• ЕКІ-51з


 • Дата конвертації23.03.2017
  Розмір33.51 Kb.
  Типреферат

  Скачати 33.51 Kb.

  Проектування контрольних операцій на прікладі розв "язання задачі визначення фактічної вартості в2 (укр)

   Навігація по даній сторінці:
  • ЕКІ-51з

  Міністерство освіти України

  Львівський державний університет

  імені І.Я.Франка

  кафедра інформаційних

  систем в менеджменті

  КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

  на тему

  "Проектування контрольних операцій на прікладі розв" язання задачі визначення фактічної вартості витрати матеріалів на підприємстві "

  Виконала: ст.гр. ЕКІ-51з

  Ревтюк Є.А.

  Прийнять: Моряк П.А.

  ЛЬВІВ +1999

  1.Постановка задачі

  2.Інформаційне забезпечення задачі

  2.1 Розробка класіфікаторів и кодів

  2.2Опіс вхідних оперативних документів та методів переносу їх на машінні носії

  2.3 Опис форм відачі результуючої информации

  2.4 Опис вхідних файлів

  2.5 Опис результуюча файлів

  2.6 Опис постійніх файлів

  3. Технологія розв "язування задачі

  3.1Схема процесса использование програмних ЗАСОБІВ

  3.2Блок-схема технологічного процесса збору, передачі, подготовки информации та розв "язання задачі

  Висновки

  література

  Додатки

  2

  7

  7

  7

  8

  9

  9

  9

  12

  12

  13

  17

  18

  19


  1.1.Постановка задачі

  На сучасности етапі розвитку продуктивних сил в мире при постійному дефіціті сировини завдання визначення фактічної вартості витрати матеріалів, порівняння витрат, аналіз причин перевітрат, поиск Шляхів економії витрат,! Застосування альтернативних матеріалів становится однією з ключовими для будь-которого виробництва.

  У даного курсового проекті Розглянуто задачу визначення витрат матеріалів. Дана задача являється однією з найбільш трудомісткіх, так як ее вирішенню предполагает наявність в документообігу підприємства багатьох різніх документів. Дана задача розв "язується як одна з підзадач ділянки обліку, зокрема бухгалтерського обліку. Результати розв" язання даної задачі Використовують як в подалі задачах обліку, так и для розрахунку фактічної собівартості продукції. На Основі вихідних документів, Які будут опісані нижчих, проводитися аналіз стану виробництва, его економності, подальші шляхи Зменшення витрат на виробництво.

  Витрати сировини та матеріалів, купованих напівфабрикатів на основне та допоміжне виробництво Відображається, як правило, відповіднімі ПЕРВИННА документами на відпуск їх зі складу. Альо Сейчас метод обліку НЕ відображає фактічної витрати матеріалів на виробництво, так як на діючіх дільніцях ма ють місце Залишки невікорістаної сировини та матеріалів як на початок, так и на Кінець звітного періоду.Тобто для точного визначення витрати необхідне уточнення дійсної витрати, что й здійснюється за помощью трьох нижчих опис методів.

  Метод сигнального Документування - вікорістовується для матеріалів, облік якіх здійснюється поштучно. Відпуск матеріалів у межах норми витрат оформлюється звичайна ПЕРВИННА документами, а в разі необхідності додатково витрат - оформляється СПЕЦІАЛЬНІ сігнальні документи (Вимога, форма М-10).

  Метод партійного розкрили вікорістовується относительно матеріалів, які обліковуються в одиницю площади. При розкроювання кожної партии матеріалу складається карта розкрили чи акт розкрили матеріалу. У них зазначається Кількість невикористаних матеріалу, Кількість вікроєніх деталей за нормою и Фактично, Кількість отриманий відходів и результат розкрили (економія чи перевітраті).

  У випадка неможлівості использование ціх двох методів чи при потребі користуватись ними одночасно вікорістовується так звань Інвентарний метод. При цьом на підприємстві щомісяця здійснюється інвентаризація матеріалів, отриманий зі складу, но НЕ вітраченіх на виробництві. Фактічні витрати матеріалів за звітний период (в основном за місяць) візначається як сума залишків на початок ПЕРІОДУ та отриманий матеріалів на Кінець місяця за відніманням залишків на Кінець місяць. Фактічні витрати порівнюються з нормативними та робляться Висновки про економію чи перевітраті.

  У даного курсового проекті буде розв "язано задачу врахування витрат матеріалів за использование інвентарного методу, так як ВІН Підходить для будь-которого підприємства.

  У процесі виконан задачі в інформаційній базі вінікають помилки, Які пов "язані з такими основними факторами:

  - Людський фактор - вікліканій можливий помилки оператора. Даній фактор особливо важлівій при вводі информации.

  - Збої в технічному забезпеченні - помилки віклікані недосконалістю технічного забезпечення, зокрема Використання старої техніки, збоямі в ее работе (Можливі поломки, збоячмі в електропостачанні ТОЩО). Як Яскравий приклад таких помилок є поломки магнітніх дисків, внаслідок чого втрачається інформація.

  - Програмне забезпечення - при вікорістанні недосконалостей програм, особливо старих розробок, что вікорістовуваліся для малопотужніх застаріліх обчислювальних комплексах, использование програмного забезпечення, конфігурації которого НЕ підходять під сучасні операційні системи (например НЕ можлівість використовуват деякі програмні продукти в режімі емуляції DOS в Windows), спроба економії на антівірусному забезпеченні приводити, й достатньо часто, до полного знищення чи спотворення існуючої інформаційної бази, Відновлення якої є й достатньо кропіткою делом.

  За видами помилки поділяються на змістові, блочні, синтаксичні. Змістові помилки вінікають при спотворені змісту порції информации внаслідок Зміни однієї змінної (например помилка в полі запису), до блочних належати помилки Які віклікають спотворення змісту внаслідок перестановки блоку запісів в базі. Синтаксичні помилки вінікають при неправильному представленні тої чи Іншої змінної.

  Розрізняють контрольні операции на етапах введення информации (так звань початковий контроль), ОБРОБКИ информации (проміжній контроль), та відачі информации (кінцевій контроль).

  У даного курсового проекті буде розроблено методи контролю відачі информации на прікладі задачі визначення фактічної вартості витрати матеріалів. Методи контролю на других етапах й достатньо подібні, за віключенням Деяк віпадків, что віклікані спеціфікою ОБРОБКИ информации на ціх етапах.

  На даного етапі (видача результатів) обов "язково має буті присутній переважно той універсальний для паперових документів, но й достатньо трудомісткій візуальній контроль. Даній контроль предполагает Розгляд і аналіз отриманий показніків документа, відповідність его Заповнення, чіткість зображення, ВІДСУТНІСТЬ недодрукованіх елементів. Тобто, за с помощью даного методу можна оцініті Загальний вигляд документа, частковий логічний контроль видання показніків (например период, відображеній в документі повинен співпадаті з плановим, тощо). Але, на жаль, людина НЕ может обробіті візуальну всю інформацію, наведену в документації, что требует попередня машинного контролю.

  Найбільш застосовувані методи програмного контролю здійснюють логічну перевірку реквізітів виводимо показніків, а в разі Виникнення помилок реагують належно чином (в залежності від програмного забезпечення можливе як ПОВІДОМЛЕННЯ оператора про Виникнення помилки та Очікування Вибори певної Дії з запропоновуваного Йому списку-меню, так и повторне обчислення Даних компонентів, без втручання людини).

  На практике застосовуються методи контролю:

  - Логічний контроль (по діапазону Зміни значення реквізіта, по повній номенклатурі, по логічніх обмеження, на кшталт Даних);

  - Арифметичний-логічний контроль (контроль за частковий сумами чи добуткамі та контроль за модулем).

  Як окремий вид контролю класіфікують метод веріфікації, Який Полягає в дублюванні Даних з Наступний співставленням. Альо Сейчас метод контролю застосовується в основном при вводі информации.

  Розглянемо математичну модель задачі визначення фактічної вартості витрати матеріалів на виробництво при застосуванні інвентарного методу. На Першому етапі на Основі залишків на початок та Кінець ПЕРІОДУ та приходу матеріалів на виробництво по Кожній номенклатурній групі розраховується витрати матеріалу в натуральних Показники як

  Вмij = Зп.пij - З к.пij + åПрмij (1.1)

  де Вмij - витрати i-го матеріалу в j-ому цеху за місяць;

  Зп.пij, Зк.пij - Залишки i-го матеріалу по j-ому цеху

  відповідно на початок и на Кінець звітного ПЕРІОДУ;

  Прмij - Прихід i-го матеріалу до j-го цеху согласно

  первинних документів;

  n - Кількість документів за период.

  Витрати по Підприємству ставити

  ВМІ = å Вмij (1.2)

  На настане етапі нужно розрахуваті Нормативні витрати матеріалів на програму за период на порівняті їх з фактичність для Подальшого АНАЛІЗУ економності виробничого процесса

  - По матеріалу по виробництва в цілому

  Вмні = å Вмнij (1.3)

  - По цехах

  Вмнij = å Вмнijk (1.4)

  - На виробництво к-го вироби на програму по цеху

  Вмнijk = Nвтik Пкj (1.5)

  де Nвтik - норма витрати i-го матеріалу на к-ий віріб;

  Пкj - виробнича програма на к-ий віріб в j -ому цеху;

  Вмнijk - витрати і-го матеріалу в j-ому цеху на к-ий

  віріб;

  Вмнij - витрати і-го матеріалу в j-ому цеху;

  Вмнi - витрати і-го матеріалу по Підприємству.

  Важліво візначіті витрати матеріалу на виготовлення кожного вироби, для забезпечення возможности Подальшого розрахунку собівартості виробництва. Для цього скорістаємося методом поділу витрати матеріалу согласно процентних співвідношень.Тобто, за Наступний формулою візначаємо процентних співвідношення витрати матеріалу з Загальної кількості для кожного вироби.

  Прiк = Вмнi / Вмнik (Пк + Бк) (1.6)

  де Прiк - процентні співвідношення для і - го матеріалу при віготовленні к-го вироби

  Пк - Виготовлена ​​продукція (виробнича програма) к-го вироби,

  Бк - бракована продукція, что віраховується як сума зафіксованого по документах браку.

  Тепер скоріставшісь данімі Показники Ми можемо візначіті, з Певної Наближення, дійсну витрати матеріалу для виготовлення вироби

  Вдік = ВМІ Прік (1.7)

  де Вдік - дійсна витрати матеріалу на виробництво к-го вироби.

  Для порівняння дійсної та нормативної витрати материал обчіслімо відхилення, Які візначатімуться як:

  1. в натуральних Показники

  Від ІК = Вдік-Внік (1.8)

  2. в процентному співвідношенні

  Првід.ік = Від.ік / Внік * 100 (1.9)

  Тоді повна ВАРТІСТЬ фактичність витрат матеріалів буде візначатіся як

  Вік = Вдмік Цмі Трі (1.10);

  де Цмі - ціна одиниці і-го матеріалу;

  Трі - відсоток транспортнозаготівельніх витрат

  для i-го матеріалу.

  Повна витрати матеріалу по Підприємству в розрахункових оптових цінах становітіме

  В = å å Вiк (1.11).

  Запроектовані методи Перевірки віхідної информации будут опісані в розділі 3.


  2. Інформаційне забезпечення задачі.

  2.1 Розробка класіфікаторів та кодів.

  При машінній обробці информации реальні назви реквізітів-ознака, Які входять до складу вхідних и результуюча документів документів та патенти закодуваті, тобто представіті у виде числових Позначення.Це дает можлівість економного использование пам "яті ЕОМ при обробці информации, но требует создания Додатковий довідковіх файлів. Такоже з кодіфікованімі реквізітамі легше Виконувати аріфметічні та логічні операции в процесі ОБРОБКИ информации.

  Множини однотипних реальних назв Прийнято назіваті номенклатурою (переліком назв). Опис класіфікаторів та систем кодування приведено в табліці 2.1

  2.2 Опис вхідних оперативних документів та методів переносу їх на машінні носії.

  До складу вхідних оперативних документів для розв "язування задачі визначення фактічної вартості витрати матеріалів будут входити следующие:

  1. Акт інвентаризації (реквізітні картки) - складається на Кінець ПЕРІОДУ. Вданому документі Відображається Залишки матеріалів на початок чи Кінець звітного ПЕРІОДУ в діючому ВИРОБНИЦТВІ.

  2. Накладна на відпуск матеріалу зі складу - при відпуску нормованої кількості сировини чи матеріалів. Документ оформляється на відповідну Кількість матеріалу, яка необхідна на реалізацію даної виробничої програми согласно діючіх на підприємстві норм та норматівів .;

  3. Вимога на Отримання матеріалів - вікорістовується при наднормованій вітраті матеріалів. Необходимость оформлення даного документу вінікає при недостачі матеріалів для нормального Функціонування технологічного процесса. Дана ситуация может вінікнуті як при наднормованій вітраті матеріалів, так и при зміні виробничої програми чи перевіконання норм виробітку. Останні два факти повінні буті відображенні в файлі "виробничої програма підприємства";

  4. Відомість Виявлення шлюбу. Документ відображає Надходження на склади чи на дільницю сортуваннях (якості) бракованої продукції з цехів та дільніць.

  Існуючі форми документів, таблічні опису та макети переносу документів на машінні носії пріведені в Додатках 1,2,3.

  Перенесення документів здійснюється з Клавіатури оператором, передбачається програмний контроль введеної информации. Даній контроль не буде грунтовно розглядатіся в даного курсового проекті.

  2.3. Опис форм відачі результуючої информации.

  В результате розв "язування даної задачі на віході буде получил інформація, что представлена ​​у виде Наступний документів:

  1.Відомість фактічної витрати матеріалів на період. Даній документ показує рух матеріалів в ВИРОБНИЦТВІ по цехах, тобто в ньом відображені Залишки на Кінець та на початок ПЕРІОДУ за кодом матеріалу по цехах та Прихід матеріалу І, відповідно, витрати в ВИРОБНИЦТВІ. Аналіз даного документу, кроме информации про витрати матеріалів по цехах, дает можлівість візначіті наднормові запаси матеріалів у ВИРОБНИЦТВІ .;

  2.Відомість витрати матеріалів на виробництво вироби. Даній документ дает інформацію про дійсна та Нормативні витрати матеріалів на виробництво по номенклатурних номерах виробів та порівнює їх. В результате АНАЛІЗУ документа отрімуємо дійсну витрат матеріалів на виробництво вироби, тобто статтю калькуляції "Сировина та матеріали", та маємо можлівість проаналізуваті причини перевітраті та шляхи зниженя витрати матеріалів на виготовлення продукції;

  3.Дійсні витрати матеріалів за период по виробництва. У даного документі відображена ВАРТІСТЬ матеріалів з врахування транспортно-заготівельніх витрат на виготовлення виробничої програми по Підприємству в цілому.

  Дані документи формуються Кожний місяць на основе информации, яка Надходить за период. На Основі Даних документів планово-економічний відділ повинен відаваті Розпорядження та рекомендації до подальшої ДІЯЛЬНОСТІ виробничих підрозділів підприємства.

  Форми документів, їх табличний опис пріведені в Додатках 4,5.

  2.4. Опис вхідних оперативних файлів

  В якості вхідних файлів будут використовуват файли, сформовані з вхідних оперативних документів, а самє

  1. Файл залишків невикористаних матеріалів в цеху на Кінець ПЕРІОДУ FI02, формується на качана ПЕРІОДУ, зберігається інформація про Залишки планового та попередня чи базового років станом на кожен місяць (квартал, если задача розв "язується раз в квартал).

  2. Файл Надходження матеріалів до цеху FI01, что формується на основе накладних на відпуск матеріалів зі складів та вимог на відпуск матеріалів;

  3. Файл Виявлення шлюбу;

  а такоже файли, что формуватімуться в процесі роботи других виробничих підрозділів на (відділу постачання та планово-економічного відділу) и надходітімуть на нашу дільницю

  4. Файл Розмірів виробничої програми на місяць по номенклатурі по цехах FR06.

  Дані файли складатимуть основу Нашої внутрімашінної інформаційної бази, смороду сортуватімуться в процесі введення по відповідніх ключах, что вказані в табличних описів файлів та поступатімуть на обробка.

  Табличний опис Даних файлів приведено в Додатках 7.

  2.5 Опис результуюча файлів.

  До результуюча файлів, что формуються при розв "язанні даної задачі, відносяться:

  1. Файл витрати матеріалів на виробництво FR01.

  2. Файл сумарних витрат на виробництво з врахування транспортно-заготівельніх витрат FR02.

  Дані файли Використовують для відачі результуюча документів на кінцевому етапі розв "язання задачі. В процесі

  Табличний опис Даних файлів приведено в Додатках 8.

  2.6 Опис постійніх файлів

  До постійніх файлів відносять файли, коефіцієнт стабільності якіх вищє КСТ = 0,8. У нашому випадка до таких файлів відносяться:

  1. Файл-ціннік матеріалів, Кст = 0,8. Данний файл відображає оптові ціни, Які прійняті на даного підприємстві;

  .Файл-Довідник номенклатурних номерів матеріалів, Кст = 0,98. Даній файл є довідніком назв матеріалів в залежності від номенклатурного номера;

  3. Файл-довідник номенклатурних номерів виробів, Кст = 0,9. Файл містіть інформацію относительно номенклатурних номерів виробів;

  4. Норми витрати матеріалів на одиницю продукції, Кст = 0,9 У даного файлі відображена інформація относительно витрати матеріалу на одиницю продукції. Формується планово-економічнім відділом, и корегується на фоні потокової номре витрат;

  5.Файл-довідник процентів транспортно-заготівельніх витрат по Матеріалах. У даного файлі Відображається інформація, яка неадходіть в результате ДІЯЛЬНОСТІ заготівельного відділу и яка відображає витрати, что вітрачаються на придбання (заготівлю) сировини.

  Табличний опис Даних файлів приведено в Додатках 9.

  2.7. Опис проміжніх файлів

  До Даних файлів будемо відносіті файли, Які формуються в процесі виконан даної задачі, но НЕ могут буті назви основних, тобто на віході НЕ Використовують, або Використовують лишень частково (в процесі виконан програми)

  1. Файл-довідник існуючої бази даних. У процесі виконан даної процедури з метою економії машинного часу формується база Даних, яка может буті Використана в процесі подалі розробок. Тобто результуючі файли перепісуються з конкретним значенням, назви якіх фіксуються согласно Певного математичного закону, и зберігаються в заархевіваному виде в пам "яті комп" ютера, что Забезпечує швидке повторне виконан операции в разі необхідності. Даній файл містіть 3 записи, а самє: период, назва результуюча файлу FR01, и назва результуюча файлу FR02. Даній файл допісується по мірі Виникнення Запитів относительно Нових періодів;

  2. FD02 - файл, Який формується в результате математичної ОБРОБКИ файлу FV02 и має ідентічну структкрой. Даній файл зберігає інформацію относительно частково сум по номенклатурних номерах матеріалів и вікорістовується для подальшорї роботи прогрпамі визначення дійсної витрати матеріалів;

  3. Файл, Який формується врезультаті обчислення нормативних витрат матеріалів на Виконання за период програму. Файл містіть три записи, а самє: номенклатурний номер вироби, номенклатурний номер матеріалу та нормативна Кількість матеріалу на програму;

  4. Файл, что містіть інформацію относительно процентних СПІВВІДНОШЕНЬ для виготовлення продукції. Розраховується согласно формул, наведених вищє.


  3. Технологія розв "язування задачі.

  3.1Схема процесса использование програмних ЗАСОБІВ.

  Дана задача алгорітмізована з розрахунку на использование пакета Acsess, при чому в розрахунку на НЕ досвідченого користувача, Який НЕ Знайомий з програмування з Використання макросів. Дана програма реалізується 4-ма модулями, а самє модуль вводу вхідних документів, модуль Обробка даних, модуль відачі результуюча документів та модуль Перевірки результуюча файлів. З врахування спеціфікі використаної програмної Оболонки ми створюємо макет вхідної бази даних, задавши обмеження на введені реквізити, Предложения на создание інформаційної моделі задачі, перевірка вихідних файлів на задані обмеження та відачі результуюча документів (создания форм).

  Схема использование та взаємодії модулів зображена в Додатках. З операційної Оболонки здійснюється завантаження програми генерування головного меню, яка, за помощью підпрограм, что знаходяться в модулі создания інтерфейсу, створює меню.

  При віборі відповідного пункту керування рередається підпрограмі генерування меню вводу документів, яка аналогічно звертається до відповідніх підпрограм в модулі создания інтерфейсу. Даній модуль передает керування на відповідну підпрограму вводу документа в залежності від Вибори користувача або Повертає керування в головне меню. При вводі информации здійснюється контроль вводу, с помощью підпрограм, что розміщенні в модулі Перевірки правільності вхідної та результуючої информации. Всі макети, запиті, меню генеруються за помощью модуля создания інтерфейсу.

  При віборі відповідного пункту головного меню керування передається до підпрограмі розрахунку, яка теж роботи з комерційними модулями Перевірки та создания інтерфейсу. После проведення розрахунків видача результуюча табульограм здійснюється підпрограмамі, что знаходяться в модулі відачі документів.

  Як бачим, програмне забезпечення реалізоване в діалоговому режімі, підпрорамі, для зручності ДОПОВНЕННЯ чи редагування пакету, розміщені по модулях в залежності від функціонального призначення.

  3.2 Блок - схема технологічного процесса збору, передачі, подготовки информации та розв "язання задачі.

  У даного розділі будут опісані процеси ОБРОБКИ, збору та формирование информации, что опісує Дану задачу.

  Виконання задачі почінається з Вибори, на Основі плану-графіку та інструкції по Виконання, робіт, что віконуватімуться. В результате Вибори є можлівість Проводити реєстрацію документів чи, в випадка коли дані документи зареєстровані. Проводити машинний етап ОБРОБКИ.

  На початкових Рівні, тобто на Рівні збору информации буде існуваті виробнича дільниця, яка й подає дані про потребу в сіровіні та Матеріалах в процесі виконан виробничої програми. Далі формуються вхідні документи, Які надходять безпосередно на дільницю обліку та обробка. Дані документи аналізуються на достовірність информации та відправляється чи на переоформлення, чи на подалі обробка, з реєстрацією в відповідній документації. У разі наявності помилок оформляється листок помилок, Який супроводжує повернення докуметів. Правільні документи повінні буті зареєстровані в Журналі реєстрації.

  После даного уровня приходити годину машінної ОБРОБКИ информации, отріманої в процесі виробничого циклу. В процесі машінної ОБРОБКИ програма, блок схема якої приведена в даного курсового проекті, виконую обробка информации та видачу результуюча табульограм.

  На екрані виводу головне меню, что предлагает вібрато один Із варіантів: "ввід даних", "Вивід результатів", Вихід з програми ". С помощью курсора користувач вібірає потрібну опцію, яка передает керування підпрограмам.

  На Першому етапі проходити процес введення початкової информации, а самє вхідних документів. На екран виводу макет введення документа. Користувач повинен ввести необхідні атрибути, после чого елементи запису програмно перевіряються на логічну достовірність Шляхом порівняння з заданими обмеження чи масками вводу. Слід зауважіті что, для коректного коригування документа, початково Запис запісується в оперативну пам "ять, и лишень после підтвердження користувачем вводитися в файл. При вінікненні помилки вінікає рядок-меню, что генерується підпрограмою, в якому запітується относительно подалі Дій. Можливі три подальші варіанти: ввід запису заново, внесення даного запису без коригування (если користувач впевнений в правільності введеної информации) та вихід в попереднє меню.

  Если помилок Полтава користувач Пропонується ще раз проаналізуваті Сейчас документ и нажаттям клавіші 'Y' ввести записів у файл.У разі відмові (клавіша 'N') ввід НЕ здійснюється. Для продовження вводу нужно натіснуті будь-яку клавішу, клавіша 'ESC' віклікає повернення в попереднє меню.

  При віборі опції меню "Вивід результатів" користувач Пропонується вібрато в діалоговому режімі один Із Ранее оброблюваніх періодів звітності, чи Задати новий, необхідній на Сейчас. Одною з умов є відповідність між ПЕРІОДУ дат проведення черговох інвентарізацій, як правило це початок місяця. Если Сейчас период НЕ існує в наявній базі Даних, програма Виконує формирование вихідних документів, согласно заданого ПЕРІОДУ. У процесі виконан програми підбіваються часткові суми по файлу FV02 за кодом цеху та номером матеріалів до файлу FD02, та, в подалі, цею файл про "єднується з данімі про проведені інвентарізації FV01 до результуюча файлу FR01.

  Слідучім етапом розв "язання задачі є визначення витрат матеріалів на виробництво одиниці продукції, Пожалуйста віконується с помощью двох Запитів до системи, а самє: визначення нормативних витрат матеріалів (файл FD03) та визначення процентних СПІВВІДНОШЕНЬ (файл FD04). Алгоритм даного процесса описів в Першому розділі, и тому, на мою думку, чи не потребує ще раз пояснення.

  Дійсна витрати матеріалів визначаються Шляхом перемноження процентного співвідношення на витрати матеріалів даного номенклатурного номера по цеху. Дані обчислення здійснюються согласно економіко-математичної моделі задачі, яка описана Першому розділі, тому грунтовно зупінятіся на даного етапі я не буду. Слід Зазначити что обчислення, Які НЕ вімагають сортуваннях, підбівання сум в даного етапі НЕ реалізується. Тобто, обчислюють лишень ті поля запісів, что внесені в інформаційну модель бази даних (див. 2.розділ "Опис результуюча файлів"). Це пояснюється Прагнення при розробці бази даних НЕ відходіті від Концепції нормалізації, з метою создания бази з мінімальнімі витратами простору та максимально Показники надійності.

  После Обчислення та патенти провести перевірку результуюча файлів, что здійснюється за помощью програмного модуля, Який буде описів ніжче.Файлі FR01 та FR02 проходять програмнного перевірку на відповідність полів "Код матеріалу" та "Код виробів" наявній інфомаційній базі, что складається з файлів довідкової информации, відповідності кількості матеріалів завдань межам. Такоже для файлу FR01 балансовий метод Перевірки. Fr02 буде перевірятіся такоже за сумою кількості матеріалів, з врахування можлівої похібкі при розподіленні витрат по статтей калькуляції.

  При вінікнені помилки користувача Інформують повідомленням и предлагают вібрато варіан подалі Дій 1.Повтор розрахунків, 2.Ігнорування помилки, 3.віхід в головне меню.

  Поля, что розраховуються, а самє витрати в копійчаних віраженні, наявність матеріалів в копійчаних виразі, суми з врахування транспортно-заготівельніх витрат, часткові суми согласно наведення в Додатках результуюча документах будут рахувати в процесі відачі результатів, з метою забезпечення максімальної компактності та незбітковості розробленої інформаційної бази.

  Слідучім етапом буде Внесення результатів в існуючу базу. З цією метою результуючі файли перепісуються, при чому назва отриманий файлів дається безпосередно програмою согласно заданого математичного закону, и зберігається, разом з датами ПЕРІОДУ, в файлі FD01.

  Если користувачем БУВ Вибраний варіант періодів, для которого здійснюваліся розрахунки, тоді с помощью файлу FD01 програма знаходится необхідні файли, на базі якіх и створюються вихідні документи.

  Розглянемо процес виводу результатів.

  1. При друці документів РД01 застосовується файл довідкової информации, что містіть ціни матеріалів, Який з "єднується з обрахованім файлом FR01.

  2. При віводі РД02 кроме вищє названого буде використовуват файл з транспортно-заготівельнімі витратами, на Основі об "єднання з Якими FR02 и математичних Обчислення Видається результат.

  3. Документ РД03 виводу аналогічно віщеопісаному.

  Для забезпечення контролю помилок в даного пакеті предложено Наступний:

  * Для результуюча файлу FR01 застосуваті балансовий та логічний конроль. Балансовий метод контролю Полягає в підрахунку сум залежних, Які віраховуються в процесі виконан задачі. У даного випадка сума по полях "Залишки на початок періоду" та "Прихід" повинна дорівнюваті сумі по полях "Залишки на Кінець періоду" та "Витрати матеріалів". Логічний контроль предполагает відповідність номенклатурного номера матеріалу в файлі існуючому номері в файлі довідкової информации та відповідність величини полів "Залишок на початок періоду", "Прихід", "Залишок на Кінець періоду" та "витрати" встановленим межам. У пріведеній блок-схемі реалізовано дані методи;

  * Для файлу FR02 застосуємо метод підрахунку частково сум, что Полягає в перерахунку суми по полях в результуюча таа вхідних документах та Перевірки їх на Рівність. У даного випадка перевіряються поля "Витрати" з файлу FR01 та "Витрати" з файлу FR02. Слід зауважіті что, внаслідок проведеного розподілу матеріалів по вироби, буде вінікаті Деяка похібка, яка Враховується при Перевірці. При значний відхіленнях буде генеруватіся повідомлнення и користувач, в діалоговому режімі, вірішуватіме чи допустиме відхилення.

  Виконання даної роботи с помощью СУБД ACSESS предполагает розробка Нових макетів вводу та Запитів и результуюча форм, что могут буті реалізовані в даній Програмі. Тобто забезпечується максимальна гнучкість использование даної розробки, при чому дана робота требует от користувача мінімального знання Принципів розробки та реализации ОБРОБКИ баз Даних. Ми не наводяться програм, что забезпечують обробка, так як я Вважаю что Це не є основним у даного курсового проекті. На базі Наведеної блок-схеми Дану задачу можна реалізуваті на будь Якій алгорітмічній мові. А в Вибране мною середовіщі реалізація даної блок-схеми не потребує програмування як такого. Необходимо володіті мовою Запитів, что Забезпечує максимальну зручність ОБРОБКИ та коригування Даних.


  Висновки.

  В результате роботи розробленої програми реалізується задача обчислення дійсніх витрат матеріалів на одиницю продукції. Для забезпечення правільності отриманий результатів предусмотрена Програмні методи контролю результуючої информации, а самє Арифметичний-логічний контроль, балансовий метод контролю та метод частково сум.

  Впроцесі виконан даної розробки ми, на Основі вхідних документів, отрімуємо результат, что оформляється у виде табульограм, Які зручні для Подальшого АНАЛІЗУ та обробка. В результате ОБРОБКИ створюються вихідні файли, Які могут буті вікорістанні на подалі ділянках обліку чи планування.

  У даній работе, согласно Принципів незбітковості та мінімізації, побудовали інформаційна база, что Забезпечує обробка информации.


  ЛІТЕРАТУРА

  Додаток 1

  Форми вхідних документів

  Акт інвентарізації № ____

  "___" ___________________ 199_р

  За __________________________ код ____

  Залишок на Кінець ПЕРІОДУ

  №п.п Номенклатур-ний номер Назва та сорт матеріалу Одиниця виміру Кількість
  1 2 3 4 5

  Відповідальна особа _______________

  Бухгалтер ________________________

  Керівник __________________________

  накладна №

  "___" __________________ 1999_ р.

  Кому Відпущено ______________ Код складу ______
  Від кого ОТРИМАНО _____________ Код цеху ________
  Підстава __________________________
  №п.п Номенклатур-ний номер Назва та сорт матеріалу Один. вимір. Кіль-кість Ціна сума
  сума

  Прийнять _____________ Здав _________________

  Вимога на Отримання матеріалу №

  від "__" ______________ 199_р.

  Код складу ______ Код цеху __________

  Кому Відпущено ______________

  Від кого ОТРИМАНО ____________

  На підставі ____________________________________

  ______________________________________________

  Назва матеріалу _________________

  Номенклатурний номер ____________

  Кількість _______________

  На суму ________________

  Відомість бракованої продукції

  за период від ______________________ до _______________________________________

  На дільниці ____________ Виявлено бракованих продукцію ___________________ з номенклатурним номером ____________________ в кількості ________ _____________________________________________

  Вінуватцем є цех _____________ код цеху ____

  Підпис керівника дільниці ____________


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Проектування контрольних операцій на прікладі розв "язання задачі визначення фактічної вартості в2 (укр)

  Скачати 33.51 Kb.