• «Прогнозування розвитку динаміки України як господарської системи»
 • 1. Економічне прогнозування
 • 1.2 Принципи и методи прогнозування
 • Неструктуровані (неформалізовані)
 • 2. МОДЕЛІ прогнозування СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНИХ ОБЄКТІВ
 • 2.2 Створення систем державних прогнозів и програм соціально-економічного розвитку України
 • 3. Прогнозування РОЗВИТКУ динаміки УКРАЇНИ ЯК господарської СИСТЕМИ
 • Додаток А Укрупнена схема использование прогнозів Додаток Б Класифікація методів прогнозування Додаток В
 • Додаток Г дані Абсолютні прирости Додаток Е Відносні прирости Додаток Ж


 • Дата конвертації24.03.2017
  Розмір62.73 Kb.
  ТипКурсова робота (т)

  Скачати 62.73 Kb.

  Прогнозування розвитку динаміки України як господарської системи

  Українська академія банківської справи

  Национального банку України

  Кафедра економічної кібернетики
  КУРСОВА РОБОТА

  з дисципліни «Моделювання економічної динаміки»

  «Прогнозування розвитку динаміки України як господарської системи»  Виконала: студентка 5-го курсу

  групи ЕК-21

  Малюк Д.Г.


  Нормоконтроль: канд. фіз.-мат. наук Братушка С.М.

  Перевіріла: ас. Хайлук С.О.


  ЗМІСТ


  Вступ

  1. Економічне прогнозування

  1.1 Види и призначення прогнозів

  1.2 Принципи и методи прогнозування

  2. моделі прогнозування соціально-економічних об'єктів

  2.1 Принципи Вибори моделей та комбінування прогнозів

  2.2 Створення систем державних прогнозів и програм соціально-економічного розвитку України

  3. Прогнозування розвитку динаміки України як господарської системи

  Висновки

  Перелік ПОСИЛАННЯ

  Додатки

  ВСТУП


  Державний прогноз економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку України - це система кількісніх показніків и якісніх характеристик розвитку макроекономічної ситуации в стране на визначення период, что охоплює формирование Структури економіки і соціальної інфраструктурі, обсягів виробництва товарів и услуг и їхнього споживання, зовнішньоекономічної діяльності. Прогнозні Параметри визначаються з урахуванням результатів АНАЛІЗУ економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку України за Попередній период и припущені про зовнішню економічну сітуацію и внутрішню економічну політіку в перспектіві.

  Державні прогнози економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку Розробляють на Довгострокові, середньострокові и короткострокові періоді в цілому по Україні, регіонах и галузь економіки. Їх Використовують для прийняття органами законодавчої и віконавчої власти конкретних РІШЕНЬ у сфері економічної політики, зокрема, для розробки загальнодержавних, регіональніх, галузевих програм.

  Проведення економічного и СОЦІАЛЬНОГО прогнозування пріпускає Вивчення загально потенціалу України (регіону, Галузі, підприємства). При дослідженні можна віділіті Такі види: економічний и соціальний Потенціал (сукупність демографічніх и трудових ресурсов); природний Потенціал (розвідані, нерозвідані и вікорістані природні ресурси, джерела енергії); науково-технічний Потенціал (сукупність трудових, матеріальніх, ФІНАНСОВИХ ресурсов сфері науки и наукового обслуговування, накопічені знання в області суспільніх, природних, технічних наук, а такоже передових досвід), промислово-виробничий Потенціал (сукупність галузь промислового виробництва, будівельна індустрія, транспорт и зв'язок, виробничі потужності, основні фонди и трудові ресурси), сільськогосподарський Потенціал (сукупність трудових ресурсов, зайнятості в сільськогосподарському ВИРОБНИЦТВІ, технічні засоби, ресурси рослини тва, лісові и водяні багатства, Потенціал СОЦІАЛЬНОГО розвитку (охорона здоров'я, культура і мистецтво, спорт, туризм, загальне и професійне Утворення, підготовка фахівців вищої кваліфікації, Різні види суспільної ДІЯЛЬНОСТІ, об'єкти соціальної інфраструктурі).

  Метою є прогнозування динаміки розвитку України, як господарської системи. Об'єктом є країна, в даного випадка це - Україна. Предметами є методи та засоби с помощью якіх ми реалізовуємо прогнозування.


  1. Економічне прогнозування

  1.1 Види и призначення прогнозів


  Прогноз можна умовно розділіті на три види: Загальний прогноз - відповідає на запитання про можлівість чи неможлівість Настанов деякі події; якісний прогноз - предполагает описание майбутньої ситуации; кількісній прогноз - предполагает визначення числових характеристик майбутньої ситуации на основе точкових або інтервальніх оцінок, котрі зображені на малюнку 1.1.


  Малюнок 1.1 - Види прогнозів


  Більш доповідну класифікація економічних прогнозів, что зображені на табліці 1.1, будується за різнімі крітеріямі (класіфікаційнімі ознака) у залежності від цілей, характеру, ПЕРІОДУ попередження, методів i т. Ін.


  Таблиця 1.1 - Класифікація прогнозів

  Ознака класіфікації

  природа

  Масштабність

  Складність

  Детерміно-ваність

  тренд

  Період попередж.

  Кількісна оцінка

  наук.-техн.

  сублокальній

  понадпростій

  детермінов.

  дискретний

  оперативний

  інтервальній

  техн.-екон.

  локальний

  простий

  стохастичний

  аперіодічній

  короткостр.

  точкові

  соц.-екон.

  субглобальній

  Складна

  змішаний

  ціклічній

  середньостр.


  військ.-пол.

  глобальний

  понадскладн.  довгостр.


  природні

  суперглобальний
  далекостр.  а) Відповідно до проблемно-цільового крітерію (змістом прогнозу) розрізняють два типи прогнозів: пошуковий (дослідницький, трендовий, генетичний) i нормативний (програмний, цільовій):

  1) Пошуковий прогноз - визначення можливости станів явіща в Майбутнього. ВІН Заснований на вікорістанні принципом інерційності розвитку, за которого орієнтація прогнозу походити від сьогодення до майбутнього. Такий прогноз відповідає на запитання: що імовірніше за все состоится за умови Збереження існуючіх тенденцій?

  2) Нормативний прогноз - Визначення Шляхів и термінів Досягнення можливий станів явіща, прийнятя як мета. Такий прогноз відповідає на запитання: Якими шляхами досягті Бажанов? Орієнтація нормативного прогнозу в часі - від майбутнього до сьогодення. Например, на підставі информации про зростання споживання продуктів харчування пошуковий прогноз дозволяє візначіті, наскількі воно зроста за Сейчас период. При нормативному прогнозі досліджуються шляхи Зміни Тенденції за рахунок інтенсіфікації виробництва, Поліпшення его структури, Підвищення продуктивності праці и т. Ін.

  б) За крітерієм природи об'єкта віділяють прогнози:

  1) науково-технічні (перспективи розвитку науки и техніки, Вплив ціх досягнені на економіку);

  2) Ресурсні (природні, матеріальні, трудові, фінансові); демографічні (рух народонаселення и відтворення трудових ресурсов);

  3) соціальні (Попит, споживання окремий товарів, спожи в об'єктах Утворення, охорони здоров'я, культури и т. Д.) Й ​​ін.

  в) За періодом попередження розрізняють Оперативні (Поточні), коротко-, середньо-, довго- и далекострокові прогнози. Оперативні прогнози (до 1 місяця) містять, як правило, кількісні ОЦІНКИ, короткострокові (від 1 місяця до року) - ЗАГАЛЬНІ кількісні, середньострокові (від 1 року до 5 років) - кількісно-якісні, Довгострокові (від 5 до 15 років) - якісно-кількісні, далекострокові (прежде 15 років) - ЗАГАЛЬНІ якісні ОЦІНКИ.

  г) За крітерієм масштабності об'єкта розрізняють:

  1) сублокальні (число змінніх - від 1 до 3); Локальні (число змінніх - від 4 до 14);

  2) субглобальні (число змінніх - від 15 до 35); глобальні (число змінніх - від 36 до 100);

  3) суперглобальні (число змінніх - прежде 100).

  д) За крітерієм складності розрізняють прогнози: понадпростій, простий, складний, надскладній. ЦІ прогнози розрізняються наявністю взаємозалежніх змінніх у їх опісі:

  1) у понадпростому прогнозі відсутні істотні взаємозв'язкі между змінними; у простому містяться парні взаємозв'язкі между змінними;

  2) у надскладному враховуються взаємозв'язкі между усіма змінними.

  е) за щаблем детермінованості об'єкта Прогноз могут буті:

  1) детермінованімі; стохастичную, у якіх Враховується Випадкове складових;

  2) змішанімі, тобто такими, что включаються характеристики як детермінованого, так и стохастичного характеру.

  ж) За крітерієм характеру розвитку об'єкта в часі розрізняють прогнози:

  1) діскретні, для якіх тренд змінюється Стрибки;

  2) аперіодічні, для якіх характерна регулярна складових у виде неперіодічної Функції годині;

  3) ціклічні, что ма ють регулярно складових у виде періодічної Функції годині.

  з) За крітерієм кількісної ОЦІНКИ результатів розрізняють прогнози інтервалові та точкові. Інтервальній прогноз уявлень результатом у виде довірчого інтервалу. Точкові - у виде єдиного значення характеристики в Майбутнього.

  і) за щаблем інформаційної забезпеченості об'єкти прогнозування могут буті: з ПОВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ кількісною інформацією, тобто в наявності є ретроспективна інформація; з Неповне ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ кількісною інформацією - у цьом випадка НЕ ​​забезпечується задана точність; з якісною ретроспективний інформацією; з ПОВНЕ відсутністю ретроспектівної информации.

  Укрупнення схему использование Розглянуто вищє прогнозів у керуванні наведено в Додатках А.

  ! Застосування прогнозів дозволяє вірішіті Такі основні задачі:

  - Візначіті Можливі соціально-економічні цілі, Які суспільство

  - Может поставити и вірішіті течение прогнозованого ПЕРІОДУ;

  - Віявіті об'єктивно сформовані Тенденції науково-технічного прогресу и его соціально-економічні Наслідки;

  - Віявіті альтернативи розвитку науки, економіки, техніки, культури, Сформувати и вібрато доцільні шляхи розвитку;

  - Візначіті трудові, матеріальні, природні ресурси, Якими буде володіті суспільство;

  - Віявіті спожи народного господарства у визначених видах продукції.

  Так, пошукові прогнози в системах управління дають можлівість візначіті перспектівні умови розвитку, формують обмеження по ресурсах, а Нормативні прогнози визначаються рівень потреб.


  1.2 Принципи и методи прогнозування


  Економічне прогнозування повинною ґрунтуватися на принципах: сістемності, погодженості, варіантності, безперервності, веріфікованості й ефектівності:

  а) Сістемність у прогнозуванні означає взаємопов'язаність и співпідпорядкованість об'єкта, та его елементів.Під сістемністю методів и моделей економічного прогнозування розуміється їх сукупність, что дозволяє Розробити погоджений и несуперечливості прогноз за шкірних напрямком.

  б) Погодженість у прогнозуванні означає погодженість нормативних и пошуково прогнозів різної природи и різного ПЕРІОДУ попередження.

  в) Варіантність - Розробка декількох варіантів прогнозу, віходячі з постановки мети (у нормативному прогнозуванні) и варіантів прогнозного тла.

  г) Безперервність у прогнозуванні Полягає в коректуванні прогнозів при надходженні Нових Даних про об'єкт прогнозування.

  д) Веріфікованість означає перевірку вірогідності, точності й обґрунтованості прогнозів.

  е) Ефективність (рентабельність) прогнозування візначає необходимость перевіщення економічного ЕФЕКТ від использование прогнозом над витратами по его розробці.

  До основних функцій економічного прогнозу відносяться:

  - Науковий аналіз економічних, СОЦІАЛЬНИХ и науково-технічних процесів и тенденцій, об'єктивних зв'язків ціх процесів у конкретних условиях у визначених періоді;

  - Оцінка об'єкта прогнозування;

  - Виявлення альтернатив розвитку процесів;

  - Нагромадження економічної информации для Ухвалення оптимального решение.

  Нижчих розглянемо Зміст Деяк з функцій:

  а) Науковий аналіз здійснюється в три етапи: ретроспекція, діагноз, проспекція:

  1) Під ретроспекцією розуміється етап прогнозування, на якому здійснюється оптимізація як сполуки джерел, необхідніх для прогнозування, так и методів віміру и Надання ретроспектівної информации, уточнення сполуки характеристик об'єкта прогнозування;

  2) Діагноз - Етап прогнозування, на якому визначаються Тенденції розвитку об'єкта прогнозування, моделі и методи прогнозування;

  3) Проспекція - Етап прогнозування, на якому за данімі прогнозом розробляються прогнози розвитку об'єкта прогнозування, здійснюється оцінка вірогідності, точності прогнозу (веріфікація).

  б) Оцінка об'єкта прогнозування базується на сполученні аспектів детермінованості и невізначеності. При абсолютній детермінованості зникає можлівість альтернативного Вибори РІШЕНЬ.

  При абсолютній невізначеності конкретнішими уявлення майбутнього Неможливо. Тому при відсутності одного з аспектів прогнозування втрачає Зміст.

  в) Виявлення об'єктивних альтернатив досліджуваного процесса и тенденцій его розвитку на перспективу пріпускає необходимость Вибори между взаємовіключнімі можливий. Для цього необхідній контроль економічних процесів, визначення відповідно до поставлених перспективних цілей оптимальних пропорцій на тривалий период.

  Послідовність операцій розробки прогнозу зводу до таких основних етапів:

  а) Передпрогнозна орієнтація (Програма дослідження) Включає:

  1) уточнення завдання на прогноз (масштаб, об'єкт, попередження и т.д.);

  2) формулювання цілей и задачі прогнозу;

  3) визначення Структури й организации дослідження.

  б) прогнозні ретроспекція - Дослідження історії розвитку об'єкта прогнозування и прогнозного тла з метою одержаний їх сістематізованого опису.

  в) прогнозний діагноз - дослідження сістематізованого Опису об'єкта прогнозування и прогнозного тла з метою Виявлення Тенденції їх розвитку и Вибори (розробки) моделей и методів прогнозування.

  д) прогнозні проспекція - Розробка прогнозу за результатами прогнозного діагнозу.

  е) Веріфікація прогнозом - Оцінка вірогідності й точності, а такоже обґрунтованості прогнозу, та додатково Даних.

  ж) Синтез прогнозів - Розробка системного прогнозу.

  У Сейчас годину, за оцінкамі фахівців, нараховується більш 150 різніх методів прогнозування, но на практике як основні вікорістовується около 20. Під методами прогнозування розуміється сукупність прійомів и способів мислення, что дозволяють на основе ретроспективного Даних, екзогенніх (зовнішніх) и ендогенніх (внутренних) зв'язків об'єкта прогнозування, а такоже їх змін вівесті суджень візначеної вірогідності відносно майбутнього его развития.

  До числа найбільш важлівіх класіфікаційніх ознака методів прогнозування відносяться:

  а) степень формалізації; ЗАГАЛЬНІ принципи Дії;

  б) способ одержаний й ОБРОБКИ информации; напрямок и призначення прогнозування;

  в) процедура одержаний параметрів прогнозування и так далі представлена ​​класіфікаційна схема методів прогнозування, что наведена в Додатках Б.

  За ступенями формалізації методи економічного прогнозування можна розділіті на інтуїтівні и формалізовані. У тих випадка, коли через значний складність об'єкта прогнозування Неможливо врахуваті Вплив багатьох факторів, Використовують інтуїтівні методи, тобто методи, засновані на оцінках експертів. Розрізняють Індивідуальні и Колективні експертні ОЦІНКИ. Індивідуальні експертні ОЦІНКИ включаються:

  - Метод «інтерв'ю», при якому здійснюється безпосередній контакт;

  - Експерта з фахівцем за схемою «питання - відповідь»;

  - Аналітичний метод, при якому здійснюється логічний аналіз якої-небудь прогнозованої ситуации;

  - Метод написання сценарію, Заснований на візначенні логіки процесса чи явіща в часі за різнімі умів.

  До складу колективних експертних оцінок входять:

  - Метод комісій за;

  - Метод Дельфі;

  - Метод колектівної генерації Ідей ( «мозкова атака»);

  - Матричний метод (метод сценаріїв).

  ! Застосування ціх методів, Заснований на колективному місленні, дозволяє, по-перше, підвіщіті точність результатів, І, по-друге, при обробці незалежних оцінок експертів могут вінікнуті продуктивні Ідеї.

  У групі формалізованіх методів віділяють две підгрупі: екстраполяції и моделювання. До першої підгрупі відносяться методи найменших квадратів, експонентного згладжування, ковзніх Середніх. До іншого - структурні, Мережна, матричні й імітаційне моделювання.

  У залежності від способу одержаний прогнозної информации віділяють експертні и фактографічні методи. Останні засновані на фактографічній информации, тобто информации про об'єкт прогнозування и его минули розвиток. Експертні методи базуються на информации, отріманій від експертів.

  За ступенів просторової и часової погодженості результатів прогнозу віділяють:

  - Одномірне прогнозування - рівнобіжне прогнозування окремий об'єктів без Подальшого Узгодження розрізненіх прогнозів;

  - Багатомірне прогнозування - рівнобіжне прогнозування окремий об'єктів зі Спроба Подальшого Узгодження результатів;

  - Перехресних прогнозування - установлення причинно-наслідкових перелогових между екзогеннімі змінними и їх Вплив на прогнозованій об'єкт;

  - Наскрізне прогнозування - Імітація поведение системи в цілому, включаючі просторова и Часовому ее дослідження и ПОВНЕ Узгодження результатів.

  Значне місце среди методів економічного прогнозування займають так звані комбіновані методи. До них відносяться методи зі змішаною інформаційною основою, у якіх як первинний Використовують як фактографічну, так и експертну інформацію. Например, при проведенні експертного опитування может буті вікорістані фактографічна інформація І, навпаки, при екстраполяції Тенденції, поряд з фактичність данімі, - експертні ОЦІНКИ. Так, например, реалізація комбінованого підходу до использование різніх методів прогнозування представлена в Додатках В.

  Комбіновані методи Використовують при побудові й достатньо складних соціально-економічних прогнозів, де очень важліва обробка як якісної, так и кількісної информации.

  У залежності від типу задачі прогнозування (прогнозування характеристик Функціонування соціально-економічних систем (СЕС), прогнозування стану СЕС, прогнозування поведение и розвитку СЕС), способу ее формального визначення (структуровані, слабоструктуровані, неструктуровані) могут буті вікорістані Різні методи апарата прогнозування в табліці 1.2.  Таблиця 1.2 - Рішення задач прогнозування різнімі методами

  задачі прогнозування

  Структуровані

  (Сильно формалізовані)

  Слабоструктуровані (слабоформалізовані)

  Неструктуровані (неформалізовані)

  Тенденції (стани) стійкі

  Тенденції (стани) нестійкі

  Характеристика Функціонування СЕС

  Екстраполяція на основе темпу зростання; тренду и регресійніх дінамічніх и лаговой моделей; згладжування и ковзніх Середніх (КС); авторегресії (АР); моделей АРКС

  Прогноз на основе Випадкове функцій, генетичних алгоритмів, с помощью методів спектрального и гармонічного АНАЛІЗУ

  Імітаційні методи; методи статистичного моделювання (метод Монте-Карло)

  Експертні методи (метод експертних оцінок, метод Дельфі)

  задачі прогнозування

  Структуровані (Сильно формалізовані)

  Слабоструктуровані (слабоформалізовані)

  Неструктуровані (неформалізовані)

  Тенденції (стани) стійкі

  Тенденції (стани) нестійкі

  стани СЕС

  Прогноз стану на основи ланцюгів Маркова

  Прогноз станів на основе напівмарковськіх процесів; мереж Петрі, кінцевіх та нескінченних автоматів

  Імітаційні методи (метод сістемної динаміки), прогноз на основе нейронних мереж

  Експертні методи (метод "мозкової атаки", метод сценаріїв), использование експертних систем і системи ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ (СППР)

  Поведінка и розвиток СЕС

  Прогноз на основні стійкіх РІШЕНЬ диференціальних і кінцево-різніцевіх рівнянь

  Прогноз на основе нестійкіх РІШЕНЬ диференціальних и кінцево-різніцевіх рівнянь (визначення точок біфуркації, знаходження "Дивосвіт"

  Імітаційні методи (на основе кусково-лінійніх агрегатів), прогноз на основе нейронних мереж

  Визначення "каналів еволюції Головна" на основе експертних думок, использование експертних систем и СППР  Для решение Суворов формалізованіх завдань прогнозування Використовують традіційні методи математичного моделювання й екстраполяції. При цьом при віборі методів прогнозування Варто враховуваті наявність чи ВІДСУТНІСТЬ стійкої Тенденції (стану) соціально-економічної системи.

  Чим менше СЕС піддана Дії Випадкове факторів, тім більш стійка Траєкторія ее поведение и ті стани, у якіх может перебуваті система. У цьом випадка для прогнозування характеристик Функціонування СЕС застосовуються методи АНАЛІЗУ годин рядів, засновані на вівченні детермінованої (об'єктивної) складової тенденцій Зміни ее показніків. Для прогнозування станів СЕС Використовують ланцюги Маркова, у якіх імовірності переходів з одного стану в Інший и сам ПЕРЕЛІК можливіть станів системи не змінюються. Прогнозування стійкого поведение и розвитку СЕС у випадка, коли існує відома дінамічна математична модель, представлена ​​у виде диференціальних або кінцево-різніцевіх рівнянь ґрунтується на перебуванні стійкіх РІШЕНЬ, что відбівають траєкторію поведение чи розвитку СЕС.

  У тому випадка, если решение діференціального (кінцево-різніцевого) Рівняння нестійке, Варто шукати точки, де існують Різні Інтегральні криві.ЦІ точки (точки біфуркації) вказують на Можливі різні варіанти прогнозних траєкторій поведение чи розвитку системи. Если поведение системи, зміна ее станів, процес розвитку протікають за більш складаний законами, наявні нелінійні, стрібкоподібні ЕФЕКТ, то як й достатньо адекватно математичний апарат Опису СЕС Варто використовуват Різні типи поверхонь, что представляються ряд можливий катастроф, У випадка, если при математичних опісі змін станів и характеристик системи ее поведение и розвиток вказують на умови так званого «детермінованого хаосу», тієї прогнозний стан СЕС Варто шукати в області так званні «Дивосвіт» аттракторів. Для решение слабоформалізованіх завдань прогнозування Варто використовуват методи статистичного (метод Монте-Карло) и імітаційного моделювання, засновані на різніх концептуальних положеннях (елементів Функціонування, кусково-лінійніх агрегатів, мереж масового обслуговування, потоків). Для ряду задач прогнозування, что відносяться до класу слабоформалізованіх, доцільно застосовуваті відносно новий підхід, Заснований на вікорістанні Концепції Функціонування нейронних мереж. У результате дослідження сховок кореляційніх матриць і системи підбора Випадкове функцій у процесі самонавчання по нейронній мережі можна одержуваті й достатньо об'єктивні прогнози для складних явіщ и процесів. для решение неформалізованіх завдань прогнозування доцільно використовуват Різні класи експертних методів, експертні системи і системи ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ (СППР).


  2. МОДЕЛІ прогнозування СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

  2.1 Принцип Вибори моделей та комбінування прогнозів


  Одним з принципова вопросам є обґрунтування виду моделі та класів методів, что були застосовані при ее побудові. З одного боку, дуже сильна деталізація потребує значного інформаційного забезпечення та Довгих годин рядів. З Іншого боку, использование лишь якісніх оцінок при прогнозуванні НЕ дает возможности оцініті кількісні ЕФЕКТ від передбачення сценаріїв розвитку процесів. Тому необходимо збалансуваті якісні и кількісні підході з побудова моделі прогнозу складних явіщ та процесів.

  Наведемо приклад. Центральні банки усіх стран повінні мати системи для Отримання, розподілу та АНАЛІЗУ економічних та ФІНАНСОВИХ Даних, Які дозволяють Швидко реагуваті на Зміни для Досягнення Загальної мети в монетарній політіці. Це реагування может здійснюватіся на Великій кількості суджень або на побудові Деяк математичних, статистичних, економетричних моделей. Основним завдання більшості центральних банків є Досягнення цінової та грошової стабільності, для цього розробляється відповідна політика, створюються необхідні структури для ее проведення. ЦІ підрозділі збірають інформацію, обробляють ее, аналізують, Розробляють Пропозиції относительно покращання ее ОБРОБКИ, розповсюджують. Головна задача - зрозуміті, что именно відбувається в економіці і чому саме так. Основна проблема Полягає в тому, что результати будь-якіх Впровадження стають відомі лишь через Деяк годину, тому очень Важко чітко візначіті, як самє и коли впліває тієї чи Інший інструмент, Які Зовнішні сили могут збільшити чи Зменшити очікуваній ефект. Дерло Спроба поясніті взаємовплів економічних Даних були макроекономічні моделі, Які начали широко застосовуватіся з кінця 1960-х років. Перші з них були очень малими и містілі Всього декілька рівнянь и декілька змінніх, но з розвитку комп'ютерної техніки, програмного забезпечення ЦІ моделі начали розростатіся. З'явилися Нові змінні, Які НЕ ма ють реальної економічної основи, як например, Очікування інфляції індівідамі. Взагалі, дуже Важко моделюваті індівідуальну поведение, оскількі, если даже досконально відома поведінка шкірного індівіда, то фізично Неможливо всі ЦІ дані разом Включити до моделі. Если даже пріпустіті таку можлівість, то залишилась б проблема Зміни таких Даних у разі Зміни індівідуальніх уподобання. Альо на практике економетріст может найти много информации при аналізі минуло даних до економіці в цілому, в одному з ее секторів без Вивчення індівідуальної поведінкі.

  Моделі могут буті вікорістані центральними банками в будь-Якій части макроекономічного АНАЛІЗУ, Який містіть:

  - Розуміння та чисельного характеристику того, як Працюють економіка та монетарна політика;

  - Дослідження, в якому стані зараз перебуває економіка і Які короткострокові передбачення найбільш імовірні;

  - Розробка довгострокового передбачення для визначення того, якої самє монетарної політики слід дотримуватись.

  Перший з ціх пунктів зазвічай Включає Економетричне тестування гіпотез относительно різніх аспектів економічної поведінкі. Например, центральний банк может спробуваті дослідіті та віміряті ЕФЕКТ впліву Зміни ставки позичкового відсотка на експорт та імпорт товарів. Для цього, як правило, Використовують низьку рівнянь, Які відображають Зміни відповідніх економічних змінніх. Такі Рівняння могут буті необ'єднанімі до однієї моделі економіки, а лишь використовуват для спостереження за економічнімі явіщамі, проти даже найбільш вдалі Рівняння НЕ могут Повністю відновіті залежність между економічнімі данімі. Таким чином, шкірні з рівнянь будь-якої моделі чи ее части винне містіті похібку. Вивчаючи, Яким чином змінюється величина цієї похібкі в залежності від часу та Деяк других обставинам, можна сделать декілька вісновків. По-перше, наскількі адекватна модель (чи група рівнянь) процесса, что спостерігається. Як і друга, Яким чином змінюється поведінка індівідів, Реакція суб'єктів економіки на Зовнішні сили. Такий аналіз можливий лишь за умови, коли аналітик впевнений у відповідності обраної моделі до практики. Така Впевненість может буті доволі суб'єктивною, тому необходимо віробіті Критерії визначення ступенів адекватності моделі. Для розробки таких крітеріїв розглянемо спочатку основні типи моделей, Які Використовують для моделювання економічних взаємозв'язків.

  Особлівої уваги заслуговують структурні моделі, смороду складаються з залежних, підстав на економічних засадах. Например, ВВП моделюється як сума приватного споживання, інвестіцій, державних витрат та балансу торгівлі. Взагалі, у сучасній Європейській рінковій економіці, нема ніякої причини для того, щоб Такі моделі були великими. Достатньо побудуваті модель, яка складається з трьох рівнянь и містіть три ендогенні змінні (реальний випуск, рівень цен та ставку кредитування) и одну екзогенну змінну - пропозіцію грошів. Альо для детального АНАЛІЗУ економічних зв'язків такой моделі замало, до неї та патенти Включити обмінній курс, основні статті платіжного балансу, бюджетний дефіціт и т. Д. Основні вимоги до структурної моделі потребують побудова около 30 рівнянь, причому, если треба дослідіті більш ретельно Деяк сектор економіки, Кількість рівнянь значний збільшується. В результате модель становится громіздкою, Важко зрозуміті ее основні ознака, а ее прогнозних точність может віявітіся гіршою за Елементарна модель. Історія багатьох моделей складається з того, что їх поступово покращувалі, збільшуючі при цьом Кількість рівнянь, модіфікуючі їх, и после цього модель відкідалася, як така, что неадекватно реагує на Зміни в економіці б або не может згенеруваті Прийнятні прогнози.

  Одним з примеров є модель, якові до 1994 году вікорістовував Банк Великої Британії. Вона булу розроблено у 1970-х роках у Лондонській школі Бізнесу. Течение 1980-х років модель широко вікорістовувалася, економісти покладали на неї при розробці прогнозів, аналізі економічної ситуации. Для більш детального АНАЛІЗУ, деякі відділи Банку розшірювалі модель, в результате чего Деяк годину модель містіла біля 600 економічних змінніх. На качану 1990-х років ця Кількість булу зменшіть до 350, з якіх біля 100 були екзогеннімі. Інші 250 змінніх були ендогеннімі, з якіх 170 опісувалі економічні залежності между змінними, а 80 - тотожності.

  Прогноз, з генеровані цією моделлю були достаточно точно, но ее розмір НЕ только робів працю аналітіків очень важка: Завдяк Йому Втрата ключові залежності между змінними. Було Прийнято решение Зменшити модель до мінімуму, Який бі відповідав Вимоги розробніків економічної політики. Тепер модель містіть лишь 22 чисто економічні Рівняння, більш як 50 екзогенніх та примерно такой ж Кількість тотожності, таким чином, загальна Кількість змінніх дорівнювала 130, но модель залішається складаний для аналітичного прогнозування. Аналітікі вімагають побудова малих моделей на мікроекономічніх принципах, коли Основна увага пріділяється визначення залежних, а не точності прогнозів. Такі моделі повінні містіті біля 30 змінніх.

  ВРАХОВУЮЧИ це, слід візначіті, что мета прогнозування тісно пов'язана з Вибори типу моделей. Так, а теоретичні моделі, які не намагають поясніті економічну поведение. Если, например, структурна модель может включать Рівняння, Які пояснюють Попит та пропозіцію грошів, то а теоретична модель включатіме лишь Рівняння, Пожалуйста візначає Кількість грошей в залежності від других факторів (например, уровня цен або попередніх значень кількості грошей). УАК моделі як раз комбінують Такі а теоретичні зв'язки. УАК модель є системою рівнянь, де Кожна змінна вікорістовується для визначення Іншої змінної в моделі. Кожна змінна Залежить від своих попередніх значень та попередніх значень всех других змінніх моделі. На Відміну Від економічних перелогових УАЕ моделі Ніколи НЕ намагають сделать Які-небудь обмеження про залежність змінніх. Оскількі УАЕ моделі Використовують попередні значення змінніх, то Такі моделі прідатні для короткострокового прогнозування, проти існує два суттєвіх Недоліки таких моделей: по-перше, велика Кількість Даних, необхідніх для побудова моделі; по-друге, смороду НЕ пояснюють економічної суті залежності между змінними. Обидвоє типи структурних та УАК моделей могут буті вікорістані для прогнозування розвитку економічних змінніх. Як зазнача вищє, УАК моделі віробляють прогнози на короткий период часу, но смороду Надто залежні від Структури економіки. Лише незначна зміна в структурі виробляти до значних похібок прогнозів. На Відміну Від УАК моделей структурні моделі більш гнучкі, что дозволяє їх легко розуміті та вносіті до них корективи.

  Нарешті, прогноз розробляються и спеціалістами у даній Галузі. Використання суб'єктивних прогнозів є доцільнім, оскількі ЕКСПЕРТИ ма ють інформацію про нещодавні події, ефект якіх галі не вплівав на часові ряди, або подій, Які трапляє у некогда, но НЕ очікується їх з'явиться у Майбутнього, або подій, что НЕ трапляє у некогда, но Які очень імовірно проявлятися у майбутнього. Например, експерт могут Передбачити, як змініться політика центрального банку в течение прогнозного ПЕРІОДУ, або смороду очікують великих змін в економіці в залежності від Зміни, например, податків. Однако хібою таких оцінок є ті, что даже один и тієї самий експерт у різній годину может давати Різні прогнозні значення на Деяк визначення период. На Відміну Від прогнозів експертів, статистичні методи Надійні в тому плане, что за однакової початкової информации, дослідник получит всегда однакові прогнозні значення, Але ЦІ методи не Використовують Вплив останніх подій, Які галі не відображені у Даних.

  Єдиним виходом з ситуации, коли обидвоє типи прогнозів НЕ ма ють задовільної точності є їх поєднання. Це можна сделать багатьма шляхами. По-перше, експерт визначаються, Які самє данні Важливі при прогнозуванні. Як і друга, експерт могут візначіті, Який самє підхід слід використовуват при прогнозуванні самє ціх рядів Даних. Например, если ЕКСПЕРТИ очікують постійного спаду ВНП, то смороду предлагают трендові моделі. Нарешті, експерт могут вказаті основні Тенденції прогнозом, Такі як: спад, зростання, без змін, тощо, або вказаті максімальні відхилення прогнозу від поточного уровня.

  Армстронг віділяє п'ять процедур, Які утворені поєднанням експертних суджень и статистичних методів:

  а) перероблений прогноз експерта, Який Утворення на основе статистичного прогнозу.

  б) Комбінований прогноз, Який Утворення на основе Вибори експертом відповідного статистичного методу, або Утворення як лінійна комбінація прогнозів.

  в) перероблений екстрапольованій прогноз, Який Утворення на основе статистичного прогнозу, но ЕКСПЕРТИ змінілі величину прогнозу в залежності від політічніх або других сподівань.

  г) Підстав на спеціфічніх знань. Цей прогноз будується як статистична екстраполяція суджень експертів в даній Галузі. Например, если експерт считает, что експорт у Першому кварталі має спадаті, щось не может буті избран статистичний метод, при якому відбувається зростання у цею период.

  д) економетричні прогноз, побудованій на основе регресійного АНАЛІЗУ або структурної моделі по Даних, Які обрані експертами. ЦІ дані в Деяк випадка показують НЕ только економічну інформацію, но й деякі Політичні впливи.

  Для Вибори оптімальної моделі Враховується много факторів, среди якіх необходимо віділіті:

  а) Наявність достатньої кількості спеціалістів для ПІДТРИМКИ відповідного типу моделі, Які ма ють вводіті потрібну інформацію до моделі, редагуваті ее, Виводити прогнозні значення. Если пріпустіті, что Кіль кість Даних значний перевіщує возможности введення, то вінікає необходимость Скласти план агрегації чи модіфікації Даних.

  б) Структура Даних, Які будут використовуват в моделі. Необходимо чітко візначіті, Які відділи чи встанови, в Який час генерують відповідні дані, як саме їх треба обробляті. Вся Зайве інформація винна буті виключ.

  в) Створення чітко визначених процедур АНАЛІЗУ Нових Даних. Перш за все необходимо побудуваті графіки Нових Даних для того, щоб Швидко усвідоміті примерно залежність Даних, їх наповненість, структуру.

  г) необходимость будування в Першу Черга залежності между малою кількістю змінніх для знаходження ступенів взаємовпліву между ними, спостереження его Зміни в течение годині. Можлівість создания малої моделі економіки чи Деяк процесса, на Основі якої отримуються прогнозні значення. Поступово ця модель буде відозмінюватіся, что підвіщіть точність прогнозів.

  Всі ЦІ фактори вплінуть на вибір адекватної моделі. Найбільш імовірно, что при корістуванні цімі принципами буде побудовали змішана модель, в Якій частина рівнянь є структурними, частина рівнянь - представляет VER - модель, а ще існують деякі змінні, на Які впліває головний спостерігач за моделлю. Такий Вплив может здійснюватіся на Основі досвіду або інтуїції.

  Особливо актуальним є создания подібніх моделей у НБУ. Не секрет, что за останні декілька років, прогнозування у НБУ ускладнювалося внаслідок Зміни Політичної чи економічної ситуации. Тому можна констатуваті, что в моделях не враховувалася самє ця частина, якові б МІГ імітуваті головний спостерігач.

  Все віщесказане підводіть до алгоритму Вибори найбільш раціональної стратегії прогнозування:

  а) Візначіті необхідну інформацію та цілі прогнозування.

  б) Візначіті на графічному зображенні Даних наявність тренда, сезонних коливання, структуру Даних.

  в) Позбавітісь с помощью додаткової информации від Даних, Які є нехарактерними для даного ряду и ймовірність повторення їх є незначна.

  г) Візначіті характер тренда (без тренда, Повністю лінійній, локально лінійній, Інший), сезонних коливання (НЕ існує, мультіплікатівні, адітівні, інші) ТОЩО.

  д) Обчісліті КОЕФІЦІЄНТИ моделі.

  е) Перевіріті модель на адекватність. При необхідності внести до даткові обмеження с помощью експертів.

  ж) Підрахуваті прогнози. При необхідності внести поправки на експертні прогнози с помощью лінійної зелених сандалів значень. У Деяк випадка можна утворюваті зелених сандалів декількох статистичних та експертних прогнозів.

  Оскількі для прогнозування можна використовуват набір різніх методів, то слід візначіті підході до комбінування прогнозів. Дійсно, на практике досліднікі застосовують много методів прогнозування, користуючися своими уподобання, навички, володінням програмне забезпечення, замовленням на! Застосування візначеної методики ТОЩО. Звичайний, при вікорістанні будь-которого методу спеціалісти намагають добитися мінімальної похібкі при прогнозуванні. Критерії визначення величин помилок були розглянуті в Першому розділі. Іноді буває, что один з методів, Який добро зарекомендував себе в некогда, давши погані прогнози, и навпаки. Щоб застрахуватіся від подібніх СИТУАЦІЙ, а такоже поліпшіті точність прогнозування та патенти використовуват зелених сандалів прогнозів.

  Найбільш відомімі є две методики:

  а) дісперсійно-коваріаційній метод, что дозволяє зводити декілька незміщеніх прогнозів в лінійну комбінацію з найменших дісперсією, ваги якої залежався від дісперсій та коваріацій похібок прогнозів;

  б) регресійній метод, Який є узагальненням дісперсійно-коваріаційного на випадок зміщеності прогнозів.

  Розглянемо дісперсійно-коваріаційній метод.

  Нехай існує два незмішаніх прогнози на період t: F 1t та F 2t. Нехай такоже дісперсії прогнозів 2 1 та 2 + 2, коваріація 12. Новий незміщенній прогноз будується за правилом:

  . (2.1)

  прогнозування модель динаміка господарський

  Дісперсія похібкі становітіме:


  . (2.2)


  Мінімізуючі виразі по, отрімуємо:


  . (2.3)


  Звідсі:


  , (2.4)


  де:


  . (2.5)


  Оскількі та, то комбінований прогноз є НЕ гіршім, чем найкращий з двох прогнозів.

  На практике часто значення дісперсій та коваріацій похібок прогнозом є невідомімі, тому вместо них Використовують їх ОЦІНКИ. Таким чином обіраються ваги для побудова нового комбінованого прогнозу.

  У випадка N прогнозів N-мірній вектор оптимальних вагів візначається за формулою:


  , (2.6)


  де V - коваріаційна матриця похібок розмірності N * N; I - N-мірній вектор одиниць.

  З віщесказаного робимо Висновок про ті, что использование дісперсійно-коваріаційної зелених сандалів є краща, чем вибір найкращого з прогнозів з найменших дісперсією.

  Тепер візначімо Особливості! Застосування регресійного методу.

  Регресійній метод є узагальненням попередня методу, Який інтерпретується як оцінка коефіцієнтів регресійного Рівняння вигляд:


  . (2.7)


  Новий комбінований прогноз F t є лінійною комбінацією N прогнозів. КОЕФІЦІЄНТИ, i = 0,1,2, ..., N оцінюються за методом найменших квадратів. Если всі прогнози є незміщенімі, то доданок можна опустіті. У цьом випадка ОЦІНКИ коефіцієнтів будут співпадаті з оцінкамі вектора з попередня методу.


  2.2 Створення систем державних прогнозів и програм соціально-економічного розвитку України


  При складанні макроекономічніх и СОЦІАЛЬНИХ прогнозів пріпускають использование системного підходу. З обліком цього Розробляють систему державних прогнозів и програм соціально-економічного розвитку, Які віділяють найбільш Важливі напрямки для перспективних ДОСЛІДЖЕНЬ в економіці НЕ только в агрегованих аспекті, но и докладно вівчають Взаємозв'язок между різнімі складових макроекономічної системи, секторами економіки, галузь, регіонамі.

  Проведення економічного и СОЦІАЛЬНОГО прогнозування пріпускає Вивчення загально потенціалу України (регіону, Галузі, підприємства). При дослідженні можна віділіті Такі види: економічний и соціальний Потенціал (сукупність демографічніх и трудових ресурсов); природний Потенціал (розвідані, нерозвідані и вікорістані природні ресурси, джерела енергії); науково-технічний Потенціал (сукупність трудових, матеріальніх, ФІНАНСОВИХ ресурсов сфері науки и наукового обслуговування, накопічені знання в області суспільніх, природних, технічних наук, а такоже передових досвід), промислово-виробничий Потенціал (сукупність галузь промислового виробництва, будівельна індустрія, транспорт и зв'язок, виробничі потужності, основні фонди и трудові ресурси), сільськогосподарський Потенціал (сукупність трудових ресурсов, зайнятості в сільськогосподарському ВИРОБНИЦТВІ, технічні засоби, ресурси рослини тва, лісові и водяні багатства, Потенціал СОЦІАЛЬНОГО розвитку (охорона здоров'я, культура і мистецтво, спорт, туризм, загальне и професійне Утворення, підготовка фахівців вищої кваліфікації, Різні види суспільної ДІЯЛЬНОСТІ, об'єкти соціальної інфраструктурі).

  Розглянемо СУТНІСТЬ І структуру системи державних прогнозів и програм соціально-економічного розвитку.

  Державне прогнозування економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку - науково обґрунтоване передбачення напрямків розвитку країни, окрема галузь чи економіки окремий адміністративно-територіальних одиниць, можливий стану економіки і соціальної сфери в Майбутнього, а такоже альтернативних Шляхів и термінів Досягнення параметрів економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку.

  Прогноз економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку є способом обґрунтування Вибори тієї чи Іншої стратегії и Прийняття конкретних РІШЕНЬ органами законодавчої и віконавчої власти, органами місцевого самоврядування относительно регулювання соціально-економічних процесів.

  Програма економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку України - документ, у якому визначаються мета и Пріоритети економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку, способи и шляхи їхнього Досягнення, формується взаємопогоджувана и комплексна система ЗАХОДІВ ОРГАНІВ законодавчої и віконавчої власти, ОРГАНІВ місцевого самоврядування, спрямованостей на Ефективне розв'язання проблем економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку, Досягнення стабільного економічного зростання, а такоже характеризуються очікувані Зміни в стані економіки і соціальної сфери.

  Прогнозні и Програмні документи економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку - документи, что відповідають вимоги законодавства України про документи и відбівають прогнози и програми економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку.

  Учасники державного прогнозування і розробки програм економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку України - органи государственной власти, что Розробляють, стверджують и віконують прогнозні и Програмні документи економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку, а самє: Кабінет Міністрів України, уповноважений центральний орган віконавчої власти по вопросам економічної політики, інші центральні органи віконавчої власти, Рада Міністрів Автономної Республики Крим, Місцеві державні адміністрації и органи місцевого самоврядування.

  Головні Функції прогнозування Такі:

  - Науковий аналіз економічних, СОЦІАЛЬНИХ, науково-технічних процесів и тенденцій;

  - Дослідження об'єктивних зв'язків соціально-економічних явіщ господарського розвитку в конкретних условиях;

  - Оцінка сформованому уровня развития конкретної ситуации и Виявлення тенденцій, что могут складеться в Майбутнього, передбачення Нових СИТУАЦІЙ и їхня оцінка;

  - Виявлення можливости альтернатив розвитку економіки у перспектіві, нагромадження наукового матеріалу для обґрунтованого Вибори визначених РІШЕНЬ.

  Систему прогнозів економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку можна розглядаті за такими крітеріямі, як сукупність груп прогнозів по якісному змісті, по окрема елементах и ​​напрямку відтворення, по способах и методам прогнозування.

  У роботах российских економістів А.І. Анчишкіна, В.Н. Мосіна, Д.М. Крука й других прогнози класіфіковані по об'єктах прогнозування, якісному змісту, елементи и напрямку відтворення. За цімі ознака віділяють три Головні групи прогнозів:

  а) прогноз ресурсов (природних ресурсов, запасів природної сировини и стану природного середовища, демографічного и науково-технічного прогресу);

  б) прогнози розвитку економіки (галузь або економіки народногосподарськіх комплексів, динаміки, темпів и факторів економічного зростання, міжгалузевіх структурних зрушень, размещения продуктивних сил);

  в) прогноз СОЦІАЛЬНИХ нестатків (виробничих, особіст, загально державних нестатків, Підвищення життєвого уровня населення, процесів СОЦІАЛЬНОГО розвитку, зовнішньополітічніх и воєнно-стратегічніх).

  Если розглядаті прогноз як схему ресурси - процес - мета, то Головні види економічних прогнозів та їх взаємозалежність можна відобразіті на малюнку 1.2.


  Малюнок 1.2 - Взаємозв'язок економічних и СОЦІАЛЬНИХ прогнозів


  У системе соціально-економічних прогнозів важлівімі є прогнози СПОЖИВЧОГО Попит населення, уровня и способу життя, соціально-економічних нестатків населення, СОЦІАЛЬНОГО складу Суспільства и т.д.

  У залежності від уровня агрегування показніків розрізняють прогнози макроекономічні, макроструктурні (укрупнені галузеві) и галузеві.

  Макроекономічні прогнози охоплюють прогнози ресурсов и народногосподарського комплексу держави в цілому. Макроструктурні прогнози складають по номенклатурі двох-трьох десятків галузь и прізначені для уточнення прогнозу суспільного Відновлення. їх завдання - пошук альтернативних варіантів Зміни Структури економіки. Галузеві прогнози Розробляють в них показніків розвитку галузь, потрібніх для переходу до прогнозу міжгалузевіх зв'язків.

  Наведено класифікація прогнозів характерізує систему соціально-економічного прогнозування з функціонального подивимось.

  Система прогнозів по проблемній ознаці винна передбачаті: прогнози НАСЛІДКІВ від реализации окремий РІШЕНЬ управлінськіх ОРГАНІВ и можливо і ймовірного Настанов визначених подій у стране.

  За організаційній ознаці система прогнозів винна охоплюваті складання Державного прогнозу економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку країни, прогнозів окремий виробничих, управлінськіх и територіальних структур.

  Елементи різніх прогнозів можна розробляті окремо, однак Зведені в узагальненій прогноз економіки країни, смороду повінні взаємно доповнюваті один одного.

  У залежності від розрахованого ПЕРІОДУ Дії економічні прогнози є оперативне, коротко-, середньо- и Довгострокова. Смород відрізняються як за трівалості прогнозом, так и по его імовірності. Чим более период прогнозування, тім менше его точність, тім сутужніше избежать невізначеності, а тому тім нижчих імовірність его реализации. У соціально-економічних прогнозах Використовують такий годин масштаб: Оперативні прогнози - до одного місяця, короткострокові - до одного року, середньострокові - до п'яти років и Довгострокові - на період прежде п'ять років.

  Система прогнозних и програмних документів економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку складається з:

  - Прогнозів економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку України на середньо- и короткострокові періоді;

  - Государственной програми економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку України на короткостроковій период;

  - Прогнозів економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку Автономної Республики Крим, областей, районів и міст на середньостроковій период;

  - Прогнозів розвитку окрема галузь економіки на середньостроковій период;

  - Програм розвитку окрема галузь економіки.

  У разі спожи прогнозні и Програмні документи економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку могут розроблятіся на більш трівалій период.

  Державний прогноз економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку України - це система кількісніх показніків и якісніх характеристик розвитку макроекономічної ситуации в стране на визначення период, что охоплює формирование Структури економіки і соціальної інфраструктурі, обсягів виробництва товарів и услуг и їхнього споживання, зовнішньоекономічної діяльності. Прогнозні Параметри визначаються з урахуванням результатів АНАЛІЗУ економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку України за Попередній период и припущені про зовнішню економічну сітуацію и внутрішню економічну політіку в перспектіві.

  Державні прогнози економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку Розробляють на довго-, середньо- и короткострокові періоді в цілому по Україні, регіонах и галузь економіки. Їх Використовують для прийняття органами законодавчої и віконавчої власти конкретних РІШЕНЬ у сфері економічної політики, зокрема, для розробки загальнодержавних, регіональніх, галузевих програм.

  Довгострокова державний прогноз економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку України розробляються 10-15 років, Які уточнюють кожні п'ять років. У ньом повінні буті:

  - Припущені про зовнішню економічну сітуацію и внутрішню економічну політіку;

  - Аналіз економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку країни за Минулі роки, прогнозні макроекономічні показатели (ВВП, рівень інфляції, реальна заробітна плата, рівень Безробіття, дефіціт бюджету у відсотках до ВВП, зовнішньоторговельне сальдо, Зовнішній борг);

  - Висновки про Головні Тенденції розвитку економіки в довгострокову періоді.

  Цей прогноз после Кабінету міністрів України его головного показніків є орієнтіром для подготовки пропозіцій про визначення економічної політики на середньостроковій период.


  3. Прогнозування РОЗВИТКУ динаміки УКРАЇНИ ЯК господарської СИСТЕМИ


  Порядок виконан роботи:

  а) Введення вихідних Даних и те, що бере похідніх рядів. Ввів в таблицю часові ряди, что відповідають віхіднім данім свого завдання. Таблиця містіть Загальний заголовок Із вказівкою країни й Галузі, что досліджуються. У лівому стовпці вказуються періоді часу (роки). У Наступний стовпці вводяться вихідні дані. Ярлики Аркуш книги Excel назваті Дані.

  За Чотири Введення рядах с помощью Арифметичний операцій побудовали п'ять Нових годин рядів, что визначаються показатели фондоозброєності, фондовіддачі, продуктивності праці й базові та ланцюгові показатели Зміни уровня цен у розглянутій господарській системе. Надалі в аналізі беруть участь всі дев'ять рядів.

  б) те, що бере рядів пріростів. Для шкірного з Отримання рядів розраховано ряди абсолютних и відносніх пріростів. ЦІ ряди наведені на двох Аркуша: Абс. Приріст й Відн. Приріст. На ціх же Аркуша побудовали й відформатовано діаграмі з рядами пріростів.

  ЦІ ряди дозволяють потім уточніті тип тренда. Ряди пріростів Використовують надалі для безпосередно АНАЛІЗУ показніків динаміки досліджуваної господарської системи й для Вибори увазі тренда.

  3. Згладжування рядів методом ковзного СЕРЕДНЯ. Розрахунки й діаграмі будують на Аркуші Ковзн. Середнє.

  Кожний з рядів піддається згладжуванню методом ковзного СЕРЕДНЯ при різніх варіантах параметрів згладжування. Аналізуються розбіжності между рядами й результатами їхнього згладжування методом ковзного СЕРЕДНЯ.

  При згладжуванні корисностей є функція Excel СРЗНАЧ. Згладжування дозволяє віявіті основні ознаки ряду, візначіті основні закономірності динаміки показніків господарської системи.

  Як база згладжування может буті обраних непарна кількість. Чим более база, тім у загально випадка сільніше ефект згладжування треба самому вібрато базу, найбільш прийнятною для Подальшого АНАЛІЗУ. Для цього переглянутися результати, одержувані при різніх базах згладжування, и Вибравши таку величину бази, что зберігає характерні РІСД дінамічного ряду, но дозволяє відволіктіся від віпадкової складової ряду. Можливо, Різні ряди потребують різної величини бази.

  У загально випадка рекомендується база згладжування, что дорівнює 3 і 7.

  Як результати кроме згладження ряду розраховано ряди залишків - розбіжностей между віхіднім и згладження поруч. Ряд залишків дозволяє оцініті якість проведеного згладжування.

  В одному вікні діаграмі Відображається графік віхідного ряду разом з результатами его згладжування при різніх базах.

  4. Апроксімація рядів методом експоненціального згладжування. Розрахунки й діаграмі будують на Аркуші ЕКСПО. згладж.

  Кожний з рядів піддається експоненціальному згладжуванню при різніх варіантах параметрів згладжування. Аналізуються розбіжності между рядами й результатами їхнього експоненціального згладжування. На Основі цього методу формуються короткострокові прогнози по кожному з рядів.

  Параметр згладжування может буті избран у проміжку від 0 до 1 Чим Ближче величина параметра згладжування до 0, тим сільніше ефект згладжування. Величини, что рекомендуються звичайний, лежати у проміжку від 0.1 до 0.3.

  В одному вікні діаграмі відображаті графік віхідного ряду разом з результатами его експоненціального згладжування при двох значеннях параметра.

  Апроксімацію методом експоненціального згладжування проведено для шкірного з дев'яти рядів. Така обробка ряду дает можлівість віявіті Тенденції у форме, прідатної для побудова короткострокового прогнозу.

  5. Формування трендів. Розрахунки й діаграмі будують на окремий Аркуші прогноз.

  Для шкірного з дев'яти рядів проводитися аналіз тенденцій и побудова прогнозу Шляхом Виявлення аналітичного тренда. Для шкірного ряду віведено Чотири варіанти Лінії тренда (лінійній, степеневих, логаріфмічній, експоненціальній) з рівнянням и коефіцієнтом детермінації (коефіцієнтом апроксімації) R 2. Вибравши найбільш прийнятною вид тренда.

  За рівнянню обраних тренда розрахував прогноз на 5 періодів вперед. Результати віводяться на діаграму з віхіднім поруч так, щоб лінія вихідних Даних и лінія прогнозом розрізняліся по Кольорах. Таким чином, на Аркуші побудовані 9 діаграм Із прогнозами.

  6. Формування виробничої Функції. Розрахунки по віробнічій Функції (ВФ) проводяться на окремий Аркуші з назв ВФ.

  Виробнича функція візначає залежність випуску продукції від витрат виробничих факторів - трудових и капітальніх ресурсов. Визначаються Параметри степеневої ВФ, тобто Функції типу Кобба-Дугласа. Такий розрахунок проводитися на Основі визначення параметрів регресії залежної змінної - Валовий продукт у фіксованіх цінах - на две незалежні змінні - Чісельності працюючих и Капітал у фіксованіх цінах.

  Виробнича функція Кобба-Дугласа має вигляд:


  Y = A · K α L β. (3.1)


  Для визначення ее параметрів А, a, b застосовуються регресійні методи.

  Разом з формуваннями звічайної виробничої Функції на цьом ж Аркуші визначили Параметри виробничої Функції з урахуванням впліву технічного прогресу. Технічний прогрес Враховується в моделі в автономній форме, у виде множніка увазі е g t.

  Таким чином, виробнича функція Кобба-Дугласа з урахуванням технічного прогресу має вигляд:


  Y = A · K a L b е g t. (3.2)


  Для того, щоб провести необхідні розрахунки сформулювано нову змінну, відповідну до часу t. Потім провів обчислення, что охоплюють новий натуральний ряд у якості однієї з незалежних змінніх. У результате получил виробничу функція Кобба-Дугласа з урахуванням технічного прогресу. Ее Параметри відмінні від параметрів ВФ, отриманий без урахування технічного прогресу.

  На цьом ж Аркуші вказано результати розрахунків виробничої Функції з конкретними числовими значеннями параметрів без обліку й з урахуванням технічного прогресу.

  Розраховано вібіркові парні КОЕФІЦІЄНТИ кореляції та вібіркові часткові КОЕФІЦІЄНТИ кореляції І, а такоже встановлен їх значімість при Рівні значущості для обох залежних.

  Полтава Стандартні похібкі оцінок коефіцієнтів регресій та встановлен значімість останніх при Рівні значущості. Такоже визначили довірчій коридор для значень теоретичної регресії на базисних Даних при Рівні значущості.

  Віходячі з конкретним значенням параметрів для двох варіантів ВФ обчислено два варіанти прогнозу ВВП у цінах конкретного року на 5 періодів вперед. Такий розрахунок необходимо провести на Аркуші прогноз. В якості даних по факторам (Капіталу й Праці) для майбутніх періодів годині Використано їх трендові прогнозні значення.

  Результати віведено на ту діаграму, де Вже є Ранее побудованій прогноз по ВВП у фіксованіх цінах. Таким чином, у даного вікні діаграмі ряд, что містіть вихідні дані, буде продовження трьома варіантамі прогнозом: по тренду й по двох варіантах виробничої Функції.

  Побудовали діаграмі:

  - З графікамі по дере п'ятьох рядках табліці, что відбівають змінні моделі;

  - З графікамі по останнім Чотири рядках табліці, что охоплюють найважлівіші додаткові характеристики динаміки.

  7. Аналіз и прогноз. На Основі результатів, отриманий у попередніх пунктах, проводитися Аналіз діяльності господарської системи й формується прогноз ее майбутньої динаміки.

  При формуванні прогнозу Використовують як результати, отрімані на основе розрахунків трендів, так и результати, одержувані за помощью виробничої Функції й моделювання динаміки системи.


  ВИСНОВКИ


  Під прогнозом розуміється науково обґрунтоване суджень про стан об'єкта в Майбутнього, про Альтернативні шляхи и Терміни его Здійснення. процес розробки прогнозів назівається прогнозування.

  Розвиток наукового апарату прогнозування ставити все більш вімогліві умови до особливо использование того чи Іншого математичного апарату, проти важлівість врахування експертних оцінок є очень важлівою компонентів, что візначає будьте готовими описати проблему з Використання системного підходу, врахування якісніх характеристик, напрямки использование прогнозів та їх практичним значущість.

  Все це предполагает необходимость создания систем прогнозування, Які бі відповідалі основних принципів економічного прогнозування. Слід візначіті, что создание систем прогнозування пріділена особлива увага у работе різніх науково-дослідніцькіх інстітутів та консалтингових компаний. Сфера! Застосування сучасних систем прогнозування й достатньо широка: від глобальної економіки до окрема підприємства. Альо різна направленість систем прогнозування до решение визначених проблем предполагает конкретні вимоги до статистичної информации, ее актуалізації, класів методів прогнозування, что Використовують, форми представлення звітів з результатів прогнозування та їх інтерпретації для того чи Іншого кола Користувачів.

  Складність Деяк об'єктів дослідження в економіці, які не детермінованій характер поведение їх характеристик, висока ШВИДКІСТЬ змін під Вплив зовнішніх та внутренних факторів прізвелі до необхідності! Застосування нового апарату прогнозування, Який Ранее вікорістовувався суто для технічних систем.

  При дослідженні економічної системи застосувались методи АНАЛІЗУ годин рядів, методи побудова й АНАЛІЗУ виробничих функцій господарської системи, методи моделювання динаміки системи. Основним Розрахунковим засоби БУВ MS Excel. За отриманий результатами можна Сказати, что ВВП в 2009 году становітіме 464,317 млрд. Гривень. Це на 119 млрд. Более, порівняно з 2004 роком. Такоже на 86 млрд. Зроста капітал и на 6 млн. Працюючих населення.


  ПЕРЕЛІК ПОСИЛАННЯ


  1. Вітлінській В.В. Моделі и методи соціально-економічного прогнозування: Навчальний посібник. - Х .: Видавничий дім "ІНЖЕК", 2005. - 381с.

  2. Замків О.О. Математичні методи в економіці: Навчальний посібник. - М .: Видавництво «Справа і Сервіс», 1999. - 365 с.

  3. Машина Н.І. Математичні методи в економіці: Навчальний посібник. - К .: Центр навчальної літератури, 2003. - 146с.

  4. Мажукін В.І., Корольова О.М. Математичне моделювання в економіці: Навчальний посібник. - М .: Видавництво "Флінта" МГУ, 2004. - 232с.

  5. Хазанова І.Е. Математичне моделювання в економіці: Навчальний посібник. - М .: Видавництво БЕК, 1998. - 132 с.

  6. Клебанова Т.С., Дубровіна Н.А., Полякова О.Ю., Раєвнєва О.В., Моделювання економічної динаміки: Навчальний посібник. - Х .: Видавничий дім "ІНЖЕК", 2005. - 244 с.  Додаток А


  Укрупнена схема использование прогнозів

  Додаток Б


  Класифікація методів прогнозування


  Додаток В


  Підході та методи прогнозування


  Додаток Г


  дані

  Абсолютні прирости

  Додаток Е


  Відносні прирости

  Додаток Ж


  Ковзне Середнє

  Додаток З


  Експоненціальне згладжування

  Додаток І


  Показники

  Додаток Й


  Виробнича функція

  Додаток До

  Показники ВВП

  Головна сторінка


      Головна сторінка  Прогнозування розвитку динаміки України як господарської системи

  Скачати 62.73 Kb.