• Перспективно-тематичний план
 • Соціальне партнерство з батьками
 • Додаток №1: Моніторинг результативності
 • Додаток №2: Заняття для дітей старшої групи «Знайомство з правилами порівняння грошових коштів».


 • Дата конвертації28.12.2019
  Розмір24.95 Kb.

  Скачати 24.95 Kb.

  Програма «Азбука економіки» для дітей старшого віку

  Ольга Кулакова
  Програма «Азбука економіки» для дітей старшого віку

  програма вихователя

  МБДОУ «Д / с №185« Ювілейний »

  «Азбука економіки»

  Програма «Азбука Економіки» націлена на початкове економічну освіту дітей дошкільного віку, як фактора їх економічної соціалізації.

  Економічне виховання дошкільнят - це процес формування економічного кругозору, освоєння економічних уявлень і понять, початкових економічних умінь, придбання таких якостей особистості як працьовитість, ощадливість, діловитість.

  Програма «Азбука економіки» розроблена для дітей старшого дошкільного віку.

  Цілі програми з урахуванням вимог ФГОС ДО:

  Метою програми є можливість навчити дітей розуміти і цінувати навколишній предметний світ, як результат праці людей, які вміють добре працювати і чесно заробляти гроші; усвідомлювати на доступному рівні взаємозв'язок понять "праця - продукт - гроші" і "вартість продукту в залежності від його якості", бачити красу людського творіння;

  - сформувати у дітей авторитетні якості людини - господаря, втратили сьогодні свою етичну і економічну значимість: ощадливість, розважливість, ощадливість, працьовитість, і, разом з тим, щедрість, шляхетність, чесність, чуйність, жалість;

  - показати, як вести себе правильно в реальних життєвих ситуаціях, розвивати розумні потреби.

  Завдання програми:

  При реалізації програми вирішуються наступні завдання:

  1. Ознайомити дітей з теоретичною основою економічних наук (через ознайомлення з найбільш доступними економічними поняттями: економіка, потреби, норми життя, товар, продукт, послуга, споживачі; знайомство з сучасними ринковими відносинами, дати уявлення про кошти (з якою метою використовуються, якими одиницями вимірюються, яких достоїнств монети і купюри використовуються в нашій країні).

  2. Формувати вміння застосовувати економічні знання в конкретних умовах, елементарних економічних розрахунках, збагатити досвід дітей по поводженню з грошима, розвиваючи на цій основі обчислювальні здібності.

  3. Сприяти розвитку умінь порівнювати власні потреби з матеріальними можливостями, сформувавши уявлень про функціональні залежності між ціною, кількістю товару і вартістю покупки; між числом монет і їх гідністю.

  4. Виховувати навички дбайливого ставлення до всіх видів власності, поваги інтересів окремої особистості і інших членів суспільства, прищеплення поваги до праці і людей праці.

  Плановані результати освоєння програми «Азбука економіки»

  В ході реалізації завдань програми передбачається, що діти придбають:

  1. необхідний мінімум економічних знань (про раціональне використання часу, про трудову діяльність, про гроші, як еквіваленті результату людської праці і ін.);

  2. економічні вміння і навички (уміння співставляти рівень задоволення своїх потреб з матеріальними можливостями; вміння організовувати свою роботу з найменшими витратами часу, сил і засобів; проявляти ощадливість в повсякденній практичній діяльності; вміння правильно вживати в мові економічні поняття і ін.);

  3. економічно значущі якості (ощадливість, працьовитість, акуратність).

  Моніторинг засвоєння економічних знань здійснюється на основі методики А. Д. Шатова і посібники Е. С. Дьоміна «Формування уявлень про вартість і грошових коштах у дітей дошкільного віку». Використовуються такі форми обстеження як тести, бліц-опитування, бесіди з дітьми, анкетування батьків.

  Таким чином, цільові орієнтири програми «Азбука економіки» базуються на ФГОС ДО на етапі завершення дошкільної освіти:

  - сформувати економічне мислення дошкільнят, яке наблизить його до реального життя,

  - соціалізація дитини, поступовий перехід з позиції «дитина - спостерігач» на позицію «дитина - учасник» в практичній діяльності,

  - сприяти поліпшенню якості підготовки дітей до навчання в школі.

  Перспективно-тематичний план

  Перший рік навчання (5-6 років)

  1. вересня

  «Від черепашок до купюр». Ознайомити дітей з історією виникнення грошей, як способу придбання товару. Формувати правильне ставлення до грошей, як до предмету життєвої необхідності.

  Виховувати початок розумної поведінки в життєвих ситуаціях, пов'язаних з грошима. Презентація: «Від черепашок до купюр», розробила Кулакова О. В.

  2. жовтня

  «Звідки на монеті з'явився вершник. Чому копійка так називається ».

  Формувати у дітей поняття історії виникнення «копійки», як монети. Ознайомити дітей з іконою Георгія Побідоносця. Розширювати словниковий запас дітей. Сприяти розвитку духовно-православного ставлення до світу, розуміння захисту малих і слабких як боргу. Інтернет ресурс.

  3. листопада

  «Сучасні монети Росії. Виникнення рубля, як грошової монети Давній Русі ». Ознайомити дітей з історією виникнення «Рубля», вправляти в назві всіх монет. Формувати вміння відрізняти монети по їх гідності. Виховувати повагу до російської валюти. Конспект заняття, розробила Кулакова О. В.

  4. грудня

  Практичне заняття: «Порівняння грошових коштів».

  Закріпити уявлення дітей про грошові кошти (з якою метою використовуються, якими одиницями вимірюються, як визначається їх гідність). Формувати знання про те, що при порівнянні грошових знаків слід звертати увагу не на їх кількість, а на їх гідність, тренувати дітей в порівнянні грошових знаків. «Формування уявлень про вартість і грошових коштах у дітей дошкільного віку» Е. С. Дьоміна

  5. січня

  «Формування основних понять».

  Ознайомити дітей з економічними поняттями: «вартість», «товар», «цінники», «послуги», «обмін», «бартер», «продаж», «попит», «пропозиція». Вчити розрізняти поняття «вартість», «ціна». Бартер - це обмін одних товарів і послуг на інші без використання грошей. Гроші - це засіб обміну. Виховувати дбайливе ставлення до грошей. «Дошкільна економіка» розроблена на основі програми Е. А. Курак.

  6. лютого

  «З казковими героями в світ економіки» Допомогти дітям пізнати економічну картину світу в ситуації адекватного віком спілкування, спираючись на наявний досвід дітей. «Казки по економіці» Болдіна І. А.

  7. березня

  Практичне заняття: «Заміна монет певного достоїнства монетами менших гідно». Закріплювати знання дітей про склад числа з одиниць і менших чисел. Вчити дітей замінювати монету одного гідності (5, 10, 50 копійок) сукупністю монет менших по достоїнству. Формувати знання про способи заміни монети гідністю один рубль монетами номіналом 5,10, 50 копійок. «Формування уявлень про вартість і грошових коштах у дітей дошкільного віку» Е. С. Дьоміна

  8. квітня

  «Хто працює з грошима?» Закріплювати знання дітей про різні професії, в т. Ч. Пов'язаних з економікою (економіст, бухгалтер, касир, програміст, інкасатор, менеджер і т. Д.).

  Продовжувати виховувати раціональне ставлення до грошей, проявляти бережливість у повсякденній практичній діяльності, поважати результати праці інших людей. Конспект заняття, розробила Кулакова О. В.

  9. травня

  Тест-обстеження. Визначити зміст знань і способів практичної діяльності у дітей в області економіки, міцність і стійкість знань, вміння перенести їх в незнайому ситуацію; виявити рівень економічних уявлень. Тести по темі «Вартість і грошові кошти» Е. С. Дьоміна

  «Проблемні ситуації» Кулакова О. В.

  Другий рік навчання (6-7 років)

  1. вересня

  Економічна вікторина: «Згадати все». Систематизувати знання дітей, набуті в старшій групі з економічного виховання; закріпити і уточнити знання термінів, вправляти в роботі колективно, виховувати повагу один до одного і інтерес до економіки. Перспективно-тематичний план

  «Пізнавальний розвиток»

  Перший рік навчання (5-6 років)

  Кулакова О. В.

  2. жовтня

  «Паперові грошові знаки Росії». Ознайомити дітей з «Купюрами» Росії, наминав і оформлення. Формувати правильне ставлення до грошей, як до предмету життєвої необхідності. Виховувати початок розумної поведінки в життєвих ситуаціях, пов'язаних з грошима. Дати уявлення про те, що гроші оплачують результати праці людей і до них слід ставитися з повагою. Конспект заняття, розробила Кулакова О. В.

  3. листопада

  Практичне заняття: «Формування уявлень про« здачу »Формувати уявлення у дітей про« здачу », вчити підраховувати кількість грошей, які підлягають поверненню покупцеві при переплати за покупку. Тренувати в діях віднімання. Вчити складати арифметичні дії «віднімання» при вирішенні відповідних завдань на вартість, на «віднімання» за сюжетом гри. «Формування уявлень про вартість і грошових коштах у дітей дошкільного віку» Е. С. Дьоміна

  4. грудня

  «Знайомство з рекламою»

  Дати уявлення про рекламу і її значенні. Розвивати у дітей інтерес і позитивне ставлення до реклами.

  Вчити правильно сприймати рекламу (не купуй все, що рекламується, перш ніж купити подумай, чи потрібна тобі ця річ, чи вистачить грошей на її придбання. Інтернет-ресурс

  5. січня

  Практичне заняття: «Визначення загальної вартості покупки і кількості здачі при розрахунку монетами, що перевищують по достоїнству вартість покупки» Вчити дітей вирішувати і складати завдання в два дії: на знаходження загальної вартості покупки, і на визначення кількості здачі при переплати за покупку, вправляти в обчислювальної діяльності. «Формування уявлень про вартість і грошових коштах у дітей дошкільного віку» Е. С. Дьоміна

  6. лютого

  «Знайомство з« Сімейним бюджетом »Вчити дітей відчувати боку економічної дійсності, завдяки пріобщённості до повсякденних справах сім'ї. Дати уявлення про поняття «сімейний бюджет». Розвивати уміння порівнювати рівень задоволення своїх потреб з матеріальними можливостями.

  Продовжувати виховувати економічно значущі якості (ощадливість, працьовитість, акуратність). Конспект заняття, розробила Кулакова О. В.

  7. березня

  Практичне заняття: «Складання і віднімання різних одиниць вартості (виражених в рублях і копійках)». Вчити дітей вирішувати арифметичні задачі на додавання різних одиниць вартості. Ознайомити з правилом складання різних одиниць вартості - копійки з копійками, рублі з рублями, знайомити зі специфікою записи арифметичних дій за рішенням подібних завдань. Тренувати дітей у складанні арифметичних дій на знаходження загальної вартості товару.

  Вчити підраховувати кількість грошей підлягають поверненню покупцеві при переплати за покупку в рублях і копійках. «Формування уявлень про вартість і грошових коштах у дітей дошкільного віку» Е. С. Дьоміна

  8. квітня

  «Мій фірмовий знак» Вчити придумувати фірмовий знак свого підприємства, захищати його. Закріпити знання про випуск товару, надання послуги, про попит на них. Виховувати витримку, вміння доводити. Інтернет ресурс

  9. травня

  Практичне заняття:

  «Похід за покупками» Закріплювати вміння вирішувати арифметичні завдання на знаходження невідомих компонентів, вправляти в додаванні і вирахуванні різних одиниць вартості, в підрахунку кількості грошей підлягають поверненню покупцеві при переплати за покупку в рублях і копійках, в складанні арифметичних дій при вирішенні відповідних завдань на вартість .

  «Формування уявлень про вартість і грошових коштах у дітей дошкільного віку» Е.С. Дьоміна

  Соціальне партнерство з батьками:

  Перший рік навчання (5-6 років)

  Вересень Круглий стіл з батьками: «Ви хочете, щоб ваша дитина познайомився з економічними категоріями?»

  Жовтень Підготовка посібника для занять: «Індивідуальний набір монет»

  листопада сайт: «Ми вміємо рахувати гроші»

  грудня Виставка: «Що можуть розповісти ювілейні монети»

  Січень Консультація для батьків: «Корисні поради батькам з економічної освіти»

  лютого Підбірка казок для читання з дітьми з економічним змістом.

  квітня Екскурсії з батьками в банк, магазин, до банкомату

  травня Індивідуальні консультації.

  Другий рік навчання (6-7 років)

  Листопад Показ постановка: «Муха-цокотуха - бізнес леді»

  грудня Конкурс малюнків: «Реклама моєї улюбленої іграшки».

  Січень Консультація: «Кишенькові гроші: за і проти»

  лютого Складання сімейного бюджету.

  березень Сайт: презентація «Економіка і я» - заняття по економіки в групі.

  квітня Виставка робіт дітей з теми: «Мій фірмовий знак»

  травня Індивідуальні консультації за підсумками тесту-опитування дітей.

  Додаток №1:

  Моніторинг результативності:

  ОНЛАЙН ПО ТЕМІ «ВАРТІСТЬ І КОШТИ»

  1. Тест по темі «Порівняння грошових коштів»

  матеріал:

  Картки із зображенням монет і купюр різного номіналу.

  На одну дитину пропонується від 5 до 10 різних карток.

  Тест: дітям пропонується розставити знаки: більше, менше, дорівнює відповідно до відповіддю.

  Оцінка: Вправа оцінюється в балах. За кожну правильно заповнену картку дитина отримує один бал, за неправильно заповнену картку - 0 балів. Таким чином, загальна кількість балів залежить від кількості пропонованих карток. В даному випадку максимальна кількість балів становить 5.

  Умовно виділяється три рівні засвоєння уявлень про порівняння грошових знаків.

  Високий - дитина з п'яти можливих балів набирає п'ять балів, їх 10 можливих балів набирає 10 балів і т. П.

  Середній - кількість помилок не перевищує двох в незалежності від кількості використовуваних карток.

  Низький - дитина при заповненні карток допускає більше двох помилок.

  2. Тест по темі «Заміна монет певного достоїнства монетами меншої вартості»

  Матеріал: два набори карток. На картках з першого набору зображені монети номіналом 5, 10, 50 копійок, 1,2,5, 10 рублів.

  На картках з другого набору зображені сукупності монет різних номіналів.

  Тест: Дітям слід співвіднести картки з першого набору (із зображенням однієї монети) з картками з другого набору (із зображенням сукупності монет) відповідно до їх вартістю.

  Оцінка: В даному тесті всі завдання можна розділити на три види за ступенем складності.

  Перший вид завдань. При виконанні обчислювальних дій дитина повинна керуватися вміннями прісчітивать по одиниці і двом одиницям, знаннями складу числа з найменших чисел в межах першого десятка. Якщо при виконанні роботи з цими картками діти не допускають більше 1 помилки, вони отримують за роботу один бал.

  Другий вид завдань передбачає прираховування по п'ять і десять одиниць, складання монет по 50 копійок. Якщо діти справляються з цими завданнями без помилок, вони отримують 1 бал. Якщо подібних карток більше п'яти, то допускається в роботі одна помилка.

  Третій вид завдань. Діти складають різні одиниці вартості. За правильну підрахунок суми грошей в цьому варіанті карток діти отримують 1 бал. Якщо подібних карток більше п'яти, допускається одна помилка.

  Отже, якщо дитина набирає за роботу 3 бали, його результат вважається високим.

  Якщо він отримує 2 бали, його результату вважається вище середнього.

  Якщо дитина отримує один бал, його результат вважається середнім.

  Якщо дитина набирає менше одного бала, його результат вважається низьким.

  3. Тест по темі «Пошук способів розрахунку за покупку вартість, якої не відповідає гідності існуючих монет»

  Матеріал: набори картинок з товаром вартістю 7, 9, 11, 15, 17, 19 рублів. Набори монет: п'ять монет по одному карбованцю, п'ять монет по два рубля, п'ять монет по 5 рублів, п'ять монет по 10 рублів.

  Тест: Педагог по черзі пропонує дітям картинки, на яких зображений товар різної вартості. Діти повинні викласти на столі різні варіанти розрахунку за товар спочатку вартістю 7 (або 9) рублів, потім різні варіанти розрахунку за товар вартістю 15 (або 17) рублів, потім варіанти розрахунку за товар вартістю 19 рублів.

  Під час роботи дітей педагог може спонукати дітей до пошуку ще не позначених варіантів, надавати моральну підтримку, але не повинен підказувати дітям, надавати безпосередню допомогу в пошуку різних варіантів.

  оцінка:

  Низький рівень засвоєння матеріалу - дитина знаходить не більше одного способу розрахунку за покупку.

  Середній рівень - дитина знаходить 2 -3 способу розрахунку за покупку.

  Високий рівень - дитина знаходить від 4-х і більше способів розрахунку за покупку.

  4. Тест по темі «Формування уявлень про« здачу »

  Матеріал: набір картинок із зображенням товару вартістю від 1 до 9 рублів. Всього на кожну дитину дається по 9 картинок.

  Тест: Перша частина вправи. Педагог пропонує дітям чотири картинки із зображенням товару вартістю від 1 до 4 рублів.

  - Уявіть, що ви продавці в магазині. До вас по черзі приходять покупці і купують по одному товару, зображеному на картках. При цьому покупці все розраховуються монетою номіналом 5 рублів. Скільки ви повинні здати здачі за ці покупки? У вас на столі знаходяться набори монет. Викладіть на кожну картку ті монети, якими ви здасте здачу покупцеві за купівлю. Наприклад, дзвіночок варто один рубль. Якщо покупець розрахувався за нього монетою номіналом 5 рублів, отже, скільки рублів він отримає здачі? (Чотири рубля).

  За допомогою яких монет можна набрати чотири рубля? (За допомогою двох монет по два рубля або чотирьох монет по одному карбованцю). Викладіть на картку з дзвіночком дві монети по два рубля або чотири монети по одному карбованцю.

  Педагог підкреслює, що при виконанні даного завдання не потрібно представляти різних варіантів розрахунку з покупцем, досить використовувати тільки один спосіб розрахунку.

  Далі діти самостійно виконують завдання.

  Друга частина вправи. Педагог роздає дітям картки із зображенням товару вартістю від 1 до 9 рублів.

  «Ви як і раніше продавці магазину, але тепер покупці розраховуються за товар монетою вартістю 10 рублів. Вам потрібно визначити кількість здачі з десятирублевой монети і викласти її за допомогою різних монет на картку з товаром.

  Оцінка: За кожне окреме завдання, правильно виконане по одній картці, дитина отримує один бал. Отже, максимальна кількість балів становить число 13.

  Якщо дитина набрав 12-13 балів, його результат оцінюється як високий.

  Якщо дитина набрав 8-11 балів, його результат оцінюється як середній.

  Якщо дитина набрав менше 8 балів, його результат оцінюється як низький.

  5. Тест по темі «Визначення загальної вартості покупки і кількості здачі при розрахунку монетами, що перевищують по достоїнству вартість покупки»

  Матеріал: По п'ять карток на дитину.

  Картка складається з двох стовпців. У першому стовпці замальовані два предмета із зазначенням ціни кожної з них окремо. Нижче зарисована монета на одних картках номіналом 5, на інших 10 рублів. Другий стовпець на картці чистий. Крім того, на кожну дитину пропонуються набори монет різного номіналу і набори цифр і знаків для викладання арифметичних дій.

  Завдання до вправи. Педагог пояснює дітям, що на картках зображені по два предмета із зазначенням вартості кожного з них окремо, - це товар який придбав покупець. Внизу картки зарисована монета певної вартості, - це монета, якою розрахувався покупець за покупку. Потрібно визначити, скільки здачі отримає покупець. У другому стовпці картки потрібно викласти арифметичні вирази за рішенням завдання.

  Оцінка: За кожну правильно заповнену картку без допомоги педагога дитина отримує 1 бал. Таким чином, максимальна кількість балів становить число 5.

  Якщо дитина набрав 5 балів, це оцінюється як високий результат.

  3-4 бали - середній результат.

  Менше 3 балів низький результат засвоєння знань.

  Додаток №2:

  Заняття для дітей старшої групи

  «Знайомство з правилами порівняння грошових коштів».

  мета:

  - закріпити уявлення дітей про грошові кошти.

  - формувати знання про те, що при порівнянні грошових знаків слід звертати увагу не на їх кількість, а на їх гідність, тренувати дітей в порівнянні грошових знаків.

  Матеріал: Набори монет.

  Хід заняття:

  Гра: «Торбинка зі скарбами»

  Дітям пропонується по черзі діставати монети з мішка і розповідати, що у них, звертаючи увагу на назву монети і її гідність.

  питання:

  З якою метою використовуються гроші? (Для того, щоб купити товар).

  Як визначити, яке валюта тієї чи іншої монети або купюри? (Гідність монет і купюр вказано на них цифрою і написом (копійки, рублі).

  Згадайте, як називається найменша грошова одиниця, прийнята в нашій країні? (Копійка).

  Як відбувається купівля-продаж товару? (Відбувається обмін товару на гроші відповідно до його вартістю. Покупець бере товар і віддає продавцю за нього суму грошей, рівну вартості товару).

  Робота на магнітній дошці:

  з лівого боку викладається три монети (картинки більшого розміру) гідністю в одну копійку кожна.

  Скільки монет я поклала з лівої частини дошки? (Три монети).

  З правій частині дошки поміщається монета достоїнством в 5 копійок.

  Скільки монет я поклала з правій частині дошки? (Одну монету).

  Яким гідністю монети лежать в лівій частині дошки? (Одна копійка).

  Яке гідність монети розташованої в правій частині дошки? (П'ять копійок).

  Яких монет більше, гідністю в одну копійку або в п'ять копійок? (В одну копійку монет більше, ніж в п'ять копійок, так як по одній копійці викладено три монети, а по п'ять копійок - одна монета).

  А тепер порівняйте вартість монет, що лежать з лівого боку дошки з вартістю монети лежить з правій частині дошки. (Вартість однієї монети по п'ять копійок більше, ніж вартість трьох монет по одній копійці, так як в сумі вони утворюють три копійки. Три копійки менше, ніж п'ять копійок).

  Отже, при порівнянні грошових коштів слід звертати увагу не на кількість монет, а на вартість кожної монети.

  Індивідуальна робота дітей з наборами монет:

  1. викладіть перед собою на столі одну монету номіналом 5 копійок, і одну монету вартістю десять копійок.

  Що можна сказати про кількість монет номіналом п'ять копійок в порівнянні з кількістю монет номіналом 10 копійок? (Монет по п'ять копійок стільки ж, скільки і монет по 10 копійок).

  Чи однакова вартість цих монет? (Вартість монети 10 копійок більше ніж вартість монети 5 копійок).

  Що потрібно зробити, щоб вирівняти вартість цих монет? (Взяти ще одну монету вартістю в 5 копійок. Дві монети по п'ять копійок будуть рівні за вартістю монеті в 10 копійок).

  2. викладіть на столі зліва три монети по 10 копійок кожна.

  Викладіть на столі праворуч одну монету 50 копійок.

  Яких монет більше, по 10 копійок або по 50 копійок? (Монет по 10 копійок більше ніж монет по 50 копійок, їх три, а по 50 копійок за все одна монета). Чи означає це, що вартість трьох монет по 10 копійок більше вартості однієї монети по 50 копійок? (Ні, вартість однієї монети по 50 копійок більше, так як три монети по 10 копійок в загальній сумі складають 30 копійок, а 30 копійок менше ніж 50 копійок).

  3.Викладіть з лівої частини дошки монету вартістю одна копійка, а в правій частині дошки одну монету вартістю один рубль.

  Чи однакова вартість цих монет? (Вартість монети один рубль більше ніж вартість монети одна копійка тому, що в одному рублі міститься 100 копійок).

  4. викласти перед собою на столі одну монету в один рубль і одну монету в 50 копійок.

  Вартість який з цих монет більше, рубля або 50 копійок? (Вартість рубля більше, так як в одному рублі 100 копійок, а 100 копійок більше ніж 50 копійок).

  5. Знайдіть в своїх наборах дві монети по 5 рублів кожна і покладіть їх з лівої частини стола. З правій частині столу покладіть монету в 10 рублів. Визначте, вартість яких монет більше, однієї монети в 10 рублів або двох монет по п'ять рублів кожна. (Вартість цих монет однакова, так як дві монети по п'ять рублів кожна в сумі дорівнюють 10 рублям).

  6. з лівої частини стола викладіть три монети номіналом по два рубля кожна. З правій частині столу викладіть одну монету в 5 рублів. Яких монет більше, по 5 рублів або по два рубля? (Монет по два рубля більше, ніж за 5 рублів).

  Вартість будь монет більше, трьох монет по два рубля кожна або однією монети по п'ять рублів? (Вартість трьох монет по два рубля більше, ніж вартість однієї монети по п'ять рублів, так як три монети по два рубля кожна в сумі утворюють 6 рублів, а 6 рублів більше ніж 5 рублів).

  Таким чином, на що слід звертати увагу при порівнянні грошових коштів? (На число вказане на монеті, на одиниці виміру грошових коштів - копійки, рублі. Ці символи вказують на вартість грошових коштів).