• Рішення
 • Рішення.


 • Дата конвертації13.04.2017
  Розмір34.91 Kb.
  Типзадача

  Скачати 34.91 Kb.

  Прогноз середнього значення попиту на товар

  11

  завдання №1

  Початкові дані:

  № спостеріга-дення

  Рівень фактора (або тип регіону)

  Кіровська область

  Архангельськ. область

  республіка Карелія

  Ленінград. область

  Калінінгр. область

  Псковська область

  Новгородська область

  1

  2,90

  3,90

  4,90

  2,10

  6,10

  7,00

  8,00

  2

  2,10

  5,00

  3,50

  6,90

  10,0

  10,00

  1,00

  3

  10,30

  2,80

  4,00

  2,00

  15,1

  12,10

  1,10

  4

  4,90

  8,90

  3,00

  3,10

  5,00

  5,90

  2,00

  5

  4,00

  4,10

  1,90

  5,90

  5,10

  6,10

  2,00

  6

  2,90

  4,90

  1,20

  7,90

  6,00

  5,10

  1,10

  7

  1,10

  1,50

  4,10

  6,10

  5,00

  6,10

  1,19

  8

  2,30

  3,90

  3,00

  2,70

  6,10

  8,90

  1,10

  9

  2,00

  1,80

  2,90

  7,00

  3,10

  5,00

  3,19

  10

  1,00

  3,00

  5,90

  3,00

  2,00

  5,91

  11

  1,00

  2,50

  2,90

  5,20

  3,10

  4,80

  12

  1,10

  3,90

  5,00

  13,00

  10,90

  1,00

  13

  1,01

  4,50

  5,00

  3,00

  5,10

  0,19

  14

  1,91

  1,91

  2,00

  2,10

  1,00

  1,00

  15

  1,09

  1,10

  9,00

  3,00

  16

  1,10

  1,10

  8,10

  2,10

  17

  2,10

  1,90

  15,9

  2,90

  18

  2,91

  2,10

  6,20

  1,00

  19

  2,09

  2,20

  20

  3,90

  21

  2,90

  22

  2,10

  23

  2,50

  Рішення:

  1. Знаходимо суму квадратів всіх спостережень (Q1), суму квадратів підсумків за стовпцями, виділених на число спостережень у відповідному стовпці (Q2), квадрат загального підсумку, поділений на число всіх спостережень (Q3).

  спостеріга-дення

  квадрат спостережень

  Кіровська область

  Архан-гельська. область

  республіка Карелія

  Ленінград. область

  Калінінгр. область

  Псковська область

  Новгородська область

  1

  8,41

  15,21

  24,01

  4,41

  37,21

  49,00

  64,00

  2

  4,41

  25,00

  12,25

  47,61

  100,00

  100,00

  1,00

  3

  106,90

  7,84

  16,00

  4,00

  228,01

  146,41

  1,21

  4

  24,01

  79,21

  9,00

  9,61

  25,00

  34,81

  4,00

  5

  16,00

  16,81

  3,61

  34,81

  26,01

  37,21

  4,00

  6

  8,41

  24,01

  1,44

  62,41

  36,00

  26,01

  1,21

  7

  1,21

  2,25

  16,81

  37,21

  25,00

  37,21

  1,41

  8

  5,29

  15,21

  9,00

  7,29

  37,21

  79,21

  1,21

  9

  4,00

  3,24

  8,41

  49,00

  9,61

  25,00

  10,17

  10

  0

  1,00

  9,00

  34,81

  9,00

  4,00

  34,92

  11

  0

  1,00

  6,25

  8,41

  27,04

  9,61

  23,04

  12

  0

  1,21

  15,21

  25,00

  169,00

  118,81

  1,00

  13

  0

  1,02

  20,25

  25,00

  9,00

  26,01

  0,03

  14

  0

  3,64

  3,64

  4,00

  4,41

  1,00

  1,00

  15

  0

  1,18

  0

  1,21

  0

  81,00

  9,00

  16

  0

  1,21

  0

  1,21

  0

  65,61

  4,41

  17

  0

  4,41

  0

  3,61

  0

  252,81

  8,41

  18

  0

  8,46

  0

  4,41

  0

  38,44

  1,00

  19

  0

  4,36

  0

  0

  0

  0

  4,84

  20

  0

  15,21

  0

  0

  0

  0

  0

  21

  0

  8,41

  0

  0

  0

  0

  0

  22

  0

  4,41

  0

  0

  0

  0

  0

  23

  0

  6,25

  0

  0

  0

  0

  0

  Q1-сума квадратів

  2997,78

  кол-во наблю-дений

  9

  23

  14

  18

  14

  18

  19

  115

  Q2

  19,759

  10,893

  11,063

  20,223

  53,036

  62,897

  9,256

  187,127

  26,068

  2.Обчислюємо оцінку дисперсії фактора:

  3. Обчислюємо оцінку дисперсії, пов'язаної з випадковістю:

  4. Розраховуємо значення F-статистики (статистики Фішера):

  5. Перевіряємо значимість фактора (q = 0,05; h 1 = K-1; h 2 = NK)

  F = 2,29, так як розрахункове менше табличного, з імовірністю 0,95 можна стверджувати, що зв'язок між терміном окупності і типом регіону є несуттєвою.

  6. Будуємо діаграму середніх значень термінів окупності для всіх розглянутих регіонів.

  Середні строки окупності:

  показник

  Кіровська область

  Архангельськ. область

  республіка Карелія

  Ленінград. область

  Калінінгр. область

  Псковська область

  Новгородська область

  Ср.срок окупності

  3,54

  2,76

  3,17

  3,93

  6,27

  7,08

  2,36

  Згідно таблиці і діаграми найменший термін окупності інвестиційних проектів склався в Новгородській області, отже, дана область є пріоритетною.

  завдання 2

  Початкові дані:

  Моменти часу (дні)

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  -60

  -40

  -20

  0

  20

  40

  60

  Розрахунок для варіанта (прибрати)

  340 + 510

  400 + 59

  440 + 610

  430 + 69

  520 + 79

  570 + 710

  550 + 89

  У-фіз.об'ем товарообігу (шт.)

  850

  459

  1050

  499

  599

  1280

  639

  Рішення.

  1. Зобразити дані графічно.

  2. Скласти рівняння лінійної регресії.

  3. Для розрахунку параметрів рівняння регресії (y t = a 0 + a 1 t) складаємо допоміжну таблицю:

  Моменти часу (дні)

  У-фіз.об'ем товарообігу (шт.)

  t

  t ^ 2

  y * t

  Урасч.

  У ^ 2

  0

  850

  -60

  3600

  -51000

  708,24

  722500

  20

  459

  -40

  1600

  -18360

  728,16

  210681

  40

  1050

  -20

  400

  -21000

  748,08

  1102500

  60

  499

  0

  0

  0

  768

  2493001

  80

  599

  20

  400

  11980

  787,92

  358801

  100

  1280

  40

  1600

  51200

  807,84

  1638400

  120

  639

  60

  3600

  38340

  827,76

  408321

  ?

  5376

  0

  11200

  11160

  5376

  6934204

  Для знаходження a 0 і a 1 складаємо систему рівнянь:

  ? у = n * a 0 + a 1? t

  ? уt = a 0? t + a 1? t 2

  Так як при t = 60хв = 0,? T = 0, система приймає вигляд:

  5376 = 7 * a 0

  11160 = a 1 * 11200

  Звідки:

  a 0 = 768 і a 1 = 0,996

  Рівняння регресії має вигляд:

  y t = 768 + 0,996 t

  завдання 3

  Початкові дані:

  рік

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  231 + 8

  171 + 10

  291 + 8

  309 + 10

  317 + 28

  362 + 210

  351 + 8 + 10

  361 + 10 + 8

  попит

  239

  181

  299

  319

  345

  572

  369

  379

  Рішення

  1. Знаходимо середнє значення, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнти автокореляції (для лагів ф = 1; 2) і приватний коефіцієнт автокореляції 1-го порядку.

  2. - середнє значення:

  - середньоквадратичне відхилення:

  рік

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  У

  239

  181

  299

  319

  345

  572

  369

  379

  У-Уср

  239

  181

  299

  319

  345

  572

  369

  379

  (У-Уср) ^ 2

  57121

  32761

  89401

  сто один тисячі сімсот шістьдесят один

  119025

  327184

  136161

  143641

  ? (У-Уср) ^ 2

  1007055

  - Знайдемо коефіцієнт автокореляції r (ф) часового ряду (для лага ф = 1), тобто коеф-т кореляції між послідовностями семи пар спостережень:

  рік

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Уt

  239

  181

  299

  319

  345

  572

  369

  Уt + ф

  181

  299

  319

  345

  572

  369

  379

  Обчислюємо необхідні суми:

  ? Уt = 239 + 181 + ... + 369 = 2319

  ? Уt 2 = 239 2 + 181 2 + ... + 369 2 = 860449

  ? Уt + ф = 181+ 299+ ... +379 = 2464

  ? У 2 t + ф = 181 2 +299 2 + ... +379 2 = 949934

  ? Уt * Уt + ф = 239 * 181 + 181 * 299 + ... + 369 * 3729 = 851073

  Знаходимо коефіцієнт автокореляції:

  - Знайдемо коефіцієнт автокореляції r (ф) часового ряду (для лага ф = 2), тобто коеф-т кореляції між послідовностями шести пар спостережень:

  рік

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Уt

  239

  181

  299

  319

  345

  572

  Уt + ф

  299

  319

  345

  572

  369

  379

  Обчислюємо необхідні суми:

  ? Уt = 239 + 181 + ... + 572 = 1955

  ? Уt 2 = 239 2 + 181 2 + ... + 572 2 = 727253

  ? Уt + ф = 299+ 319+ ... +379 = 2283

  ? У 2 t + ф = 299 2 +319 2 + ... +379 2 = 917173

  ? Уt * Уt + ф = 239 * 299 + 181 * 319 + ... + 572 * 379 = 758916

  Знаходимо коефіцієнт автокореляції:

  Для визначення приватного коефіцієнта кореляції 1-го порядку знайдемо коефіцієнт автокореляції між членами ряду У е + 1 і У е + 2:

  рік

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Уt + 1

  181

  299

  319

  345

  572

  369

  Уt + 2

  299

  319

  345

  572

  369

  379

  Обчислюємо необхідні суми:

  ? Уt + 1 = 181 + 299 + ... + 369 = 2080

  ? У 2 t + 1 = 181 2 + 299 2 + ... + 369 2 = 806293

  ? Уt + 2 = 299+ 319+ ... +379 = 2283

  ? У 2 t + 2 = 299 2 +319 2 + ... +379 2 = 917173

  ? Уt + 1 * Уt + 2 = 181 * 299 + 299 * 319 + ... + 369 * 379 = 807814

  Знаходимо коефіцієнт автокореляції:

  - Знайдемо приватний коефіцієнт автокореляції 1-го порядку:

  3.Знайти рівняння невипадковою складової (тренду) для тимчасового ряду, вважаючи тренд лінійним.

  4. Знаходимо коефіцієнти для системи нормальних рівнянь:

  Система нормальних рівнянь має вигляд:

  8b 0 + 36b 1 = 2703

  36b 0 + 204b 1 = 13546

  Звідси знаходимо b 0 = 189,068; b 1 = 33,068

  Рівняння тренду:

  Y t = 189,068 + 33,068t

  Тобто попит щорічно збільшується в середньому на 33.068 од.

  5. Провести згладжування часового ряду методом ковзних середніх, використовуючи просту середню арифметичну з інтервалом згладжування m = 3 роки.

  6. у 2 = 1/3 (у 1 + у 2 + у 3) = 1/3 (239 + 181 + 299) = 239,7

  7. у 3 = 1/3 (у 2 + у 3 + у 4) = 1/3 (181 + 299 + 319) = 266,3

  У 4 = 1/3 (у 3 + у 4 + у 5) = 1/3 (299 + 572 + 345) = 405.3

  У 5 = 1/3 (y 4 + y 5 + y 6) = 1/3 (319 + 345 + 572) = 412

  У 6 = 1/3 (у 5 + у 6 + у 7) = 1/3 (345 + 572 + 369) = 428,7

  У 7 = 1/3 (у 6 + у 7 + у 8) = 1/3 (572 + 369 + 379) = 440

  В результаті отримаємо згладжений ряд:

  рік

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Уt

  -

  239,7

  266,3

  405,3

  412,0

  428,7

  440,0

  -

  8. Дати точкову і з надійністю 0,95 интервальную оцінки прогнозу середнього та індивідуального значень попиту на деякий товар в момент часу t = взятий рік. (Вважаємо, що тренд лінійний, а обурення задовольняють вимогам класичної моделі).

  За отриманим вище рівняння регресії Y t = 189,068 + 33,068t оцінимо умовне математичне очікування. Оцінкою у (9) є групова середня:

  У t = 9 = 189,068 + 33,068 * 9 = 486,68 ( од)

  Складемо допоміжну таблицю для оцінки дисперсії.

  рік

  У

  Уt

  еt = У-Уt

  et-1

  et * et-1

  et ^ 2

  1

  239

  222,1

  16,9

  0,0

  0,0

  285,6

  2

  181

  252,2

  -74,2

  16,9

  -1253,98

  5505,6

  3

  299

  288,3

  10,7

  -74,2

  -793,94

  114,5

  4

  319

  321,3

  2,3

  10,7

  24,6

  5,3

  5

  345

  354,4

  -9,4

  2,3

  -21,62

  88,4

  6

  572

  387,5

  184,5

  -9,4

  -1734,3

  34040,3

  7

  269

  420,5

  -51,5

  184,5

  -9501,8

  2652,3

  8

  379

  453,6

  -74,6

  -51,5

  384,19

  5565,2

  9439,02

  48257,2

  Обчислимо оцінку s 2 дисперсії ^

  Обчислимо оцінку дисперсії групової середньої:

  Значення t 0.95; 6 = 2,45, критерій Стьюдента. Тепер знаходимо интервальную оцінку прогнозу середнього значення попиту:

  486,68 - 2,45 * 69,76? У (9)? 486,68 + 2,45 * 69,76

  або

  315,77? У (9)? 657,59

  Для знаходження інтервальної оцінки прогнозу індивідуального значення обчислимо дисперсію його оцінки:

  Тепер знаходимо интервальную оцінку:

  486,68-2,45 * 113,69? у * (9)? 486,68 + 2,45 * 113,69

  або

  208,14? у * (9)? 765,22

  висновок:

  Отже, з надійністю 0,95 середнє значення попиту на товар на 9-й рік буде укладено від 315,77 до 657,59 (од.), А його індивідуальне значення - від 208,14до 765,22 (од.)