Дата конвертації22.12.2019
Розмір28.9 Kb.
ТипПроекти. Проектна діяльність в дитячому садку

Проект: «Секрети економіки як засіб формування економічного мислення у дітей дошкільного віку»

Ліна Констанкевич
Проект: «Секрети економіки як засіб формування економічного мислення у дітей дошкільного віку»

Зміст проекту:

1. Актуальність проблеми.

1.2 Мета створення проекту в МДОУ

1.3 Завдання створення проекту в МДОУ

1.4 Об'єкт дослідження

1.5 Предмет дослідження

1.6 Гіпотеза

1.7 Учасники проекту

1.8

1.9 Терміни реалізації

Очікуваний результат

2. Етапи проекту

2.1 Підготовчий етап

2.2 Реалізація проекту

2.3

2.4

2.5 Висновок

Використовувана література

прикладна програма

I Актуальність проблеми

У сучасному світі, в якому так багато невідомого, часом і ми, дорослі, губимося в безперервному потоці інформації. А як допомогти маленькій людині з його допитливим розумом, у якого щохвилини виникає безліч питань? Вся країна прийшла в рух - заговорили про ринкову економіку, про економічну «революції», про нові взаємини між споживачами і виробниками, про користь реклами і т. П. Сьогоднішнє молоде покоління живе в інших економічних умовах. Дітей всюди оточує реклама, а в їх лексикон включається все більше слів фінансового середовища. Дитина стикається з економічними поняттями, стикається з соціальною дійсністю, побутом і у нього виникає безліч питань. Нинішнім дошкільнятам доведеться жити в XXI столітті. Це вони будуть освоювати нову картину світу, яка складається, в тому числі і з економіки. Це зажадає від них умінь правильно орієнтуватися в житті, самостійно, творчо діяти, а значить будувати своє життя більш організовано, розумно, цікаво. Насичення життя дошкільнят елементарними економічними відомостями сприяє розвитку у них передумов реального економічного мислення, що зробить цей процес більш усвідомленим.

Економічна освіта треба починати якомога раніше, бажано вже з дошкільного віку, тому дана проблема була обрана мною як освітнього проекту.

При написанні проекту я слідувала наступним педагогічним принципам:

• врахування вікових особливостей дітей;

• системність;

• доступність.

1.2 Мета створення проекту в МДОУ

Метою даної роботи є підвищення компетенції старших дошкільників з питань економічного виховання за допомогою ТРВЗ-технології.

1.3 Завдання створення проекту в МДОУ

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

1. Ознайомити з елементарними економічними поняттями;

2. Формувати економічна свідомість дітей, економічне мислення;

3. Вчити вирішувати найпростіші економічні завдання;

4. Розвивати логічне мислення, спостережливість, поповнювати активний словниковий запас, вміння робити висновки;

5. Створити умови для формування елементарних економічних знань у дітей 5-7 років;

6. Виховувати у дітей уміння застосовувати на практиці в життя отримані знання з економіки, розуміти і цінувати навколишній предметний світ (як результату праці людей).

1.4 Об'єкт дослідження: система економічної освіти дошкільнят через ТРІЗ- технологію:

• метод проблемних ситуацій;

• дослідницький;

• ТРІЗовскіе гри: «Добре - погано», «Чим був - чим став», «Раніше - пізніше», «Робінзон Крузо», «Аукціон» і т. Д.)

• рішення математичних задач;

• логічні ігри та вправи.

1.5 Предмет дослідження: умови ефективності застосування методів і прийомів ТРВЗ в економічному вихованні дітей дошкільного віку.

1.6 Гіпотеза: використання ТРІЗовскіе методів і прийомів для формування елементарних економічних знань у дітей 5 7 років підвищить компетенцію старших дошкільників з питань економічного виховання.

1.7 Учасники проекту: педагоги, діти, батьки.

1.8 Терміни реалізації: 2 роки

1.9 Очікувані результати:

1. Наближеність знань до реальної дійсності, почала економічного мислення.

2. Інтерес до соціальних явищ, що відбуваються в суспільному житті.

3. Знання про нові професії, вміння розповідати про них.

4. Збагачений словниковий запас, пов'язаний з галуззю економіки, трудовою діяльністю людей сучасних професій.

5. Придбання таких якостей як вміння чесно вигравати, змагатися, радіти успіхам товаришів, програвати і не боятися програшу.

6. Товариськість, почуття власної гідності, відповідальність, прагнення доводити розпочату справу до кінця.

7. Здоровий інтерес до грошей, усвідомлення правил їх чесного придбання, взаємозв'язку понять "праця-гроші", розуміння факту купівлі-продажу.

II Етапи проекту:

2.1 I етап - підготовчий

На даному етапі передбачається:

• вивчення методичної літератури;

• створення умов для ознайомлення з елементарними економічними поняттями;

• створення матеріально - технічної бази (Додаток № 1);

• розробка нормативної документації;

• створення програми (пріложеніе№2);

• розробка конспектів занять, презентації, роздавальний матеріал;

• заняття за планом ДОУ;

• добірка ТРІЗовскіе ігор на економічну тему.

В цей же період буде розроблена система діагностики рівня освоєння матеріалу за двома напрямками:

1. визначення якості освоєння елементарних економічних понять; вміння вирішувати найпростіші економічні завдання;

2. визначення якості засвоєння навчального матеріалу з використанням методів і прийомів ТРВЗ - РТВ.

2.2 Реалізація проекту: на даному етапі будуть проводитися заняття з дітьми старшого дошкільного віку, в другу половину дня за розкладом ДОУ, тривалість занять: 1 раз в тиждень, тривалість занять старшої групи (5 - 6 років) - 25 хвилин, у підготовчій до школи групі (6 - 7 років) - 30 хвилин.

Так само буде публікація на сайті дитячого садка комплексу ТРІЗовскіе ігор з економічного виховання, демонстрація творчих продуктів педагогів (конспекти занять) і вихованців (освітні проекти, а також видані публікації про проміжні досягнення по роботі проекту.

2.3 Висновок: використання ТРІЗовскіе методів і прийомів підвищує компетенцію старших дошкільників в економічному вихованні. Здійснюючи економічне виховання в дошкільному віці, ми вирішуємо завдання всебічного розвитку особистості.

2.4 Використана література:

1. Дитячий економічний словник / Упоряд. Г. В. Евменова, О. І. Меньшикова; Наук. ред. Т. Л. Попова. М., 1997..

2. Джугенхаймер Д. У., Гордон І. Основи рекламного справи: Пер. з англ. М., 1996.

3. Сасова І. А. Економічне виховання дітей в сім'ї. М., 1989.

4. Сасова І. А., Аменд А. Ф. Економічне виховання школярів в процесі трудової підготовки / Под ред. В. К. Розова. М., 1986.

5. Козлова С. А. Теорія і методика ознайомлення дошкільників із соціальною дійсністю. М., 1998..

6. Куликова Т. А. Сімейна педагогіка і домашнє виховання. М., 1999..

7. Липсиц І. В. Дивовижні пригоди в країні «Економіка»: Для дітей молодшого та середнього шкільного віку. М., 1992.

8. Ра хаті рг Б. А., Прутченко А. С. Навчальна програма з економіки (для 1 - 11-го класів). М., 1994.

9. Збірник матеріалів по рекламної діяльності. М., 1995.

10. Сенджу Ч., Фрайбургер В., Рот-ЦОЛ К. Реклама: теорія і практика: Пер. з англ. М., 1989.

11. Смолнцева А. А. Введення в світ економіки, або як ми граємо в економіку. Навчально - методичний посібник. - СПБ: «Дитинство - ПРЕС», 2002..

12. Хесс К. Так влаштований світ: Економіка для юнацтва: Пер. з англ. М., 1992.

13. Чернер С. Л., Нагумнова І. І., Чуйкова М. Н. Азбука економіки. М., 1997..

14. Шатова А. Д Дошкільник і. економіка // Обруч. 1999. № 1.

15. Шатова А. Д Дошкільник і. економіка: Програма. М., 1996.

16. Шведова І. Ф. Економічна абетка для дітей та дорослих. М.,

додаток №1

До теми «Все професії потрібні, всі професії важливі».

1. Допомоги «Назви професію», «Професії», «Як товар приходить до людини».

2. Посуд, книги різної якості (сорту).

3. Демонстраційні посібники «Гжель», «жестова», «Димковская іграшка».

4. Дрібні іграшки з кіндер-сюрпризів (для магазину дитячих товарів).

5. Цінники.

6. Книга для дітей «Професії» Безруких М. М., Філіппової Т. А.

До теми «Реклама - двигун торгівлі».

1. Рекламні газети «З перших рук», «Клієнт», «Екстра-М» і ін.

2. Рекламні буклети, барвисті рекламні листки, газетні оголошення.

3. Буклети із зображенням різноманітних товарів та іграшок для дітей

До теми «Копійка гривню береже».

1. Допомоги або готові матеріали до ігор (або готові гри): «Супермаркет», «Автосалон», «Продукти», «Подорожі».

2. Дрібні монети, які зараз в ходу, гідністю 1 коп., 5 коп., 10 коп. (приблизно по 15 штук на кожну дитину: по 5 штук кожного гідності).

3. «Портрети» членів сім'ї.

4. Коло (великий) на аркуші ватману з секторами; в кожному секторі відобразити в малюнках, аплікаціях зміст постійних витрат: культурні, побутові, податки, банк, оплата за дитячий сад, за навчання та ін.

5. Альбом нумізмата з купюрами і монетами різних країн.

6. Гаманці, сумочки завбільшки з зразок «грошей», які використовуються для ігор та занять.

7. Касовий апарат.

8. Книга для дітей «Гроші» (А. Д. Шатова, Ювента, 2003).

До теми «Маленький економіст»

1. Дидактичні ігри «Ким бути?», «Обмін», «Сімейний бюджет», «Маленькі покупки» і ін.

2. Сюжетно - дидактичні ігри «Кондитерська фабрика», «Ательє для маленьких красунь», «Рекламне агентство», «Супермаркет» (реквізити та атрибути до ігор).

3. Збірник математичних задач з економічним змістом.

4. Логічні та арифметичні задачі, задачі - жарти.

5.Збірник проблемних ситуацій.

6. Казки літературного жанру з економічними поняттями авторів: І. В. Липсиц, О. І. Меньшикова, Т. Л. Попова, Е. Успенський і т. Д.

7. Народні казки акумулюють вікової економічний досвід.

8. Великий тлумачний словник прислів'їв і приказок російської мови для дітей. - М .: ОЛМА Медиа Групп, 2009. - 224с. , Мул.

додаток №2

Програма «Секрети економіки»

Пояснювальна записка

Коли слід починати знайомство з економікою? З якого віку людина повинна дізнатися про світ економічних відносин? Чи можна говорити про економічний вихованні самих маленьких дітей? В умовах, що змінюються сучасного суспільного життя безперервне економічну освіту і виховання необхідно починати саме з дошкільного віку, - коли дітьми купується первинний досвід в елементарних економічних відносинах. Звичайно, дитина - дошкільник освоїть цю область самостійно, але разом з педагогом і батьками подорожуючи по цьому новому дивовижному і захоплюючому світу, він придбає доступні йому знання і зрозуміє, яке місце економіка займає в навколишньому його дійсності, де і коли кожна людина стикається з ній. Так програма «Секрети економіки» розроблена і пропонується для дітей старшого дошкільного віку 5-7 років і розрахована на два роки навчання. Програма спрямована на навчання дітей азам економіки, формування у них економічних уявлень і економічного свідомості. Дана програма базується на навчально-методичному посібнику А. А. Смоленцева.

Мета даної програми є підвищення компетенції старших дошкільників з питань економічного виховання.

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

1. познайомити з елементарними економічними поняттями з використанням методів ТРИЗ, через ТРВЗ-технологію;

2. формувати економічну свідомість дітей, економічне мислення;

3. вчити вирішувати найпростіші економічні завдання;

4. розвивати логічне мислення, спостережливість, поповнювати активний словниковий запас, вміння робити висновки;

5. Розробити умови для формування елементарних економічних знань у дітей 5-7 років;

6. виховувати у дітей уміння розуміти і цінувати навколишній предметний світ (як результату праці людей).

Форми, методи та пріё ми:

Заняття групові. У теоретичних заняттях основою для занять є казка. Це і попереднє ознайомлення з твором, а потім обговорення прочитаного і використання отриманих знань в іграх. Практичні заняття проходять в ігровій формі з використанням сюжетно-рольових, творчих, сюжетно-дидактичних, настільно-друкованих, дидактичних ігор з економічним змістом створення і вирішення проблемних ситуацій, протиріч ТРИЗ.

Актуальність програми обумовлена значущістю підготовки дитини до життя, правильною орієнтацією його в що відбуваються економічні явища. Формування економічної свідомості наближає дошкільника до реального життя, пробуджує економічне мислення, дає знання про нові професії і вміння розповісти про них. Збагачується дитячий словник, купуються такі якості, як почуття власної гідності, вміння чесно змагатися і не боятися програшу, прагнення доводити почате до кінця, виникає здоровий інтерес до грошей, усвідомлюються правила їх чесного заробляння. Рішення економічних задач має здійснюватися в єдності з трудовим і моральним вихованням. Більш того, засвоєння економічних знань на ступені дошкільного віку - один із шляхів вдосконалення морального і трудового виховання.

Прогнозовані результати.

1. Наближеність знань до реальної дійсності, почала економічного мислення.

2. Інтерес до соціальних явищ, що відбуваються в суспільному житті.

3. Знання про нові професії, вміння розповідати про них.

4. Збагачений словниковий запас, пов'язаний з галуззю економіки, трудовою діяльністю людей сучасних професій.

5. Придбання таких якостей як вміння чесно вигравати, змагатися, радіти успіхам товаришів, програвати і не боятися програшу.

6. Товариськість, почуття власної гідності, відповідальність, прагнення доводити розпочату справу до кінця.

7. Здоровий інтерес до грошей, усвідомлення правил їх чесного придбання, взаємозв'язку понять «праця-гроші», розуміння факту купівлі-продажу.

Термін реалізації програми: 2 роки

зміст:

I. Теоретичні підходи в економічному вихованні дошкільнят.

Нинішнім дошкільнятам доведеться жити в XXI столітті. Це вони будуть освоювати нову картину світу, яка складається, в тому числі і з економіки. Це зажадає від них умінь правильно орієнтуватися в житті, самостійно, творчо діяти, а значить будувати своє життя більш організовано, розумно, цікаво. Саме в дошкільному віці у дітей купується первинний досвід орієнтування в елементарних економічних явищах, формується основа у створенні майбутнього економічного мислення. Сутність запропонованого підходу до економічної освіти дошкільника не в організації спеціального навчання економіці, а в збагаченні різних видів дитячої діяльності економічного змісту. Насичення життя дошкільнят елементарними економічними відомостями сприяє розвитку у них передумов реального економічного мислення, що зробить цей процес більш усвідомленим.

Дитина, пізнає ази економіки - в сім'ї, саме в родині він робить свої перші кроки в світ економічної дійсності, отримує про неї перші уявлення. Дошкільник дізнається про працю, професіях рідних і близьких, про фінансове становище сім'ї. Старші дошкільнята вчаться оперувати грошима, співвідносити дохід з ціною на товар, дізнаються, що гроші служать засобом обміну товарами між людьми. Діти отримують початкові відомості про економіку свого міста, про професії, пов'язані з економікою та бізнесом, про продукцію, що випускається на підприємствах, і трудових діях по її виготовленню і реалізації, вчаться поважати людей, які працюють і чесно заробляють свої гроші.

Отримуючи знання про різноманітність і міру обмеженості природних ресурсів свого краю, хлопці усвідомлюють залежність людини від природи, характер взаємодії з нею, необхідність раціонального і економного використання природних багатств (відношення до води, газу, нафти, набувають елементарні навички орієнтування в економічних явищах.

Раннє економічне виховання є основою правильного світорозуміння і організації ефективної взаємодії дитини з навколишнім світом, вироблення стратегії в індивідуальному порядку (для кожної людини) і в консолідованому вигляді - для економіки регіону в цілому. Здійснюючи економічне виховання в дошкільному віці, ми вирішуємо завдання всебічного розвитку особистості.

II. Практична частина

Програма складається з чотирьох пов'язаних між собою блоків: «Все професії потрібні, всі професії важливі», «Реклама двигун торгівлі», «Копійка рубль береже», «Маленький економіст».

Навчальний план:

назва блоку форма заняття кількість занять

перший рік навчання

«Все професії потрібні, всі професії важливі»

подгрупповие 24

"Реклама двигун торгівлі"

подгрупповие 12

другий рік навчання

"Копійка гривню береже"

подгрупповие 18

«Маленький економіст»

подгрупповие 18

Календарно - тематичний план:

місяць тема заняття кількість годин

вересня «Все професії потрібні, всі професії важливі» 1

«В гостях у сім'ї економістів» 1

«Професія пекар» 1

«Професія продавець» 1

жовтня «Професія лікар» 1

«Професія учитель» 1

«Бюджет сім'ї» 1

«Дохід сім'ї» 1

листопада «Вовк і семеро козенят» - ситуації 1

«Види витрат 1

«Подорож у казку» 1

«Пошта гнома економії» 1

Грудень «Знаряддя праці» 1

«Кількість і якість результатів праці» 1

«Товар» 1

«Товар і ціна» 1

сiчня «Подорож в країну товарів» 1

«Народні промисли» 1

лютого «Товар і дбайливе ставлення до нього» 1

«Обмін товарів, купівля-продаж» 1

«Подорож товарів в різні країни» 1

«Товар і дбайливе ставлення до нього» 1

«Товар. Продавці товару »1

березня «Сюжетно - дидактична гра« Супермаркет »1

«Що таке реклама і навіщо вона» 1

«Реклама. Рекламіст »1

«Хто працює в рекламному агенстві?»

2

Квітень «Придумай сою рекламу» 1

«Реклама і товар» 1

Сюжетно - дидактична гра «Реклама» 1

Сюжетно - рольова гра «Рекламне агентство» 1

травень «Роль реклами в сім'ї» 1

«Реклама - двигун торгівлі» 1

Освітній проект «Що таке реклама і навіщо вона потрібна?» 2

другий рік навчання

вересня «Банк» 1

«Банкір» 1

«Будинок, в якому живуть гроші 2

Сюжетно - дидактична гра «Банк» 1

жовтня «Заощадження (накопичення)» 2

«Ощадний банк» 1

«Гроші та ціна» 2

«Купівельна сила грошових знаків» 2

листопада «Грошова прибуток і борг» 1

«Монетний двір» 2

«Валюта» 2

«Бартер» 1

грудня Гра - заняття «Лісовий ринок» 1

Проблемна ситуація «Де купити мед» »1

Проблемна ситуація «Вдала покупка» 1

«Прикрасимо ялинку» 1

сiчня «Аукціон» 1

«Ярмарок» 1

Гра «Дитяча лотерея» 1

Ігрова ситуація «Подорож по карті ЯНАО»

1

лютого «Зробимо красиві будиночки - упаковки» 1

«Побудуємо будинок» 1

«Будинок Моди» 1

березня «Реклама для Єнота» 1

«Майстерня Самоделкина» 1

«Чарівні помічники» 1

«Народження нових речей» 1

квітень - травень Придумай рекламу ярмарку «Нове життя - старим речам» 1

Ярмарок «Нове життя - старим речам» 1

Дидактичні ігри: «Хто що робить», «Маршрути товарів», «Товарний поїзд» і т. Д. 1

1. «Все професії потрібні, всі професії важливі».

Педагогічні завдання:

формувати уявлення про зміст діяльності людей деяких професій;

• вчити поважати людей, які вміють працювати і чесно заробляти гроші;

• заохочувати бажання і прагнення дітей бути зайнятими корисною діяльністю, допомагати дорослим;

• стимулювати діяльність «за інтересами», прояв творчості і винахідливості.

2. «Реклама - двигун торгівлі».

Педагогічні завдання:

• розвивати у дітей інтерес і позитивне ставлення до реклами;

дати уявлення про рекламу, про її призначення;

• вчити дітей правильно сприймати рекламу ( «Не купуй все, що рекламується, перш, ніж купити - подумай, чи потрібна тобі ця річ, чи вистачить грошей на її придбання»);

• виховувати розумні потреби.

3. «Копійка гривню береже»

Педагогічні завдання:

формувати правильне ставлення до грошей як предмету життєвої необхідності;

• виховувати початку розумної поведінки в життєвих ситуаціях, пов'язаних з грошима;

• дати уявлення про те, що грошима оплачують результати праці людей і до них слід ставитися з повагою.

4. «Маленький економіст»

Педагогічні завдання:

• вчити дітей вирішувати найпростіші логічні і арифметичні задачі, задачі - жарти, економічного змісту;

• вчити самостійно вирішувати вихід з проблемної ситуації;

формувати економічну свідомість;

• розвивати економічне мислення;

• виховувати повагу до праці.

Умови реалізації завдань:

• програма може бути реалізована за умови досить високого рівня морально-трудового виховання в дитячому садку;

• необхідне створення відповідної предметно-розвиваючого середовища: посібники, література, ілюстрації, ігри та іграшки, що мають економічний зміст, рекламні листки;

• впровадження програми необхідно узгодити з батьками, щоб заручитися їх підтримкою і допомогою;

Успішній реалізації програми сприяють:

• читання художньої літератури: оповідань економічного змісту, фольклору, авторських казок;

• рішення логічних і арифметичних задач, задач - жартів, проблемних ситуацій, кросвордів, ресурсів;

• створення зони «економічного ігрового простору» з добіркою літератури, ігор економічного змісту та іншого дидактичного матеріалу.

III. діагностичний інструментарій

Моніторинг освітнього процесу проводиться два рази на рік:

• перший рік навчання (грудень, травень);

• другий рік навчання (вересень, грудень, травень)

У проведенні моніторингу бере участь педагог. Основне завдання моніторингу полягає в тому щоб визначити ступінь освоєння дитиною програми з економічного виховання. Дані про результати моніторингу заносяться в діагностичний лист освоєння знань дітей в рамках програми. Аналіз діагностичного листа дозволяє оцінити ефективність освітнього процесу в МДОУ з економічного виховання.

Діагностичний лист першого року навчання (по двох блоках: «Все професії потрібні, всі професії важливі», «Реклама - двигун торгівлі»):

Прізвище, ім'я дитини

Професії Знаряддя праці Бюджет сім'ї Дохід сім'ї Витрата сім'ї Товар і ціна Реклама

Рівень розвитку

Освоєння програми:

високий -

середній -

низький -

Низький - дитина не проявляє ініціативи при плануванні своєї діяльності, не знає професії, не має уявлення про зміст діяльності людей деяких професій. Відсутня творчий потенціал. Дитина не має уявлення, що таке дохід, витрата сім'ї. Чи не орієнтується в економічних поняттях. Відсутнє системне бачення навколишнього світу.

Середній - дитина орієнтується і має уявлення за допомогою педагога про професії та зміст їх праці, про доходи та витрати сім'ї. За допомогою педагога розбирається в економічних поняттях.

Високий - дитина самостійно оперує знаннями про професії їхні зв'язки і відносини, чітко виділяє, що таке витрата, дохід сім'ї. Має чітке уявлення про працю людей, про продукт і товар. З повагою ставиться до праці людей. Виявляє творчий потенціал.

Діагностичний лист другого року навчання: «Копійка гривню береже», «Маленький економіст»

Прізвище, ім'я дитини

Гроші Заощадження Ціна Грошова прибуток Валюта Бартер Проблемні ситуації Сюжетно - дидактичні ігри

творчі ігри

рівень

розвитку

Освоєння програми:

високий -

середній -

низький -

Низький - дитина не проявляє ініціативи при плануванні своєї діяльності, не знає, як правильно витратити гроші, не має уявлення, що гроші оплачують результат праці. Відсутня творчий потенціал. Чи не орієнтується в економічних поняттях. Відсутнє системне бачення навколишнього світу.

Середній - дитина орієнтується і має уявлення за допомогою педагога як правильно витратити гроші, має уявлення, що гроші оплачують результат праці. За допомогою педагога розбирається в економічних поняттях. Намагається підійти до проблемної ситуації творчо. За допомогою педагога вирішує найпростіші економічні завдання.

Високий - дитина самостійно оперує знаннями. Має чітке уявлення. З повагою ставиться до праці людей. Виявляє творчий потенціал самостійно знаходить вихід з важкої ситуації. З легкістю вирішує економічні завдання. Оперує економічними поняттями.


Головна сторінка


    Головна сторінкаПроект: «Секрети економіки як засіб формування економічного мислення у дітей дошкільного віку»