовах, коли освітленість не відповідає стандартам охорони праці. Так при нормі загальної освітленості 300 лк, фактична освітленість в зоні робочого місця подекуди не перевищує 250 лк. Однак при встановленні додаткових світильників типу УПД ця проблема буде усунена.

  4.2 Небезпечні виробничі фактори

  У переліку джерел небезпечних чинників на деревообробних верстатах де, в силу спеціалізації підприємства, повсюдно використовується виробництво дерев'яна продукція, особливе місце займають саме розпилювальний і калібрований верстати.

  При роботі на розпилювальному верстаті вважаються небезпечними:

  Ш диск пилки;

  Ш кріплення пилки;

  Ш кріплення колоди;

  Ш несправність захисного кожуха;

  Ш недотримання вимагає режиму роботи верстата;

  Ш виробництво налагоджувальних робіт, очищення від відходів під час роботи.

  При роботі на калібрувальному верстаті вважаються небезпечними:

  Ш очищуючий диск;

  Ш кріплення диска;

  Ш кріплення колоди;

  Ш недотримання вимагає режиму роботи верстата;

  Ш виробництво налагоджувальних робіт, очищення від відходів під час роботи.

  Особливе місце в ряду джерел небезпечних виробничих факторів займає пожежна небезпека, враховуючи наявність деревообробного виробництва та використання легко займистих матеріалів.

  4.3 Аналіз виробничого травматизму на підприємстві

  За 2008 рік на підприємстві стався один нещасний випадок. Ця пригода сталася внаслідок недотримання техніки безпеки. Распиловщик Некрасов С.А. і Півень О.М. не виконали свої обов'язки щодо дотримання техніки безпеки, проявивши недбалість, не перевіривши перед роботою кріплення диска пилки, в результаті на малих обертах роботи верстата диск пилки злетів зі штифта і распиловщик Некрасов С.А. отримав травму руки.

  За результатами розслідування комісією були розроблені заходи щодо усунення причин даного нещасного випадку. У встановлені терміни виконані всі запропоновані заходи, а саме:

  Ш розроблена технічна документація, виготовлений і встановлений стенд наочної агітації щодо забезпечення безпеки роботи розпилювача і калібрувальника;

  Ш забезпечено дотримання техніки безпеки в даному структурному підрозділі;

  Ш уточнені, розширені і деталізовані посадові інструкції з охорони праці для посадових осіб і виконавців;

  Ш притягнуто до дисциплінарної відповідальності особи, які допустили порушення інструкції.

  4.4 Інженерно-технічні та організаційні заходи з охорони праці

  У 2008 році на підприємстві «Древбумснабстрой» запланований ряд заходів щодо вдосконалення виробничої санітарії.

  Установка додаткових світильників типу УПД дозволить усунути недостатню освітленість в відділах де використовуються електронно-обчислювальні машини.

  Реконструкція санітарно-побутових приміщень підприємства - запорука покращення санітарно-побутового обслуговування.

  До поліпшень умов праці можна віднести такі заходи як:

  Ш організація робочого місця;

  Ш нормалізація мікроклімату приміщення;

  Ш забезпечення електробезпеки і пожежної безпеки.

  Для поліпшення організації робочого місця можна застосовувати різні пристосування для зручності роботи. До таких пристосуванням можна віднести: різні полки, шафки знаходяться в близькості від робочого місця, зручні стільці забезпечують найменшу стомлюваність в процесі роботи. До поліпшення організації робочого місця можна віднести наявність рослин створюють сприятливу дію на людину.

  Для забезпечення електробезпеки і пожежної безпеки працівники так само повинні керуватися інструкціями з техніки безпеки. Все робоче обладнання повинно проходити періодичний, належний огляд. Приміщення повинно відповідати правилам пожежної безпеки.

  Здійснення заходів щодо зниження виробничого травматизму і професійної захворюваності, а також поліпшення умов праці ведуть до професійної активності трудящих і зростання продуктивності праці.


  ГЛАВА 5. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА

  В даний час підприємство «Древбумснабстрой» займається реалізацією проекту реструктуризації підприємства. Однак не виключено, що вихідні дані, які використовуються в проекті, можуть бути змінені в процесі його реалізації. Для зручності користування даними і розрахунковими матеріалами розроблена інформаційна система.

  Дана система дозволить при необхідності визначати постійні і змінні витрати інвестиційного проекту, розраховувати фінансові коефіцієнти і оптимальне вкладення грошових коштів в проект.

  Для вирішення інвестиційного проекту використовується комп'ютерна техніка. Вона повинна відповідати наступним вимогам:

  - комп'ютер з процесором класу Pentium;

  - 3 Mb оперативної пам'яті;

  - 1 Mb вільного місця на жорсткому диску;

  - монітор, що підтримує роздільну здатність 800х600 в режимі High color з частотою 75 Гц;

  - миша і клавіатура.

  Для проведення розрахунків на комп'ютері повинна бути встановлена ​​операційна система Windows 98 або більш пізньої версії.

  Для створення системи були використані макроси. Макрос - це набір інструкцій, який здійснює послідовні дії, які Microsoft Excel виконує замість вас. Макроси, це комп'ютерні програми, але вони не використовуються незалежний чином, а працюють тільки в середовищі Microsoft Excel. Їх можна використовувати для автоматизації складних завдань. Вони бувають простими і дуже складними.

  Малюнок 5.1. Блок схема інформаційної системи

  Малюнок 5.2. Заставка інформаційної системи

  При натисканні кнопки початок проекту потрапляємо у вікно основного меню. Вікно основного меню програми містить п'ять кнопок:

  Ш Стартовий баланс

  Ш Фінансово економічні показники

  Ш Операційний план

  Ш Фінансування

  Ш Результат

  При натисканні на першу кнопку з'являється лист, на якому в табличному вигляді представлений баланс підприємства за два роки роботи. На аркуші також є дві кнопки:

  Ш розрахунок фінансових економічних показників;

  Ш повернення в основне меню.

  Малюнок 5.3. Вікно стартового балансу

  При натисканні на кнопку фінансово економічні показники (в основному меню або на аркуші балансу) ми переходимо в наступне вікно, яке містить розрахунок фінансово економічних показників за 2007 і 2008 року. Ці показники дозволяють оцінити фінансовий стан підприємства, виявити його слабкі і сильні місця, що необхідно для подальшої роботи підприємства. Інвестори перш, ніж вкласти капітал в будь-якої проект вивчають ці показники з метою подальшої співпраці або розриву відносин з підприємством.

  На аркуші фінансово економічних показників є три кнопки за допомогою яких ви можете:

  Ш кнопка Операційний план - перейти в вікно операційного плану

  Ш кнопка Баланс - повернутися у вікно стартового балансу

  Ш кнопка Основне меню - повернутися в основне меню

  Малюнок 5.4. Вікно фінансово економічних показників

  При натисканні на кнопку Операційний план ми переходимо у вікно, де представлені плановані обсяги продажів і плановані надходження при реалізації проекту реструктуризації.

  Малюнок 5.5. Вікно операційного плану

  На аркуші операційного плану є три кнопки за допомогою яких ви можете:

  Ш кнопка Фінансування - перейти в вікно Фінансування

  Ш кнопка Фінансово економічні показники - повернутися у вікно фінансово економічних показників

  Ш кнопка Основне меню - повернутися в основне меню

  При натисканні кнопки Фінансування ми переходимо у вікно фінансування проекту, де представлені суми інвестицій в проект, виплати на погашення позик і виплати відсотків по позиках.

  На аркуші фінансування знаходяться три кнопки за допомогою яких ви можете:

  Ш кнопка Результат - перейти в вікно Результат

  Ш кнопка операційний план - повернутися у вікно операційного плану

  Ш кнопка Основне меню - повернутися в основне меню

  Малюнок 5.6. вікно Фінансування

  При натисканні кнопки Результат ми переходимо у вікно результатів проекту реструктуризації, де представлені баланс підприємства після закінчення проекту, витрати і прибуток, чисті грошові потоки і розрахована ефективність проекту реструктуризації за схемою власного капіталу.

  На аркуші результат знаходяться три кнопки за допомогою яких ви можете:

  Ш кнопка Фінансування - повернутися у вікно Фінансування

  Ш кнопка Блок схема - перейти в вікно блок схеми

  Ш кнопка Основне меню - повернутися в основне меню

  При натисканні кнопки Блок схема ми переходимо у вікно блок схеми даної інформаційної системи, де показано як ця система працює.

  На аркуші результат знаходяться три кнопки за допомогою яких ви можете:

  Ш кнопка Блок схема - перейти в вікно блок схеми

  Ш кнопка Основне меню - повернутися в основне меню

  Ш кнопка Вихід з проекту - ви можете вийти з програми

  висновок

  Багато підприємств малого і середнього бізнесу стають банкрутами або їх діяльність збиткова, через те, що штат такого підприємства не передбачає фахівців в області фінансів і зокрема планування діяльності підприємства. Керівництво не в змозі вчасно оцінити ситуацію, що погіршується і прийняти рішення про зміну фінансового стану. Дуже рідко грамотно і правильно вирішується проблема визначення всіх параметрів інвестицій. Це призводить до нераціонального вкладення капіталу.

  Така ж проблема стояла і перед підприємством «Древбумснабстрой». Тому розрахунок всіх показників інвестиційного проекту реструктуризації, і розрахунок оптимального інвестиційного проекту, істотно вплинув на всі економічні та фінансові показники роботи підприємства.

  Завдяки методам економічної кібернетики вдалося розрахувати інвестиційний проект реструктуризації підприємства і поліпшити такі показники:

  коефіцієнт фінансової стійкості виріс в 2 рази;

  коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів стала рівною своєму оптимальному значенню;

  коефіцієнти валового і чистого прибутку збільшилися в 5 разів;

  коефіцієнт окупності власного капіталу зріс в 2 рази;

  рентабельність власного капіталу збільшилася в 6 разів;

  ліквідність збільшилася в два рази.

  Всі ці зміни в фінансовому стані підприємства свідчать про те, що вкладені інвестиції в проект реструктуризації підприємства дали повну віддачу. Крім того абсолютно справедливо буде зауважити, що чистий дохід підприємства за перший рік реалізації проекту буде більш, ніж в 2 рази вище доходу 2008 року.

  Взагалі, інвестування в подібні проекти представляє значний теоретичний і практичний інтерес, оскільки зі збільшенням виробництва і торгівлі зростає реальний обсяг ВВП, що в значній мірі позитивно впливає на економіку України. Мікро-та макроекономіка країни зростає. Це робить Україну більш привабливою для іноземних інвесторів.

  Список використаних джерел

  1. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. - К .: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 487с. - (Вища освіта XXI століття).

  2. Фінанси України: Матеріали 2-ої міжнародної науково-практичної конференции: м. Дніпропетровськ, 15 травня 1998р. - Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: Видавництво "Навчальна книга", - 1998. - 168с.

  3. Крішваленко Н.А. Французьке виключення / Бізнес - № 9 (580), 01.03.04.- С.40.

  4. Нейман Е., Пишванов А. Наздогнати ... Росію? / Бізнес - № 10 (581), 08.03.04.- С.44.

  5. Арестархов О. Готуватися прорив / Бізнес - № 15 (586), 12.04.04.- С.46.

  6. Мельник В.В., Козюк В.В., Міжнародна інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2003 - 249с.

  7. Мертенс А.В. Інвестиції: Курс лекцій по сучасній фінансовій теорії. - К .: Київське інвестиційне агентство, 1997. - XVI, 416с .: іл.

  8. Проектний аналіз. / Відповідальний редактор Москвін С.О. - Київ: ТОВ "Видавництво Лібра", 1998. - 368с.

  9. Савчук В.П., Прилипко С.І., Величко О.Г. Аналіз і розробка інвестиційних проектів. - Навчальний посібник. - Київ: Абсолют-В, Ельга, 1999. - 304с.

  10. Загородній А.Г., Стадницький Ю.І. Менеджмент реальних інвестіцій: Навчальний посібник. - К .: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 209с. - (Вища освіта XXIстоліття).

  11. Бізнес-план: Практичний посібник / Барроу К. та ін. Вид - К .: Т-во "Знання", 2001. - 285с.

  12. Бізнес-планування: Підручник / Під. Ред. В.М. Попова і С.І. Ляпунова. - М .: Фінанси і статистика, 2001. - 672с .: іл.

  13. Самочкіна В.Н. Гнучке розвиток підприємства: аналіз і планування. - 2-е изд., Испр. і доп. - М .: Справа, 2000. - 376с.

  14. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / під ред. В.В. Буряковського, В.Я. Кармазіна, С.В.Калам бета. - Дніпропетровськ: "Пороги", 1998. - 248с.

  15. Комаринський Я., Яремчик І. Фінансово-інвестиційний аналіз: навчальний посібник. - Київ: "Українська книга" ім .. М.П. Бажана, агентство "Книга памяті України", 1996. - 299с.

  16. Баланс підприємства за 2002 та 2003 роки (форма №1).

  17. Звіт про фінансові результати за 2002 та 2003 роки (форма №2).

  18. Савицька Г.В. Методика комплексного аналізу господарської діяльності. - М .: ИНФРА - М, 2001. - 288 с. - (серія "Вища освіта").

  19. інвестиційне проектування / упорядник І.М.Пістунов. - Дніпропетровськ: НГА України, 2001. - 158с.

  короткострокової заборгованості.

  Ставлення чистих мобільних коштів до підсумку мобільних засобів характеризує стійкість структури мобільних засобів. Чим вище частка чистих мобільних засобів в загальній сумі мобільних засобів, тим швидше підприємство здатне погасити наявну у нього заборгованість. Це ставлення має прагнути до 1.

  Ставлення чистих мобільних коштів до підсумку мобільних засобів обчислюється за формулою:

  GMС = ЧMС / МС, де

  GMС - відношення чистих мобільних коштів до підсумку мобільних засобів;

  ЧMС - чисті мобільні засоби;

  МС - мобільні засоби.

  В ході аналізу річних балансів підприємства "Древбумснабстрой" за 2007 і 2008рр. за даним показником були отримані результати (див. табл.2.2.) і побудований графік відносини чистих мобільних коштів до підсумку мобільних засобів.

  За отриманими даними і графіку (див. Рис. 2.8.) Даного показника нескладно бачити, що спостерігалися його незначне збільшення.

  Малюнок 2.8. Ставлення чистих мобільних коштів до підсумку мобільних засобів.

  Значення даного показника в часі нижче його граничного значення свідчать про те, що структура мобільних коштів підприємства не стійка і про те, що підприємство не здатне досить швидко погасити наявну у нього заборгованість.

  Коефіцієнт фінансової стійкості.

  Він показує питому вагу всіх джерел коштів в загальній вартості майна, яке підприємство може використовувати у своїй поточній діяльності без шкоди для кредиторів. Він свідчить про фінансову стійкість підприємства, якщо його величина> = 0,7.

  Коефіцієнт фінансової стійкості розраховується за формулою:

  KФ = (ССK + ДП) / СА, де

  KФ - коефіцієнт фінансової стійкості;

  ССK - джерела власних і прирівняних до них коштів;

  ДП - довгострокові пасиви;

  СА - валюта (підсумок) балансу.

  В ході аналізу річних балансів підприємства "Древбумснабстрой" за 2007 і 2008рр. по даному коефіцієнту були отримані результати (див. таблицю 2.2.) і побудований графік коефіцієнта фінансової стійкості.

  За отриманими даними і графіку (див. Рисунок 2.9.) Даного коефіцієнта можна сказати, що коефіцієнт фінансової стійкості збільшився в порівнянні з 2007р., Хоча і не перевищує своє граничне значення. З формули даного коефіцієнта нескладно бачити, що збільшення коефіцієнта фінансової стійкості відбулося за рахунок збільшення власних і прирівняних до них коштів, і за рахунок зменшення валюти балансу.

  Малюнок 2.9. Коефіцієнт фінансової стійкості.

  показники платоспроможності

  У процесі аналізу платоспроможності виявляється можливість підприємства своєчасно розплачуватися за своїми зобов'язаннями в залежності від стану ліквідності його активів. Він характеризується такими коефіцієнтами.

  Коефіцієнт покриття.

  Він дає можливість встановити в якій кратності сума мобільних засобів покриває суму короткострокових зобов'язань. Для цього коефіцієнта вважається благополучним, якщо він перевищує або дорівнює величині 2.

  Коефіцієнт покриття показує платіжні можливості підприємства, оцінювані за умови не тільки своєчасних розрахунків з дебіторами і сприятливою реалізації готової продукції, а й продажу разі потреби інших елементів матеріальних оборотних коштів.

  Коефіцієнт покриття розраховується за формулою:

  KП = MС / (KКЗ + Kз), де

  KП - коефіцієнт покриття;

  MС - мобільні засоби підприємства;

  KКЗ - кредити та інші статті короткострокової заборгованості;

  Kз - короткострокова заборгованість.

  В ході аналізу річних балансів підприємства "Древбумснабстрой" за 2007 і 2008рр. по даному коефіцієнту були отримані результати (див. таблицю 2.2.) і побудований графік коефіцієнта покриття.

  За отриманими даними і графіку (див. Рисунок 2.10.) Даного коефіцієнта можна сказати, що хоча коефіцієнт покриття і має тенденцію до збільшення, але його крива знаходиться набагато нижче свого граничного значення. Аналізуючи формулу можна зробити висновок про те, що коливання коефіцієнта покриття в бік збільшення відбувалися за рахунок збільшення співвідношення між мобільними засобами і короткостроковою заборгованістю, хоча і чисельник (тобто мобільних засобів), і знаменник формули (тобто короткострокової заборгованості) спрямовані в бік зниження.

  Малюнок 2.10. Коефіцієнт покриття.

  Не всі мобільні засоби, що належать підприємству, мають однакову ліквідністю, тобто здатністю бути швидко реалізованими. Тому, необхідно визначити їх структуру. Для цього слід врахувати, що найбільшою ліквідністю володіють грошові кошти. Далі за ступенем ліквідності йдуть товарно-матеріальні запаси, а потім - дебіторська заборгованість.

  Коефіцієнт покриття за рахунок коштів.

  Коефіцієнт покриття за рахунок коштів розраховується за формулою:

  KДС = ДС / (ККЗ + КЗ), де

  KДС - коефіцієнт покриття за рахунок коштів;

  ДС - грошові кошти (грошові кошти включають: грошові кошти в касі, грошові кошти на розрахунковому рахунку, кошти на валютному рахунку і інші грошові кошти);

  KKЗ - кредити та інші статті короткострокової заборгованості;

  Kз - короткострокова заборгованість.

  В ході аналізу річних балансів підприємства "Древбумснабстрой" за 2007 і 2008рр. за коефіцієнтом покриття за рахунок коштів були отримані результати (див. таблицю 2.2.) і побудований графік (див. рисунок 2.11.).

  Малюнок 2.11. Коефіцієнт покриття за рахунок коштів.

  За отриманими даними нескладно бачити постійне зростання даного коефіцієнта. Аналізуючи формулу можна зробити висновок про те, що зростання коефіцієнта покриття за рахунок коштів відбувається як за рахунок збільшення грошових коштів та їх еквівалентів так і за рахунок зменшення короткострокової заборгованості, кредитів та інших статей короткострокової заборгованості в цей період.

  Коефіцієнт покриття за рахунок дебіторської заборгованості.

  Коефіцієнт покриття за рахунок дебіторської заборгованості розраховується за формулою:

  KДЗ = ДЗ / (ККЗ + КЗ), де

  KДЗ - коефіцієнт покриття за рахунок дебіторської заборгованості;

  ДЗ - розрахунки з дебіторами;

  KKЗ - кредити та інші статті короткострокової заборгованості;

  Kз - короткострокова заборгованість.

  В ході аналізу річних балансів підприємства "Древбумснабстрой" за 2007 і 2008рр. по даному коефіцієнту були отримані результати (див. таблицю 2.2.) і побудований графік коефіцієнта покриття за рахунок дебіторської заборгованості.

  Малюнок 2.12. Коефіцієнт покриття за рахунок дебіторської заборгованості.

  За отриманими даними і графіку (див. Рисунок 2.12.) Даного коефіцієнта можна спостерігати постійне зниження коефіцієнта покриття за рахунок коштів. Аналізуючи формулу можна зробити висновок про те, що зниження коефіцієнта покриття за рахунок дебіторської заборгованості відбувається як за рахунок різкого зниження розрахунків з дебіторами, так і за рахунок зменшення короткострокової заборгованості, кредитів та інших статей короткострокової заборгованості в цей період.

  Коефіцієнт покриття за рахунок товарно-матеріальних запасів.

  Товарно-матеріальні запаси включають: виробничі запаси, залишкова вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів, готова продукція, товари за купівельною вартістю.

  Коефіцієнт покриття за рахунок товарно-матеріальних запасів розраховується за формулою:

  KТМЗ = ТМЗ / (ККЗ + КЗ), де

  КТМЗ - коефіцієнт покриття за рахунок товарно-матеріальних запасів;

  ТМЗ- запаси товарно-матеріальних цінностей;

  KKЗ - кредити та інші статті короткострокової заборгованості;

  Kз - короткострокова заборгованість.

  В ході аналізу річних балансів підприємства "Древбумснабстрой" за 2007 і 2008рр. по даному коефіцієнту були отримані результати (див. таблицю 2.2.) і побудований графік коефіцієнта покриття за рахунок товарно-матеріальних запасів.

  Малюнок 2.13. Коефіцієнт покриття за рахунок товарно-матеріальних запасів.

  За отриманими даними і графіку (рисунок 2.13.) Даного коефіцієнта можна спостерігати стрімке зростання коефіцієнта. Аналізуючи формулу коефіцієнта покриття за рахунок товарно-матеріальних запасів можна стверджувати, що збільшення коефіцієнта відбувалися за рахунок збільшення співвідношення між запасами ТМЦ і короткостроковою заборгованістю, хоча і чисельник (тобто запасами ТМЦ.), І знаменник формули (тобто короткострокової заборгованості) спрямовані в бік зниження.

  Коефіцієнт ліквідності.

  Він показує яка частина поточних зобов'язань (короткострокових пасивів) може бути погашена за рахунок готівки, очікуваних надходжень за відвантажену продукцію, виконані роботи і надані послуги. Для забезпечення платоспроможності цей показник повинен бути> = 0,5.

  Коефіцієнт ліквідності розраховується за формулою:

  KЛ = ДС / KKЗ, де

  KЛ - коефіцієнт ліквідності;

  ДС - грошові кошти;

  KKЗ - кредити та інші статті короткострокової заборгованості.

  В ході аналізу річних балансів підприємства "Древбумснабстрой" за 2007 і 2008рр. за коефіцієнтом ліквідності були отримані результати (див. таблицю 2.2.) і побудований графік (див. рисунок 2.14.)

  Малюнок 2.14. Коефіцієнт ліквідності.

  За отриманими даними нескладно бачити, даний коефіцієнт ростет, хоча і набагато нижче свого граничного значення. Це означає, що підприємство не в змозі погасити поточні зобов'язання за рахунок готівки та очікуваних надходжень за продукцію.

  Коефіцієнт платоспроможності.

  Він характеризує перспективи розрахунків підприємства за своїми зобов'язаннями шляхом реалізації належних йому активів (власності підприємства: будівлі, устаткування, товарні запаси, банківські вклади та інвестиції в цінні папери, патенти і т.д.). Цей показник повинен бути> = 2.

  Коефіцієнт платоспроможності розраховується за формулою:

  KПС = MС / (KKЗ + Kз + ДП), де


  KПС - коефіцієнт платоспроможності;

  MС - мобільні засоби підприємства;

  KKЗ - кредити та інші статті короткострокової заборгованості;

  Kз - короткострокова заборгованість;

  ДП - довгострокові пасиви (кредити банків, довгострокові позики і інші довгострокові пасиви).

  В ході аналізу річних балансів підприємства "Древбумснабстрой" за 2007 і 2008рр. по даному коефіцієнту були отримані результати (див. таблицю 2.2.) і побудований графік коефіцієнта платоспроможності (див. рисунок 2.15.).

  За отриманими даними і графіку коефіцієнта можна сказати, що хоча коефіцієнт покриття і має тенденцію до збільшення, але його крива знаходиться набагато нижче свого граничного значення. Аналізуючи формулу можна зробити висновок про те, що коливання коефіцієнта покриття в бік збільшення відбувалися за рахунок збільшення співвідношення між мобільними засобами і короткостроковою заборгованістю, хоча і чисельник (тобто мобільних засобів), і знаменник формули (тобто короткострокової заборгованості) спрямовані в бік зниження.

  Малюнок 2. 15. Коефіцієнт платоспроможності.

  Коефіцієнт залучення.

  Цей коефіцієнт показує залежність підприємства від позикових коштів, чим вище цей коефіцієнт, тим нижча платоспроможність підприємства. Значення даного коефіцієнта не повинно перевищувати 0,5.

  Коефіцієнт залучення розраховується за формулою:

  KП = (KKЗ + Kз + ДП) / ПOС, де

  KП - коефіцієнт залучення;

  KKЗ - кредити та інші статті короткострокової заборгованості;

  Kз - короткострокова заборгованість;

  ДП - довгострокові пасиви;

  ПOС - первісна вартість основних фондів.

  В ході аналізу річних балансів підприємства "Древбумснабстрой" за 2007 і 2008рр. за коефіцієнтом залучення були отримані результати (див. таблицю 2.2.) і побудований графік коефіцієнта (див. рисунок 2.16.). З отриманих даних і графіка видно, що коефіцієнт залучення перевищує своє граничне значення, це негативно характеризує підприємство. Отримані значення коефіцієнта свідчать про те, що підприємство не в змозі повністю покрити позикові кошти вартістю своїх основних фондів.

  Малюнок 2.16. Коефіцієнт залучення.

  Співвідношення позикових і власних коштів.

  Це співвідношення показує скільки позикових коштів припадає на 1 грн. власних. Співвідношення позикових і власних коштів не повинно перевищувати 1.

  Співвідношення позикових і власних коштів обчислюється за формулою:

  GЗ = (KKЗ + Kз + ДП) / ССK, де

  GЗ - співвідношення позикових і власних коштів;

  KKЗ - кредити та інші статті короткострокової заборгованості;

  Kз - короткострокова заборгованість.

  ДП - довгострокові пасиви;

  ССK - джерела власних і прирівняних до них коштів.

  В ході аналізу річних балансів підприємства "Древбумснабстрой" за 2007 і 2008рр. за даним показником були отримані результати (див. таблицю 2.2.) і побудований графік (див. рисунок 2.17.) відношення позикових і власних коштів. За отриманими даними і графіку видно, що співвідношення позикових і власних коштів перевищує своє граничне значення, що розглядається як негативна тенденція. Хоча, як ми бачимо з графіка, в 2008 році це співвідношення зменшилася, але все одно величина позикових коштів перевищує величину власних.

  Малюнок 2.17. Співвідношення позикових і власних коштів.

  Коефіцієнт ділової активності.

  Він показує обсяг продукції, для виробництва якої використовується 1 грн. майна підприємства. Він свідчить про ефективну роботу підприємства, якщо його величина> 1.

  Коефіцієнт ділової активності розраховується за формулою:

  KДА = ВР / СА, де

  KДA - коефіцієнт ділової активності;

  ВР - виручка від реалізації;

  СА - валюта (підсумок) балансу.

  В ході аналізу річних балансів підприємства "Древбумснабстрой" за 2007 і 2008рр. за коефіцієнтом ділової активності були отримані результати (див. таблицю 2.2.) і побудований графік (див. рисунок 2.18.).

  З отриманих даних і графіка видно, що значення коефіцієнта перевищила своє граничне значення і за період з 2007 оп 2008 рік та збільшилася майже в два рази. Аналізуючи дані, можна стверджувати, що зростання коефіцієнта ділової активності відбулося за рахунок зростання виручки від реалізації (тобто за рахунок чисельника) і зниження валюти балансу (тобто знаменника).

  Малюнок 2.18. Коефіцієнт ділової активності.

  Коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів.

  Коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів дозволяє визначити за який період часу отримується щорічно прибуток може компенсувати вартість майна підприємства. Вважається, що даний коефіцієнт благополучний, якщо його значення перевищує 0,3.

  Коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів розраховується за формулою:

  KФР = ПP / СА, де

  KФР - коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів;

  ПР - прибуток підприємства;

  СА - валюта (підсумок) балансу.

  В ході аналізу річних балансів підприємства "Древбумснабстрой" за 2007 і 2008рр. за коефіцієнтом ефективності фінансових ресурсів були отримані результати (див. таблицю 2.2.) і побудований графік коефіцієнта (див. рисунок 2.19.).

  про отриманими даними і графіку можна судити про низьку ефективність використання фінансових ресурсів, так як крива коефіцієнта ефективності використання фінансових ресурсів нижче свого граничного значення. З формули коефіцієнта нескладно бачити, що причиною низьких значень коефіцієнта ефективності використання фінансових ресурсів, є низький і знижується рівень прибутку підприємства.

  Малюнок 2.19. Коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів.

  Коефіцієнт валового прибутку.

  Коефіцієнт валового прибутку показує, на скільки ефективно підприємство використовує матеріальні ресурси і робочу силу в виробничому процесі.

  Якщо витрати на матеріали і зарплату різко збільшуються, коефіцієнт валового прибутку знижується (в разі, якщо компанія не перекладає ці витрати на покупця, збільшуючи ціну). Якщо витрати на заробітну плату і матеріали високі, треба їх контролювати і знижувати витрати на виробництво.

  Коефіцієнт валового прибутку розраховується за формулою:

  KВП = (ВР - CП) / ВР, де

  KВП - коефіцієнт валового прибутку;

  ВР - виручка від реалізації;

  CП - собівартість реалізованої продукції.

  В ході аналізу річних балансів підприємства "Древбумснабстрой" за 2007 і 2008рр. за коефіцієнтом валового прибутку були отримані результати (див. таблицю 2.2.) і побудований його графік (див. рисунок 2.20.).

  За отриманими даними і графіку коефіцієнта можна спостерігати його збільшення. Аналізуючи формулу коефіцієнта валового прибутку можна зробити висновок про те, що зростання коефіцієнта відбувався за рахунок зростання чисельника (тобто різниці виручки від реалізації і собівартості реалізованої продукції).

  Малюнок 2.20. Коефіцієнт валового прибутку.

  Коефіцієнт чистого прибутку.

  Коефіцієнт чистого прибутку характеризує всю діяльність підприємства. Величина цього коефіцієнта різна в різних галузях і змінюється по підприємствах в залежності від того, на скільки ефективно менеджери оперують ресурсами підприємства.

  Коефіцієнт чистого прибутку розраховується за формулою:

  KЧП = ПП / ВР, де

  KЧП - коефіцієнт чистого прибутку;

  ЧП - чистий прибуток;

  ВР - виручка від реалізації.

  В ході аналізу річних балансів підприємства "Древбумснабстрой" за 2007 і 2008рр. за даним показником були отримані результати (див. таблицю 2.2.) і побудований його графік (див. рисунок 2.21.).

  З отриманих даних і графіка коефіцієнта чистого прибутку нескладно бачити значне зменшення коефіцієнта. Аналізуючи формулу коефіцієнта можна зробити висновок про те, що зниження даного коефіцієнта відбувалися за рахунок зменшення прибутку підприємства, тобто чисельника.

  Мал. 2.21. Коефіцієнт чистого прибутку.

  Коефіцієнт окупності власного капіталу.

  Коефіцієнт окупності власного капіталу показує акціонерам прибутковість їх капіталу. Даний показник становить особливий інтерес для акціонерів і експертів з питань надійності інвестицій.

  Коефіцієнт окупності власного капіталу розраховується за формулою:

  KОСК = ПП / СК, де

  KОСК - коефіцієнт окупності власного капіталу;

  ЧП - чистий прибуток;

  СK - власний капітал.

  В ході аналізу річних балансів підприємства "Древбумснабстрой" за 2007 і 2008рр. за даним показником були отримані результати (див. таблицю 2.2.) і побудований його графік (див. рисунок 2.22.).

  З отриманих даних і графіка коефіцієнта окупності власного капіталу бачимо зменшення даного коефіцієнта. Аналізуючи формулу коефіцієнта нескладно бачити, що це обумовлено зменшенням прибутку підприємства.

  Малюнок 2.22. Коефіцієнт окупності власного капіталу.

  Коефіцієнт окупності інвестицій.

  Коефіцієнт окупності інвестицій зручний для порівняння чистого доходу із загальною сумою активів.

  Даний коефіцієнт розраховується за формулою:

  KOI = ПП / СA, де

  KOI - коефіцієнт окупності інвестицій;

  ЧП - чистий прибуток;

  СA - разом активів (підсумок балансу по активу).

  В ході аналізу річних балансів підприємства "Древбумснабстрой" за 2007 і 2008рр. за даним показником були отримані результати (див. таблицю 2.2.) і побудований його графік (див. рисунок 2.23.).

  З отриманих даних і графіка коефіцієнта окупності інвестицій бачимо зменшення даного коефіцієнта. Аналізуючи формулу коефіцієнта нескладно бачити, що це обумовлено різким зниженням прибутку підприємства.

  Малюнок 2.23. Коефіцієнт окупності інвестицій.

  2.3 Висновки та постановка задачі

  У цьому розділі був проведений аналіз поточного фінансово-господарського стану підприємства. В ході, якого було виявлено, що більшість показників фінансової стійкості, платоспроможності не відповідають оптимальним значенням, що сприяє фінансової нестабільності підприємства, зменшення гнучкості підприємства в використанні власних коштів, підприємство не здатне швидко погасити наявну у нього заборгованість. При аналізі коефіцієнта ліквідності з'ясувалося, що підприємство не в змозі погасити поточні зобов'язання за рахунок готівки та очікуваних надходжень за продукцію, так як коефіцієнт ліквідності майже в 10 разів менше свого оптимального значення. Підприємство не в змозі повністю покрити позикові кошти вартістю своїх основних фондів, ефективно використовувати фінансові ресурси, менеджери не ефективно оперують ресурсами підприємства, через що знижується прибуток підприємства і воно стає не цікавим для інвесторів. При всіх цих мінусах коефіцієнт ділової активності свідчить про ефективну роботу підприємства.

  Як видно з фінансового аналізу дане підприємство навряд чи приверне інвесторів. Якщо тільки буде розроблений проект і розрахована його ефективність, керівництво підприємства зможе переконати інвесторів в тому, що даний проект принесе достатню віддачу на вкладені кошти.

  Очевидно, що для залучення інвесторів необхідно вибрати проект, встановити інвестиційні потреби проекту, спрогнозувати надходження грошових коштів і отримання прибутку, розрахувати віддачу від інвестиційного проекту у вигляді грошових потоків і оцінити ефективність вкладених інвестицій за допомогою наступних показників: періоду окупності інвестицій (РВР), індексу прибутковості (РІ), чистого приведеного доходу (NPV), внутрішньої норми рентабельності (IRR).


  ГЛАВА 3. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА «Древбумснабстрой»

  3.1 Стратегія розвитку підприємства та маркетингові дослідження ринку

  Основна мета будь-якого інвестиційного проекту - отримання прибутку за рахунок задоволення існуючого або потенційного попиту на товар (послугу), який являє собою результат здійснення даного проекту при використанні наявних ресурсів.

  В силу того, що ми хочемо реструктуризувати підприємство, то нам буде потрібно попереднє дослідження ринку для наших кредиторів і потенційних інвесторів.

  Маркетинговий план - це сукупність цілей, стратегій маркетингової діяльності, а також заходів щодо їх реалізації на певний інтервал часу. Він розробляється на основі програм маркетингу.

  Як фінансовий аналіз, так і аналіз ринку показують, де підприємство перебуває в даний момент і в якому напрямку воно планує йти далі. Крім цього, аналіз ринку пояснить, чому обраний фірмою напрямок правильно і як керівництво підприємства збирається домогтися поставлених цілей. Оскільки жоден бізнес не може існувати без споживача, успіх в будь-якому бізнесі в значній мірі залежить від орієнтації покупця. Чи зможемо ми насправді надати ті товари, в яких він потребує? Найлегший шлях домогтися успіху - надавати товари найвищої якості в широкому асортименті. Як вже зазначалося раніше, в даний час настав будівельний бум. Деяких клієнтів цікавить напрямки в моді (дизайн, стиль), частина клієнтів ставить на перше місце традиції, проте всіх хвилює хороший смак, якість і помірні ціни. Також відзначимо, що сильний вплив на ціноутворення і продаж товарів надають конкуренти. У місті Дніпропетровську велика кількість підприємств та організацій, що займаються торгівлею будівельними та оздоблювальними матеріалами. Так як реструктуризація підприємства «Древбумснабстрой» передбачає відкриття філії в місті Дніпродзержинську, то розглянемо конкурентів, які вже мають філії в цьому ж місті.

  Поряд з підприємством «Древбумснабстрой», на споживчому ринку конкурують такі підприємства як:

  Ш ТОВ «Оптик», вул. Смарагдова 3В;

  Ш ТОВ «Спіка», вул. К.Лібкнехта 1;

  Ш ТОВ «Технокредо», вул. К.Крилова 4 (р-н центальной авторинку);

  Ш ТОВ «Топинг», пр. Кірова, 46.

  Щоб ефективно боротися з конкурентами, необхідно зрозуміти і проаналізувати конкурентне середовище. Для цього необхідно використовувати тест ПНВУ (SWOT - Strengh, Weakness, Opportunities and Threats) - Переваги, Недоліки, Можливості і Загрози - для аналізу наших конкурентів і власного бізнесу. Метою такого аналізу є виявлення сильних та слабких сторін, а також проведення порівняння.

  В даному випадку ми будемо використовувати тест ПНВУ для аналізу:

  Ш Ціноутворення;

  Ш Якості товару;

  Ш Асортиментів товару;

  Ш Якості обслуговування;

  Ш Зручності розташування і пов'язаних з ним переваг;

  Ш Цільового збуту ринку.

  Інформація про ціни конкурентів представлена ​​в таблиці 3.1.

  Таблиця 3.1. Ціни конкурентів.

  «-» означає, що підприємство даний вид продукції не представляє на ринку.

  Таблиця 3.2. Аналіз конкурентів.

  Після застосування тесту ПНВУ для аналізу наших конкурентів отримані наступні результати, які представлені у вигляді таблиць 3.2.

  Умовні позначення: «О» -отлично; «Х»-добре; «У» незадовільно; «П» -погано.

  За даними таблиці можна зробити висновок, що необхідно підтримувати рівень цін на нинішньому рівні і не допускати їх підвищення, підвищити якість товару за рахунок залучення нових постачальників, переглянути кадровий склад додати штат новими перспективними фахівцями, додати види пропонованих послуг і підвищити якість нинішніх. В цілому дані вказують на досить високу конкурентну спроможність підприємства «Древбумснабстрой».

  3.2 Варіанти інвестиційних проектів

  Господарська діяльність підприємства нерозривно пов'язана з його фінансовою діяльністю. Підприємство самостійно, або за допомогою залучених коштів, фінансує всі напрямки своїх витрат відповідно до виробничих планів, розпоряджається наявними фінансовими ресурсами, вкладаючи їх у виробництво з метою отримання прибутку. Для ефективної виробничо-господарської діяльності необхідно фінансове планування. Також необхідно проаналізувати, як будуть працювати вкладені кошти, тобто яка буде віддача від інвестування зібраної суми коштів. Важливість цього питання найбільш істотна тому, що коли підприємство вкладає певну суму грошей у виробництво, то у нього існує альтернатива вкладення цих коштів в інший інвестиційний проект, і потрібно бути твердо впевненими, що обраний інвестиційний проект найбільш ефективний. Розглянемо два варіанти проекту підприємства. Перший варіант містить в тому, що підприємство продовжує працювати без реструктуризації. Другий варіант розглядає реструктуризоване підприємство.

  Вихідні дані для виконання проекту представлені в таблиці 3.3.

  Тривалість проекту в роках

  3 роки

  крок розрахунку

  по кварталах у 2009 році, далі по роках

  3.2.1 Розрахунок показників діяльності підприємства без проекту реструктуризації

  Керівництво підприємства прийняло рішення про відхилення проекту реструктуризації, а для подальшої роботи підприємства був розрахований план обсягів продажів, надходження від продажів, балансу підприємства, витрат і прибутку.

  Плановані обсяги продажів і надходження від продажів наведені таблиці 3.4. і таблиці 3.5.

  Таблиця 3.4. Плановані обсяги продажів

  Таблиця 3.5. Плановані надходження від продажів

  Плановані надходження від продажів розраховуються за формулою:

  (3.1.)

  де і - вид продукції, що продається,

  ВР - валовий прибуток;

  Ц - ціна (роздрібна) виду товару;

  ОС - обсяг збуту.

  Прогнозований баланс підприємства дає можливість керівництву визначити слабкі місця і своєчасно їх ліквідувати або звести до мінімуму наслідки. Прогнозований баланс підприємства на три роки представлений в таблиці 3.6.

  Як видно з даного балансу, який був складений за допомогою програмного забезпечення Projeck Expert, підприємство стало працювати краще, після оцінки фінансово економічних показників, і виявлення своїх сильних і слабких сторін. Так само збільшилася і чистий прибуток від діяльності підприємства. Прогнозована чистий прибуток а також витрати і витрати на продукцію, податки і амортизація представлені в таблиці 3.7.

  Передбачувана чистий прибуток підприємства складе 3 510 163,85 грн. Однак при позитивному результаті роботи підприємства є і негативні моменти, такі як негативні значення запасів готової продукції, це призводить до того, що підприємство недоотримує надходження від продажів і прибуток зменшується.

  Таблиця 3.6.Прогнозіруемий баланс підприємства.

  Таблиця 3.7. Прогнозовані витрати, податки і чистий прибуток.

  3.2.2 Розрахунок проекту реструктуризації

  3.2.2.1 Джерела фінансування проекту

  Підприємство планує інвестицію в обсязі 429 000 гривен, яка буде фінансуватися в такий спосіб: 30% інвестиційних потреб підприємство збирається фінансувати за рахунок власного капіталу, а решту суми становить позика, який підприємство розраховує отримати у комерційного банку. Як банку, який буде здійснювати кредитування, був обраний Укрсоцбанк. Основою вибору послужило те, що в цьому банку розроблені лінії кредитування для малого та середнього бізнесу. Кредитні лінії Укрсоцбанку використовуються для фінансування, як бізнес проектів, так і поточних потреб підприємств в оборотних коштах.

  Одними з основних умов кредитування є цільовий характер, відповідність чинному законодавству України та вимогам Банку. Крім того, Укрсоцбанк віддає перевагу проектам, пов'язаним з розвитком національного виробництва, які не суперечать вимогам охорони навколишнього середовища і не пов'язані з операціями спекулятивного характеру. Кредитна лінія передбачає можливість поетапного використання кредитних коштів в рамках встановленого ліміту. Залежно від виду лінії (відновлювальна, що не відновлювальна) передбачається можливість (неможливість) повторного використання кредитного ліміту для отримання позикових коштів. Тобто в рамках відновлюваної кредитної лінії при погашенні кредиту або його частини відбувається відновлення вільного ліміту у відповідному обсязі. , При відкритті відновлювальної кредитної лінії кредитування здійснюється в межах ліміту кредитної лінії окремими траншами без права повторно використовувати кредитний ліміт після повного або часткового погашення суми кредиту.

  Термін використання кредитної лінії встановлюється в залежності від запиту клієнта і умов реалізації кредитного проекту. Кредитування переважно здійснюється на термін до 12 місяців. Відхилення від стандартного строку можливо при наявності обґрунтування у зв'язку зі специфікою фінансованого проекту. При цьому складається графік погашення кредиту, що відповідає реальній можливості клієнта по обслуговуванню кредитної лінії.

  В рамках даного проекту реструктуризації приймаємо, що кредит в Укрсоцбанку узятий на два роки, відсоткова ставка 25 відсотків річних, обслуговується по амортизаційної схемою при щоквартальній виплаті. Це означає, що підприємство щокварталу зобов'язується виплачувати певну суму грошових коштів, яка складається з відсотків і основної частини боргу.

  Тривалість кредиту менше тривалості проекту. Підприємство розраховує отримати віддачу на власні вкладені фінансові ресурси в розмірі 30%.

  Для складання схеми повернення кредиту, перш за все, необхідно обчислити величину щомісячної виплати. При розрахунку цієї суми використовуємо прийом дисконтування. В даному випадку він буде наступним: наведена в даний момент сума всіх платежів повинна дорівнювати сумі кредиту.

  Якщо РМТ - невідома величина щомісячної виплати, а S - величина кредиту, то при процентній ставці кредиту i і кількості періодичних виплат n величина РМТ може бути розрахована за допомогою наступної формули:

  (3.2.)

  Погашення основної частини позики і відсотків представлені в таблицях 3.8. і 3.9.

  Таблиця 3.8. Погашення основної частини позики

  Кредит 1 це кредит, який підприємство отримало в 2012 році до початку проекту.

  Кредит 2 це інвестиція, яку підприємство залучило з метою реалізації проекту.

  Таблиця 3.9. Виплата відсотків по позиках.

  Зауважимо, що відсотки нараховуються виходячи з величини початкового на поточний період балансу боргу на основі процентної ставки по кредиту.

  3.2.2.2 Плановані надходження від реалізації проекту

  Оцінки планованих обсягів продажів і надходжень від продажів представлені в таблицях 3.10 і 3.11

  Таблиця 3.10. Плановані обсяги продажів.

  За формулою 3.1. розраховує показники таблиці 3.11.

  Таблиця 3.11. Плановані надходження від продажів

  Підприємство досягне проектної потужності в перший квартал реалізації проекту і збереже стабільне збільшення планованих обсягів прибутку протягом всього проекту. Показником ефективної роботи підприємства є стабільне збільшення прибутку від діяльності підприємства. У таблиці 3.10. представлені валовий прибуток, виробничі витрати, сума амортизації і чистий прибуток.

  Розрахунок кожного з показників таблиці 3.12 проводитися наступним чином:

  1. Величина валового обсягу продажів дорівнює сумі творів ціни відповідної групи продукції (Ц) і кількості відповідної групи продукції (ОС), що випускається або продається за певний період розрахунку.

  2. У величину прямих витрат входить вартість обладнання, установка і налагодження устаткування, проектні роботи і вартість сировини і матеріалів. Підприємство «Древбумснабсрой» уклало нові контракти на покупку сировини і матеріалів для нарощування обсягів виробництва. Таким чином, отримуємо, що з нарощуванням обсягів продажів величина прямих витрат також збільшується.

  Таблиця 3.12. Витрати, амортизація і чистий прибуток.

  1. 3. Показник - постійні витрати без амортизації включає в себе вартість оренди приміщення, комунальні витрати і заробітну плату працівників.

  4. Величину амортизації відповідно до закону України встановлюємо в розмірі 15 відсотків до балансової вартості основних фондів (так як розраховуємо амортизацію третьої групи основних фондів). Таким чином, амортизаційні відрахування за перший рік рівні:

  650704 * 0,15 = 97605,6 грн.

  97605,6 / 4 = 24401,4 грн. за кожен квартал.

  5. Відсотки по кредиту беремо на основі даних таблиці 3.9.

  6. Величина прибутку до оподаткування, в даному випадку дорівнює:

  Прибуток = валовий обсяг продажів - постійні витрати - амортизація - прямі витрати - відсотки по кредиту.

  7. Податок на прибуток дорівнює:

  Прибуток * 30%,

  де 30% - це ставка податку.

  8. Показник чистий прибуток розраховуємо наступним чином:

  Чистий прибуток = Прибуток до оподаткування - податок на прибуток.

  Порівняти прогнозований прибуток підприємства, при різних варіантах роботи підприємства, можна за допомогою графіка представленого на малюнку 3.1.

  Малюнок 3.1. Плановані надходження від продажів.

  За даним графіком можна сказати про те, що дохід підприємства збільшується при обох варіантах роботи. Але при роботі підприємства без проекту реструктуризації цей прибуток менше і вона не стабільна, коливання прибутку говорять про те, що підприємство не ефективно використовує свої ресурси, спрямовуючи їх на вирішення не тих проблем. При прийнятті проекту реструктуризації підприємство отримує стабільне збільшення прибутку, що говорить про правильне вкладення капіталу і ефективному його використанні. На графіку наочно показано, що в 2012 році заплановані надходження від продажу перевищать 18 млн. Гривень, що в 9 разів більше, ніж початкові плановані надходження.

  3.2.2.3 Фінансовий стан підприємства при реалізації проекту

  Прогнозовані зміни в обсязі продажів і збільшення доходу від реалізації породили збільшення прибутку підприємства, при цьому змінилося і фінансовий стан підприємства. Позитивні зміни в економічному стані також впливають на прихильність інвесторів, і можливе подальше співробітництво.

  Баланс підприємства за три роки реалізації проекту представлений в таблиці 3.13.

  Таблиця 3.13. Баланс реструктуризованого підприємства.

  Баланс підприємства істотно змінився, також як і коефіцієнти його фінансового стану.

  Таблиця 3.14 Фінансові коефіцієнти підприємства

  Як видно з даної таблиці багато фінансових показників покращилися і стали відповідати оптимальним значення. При аналізі коефіцієнта ліквідності з'ясувалося, що після проекту реструктуризації підприємство в змозі погасити поточні зобов'язання за рахунок готівки та очікуваних надходжень за продукцію, так як коефіцієнт ліквідності перевищує своє оптимальне значення. Підприємство в змозі повністю покрити позикові кошти вартістю своїх основних фондів, ефективно використовувати фінансові ресурси, ефективно оперуються ресурси підприємства, через що збільшується прибуток підприємства, фінансовий стан підприємства стабільно. Висновки зроблені з аналізу коефіцієнтів підприємства доводять, що підприємству необхідно залучити інвесторів і реалізувати проект реструктуризації підприємства.

  3.3 Оцінка ефективності проекту реструктуризації підприємства

  Для визначення ефективності інвестиційного проекту використовуємо метод схеми власного капіталу. Цей підхід є більш наочним для кредитного інвестора і більш гнучким. Кредитний інвестор в процесі аналізу проекту може спостерігати у вигляді чисельних значень процентні платежі і погашення основної частини боргу в розрахунковій схемі прогнозу грошових потоків. Результуючий грошовий потік він розцінює як елемент гарантії платоспроможності підприємства: якщо підприємство не буде в змозі здійснити свої плани щодо обсягів реалізації та валових витрат, то це може знизити результуючі грошові потоки, але наявність великих позитивних чистих грошових потоків підвищує впевненість кредитора в тому, що він поверне свої гроші і отримає відсотки, так як має більш високий пріоритет. Згідно зі схемою власного капіталу розрахунок показників ефективності проекту проводиться при наступних припущеннях:

  Ш при оцінці чистого наведеного доходу (NPV) проекту вартість власного капіталу проекту використовується як показник дисконту, причому в якості розрахункового обсягу інвестицій приймаються тільки власні інвестиції;

  Ш в процесі прийняття рішення на основі внутрішньої норми рентабельності (IRR) проекту порівнюється з вартістю власного капіталу;

  Ш при прогнозі грошових потоків враховуються процентні платежі і погашення основної частини кредитної інвестиції.

  Показники ефективності розраховуються за такими формулами:

  1. Якщо використовується оцінка чистого наведеного доходу (NPV) проекту, то показник NPV визначається:

  де (3.3.)

  NPV - чистий приведений дохід; в певний період проекту;

  CF n - чистий приведений дохід в певний період проекту;

  w - норма дисконту;

  n - період проекту.

  Норму дисконту визначаємо за формулою:

  де (3.4.)

  Е - норма дисконту для власного капіталу;

  СК - сума власних коштів;

  К - сума кредиту банку;

  р до - ставка відсотка по кредиту в банку;

  П - сума грошових коштів інвестора;

  р і - ставка відсотка за службовим інвестору;

  I - ставка інфляції.

  Проект приймається якщо NPV0, для окремого проекту, для кількох альтернативних проектів приймається той проект, який має більшу значення NPV, якщо воно позитивне.

  Для оцінки ефективності на основі методу власного капіталу складемо прогноз грошових потоків.

  Розрахунок кожного з показників таблиці 3.11 проводитися наступним чином:

  1. Чистий прибуток до амортизації, відсотків, податку на прибуток дорівнює - валовий прибуток відняти сумарні постійні витрати.

  2. Відсотки по кредиту беремо на основі даних таблиці 3.9.

  3. Величину амортизації відповідно до закону України встановлюємо в розмірі 15 відсотків до балансової вартості основних фондів (так як розраховуємо амортизацію третьої групи основних фондів). Таким чином, амортизаційні відрахування за перший рік рівні:

  650704 * 0,15 = 97605,6 грн.

  97605,6 / 4 = 24401,4 грн. за кожен квартал.

  4. Величина чистого прибутку до оподаткування, в даному випадку дорівнює:

  Прибуток = валовий обсяг продажів - постійні витрати - амортизація - прямі витрати - відсотки по кредиту.

  5. Показник чистий прибуток після оподаткування розраховуємо наступним чином:

  Чистий прибуток = Прибуток до оподаткування - податок на прибуток.

  6. Показник - виплата основної частини боргу беремо на основі даних таблиці 3.8.

  7. Кінцеву величину чистих грошових потоків отримуємо як різницю між доходами і видатками у відповідному періоді розрахунку.

  Прогноз грошових потоків для розрахунку ефективності проекту представлений в таблиці 3.15.

  Таблиця 3.15. Прогноз грошових потоків.

  Значення чистого наведеного доходу (NPV) проекту розраховується за формулою (3.2.). Рішення рівняння дозволяє отримати NPV більше 0 по всіх роках проекту (див. Таблицю 3,16,), так як NPV0, то проект слід прийняти.

  Таблиця 3.16. значення NPV

  Об'єднавши все вище сказане, можна дійти висновку про те, що підприємству необхідно прийняти і реалізувати проект, так як це допоможе підприємству вибратися з ситуації, що склалася, дані показники отриманого прибутку і ефективності проекту зможуть переконати інвесторів про вкладення капіталу в даний проект, а також цей проект принесе збільшення чистого прибутку підприємства в 5 разів. А отримання прибутку це як відомо мета будь-якого бізнесу. Проект реструктуризації варто прийняти, так як проект задовольнить очікування власників, і вони отримають повну віддачу на вкладений капітал.

  3.4 Розрахунок оптимальної моделі завдання реструктуризації

  Характеристику результату інвестування, тобто його кінцевий ефект в абсолютній сумі дозволяє отримати чистий приведений дохід (NPV).

  В даному інвестиційному проекті NPV має прагнути до максимуму, тобто

  (3.5)

  Формула (3.5.) І буде цільовою функцією наших розрахунків.

  За отриманими даними і при змінюються значеннях прогнозованих обсягів продажів знайдемо оптимальне значення чистого приведеного доходу (NPV).

  В отриману систему рівнянь необхідно додати ще обмеження:

  X 1, X 2,..., X 10 0;

  Х1 1700;

  Х2 2550;

  Х 3 72;

  Х 4 350;

  Х 5 455; (3.6.)

  Х 6 17

  Х 7 3758;

  Х 8 135;

  Х 9 370;

  Х 10 625.

  Формула (3.5) буде цільовою функцією наших розрахунків.

  Таким чином, для визначення NPV скористаємося системою (3.7).

  F (Х 1, Х 2,... Х 10) 150000;

  X 1, X 2,..., X 10 0;

  Х1 1700;

  Х2 2550;

  Х 3 72;

  Х 4 350;

  Х 5 455; (3.7.)

  Х 6 17

  Х 7 3758;

  Х 8 135;

  Х 9 370;

  Х 10 625.

  Дану систему (3.7) будемо вирішувати за допомогою однієї з надбудов MS Excel «Пошук рішення».

  Вирішуючи систему, як говорилося раніше, отримаємо оптимальне значення чистого приведеного доходу (таблиця 3.17).

  Таблиця 3.17 - Цільова функція проекту

  Цільова функція

  99409,57